КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навч. посіб. для ВНЗ; Міносвіти і науки України, Київ. ун-т туризму, економіки і права. - 2-е вид., переробл. та допов. - К.: Дакор, 2008. - 325 с.: іл. - Бібліогр.: с. 318-321.

У навчальному посібнику розкриваються питання складу та експлуатації будівель і споруд, оздоблювальні матеріали, санітарно-технічне обладнання, електропостачання і електрообладнання, слабкострумні пристрої, ліфтове обладнання тощо.

 

2.  Берилло А. Строительство и декор дома. - М.: Гелеос: Клеопатра, 2008. - 315 с.: ил. - Библиогр.: с. 309-310.

На сторінках книги вміщено інформацію про архітектурні стилі, підведення комунікацій, дизайн-проекти інтер’єру та багато іншого, що допоможе зробити оселю сучасною та комфортною.

 

3. Бобров Ю.Г. Консервация и реставрация станковой темперной живописи: Учеб. пособие для ВУЗ. - М.: Худож.-педагог. изд-во, 2008. - 126 с.: ил. - Библиогр.: с. 121-125.

Книга вміщує історичний огляд методик та реставраційних матеріалів щодо укріплення, розкриття нашарувань та поповнення втрачених компонентів ікони.

 

4. Богомолець О. Домашні ікони Центральної України: За матеріалами виставки "Домашні образи України XVII-XX ст. з приватної колекції Ольги Богомолець" у Київському Музеї російського мистецтва (1-14 березня 2008 р.). - К.: Оранта, 2008. - 211 с.: іл. - Бібліогр.: с. 209.

У збірці вміщено репродукції ікон Центральної України XVII-XX ст.

 

5. Будівельні конструкції: Міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 69: Будівництво в сейсмічних районах України / Держ. НДІ буд. конструкцій; Голов. ред. П.І. Кривошеєв. - К.: НДІБК, 2008. - 772 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику наведено результати досліджень з проблем проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції будівель і споруд в сейсмічнонебезпечних регіонах. Розглянуто питання сейсмо- і мікросейсморайонування територій, що знаходяться під сейсмічним впливом; теорії сейсмостійкості будівель та споруд, методів та результатів їх розрахунків; сейсмічного ризику і сейсмічної небезпеки; нормативні вимоги до проектування та будівництва будівель і споруд в сейсмічнонебезпечних районах України.

 

6. Бурлак В.Н. Стокгольм: История. Легенды. Предания. - М.: Вече, 2008. - 352 с.: ил.

Видання розповідає про столицю Шведського королівства – Стокгольм, що славиться своїми таємницями та легендами.

 

7. Галиченко А. Старинные усадьбы Крыма. - Симферополь: Бизнес-Информ, 2008. - 415 с.: ил.

Дана книга відтворює історію створення, розквіту і післяреволюційного стану кращих садиб берега Криму.

 

8.   Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи: Зб. ГН 5. Монтаж металевих конструкцій. Вип. 3: Мости та труби. Ч. 1 / Мінбудархітектури України. - К.: УкрНДЦ Екобуд, 2007. - 83 с.

У збірнику вміщено норми щодо фарбування поверхонь приміщень, опорядження фасадів, приготування фарбувальних сумішей, грунтівок, шпаклівок тощо.

 

9.  Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи: Зб. ГН 8. Опоряджувальні роботи. Вип. 2: Малярні роботи / Мінбудархітектури України. - К.: УкрНДЦ Екобуд, 2008. - 59 с.

У збірнику вміщено матеріал про монтаж балочних прогонових споруд з суцільними стінками, монтаж ортотропних плит прогонових споруд, поздовжнє насування нерозрізних прогонових споруд із суцільними стінками тощо.

 

10. Грималь П. Цивилизация Древнего Рима: Пер. с фр. - Екатеринбург: У-Фактория; М.: АСТ, 2008. - 511 с: ил. - (Великие цивилизации).

Книга розповідає про історію створення, духовне та релігійне середовище Римської імперії.

 

11. Данилюк А.Г. Давня архітектура українського села: Етнографічний нарис. - К.: Техніка, 2008. - 254 с.: іл. - (Народні джерела). - Бібліогр.: с. 246-252.

У книзі розглянуто регіональні особливості та внутрішнє опорядження української хати, розпланування селянських дворів, господарські будівлі та споруди громадського центру села – церкви, дзвіниці, школи тощо. 


12. ДБН В.1.2-8-2008: Державні будівельні норми України. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища. - Офіц. вид. – Ввод. вперше; Чинні від 01.10.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 21 с.: табл. - (Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів).

 

13. ДБН В.1.2-9-2008: Державні будівельні норми України. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації. - Офіц. вид. – Ввод. вперше; Чинні від 01.10.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 20 с.: табл. - (Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів).

 

14. ДБН В.1.2-10-2008: Державні будівельні норми України. Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму. - Офіц. вид. – Ввод. вперше; Чинні від 01.10.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 9 с. - (Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів).

 

15. ДБН В.1.2-11-2008: Державні будівельні норми України. Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії. - Офіц. вид. – Ввод. вперше; Чинні від 01.10.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 12 с.: табл. - (Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів).

 

16. Делюмо Ж. Цивилизация Возрождения: Пер. с фр. - Екатеринбург: У-Фактория; М.: АСТ, 2008. - 716 с.: ил. - (Великие цивилизации).

Книга відомого французького художника висвітлює сучасний погляд на епоху Відродження, коли на першому плані була особистість, жінка, дитина, освіта, релігія та мистецтво.

 

17.  Енциклопедія Львова. Т. 2: Д-Й / За ред. А. Козицького. - Львів: Літопис, 2008. - 603 с.: іл.

В енциклопедії вміщено інформацію про минуле старовинного європейського міста Львова та його мешканців – видатних учених, політиків, діячів культури й мистецтва.

 

18. Жариков Н.Л. Мои майданы. - К.: Феникс, 2008. - 240 с.: ил.

У книзі автор розповідає про власний трудовий шлях архітектора, вміщує фрагменти газетних статей, листів, звернень до влади, в яких мова йде про безпрецедентні порушення в забудові Києва.

 

19. Звід документів кадрового діловодства: Практ. посіб. - 3-є вид., змін. та допов. - К.: КНТ, 2008. - 975 с.

Звід є збірником зразків основних документів, що використовуються у діловодстві кадрових служб підприємств різних форм власності.

 

20. Иванушкина А.Г. Модные полы для дома и дачи. - М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2008. - 159 с.: ил. - (Я строю дом). - Библиогр.: с. 157.

У книзі описано технологію укладки та ремонту різноманітних сучасних підлог: монолітної, паркетної, із синтетичних матеріалів, ламінованої, із справжнього та штучного каменю, теплої підлоги з електропідігрівом тощо.

 

21. Как построить печь, камин, баню: Строим печи, камины, бани своими руками: Современные технологии. - Ростов н/Д: Владис; М.: Рипол классик, 2008. - 477 с.: ил.

У книзі детально описано етапи будівництва бані, матеріали та способи їх обробки, подано правила експлуатації печей та камінів.

 

22. Клоков И.В. Евроремонт своими руками. – СПб.: Питер, 2008. - 271 с.: ил. - (Современный домострой).

Книга допоможе вибрати матеріали для ремонту, зробити перепланування приміщення, правильно виконувати всі види робіт.

 

23.  Малбиев С.А. Полимеры в строительстве: Учеб. пособие для ВУЗ / С.А. Малбиев, В.К. Горшков, П.Б. Разговоров. - М.: Высш. шк., 2008. - 455 с.: табл. - Библиогр.: с. 451-453.

У навчальному посібнику описано сучасні полімерні матеріали, що застосовуються в будівництві для несучих та огороджувальних конструкцій будинків промислового, громадського та сільськогосподарського призначення. Розглянуто різні частини будівель із застосуванням покрівельних, гідроізоляційних, теплозвукоізоляційних полімерних матеріалів.

 

24.  Мансуэлли Г. Цивилизации Древней Европы: Пер. с фр. / Г. Мансуэлли, Р. Блок. - Екатеринбург: У-Фактория, 2007. - 553 с.: ил. - (Великие цивилизации).

У даному посібнику розглядаються найдавніші цивілізації Європи, від камяного віку до епохи Великого переселення.

25. Новейшая энциклопедия строительства домов / Сост. В. И. Рыженко. - М.: Оникс: Центр общечеловеческих ценностей, 2008. - 190 с.: ил. - (Строим по-новому).

Книга інформує про всі етапи зведення будинку, а також про зведення тераси, веранди, мансарди, ґанку.

 

26.  Нью-Йоркский стиль: Экстерьеры. Интерьеры. Детали / Под ред. А. Ташен. - Кельн: Taschen; М.: АСТ: Астрель, 2008. - 191 c.: ил.

Ілюстрований довідник розповідає про нью-йоркський стиль в архітектурі та притаманні йому ознаки: зведення хмарочосів, реконструкцію індустріальних особняків, трансформацію будинків, аутентичне житло, влаштування горищних поверхів та ліфтів.

 

27. Орлов А.С. Ландшафтный дизайн на компьютере. - М.; СПб.: Питер, 2008. - 233 с.: ил.

У виданні розглянуто весь процес ландшафтного проектування: від проектного аналізу ділянки землі до проектування дрібних деталей з використанням різних комп’ютерних програм.

 

28. Парижский стиль: Экстерьеры. Интерьеры. Детали / Фото Д. Шэвен; Под ред. А. Ташен. - Кельн: Taschen; М.: АСТ; Астрель, 2008. - 191 c.: ил.

У виданні вміщено ілюстрований портрет Парижа з притаманним йому багатством і бідністю, історичним блиском та напівзруйнованими фасадами будівель.

 

29.  Савельев А.А. Работы с сайдингом: Практ. пособие. - М.: Аделант, 2008. - 223 с.: ил.

У посібнику в доступній формі викладено способи монтажу та ремонту сайдинга.

 

30. Токийский стиль: Экстерьеры. Интерьеры. Детали / Под ред. А. Ташен. - Кельн: Taschen; М.: АСТ: Астрель, 2008. - 191 с.: ил.

Книга розповідає про стиль, у якому використовується все нове, експериментальне, авангардне: від вибору матеріалу до способу реорганізації і надання нового значення життєвому простору.

 

31. Тройнікова О.М. Економіко-фінансова діяльність будівельних організацій: Навч. посіб. для ВНЗ / Укр. держ. акад. залізничного транспорту. - 2-е вид., випр. та допов. - К.: ЦУЛ, 2008. - 159 с.: іл

Навчальний посібник містить систематизований виклад теорії і практики економіко-фінансової діяльності організацій будівельної галузі.

 

32. Фурса С.Я. Житловий кодекс: Наук.-практ. коментар. - К.: Вид. Фурса С.Я.: КНТ, 2008. - 1275 с.

У коментарі подано аналіз значної кількості судових справ, що випливають із житлових правовідносин. Пропонується вирішення складних правових ситуацій.

 

33. Architecture inspirations: [Album]. - Cologne; London; New York: Daab, 2007. - 707 p.: il.

Збірка інноваційних житлових проектів різних типів (міські, приміські, сільські, в горах, на узбережжі). Подано перелік архітектурних фірм з їх реквізитами.

 

34. Barcelona: Architecture & design. – Kempen: teNeues, 2006. – 191 p.: il.

Розповідається про цікаві архітектурні проекти м. Барселона (Іспанія). На карті, що вміщена наприкінці книги, відмічено місцезнаходження проектів. Подано перелік архітектурних фірм з їх реквізитами.

 

35. Contemporary landscape architecture. – Cologne; London; New York: Daab gmbh, 2008. – 383 p.: il.

У збірнику представлено 50 ландшафтних проектів, що відображають сучасні тенденції реконструкції і планування індустріальних, громадських та інших типів ландшафтів в різних країнах світу.

 

36. Cool Restaurants London. – 2-nd. ed. - Kempen: teNeues, 2008. - 135 p.: il.

Вміщено інформацію про найкращі ресторани м. Лондон (Англія). У кінці книги на карті відмічено місцезнаходження ресторанів.

 

37. Fashion hotels. - Kempen: teNeues, 2007. - 135 p.: il.

Збірка проектів «дизайнерських» готелів в різних країнах світу.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов