КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1.  Болтон Р. Живопись: от первобытного искусства до ХХI века / Авт. предисл. М. Коллингс. - М.: Эксмо, 2007. - 320 с.: цв.ил. - (Шедевры мирового искусства).

Про творчість найвідоміших художників різних періодів історії.

 

2.  Гарретт М. Венеция: История города: Пер. с англ. - М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2007. - 351 с.: ил. - (Биографии великих городов). - Библиогр.: с. 348-350.

Про місто, яке стало символом вишуканої краси, загадкових таємниць і казкової чарівності.

 

3.  Долгополов С.П. Современный справочник по гипсокартону. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 244 с.: рис., цв.ил. - (Стройвариант).

У довіднику вміщено інформацію про нові технології і матеріали, комплектні системи, ефективні методи роботи з гіпсокартоном.

 

4.  Дренажные системы и очистные сооружения. - М.: Стройинформ, 2007. - 271 с.: ил. - (Застройщик). - Библиогр.: с. 245.

Улаштування дренажних систем та очисних споруд у заміському будинку.

 

5.  Железобетонные и каменные конструкции: Учеб. для ВУЗ / Под ред. В. М. Бондаренко. - 4-е изд., доп. - М.: Высшая школа, 2007. - 887 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 883-884.

У посібнику розглядаються фізико-механічні властивості бетону, кам’яної кладки, арматури і залізобетону у відповідності з новими нормативними документами. Викладена теорія і методика розрахунку конструктивних елементів залізобетонних і кам’яних конструкцій.

 

6.  Жук П.М. Оценка качества строительных материалов в соответствии с требованиями зарубежных стандартов: Учеб. пособие для ВУЗ. - М.: Архитектура-С, 2006. - 135 с.: ил. - Библиогр.: с. 132-133.

Розглядаються проблеми оцінки якості будівельних матеріалів відповідно до вимог міжнародних стандартів. Наведено дані про основні групи властивостей, методи випробування і класифікацію матеріалів на основі різноманітних показників. Особливе місце відведено методикам аналізу показників властивостей для оцінки якості будівельних матеріалів.

 

7.  Заикин А.И. Железобетонные конструкции одноэтажных промышленных зданий: Учеб. пособие. - М.: Изд. АСВ, 2007. - 271 с.: рис., табл.

Наведено основні дані з компоновки конструктивних схем поперечників одноповерхових промислових споруд. Надано приклади статичних і конструктивних розрахунків залізобетонних конструкцій одноповерхової промислової будівлі з двома прогонами (18+24) м при відстані крайніх рядів 6 м і середнього ряду 12 м. Наведено приклади розрахунку конструкцій покриття тієї ж будівлі при відстані колон крайніх і середніх рядів 12 м, а також залізобетонної арки прогоном 36 м.

 

8.  Зинева Л.А. Нормы расхода материалов: земляные, бетонные, каменные работы: Справ. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 156 с. - (Строительство и дизайн).

У довіднику вміщено нормативи, методи раціонального визначення обсягу робіт і витрачання будівельних матеріалів на земляні, кам’яні, покрівельні та інші види робіт.

 

9.  Зинева Л.А. Справочник инженера-строителя: Общестроительные и отделочные работы: Расход материалов. - 11-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 537 с.: табл. - (Строительство и дизайн).

Вміщено нормативи, методи і раціональні прийоми виконання розрахунку обсягів робіт і витрат будівельних матеріалів на загальнобудівельні та обличкувальні роботи.

 

10.  Ильина Т.В. История искусств: Западноевропейское искусство: Учеб. для ВУЗ. - 4-е изд., стер. - М.: Высш. школа, 2007. - 368 с.: ил. - Библиогр.: с. 358-361.

У ілюстрованому посібнику коротко викладена історія західноєвропейського мистецтва від античності до наших днів. Для зручності користування у книзі вміщено іменний покажчик.

 

11.  Инженерные сооружения в транспортном строительстве. В 2 кн. Кн. 1 / Под ред. П. М. Саламахина. - М.: Изд. центр "Академия", 2007. - 352 с.: ил. - (Высшее проф. образование).

У посібнику наведено основні дані про інженерні споруди на автомобільних дорогах – мости, труби, тунелі. Розглянуто основні системи, конструкції цих споруд, особливості розрахунку і конструювання, методи будівництва, особливості експлуатації і реконструкції. Перша книга присвячена мостам – дерев’яним, залізобетонним та металевим.

 12.  Инженерные сооружения в транспортном строительстве. В 2 кн. Кн. 2 / Под ред. П. М. Саламахина. - М.: Изд. центр "Академия", 2007. - 266 с.: ил. - (Высшее проф. образование). - Библиогр.: с. 261-262.

У другій книзі посібника наведена інформація про транспортні споруди у містах і на перетині автомагістралей, автодорожні та міські тунелі, основи організації будівництва, експлуатації, ремонту і реконструкції мостів.

 

13.  Ионина Н.А. Стамбул: История. Легенды. Предания. - М.: Вече, 2007. - 382 с.: ил. - (Тайны знаменитых городов).

Автор розповідає про колишню столицю Візантійської імперії – Константинополь, нині Стамбул – місто, яке знамените своїми культурними та історичними пам’ятками різних епох, серед яких особливо виділяється розкішний собор Святої Софії (нині Айя-Софія), мечеть Сулеймана, Босфорський міст, Іподром.

 

14.  Лаврентьев А.Н. История дизайна: Учеб. пособие для ВУЗ. - М.: Гардарики, 2007. - 303 с.: ил. - Библиогр. в конце глав.

У книзі представлена інформація про основні історичні епохи, стильові напрями та тенденції в дизайні. Окремі розділи присвячено еволюції російського дизайну, його місцю в розвитку світового дизайну.

 

15.  Низовский А.Ю. Прага. - М.: ВЕЧЕ, 2006. - 160 с.: цв.ил. - (Великие города и музеи мира).

Перша книга із серії «Великие города и музеи мира» присвячена одному з найкрасивіших міст не тільки Чехії, але й Європи, де чудово поєднуються архітектурні стилі різних епох, неповторними архітектурними пам’ятками якого милуються туристи зі всього світу.

 

16. Новиков В.А. Архитектурная организация сельской среды: Учеб. пособие. - М.: Архитектура-С, 2006. - 376 с.: ил. - Библиогр.: с. 190.

У виданні систематизовано ключові проблеми і розглянуто найбільш вдалі прийоми містобудівельного розвитку житлової забудови: планування містобудівельної діяльності; розробка проектної документації; організація правових, економічних та організаційних умов, що сприяють реалізації містобудівельних планів.

 

17.  Основы строительного дела: Учеб. для ВУЗ. - М.: Колос, 2007. - 423 с.: ил. - (Учебники и учеб. пособия для ВУЗ). - Библиогр.: с. 415-418.

Наведено основні поняття про будинки і споруди, конструктивні елементи цивільних і промислових будівель. Висвітлено основи архітектурно- будівельного проектування споруд. Розглянуто основи технології будівельного виробництва і техніко-економічної оцінки споруд.

 

18.  Отопление дома. - 3-е изд. - Ростов н/Д: Феникс; М.: Стройинформ, 2007. - 575 с.: ил. - (Застройщик).

У довіднику вміщена інформація про типи і конструкції систем опалення. Велика увага приділена дизайнерським рішенням систем опалення.

 

19.  Погорелов В.И. Строительная механика тонкостенных конструкций. - СПб.: БХВ-Петербург, 2007. - 518 с.: ил. - Библиогр. в конце глав.

Викладена класична теорія тонкостінних елементів конструкцій у вигляді балок, стержнів, пластин і оболонок, що базується на гіпотезах Ейлера-Бернуллі, Кірхгоффа, Лава-Кірхгоффа та рівняннях теорії пружності.

 

20.  Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. - Утв. пост. Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170. - М.: Бюро печати, 2007. - 112 с.

Документ визначає правила експлуатації, капітального ремонту і реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства, забезпечення збереження і утримання житлового фонду, технічної інвентаризації і є обов’язковим для виконання суб’єктами Російської Федерації.

 

21.  Пушкарёва Н.В. Интерьер: 1000 практических советов. - 2-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 248 с.: ил. - (Мастерская).

Книга розповідає про основні стилі інтер’єру житла, пропонує варіанти інтер’єрів великої квартири – окремо для вітальні, кухні, спальні, кабінету, дитячої і ванної кімнат, а також облаштування балкону як повноцінного місця для відпочинку.

 

22.  Савельев А.А. Отделка загородного дома. - М.: Аделант, 2007. - 119 с.: ил.

Викладено способи штукатурення, фарбування і обличкування фасадів заміських будинків.

 

23.  Савельев А.А. Сайдинг: Особенности установки. - М.: Аделант, 2007. - 119 с.: ил.

Викладено способи монтажу і ремонту сайдинга – вінілового, дерев’яного і цементного.

 

24.  Самойлов В.С. Фундаменты: Практическое пособие. - М.: Аделант, 2007. - 255 с.: ил. - Библиогр.: с. 253.

Наведено інформацію про різновиди фундаментів, будівельні матеріали для їх влаштування, засоби захисту, декоративна обробка та обличкування.

 

25.  Сетков В.И. Строительные конструкции: Расчёт и пректирование: Учеб. для ССУЗ / В. И. Сетков, Е. П. Сербин. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 447 с.: рис., табл. - (Среднее проф. образование). - Библиогр.: с. 447.

Викладено основи проектування і розрахунку найпростіших і широко розповсюджених у будівельній практиці несучих конструкцій.

 

26.  СП 23-101-2004: Свод правил. Проектирование тепловой защиты зданий. - Введ. с 01.06.2004 г. - СПб.: ДЕАН, 2007. - 319 с. - (Строительство России).

Нормативна база Російської Федерації. Документ вміщує інформацію про методи проектування, розрахунку теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій, рекомендації та довідкові матеріали, що дозволяють реалізувати вимоги СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

 

27.  СП 53-102-2004: Свод правил. Общие правила проектирования стальных конструкций. - Введ. с 01.01.2005 г. - СПб.: ДЕАН, 2007. - 272 с. - (Строительство России).

Нормативна база Російської Федерації. Документ вміщує правила застосування матеріалів, розрахунку й проектування сталевих конструкцій, що деталізують вимоги СНиП ІІ-23-81* «Стальные конструкции».

 

28.  Справочник застройщика / Авт.-сост. А. Лидин. - Ростов н/Д: Феникс; СПб.: Северо-Запад, 2007. - 244 с.: ил. - (Ваша дача).

У книзі даються практичні поради індивідуальним забудовникам з вибору проекту економічного і зручного житлового будинку, благоустрою присадибної ділянки, використанню для будівництва місцевих будівельних матеріалів.

 

29.  Справочник современного проектировщика / Под общ. ред. Л. Р. Маиляна. - 4-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 541 с.: ил. - (Строительство и дизайн). - Библиогр.: с. 529-537.

У довіднику коротко викладено основні дані в різних областях проектування будівництва на сучасному етапі.

 

30.  Справочник столяра / Авт.-сост. А. Лидин. - Ростов н/Д: Феникс; СПб.: Северо-Запад, 2007. - 253 с.: ил. - (Ваша дача). - Библиогр.: с. 252.

Книга містить вичерпну інформацію про столярні інструменти, види деревини і методи роботи з ними, про прийоми і тонкощі столярної справи.

 

31.  Стецкий С.В. Профессии в строительстве и архитектуре: Учеб. пособие. - М.: Изд. центр "Академия", 2006. - 256 с.: ил. - (Твоя профессия). - Библиогр.: с. 250.

Наведено історичний огляд розвитку будівництва і архітектури. Розглядаються тенденції і перспективи розвитку сучасного будівництва. Особливо підкреслюється важлива роль будівництва в економічному розвитку держави. У популярній формі розповідається про різні типи і види будівництва, а також про середню професійну і вищу освіту для оволодіння різними будівельними спеціальностями.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-6387.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов