КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Аббасов И.Б. Создаём чертежи на компьютере в AutoCad 2007/2008: Учеб. пособие для ВУЗ. - М.: ДМК ПРЕСС, 2007. - 135 с.: ил. - (Проектирование). - Библиогр.: с. 135

У навчальному посібнику наведено дані для освоєння графічної системи AutoCad для виконання креслень.

 

2. Аитова Л.В. 100% самоучитель. ArchiCAD 10. Архитектурно-строительное проектирование / Л. В. Аитова, К. А. Алексеев. - М.: Технолоджи-3000: Триумф, 2007. - 367 с.: рис.

Книга для самостійного проектування, створення тримірних моделей і креслень будинків за допомогою комп’ютерної програми ArchiCAD 10.

 

3. Белецкий Б.Ф. Справочник сантехника. - 4-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 507 с.: ил. - (Строительство). - Библиогр.: с. 501.

У довіднику наведено загальні дані про труби, деталі, арматуру, матеріали і вироби, викладено основні способи виконання санітарно-технічних робіт, детально описано влаштування, принцип дії, монтаж і випробування систем холодного і гарячого водопостачання будівель, їх каналізації, опалення і газопостачання.

 

4. Варава Л.В. Декоративно-прикладное искусство: Современная энциклопедия: Художественная обработка камня, кожи, металла. Художественная эмаль, литье, керамика. Мозаика из дерева. Точение по гипсу. - Ростов н/Д: Феникс; Донецк: Кредо, 2007. - 304 с.: ил. - (Город мастеров).

У книзі викладено практичні поради щодо оволодіння художніми ремеслами декоративно-ужиткового мистецтва.

 

5. Галкін С.І. Структура та символіка старовинного парку "Олександрія" в білоцерківській резиденції графів Браницьких / С. І. Галкін, О. Л. Гурковська, Є. А. Чернецький. - 2-е вид. - Біла Церква: Видавець О.В.Пшонківський, 2007. - 96 с.: іл. - Бібліогр.: с. 93-95.

У книзі проаналізована загальна структура старовинної частини сучасного дендропарку «Олександрія». Особливу увагу приділено загальному плану, за яким був сформований парк наприкінці XVIII століття, мотиваціям, якими керувалися власники резиденції при замовленні саме такого плану, а також дослідженню реальних форм, у яких втілилася реалізація плану парку.

 

6. ДБН В.1.1-12-2006: Державні будівельні норми України. Будівництво у сейсмічних районах України / НДІБК, ВАТ КиївЗНДІЕП. - Офіц. вид. - На заміну СНиП ІІ-7-81*; Чинні від 01.02.2007 р. - К.: Укрархбудінформ, 2006. - 83 с.: карти. - (Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі). - Текст укр. та рос. мовами.

 

7. ДБН В.1.2-5:2007: Державні будівельні норми України. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів / ДНДІБК, НДІБВ, ВАТ УНДПІ сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського. - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинні від 01.01.2008 р. - К.: Укрархбудінформ, 2007. - 14 с. - (Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів).

 

8. ДБН В.2.3-4:2007: Державні будівельні норми України. Автомобільні дороги. Ч. 1: Проектування. Ч. 2: Будівництво / ДерждорНДІ. - Офіц. вид. - На заміну ДБН В.2.3-4-2000; Чинні від 01.03.2008 р. - К.: Укрархбудінформ, 2007. - 82 с.: рис., табл. - (Споруди транспорту). - Бібліогр.: с. 79.

 

9. ДБН В.2.3-16:2007: Державні будівельні норми України. Норми відведення земельних ділянок для будівництва (реконструкції) автомобільних доріг / Укрдіпродор. - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинні від 01.01.2008 р. - К.: Укрархбудінформ, 2007. - 26 с. - (Споруди транспорту). - Бібліогр.: с. 25.

 

10. ДБН В.2.5-28-2006: Державні будівельні норми України. Природне і штучне освітлення / Наук.-вироб. п-во "Елетер", Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України. - Офіц. вид. - На заміну СНиП ІІ-4-79; Чинний від 01.10.2006 р. - К.: Укрархбудінформ, 2006. - 76 с.: іл. - (Інженерне обладнання будинків і споруд). - Текст укр. та рос. мовами.

11. ДСТУ Б А.1.1-76:2007: Національний стандарт України. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та визначення понять. - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.02.2008 р. - К.: Укрархбудінформ, 2007. - 30 с. - (Система стандартизації та нормування в буд-ві).

 

12. ДСТУ-Н Б А.3.2-1:2007: Національний стандарт України. Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об'єктів будівництва. - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.12.2007 р. - К.: Укрархбудінформ, 2007. - 21 с. - (Система стандартів безпеки праці).

 

13. ДСТУ Б В.1.1-13:2007: Національний стандарт України. Балки. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1365-3:1999, NEQ): Пер. з англ. - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.01.2008 р. - К.: Укрархбудінформ, 2007. - 7 с. - (Захист від пожежі).

 

14. ДСТУ Б В.1.1-14:2007: Національний стандарт України. Колони. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1365-4:1999, NEQ): Пер. з англ. - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.01.2008 р. - К.: Укрархбудінформ, 2007. - 9 с.: рис. - (Захист від пожежі).

 

15. ДСТУ Б В.1.1-15:2007: Національний стандарт України. Перегородки. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1364-1:1999, NEQ): Пер. з англ. - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.01.2008 р. - К.: Укрархбудінформ, 2007. - 10 с.: рис. - (Захист від пожежі).

 

16. ДСТУ Б В.1.1-16:2007: Національний стандарт України. Повітроводи. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1366-1:1999, NEQ): Пер. з англ. - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.01.2008 р. - К.: Укрархбудінформ, 2007. - 11 с.: рис. - (Захист від пожежі).

 

17. ДСТУ Б В.1.1-17:2007: Національний стандарт України. Вогнезахисні покриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності (ENV 13381-4:2002, NEQ): Пер. з англ. - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.01.2008 р. - К.: Укрархбудінформ, 2007. - 60 с.: рис. - (Захист від пожежі).

 

18. ДСТУ Б В.2.3-17:2007: Національний стандарт України. Автомобільні дороги платні. Вимоги до проектування. - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.01.2008 р. - К.: Укрархбудінформ, 2007. - 14 с.: табл. - (Споруди транспорту).

 

19. ДСТУ Б В.2.5-34:2007: Національний стандарт України. Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови. - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.01.2008 р. - К.: Укрархбудінформ, 2007. - 19 с. - (Інженерне обладнання будинків і споруд).

 

20. ДСТУ Б В.2.7-131:2007: Національний стандарт України. Пісок кварцовий. Технічні умови. - Офіц. вид. - Увед. вперше зі скасув. в Україні з 31.12.2009 р. дії ГОСТ 22551-77, ГОСТ 22552.0-77, ГОСТ 22552.1-77,ГОСТ 22552.2-93, ГОСТ 22552.3-93, ГОСТ 22552.4-77, ГОСТ 22552.5-77, ГОСТ 22552.6-77, ГОСТ 22552.7-77; Чинний від 01.01.2008 р. - К.: Укрархбудінформ, 2007. - 33 с.: табл. - (Будівельні матеріали).

 

21. ДСТУ Б В.2.7-132:2007: Національний стандарт України. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Номенклатура показників. - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.02.2008 р. - К.: Укрархбудінформ, 2007. - 6 с. - (Будівельні матеріали).

 

22. ДСТУ Б В.2.7-133:2007: Національний стандарт України. Матеріали герметизуючі полімерні отвердіваючі однокомпонентні. Методи випробування. - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.02.2008 р. - К.: Укрархбудінформ, 2007. - 24 с. - (Будівельні матеріали).

 

23. ДСТУ Б В.2.7-134:2007: Національний стандарт України. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Методи випробування. - Офіц. вид. - Увед. вперше; Чинний від 01.02.2008 р. - К.: Укрархбудінформ, 2007. - 28 с.: рис. - (Будівельні матеріали).

 

 24.  Калинин В.М. Оценка технического состояния зданий: Учеб. для ССУЗ / В. М. Калинин, С. Д. Сокова. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 267 с.: ил.

У посібнику описано фізико-хімічні процеси, що викликають старіння та знос елементів будівель і споруд. Наведено дані про сучасні методи і засоби обстеження та оцінки технічного стану споруд.

 

25. Костюченко В.В. Организационная подготовка строительства: Учеб. пособие для ВУЗ / В. В. Костюченко, Д. О. Кудинов. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 206 с.: рис., табл. - (Строительство). - Библиогр.: с. 146.

У навчальному посібнику викладено основні положення з підготовки та оформлення правової і дозвільної документації на проектування і будівництво нових і реконструкцію діючих об’єктів нерухомості, розглянуто порядок оцінки ефективності інвестиційних проектів.

 

26. Мороз Л.Н. Маляр: Технология и организация работ: Учеб. пособие для нач. проф. образования. - 5-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 342 с.: ил. - (Начальное проф. образование). - Библиогр.: с. 334-335.

Наведено дані щодо технології виробництва малярних робіт, матеріалів і способів виготовлення малярних сумішей за допомогою машин і інструментів, наведено методи поопераційного контролю і оцінки якості малярних і шпалерних робіт.

 

27. Мороз Л.Н. Штукатур: Мастер отделочных строительных работ: Учеб. пособие для ПТУ / Л. Н. Мороз, П. А. Лапшин. - 6-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 283 с.: ил. - (Начальное проф. образование). - Библиогр.: с. 278.

Книга містить дані про матеріали, інструменти та механізми, що використовуються при проведенні монолітної штукатурки і обробці поверхонь гіпсокартонними листами.

 

28. Нечипоренко С.Г. Мої берегині. - К.: Оранта, 2007. - 127 с.: іл.

В альбомі представлено частку мистецького доробку українського художника С. Г. Нечипоренка, до якої ввійшли численні декоративні рушники, скатерки, крайки, розмаїті плахтові тканини та інші художні вироби, які є неоціненним внеском до національної мистецької скарбниці.

 

29. Сериков Л.В. Штукатур-маляр: новый строительный справочник. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 254 с.: ил. - (Строительство и дизайн). - Библиогр.: с. 248-250.

У довіднику вміщено дані щодо будівельних сумішей та різноманітних технологій штукатурних і малярних робіт.

 

30. Скиба В.И. Гипсокартон: Звёздное небо на потолке, созданное собственными руками: эксклюзивные элементы потолков. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 283 с.: ил. - (Стройвариант). - Библиогр.: с. 278-279.

У книзі розглядається сучасна європейська технологія оздоблення стель сухим методом із застосуванням гіпсокартону, а також сухих будівельних сумішей на основі гіпсу.

 

31. Скиба В.И. Гипсокартон: Интерьер класса "Евролюкс". - 2-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 311 с.: ил. - (Стройвариант). - Библиогр.: с. 306-308.

У книзі розглядається сучасна європейська технологія оздоблення приміщень сухим методом із застосуванням гіпсокартону, а також сухих будівельних сумішей на основі гіпсу.

 

32. Скиба В.И. Гипсокартон: Новейшие технологии отделки помещений. - 2-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 347 с.: ил. - (Стройвариант). - Библиогр.: с. 341-343.

У книзі розглядаються сучасні західні технології оздоблення приміщень сухим методом із застосуванням гіпсокартону, а також сухих будівельних сумішей на основі гіпсу.

 

33. СП 12-135-2003: Свод правил. Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда. - Введ. с 01.07.2003 г. Постановлением Госстроя России. - СПб.: ДЕАН, 2007. - 416 с.

Нормативний документ Російської Федерації.

  

34. Справочник современного строителя: Экономия материалов. Расчетные формулы. Технологии / Сост.: В. В. Баринов, В. И. Рыженко. - М.: Оникс: Центр общечеловеческих ценностей, 2007. - 368 с.: ил. - (Домашний мастер).

У довіднику наведено нормативи і формули щодо розрахунку надійності різноманітних будівельних конструкцій від фундаменту до покрівлі.

  

35. Черноус Г.Г. Облицовочные работы: Учеб. пособие для нач. проф. образования. - 3-е изд., стер. - М.: Изд. центр "Академия", 2007. - 191 с.: ил. - (Начальное проф. образование. Ускоренная форма подготовки). - Библиогр.: с. 188.

У навчальному посібнику розглянуто сучасні матеріали, що застосовуються при виконанні обличкувальних робіт. Наведено дані про інструменти, механізми і пристрої. Викладена технологічна послідовність виконання обличкування стін і настилання підлоги з урахуванням сучасних вимог будівельного виробництва.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-6387.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов