Книжковий світ у Гостинному дворі

1. Будівельне виробництво: Міжвідом. наук.-техн. зб. Вип. 41 / 2000 / Відп. ред. В.С. Балицький; НДІБВ. - К., 2000. - 88 с. - Укр. та рос. мов.

Розглянуті питання удосконалення технології та організації виконання робіт у промисловості і житловому будівництві. Визначені нові напрямки у технології будівельних процесів, а також деякі аспекти економіки будівельного виробництва, що пов’язані зі встановленням ринкових відносин.

2. Відомчі нормативні акти з охорони праці. Примірні інструкції з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт / Укрмонтажспецбуд. - К.: Укрархбудінформ, 2000. - 120 с.

Інструкції відповідають вимогам чинних законодавчих та нормативних актів України.

3. Вулицями Радянського району: із минулого в майбутнє: Довідково-бібліографічний путівник-покажчик / Уклад.: В. Яшна, Л. Пескіна; Відділ культури держадміністрації Радянського району м. Києва, Центральна районна бібліотека ім. М. Костомарова. - К., 2000. - 72 с.

Видання подає історичну довідку про час виникнення вулиць, перелік їх колишніх назв, відомості про зміни меж і перепланування вулиць; біографічні довідки про осіб, імена яких носять вулиці; дані про існуючі та зруйновані пам’ятки на території, що зараз належить до меж району тощо.

4. Галайба В. Фотоспомин. Київ, якого немає: Анотований альбом світлин 1977 - 1988 років / Автор світлин В. Галайба; Автори-упорядники: М. Виноградова, М. Кадомська, М. Кальницький, А. Пучков, О. Червінський. - К.: Головкиївархітектура; НДІТІАМ, 2000. - 408 с.: іл.

В анотованому фотоальбомі подано аматорські роботи києвознавця В. Галайби, що були ним виконані протягом десятиріччя. Наводяться світлини будівель, споруд та скульптур, які були знесені, значно перебудовані або змінені. В анотаціях характеризуються втрачені об’єкти, володарі садиб, мешканці будинків тощо.

5. Ерофалов-Пилипчак Б. Архитектура имперского Киева. - К.: А.С.С; НДІТІАМ, 2000. - 192 с.: 55 ил. - Библиогр.: с. 175 - 184 (100 наим.).

Книга узагальнює значення цілої архітектурної доби Києва кінця XVII - початку XX століття. Простежуються, перш за все, барокова сутність міста, співідношення традицій з вимогами часу та трансформація архітектурної

професії від цехового майстра до архітектора-художника. В роботі відібрано і детально досліджено творчість таких майстрів, як: Йосип Старцев, Степан Ковнір, Андрій Меленський, Вікентій Беретті, Володимир Ніколаєв, Владислав Городецький.

Книга супроводжена відповідним довідковим апаратом.

6. Жилищное законодательство в Украине. - Х.: Одиссей, 2000. - 384 с.

Збірник законодавчих актів з питань житлової політики України. Містить повні тексти документів зі змінами станом на 15 липня 2000 року.

7. Засади стійкого водокористування в Україні та роль НУО в контексті підготовки та проведення Всесвітнього Водного Форуму: Зб. матеріалів семінару неурядових організацій. 22-23 лютого 2000 року, м. Київ / Екологічна громадська організація МАМА-86. - 78 с.

Тексти виступів на семінарі, присвяченому вирішенню проблем вивчення загального стану водопідготовки, водопостачання та контролю якості питної води. Значна увага на семінарі була приділена діяльності неурядових громадських організацій.

8. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 26/ Отв. ред. В. П. Пустовойтов; Харьковская гос. академия городского хозяйства. - К.: Техника, 2000. - 251 с. - Укр. и рос. яз. - (Экономические науки).

Розглядаються проблеми формування міських бюджетів, процеси, спрямовані на створення соціально-орієнтованої ринкової економіки, регулювання зайнятості населення, демографічної ситуації в Харкові. Аналізуються питання ефективного розвитку міста, удосконалення управління затратами в житлово-комунальному господарстві, підвищення якості побутових послуг. Наводяться норми обслуговування житлових будинків різних груп капітальності.

9. Ксюковський В. Будівельний технікум в Житомирі: Сторінки історії: ілюстрований нарис. - Житомир: Волинь, 2000. - 208 с.: іл.

Історичний нарис про становлення і сьогодення будівельного технікуму Державної агроекологічної академії України (м. Житомир).

10. Ксюковський В. Обираю професію будівельника: Книга про зодчество для молоді. - Житомир: Волинь, 2000. - 200 с.: іл. - Бібліогр.: с. 196, 198.

У живій, популярній формі розповідається про особливості професії будівельника і спеціальності, що найбільш часто зустрічаються в сучасному будівництві.

11. Львів: Туристичний путівник / Заг. ред. А. Рудницького. - Львів: Центр Європи, 1999. - 548 с.: 974 іл.

Найдокладніший, найбільш інформаційно та ілюстративно насичений путівник стане необхідним під час перебування у Львові та для ознайомлення з архітектурно-мистецькими пам’ятками, музеями, меморіальними місцями.

12. Маньковська Р.В. Музейництво в Україні / Ін-т історії України НАНУ. - К., 2000. - 141 с.

В монографії на широкій джерельній базі досліджується процес становлення та розвитку музейної справи в Україні в 1917 - 1941 рр., визначаються його періоди та характерні особливості.

13. Современные проблемы строительства: Науч.-техн. сб. В 2 т. Т. 1 / Донецкий Промстройниипроект. - Донецк: ООО “Лебедь”, 2000. - 181 с.

До збірника ввійшли публікації, присвячені проблемам автоматизації процесів проектування, технічним та технологічним особливостям об’єктів, що проектуються, питанням екології та охорони навколишнього середовища. Наведені статті, що досліджують проблеми нормативного забезпечення технічного стану будівель і споруд.

14. Техніка будівництва: Наук. журнал / Гол. ред. В.Л. Баладінський; Академія будівництва України. - 2000. - № 7. - С. 1- 102. - Укр. і рос. мов.

Інформація про нові наукові розробки з методики розрахунку і конструювання землерийної техніки спеціального призначення.

15. Технология и проектирование подземного строительства: Вестник / НИИОМШС. - Харьков: РИП “Оригинал”, 2000. - 128 с.

Викладені результати нових досліджень технології проведення та укріплення капітальних і підготовчих гірських виробок. Наведено досвід розробки та впровадження нових видів кріплення капітальних гірських виробок.

16. Українська академія мистецтв: Дослідницькі та науково-методичні праці. Вип. 7 / НАОМА. - К., 2000. - 342 с.

Цей випуск збірника присвячений 2000-літтю християнства. Вміщено низку статей, де розглядаються питання релігії і мистецтва, храмової культури, іконопису та ін. Друкуються наукові та методичні розробки, що стосуються питань історії мистецтва і архітектури: пам’яток художньої культури, сучасного мистецького процесу. Опубліковані матеріали про визначних українських діячів художньої культури минулого і сьогодення, повідомлення про важливі події мистецького життя в Україні.


З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.


Строительный портал. Рейтинг сайтов