КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

 1. Белошенко В.А. и др. Технология “Button” в температурном мониторинге зданий и отопительных систем. / Белошенко В.А., Карначёв А.С., Титиевский В.И., Шелудченко В.И. – Донецк: Норд Компьютер, 2001. – 151 с.: ил.

 2. У книзі подано опис перспективної бездротової системи збору, зберігання та передачі інформації. Також міститься великий обсяг експериментальних даних з температурного моніторингу об’єктів комунальної власності, способи математичної обробки цих даних.

 3. Будівельні конструкції: Міжвідом. наук.-техн. зб. Вип. 56 / Відп. ред. П.І. Кривошеєв; НДІБК. – К., 2002. – 448 с. Укр. та рос. мов.

 4. Наведено матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції “Сучасні проблеми бетону та його технологій”. Приведено результати досліджень процесів структуроутворення бетонів, їх властивостей; модифікованих, теплоізоляційних, спеціальних бетонів, композицій для ремонту будівельних конструкцій. Збірник вміщує досвід впровадження інформаційних технологій та комп’ютерного матеріалознавства в технологію бетону.

  Дар НДІБК.

 5. Вечерський В.В. Втрачені об’єкти архітектурної спадщини України. – К.: НДІТІАМ, 2002. – 592 с. (Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування; Головне управління містобудування і архітектури Київської міськдержадміністрації).

 6. Монографію присвячено втраченим об’єктам архітектурної спадщини України. Вперше зібрано, систематизовано й проведено архітектурознавчий аналіз матеріалів щодо визначних архітектурних об’єктів, які з різних причин не дійшли до нашого часу. Основу монографії складає ілюстрований довідник втрачених об’єктів архітектурної спадщини (396 об’єктів). До кожного об’єкта подана коротка історико-архітектурна довідка, а також фотографії, малюнки, креслення тощо.

  Дар Головкиївархітектури.

 7. Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури: Зб. наук. праць. – Макіївка: ДонДАБА, 2002. Вип. 2000-5(25): Будівельні, дорожні машини та обладнання. – 98 с.

 8. У цьому випуску представлено наукові статті спеціалістів будівельного комплексу, що стосуються дорожнього будівництва.

  Дар ДонДАБА.

 9. Геодезичний енциклопедичний словник / За ред. В. Літинського. – Львів: Євросвіт, 2001. – 668 с.: іл.

 10. Перше в Україні енциклопедичне видання в галузі геодезії та суміжних наук. Словник містить майже 3800 статей з топографії, вищої геодезії, геодезичної астрономії, космічної геодезії, планетодезії, фізичної геодезії, інженерної геодезії, геодезичної гравіметрії, морської геодезії, картографії, аерофотознімання, фотограмметрії, геодезичного, фотограмметричного та аерознімального приладобудування, кадастру, теорії математичного опрацювання результатів геодезичних вимірювань. Назви статей також подано російською, англійською та німецькою мовами.

  Дар видавництва “Євросвіт”.

 11. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 64 “Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення”. Розділ 3 “Робітники. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення”. – Київ: УкрНДЦ “Екобуд”, 2001. – 80 с.

 12. Затверджено і введено в дію з 1 січня 2000 року наказом Держбуду України; доповнення до розділу 3 затверджено і введено в дію з 1 січня 2001 року.

 13. Дудар І.Н. Транспорт і шляхи сполучення в будівництві: Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2001. – 78 с.

 14. Навчальний посібник стане в нагоді студентам всіх будівельних спеціальностей, а також буде корисним викладачам та фахівцям.

 15. Енциклопедія сучасної України. Т. 1. “А”. – К., 2001. – 824 с.: іл.

 16. Перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку ХХ століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, персоналіях. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті. У першому томі подано 2732 гасла, 1628 ілюстрацій, 50 таблиць і схем та 12 карт.

  Дар редакції.

 17. Інноваційний Київ: Промисловість і наука. / Автори-укладачі О.М. Невелєв, О.В. Бондар. – К., 2001. – 351 с. Укр. та англ. мов.

 18. Інноваційний потенціал м. Києва становлять промисловість та наука. У довіднику представлено промислові підприємства, серед яких певне місце займає промисловість будівельних матеріалів, та наукові установи і організації м. Києва, серед яких науково-дослідні інститути будівельного комплексу.

  Дар ВЦ “ЕкоПрес”.

 19. Історія міст і сіл Великої Волині: Науковий збірник “Велика Волинь”: Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. –

 20. Т. 25. – Ч.1 / Голов. ред. М.Ю. Костриця. – Житомир: ПП М.Г. Косенко, 2002. – 336 с.: іл.

  Т. 25. – Ч.2 / Голов. ред. М.Ю. Костриця. – Житомир: ПП М.Г. Косенко, 2002. – 244 с.: іл.

  Черговий том містить матеріали Всеукраїнської конференції “Історія міст і сіл Великої Волині в контексті регіональних досліджень”, що відбулася 28-31 травня 2002 р. Широко представлені різноманітні матеріали з історіографії, джерелознавства, методології, методики дослідження історії міст і сіл Великої Волині. Висвітлюються проблеми археології, історії, культури, освіти, розповідається про видатних людей, які творили історію краю.

  Дар Константинова В.О.

 21. Кизима В. та ін. Технологія та організація будівельних робіт. / Кизима В., Яковчук В., Войтко В., Куковський А., Люльчик О. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – 312 с.

 22. У навчальному посібнику викладено питання розробки земляних робіт, наведено схеми розробки грунту різноманітними матеріалами з різною глибиною фундаментів, а також питання технології та організації зведення монолітних залізобетонних і бетонних конструкцій під час будівництва промислових і громадських споруд.

 23. Міста України: діловий потенціал / Автор-укладач Бондар О.В. – К.: Видавничий центр “ЕкоПрес”, 2002. – 301 с.: іл.

 24. Видання презентує членів Асоціації міст України – як великі міста, що являють собою значні індустріальні комплекси та історико-культурні перлини України, так й інвестиційно привабливі невеликі міста нашого краю.

  Дар ВЦ “ЕкоПрес”.

 25. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. зб. / Відпов. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА, 2001. – Вип. 10. – 231 с. – Укр. та рос. мов.

 26. У збірнику висвітлюються інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови, розглядаються нагальні питання містобудівельного кадастру, розвитку поселень, їх інженерного обладнання та транспортної інфраструктури.

  Дар КНУБА.

 27. Опєкунов В.В. Конструкційно-теплоізоляційні будівельні матеріали на основі активованих сировинних компонентів. – К.: Видавничий дім “Академперіодика”, 2001. – 216 с.

 28. В монографії розроблені теоретичні та технологічні основи виготовлення виробів із теплоефективних композиційних будівельних матеріалів з використанням активованих електрогідравлічним (ЕГ) і механічним способами сировинних компонентів та комплектів мобільних технологічних засобів у вигляді змішувально-формувального, розрізального і ЕГ обладнання модульно-блокового виконання.

  Дар НДІБК.

 29. Пам’ятки науки і техніки в Україні: історія, проблеми, дослідження і збереження: Зб. наук. статей. – К.: КМО УТОПІК, 2002. – 146 с.

 30. У збірнику висвітлено досвід роботи з виявлення, збереження та популяризації пам’яток науки і техніки, які є складовою частиною історико-культурної спадщини нашої держави. Показано сучасний рівень методологічної та практичної роботи з цією категорією пам’яток, які ще не мають юридичного статусу.

  Дар УТОПІК.

 31. Перспективні напряки проектування житлових та громадських будівель: Зб. наук. праць / Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву. – К.: КиївЗНДІЕП, 2001. – 140 с.

 32. У збірнику розглядаються сучасні напрями формування житлового середовища, питання архітектурної типології, методики проектування та створення нормативної бази цивільного будівництва, архітектурно-екологічні проблеми міського розвитку.

  Дар КиївЗНДІЕП.

 33. Пономарьов А.М. Перспектива: Навчальний посібник. – К.: КДУТД, 2001. – 68 с.

 34. В посібнику наведено історичний нарис виникнення і розвитку лінійної перспективи, як науки. Викладені геометричні основи лінійної перспективи, основні способи побудови перспективних зображень. Окремі розділи присвячені побудові в перспективі контурів власних і падаючих тіней, відображень у дзеркалах і у воді.

 35. Посацький Б.С. Основи урбаністики: Навч. посібник. – У 2 ч. – Ч. II. Розпланування та забудова міст. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001. – 244 с.

 36. У навчальному посібнику розглянуто основні питання теорії і практики формування мережі міського розселення, планувальної структури міста, сельбищної, виробничої, приміської територій, загальноміського центру. Описано основи територіальної організації транспорту і пішохідного руху у містах, засади культурної спадщини у місті, основні положення просторового планування і проектування.

 37. Практика формування взаємовідносин у будівництві в умовах однорівневої системи ціноутворення: Збірник офіційних нормативних документів / Уклад. А.В. Беркута, П.І. Губень, В.І. Іванькіна, Т.О. Шарапова. – К.: НВФ “Інпроект”, 2002. – 320 с.

 38. Збірник вміщує нормативні та методологічні документи з визначення вартості будівництва при складанні інвесторської кошторисної документації, договірних цін та проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт, формування собівартості будівельно-монтажних робіт, інші аспекти взаємовідносин учасників будівництва.

  Дар НВФ “Інпроект”.

 39. Торгові марки та фірмові найменування від “А” до “Я” / Автор-упорядник В. Болгов, Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу. – Кн. 1. – К., 2001. – 182 с.

 40. Перший в Україні довідник, що презентує торгові марки та фірмові найменування, зареєстровані вітчизняними та іноземними власниками з метою просування місцевих товарів і послуг на ринок України. У виданні представлено будівельний комплекс: проектні організації, будівельні компанії, підприємства.

 41. Ціноутворення у будівництві: Зб. офіц. док. та роз’яснень. – 2002. –

 42. № 5. (трав.) / “Інпроект” Держбуду України; Гол. ред. І.С. Вовкодав. – К.: Інпроект, 2002. – 216 с.

  № 6. (черв.) / “Інпроект” Держбуду України; Гол. ред. І.С. Вовкодав. – К.: Інпроект, 2002. – 144 с.

  В № 5 - ДБН Д.1.1-1-2000 (із змінами, внесеними згідно з доповненням № 3) “Правила визначення вартості будівництва”; в № 6 - наказ Держбуду “Про затвердження показників визначення вартості проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва”, “Методичні рекомендації з визначення додаткових витрат при розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більш ніж +27ºС” та ін.

  Дар НВФ “Інпроект”.

 43. Шандрук П.П. Стержневі конструкції змінного перерізу. Теорія розрахунків: Монографія. – К.: КНУБА, 2001. – 128 с.

 44. Наведена точна теорія розрахунків стержневих конструкцій змінного перерізу методом скінчених елементів на статичні та динамічні навантаження. Змінними параметрами служать розміри поперечних перерізів різноманітних профілів стержнів. Сформовані матриці жорсткості та піддатливості таких стержнів із врахуванням всіх деформацій формули Мара, включаючи скручування та зсув.

  Дар КНУБА.

 

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов