КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Архитектурная физика: Учеб. для вузов / Под ред. Н.В. Оболенского. – Изд. стереотип. - М.: Стройиздат, 2001. -442 с.: ил.

Розглянуто теоретичні основи формування комфортного світлокольорового, теплового та акустичного середовища в містах і будівлях. Викладено методи нормування, розрахунку та проектування захисних конструкцій, освітлення, інсоляції, сонцезахисту, кольорового вирішення, акустики, звукоізоляції будівель і боротьби з міськими та виробничими шумами.

2. Город Болгар: Монументальное строительство, архитектура, благоустройство: Моногр. - М.: Наука, 2001. - 365 с.: ил.

У монографії досліджено залишки будівель ХІІІ-ХІV ст. давнього міста. Проаналізовано планування, будівельні та оздоблювальні матеріали, будівельні прийоми, архітектурні традиції, виявлено рівень благоустрою Болгара. Розглянуто питання консервації, реставрації та реконструкції архітектурних пам’яток.

3. Город в процессах исторических переходов: Теоретические аспекты и социокультурные характеристики: Моногр. - М.: Наука, 2001. - 392 с.

Представлено результати дослідження міста як носія динамічних потоків соціальної еволюції, зокрема, проблеми мегаполізації в контексті глобальних проблем світу.

4. Грабарь И.Э. Моя жизнь: Автомонография. Этюды о художниках/ Сост. В.М. Володарский. - М.: Республика, 2001. - 495 с.: ил.

Перевидання спогадів відомого живописця, директора Третяковської галереї, виданих лише раз у 1937 р., присвячено 130-річчю від дня народження І.Е. Грабаря.

5. Грубе Г., Кучмар А. Путеводитель по архитектурным формам /Пер. с нем. М.В. Алешечкиной. - 2-е изд. - М.: Стройиздат, 2001. - 215 с.: ил.

Своєрідний ілюстрований словник-довідник архітектурних та будівельних термінів з послідовним розміщенням матеріалу за історико-архітектурними епохами. В хронологічному порядку подано зображення окремих частин, фрагментів і деталей будівель як зразків стильового розвитку архітектури.

6. Ковалинський В. Київські мініатюри. Кн.1. - К.: Літопис, 2002. - 313 с.: іл.

Мініатюри відомого київського історика побудовані на достовірних архівних даних та документальних свідченнях про життя нашого міста.

Дар автора.

7. Лачинов М.М. Основы внешнеэкономической деятельности в строительстве: Учеб. пособ. для вузов. - М.: Стройиздат, 2001. - 207 с.

Викладено в ситематизованій формі питання теорії і практики зовнішньоекономічної діяльності в галузі будівництва. В додатку наведено зразки необхідних зовнішньоторгових документів.

8. Монтаж металлических и железобетонных конструкций: Учеб. – Изд. стереотип. - М.: Стройиздат, 2001. - 528 с.: ил.

Описано технологію монтажу будівельних конструкцій та окремих конструктивних елементів, організацію і проведення робіт з монтажу виробничих і цивільних споруд.

9. Памятники культуры. Новые открытия: Письменность. Искусство. Археология : Ежегодник. 2000 / Рос. акад. наук; Сост. Т.Б. Князевская. - М.: Наука, 2001. - 624 с.: ил.

У багатоілюстрованому щорічнику вміщено статті і публікації відкритих останнім часом пам’яток культури в галузі писемності, різних видів мистецтва, археології.

10. Партина А.С. Архитектурные термины: Иллюстр. слов. - Изд. стереотип. - М.: Стройиздат, 2001. - 208 с.: ил. – Библиогр.: с. 207.

У словнику подані терміни архітектури, що розвивалась на основі середземноморської культури, у тому числі і архітектури давньоруської, а також житлових і громадських будівель, фортифікаційних споруд, інтер’єру, дерев’яного та кам’яного зодчества.

11. Подгородников И.С. Печь всему голова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Новая Волна, 2001. - 192 с.: ил.

Розглянуто фізичні основи роботи та експлуатації печей, наведено креслення і опис їх удосконалених різновидів, отоплювальних та отоплювально-варочних печей, а також простого кухонного вогнища.

12. Реставрация памятников архитектуры: Учеб. пособ. / Под общ. ред. С.С. Подъяпольского. - М.: Стройиздат, 2000. - 288 с.: ил. – Библиогр.: с.281-284.

Викладено загальні принципи реставрації та пристосування пам’яток архітектури до їх сучасного використання, розглянуто основні види реставраційних робіт, питання дослідження пам’яток і розробки проектів реставрації.

13. Романенко В.Д. Основи гідроекології: Підруч. для вузів. - К.: Обереги, 2001. - 728 с.: іл. - (Б-ка Держ. фонду фундамент. досліджень).

Проаналізовано склад і особливості фунукціонування екосистем, їх живе населення та фізико-хімічні фактори, які визначають якість води та біопродуктивність водойм різного типу.

Дар КНУБА.

14. Сауна / Сост. Е.И. Афанасьева. - М.: Стройиздат, 2001. - 204 с.: ил.

Подано рекомендації з будівництва та експлуатації саун на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду.

15. Славянская мифология : Энцикл. слов.: А – Я / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Междунар. отношения, 2002. - 510 с.: ил.

Енциклопедичне видання містить тлумачення основних образів і символів слов’янської міфології.

16. Соснин Ю.П., Бухаркин Е.Н. Бытовые печи, камины, бани, водонагреватели: Энцикл. - М.: Новая Волна, 2001. - 620 с.: ил.

У книзі подані відомості про обладнання і конструкції побутових печей, камінів та місцевих водонагрівників для малоповерхового будівництва.

17. Унижук В.И. Обустройство сельского подворья: Погреба, бани, бассейны, колодцы, уборные. - М.: Новая Волна, 2001. - 94 с.: ил.

Практичні поради щодо спорудження підсобних приміщень присадибних будівель своїми силами.

18. Хасиева С.А. Архитектура городской среды : Учеб. для вузов. - М.: Стройиздат, 2001. - 199 с.: ил. – Библиогр.: с. 193-195.

Проаналізовано відомості про історичні передумови і сучасний розвиток просторової структури міст, умови і принципи формування міського середовища.

19. Храбрый И.С. Санкт-Петербург. Три века архитектуры: Краткая иллюстр. энцикл. - СПб: Норинт, 2001. - 64 с.: ил.

Видання приурочено до 300-річчя заснування Петербурга, де зібрані відомості з архітектури та будівництва північної столиці Росії.

20. Штейман Б.И., Чернов М.М. Ремонтируем свой дом. - М.: Новая Волна, 2001. -280 с.: ил.

Представлені різні види ремонтних робіт, технологічні операції, прийоми їх застосування з використанням необхідних інструментів, традиційних і нових оздоблювальних матеріалів.

21. Якимова Т.В., Шклярова М.М. Лианы и ампельные растения для интерьера: Моногр. - М.: Наука, 2001. - 166 с.: ил. - (Научно-популярная литература).

У монографії описані 170 видів, різновидностей і садових форм тропічних і субтропічних ліан, пристосованих для озеленення приміщень, а також кімнатних ампельних (у підвісних вазах) рослин. Узагальнено досвід їх вирощування.

 

У даному випуску “Книжкового світу” представлені книги переважно видавництв Росії, що надійшли до ДНАББ ім. В.Г. Заболотного останнім часом.

 

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов