КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

 

1. Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури: Зб. наук. пр. Вип. 5(79)-2009. Т. 2: Науково-технічні досягнення студентів будівельної галузі України: Матеріали 8-ї міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студ. / Голов. ред. Є. В. Горохов. – Макіївка: ДонНАБА, 2009. – 104 с. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено матеріали про науково-технічні досягнення студентів будівельної галузі України.

 

2. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. № 3 (134) /березень, 2009 Голов. ред. В. І. Большаков. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – 70 с.: табл., рис. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено інформацію про дослідження командної роботи на підприємствах, виробництва будівельних матеріалів. Висвітлено гуманітарні проблеми будівельного виробництва.

 

3. Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини: Всеукр. зб. наук. пр. Вип. 71; КНУБА; Голов. ред. М. К. Сукач. – К.: КНУБА, 2008. – 103 с.: рис. – Бібліогр. в кінці ст.

Обґрунтовано кінематичні параметри робочого обладнання для ремонту магістральних трубопроводів, яке забезпечує перекривання осі траншеї в забої для повного обрушення ґрунту під ним. Досліджено енергоємність процесу розкривання в залежності від глибини залягання трубопроводу та поперечного перерізу траншеї.

 

4. Глушок О.В. Еволюція фортифікації на Правобережжі під впливом змін у тактиці облоги (XV-XVII ст.): Моногр. – К.: Пульсари, 2009. – 124 с.: рис., мапи. – Бібліогр. с. 68-72.

Наукове дослідження еволюції фортифікації на Правобережжі під впливом змін у тактиці облоги (XV-XVII ст.).

 

5. Деревянный дом: Иллюстрированное пособие по строительству. – Мн.: Харвест, 2008. – 223 с.: ил. – (Своими руками).

Висвітлено всі етапи будівництва дерев’яного будинку, починаючи з закладання фундаменту та закінчуючи обладнанням покрівлі. Наведено дані щодо дерев’яних матеріалів, інструментів, сучасних технологій будівництва, вміщено поради щодо зведення тераси, веранди, мансарди, облаштування підвального приміщення, а також запропоновано інформацію про проекти будинків, у яких передбачено все для комфортного проживання та відпочинку.

 

6. ДСТУ Б В.2.7-156:2008: Нац. стандарт України. Скло листове узорчате: Технічні умови / Техн. комітет стандартизації "Будівельні матеріали". – Офіц. вид. – Введ. вперше (зі скасуванням в Україні з 01.06.2009 р. дії ГОСТ 5533-86); Чинний від 01.06.2009 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 44 с.: рис., табл. – (Будівельні матеріали). – Бібліогр.: с. 43.

 

7. ДСТУ Б В.2.7-157:2008: Нац. стандарт України. Пісок і щебінь перлітові спучені: Технічні умови / НДІБМВ. – Офіц. вид. – Введ. вперше; Чинний від 01.05.2009 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 24 с.: рис., табл. – (Будівельні матеріали). – Бібліогр.: с. 23.

 

8. ДСТУ Б Г.1-10:2008: Нац. стандарт України. Бетони: Номенклатура показників / НДІБК. – Офіц. вид. – Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 4.212-80); Чинний від 01.07.2009 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 7 с. – (Організаційно-метод., екон. і техн. нормативи). – Бібліогр.: с. 6.

 

9. ДСТУ-Н Б А.1.1-86:2008: Нац. стандарт України. Настанова. Керівний документ Е щодо рівнів та класів згідно з директивою стосовно будівельних виробів: Пер. з англ. / ДП "Орган з сертифікації буд. продукції" ЦентрСЕПРОбудметал. – Офіц. вид. – Введ. вперше; Чинний від 01.03.2009 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 16 с. – (Система стандартизації та нормування в буд-ві).

 

10. ДСТУ-Н Б А.1.1-87:2008: Нац. стандарт України. Настанова. Керівний документ G. Європейська система класифікації будівельних виробів за реакцією на вогневий вплив: Пер. з англ. / ДП "Орган з сертифікації буд. продукції" ЦентрСЕПРОбудметал. – Офіц. вид. – Введ. вперше; Чинний від 01.03. 2009 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 18 с. – (Система стандартизації та нормування в буд-ві).

 

11. ДСТУ-Н Б А.1.1-88:2008: Нац. стандарт України. Настанова. Керівний документ D щодо СЕ-маркування згідно з директивою стосовно будівельних виробів: Пер. з англ. / ДП "Центр з сертифікації буд. матер., виробів та конструкцій "СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ". – Офіц. вид. – Введ. вперше; Чинний від 01.03.2009 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 28 с. – (Система стандартизації та нормування в буд-ві).

 

12. ДСТУ-Н Б А.1.1-89:2008: Нац. стандарт України. Настанова. Керівний документ K. Системи відповідності, роль та завдання нотифікованих органів у сфері директиви стосовно будівельних виробів: Пер. з англ. / ДП "Центр з сертифікації буд. матер., виробів та конструкцій" СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ". – Офіц. вид. – Введ. вперше; Чинний від 01.03.2009 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 35 с. – (Система стандартизації та нормування в буд-ві).

 

13. ДСТУ-Н Б А.1.1-90:2008: Нац. стандарт України. Настанова. Керівний документ М щодо оцінки відповідності за директивою стосовно будівельних виробів: Початкове випробування типу виробу та контроль виробництва на підприємстві: Пер. з англ. / ДП "Центр з сертифікації буд. матер., виробів та конструкцій" СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ". – Офіц. вид. – Введ. вперше: Чинний від 01.04.2009 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 33 с. – (Система стандартизації та нормування в буд-ві).

 

14. ДСТУ-Н Б Д.1.1-8:2008: Нац. стандарт України. Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві / НДІБК. – Офіц. вид. – Введ. вперше; Чинний від 01.05.2009 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 14 с. – (Кошторисна документація).

 

15. Загородный дом. – М.: АСТ, 2008. – 315 с.: рис.

У книзі викладено традиційні та сучасні технології будівництва, надано поради щодо індивідуального проектування та будівництва заміського будинку.

 

16. Кельмович М.Я. Дизайн дома и квартиры. Психология современного интерьера. – М.: АСТ: Хранитель; СПб.: Астрель, 2008. – 191 с.: рис.

У книзі висвітлено психологічний підхід до створення інтер’єрного дизайну: пошук концепції та образу будинку, розробка функціональної програми, вибір композиційного рішення, робота з кольором та освітленням.

 

17. Мирослава Кот: Краса й талант: Збірник до 75-річчя вишивальниці й дослідниці рукоділля. – К.; Дрогобич: Вимір, 2008. – 316 с.: іл. – Бібліогр.: с. 296-298.

Цей збірник присвячений 75-річчю видатної вишивальниці й невтомної дослідниці рукоділля, заслуженому майстрові народного мистецтва України, доцента М. П. Кот. У підготовлених матеріалах висвітлюється творча й педагогічна діяльність, талант і доля мисткині.

 

18. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. зб. Вип. 34 / КНУБА; Відп. ред. М. М. Осєтрін. – К.: КНУБА, 2009. – 558 с.: рис., табл. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику висвітлюються інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і програмами.

 

19. Коэн Ж.Л. Ле Корбюзье (1887-1965): Лирика архитектуры в эпоху машин: Пер. с нем. – Кельн: Taschen; М.: АРТ-Родник, 2008. – 96 c.: ил. – Библиогр.: с. 64.

Біографія та творчий доробок легендарного архітектора XX століття. Вміщено ілюстрації та історію створення його найвизначніших проектів.

 

20. Криштоп Б.Г. Конструкції великопрогонових покриттів для загальних приміщень громадських будівель: Навч. посіб. для ВНЗ. – К.: КНУБА, 2008. – 106 с.: рис. – Бібліогр.: с. 105-106.

Викладено загальну класифікацію конструктивних систем великопрогонових покриттів. Розглянуто особливості формоутворення та конструктивні рішення найбільш поширених типів великопрогонових покриттів, які використовуються у сучасній світовій будівельній практиці.

 

21. Крутских Е.Ю. Интерьер вашего дома: Практ. руководство. – Екатеринбург: У-Фактория, 2008. – 271 с.: ил.

Книга допоможе освоїти різноманітні дизайнерські прийоми, способи перепланування квартири і ефективного використання житлової площі. Запропоновані рішення вітальні, дитячої кімнати, спальні, ванної кімнати та кухні дозволять створити оригінальний інтер’єр, а велика кількість практичних порад – втілити найсміливішу дизайнерську ідею.

 

22. Львівщина: Путівник. – Львів: Вид. Г.В. Сидоренко, 2008. – 160 с.: іл. – (Туристична енциклопедія). – Бібліогр.: с. 160.

У путівнику представлено історичні та архітектурні пам’ятки, екскурсії, маршрути для походів або прогулянок у гори, маршрути вихідного дня тощо.

 

23. Науково-дослідний інститут будівельного виробництва. – К.: НДІБВ, 2008. – 58 с.: іл.

Книга містить історичний нарис, дані про спрямованість наукових розробок інституту на сучасному етапі та на перспективу, наукові підрозділи інституту, перелік науково-технічної продукції, що пропонується до впровадження, а також перелік науково-технічних послуг, які може надавати інститут, матеріально-технічне, нормативно-методологічне, програмне та інформаційне забезпечення діяльності інституту.

 

24. Немирів. – Немирів: Шенк Г.О., 2008. – 31 с.: іл.

У виданні висвітлено історію міста Немирова Вінницької області. Вміщено фотографії міста та пов’язаних з ним визначних людей від початку XX століття і до нашого часу.

 

25. Основи менеджменту будівельних інвестиційних проектів: Навч. посіб. для ВНЗ. – К.: КНУБА, 2008. – 87 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 87.

Викладено теоретичні основи менеджменту і маркетингу та наведено методичні матеріали, необхідні для виконання курсової роботи за темою «Менеджмент і маркетинг будівництва”.

 

26. Побожій С.І. Забуті художники і Сумщина [XIX – поч. XX ст.]: Моногр. – Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 157 с.: іл.

У книзі подано монографічні дослідження про таких маловідомих художників, які народилися або проживали на Сумщині в кінці XIX – на початку XX ст.: Ю. Бразоль, К. Власовського, О. Красовського, Б. Комарова. Об’єднуючим чинником є те, що їхні імена загубилися в історії мистецтва і невідомі широкому загалу.

 

27. Складання кошторисної документації на проектні роботи в будівництві: Навч. посіб. для ВНЗ / КНУБА. – К.: КНУБА, 2008. – 62 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 28-29.

Викладено методику визначення вартості виконання проектних робіт для будівництва.

 

28. Спенс У. Энциклопедия ремонта: Строительные секреты в каждый дом: Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2008. – 591 с.: ил. – (Книга для всей семьи).

Книга є незамінною для тих, хто самостійно доглядає за будинком та проводить ремонтні роботи. Вміщено поради фахівців.

 

29. Сухомлин В.Ф. Оборудование как объект оценки: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: АртЭк, 2008. – 678 с.: табл. – Библиогр.: с. 666-670.

Посібник присвячено науковим та прикладним проблемам оцінки обладнання. Описано принципи, законодавчу базу, методики та порядок проведення оцінки. Розглянуто основи діагностики та оцінку технічного стану, визначення вартості монтажних робіт відповідно до вимог стандартів, норм і правил, наведено довідкові матеріали.

 

30. Тугай А.М. Водопостачання. Водозабірні споруди: Текст лекцій / КНУБА. – К.: КНУБА, 2008. – 88 с. – Бібліогр.: с. 86.

Викладено основні характеристики природних джерел водопостачання, умови та порядок їх використання для господарсько-питного водоспоживання. Наведено дані найпоширеніших водозабірних споруд. Описано характеристики і конструкції водозаборів, подано їх розрахунки. Зазначено вимоги щодо їх застосування, влаштування та захисту від негативних природних явищ, механічних пошкоджень і господарської діяльності людини.

 

31. Українська академія мистецтва: Наук. зб. Спец. вип.: Професори НАОМА (1917-2007) / Відп. за випуск Л. В. Прибєга. – К.: НАОМА, 2008. – 223 с.: іл.

У виданні надано відомості про видатних викладачів Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури з початку її діяльності і до наших днів. Наведено понад 250 імен педагогів, удостоєних високих відзнак, які мають звання академіка, вчене звання професора або доцента, працювали на посадах ректора, проректора, декана факультету.

 

32. Ціноутворення у будівництві: Зб. офіц. документів та роз`яснень. № 4, квітень 2009 / Мінрегіонбуд України; Голов. ред. І. М. Сіренко. – К.: Інпрект, 2009. – 240 с.: табл.

У збірнику вміщено листи та накази Мінрегіонбуду України щодо питань визначення вартості будівництва.

 

33. Черчик Л.М. Стратегічний потенціал рекреаційної системи регіону: теорія, методологія, оцінка: Моногр. / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк: ЛНТУ, 2008. – 235 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 174-181.

У монографії викладено теоретико-медологічні основи та прикладні аспекти формування і реалізації стратегічного потенціалу рекреаційної системи регіону. Визначено сутність стратегічного потенціалу рекреаційної системи регіону. Охарактеризовано компоненти супутного потенціалу, здійснено їх оцінку та оцінку сукупного потенціалу субгалузей рекреації, на основі чого визначено стратегічний потенціал рекреаційних систем регіонів, сильні та слабкі сторони його реалізації.

 

34. Чин Френсис Д. К. Дизайн интерьера: Ил. справ.: Пер. с англ. – Х.; Белгород: Кн. клуб "Клуб Семейн. Досуга", 2008. – 336 с.: ил. – Предм. указ.: с. 335-336.

Довідник складається з восьми розділів, де детально висвітлені елементи побудови інтер’єра та системи оточуючого простору. У книзі широко використовуються малюнки від абстрактних до конкретних та детальних.

 

35. Шипилов С.А. Загородный дом: Полная энцикл. – Мн.: Харвест, 2008. – 415 с.: рис.

Книга містить необхідну інформацію щодо сучасних методів внутрішнього та зовнішнього оформлення дому, систем опалення та каналізації.

 

36. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб. наук. пр. Вип. 19. – К.: КНУБА, 2008. – 167 с.: табл. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику висвітлюється науковий і практичний досвід, аналізуються проблеми і завдання підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин.

 

37. Шухман Ю.И. Энциклопедия загородного строительства: Постройка дома, бани, гаража, благоустройство участка. – М.: АСТ: Астрель: Хранитель, 2008. – 511 с.: ил. – (Азбука строительства: быстро и без ошибок).

У книзі вміщено поради щодо будівництва заміського будинку, лазні, гаража та упорядкування ділянки. Наведено матеріали та технології будівництва заміського будинку.

 

 

______________

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов