КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1.  Боряк О.О. Україна: етнокультурна мозаїка. - К.: Либідь, 2006. - 326 с.: іл. - Бібліогр.: с. 292-301.

В етнокультурологічних нарисах, присвячених традиційному буттю пересічного українця ХІХ – першої половини ХХ ст., йдеться про свята й будні, звичаї та обряди, повір’я і символіку та ін. свідчення очевидців, узагальнення дослідників та маловідомий ілюстративний матеріал із архівів та малярських майстерень – усе це складає своєрідну мозаїчну панораму народного світосприйняття.

 

2. Бузина О.А. Тайная история Украины-Руси. - 3-е изд., испр. и доп. - К.: Довіра, 2007. - 335 с. - Библиогр.: с. 330-333.

Автор, відомий своїми радикальними поглядами, малює історію та знакові історичні постаті через призму джерельних матеріалів.

 

3. Гармония пластики: Альбом харьковских скульпторов. - Х.: Колорит, 2006. - 162 с.: ил. - (Начало века). - Текст: рус., англ. яз.

Альбом знайомить з творчістю сучасних харківських скульпторів – Ф. і Л. Бетліємських, О. Рідного, Г. Іванової, В. Пирогова, О. Ковальова, С. Сбитнєва, В. Кочмара, Г. Корнієнка та І. Мельникової.

 

4. Гурняк Л.І. Опір матеріалів: Навч. посіб. для вивчення курсу при кредитно-модульній системі навчання / Л. І. Гурняк, Ю. В. Гуцуляк, Т. Б. Юзьків. - Львів: Новий Світ-2000, 2006. - 363 с.: рис., табл.

У посібнику викладено основні положення, визначення, теореми, правила, розрахункові формули та методи курсу опору матеріалів.

 

5. Даниленко В.Я. Майбутнє європейського дизайну: Чехія, Польща, Україна. - Х.: Колорит, 2007. - 197 с.: іл. - Текст: укр., чеськ., польськ., англ. мовами. - Бібліогр.: с. 196.

У книзі, написаній у жанрі ессе, висловлюється авторська точка зору на роль країн Центрально-Східної Європи в майбутньому європейського дизайну.

 

6. ДСТУ 33.004:2006: Національний стандарт України. Державна система страхового фонду документації: Загальні положення. - Офіц. вид. - На заміну ДСТУ 33.003-2002; Чинний від 01.01.2007 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 12 с. - (Страховий фонд документації).

 

7. СТУ 33.106:2005: Національний стандарт України. Об'єкти культурної спадщини. Документація на об'єкти архітектури та містобудування для створення страхового фонду документації: Технічні вимоги. - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.01.2007 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 31 с. - (Страховий фонд документації).

 

8. ДСТУ 33.107:2006: Національний стандарт України. Документація на об'єкти історичні та монументального мистецтва для створення страхового фонду документації: Технічні вимоги. - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.01.2007 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 34 с. - (Страховий фонд документації).

 

9. ДСТУ 33.109:2005: Національний стандарт України. Документація на рухомі предмети, пов'язані з нерухомими об'єктами культурної спадщини, для створення страхового фонду документації: Технічні вимоги. - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.01.2007 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 10 с. - (Страховий фонд документації).

 

10. ДСТУ 33.204:2006: Національний стандарт України. Порядок створення документації на об'єкти історичні та монументального мистецтва. - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.01.2007 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 21 с. - (Страховий фонд документації).

 

11. ДСТУ 2272:2006: Національний стандарт України. Пожежна безпека: Терміни та визначення основних понять. - Офіц. вид. - На заміну ДСТУ 2272-93; Чинний від 01.10.2006 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 32 с.

 12. ДСТУ 3855-99: Національний стандарт України. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій: Терміни та визначення. - Офіц. вид. - Увед. вперше. Перевидання 2006 із зміною № 1: наказ Держспоживстандарту України від 29.06.2006 р. № 177 з 01.04.2007; Чинний від 01.07.2001 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 27 с. - (Пожежна безпека).

 

13. ДСТУ 4469-10:2006: Національний стандарт України. Системи газового пожежогасіння. Ч. 10: Манометри та реле тиску. Загальні вимоги (EN 12094-10:2003, MOD). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний з 01.01.2007 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2006. - 23 с. - (Пожежна техніка). - Переклад з англ.

 14. ДСТУ ГОСТ 2.051:2006: Національний стандарт України.  Електронні документи: Загальні положення (ГОСТ 2.051-2006, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.07.2007 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 17 с. - (Єдина система конструкторської документації). - Текст укр. та рос. мовами.

15. ДСТУ ГОСТ 2.601-2006: Національний стандарт України. Експлуатаційні документи (ГОСТ 2.601-2006, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше (зі скасув. ГОСТ 2.601-95); Чинний від 01.07.2007 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 37 с. - (Єдина система конструкторської документації). - Текст укр. та рос. мовами.

16. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006: Національний стандарт України. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше (зі скасув. ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82); Чинний від 01.07.2007 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 50 с. - (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи). - Текст укр. та рос. мовами.

17. ДСТУ ГОСТ 7.50:2006: Національний стандарт України. Консервація документів: Загальні вимоги (ГОСТ 7.50:2002, IDT). - Офіц. вид. - На заміну ГОСТ 7.50-90; Чинний від 01.07.2007 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 14 с. - (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).

18. ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006: Національний стандарт України. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні: Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041-2001, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше (зі скасув. ГОСТ 12.4.041-89); Чинний від 01.07.2007. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 9 с. - (Система стандартів безпеки праці).

19. ДСТУ ГОСТ 9980.4:2006: Національний стандарт України. Матеріали лакофарбові: Марковання (ГОСТ 9980.4-2002, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше (зі скасув. ГОСТ 9980.4-86); Чинний від 01.07.2007 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 33 с. - Текст укр. та рос. мовами.

20. ДСТУ ГОСТ 13568:2006 (ИСО 606-94) (ISO 606:1994, NEQ): Національний стандарт України. Ланцюги приводні роликові та втулкові: Загальні технічні умови (ГОСТ 13568-97 (ИСО 606-94), IDT). - Офіц. вид. - На заміну ГОСТ 13568-75; Чинний від 01.10.2007 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 27 с. - Текст укр. та рос. мовами.

21. ДСТУ ГОСТ 31169:2006 (ИСО 11202:1995): Національний стандарт України. Вимірювання рівнів звукового тиску випромінювання на робочому місці та в інших контрольних точках: Орієнтовний метод вимірювання на місті установлення (ГОСТ 31169-2003 (ИСО 11202:1995), IDT; ISO 11202:1995, MOD). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.01.2007 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2006. - 12 с. - (Шум машин). - Текст укр. та рос. мовами.

22. ДСТУ ГОСТ 31171:2006 (ИСО 11200:1995): Національний стандарт України. Настанова з вибору методу визначення рівнів звукового тиску випромінювання на робочому місці та в інших контрольних точках: (ГОСТ 31171-2003 (ИСО 11200:1995), IDT; ISO 11200:1995, MOD). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.01.2007 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2006. - 15 с. - (Шум машин). - Текст укр. та рос. мовами.

23. ДСТУ ГОСТ 31172:2006 (ИСО 11201:1995): Національний стандарт України. Вимірювання рівнів звукового тиску випромінювання на робочому місці та в інших контрольних точках: Технічний метод в істотно вільному звуковому полі над звуковідбивною площиною (ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995), IDT; ISO 11201:1995, MOD). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.01.2007 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2006. - 17 с. - ( Шум машин). - Текст укр. та рос. мовами.

24. ДСТУ ГОСТ 31273:2006 (ИСО 3745:2003): Національний стандарт України. Визначення рівнів звукової потужності за звуковим тиском: Точні методи для заглушених камер (ГОСТ 31273-2003 (ИСО 3745:2003), IDT; ISО 3745:2003, MOD). - Офіц. вид. - Увед. вперше (зі скасув. ГОСТ 12.024-81); Чинний від 01.01.2007 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2006. - 33 с. - (Шум машин). - Текст укр. та рос. мовами.

25. ДСТУ ГОСТ 31275:2006 (ИСО 3744:1994): Національний стандарт України. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму по звуковому тиску: Технічний метод в істотно вільному звуковому полі над звуковідбивною площиною (ГОСТ 31275-2002 (ИСО 3744:1994), IDT; ISO 3744:1994, MOD). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.07.2007 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 28 с. - (Шум машин). - Текст укр. та рос. мовами.

26. ДСТУ ГОСТ 31276:2006 (ИСО 3743-1:1994, ИСО 3743-2:1994): Національний стандарт України. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму по звуковому тиску: Технічні методи для малих переносних джерел шуму в ревербераційних полях в приміщеннях з жорсткими стінами і в спеціальних ревербераційних камерах (ГОСТ 31276-2002 (ИСО 3743-1:1994, ИСО 3743-2:1994), IDT; ISO 3743-1:1994, ISO 3743-2:1994, MOD). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.07.2007 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 21 с. - (Шум машин). - Текст укр. та рос. мовами.

27. ДСТУ ГОСТ МЭК 60598-2-19:2006: Національний стандарт України. Світильники. Ч. 2: Окремі вимоги. Розділ 19: Світильники з вентиляцією. Вимоги безпеки (ГОСТ МЭК 60598-2-19:2002, IDT; IEC 60598-2-19:1981, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.07.2007. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 16 с. - Текст укр. та рос. мовами.

28. ДСТУ CEN/TR 81-10:2005: Національний стандарт України. Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів основи. Ч. 10: Система стандартів серії EN 81 (CEN/TR 81-10:2004, IDT). - Офіц. вид. - Увед. впереше ; Чинний від 01.01.2007 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 17 с. - Пер. з англ.

29. ДСТУ EN 126:2005: Національний стандарт України. Прилади керування газопальниковими пристроями багатофункціональні (EN 126:2004, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.01.2007 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 19 с. - Пер. з англ.

30. ДСТУ EN 133:2005: Національний стандарт України. Класифікація (EN 133:2001, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.07.2006 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2006. - 14 с. - (Засоби індивідуального захисту органів дихання). - Пер. з англ.

31. ДСТУ EN 255-4:2005: Національний стандарт України. Повітряні кондиціонери, компактні пристрої охолоджування рідини та теплові насоси з компресором з електричним приводом. Режим нагрівання. Ч. 4: Вимоги до пристроїв нагрівання приміщень та сантехнічних блоків гарячого водопостачання (EN 255-4:1997, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.01.2007 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 11 с. - Пер. з нім.

32. ДСТУ EN 378-4:2005: Національний стандарт України. Холодильні установки та теплові насоси: Безпечність та екологічні вимоги. Ч. 4: Експлуатація, технічне обслуговування, ремонт і поновлення (EN 378-4:2000, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.10.2006 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 16 с. - Пер. з англ.

33. ДСТУ EN 474-3:2004: Національний стандарт України. Землерийні машини. Вимоги безпеки. Ч. 3: Вимоги до навантажувачів (EN 474-3:1996, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше. Поправка (1-2007); Чинний від 01.05.2006 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 22 с.

34. ДСТУ EN 484:2005: Національний стандарт України. Технічні умови на відкриті пристрої, що працюють на зрідженому газі. Автономні кухонні плити, зокрема з решіткою для смаження, використовувані поза приміщенням (EN 484:1997, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний з 01.07.2006 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 35 с. - Пер. з англ.

35. ДСТУ EN 627:2005: Національний стандарт України. Порядок реєстрації даних і контролювання стану ліфтів, ескалаторів та пасажирських конвеєрів (EN 627:1995, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.01.2007 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 8 с. - Пер. з англ.

36. ДСТУ EN 924:2005: Національний стандарт України. Клеї з розчинниками та клеї без розчинників: Визначення температури спалаху (EN 924:2003, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.01.2007 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 10 с. - (Клеї). - Пер. з англ.

37. ДСТУ EN 984:2005: Національний стандарт України. Покриви текстильні на підлогу: Метод визначення поверхневої щільності лицьового шару голкопробивних покривів на підлогу (EN 984:2001, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний з 01.01.2007 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 6 с. - Пер. з англ.

38. ДСТУ EN 1435:2005: Національний стандарт України. Контроль зварних з'єднань, виконаних плавленням, радіографічний (EN 1435:1997, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.01.2007 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 32 с. - (Неруйнівний контроль зварних з'єднань). - Пер. з нім.

39. ДСТУ EN 1677-5:2005: Національний стандарт України. Стропові елементи: Вимоги безпеки. Ч. 5: Гаки вантажопідіймальні сталеві ковані з запобіжним замком. Клас 4 (EN 1677-5:2001, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.10.2006 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 16 с. - Пер. з англ.

40. ДСТУ EN 1677-6:2005: Національний стандарт України. Стропові елементи: Вимоги безпеки. Ч. 6: Ланки. Клас 4 (EN 1677-6:2001, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.10.2006 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 14 с. - Пер. з англ.

41. ДСТУ EN 10230-1:2005: Національний стандарт України. Цвяхи зі сталевого дроту. Ч. 1: Виробництво цвяхів загального призначення (EN 10230-1:1999, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.10.2006 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 18 с. - Пер. з нім.

42. ДСТУ EN 13411-4:2005: Національний стандарт України. Закріплення кінців сталевих канатів: Вимоги безпеки. Ч. 4: Заливання металом і синтетичними смолами (EN 13411-4:2002, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.10.2006 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 14 с. - Пер. з нім.

43. ДСТУ ISO 2631-5:2005: Національний стандарт України. Оцінювання впливу загальної вібрації на людину. Ч. 5: Метод оцінювання вібрації, яка містить багаторазові удари (ISO 2631-5:2004, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.10.2006 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 21 с. - (Вібрація та удар механічні). - Пер. з англ.

44. ДСТУ ISO 6157-3:2005: Національний стандарт України. Дефекти поверхні. Ч. 3: Болти, гвинти та шпильки спеціального призначення (ISO 6157-3:1988, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.01.2007 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 16 с. - (Кріпильні вироби). - Пер. з англ.

45. ДСТУ ISO 6897:2005: Національний стандарт України. Настанови з оцінювання чутливості мешканців нерухомих споруд, особливо будинків та прибережних споруд, до низькочастотного (від 0,063 Гц до 1 Гц) горизонтального переміщення (ISO 6897:1984, IDT). - Офіц. вид. - Чинний від 01.10.2006 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2006. - 14 с. - Пер. з англ.

46. ДСТУ ISO 7000:2004: Національний стандарт України. Графічні символи, що їх використовують на устаткованні: Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний з 01.01.2006 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2006. - 234 с. – Пер. з англ.

47.  ДСТУ ISO 7240-1:2007: Національний стандарт України. Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Ч. 1: Загальні положення, терміни та визначення понять (ISO 7240-1:2005, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше (зі скасув. р. 4.9 "Засоби пожеж. сигналізації" ДСТУ 2273:2006); Чинний від 01.08.2007 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 25 с. – Пер. з англ.

48. ДСТУ ISO 7438:2005: Національний стандарт України. Випробування на згин (ISO 7438:1985, IDT). - Офіц. вид. - На заміну ДСТУ ГОСТ 14019:2004 (ИСО 7438:1985); Чинний з 01.01.2007 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 9 с. - (Матеріали металеві). - Пер. з англ.

49. ДСТУ ISO 9044:2005: Національний стандарт України. Сітки дротяні ткані промислові: Технічні вимоги і випробування (ISO 9044:1999, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.10.2006 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 13 с. - Пер. з англ.

50. ДСТУ ISO 9459-1:2005: Національний стандарт України. Системи водогрійні побутові. Ч. 1: Визначення робочих характеристик методами випробування в закритих приміщеннях (ISO 9459-1:1993, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.10.2006 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 35 с. - (Теплопостачання сонячне). - Пер. з англ.

51. ДСТУ ISO 9589:2005: Національний стандарт України. Ескалатори: Будівельні розміри (ISO 9589:1994, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.01.2007 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 6 с. - Пер. з англ.

52. ДСТУ ISO 9996:2005: Національний стандарт України. Порушення діяльності та працездатності людини: Класифікація (ISO 9996:1996, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.10.2006 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 9 с. - (Вібрація та удар механічні). - Пер. з англ.

53. ДСТУ ISO 10006:2005: Національний стандарт України. Настанови щодо управління якістю в проектах (ISO 10006:2003, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.01.2007 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 30 с. - (Системи управління якістю). - Пер. з англ.

54. ДСТУ ISO 10007:2005: Національний стандарт України. Настанови щодо керування конфігурацією (ISO 10007:2003, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.01.2007 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 10 с. - (Системи управління якістю). - Пер. з англ.

55. ДСТУ ISO 11074-1:2004: Національний стандарт України. Словник термінів. Ч. 1: Забруднення та охорона грунтів (ISO 11074-1:1996, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.01.2006 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 19 с. - (Якість ґрунту ). - Пер. з англ.

56. ДСТУ ISO 11074-2:2004: Національний стандарт України. Словник термінів. Ч. 2: Пробовідбирання (ISO 11074-2:1998, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.10.2005 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 33 с. - (Якість ґрунту). - Пер. з англ.

57. ДСТУ ISO 11074-4:2004: Національний стандарт України. Словник термінів. Ч. 4: Відновлювання ґрунтів та ділянок (ISO 11074-4:1999, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний з 01.10.2005 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 29 с. - (Якість ґрунту). - Пер. з англ.

58. ДСТУ ISO 11378-2:2005: Національний стандарт України. Лабораторне випробування на забрудненість. Ч. 2: Випробування барабаном (ISO 11378-2:2001, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.01.2007 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 18 с. - (Покриви текстильні на підлогу). - Пер. з англ.

59. ДСТУ ISO 14015:2005: Національний стандарт України. Екологічне оцінювання ділянок та організацій (ISO 14015:2001, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.01.2007 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 19 с. - (Екологічне управління). - Пер. з англ.

60. ДСТУ ISO/IЕС 10021-6:2005: Національний стандарт України. Системи опрацювання повідомлень (MHS). Ч. 6: Специфікації протоколів (ISO/IEС 10021-6:2003, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.07.2006 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 64 с. - (Інформаційні технології). - Пер. з англ.

61. ДСТУ ISO/IEC 17024:2005: Національний стандарт України. Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу (ISO/IEC 17024:2003, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше (зі скасув. ГОСТ 30488-97 (EN 4513-89)); Чинний від 01.10. 2006 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 12 с. - (Оцінювання відповідності). - Пер. з англ.

62. ДСТУ ISO/IEС TR 13335-4:2005: Національний стандарт України. Настанови з керування безпекою інформаційних технологій. Ч. 4: Вибір засобів захисту (ISO/IEС TR 13335-4:2000, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.07.2006 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 63 с. - (Інформаційні технології). - Пер. з англ.

63. ДСТУ ISO/IEС TR 13335-5:2005: Національний стандарт України. Настанови з керування безпекою інформаційних технологій. Ч. 5: Настанова з керування мережною безпекою (ISO/IEС TR 13335-5:2001, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.07.2006 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 27 с. - (Інформаційні технології). - Пер. з англ.

64. ДСТУ ISO/TS 15694:2005: Національний стандарт України. Вимірювання та оцінювання одиночних ударів, переданих від ручних машин та машин з ручним керуванням до системи "Кисть-рука" (ISO/TS 15694:2004, IDT). - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.10.2006 р. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 19 с. - (Вібрація та удар механічні). - Пер. з англ.

65. Дудніков А.А. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання: Підруч. для ВНЗ / Полт. держ. аграр. акад. - К.: ЦНЛ, 2006. - 350 с.: іл. - Бібліогр.: с. 325.

Викладено основи стандартизації і технічних вимірювань, загальні принципи взаємозамінності при виготовленні, ремонті та експлуатації у відповідності з Єдиною системою допусків і посадок. Розглянуто системи допусків і посадок типових з’єднань, наведено приклади розрахунку і їх застосування. Наведено основні положення Державної системи атестації якості продукції.

66. Калашникова О.Л. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей: Підруч. для ВНЗ. - К.: Знання, 2006. - 479 с.: кольор.іл. - (Митна справа в Україні). - Бібліогр.: с. 325.

Це перше видання в Україні, в якому у систематизованому вигляді викладено багаторівневий матеріал, що синтезує елементи різних наук: мистецтвознавства, товарознавства, експертизи, правознавства і діловодства. Висвітлено основи мистецтвознавства та технології виготовлення різних видів культурних цінностей, методики атрибуції і експертизи предметів історичного та культурного значення, сучасні методики встановлення вартості творів мистецтва, основи правового регулювання переміщення культурних цінностей через митний кордон України та порядку оформлення відповідної митної документації.

67. Киркевич В.Г. Гетьманська столиця Батурин / В. Г. Киркевич, В. Д. Віроцький. - К.: Техніка, 2007. - 189 с.: іл. - (Національні святині України). - Бібліогр.: с. 187-188.

У книзі розповідається про долю містечка, що тісно пов’язана з боротьбою українського народу за свою незалежність, про відбудову найвидатніших духовних і архітектурних пам’яток Батурина.

68. Куленко М.Я. Основи графічного дизайну: Підручник для ВНЗ / КНУБА. - 2-е вид., випр. та доп. - К.: Кондор, 2007. - 489 с.: іл. - Бібліогр. в кінці розд.

Подано теоретичні та методичні матеріали основ графічного дизайну: основ композиції, мистецтва графіки, графіки шрифту як передумови графічного дизайну. Зібрано, систематизовано та досліджено головні закономірності композиції знаків – індексів провідних фірм за останні 30 років, подана їх характеристика та кваліфікація. Підручник широко ілюстрований роботами знаних художників, авторськими творами та численними роботами студентів.

69. Лесняк В.И. Модернистские и постмодернистские шрифты: 44 оригинальных шрифта / Харьк. гос. акад. дизайна и искусств. - Х.: Колорит, 2006. - 147 с.: ил. - Библиогр.: с. 144.

Графічне видання проілюстровано кращими студентськими роботами Харківської державної академії дизайну і мистецтв.

70. Михайленко В.Є. Інженерна графіка: Підруч. для ВНЗ. - 4-е вид. - К.: Каравела, 2008. - 271 с.: рис. - Бібліогр.: с. 270.

Висвітлено питання графічної підготовки майбутнього спеціаліста в галузі техніки і будівництва. Розглядаються основи нарисної геометрії, основні правила виконання креслеників, побудови різноманітних схем тощо.

71. Пашутинський Є.К. Зразки положень про структурні підрозділи. - 2-е вид. - К.: КНТ, 2006. - 236 с. - (Кадри підприємства).

У виданні представлено зразки положень про структурні підрозділи підприємства незалежно від форми власності. Назви структурних підрозділів наведено у відповідності до Класифікатора професій (ДК 003-95) з урахуванням змін та доповнень.

72. Пашутинський Є.К. Зразки посадових інструкцій. - 3-е вид., стер. - К.: КНТ, 2007. - 254 с. - (Кадри підприємства).

У виданні представлено зразки посадових інструкцій, що можуть використовуватися на підприємствах різних форм власності. Професії наведено у відповідності до Класифікатора професій (ДК 003-2005), затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20.12.2005 р. № 375.

73. Прибєґа Л.В. Дерев`яні храми Українських Карпат. - К.: Техніка, 2007. - 166 с.: рис., фото. - (Національні святині України). - Бібліогр.: с. 163-165.

Подана комплексна характеристика народного храмового будівництва Українських Карпат. Розглянуто визначні пам’ятки дерев’яної храмової архітектури галицької, бойківської, лемківської, гуцульської та буковинської шкіл традиційної архітектурної творчості.

74. Промислова екологія: Навч. посіб. для ВНЗ / С. О. Апостолюк [та ін.]. - К.: Знання, 2005. - 474 с.: рис. - Бібліогр.: с. 472-474.

Особливу увагу приділено характеристиці забруднень навколишнього природного середовища підприємствами гірничодобувної, хімічної, машинобудівної, нафтопереробної, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості. Проаналізовано методику проведення екологічної експертизи промислових об’єктів.

75. Семашко О.М. Соціологія мистецтва: Навч. посіб. для ВНЗ / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. - 2-е вид., випр. та доп. - Львів: Магнолія плюс, 2006. - 244 с.: іл.

Перший український посібник з соціології мистецтва, в якому значне місце займають теоретико-методологічні і соціально-естетичні питання мистецтва. Висвітлено також галузеві соціології художньої культури. Написано на основі узагальнення даних емпіричних досліджень художнього життя України, проведених у другій половині ХХ ст.

76. Технологія будівельного виробництва: Практикум: Навч. посіб. для ВНЗ / За ред. М. Г. Ярмоленка. - К.: Вища школа, 2007. - 207 с.: іл. - Бібліогр.: с. 207.

Висвітлено сучасні технології гідроізоляційних, обличкувальних, штукатурних, малярних, шпалерних робіт і робіт з улаштування підлоги.

77. Україна в цифрах у 2006 році: Стат. довідник / Держкомстат України; За ред. О. Г. Осауленка. - К.: Консультант, 2007. - 239 с.

У довіднику вміщено дані про соціально-економічне становище України у 2006 році у порівнянні з іншими роками.

78. Хазін В.Й. Будівлі і споруди агропромислового комплексу: Навч. посібник для ВНЗ. - 2-е вид., доп. і перероб. - К.: Вища школа, 2006. - 255 с.: іл. - Бібліогр.: с. 251-254.

Подано генеральні плани сільськогосподарських підприємств, розглянуто типи і номенклатуру підсобно-допоміжних будівель та споруд. Наведено прогресивні об’ємно-планувальні та конструктивні рішення, зокрема на основі кооперування та блокування будівель, використання уніфікованих конструктивних та габаритних схем.

79. Шаповал С.Л. Основи будівництва: Навч. посіб. для ВНЗ / За ред. А. А. Мазаракі; Київ. нац. торгово-екон. ун-т. - К.: КНТЕУ, 2007. - 185 с.: табл. - Бібліогр.: с. 67.

У посібнику подано матеріали для виконання практичних робіт з дисципліни «Основи будівництва».

80. Шевченко В.Я. Композиція плаката: Навч. посіб. для ВНЗ / Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. - 2-е вид., доп. - Х.: Колорит, 2007. - 133 с.: іл. - Бібліогр.: с. 131.

У посібнику розглянуто питання з історії становлення і розвитку плаката в системі візуальної комунікації. Проведено аналіз образотворчих засобів композиції плаката та найважливіших чинників, що впливають на виразність і дієвість художнього (рекламного) образу.

 

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-6387.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов