КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

 

1. Архітектура та будівництво України: Всеукр. зб. / Укр. акад. архітектури, Акад. буд-ва України. – К.: ВД Глобус, 2009. – 222 с.: кольор. іл. – Імен. покажч.: с. 215-218.

У збірнику представлено інформацію про найвідоміших архітекторів, історичну довідку про функціонування Української академії архітектури та Національної спілки архітекторів України , а також про роботи сучасних українських архітекторів з усіх регіонів України.

 

2. Біленкова С.В. Архітектура Чернівців XIX – першої половини XX століття / Наук. ред. В. М. Ботушанський. – Чернівці: ВД Букрек, 2009. – 427 с.: іл. – Бібліогр.: с. 377-404.

У монографії систематизовано та проаналізовано основні етапи розвитку архітектури Чернівців.

 

3. Білик А.С. Вибір оптимальних конструктивних рішень сталевих ферм покриттів: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. тех. наук: (05.23.01) / Наук. кер. В. О. Пермяков; КНУБА. – К. КНУБА, 2009. – 26 с.: рис.

Дисертаційна робота присвячена вибору оптимальних конструктивних вирішень сталевих ферм покриттів будівель на стадії варіантного проектування з урахуванням конструктивних, економічних та експлуатаційних вимог.

 

4. Бурдо Н. Б. Сакральний світ трипільської цивілізації. – К.: Наш час, 2008. – 296 с.: іл. – Бібліогр.: с. 231-239.

До розуміння окремих аспектів духовного життя давнього суспільства можна наблизитися тільки на базі археологічних джерел, які інтерпретуються на основі дисциплін, що вивчають людину. У цій книзі автор окреслює коло матеріалів, які можна залучити для реконструкції духовної культури трипільців.

 

5. Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури: Зб. наук. пр. Вип. 5(79)-2009. Т. 1: Будівлі та конструкції із застосуванням нових матеріалів та технологій: Матеріали 8-ї міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів / ДонНАБА; Ред. кол.: Є. В. Горохов (голов. ред.) та ін. – Макіївка: ДонНАБА, 2009. – 170 с.: рис., табл. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено матеріали з питань створення та використання будівель та конструкцій із застосуванням нових матеріалів та технологій.

 

6. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. № 1 (132), 2009 / Голов. ред. В. І. Большаков. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – 64 с.: рис., табл. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено інформацію про дослідження з економіки і управління проектами, безпеки житлового будівництва, використання будівельної техніки.

 

7. Вечерський В.В. Православні святині Сумщини. – К.: Техніка, 2009. – 224 с.: рис. – Бібліогр. с. 218-222.

Досліджено православні монастирі та церкви Сумської області XVII – початку ХХ ст.

 

8. Вуд Д. Украшения для дома из природных материалов: Пер. с англ. – Х.; Белгород: Кн. клуб "Клуб Семейного Досуга", 2008. – 96 с.: ил.

У книзі вміщено корисну інформацію щодо того, як правильно збирати матеріал, підготувати його до зберігання, нескладні способи заготовки квітів, насіння та плодів. Надано поради щодо використання різних видів клею. Також вміщено поетапну інструкцію виготовлення різноманітних предметів декору та аксесуарів для дому.

 

9. Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини: Всеукр. зб. наук. пр. Вип. 73 / КНУБА; Голов. ред. М. К. Сукач. – К.: КНУБА, 2009. – 94 с.: рис. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику викладено дослідження з моделювання робочих процесів машин, розглянуто різні види гірничих, будівельних, дорожніх та меліоративних машин.

 

10. Діагностика будівельних матеріалів, конструкційних елементів будинків і споруд та механічних систем неруйнівними методами на основі пружних хвиль / Л. М. Шутенко [та ін.]. – К.: Техніка, 2009. – 261 с.: іл. – Бібліогр.: с. 252-260.

У монографії розглянуто задачі, що виникають при діагностиці технічного стану будівельних конструкцій елементів будинків, споруд та механічних систем у динамічному режимі.

 

11. Дніпропетровськ: Фотоальб. / Упоряд.: Г. Губанова, О. Куценко, О. Ремова. – Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2009. – 317 с.: кольор. іл. – Текст укр. та англ. мовами.

У фотоальбомі розповідається про історико-культурну спадщину та сучасну архітектуру м. Дніпропетровська (Україна).


 12. ДСТУ Б В.2.6-38:2008 (EN 14509: 2005, NEQ): Нац. страндарт України. Панелі металеві легкі огороджувальні з утеплювачем: Номенклатура показників: Пер. з англ. / ДП НДІБМВ. – Офіц. вид. – Введ. вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 4.220-82); Чинний від 01.07.2008 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 4 с. – (Конструкції будинків і споруд).

 

13. ДСТУ Б В.2.6-39:2008: Нац. стандарт України. Пристрої поворотні, відкидні і поворотно-відкидні для віконних та балконних дверних блоків: Технічні умови / Техн. комітет стандартизації "Будівельні матеріали". – Офіц. вид. – Введ. вперше; Чинний від 01.07.2009. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 24 с.: рис., табл. – (Конструкції будинків і споруд).

 

14. ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Зміна № 3: Нац. стандарт України. Цементи: Загальні технічні умови / ДП "Орган з сертифікації цементів" СЕПРОЦЕМ". – Офіц. вид. – Чинний від 01.07.2009 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 5 с. – (Будівельні матеріали).

 

15. ДСТУ Б В.2.7-135:2007: Нац. стандарт України. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами: Технічні умови / ДерждорНДІ. – Офіц. вид. – На заміну ТУ У В.2.7-24.1-03450778-198-2002; Чинний від 01.02.2008. – К.: Мінрегіонбуд України, 2007. – 25 с. – (Будівельні матеріали).

 

16. ДСТУ Б В.2.7-149:2008: Нац. стандарт України. Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт: Технічні умови / ДерждорНДІ, УКРАВТОДОР. – Введ. вперше (зі скасуванням ГОСТ 3344-83); Чинний від 01.05.2009 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 16 с.: табл. – (Будівельні матеріали). – Бібліогр.: с. 16.

 

17. ДСТУ Б В.2.7-151:2008 (EN 12201-2:2003, MOD): Нац. стандарт України. Труби поліетиленові для подачі холодної води: Технічні умови / НВФ "Полімербуд", ДП "ЦентрСЕПРОтепломережа". – Офіц. вид. – Введ. вперше (зі скасуванням ГОСТ 18599-83 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия (Труби напірні з поліетилену. Технічні умови); Чинний від 01.06.2009 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 32 с.: рис., табл. – (Будівельні матеріали).

 

18. ДСТУ Б В.2.7-152:2008 (EN 13161:2001, MOD): Нац. стандарт України. Методи випробування природного каменю. Визначення границі міцності при згині під постійним моментом: Пер. з англ. / Техн. комітет стандартизації "Будівельні матеріали". – Офіц. вид. – Введ. вперше; Чинний від 01.06.2009 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 12 с.: рис. – (Будівельні матеріали).

 

19. ДСТУ Б В.2.7-153:2008 (EN 14066:2003, MOD): Нац. страндарт України. Методи випробування природного каменю. Визначення опору старінню через тепловий удар: Пер. з англ. / Техн. комітет стандартизації "Будівельні матеріали". – Офіц. вид. – Введ. вперше; Чинний від 01.06.2009 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 7 с. – (Будівельні матеріали).

 

20. ДСТУ Б В.2.7-154:2008 (EN 14157:2004, MOD): Нац. страндарт України. Методи випробування природного каменю. Визначення стійкості до стирання: Пер. з англ. / Техн. комітет стандартизації "Будівельні матеріали". – Офіц. вид. – Введено вперше; Чиний від 01.06.2009 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 20 с.: рис. – (Будівельні матеріали).

 

21. ДСТУ Б В.2.7-155:2008 (EN 14231:2003, MOD): Нац. стандарт України. Методи випробування природного каменю. Визначення опору ковзанню з використанням маятникового дослідного приладу: Пер. з англ. / Техн. комітет стандартизації "Будівельні матеріали". – Офіц. вид. – Введ. вперше; Чинний від 01.06.2009 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 13 с.: рис. – (Будівельні матеріали).

 

22. Иванов А.В. Алупка: Путеводитель. – Севастополь: Библекс, 2008. – 63 с.: ил.

Путівник містить детальний географічний та історичний опис визначних пам’яток кримського курорту Алупки. Особливу увагу приділено Воронцовському палацу – одному з найкрасивіших на Чорноморському узбережжі палацових комплексів.

 

23. Иванов А.В. Севастополь: Ретроальб. – Севастополь: Библекс, 2008. – 63 с.: ил.

Альбом містить фотографії Севастополя кінця XIX – початку XX століть та стислий історичний екскурс.

 

24. Кераміка України / Редкол.:  М. А. Серб (голова). – К.: Логос Україна, 2009. – 175 с.: кольор. іл. – Текст парал. укр. та англ. мовами.

У книзі викладено історію виникнення, становлення та розвитку керамічної галузі в Україні.

 

25. Коктебель и окрестности: Краткий путеводитель. – Севастополь: Библекс, 2008. – 255 с.: ил.

У путівнику вміщено історію Коктебеля та його околиць, описано основні пам’ятки архітектури, історії, культури. Надано практичні поради та довідкову інформацію.

 

26. Кривий В.М. Православні храми Полтавщини: Зб. ст. та репрод. карт. – Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2010. – 175 с.: кольор. іл.

Автор описав історію духовного відродження Полтавщини, зробив перелік знищених, збережених і відновлених храмів Полтавської області.

 

27. Крым: Краткий путеводитель. – Х.: Библекс, 2008. – 383 с.: ил.

Вміщено стислий огляд історії стародавньої Тавриди, опис ландшафтних та кліматичних особливостей півострова, розповідь про основні визначні пам’ятки, художні карти-схеми головних туристичних об’єктів та інформація про важливі населені пункти.

 

28. Кутайсова М. В. Евпатория: Ретроальб. – Севастополь: Библекс, 2008. – 95 с.: фото.

Ретроальбом містить фотографії Євпаторії кінця XIX – початку XX століть, стислий історичний екскурс, а також спогади очевидців.

 

29. Ландшафтное проектирование: Практическое пособие. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2008. – 206 с.: рис. – Библиогр.: с. 203-204.

У книзі представлено основні елементи ландшафтного проектування, системи освітлення, різні стилі садово-паркового мистецтва. Вміщено поради щодо оформлення присадибної ділянки.

 

30. Марія Примаченко: Дарую вам сонце: Каталог виставки. – К.: Родовід, 2008. – 228 с.: іл. – Текст укр. та англ. мовами.

Експозиція виставки до 100-річчя від дня народження української художниці із колекції Запорізького обласного художнього музею.

 

31. Медбурн П. Монте-Карло: Путеводитель: Пер. с англ. – М.: Фаир, 2008. – 160 с.: ил. – (Город в фокусе).

Вміщено мапи та відомості про громадський транспорт міста та його околиць, магазини, ресторани, визначні пам’ятки.

 

32. Анатолій Мельник [Живопис] = Anatoly Melnyk: Альбом / Нац. художн. музей України, Нац. спілка худож. України. – К.: Новий друк, 2008. – 259 с.: іл. – Текст укр. та англ. мов.

Розповідь про експозицію картин сучасного українського художника-експресіоніста Анатолія Мельника.

 

33. Париж + Франция. – М.: АСТ; СПб.: Сова, 2008. – 127 с.

Путівник містить інформацію про визначні пам’ятки Франції та Парижа.

 

34. Понад кордонами: Модерна українська книжкова графіка 1914-1945. – К.: Критика, 2008. – 175 с.: іл. – Текст укр. та англ. мовами. – Бібліогр.: с. 166-167.

У виданні вміщено ілюстровану інформацію про колекцію понад 500 книжкових обкладинок, привезених до України після Другої світової війни, що нині зберігаються в Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва в м. Києві. Колекція книжкових обкладинок дає уяву про українську видавничу справу початку XX століття.

 

35. Прогулки по Пекину: Путеводитель с иллюстрациями. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2008. – 150 с.: ил.

Путівник містить відомості з історії пам’яток архітектури, парків та природних об’єктів Пекіна, а також визначних пам’яток його околиць.

 

36. Стильные аксессуары своими руками: Альб. – Х.: Фактор, 2008. – 111 с.: ил.

У книзі вміщено інформацію про застосування бісеру в оформленні інтер’єру: історія, поради щодо вибору матеріалів та інструментів, основні техніки. Представлено майстер-класи з виготовлення предметів декору.

 

37. Щероцкий К. В. Киев: Путеводитель. – Репр. воспр. изд. 1918 г. – К.: Книга Роду, 2008. – 356 с.: ил.

Путівник є передруком видання 1918 року, містить стислий історичний нарис та відомості щодо історичного центру міста, садів, парків та його визначних пам’яток.

______________

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов