КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

 

1. Бычков А.А. Энциклопедия славянской мифологии. – М.: Олимп: АСТ: Астрель, 2008. – 350 с. – (Историческая библиотека).

В енциклопедії вміщено інформацію про язичницькі божества, міфологію та зображення слов’янських богів у вигляді замальовок, гравюр та статуеток.

 

2. Герцен А.Г. Пещерные города Крыма: Путеводитель. – Севастополь: Библекс, 2008. – 191 с.: ил. – Библиогр.: с.186-190.

У путівнику вміщено інформацію про яскраві пам’ятки середньовічного Криму – «печерні міста»: Бакла, Чуфут-Кале, Киз-Керман, Ескі-Кермен, Чилтер-Мармара, Мангуп та ін.

 

3. Данстервилль Д. Роспись по стеклу: Базовый курс: Пер. с англ. – М.: АРТ-Родник, 2008. – 126 с.: ил. – Алф. указ.: с. 126.

У посібнику вміщено поради, інструкції та техніки розписів на склі для початківців. Представлено варіанти розписів дзеркал, глечиків, підсвічників, декоративних підставок тощо.

 

4. ДБН В.2.5-39:2008: Держ. будівельні норми України. Теплові мережі / ВАТ "УкрНДІінжпроект". – Офіц. вид. – На заміну СНиП 2.04.07-86; Введ. вперше; Чинні з 07.01.2009 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 69 с.: табл. – (Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди).

 

5. ДБН В.2.6-33:2008: Держ. будівельні норми України. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації: нормативный документ / НДІБК. – Офіц. вид. – Введ. вперше; Чинні з 01.07.2009 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 24 с.: рис. – (Конструкції будинків і споруд).

 

6. ДСТУ Б В.2.2-21:2008: Нац. стандарт України. Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків / НДІБК. – Офіц. вид. – Введ. вперше; Чинний від 01.06.2009 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 22 с.: табл. – (Будинки і споруди).

 

7. ДСТУ Б В.2.6-34:2008: Нац. стандарт України. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги / НДІБК. – Офіц. вид. – Введено вперше; Чинний від 01.06.2009. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 12 с.: табл. – (Конструкції будинків і споруд).

 

8. ДСТУ Б В.2.6-35:2008: Нац. стандарт України. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком: Загальні технічні умови / ВАТ КиївЗНДІЕП. – Введ. вперше; Чинний від 01.06.2009 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 29 с.: рис. – (Конструкції будинків і споруд).

 

9. ДСТУ Б В.2.6-37:2008: Нац. стандарт України. Методи визначення показників повітропроникності огороджувальних конструкцій і їх елементів у лабораторних умовах / НДІБК. – Офіц. вид. – Введ. вперше (зі скасуванням ГОСТ 25891-83); Чинний від 01.06.2009 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 14 с.: рис. – (Конструкції будинків і споруд).

 

10. Дерлеменко Є.А. Парки України: Фотоальб. – К.: Балтія-Друк, 2008. – 271 с.: іл. – Текст укр. та англ. мов.

У фотоальбомі вміщено історію парків України: громадські парки, парки епохи Ренесансу, бароко та романтизму, архітектурно-паркові ансамблі Південного берега Криму, парки українських маєтків минулих століть.

 

11. Иванов А.В. Крепости и замки Южного берега Крыма: Мир крымского средневековья: Путеводитель. – Севастополь: Библекс, 2008. – 288 с.: ил. – Библиогр.: с.286-288.

У путівнику вміщено історію створення давніх укріпленнь кримського півострова: фортечні стіни давнього Херсонесу, Судакська фортеця, споруди генуезької Каффи, турецькі фортеці Ені-Кале, різноманітні палаци й укріплення тощо.

 

12. Інформаційний збірник нормативних документів з професійної класифікації робітників, зайнятих у будівельному виробництві. – К.: УкрНДЦ Екобуд, 2008. – 39 с.

До інформаційного збірника включено нормативні документи: Зміна № 8 до розділу 4 ”Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, доповнення до кваліфікаційної характеристики професії машиніста крана, абетковий покажчик назв професій робітників та перелік назв інтегрованих професій робітників, передбачених Довідником.

 

13. Казаков Ю.Н. Строим дом быстро и дешево. – М.; СПб.: Питер, 2008. – 303 с.: рис., табл. – (Современный домострой). – Библиогр.: с. 277-279.

У книзі вміщено поради щодо будівництва власного будинку без допомоги будівельних компаній: будівництво фундаменту, зведення каркаса, правильне встановлення дерев’яних перекриттів, даху тощо.

 

14. Капитонова Г.Н. Бисероплетение: Практическое руководство. – М.: АСТ; СПб.: Астрель, 2008. – 78 с.: ил. – (Своими руками).

У посібнику запропоновано дві техніки: бісероплетіння на дротовій основі (квіти й фігурки) та ажурне плетіння (прикраси, пасхальні яйця, ялинкові кульки, обплетені бісером).

 

15. Кара-Васильєва Т. Історія української вишивки: Книга-альб. – К.: Мистецтво, 2008. – 463 с.: іл. – Текст парал. англ., рос. та фр. мовами. – Бібліогр.: с. 456-458.

Видання повно і всебічно висвітлює основні етапи розвитку української вишивки від часів її зародження до сьогодення, розкриває роль і місце цього виду декоративного мистецтва в оформленні одягу, житла, використанні в храмових інтер’єрах. У виданні широко представлені унікальні зразки вишивок, виконаних за малюнками Тараса Шевченка, Василя Кричевського, Ганни Собачко-Шостак, представників авангарду початку XX століття, а також сучасних народних і професійних майстрів.

 

16. Клоков И.В. Бизнес-план на компьютере: Быстро и просто. – СПб.: Питер, 2008. – 169 с.: рис.

У книзі представлено матеріали щодо використання комп’ютера в бізнес-плануванні, запропоновано огляд спеціалізованого програмного забезпечення.

 

17. Кондратьев И.К. Седая старина Москвы: Исторический обзор и полный указатель ее достопамятностей: соборов, монастырей, церквей, стен, дворцов, памятников, общественных зданий, мостов, площадей, улиц, слобод, урочищ, кладбищ, и проч. – М.: АСТ: Хранитель, 2008. – 764 с.: ил. – Библиогр.: с. 750.

У посібнику вміщено історію Москви та інформацію про визначні архітектурні пам’ятки: Кремль, Червону площу, Храм Христа Спасителя, Кам’яний міст на Москва-річці та ін.

 

18. Корені та парості: Український генеалогікон / Упоряд. В. Шевчук. – К.: Либідь, 2008. – 471 с.: іл.

У книзі зібрано пам’ятки української біографічної літератури XI-XVIII ст. Тексти, віднайдені в невідомих або малодоступних виданнях, подаються в перекладі сучасною мовою. Із першоджерел постає історія родинних хронік, автобіографічні оповіді, генеалогічні оповіді у коментарях історика і літературознавця.

 

19. Костко О.К. Строительство частного дома с расчетом необходимых материалов. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 319 с.: ил. – (Строительство и дизайн). – Библиогр.: с. 316.

У посібнику вміщено поради щодо планування ділянки, вибору проекту будинку та будівельних розчинів, електро-, водо- й теплозабезпечення, благоустрою присадибної ділянки тощо.

 

20. Крым туристический: Путеводитель. – Севастополь: Библекс, 2008. – 351 с.: ил.

У путівнику представлено історію та сучасний стан кримських міст і сіл, описано визначні історико-культурні та природні пам’ятки півострова.

 

21. Крым: Самое интересное. – Севастополь: Библекс, 2008. – 143 с.: ил.

У посібнику вміщено інформацію про шедеври архітектури, пам’ятки історії, парки, заповідники, музеї та мальовничі куточки природи Криму: Караїмські кенаси, Ханський палац, Успенський монастир, Водоспад Учан-Су, Гурзуфський парк тощо.

 

22. Отделка дома, ремонт квартиры. – Екатеринбург: У-Фактория, 2006. – 543 с.: рис. – (Ваш дом: Современные технологии).

У книзі вміщено поради щодо облаштування та ремонту будинку: проведення малярських робіт, монтаж фасадних систем, настилання паркету, лінолеуму та килимового покриття.

 

23. Пещерные города и монастыри Крыма: Краткий путеводитель. – Севастополь: Библекс, 2008. – 256 с.: ил., карты. – (Карманный гид).

У путівнику вміщено матеріали про історію та визначні місця печерних міст Криму: детальні карти південно-західної частини півострова, художні карти-схеми печерних міст та монастирів, детальні плани входів до давніх печер.

 

24. Полная энциклопедия строительства домов. – М.: Оникс, 2008. – 190 с.: ил. – (Строительство без ошибок).

Описано 150 популярних проектів дерев’яних, цегляних та кам’яних будинків. Висвітлено всі етапи будівництва будинку, представлено інформацію про сучасні матеріали, інструменти, технології.

 

25. Пустиннікова І.С. Закарпаття туристичне: Путівник по регіону. – Х.: Біблекс, 2008. – 303 с.: іл. – Бібліогр.: с.302.

У путівнику вміщено інформацію про визначні місця Закарпаття: середньовічні замки, дерев’яні будинки із своєрідною архітектурою, мінеральні та соляні курорти тощо.

 

26. Рожко В.Є. Печерні монастирі Волині і Полісся: Історико-краєзнавчий нарис. – Луцьк: Волинська книга, 2008. – 253 с.: іл. – Бібліогр.: с. 236-250.

У книзі вміщено інформацію про дослідження історії печерних монастирів: монастиря Пресвятої Богородиці біля Старої кафедри, монастиря-скиту в Жидичині, обителі-скиту св. Миколая в Блаженнику тощо.

 

27. Русские живописцы XVIII – XIX века: Биограф. слов. / Сост. Е. Ф. Петинова. – СПб.: Азбука-классика, 2008. – 767 с.: ил. – Библиогр.: с. 746-748.

Цей словник наразі є найповнішим ілюстрованим довідковим мистецьким виданням. Він вміщує 215 імен російських живописців. Поряд з видатними майстрами представлені маловідомі художники. Наведено дані щодо місць зберігання живописних творів.Відтворено близько 1000 кольорових ілюстрацій, котрі дають яскраве уявлення про майстерність живописців.

 

28. Словарь греческой мифологии. – М.: Центрполиграф, 2008. – 255 с.: рис. – Библиогр.: с. 254-255.

У словнику запропоновано історію заснування Давньої Греції, короткі відомості про відомих вчених, письменників, філософів, а також інформацію про грецьких богів, героїв, титанів, міфічних чудовиськ.

 

29. Словарь египетской мифологии. – М.: Центрполиграф, 2008. – 251 с.: ил. – (Загадки древнего Египта).

У книзі вміщено розповіді про виникнення єгипетської цивілізації, культуру, міфологію та релігію.

 

3. Словник фразеологізмів української мови / Уклад. В.М. Білоноженко [та ін.]. – К.: Наук. думка, 2008. – 1097 с. – (Словники України).

У словнику представлено найуживаніші фразеологічні одиниці сучасної української мови, розтлумачено їх значення та проілюстровано цитатним матеріалом.

 

31. Строительство дома в вопросах и ответах. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2008. – 287 с.: рис., табл.

У посібнику вміщено рекомендації щодо будівництва індивідуального житлового будинку або котеджу, благоустрою та озелененню присадибної ділянки.

 

32. 300 современных строительных и облицовочных материалов. – М.: Оникс, 2008. – 128 с.: рис., табл.

У книзі вміщено інформацію про основні будівельні та облицювальні матеріали, представлено 22 популярних проекти дерев’яних будинків.

 

33. Удовік С.Л. Київ – моя любов: Фотоальб. – К.: Ваклер, 2009. – 240 с.: іл. – Текст укр. та англ. мовами.

Альбом містить 223 фотографії – від захоплюючих краєвидів до зображень фрагментів окремих визначних споруд.

 

34. Фредерик М. 101 полезная идея для архитекторов. – М.; СПб.: Питер, 2009. – 208 с.: ил.

У книзі вміщено 101 урок з дизайну, креслення, творчого процесу та мистецтва презентації, у доступній формі подано опис основ архітектурної досвідченості.

 

35. Ціноутворення у будівництві: Зб. офіц. док. та роз`яснень. № 1 (січ.) / Голов. ред. І. М. Сіренко. – К.: Інпроект, 2009. – 192 с.: іл.

У збірнику вміщено: закон України про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі, накази Мінрегіонбуду України, лист Мінрегіонбуду України щодо внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Представлено ціни на основні будівельні матеріали, індекси споживчих цін, індекси інфляції за 2008 р.

 

36. Шаповал Ю.І. Держава: Ілюстрована енциклопедія України. – К.: Балтія-Друк, 2008. – 159 c.: іл.

В енциклопедії вміщено інформацію щодо політичного устрою, державних символів, основних характеристик населення, мови і мовної політики, участі країни у міжнародних структурах і олімпійському русі.

______________

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов