КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Бичкова Л.В. Колористична культура античного світу: Навч.-метод. посіб. – К.: Вища школа, 2003. – 135 с. – Бібліогр.: с. 132-134.

Висвітлено широке коло питань щодо специфічного періоду в історії колористичної культури країн Європи, коли було закладено основи сучасної естетики кольору, його символіки і семантики, започатковано напрями наукового дослідження проблем кольору та кольоросприйняття, визначено східноєвропейський характер колористичної культури України.

2. Большая книга по обустройству загородного дома: Справ. / Сост.: В.И. Рыженко, А.А. Теличко, В.И. Назаров. – М.: Изд. дом "ОНИКС 21 век", 2003. – 880 с.: ил. – Библиогр.: с. 880.

Універсальний довідник містить вичерпну інформацію щодо облаштування заміської садиби – від вибору проекту і розпланування ділянки до внутрішнього оздоблення приміщень і розміщення декоративних водойм у саду.

3. Вытесняющая вентиляция в непроизводственных зданиях: Справ. руководство REHVA: Пер. с англ. / Под ред. Х. Скистад, М. Бродач. - М : АВОК-ПРЕСС, 2003. – 99 с.: ил. – Библиогр.: с. 98-99. – (Техническая б-ка НП "АВОК").

Довідкове видання для інженерів з опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.

4. Девятаева Г.В. Технология реконструкции и модернизации зданий: Учеб. пособ. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 249 с.: ил. – Библиогр.: с. 246-247. – (Среднее проф. образование).

Висвітлено прогресивні методи виконання окремих робіт під час реконструкції будівель різного призначення.

5. Замки. Дворцы: Альбом / Вед. ред. Е. Ананьева, отв. ред. Т. Евсеева. - М.: Аванта+, 2003. – 183 с.: цв. ил. – (Самые красивые и знаменитые).

Багато ілюстроване видання присвячене архітектурі найкрасивіших замків і палаців світу – унікальних витворів талановитих зодчих.

6. Инженерная защита поверхностных вод от промышленных стоков: Учеб. пособ. / Д.А. Кривошеин, П.П. Кукин, В.Л. Лапин и др. – М.: Высш. школа, 2003. – 344 с.: ил. – Библиогр.: с. 340.

Узагальнено і систематизовано сучасні практичні та теоретичні дані з технології очищення промислових стоків, а також з методів переробки осадів, що утворюються.

7. Интерьер в русском искусстве: Альбом / В.М. Володарский, Н.В. Розанова, И.М. Сахарова, Г.С. Чурак. - М.: Изд. дом "Искусство", 2002. – 207 с.: цв. ил. – Библиогр.: с. 207.

В альбомі вперше широко висвітлено історію зображення інтер’єрів у російському мистецтві ХIV - початку ХХ століття на прикладах видатних зразків творчості багатьох майстрів.

8. Кей Р. Дворики. Ступени. Дорожки: Пер. с англ. – М.: Изд. группа "Контэнт", 2003. – 135 с.: цв. ил. – (Садовый ландшафт).

Викладено основи садового дизайну на 20 конкретних прикладах стильних і сучасних садових конструкцій з поетапним представленням процесу здійснення проекту.

9. Коробко В.И., Брюханов О.Н. Основы менеджмента и маркетинга в строительстве: Учеб. пособ. – М.: Изд. центр "Академия", 2003. - 299 с. – Библиогр.: с. 296. – (Среднее проф. образование).

Представлено основні поняття, сутність, закономірність менеджменту і маркетингу як інструментів організації ринкового господарства, методи та структури управління підприємством, психологічні аспекти організації праці.

10. Литвинов А.І., Волощенко В.М. Архітектура. Будівництво: Короткий термінологічний слов. – Вінниця: ВДТУ, 2003. – 120 с.: іл. – Бібліогр.: с. 120.

Довідкове видання, що містить основні терміни історії, теорії та практики архітектури і будівництва у їх сучасному трактуванні.

11. Маслов Н.В. Градостроительная экология : Учеб. пособ. – М.: Высш. школа, 2003. – 284 с.: ил. – Библиогр.: с. 283-284.

Розглянуто проблеми взаємодії міст і компонентів геосфери, а також методи охорони довкілля. Особлива увага приділена моделям сталого розвитку міст, управлінню та моніторингу природоохоронної діяльності.

12. Материаловедение для отделочных строительных работ: Учеб. / В.А. Смирнов, Б.А. Ефимов, О.В. Кульков и др. – 2-е изд., стереотип. – М.: Изд. центр "Академия", 2003. – 284.с. – Библиогр.: с. 282. – (Проф. образование).

Наведено технічні характеристики традиційних і сучасних оздоблювальних матеріалів, а також порівняльний аналіз зарубіжних і російських аналогів, дана екологічна оцінка їх використання.

 

13. Михеенкова О.В. Отделка фасадов. Парадный подъезд. - М.: Цитадель-трейд, 2003. – 255 с.: ил.

Практичний посібник, за допомогою якого можна не тільки вдало побудувати терасу, зовнішні сходи, ганок, створити декоративні елементи, що нададуть неповторності будь-якому фасаду, але й ознайомитись з основними архітектурними стилями, вітражним мистецтвом, декоративною ліпниною і різьбленням.

14. Осип Кривоглаз. Избранное: Альбом / Вступ. ст. О. Ламоновой. - К.: Главкиевархитектура, 2003. – 164 с.: цв. ил.

В альбомі представлено150 репродукцій з картин відомого київського архітектора Осипа Кривоглаза від реалістичних робіт, виконаних з натури, до синтезованих і майже символічних.

15. Пейсахов А.М., Кучер А.М. Материаловедение и технология конструкционных материалов: Учеб. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2003. – 406 с.: ил. – Библиогр.: с. 405-406.

Розглянуто будову та властивості металів і сплавів, основні види металевих і неметалевих конструкційних матеріалів, основи технології ливарного виробництва, обробки тиском, зварювання, механічної обробки.

16. Рыбьев И.А. Строительное материаловедение: Учеб. пособ. – М.: Высш. школа, 2003. – 701 с.: ил. – Библиогр.: с. 689-691.

У посібнику вперше викладено основи фундаментальної науки прикладного характеру, що складається з двох взаємопов’язаних чинників – теорії та практики. Наведено найновіші дані із структуроутворення матеріалів, їх міцності, деформації та інших закономірностей загальної теорії, а також відомості з технології виробництва і застосування будматеріалів.

17. Самые красивые сады мира: Пер. с нем. / Под ред. К. Холмс. – М.: БММ АО, 2002. – 174 с.: цв. ил.

Унікальне видання містить описи різних садів і парків – від середньовіччя до сьогодення. Майже 300 кольорових ілюстрацій представляють понад 80 найцікавіших світових зразків садово-паркового мистецтва.

18. Семенцов А.Ю. Резьба по дереву в современном интерьере. – 2-е изд. – Минск: Современное слово, 2003. – 253 с.: ил.

Пропонуються варіанти оздоблення та оновлення інтер’єру різьбленням по дереву – перегородок, сходів, дверей, обшиття та оздоблення стін і стелі тощо.

19. Трушкевич А.И. Организация проектирования и строительства: Учеб. пособ. – Минск: Вышэйшая школа, 2003. – 416 с. – Библиогр.: с. 411.

Узагальнено новітню інформацію про організацію проектно-будівельної діяльності з урахуванням світового досвіду. Відображено сучасні вимоги гуманізації технічної освіти.

20. Шарп У.Ф. и др. Инвестиции: Учеб.: Пер. с англ. / У.Ф. Шарп, Г. Дж. Александер, Д.В. Бэйли. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 1027 с. – (Университетский учебник).

Найпопулярніший у світі, фундаментальний підручник американських економістів представляє вичерпний матеріал щодо фінансування, цінних паперів і фондових ринків, теорії і практики їх функціонування, методів управління інвестиціями з наведенням конкретних прикладів, графіків, таблиць.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 416-0310;

тел. (044) 417-6576, 417-6387.

Строительный портал. Рейтинг сайтов