КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Вайнгорт Л.С. Записки провинциального архитектора: Полтава моя родная. – Полтава, 2001. – 96 с.: фотоіл.

Книга спогадів головного архітектора м.Полтава (з 1938р. по 1972р.) розповідає про розвиток архітектури, історичні пам’ятки, скульптурне вбрання, музеї та вулиці міста. В додатку – рідкісні фотографії Полтави цього періоду.

Дар Н. Кондель-Пермінової.

2. Забочень М. та ін. Україна у старій листівці: Альбом-каталог/ Упоряд. М.С.Забочень, О.С.Поліщук, В.М.Яцюк. – К.: Криниця, 2000. – 505 с.: іл.. – Бібліогр.: с.495-505. – (На спомин рідного краю).

В альбомі-каталозі представлено й описано понад сім тисяч давніх і рідкісних ілюстрованих поштових листівок, на яких зображені природа, люди, міста і села, історичні події та культурні надбання України. Видання є досить вичерпною ілюстрованою енциклопедією давньої української листівки і не має аналогів.

3. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. Т.7. – Чернівці: Зелена Буковина, 2001. – 388 с.

Збірник містить підбірку основних законодавчих актів, у тому числі й тих, що були прийняті упродовж 1-го півріччя 2001 року, які суттєво доповнюють або оновлюють нормативно-правові акти, вміщені у шести томах, що вийшли друком у 1996-2000 рр.

4. Київ: погляд крізь століття: Нариси з історії Києва. Вип.1. – К.: Вид-во “Кий”, 2001. – 91 с.

До книги увійшли раніше опубліковані в газеті “Експрес-об’ява” нариси С.Петрова з історії Києва, пов’язані з найвизначнішою пам’яткою – Києво-Печерською лаврою, та публікація Д.Малакова, у якій ідеться про руйнування Успенського собору під час окупації Києва 1941-1943 рр. Видання здійснене за підтримки Головкиївархітектури.

5. Кияк Б.Р. Методи, алгоритми та моделі інформаційних технологій наукового прогнозування (гранти і пріоритети для фундаментальних досліджень): Монографія. – К., 2001. – 171 с. – Бібліогр.: с. 164-171. – (Б-ка Держ. фонду фундамент. досліджень).

Монографія є узагальненням як теоретичних і практичних розробок, так і досвіду проведення конкурсів наукових проектів Державного фонду фундаментальних досліджень.

6. Клименко Ю.О., Клименко А.В. Старовинні парки Чернігівщини. – К.: Журн. “Квіти України”, 2001. – 53 с.: іл. – Бібліогр.: с.51-53.

Видання розповідає про три пам’ятки садово-паркового мистецтва – дендропарк “Тростянець”, Сокиринський парк та Качанівський історико-культурний заповідник.

7. Коммунальное хозяйство городов: Научно-техн. сборник. Вип.33. – К.: Техніка, 2001. – 296 с. – (Сер.: Архитектура и технические науки).

У збірнику висвітлюються актуальні проблеми сучасного дизайну міського середовища, реконструкції та ремонту старої житлової забудови, формування міського житлового фонду. Розглядаються питання доочищення господарсько-питної води, поліпшення екологічного стану водних об’єктів, переробки твердих побутових відходів, охорони праці в будівництві.

8. Малиновський Б. Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій в Україні. – К.: Вид. дім “Академперіодика”, 2001. - 213 с.

Книга розповідає про більш як півстолітній період історії розвитку інформаційних технологій в Україні, про створення перших ЕОМ, у тому числі для оборонних комплексів і систем, про піонерів комп’ютерної науки і техніки в нашій країні.

9. Марголіна І. Кирилівська церква в історії середньовічного Києва: Монографія. – К.: Ін-т філософії ім. Г.Сковороди НАН України, 2001. – 206 с.

Монографія є першим у вітчизняній історіографії комплексним дослідженням Кирилівської церкви як церковно-політичного, релігійного та культурного осередку Києва часів середньовіччя. Висвітлена фундаментальна роль Кирилівського релігійного осередку в формуванні вітчизняної християнської традиції, окреслені витоки історичного некрополя храму.

10. Мхитарян Н.М., Бадеян Г.В. Основы технологии монолитного каркасного высотного жилищного строительства. – К.: Наукова думка, 2001. – 402 с.: ил. – Библиогр.: с.361-366.

У монографії викладено технологічні основи монолітного каркасного висотного житлового будівництва на основі системного підходу, який базується на створенні цілісної, відкритої, організованої, адаптивної технологічної системи.

Дар вид-ва “Наукова думка”.

11. Откович В., Пилип’юк В. Українська ікона ХІV – ХVІІІ ст.: Із збірки Національного музею у Львові. – Львів: Вид-во “Світло й Тінь”, 1999. – 95 с.: фотоіл.

Багатоілюстрований альбом є унікальною збіркою ікон, що відображає художню культуру України.

Дар В.Пилип’юка.

12. Пилип’юк В. Золота підкова України. Кн.1: Фотоальбом. – Львів: Вид-во “Світло й Тінь”, 2001.- 144 с.: фотогр.

Це вагомий науково-мистецький проект, який знайомить з важливими пам’ятками історії та культури України. В книзі представлені такі історико-архітектурні пам’ятки Львівщини, як Олеський замок, садиба Шашкевичів у Підлиссі, церкви у Кутах, Підгорецький замок, костьол, церква та монастир у Підгірцях, Миколаївська церква у Золочеві, Унівський монастир, фортеця Тустань та ін.

Дар В.Пилип’юка.

13. Посібник та доповнення до Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в України. КТМ 204 Україна 244-94. – К.: УкрНДІінжпроект , 2001. – 63 с.

Посібник допомагає різним категоріям користувачів “Норм” у пріоритетному виборі варіанту розрахунку потреби тепла та палива. Необхідність посібника зумовлена появою нових нормативних документів та змінами в системах теплопостачання.

14. Расход материалов на общестроительные работы: Справочник: В 9 ч. – К.: Техніка, 1996 – Ч. 7: Канализация – наружные сети; Теплоснабжение – наружные сети; Теплоизоляционные работы / С.И.Днепровский, В.И.Лубяной, В.А.Прохоровский. – 2001. – 261 с.

У 7-й частині довідника вміщені виробничі норми витрат матеріалів під час прокладання мереж зовнішньої каналізації, теплопостачання і проведення робіт з теплоізоляції трубопроводів. Нормативні матеріали наведено за станом на 01.01.2001 р.

15. Степовик Д. Історія Києво-Печерської Лаври: Монографія. – К.: Вид. від. УПЦ Київського патріархату, 2001. – 558 с.: іл. – Бібліогр.: с.526-530.

Монографія висвітлює історію одного з найдавніших і найбільших чоловічих монастирів України – Києво-Печерської лаври упродовж всієї історії існування монастиря – від 1051 до 2001 рр. Наведені дані про фундаторів монастиря, персоналії ченців, систему управління, відносини зі світською владою, зв’язки з іншими монастирями України і зарубіжних країн, вплив Лаври на українську культуру і мистецтво. Видання ілюстроване старовинними гравюрами лаврської тематики.

Дар Д.Степовика.

16. Технічна естетика і дизайн: Наук.-техн. збірник. Вип..1. – К.: Віпол, 2001. – 170 с.

До збірки увійшли наукові статті з теоретичних і методологічних питань технічної естетики та проблематики, що становить предметну галузь застосування її методів. Тематика статей охоплює також деякі напрями наукових досліджень, творчої та практичної дизайнерської діяльності, що є суміжними щодо технічної естетики.

Дар В.Є.Михайленка.

17. Храми України: Альбом/ Вступ. ст., комент. та упоряд. Л.Прибєги. – К.: Мистецтво, 2000. – 295 с.: іл. – Бібліогр.: с. 293-295.

Видання розповідає про тисячорічну історію храмового будівництва на теренах України, розкриває архітектурно-мистецькі особливості храмових споруд різних історичних періодів. Альбом видано українською і англійською, резюме та перелік ілюстрацій російською і французькою мовами.

18. Шашенко А.Н., Пустовойтенко В.П. Расчет несущих элементов подземных сооружений: Монография. – К.: Наукова думка, 2001. – 167 с. – Библиогр.: с.157-165.

У монографії представлено огляд сучасного підземного будівництва в Україні та за її межами. Наведено дані про нові технології та техніку спорудження тунелів, інших підземних об’єктів, а також методи розрахунку елементів підземних споруд.

Дар видавництва.

19. Шевченківські лауреати. 1962 – 2001: Енцикл. довідник /Авт.-упоряд. М.Г.Лабінський; Вступ. слово І.М.Дзюби. – К.: Криниця, 2001. – 693 с.: портр.

Перше видання довідника представляє 525 лауреатів премії ім.Т.Шевченка за 1962 – 2001рр., серед яких – 50 архітекторів, 27 скульпторів, 17 будівельників. У статтях довідника подано короткі біографічні відомості, висвітлено основні віхи творчої діяльності лауреатів. Книга проілюстрована фотопортретами.

Докладну інформацію про шевченківських лауреатів – представників архітектурно-будівельної галузі можна знайти у картотеці статей ДНАББ.

Строительный портал. Рейтинг сайтов