КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Бреяк О.В. Краєзнавчі нариси: До словника зодчих Київщини / Обл. центр охорони і наук. дослідж. пам'яток культур. спадщини. – К., 2010. – 59 с.: іл. – Бібліогр.: с. 58-59.

У дослідженні вміщено алфавітний перелік фахівців, які працювали на території Київської області. Видання ілюстроване фотографіями будівель Київщини, портретами архітекторів, кресленнями.

 

2. Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури: Зб. наук. пр. Вип. 1(81), 2010: Сучасні будівельні матеріали / Голов. ред. Є. В. Горохов. – Макіївка, 2010. – 263 с.: рис., табл. – Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено статті професорсько-викладацького складу Донбаської національної академії будівництва і архітектури, присвячені властивостям сучасних будівельних матеріалів.

 

3. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Зб. наук. пр. № 656: Архітектура / Відп. ред. Б. С. Черкес. – Львів: Львівська політехніка, 2009. – 255 с.: рис., табл. – Бібліогр. в кінці ст.

Опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка» та інших навчальних закладів.

 

4. Галицька митрополія в історії європейського християнства: Матеріали Міжнар. наук. конф., Галич, 14 травня 2009 року / Нац. заповідник "Давній Галич"; Редкол.: О. Береговський та ін. – Галич: Інформ.-вид. від. Нац. заповідника "Давній Галич", 2009. – 269 с.: рис. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику опубліковано доповіді та повідомлення учасників Міжнародної наукової конференції «Галицька митрополія в історії європейського християнства», що відбулася в Національному заповіднику «Давній Галич» 14.05.2009 р.

 

5. ДСТУ Б В.2.7-7:2008 (EN 771-3:2003, NEQ): Нац. стандарт України. Вироби бетонні стінові дрібноштучні: Техн. умови / ДП "НДІБМВ", ДП "Укрархбудінформ". – Вид. офіц. – На заміну ДСТУ Б В.2.7-7-94 (зі скасуванням в Україні ГОСТ 6133-84); Чинний від 01.01.2010 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 36 с.: рис.

 

6. ДСТУ Б В.2.7-36:2008: Нац. стандарт України. Цегла та камені стінові безцементні: Техн. умови / НДІБВ, ДП "Укрархбудінформ". – Вид. офіц. – На заміну ДСТУ Б В.2.7-36-95; Чинний від 01.01.2010 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 16 с.: рис., табл.

 

7. ДСТУ Б В.2.7-61:2008 (EN 771-1:2003, NEQ): Нац. стандарт України. Цегла та камені керамічні рядові та лицьові: Техн. умови / ДП "НДІБМВ", ЛьвівбудмНДІпроект, ДП "Укрархбудінформ". – Вид. офіц. – На заміну ДСТУ Б В.2.7-61-97; Чинний від 01.01.2010 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 27 с.: рис., табл.

 

8. ДСТУ Б В.2.7-80:2008: Нац. стандарт України. Цегла та камені силікатні: Техн. умови / ДП "НДІБМВ", ДП "Укрархбудінформ". – Вид. офіц. – На заміну ДСТУ Б В.2.7-80-98; Чинний від 01.01.2010 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 20 с.: рис., табл.

 

9. ДСТУ Б В.2.7-171:2008 (ЕN 934-2:2001,NEQ): Нац. стандарт України. Добавки до бетонів і будівельних розчинів: Заг. техн. умови / НДІБВ, НДІБК, ДП "Укрархбудінформ". – Вид. офіц. – На заміну ДБН В.2.7-65-9; Чинний від 04.01.2010 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 61 с.: табл. – (Будівельні матеріали). – Бібліогр.: с. 60-61.

 

10. ДСТУ Б В.2.7-172:2008 (EN 480-10:1996, NEQ), ДСТУ Б В.2.7-173:2008 (EN 480-12:1997, NEQ), ДСТУ Б В.2.7-174:2008 (EN 480-6:1996, NEQ): Нац. стандарти України. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань: Визначення вмісту водорозчинного хлориду. Визначення вмісту лугу в добавках. Аналіз методом інфрачервоної спектроскопії / НДІБВ, ДП "Укрархбудінформ". – Вид. офіц. – Введено вперше; Чинний від 04.01.2010 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 30 с.: табл. – (Будівельні матеріали). – Бібліогр.: с. 11, 21, 29.

 

11. ДСТУ Б В.2.7-176:2008 (ЕN 206-1:200,NEQ): Нац. стандарт України. Суміші бетонні та бетон: Заг. техн. умови / НДІБВ, ДП "Укрархбудінформ". – Вид. офіц. – Чинний від 04.01.2010 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 63 с.: табл. – (Будівельні матеріали). – Бібліогр.: с. 60-62.

 

12. ДСТУ Б В.2.7-188:2009: Нац. стандарт України. Цементи. Методи визначення тонкості помелу / ДП "Орган з сертифікації цементів "СЕПРОЦЕМ", ДП "Укрархбудінформ". – Вид. офіц. – Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 310.2-76); Чинний від 01.08.2010 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 6 с.: рис.

 

13. ДСТУ Б В.2.7-189:2009: Нац. стандарт України. Пісок стандартний для випробувань цементів: Техн. умови / ДП "Орган з сертифікації цементів" СЕПРОЦЕМ", ДП "Укрархбудінформ". – Вид. офіц. – Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 6139-91); Чинний від 01.08.2010 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 11 с.: табл.

14. ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008: Нац. стандарт України. Настанова щодо застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах / НДІБВ, НДІБК, ДП "Укрархбудінформ". – Вид. офіц. – На заміну ДБН В.2.7-64-97; Чинний від 04.01.2010 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 16 с.: рис., табл. – (Будівельні матеріали).

15. Золоті сторінки української культури = Golden Pages of the Ukrainian Culture / Ін-т культурології Акад. мистецтва України; Авт. передм. Ю. П. Богуцький. – К., [2010]. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM).

Дослідження мистецтвознавчих процесів, що відбуваються в сучасній українській культурі.

 

16. Индивидуальные и престижные деревянные дома: Каталог. – К., [Б.г.]. – 98 с.: ил.

В каталозі представлено продукцію фірми Хонка (Фінляндія).

 

17. Князімов Кязім Тахір Огли. Геометричне моделювання розміщення пожежних підрозділів в сільській місцевості на прикладі Азербайджану: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.01.01) / Наук. кер. В. М. Комяк; КНУБА. – К., 2010. – 24 с.: рис. – Бібліогр.: с. 20-21.

Дисертація присвячена розв’язанню задачі раціонального розміщення пожежних депо в адміністративному районі сільської місцевості.

 

18. Коваленко О.В. Методика паспортизації підприємств з виробництва керамічної цегли. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 42 с.: табл. – Бібліогр.: с. 41-42.

Викладено методику паспортизації умов виробництва керамічної цегли на підприємствах, що функціонують на сільських територіях.

 

19. Богдан Віталійович Колосок: Біобібліогр. покажч. / Волин. держ. обл. універсал. наук. б-ка ім. Олени Пчілки, Центр пам'яткознавства НАН України та УТОПІК; Упоряд. А. А. Понагайба. – Луцьк, 2010. – 62 с.

Покажчик присвячено українському архітектору, історику, краєзнавцю Б. В. Колоску.

 

20. Люсак А.В. Модель урахування інженерно-геологічних умов при формуванні міського землекористування: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.24.04) / Наук. кер. П. Г. Черняга; КНУБА. – К., 2010. – 18 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-16.

Запропоновано новий системний підхід до вирішення задачі формування міського землекористування з урахуванням інженерно-геологічних умов території.

 

21. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. зб. Вип. 35 / КНУБА; Відп. ред. М. М. Осєтрін. – К.: КНУБА, 2009. – 521 с.: рис., табл. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику висвітлюються інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами.

 

22. Мирошниченко С.А. Стильные камины и теплые печи своими руками. – Донецк: БАО, 2010. – 367 с.: ил.

У книзі розповідається про різні типи сучасних камінів та печей.

 

23. Наджафі Р. Вогнестійкість монолітних каркасних будівель з урахуванням просторової роботи: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.23.01) / Наук. кер. С. Л. Фомін; КНУБА. – Х.: ХДТУБА, 2010. – 24 с.: рис. – Бібліогр.: с. 22.

Розроблено пропозиції за оцінкою несучої здатності конструкцій і робочих навантажень в умовах пожежі.

 

24. Підсумковий регіональний звіт за результатами діяльності проекту "Запровадження прозорих та вільних від корупції процедур забудови" у м. Хмельницькому / Ін-т громадян. сусп-ва; Упоряд. О. С. Врублевський. – К., 2009. – 22 с.

У книзі відображено методологію проектної діяльності. Викладена інформація буде корисною для фахівців у сфері містобудування.

 

25. Райко В.И. Старый Киев своими глазами. – К.: Пресса Украины, 2010. – 143 с.: ил.

Історія довоєнного, післявоєнного та сучасного міста Києва через призму долі однієї київської сім’ї.

 

26. Саяний М.І. Зміївщина – Слобожанщини перлина [Харків. обл.: Іст.-краєзнав. нарис] / Зміїв. краєзнавч. музей. – Зміїв, 2009. – 287 с.: іл. – Бібліогр.: с. 279-285.

Історія Зміївщини з давніх часів до початку ХХІ століття.

 

27. Самойлович В.В. Методологічні основи проектування опорядження як складової дизайну інтер'єрів і екстер'єрів будівель: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра техн. наук: (05.01.03) / Наук. кер. В. О. Плоский; КНУБА. – К., 2010. – 39 с.: рис. – Бібліогр.: с. 30-37.

Викладено теоретичні та практичні розробки, що пов’язані з новим підходом до застосування опорядження будівель при дизайнерському проектуванні.

 

28. Сердюк А.В. Організаційно-економічні основи формування та розвитку ринку доступного житла: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук: (08.00.04) / Наук. кер. С. А. Ушацький; КНУБА. – К., 2010. – 20 с.: рис. – Бібліогр.: с. 16-17.

Дисертація присвячена актуальним питанням розробки теоретичних основ підвищення доступності житла шляхом удосконалення управлінських процесів з використанням механізму іпотечного кредитування.

 

29. Сліпич О.О. Несучі стіни будинків з дрібних блоків ніздрюватого бетону під впливом сейсмічних навантажень: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.23.01) / Наук. кер. А. Я. Барашиков; КНУБА. – К., 2010. – 23 с.: рис. – Бібліогр.: с. 20.

Дисертація присвячена дослідженню сейсмостійкості будинків з несучими стінами з дрібних блоків ніздрюватого бетону.

 

30. Современные проблемы строительства: Ежегод. науч.-техн. сб. № 7(12), 2009 / УГСК "Укрстрой", ГАО СК "Укрбуд", ДП НИПИ Донецкий ПромстройНИИпроект; Гл. ред. Ю. К. Пелых. – Донецк, 2009. – 256 с.: рис., табл. – Библиогр. в конце ст.

У збірнику вміщено статті з питань організаційно-правових аспектів управління, економіки та фінансів, проектування та будівництва, екології, будівельних матеріалів, діагностики технічного стану, технології будівельного виробництва.

 

31. Сторожук А.І. Подільський Бар та його околиці: Історія і сучасність: (Події. Особистості. Факти) [Вінницька обл.]: Навч. посіб. – К., 2010. – 282 с.: іл. – Бібліогр.: с. 118-128 та в кінці ст.

У навчальному посібнику досліджується історія міста Бар Вінницької області та його околиць від найдавніших часів і до сьогодення.

 

32. Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. тр. Вып. 52. В 2 ч. Ч. 1 / Приднепров. гос. акад. стр-ва и архит., Междунар. акад. безопасности жизнедеятельности; Под общ. ред. В. И. Большакова. – Днепропетровск, 2010. – 262 с.: рис., табл. – (Безопасность жизнедеятельности). – Текст на рус. и укр. яз. – Библиогр. в конце ст.

Представлено результати наукових досліджень з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці, пожежної безпеки, екології, технологій будівельного виробництва та матеріалознавства.

 

33. Физические, тепло- и массообменные свойства строительных материалов: Справ. / В. В. Шарков [и др.]; ПГАСА. – Днепропетровск, 2009. – 191 с.: рис., табл. – Библиогр.: с. 183-191.

Викладено основні залежності теплообміну будівельних матеріалів.

 

34. Хохлін Д.О. Конструктивний захист житлових будинків масових серій, що експлуатуються в умовах просідаючих грунтів сейсмонебезпечних територій: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.23.01) / Наук. кер. А. Я. Барашиков; КНУБА. – К., 2010. – 19 с.: рис. – Бібліогр.: с. 15-16.

Дисертація присвячена питанням конструктивного захисту житлових будинків масових серій, що експлуатуються в умовах просідаючих грунтів на сейсмонебезпечних територіях України.

 

35. Черкасова Е. Архитектурная культура региона [Харьковщина, XVII – первая половина XX вв.]. – Х.: Форт, 2010. – 123 с.: ил. – Библиогр. в конце разд. – Указ. имен: с. 119-122.

Розглянуто особливості процесу розвитку архітектури та містобудування культурно-історичного регіону Слобідської України.

 

36. Я і Зміївщина: Від А до Я: Навч. посіб. для молодш. шк. з історії рідного краю / Уклад. Л. Пашкова. – [Зміїв], 2009. – 39 с.: іл.

У посібнику вміщено інформацію про історію Зміївщини, а також навчально-розвиваючий матеріал.

 

______________

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов