КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Березин В.П. Планирование как одна из функций управления по организации эффективной деятельности хозяйствующих субъектов в современных условиях:
Проблемный доклад / ВНИИНТПИ. - М., 2001. - 36с.

Висвітлені ключові позиції використання планування фінансового менеджменту у роботі консультантів та менеджерів. Врахування всіх особливостей сучасного внутрішньофірмового планування дозволяє уникати стандартних рішень.

2. Вайнтруб И.В. Священные лики цивилизаций. - К.: Техніка, 2001. - 512с.: іл.

Розглянуто духовні основи цивілізації світів давнини та середньовіччя в їх нерозривній єдності з матеріалізованим втіленням у символіці культових споруд, єдності, що становить священні лики цивілізації.

3. Данилов М.П. Струйно-активирующие системы вентиляции, теплоутилизации и очистки воздуха (для предприятий топливно-ядерного цикла) - Днепропетровск: РИО ПГАСА, 2001. - 252с.

У монографії викладено наукові основи та розлянуто сучасні аспекти удосконалення систем вентиляції, теплоутилізації та очищення шляхом використання ефективних аеродинамічних компонувань.
Дар ПДАБА.

4. Данилов М.П., Григорьев Л.Н., Мерещук А.В. Теплоустойчивость и тепловой режим зданий, инженерных коммуникаций и промышленных объектов. - Днепропетровск: РИО ПГАСА, - 2001. - 123с.

Розглянуті питання, пов`язані с теплостійкістю та тепловим режимом різних об’єктів, а також з проблемами енергозбереження.
Дар ПДАБА.

5. Данилова И.Е. Итальянский город XV века: реальность, миф, образ. - М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2000. - 253с.: ил.

Італійські міста XV ст. розглядаються як культурний та естетичний феномен ( як культурна модель в аспекті її самовизнання і самоопису).

6. Демидов О.В. Интенсификация очистных сооружений систем водоотведения предприятий агропромышленного комплекса: Проблемный доклад / ВНИИНТПИ. - М., 2001. - 45с.

До нових технологій науково-технічного розвитку будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства належить високоефективна біотехнологія очищення каналізаційних стічних вод з одночасним отриманням екологічно чистих добрив, а також високоефективна біотехнологія отримання біогазу із осаду стічних вод.

Одним із шляхів вирішення проблеми охорони поверхні вододжерел від забруднення стічними водами є очищення стоків міст, підприємств промисловості та сільського господарства.

7. Ковалинский В., Ветрова Л. Путеводитель по Андреевскому спуску. - К.: Плеяди”, 2001. - 95с. – (Прогулки по Киеву).

Історія Андріївського узвозу налічує не одне століття, ця вулиця є гордістю киян. Автори розповідають історію кожного будинку, його власників, а також про сьогодення узвозу.
Дар Ковалинського В.В.

8. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 32 / Харьковская гос. академия городского хозяйства. - К.: Техника, 2001. - 107с.

Спеціальний випуск збірника присвячений “Міському проекту” - важливому інструментові стратегічного розвитку і планування міського середовища, що дозволяє гнучко і оперативно вирішувати проблеми сучасного міста.
Дар ХДАМГ.

9. Містобудування: Довідник проектувальника / За ред. Т.Ф. Панченко. - К.: Укрархбудінформ, 2001. - 192с.

Висвітлено питання регіональної організації та районного планування територій, формування систем міських і сільських поселень, розглянуто різні аспекти архітектурно-планувальної організації функціональних територій, охорони природи та історико-культурної спадщини. Представлено нормативно-методичні матеріали стосовно інженерного обладнання та захисту територій, введено нові відомості щодо екології поселень, економіки їх розвитку, засобів енергозбереження, впровадження методів прикладної інформатики у містобудування.
Дар видавництва.

10. Панченко В. Міські та містечкові герби України. - К.: Вид. центр “Просвіта”, 2000. - 204 с.: іл.

Видання є своєрідною енциклопедією минулого українських міст і містечок у символах. Воно містить зображення, описи, відомості з історії старовинних гербів 465 міських поселень усіх регіонів України. Зацікавить тих, хто небайдужий до минулого нашого народу, хто поважає українські старожитності.

11. Петров С. С. Київ: погляд крізь століття. Нариси з історії Києва. Вип. 1 - К.: Вид-во “Кий”, 2001. - 92с.

До книги увійшли нариси, пов’язані з найвизначнішою пам’яткою - Києво-Печерською лаврою.
Дар Константинова В.О.

12. Пламеницька О.А. Християнські святині Кам’янця на Поділлі. - К.: Техніка, 2001. - 304с.: іл. - (Нац. святині України). - Бібліогр.: с.297-301.

На основі нових матеріалів і досліджень представлено історико-архітектурний нарис про храмове будівництво Кам’янця-Подільського - унікального міста-фортеці. Упродовж кількох століть тут співіснували три християнські громади українців, вірменів та поляків, які створили урбаністичний феномен світового рівня.

Старе місто Кам’янця-Подільського, оголошене в 1998 р. Національним історико-архітектурним заповідником, пропонується до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

13. Российская архитектурно-строительная энциклопедия. - М.: Издательство ”Бумажная галерея”, 2000.

Т.VI: Перспективные направления развития жилищно-коммунального хозяйства России. - 355с.: ил.

Унікальне енциклопедичне спеціалізоване науково-технічне видання адресовано спеціалістам житлово-комунального господарства, архітектурно-будівельної галузі та суміжних сфер. Енциклопедія може також стати у пригоді студентам архітектурних, будівельних та загальнотехнічних вузів і технікумів, інформаційним працівникам та широкому колу читачів, бажаючих отримати об’єктивну сучасну та точну галузеву інформацію Видання містить також інформацію про такі актуальні питання, як сучасні особливості змісту і реконструкції типових будівель, перспективи і особливості промислової переробки побутових відходів, благоустрій міст та інших населених пунктів, проблеми екології та інше.

14. Современная техника и технологии для строительства и ремонта дорог: Проблемный доклад / ВНИИНТПИ. - М., 2001. - 102с.

Розвинута система транспортних зв’язків в наші дні є однією з умов економічного розвитку країн світу. Навантаження на транспортні комунікації постійно зростають разом із збільшенням пасажиро- та вантажопотоків. Підвищення пропускної здатності транспортних магістралей стає основною проблемою. Відносно новим явищем у світовій мережі транспортних комунікацій стало створення “транспортних коридорів”, що забезпечують комплексне вирішення проблем перевезення різними видами транспорту.

15. Художники України: Живопис. Графіка. Скульптура. Декоративно-прикладне митецтво / Творчо-біографічний довідник: Вип. 2. - К. : ІПРЕЗ, 2001.- - 224с.

Друга книга серії “Творча Україна” містить 155 творчо-біографічних довідок та близько 900 кольорових ілюстрацій творів живописців, скульпторів, графіків, монументалістів, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва - членів Національної Спілки художників України і окремих випускників мистецьких закладів. Випуск її здійснений підприємством “ІПРЕЗ” за сприяння державних та громадських організацій.
Дар видавництва.

16. Этапы развития и перспективы охраны исторического ареала города Одессы. Исторический центр города Одессы. Обзор истории и развития: Международная научная конференция, Одесса, 24-28 сентября 2001г. / Составители Н.А. Штербуль, А.В. Мартыненко; Госкомитет архитектуры, строительства и жилищной политики Украины. Укр. отд-ние Международн. ком. по охране культурного и природн. наследия. Одесская областная гос. админ. Одесский городской совет. - Одесса, Б.И., 2001. - 70с.

Огляд присвячено загальним відомостям про етапи формування та сучасний стан історичного ареалу м. Одеси. Використані матеріали з фондів Одеського історико-краєзнавчого музею, документи та архівні матеріали.
Дар Тищенка О.І.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;
тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов