КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

 1. Архитектура и антропософия / Сост. и ответств. ред. А. Соколина. - М.: "Изд-во КМК", 2001. - 268 с.: ил.

 2. У багатоілюстрованому виданні вперше представлено розвиток антропософської архітектури від її джерел в історичному контексті поч. ХХ ст. до творчих пошуків, проектів і будов кінця століття і початку нового тисячоліття.

 3. Бани, души, бассейны, колодцы. - М.: Вече, 2002. - 191 с.: ил. - (Домашний мастер).

 4. Популярне видання містить авторські поради щодо проектування і спорудження бань, басейнів та колодязів на заміській ділянці.

 5. Вентиляция, вытяжка, дымоходы . - М.: Вече, 2002. - 175 с.: ил. - (Домашний мастер).

 6. У книзі в доступній формі подано рекомендації щодо самостійного облаштування димоходу та системи вентиляції в житловому приміщенні з використанням доступних матеріалів.

 7. Веранды и террасы . - М.: Вече, 2002. - 175 с.: -ил. - (Домашний мастер).

 8. Детальний опис порядку і способів виконання робіт із благоустрою присадибної забудови.

 9. Все столицы мира : Попул. справ. / Сост. Л.М. Еремина, науч. консульт. Ю.А. Сенкевич. - М.: Дрофа, 2001. - 303 с.: ил.

 10. Популярний довідник представляє історико-культурні відомості про столиці країн світу, знайомить з історією міст, пам’ятками архітектури, визначними місцями, традиціями культурних центрів.

 11. Губарева М.В., Низовский А.Ю. Сто великих храмов мира. - М.: Вече, 2002. - 511 с.:ил. - (Сто великих).

 12. Книга розповідає про найвизначніші пам’ятки основних релігій від Давнього Єгипту до сьогодення, що ввійшли в скарбницю світового мистецтва.

 13. Заграй Я.М. та ін. Статистичний аналіз в екології : Навч. посіб. / Я.М. Заграй, О.А. Котовенко, В.О. Карасьова. - К.: КНУБА, 2002. -130 с.

 14. Подано основні положення статистичного аналізу як методу дослідження в екології. Значна увага приділяється елементам теорії ймовірностей, математичній статистиці, основам вивчення та введенню в аналіз часових рядів.

 15. Ионина Н.А. Сто великих городов мира. - М.: Вече, 2002. - 478 с.: ил. - (Сто великих).

 16. Книга розповідає про історію і долю величних міст давнини, яких вже немає, та тих, що пронесли через віки своє неповторне обличчя.

 17. Іванова Л.І., Єгоров О.І. Основи фотограмметрії: Навч. посіб. - К.: КНУБА, 2002. - 156 с.

 18. Викладено основи фотограмметрії щодо створення топографічних карт і планів за матеріалами аерофотозйомок. Розглянуто сучасне фотограмметричне обладнання, методи обробки матеріалів аерофотозйомок, дешифрування аерофотознімків, методи оновлення топографічних карт і планів.

 19. Колобов С.С., Колобова В.С. Жилищное ипотечное кредитование. Состояние и перспективы развития. - М.: Издат.-торг. корпорация “Дашков и К°”, 2002. - 119 с. – Библиогр.: с. 116-119.

 20. Книга містить значну інформацію з питань житлового іпотечного кредитування, вітчизняний та зарубіжний досвід, рекомендації щодо удосконалення цього питання в цілому.

 21. Лихачев В.Л. Жестяные и кровельные работы. - М.: СОЛОН-Р, 2001. - 174 с. - (Энциклопедия ремесел).

 22. Розглянуто основні процеси, що застосовуються при проведенні жерстяних та покрівельних робіт, надано конкретні поради з використання нових інструментів, матеріалів тощо.

 23. Мансарды, чердаки, мезонины . - М.: Вече, 2001. - 208 с.: ил. - (Домашний мастер).

 24. Надано детальну інформацію відносно облаштування горища під житлове приміщення: проектування, основні та оздоблювальні роботи, матеріали.

 25. Ніколаєнко Т.П. Геометрія спряжених поверхонь: Навч. посіб. - К.: КНУБА, 2002. -167 с.

 26. Розглянуто схеми формоутворення спряжених поверхонь першого, другого і третього класів. Наведено методики і приклади розв’язання задач визначення спряжених поверхонь при заданих схемах.

 27. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Ч. I. Теоретические основы создания микроклимата в помещении: Учеб. пособ. / В.И. Полушкин, О.Н. Русак, С.И. Бурцев и др. - СПб.: Профессия, 2002. - 159 с.: ил.

 28. Посібник може бути використаний інженерно-технічними працівниками при проектуванні, налагодженні та експлуатації систем опалення, вентиляції і кондиціонування повітря.

 29. Подвалы, погреба, ледники. – М.: Вече, 2002. - 208 с. - (Домашний мастер).

 30. Книга пропонує достатню інформацію з будівництва та облаштування погребів, підвалів і льодовників.

 31. Популярная история архитектуры / Авт.-сост. К.А. Ляхова, Г.В. Дятлева, О.В. Лапшова и др. - М.: Вече, 2001. - 527 с.: ил.

 32. У популярному виданні розглянуто архітектуру різних століть і різних країн: стародавніх Єгипту, Греції і Риму, Візантії, Росії, Близького і Далекого Сходу, Америки та країн Європи. Представлено найунікальніші споруди, подано відомості про найславетніших архітекторів в історії людства.

 33. Самин Д.К. Сто великих памятников. - М.: Вече, 2002. - 479 с.: ил. - (Сто великих).

 34. Книга є своєрідним довідником, що розповідає про визначні пам’ятники всіх епох: від Сфінкса і Венери Мілоської до Тріумфальної арки в Парижі і пам’ятника “Тисячоліття Росії”.

 35. Скамейки, качели, беседки. – М.: Вече, 2002. – 174 с.: ил. - (Домашний мастер).

 36. Популярне видання пропонує безліч цікавих ідей та конструкцій з благоустрою подвір’їв і заміських ділянок.

 37. Чередніченко П.П. Вертикальне планування вулично-дорожньої мережі міст: Навч. посіб. - К.: КНУБА, 2002. - 179 с. – Бібліогр.: с. 172-179.

 38. Проаналізовано підходи до вертикального планування елементів вулично-дорожньої мережі міст. Викладено задачі вертикального проектування на окремих етапах містобудівельного проектування, розглянуто методологію та окремі алгоритми виконання цих процесів в автоматизованому режимі.

 

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов