КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Алексеев К.А. ArchiCAD 10. Проектирование домов: Быстрый старт. - М. : Изд-во Триумф, 2007. - 224 с.: рис.

Проектування будинків за допомогою комп’ютерної програми.

 

2. Велика ілюстрована енциклопедія історії мистецтв: Пер. з англ. - К.: Махаон-Україна, 2007. - 511 с.: іл.

Щедро ілюстроване видання з історії мистецтва розповідає про історичні періоди, цивілізації, творців мистецтва.

 

3. Герасимов А.А. Самоучитель Компас-3D V9: Двумерное проектирование. - СПб.: БХВ-Петербург, 2007. - 580 с.: ил.

Книга присвячена проектуванню та оформленню креслень у системі Компас-3D V9 за допомогою вбудованого креслярсько-графічного редактора Компас-Графік у відповідності з вимогами до єдиної будівельно-конструкторської документації.

 

4. Градостроительное искусство: Новые материалы и исследования. Вып. 1 / НИИТАГ; Отв. ред. И. А. Бондаренко. - М.: КомКнига, 2007. - 476 с.: ил.

Збірник вміщує нові матеріали та дослідження, що розкривають широке коло питань історії і теорії містобудування Росії та світу. В основу збірника лягли матеріали наукової конференції, присвяченої пам’яті доктора мистецтвознавства, професора, академіка РААБН Т.Ф. Саваренської.

 

5. Десять маршрутів вихідного дня навколо Києва: Путівник. - К.: Грані-Т, 2007. - 83 с.: іл., карти.

Описано маршрути автомобільних мандрівок навколо Києва. У путівнику вміщено карти кожного маршруту з дороговказами, кілометражем та іншими корисними відомостями.

 

6. Домотенко Ю.К. Преславне містечко Трипілля на Київщині: Іст. нариси. - 2-е вид., доп. - К.: ЗАДРУГА, 2006. - 184 с.: іл. - Бібліогр.: с. 170-181.

Документальна розповідь про старовинне українське містечко від давнини до сучасності.

 

7. Зоммер В. AutoCAD 2007. Руководство чертежника, коструктора, архитектора: Пер. с нем. - М.: Бином, 2007. - 805 с.: ил.

У книзі розглядаються основні функції програмного пакета, описано обмін даними, питання адаптації робочого середовища, наведено практичні приклади можливостей ACAD.

 

8. Зорин А.А. Евроремонт и перепланировка квартиры. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 250 с.: ил. - (Мастерская).

Вміщено практичні рекомендації з проведення ремонту квартири: від штукатурних робіт і наклеювання шпалер до удосконалення звукоізоляції і вентиляції будинку.

 

9. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / Авт. тексту В. Клос; фото М. Іващенко. - К.: Грані-Т, 2007. - 119 с.: іл. - (Грані світу).

Книга, написана українськими фахівцями на базі наукових досліджень та архівних матеріалів, присвячена 900-літтю Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.

 

10. Київ – місто-музей. Київ – місто музеїв. – К.: Кий, 2007. - 190 с.: іл. - (Б-ка музею історії міста Києва). - Текст укр. та англ. мовами.

У книзі вміщено нариси про музеї міста Києва, зазначено їх адреси та контактні телефони.

 

11. Ковалинський В.В. Київські мініатюри. Кн. 6. - К.: Купола, 2007. - 621 с.: іл. - (Б-ка музею історії міста Києва).

Книга розповідає про історію аптечної справи у Києві. Видання базується на архівних пошуках та знахідках.

 

12. Коннов А.А. Электрооборудование жилых зданий. - 4-е изд. - М.: Изд. дом "Додэка-ХХI", 2007. - 255 с.: ил.

Книга знайомить зі схемами електропостачання житлових будівель і приміщень. Розглянуто улаштування автоматики для управління освітленням та електрообладнанням. 


13. Косо Й. Печи и камины: Дизайн и технология: Пер. с венгр. - М.: Контэнт©, 2007. - 175 с.: ил.

У книзі наведено загальні дані про керамічні печі та кахельні каміни, їх основні види, розрахунки параметрів, проектування і будівництво. Наведено готові проекти різних видів керамічних печей та кахельних камінів.

 

14. Кулинич-Стахурська О. Мистецтво української вишивки. Техніка і технологія / НАН України, Львів. нац. бібліотека ім. В. Стефаника. - 2-е вид., доп. - Л., 2007. - 263 с.: іл. - Текст укр. та англ. мовами.

У книзі викладено науково-дослідницький матеріал з історії української вишивки, вміщено велику кількість ілюстрацій, що демонструють різні типи і види вишивання.

 

15. Лагутенко О. Українська графіка першої третини ХХ століття: Моногр. - К.: Грані-Т, 2006. - 239 с.: іл. - Бібліогр.: с. 237-238.

У книжці вперше за часи сучасного українського книговидання й мистецтвознавства подано історію української графіки першої третини ХХ століття. Мистецтво графіки розглянуто без ідеологічних застережень і політичних кордонів, як художній феномен, що реалізував себе у різних країнах. Багатий ілюстративний матеріал та аналітичне дослідження творів виявляють загальноєвропейські тенденції й національні особливості розвитку української графіки зазначеної доби.

 

16. Митюгов Е.А. Металлические конструкции гидросооружений: Учеб. пособие. - М.: Архитектура-С, 2006. - 136 с.: ил. - Библиогр.: с. 123.

Викладено основи розрахунку і проектування металевих конструкцій, що використовуються в гідротехнічних спорудах. Розглянуто загальні принципи визначення несучої здатності елементів конструкцій. Вміщено численні приклади розрахунку гідротехнічних споруд.

 

17. Нечипоренко С.Г. Український килим. - К.: Оранта, 2007. - 156 с.: іл.

Посібник-підручник містить історичний матеріал про килимарство в Україні, дані про килимове обладнання, стилізацію в українських килимах та структуру килимів. Вміщено збірку українських килимів автора.

 

18. Очков В.Ф. Mathcad 14 для студентов, инженеров и конструкторов. - СПб.: БХВ-Петербург, 2007. - 360 с.: рис.

Можливості Mathcad 14 проілюстровані на прикладах вирішення науково-технічних, інженерних і навчальних програм.

 

19. Пекарев Л.Д. 3ds Max 9 для архитекторов, дизайнеров и конструкторов. - СПб.: БХВ-Петербург, 2007. - 438 с.: рис.

Книга присвячена питанням моделювання засобами графічного пакета 3ds Max 9 в області архітектурного проектування, інтер’єру, технічного і ландшафтного дизайну.

 

20. Іоанн Георг Пінзель. Скульптура. Перетворення: Альб. - К.: Грані-Т, 2007. - 151 с.: іл. - Текст укр., нім. та англ. мовами.

Про творчість видатного європейського митця XVIII століття.

 

21. Полонский В.М. Автономное теплоснабжение: Учеб. пособие для ВУЗ / В. М. Полонский, Г. И. Титов, А. В. Полонский. - М.: Изд-во АСВ, 2006. - 151 с.: ил. - Библиогр.: с. 149-151.

Описано новий напрямок у теплопостачанні, викладено теоретичні основи використання автономних джерел тепла та конструктивних рішень, що застосовуються у сучасній практиці.

 

22. Прогулянка Чернівцями та Буковиною: Путівник. - К.: Балтія-Друк, 2007. - 268 с.: іл.

Історія, перлини архітектури, заміські прогулянки, поради туристам – вся ця інформація вміщена у путівнику, що розповідає про один з найчарівніших регіонів України.

 

23. Розенсон И.А. Основы теории дизайна: Учеб. для ВУЗ. - СПб.: Питер, 2007. - 218 с.: ил. - Библиогр.: с. 195-197.

У підручнику висвітлюються теоретичні питання дизайну у різних професійних спеціалізаціях.

 

24. СП 12-104-2002: Свод правил. Механизация строительства. Эксплуатация строительных машин в зимний период. - Введ. с 27.02.2003 г. постановлением Госстроя России. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. - 48 с. - (Строитель. Свод правил по проектированию и строительству).

Нормативний документ Російської Федерації.

 

25. Тозик В.Т. ArchiCAD и архитектурная графика / В. Т. Тозик, О. Б. Ушакова. - СПб.: БХВ-Петербург, 2007. - 575 с.: рис.

Книга розповідає про створення архітектурного проекту в ArchiCAD і використання віртуальної моделі споруди для підготовки і організації будівельного процесу, що дозволяє спростити низку складних архітектурних завдань. Наведено теоретичні питання, пов’язані з завданнями архітектурної графіки, її історичними джерелами, образотворчими засобами, видами і технікою малюнка, правилами виконання архітектурно-будівельних креслень.

 

26. Удовік С.Л. Україна: 100 визначних місць : Фотокнига. - 2-е вид., зі змін. - К.: Ваклер, 2007. - 160 с.: іл. - (Мальовнича Україна).

У багато ілюстрованій книзі розповідається про 100 кращих куточків України, їх історію та визначні пам’ятки архітектури і природи.

 

27. Удовік С.Л. Центральна Україна : Путівник. - К.: Ваклер, 2008. - 235 с.: іл., карти. - (Мальовнича Україна).

У путівнику вміщено стислий опис об’єктів архітектури, історії, культури та природи Центральної України, які можуть викликати інтерес як серед туристів, так і дослідників, екскурсоводів, студентів. На початку кожного розділу путівника наведена карта-схема із позначенням населених пунктів, визначні памятки яких описані в тексті.

 

28. Удовик С.Л. Южная Украина: Путеводитель. - К.: Ваклер, 2007. - 159 с.: ил., карты. - (Живописная Украина).

У путівнику вміщено стислий опис об’єктів архітектури, історії, культури та природи Південної України, які можуть викликати інтерес як серед туристів, так і дослідників, екскурсоводів, студентів. На початку кожного розділу путівника наведена карта-схема із позначенням населених пунктів, визначні памятки яких описані в тексті.

 

29. Харпер К. Ваш дом: Стили интерьера: Пер. с англ. - М.: Кладезь-Букс, 2007. - 223 с.: цв.ил.

Багато ілюстроване видання розповідає про стилі житла, серед яких традиційний англійський, східний, середземноморський, французький, етнічний, морський, кантрі-стиль, лофт-стиль та ін.

 

30. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий: Учеб. пособие для техникумов. - Стер. изд. - М.: Архитектура -С, 2007. - 176 с.: ил.

Посібник для учнів будівельних технікумів відомого російського фахівця містить матеріали для навчального будівельного проектування цивільних споруд, що базуються на серіях типових конструктивних елементів і систем, які застосовуються в цивільному будівництві Російської Федерації.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-6387.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов