КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Большая книга о печах и каминах: Справ. / Cост.: В.В. Селиван, В.И. Рыженко. - М.: Оникс: Центр общечеловеческих ценностей, 2008. - 832 с.: ил. - (Практическое руководство).
Наведено практичні рекомендації зі складання печей та камінів.

2. Борев Ю.Б. Социалистический реализм: взгляд современника и современный взгляд / Независимая акад. эстетики и свободных искусств. - М.: АСТ: Олимп, 2008. - 478 с.: ил.
Книга присвячена одному з провідних художніх напрямів ХХ ст., який мав вплив майже на всі країни світу.

3. Все о строительстве домов: Полн. справ. / Сост. В.И. Рыженко. - М.: Оникс: Центр общечеловеческих ценностей, 2008. - 190 с.: ил.
Наведено 150 популярних проектів дерев'яних, цегляних і кам'яних будинків. Відображено всі етапи будівництва. Вміщено дані про сучасні матеріали, інструменти, технології.

4. ДБН А.2.1-1-2008: Державні будівельні норми України. Інженерні вишукування для будівництва / УкрНДІІНТВ. - Офіц. вид. - На заміну СНиП 1.02.07-87; Чинний від 01.07.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 76 с. - (Вишукування).

5. ДБН В.2.2-3-97: Державні будівельні норми України. Будинки та споруди навчальних закладів. Зміна №2. - Офіц. вид. - Чинний від 01.10.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 10 с. - (Будинки і споруди).

6. ДБН В.2.2.4-97: Державні будівельні норми України. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів. Зміна № 2. - Офіц. вид. - Чинний від 01.10.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 10 с. - (Будинки і споруди).

7. ДБН В.2.3-19-2008: Державні будівельні норми. Залізниці колії 1520 мм: Норми проектування. - Офіц. вид. - На заміну в Україні СНиП ІІ-39-76; Чинний від 01.08.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 123 с.: табл. - (Споруди транспорту).

8. ДБН В.2.3-20-2008: Державні будівельні норми України. Мости та труби. Виконання та приймання робіт / Укравтодор. - Офіц. вид. - На заміну СНиП 3.06.04-91; Чинний від 01.08.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 96 с.: табл. - (Споруди транспорту).

9. ДСТУ Б А. 1.2-1:2007: Нац. стандарт України. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення. - Офіц. вид. - Уведено вперше; Чинний від 01.07.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 9 с. - (Системи ліцензування та сертифікації у будівництві).

10. ДСТУ Б В.2.2-19:2007: Нац. стандарт України. Метод визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій в натурних умовах. - Офіц. вид. - Увtдено вперше; Чинний від 01.07.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 19 с.: рис. - (Будинки і споруди).

11. ДСТУ Б В.2.5-36:2007 (EN ISO 15874-7:2003, EN ISO 15875-7:2003, MOD): Нац. стандарт України. Номенклатура показників при підтвердженні відповідності трубопровідної продукції для будівництва мереж гарячого водопостачання та опалення будинків і споруд та методи випробувань: Пер. з англ. - Офіц. вид. - Уведено вперше; Чинний від 01.07.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 36 с.: рис., табл. - (Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди). - Бібліогр.: с. 35.

12. ДСТУ Б В.2.6-32:2007 (ГОСТ 5088-2005, IDT): Нац. стандарт України.
Завіси для віконних та дверних блоків: Технічні умови: Пер. з рос. - Офіц. вид. - На заміну ДСТУ Б В.2.6-5-97 (ГОСТ 5088-94); Чинний від 01.07.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 42 с.: рис., табл. - (Конструкції будинків і споруд).

13. ДСТУ Б В.2.7-136:2007: Нац. стандарт України. Матеріали для заливки швів і тріщин покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні умови. - Офіц. вид. - Уведено вперше; Чинний від 01.07.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 11 с. - (Будівельні матеріали).

14. ДСТУ Б EN 12057:2007: Нац. стандарт України. Вироби з природного каменю. Модульні плитки. Вимоги (EN 12057:2004, IDT): Пер. з англ. - Офіц. вид. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні з 1 січня 2011 р. ДСТУ Б В.2.7-37-95); Чинний від 01.10.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 37 с.: рис., табл. - (Будівельні матеріали).

15. ДСТУ Б EN 12058:2007: Нац. стандарт України. Вироби з природного каменю. Плити для підлоги і сходів. Вимоги (EN 12058:2003, IDT): Пер. з англ. - Офіц. вид. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні з 1 січня 2011 р. ДСТУ Б В.2.7-37-95); Чинний від 01.10.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 30 с.: рис. - (Будівельні матеріали).

16. ДСТУ Б EN 13373:2007: Нац. стандарт України. Методи випробування природного каменю. Визначення геометричних характеристик виробів (EN 13373:2003, IDT): Пер. з англ. - Офіц. вид. - Уведено вперше; Чинний від 01.10.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 22 с. - (Будівельні матеріали).

17. 10 000 советов. Благоустройство участка / Авт. - сост. Н. В. Белов. - Мн.: Харвест, 2008. - 127 с.: рис.
Практичні рекомендації з благоустрою дачної ділянки.

18. Жабцев В.М. Французская живопись. - Мн.: Харвест, 2008. - 128 с.: ил. - (Мастера мировой живописи).
У виданні вміщено інформацію про творчість французьких художників XV-ХХ ст., найвідоміші їхні роботи, виконані у різних художніх напрямах і стилях.

19. Киев: Атлас / Авт.-сост. А.Н. Лелица. - К.: Витязь-Л, 2008. - 64 с.: карты, ил.
Вміщено детальну карту центральної частини міста, схеми руху міського транспорту, перелік вулиць, тематичний покажчик, інформаційно-довідкові служби міста Києва.

20. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 81: Технические науки и архитектура / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва; Отв. ред. Л.М. Шутенко. - К.: Техніка, 2008. - 452 с.: рис., табл. - Библиогр. в конце ст.
У збірнику розглянуто питання містобудування, розвитку ландшафтно-рекреаційних територій у структурі мегаполіса, ефективні будівельні конструкції, технології і матеріали для зведення, реконструкції та відновлення будівель і споруд міського господарства. Досліджено питання сталого розвитку міст, застосування сучасних технологій управління проектами й програмами, міські й регіональні проблеми транспортних систем і логістики.

21. Малаков Д.В. Минувшина Немирова. - 2-е вид., випр. та доп. - К.: Майстерня книги: Оранта, 2008. - 104 с.: іл.
Ілюстроване видання знайомить з історичним минулим та цінними архітектурними пам'ятками старовинного подільського міста Немирів Вінницької області.

22. Платонова Н.І. Мистецтво: Енцикл. - К.: Перо, 2008. - 144 с.: іл.
Енциклопедичне видання про жанри та види образотворчого мистецтва, про творчість відомих художників, скульпторів, архітекторів та долю їхніх творів.

23. Скляренко В.М. Все об Украине / В.М. Скляренко, Я.А. Батий, М.А. Панкова - Х.: Фолио, 2008. - 572 с.: ил. - (Страны мира). - Библиогр.: с. 567-568.
У виданні вміщено інформацію про величаві замки Закарпаття і Поділля, руїни причорноморських античних полісів, скіфські кургани і знамениті християнські святині Наддніпрянщини, камінні літописи міст Слобожанщини і Полісся, розкішні палаци і курорти Криму.

24. СОУ 45.2-00018112-017:2007: Стандарт Укравтодор. Гідрофобізатори для цементобетонних покриттів і залізобетонних штучних споруд на автомобільних дорогах. Методи випробувань. - Офіц. вид. - Уведено вперше; Чинний від 01.09.2007 р. - К.: Укравтодор, 2007. - 17 с.

25. СОУ 45.2-00018112-018:2007: Стандарт Укравтодор. Матеріали для горизонтальної розмітки із світлоповертальними властивостями: Загальні технічні вимоги. - Офіц. вид. - Уведено вперше; Чинний від 01.01.2008 р. - К.: Укравтодор, 2007. - 43 с.: рис., табл. - (Безпека дорожнього руху).

26. Стивенс Дж. Искусство интарсии: Более 20 проектов, схемы, рисунки, техника: Практ. рук.: Пер. с англ. - М.: Ниола-Пресс, 2007. - 128 с.: ил.
Практичний посібник з виготовлення дерев'яних виробів у техніці інтарсії, однієї з різновидів інкрустації.

27. Терський С.В. Історія Луцька. Т. 1. Лучеськ X-XV ст.: Моногр. / Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 2007. - 252 с.: іл. - Бібліогр.: с. 219-237.
У першому томі вміщено основні результати археологічного дослідження Лучеська - столиці стародавньої Волині, проведеного протягом 1988-1998 рр.

28. Технологические достижения в области водоподготовки и обеспечения микроклимата / М.. Раяк; ВНИИНТПИ. - М., 2008. - 71 с.: рис. - (Строительство и архитектура. Проблемный доклад). - Библиогр.: с. 69-70.
Наведено інформацію про російський досвід застосування систем очищення питної води з одночасним зниженням витрачання питної води та теплової енергії.

29. Третьяковская галерея: Большая энциклопедия живописи / Авт.-сост. В.Н. Сингаевский. - М.: АСТ; СПб.: Полигон, 2008. - 224 с.: ил. - Библиогр.: с. 223.
Книга розповідає про історію та експозицію одного з художніх музеїв Росії, де зберігається велике зібрання творів російських художників XVIII-XX ст. та одна з найповніших колекцій давньоруського мистецтва.

30. Харит М.Д. Знаменитые дома, замки, усадьбы. - М., 2008. - 524 с.: ил. - (Популярная энциклопедия архитектуры; Кн. 3).
Вміщено ілюстровану інформацію про знамениті замки, будинки, садиби Греції, Франції, Італії, Англії, Шотландії, Німеччини, Нідерландів, Росії, Іспанії.

31. Шереметьева Т.Л. 100 городов мира, которые необходимо увидеть. - Мн.: Харвест, 2008. - 304 с.: ил.
У книзі описано 100 унікальних міст світу, серед яких місто Одеса (Україна).

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов