КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

 1. Баканов В. Киев. Подол. – К.: “Вартість”, 2002. – 44 с.: фото.

 2. У книзі описано повоєнний Поділ (м. Києва) з точністю та достовірністю до найменших деталей із використанням ілюстрацій та фотографій архітектурного обличчя району кінця XIX та першої половини XX століття.

  Дар Пашун Л.А.

 3. Безух А.В. Організаційні, інформаційно-аналітичні та діагностичні засоби управління в галузі будівельних матеріалів: Автореферат дисертації. – К.:КНУБА, 2002. – 18 с.

 4. Наукова робота присвячена створенню науково-методологічних та організаційних основ формування раціонального інвестиційного портфеля в галузі будівельних матеріалів. Розглянуто вимоги, аналітичні та організаційні засоби регулювання складу і обсягу галузевих інвестицій та їх успішного втілення, виробничого, організаційного, кадрового, фінансового та інвестиційного потенціалу галузі в інвестиційному середовищі.

 5. Большаков В.И. и др. Термическая обработка стали и металлопроката: Учеб. / В.И. Большаков, И.Е. Долженков, В.И. Долженков. – Днепропетровск: Gaudeamus. 2002. – 271 с.

 6. У підручнику викладено основи термічної та комбінованої обробки сталі та сталевого металопрокату, проаналізовано зміни структури та властивостей при різних видах такої обробки.

 7. Большаков В.И. и др. Технология термической и комбинированной обработки металлопродукции: Учеб. / В.И. Большаков, И.Е. Долженков, В.И. Долженков. – Днепропетровск: Gaudeamus. 2002. – 385 с.

 8. Викладено сучасні технологічні процеси термічної та комбінованої обробки злитків, безперервно-литих заготовок, різних видів металопрокату та труб.

 9. Голышев А.Б. и др. Строительство и архитектура: (Крат. словарь-справочник) / А.Б. Голышев, И.Н. Ткаченко, В.П. Полищук; Под ред. П.И. Кривошеева. – К.: Логос, 2002. – 380 с.

 10. Словник-довідник вміщує близько 3000 термінів та їх визначень, що використовуються в будівництві та архітектурі.

 11. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин : Сборник научных трудов. Вып. 15. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование / Отв. ред. Л.А. Хмара. – Днепропетровск: ПГАСиА, 2002. – 208 с.

 12. Представлено наукові праці в галузі інтенсифікації робочих процесів підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин та обладнання

  Дар ПДАБА.

 13. Конструкции гражданских зданий: Сб. науч. тр. – К.: КиевЗНИИЭП, 2001. – 212 с.

 14. У збірнику представлено як загальнотеоретичні розробки, так і висновки досліджень натурних та експериментальних будівельних конструкцій за широкого спектру впливів, виконаних авторами Києва, Донецька, Сімферополя та Львова.

  Дар КиївЗНДІЕП.

 15. Макаров А.Н. Малая энциклопедия Киевской старины. –К.: Довіра, 2002. – 558 с.

 16. Мета цього видання – ознайомлення читача з колом знань про київську старовину. Книга не має аналогів у літературі про Київ. При її написанні автор користувався багатою колекцією київських переказів, легенд, літературних анекдотів та цікавих виписок із хроніки міських газет XIX ст.

 17. Манько В. Українська народна писанка. – Львів: Свічадо, 2001 – 47 с.: іл.

 18. У книзі загострюється увага на функціональності писанки і особливо на символічності її орнаменту - незнищенного знакового коду нації та пралюдства, збереження автентичної народної писанки та передання цього вміння учням.

  Дар Білоус О.

 19. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. Випуск 12. – К.: КНУБА, 2002. – 220 с.

 20. У збірнику висвітлюються інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови, розглядаються нагальні питання містобудівельного кадастру, розвитку поселень, їх інженерного обладнання та транспортної інфраструктури.

  Дар КНУБА.

 21. Розенфельд Ілля Олександрович / НДІБК Держбуду України. – Запоріжжя: Мєга-Мікс, 2002. – 60 с. – (Вчені та спеціалісти НДІБК).

 22. У виданні наведено бібліографію та відображено основні етапи наукової, інженерної та громадської діяльності кандидата технічних наук Розенфельда І.О., зокрема його участь у здійсненні державних науково-технічних програм щодо широкомасштабного експериментального будівництва та створення державних будівельних норм.

  Дар НДІБК.

 23. Сазанович Ю.М. Складчасті склепіння, що трансформуються: Автореферат дисертації / Укр. наук.-дослід. та проект. ін-т сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського – К., 2002. – 20 с.

 24. У дисертаційній роботі розроблена і теоретично досліджена нова прогресивна безкаркасна складчаста конструкція – склепіння, що трансформуються, із криволінійних складок, яка відрізняється підвищеним ступенем заводської готовності і прискореним способом монтажу. Дана техніко-економічна оцінка застосування склепінь при створенні складчастих будинків та споруд.

 25. Тугай О.А. Організаційні основи формування рівня і структури механізації будівельних організацій: Автореферат дисертації. – К.: КНУБА, 2002. – 21 с.

 26. Наукова робота присвячена актуальній проблемі створення аналітичних та організаційних основ для формування, оновлення і модернізації парку будівельних машин та механізмів будівельних організацій.

 27. Турчин В.С. Александр I и неоклассицизм в России. – М.: Жираф, 2001. – 511 с.: ил.

 28. Багатоілюстроване видання є своєрідним висвітленням епохи, яку в Росії називали “Олександріадою”. Представлений матеріал характеризує перехід від романтизму до неокласицизму, що знайшло відображення в архітектурі, літературі, різних видах мистецтва. Глава “Образы неоклассицизма” повністю присвячена архітектурному обличчю тогочасної Росії (“Город и монумент”, “Мир усадьбы”, “Ампирный сад”).

 29. Якимчук І.М. Витрати: виграш. –К.: Парламент. вид-во, 2002. – 214 с.

 30. Опрацьовано концепцію інтегрованих витрат у будівельному комплексі. Суть наукового підходу спрямовується на прискорення ринкової трансформації економіки України. Інтеграція витрат дає зростання економічного виграшу від перетворення грошового потоку на виробничий і соціальний капітал.

 

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов