КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1.  Агранович-Пономарева Е.С. Интерьер и предметный дизайн жилых зданий: Учеб. пособие для ВУЗ / Е. С. Агранович-Пономарева, Н. И. Аладова. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 348 с.: ил. - Библиогр.: с. 344-345.

Розглядається комплексний підхід до формування інтер’єру, враховуючи функціонально-технологічні аспекти, просторову організацію житла і екологічні принципи.

 

2.  Архитектура в деталях: пространство / Ред. О. Р. Ойеда. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 192 с.: ил.

Вміщено інформацію про роботи кращих світових дизайнерів і архітекторів в області освоєння внутрішнього простору приміщень.

 

3.  Архитектура в деталях: элементы / Под ред. О. Р. Ойеды. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 192 с.: ил.

В альбомі розглядається роль елементів в сучасній архітектурі на основі робіт молодих і знаних майстрів.

 

4. Благовидова Н.Г. Часовни в архитектурно-планировочной среде города: Учеб. пособие для ВУЗ. - М.: Архитектура-С, 2006. - 135 с. : ил. - Библиогр.: с. 134.

Практичний посібник для архітекторів, який розкриває типи і напрямки каплиць, історію їх виникнення, характерні особливості розміщення.

 

5. Визер В.В. Живописная грамота: Система цвета в изобразительном искусстве. - СПб.: Питер, 2007. - 191 с.: ил. - Библиогр.: с. 170-171.

Вміщено професійні поради щодо методів визначення кольорової гами предметів, створення гармонії кольору, повітряної перспективи, фактури у живописному творі. Також подано рекомендації з композиції і малюнку.

 

6. Гельфонд А.Л. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений: Учеб. пособие. - М.: Архитектура-С, 2007. - 277 с.: ил. - Библиогр.: с. 273-274.

Розглядаються основні принципи формування архітектури громадських будівель різноманітних типів.

 

7. Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению строительных чертежей: Справ. пособие. - М.: Архитектура-С, 2007. - 143 с.: ил. - Библиогр.: с. 140.

Корисне видання для студентів середніх і вищих навчальних закладів.

 

8. Данильченко Л.И. Лучшие дизайн-проекты для дома и квартиры. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 150 с.: ил. - (Мастерская). - Библиогр.: с. 150.

У виданні вміщено практичні поради щодо декорування інтер’єру власними силами.

 

9. Дворкин Л.И. Строительные материалы из отходов промышленности: Учеб.-справ. пособие / Л. И. Дворкин, О. Л. Дворкин. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 363 с.: рис., табл. - (Строительство). - Библиогр.: с. 354-356.

Розглядаються основні напрями застосування відходів промисловості і міського господарства у виробництві ефективних будівельних матеріалів, а також шляхи економії матеріальних та енергетичних ресурсів за рахунок використання цього виду мінеральної та органічної сировини.

 

10. Денисов С.А. Современные деревянные дома и бани. - М.: Вече, 2007. - 320 с.: цв.ил., планы.

У книзі представлено 300 оригінальних авторських проектів житлових будинків, бань і різноманітних господарських будівель із оциліндрованих колод.

 

11. Дубровин И.И. Интерьер и дизайн современной квартиры: Советы профессионалов. - М.: ДОМ. XXI век: ЛАДА: РИПОЛ КЛАССИК, 2007. - 222 с.: ил. - (Дом для себя).

Видання знайомить з основними стилями і принципами планування та оформлення квартири, сучасними напрямами дизайнерської думки, сучасними будівельними матеріалами і технологіями.

 

12. Казаков Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования: Учеб. пособие для ВУЗ. - М.: Академия, 2007. - 335 с.: ил. - Библиогр.: с. 327-331.

Викладено основи класифікації ландшафтознавства: об’єкти і предмети досліджень, історія і передумови розвитку, базові поняття, уявлення про організацію ландшафтів, фактори їх диференціації, динаміку геосистем.

 

13. Кинг Д. Лучшие модели для сада: Мебель, арки, изгороди: Пер. с англ. - М.: Мир Книги, 2007. - 127 с.: цв.ил.

Виготовлення меблів і аксесуарів для сучасного саду.

14. Кнудсен, Верн О. Архитектурная акустика: Пер. с англ. / Под ред. Е. А. Копиловича, Л.Д. Брызжева. - 3-е изд., стер. - М.: ЛКИ, 2007. - 526 с.: ил.

Книга американського акустика розділена на три частини: перша частина присвячена основам фізичної і фізіологічної акустики, друга – методам акустичних вимірювань і розрахунків, третя – питанням акустичного проектування споруд.

 

15. Кремер А. Евроремонт и дизайн двухкомнатной квартиры. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 221 с.: ил. - (Комфорт и уют).

Прості практичні поради і чіткі інструкції, вміщені у книзі, допоможуть визначитись у виборі кольорової гами, освітлення, текстури і декоративного оздоблення житлового приміщення.

 

16. Кремер А. Евроремонт и дизайн однокомнатной квартиры. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 221 с.: ил. - (Комфорт и уют).

Прості практичні поради і чіткі інструкції, вміщені у книзі, допоможуть визначитись у виборі кольорової гами, освітлення, текстури і декоративного оздоблення житлового приміщення.

 

17. Кремер А. Евроремонт и дизайн трехкомнатной квартиры. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 318 с.: ил. - (Комфорт и уют).

Прості практичні поради і чіткі інструкції, вміщені у книзі, допоможуть визначитись у виборі кольорової гами, освітлення, текстури і декоративного оздоблення житлового приміщення.

 

18. Лапшев Н.Н. Гидравлика: Учеб. для ВУЗ. - М.: Академия, 2007. - 269 с.: рис. - (Высшее проф. образование). - Библиогр.: с. 265.

Викладено основи гідростатики і теоретичної гідродинаміки, наведено поняття про гідравлічні опори, розглянуто питання рівномірного та нерівномірного руху рідини в трубах, каналах, розрахунок водозливів і споруд, а також рух ґрунтових вод.

 

19. Ларченко Д.А. Интерьер: дизайн и компьютерное моделирование / Д. А. Ларченко, А. В. Келле-Пелле. - СПб.: Питер, 2008. - 477 с.: ил.

У першій частині книги розглядаються основи дизайну, історія розвитку стилів, питання вибору кольорової гами та ергономіки. У другій частині описано навчальний дизайн-проект конкретної квартири.

 

20. Наназашвили В.И. Расход материалов при строительстве и ремонте: Справ. пособие. - М.: Аделант, 2007. - 159 с.: табл.

У довідковому посібнику наведено властивості і нормативи витрат основних будівельних матеріалів для різних видів робіт при спорудженні, реконструкції та ремонті будівель і споруд.

.

21. Нэш Э. Мадрид: История города: Пер. с англ. - М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2007. - 383 с.: ил. - (Биографии великих городов). - Библиогр.: с. 378-382.

Напруженість контрастів – головна риса міста, сучасної європейської столиці. Про місто Іспанії і його архітектурне середовище.

 

22. Палладио А. Четыре книги об архитектуре: в коих, после краткого трактата о пяти ордерах и наставлений, наиболее необходимых для строительства, трактуется о частных домах, дорогах, мостах, площадях, ксистах и храмах: Пер. с итал. И.В. Жолтовского / Под ред. А. Г. Габричевского. - Факс. изд. 1937 г. - М.: Архитектура-С, 2007. - 142 с.: ил.

Факсимільне відтворення видання 1937 року всесвітньо відомої праці зодчого епохи Відродження Андре Палладіо.

 

23. Перельмутер А.В. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа / А. В. Перельмутер, В. И. Сливкер. - М.: ДМК ПРЕСС, 2007. - 595 с.: ил. - (Проектирование). - Библиогр.: с. 576-592.

Книга присвячена аналізу методів, що застосовуються при створенні сучасних програмних систем для статичного і динамічного розрахунку несучих будівельних конструкцій, а також прийомів застосування цих систем.

 

24. Плаксин Ю.М. Основы инженерного строительства и сантехника: Учеб. для ВУЗ / Ю. М. Плаксин, Н. Н. Малахов. - М.: Колосс, 2007. - 199 с.: ил. - Библиогр.: с. 197.

Викладено необхідні дані про будівельні матеріали і будівельні конструкції, раціональні об’ємно-планувальні рішення промислових споруд і їх елементів. Розглянуто системи опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації, пневмотранспорту промислових споруд, влаштування систем газопостачання.

 

25. Руденко В.И. Справочник каменщика: Практ. пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 221 с.: ил. - (Строительство). - Библиогр.: с. 218.

Наведено дані про кам’яні вироби та їх властивості, будівельні розчини, детально описано види кладок і системи їх перев’язки, правила і технології зведення цегляних стін, перегородок і фундаментів, розглядаються сучасні способи захисту від проникнення вологи, наведено поради щодо ремонту цегляних конструкцій.

 

26. Сокольская О.Б. Ландшафтная архитектура: специализированные объекты: Учеб. пособие для ВУЗ / О. Б. Сокольская, В. С. Теодоронский, А. П. Вергунов. - М.: Академия, 2007. - 222 с.: ил. - Библиогр.: с. 221.

У навчальному посібнику розглядається теорія і практика створення спеціалізованих об’єктів ландшафтної архітектури. Вміщена інформація з типології, класифікації, основних тенденцій формування таких об’єктів. Наведено приклади типів спеціалізованих садів і парків з вітчизняної та зарубіжної практики.

 

27. Строим дом: от фундамента до кровли. - М.: Вече, 2007. - 479 с.: рис., цв.ил.

Енциклопедичне видання знайомить з різними аспектами будівельних робіт, будівельними матеріалами та технологіями, будівельними інструментами, роботами з влаштування освітлення, водопроводу, оздоблювальними роботами.

 

28. Технология проектирования гражданских зданий: Справ. пособие / Под общ. ред. А. Г. Лазарева. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 285 с.: ил. - (Строительство и дизайн). - Библиогр.: с. 280-282.

Довідкове видання з основних питань розробки проектної документації для зведення цивільних споруд.

 

29. Ткачев В.Н. Архитектурный дизайн: функциональные и художественные основы проектирования: Учеб. пособие для ВУЗ. - М.: Архитектура-С, 2006. - 350 с.: ил. - Библиогр.: с. 323-325.

У підручнику представлено основи композиційно-художніх та функціонально-конструктивних аспектів підготовки дизайнерів архітектурного середовища. Зазначено теоретичні передумови і методичні рекомендації для виконання практичних робіт, що сприяють розвитку творчого мислення і професійних навичок.

 

30. Фундаменты. - М.: Стройинформ, 2007. - 224 с.: рис., табл. - (Застройщик).

Наведена інформація про влаштування фундаментів: розглянуто технологію робіт підготовчого періоду, земляних робіт, види фундаментів, питання теплоізоляції фундаментів і підвальних приміщень. Детально розглянуто питання гідроізоляції підземних споруд.

 

31. Хасси Э. Париж: Анатомия великого города: Пер. с англ. - М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2007. - 640 с.: ил. - (Весь мир в обложке). - Библиогр.: с. 606-636.

Детальна інформація про пам’ятки архітектури, будівлі й споруди та життя міста.

 

32. Шешко П.С. Энциклопедия ландшафтного дизайна. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 368 с.: рис., цв.ил. - (Энциклопедии для всех). - Библиогр.: с. 360.

Розглядаються стилі і напрями в ландшафтній архітектурі.

 

33. Штукатурные, шпаклевочные и малярные работы: Практ. пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 251 с.: ил. - (Стройвариант). - Библиогр.: с. 249.

У практичному посібнику наведено дані про сучасні технології штукатурних, шпаклювальних та малярних робіт. Детально розкриті основні етапи підготовки поверхонь, виконання оштукатурювання та шпаклювання, а також нанесення різних декоративних покрить.

 

34. Экономика города: Учеб. пособие для ВУЗ / Под ред. Ю. Ф. Симионова. - М.; Ростов н/Д: Март, 2006. - 159 с.: табл. - (Экономика и управление). - Библиогр.: с. 156-157.

Видання базується на використанні зарубіжного досвіду в області економічної теорії, підприємництва, фінансово-кредитних відносин, економіки будівництва, аналізу господарської діяльності та бухгалтерського обліку.

 

35. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа: Учеб. пособие для ВУЗ. - М.: ВЛАДОС, 2008. - 301 с.: ил. - (Изобразительное искусство). - Библиогр.: с. 296-298.

У посібнику розглянуто основи теорії і практики графічного зображення пейзажного мистецтва.

 

36. Богородица: 2000 лет в русском и мировом изобразительном искусстве. - М.: Олма-Пресс: Красный пролетарий, 2006. - 607 с.: ил.

Розповідь про земне життя Пресвятої Богородиці проілюстрована репродукціями ікон та картин російських та західноєвропейських художників ХІІ-ХХ століть.

 

37. Бриско С. Сашико: Японское искусство вышивки: узоры, образцы, изделия: Пер. с англ. - М.: АРТ-РОДНИК, 2007. - 128 с.: ил. - Библиогр.: с. 125.

Описана історія чарівного національного мистецтва Японії, наведено зразки візерунків вишивок.

 

38. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 10 т. Т. 7: П. - СПб.: Азбука-классика, 2007. - 911 c.: ил.

Наведено дані про всі види мистецтва, а також вміщено статті про всесвітню історію, міфологію та християнську іконографію.

 

39. Гибсон К. Символы, знаки, эмблемы, мифы в материальной и духовной культуре: Пер. с англ. - М.: Эксмо, 2007. - 160 с.: ил. - Библиогр.: с. 156.

Енциклопедичне видання, що розкриває інтернаціональну форму спілкування – мову символів.

 

40. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей: Учеб. пособие для ВУЗ. - М.: ВЛАДОС, 2008. - 159 с.: ил. - (Изобразительное искусство). - Библиогр.: с. 156.

У навчальному посібнику розглянуто основні етапи розвитку мистецтва художнього оформлення тканин. Детально розкриваються способи розпису тканин, технології гарячого і холодного батика, змішана техніка розпису.

 

41. Гордиенко М.В. Благоустройство приусадебного участка. - М.: Изд. дом МСП, 2007. - 125 с.: ил. - (Дизайн сада).

У книзі описано досвід планування і виконання будівельних робіт, а також принципи формування живописних пейзажних картин на присадибних ділянках.

 

42. Грінченко В.Т. Основи акустики: Навч. посібник для ВУЗ / В. Т. Грінченко, І. В. Вовк, В. Т. Маципура; НАН України, Ін-т гідромеханіки. - К.: Наук. думка, 2007. - 640 с.: рис. - Бібліогр.: с. 632-633.

У книзі розглянуто основні математичні моделі, що широко використовуються в акустиці при дослідженні закономірностей поширення хвиль в газах, рідинах та твердих пружних тілах. Наведено розв’язки широкого кола задач випромінювання та розсіювання звуку в областях складної геометрії, важливих для вирішення багатьох прикладних проблем.

 

43. Грашин А.А. Краткий курс стилевой эволюции мебели: Учеб. пособие для ВУЗ. - М.: Архитектура-С, 2007. - 416 с.: ил. - Библиогр.: с. 413-414.

Книга знайомить з основами сучасної типології меблів. Звернена увага на залежність стилістики меблевих об’єктів різних епох від рівня існуючої архітектури і мистецтва створення інтер’єрів, розвитку техніки і технологій.

 

44. Двери, ворота, калитки: Пер. с исп. - М.: Ниола 21-й век, 2006. - 111 с.: ил. - (Художественный металл).

Книга присвячена мистецтву сучасного ковальського ремесла та виготовлення виробів з кованого заліза, а також художнім особливостям їх виготовлення.

 

45. Дубровская Н.И. Дизайн сада: коллекция идей: советы профессионала. - М.: ДОМ. XXI век: РИПОЛ КЛАССИК, 2007. - 237 с.: ил. - Библиогр.: с. 233.

У книзі розглянуто шляхи створення ідеального саду – від планування до влаштування альпінарію, барбекю та водоймищ усіх типів.

 

46. Евангелие: 2000 лет в западноевропейском изобразительном искусстве. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. - 607 с.: ил.

У виданні вміщено ілюстрації картин західноєвропейських художників ХІІ-ХХ століть.

 

47. Золота енциклопедія фен-шуй. - Донецьк : БАО, 2007. - 399 с.: іл.

Книга розповідає про китайське мистецтво жити в гармонії зі світом та самим собою.

 

48. Каталог популярных проектов бань: Планы. Площадь застройки. Площадь помещений: Справ. / Сост. В. И. Рыженко. - М. : Оникс, 2007. - 31 с.: ил. - (В помощь домашнему мастеру).

У каталозі наведено 28 популярних проектів бань.

49. Кирпичные печи-каменки: Материалы. Технология кладки: Справ. / Сост.: В. В. Селиван, В. И. Рыженко. - М. : Оникс, 2007. - 32 с.: ил.

Практичний посібник для домашнього майстра.

 

50. Короев Ю.И. Черчение для строителей: Учеб. для ПТУ. - 10-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2007. - 256 с.: ил. - Библиогр.: с. 253.

Наведено дані з технічного і будівельного креслення та викладено основи машинобудівельного креслення.

 

51. Кравченко В.І. Фінансування будівництва житла: Новітні тенденції. Ч. 1 / В. І. Кравченко, К. В. Паливода; Міжнарод. ін-т фінансів. - К.: Києво-Могилянська академія, 2006. - 173 с.: табл. - (Вирішуємо житлову проблему; Ч. 1).

Це видання є однією з перших публікацій з проблем фінансування будівництва житла у сучасних умовах. У книзі розглядаються проблеми фінансування будівництва житла в країнах з розвиненою ринковою економікою, країнах Центральної та Східної Європи, в постсоціалістичних країнах на теренах колишнього Радянського Союзу, зокрема в Україні.

 

52. Кравченко В.І. Фінансування будівництва житла: Нові тенденції. Ч. 2 / В. І. Кравченко, К. В. Паливода; Міжнарод. ін-т фінансів. - К.: Києво-Могилянська академія, 2006. - 131 с. - (Вирішуємо житлову проблему; Ч. 2).

У другій частині видання проаналізовано показники рівня забезпеченості житлом громадян України та зарубіжних країн. Значну увагу приділено питанням функціонування фонду соціального житла в зарубіжних країнах. Обґрунтована необхідність перетворення житлового будівництва у національний економічний пріоритет, що стане ключовим фактором економічного зростання в Україні.

 

53. Кравченко В.І. Житлове будівництво і розвиток міст: Новітні тенденції. Ч. 3 / В. І. Кравченко, К. В. Паливода; Міжнарод. ін-т фінансів. - К.: Києво-Могилянська академія, 2006. - 117 с. - (Вирішуємо житлову проблему; Ч. 3).

Видання є третьою частиною серії «Вирішуємо житлову проблему». У ньому досліджено проблеми історичної еволюції містобудування та впливу житлового будівництва на розвиток міст.

 

54. Краткая энциклопедия строительства дома: Справ. / Сост. В. И. Рыженко. - М.: Оникс, 2007. - 685 с.: ил.

У книзі наведено повний перелік робіт щодо забудови та облаштування заміської садиби і садово-дачної ділянки.

 

55. Краткая энциклопедия художественных работ по дереву: Справ. / Сост. В.И.Рыженко. - М.: Оникс, 2007. - 704 с.: ил.

Викладена технологія виготовлення художніх виробів, наведена характеристика деревних порід та різні корисні поради.

 

56. Крепости и вооружение Азии. - М.: Бук Хаус, 2006. - 191 с.: ил. - (Золотой блеск эпохи).

У розкішному ілюстрованому виданні розповідається про найцікавіші фортеці, замки та інші пам’ятки оборонної архітектури Туреччини, Грузії, Азербайджану, Ірану, Індії, Бірми, Китаю, Камбоджі, Японії та інших азіатських країн.

 

57. Крепости и вооружение Западной Европы. - М.: Бук Хаус, 2006. - 191 с.: ил. - (Золотой блеск эпохи).

На сторінках альбому представлено понад 120 найцікавіших замків і фортець країн Західної Європи. Розповідається про особливості фортифікаційного зодчества різних епох, про людей і події, пов’язані з цими пам’ятками архітектури та історії.

 

58. Ли В. Кухня: Дизайн современного дома: Пер. с англ. - М.: АРТ-РОДНИК, 2007. - 192 с.: ил.

Автори акцентують увагу на практичних аспектах дизайну кухні і стверджують, що вдалий дизайн кухні – це не тільки вирішення безлічі проблем, але й спосіб організувати життєвий простір у відповідності з обраним стилем життя

 

59. Міста України: Інформаційно-статистичний довідник. - К.: АВК-Росток, 2007. - 127 с. - (Корисний довідник).

Видання містить короткі відомості енциклопедичного характеру про кожне з 458 міст України, а саме: місце розташування, адміністративне підпорядкування, статус, географічні координати, чисельність населення, історичні відомості тощо.

 

60. Нэцкэ: Альб. / Сост. С. Ю. Афонькин. - СПб.: Кристалл; М.: Оникс, 2007. - 319 с.: ил. - (Мастера и шедевры).

Багато ілюстрований альбом присвячено історії мистецтва і культури Японії.

 

61. Оптические иллюзии: в живописи и графике [XVI-XX в.]: Ил. энцикл. / Сост. И. Г. Мосин. - СПб.: Кристалл; М.: Оникс, 2006. - 175 с.: ил. - (Мировое искусство).

Книга присвячена незвичайному виду образотворчого мистецтва, що почав розвиватись наприкінці ХІХ століття, – оптичним ілюзіям, до якого у своїй творчості звертались художники, графіки, скульптори, архітектори.

 

62. Отопительные печи для загородного дома: Поэтапная технология кладки: Справ. / Сост.: В. В. Селиван, В. И. Рыженко. - М.: Оникс, 2007. - 32 с.: ил. - (В помощь домашнему мастеру).

У виданні наведено проекти опалювальних груб, а також всі необхідні дані про технологію складання груб.

 

63. Рыженко В.И. Русская современная баня. - М.: Оникс, 2007. - 189 с.: ил.

У книзі розповідається про те, як правильно побудувати баню від фундаменту до даху, наведена технологія будівництва басейнів, дані про банні печі, їх розміщення, функціональні особливості, а також про збірно-розбірні басейни, інфрачервоні кабінки, сучасний інтер’єр саун.

 

64. Сербин Е.П. Строительные конструкции: Учеб. пособие для ССУЗ / Е. П. Сербин, В. И. Сетков. - М.: РИОР, 2008. - 236 с. - Библиогр.: с. 230.

У навчальному посібнику коротко розглянуто всі основні питання, передбачені російським державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни «Будівельні конструкції».

 

65. Стильные занавеси: Оформление окна своими руками: Пер. с англ. / Под ред. Л. Нейбауэр. - М.: АРТ-РОДНИК, 2007. - 128 с.: ил. - (Иллюстрированное практическое руководство).

Практичні поради щодо виготовлення різноманітних фіранок для вікон.

 

66. Технология строительства деревянных домов и бань: Справ. / Сост. В И.Рыженко. - М.: Оникс, 2007. - 287 с.: ил. - (Строительство).

У книзі у популярній формі розповідається про всі етапи і технології будівництва сучасних дерев’яних будинків – від фундаменту до покрівлі. Також наведено каталоги популярних проектів заміських будинків.

 

67. Штясны Ш. Фэн-шуй для успешной карьеры: Пер. с англ. - М.: Эксмо, 2007. - 159 с.: ил.

У виданні викладено принципи давнього китайського мистецтва гармонізації життєвого простору.

 

68. Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин: Учеб. для ВУЗ / Под ред. Е. С. Локшина. - М.: Академия, 2007. - 510 с.: рис. - Библиогр.: с. 504-505.

Викладено основи забезпечення ефективної експлуатації підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин, правила експлуатації та експлуатаційна документація. Розглянуто питання функціонування системи фірменного обслуговування будівельних і дорожніх машин та системи сертифікації послуг технічного сервісу.

 

69. Японская гравюра и живопись / Сост. А. В. Савельева. - СПб.: Кристалл; М.: Оникс, 2007. - 319 с.: ил. - (Мастера и шедевры).

Книга присвячена одному з яскравих явищ світового мистецтва – японському живопису і гравюрі. У виданні представлені біографії 150 майстрів, а також створені ними шедеври живопису і графіки за 800-літній період розвитку японської культури.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-6387.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов