КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Бейли Э. Нью-Йорк: Путеводитель: Пер. с англ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Фаир, 2008. - 191 с.: ил. - (Путеводители Томаса Кука).
Яскравий путівник пропонує ознайомитися з історією, традиціями та культурою Нью-Йорка.

2. Вечерський В.В. Історико-містобудівні дослідження Чернівців: Присвячується 600-річчю першої згадки про місто Чернівці / В. В. Вечерський, Т. В. Скібіцька, О. М. Сердюк; За ред. В. В. Вечерського; Відп. за вип. О. М. Сердюк; Держ. служба з питань нац. культурної спадщини, НДІ пам'яткоохорон. дослідж. - К.: Фенікс, 2008. - 105 с.: іл. - Бібліогр.: с. 96-101.
У монографії подано інформацію про місто Чернівці, занесене до Списку історичних населених місць України, його ландшафт, розпланування, забудову та об'єкти культурної спадщини.

3. Дали: Шедевры графики. - М.: Эксмо, 2008. - 222 с.: ил. - (Шедевры графики). - Библиогр.: с. 196-222.
Дане видання знайомить читача з творчістю відомого оригінального та ексцентричного живописця Сальвадора Далі.

4. ДБН Б 2.2.-2:2008: Державні будівельні норми України. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування. - Офіц. вид. - Ввод. вперше; Чинні від 01.01.2009 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 14 с. - (Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій).

5. ДБН Б 2.2.-3:2008: Державні будівельні норми України. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць України. - Офіц. вид. - Ввод. вперше; Чинні від 01.01.2009 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 10 с. - (Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій).

6. ДБН В.1.2-6:2007: Державні будівельні норми України. Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість. - Офіц. вид. - Ввод. вперше; Чинні від 01.10.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 16 с.: табл. - (Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів).

7. ДБН В.1.2-7-2008: Державні будівельні норми України. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека. - Офіц. вид. - Ввод. вперше; Чинні від 01.10.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 36 с. - (Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів).

8. ДСТУ Б В.2.7-148:2008: Нац. стандарт України. Скло листове армоване: Технічні умови (EN 572:2004, NEQ). - Офіц. вид. - Увед. вперше зі скасуванням в Україні з 01.01.2009 р. дії ГОСТ 7481-78; Чинний від 01.01.2009 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 37 с.: табл. - (Будівельні матеріали). - Бібліогр.: с. 37.

9. ДСТУ-Н Б А.1.1-81:2008: Нац. стандарт України. Основні вимоги до будівель і споруд: Настанова із застосування термінів основних вимог до будівель і споруд згідно з тлумачними документами Директиви Ради 89/106/ЄЕС. - Офіц. вид. - Введ. вперше; Чинний від 01.10.2008 р. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 12 с. - (Система стандартизації та нормування в буд-ві). - Текст укр. та англ. мовами.

10. Ионина Н.А. Православные святыни: [Иерусалим, Россия]. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. - 543 с.: ил.
Книга розповідає про пам'ятки Єрусалиму, визначні православні храми Росії, відомі чудотворні ікони, а також цікаві факти з історії християнства.

11. Історико-містобудівні дослідження Одеси: Присвячується пам`яті видатного українського історика архітектури, доктора мистецтвознавства, професора Володимира Тимофієнка / В. І. Тимофієнко [та ін.]; За ред. В. В. Вечерського; Відп. за вип. О. М. Сердюк; Держ. служба з питань нац. культурної спадщини, НДІ пам'яткоохорон. дослідж. - К.: Фенікс, 2008. - 156 с.: іл. - Бібліогр.: с. 132-155.
У монографії подано інформацію про культурну спадщину Одеси, її історичні пам'ятки та місця. Вміщено рекомендації щодо коригування місцевих правил забудови та збереження традиційного характеру середовища міста.

12. Итальянское Возрождение: Альб. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. - 127 с.: ил. - (Художественные направления и стили).
В альбомі вміщено репродукції відомих митців епохи Відродження: Джотто, Ботічеллі, Рафаеля, Леонардо да Вінчі, Тіціана, Джорджоне, Мікеланджело та інших майстрів.

13. Кафе, бары, рестораны: Лучшие проекты мира: Пер. с англ. - М.: ИД Жигульский, 2007. - 245 с.: ил. - (Коммерческие пространства. Лучшие проекты мира).
У книзі представлено 26 інноваційних проектів, створених відомими архітекторами.

14. Кладка печей: Справ. - М.: Оникс, 2008. - 110 с.: ил. - (Умельцу и мастеру).
У книзі описано необхідні для пічних робіт матеріали та інструменти, а також основні прийоми кладки печей і правила опалювання.

15. Кодекси України. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Наук.-практ. коментар: Із змінами та допов. станом на 14 травня 2008 р. - 2-е вид. - К.: Правова єдність, 2008. - 654 с.
У коментарі надано вичерпні пояснення щодо особливостей застосування норм Кодексу України про адміністративні порушення, особливу увагу приділено новим важливим питанням адміністративної відповідальності.

16. Кодекси України. Цивільний кодекс України: Наук.-практ. коментар: Із змінами та допов. станом на 1 січня 2008 р.; За заг. ред.: Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. - К.: Правова єдність, 2008. - 739 с.
Коментар пояснює загальні положення про об'єкти цивільних прав, особисті немайнові права фізичної особи, право інтелектуальної власності, окремі види зобов'язань.

17. Косо Й. Ваш новый дом. Энергосберегающие технологии: Пер. с венгр. - М.: Контэнт©, 2008. - 229 с.: ил.
Книга присвячена проблемам енергозбереження - починаючи з етапу складання проекту та завершуючи експлуатацією будинку.

18. Косо Й. Загородный дом: Архитектурные решения: Пер. с венгр. - М.: Контэнт©, 2008. - 155 с.: ил.
Видання містить практичні поради щодо створення оригінального інтер'єру квартири, заміського будинку чи саду.

19. Косо Йожеф. Крыши и кровельные работы: Пер. с венгр. - М.: Контэнт©, 2008. - 271 с.: ил.
У книзі викладено інформацію щодо будівництва та дизайну дахів, подано описи типів покрівельних покриттів.

20. Крюгер Р. Китай. История страны: Пер. с англ. - М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2008. - 543 с.: ил. - (Биографии великих стран). - Библиогр.: с. 528-540.
Вміщено детальну історію Піднебесної від раннього палеоліту до комуністичного періоду XX століття.

21. Куллен П. Философия цвета в интерьере: Подбираем цвета для декорирования дома: Пер. с англ. - М.: Контэнт©, 2008. - 168 с.: ил.
У книзі представлено 170 яскравих ілюстрацій інтер'єру та безліч кольорових палітр, які б створили ауру спокою та гармонії у будинку.

22. Ллевеллин С.М. Афины: История города: Пер. с англ. - М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2008. - 351 с.: ил. - (Биографии великих городов). - Библиогр.: с. 342-349.
Книга розповідає про історію створення Афін, визначні пам'ятні місця та ландшафтну архітектуру міста.

23. Лупато М. Комнатные фонтанчики: Практ. рук. - М.: Ниола-Пресс, 2008. - 32 с.: ил. - (Новые идеи).
Книга представляє способи виготовлення кімнатних фонтанчиків у східному, античному, сучасному, морському та інших стилях.

24. Матвиенко Н.Н. Камины, печи, барбекю: Новый русский стиль. - М.: Аделант, 2008. - 128 с.
Книга розповідає про нові напрямки в архітектурі та дизайні, про установку камінів та печей в інтер'єрі нового часу.

25. Практические идеи по декорированию дома: Пер. с англ. - М.: АРТ-Родник, 2008. - 199 с.: ил.
Вміщено корисні поради відомих дизайнерів та декораторів щодо оформлення будинку в сучасному стилі.

26. Приватизація в Україні: Нормативна база: Зб. - К.: КНТ, 2008. - 455 с.
У збірнику наведено основні нормативні документи щодо приватизації державного майна, малих державних підприємств, житлового фонду, земельних ділянок, приватизації в агропромисловому комплексі.

27. Розен Б. Потерянные города: Поиски, находки, открытия: Пер. с англ. - М.: Ниола-Пресс, 2008. - 175 с.: ил. - (Сквозь призму времени).
Книга розкриє секрети забутих цивілізацій та зниклих міст, спираючись на легенди, новітні археологічні відкриття і знахідки.

28. Русские храмы. - М.: Мир энциклопедий Аванта+: Астрель, 2008. - 183 с.: ил. - (Самые красивые и знаменитые).
Книга містить інформацію про відомі російські православні храми та монастирі, які були розписані визнаними іконописцями та майстрами.

29. Самойлов В.С. Строительство деревянного дома. - М.: Аделант, 2008. - 383 с.: ил. - (Своими руками).
Вміщено інформацію про техніку та прийоми будівництва, інженерне забезпечення, вентиляцію, гідро- та теплоізоляцію дерев'яних будинків.

30. Спирито М. Витражное искусство и техника росписи по стеклу. - М.: Альбом, 2008. - 128 с.: ил.
У книзі вміщено інформацію про матеріали, технології обробки скла, інструменти, обладнання, необхідні для створення різних типів вітражів.

31. Харпер К. Ваш дом: Стили интерьера: Пер. с англ. - М.: Кладезь-Букс, 2008.- 223 с.: ил.
Багатоілюстроване видання допоможе створити інтер'єр власного будинку, вибираючи один із десяти найпопулярніших стилів.

32. Храмы. Монастыри: Альб. - М.: Аванта+Астрель, 2008. - 183 с.: ил. - (Самые красивые и знаменитые).
Альбом розповідає про еталони культового мистецтва - найвідоміші та найвеличніші храми і монастирі всього світу від етапу їх створення до сьогодення.

33. Cool Hotels Beach Resorts. - Kempen: teNeues, 2008. - 221 p.: il.
Проекти найкращих пляжних готелів світу. У кінці книги подано перелік архітектурних фірм з їх реквізитами.

34. Cool Restaurants Berlin. - Kempen: teNeues, 2007. - 135 p.: il.
Вміщено інформацію про найкращі ресторани м. Берліна (Німеччина). У кінці книги на карті відмічено місцезнаходження ресторанів.

35. Door & window design. - Kempen: teNeues, 2006. - 135 p.: il.
Вміщено інформацію про ідеї дизайну вікон та дверей.

36. Luxury Private Gardens. - Kempen: teNeues, 2008. - 219 p.: il.
Збірка проектів найкращих світових приватних садових ландшафтів.

37. Spanish Design. - Cologne; London; New York: Daab gmbh, 2008. - 383 p.: il.
У книзі зібрано роботи та проекти 44 іспанських архітектурних фірм, що розміщені в Іспанії.

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов