КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

1. Багатоповерховий гараж на 300-400 легкових автомашин: Метод. вказівки до викон. курс. проекту для ВНЗ / КНУБА; Уклад.: А. П. Мардер, В. В. Самойлович. – К., 2010. – 20 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 20.

Розглянуто основні вимоги до проектування багатоповерхових гаражів на 300-400 легкових автомашин.

 

2. Вісник Академії мистецтв України. Вип. 5 / Акад. мистец. України; Голова редкол. А. В. Чебикін. – К.: 2009. – 161 с.: табл. – Бібліогр.: с. 98, 101-105.

Структура та результати наукової і творчої діяльності Академії мистецтв України за перший квартал 2009 р.

 

3. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: Зб. наук. пр. № 11 (140), листопад / ПДАБА; Голов. ред. В. І. Большаков. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – 67 с.: рис., табл. – Бібліогр. в кінці ст.

Наукові дослідження з будівництва, економіки та управління, архітектури та гуманітарних проблем.

 

4. ДБН В.2.2-13-2003. Зміна № 1: Держ. буд. норми України. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди / ДП "Укрархбудінформ", КиївЗНДІЕП. – Офіц. вид. – Чинна з 01.10.2010. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 15 с.: табл.

 

5. ДБН В.2.2-9-2009: Держ. буд. норми України. Громадські будинки та споруди: Основні положення / КиївЗНДІЕП, ДП "Укрархбудінформ". – Офіц. вид. – На заміну ДБН В.2.2-9-99; Чинні від 01.10.2010. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 50 с.: табл. – (Будинки і споруди). – Бібліогр.: с. 49.

 

6. ДБН В.2.5-41:2009: Держ. буд. норми України. Газопроводи з поліетиленових труб. Ч. 1: Проектування. Ч. 2: Будівництво / КиївЗНДІЕП, ДП "Укрархбудінформ". – Офіц. вид. – На заміну розд. "Газопроводи із поліетиленових труб", "Реконструкція підземних сталевих газопроводів із застосуванням поліетиленових труб", "Поліетиленові труби та деталі" та "Збирання та зварювання газопроводів із поліетиленових труб" ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання"; Чинні від 01.08.2010. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 92 с.: рис., табл. – (Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди). – Бібліогр.: с. 89.

 

7. ДСТУ Б А.2.2-8:2010: Нац. стандарт України. Розділ "Енергоефективність" у складі проектної документації об'єктів / ДП "Укрархбудінформ", ДП НДІБК. – Вид. офіц. – Чинний від 01.07.2010 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 29 с.: табл. – (Проектування). – Бібліогр.: с. 29.

 

8. ДСТУ Б А.3.1-13:2010: Нац. стандарт України. Номенклатура показників якості будівельної продукції: Основні положення / НТК "Будстандарт", ДП "Укрархбудінформ". – Вид. офіц. – Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 4.200-78); Чинний від 01.08.2010 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – IV, 6 с.: табл. – (Управління, організація і технологія).

 

9. ДСТУ Б А.3.2-10:2009: Нац. стандарт України. Роботи антикорозійні: Вимоги безпеки / НТК "Будстандарт". – Вид. офіц. – Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21.3.016-87); Чинний від 01.08.2010 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – III, 12 с. – (Система стандартів безпеки праці).

 

10. ДСТУ Б А.3.2-11:2009: Нац. стандарт України. Роботи покрівельні та гідроізоляційні: Вимоги безпеки / НТК "Будстандарт", ДП "Укрархбудінформ". – Вид. офіц. – Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12.3.040-86); Чинний від 01.08.2010 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – IV, 8 с. – (Система стандартів безпеки праці).

 

11. ДСТУ Б А.3.2-12:2009: Нац. стандарт України. Системи вентиляційні: Загальні вимоги / НТК "Будстандарт", ДП "Укрархбудінформ". – Вид. офіц. – Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12.4.021-75); Чинний від 01.08.2010 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – IV, 8 с. – (Система стандартів безпеки праці).

 

12. ДСТУ Б А.3.2-3:2009: Нац. стандарт України. Роботи з приготування цементобетонних сумішей: Вимоги безпеки / НТК "Будстандарт". – Вид. офіц. – На заміну РСТ УССР 2004-90; Чинний від 01.08.2010 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – III, 6 с. – (Система стандартів безпеки праці).

 

13. ДСТУ Б А.3.2-4:2009: Нац. стандарт України. Роботи з приготування асфальтобетонних сумішей: Вимоги безпеки / НТК "Будстандарт". – Вид. офіц. – На заміну РСТ УССР 1997-90; Чинний від 01.08.2010 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – III, 6 с. – (Система стандартів безпеки праці).

 

 

14. ДСТУ Б А.3.2-5:2009: Нац. стандарт України. Роботи з приготування органічних в'яжучих матеріалів з добавками: Вимоги безпеки / НТК "Будстандарт", ДП "Укрархбудінформ". – Вид. офіц. – На заміну РСТ УССР 2005-90; Чинний від 01.08.2010 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – III, 8 с. – (Система стандартів безпеки праці).

 

15. ДСТУ Б А.3.2-6:2009: Нац. стандарт України. Роботи з теплової ізоляції обладнання і трубопроводів: Вимоги безпеки / НТК "Будстандарт". – Вид. офіц. – Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12.3.038-85); Чинний від 01.08.2010 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 6 с. – (Система стандартів безпеки праці).

 

16. ДСТУ Б А.3.2-7:2009: Нац. стандарт України. Роботи фарбувальні: Вимоги безпеки / НТК "Будстандарт". – Вид. офіц. – Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21.3.035-84); Чинний від 01.08.2010 р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 8 с.: табл. – (Система стандартів безпеки праці).

 

17. Екологічні проблеми природокористування та ефективне енергозбереження: Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. та студ., 27-29 квіт. 2010 р., м. Київ: Зб. тез доп. / КНУБА, Ін-т проблем нац. безпеки РНБОУ, ТОВ НІЦ "Потенціал-4"; Відп. за вип. О. С. Волошкіна. – К., 2010. – 254 с.: рис., табл.

Вміщено тези доповідей з опалювальних технологій, енергозбереження, екологічної безпеки.

 

18. Експертиза архітектурних пам'яток: Практ. (семінар.) заняття для студ. ВНЗ / КНУБА; Уклад. В. Ю. Тимкович, Т. Ю. Остапенко. – К., 2010. – 12 с.: табл. – Бібліогр.: с. 11-12.

Розглянуто зміст практичних занять та вміщено методичні вказівки для підготовки до них.

 

19. Ерофалов Б.Л. 20х20. 20 век, Киев: 20 великих архитекторов и один Хаустов. – К.: Изд. дом А+С, 2010. – 47 с.: ил., портр.

Вміщено коротку інформацію про архітекторів, які творили у м. Києві у ХХ ст. (Україна).

 

20. Київський літопис ХХІ ст. Науковий потенціал України: Всеукр. зб. / Нац. акад. пед. наук України, Нац. акад. мистецтв України, Акад. інж. наук. України, Укр. акад. архітектури, Укр. технолог. акад., Транспорт. акад. України; Голова ред. ради Б. Є. Патон; Уклад. Л. І. Стройкова. – К.: 2009. – 263 с.: іл. – Текст укр. та англ. мовами. – Алф. покажч.: с. 261-262.

Подано інформацію про історію та сучасний колектив Національної академії наук України.

 

21. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 93 / ХНАГА; Отв. ред. Л. М. Шутенко; Редкол. Д. Ф. Гончаренко [и др.]. – К.: Техніка, 2010. – 566 с.: рис., табл. – (Технические науки и архитектура). – Библиогр. в конце ст. – Алф. указ. авт.: с. 560-561.

Розглянуто методи інтенсифікації процесів очищення природних та стічних вод.

 

22. Котельніков Д.І. Управління підприємством: Словник-довідник юридич. термінів / Д. І. Котельніков, А. В. Нестеренко. – К.: Кондор, 2009. – 227 с. – Бібліогр.: с. 215-227.

Словник містить більше 2500 термінів з менеджменту, що визначені законодавством України.

 

23. Кравченко В.С. Водопостачання та каналізація: Підруч. для студ. ВНЗ. – К.: Кондор, 2009. – 286 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 285-286.

Розглянуто системи та схеми внутрішнього холодного, гарячого і протипожежного водопостачання.

 

24. Кравченко В.С. Санітарно-технічне обладнання будинків: Підруч. для студ. ВНЗ / В. С. Кравченко, Л. А. Саблій, П. Л. Зінич. – 2-е вид., допов. і переробл. – К.: Кондор, 2009. – 457 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 454-457.

У підручнику наведені системи та схеми водопостачання і каналізації міст, населених пунктів, житлових будинків та промислових об’єктів.

 

25. Лучко Й.Й. Системний аналіз процедури оброблення експериментальних даних випробувань машинобудівних та будівельних матеріалів і конструкцій: Навч. посіб. для ВНЗ / Й. Й. Лучко, Є. Г. Іваник; За ред. Й. Й. Лучка; ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна. – Львів: Каменяр, 2010. – 265 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 255-262.

Викладено методи теорії ймовірностей і математичної статистики.

 

26. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. зб. Вип. 36 / КНУБА; Відп. ред. М. М. Осєтрін. – К.: КНУБА, 2010. – 546 с.: рис., табл. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірці висвітлено інженерні та економічні проблеми теорії та практики містобудування.

 

27. Марголина И.Е. Ангелы Врубеля: Творчество Михаила Врубеля в Кирилловской церкви Киева: Моногр. / Науч. ред. Н. Н. Никитенко; Нац. заповедник "София Киевская". – К.: 2009. – 55 с.: ил. – Библиогр.: с. 54.

Монографія присвячена творчості відомого художника М. Врубеля у київській Кирилівській церкві.

 

28. Науковий вісник будівництва: Зб. наук. ст. Вип. 58 / Акад. буд-ва України; Ред. кол.: Д. Ф. Гончаренко (голов. ред.) та ін. – Х.: ХДТУБА: ХОТВ АБУ, 2010. – 339 с.: рис. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірці вміщено статті українських вчених про дослідження у таких галузях, як охорона навколишнього середовища, ресурсозберігаючі технології у будівництві, нові будівельні матеріали та конструкції, автоматизація промислових процесів.

 

29. Посацький Б.С. Основи урбаністики: Територіальне і просторове планування: Навч. посіб. / Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів: Львів. політехніка, 2010. – 342 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 338-339.

Розглянуто основні питання теорії і практики урбаністики та урбанізації.

 

30. Сморж Л.О. Естетика: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Київ. міжнар. ун-т. – К.: Кондор, 2009. – 333 с. – Бібліогр. в кінці розд.

У посібнику висвітлюється історія світової естетичної думки та особливості її стану у вітчизняній науці.

 

31. Сторчай О.В. Становлення й розвиток мистецької освіти у Київському університеті (1834-1924рр.): Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мистецтвознав.: (17.00.05) / Наук. кер. В.В. Рубан; Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнограф. ім. М.Т. Рильського. – К.: 2010. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14-17.

Здійснено панорамний огляд мистецько-освітніх процесів у Київському університеті впродовж 1834-1924 рр.

 

32. Українська академія архітектури: Пропозиції щодо шляхів подолання кризи і забезпечення інноваційного розвитку архітектурно-будівельної діяльності в Україні / Розроб. В. Г. Штолько [та ін.]. – К.: ВД А+С, 2010. – 24 с.

Вміщено огляд сучасної ситуації архітектурно-будівельної галузі та пропозиції подолання проблем.

 

33. Українська академія мистецтва: Дослідн. та наук.-метод. пр. Спецвип. / НАОМА; Редкол. А. В. Чебикін [та ін.]; Відп. за вип. О. К. Федорук; Упоряд. В. І. Петрашика. – К.: 2010. – 503 с.: табл., іл. – Бібліогр. в кінці ст.

Вміщено статті з дослідження українського мистецтва.

 

34. Ціноутворення у будівництві: Зб. офіц. док. та роз'яснень. № 6, червень / Мінрегіонбуд України, НВФ "Інпроект"; Голов. ред. І. М. Сіренко; Редкол.: А. В. Беркута та ін. – К.: Інпроект, 2010. – 128 с. : табл.

Вміщено нормативні документи про підготовку України до Євро-2012 та пов’язані з цим будівельні роботи.

 

35. Чистяков В.В. Будівельні герметики: Конспект лекцій для ВНЗ / В. В. Чистяков, Ю. Г. Гасан; КНУБА. – К.: 2009. – 26 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 22.

Наведено характеристики матеріалів для герметизації стиків зовнішніх стін великопанельних житлових будинків, стиків конструкцій промислових споруд і дверей.

 

36. Яцуба В. Перші кроки на шляху стратегічних перетворень у регіонах та відновлення потенціалу будівельного комплексу. – К.: [Мінрегіонбуд], 2010. – 19 с.

Про досягнення будівельної галузі України.

 

______________

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов