КНИЖКОВИЙ СВІТ У ГОСТИНОМУ ДВОРІ

 

1. Амортизація і відтворення основних фондів житлово-комунальних підприємств: Моногр. / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; за заг. ред. П. Т. Бубенка. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 254 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 247-254.

У книзі висвітлено теоретичні питання сучасної амортизаційної політики і проблеми відтворення основних фондів житлово-комунальних підприємств.

 

2. Античная архитектура / Керчен. ист.-культур. заповедник, Благотвор. фонд "Деметра", Центр археол. исслед. ; авт.: А. В. Буйских, Т. Матковская. - К. : Мистецтво, 2009. - 223 с. : ил. - (Из собр. Керчен. ист.-культур. заповедника. Лапидарная коллекция ; Т. 4, кн. 1). - Библиогр.: с. 216-218.

Розглянуто понад 200 архітектурних пам'яток античності: архітектурні деталі іонічного, доричного й коринфського ордерів, що входять до лапідарної колекції Керченського історико-культурного заповідника.

 

3. Вакуленко Л.В. Українські Карпати у пізньоримський час (етнокультурні та соціально-економічні процеси) / Л. В. Вакуленко ; Ін-т археології НАН України. - К., 2010. - 302 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 281-300.

У монографії, присвяченій історії Українських Карпат в пізньоримський період, розглянуто особливості фізико-географічного розташування поселень, житлових, господарських і виробничих споруд, поховальні обряди, побут, ремесла і торгівлю, культуру мешканців.

 

4. ДБН В.2.2-26:2010: Державні будівельні норми України. Суди / Мінрегіонбуд України, УкрНДІпроцивільсільбуд. - Вид. офіц. - Введено вперше; Чинний від 01.10.2010. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - ІІ, 81 с.: табл. - (Будинки і споруди). - Бібліогр.: с. 80.

 

5. ДБН В.2.4-3:2010: Державні будівельні норми України. Гідротехнічні споруди. Основні положення / Мінрегіонбуд України, НДІБК. - Вид. офіц. - На території України втрачають чинність СНиП 2.06.01-86; Чинні від 01.01.2011. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - 37, IV, 11 с.: табл., рис. - (Гідротехнічні,енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки).

 

6. ДСТУ Б В.1.1-26:2010 (EN 1365-5:2004, MOD): Нац. стандарт України. Балкони та проходи: Метод випробування на вогнестійкість: Пер. з англ. / Мінрегіонбуд України, УкрНДІПБ. - Вид. офіц. - Введено вперше; Чинний від 01.10.2010. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - IV, 14 с.: рис. - (Захист від пожежі).

 

7. ДСТУ Б В.2.1-11:2009: Нац. стандарт України. Грунти. Методи лабораторного визначення властивостей набухання та усадки / Мінрегіонбуд України, УкрНДІІНТВ. - Вид. офіц. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 24143-80); Чинний від 01.10.2010. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - IV, 17 с.: рис. - (Основи та підвалини будинків і споруд).

 

8. ДСТУ Б В.2.1-19:2009: Нац. стандарт України. Грунти: Методи лабораторного визначення гранулометричного (зернового) та мікроагрегатного складу / Мінрегіонбуд України, УкрНДІІНТВ. - Вид. офіц. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12536-79); Чинний від 01.10.2010. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - IV, 20 с.: рис., табл. - (Основи та підвалини будинків і споруд).

 

9. ДСТУ Б В.2.1-21:2009: Нац. стандарт України. Грунти: Визначення щільності грунтів методом заміщення об'єму / Мінрегіонбуд України, УкрНДІІНТВ. - Офіц. вид. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28514-90); Чинний від 01.10.2010. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - IV, 7 с.: рис., табл. - (Основи та підвалини будинків і споруд).

 

10. ДСТУ Б В.2.1-22:2009: Нац. стандарт України. Грунти: Метод лабораторного визначення властивостей просідання / Мінрегіонбуд України, УкрНДІІНТВ. - Вид. офіц. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23161-78); Чинний від 01.10.2010. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - IV, 8 с.: рис., табл. - (Основи та підвалини будинків і споруд).

 

11. ДСТУ Б В.2.1-26:2009: Нац. стандарт України. Грунти: Методи радіоізотопного вимірювання щільності та вологості / Мінрегіонбуд України, УкрНДІІНТВ. - Офіц. вид. - Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23061-90); Чинний від 01.10.2010. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - IV, 24 с.: рис. - (Основи та підвалини будинків і споруд).

 

12. ДСТУ Б В.2.3-25:2009: Нац. стандарт України. Огородження дорожнє тросового типу: Заг. техн. умови / Мінрегіонбуд України, Укрдортехнологія . - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ 2734-94; Чинний від 01.10.2010. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - IV, 11 с.: рис. - (Споруди транспорту).


 

13. ДСТУ Б В.2.6-99:2009 (EN14351-1:2006, NEQ): Нац. стандарт України. Блоки дверні дерев'яні: Заг. техн. умови: Пер. з англ. / Мінрегіонбуд України, КиївЗНДІЕП. - Вид. офіц. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 475-78, ГОСТ 26892-86, СТ СЭВ 3284-81, СТ СЭВ 3285-81, СТ СЭВ 4178-83, СТ СЭВ 4179-83, СТ СЭВ 4180-83, СТ СЭВ 4181-83, СТ СЭВ 4182-83); Чинний від 01.10.2010. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - IV, 43 с.: рис., табл. - (Конструкції будинків і споруд).

 

14. ДСТУ Б В.2.6-101:2010: Нац. стандарт України. Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій / Мінрегіонбуд України та ін. - Вид. офіц. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26254-84); Чинний від 01.10.2010. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - VІ, 53 с.: рис., табл. - (Конструкції будинків і споруд). - Бібліогр.: с. 52.


15. ДСТУ Б В.2.7-226:2009: Нац. стандарт України. Бетони: Ультразвуковий метод визначення міцності / Мінрегіонбуд України, НДІБК, Київоргбуд. - Вид. офіц. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 17624-87); Чинний від 01.09.2010. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - IV. 22 с.: рис., табл. - (Будівельні матеріали).

 

16. ДСТУ Б В.2.7-227:2009: Нац. стандарт України. Методи визначення характеристик тріщиностійкості (в'язкості руйнування) при статичному навантаженні / Мінрегіонбуд України, ДП НДІБК. - Вид. офіц. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 29167-91); Чинний від 01.09.2010. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - IV, 16 с.: рис., табл. - (Будівельні матеріали. Бетони).

 

17. ДСТУ Б В.2.7-233:2010: Нац. стандарт України. Суміші будівельні рідкі модифіковані : Заг. техн. умови / Мінрегіонбуд України, Будстандарт, УкрНДІІНТВ. - Вид. офіц. - Введено вперше; Чинний від 01.01.2011. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - IV, 22 с.: табл. - (Будівельні матеріали).

 

18. ДСТУ Б В.2.7-235:2010: Нац. стандарт України. Фасонні елементи з мінеральної вати для ізоляції трубопроводів: Техн. умови / Мінрегіонбуд України, НДІБМВ. - Офіц. вид. - Введено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23208-83); Чинний від 01.03.2011. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - IV, 12 с.: табл. - (Будівельні матеріали).

 

19. ДСТУ-Н Б А.1.2-6:2010: Нац. стандарт України. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд: Настанова з порядку проведення оцінки відповідності із застосув. розрахункового методу підтвердження відповідності / Мінрегіонбуд України, НДІБК. - Офіц. вид. - Введено вперше; Чинний від 01.01.2011. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - 6 с. - (Система ліцензування та сертифікації у будівництві). - Бібліогр.: с. 6.

 

20. ДСТУ-Н Б А.3.1-6:2009: Нац. стандарт України. Настанова з розроблення та поставлення на виробництво продукції будівельного призначення / Мінрегіонбуд України, НДІБВ. - Вид. офіц. - На заміну ДСТУ Б А.3.1-6-96; Чинний від 01.10.2010. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - IV, 23 с. - (Управління, організація і технологія). - Бібліогр.: с. 22.

 

21. ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009: Нац. стандарт України. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів: Настанова / Мінрегіонбуд України, НДІБВ, КНУБА. - Вид. офіц. - Введено вперше (зі скасуванням і Україні ГОСТ 21778-81, ГОСТ 21779-82, ГОСТ 21780-83, ГОСТ 23615-79, ГОСТ 23616-78, ГОСТ 26433-85, ГОСТ 26433.1-89, ГОСТ 26607-85); Чинний від 01.10.2010. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - IV, 122 с.: рис., табл. - (Система забеспечення точності геометричних параметрів у будівництві). - Бібліогр.: с. 121.

 

22. ДСТУ-Н Б В.2.5-42:2010: Нац. стандарт України. Настанова з проектування, монтажу та експлуатації внутрішніх систем газопостачання з використанням мідних безшовних круглих труб / Мінрегіонбуд України. - Вид. офіц. - Введено вперше; Чинний від 01.11.2010. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - IV, 16 с.: табл. - (Інженерне обладнання будинків і споруд). - Бібліогр.: с. 16.

 

23. ДСТУ-Н Б В.2.5-45:2010: Нац. стандарт України. Настанова з проектування, монтажу та експлуатації внутрішніх систем холодного та гарячого водопостачання, опалення й охолодження з використанням мідних безшовних круглих труб / Мінрегіонбуд України. - Вид. офіц. - Введено вперше; Чинний від 01.11.2010. - К.: Укрархбудінформ, 2010. - IV, 23 с.: табл. - (Інженерне обладнання будинків і споруд). - Бібліогр.: с. 22.

 

24. Енциклопедія Львова. Т. 3 : [К] / за ред. А. Козицького. - Львів : Літопис, 2010. - 734 с. : іл.

Енциклопедична інформація про визначні пам'ятки архітектури, історії, культури, містобудування м. Львова, про особистостей, життя і діяльність яких пов'язана з містом Лева.

 

25. Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського. Вип. 5 / під заг. ред. О. В. Шимановського. – К.: Сталь, 2010. – 271 с.: рис., табл. – Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику вміщено статті з результатами досліджень у галузі розрахунку та проектування конструкцій, теоретичної та будівельної механіки, теорії пружності та пластичності.

 

26. Ільченко О. Місто з химерами. – К.: Грані-Т, 2009. – 159 с.: рис.

У книзі вміщена історична розповідь про життя київського архітектора Владислава Городецького.

 

27. Казакевич Г.М. Кельти на землях України: Археологічна, мовна та культурна спадщина / Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К.: Вид. Сергій Наливайко, 2010. – 302 с.: рис. – Бібліогр.: с. 290-302.

У книзі висвітлено історичні події в Україні, що пов’язані з кельтськими народами.

 

28. Менеджмент регіонального розвитку: Моногр. / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; за ред.: О. В. Васильєва, К. А. Фісуна. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 375 с.: рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд.

У монографії висвітлено проблеми розвитку соціально-економічної системи регіону й програмування їх можливих напрямків.

 

 

29. Музей українського народного декоративного мистецтва: Альб. / упоряд., написання ст. і текстівок: Л. С. Білоус [та ін.]; фотозйомка М. К. Андрєєва. – К.: Мистецтво, 2010. – 352 с.: іл. – Текст укр. та англ. мовами.

У альбомі представлено всі види народного декоративного мистецтва різних регіонів України XV – початку XXI ст. Також представлено творчість Катерини Білокур та Марії Примаченко.

 

30. Новський В.О. Несуча здатність буронабивних паль у вапняку-черепашнику: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.23.02) / наук. кер. Ю. Ф. Тугаєнко; ОДАБА. – Одеса, 2010. – 20 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18.

Досліджено параметри, що визначають несучу здатність буронабивних паль у вапняку-черепашнику.

 

31. Паломник Киевский, или Путеводитель по монастырям и церквям киевским для богомольцев, посещающих святыню Киева, 1854 г.: с ил. середины XIX в. / под общ. ред. В. Невзорова; авт. послесл. А. Возницкий. – Репр. воспр. изд. 1854 г. – К.: Скай Хорс, 2009. – 175 с.: ил.

У перевиданні путівника, створеного більше 160 років тому, розповідається про святі місця м. Києва.

 

32. Самойленко М.І. Інформаційні технології в розвитку трубопровідних транспортних систем: Моногр. / М. І. Самойленко, Т. С. Сенчук; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 243 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 240-243.

У монографії викладено аналітичний метод генерації математичних моделей надійності трубопровідних транспортних систем.

 

33. Сільченко К. В. Робота утримувальної протизсувної споруди у вигляді паль-шпонок: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: (05.23.02) / наук. кер. Ю. І. Калюх; ДНДІБК. – К., 2010. – 19 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17.

У роботі висвітлено експериментально-теоретичні дослідження взаємодії палі-шпонки з зсувним грунтом.

 

34. Теоретичні основи будівництва = Theoretical Foundations of Civil Enqineering: Polish-Ukraіnian-Lithuanian Transactions. Vol. 18: Зб. наук. пр. № 18, вер. 2010 / ПДАБА, Варшав. техн. ун-т, Вільнюс. техн. ун-т; голов. ред. В. Щесняк. – Варшава, 2010. – 546 c.: рис., табл. – Текст укр. рос., пол. та англ. мовами.

У збірнику представлено наукові дослідження українських та польських вчених, присвячені питанням механіки матеріалів та конструкцій.

 

35. Украина: 245 городов и поселков: Путеводитель / сост.: В. М. Алехина, М. С. Жубр. – Х.: Библекс, 2010. – 623 с.: ил. – Библиогр.: с. 595-597.

У путівнику вміщено статті про найяскравіші туристичні об’єкти міст та сіл України.

 

36. Ясинський Б.І. Основи скульптури для дизайнерів: Навч. посіб. для ВНЗ. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2010. – 163 с.: рис. – Бібліогр.: с. 163.

У посібнику викладено основи знань про скульптуру як засіб об’ємно-просторового моделювання мистецьких форм.

 

______________

З цими та іншими виданнями з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (в тому числі з нормативно-технічною документацією) ви зможете ознайомитись в читальному залі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного (ДНАББ) за адресою:

04070, Київ 70, Контрактова площа, 4 (Гостиний двір)

Для довідок: тел./ факс (044) 417-6576, 417-63-87.

E-mail: dnabb2004@ukr.net

 

Строительный портал. Рейтинг сайтов