КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Академія будівництва України. 15 років звершень / Авт.-упоряд.: О. Матвійчук, Н. Струк. - К.: Світ Успіху, 2008. - 448 с.: іл.
Видання є ювілейним збірником статей про історію Академії будівництва України, її становлення, здобутки і перспективи, діяльність галузевих і територіальних відділень, відомих будівельників, вчених, інженерів, архітекторів – членів академії, які роблять значний внесок у розвиток будівельної індустрії України.

 2. Архітектура Львова: Час і стилі XIII-XXI ст. / Ін-т архітектури, Нац. ун-т "Львівська політехніка", Громад. орг. "Інститут Львова"; Упоряд. Ю.О. Бірюльов. - Львів: Центр Європи, 2008. - 720 с.: іл. - Бібліогр.: с. 698-714.
Видання є першою фундаментальною історією архітектури та містобудування Львова, у якому висвітлено архітектурно-будівельну діяльність у Львові протягом майже восьми століть, проаналізовано властиві різним історичним періодам основні містобудівельні елементи, стильові, конструктивні, композиційні, типологічні особливості споруд. У книзі розглянуто формування архітектурної думки, фахових об’єднань, садово-паркової архітектури.

 3. Буссальи М. Понимать архитектуру: Пер. с ит. - М.: БММ, 2007. - 381 с.: ил.
Авторське бачення світової архітектури, її розуміння і сприйняття через простір, різні типи споруд, технології , матеріали і конструкції, а також через архітектурні стилі.

 4. Вісник Академії будівництва України: 1993-2008 роки: Здобутки за 15 років та перспективи розвитку / За ред. Г. К. Злобіна. - К.: АБУ, 2008. - 211 с.: іл.
У виданні вміщено матеріали про діяльність громадської будівельної організації – Академії будівництва України – її територіальних і галузевих відділень, Науково-технічної ради, Науково-технічного центру та проблемних інститутів за період їх функціонування.

 5. Визначні працівники архітектурно-будівельного комплексу Житомирщини (XVIII-XXI століття): Енцикл.-довід. вид. / Уклад.: В. Л. Ксюковський, Г. П. Мокрицький, К. М. Толстанов. - Житомир: Волинь: Рута, 2008. - 111 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.
У першому довідково-біографічному виданні вміщено 171 статтю про зодчих архітектурно-будівельного комплексу, а також ілюстративну інформацію про архітектурні пам’ятки та новобудови населених пунктів Житомирщини.

 6. Економічні привілеї міста Львова XV-XVIII ст.: привілеї та статути ремісничих цехів і купецьких корпорацій / МГКО "Документальна скарбниця Львова", Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Упоряд. М. Капраль; Наук. ред.: Я. Дашкевич, Р. Шуст. - Львів: Піраміда, 2007. - 815 с. : іл. - (Львівські історичні пам`ятки; Т. 4). - Бібліогр.: с. 751-752.
Документи збірника висвітлюють правовий статус членів ремісничих цехів і купецьких корпорацій в системі економічних відносин Львова XV-XVІІІ ст. У виданні вміщено предметно-тематичний покажчик, а також покажчик імен та місцевостей.

 7. Карпов В.П. Харьковская старина: Из воспоминаний старожила. - Харьков: Харьков. частн. музей гор. усадьбы, 2007. - 207 с.: ил.
Сучасні дослідження харківської старовини.

 8. Киев: Атлас. Путеводитель / Авт.-сост. А. Н. Лелица. - К.: Витязь-Л, 2008. - 103 с.: ил.
У путівнику вміщено інформація про культові споруди, монументи, музеї, парки м. Києва.

 9. Ковалинський В.В. Київські мініатюри. Кн. 7. - К.: Купола, 2008. - 596 с.: іл.
На основі архівних матеріалів та свідчень очевидців сьома книга розповідає про історію Труханового острова, Микільської та Передмостової слобідок, про долю мостів над Дніпром та їх видатних будівничих.

 10. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 83 / Харьков. нац. акад. городского хозяйства. - К.: Техніка, 2008. - 417 с.: рис. - (Экономические науки). - Библиогр. в конце ст.
У збірнику розкривається сутність інноваційної діяльності, основні принципи її ефективної організації на підприємстві, досліджуються основні проблеми житлово-комунального господарства в регіонах України, визначаються й обгрунтовуються напрямки його реформування.

 11. Конструкции стационарных покрытий над трибунами стадионов / Под общ. ред.: Е. В. Горохова, А. В. Шимановского; Донбас. нац. акад. стр-ва и архитектуры. - 2-е изд., испр. и доп. - Макеевка, 2008. - 404 с.: ил. - Библиогр.: с. 365-369.
У книзі розглядаються деякі підходи до техніко-економічного обгрунтування варіантів вирішення просторових конструкцій стаціонарних покриттів над трибунами стадіонів. Розглянуто існуючі вимоги міжнародних спортивних організацій до влаштування сучасних стадіонів, здійснено аналіз конструктивних вирішень покриттів найбільш відомих стадіонів світу.

 12. Кох В. Энциклопедия архитектурных стилей: Классический труд по европейскому зодчеству от античности до современности: Ил. слов.: Пер. с нем.. - М.: БММ, 2008. - 527 с.: ил.
Багато ілюстроване довідкове видання архітектурних стилів. Вміщено детальний іменний та географічний покажчики, а також п’ятимовний глосарій.

13. Кох Э. Тадж-Махал: Фотоальб.: Пер. с англ. / Рисунки Ришара Андре Барро. - М.: БММ, 2008. - 287 с.: ил. - Библиогр.: с. 274-277.
Багато ілюстрований альбом розповідає про світовий шедевр архітектури – мавзолей Індії Тадж-Махал.

14. Красноголовець О.С. Основи скульптури: Навч. посібник для ВНЗ - К.: Знання, 2008. - 171 с.: іл.
У виданні розповідається про один із видів образотворчого мистецтва, як допоміжний матеріал наведено основні терміни і поняття.

15. Кудрявцев Л.А. Древние монастыри. - К.: Изд. Захаренко В.А., 2008. - 319 с.: ил. - Библиогр.: с. 314-317.
У книзі автор знайомить з історією виникнення та становлення православних монастирів і храмів. Розповідь супроводжується ілюстраціями.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов