КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

 1. Антиквариат: Энциклопедия мирового искусства / Ген. ред. Х. Маллалью. – М.: Белый город, 2003. – 640 с.: ил.
 2. Енциклопедія “Антиквариат”, складена більш як 40 авторитетними авторами, представляє надзвичайні зразки з кожного виду антикваріату, їх стильові особливості в конкретних історичних обставинах.

 3. Василий Иванович Баженов: Письма. Пояснения к проектам. Свидетельства современников. Биографические документы / Сост. Ю.Я. Герчук. – М.: Изд. дом "Искусство", 2001. – 335 с.: ил. – (Мир художника).
 4. У виданні вперше зібрано основні біографічні та творчі документи відомого російського архітектора В.І. Баженова. Більшість текстів опубліковано в повному обсязі, частина документів вперше розкриває невідомі сторінки життя і діяльності майстра, які супроводжуються авторськими характеристиками найбільших архітектурних задумок В.І. Баженова.

 5. Вирдис К.-Л., Пьетроджованна М. Алтари: Живопись Раннего Возрождения: Пер. с итал. – М.: Белый город, 2002. – 423 с.: ил. – Библиогр.: с. 405-418.
 6. Унікальне видання відтворює тридцять чудових і найвизначніших поліптихів (видовищних композицій, пов’язаних із встановленнями літургії, розміщених у вівтарних частинах церков і соборів) із різних європейських країн – Фландрії, Німеччини, Франції, Іспанії та Італії. Особлива увага приділенахарактеристиці замовників, що відігравали важливу роль у створенні високохудожніх творів.

 7. Ермильченко Н.В. Античные мифы в искусcтве. – М.: Слово/Slovo, 2001. – 47 с.: ил. – (Что есть что в искусстве).
 8. У книзі йдеться про відображення давньогрецьких і давньоримських міфів у мистецтві різних епох від античності до кінця ХХ ст.

 9. Живопись и скульптура / Е.М. Алленова, Е.Н. Евстратова. – М.: Слово/Slovo, 2002. – 95 с.: ил. – (Что есть что. Эрудит).
 10. Книга розповідає про найпопулярніші види образотворчого мистецтва – живопис і скульптуру, про славетні творіння художників і скульпторів різних епох.

 11. Интерьер в русском искусстве: Альбом / В.М. Володарский, Н.В. Розанова, И.М. Сахарова, Г.С. Чурак. – М.: Изд. дом "Искусство", 2002. – 207 с.: ил.
 12. Висвітлено історію зображення інтер’єру в російському мистецтві XIV – поч. ХХ століття від зародження і становлення до розвитку жанру на прикладі творчості багатьох видатних майстрів.

 13. История искусства: [От первобытн. до XX века] / Л.И. Акимова, И.Л. Бусева-Давыдова, Н.А. Виноградова и др; Рос. акад. художеств, НИИ теор. и ист. изобр. искусств. – М.: Искусство-XXI век: Республика, 2003. – 671 с.: ил.
 14. Представлено художні досягнення країн і народів світу від давнини до сьогодення з наведенням визначних явищ в історіії мистецтва, імен талановитих майстрів та їх шедеврів, найвизначніших пам’яток культури. Видання багато ілюстроване, має досить значний довідковий апарат.

 15. Крикун Ю.В. Пам'ятники кримськотатарської архітектури: (XIII-XX століття). – Сімферополь: Тавріда, 2001. – 167 с.: іл.
 16. У книзі йдеться про основні тенденції розвитку архітектури кримськотатарського народу XIII-XX століть, описані пам’ятники, що повністю або частково збереглися, з характеристикою епохи та осіб, причетних до їх спорудження.

 17. Лебедянский М.С. Алексей Зубов. Первый видописец Санкт-Петербурга: [Репродукции гравюр]. – М.: Белый город, 2003. – 175 с.: ил.
 18. Книга є найповнішим зібранням репродукцій гравюр О.Ф. Зубова видатного російського гравера Петровської епохи, присвячена життєвому шляху та творчості майстра.

 19. Макаров В.Г., Коптенармусов В.Б. Промышленные термопласты: Справ. – М.: Химия: КолосС, 2003. – 204 c.
 20. Наведено короткі відомості про будову термопластів, методи їх одержання, властивості, способи переробки та галузі застосування; марочний асортимент термопластів вітчизняного і зарубіжного виробництва. Вміщено дані щодо ТУ, ГОСТ, ОСТ, ASTM.

 21. Нікітенко Н.М. Свята Софія Київська: історія в мистецтві [XI-XVIII ст.]: Моногр. / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – К.: Академперіодика, 2003. – 331 с.: іл. – (Б-ка "Софії Київської").
 22.  

  Монографія є першим в історіографії дослідженням історико-культурних взаємин Русі-України і Візантії, відображених у архітектурі й стінописі Софії Київської. Отримано нові дані про ключові події доби християнізації Русі, простежена роль собору в історичних процесах на теренах України в XI – XVIII ст.

 23. Райс Д.Т. Искусство Византии: Пер. с англ. . – М.: Слово/Slovo, 2002. – 254 с.: ил. – (Большая б-ка "Слова").
 24. У книзі відомого мистецтвознавця представлено матеріал про славетні пам’ятки сакрального мистецтва Візантіїї – печерні храми, церкви та монастирі, їх оздоблення – дивовижні фрески, ікони, яскраві мозаїки, тендітні мініатюри манускриптів та різьблені вироби зі слонової кості.

 25. Сметанин В.И. Восстановление и очистка водных объектов: Учеб. пособие. – М.: КолосС, 2003. – 159 с.: ил. – (Учебники и учеб. пособия для вузов).
 26. У посібнику розглянуто класифіковані джерела розповсюдження забруднюючих речовин з урахуванням їх впливу на довкілля, включаючи водні об’єкти. Дано системний підхід щодо інженерно-екологічного облаштування водозборів й відновлення природних комплексів прибережних і заплавних територій.

 27. Софрониевский монастырь: Из истории Молчанской Печерской Рождества Пресвятой Богородицы пустыни: [Сумская обл.] / А. Луговской, В. Вечерский, С. Тупик, Н. Рыбкин. – 2-е изд. испр. и доп. – К.: Оптима, 2002. – 127 с.: ил.
 28. Книга містить багатий фактичний та ілюстративний матеріал про давній монастир на Путивльській землі, його архітектурний ансамбль, історію передмістя й усього краю.

 29. Стивенсон Н. Архитектура: [Архитектурные шедевры со всего мира]: Пер. с англ. – М.: Слово/Slovo, 2001. – 112 с.: ил. – (Домашний музей).
 30. До цього видання ввійшли 50 найвизначніших архітектурних шедеврів світу всіх часів і народів від храму Амона в Карнаці (1530-323 р. до н.е., Єгипет) до аеровокзалу аеропорту Кансай (1991- 1994 рр., Японія), їх великоформатні кольорові ілюстрації та детальний довідковий матеріал.

 31. Стэнли-Бейкер Д. Искусство Японии: Пер. с англ. – М.: Слово/Slovo, 2002. – 239 с.: ил.
 32. Книга включає відомості про мистецтво Японії протягом всього історичного періоду, знайомить з живописом і каліграфією, декоративним мистецтвом та японською архітектурою.

 33. Торопов Ю.А. Припуски, допуски и посадки гладких цилиндрических соединений. Припуски и допуски отливок и поковок: Справ. – СПб.: Профессия, 2003. – 598 с.: ил.
 34. Розглянуто основні положення Єдиної системи допусків і посадок (ЄСДП), вказано на зв’язок із системою ОСТ та відмінності від міжнародної системи ISO.

 35. Тюльдюков В.А. и др. Газоноведение и озеленение населенных территорий: Учеб. пособие. / В.А. Тюльдюков, И.В. Кобозев, Н.В. Парахин. – М.: КолосС, 2002. – 264 с.: ил. – (Учебники и учеб. пособия для вузов).
 36. Наведено біологічні та екологічні особливості газонних трав, класифікацію газонів, описано способи їх створення і вдосконалення, утримування та ремонту газонів і дернових покриттів різного призначення, зокрема на конкретних прикладах озеленення територій.

 37. Фрит А. Мозаика из гальки: Идеи для дома и сада: шаг за шагом: Пер. с англ. – М.: Арт-Родник, 2002. – 126 с.: ил.
 38. У книзі талановитого дизайнера Анни Фріт надаються практичні поради із створення мозаїк із використанням різних матеріалів та інструменту для садів у приватних володіннях.

 39. Цербст Р. Гауди: 1852-1926: Антонио Гауди-и-Корнет – жизнь в архитектуре: Моногр. – М.: Арт-Родник, 2002. – 239 с.: ил. – Библиогр.: с.238-239.

Змістовне багато ілюстроване видання про життя видатного іспанського архітектора Антоніо Гауді з докладним описом його проектів.

 

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов