В начало О фирме Услуги Информационные ресурсы Абонентам Партнеры Интернет- магазин

ОГЛАВЛЕНИЕ АРХИВА
"НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ УКРАИНЫ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА"
информационно-справочной системы "ЗОДЧИЙ"

(по состоянию на 11.01.19г.)

А.1 Стандартизация, нормирование, лицензирование, сертификация и метрология
 1. ДСТУ-Н Б EOTA GD 002:2013 (EOTA GD 002:1999, IDT). Встановлення строку служби будівельних виробів у настановах з європейського технічного ухвалення, у європейських технічних ухваленнях та гармонізованих стандартах
 2. ДСТУ-Н Б EOTA GD 003:2013 (EOTA GD 003:1999, IDT). Оцінка строку служби виробів
 3. ДСТУ-Н Б EOTA GD 004:2013 (EOTA GD 004:1999, IDT). Забезпечення даними для оцінок з метою видачі ETA
 4. ДСТУ-Н Б EOTA GD 005:2013 (EOTA GD 005:1999, IDT). Довідковий матеріал до ETAGs, роз'яснювальні документи до ETAGs, порядок оновлення ETAGs
 5. ДСТУ-Н Б ЕОТА GD 006:2013 (EOTA GD 006:2003, IDT). Перелік контрольних питань органу з ухвалень стосовно регулювання аспектів контролю виробництва на підприємстві в процесі: підготовки ETAG або CUAP: розроблення і видачі ЕТА
 6. ДБН IV-11-1p Правила розробки кошторисних норм на ремонт устаткування (втрачає чинність з 01.07.2015 - наказ від 25.03.2015 N 61)
 7. ГОСТ 1.0-92. Правила проведения работ по межгосударственной стандартизации
 8. ГОСТ 1.5-93. Правила проведения работ по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов
 9. ДБН А.1.1-1-2009. Система нормування та стандартизації в будівництві. Основні положення (див. зміни)
 10. ДБН А.1.1-1-2009. Зміна N 1. Система нормування та стандартизації в будівництві. Основні положення
 11. ДБН А.1.1-1-93. Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення.
 12. ДБН А.1.1-1-93. Зміна N 1
 13. ДБН А.1.1-1-93. Зміна N 2
 14. ДБН А.1.1-2-93. Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів (скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 09.12.08 N569)
 15. ДБН А.1.1-2-93. Зміна N1. Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів. (скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 09.12.08 N569)
 16. ДБН А.1.1-3-93. Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів (скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 09.12.08 N570)
 17. ДБН А.1.1-3-93. Зміна N1. Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів. (скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 09.12.08 N570)
 18. ДБН А.1.1-4-93. Положення про головну і базову організацію по стандартизації та нормуванню (Скасовано-наказ Держбуду України N191 від 20.11.2003)
 19. ДСТУ Б А.1.1-5-94. Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні властивості будівельних матеріалів. Терміни та визначення
 20. ДСТУ Б А.1.1-6-94. Теплофізичні випробування матеріалів
 21. ДСТУ Б А.1.1-7-94. Метод термічного аналізу матеріалів
 22. ДСТУ Б А.1.1-8-94. Метод рентгеноструктурного аналізу матеріалів. Апаратурне оформлення.
 23. ДСТУ Б А.1.1-9-94. Метод електронної мікроскопії матеріалів
 24. ДСТУ Б А.1.1-10-94. Метод мікроскопічного кількісного аналізу структури матеріалів. Терміни та визначення
 25. ДСТУ Б А.1.1-11-94. ССНБ. Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції. Терміни та визначення
 26. ДСТУ Б А.1.1-12-94. Вироби будівельного призначення з мінерального волокна. Терміни та визначення
 27. ДСТУ Б А.1.1-13-94. Матеріали дрібноштучні стінові. Терміни та визначення
 28. ДСТУ Б А.1.1-14-94. Вироби керамічні личкувальні. Терміни та визначення
 29. ДСТУ Б А.1.1-15-94. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Терміни та визначення
 30. ДСТУ Б А.1.1-16-94. Черепиця керамічна та бетонна. Терміни та визначення
 31. ДСТУ Б А.1.1-17-94. Вироби керамічні кислототривкі, каналізаційні та дренажні. Терміни та визначення
 32. ДСТУ Б А.1.1-18-94. Лінолеум. Терміни та визначення
 33. ДСТУ Б А.1.1-19-94. Перліт. Матеріали та вироби перлітові. Терміни та визначення
 34. ДСТУ Б А.1.1-20-94. Крейда природна, мука вапнякова і доломітова. Терміни та визначення.
 35. ДСТУ Б А.1.1-23-94. Засоби пакетування та контейнери для будівельних матеріалів і виробів. Терміни та визначення
 36. ДСТУ Б А.1.1-25-94. Грунти. Терміни та визначення.
 37. ДСТУ Б А.1.1-27-94. Матеріали будівельні. Дефекти. Терміни та визначення.
 38. ДСТУ Б А.1.1-28-94. Вироби полімерні погонажні профільні та оздоблювальні стінові (рулонні і листові). Терміни та визначення
 39. ДСТУ Б А.1.1-29-94. ССНБ. Мастики покрівельні, гідро- і пароізоляційні і приклеювальні. Терміни та визначення
 40. ДСТУ Б А.1.1-30-94. ССНБ. Вермикуліт, матеріали та вироби на його основі. Терміни та визначення
 41. ДСТУ Б А.1.1-32-94. ССНБ. Вироби будівельного призначення із природного каменю. Терміни та визначення
 42. ДСТУ Б А.1.1-34-94. ССНБ. Вироби санітарно-технічні керамічні. Терміни і визначення
 43. ДСТУ Б А.1.1-38-94. ССНБ. Будівельні вироби з пористої кераміки. Терміни і визначення
 44. ДСТУ Б А.1.1-39-94. ССНБ. Методи контролю якості сировини та будівельних матеріалів. Дилатометрія, калориметрія і колориметрія. Терміни та визначення
 45. ДСТУ Б А.1.1-40-94. ССНБ. Поляризаційно-оптичні вимірювання напруги будівельних матеріалів і конструкцій. Терміни та визначення
 46. ДСТУ Б А.1.1-41-94. ССНБ. Сировина природна для силікатних виробів. Вироби вапняно-кремнеземисті. Терміни та визначення
 47. ДСТУ Б А.1.1-42-94. ССНБ. Сировина природна неглиниста для виробництва штучних пористих заповнювачів. Терміни і визначення
 48. ДСТУ Б А.1.1-43-94. ССНБ. Ресурсозбереження. Терміни та визначення
 49. ДСТУ Б А.1.1-46-94. ССНБ. Матеріали будівельні. Методи визначення мінералогічного складу. Терміни та визначення
 50. ДСТУ Б А.1.1-48-94. ССНБ. Матеріали будівельні. Методи визначення теплофізичних властивостей. Терміни та визначення
 51. ДСТУ Б А.1.1-49-94. ССНБ. Матеріали будівельні. Методи фізико-хімічних досліджень. Терміни та визначення
 52. ДСТУ Б А.1.1-51-94. ССНБ. Реологічні властивості цементних паст і розчинів. Терміни і визначення
 53. ДСТУ Б А.1.1-52-94. ССНБ. Матеріали будівельні. Методи визначення дисперсності в'яжучих речовин. Терміни і визначення
 54. ДСТУ Б А.1.1-53-94. ССНБ. Методи визначення пористості. Терміни та визначення
 55. ДСТУ Б А.1.1-54-94. ССНБ. Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Терміни та визначення
 56. ДСТУ Б А.1.1-55-94. Природні піски для виробництва будівельних матеріалів. Терміни та визначення
 57. ДСТУ Б А.1.1-57-95. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Складування, зберігання та транспортування матеріалів і напівфабрикатів
 58. ДСТУ Б А.1.1-58-95. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. В'яжучі системи.
 59. ДСТУ Б А.1.1-59-95. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Бетонні, розчинні суміші та бетони
 60. ДСТУ Б А.1.1-60-95. ССНБ. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Арматурні вироби та закладні елементи. Терміни та визначення.
 61. ДСТУ Б А.1.1-61-95. ССНБ. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Формування виробів. Терміни та визначення
 62. ДСТУ Б А.1.1-62-95. ССНБ. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Теплова обробка виробів. Терміни та визначення
 63. ДСТУ Б А.1.1-64-95. ССНБ. Будівельні матеріали, бетони та вироби. Контроль якості технологічних процесів і продукції. Терміни та визначення
 64. ДСТУ Б А.1.1-65-95. Система технічного обслуговування і ремонту будівельних машин
 65. ДСТУ Б А.1.1-66-95. Капітальні вкладення, основні фонди. Терміни та визначення
 66. ДСТУ Б А.1.1-68-95. Конкурентоспроможність і товаропросування будівельних матеріалів та виробів на зовнішніх ринках. Терміни та визначення
 67. ДСТУ Б А.1.1-69-99. ССНБ. Заповнювачі пористі. Терміни та визначення
 68. ДСТУ Б А.1.1-70-2000. ССНБ. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Форми для виготовлення бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення
 69. ДСТУ Б А.1.1-71-2000. ССНБ. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Обладнання для виробництва бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення
 70. ДСТУ Б А.1.1-72-2000. ССНБ. Екологічні характеристики будівельних матеріалів. Терміни та визначення
 71. ДБН А.1.1-73-2003. ССНБ. Положение по производственному нормированию расхода материалов в строительстве (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 72. ДСТУ Б А.1.1-74-2004. ССНБ. Вироби замкові і скоб'яні. Терміни та визначення понять
 73. ДСТУ-Н Б А.1.1-75:2007. ССНБ. Настанова з розроблення технічних умов на добавки для цементів, сухих будівельних сумішей, розчинів і бетонів
 74. ДСТУ Б А.1.1-76:2007. ССНБ. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та визначення понять
 75. ДСТУ-Н Б A.1.1-77:2007. ССНБ. Настанова. Керівний документ L. Щодо застосування і використання єврокодів
 76. ДСТУ-Н Б A.1.1-78:2007. ССНБ. Настанова. Керівний документ F. Довговічність за директивою стосовно будівельних виробів
 77. ДСТУ-Н Б А.1.1-79:2007. ССНБ. Настанова. Керівний документ І. Щодо застосування статті 4(4). Директиви стосовно будівельних виробів
 78. ДСТУ-Н Б A.1.1-80:2007. ССНБ. Настанова. Керівний документ J. Щодо перехідних мір відповідно до директиви стосовно будівельних виробів
 79. ДСТУ-Н Б А.1.1-81:2008. ССНБ. Основні вимоги до будівель і споруд. Настанова із застосування термінів основних вимог до будівель і споруд згідно з тлумачними документами директиви ради 89/106/ЄЕС
 80. ДСТУ-Н Б А.1.1-82:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ А. Щодо призначення нотифікованих органів по роботі з директивою стосовно будівельних виробів
 81. ДСТУ-Н Б A.1.1-83:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ В. Щодо визначення контролю виробництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби
 82. ДСТУ-Н Б A.1.1-84:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ С. Щодо поводження з комплектами та системами за директивою стосовно будівельних виробів
 83. ДСТУ-Н Б А.1.1-85:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ Н. Щодо узгодження підходів відносно небезпечних речовин за Директивою стосовно будівельних виробів
 84. ДСТУ-Н Б A.1.1-86:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ Е. Щодо рівнів та класів згідно з директивою стосовно будівельних виробів
 85. ДСТУ-Н Б А.1.1-87:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ G. Європейська система класифікації будівельних виробів за реакцією на вогневий вплив
 86. ДСТУ-Н Б A.1.1-88:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ D. Щодо СЕ-маркування згідно з Директивою стосовно будівельних виробів
 87. ДСТУ-Н Б А.1.1-89:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ К. Системи відповідності, роль та завдання нотифікованих органів у сфері директиви стосовно будівельних виробів
 88. ДСТУ-Н Б A.1.1-90:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ М. Щодо оцінки відповідності за директивою стосовно будівельних виробів: початкове випробування типу виробу та контроль виробництва на підприємстві
 89. ДСТУ Б А.1.1-91:2008. ССНБ. Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм
 90. ДСТУ Б А.1.1-91:2008. Зміна N 1. ССНБ. Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм
 91. ДСТУ Б А.1.1-92:2008. ССНБ. Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм
 92. ДСТУ Б А.1.1-92:2008. Зміна N 1. ССНБ. Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм
 93. ДСТУ-Н-П Б А.1.1-93:2010. Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова щодо розроблення проектів повторного використання у будівництві
 94. ДБН А.1.1-94:2010. Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення
 95. ДБН А.1.1-94:2010. Зміна N 1. Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення
 96. ДСТУ Б А.1.1-95:2010. Система стандартизації та нормування у будівництві. Реєстрація будівельних норм
 97. ДСТУ Б А.1.1-96:2010. Система стандартизації та нормування у будівництві. Ведення справи будівельних норм
 98. ДСТУ Б А.1.1-97:2010. Система стандартизації та нормування в будівництві. Організація робіт з нормування та стандартизації у будівництві
 99. ДСТУ-Н Б А.1.1-98:2011. Настанова з розроблення положень щодо оцінювання відповідності згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель та споруд у проектах національних стандартів як регламентних технічних умов
 100. ДСТУ-Н Б А.1.1-99:2011. Настанова експертам з підготовки висновку та проекту технічного свідоцтва придатності нових будівельних виробів для застосування
 101. ДСТУ Б А.1.1-100:2013. Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять
 102. ДСТУ Б А.1.2-1:2007. Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення
 103. ДСТУ Б А.1.2-2:2009. Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам
 104. ДСТУ Б А.1.2-3:2009. Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок розгляду та критерії аналізування документів під час призна
 105. ДСТУ Б А.1.2-4:2009. Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Реєстр декларацій відповідності, сертифікатів та бланки документів
 106. ДСТУ Б А.1.2-5:2009. Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Вимоги до персоналу та порядок його сертифікації (атестації)
 107. ДСТУ-Н Б А.1.2-6:2010. ССПБ. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Настанова з порядку проведення оцінки відповідності із застосування розрахункового методу підтвердження відпові
 108. ДСТУ-Н Б А.1.3-1:2016. Визначення параметрів будівель, споруд і території забудови. Загальні вимоги
 109. ГОСТ 24369-86. Объекты стандартизации в строительстве. Общие положения (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 110. ГОСТ 26047-83. Конструкции строительные стальные. Условные обозначения (марки) (Отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N 445)
 111. ГОСТ 3749-77. Угольники поверочные 90. Технические условия
 112. ГОСТ 427-75, Линейки измерительные металлические. Технические условия
 113. СТ СЭВ 5063-85. Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения
 114. ГОСТ 7328-2001. Гири. Общие технические условия
 115. СНиП 5.01.18-86. Положение о производственном нормировании расхода материалов в строительстве
 116. СН 528-80. Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 117. СТ СЭВ 1565-79. Буквенные обозначения
 118. СТ СЭВ 2439-80. Изделия из стекла для строительства. Термины и определения
 119. СТ СЭВ 383-87. Пожарная безопасность в строительстве
 120. СТ СЭВ 3979-83. Плитки керамические. Термины и определения
 121. СТ СЭВ 4419-83. Защита от коррозии в строительстве. Конструкции строительные. Термины и определения
 122. СТ СЭВ 4926-84. Изделия асбестоцементные. Термины и определения
А.2 Изыскания,проектирование и территориальная деятельность
 1. Положение об эскизном архитектурном проекте (Постановление Госстроя Украины и Союза архитекторов Украины от 23.10.91 г. N 51/-839/1)
 2. ДБН А.2.1-1-2008. Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва
 3. ДБН А.2.1-1-2008. Изыскания, проектирование и территориальная деятельность. Изыскания. Инженерные изыскания для строительства
 4. ДБН А.2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд
 5. ДБН А.2.2-1-2003. Зміна N1. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд
 6. ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014. Настанова щодо проведення авторського нагляду за будівництвом
 7. ДСТУ Б А.2.2-12:2015. Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні
 8. ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015. Енергетична ефективність будівель. Настанова з проведення енергетичної оцінки будівель
 9. ДБН А.2.2-14-2016. Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам'яток архітектури та містобудування
 10. ДБН А.2.2-1-95 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків іспоруд. Основні положення проектування. (Скасовано з 01.04.04. згідно нак. Держбуду N 214 від 15.12.03)
 11. ДБН А.2.2-2-96. Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва (втрачає чинність з 01.09.2018 - наказ від 20.03.2018 N 59)
 12. ДБН А.2.2-2-96. Зміна N1. Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва.
 13. ДБН А.2.2-3-2004. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва (втратив чинність з 01.07.2012, наказ від 03.03.2012 N 98)
 14. ДБН А.2.2-3-2004. Состав, порядок оформления, согласования и утверждения проектной документации для строительства (втратив чинність з 01.07.2012, наказ від 03.03.2012 N 98)
 15. ДБН А.2.2-3-2004. Редакційна поправка (втратив чинність з 01.07.2012, наказ від 03.03.2012 N 98)
 16. ДБН А.2.2-3-2012. Склад та зміст проектної документації на будівництво (втратив чинність - наказ від 04.06.2014 N 163)
 17. ДБН А.2.2-3:2014. Склад та зміст проектної документації на будівництво
 18. ДБН А.2.2-3:2014. Зміна N 1 та технічні неточності в Зміні N 1. Склад та зміст проектної документації на будівництво
 19. ДБН А.2.2-3-97 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва (Втратив силу з 01.07.04 згідно нак. Держбуду N 8 від 20.01.04)
 20. ДБН А.2.2-4-2003. Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд (втратив чинність з 01.07.2015 - наказ від 31 грудня 2014 р. N 393)
 21. ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007. Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції (Скасовано таблицю 2, наказ Мінрегіонбуду від 16.12.10 N 511)
 22. ДБН А.2.2-6-2008. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об'єктів нерухомої культурної спадщини (діє до 30.06.2017. З 01.07.2017 замінено на ДБН А.2.2-14-2016)
 23. ДСТУ Б А.2.2-7:2010. Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Основні положення
 24. ДСТУ Б А.2.2-8:2010. Проектування. Розділ "Енергоефективність" у складі проектної документації об'єктів
 25. ДСТУ-ЗТ Б А.2.2-9:2011. Генеральний проектувальник. Основні положення
 26. ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012. Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво
 27. ДБН А.2.3-1-99. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 28. ДБН А.2.3-1-99. Зміна N 1. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 29. ДБН А.2.3-1-99. Зміна N 2. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 30. ДБН А.2.3-1-99. Зміна N 3. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 31. ДБН А.2.3-1-99. Зміна N 4. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 32. ДБН А.2.3-1-99. Зміна N 5. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення.(втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 33. ДСТУ Б А.2.4-1:2009. СПДБ. Умовні зображення і познаки трубопроводів та їх елементів. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/
 34. ДСТУ Б А.2.4-1-95 (ГОСТ 21.206-93). СПДБ. Умовні позначення трубопроводів (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 24.01.09 N31)
 35. ДСТУ Б А.2.4-2:2009. СПДБ. Умовні познаки і графічні зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/
 36. ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93). СПДБ. Умовні графічні позначення і зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 23.01.09 N23)
 37. ДСТУ Б А.2.4-3:2009. СПДБ. Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів
 38. ДСТУ Б А.2.4-3-95 (ГОСТ 21.408-93). СПДБ. Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду від 23.01.09 N25)
 39. ДСТУ Б А.2.4-3-95 (ГОСТ 21.408-93). СПДБ. Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів. Поправка (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду від 23.01.09 N25)
 40. ДСТУ Б А.2.4-4:2009. СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації
 41. ДСТУ Б А.2.4-4:2009. Зміна N 1. Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації
 42. ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97). СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 24.01.09 N29)
 43. ДСТУ Б А.2.4-5:2009. СПДБ. Загальні положення
 44. ДСТУ Б А.2.4-5-95 (ГОСТ 21.001-93). СПДБ. Загальні положення.(Скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 24.01.09 N28)
 45. ДСТУ Б А.2.4-6:2009. СПДБ. Правила виконання робочої документації генеральних планів
 46. ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93). СПДБ. Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільних об'єктів (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду від 23.01.09 N 23)
 47. ДСТУ Б А.2.4-7:2009. СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень
 48. ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93). СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду від 24.01.09 N 34)
 49. ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93). СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень. Поправки (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду від 24.01.09 N 34)
 50. ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93). СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень. Зміна N1 (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду від 24.01.09 N 34)
 51. ДСТУ Б А.2.4-8:2009. СПДБ. Умовні графічні зображення і познаки елементів санітарно-технічних систем. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/
 52. ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93). СПДБ. Умовні позначення елементів санітарно-технічних систем (скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 24.01.09 N30)
 53. ДСТУ Б А.2.4-9:2009. СПДБ. Правила виконання робочої документації теплової ізоляції обладнання і трубопроводів
 54. ДСТУ Б А.2.4-9-95 (ГОСТ 21.405-93). СПДБ. Правила виконання робочої документації теплової ізоляції обладнання і трубопроводів (скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 24.01.09 N33)
 55. ДСТУ Б А.2.4-10:2009. СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів
 56. ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95). СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 24.01.09 N32)
 57. ДСТУ Б А.2.4-11:2009. СПДБ. Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів
 58. ДСТУ Б А.2.4-11-95 (ГОСТ 21.114-95). СПДБ. Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду України від 24.01.09 N39)
 59. ДСТУ Б А.2.4-12:2009. СПДБ. Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень
 60. ДСТУ Б А.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95). СПДБ. Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 27.01.09 N40)
 61. ДСТУ Б А.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95). СПДБ. Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень. Поправка (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 27.01.09 N40)
 62. ДСТУ Б А.2.4-13:2009. СПДБ. Умовні графічні зображення та умовні познаки в документації з інженерно-геологічних вишукувань
 63. ДСТУ Б А.2.4-13-97 (ГОСТ 21.302-96). СПДБ. Умовні графічні позначення в документації з інженерно-геологічних вишукувань (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду від 27.01.09 N38)
 64. ДСТУ Б А.2.4-13-97 (ГОСТ 21.302-96). Поправки. СПДБ. Умовні графічні позначення в документації з інженерно-геологічних вишукувань. (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду від 27.01.09 N 38)
 65. ДСТУ Б А.2.4-14:2005. СПДБ. Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання
 66. ДСТУ Б А.2.4-15:2008. СПДБ. Антикорозійний захист конструкцій будівель та споруд. Робочі креслення
 67. ДСТУ Б А.2.4-16:2008. СПДБ. Автоматизація технологічних процесів. Зображення умовні приладів і засобів автоматизації в схемах. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/
 68. ДСТУ Б А.2.4-17:2008. СПДБ. Правила виконання робочих креслень гідротехнічних споруд
 69. ДСТУ Б А.2.4-18:2008. СПДБ. Електричне освітлення території промислових підприємств. Робочі креслення
 70. ДСТУ Б А.2.4-19:2008. СПДБ. Зображення умовні графічні електрообладнання та проводок на планах. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/
 71. ДСТУ Б А.2.4-20:2008. СПДБ. Правила обліку та зберігання оригіналів проектної документації
 72. ДСТУ Б А.2.4-21:2008. СПДБ. Силове електрообладнання. Робочі креслення
 73. ДСТУ Б А.2.4-22:2008. СПДБ. Технологія виробництва. Основні вимоги до робочих креслень
 74. ДСТУ Б А.2.4-23:2008. СПДБ. Централізоване управління енергопостачанням. Умовні графічні зображення виду та умовні літерні позначення змісту інформації. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/
 75. ДСТУ Б А.2.4-24:2008. СПДБ. Внутрішнє електричне освітлення. Робочі креслення
 76. ДСТУ Б А.2.4-25:2008. СПДБ. Газопостачання. внутрішні пристрої. Робочі креслення
 77. ДСТУ Б А.2.4-26:2008. СПДБ. Газопостачання. зовнішні газопроводи. Робочі креслення
 78. ДСТУ Б А.2.4-27:2008. СПДБ. Інтер'єри. Робочі креслення
 79. ДСТУ Б А.2.4-28:2008. СПДБ. Мережі теплові (тепломеханічна частина). Робочі креслення
 80. ДСТУ Б А.2.4-29:2008. СПДБ. Автомобільні дороги. Земляне полотно і дорожній одяг. Робочі креслення
 81. ДСТУ Б А.2.4-30:2008. СПДБ. Антикорозійний захист технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів. Робочі креслення
 82. ДСТУ Б А.2.4-31:2008. СПДБ. Водопостачання і каналізація. Зовнішні мережі. Робочі креслення
 83. ДСТУ Б А.2.4-32:2008. СПДБ. Водопровід і каналізація. Робочі креслення
 84. ДСТУ Б А.2.4-33:2008. СПДБ. Колії залізничні. Робочі креслення
 85. ДСТУ Б А.2.4-34:2008. СПДБ. Правила виконання робочої документації гідромеліоративних лінійних споруд
 86. ДСТУ Б А.2.4-35:2008. СПДБ. Нормоконтроль проектної документації
 87. ДСТУ Б А.2.4-36:2008. СПДБ. Підіймально-транспортне устаткування. Умовні зображення. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/
 88. ДСТУ Б А.2.4-37:2008. СПДБ. Позначення характеристик точності
 89. ДСТУ Б А.2.4-38:2008. СПДБ. Зображення умовні графічні у схемах. Устаткування енергетичне. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/
 90. ДСТУ Б А.2.4-39:2008. СПДБ. Креслення будівельні. Правила виконання креслень дерев'яних конструкцій
 91. ДСТУ Б А.2.4-40:2009. СПДБ. Телекомунікації. Проводові засоби зв'язку. Умовні графічні зображення на схемах та планах
 92. ДСТУ Б А.2.4-41:2009. СПДБ. Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря. Робочі креслення
 93. ДСТУ Б А.2.4-42:2009. СПДБ. Телекомунікації. Проводові засоби зв'язку. Робочі креслення
 94. ДСТУ Б А.2.4-43:2009 (ГОСТ 21.502-2007, MOD). СПДБ. Правила виконання проектної та робочої документації металевих конструкцій
 95. ДСТУ-Н Б А.2.4-44:2013. Настанова з розроблення проектної та робочої документації металевих конструкцій. Креслення конструкцій металевих деталювальні (КМД)
 96. ГОСТ 21.002-81. СПДС. Нормоконтроль проектно-сметной документации (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N290)
 97. МР 21.01-95 (Пособие к ГОСТ 21.110-95). Методические рекомендации по составлению спецификации оборудования, изделий и материалов
 98. ГОСТ 21.112-87 (СТ СЭВ 5678-86). СПДС. Подъемно-транспортное оборудование. Условные изображения (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N291)
 99. ГОСТ 21.113-88 (СТ СЭВ 6073-87). СПДС. Обозначения характеристик точности (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N 292)
 100. ГОСТ 21.203-78. СПДС. Правила учета и хранения подлинников проектной документации (Отменен - приказ Минрегионбуда Ураины от 27.06.08 N275))
 101. ГОСТ 21.401-88. СПДС. Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N277)
 102. ГОСТ 21.402-83. СПДС. Антикоррозийная защита технологических аппаратов газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N 285)
 103. ГОСТ 21.403-80. СПДС. Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое (Отменен приказом Минрегионбуда Украины от 27.06.2008 г. N 293)
 104. ГОСТ 21.404-85. СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N271)
 105. ГОСТ 21.405-93. СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов
 106. ГОСТ 21.406-88. СПДС. Проводные средства единой автоматизированной системы связи. Обозначения условные графические на схемах и планах. (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 27.01.09 N43)
 107. ГОСТ 21.406-88. СПДС. Проводные средства единой автоматизированной системы связи. Обозначения условные графические на схемах и планах. Зміна N 1 (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 27.01.09 N43)
 108. ГОСТ 21.507-81. СПДС. Интерьеры. Рабочие чертежи (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N 282)
 109. ГОСТ 21.510-83 (СТ СЭВ 4407-83). СПДС. Пути железнодорожные. Рабочие чертежи
 110. ГОСТ 21.511-83 (СТ СЭВ 4407-83). СПДС. Автомобильные дороги, земляное полотно и дорожная одежда. Рабочие чертежи (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N284)
 111. ГОСТ 21.513-83. СПДС. Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие чертежи (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N270)
 112. ГОСТ 21.601-79. СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N287)
 113. ГОСТ 21.602-79. СПДС. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи. /Скасований - наказ Мінрегіонбуду України від 27.01.2009 р. № 41/
 114. ГОСТ 21.603-80. СПДС. Связь и сигнализация. Рабочие чертежи (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 27.01.09 N44)
 115. ГОСТ 21.604-82. СПДС. Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N286)
 116. ГОСТ 21.605-82 (СТ СЭВ 5676-86). СПДС. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N283)
 117. ГОСТ 21.607-82. СПДС. Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи (Отменен- приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N273)
 118. ГОСТ 21.608-84. СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N279)
 119. ГОСТ 21.609-83. СПДС. Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие чертежи (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N280)
 120. ГОСТ 21.610-85 (СТ СЭВ 5047-85). СПДС. Газоснабжение, наружные газопроводы (с изменением N1) (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N281)
 121. ГОСТ 21.611-85. СПДС. Централизованное управление энергоснабжением. Условные буквенные и графические обозначения вида и содержания информации (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N278)
 122. ГОСТ 21.613-88. СПДС. Силовое оборудование. Рабочие чертежи (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N276)
 123. ГОСТ 21.614-88 (СТ СЭВ 3217-81). СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N274)
 124. ГОСТ 21.615-88 (СТ СЭВ 6071-87). СПДС. Правила выполнения чертежей гидротехнических сооружений (Отменен- приказ Минрегионстроя от 27.06.08 N272)
 125. ГОСТ 21.616-88 (СТ СЭВ 6072-87). СПДС. Правила выполнения чертежей гидромелиоративных линейных сооружений (Отменен - приказ Минрегионстроя от 27.06.08 N289)
 126. ГОСТ 2.721-74. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения
 127. РСН 324—82. Инструкция по проектированию и производству ликвидационного тампонажа наблюдательных, разведочных, гидрогеологических, инженерногеологических эксплуатационных водозаборных скважин и горных выработок ...
 128. РСН 51-84. Инженерные изыскания для строительства. Производство лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов
 129. РСН 60-86. Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Нормы производства работ.
 130. РСН 64-87. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ. Электроразведка
 131. РСН 65-87. Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Технические требования к производству работ.
 132. РСН 66-87. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ. Сейсморазведка
 133. РСН 69-88. Инструкция по привязке типовых проектов простейших зданий и сооружений для строительства в сельской местности РСФСР
 134. РСН 71-88. Инженерные изыскания для строительства. Нормы расхода материалов
 135. РСН 72-88. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству съемок подземных (надземных) коммуникаций
 136. РСН 73-88. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геодезических работ по перенесению в натуру и привязке точек наблюдения при инженерно-гидрометеорологических изысканиях
 137. РСН 75-90. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ. Каротажные методы
 138. РСН 76-90. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству гидрометеорологических работ
 139. СНиП 1.02.07-87. Инженерные изыскания для строительства. (Отменен приказом Минрегионстроя Украины N 56 от 05.02.08 г.)
 140. СНиП 1.02.07-87. Инженерные изыскания для строительства. Изменение N1. (Отменены приказом Минрегионстроя Украины N 56 от 05.02.08 г.)
 141. СНиП 1.06.04-85. Положение о главном инженере (главном архитекторе) проекта (Отменен- приказ Минрегионстроя Украины от 20.11.09 N523)
 142. СНиП 1.06.05-85 Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений (Действие отменено с 01.10.03 согласно прик. Госстроя N 84 от 13.06.03)
 143. СН 460-74. Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений. Раздел 5. Конструкции металлические. Чертежи (Действие отменено c 01.01.2010 согласно прик. Минрегионстроя Украины от 22.07.09 N 294)
 144. СН 484-76. Инструкция по инженерным изысканиям в горных выработках, предназначаемых для размещения объектов народного хозяйства
 145. СТ СЭВ 1633-79. ЕСКД. Чертежи зданий и сооружений. Изображение вертикальных конструкций (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду від 24.01.09 N 34)
 146. СТ СЭВ 2825-80. ЕСКД. Чертежи строительные. Условные изображения и обозначения. Каналы дымовые и вентиляционные (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду від 24.01.09 N 34)
 147. СТ СЭВ 2826-80. ЕСКД. Чертежи строительные. Условные изображения и обозначения. Отверстия, ниши, пазы, борозды (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду від 24.01.09 N 34)
 148. СТ СЭВ 3506-81. ЕСКД. Чертежи строительные. Обозначения условные графические. Элементы водопровода (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 24.01.09 N31)
 149. СТ СЭВ 3507-81. ЕСКД. Чертежи строительные. Обозначения условные графические элементы систем канализации (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 24.01.09 N31)
 150. СТ СЭВ 4409-83. ЕСПКД. Чертежи строительные. Правила выполнения чертежей деревянных конструкций (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N 294)
 151. СТ СЭВ 4722-84. ЕСКД. Чертежи строительные. Условные изображения крепежных деталей и отверстий на чертежах металлических конструкций
 152. СТ СЭВ 4937-84. ЕСКД. Чертежи строительные. Каменные конструкции (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду від 24.01.09 N 34)
А.3 Производство продукции в строительстве
 1. ВБН А.3.1-36-1-96. Зварювання при монтажі сталевих будівельних конструкцій (втратили чинність - наказ від 07.06. 2013 N 237)
 2. ДБН А.3.1-1-93. Атестація працівників органів державного архітектурно-будівельного контролю України
 3. ДБН А.3.1-2-93. Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт (Втратив чинність - наказ Держбуду України від 05.12.2000 р. N 273, див. наказ! - від 19.01.2010 N13)
 4. ДБН А.3.1-3-94. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення. (Втратив чинність - наказ Держбуду України від 18.10.2004 р. N 191)
 5. ДБН А.3.1-3-94. Зміна N 1. (Втратив чинність - наказ Держбуду України від 18.10.2004 р. N 191)
 6. ДБН А.3.1-3-94. Зміна N 2. (Втратив чинність - наказ Держбуду України від 18.10.2004 р. N 191)
 7. ДБН А.3.1-3-94. Зміна N 3. (Втратив чинність - наказ Держбуду України від 18.10.2004 р. N 191)
 8. ДБН А.3.1-4-95. Положення про гарантійний паспорт-сертифікат на об'єкт, що вводиться в експлуатацію (скасовано Наказом Держбуду України вiд 06.03.2000 N42 з 01.01.2000)
 9. ДБН А.3.1-5-2009. Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва (скасовано з 01.01.2017 - наказ від 05.05.2016 N 115)
 10. ДБН А.3.1-5-96. Організація будівельного виробництва (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду від 25.12.09 N 689)
 11. ДБН А.3.1-5-96. Зміна N1. Організація будівельного виробництва (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду від 25.12.09 N 689)
 12. Посібник з розробки проектів організації будівництва і проектів виконання робіт (до ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва" ч.1 Технологічна та виконавча документація)
 13. ДСТУ-Н Б А.3.1-6:2009. Управління, організація і технологія. Настанова з розроблення та поставлення на виробництво продукції будівельного призначення
 14. ДСТУ Б А.3.1-6-96 Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду від 29.12.09 N 701)
 15. ДСТУ Б А.3.1-6-96 Зміна N 1. Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво. (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду від 29.12.09 N 701)
 16. ДСТУ Б.А.3.1-6-96. Зміна N 2. Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво. (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду від 29.12.09 N 701)
 17. ДБН А.3.1-7-96. Виробництво бетонних і залізобетонних виробів
 18. Посібник до ДБН А.3.1-7-96 Виробництво бетонних та залізобетонних виробів
 19. ДБН А.3.1-8-96. Проектування підприємств з виробництва залізобетонних виробів
 20. ДБН А.3.1-9-2000. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання (про втрату чинності див. наказ від 30.12.2015 N 338)
 21. ДБН А.3.1-9-2000. Зміна N1. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання.
 22. ДСТУ-Н Б А.3.1-10:2008. Управління, організація і технологія. Настанова з проведення технічного діагностування вертикальних сталевих резервуарів
 23. ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008. Управління, організація і технологія. Настанова з візуального і вимірювального контролю зварних з'єднань та наплавок металевих конструкцій
 24. ДСТУ-Н Б А.3.1-12:2009. Управління, організація і технологія. Настанова з організації державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду за виробництвом будівельних матеріалів і виробів державною архітектурно-будівельною інспекцією та її терито
 25. ДСТУ Б А.3.1-13:2010. Управління, організація і технологія. Номенклатура показників якості будівельної продукції. Основні положення
 26. ДСТУ-Н Б.А.3.1-14:2010. Управління, організація і технологія. Настанова з проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури
 27. ДСТУ-Н Б А.3.1-15:2010. Управління, організація і технологія. Настанова з ультразвукового контролю зварних з'єднань металевих конструкцій
 28. ДСТУ-Н Б А.3.1-16:2013. Настанова щодо виконання зварювальних робіт при монтажі будівельних конструкцій
 29. ДСТУ-Н Б А.3.1-17:2013. Настанова щодо зварювання технологічних трубопроводів, що експлуатуються під тиском від 9,81 МПа до 245 МПа
 30. ДСТУ-Н Б А.3.1-18:2013. Настанова щодо зварювання конструкцій газопроводів зі сталевих труб
 31. ДСТУ-Н Б А.3.1-19:2013. Настанова щодо зварювання сталевих конструкцій котлоагрегатів
 32. ДСТУ-Н Б А.3.1-20:2013. Настанова щодо ремонту трубних систем парових та водогрійних котлів
 33. ДСТУ-Н Б А.3.1-21:2013. Настанова з виконання монтажних з'єднань сталевих будівельних конструкцій на високоміцних болтах
 34. ДСТУ Б А.3.1-22:2013. Визначення тривалості будівництва об'єктів
 35. ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Настанова щодо проведення робіт з улаштування ізоляційних, оздоблювальних, захисних покриттів стін, підлог і покрівель будівель і споруд (СНиП 3.04.01-87, MOD)
 36. ДСТУ-Н Б А.3.1-24:2013. Настанова з організації системи управління якістю будівництва
 37. ДСТУ-Н Б А.3.1-25:2014. Настанова з улаштування наземних рейкових колій вантажопідіймальних кранів
 38. ДСТУ-Н Б А.3.1-26:2014. Настанова з технології зварювання і контролю якості зварних з'єднань при будівництві промислових трубопроводів
 39. ДСТУ-Н Б А.3.1-27:2014. Настанова щодо виготовлення, монтажу та випробування технологічних трубопроводів, що працюють під тиском до 10 МПа
 40. ДСТУ-Н Б А.3.1-29:2015. Магістральні трубопроводи. Нанесення захисних покривів та улаштування теплової ізоляції. Настанова
 41. ДСТУ Б А.3.1-30:2015. Настанова щодо зварювання трубопроводів пари та гарячої води
 42. ДСТУ-Н Б А.3.1-31:2015. Настанова з виготовлення і монтажу сталевих вертикальних циліндричних резервуарів для зберігання нафти і нафтопродуктів об'ємом від 100 м<(степінь)3> до 50 000 м<(степінь)3>
 43. ДСТУ-Н Б А.3.1-32:2015. Настанова щодо монтажу та зварювання посудин, що працюють під тиском, при будівництві будівель і споруд
 44. ДСТУ-Н Б А.3.1-32:2015. (Поправка). Настанова щодо монтажу та зварювання посудин, що працюють під тиском, при будівництві будівель і споруд
 45. ДСТУ-Н Б А 3.1-33:2015. Настанова щодо підготовки та складання договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт
 46. ДСТУ-Н Б А.3.1-34:2016. Настанова з виробництва бетонних і залізобетонних виробів
 47. ДСТУ-Н Б А.3.1-35:2016. Настанова з проектування підприємств з виробництва залізобетонних виробів
 48. ВБН А.3.1-36-2-96. Зварювання та контроль якості технологічніх тубопроводів на тиск від 9,8 до 245 МПа (від 100 до 2500 кгс/см2) (втратили чинність - наказ від 07.06. 2013 N 237)
 49. ВБН А.3.1-36-3-96. Сварка стальных газопроводов (втратили чинність - наказ від 07.06. 2013 N 237)
 50. ВБН А.3.1-36-4-96. Инструкция по сварке котлоагрегатов (втратили чинність - наказ від 07.06. 2013 N 237)
 51. ВБН А.3.1-36-5-97. Ремонт трубних систем парових і водогрійних котлів (втратили чинність - наказ від 07.06. 2013 N 237)
 52. ДБН А.3.1-5:2016. Організація будівельного виробництва
 53. ДБН А.3.1-9:2015. Захисні споруди цивільного захисту. Експлуатаційна придатність закінчених будівництвом об'єктів
 54. ДСТУ-Н Б A 3.2-1:2007. ССБП. Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об'єктів будівництва
 55. ДБН А.3.2-2-2009. НПАОП 45.2-7.02-12. ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення
 56. ДСТУ Б А.3.2-3:2009. ССБП. Роботи з приготування цементобетонних сумішей. Вимоги безпеки
 57. ДСТУ Б А.3.2-4:2009. ССБП. Роботи з приготування асфальтобетонних сумішей. Вимоги безпеки
 58. ДСТУ Б А.3.2-5:2009. ССБП. Роботи з приготування органічних в'яжучих матеріалів з добавками. Вимоги безпеки
 59. ДСТУ Б А.3.2-6:2009. ССБП. Роботи з теплової ізоляції обладнання і трубопроводів. Вимоги безпеки
 60. ДСТУ Б А.3.2-7:2009. ССБП. Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки
 61. ДСТУ Б А.3.2-8:2009. ССБП. Ремонт міських доріг і тротуарів. Вимоги безпеки
 62. ДСТУ Б А.3.2-9:2009. ССБП. Ремонт міських мостів, шляхопроводів і тунелів. Вимоги безпеки
 63. ДСТУ Б А.3.2-10:2009. ССБП. Роботи антикорозійні. Вимоги безпеки
 64. ДСТУ Б А.3.2-11:2009. ССБП. Роботи покрівельні та гідроізоляційні. Вимоги безпеки
 65. ДСТУ Б А.3.2-12:2009. ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги
 66. ДСТУ Б А.3.2-13:2011 (ГОСТ 12.1.013-78, MOD). ССБП. Будівництво. Електробезпечність. Загальні вимоги
 67. ДСТУ Б А.3.2-14:2011 (ГОСТ 12.3.006-75, MOD). Система стандартів безпеки праці. Експлуатація водопровідних і каналізаційних споруд і мереж. Загальні вимоги безпеки
 68. ДСТУ Б А.3.2-15:2011 (ГОСТ 12.1.046-85, MOD). Система стандартів безпеки праці. Норми освітлення будівельних майданчиків
 69. ДСТУ-Н Б А.3.2-16:2015. Настанова щодо влаштування суцільних захисних огороджень при зведенні каркасно-монолітних будівель
 70. ВСН 004-88. Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация
 71. ВСН 005-88. Строительство промысловых стальных трубопроводов. Технология и организация
 72. ВСН 012-88. Часть I. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ.
 73. ВСН 012-88. Часть II. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи - приемки
 74. ВСН 141-80. Инструкция по поставке стальных конструкций заводами металлоконструкций
 75. ВСН 19-89. Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог
 76. ВСН 25-09-68-85* Правила производства и приемки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации
 77. ВСН 34-91. Часть 1. Правила производства и приемки работ на строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений.
 78. ВСН 34-91. Часть 2. Правила производства и приемки работ на строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений.
 79. ВСН 34-91. Часть 3. Правила производства и приемки работ на строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений.
 80. ВСН 37-84. Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ
 81. ВСН 471-86. Правила совмещенного производства монтажных и строительных работ при сооружении птицефабрик
 82. ВСН 478-86. Производственная документация по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов
 83. ГОСТ 12.1.013-78 Строительство. Электробезопасность. Общие требования (Отменен - приказ Минрегиона от 29.12.11 N 405)
 84. ГОСТ 12.1.038-82. Строительство. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов
 85. ГОСТ 12.1.046-85 Строительство. Нормы освещения строительных площадок (Скасовано- наказ Мінрегіону від 29.12.11 N404)
 86. ГОСТ 12.3.035-84 Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 04.12.09 N561)
 87. ГОСТ 12.3.038-85. Строительство. Работы по тепловой изоляции оборудования. Требования безопасности (Отменен - приказ Минрегионбуда от 04.12.09 N557)
 88. ГОСТ 12.3.040-86. Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности (Отменен - приказ Минрегионбуда от 04.12.09 N 588)
 89. ГОСТ 12.4.059-89 Строительство. Ограждения строительные инвентарные. Общие технические условия
 90. ГОСТ 12.4.087-84 Строительство. Каски строительные. Технические условия
 91. ГОСТ 12.4.107-82 Строительство. Канаты страховые. Общие технические условия
 92. СНиП III-4-80*, ч.III, гл.4 Строительные нормы и правила. Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве (НПАОП 45.2-7.02-80). (Заменён на ДБН А.3.2-2-2009)
 93. СТ СЭВ 291-76. Техника безопасности. Лифты электрические. Паспорт
 94. СТ СЭВ 632-77. Техника безопасности. Лифты электрические. Графические символы
 95. СТ СЭВ 726-85. Техника безопасности. Лифты электрические. Требования к кабине, противовесу, направляющим
Б.1 Система градостроительной документации
 1. ДБН Б.1-1-93. СМБД. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів
 2. ДБН Б.1-2-95. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України. (Втрата чинності - див. наказ від 23.04.2018 N 100))
 3. ДБН Б.1-2-95. Зміна N1. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України.
 4. ДБН Б.1-3-97. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів (діє до 1 листопада 2012 року - наказ Мінрегіону від 13.07.2012 N 358 )
 5. ДБН Б.1-3-97. Зміна N1.СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів (діє до 1 листопада 2012 року - наказ Мінрегіону від 13.07.2012 N 358 )
 6. ДБН Б.1.1-4-2002. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения градостроительного обоснования (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду України від 13.07.09 N 287)
 7. ДБН Б.1.1-4-2002. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування. Зміна (без номера) (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду України від 13.07.09 N 287)
 8. ДБН Б.1.1-4-2002. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування. Зміна N1 (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду України від 13.07.09 N 287)
 9. ДБН Б.1.1-4-2009. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування (Див. - наказ Мінрегіонбуду від 29.06.11 N 68)
 10. ДБН Б.1.1-5-2007. СМБД. Перша частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період у містобудівній документації
 11. ДБН Б.1.1-5-2007. СМБД. Друга частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час у містобудівній документації
 12. ДБН Б.1.1-6-2007. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території району (Скасовано - наказ Мінрегіону від 12.03.12 N105)
 13. ДБН Б.1.1-7-2007. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території сільради
 14. ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009. СМБД. Настанова щодо складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження детального плану території (Скасовано - наказ Мінрегіону від 12.03.12 N107)
 15. ДБН Б.1.1-9:2009. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів (діє до 01.11.12 року - наказ Мінрегіону від 13.07.2012 N 358 )
 16. ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010. Система містобудівної документації. Настанова з виконання розділів "Охорона навколишнього природного середовища" у складі містобудівної документації. Склад та вимоги
 17. ДБН Б.1.1-11:2011. СМБД. Склад і зміст схем планування території Автономної Республіки Крим та областей України (Скасовано - наказ Мінрегіону від 12.03.12 N105)
 18. ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011. Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)
 19. ДБН Б.1.1-13:2012. Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях
 20. ДБН Б.1.1-13:2012. Зміна N 1. Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях
 21. ДБН Б.1.1-14:2012. Склад та зміст детального плану території
 22. ДБН Б.1.1-14:2012. Зміна N1. Склад та зміст детального плану території
 23. ДБН Б.1.1-15:2012. Склад та зміст генерального плану населеного пункту
 24. ДБН Б.1.1-16:2013. Склад та зміст містобудівного кадастру
 25. ДСТУ Б Б.1.1-17:2013. Умовні позначення графічних документів містобудівної документації
 26. ДСТУ-Н Б Б.1.1-18:2013. Настанова щодо формування та супроводження містобудівного кадастру
 27. ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013. Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на мирний час
 28. ДБН Б.1.1-21:2017. Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад
 29. ДБН Б.1.1-22:2017. Склад та зміст плану зонування території
Б.2 Планировка и застройка населенных пунктов и территорий
 1. ДБН 360-92**. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. (См. приказ Минстроя Украины от 23.08.06 N282). (Втрата чинності - див. наказ від 23.04.2018 N 100)
 2. ДБН 360-92**. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. (Див. наказ Мінбуду України від 23.08.2006 N282). (Втрата чинності - див. наказ від 23.04.2018 N 100)
 3. ДБН 360-92** Поправка N1. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.
 4. ДБН 360-92** Зміна N1. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень (Втр. чин. з 01.10.11 - наказ Мінрегіонбуду від 21.06.11 N67)
 5. ДБН 360-92** Зміна N2. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.
 6. ДБН 360-92** Зміна N4. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.
 7. ДБН 360-92** Зміна N5. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.
 8. ДБН Б 2.2-1:2008. Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування
 9. ДСТУ Б Б.2.2-11:2016. Елементи (частини) об'єктів благоустрою населених пунктів. Загальні технічні вимоги
 10. ДБН Б.2.2-12:2018. Планування і забудова територій. (Див. Поправку). (Дію наказу Мінрегіону від 23.04.2018 N 100 зупинено згідно з наказом Мінрегіону від 30.08.2018 N 228)
 11. ДБН Б.2.2-12:2018. Поправка. Планування і забудова територій
 12. ДБН Б.2.2-2-2008. Планування та забудова міст і функціональних територій. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів ... (втр. чиннність - наказ від 24.06.2016 N 178)
 13. ДБН Б.2.2-3-2008. Планування та забудова міст і функціональних територій. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів...(Скасовано- наказ Мінрегіону від 12.03.12 N106)
 14. ДБН Б.2.2-3:2012. Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту
 15. ДБН Б.2.2-5:2011. Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій
 16. ДБН Б.2.2-5:2011. Зміна N 1. Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій
 17. ДБН Б.2.2-6:2013. Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту
 18. ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013. Настанова з улаштування контейнерних майданчиків
 19. ДСТУ-Н Б Б.2.2-8:2013. Настанова з розроблення проектів організації територій зоологічних парків
 20. ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013. Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови
 21. ДБН Б.2.4-1-94. Планування і забудова сільських поселень. (Втрата чинності - див. наказ від 23.04.2018 N 100)
 22. ДБН Б.2.4-1-94. Зміна N 1
 23. ДБН Б.2.4-2-94. Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень (Див. - ДБН Б.1.1-6:2007; ДБН Б.1.1-7:2007; ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009; ДБН Б.1.1-9:2009)
 24. ДБН Б.2.4-2-94. Зміна N1. Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень. (Див. - ДБН Б.1.1-6:2007; ДБН Б.1.1-7:2007; ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009; ДБН Б.1.1-9:2009)
 25. ДБН Б.2.4-3-95. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств. (Втрата чинності - див. наказ від 23.04.2018 N 100)
 26. ДБН Б.2.4-4-97. Планування і забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств. (Втрата чинності - див. наказ від 23.04.2018 N 100)
 27. ВСН 62-91*. Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения (Втратив чинність - наказ Мінбуду України від 02.11.2006 р. N 362)
 28. СНиП II-89-80. Генеральные планы промышленных предприятий (см. изменения). (Втрата чинності - див. наказ від 23.04.2018 N 100)
 29. СНиП II-89-80. Изменение от 04.01.85г.
 30. СНиП II-89-80. Изменение от 11.01.85 г.
 31. СНиП II-89-80. Изменение от 30.12.85 г.
 32. СНиП II-89-80. Изменение от 24.11.86 г.
 33. СНиП II-89-80. Изменение от 13.07.90 г.
В.1 Общетехнические требования к среде обитания и продукции строительного назначения
 1. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-11:2012 (EN 1993-1-11:2006, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-11. Проектування конструкцій з розтягнутими елементами
 2. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-1:2010 (EN 1991-1-1:2002, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-1. Загальні дії. Питома вага, власна вага, експлуатаційні навантаження для споруд
 3. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-5:2012 (EN 1991-1-5:2003, IDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-5. Загальні дії. Теплові дії
 4. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-5:2012 (EN 1991-1-5:2003, IDT). Зміна N 1. Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-5. Загальні дії. Теплові дії
 5. Технічні вимоги та правила щодо застосування сигналізаторів довибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу в повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд
 6. ВБН В.1.1-00013741-001:2008. Факельні системи. Промислова безпека. Основні вимоги
 7. ВБН В.1.1-034-2003. Противопожарные нормы проектирования атомных электростанций с водо-водяными энергетическими реакторами
 8. ДБН В.1.1-1-94. Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ в сейсмічних районах
 9. ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96). Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.
 10. ДБН В.1.1-3-97. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення (втратив чинність з 01.11.2017 - наказ від 25.04.2017 р. N 96)
 11. ДСТУ Б В.1.1-4-98*. Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги
 12. ДБН В.1.1-5-2000. Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах (Частина 1. Будинки і споруди на підроблюваних територіях) (втрачає чинність з 01.10.2017 - наказ від 03.05.2017 р. N 101)
 13. ДБН В.1.1-5-2000. Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах (Частина 2. Будинки і споруди на просідаючих грунтах) (втрачає чинність з 01.10.2017 - наказ від 03.05.2017 р. N 101)
 14. ДСТУ Б В.1.1-6-2001. Захист від пожежі. Двері і ворота. Методи випробувань на вогнестійкість. Видання офіційне
 15. ДБН В.1.1-7-2002. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва (втрачає чинність з 01.06.2017 - наказ від 31.10.2016 N 287)
 16. ДБН В.1.1-7-2002. Зміна 1. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва (втрачає чинність з 01.06.2017 - наказ від 31.10.2016 N 287)
 17. ДБН В.1.1-7:2016. Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги
 18. ДСТУ Б В.1.1-8-2003. Захист від пожежі. Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість
 19. ДСТУ Б В.1.1-9-2003. Захист від пожежі. Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість
 20. ДСТУ Б В.1.1-10:2004. Захист від пожежі. Матеріали будівельні. Метод випробування на поширення полум'я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку
 21. ДСТУ Б В.1.1-11:2005. Защита от пожара. Электрические кабельные линии. Метод испытания на огнестойкость
 22. ДБН В.1.1-12:2006. (Частина 1). Будівництво у сейсмічних районах України (скасовано - наказ від 16.05.2014 N 143)
 23. ДБН В.1.1-12:2006. (Частина 2. Додатки). Будівництво у сейсмічних районах України (скасовано - наказ від 16.05.2014 N 143)
 24. ДБН В.1.1-12:2006. (Часть 1). Строительство в сейсмических районах Украины (скасовано - наказ від 16.05.2014 N 143)
 25. ДБН В.1.1-12:2006. (Часть 2. Приложения). Строительство в сейсмических районах Украины (скасовано - наказ від 16.05.2014 N 143)
 26. ДБН В.1.1-12:2014. Будівництво в сейсмічних районах України
 27. ДСТУ Б В.1.1-13:2007 (EN 1365-3:1999, NEQ). Захист від пожежі. Балки. Метод випробування на вогнестійкість
 28. ДСТУ Б В.1.1-14:2007 (EN 1365-4:1999, NEQ). Захист від пожежі. Колони. Метод випробування на вогнестійкість
 29. ДСТУ Б В.1.1-15:2007 (EN 1364-1:1999, NEQ). Захист від пожежі. Перегородки. Метод випробування на вогнестійкість
 30. ДСТУ Б В.1.1-16:2007 (EN 1366-1:1999, NEQ). Захист від пожежі. Повітроводи. Метод випробування на вогнестійкість
 31. ДСТУ Б В.1.1-17:2007 (ENV 13381-4:2002, NEQ). Вогнезахисні покриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності
 32. ДСТУ Б В.1.1-18:2007. Захист від пожежі. Споруди та фрагменти будівель. Метод натурних вогневих випробувань. Загальні вимоги
 33. ДСТУ Б В.1.1-19:2007 (EN 1365-1:1999, MOD). Захист від пожежі. Несучі стіни. Метод випробування на вогнестійкість
 34. ДСТУ Б В.1.1-20:2007 (EN 1365-2:1999, NEQ). Захист від пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість
 35. ДСТУ Б В.1.1-21-2009 (ISO 13785-2:2002, MOD). Захист від пожежі. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Метод великомасштабних вогневих випробувань
 36. ДСТУ Б В.1.1-22-2009 (ISO 13785-1:2002, MOD). Захист від пожежі. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Метод середньомасштабних вогневих випробувань
 37. ДСТУ Б В.1.1-23:2009 (EN 1365-6:2004, MOD). Захист від пожежі. Сходи. Метод випробування на вогнестійкість
 38. ДБН В.1.1-24:2009. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування
 39. ДБН В.1.1-25-2009. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення
 40. ДСТУ Б В.1.1-26:2010 (EN 1365-5:2004, MOD). Захист від пожежі. Балкони та проходи. Метод випробування на вогнестійкість
 41. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія (див. Поправку)
 42. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Поправка. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія
 43. ДСТУ Б В.1.1-28:2010. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Шкала сейсмічної інтенсивності
 44. ДСТУ-Н-П Б В.1.1-29:2010. Захист від пожежі. Вогнезахисне обробляння будівельних конструкцій. Загальні вимоги та методи контролювання
 45. ДСТУ Б В.1.1-30:2012 (ENV 13381-3:2002, MOD). Покриття вогнезахисні для будівельних несучих залізобетонних конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності
 46. ДБН В.1.1-31:2013. Захист територій, будинків і споруд від шуму
 47. ДСТУ-Н Б В.1.1-32:2013. Настанова з проектування захисту від шуму в приміщеннях засобами звукопоглинання та екранування
 48. ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013. Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій
 49. ДСТУ-Н Б В.1.1-34:2013. Настанова з розрахунку та проектування звукоізоляції огороджувальних конструкцій житлових і громадських будинків
 50. ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013. Настанова з проведення розрахунку шуму в приміщеннях і на територіях
 51. ДСТУ Б В.1.1-36:2016. Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою
 52. ДСТУ-Н Б В.1.1-37:2016. Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів
 53. ДСТУ-Н Б В.1.1-38:2016. Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від підтоплення та затоплення
 54. ДСТУ-Н Б В.1.1-39:2016. Настанова щодо інженерної підготовки ґрунтової основи будівель і споруд
 55. ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016. Настанова щодо проектування будівель і споруд на слабких грунтах
 56. ДСТУ-Н Б В.1.1-41:2016. Настанова щодо проектування будівель і споруд на закарстованих територіях
 57. ДСТУ-Н Б В.1.1-42:2016. Настанова щодо проектування будівель і споруд на підроблюваних територіях
 58. ДСТУ Б В.1.1-43:2016. Протипожежний захист громадських будинків з умовною висотою від 100 м до 150 м
 59. ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016. Настанова щодо проектування будівель і споруд на просідаючих грунтах
 60. ДБН В.1.1-45:2017. Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення
 61. ДБН В.1.1-46:2017. Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення
 62. ДБН В.1.2-14:2018. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд
 63. ДСТУ-Н Б В.1.2-17:2016. Настанова щодо науково-технічного моніторингу будівель і споруд
 64. ВБН В.1.2-00018201.01-96. Вибір посудин і апаратів, що працюють під тиском до 10 МПа (100 кгс/см2) для підприємств нафтогазового комплексу
 65. ДБН В.1.2-1-95. СНББ. Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд їх частин та конструктивних елементів (українською та російською мовами) (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 66. ДБН В.1.2-2:2006. СНББ. Навантаження і впливи. Норми проектування
 67. ДБН В.1.2-2:2006. Зміна N 1. СНББ. Навантаження і впливи. Норми проектування.
 68. ДБН В.1.2-2:2006. СНБС. Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования
 69. ДСТУ Б В.1.2-3:2006. СНББ. Прогини і переміщення. Вимоги проектування
 70. ДСТУ Б В.1.2-3:2006. СНБС. Прогибы и перемещения. Требования проектирования
 71. ДБН В.1.2-4:2006. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)
 72. ДБН В.1.2-5:2007. СНББ. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів
 73. ДБН В.1.2-6-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість
 74. ДБН В.1.2-7-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека
 75. ДБН В.1.2-8-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища
 76. ДБН В.1.2-9-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації
 77. ДБН В.1.2-10-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму
 78. ДБН В.1.2-11-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд економія енергії
 79. ДБН В.1.2-12-2008. СНББ. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки
 80. ДБН В.1.2-14-2009. СНББ. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ (див. Зміна N 1). (втр. чин. - наказ від 02.08.2018 року N 198); (див. ДБН В.1.2-14:2018)
 81. ДБН В.1.2-14-2009. Зміна N 1. СНББ. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ
 82. ДБН В.1.2-15:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Навантаження і впливи
 83. ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013. Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва (див. поправку та зміни.)
 84. ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013. Зміна N 1. Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва
 85. ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013. Поправка до ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 "Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва"
 86. ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016. Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану
 87. ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009. СТГП. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова
 88. ДБН В.1.3-2:2010. СТГП. Геодезичні роботи у будівництві
 89. ДБН В.1.3-2:2010. Зміна N 1. СТГП. Геодезичні роботи у будівництві
 90. ДСТУ Б.В.1.3-3:2011. Модульна координація розмірів у будівництві. Загальні положення
 91. ДСТУ Б EN 13565-2:2013 (EN 13565-2:2009, IDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи пінного пожежогасіння. Частина 2. Проектування, монтування та технічне обслуговування
 92. ДСТУ Б EN 1366-2:2013 (EN 1366-2:1999, IDT). Методи випробувань на вогнестійкість інженерних систем. Протипожежні клапани
 93. ДБН В.1.4-0.01-97. СРББ. Основні положення (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 94. ДБН В.1.4-0.02-97. СРББ. Типовi документи (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 95. ДБН В.1.4-1.01-97. СРББ. Регламентованi радiацiйнi параметри. Допустимi рiвнi (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 96. ДБН В.1.4-2.01-97. СРББ. Радiацiйний контроль будiвельних матерiалiв та об'єктiв будiвництва (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 97. ДСТУ Б CEN/TS 14816:2013 (CEN/TS 14816:2008, IDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Дренчерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування
 98. ДСТУ-Н Б EN 1990:2008 (EN 1990:2002, IDT). Єврокод. Основи проектування конструкцій (Див - наказ Мінрегіонбуду від 01.01.11 N17) /Зміна назви - див. наказ Мінрегіону від 21.12.12 N654/
 99. ДСТУ-Н Б EN 1990:2008. Зміна N 1. (EN 1990:2002, IDT). Єврокод. Основи проектування конструкцій
 100. ДСТУ-Н Б EN 1990:2008. Зміна N 2. (EN 1990:2008, IDT). Єврокод. Основи проектування конструкцій
 101. ДСТУ-Н Б EN 1990:2008. Зміна N 3. (EN 1990:2002, IDT). Єврокод. Основи проектування конструкцій
 102. ГОСТ 20444-85. Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики
 103. ГОСТ 21778-81 (СТ СЭВ 2045-79). СТГП. Основные положения (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 24.12.09 N685)
 104. ГОСТ 21779-82 (СТ СЭВ 2681-80). СТГП. Технологические допуски (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 24.12.09 N685)
 105. ГОСТ 21780-83 (СТ СЭВ 3740-82). СТГП. Расчет точности (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 24.12.09 N685)
 106. ГОСТ 23337-78 (СТ СЭВ 2600-80). Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий
 107. ГОСТ 23426-79. Шум. Методы измерения звукоизоляции кабин наблюдения и дистанционного управления в производственных зданиях
 108. ГОСТ 23615-79 (СТ СЭВ 5061-85). СТГП. Статистический анализ точности (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 24.12.09 N685)
 109. ГОСТ 23616-79 (СТ СЭВ 4234-83). СТГП. Контроль точности (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 24.12.09 N685)
 110. ГОСТ 25380-82. Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции
 111. ГОСТ 26433.0-85. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 24.12.09 N685)
 112. ГОСТ 26433.1-89. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 24.12.09 N685)
 113. ГОСТ 26607-85. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 24.12.09 N685)
 114. ГОСТ 27679-88 (СТ СЭВ 5840-86). Защита от шума в строительстве. Санитарно-техническая арматура. Метод лабораторных измерений шума (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 115. ГОСТ 27751-88 (СТ СЭВ 384-87). Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету. /Відмінено - наказ Мінрегіонбуду від 30.12.2008 N 709./
 116. ГОСТ 27751-88 Зміна N 1. /Відмінено - наказ Мінрегіонбуду від 30.12.2008 N 709./
 117. ГОСТ 28100-89 (СТ СЭВ 6085-87). Защита от шума в строительстве. Глушители шума. Методы определения акустических характеристик
 118. ГОСТ 28984-91. Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения (Скасовано - див. ДСТУ Б.В.1.3-3:2011)
 119. ГОСТ 30247.0-94. (ИСО 834-75). Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования. /Взамен СТ СЭВ 1000-78/
 120. ГОСТ 30247.1-94. (ИСО 834-75). Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. /Взамен СТ СЭВ 1000-78, СТ СЭВ 5062-85/
 121. ДСТУ Б EN 12354-1:2014 (EN 12354-1:2000, ІDT). Будівельна акустика. Визначення акустичних характеристик будівель за характеристиками їх елементів. Частина 1. Ізоляція повітряного шуму між приміщеннями
 122. ДСТУ Б EN 12354-2:2014 (EN 12354-2:2000, ІDT). Будівельна акустика. Визначення акустичних характеристик будівель за характеристиками їх елементів. Частина 2. Ізоляція ударного шуму між приміщеннями
 123. ДСТУ-Н Б EN 1998-5:2012 (EN 1998-5:2004, IDT). Зміна N 1. Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 5. Фундаменти, підпірні конструкції та геотехнічні аспекти
 124. ДСТУ Н Б EN 1991-1-1:2010 (EN 1991-1-1:2002, IDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-1. Загальні дії. Питома вага, власна вага, експлуатаційні навантаження для споруд
 125. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-2:2010 (EN 1991-1-2:2002, IDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-2. Загальні дії. Дії на конструкції під час пожежі
 126. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-2:2010 (EN 1991-1-2:2002, IDT). Зміна 1. Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-2. Загальні дії. Дії на конструкції під час пожежі
 127. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-3:2010 (EN 1991-1-3:2003, IDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-3. Загальні дії. Снігові навантаження
 128. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-3:2010 (EN 1991-1-3:2003, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-3. Загальні дії. Снігові навантаження
 129. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-4:2010 (EN 1991-1-4:2005, IDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-4. Загальні дії. Вітрові навантаження.
 130. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-4:2010. Зміна 1. (EN 1991-1-4:2005, IDT). Єврокод1. Дії на конструкції. Частина 1-4. Загальні дії. Вітрові навантаження.
 131. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-6:2012 (EN 1991-1-6:2005, IDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-6. Загальні дії. Дії під час зведення
 132. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-6:2012 (EN 1991-1-6:2005, IDT). Зміна N 1. Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-6. Загальні дії. Дії під час зведення
 133. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-7:2010 (EN 1991-1-7:2006, IDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-7. Загальні дії. Особливі динамічні впливи
 134. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-7:2010 (EN 1991-1-7:2006, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-7. Загальні дії. Особливі динамічні впливи
 135. ДСТУ-Н Б EN 1991-2:2010 (EN 1991-2:2003, ІDТ). Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 2. Рухомі навантаження на мости
 136. ДСТУ-Н Б EN 1991-3:2012 (EN 1991-3:2006, ІDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 3. Дії, викликані кранами та обладнанням
 137. ДСТУ-Н Б EN 1991-3:2012 (EN 1991-3:2006, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 3. Дії, викликані кранами та обладнанням
 138. ДСТУ-Н Б EN 1991-4:2012 (EN 1991-4:2006, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 4. Бункери і резервуари
 139. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-10:2012 (EN 1993-1-10:2005, ІDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-10. Властивості тріщиностійкості і міцності матеріалу у напрямі товщини прокату
 140. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-11:2012 (EN 1993-1-11:2006, ІDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-11. Проектування конструкцій з розтягнутими елементами
 141. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-12:2012 (EN 1993-1-12:2007, ІDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-12. Додаткові правила до EN 1993 для сталей класів не вище S 700
 142. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-12:2012 (EN 1993-1-12:2007, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-12. Додаткові правила до EN 1993 для сталей класів не вище S 700
 143. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-10:2012 (EN 1993-1-10:2005, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-10. Властивості тріщиностійкості і міцності матеріалу у напрямі товщини прокату
 144. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-4:2012 (EN 1993-1-4:2006, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-4. Загальні положення. Додаткові правила для нержавіючої сталі
 145. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-6:2011 (EN 1993-1-6:2007, IDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-6. Міцність та стійкість оболонок
 146. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-8:2011 (EN 1993-1-8:2005, IDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-8. Проектування з'єднань
 147. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-9:2012 (EN 1993-1-9:2005, ІDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-9. Витривалість
 148. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-9:2012 (EN 1993-1-9:2005, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-9. Витривалість
 149. ДСТУ-Н Б EN 1993-3-1:2012 (EN 1993-3-1:2006, ІDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 3-1. Башти, щогли і димові труби. Башти і щогли
 150. ДСТУ-Н Б EN 1993-3-1:2012 (EN 1993-3-1:2006, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 3-1. Башти, щогли і димові труби. Башти і щогли
 151. ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010 (EN 1998-1:2004, IDТ ). Зміна N 1. Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 1. Загальні правила, сейсмічні дії, правила щодо споруд
 152. ДСТУ-Н Б EN 1998-5:2012 (EN 1998-5:2004, IDT). Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 5. Фундаменти, підпірні конструкції та геотехнічні аспекти
 153. ДБН В.1.4-2.01-97. СРББ. Посібник
 154. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений (Отменена- приказ Минрегионстроя Украины N269 от 27.06.08Г.)
 155. СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика (отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 16.12.2010 N 511)
 156. СНиП 2.01.02-85*. Противопожарные нормы
 157. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. (Отменен согласно приказа Минбуда Украины N 260 от 25.07.06)
 158. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. Дополнения. Разд. 10. Прогибы и перемещения (Отменен - приказ Минбуда Украины N 260 от 25.07.06)
 159. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. Приложение 5 (обязательное). "Карты районирования территории СССР по климатическим характеристикам" (Отменен согласно приказа Минбуда Украины N 260 от 25.07.06)
 160. СНиП 2.01.09-91. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах (отменен)
 161. СНиП 2.01.09-91 Зміна N 2 (скасовано)
 162. СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования (Отменен - приказы Минрегионстроя Украины от 07.12.09 N 566; от 29.07.10 N 287)
 163. СНиП 2.06.14-85. Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод
 164. СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления (Отменен - приказы Минрегионстроя Украины от 02.12.09 N 550; от 29.07.10 N 287)
 165. СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 21.01.2010 N 20)
 166. СТ СЭВ 3972-83. Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции стальные. Основные положения по расчету. /Відмінено - наказ Мінрегіонбуду від 30.12.2008 N 709./
 167. СНиП II-12-77. Нормы проектирования. Защита от шума (втратив чинність - наказ від 7 травня 2014 р. N 132)
 168. СНиП II-12-77. Зміна N 1 (втратив чинність - наказ від 7 травня 2014 р. N 132)
 169. СНиП II-3-79**. Строительная теплотехника (Отменен- приказ Минстроя Украины N 301 от 09.09.06)
 170. СНиП II-3-79**. Роз'яснення. (Об использовании коэффициентов к сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций) (Скасовано згідно наказу Мінбуду України N 301 від 09.09.06)
 171. СНиП II-3-79**. Зміна N 1 (Скасовано згідно наказу Мінбуду України N 301 від 09.09.06)
 172. СНиП II-4-79*. Естественное и искусственное освещение (отменен -приказ N168 от 15 мая 2006 г.)
 173. СНиП II-4-79. Изменения (отмена -приказ N168 от 15 мая 2006 г.)
 174. СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах. (Отменен согласно приказа Минбуда Украины N 282 от 23.08.06)
 175. СНиП II-7-81*. Изменение N 1. (Отменен согласно приказа Минбуда Украины N 282 от 23.08.06)
 176. СН 429-71 Указания по размещению объектов строительства и ограничению этажности зданий в сейсмических районах (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 20.11.09 N523)
 177. СТ СЭВ 1407-88. Надежность строительных конструкций и оснований. Нагрузки и воздействия. Основные положения (Скасовано з 01.01.2007р. без заміни. Наказ Держспоживстандарту України від 12.10.2006р. N 300 (ІПС №10,2006))
 178. СТ СЭВ 1929-79. Шум. Метод измерения звукопоглощения в реверберационной камере
 179. СТ СЭВ 3973-83. Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции алюминиевые. Основные положения по расчету. /Відмінено - наказ Мінрегіонбуду від 30.12.2008 N 709./
 180. СТ СЭВ 4417-83. Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции каменные и армокаменные. Основные положения по расчету. /Відмінено - наказ Мінрегіонбуду від 30.12.2008 N 709./
 181. СТ СЭВ 446-77. Противопожарные нормы строительного проектирования. Методика определения расчетной пожарной нагрузки
 182. СТ СЭВ 4867-84. Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Нормы (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 30.11.09 N536)
 183. СТ СЭВ 4868-84. Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции деревянные. Основные положения по расчету. /Відмінено - наказ Мінрегіонбуду від 30.12.2008 N 709./
В.2 Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения
 1. ДСТУ Б EN 1297:2013 (EN 1297:2004, IDT). Листи гнучкі для гідроізоляції. Листи бітумні, пластикові та гумові для гідроізоляції покрівлі. Метод штучного старіння за тривалого спільного впливу УФ-випромінювання, підвищеної температури та води
 2. ДБН 298-92. Проектирование и выполнение изоляции наружных стыков крупнопанельних зданий (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 3. ДБН 338-92. Проектирование, устройство и эксплуатация индустриальных безрулонных крыш жилых и общественных зданий (втратив чинність - наказ від 13.06.2016 N 145)
 4. ДСТУ-Н Б ETAG 007:2013 (ETAG 007:2001, IDT). Настанова з європейського технічного ухвалення комплектів дерев'яних каркасних будівель
 5. ДСТУ-Н Б ETAG 017:2013 (ETAG 017:2005, ІDТ). Настанова з європейського технічного ухвалення комплектів ізоляції. Збірні системи для зовнішньої ізоляції стін
 6. ДСТУ-Н Б ETAG 023:2013 (ETAG 023:2006, IDT). Настанова з європейського технічного ухвалення елементів збірних будівель
 7. ДСТУ-Н Б ETAG 024:2013 (ETAG 024:2006, IDT). Настанова з європейського технічного ухвалення комплектів для залізо-бетонних каркасів будівель
 8. ДСТУ-Н Б ETAG 025:2013 (ETAG 025:2006, IDT). Настанова з європейського технічного ухвалення комплектів для метало-каркасних будівель
 9. ДСТУ-Н Б EN 1996-2:2012 (EN 1996-2:2006, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 6. Проектування кам'яних конструкцій. Частина 2. Конструктивний аналіз, вибір матеріалів і виконання кам'яної кладки
 10. ДСТУ Б В.2.7-263:2011 (ГОСТ 8747-88, MOD). Вироби азбестоцементні листові. Методи випробувань
 11. ВБН В.2.3-00013741-07:2007. Магістральні трубопроводи. Будівництво. Земляні роботи та рекультивація
 12. ВБН В.2.3-00013741-10:2009. Магістральні трубопроводи. Будівництво. Лінійна частина. Надземні переходи
 13. ДСТУ Б В.2.1-1-95 (ГОСТ 5686-94). Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Методи польових випробувань палями
 14. ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95). Грунти. Класифікація.
 15. ДСТУ Б В.2.1-3-96 (ГОСТ 30416-96). Грунти. Лабораторні випробування. Загальні положення.
 16. ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96). Грунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності і деформованості
 17. ДСТУ Б В.2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96). Поправка N 1
 18. ДСТУ Б В.2.1-6-2000 (ГОСТ 30672-99). Грунти. Польові випробування. Загальні положення.
 19. ДСТУ Б В.2.1-7-2000 (ГОСТ 20276-99). Грунти. Методи польового визначення характеристик міцності і деформованості.
 20. ДСТУ Б В.2.1-8-2001 (ГОСТ 12071-2000). Грунти. Відбирання, упакування, транспортування і зберігання зразків
 21. ДСТУ Б В.2.1-9-2002 (ГОСТ 19912-2001). Грунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням (скасовано - наказ від 14.06.2016 N 153)
 22. ДСТУ Б В.2.1-9:2016. Грунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням
 23. ДБН В.2.1-10-2009. Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування. (втр. чин. - наказ від 02.08.2018 року N 200); (див. ДБН В.2.1-10:2018 - чинний з 01.01.2019)
 24. ДБН В.2.1-10-2009. Зміна N 1. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування
 25. ДБН В.2.1-10-2009. Зміна N 2. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування
 26. ДБН В.2.1-10:2018. Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення
 27. ДСТУ Б В.2.1-11:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення властивостей набухання та усадки
 28. ДСТУ Б В.2.1-12:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільності
 29. ДСТУ Б В.2.1-12:2009. Зміна № 1. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільності
 30. ДСТУ Б В.2.1-13:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення ступеня морозної здимальності
 31. ДСТУ Б В.2.1-14:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод польового вимірювання температури
 32. ДСТУ Б В.2.1-15:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польового визначення глибини сезонного відтавання
 33. ДСТУ Б В.2.1-16:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення вмісту органічних речовин
 34. ДСТУ Б В.2.1-16:2009. Зміна N 1. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення вмісту органічних речовин
 35. ДСТУ Б В.2.1-17:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних властивостей
 36. ДСТУ Б В.2.1-18:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод вимірювання теплопровідності мерзлих ґрунтів
 37. ДСТУ Б В.2.1-19:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення гранулометричного (зернового) та мікроагрегатного складу
 38. ДСТУ Б В.2.1-20:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод польового визначення питомих дотичних сил морозного здимання
 39. ДСТУ Б В.2.1-21:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Визначення щільності ґрунтів методом заміщення об'єму
 40. ДСТУ Б В.2.1-21:2009. Зміна N1. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Визначення щільності ґрунтів методом заміщення об'єму
 41. ДСТУ Б В.2.1-22:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення властивостей просідання
 42. ДСТУ Б В.2.1-22:2009. Зміна N1. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення властивостей просідання
 43. ДСТУ Б В.2.1-23:2009. Основи те підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення коефіцієнта фільтрації
 44. ДСТУ Б В.2.1-24:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польових випробувань проникності
 45. ДСТУ Б В.2.1-24:2009. Зміна N1. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польових випробувань проникності
 46. ДСТУ Б В.2.1-25:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи вимірювання глибини сезонного промерзання
 47. ДСТУ Б В.2.1-26:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи радіоізотопного вимірювання щільності та вологості
 48. ДСТУ Б В.2.1-26:2009. Зміна N 1. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи радіоізотопного вимірювання щільності та вологості
 49. ДСТУ Б В.2.1-27:2010. Основи та фундаменти споруд. Палі. Визначення несучої здатності за результатами польових випробувань
 50. ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013. Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ і спорудження фундаментів (СНиП 3.02.01-87, МОD)
 51. ДСТУ-Н Б В.2.1-29:2014. Настанова щодо проектування і улаштування заглиблених споруд способом "стіна в грунті"
 52. ДСТУ Б В.2.1-30:2014. Ґрунти. Методи вимірювання деформацій основ будинків і споруд
 53. ДСТУ-Н Б В.2.1-31:2014. Настанова з проектування підпірних стін
 54. ДСТУ-Н Б В.2.1-32:2014. Настанова з проектування котлованів для улаштування фундаментів і заглиблених споруд
 55. ВБН В.2.3-218-008-97. Проектування і будівництво жорстких та з жорсткими прошарками дорожніх одягів (з 01 квітня 2017 року скасовано у частині проектування - див. ГБН В.2.3-37641918-557:2016)
 56. ВБН В.2.3-218-008-97. Зміна N 1. Проектування і будівництво жорстких та з жорсткими прошарками дорожніх одягів
 57. ВБН В.2.3-218-008-97. Зміна N 2. Проектування і будівництво жорстких та з жорсткими прошарками дорожніх одягів
 58. ВБН В.2.3-218-171-2002. Споруди транспорту. Спорудження земляного полотна автомобільних доріг
 59. ВБН В.2.3-218-175-2002. Споруди транспорту. Влаштування тонкошарових покриттів з литих емульсійно-мінеральних та холодних асфальтобетонних сумішей
 60. ВБН В.2.3-218-178-2004. Споруди транспорту. Влаштування поверхневих обробок покриття автомобільних доріг на основі бітумних емульсій
 61. ВБН В.2.3-218-186-2004. Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу
 62. ВБН В.2.3-218-192:2005. Споруди транспорту. Перехрещення та примикання автомобільних доріг в одному рівні. Методи проектування та організації дорожнього руху
 63. ВБН В.2.3-218-532:2007. Споруди транспорту. Влаштування тонкошарових покриттів на автомобільних дорогах державного значення
 64. ВБН В.2.3-218-533:2007. Споруди транспорту. Шви деформаційні щебенево-мастикові для штучних споруд на автомобільних дорогах
 65. ВБН В.2.3-218-544:2008. Споруди транспорту. Матеріали геосинтетичні в дорожньому будівництві (скасовано - наказ Міністерства інфраструктури України від 02 вересня 2014 р. N 428; див. ГБН В.2.3-37641918-544:2014)
 66. ВБН В.2.3-218-545:2009. Споруди транспорту. Укріплення та стабілізація шарів дорожнього одягу за методом холодного ресайклінгу
 67. ГБН В.2.2-34620942-002:2015. Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування
 68. ДБН В.2.2-1-95. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для тваринництва
 69. ДБН В.2.2-2-95. Будинки і споруди. Теплиці та парники
 70. ДБН В.2.2-3-97. Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів. (Втрата чинності - див. наказ від 25.04.2018 N 106)
 71. ДБН В.2.2-3-97. Зміна N1. Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів.
 72. ДБН В.2.2-3-97. Зміна N2. Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів.
 73. ДБН В.2.2-3-97. Зміна N 3. Будинки та споруди навчальних закладів
 74. ДБН В.2.2-3-97. Изменение N 3. Здания и сооружения учебных заведений
 75. ДБН В.2.2-4:2018. Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти
 76. ДБН В.2.2-4-97. Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів
 77. ДБН В.2.2-4-97. Зміна N1. Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів.
 78. ДБН В.2.2-4-97. Зміна N2. Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів.
 79. ДБН В.2.2-4-97. Зміна N3. Будинки та споруди дошкільних навчальних закладів
 80. ДБН В.2.2-5-97. Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони
 81. ДБН В.2.2-5-97. Зміна N1. Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони.
 82. ДБН В.2.2-5-97. Зміна N2. Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони.
 83. ДБН В.2.2-5-97. Зміна N3. Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони. (Див. поправку до Зміни N 3)
 84. ДБН В.2.2-5-97. Поравка до Зміни N3. Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони.
 85. ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96). Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості.
 86. ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96). Изменение
 87. ДБН В.2.2-7-98. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин
 88. ДБН В.2.2-7-98. Зміна N1. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин.
 89. ДБН В.2.2-8-98. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна
 90. ДБН В.2.2-8-98. Поправки. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна.
 91. ДБН В.2.2-8-98. Зміна N1. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна.
 92. ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення (Скасовано - накази Мінрегіонбуду від 17.12.09 N705; від 15.07.10 N 264)
 93. ДБН В.2.2-9-2009. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення
 94. ДБН В.2.2-9-99. Зміна N 1. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. (Скасовано - накази Мінрегіонбуду від 17.12.09 N705; від 15.07.10 N 264)
 95. ДБН В.2.2-9-99. Зміна N 2. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. (Скасовано - накази Мінрегіонбуду від 17.12.09 N705; від 15.07.10 N 264)
 96. ДБН В.2.2-9-99. Зміна N 3. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. (Скасовано - накази Мінрегіонбуду від 17.12.09 N705; від 15.07.10 N 264)
 97. ДБН В.2.2-9-99. Зміна N 4. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. (Скасовано - накази Мінрегіонбуду від 17.12.09 N705; від 15.07.10 N 264)
 98. ДБН В.2.2-9-99. Зміна N 5. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. (Скасовано - накази Мінрегіонбуду від 17.12.09 N705; від 15.07.10 N 264)
 99. ДБН В.2.2-9-2009. Зміна N 1. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення
 100. ДБН В.2.2-10-2001. Здания и сооружения. Учреждения здравоохранения
 101. ДБН В.2.2-10-2001. Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я
 102. ДБН В.2.2-10-2001. Зміна N1. Заклади охорони здоров'я.
 103. ДБН В.2.2-10-2001. Зміна N2. Заклади охорони здоров'я.
 104. ДСТУ Б Б.2.2-10:2016. Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування
 105. ДБН В.2.2-11-2002. Предприятия бытового обслуживания. Основные положения
 106. ДБН В.2.2-12-2003. Будівлі і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції
 107. ДБН В.2.2-13-2003. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди (українською мовою)
 108. ДБН В.2.2-13-2003. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения (на русском языке)
 109. ДБН В.2.2-13-2003. Зміна N 1. Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди
 110. ДБН В.2.2-15-2005. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення
 111. ДБН В.2.2-15-2005. Зміна N1. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення.
 112. ДБН В.2.2-15-2005. Зміна N2. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення.
 113. ДБН В.2.2-15-2005. Зміна N3. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення.
 114. ДБН В.2.2-15-2005. Зміна N4. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення.
 115. ДБН В.2.2-16-2005. Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади
 116. ДБН В.2.2-16-2005. Зміна N 1. Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади.
 117. ДБН В.2.2-17:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення (чинні до 01.04.2019)
 118. ДБН В.2.2-18:2007. Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення
 119. ДБН В.2.2-18:2007. Здания и сооружения. Учреждения социальной защиты населения
 120. ДБН В.2.2-18:2007. Зміна N1. Заклади соціального захисту населення
 121. ДСТУ Б В.2.2-19:2007. Будинки і споруди. Метод визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій в натурних умовах
 122. ДБН В.2.2-20:2008. Здания и сооружения. Гостиницы
 123. ДБН В.2.2-20:2008. Будинки і споруди. Готелі
 124. ДСТУ Б В.2.2-21:2008. Будинки і споруди. Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків
 125. ДСТУ Б В.2.2-22:2008. Будинки і споруди. Будівлі мобільні (інвентарні). Загальні технічні умови
 126. ДБН В.2.2-23:2009. Здания и сооружения. Предприятия торговли
 127. ДБН В.2.2-23:2009. Будинки і споруди. Підприємства торгівлі
 128. ДБН В.2.2-24:2009. Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків
 129. ДБН В.2.2-24:2009. Зміна N 1. Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків
 130. ДБН В.2.2-25:2009. Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)
 131. ДБН В.2.2-25:2009. Зміна N 1. Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)
 132. ДБН В.2.2-26:2010. (Скан). Будинки і споруди. Суди
 133. ДБН В.2.2-26:2010. Зміна N 1. Будинки і споруди. Суди
 134. ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010. Частина 1. Будинки і споруди. Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів цивільного призначення
 135. ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010. Частина 2. Будинки і споруди. Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів цивільного призначення. (Додатки)
 136. ДБН В.2.2-28:2010. Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення
 137. ДСТУ Б В.2.2-29:2011 (ГОСТ 23838-89, MOD). Будівлі підприємств. Параметри
 138. ДСТУ Б В.2.2-30:2011 (ГОСТ 26824-86, MOD). Будинки і споруди. Методи вимірювання яскравості
 139. ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011. (Скан). Будинки і споруди. Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху
 140. ДБН В.2.2-3:2018. Будинки і споруди. Заклади освіти
 141. ДСТУ Б В.2.2-32:2011. Будівлі мобільні (інвентарні). Системи санітарно-технічні. Загальні технічні умови
 142. ВБН В.2.2-33-2007. Проектування телекомунікацій. Споруди станційні місцевих телефонних мереж
 143. ДСТУ Б В.2.2-33:2011. Будівлі мобільні (інвентарні). Електроустановки. Загальні технічні умови
 144. ДСТУ Б В.2.2-35:2013. Намогильні споруди та склепи. Загальні технічні вимоги
 145. ДСТУ-Н Б В.2.2-36:2013. Настанова з улаштування квітників та огорож намогильних
 146. ДСТУ-Н Б В.2.2-37:2013 (СН 497-77, МОD). Настанова з проектування, монтажу та експлуатації повітроопорних пневматичних споруд
 147. ДСТУ-Н Б В.2.2-38:2013. Настанова з улаштування пожежних ліфтів в будинках та спорудах
 148. ДСТУ Б В.2.2-39:2016. Методи та етапи проведення енергетичного аудиту будівель
 149. ДБН В.2.2-40:2018. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення
 150. ВБН В.2.2-45-1-2004. Проектирование телекоммуникаций. Линейно-кабельные сооружения (скасовано з 01.08.2015 - наказ від 5 березня 2015 року N 117; див. ГБН В.2.2-34620942-002:2015)
 151. ВБН В.2.2-45-1-2004. Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди (скасовано з 01.08.2015 - наказ від 5 березня 2015 року N 117; див. ГБН В.2.2-34620942-002:2015)
 152. ВБН В.2.2-58.1-94. Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа
 153. ВБН В.2.2-58.2-94. Резервуари вертикальні сталеві для зберігання нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа (Див. наказ Мінрегіону від 30.12.11 N444)
 154. ВБН В.2.2-ЦЗН-02. Центри зайнятості населення базового рівня. (Заклади соціального призначення)
 155. ДСТУ Б В.2.3-1-95 (ГОСТ 26775-97). Габарити підмостові судноплавних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах
 156. ДСТУ Б В.2.3-3-2000 (ГОСТ 30412-96). Дороги автомобільні та аеродроми. Методи вимірювань нерівностей основ і покриттів
 157. ДСТУ-Н Б В.2.3-32:2016. Настанова з улаштування земельного полотна автомобільних доріг
 158. ДБН В.2.3-4:2007. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина I. Проектування Частина II. Будівництво (втратив чинність - наказ від 21 вересня 2015 N 234)
 159. ДБН В.2.3-4:2007. Зміна 1. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина I. Проектування Частина II. Будівництво
 160. ДБН В.2.3-5-2001. Улицы и дороги населенных пунктов. (Втрата чинності - див. наказ від 24.04.2018 N 103)
 161. ДБН В.2.3-5-2001. Зміна N 1. Вулиці та дороги населених пунктів
 162. ДБН В.2.3-5-2001. Вулиці та дороги населених пунктів
 163. ДБН В.2.3-6-2002. Мосты и трубы. Обследование и испытание (Замінений - наказ Мінрегіонбуду України від 11.11.09 N 484)
 164. ДБН В.2.3-6:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження і випробування
 165. ДБН В.2.3-7-2003. Споруди транспорту. Метрополітени (Замінений- наказ Мінрегіонбуду від 22.12.10 N 533)
 166. ДБН В.2.3-7-2010. Споруди транспорту. Метрополітени
 167. ДБН В.2.3-7-2010. Зміна N 1. Споруди транспорту. Метрополітени
 168. ДБН В.2.3-8-2003. Дорожні покриття. Методи вимірювання зчіпних якостей
 169. ДСТУ Б В.2.3-9-2003. Споруди транспорту. Пристрої дорожні напрямні. Загальні технічні умови
 170. ДСТУ Б В.2.3-10-2003. Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови
 171. ДСТУ Б В.2.3-10-2003. Зміна N 1. Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови
 172. ДСТУ Б В.2.3-11-2004. Споруди транспорту. Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови
 173. ДСТУ Б В.2.3-12-2004. Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу. Загальні технічні умови
 174. ДСТУ Б В.2.3-12-2004. Зміна N1. Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу Загальні технічні умови
 175. ДСТУ Б В.2.3-13:2006. Споруди транспорту. Огородження дорожні першої групи. Порядок проведення натурних випробувань
 176. ДБН В.2.3-14:2006 (Частина 1). Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування. /Див. накази Мінрегіонбуду України від 11.11.09 N484; від 18.03.11 N36; від 28.12.10 N 556 та ГБН В.2.3-37641918-553:2013/
 177. ДБН В.2.3-14:2006 (Частина 2. Додатки). Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проект./Див. накази Мінрегіонбуду від 16.03.09 N 111; від 11.11.09 N484; від 18.03.11 N36; від 28.12.10 N 556 та ГБН В.2.3-37641918-553:2013/
 178. ДБН В.2.3-15:2007. Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів
 179. ДБН В.2.3-15:2007. Зміна N 1. Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів
 180. ДБН В.2.3-16:2007. Споруди транспорту. Норми відведення земельних ділянок для будівництва (реконструкції) автомобільних доріг (втратив чинність - наказ від 28.04.2016 N 105)
 181. ДСТУ Б В.2.3-17:2007. Споруди транспорту. Автомобільні дороги платні. Вимоги до проектування
 182. ДБН В.2.3-18:2007. Споруди транспорту. Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування
 183. ДБН В.2.3-18:2007. Зміна N 1. Споруди транспорту. Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування (див. поправки до Зміни 1)
 184. ДБН В.2.3-18:2007. Зміна N 2. Споруди транспорту. Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування
 185. ДБН В.2.3-18:2007. Поправка Зміни № 1 ДБН В.2.3-18:2007 "Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування"
 186. ДБН В.2.3-19-2008. Споруди транспорту. Залізниці коліїї 1520 мм. Норми проектування (чинні до 01.04.2019)
 187. ДБН В.2.3-19:2018. Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування
 188. ДБН В.2.3-20-2008. Споруди транспорту. Мости та труби. Виконання та приймання робіт (втратив чинність - наказ від 28.04.2016 N 106)
 189. ГБН В.2.3-37472062-3:2015. Захист конструкцій будівель і споруд залізничного транспорту від корозійного руйнування
 190. ДСТУ-Н Б В.2.3-21:2008. Магістральні трубопроводи. Настанова. Визначення залишкової міцності магістральних трубопроводів з дефектами
 191. ДБН В.2.3-22:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування (див. Поправки); (з 01.04.2016 втратила чинність таблиця В.2 - наказ від 21 вересня 2015 р. N 234)
 192. ДБН В.2.3-22:2009. (Поправки). Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування
 193. ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2009. Споруди транспорту. Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів (відмінено - наказ від 28.12.2012 N 669)
 194. ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2012. Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів
 195. ДСТУ Б В.2.3-24:2009. Споруди транспорту. Труби дорожні. Обстеження та оцінювання технічного стану
 196. ДСТУ Б В.2.3-25:2009. Споруди транспорту. Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови
 197. ДБН В.2.3-26:2010. Споруди транспорту. Мости і труби. Сталеві конструкції. Правила проектування
 198. ДСТУ-Н Б В.2.3-27:2011. Споруди транспорту. Залізниці. Визначення ширини смуги відведення
 199. ДСТУ Б В.2.3-28:2011 (ГОСТ 26804-86, MOD). Огородження дорожні металеві бар'єрного типу Технічні умови
 200. ДСТУ Б В.2.3-29:2011 (ГОСТ 9238-83, MOD). Габарити наближення будівель і рухомого складу залізниць колії 1520 (1524) мм
 201. ДСТУ Б В.2.3-30:2015. Автомобільні дороги загального користування з трьома смугами руху. Загальні технічні вимоги
 202. ДСТУ-Н Б В.2.3-31:2015. Настанова щодо влаштування насипів транспортних споруд з вторинних продуктів вугільної промисловості
 203. ДСТУ Б В.2.3-33:2016. Автомобільні дороги. Визначення меж смуг відведення
 204. ДСТУ-Н Б В.2.3-34:2016. Настанова з виконання робіт при будівництві мостів та труб
 205. ДСТУ-Н Б В.2.3-36:2016. Настанова з влаштування жорсткого дорожнього одягу
 206. ДСТУ-Н Б В.2.3-37:2016. Настанова з влаштування горизонтальної дорожньої розмітки
 207. ГБН В.2.3-37472062-2:2013. Службово-технічні будівлі і споруди станційно-вокзальних комплексів та зупинних пунктів залізничного транспорту. Проектування, будівництво
 208. ДСТУ-Н Б В.2.3-38:2016. Настанова з влаштування захисних шарів зносу покриття дорожнього одягу автомобільних доріг
 209. ДСТУ-Н Б В.2.3-38:2016. (Поправка). Настанова з влаштування захисних шарів зносу покриття дорожнього одягу автомобільних доріг
 210. ДСТУ-Н Б В.2.3-39:2016. Настанова з влаштування шарів дорожнього одягу з кам'яних матеріалів
 211. ДБН В.2.3-4-2000. Автомобильные дороги. (На русском языке) /Скасовано-наказ Мінрегіонбуду України N 292 від 31.10.2007р./
 212. ДБН В.2.3-4-2000. Автомобільні дороги. (Українською мовою)/Скасовано-наказ Мінрегіонбуду України N 292 від 31.10.2007р./
 213. ДСТУ-Н Б В.2.3-40:2016. Настанова з влаштування покриття дорожнього одягу з використанням щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей
 214. ДБН В.2.3-4-2007. Зміна N 2. Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво
 215. ДБН В.2.3-4-2007. Зміна N 3. Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво
 216. ДБН В.2.3-4-2007. Поправка до Зміни N1. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво
 217. ДСТУ-Н Б В.2.3-41:2016. Настанова з проектування дренажних конструкцій мілкого закладання на автомобільних дорогах
 218. ДБН В.2.3-4:2015. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво
 219. ДБН В.2.3-4:2015. Посібник N 1. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво
 220. ДСТУ Б В.2.3-42:2016. Автомобільні дороги. Методи визначення деформаційних характеристик земляного полотна та дорожнього одягу
 221. ДБН В.2.3-4-2000. Зміна N 1 /Скасовано-наказ Мінрегіонбуду України N 292 від 31.10.2007р./
 222. ДБН В.2.3-4-2000. Зміна N 2 /Скасовано-наказ Мінрегіонбуду України N 292 від 31.10.2007р./
 223. ДБН В.2.3-4-2000. Зміна N 3 /Скасовано-наказ Мінрегіонбуду України N 292 від 31.10.2007р./
 224. ДБН В.2.3-5:2018. Вулиці та дороги населених пунктів
 225. ВБН В.2.3-00013741-06:2007. Магістральні трубопроводи. Будівництво. Роботи підготовчого періоду
 226. ДБН В.2.4-2-2005. Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування
 227. ДБН В.2.4-3:2010. Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки. Гідротехнічні споруди. Основні положення
 228. ДБН В.2.4-4:2010. Проектування. Полігони зі знешкодження та захоронення токсичних відходів. Основні положення проектування
 229. ДБН В.2.4-5:2012. Хвостосховища і шламонакопичувачі. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво.
 230. ДБН В.2.4-1-99. Меліоративні системи та споруди
 231. ДБН В.2.4-2-2005. Зміна N 1. Полігони твердих побутових відходів.
 232. ДСТУ Б В.2.4-7:2013 (СН 462-74, МОD). Визначення земельного відводу для спорудження геологорозвідувальних свердловин
 233. ДСТУ Б В.2.4-9:2014. Лінії та споруди телекомунікацій. Визначення ширини смуги та площі земельних ділянок
 234. ДСТУ Б В.2.5-1-95. (ГОСТ 23695-94) Інженерне обладнання будинків і споруд. Прилади санітарно-технічні сталеві емальовані. Технічні умови
 235. ДСТУ Б В.2.5-2-95 (ГОСТ 8690-94). Поправка N 1
 236. ДСТУ Б В.2.5-3-95. (ГОСТ 20849-94) Інженерне обладнання будинків і споруд. Конвектори опалювальні. Технічні умови
 237. ДСТУ Б В.2.5-8-96 (ГОСТ 15167-93). Інженерне обладнання будинків і споруд. Вироби санітарні керамічні (Скасований - накази Мінрегіону від 30.12.11 N 421; від 12.06.12 N 300)
 238. ДСТУ Б В.2.5-12-98 (ГОСТ 30493-96). Вироби санітарні керамічні. Типи та основні розміри
 239. ГБН В.2.5-00013741-72:2013. Кабельні лінії напругою до 10 000 В з використанням гнучких гофрованих двошарових труб із поліетилену. Проектування
 240. ДБН В.2.5-13-98*. Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд (Скасовано - накази Мінрегіонбуду від 22.12.10 N 537; від 30.12.10 N 571)
 241. ДБН В.2.5-13-98*. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Пожарная автоматика зданий и сооружений (Скасовано - накази Мінрегіонбуду від 22.12.10 N 537; від 30.12.10 N 571)
 242. ДСТУ Б В.2.5-14-99 (ГОСТ 19681-94). Поправки
 243. ДСТУ Б В.2.5-15-99 (ГОСТ 10944-97). Крани регулювальні та запірні ручні для систем водяного опалення будівель. Загальні технічні умови.
 244. ДБН В.2.5-16-99. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об'єктів електричних мереж
 245. ДСТУ Б В.2.5-17-2001. Трубы из структурированного полиэтилена для сетей холодного, горячего водоснабжения и отопления. Технические условия (Отменен- приказ Минрегионстроя Украины N 25 от 21.01.2008 г.)
 246. ДСТУ Б В.2.5-17-2001. Труби зі структурованого поліетилену для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови (Втратив чинність - наказ Мінрегіонбуду України N 25 від 21.01.08 р.)
 247. ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Деталі з'єднувальні з поліпропілену для зварювання нагрітим інструментом врозтруб при будівництві мереж холодного та гарячого водопостачання. Технічні умови
 248. ДСТУ Б В.2.5-19-2001. Труби залізобетонні безнапірні, футеровані каменелитим вкладишем. Технічні умови
 249. ДБН В.2.5-20-2001. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения. Газоснабжение (См. изменения в соответствии с приказом Минрегионстроя Украины от 29.12.09 N 697)
 250. ДБН В.2.5-20-2001. Зміна N 1. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання
 251. ДБН В.2.5-20-2001. Зміна N 2. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання
 252. ДБН В.2.5-20-2001. Зміна N 3. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання
 253. ДСТУ Б В.2.5-21-2002. Трубы из структурированного полиэтилена с тепловой изоляцией из вспененного полиэтилена и защитной гофрированной полиэтиленовой оболочкой для сетей холодного, горячего водоснабжения и водяного отопления. Технические условия
 254. ДБН В.2.5-22-2002. Наружные сети горячего водоснабжения и водяного отопления с использованием труб из структурированного полиэтилена с тепловой изоляцией из вспененного полиэтилена и защитной гофрированной полиэтиленовой оболочкой (30.12.15 N365 !)
 255. ДБН В.2.5-23-2003. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення (Скосовано - наказ Мінрегіонбуду від 15.02.10 N64)
 256. ДБН В.2.5-23:2010. Инженерное оснащение зданий и сооружений. Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения
 257. ДБН В.2.5-23:2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення
 258. ДБН В.2.5-24-2003. Інженерне обладнання будинків і споруд. Електрична кабельна система опалення (Скасовано- наказ Мінрегіону від 01.02.12 N40)
 259. ДБН В.2.5-24:2012. Електрична кабельна система опалення
 260. ДСТУ Б.В.2.5-25:2005. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Труби чавунні каналізаційні і фасонні частини до них. Технічні умови
 261. ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99). Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів. Технічні умови
 262. ДБН В.2.5-27-2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд (втратив чинніть - наказ від 01 липня 2016 р. N 204 )
 263. ДБН В.2.5-28-2006. Естественное и искусственное освещение (втрачає чинність з 01.03.2019)
 264. ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення (втрачає чинність з 01.03.2019)
 265. ДБН В.2.5-28-2006. Зміна N1. Природне і штучне освітлення. Изменение N1. Естественное и искусственное освещение. (втрачає чинність з 01.03.2019)
 266. ДБН В.2.5-28-2006. Зміна N2. Природне і штучне освітлення (втрачає чинність з 01.03.2019)
 267. ДБН В.2.5-28-2006. Изменение N 2. Естественное и искусственное освещение (втрачає чинність з 01.03.2019)
 268. ДБН В.2.5-28:2018. Природне і штучне освітлення
 269. ДСТУ Б В.2.5-29:2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Система газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії
 270. ДСТУ Б В.2.5-30:2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захист
 271. ДСТУ Б В.2.5-31:2007. Трубопроводи попередньо теплоізольовані спіненим поліуретаном для мереж гарячого водопостачання та теплових мереж. Труби, фасонні вироби та арматура. Технічні умови
 272. ДСТУ Б.В.2.5-32:2007. Труби безнапірні з поліпропілену, поліетилену, непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд та кабельної каналізації. Технічні умови
 273. ДСТУ Б.В.2.5-33:2007. Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами. Загальні технічні умови
 274. ДСТУ Б.В.2.5-33:2007. Зміна N 1. Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами. Загальні технічні умови
 275. ДСТУ Б В.2.5-34:2007. Інженерне обладнання будинків і споруд. Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови
 276. ВБН В.2.5-341.004.001.001-02. Улаштування повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами (Втр. чин.- наказ Мінтопенерго України N3 від 05.01.06)
 277. ДСТУ-Н Б В.2.5-35:2007. Теплові мережі та мережі гарячого водопостачання з використанням попередньо теплоізольованих трубопроводів. Настанова з проектування, монтажу, приймання та експлуатації
 278. ДСТУ Б В.2.5-36:2007 (EN ISO 15874-7: 2003, EN ISO 15875-7: 2003, MOD). Номенклатура показників при підтвердженні відповідності трубопровідної продукції для будівництва мереж гарячого водопостачання та опалення будинків і споруд та методи випробувань
 279. ДСТУ-Н Б В.2.5-37:2008. Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з проектування, монтування та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями і спорудами
 280. ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (IEС 62305:2006, NEQ). Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд
 281. ДБН В.2.5-39:2008. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі (див. зміни)
 282. ДБН В.2.5-39:2008. Зміна N 1. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі
 283. ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб
 284. ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009. Поправка. Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб
 285. ДБН В.2.5-41:2009. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопроводи з поліетиленових труб. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво
 286. ДСТУ-Н Б В.2.5-42:2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з проектування, монтажу та експлуатації внутрішніх систем газопостачання з використанням мідних безшовних круглих труб
 287. ДСТУ-Н Б В.2.5-43:2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з улаштування систем сонячного теплопостачання в будинках житлового і громадського призначення
 288. ДСТУ Б В.2.5-44:2010 (EN 15450:2007, MOD). Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування систем опалення будівель з тепловими насосами
 289. ДСТУ-Н Б В.2.5-45:2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з проектування, монтажу та експлуатації внутрішніх систем холодного та гарячого водопостачання, опалення й охолодження з використанням мідних безшовних круглих труб
 290. ДСТУ Б В.2.5-46:2010 (ГОСТ 6482-88, MOD). (Скан). Інженерне обладнання будинків і споруд. Труби залізобетонні безнапірні. Технічні умови
 291. ДСТУ Б В.2.5-48:2010 (ГОСТ 12586.1-83, MOD). Інженерне обладнання будинків і споруд. Труби залізобетонні напірні віброгідропресовані. Конструкція і розміри
 292. ДСТУ Б В.2.5-50:2010 (ГОСТ 22000-86, MOD). Інженерне обладнання будинків і споруд. Труби бетонні і залізобетонні. Типи та основні параметри
 293. ДСТУ Б В.2.5-51:2010 (ГОСТ 24547-81, MOD). Інженерне обладнання будинків і споруд. Ланки залізобетонні водопропускних труб під насипи автомобільних і залізничних шляхів. Загальні технічні умови
 294. ДСТУ Б В.2.5-53:2010 (ГОСТ 26067.0-83, MOD). Інженерне обладнання будинків і споруд. Ланки залізобетонні безнапірних труб прямокутного перерізу для гідротехнічних споруд. Технічні умови
 295. ДСТУ Б В.2.5-54:2010 (ГОСТ 26067.1-83, MOD). Інженерне обладнання будинків і споруд. Ланки залізобетонні безнапірних труб прямокутного перерізу для гідротехнічних споруд. Конструкція і розміри
 296. ДСТУ Б В.2.5-55:2010 (ГОСТ 26819-86, MOD). Інженерне обладнання будинків і споруд. Труби залізобетонні напірні зі сталевим сердечником. Технічні умови
 297. ДБН В.2.5-56:2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту (скасовано - наказ від 13.11.2014 N 312)
 298. ДБН В.2.5-56:2014. Системи протипожежного захисту
 299. ДСТУ Б В.2.5-57:2011 (ГОСТ 286-82. MOD). Труби керамічні каналізаційні. Технічні умови
 300. ДСТУ Б В.2.5-58:2011 (ГОСТ 8411-74, MOD). Труби керамічні дренажні. Технічні умови
 301. ДСТУ Б В.2.5-59:2011. Вироби санітарні керамічні. Загальні технічні умови
 302. ДСТУ Б В.2.5-60:2011 (ГОСТ 8709-82, MOD). Щитки освітлювальні для промислових і громадських будівель. Загальні технічні умови
 303. ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012. (Скан). Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення
 304. ДСТУ-Н Б В.2.5-62:2012. Настанова з проектування та монтажу систем опалення з застосуванням сталевих панельних радіаторів
 305. ДСТУ Б В.2.5-63:2012. Труби безнапірні залізобетонні вібропресовані з циліндричним арматурним каркасом. Загальні технічні умови
 306. ДБН В.2.5-64:2012. Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво
 307. ДБН В.2.5-64:2012. (Зміна N 1). Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво
 308. ДСТУ-Н Б В.2.5-65:2013. Настанова з улаштування та використання систем електроопалення об'єктів житлового і громадського призначення
 309. ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012. Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж
 310. ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування
 311. ДСТУ-Н Б В.2.5-68:2012. Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості трубопроводів зовнішніх мереж водопостачання та каналізації
 312. ДСТУ-Н Б В.2.5-69:2013. Настанова з проектування внутрішньоквартальних інженерних комунікацій в колекторах, технічних підпіллях і технічних коридорах (СН 338-65, МОD)
 313. ДСТУ-Н Б В.2.5-70:2013. Колекторні тунелі, що споруджуються способом щитової проходки. Настанова з будівництва та приймання робіт (СН 322-74, МОD)
 314. ДСТУ-Н Б В.2.5-71:2013. Споруди для очищення поверхневих стічних вод. Настанова з проектування (СН 496-77, МОD)
 315. ДСТУ-Н Б В.2.5-72:2013. Магістральні водоводи та каналізаційні колектори. Настанова з визначення ширини смуги відведення земель (СН 456-73, МОD)
 316. ДСТУ-Н Б В.2.5-73:2013. Настанова з монтажу внутрішніх санітарно-технічних систем (СНиП 3.05.01-85, MOD)
 317. ДБН В.2.5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування
 318. ДБН В.2.5-74:2013. (Зміна N 1). Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування
 319. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування (див. поправку 1)
 320. ДБН В.2.5-75:2013. (Зміна N 1). (Поправка). Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування
 321. ДБН В.2.5-75:2013. (Зміна N 1). Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування
 322. ДБН В.2.5-75:2013. Поправка 1. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування
 323. ДБН В.2.5-76:2014. Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення
 324. ДБН В.2.5-77:2014. Котельні (див. Поправку та зміни)
 325. ДБН В.2.5-77:2014. Поправка. Котельні
 326. ДБН В.2.5-77:2014. Зміна N 1. Котельні
 327. ВБН В.2.5-78.11.01-2003. Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи сигналізації охоронного призначення
 328. ДСТУ-Н Б В.2.5-78:2014. Настанова з улаштування антикригових електричних кабельних систем на покриттях будівель і споруд та в їх водостоках
 329. ДСТУ-Н Б В.2.5-80:2015. Настанова з проектування систем електропостачання промислових підприємств
 330. ДСТУ-Н Б В.2.5-81:2015. Настанова з проектування, будівництва та контролю якості теплових мереж з термостійких полімерних попередньо ізольованих гнучких труб
 331. ДСТУ Б В.2.5-82:2016. Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом
 332. ДСТУ-Н Б В.2.5-83:2016. Настанова з проектування засобів і обладнання зовнішнього освітлення міст, селищ та сільських населених пунктів
 333. ДСТУ-Н Б В.2.5-84:2016. Стаціонарні системи пожежогасіння. Автономні системи газового пожежогасіння на основі виробів з термоактивовуваною мікрокапсульованою вогнегасною речовиною. Настанова з проектування, монтування та підтримання експлуатаційної
 334. ДСТУ Б В.2.6- 1-95. Конструкції будинків і споруд. Замки і заскочки для дерев'яних дверей (відмінений - наказ N 259 від 25.07.06)
 335. ДСТУ Б В.2.6-2:2009. Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови
 336. ДСТУ Б В.2.6-2-95. Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови. (Скасовано- накази Мінрегіонбуду від 29.12.09 N 694; від 30.06.10 N 242)
 337. ДСТУ Б В.2.6-2-95. Зміна N1 (Скасовано- накази Мінрегіонбуду від 29.12.09 N 694; від 30.06.10 N 242)
 338. ДСТУ Б В.2.6-3-95 (ГОСТ 22233-93 ). Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови
 339. ДСТУ Б В.2.6-3-95 (ГОСТ 22233-93). Зміна N 1. Конструкції будинків і споруд. Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови
 340. ДСТУ Б В.2.6-4-95 (ГОСТ 22904-93). Конструкції будинків і споруд. Конструкції залізобетонні. Магнітний метод визначення товщини захисного шару бетону і розташування арматури
 341. ДБН В.2.6-6-95. Проектування, будівництво та експлуатація будинків системи "ПЛАСТБАУ" (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 342. ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94). Конструкції будинків і споруд. Вироби будівельні бетонні та залізобетонні збірні. Методи випробувань навантаженням. Правила оцінки міцності, жорсткості та тріщиностійкості
 343. ДСТУ Б В.2.6-8-95 (ГОСТ 30245-94). Конструкції будинків і споруд. Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні і прямокутні для будівельних конструкцій
 344. ДСТУ Б В.2.6-9:2008. Конструкції будинків і споруд. Профілі сталеві листові гнуті з трапецієподібними гофрами для будівництва. Технічні умови (чинний до 01.01.2019)
 345. ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94). Конструкції будинків і споруд. Профілі стальні листові гнуті з трапецієвидними гофрами для будівництва. Технічні умови (Скасовано - накази Мінрегіонбуду від 26.12.08 N671; від 08.07.09 N277)
 346. ДСТУ Б В.2.6-10-96. Конструкції будинків і споруд. Конструкції сталеві будівельні. Методи випробування навантаженням
 347. ДСТУ Б В.2.6-11:2011. (Скан). Блоки дверні металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови
 348. ДСТУ Б В.2.6-11-97. Двері металеві протиударні вхідні в квартиру. Загальні технічні умови (Скасовано- наказ Мінрегіону від 30.12.11 N 439)
 349. ДСТУ Б В.2.6-11-97. Зміна N 1(Скасовано- наказ Мінрегіону від 30.12.11 N 439)
 350. ДСТУ Б В.2.6-11-97. Зміна N 2. Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови (Скасовано- наказ Мінрегіону від 30.12.11 N 439)
 351. ДСТУ Б В.2.6-12-97. Двері підвищеної міцності. Методи механічних випробувань
 352. ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (ГОСТ 538-2001). Конструкції будинків і споруд. Вироби замкові і скоб'яні. Загальні технічні умови
 353. ДСТУ Б В.2.6-13-97. Вироби замкові та скобкові. Загальні технічні умови. (Втрачає чинність з 01.08.06 згідно наказу Мінбуду N126 від 18.04.06)
 354. ДБН В.2.6-14-97. Аннотация к рекомендациям
 355. ДБН В.2.6-14-97. Том 1, 2 и 3. Конструкции зданий и сооружений. Покрытия зданий и сооружений (на русском языке) (скасовано «Влаштування» (том 2) та «Експлуатація» (Том 3) - наказ від 13.06.2016 N 146); (втрачає чинність з 01.01.2018)
 356. ДБН В.2.6-14-97. Покрытия зданий и сооружений. Изменение N 2 (Действие приостановлено); (втрачає чинність з 01.01.2018 - наказ від 06.06.2017 N 139)
 357. ДБН В.2.6-14-97. Том 1, 2 і 3. Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд (українською мовою) (скасовано «Влаштування» (том 2) та «Експлуатація» (Том 3) - наказ від 13.06.2016 N 146); (втрачає чинність з 01.01.2018)
 358. ДБН В.2.6-14-97. Зміна N1. Покриття будинків і споруд (втрачає чинність з 01.01.2018 - наказ від 06.06.2017 N 139)
 359. ДБН В.2.6-14-97. Зміна N2. Покриття будинків і споруд (Дію призупинено); (втрачає чинність з 01.01.2018 - наказ від 06.06.2017 N 139)
 360. ДБН В.2.6-14-97. Зміна N3. Покриття будинків і споруд (втрачає чинність з 01.01.2018 - наказ від 06.06.2017 N 139)
 361. ДБН В.2.6-14-97. Зміна N4. Покриття будинків і споруд.(Том 1, 2, 3); (втрачає чинність з 01.01.2018 - наказ від 06.06.2017 N 139)
 362. ДСТУ Б В.2.6-15:2011. Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні умови
 363. ДСТУ Б В.2.6-15-99. Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері полівінілхлоридні (Скасовано - наказ Мінрегіону від 30.12.11 N 440)
 364. ДСТУ Б В.2.6-15-99. Зміна N1. Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері полівінілхлоридні. Загальні технічні умови (Скасовано - наказ Мінрегіону від 30.12.11 N 440)
 365. ДСТУ Б В.2.6-15:2011. Зміна N 1.Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні умови
 366. ДСТУ Б В.2.6-15-99. Зміна N2. Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері полівінілхлоридні. Загальні технічні умови (Скасовано - наказ Мінрегіону від 30.12.11 N 440)
 367. ДСТУ Б В.2.6-15:2011. Поправка до Зміни 1. Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні умови
 368. ДСТУ Б В.2.6-16-2000. (ГОСТ 30109-94). Двері дерев'яні. Методи випробувань на опір злому
 369. ДСТУ Б В.2.6-16-2000. (ГОСТ 30109-94). Поправка
 370. ДСТУ Б В.2.6-17-2000. (ГОСТ 26602.1-99). Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі.
 371. ДСТУ Б В.2.6-18-2000. (ГОСТ 26602.2-99). Блоки віконні та дверні. Методи визначення повітро- та водопроникності.
 372. ДСТУ Б В.2.6-19-2000. (ГОСТ 26602.3-99). Блоки віконні та дверні. Метод визначення звукоізоляції
 373. ДСТУ Б В.2.6-20-2000. (ГОСТ 26602.4-99). Блоки віконні та дверні. Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла
 374. ДСТУ Б В.2.6-21-2000. (ГОСТ 19330-99). Стояки залізобетонні для опор контактної мережі залізниць. Технічні умови. (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.09 N277)
 375. ДСТУ Б В.2.6-21:2008. Конструкції будинків і споруд. Стояки залізобетонні для опор контактної мережі залізниць. Технічні умови
 376. ДБН В.2.6-22-2001. Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей (замінено на ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016)
 377. ДБН В.2.6-22-2001. Зміна N 1. Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей
 378. ДСТУ Б В.2.6-23-2001. (ГОСТ 23166-99). Блоки віконні. Загальні технічні умови. (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 20.01.08р. N11)
 379. ДСТУ Б В.2.6-23:2009. Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови
 380. ДСТУ Б В.2.6-23:2009. Зміна N1. Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови
 381. ДСТУ Б В.2.6-24-2001. (ГОСТ 24700-99). Блоки віконні дерев'яні зі склопакетами. Технічні умови
 382. ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24709-99). Зміна N1. Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні дерев'яні зі склопакетами. Технічні умови
 383. ДСТУ Б В.2.6-25-2003. Автоматизированные системы технического диагностирования строительных конструкций. Общие технические требования
 384. ДСТУ Б В.2.6-26-2004(ГОСТ 30779 - 2001). Будівельні матеріали. Склопакети будівельного призначення. Метод визначення опору атмосферним впливам і оцінки довговічності
 385. ДСТУ Б В.2.6-27:2006. Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій
 386. ДСТУ Б В.2.6-30:2006. Конструкції будинків і споруд. Профілі з алюмінієвих сплавів із термомістками для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови
 387. ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель (втрачає чинністьз 01.05.2017)
 388. ДБН В.2.6-31:2006. Зміна N1. Конструкції будинків і споруд.Теплова ізоляція будівель (див. ДБН В.2.6-31:2006. Поправка до Зміни N1)
 389. ДБН В.2.6-31:2006. Поправка до Зміни N1. Конструкції будинків і споруд.Теплова ізоляція будівель
 390. ДСТУ Б В.2.6-32:2007 (ГОСТ 5088-2005, IDT). Конструкції будинків і споруд. Завіси для віконних та дверних блоків. Технічні умови (на заміну ДСТУ Б В.2.6-5-97/ГОСТ5088-94/)
 391. ДБН В.2.6-33:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації (втр. чин. - наказ від 02.08.2018 року N 199); (див. ДБН В.2.6-33:2018 - чинний з 01.12.2018)
 392. ДСТУ Б В.2.6-34:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги
 393. ДСТУ Б В.2.6-35:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні умови
 394. ДСТУ Б В.2.6-36:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови
 395. ДСТУ Б В.2.6-36:2008. Зміна N 1. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови
 396. ДСТУ Б В.2.6-37:2008. Конструкції будинків і споруд. Методи визначення показників повітропроникності огороджувальних конструкцій і їх елементів у лабораторних умовах
 397. ДСТУ Б В.2.6-38:2008 (EN 14509:2005, NEQ). Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві легкі огороджувальні з утеплювачем. Номенклатура показників
 398. ДСТУ Б В.2.6-39:2008. Конструкції будинків і споруд. Пристрої поворотні, відкидні і поворотно-відкидні для віконних та балконних дверних блоків. Технічні умови
 399. ДСТУ Б В.2.6-41:2008. Конструкції будинків і споруд. Панелі з автоклавних ніздрюватих бетонів для зовнішніх стін будівель. Технічні вимоги
 400. ДСТУ Б В.2.6-42:2008. Конструкції будинків і споруд. Панелі віконні сталеві з гарячекатаних та гнутих профілів для виробничих приміщень. Технічні умови
 401. ДСТУ Б В.2.6-43:2008. Конструкції будинків і споруд. Стояки залізобетонні центрифуговані для опор високовольтних мереж електропередачі. Технічні умови
 402. ДСТУ Б В.2.6-44:2008. Конструкції будинків і споруд. Профілі холодногнуті з алюмінію та алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Технічні умови
 403. ДСТУ Б В.2.6-45:2008. Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері балконні, вітрини і вітражі з алюмінієвих сплавів. Загальні технічні умови.
 404. ДСТУ Б В.2.6-46:2008. Конструкції будинків і споруд. Вікна сталеві. Загальні технічні умови
 405. ДСТУ Б В.2.6-47:2008. Конструкції будинків і споруд. Вікна та балконні двері деревоалюмінієві. Загальні технічні умови
 406. ДСТУ Б В.2.6-48:2008. Конструкції будинків і споруд. Двері з алюмінієвих сплавів. Загальні технічні умови
 407. ДСТУ Б В.2.6-49:2008. Огорожі сходів, балконів і дахів сталеві. Загальні технічні умови.
 408. ДСТУ Б В.2.6-50:2008. Конструкції будинків і споруд. Колони сталеві ступінчаті для будівель з мостовими електричними кранами вантажопідйомністю до 50 т. Технічні умови
 409. ДСТУ Б В.2.6-51:2008. Конструкції будинків і споруд. Ферми кроквяні сталеві із парних кутників. Технічні умови
 410. ДСТУ Б В.2.6-52:2008. Конструкції будинків і споруд. Сходи маршеві, площадки та огорожі сталеві. Технічні умови
 411. ДСТУ Б В.2.6-53:2008. Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні багатопустотні для будівель і споруд. Технічні умови
 412. ДСТУ Б В.2.6-54:2008. Конструкції будинків і споруд. Ригелі залізобетонні для багатоповерхових будівель. Технічні умови
 413. ДСТУ Б В.2.6-55:2008. Конструкції будинків і споруд. Перемички залізобетонні для будинків із цегляними стінами. Технічні умови
 414. ДСТУ Б В.2.6-56:2008. Конструкції будинків і споруд. Східці залізобетонні та бетонні. Технічні умови
 415. ДСТУ Б В.2.6-57:2008. Конструкції будинків і споруд. Шпали залізобетонні попередньо напружені для залізниць колії 1520 мм. Технічні умови (втратив чинність з 01.01.2017 - наказ від 14.03.2016 N 60)
 416. ДСТУ Б В.2.6-58:2008. Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні суцільні для перекриттів житлових і громадських будівель. Технічні умови
 417. ДСТУ Б В.2.6-59:2008. Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні ребристі заввишки 300 мм для будівель і споруд. Технічні умови
 418. ДСТУ Б В.2.6-60:2008. Конструкції будинків і споруд. Колони залізобетонні для багатоповерхових будівель. Технічні умови
 419. ДСТУ Б В.2.6-61:2008. Конструкції будинків і споруд. Шпали залізобетонні попередньо напружені для трамвайних шляхів широкої колії. Технічні умови
 420. ДСТУ Б В.2.6-62:2008. Конструкції будинків і споруд. Марші та сходові площадки залізобетонні. Технічні умови
 421. ДСТУ Б В.2.6-63:2008. Конструкції будинків і споруд. Колони залізобетонні для одноповерхових будівель підприємств. Технічні умови (втратив чинність частково - наказ від 22.12.2014 N364)
 422. ДСТУ Б В.2.6-64:2008. Конструкції будинків і споруд. Панелі стінові зовнішні бетонні і залізобетонні для житлових і громадських будинків. Технічні умови
 423. ДСТУ Б В.2.6-65:2008. Конструкції будинків і споруд. Палі залізобетонні. Технічні умови
 424. ДСТУ Б В.2.6-66:2008. Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні для житлових і промислових будівель. Технічні умови
 425. ДСТУ Б В.2.6-67:2008. Конструкції будинків і споруд. Балки кроквяні і підкроквяні залізобетонні. Технічні умови
 426. ДСТУ Б В.2.6-68:2008. Конструкції будинків і споруд.Опори залізобетонні високовольтно-сигнальних ліній автоблокування залізниць. Технічні умови
 427. ДСТУ Б В.2.6-69:2008. Конструкції будинків і споруд. Плити балконів і лоджій залізобетонні. Технічні умови
 428. ДСТУ Б В.2.6-70:2008. Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві з утеплювачем із пінопласту. Технічні умови.
 429. ДСТУ Б В.2.6-70:2008. Зміна N1. Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві з утеплювачем із пінопласту. Технічні умови
 430. ДСТУ Б В.2.6-71:2008. Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві тришарові стінові з утеплювачем із пінополіуретану. Технічні умови
 431. ДСТУ Б В.2.6-71:2008. Зміна N1. Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві тришарові стінові з утеплювачем із пінополіуретану. Технічні умови
 432. ДСТУ Б В.2.6-72:2008. Конструкції будинків і споруд. Панелі сталеві двошарові покриттів будівель з утеплювачем із пінополіуретану. Технічні умови
 433. ДСТУ Б В.2.6-72:2008. Зміна N 1. Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві двошарові покриттів будівель з утеплювачем із пінополіуретану. Технічні умови
 434. ДСТУ Б В.2.6-73:2008. Конструкції будинків і споруд. Балки підкранові сталеві для мостових електричних кранів загального призначення вантажопідйомністю до 50 т. Технічні умови
 435. ДСТУ Б В.2.6-74:2008. Конструкції будинків і споруд. Ферми сталеві кроквяні з гнутозварних профілів прямокутного перерізу. Технічні умови
 436. ДСТУ Б В.2.6-75:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції металеві будівельні. Загальні технічні умови
 437. ДСТУ Б В.2.6-76:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції сталеві шляхів підвісного транспорту. Технічні умови
 438. ДСТУ Б В.2.6-77:2009. Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протипожежні. Загальні технічні умови
 439. ДСТУ-Н Б В.2.6-78:2009. Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування та виготовлення сталефібробетонних конструкцій (скасований - наказ від 01.07.2016 р. N 197)
 440. ДСТУ Б В.2.6-79:2009. Конструкції будинків і споруд. Шви з'єднувальні місць примикань віконних блоків до конструкцій стін. Загальні технічні умови
 441. ДСТУ Б В.2.6-80:2009. Конструкції будинків і споруд. Естакади одноярусні під технологічні трубопроводи. Типи та основні параметри
 442. ДСТУ Б В.2.6-81:2009. Конструкції будинків і споруд. Естакади двоярусні під технологічні трубопроводи. Типи та основні параметри
 443. ДСТУ Б В.2.6-82:2009. Конструкції будинків і споруд. Опори окремо розташовані під технологічні трубопроводи. Типи та основні параметри
 444. ДСТУ-Н Б В.2.6-83:2009. Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій
 445. ДСТУ Б В.2.6-84:2009. Конструкції будинків і споруд. Панелі стінові тришарові залізобетонні з утеплювачем. Загальні технічні умови
 446. ДСТУ Б В.2.6-85:2009. Конструкції будинків і споруд. Звукоізоляція огороджувальних конструкцій. Методи оцінювання
 447. ДСТУ Б В.2.6-86:2009. Конструкції будинків і споруд. Звукоізоляція огороджувальних конструкцій. Методи вимірювання
 448. ДСТУ-Н Б В.2.6-87:2009. Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування конструкцій будинків із застосуванням сталевих тонкостінних профілів
 449. ДСТУ-Н Б В.2.6-88:2009. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. настанова про технічну апробацію, технічний контроль та моніторинг. Технічні умови
 450. ДСТУ-Н Б В.2.6-88:2009. Поправка. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Настанова про технічну апробацію, технічний контроль та моніторинг. Технічні умови
 451. ДСТУ Б В.2.6-89:2009. Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні балконні. Методи механічних випробувань
 452. ДСТУ Б В.2.6-90:2009. Конструкції будинків і споруд. Вікна, двері та ворота дерев'яні. Номенклатура показників
 453. ДСТУ Б В.2.6-91:2009. Конструкції будинків і споруд. Конструкції дерев'яні клеєні. Номенклатура показників
 454. ДСТУ Б В.2.6-92:2009. Конструкції будинків і споруд. Конструкції сталеві. Номенклатура показників
 455. ДСТУ Б В.2.6-93:2009. Конструкції будинків і споруд. Конструкції та вироби бетонні і залізобетонні. Номенклатура показників
 456. ДСТУ Б В.2.6-94:2009. Конструкції будинків і споруд. Конструкції та вироби будівельні з алюмінієвих сплавів. Номенклатура показників
 457. ДСТУ Б В.2.6-95:2009. Конструкції будинків і споруд. Покрівлі. Номенклатура показників
 458. ДСТУ Б В.2.6-96:2009. Конструкції будинків і споруд. Прилади для вікон і дверей. Номенклатура показників
 459. ДСТУ Б В.2.6-97:2009. Конструкції будинків і споруд. Конструкції і вироби бетонні та залізобетонні збірні. Умовні позначення (марки)
 460. ДБН В.2.6-98:2009. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення
 461. ДСТУ Б В.2.6-99:2009 (EN 14351-1:2006, NEQ). Конструкції будинків і споруд. Блоки дверні дерев'яні. Загальні технічні умови
 462. ДСТУ Б В.2.6-100:2010. Конструкції будинків і споруд. Методи визначення теплостійкості огороджувальних конструкцій
 463. ДСТУ Б В.2.6-101:2010. Конструкції будинків і споруд. Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій
 464. ДСТУ Б В.2.6-105:2010 (ГОСТ 6786-80, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити парапетні залізобетонні для виробничих будівель. Технічні умови
 465. ДСТУ Б В.2.6-106:2010 (ГОСТ 8020-90, MOD). Конструкції будинків і споруд. Конструкції бетонні і залізобетонні для колодязів каналізаційних, водопровідних і газопровідних мереж. Технічні умови
 466. ДСТУ Б В.2.6-107:2010 (ГОСТ 12504-80, MOD). Конструкції будинків і споруд. Панелі стінові внутрішні бетонні і залізобетонні для житлових і громадських будівель. Загальні технічні умови
 467. ДСТУ Б В.2.6-108:2010 (ГОСТ 13579-78, MOD). Конструкції будинків і споруд. Блоки бетонні для стін підвалів. Технічні умови
 468. ДСТУ Б В.2.6-109:2010 (ГОСТ 13580-85, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні стрічкових фундаментів. Технічні умови
 469. ДСТУ Б В.2.6-110:2010 (ГОСТ 17079-88, MOD). Конструкції будинків і споруд. Блоки вентиляційні залізобетонні. Технічні умови
 470. ДСТУ Б В.2.6-111:2010 (ГОСТ 17538-82, MOD). Конструкції будинків і споруд. Конструкції і вироби залізобетонні для шахт ліфтів житлових будівель. Технічні умови
 471. ДСТУ Б В.2.6-112:2010 (ГОСТ 19010-82, MOD). Конструкції будинків і споруд. Блоки стінові бетонні і залізобетонні для будівель. Загальні технічні умови
 472. ДСТУ Б В.2.6-113:2010 (ГОСТ 19231.0-83, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні для покриття трамвайних шляхів
 473. ДСТУ Б В.2.6-114:2010 (ГОСТ 19231.1-83, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні для покриття трамвайних шляхів. Конструкція і розміри
 474. ДСТУ Б В.2.6-115:2010 (ГОСТ 19804.5-83, MOD). Конструкції будинків і споруд. Палі порожнисті круглого перерізу і палі-оболонки залізобетонні суцільні з ненапруженою арматурою. Конструкція і розміри
 475. ДСТУ Б В.2.6-116:2010 (ГОСТ 19804.6-83, MOD). Конструкції будинків і споруд. Палі порожнисті круглого перерізу і палі-оболонки залізобетонні складові з ненапруженою арматурою. Конструкція і розміри
 476. ДСТУ Б В.2.6-117:2010 (ГОСТ 19804.7-83, MOD). Конструкції будинків і споруд. Палі-колони залізобетонні забивні двоконсольні для сільськогосподарських будівель. Конструкція і розміри
 477. ДСТУ Б В.2.6-118:2010 (ГОСТ 20213-89, MOD). Конструкції будинків і споруд. Ферми залізобетонні. Технічні умови
 478. ДСТУ Б В.2.6-119:2010 (ГОСТ 20425-75, MOD). Конструкції будинків і споруд. Тетраподи для берегозахисних і огороджувальних споруд. Технічні умови
 479. ДСТУ Б В.2.6-120:2010 (ГОСТ 21924.0-84, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні для покриття міських доріг. Технічні умови
 480. ДСТУ Б В.2.6-121:2010 (ГОСТ 21924.1-84, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напружені для покриття міських доріг. Конструкція і розміри
 481. ДСТУ Б В.2.6-122:2010 (ГОСТ 21924.2-84, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні з ненапруженою арматурою для покриття міських доріг. Конструкція і розміри
 482. ДСТУ Б B.2.6-123:2010 (ГОСТ 21924.3-84, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні для покриття міських доріг. арматурні і монтажно-стикові вироби. Конструкція і розміри
 483. ДСТУ Б В.2.6-124:2010 (ГОСТ 22362-77, MOD). Конструкції будинків і споруд. Конструкції залізобетонні. Методи вимірювання сили натягу арматури
 484. ДСТУ Б В.2.6-125:2010 (ГОСТ 22687.1-85, MOD). (Скан). Конструкції будинків і споруд. Стояки конічні залізобетонні центрифуговані для опор високовольтних ліній електропередач. Конструкція і розміри
 485. ДСТУ Б В.2.6-126:2010 (ГОСТ 22687.2-85, MOD). Конструкції будинків і споруд. Стояки циліндричні залізобетонні центрифуговані для опор високовольтних ліній електропередач. Конструкція і розміри
 486. ДСТУ Б В.2.6-127:2010 (ГОСТ 22687.3-85, MOD). Конструкції будинків і споруд. Стояки залізобетонні центрифуговані для опор високовольтних ліній електропередач. Конструкція закладних виробів і підп'ятників
 487. ДСТУ Б В.2.6-128:2010 (ГОСТ 22930-87, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напружені для облицювання зрошувальних каналів меліоративних систем. Технічні умови
 488. ДСТУ Б В.2.6-130:2010 (ГОСТ 23899-79, MOD). (Скан). Конструкції будинків і споруд. Колони залізобетонні під параболічні лотки. Технічні умови
 489. ДСТУ Б В.2.6-131:2010 (ГОСТ 24022-80, MOD). (Скан). Конструкції будинків і споруд. Фундаменти залізобетонні збірні під колони сільськогосподарських будівель. Технічні умови
 490. ДСТУ Б В.2.6-132:2010 (ГОСТ 24476-80, MOD). Конструкції будинків і споруд. Фундаменти залізобетонні збірні під колони каркаса міжвидового застосування для багатоповерхових будівель. Технічні умови
 491. ДСТУ Б В.2.6-133:2010 (ГОСТ 25459-82, MOD). Конструкції будинків і споруд. Опори залізобетонні дорожніх знаків. Технічні умови
 492. ДСТУ Б В.2.6-134:2010 (ГОСТ 25627-83, MOD). Конструкції будинків і споруд. Вироби залізобетонні для силосних споруд елеваторів і зернопереробних підприємств. Загальні технічні умови
 493. ДСТУ Б B.2.6-135:2010 (ГОСТ 25912.0-91, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ для аеродромного покриття. Технічні умови
 494. ДСТУ Б B.2.6-136:2010 (ГОСТ 25912.1-91, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ-14 для аеродромного покриття. Конструкція
 495. ДСТУ Б В.2.6-137:2010 (ГОСТ 25912.2-91, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ-18 для аеродромного покриття. Конструкція
 496. ДСТУ Б В.2.6-138:2010 (ГОСТ 25912.3-91, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ-20 для аеродромного покриття. Конструкція
 497. ДСТУ Б В.2.6-139:2010 (ГОСТ 26815-86, MOD). Конструкції будинків і споруд. Конструкції залізобетонні підпірних стін. Технічні умови
 498. ДСТУ Б В.2.6-140:2010 (ГОСТ 26919-86, MOD). (Скан). Конструкції будинків і споруд. Плити підвіконні залізобетонні для житлових, громадських і допоміжних будівель. Технічні умови
 499. ДСТУ Б В.2.6-141:2010 (ГОСТ 26992-86, MOD). Конструкції будинків і споруд. Прогони залізобетонні для покриття будівель промислових і сільськогосподарських підприємств. Технічні умови
 500. ДСТУ Б В.2.6-142:2010 (ГОСТ 27563-87, MOD). Конструкції будинків і споруд. Блоки стінові гіпсобетонні для будинків висотою до двох поверхів. Технічні умови
 501. ДСТУ Б В.2.6-143:2010 (ГОСТ 28737-90, MOD). Конструкції будинків і споруд. Балки фундаментні залізобетонні для стін будівель промислових і сільськогосподарських підприємств. Технічні умови
 502. ДСТУ Б В.2.6-144:2010 (ГОСТ 28042-89, MOD). (Скан). Конструкції будинків і споруд. Плити покриття залізобетонні для будівель підприємств. Технічні умови
 503. ДСТУ Б В.2.6-145:2010 (ГОСТ 31384:2008, NEQ). Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги
 504. ДСТУ-Н Б В.2.6-145:2010 (ГОСТ 31384-2008, NEQ). Поправка. Захист бетонних і залізобетонних конструкції від корозії. Загальні технічні умови
 505. ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010. Конструкції будинків і споруд. Настанова щодо проектування й улаштування вікон та дверей
 506. ДСТУ Б В.2.6-147:2010. Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні ребристі. Технічні умови
 507. ДСТУ Б В.2.6-148:2010. Конструкції будинків і споруд. Балки перекриттів дерев'яні. Технічні умови
 508. ДСТУ Б В.2.6-149:2010. Конструкції будинків і споруд. Деталі і вироби дерев'яні для малоповерхових житлових і громадських будинків. Технічні умови
 509. ДСТУ Б В.2.6-150:2010 Конструкції будинків і споруд. Деталі профільні з деревини і деревинних матеріалів для будівництва. Технічні умови
 510. ДСТУ Б В.2.6-151:2010. Конструкції будинків і споруд. Конструкції дерев'яні клеєні. Загальні технічні умови
 511. ДСТУ Б В.2.6-152:2010. Конструкції будинків і споруд. Щити перекриттів дерев'яні для малоповерхових будинків. Технічні умови
 512. ДСТУ Б В.2.6-153:2010. Конструкції будинків і споруд. Щити покриттів підлоги дерев'яні одношарові. Технічні умови
 513. ДСТУ Б В.2.6-154:2010. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Збірно-монолітні конструкції. Правила проектування
 514. ДСТУ-Н Б В.2.6-155:2010. Конструкції будинків і споруд. Настанова з застосування механічних муфтових з'єднань арматури з конічною різзю при проектуванні і виготовленні залізобетонних конструкцій
 515. ДСТУ Б В.2.6-156:2010. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування
 516. ДСТУ-Н-П Б В.2.6-157:2010 (EN 1995-1-2:2004, MOD). Конструкції будинків і споруд. Проектування дерев'яних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 517. ДСТУ-Н-П Б В.2.6-158:2010 (EN 1996-1-2:2005, MOD). Конструкції будинків і споруд. Проектування кам'яних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 518. ДСТУ-Н-П Б В.2.6-159:2010 (EN 1994-1-2:2005, MOD). Конструкції будинків і споруд. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 519. ДБН В.2.6-160:2010. Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення
 520. ДБН В.2.6-161:2010. Конструкції будинків і споруд. Дерев'яні конструкції. Основні положення (втрачає чинність з 01.02.2018 р. - наказ від 06.06.2017 р. N 140)
 521. ДБН В.2.6-161:2017. Дерев’яні конструкції. Основні положення
 522. ДБН В.2.6-162:2010. Конструкції будинків і споруд. Кам'яні та армокам'яні конструкції. Основні положення
 523. ДБН В.2.6-163:2010. Конструкції будівель і споруд. Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу (втратив чинність - накази від 06.10.2014 N 167 та від 22.12.2014 N 364, N 365)
 524. ДБН В.2.6-163:2010. Поправка. Конструкції будівель і споруд.Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу
 525. ДСТУ Б В.2.6-164:2011. Конструкції будинків і споруд. Комплекти скління балконів і лоджій полівінілхлоридні. Загальні технічні умови
 526. ДБН В.2.6-165:2011. Конструкції будинків і споруд. Алюмінієві конструкції. Основні положення
 527. ДСТУ Б В.2.6-166:2011 (ГОСТ 25912.4-91, MOD). Арматурні і монтажно-стикові вироби залізобетонних плит для аеродромного покриття. Конструкція
 528. ДСТУ Б В.2.6-167:2011 (ГОСТ 8478-81, MOD). Сітки зварні для залізобетонних конструкцій. Технічні умови
 529. ДСТУ Б В.2.6-168:2011 (ГОСТ 10922-90, MOD). Арматурні та закладні вироби зварні, з'єднання зварні арматури та закладних виробів залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови
 530. ДСТУ Б В.2.6-169:2011 (ГОСТ 14098-91, MOD). (Скан). З'єднання зварні арматури та закладних виробів залізобетонних конструкцій. Типи, конструкції та розміри
 531. ДСТУ Б В.2.6-170:2011 (ГОСТ 17005-82, MOD). Конструкції дерев'яні клеєні. Метод визначення водостійкості клейових з'єднань
 532. ДСТУ Б В.2.6-171:2011 (ГОСТ 17580-82, MOD). Конструкції дерев'яні клеєні. Метод визначення стійкості клейових з'єднань до циклічних температурно-вологісних впливів
 533. ДСТУ Б В.2.6-172:2011 (ГОСТ 22406-77, MOD). Деталі і вироби з деревини для будівництва. Метод визначення умовної вологопроникності вологозахисних покриттів і просочувань
 534. ДСТУ Б В.2.6-173:2011 (ГОСТ 23279-85, MOD). Сітки арматурні зварні для залізобетонних конструкцій та виробів. Загальні технічні умови
 535. ДСТУ Б В.2.6-174:2011 (ГОСТ 24992-81, MOD). (Скан). Конструкції кам'яні. Метод визначення міцності зчеплення в кам'яній кладці
 536. ДСТУ Б В.2.6-175:2011 (ГОСТ 25884-83, MOD). Конструкції дерев'яні клеєні. Метод визначення міцності клейових з'єднань при пошаровому сколюванні
 537. ДСТУ Б В.2.6-176:2011 (ГОСТ 25885-83, MOD). Конструкції дерев'яні клеєні. Метод визначення міцності клейових з'єднань деревноплитних матеріалів з деревиною
 538. ДСТУ Б В.2.6-177:2011. Конструкції будівельні сталеві. Умовні позначення (марки)
 539. ДСТУ Б В.2.6-178:2011. Конструкції будівельні стінові. Метод визначення міцності зчеплення облицювальних плиток з основою
 540. ДСТУ Б В.2.6-179:2011 (ГОСТ 28786-90, MOD). Двері дерев'яні. Метод визначення опору впливу кліматичних факторів
 541. ДСТУ Б В.2.6-181:2011 (ГОСТ 31383:2008, NEQ). Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Методи випробувань
 542. ДСТУ Б В.2.6-182:2011 (ГОСТ 23858-79, MOD). З'єднання зварні стикові і таврові. Арматури залізобетонних конструкцій. Ультразвукові методи контролю якості. Правила приймання
 543. ДСТУ Б В.2.6-183:2011 (ГОСТ 31385-2008, NEQ). (Скан). Резервуари вертикальні циліндричні сталеві для нафти та нафтопродуктів. Загальні технічні умови
 544. ДСТУ-Н Б В.2.6-184:2012. Конструкції з цільної і клеєної деревини. Настанова з проектування (втратив чинність - наказ від 01.07.2016 N 192)
 545. ДСТУ-Н Б В.2.6-185:2012. Настанова з проектування та виготовлення бетонних конструкцій з неметалевою композитною арматурою на основі базальто- і склоровінгу
 546. ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013. Настанова щодо захисту будівельних конструкцій будівель та споруд від корозії
 547. ДСТУ Б В.2.6-187:2013. Теплогідроізоляція монолітна пінополіуретанова, що напилюється. Загальні технічні умови
 548. ДСТУ-Н Б В.2.6-188:2013 (СН 441-72*, МОD). Настанова з проектування огорож майданчиків і ділянок підприємств, будинків і споруд
 549. ДСТУ Б В.2.6-189:2013. Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель
 550. ДСТУ-Н Б В.2.6-190:2013. Настанова з розрахункової оцінки показників теплостійкості та теплозасвоєння огороджувальних конструкцій
 551. ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013. Настанова з розрахункової оцінки повітропроникності огороджувальних конструкцій
 552. ДСТУ-Н Б В.2.6-192:2013. Настанова з розрахункової оцінки тепловологісного стану огороджувальних конструкцій
 553. ДСТУ Б В.2.6-193:2013. Захист металевих конструкцій від корозії. Вимоги до проектування
 554. ДСТУ Б В.2.6-194:2013. Сталеві конструкції. Опори повітряних ліній електропередавання, відкриті розподільні пристрої, лінії контактних мереж транспорту, антенні споруди зв'язку, річкові гідротехнічні .. (скасовано - наказ від 10.06.2014 N 167)
 555. ДСТУ Б В.2.6-195:2013. Конструкції стін із блоків з ніздрюватого бетону автоклавного тверднення. Загальні технічні умови
 556. ДСТУ-Н Б В.2.6-196:2014. Настанова з проектування залізобетонних балок. Розрахунок на вогнестійкість
 557. ДСТУ-Н Б В.2.6-197:2014. Настанова з проектування залізобетонних колон. Розрахунок на вогнестійкість
 558. ДБН В.2.6-198:2014. Сталеві конструкції. Норми проектування
 559. ДСТУ Б В.2.6-199:2014. Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до виготовлення
 560. ДСТУ Б В.2.6-200:2014. Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу
 561. ДБН В.2.6-220:2017. Покриття будівель і споруд
 562. ДСТУ Б В.2.6-200:2014. Поправка. Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу
 563. ДСТУ-Н Б В.2.6-201:2014. Настанова з проектування азбестоцементних конструкцій
 564. ДСТУ-Н Б В.2.6-202:2015. Настанова з проектування та улаштування конструкцій будівель із застосуванням виробів із ніздрюватого бетону автоклавного тверднення
 565. ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015. Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій
 566. ДСТУ Б В.2.6-204:2015. Розрахунок і конструювання армоцементних конструкцій будівель та споруд
 567. ДСТУ-Н Б В.2.6-205:2015. Настанова з проектування монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій будівель та споруд
 568. ДСТУ Б В.2.6-206:2015. Розрахунок і конструювання згинальних і стиснутих елементів сталезалізобетонних конструкцій будівель та споруд
 569. ДСТУ Б В.2.6-207:2015. Розрахунок і конструювання кам'яних та армокам'яних конструкцій будівель та споруд
 570. ДСТУ Б В.2.6-208:2015. Захист дерев'яних будівельних конструкцій від корозії. Класифікація агресивних середовищ
 571. ДСТУ Б В.2.6-209:2016. Шпали залізобетонні попередньо напружені для залізниць колії 1520 і 1435 мм. Технічні умови
 572. ДСТУ Б В.2.6-209:2016. Поправка. Шпали залізобетонні попередньо напружені для залізниць колії 1520 і 1435 мм. Технічні умови
 573. ДСТУ Б В.2.6-210:2016. Оцінка технічного стану сталевих будівельних конструкцій, що експлуатуються
 574. ДСТУ-Н Б В.2.6-211:2016. Проектування сталевих конструкцій. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 575. ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Настанова з виконання робіт із застосуванням сухих будівельних сумішей
 576. ДСТУ-Н Б В.2.6-213:2016. Настанова з проектування, улаштування та експлуатації індустріальних безрулонних дахів житлових та громадських будинків
 577. ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016. Настанова з улаштування та експлуатації дахів будинків, будівель і споруд
 578. ДСТУ Б В.2.6-215:2016. Розрахунок і конструювання сталезалізобетонних конструкцій з плитами по профільованим настилам
 579. ДСТУ Б В.2.6-216:2016. Розрахунок і конструювання з'єднувальних елементів сталезалізобетонних конструкцій
 580. ДСТУ-Н Б В.2.6-217:2016. Настанова з проектування будівельних конструкцій з цільної і клеєної деревини
 581. ДСТУ-Н Б В.2.6-218:2016. Настанова з проектування та виготовлення конструкцій з дисперсноармованого бетону
 582. ДСТУ-Н Б В.2.6-219:2016. Настанова з енергетичного маркування будівельних теплоізоляційних матеріалів та виробів
 583. ДБН В.2.6-31:2016. Теплова ізоляція будівель
 584. ДБН В.2.6-33:2018. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування
 585. ДСТУ Б В.2.7-1-93. Фосфогіпс рядовий. Технічні умови.
 586. ДСТУ Б В.2.7-2-93. Фосфогіпс кондиційний для виробництва гіпсового в'яжучого та штучного гіпсового каменя. Технічні умови. (на українській та російській мові)
 587. ДСТУ Б В.2.7-3-93. Камінь гіпсовий штучний із фосфогіпсу. Технічні умови.
 588. ДСТУ Б В.2.7-4-93. В'яжуче гіпсове із фосфогіпсу. Технічні умови.
 589. ДСТУ Б В.2.7-5-93. Кахлі пічні. Технічні умови
 590. ДСТУ Б В.2.7-6-94. Черепиця бетонна. Технічні умови.
 591. ДСТУ Б В.2.7-6-94. Зміна N 1
 592. ДСТУ Б В.2.7-6-94. Поправки
 593. ДСТУ Б В.2.7-7:2008 (EN 771-3:2003, NEQ). Будівельні матеріали. Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови
 594. ДСТУ Б В.2.7-7-94. Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови ( Див. наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.09 N 277; від 14.08.09 N334)
 595. ДСТУ Б В.2.7-7-94. Зміна N 1 ( Див. наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.09 N 277; від 14.08.09 N334)
 596. ДСТУ Б В.2.7-7-94. Зміна N 2 ( Див. наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.09 N 277; від 14.08.09 N334)
 597. ДСТУ Б В.2.7-7-94. Поправки ( Див. наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.09 N 277; від 14.08.09 N334)
 598. ДСТУ Б В.2.7-8-94. Плити пінополістирольні. Технічні умови (не скасовано - наказ Мінрегіону від 28.09.12 N 493 із змінами)
 599. ДСТУ Б В.2.7-8-94. Зміна N1 (не скасовано - наказ Мінрегіону від 28.09.12 N 493 із змінами)
 600. ДСТУ Б В.2.7-9-94. Сировина глиниста органо-мінеральна з відходів вуглевидобутку та вуглезбагачення для керамічних виробів. Технічні умови
 601. ДСТУ Б В.2.7-10-95. (ГОСТ 30062-93) Арматура стержньова для залізобетонних конструкцій. Вихрострумний метод контролю характеристик міцності
 602. ДСТУ Б В.2.7-11-94. Добавки для виробництва штучних пористих заповнювачів. Класифікація.
 603. ДСТУ Б В.2.7-12-94. Сировина для виробництва пористих заповнювачів. Класифікація
 604. ДСТУ Б В.2.7-13-95 (ГОСТ 26302-93). Скло. Методи визначення коефіцієнтів направленого пропускання і відбиття світла.
 605. ДСТУ Б В.2.7-14-94. Сировина глиниста для виробництва керамзитового гравію та піску. Технічні умови
 606. ДСТУ Б В.2.7-15-95. Вироби перлітобентонітові теплоізоляційні. Технічні умови
 607. ДСТУ Б В.2.7-16-95. Будівельні матеріали. Матеріали стінові кам'яні. Номенклатура показників якості
 608. ДСТУ Б В.2.7-17-95. Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови
 609. ДСТУ Б В.2.7-17-95. Зміна N 1
 610. ДСТУ Б В.2.7-17-95. Поправки
 611. ДСТУ Б В.2.7-18-95. Бетони легкі. Загальні технічні умови
 612. ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94). Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість.
 613. ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94). Поправка у показники таблиці 1
 614. ДСТУ Б В.2.7-20-95. Будівельні матеріали. Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолюючій підоснові. Технічні умови
 615. ДСТУ Б.В.2.7-20-95. Поправка
 616. ДСТУ Б В.2.7-21:2013. Матеріали і вироби полівінілхлоридні багатошарові та одношарові для покриття підлог. Технічні умови
 617. ДСТУ Б В.2.7-21-95. Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы. Технические условия (скасовано - наказ від 01.08.2013 N 359 та від 06.11.2013 N 527)
 618. ДСТУ Б В.2.7-22-95. В'яжучі композиційні низькоактивні безклінкерні. Загальні технічні умови
 619. ДСТУ Б В.2.7-23-95. Розчини будівельні. Загальні технічні умови
 620. ДСТУ Б В.2.7-24-95. В'яжуче шлаколужне. Технічні умови (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду України від 10.02.09р. N 65)
 621. ДСТУ Б В.2.7-25:2011. Будівельні матеріали. Бетони важкі лужні. Технічні умови
 622. ДСТУ Б В.2.7-25-95. Бетони важкі шлаколужні. Технічні умови (скасовано - наказ Мінрегіонбуду від 19.07.2011 N 75)
 623. ДСТУ Б В.2.7-26-95. Сировина глиниста. Метод визначення чутливості глин до сушіння
 624. ДСТУ Б В.2.7-27-95. Пісок із вапняків-черепашників для будівельних робіт. Технічні умови
 625. ДСТУ Б В.2.7-28-95. Черепиця керамічна. Технічні умови
 626. ДСТУ Б В.2.7-28-95. Зміна N 1
 627. ДСТУ Б В.2.7-29-95. Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація
 628. ДСТУ Б В.2.7-30:2013. Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні умови
 629. ДСТУ Б В.2.7-30-95. Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Технічні умови (втратив чинність з 01.01.2014 - наказ від 27.05.2013 N 217)
 630. ДБН В.2.7-31-95. Порядок визначення запасів родовищ піску та гравію (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 631. ДСТУ Б В.2.7-32-95. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови
 632. ДСТУ Б В.2.7-33-2001. Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція для будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів україни. Технічні умови
 633. ДСТУ Б В.2.7-34-2001. Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови
 634. ДСТУ Б В.2.7-35-95. Щебінь, пісок та щебеново-піщана суміш з доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Технічні умови
 635. ДСТУ Б В.2.7-36:2008. Будівельні матеріали. Цегла та камені стінові безцементні. Технічні умови
 636. ДСТУ Б В.2.7-36-95. Цегла та камені стінові безцементні. Технічні умови (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду від 26.12.08 N 693; від 08.07 09 N277)
 637. ДСТУ Б В.2.7-36-95. Зміна N1 (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду від 26.12.08 N 693; від 08.07 09 N277)
 638. ДСТУ Б В.2.7-37-95. Плити та вироби із природного каменю. Технічні умови (Див. накази Мінрегіонбуду від 02.04.08 N 148; від 06.01.11 N 2)
 639. ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17177-94). Матеріали і вироби теплоізоляційні. Методи випробувань
 640. ДСТУ Б В.2.7-39-95 (ГОСТ 5578-94). Щебінь і пісок із шлаків чорної та кольорової металургії для бетонів. Технічні умови
 641. ДСТУ Б В.2.7-42-97. Методи визначення водопоглинання густини і морозостійкості будівельних матеріалів і виробів
 642. ДСТУ Б В.2.7-42-97. Зміна N 1
 643. ДСТУ Б В.2.7-43-96. Бетони важкі. Технічні умови
 644. ДСТУ Б В.2.7-43-96. Зміна N 1. Бетони важкі. Технічні умови
 645. ДСТУ Б В.2.7-44-96. Зміна N 1
 646. ДСТУ Б В.2.7-44-96. Цементи. Відбір і підготовка проб
 647. ДСТУ Б В.2.7-45:2010. Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови
 648. ДСТУ Б В.2.7-45-96. Бетони ніздрюваті. Технічні умови (Замінено - наказ Мінрегіонбуду України від 29.01.2010 N 32)
 649. ДСТУ Б В.2.7-45:2010. Зміна N1. Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови
 650. ДСТУ Б В.2.7-45:2010. Зміна N2. Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови
 651. ДСТУ Б В.2.7-46:2010. Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови
 652. ДСТУ Б В.2.7-46-96. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови (Замінено - наказ Мінрегіонбуду України від 14.12.2010 N 493)
 653. ДСТУ Б В.2.7-46-96. Зміна N 1. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови
 654. ДСТУ Б В.2.7-46-96. Зміна N 2. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови
 655. ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95). Бетони. Методи визначення морозостiйкостi. Загальні вимоги
 656. ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95). Бетони. Базовий (перший) метод визначення морозостiйкостi
 657. ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95). Бетони. Прискоренi методи визначення морозостiйкостi при багаторазовому заморожуваннi та вiдтаваннi
 658. ДСТУ Б В.2.7-50-96 (ГОСТ 10060.3-95). Бетони. Дилатометричний метод прискореного визначення морозостiйкостi
 659. ДСТУ Б В.2.7-51-96 (ГОСТ 10060.4-95). Бетони. Cтруктурно-механiчний метод прискореного визначення морозостiйкостi
 660. ДСТУ Б В.2.7-52-96 (ГОСТ 18124-95). Будівельні матеріали. Листи азбестоцементні плоскі. Технічні умови
 661. ДСТУ Б В.2.7-53-96 (ГОСТ 30340-95). Поправка N1 (ДСТУ втратив чинність - наказ від 08.07.2014 N 189)
 662. ДСТУ Б В.2.7-53-96 (ГОСТ 30340-95). Національна зміна N 1. Будівельні матеріали. листи азбестоцементні хвилясті. Технічні умови (ДСТУ втратив чинність - наказ від 08.07.2014 N 189)
 663. ДСТУ Б В.2.7-56:2010. Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні зі скляного штапельного волокна. Технічні умови
 664. ДСТУ Б В.2.7-56-96 (ГОСТ 10499-95). Вироби теплоізоляційні зі скляного штапельного волокна. Технічні умови (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду від 15.11.2010 N 445)
 665. ДСТУ Б В.2.7-57-96 (ГОСТ 30353-95). Підлоги. Метод випробування на стійкість до ударних дій
 666. ДСТУ Б В.2.7-58-97 (ГОСТ 30246-94). Прокат тонколистовий рулонний із захисно-декоративним лакофарбовим покриттям для будівельних конструкцій. Технічні умови
 667. ДСТУ Б В.2.7-59-97. Блоки із природного каменю для виробництва облицювальних виробів. Загальні технічні умови (Див. накази Мінрегіонбуду від 02.04.08 N 148; від 06.01.11 N 2)
 668. ДСТУ Б В.2.7-60-97. Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Класифікація
 669. ДСТУ Б В.2.7-61:2008 (EN 771-1:2003, NEQ). Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові та лицьові. Технічні умови
 670. ДСТУ Б В.2.7-61:2008. Зміна N 1.Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові та лицьові. Технічні умови (ЕN 771-1:2003, NEQ)
 671. ДСТУ Б В.2.7-61-97. Цегла та камені керамічні рядові лицьові. Технічні умови (Див. накази Мінрегіонбуду України від 25.12.08 N 639; від 08.07.09 N 277; від 14.08.09 N334)
 672. ДСТУ Б В.2.7-61-97. Зміна N 1 (Див. накази Мінрегіонбуду України від 25.12.08 N 639; від 08.07.09 N 277; від 14.08.09 N334)
 673. ДСТУ Б В.2.7-61-97. Поправка N1 (Див. накази Мінрегіонбуду України від 25.12.08 N 639; від 08.07.09 N 277; від 14.08.09 N334)
 674. ДСТУ Б В.2.7-62-97 (ГОСТ 25226-96). Національна зміна N 1. Будівельні матеріали. Щебінь і пісок перлітові для виробництва спученого перліту. Технічні умови
 675. ДБН В.2.7-63-97. Будівельні матеріали. Застосування в будівництві і будіндустрії гранульованих шлаків і шлакопемзових відсівів феросплавного виробництва (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 676. ДБН В.2.7-64-97. Правила застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах (Скасовано - накази Мінрегіонбуду від 26.12.08 N680; від 30.09.09 N399)
 677. ДСТУ Б В.2.7-65-97. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Класифікація (Скасовано - накази Мінрегіонбуду від 26.12.08 N679; від 30.09.09 N399)
 678. ДСТУ Б В.2.7-66-98. Будівельні матеріали. Цементи. Номенклатура показників якості
 679. ДСТУ Б В.2.7-68-98 (ГОСТ 30548-97). Полотна неткані (підоснова) для лінолеуму. Методи випробувань. Поправка
 680. ДСТУ Б В.2.7-69-98 (ГОСТ 30459-96). Добавки для бетонів. Методи визначення ефективності
 681. ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97). Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань
 682. ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97). Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань. Поправка
 683. ДСТУ Б В.2.7-72-98 (ГОСТ 8269.1-97). Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа
 684. ДСТУ Б В.2.7-73-98. Труби поліетиленові для подачі горючих газів. Технічні умови
 685. ДСТУ Б В.2.7-73-98. Поправки
 686. ДСТУ Б В.2.7-73-98. Поправка зміни N 1
 687. ДСТУ Б В.2.7-73-98. Зміна N 1
 688. ДСТУ Б В.2.7-74-98. Крупные заполнители природные, из отходов промышленности, искусственные для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Классификация
 689. ДСТУ Б В.2.7-75-98. Щебень и гравий плотные природные для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Технические условия
 690. ДСТУ Б В.2.7-76-98. Песок для строительных пород из отсевов дробления скальных горных пород горно-обогатительных комбинатов Украины. Технические условия
 691. ДСТУ Б В.2.7-77-98. Мастики герметизирующие бутилкаучуковые. Технические условия
 692. ДСТУ Б В.2.7-78-98. Матеріал герметизуючий бутилрегенератний. Технічні умови
 693. ДСТУ Б В.2.7-79-98. Мастики гидроизоляционные бутилкаучуковые и битумно-бутилкаучуковые. Технические условия
 694. ДСТУ Б В.2.7-80:2008. Будівельні матеріали. Цегла та камені силікатні. Технічні умови
 695. ДСТУ Б В.2.7-80-98. Цегла та камені силікатні. Технічні умови (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.09 N 277)
 696. ДСТУ Б В.2.7-81-98. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения показателя сцепления с поверхностью стекла и каменных материалов.
 697. ДСТУ Б В.2.7-81-98. Зміна N1. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения показателя сцепления с поверхностью стекла и каменных материалов.
 698. ДСТУ Б В.2.7-82:2010. Будівельні матеріали. В'яжучі гіпсові. Технічні умови
 699. ДСТУ Б В.2.7-82-99. В'яжучі гіпсові. Технічні умови (українською та російською мовами)(скасований - наказ Мінрегіонбуду від 18.08.10 N319)
 700. ДСТУ Б В.2.7-83:2014. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань
 701. ДСТУ Б В.2.7-83-99 (ГОСТ 2678-94). Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні (скасовано - наказ від 24 березня 2014 р. N 84)
 702. ДСТУ Б В.2.7-84-99 (ГОСТ 26589-94). Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань
 703. ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94). Цементи сульфатостійкі. Технічні умови.
 704. ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94). Зміна N 1. (Цементи сульфатостійкі. Технічні умови)
 705. ДСТУ Б В.2.7-86-99 (ГОСТ 26798.1-96). Цементи тампонажні. Методи випробувань
 706. ДСТУ Б В.2.7-87-99 (ГОСТ 26798.2-96). Цементи тампонажні типів I-G та I-H. Методи випробувань
 707. ДСТУ Б В.2.7-88-99 (ГОСТ 1581-96). Портландцементи тампонажні. Технічні умови
 708. ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98). Матеріали на основі органічних в'яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань. (Втратив чинність частково- наказ від 30.12.2015 року N 343). (Відновлено у частині розділу 28 - наказ УНДНЦС
 709. ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98). Зміна N 1
 710. ДСТУ Б В.2.7-90:2011. Вапно будівельне. Технічні умови
 711. ДСТУ Б В.2.7-90-99. Вапно будівельне. Технічні умови (скасовано - наказ Міерегіону від 30.12.11 N 410)
 712. ДСТУ Б В.2.7-91-99. В'яжучі мінеральні. Класифікація
 713. ДСТУ Б В.2.7-92-99. Суміші бетонні і цементобетони дорожні на вапнякових заповнювачах. Технічні умови
 714. ДСТУ Б В.2.7-93-2000. Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену.Технічні умови (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду Ураїни N 26 від 21.01.2008р.)
 715. ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93). Вата мінеральна. Технічні умови (скасовано - наказ від 17.06.2016 р. N 166)
 716. ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97). Листи гіпсокартонні. Технічні умови
 717. ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97). Листи гіпсокартонні. Технічні умови. Поправка
 718. ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94). Суміші бетонні. Технічні умови
 719. ДСТУ Б В.2.7-97-2000 (ГОСТ 9573-96). Изделия из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия (скасовано - наказ від 17.06.2016 р. N 166)
 720. ДСТУ Б В.2.7-98-2000 (ГОСТ 21880-94). Мати прошивні із мінеральної вати теплоізоляційні. Технічні умови (скасовано - наказ від 17.06.2016 р. N 166; замінено на ДСТУ Б В.2.7-317:2016)
 721. ДСТУ Б В.2.7-99-2000 (ГОСТ 22950-95). Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия (скасовано - наказ від 17.06.2016 р. N 166)
 722. ДСТУ Б В.2.7-100-2000 (ГОСТ 25094-94). Добавки активні мінеральні для цементів. Методи випробувань
 723. ДСТУ Б В.2.7-101-2000 (ГОСТ 30547-97). Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови
 724. ДСТУ Б В.2.7-101-2000 (ГОСТ 30547-97). Зміна N 1 (міждержавна)
 725. ДСТУ Б В.2.7-102-2000. Строительные материалы. Щебень и песок декоративные из скальных горных пород горно-обогатительных комбинатов и шахт Украины. Технические условия
 726. ДСТУ Б В.2.7-103-2000 (ГОСТ 30307-95). Мастики строительные полимерные клеящие латексные. Технические условия
 727. ДСТУ Б В.2.7-104-2000. Камінь і щебінь гіпсові і гіпсоангідритові для виробництва в'яжучих матеріалів. Технічні умови.
 728. ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99). Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі
 729. ДСТУ Б В.2.7-106-2001. Герметизуючі нетверднучі полімерні матеріали Бутепрол-2М, Тегерон. Технічні умови
 730. ДСТУ Б В.2.7-107-2001 (ГОСТ 24866-99). Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні умови (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду Украини від 08.07.09 N277)
 731. ДСТУ Б В.2.7-107:2008. Будівельні матеріали. Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні умови (втратив чинність - наказ наказ від 07 серпня 2013 р. N 367)
 732. ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000). Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови
 733. ДСТУ Б В.2.7-109-2001. Породи карбонатні для виробництва вапна. Технічні умови
 734. ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000). Скло загартоване будівельне. Технічні умови
 735. ДСТУ Б В.2.7-111-2001. Плиты гипсовые для перегородок и внутренней облицовки стен. Технические условия
 736. ДСТУ Б В.2.7-111-2001. Зміна N1. Плити гіпсові для перегородок та внутрішнього облицювання стін. Технічні умови
 737. ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Цементы. Общие технические условия (на русском языке)
 738. ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Цементи. Загальні технічні умови (українською мовою)
 739. ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Зміна N 1. Цементи. Загальні технічні умови.
 740. ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Зміна N 2. Цементи. Загальні технічні умови
 741. ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Зміна N З. Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови
 742. ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Поправки
 743. ДСТУ Б В.2.7-113-2002 (ГОСТ 25945-98). Матеріали і вироби полімерні будівельні герметизуючі нетвердкі. Методи випробувань
 744. ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000). Суміші бетонні. Методи випробувань
 745. ДСТУ Б В.2.7-115-2002 (ГОСТ 30733-2000). Скло з низькоемісійним твердим покриттям. Технічні умови
 746. ДСТУ Б В.2.7-116-2002 (ГОСТ 30740-2000). Матеріали герметизуючі для швів аеродромних покриттів. Загальні технічні умови
 747. ДСТУ Б В.2.7-117-2002 (ГОСТ 6787-2001). Плитки керамічні для підлог. Технічні умови (Отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N 422)
 748. ДСТУ Б В.2.7-118-2002 (ГОСТ 27180-2001). Плитки керамічні. Методи випробувань (Отменен - приказы Минрегиона от 30.12.11 N 422; от 12.06.12 N300)
 749. ДСТУ Б В.2.7-119:2011. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови
 750. ДСТУ Б В.2.7-119:2011. Зміна N 1. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови
 751. ДСТУ Б В.2.7-120-2003. Добавки енергозберігаючі для керамічних будівельних виробів. Загальні технічні вимоги
 752. ДСТУ Б В.2.7-121-2003. Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови (втратив чинність - наказ від 27.05.2014 N 153)
 753. ДСТУ Б В.2.7-121:2014. Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови
 754. ДСТУ Б В.2.7-121:2014. Зміна N 1. Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови
 755. ДСТУ Б В.2.7-122-2003 (ГОСТ 111-2001). Стекло листовое. Технические условия (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 19.11.09 N502)
 756. ДСТУ Б В.2.7-122:2009 (ЕN 572:2004, NЕQ). Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні умови
 757. ДСТУ Б В.2.7-123-2004 (ГОСТ 30826-2001). Будівельні матеріали. Скло багатошарове будівельного призначення Технічні умови
 758. ДСТУ Б В.2.7-124-2004. Будівельні матеріали. Цемент для будівельних розчинів. Технічні умови
 759. ДСТУ Б В.2.7-124-2004. Зміна N 1. Будівельні матеріали. Цемент для будівельних розчинів. Технічні умови
 760. ДСТУ Б В.2.7-125:2006. Будівельні матеріали. Матеріали з маломіцних вапняків для дорожніх робіт. Технічні умови
 761. ДСТУ Б В.2.7-126:2011. Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови
 762. ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови (Скасовані - наказ Мінрегіонбуду України від 27.05.11 N 55)
 763. ДСТУ Б В.2.7-127:2006. Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови (втратив чинність з 01.07.2016 - наказ від 10.08.2015 N 191)
 764. ДСТУ Б В.2.7-127:2015. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови
 765. ДСТУ Б В.2.7-127:2006. Зміна N 1. Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови
 766. ДСТУ Б В.2.7-127:2006. Зміна N 2. Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови
 767. ДСТУ Б В.2.7-128:2006. Будівельні матеріали. Добавки активні мінеральні та добавки-навповнювачі до цементу. Технічні умови
 768. ДСТУ Б В.2.7-128:2006. Зміна N 1. Будівельні матеріали. Добавки активні мінеральні та добавки-навповнювачі до цементу. Технічні умови
 769. ДСТУ Б В.2.7-129:2006. Будівельні матеріали. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови (скасовано - наказ від 22.04.2013 N 331)
 770. ДСТУ Б В.2.7-129:2013. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови
 771. ДСТУ Б В.2.7-130:2007. Будівельні матеріали. Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови
 772. ДСТУ Б В.2.7-130:2007. Зміна N1. Будівельні матеріали. Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови
 773. ДСТУ Б В.2.7-131:2007. Будівельні матеріали. Пісок кварцовий. Технічні умови
 774. ДСТУ Б В.2.7-132:2007. Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Номенклатура показників
 775. ДСТУ Б В.2.7-133:2007. Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні отвердіваючі однокомпонентні. Методи випробування
 776. ДСТУ Б В.2.7-134:2007. Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Методи випробування
 777. ДСТУ Б В.2.7-135:2007. Будівельні матеріали. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови
 778. ДСТУ Б В.2.7-135:2007. Зміна N 1. Будівельні матеріали. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови
 779. ДСТУ Б В.2.7-136:2007. Будівельні матеріали. Матеріали для заливки швів і тріщин покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні вимоги
 780. ДСТУ Б В.2.7-136:2016. Матеріали для герметизації швів і тріщин в покриттях доріжних одягів автомобільних доріг. Загальні технічні вимоги
 781. ДСТУ Б В.2.7-137:2008. Будівельні матеріали. Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови
 782. ДСТУ Б В.2.7-137:2008. Зміна N1. Будівельні матеріали. Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови
 783. ДСТУ Б В.2.7-137:2008. Зміна N2. Будівельні матеріали. Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови
 784. ДСТУ Б В.2.7-138:2007 (ГОСТ 22856-89, МОD). Будівельні матеріали. Щебінь, гравій та пісок декоративні з природного каменю. Технічні умови
 785. ДСТУ Б В.2.7-139:2007 (ЕN 1304:1998, МОD). Будівельні матеріали. Черепиця полімерпіщана. Технічні умови
 786. ДСТУ Б В.2.7-140:2007 (EN 1451-1:1998, MOD). Будівельні матеріали. Труби з поліпропілену та фасонні вироби до них для внутрішньої каналізації будинків і споруд. Технічні умови
 787. ДСТУ Б В.2.7-141:2007. Будівельні матеріали. Труби з непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для холодного водопостачання. Технічні умови
 788. ДСТУ Б В.2.7-142:2007 (ISO/DIS 15877:2006, EN ISO 1452:1999, MOD). Труби з хлорованого полівінілхлориду (хпвх) та фасонні вироби до них для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови
 789. ДСТУ Б В.2.7-143:2007 (EN ISO 15875-2:2003, MOD). Будівельні матеріали. Труби зі структурованого поліетилену для холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови
 790. ДСТУ Б В.2.7-144:2007 (EN ISO 15874-2: 2003, MOD). Будівельні матеріали. Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену. Технічні умови
 791. ДСТУ Б В.2.7-145:2008. Будівельні матеріали. Вироби бетонні тротуарні неармовані. Технічні умови
 792. ДСТУ Б В.2.7-146:2008. Будівельні матеріали. Вироби полівінілхлоридні погонажні. Загальні технічні умови
 793. ДСТУ Б В.2.7-147:2008 (EN 12371:2001, MOD). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення морозостійкості (Див. зміни - накази Мінрегіонбуду від 02.04.08 N148; від 06.01.11 N2)
 794. ДСТУ Б В.2.7-148:2008 (EN 572:2004, NEQ). Будівельні матеріали. Скло листове армоване. Технічні умови
 795. ДСТУ Б В.2.7-149:2008. Будівельні матеріали. Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт. Технічні умови
 796. ДСТУ Б В.2.7-150:2008. Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (Монтажні піни). Загальні технічні умови
 797. ДСТУ Б В.2.7-151:2008 (EN12201-2:2003, MOD). Будівельні матеріали. Труби поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови (див. зміни)
 798. ДСТУ Б В.2.7-151:2008 (EN12201-2:2003, MOD). Зміна N 1. Будівельні матеріали. Труби поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови
 799. ДСТУ Б В.2.7-152:2008 (EN 13161:2001, MOD). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення границі міцності при згині під постійним моментом
 800. ДСТУ Б В.2.7-153:2008 (EN 14066:2003, MOD). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення опору старінню через тепловий удар
 801. ДСТУ Б В.2.7-154:2008 (EN 14157:2004, MOD). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення стійкості до стирання
 802. ДСТУ Б В.2.7-155:2008 (EN 14231:2003, MOD). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення опору ковзанню з використанням маятникового дослідного приладу
 803. ДСТУ Б В.2.7-156:2008 (EN 572:2004, NEQ). Будівельні матеріали. Скло листове узорчате. Технічні умови
 804. ДСТУ Б В.2.7-157:2008 /ДСТУ Б В.2.7-157:2011 (ГОСТ 10832-2009)/. Будівельні матеріали. Пісок і щебінь перлітові спучені. Технічні умови (Див. наказ Мінрегіонбуду від 26.01.2011 N 16)
 805. ДСТУ Б В.2.7-158:2008 (ISO 11600:2002, MOD). Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні. Класифікація. Загальні технічні вимоги
 806. ДСТУ Б В.2.7-159:2008 (EN 685:1995, NEQ). Будівельні матеріали. Матеріали та вироби полімерні для покриття підлог. Класифікація
 807. ДСТУ Б В.2.7-160:2008. Будівельні матеріали. Лінолеум полівінілхлоридний на тканинній підоснові. Технічні умови (EN 650:1996, NEQ)
 808. ДСТУ Б В.2.7-161:2008. Будівельні матеріали. Плити декоративні на основі природного каменю. Технічні умови
 809. ДСТУ Б В.2.7-162:2008. Будівельні матеріали. Вироби паперово-шаруваті декоративні. Номенклатура показників
 810. ДСТУ Б В.2.7-163:2008. Будівельні матеріали. Плити бетонні фасадні. Технічні умови
 811. ДСТУ Б В.2.7-164:2008. Будівельні матеріали. Вироби з ніздрюватих бетонів теплоізоляційні. Технічні умови
 812. ДСТУ Б В.2.7-164:2008. Зміна N 2. Будівельні матеріали. Вироби з ніздрюватих бетонів теплоізоляційні. Технічні умови
 813. ДСТУ Б В.2.7-164:2008. Зміна N 1. Будівельні матеріали. Вироби з ніздрюватих бетонів теплоізоляційні. Технічні умови
 814. ДСТУ Б В.2.7-165:2008 (EN ISO 12571:2000, NEQ). Будівельні матеріали. Методи визначення гігроскопічної сорбції будівельних матеріалів та виробів
 815. ДСТУ Б В.2.7-166:2008. Будівельні матеріали. Щебінь і пісок із пористих гірських порід. Технічні умови
 816. ДСТУ Б В.2.7-167:2008 (EN 13162:2001, NEQ). Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому. Загальні технічні умови
 817. ДСТУ Б В.2.7-168:2008 (EN 13166:2001, NEQ). Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні з пінофенопласту. Технічні умови
 818. ДСТУ Б В 2.7-169:2008 (EN 13162:2001, NEQ). Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати ламельні. Технічні умови
 819. ДСТУ Б В.2.7-170:2008. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності
 820. ДСТУ Б В.2.7-170:2008. Зміна N1. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності
 821. ДСТУ Б В.2.7-171:2008 (EN 934-2:2001, NEQ). Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови
 822. ДСТУ Б В.2.7-172:2008 (EN 480-10:1996, NEQ). Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань. Визначення вмісту водорозчинного хлориду
 823. ДСТУ Б В.2.7-173:2008 (EN 480-12:1997, NEQ). Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань. Визначення вмісту лугу в добавках
 824. ДСТУ Б В.2.7-174:2008 (EN 480-6:1996, NEQ). Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань. Аналіз методом інфрачервоної спектроскопії
 825. ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008. Будівельні матеріали. Настанова щодо застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах
 826. ДСТУ Б В.2.7-176:2008 (EN 206-1:2000, NEQ). Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови
 827. ДСТУ Б В.2.7-177:2009. Будівельні матеріали. Перехідники "поліетилен-сталь" для газопроводів із поліетиленових труб. Технічні умови
 828. ДСТУ Б В.2.7-178:2009 (EN 12201-3:2003, MOD). Будівельні матеріали. Деталі з'єднувальні для водопроводів із поліетиленових труб. Технічні умови
 829. ДСТУ Б В.2.7-179:2009 (EN 1555-3:2002, MOD). Будівельні матеріали. Деталі з'єднувальні для газопроводів із поліетиленових труб. Технічні умови
 830. ДСТУ Б В.2.7-181:2009. Будівельні матеріали. Цементи лужні. Технічні умови
 831. ДСТУ Б В.2.7-181:2009. Зміна N 1. Будівельні матеріали. Цементи лужні. Технічні умови
 832. ДСТУ Б В.2.7-182:2009. Будівельні матеріали. Методи визначення терміну ефективної експлуатації та теплопровідності будівельних ізоляційних матеріалів у розрахункових та стандартних умовах
 833. ДСТУ Б В.2.7-183:2009. Будівельні матеріали. Матеріали та вироби будівельні звукопоглинальні і звукоізоляційні. Класифікація й загальні технічні вимоги
 834. ДСТУ Б В.2.7-184:2009. Будівельні матеріали. Матеріали звукоізоляційні і звукопоглинальні. Методи випробувань
 835. ДСТУ Б В.2.7-185:2009. Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення нормальної густоти, строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму
 836. ДСТУ Б В.2.7-186:2009. Будівельні матеріали. Цементи. Метод визначення водовідділення
 837. ДСТУ Б В.2.7-187:2009. Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення міцності на згин і стиск
 838. ДСТУ Б В.2.7-188:2009. Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення тонкості помелу
 839. ДСТУ Б В.2.7-189:2009. Будівельні матеріали. Пісок стандартний для випробувань цементів. Технічні умови
 840. ДСТУ Б В.2.7-190:2009. Будівельні матеріали. Вироби волокнистоцементні. Номенклатура показників
 841. ДСТУ Б В.2.7-191:2009. Будівельні матеріали. Вироби паркетні. Номенклатура показників
 842. ДСТУ Б В.2.7-192:2009. Будівельні матеріали. Матеріали будівельні нерудні і заповнювачі для бетону пористі. Номенклатура показників
 843. ДСТУ Б В.2.7-193:2009. Будівельні матеріали. Матеріали в'яжучі: гіпс, вапно і композиції на їх основі. Номенклатура показників
 844. ДСТУ Б В.2.7-194:2009. Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні будівельні. Номенклатура показників
 845. ДСТУ Б В.2.7-195:2009. Будівельні матеріали. Матеріали і вироби теплоізоляційні. Номенклатура показників
 846. ДСТУ Б В.2.7-196:2009. Будівельні матеріали. Матеріали клеючі полімерні для оздоблення та облицювання. Номенклатура показників
 847. ДСТУ Б В.2.7-197:2009. Будівельні матеріали. Матеріали облицювальні із природного каменю та блоки для їх виготовлення. Номенклатура показників
 848. ДСТУ Б В.2.7-198:2009. Будівельні матеріали. Матеріали оздоблювальні та вироби облицювальні полімерні. Номенклатура показників
 849. ДСТУ Б В.2.7-199:2009. Будівельні матеріали. Плити деревно-волокнисті. Номенклатура показників
 850. ДСТУ Б В.2.7-200:2009. Будівельні матеріали. Скло та вироби будівельного призначення зі скла. Номенклатура показників
 851. ДСТУ Б В.2.7-201:2009. Будівельні матеріали. Труби чавунні та пластмасові каналізаційні, фасонні частини до них та муфти чавунні для азбестоцементних напірних труб. Номенклатура показників
 852. ДСТУ Б В.2.7-202:2009. Будівельні матеріали. Цементи та матеріали цементного виробництва. Методи хімічного аналізу
 853. ДСТУ Б В.2.7-203:2009. Будівельні матеріали. Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт. Технічні умови
 854. ДСТУ Б В.2.7-204:2009. Будівельні матеріали. Щебінь із природного каменю для баластного шару залізничної колії. Технічні умови
 855. ДСТУ Б В.2.7-205:2009. Будівельні матеріали. Золи-виносу теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови
 856. ДСТУ Б В.2.7-206:2009. Будівельні матеріали. Сировина для виробництва піску, гравію та щебеню із гравію для будівельних робіт. Технічні умови
 857. ДСТУ Б В.2.7-207:2009. Будівельні матеріали. Матеріали щебеневі, гравійні та піщані, оброблені неорганічними в'яжучими. Технічні умови
 858. ДСТУ Б В.2.7-208:2009. Будівельні матеріали. Баласт гравійний та гравійно-піщаний для залізничної колії. Технічні умови
 859. ДСТУ Б В.2.7-209:2009. Будівельні матеріали. Щебінь з доменного шлаку для виробництва мінеральної вати. Технічні умови
 860. ДСТУ Б В.2.7-210:2009. Будівельні матеріали. Матеріали з відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови (скасовано - наказ Мінрегіонбуду від 19.11.2010 N463)
 861. ДСТУ Б В.2.7-210:2010. Будівельні матеріали. Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови
 862. ДСТУ Б В.2.7-211:2009. Будівельні матеріали. Суміші золошлакові теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови
 863. ДСТУ Б В.2.7-212:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення стираності
 864. ДСТУ Б В.2.7-213:2009. Будівельні матеріали. Бетони хімічно стійкі. Методи випробувань
 865. ДСТУ Б В.2.7-214:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками
 866. ДСТУ Б В.2.7-215:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Правила підбору складу
 867. ДСТУ Б В.2.7-216:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення деформацій усадки та повзучості
 868. ДСТУ Б В.2.7-217:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення призмовоі міцності, модуля пружності і коефіцієнта Пуассона
 869. ДСТУ Б В.2.7-218:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи випробування на витривалість
 870. ДСТУ Б В.2.7-219:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Метод прискореного визначення міцності на стиск
 871. ДСТУ Б В.2.7-220:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю
 872. ДСТУ Б В.2.7-221:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Класифікація і загальні технічні вимоги
 873. ДСТУ Б В.2.7-222:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Радіоізотопний метод визначення середньої густини
 874. ДСТУ Б В.2.7-223:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за зразками, відібраними з конструкцій
 875. ДСТУ Б В.2.7-224:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Правила контролю міцності
 876. ДСТУ Б В.2.7-225:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Метод визначення тепловиділення при твердненні
 877. ДСТУ Б В.2.7-226:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності
 878. ДСТУ Б В.2.7-227:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення характеристик тріщиностійкості (в'язкості руйнування) при статичному навантаженні
 879. ДСТУ Б В.2.7-228:2009 (ГОСТ 31364-2007, MOD). Будівельні матеріали. Скло з низькоемісійним м'яким покриттям. Технічні умови
 880. ДСТУ Б В.2.7-229:2010 (EN 1926:2006, MOD). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення міцності при стиску
 881. ДСТУ Б В.2.7-230:2010 (EN 12407:2007, MOD). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Петрографічний аналіз
 882. ДСТУ Б В.2.7-231:2010 (EN 1936:2006, MOD). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. визначення дійсної густини, об'ємної щільності, загальної та відкритої пористості
 883. ДСТУ Б В.2.7-232:2010. Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань
 884. ДСТУ Б В.2.7-233:2010. Будівельні матеріали. Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови
 885. ДСТУ Б В.2.7-234:2010. Будівельні матеріали. Матеріали рулонні бітумні та бітумно-полімерні на скловолокнистій основі покрівельні і гідроізоляційні. Технічні умови
 886. ДСТУ Б В.2.7-235:2010. Будівельні матеріали. Фасонні елементи з мінеральної вати для ізоляції трубопроводів. Технічні умови
 887. ДСТУ Б В.2.7-236:2010. Будівельні матеріали. Мастики на основі бітуму покрівельні та ізоляційні гарячі. Технічні умови
 888. ДСТУ Б В.2.7-237:2010 (ГОСТ 6665-91, MOD). Будівельні матеріали. Камені бетонні і залізобетонні бортові. Технічні умови
 889. ДСТУ Б В.2.7-238:2010 (ГОСТ 17608-91, MOD). (Скан). Будівельні матеріали. Плити бетонні тротуарні. Технічні умови
 890. ДСТУ Б В.2.7-239:2010 (EN 1015-11:1999, NEQ). Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Методи випробувань
 891. ДСТУ Б В.2.7-241:2010. Будівельні матеріали. Камінь бутовий. Технічні умови
 892. ДСТУ Б В.2.7-242:2010. Будівельні матеріали. Прокладки ущільнювальні для вікон і дверей. Загальні технічні умови
 893. ДСТУ Б В.2.7-243:2010. Будівельні матеріали. Вироби паркетні. паркет планковий. Технічні умови
 894. ДСТУ Б В.2.7-244:2010. Будівельні матеріали. Вироби з деревини і деревинних матеріалів. Покриття лакофарбові. Класифікація і познаки
 895. ДСТУ Б В.2.7-245:2010. Будівельні матеріали. Вироби керамічні клінкерні. Технічні умови
 896. ДСТУ Б В.2.7-246:2010. Будівельні матеріали. Камені бортові і стінові з гірських порід. Технічні умови
 897. ДСТУ Б В.2.7-247:2010. Будівельні матеріали. Порошок мінеральний для сумішей асфальтобетонних та органо-мінеральних дорожніх. Методи випробувань
 898. ДСТУ Б В.2.7-248:2011 (ГОСТ 8462-85, MOD). Матеріали стінові. Методи визначення границь міцності при стиску і згині
 899. ДСТУ Б В.2.7-249:2011 (ГОСТ 20910-90, MOD). Бетони жаростійкі. Технічні умови
 900. ДСТУ Б В.2.7-250:2011 (ГОСТ 21718-84, MOD). Матеріали будівельні. Діелькометричнии метод вимірювання вологості
 901. ДСТУ Б В.2.7-251:2011 (ГОСТ 23250-78, MOD). Матеріали будівельні. Метод визначення питомої теплоємності
 902. ДСТУ Б В.2.7-252:2011 (ГОСТ 24332-88, MOD). Цегла та камені силікатні. Ультразвуковий метод визначення міцності на стиск
 903. ДСТУ Б В.2.7-253:2011 (ГОСТ 25898-83, MOD). Матеріали та вироби будівельні. Методи визначення опору паропроникності
 904. ДСТУ-Н Б В.2.7-254:2012. (Скан). Приготування та застосування дорожніх бітумів, модифікованих адгезіиними добавками на основі катіонних поверхнево-активних речовин
 905. ДСТУ Б В.2.7-255:2011 (ГОСТ 474- 90, MOD). Цегла кислототривка. Технічні умови
 906. ДСТУ Б В.2.7-256:2011 (ГОСТ 961-89, MOD). Плитки кислототривкі і термокислототривкі керамічні. Технічні умови
 907. ДСТУ Б В.2.7-257:2011 (ГОСТ 965-89, MOD). Портландцементи білі.Технічні умови
 908. ДСТУ Б В.2.7-258:2011 (ГОСТ 969-91, MOD). Цементи глиноземисті та високоглиноземисті. Технічні умови
 909. ДСТУ Б В.2.7-259:2011 (ГОСТ 3135-82, MOD). Картон покрівельний. Технічні умови
 910. ДСТУ Б В.2.7-260:2011 (ГОСТ 2697-83, MOD). Пергамін покрівельний. Технічні умови
 911. ДСТУ Б В.2.7-261:2011 (ГОСТ 3476-74, MOD). Шлаки доменні та електротермофосфорні гранульовані для виробництва цементів. Технічні умови (скасовано - наказ від 18.12.2014 N 356)
 912. ДСТУ Б В.2.7-262:2011 (ГОСТ 7415-86, MOD). Гідроізол. Технічні умови
 913. ДСТУ Б В.2.7-264:2011 (ГОСТ 9758-86, MOD). Заповнювачі пористі неорганічні для будівельних робіт. Методи випробувань
 914. ДСТУ Б В.2.7-265:2011 (ГОСТ 10923-82, MOD). Руберойд. Технічні умови
 915. ДСТУ Б В.2.7-266:2011 (ГОСТ 11052-74, MOD). Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний. Технічні умови
 916. ДСТУ Б В.2.7-268:2011 (ГОСТ 15825-80, MOD). Портландцемент кольоровий. Технічні умови
 917. ДСТУ Б В.2.7-269:2011 (ГОСТ 16914-71, MOD). Лінолеум гумовий багатошаровий - релін. Технічні умови
 918. ДСТУ Б В.2.7-270:2011 (ГОСТ 18623-82, MOD). Плитки керамічні литі та килими з них. Технічні умови
 919. ДСТУ Б В.2.7-271:2011 ГОСТ 19222-84, MOD). Арболіт та вироби з нього. Загальні технічні умови
 920. ДСТУ Б В.2.7-272:2011 (ГОСТ 20429-84, MOD). Фольгоізол. Технічні умови
 921. ДСТУ Б В.2.7-273:2011 (ГОСТ 23732-79, MOD). Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови
 922. ДСТУ Б В.2.7-274:2011 (ГОСТ 24640-91, MOD). Добавки для цементів. Класифікація
 923. ДСТУ Б В.2.7-275:2011 (ГОСТ 24748-81, MOD). Вироби вапняно-кремнеземисті теплоізоляційні. Технічні умови
 924. ДСТУ Б В.2.7-276:2011 (ГОСТ 25609-83, MOD). Матеріали полімерні рулонні і плиткові для підлог. Метод визначення показника теплозасвоєння
 925. ДСТУ Б В.2.7-277:2011 (ГОСТ 26816-86, MOD). Плити цементностружкові. Технічні умови
 926. ДСТУ Б В.2.7-278:2011 (ГОСТ 27005-86, MOD). Бетони легкі та ніздрюваті. Правила контролю середньої густини
 927. ДСТУ Б В.2.7-279:2011 (ГОСТ 10296-79, MOD). Ізол. Технічні умови
 928. ДСТУ Б В.2.7-280:2011 (ГОСТ 12865-67, MOD). Вермикуліт спучений. Технічні умови
 929. ДСТУ Б В.2.7-281:2011. Цементи. Класифікація
 930. ДСТУ Б В.2.7-282:2011 (EN 14411:2006, NEQ). Плитки керамічні. Технічні умови
 931. ДСТУ Б В.2.7-283:2011. Плитки керамічні. Методи випробувань
 932. ДСТУ Б В.2.7-284:2011. Плитки скляні облицювальні килимово-мозаїчні та килими з них. Технічні умови
 933. ДСТУ Б В.2.7-285:2011 (ГОСТ 23233-78, MOD). Заповнювач стільниковий паперовий.Технічні умови
 934. ДСТУ Б В.2.7-286:2011 (ГОСТ 13448-82, MOD). Грати вентиляційні пластмасові. Технічні умови
 935. ДСТУ Б В.2.7-287:2011. Бетон силікатний щільний. Технічні умови
 936. ДСТУ Б В.2.7-288:2011. Бетони хімічно стійкі. Технічні умови
 937. ДСТУ Б В.2.7-289:2011 (EN 196-9:2010, MOD). Цементи. Методи визначення теплоти гідратації (втратив чинність - наказ від 30.12. 2015 року N 353)
 938. ДСТУ Б В.2.7-290:2011 (ГОСТ 22023-76, MOD). Будівельні матеріали. Метод мікроскопічного кількісного аналізу структури
 939. ДСТУ Б В.2.7-291:2011 (ГОСТ 23422-87, MOD). Будівельні матеріали. Нейтронний метод вимірювання вологості
 940. ДСТУ Б В.2.7-293:2011 (ГОСТ 19177-81, MOD). Прокладки гумові пористі ущільнювальні. Технічні умови
 941. ДСТУ Б В.2.7-294:2011 (ГОСТ 11583-74, MOD). Матеріали будівельні полімерні оздоблювальні. Методи визначення кольоростіикості під дією світла, рівномірності забарвлення та світлості
 942. ДСТУ Б В.2.7-295:2011 (ГОСТ 26150-84, MOD). Матеріали та вироби будівельні полімерні оздоблювальні на основі полівінілхлориду. Метод санітарно-хімічної оцінки
 943. ДСТУ Б В.2.7-296:2011 (ГОСТ 24434-80, MOD). Панелі шаруваті з утеплювачем із пінопластів для стін та покриттів будівель. Пінопласти. Метод визначення усадки
 944. ДСТУ Б В.2.7-297:2011 (ГОСТ 23404-86, MOD). Панелі легкі огороджуючі з утеплювачем із пінопласту. Метод визначення модулів пружності і зсуву пінопласту
 945. ДСТУ-Н Б В.2.7-298:2013. Настанова щодо приготування та застосування бітумів дорожніх, модифікованих полімерами
 946. ДСТУ-Н Б В.2.7-298:2013. Зміна N 1. Настанова щодо приготування та застосування бітумів дорожніх, модифікованих полімерами
 947. ДСТУ-Н Б В.2.7-299:2013. Настанова щодо визначення складу важкого бетону
 948. ДСТУ Б В.2.7-300:2014 (EN 197-2:2000, MOD). Цемент. Частина 2. Оцінювання відповідності (замінено на ДСТУ Б EN 197-2:2016)
 949. ДСТУ-Н Б В.2.7-301:2014. Настанова щодо приготування та застосування сумішей асфальтобетонних та асфальтобетону, модифікованих природними бітумами
 950. ДСТУ Б В.2.7-302:2014 (EN 15167-1:2006, NEQ). Шлак доменний гранульований для цементів, бетонів і будівельних розчинів. Технічні умови та оцінка відповідності
 951. ДСТУ-Н Б В.2.7-303:2015. Настанова щодо приготування та застосування бітумів, модифікованих добавками на основі синтетичних восків
 952. ДСТУ Б В.2.7-305:2015. Суміші бітумомінеральні дорожні. Загальні технічні умови
 953. ДСТУ Б В.2.7-305:2015. Поправка. Суміші бітумомінеральні дорожні. Загальні технічні умови
 954. ДСТУ Б В.2.7-306:2015. Суміші бітумомінеральні дорожні. Методи випробувань
 955. ДСТУ-Н Б В.2.7-308:2015. Настанова з виготовлення виробів з ніздрюватого бетону
 956. ДСТУ Б В.2.7-309:2016. Грунти, укріплені в'яжучим. Методи випробувань
 957. ДСТУ Б В.2.7-310:2016. Бітуми дорожні, модифіковані гумовою крихтою. Технічні умови
 958. ДСТУ Б В.2.7-311:2016. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній, модифіковані гумовою крихтою. Технічні умови
 959. ДСТУ Б В.2.7-312:2016. Арматура неметалева композитна базальтова періодичного профілю. Загальні технічні умови
 960. ДСТУ Б В.2.7-313:2016. Бітуми дорожні, модифіковані комплексами добавок. Технічні умови
 961. ДСТУ-Н Б В.2.7-314:2016. Настанови щодо модифікації бітумів дорожніх комплексами добавок
 962. ДСТУ-Н Б В.2.7-315:2016. Настанови щодо виробництва та застосування асфальтобетонних сумішей за знижених технологічних температур із використанням енергозберігаючих добавок
 963. ДСТУ Б В.2.7-316:2016. Плити та картон мінераловатні теплоізоляційні. Технічні умови
 964. ДСТУ Б В.2.7-317:2016. Мати та шнури мінераловатні теплоізоляційні. Технічні умови
 965. ДСТУ Б В.2.7-318:2016. Вата мінеральна. Технічні умови
 966. ДСТУ Б В.2.7-319:2016. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Методи випробувань
 967. ДСТУ Б В.2.7-53:2014. Вироби волокнистоцементні хвилясті. Технічні умови
 968. ВБН В.2.8-218-046:2006. Річні терміни експлуатації дорожніх машин і механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг
 969. ДБН В.2.8-1-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Вимоги до розробки засобів механізації в будівництві і оцінки їх технічного рівня (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 970. ДБН В.2.8-1-96. Поправка (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 971. ДБН В.2.8-2-95. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Обладнання і механізований інструмент. Види випробувань. Порядок здійснення. (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 972. ДБН В.2.8-3-95. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Технічна експлуатація будівельних машин (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 973. ДБН В.2.8-4-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Загальні вимоги. (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 974. ДБН В.2.8-5-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Технічні параметри засобів механізації, що підлягають контролю при сертифікаційних випробуваннях (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 975. ДБН В.2.8-6-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентер та інструмент. Технічне обслуговування та ремонт кранів самохідних стрілових (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 976. ДБН В.2.8-7-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Порядок атестації ремонтного виробництва (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 977. ДСТУ Б В.2.8- 8-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Машини та обладнання для механізації штукатурних робіт в будівництві
 978. ДБН В.2.8-9-98. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Експлуатація будівельних машин. Загальні вимоги (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 979. ДСТУ Б В.2.8-10-98. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Стропи вантажні. Класифікація, параметри та розміри, технічні вимоги
 980. ДСТУ Б В.2.8-10-98. Зміна N 1
 981. ДСТУ Б В.2.8-10-98. Поправки
 982. ДСТУ Б В.2.8-10-98. Поправка
 983. ДБН В.2.8-11-99. Технічні вимоги до ремонту типових пошкоджень металоконструкцій вантажопідіймальних кранів (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 984. ДБН В.2.8-12-2000. Типові норми витрат пального і змащувальних матеріалів для експлуатації техніки в будівництві (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 985. ДБН В.2.8-12-2000. Поправка (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 986. ДБН В.2.8-12-2000. Зміна N1 (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 987. ДБН В.2.8-13-2000. Технічне діагностування гідроприводу будівельних машин (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 988. ДБН В.2.8-14-2000. Правила зберігання будівельних машин (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 989. ДСТУ Б В.2.8-15:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Валики малярні. Технічні умови
 990. ДСТУ Б В.2.8-16:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Ломи сталеві будівельні. Технічні умови
 991. ДСТУ Б В.2.8-17:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Ковші для оздоблювальних робіт. Технічні умови
 992. ДСТУ Б В.2.8-18:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Виски сталеві будівельні. Технічні умови
 993. ДСТУ Б В.2.8-19:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Рівні будівельні. Технічні умови
 994. ДСТУ Б В.2.8-20:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Кельми, лопатки та відрізовки. Технічні умови
 995. ДСТУ Б В.2.8-21:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Гладилки сталеві будівельні. Технічні умови
 996. ДСТУ Б В.2.8-22:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Шпателі. Технічні умови
 997. ДСТУ Б В.2.8-23:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Молотки сталеві будівельні. Технічні умови
 998. ДСТУ Б В.2.8-24:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Рустовки сталеві. Технічні умови
 999. ДСТУ Б В.2.8-25:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Кліщі будівельні. Технічні умови
 1000. ДСТУ Б В.2.8-26:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Різка для різання керамічних плиток. Технічні умови
 1001. ДСТУ Б В.2.8-27:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Соколи для штукатурних робіт. Технічні умови
 1002. ДСТУ Б В.2.8-28:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Правила, терки та напівтерки. Технічні умови
 1003. ДСТУ Б В.2.8-29:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Щітки малярні. Технічні умови
 1004. ДСТУ Б В.2.8-30:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Форми для виготовлення залізобетонних виробів. Номенклатура показників
 1005. ДСТУ Б В.2.8-31:2010 (ГОСТ 23117-91, MOD). Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Затискачі напівавтоматичні для натягу арматури залізобетонних конструкцій. Технічні умови
 1006. ДСТУ Б В.2.8-32:2011 (ГОСТ 25781-83, MOD). Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Технічні умови
 1007. ДСТУ Б В.2.8-33:2011 (ГОСТ 25878-85, MOD). Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Піддони. Конструкція і розміри
 1008. ДСТУ Б В.2.8-34:2011 (ГОСТ 28715-90, MOD). Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Прорізоутворювачі та вкладиші. Конструкція
 1009. ДСТУ Б В.2.8-35:2011 (ГОСТ 27204-87, MOD). Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Борта. Конструкція і розміри
 1010. ДСТУ Б В.2.8-36:2011 (ГОСТ 13981-87, MOD). Форми для виготовлення залізобетонних вібропдропресованих напірних труб. Технічні умови
 1011. ДСТУ Б В.2.8-37:2011 (ГОСТ 26438-85, MOD). Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Методи випробувань на деформативність
 1012. ДСТУ Б В.2.8-38:2011 (ГОСТ 22685-89, MOD). Форми для виготовлення контрольних зразків бетону. Технічні умови
 1013. ДСТУ Б В.2.8-39:2011 (ГОСТ 24258-88, MOD). Засоби підмощування. Загальні технічні умови
 1014. ДСТУ Б В.2.8-40:2011 (ГОСТ 24259-80, MOD). Оснастка монтажна для тимчасового закріплення і вивіряння конструкцій будинків. Класифікація і загальні технічні вимоги
 1015. ДСТУ Б В.2.8-41:2011 (ГОСТ 23478-79, MOD). Опалубка для зведення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Класифікація і загальні технічні вимоги
 1016. ДСТУ Б В.2.8-42:2011 (ГОСТ 23477-79, MOD). Опалубка розбірно-пересувна дрібнощитова інвентарна для зведення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Технічні умови
 1017. ДСТУ Б В.2.8-43:2011 (ГОСТ 23407-78, MOD). Огородження інвентарні будівельних майданчиків та ділянок виконання будівельно-монтажних робіт. Технічні умови
 1018. ДСТУ Б В.2.8-44:2011 (ГОСТ 26887-86, MOD). Майданчики та драбини для будівельно-монтажних робіт. Загальні технічні умови
 1019. ДСТУ Б В.2.8-45:2011 (ГОСТ 28012-89, MOD). Підмості пересувні збірно-розбірні. Технічні умови
 1020. ДСТУ Б В.2.8-46:2011 (ГОСТ 28347-89, MOD). Підмості пересувні з пересувним робочим місцем. Технічні умови
 1021. ДСТУ Б В.2.8-47:2011 (ГОСТ 27321-87, MOD). Риштовання стоякові приставні для будівельно-монтажних робіт. Технічні умови
 1022. ВБН В.2.1-1-97. Основи і фундаменти будівель та споруд. Підсилення фундаментів будівель та споруд, побудованих на лесових грунтах, буроін'єкційними палями
 1023. ВСН 006-89. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка
 1024. ВСН 007-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Конструкции и балластировка ( замінено на ГБН В.2.3-00013741-12)
 1025. ВСН 008-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция
 1026. ВСН 011-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка полости и испытание (відмінено стосовно магістральних трубопроводів - наказ Мінпаливенерго України від 15.06.2009 N 311; замінено на ВБН В.2.3-00013741-09:2009)
 1027. ВСН 13-77. Инструкция по монтажу контактных сетей промышленного и городского электрифицированного транспорта
 1028. ВСН 01-82. Инструкция по проектированию лесозаготовительных предприятий
 1029. ВСН 01-89. Предприятия по обслуживанию автомобилей (Гипроавтотранс) (см. ДБН В.2.3-15:2007)
 1030. ВСН 02-74. Инструкция по определению прочности бетонных сооружений
 1031. ВСН 32-81. Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах
 1032. ВСН 46-83. Инструкция по проектированию дорожных одежд нежесткого типа (Отменен- приказ Укравтодора N756 от 15.10.2004г.)
 1033. ВСН 116-87. Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи (Минсвязи СССР)/Заменены на ВБН В.2.2-45-1-2004/
 1034. ВСН 126-90. Крепление выработок набрызг-бетоном и анкерами при строительстве транспортных тоннелей и метрополитенов нормы проектирования и производства работ
 1035. ВСН 139-80. Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог (заменены на ВБН В.2.3-218-008-97)
 1036. ВСН 144-76. Инструкция по проектированию соединений на высокопрочных болтах в стальных конструкциях мостов
 1037. ВСН 156-88. Инженерно-геологические изыскания железнодорожных, автодорожных и городских мостовых переходов
 1038. ВСН 165-85. Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай)
 1039. ВСН 167-70. Технические указания по проектированию подпорных стен для транспортного строительства
 1040. ВСН 185-75. Технические указания по использованию зол уноса и золошлаковых смесей от сжигания различных видов твердого топлива для сооружения земляного полотна и устройства дорожных оснований и покрытий автомобильных дорог
 1041. ВСН 190-78. Инструкция по инженерно-геологическим изысканиям для проектирования и строительства метрополитенов, горных железнодорожных и автодорожных тоннелей
 1042. ВСН 197-91. Инструкция по проектированию жестких дорожных одежд (заменены на ВБН В.2.3-218-008-97)
 1043. ВСН 208-89. Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог
 1044. ВСН 212-91. Применение бетонов на природных пористых заполнителях для строительства транспортных тоннелей
 1045. ВСН 214-82. Сборник инструкций по защите от коррозии
 1046. ВСН 21-77. Инструкция по проектированию отопления и вентиляции нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. Второе издание
 1047. ВСН 217-87. Подготовка и организация строительно-монтажных работ при сооружении котельных
 1048. ВСН 237-80. Инструкция по разработке проектов производства работ на монтаж внутренних санитарно-технических устройств
 1049. ВСН 24-80. Положение о порядке выбора и согласования трасс и площадок для строительства объектов нефтяной промышленности
 1050. ВСН 261-86. Вибрационная укладка бетона под водой и глинистым раствором
 1051. ВСН 291-72*. Инструкция по проектированию гидроотвалов из глинистых грунтов и прогнозированию их состояния
 1052. ВСН 309-84. Проектирование и устройство набивных свай по вибрационной технологии
 1053. ВСН 30-77. Инструкция по проектированию двухступенчатых безкомпрессорных систем кондиционирования воздуха (Госгражданстрой)
 1054. ВСН 315-80. Инструкция по проектированию футеровок тепловых агрегатов нефтеперерабатывающей промышленности из легкого жаростойкого бетона и теплоизоляционных материалов
 1055. ВСН 316-73. Инструкция по эксплуатации вентиляционных устройств промышленных предприятий минмонтажспецстроя ссср
 1056. ВСН 31-81. Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов министерства нефтяной промышленности
 1057. ВСН 33-87. Указания по производству изысканий и проектированию лесонасаждений вдоль автомобильных дорог
 1058. ВСН 344-75. Инструкция по противокоррозионной защите и ремонту полимерными материалами дымовых промышленных труб и других специальных высотных железобетонных сооружений
 1059. ВСН 345-86. Применение эпоксидно-сланцевых покрытий для гидроизоляции и защиты от коррозии стальных и железобетонных промышленных и сантехнических сооружений и стальных трубопроводов
 1060. ВСН 349-87. Сварка стального оцинкованного профилированного настила для облегченной кровли
 1061. ВСН 353-86. Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей
 1062. ВСН 356-86. Монтаж конструкций одноэтажных промышленных зданий с пространственным решетчатым покрытием из труб (типа "кисловодск")
 1063. ВСН 35-77. Инструкция по проектированию сборных железобетонных крыш жилых и общественных зданий. (Госгражданстрой)
 1064. ВСН 367-76. Инструкция по кладке и футеровке промышленных печей
 1065. ВСН 371-76. Инструкция по изготовлению и эксплуатации разъемных зажимов с профильным вкладышем для стальных канатов
 1066. ВСН 38-90. Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (втратили чинність - наказ ДК "Укравтодор" від 10.03 1998 р N 38; замінено на ВБН В.2.3-218-010-97)
 1067. ВСН 395-85. Монтаж технологического оборудования прокатных станов
 1068. ВСН 396-85. Монтаж технологического оборудования сталеплавильных цехов
 1069. ВСН 398-87. Монтаж технологического оборудования доменных цехов
 1070. ВСН 39-79. Технические указания по укреплению обочин автомобильных дорог
 1071. ВСН 406-87. Монтаж технологического оборудования обогатительных и агломерационных фабрик
 1072. ВСН 412-80. Инструкция по выполнению футеровок тепловых агрегатов методом торкретирования
 1073. ВСН 413-80. Инструкция по монтажу подъемно-транспортного оборудования
 1074. ВСН 41-88. Региональные и отраслевые нормы межремонтных сроков службы нежестких дорожных одежд и покрытий
 1075. ВСН 421-81. Инструкция по составам, технологии изготовления и укладки кислотоупорных торкрет-штукатурок
 1076. ВСН 427-81. Инструкция по сварке стальных конструкций порошковой проволокой ппв-5
 1077. ВСН 429-81. Инструкция по проектированию футеровок промышленных печей из огнеупорных волокнистых материалов
 1078. ВСН 42-87. Инструкция по проведению экономических изысканий для проектирования автомобильных дорог
 1079. ВСН 433-82. Инструкция по полуавтоматической сварке порошковой проволокой монтажных соединений стальных конструкций производственных зданий и сооружений
 1080. ВСН 436-82. Инструкция по применению органосиликатной композиции для защитных покрытий стальных трубопроводов тепловых сетей
 1081. ВСН 437-83. Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 31. Электромонтажные работы электроосвещение и проводки сильного тока
 1082. ВСН 438-83. Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 22. Теплоизоляционные работы
 1083. ВСН 43-85**. Застройка территорий коллективных садов, здания и сооружения. Нормы проектирования
 1084. ВСН 440-83. Инструкция по монтажу технологических трубопроводов из пластмассовых труб
 1085. ВСН 442-83. Технические требования (монтажные) к проектированию объектов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности с применением блоков. технология производства
 1086. ВСН 446-84. Инструкция по противокоррозионной защите стальных строительных конструкций лакокрасочными покрытиями на заводах-изготовителях
 1087. ВСН 454-84. Инструкция по применению изола для противокоррозионной защиты стальных трубопроводов тепловых сетей
 1088. ВСН 45-86*. Культурно-зрелищные учреждения. Нормы проектирования (Дію скас. з 01.04.06. згідно нак Держбуду N 171 від 27.09.05)
 1089. ВСН 461-85. Инструкция по склеиванию стыков стальных трубопроводов
 1090. ВСН 462-85. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования заливочным пенополиуретаном
 1091. ВСН 463-85. Монтаж строительных конструкций с применением вертолетов
 1092. ВСН 467-85. Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 7. Монтаж стальных конструкций, резервуаров и газгольдеров
 1093. ВСН 483-86. Технические требования (монтажные) к проектированию объектов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности с применением блоков кондиционирования воздуха и промышленной вентиляции
 1094. ВСН 485-86. Технические требования (монтажные) к проектированию объектов медицинской и микробиологической промышленности с применением блоков технология производства
 1095. ВСН 486-86. Обеспечение охраны водной среды при производстве работ гидромеханизированным способом
 1096. ВСН 490-87. Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки
 1097. ВСН 492-87. Технические требования (монтажные) к проектированию объектов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности с применением блоков. система электроснабжения
 1098. ВСН 49-86. Указания по повышению несущей способности земляного полотна и дорожных одежд с применением синтетических материалов
 1099. ВСН 4-81. Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах
 1100. ВСН 505-87. Технические требования (монтажные) к проектированию объектов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности с применением блоков. Системы автоматизации
 1101. ВСН 51-3-85. Проектирование промысловых стальных трубопроводов
 1102. ВСН 51-88. Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов
 1103. ВСН 52-89. Указания по оценке прочности и расчету усиления нежестких дорожных одежд
 1104. ВСН 54-87. Предприятия розничной торговли. Нормы проектирования (Отменен- приказ Минрегионстроя Украины от 19.01.09 г. N 4)
 1105. ВСН 56-78. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах союза ССР
 1106. ВСН 56-87. Геотермальное теплохладоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений. Нормы проектирования
 1107. ВСН 59-88. Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования (Госкомархитектуры) (Отменен с 01.06.04 согл. прик. Держбуда N 228 от 30.12.03)
 1108. ВСН 5-81. Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений
 1109. ВСН 60-89. Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования
 1110. ВСН 70-79. Инструкция по монтажу и испытанию трубопроводов диаметром условного прохода до 400 мм включительно на давление свыше 9,8 до 245 мпа (свыше 100 до 2500 кгс/см2)
 1111. ВСН 71-84. Инструкция по монтажу стационарных дизелей и дизельных агрегатов
 1112. ВСН 7-89. Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий
 1113. ВСН 8-89. Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог
 1114. ВСН 94-77. Инструкция по устройству верхнего строения железнодорожного пути
 1115. ГОСТ 1005-86. Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.10 N 492)
 1116. ГОСТ 10140-80. Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1117. ГОСТ 10174-90. Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей. Технические условия. (Замінено - наказ Мінрегіонбуду України від 14.12.2010 N 496)
 1118. ГОСТ 10178-85 (СТ СЭВ 5683-86). Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия (скасовано- наказ Держкоммістобудування України N 178 від 03.10.96)
 1119. ГОСТ 10180-90 (СТ СЭВ 3978-83). Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.2009 N633)
 1120. ГОСТ 10181.0-81. Смеси бетонные. Общие требования к методам испытаний (отменен)
 1121. ГОСТ 10181.1-81. Смеси бетонные. Методы определения удобоукладываемости (отменен)
 1122. ГОСТ 10181.2-81. Смеси бетонные. Метод определения плотности (отменен)
 1123. ГОСТ 10181.3-81. Смеси бетонные. Методы определения пористости (отменен)
 1124. ГОСТ 10181.4-81. Смеси бетонные. Методы определения расслаиваемости (отменен)
 1125. ГОСТ 10296-79. Изол. Технические условия (Отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N 414)
 1126. ГОСТ 10296-79. Зміна N 2 (міждержавна) (Отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N 414)
 1127. ГОСТ 10597-87. Кисти и щетки малярные. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 19.11.2009 N503)
 1128. ГОСТ 10629-88. Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520 мм (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N 277)
 1129. ГОСТ 10629-88. Зміна N 1 (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N 277)
 1130. ГОСТ 10632-89. Плиты древесностружечные. Технические условия
 1131. ГОСТ 10707-80. Трубы стальные электросварные холоднодеформированные. Технические условия
 1132. ГОСТ 10831-87. Валики малярные. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионбуда от 19.11.09 N517)
 1133. ГОСТ 10832-91. Песок и щебень перлитовый вспученный. Технические условия
 1134. ГОСТ 10832-91. Зміна N 1 (Вводиться в дію з 1 січня 2004 р.)
 1135. ГОСТ 10832-91. Зміна N 2 (Вводиться в дію з 1 січня 2004 р.)
 1136. ГОСТ 10832-91. Зміна N 1 (Втрачає чинність з 1 січня 2004 р. згідно наказу Держбуду N 176 від 22.10.03)
 1137. ГОСТ 10884-94. Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия (Отменен - приказ Госстандарта Украины от 25.06.98 N447)
 1138. ГОСТ 10922-90. Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия
 1139. ГОСТ 10923-93. Рубероид. Технические условия (Отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N 414)
 1140. ГОСТ 11024-84. Панели наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия. /Скасовано - наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.2009 р. № 277/
 1141. ГОСТ 11042-90. Молотки стальные строительные. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионбуда от 19.11.09 N509)
 1142. ГОСТ 11047-90. Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.10 N500)
 1143. ГОСТ 11052-74. Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся (Отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N 414)
 1144. ГОСТ 11118-73. Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен зданий. Технические требования ( Див. наказ Мінрегіонбуду України від 26.12.08 N687; від 08.07.09 N 277)
 1145. ГОСТ 111-90 (СТ СЭВ 5447-85). Стекло листовое. Технические условия (Отменен согласно прик. Госстроя N 135 от 11.08.03.)
 1146. ГОСТ 111-90. Зміна N 1 (Отменена согласно прик. Госстроя N 135 от 11.08.03.)
 1147. ГОСТ 11214-86. Окна и балконные двери деревянные сдвойным остеклением для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры. (Начало) (втрачає чинність з 1 липня 2015 року - наказ від 16.03.2015 N 52)
 1148. ГОСТ 11214-86. Продолжение (втрачає чинність з 1 липня 2015 року - наказ від 16.03.2015 N 52)
 1149. ГОСТ 11310-90 (СТ СЭВ 6318-88). Трубы и муфты асбестоцементные. Методы испытаний
 1150. ГОСТ 11474-76. Профили стальные гнутые. Технические условия (скасовується з 01 січня 2019 року)
 1151. ГОСТ 11506-73*. Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару
 1152. ГОСТ 11507-78*. Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу
 1153. ГОСТ 11529-86. Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля
 1154. ГОСТ 11533-75. Сварка, пайка и термическая резка металлов. Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.
 1155. ГОСТ 1153-76. Кронштейны для умывальников и моек. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1156. ГОСТ 11583-74. Материалы полимерные строительные отделочные. Методы определения цветоустойчивости под воздействием света, равномерности окраски и светлоты (Отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N 451)
 1157. ГОСТ 11614-94.( В Ураине- ДСТУ Б В.2.5-4-95) Краны смывные полуавтоматические. Технические условия
 1158. ГОСТ 12071-84. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов (отменен)
 1159. ГОСТ 12085-88. Мел природный обогащенный. Технические условия
 1160. ГОСТ 12085-88. Мел природный обогащенный. Технические условия. Зміна N 1. (для застосування тільки на території України)
 1161. ГОСТ 12504-80. Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1162. ГОСТ 12506-81. Окна деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и размеры (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1163. ГОСТ 12536-79. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава (Отменен- приказ Минрегионбуда Украины от 22.12.09 N 664)
 1164. ГОСТ 12586.0-83. Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1165. ГОСТ 12586.1-83. Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные. Конструкция и размеры (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1166. ГОСТ 12730.0-78. Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости, водонепроницаемости (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 25.12.08 N 642)
 1167. ГОСТ 12730.1-78. Бетоны. Методы определения плотности (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 25.12.08 N 642)
 1168. ГОСТ 12730.2-78. Бетоны. Метод определения влажности (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 25.12.08 N 642)
 1169. ГОСТ 12730.3-78. Бетоны. Метод определения водопоглощения (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 25.12.08 N 642)
 1170. ГОСТ 12730.4-78. Бетоны. Методы определения показателей пористости (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 25.12.08 N 642)
 1171. ГОСТ 12730.5-84. Бетоны. Методы определения водонепроницаемости (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 25.12.08 N 642)
 1172. ГОСТ 12767-94. Плиты железобетонные сплошные для перекрытий жилых и общественных зданий. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N 277)
 1173. ГОСТ 12784-78. Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Методы испытаний (отменен с 01.11.2011, приказ Минрегионстроя Украины от 16.12.10 N524)
 1174. ГОСТ 12801-84. Смеси асфальтобетонные дорожные и аэродромные, дегтебетонные дорожные, асфальтобетон и дегтебетон. Методы испытаний (отменен)
 1175. ГОСТ 12852.0-77. Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний (Отмена - приказ Минрегионстроя Украины от 29.01.10 N 32)
 1176. ГОСТ 12852.5-77. Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паронепроницаемости (Отмена - приказ Минрегионстроя Украины от 29.01.10 N 32)
 1177. ГОСТ 12852.6-77. Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 16.12.08 N 604)
 1178. ГОСТ 12865-67. Вермикулит вспученный (Отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N 414)
 1179. ГОСТ 13087-81. Бетоны. Методы определения истираемости (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 646)
 1180. ГОСТ 13448-82. Решетки вентиляционные пластмассовые. Технические условия (Отменен- приказ Минрегиона от 30.12.11 N 461)
 1181. ГОСТ 13449-82 (СТ СЭВ 2683-80). Изделия санитарные керамические. Методы испытаний
 1182. ГОСТ 13578-68. Панели на пористых заполнителях для наружных стен производственных зданий. Технические требования (Отменен с 01.10.10 - приказ Минрегионстроя Украины от 30.06.10 N242)
 1183. ГОСТ 13579-78. Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 377)
 1184. ГОСТ 13580-85. Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 377)
 1185. ГОСТ 13981-87. Формы для изготовления железобетонных виброгидропрессованных напорных труб. Технические условия (Скасовано - наказ від 29.12.2011 р. N 404)
 1186. ГОСТ 13996-93. (В Украине ДСТУ Б В.2.7-67-98). Плитки керамические фасадные и ковры из них. Технические условия (Отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N 422)
 1187. ГОСТ 14098-91. Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры (Отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N426)
 1188. ГОСТ 14624-84. Двери деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и размеры (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1189. ГОСТ 14791-79. Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1190. ГОСТ 15062-83. Сиденья для унитазов. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1191. ГОСТ 15062-83. Изменение N 1 (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1192. ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
 1193. ГОСТ 15825-80. Портландцемент цветной. Технические условия (Отменен - приказ Минрегиона 30.12.11 N 414)
 1194. ГОСТ 15836-79. Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1195. ГОСТ 15879-70. Стеклорубероид. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 18.08.10 N317)
 1196. ГОСТ 15879-70 Зміна N 2 (міждержавна) (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 18.08.10 N317)
 1197. ГОСТ 16136-80. Плиты перлитобитумные теплоизоляционные. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1198. ГОСТ 16289-86. Окна и балконные двери деревянные с тройным остеклением для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция иразмеры. (Начало) (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1199. ГОСТ 16289-86. Продолжение (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1200. ГОСТ 16297-80. Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 01.12.09 г. N542)
 1201. ГОСТ 16381-77* (СТ СЭВ 5069-85). Материалы строительные теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования.
 1202. ГОСТ 16381-77. Изменение N 1.
 1203. ГОСТ 16549-71. Краны пробковые проходные сальниковые муфтовые чугунные на Py <=10 кгс/см2 с заглушкой для спуска воды (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1204. ГОСТ 16557-78. Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия
 1205. ГОСТ 16914-71. Линолеум резиновый многослойный - релин (Отменен - приказ Минрегина от 30.12.11 N 414)
 1206. ГОСТ 17005-82. Конструкции деревянные клееные. Метод определения водостойкости клеевых соединений (отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N 426)
 1207. ГОСТ 17032-71. Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Типы и основные размеры
 1208. ГОСТ 17057-89. Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них. Технические условия
 1209. ГОСТ 17079-88. Блоки железобетонные вентиляционные. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 377)
 1210. ГОСТ 17241-71. Материалы и изделия полимерные для покрытия полов. Классификация (отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 16.12.08 N605)
 1211. ГОСТ 17538-82. Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых зданий. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 377)
 1212. ГОСТ 17580-82. Конструкции деревянные клееные. Метод определения стойкости клеевых соединений к цикличным температурным влажностным воздействиям (Отменен-приказ Минрегиона от 30.12.11 N426)
 1213. ГОСТ 17584-72. Муфты и соединительные детали чугунные для асбестоцементных напорных труб (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1214. ГОСТ 17608-91. Плиты бетонные тротуарные. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1215. ГОСТ 17608-91. Изменение N 1 (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1216. ГОСТ 17623-87. Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 642)
 1217. ГОСТ 17624-87. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности (скасовано - наказ від 22.12.2009 р. N 649)
 1218. ГОСТ 17625-83. Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1219. ГОСТ 17677-82. Светильники. Общие технические условия
 1220. ГОСТ 18048-80. Кабины санитарно-технические железобетонные. Технические условия (Отменен с 01.10.10 - приказ Минрегионстроя Украины от 30.06.10 N242)
 1221. ГОСТ 18103-84. Установки для изготовления железобетонных объемных блоков сантехнических кабин и шахт лифтов. Технические условия
 1222. ГОСТ 18105-86. Бетоны. Правила контроля прочности (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N644)
 1223. ГОСТ 18108-80. Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия
 1224. ГОСТ 18128-82. Панели асбестоцементные стеновые наружные на деревянном каркасе с утеплителем. Технические условия (Отменен с 01.10.10 - приказ Минрегионстроя Украины от 30.06.10 N242)
 1225. ГОСТ 18297-96. Приборы сантехнические чугунные эмалированные. Технические условия
 1226. ГОСТ 18343-80. Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические условия
 1227. ГОСТ 1839-80. Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов. Технические условия
 1228. ГОСТ 1839-80. Изменение N 3
 1229. ГОСТ 18659-81. Эмульсии битумные дорожные. Технические условия (Отменен - приказ Минбуда Украины N 425 от 22.12.2006 г.)
 1230. ГОСТ 18853-73. Ворота деревянные распашные для производственных зданий и сооружений. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1231. ГОСТ 18866-93. Щебень из доменного шлака для производства минеральной ваты. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 650)
 1232. ГОСТ 18956-73. Материалы рулонные кровельные. Методы испытаний на старение под воздействием искусственных климатических факторов (Отменен- приказ Минрегиона от 30.12.11 N 454)
 1233. ГОСТ 18958-73. Краски силикатные
 1234. ГОСТ 18979-90. Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1235. ГОСТ 18980-90. Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1236. ГОСТ 19010-82. Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия. (с изменением N1 ИУС N3-86) (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1237. ГОСТ 19091-2000. (в Украине - ДСТУ Б В.2.6-29:2006). Замки и защелки для дверей. Методы испытаний
 1238. ГОСТ 19091-82. Зміна N 1(скасовано - наказ N258 від 25.07.06)
 1239. ГОСТ 19100-73. Конструкции деревянные клееные. Методы испытаний клеевых соединений на атмосферостойкость
 1240. ГОСТ 19111-77. Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 04.03.2008 г. N116)
 1241. ГОСТ 19177-81. Прокладки резиновые пористые уплотняющие. Технические условия (Отменен- приказ Минрегиона от 30.12.11 N 451)
 1242. ГОСТ 19222-84. Арболит и изделия из него. Общие технические условия (Скасовано - наказ Мінрегіону України від 30.12.2011 р. № 414)
 1243. ГОСТ 19231.1-83. Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей. Конструкция и размеры (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1244. ГОСТ 19279-73. Краски полимерцементные
 1245. ГОСТ 19330-91. Стойки железобетонные для опор контактной сети железных дорог. Технические условия
 1246. ГОСТ 19570-74. Панели из автоклавных ячеистых бетонов для внутренних несущих стен, перегородок и перекрытий жилых и общественных зданий. Технические требования (Отменен- приказы Минрегионстроя Украины от19.12.09 N 694; от 30.06.10 N 242)
 1247. ГОСТ 19592-80 (СТ СЭВ 6011-87,СТ СЭВ 6012-87,СТ СЭВ 6013-87,СТ СЭВ 1771-79,СТ СЭВ 1772-79,СТ СЭВ 1773-79). Плиты древесноволокнистые. Методы испытаний
 1248. ГОСТ 19681-94 (в Украине - ДСТУ Б В.2.5-14-99). Арматура санитарно-техническая и лабораторная водоразборная. Общие технические условия
 1249. ГОСТ 19804.2-79*.Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с поперечным армированием ствола с напрягаемой арматурой. Конструкция и размеры (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1250. ГОСТ 19804-91. Сваи железобетонные. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1251. ГОСТ 19804.3-80*.Сваи забивные железобетонные квадратного сечения с круглой полостью. Конструкция и размеры (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1252. ГОСТ 19804.6-83. Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные составные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры (начало) (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1253. ГОСТ 19804.6-83. Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные составные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры (окончание) (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1254. ГОСТ 19912-81. Грунты. Метод полевого испытания динамическим зондированием (отменен)
 1255. ГОСТ 20054-82. Трубы бетонные безнапорные. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1256. ГОСТ 20069-81. Грунты. Метод полевого испытания статическим зондированием (отменен)
 1257. ГОСТ 20182-74. Конструкции асбестоцементные клееные. Метод определения прочности при сдвиге (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1258. ГОСТ 20213-89. Фермы железобетонные. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1259. ГОСТ 20372-90. Балки стропильные и подстропильные железобетонные. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1260. ГОСТ 20425-75. Тетраподы для берегозащитных и оградительных сооружений (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1261. ГОСТ 20429-84. Фольгоизол. Технические условия (отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N414)
 1262. ГОСТ 20429-84 Зміна N 2 (міждержавна)
 1263. ГОСТ 20522-96 (в Украине - ДСТУ Б В.2.1-5-96). Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний
 1264. ГОСТ 20850-84. Конструкции деревянные клееные. Общие технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.10 N501)
 1265. ГОСТ 20910-90. Бетоны жаростойкие. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя от 30.12.11 N426)
 1266. ГОСТ 20916-87. Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе револьных феноло-формальдегидных смол. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.08 N623)
 1267. ГОСТ 21174-75. Шпалы железобетонные предварительно напряженные для трамвайных путей широкой колеи (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1268. ГОСТ 21485-94. ( В Украине - ДСТУ Б В.2.7-55-96) Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия
 1269. ГОСТ 21506-87. Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 300мм для зданий и сооружений. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1270. ГОСТ 21509-76. Лотки железобетонные оросительных систем. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1271. ГОСТ 21519-84. Окна и двери балконные, витрины и витражи из алюминиевых сплавов. Общие технические условия
 1272. ГОСТ 21520-89. Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия (Отменен- приказ Минрегионстроя Украины от 20.02.2008 г. N 85)
 1273. ГОСТ 21562-76. Панели металлические с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия. /Скасований - наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.2009 р. № 277/
 1274. ГОСТ 21718-84. Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности
 1275. ГОСТ 21719-80. Грунты. Методы полевых испытаний на срез в скважинах и в массиве
 1276. ГОСТ 21807-76. Бункера (бадьи) переносные вместимостью до 2 куб.м для бетонной смеси. Общие технические условия
 1277. ГОСТ 21924.0-84. Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 378)
 1278. ГОСТ 21924.1-84. Плиты железобетонные предварительно напряженные для покрытий городских дорог. Конструкция и размеры (с Изм. N1- ИУС N5-88) (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 378)
 1279. ГОСТ 21924.3-84. Плиты железобетонные для покрытий городских дорог, арматурные и монтажно-стыковые изделия. Конструкция и размеры (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 378)
 1280. ГОСТ 21992-83 (СТ СЭВ 2682-80). Стекло строительное профильное. Технические условия (Отменен - приказы Минрегина от 30.12.11 N 425; от 12.06.12 N 300)
 1281. ГОСТ 22000-86. Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1282. ГОСТ 22011-95. Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия (с 01.01.2014 заменён на ДСТУ 7309:2013)
 1283. ГОСТ 22130-86. Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные и подвески. Технические условия
 1284. ГОСТ 22131-76. Опоры железобетонные высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки железных дорог
 1285. ГОСТ 22160-76. Купола из органического стекла двухслойные. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1286. ГОСТ 22233-93 (В Украине - ДСТУ Б В.2.6-3-95). Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Общие технические условия
 1287. ГОСТ 22236-85 (СТ СЭВ 5684-86). Изменение N2
 1288. ГОСТ 22237-85. Цементы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
 1289. ГОСТ 22263-76. Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 16.12.08 N 598)
 1290. ГОСТ 22266-94. Цементы сульфатостойкие. Технические условия
 1291. ГОСТ 22362-77. Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1292. ГОСТ 22406-77. Детали и изделия из древесины для строительства. Метод определения условной влагонепроницаемости влагозащитных покрытий и пропиток (Отменен-приказ Минрегиона от 30.12.11 N426)
 1293. ГОСТ 22685-89. Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия (Отменен - приказ Минрегиона от 29.12.11 N 404)
 1294. ГОСТ 22688-77. Известь строительная. Методы испытаний (отменен согласно приказу Госстроя Украины от 22.06.99. N 150)
 1295. ГОСТ 22689.0-89. Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Общие технические условия (Отменен - приказы Минрегиона от 30.12.11 N 413; от 12.06.12 N 300)
 1296. ГОСТ 22689.1-89. Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Сортамент (Отменен - приказы Минрегиона от 30.12.11 N 413; от 12.06.12 N 300)
 1297. ГОСТ 22689.2-89. Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Конструкция (Отменен - приказы Минрегиона от 30.12.11 N 413; от 12.06.12 N 300)
 1298. ГОСТ 22690-88. Бетоны. Определение прочности механическим методом неразрушающего контроля (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.2009 N640)
 1299. ГОСТ 22695-77. Панели стен и покрытий зданий слоистые с утеплением из пенопластов. Пенопласты. Методы испытаний на прочность (Отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N 461)
 1300. ГОСТ 22733-77. Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N658)
 1301. ГОСТ 22783-77. Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 632)
 1302. ГОСТ 22853-86. Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия. /Скасовано - наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.2009 № 277/
 1303. ГОСТ 22856-89. Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины N 16 от 21.01.2008 г.)
 1304. ГОСТ 22904-93. (В Украине- ДСТУ Б В.2.6-4-95) Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры
 1305. ГОСТ 2292-88. Лесоматериалы круглые маркировка, сортировка, тарнспортирование, методы измерения и приемка
 1306. ГОСТ 22930-87. Плиты железобетонные предварительно напряженные для облицовки оросительных каналов мелиоративных систем (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1307. ГОСТ 23009-78. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки) (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 647)
 1308. ГОСТ 23061-90. Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 670)
 1309. ГОСТ 23117-91. Зажимы полуавтоматические для натяжения арматуры железобетонных конструкций. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 377)
 1310. ГОСТ 23118-78. Конструкции металлические строительные. Общие технические условия (Отменен - приказы Минрегионстроя Украины от 26.12.08 N667; от 08.07.09 N277)
 1311. ГОСТ 23119-78. Фермы стропильные стальные сварные с элементами из парных уголков для производственных зданий. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1312. ГОСТ 23120-78. Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1313. ГОСТ 23121-78. Балки подкрановые стальные для мостовых электрических кранов общего назначения грузоподъемностью до 50 т. Технические условия. /Скасований - наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.2009 р. № 277/
 1314. ГОСТ 23161-78. Гpунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности (Отменен- приказ Минрегионбуда Украины от 22.12.09 N 657)
 1315. ГОСТ 23166-78. Окна и балконные двери деревянные. Общие технические условия (отменен)
 1316. ГОСТ 23166-78. Зміна N 2 (скасовано)
 1317. ГОСТ 23208-83 (СТ СЭВ 3476-81). Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 18.08.10 N316)
 1318. ГОСТ 23233-78. Заполнитель сотовый бумажный. Технические условия (Отменен- приказ Минрегиона от 30.12.11 N 441)
 1319. ГОСТ 23235-78. Эстакады одноярусные под технологические трубопроводы. Типы и основные параметры (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 05.10.09 N406)
 1320. ГОСТ 23236-78. Эстакады двухъярусные под технологические трубопроводы. Типы и основные параметры (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 09.10.09 N407)
 1321. ГОСТ 23237-78. Опоры отдельно стоящие под технологические трубопроводы. Типы и основные параметры (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 05.10.09 N405)
 1322. ГОСТ 23250-78. Материалы строительные. Метод определения удельной теплоемкости (отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N 427)
 1323. ГОСТ 23274-84. Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия (Отменен- приказы Минрегиона от 30.12.11 N 443; от 24.10.12 N 544)
 1324. ГОСТ 23278-78. Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 669)
 1325. ГОСТ 23279-85. Сетки арматурные стальные для железобетонных изделий. Общие технические условия (отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N 426)
 1326. ГОСТ 23289-94. Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия
 1327. ГОСТ 23306-87. Замки врезные и накладные сувальдные для деревянных дверей. Методы испытаний (отменен - приказ N258 от 25.07.06)
 1328. ГОСТ 23306-87. Зміна N 1 (отмена - приказ N258 от 25.07.06)
 1329. ГОСТ 23307-78 (СТ СЭВ 5850-86). Маты теплоизоляционные из минеральной ваты вертикально-слоистые. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.08 N 625)
 1330. ГОСТ 23344-78. Окна стальные. Общие технические условия
 1331. ГОСТ 23345-84. Здания мобильные (инвентарные). Системы санитарно-технические. Общие технические условия (Отменен- приказы Минрегиона от 30.12.11 N 442; от 24.10.12 N 544)
 1332. ГОСТ 23404-86. Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Метод определения модулей упругости и сдвига пенопласта (Отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N 461)
 1333. ГОСТ 23407-78. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия (Отменен - приказ Минрегина от 30.12.11 N 450)
 1334. ГОСТ 23421-79. Устройство для пакетной перевозки силикатного кирпича автомобильным транспортом. Основные параметры и размеры. Технические требования
 1335. ГОСТ 23422-87. Материалы строительные. Нейтронный метод измерения влажности (отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N 461)
 1336. ГОСТ 23464-79 (СТ СЭВ 4471-84). Цементы. Классификация (Скасовано - наказ Мінрегіону від 30.12.11 N 411)
 1337. ГОСТ 23477-79. Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Технические условия (Отменен - приказ Минрегиона от 29.12.11 N 404)
 1338. ГОСТ 23478-79. Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Классификация и общие технические требования (Скасовано- наказ Мінрегіону від 29.12.11 N404)
 1339. ГОСТ 23486-79. Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия. /Скасований - наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.2009 р. № 277/
 1340. ГОСТ 23486-79. Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия. Зміна N1. / Скасовний - наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.2009 р. № 277/
 1341. ГОСТ 23499-79. Материалы и изделия строительные звукопоглощающие и звукоизолирующие. Классификация и общие технические требования (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 01.12.09 N541)
 1342. ГОСТ 23558-94. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия
 1343. ГОСТ 23668-79. Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия (Термін дії з 01.10.2008 по 31.12.2012 - накази Мінрегіонбуду України N 429 від 30.09.2008р.; від 06.01.11 N2; N3)
 1344. ГОСТ 23668-79 Зміна N 1 (Термін дії з 01.10.2008 по 31.12.2012 - накази Мінрегіонбуду України N 429 від 30.09.2008р.; від 06.01.11 N2; N3)
 1345. ГОСТ 23682-79. Колонны мостовые ступенчатые для зданий с мостовыми электрическими кранами общего назначения грузоподъемностью до 50т. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1346. ГОСТ 23732-79. Вода для бетонов и растворов. Технические условия (Отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N414)
 1347. ГОСТ 23735-79. Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 655)
 1348. ГОСТ 23740-79. Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 661)
 1349. ГОСТ 23741-79. Грунты. Методы полевых испытаний на срез в горных выработках
 1350. ГОСТ 23747-88. Двери из алюминиевых сплавов. Общие техничекие условия (Отменен - приказы Минрегионстроя Украины от 26.12.08 N 690; от 08.07.09 N 277)
 1351. ГОСТ 23789-79 (СТ СЭВ 826-77 в части методов испытаний). Вяжущие гипсовые. Методы испытаний
 1352. ГОСТ 23790-79. Покрытие из древесины фосфатное огнезащитное. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1353. ГОСТ 23791-79. Покрытие из стали фосфатное огнезащитное. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1354. ГОСТ 23835-79. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Классификация и общие технические требования
 1355. ГОСТ 23838-89. Здания предприятий. Параметры (Отменен - приказ Минрегиона от29.12.11 N 406)
 1356. ГОСТ 23858-79. Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки (отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N 463)
 1357. ГОСТ 23899-79. Колонны железобетонные под параболические лотки. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1358. ГОСТ 23961-80. Метрополитены. Габариты приближения строений, оборудования и подвижного состава
 1359. ГОСТ 23972-80. Фундаменты железобетонные для параболических лотков. Технические условия (Отменен с 01.10.10 - приказ Минрегионстроя Украины от 30.06.10 N242)
 1360. ГОСТ 24022-80. Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных зданий. Техничекие условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1361. ГОСТ 24064-80. Мастики клеящие каучуковые. Техничекие условия
 1362. ГОСТ 24099-80. Плиты декоративные на основе природного камня. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 16.12.08 N 599)
 1363. ГОСТ 24143-80. Грунты. Метод лабораторного определения характеристик набухания и усадки (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 671)
 1364. ГОСТ 24146-89. Зрительные залы. Метод измерения времени реверберации
 1365. ГОСТ 24155-80. Конструкции железобетонные высоких пассажирских платформ. Технические условия (Отменен с 01.10.10 - приказ Минрегионстроя Украины от 30.06.10 N242)
 1366. ГОСТ 24210-80. Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения звукоизоляционных свойств (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1367. ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия (Отменен - приказ Минрегиона от 29.12.11 N 404)
 1368. ГОСТ 24259-80. Оснастка монтажная для временного закрепления и выверки конструкций зданий. Классификация и общие технические требования (Отменен - приказ Минрегиона от 29.12.11 N404)
 1369. ГОСТ 24316-80. Бетоны. Методы определения тепловыделения при твердении (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 645)
 1370. ГОСТ 24332-88. Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии
 1371. ДСТУ ГОСТ 24379.1:2008. Болты фундаментные. Конструкция и размеры (скасовано - наказ від 25.12.2015 N 209)
 1372. ГОСТ 24379.0-80. Болты фундаментные. Общие технические условия
 1373. ГОСТ 24404-80. Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.10 N502)
 1374. ГОСТ 24434-80. Панели слоистые с утеплителем из пенопластов для стен и покрытий зданий. Пенопласты. Метод определения усадки (Отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N 461)
 1375. ГОСТ 24451-80. Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и оборудования (отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N 464)
 1376. ГОСТ 24452-80. Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона (скасовано - наказ від 22.12.2009 р. № 638)
 1377. ГОСТ 24476-80. Фундаменты сборные железобетонные под колонны каркаса междувидового применения для многоэтажных зданий. Техничекие условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1378. ГОСТ 24524-80. Панели стальные двухслойные покрытий зданий с утеплителем из полиуретана. Технические условия
 1379. ГОСТ 24544-81*. Бетоны. Методы определения деформаций усадки ползучести (скасовано - наказ від 22.12.2009 р. № 637)
 1380. ГОСТ 24545-81. Бетоны. Методы испытания на выносливость (скасовано - наказ від 22.12.2009 р. № 639)
 1381. ГОСТ 24547-81. Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1382. ГОСТ 24581-81. Панели асбестоцементные трехслойные с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия(Отменен с 01.10.10 - приказ Минрегионстроя Украины от 30.06.10 N242)
 1383. ГОСТ 24587-81. Лотки-водовыпуски железобетонные оросительных систем. Технические условия(Отменен с 01.10.10 - приказ Минрегионстроя Украины от 30.06.10 N242)
 1384. ГОСТ 24594-81. Панели и блоки стеновые из кирпича и керамических камней. Общие технические условия (втрачає чинність з 1 липня 2015 року - наказ від 16.03.2015 N 52)
 1385. ГОСТ 24640-91 (СТ СЭВ 6824-89). Добавки для цементов. Классификация (Отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N 414)
 1386. ГОСТ 24698-81. Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1387. ГОСТ 24699-81. Окна и балконные двери деревянные со стеклопакетами и стеклами для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры (втрачає чинність з 1 липня 2015 року - наказ від 16.03.2015 N 52)
 1388. ГОСТ 24699-81. Приложение (втрачає чинність з 1 липня 2015 року - наказ від 16.03.2015 N 52)
 1389. ГОСТ 24700-81. Окна и балконные двери деревянные со стеклопакетами и стеклами для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры (отменен)
 1390. ГОСТ 24741-81. Узел крепления крановых рельсов к стальным подкрановым балкам. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1391. ГОСТ 24748-81. Изделия известково-кремнеземистые теплоизоляционные. Технические условия (Отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N 414)
 1392. ГОСТ 24767-81. Профили холодногнутые из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Технические условия (Отменен - приказы Минрегионстроя Украины от 26.12.08 N 691; от 08.07.09 N 277)
 1393. ГОСТ 24816-81. Материалы строительные. Метод определения сорбционной влажности (втрачає чинність з 1 липня 2015 року - наказ від 16.03.2015 N 52)
 1394. ГОСТ 24839-81. Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных профилях. Размеры (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1395. ГОСТ 24846-81. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений (втратив чинність з 01 липня 2015 року - наказ від 17 вересня 2014 р. N 255)
 1396. ГОСТ 24847-81. Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 23.12.09 N 677)
 1397. ГОСТ 24866-89 (СТ СЭВ 5976-87). Стеклопакеты клееные. Технические условия (отменен - приказ Госстрой Украины от 31.08.2001 г. N170)
 1398. ГОСТ 24893.0-81. Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1399. ГОСТ 24944-81. Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная. Технические условия
 1400. ГОСТ 24944-81. Зміна N 1
 1401. ГОСТ 24950-81. Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных магистральных трубопроводов. Технические условия
 1402. ГОСТ 24983-81. Трубы железобетонные напорные. Ультразвуковой метод контроля и оценки трещиностойкости (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1403. ГОСТ 24992-81. Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке (Отменен - приказ Минрегиона 30.12.11 N 426)
 1404. ГОСТ 25032-81. Средства грузозахватные. Классификация и общие технические требования
 1405. ГОСТ 25094-94. Добавки активные минеральные для цементов. Методы испытаний (в Украине смотри ДСТУ Б В.2.7-100-94)
 1406. ГОСТ 25097-82. Окна и балконные двери деревоалюминиевые. Общие технические условия (Отменен - приказы Минрегионстроя Украины от 26.12.08 N 685; от 08.07.09 N 277)
 1407. ГОСТ 25098-87. Панели перегородок железобетонные для зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1408. ГОСТ 25116-82. Витрины и витражи из алюминиевых сплавов. Типы, конструкция и размеры (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1409. ГОСТ 25116-82. Поправка (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1410. ГОСТ 25116-82. Изменение N 1 (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1411. ГОСТ 25130-82. Покрытие из древесины вспучивающееся огнезащитное ВПД. Технические требования (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1412. ГОСТ 25131-82. Покрытие из стали вспучивающееся огнезатитное ВПМ-2. Технические требования (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1413. ГОСТ 25192-82 (СТ СЭВ 6550-88). Бетоны. Классификация и общие технические требования (скасовано - наказ від 22.12.2009 р. № 641)
 1414. ГОСТ 25214-82. Бетон силикатный плотный. Технические условия (Отменен- приказы Минрегиона от 30.12.11 N 456; от 28.09.12 N 495)
 1415. ГОСТ 25226-96 (В Украине ДСТУ Б В.2.7-62-97). Щебень и песок перлитовые для производства вспученного перлита. Технические условия
 1416. ГОСТ 25246-82. Бетоны химически стойкие. Технические условия (Отменен- приказы Минрегиона от 30.12.11 N 456; от 28.09.12 N 495)
 1417. ГОСТ 25297-82. Установки компактные для очистки поверхностных вод на питьевые нужды. Типы, основные параметры и размеры
 1418. ГОСТ 25298-82. Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Типы, основные параметры и размеры
 1419. ГОСТ 25328-82. Цемент для строительных растворов. Технические условия (Отменен согласно прик. Держбуда Украины N 234 от 7.12.04.)
 1420. ГОСТ 25358-82. Грунты. Метод полевого определения температуры (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 659)
 1421. ГОСТ 25458-82. Опоры деревянные дорожных знаков. Технические условия
 1422. ГОСТ 25459-82. Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1423. ГОСТ 2551-75. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Упаковка, маркировка, хранение и транспортирование
 1424. ГОСТ 25584-90. Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N668)
 1425. ГОСТ 25584-90. Зміна N 1 (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N668)
 1426. ГОСТ 25591-83. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Классификация и общие технические требования (отменен - приказ Госстрой Украины от 31.08.2001 г. N170)
 1427. ГОСТ 25592-91. Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 656)
 1428. ГОСТ 25609-83. Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателей теплоусвоения (Отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N 414)
 1429. ГОСТ 25621-83. Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования (отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 10.12.08 N 582)
 1430. ГОСТ 25627-83. Изделия железобетонные для силосных сооружений элеваторов и зерноперерабатывающих предприятий. Общие техничекие условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1431. ГОСТ 25628-90. Колонны железобетонные для одноэтажных зданий предприятий. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1432. ГОСТ 25665-83. Покрытие из стали фосфатное огнезащитное на основе минеральных волокон. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1433. ГОСТ 25697-83. Плиты балконов и лоджий железобетонные. Общие технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1434. ГОСТ 25772-83. Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия. (С 01.01.2010 заменён на ДСТУ Б В.2.6-49-2008, но действует до 01.01.2011.)
 1435. ГОСТ 25781-83. Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Технические условия (Отменен - приказ Минрегиона от 29.12.11 N 404)
 1436. ГОСТ 25782-90. Правила, терки и полутерки. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионбуда от 19.11.09 N504)
 1437. ГОСТ 25878-85. Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Поддоны. Конструкция и размеры (Скасовано - наказ Мінрегіону від 29.12.2011 р. N 404)
 1438. ГОСТ 25880-83. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, маркировка, танспортировка и хранение (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1439. ГОСТ 25881-83. Бетоны химически стойкие. Методы испытаний (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 634)
 1440. ГОСТ 25884-83. Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений при послойном скалывании (отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N426)
 1441. ГОСТ 25891-83. Здания и сооружения. Методы определения сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций (Отменен- приказ Минрегионбуда Украины от 28.11.08 N 547)
 1442. ГОСТ 25898-83. Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию (отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N 427)
 1443. ГОСТ 25902-83. Зрительные залы. Метод определения разборчивости речи (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1444. ГОСТ 25912.0-91. Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ для аэродромных покрытий. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 379)
 1445. ГОСТ 25912.1-91. Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-14 для аэродромных покрытий. Конструкция (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 379)
 1446. ГОСТ 25912.2-91. Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-18 для аэродромных покрытий. Конструкция (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 379)
 1447. ГОСТ 25912.3-91. Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-20 для аэродромных покрытий. Конструкция (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 379)
 1448. ГОСТ 25912.4-91. Арматурные и монтажно-стыковые изделия железобетонных плит для аэродромных покрытий. Конструкция (Отменен - приказ Минрегиона от 29.12.11 N 408)
 1449. ГОСТ 25945-87. Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие. Методы испытаний (отменен)
 1450. ГОСТ 25957-83. Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения. /Скасовано - наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.2009 № 277/
 1451. ГОСТ 26008-83. Дождеприемники чугунные для колодцев. Технические условия (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 116 від 20.07.05)
 1452. ГОСТ 26067.0-83. Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1453. ГОСТ 26067.1-83. Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений. Конструкция и размеры. /Начало/ (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1454. ГОСТ 26067.1-83. Продолжение (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1455. ГОСТ 26134-84. Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости
 1456. ГОСТ 26138-84. Элементы и детали встроенных шкафов и антресолей для жилых зданий. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1457. ГОСТ 26149-84. Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1458. ГОСТ 26150-84. Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Технические условия (Отменен- приказ Минрегиона от 30.12.11 N 451)
 1459. ГОСТ 26150-84 Поправка до зміни N 1 (Отменен- приказ Минрегиона от 30.12.11 N 451)
 1460. ГОСТ 26150-84 Зміна N 1 (міждержавна) (Отменен- приказ Минрегиона от 30.12.11 N 451)
 1461. ГОСТ 26253-84. Здания и сооружения. Метод определения теплоустойчивости ограждающих конструкций (Отменен - приказ Минрегионбуда Украины от 20.01.10 N 16)
 1462. ГОСТ 26254-84. Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 20.01.10 N14)
 1463. ГОСТ 26262-84. Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 660)
 1464. ГОСТ 26263-84. Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 663)
 1465. ГОСТ 26281-84. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Правила приемки (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1466. ГОСТ 26301-84. Приборы фрамужные для окон, витрин и витражей из алюминиевых сплавов. Типы и основные размеры (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1467. ГОСТ 26334-84* (СТ СЭВ 4324-83) Лифты электрические. Ряды грузоподъемности и скорости
 1468. ГОСТ 26417-85. Материалы звукопоглощающие строительные. Метод испытаний в малой реверберационной камере (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1469. ГОСТ 26429-85. Конструкции стальные путей подвесного транспорта. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1470. ГОСТ 26434-85. Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры (скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.09 N277)
 1471. ГОСТ 26438-85. Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Методы испытаний на деформативность (Отменен - приказ Минрегиона от 29.12.11 N 404)
 1472. ГОСТ 26589-94. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний
 1473. ГОСТ 26598-85. Контейнеры и средства пакетирования в строительстве. Общие технические условия
 1474. ГОСТ 26601-85. Окна и балконные двери деревянные для малоэтажных жилых домов. Типы, конструкция и размеры (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1475. ГОСТ 26602-85. Окна. Метод определения сопротивления теплопередаче
 1476. ГОСТ 26604-85. Полотна нетканые (подоснова) антисептированные из волокон всех видов для теплозвукоизоляционного линолеума. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1477. ГОСТ 26604-85. Зміна N 1 (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1478. ГОСТ 26627-85. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Правила приемки
 1479. ГОСТ 26629-85. Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций
 1480. ГОСТ 26644-85. Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1481. ГОСТ 2678-94. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний
 1482. ГОСТ 26804-86. Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия (отменен - Приказ Минрегина от 30.12.11 N 460)
 1483. ГОСТ 26804-86. Зміна N1. Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия (отменен - Приказ Минрегина от 30.12.11 N 460)
 1484. ГОСТ 26805-86. Заклепка трубчатая для односторонней клепки тонколистовых строительных металлоконструкций. Технические условия
 1485. ГОСТ 26815-86. Конструкции железобетонные подпорных стен. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1486. ГОСТ 26816-86. Плиты цементно-стружечные. Технические условия (отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N 414)
 1487. ГОСТ 26819-86. Трубы железобетонные напорные со стальным сердечником. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1488. ГОСТ 26824-86. Здания и сооружения. Методы измерения яркости (Отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N 427)
 1489. ГОСТ 26871-86. Материалы вяжущие гипсовые. Правила приемки. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение
 1490. ГОСТ 26887-86. Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия (Отменен- приказ Минрегиона от 30.12.11 N 450)
 1491. ГОСТ 26892-86. Двери деревянные. Метод испытания на сопротивляемость ударной нагрузке, действующей в направлении открывания (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.10 N631)
 1492. ГОСТ 26919-86. Плиты подоконные железобетонные для жилых, общественных и вспомогательных зданий. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1493. ГОСТ 2694-78. Изделия пенодиамитовые и диамитовые теплоизоляционные. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1494. ГОСТ 2697-83. Пергамин кровельный. Технические условия
 1495. ГОСТ 2697-83 Зміна N 1 (міждержавна)
 1496. ГОСТ 26988-86. Плиты древесно-волокнистые. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты
 1497. ГОСТ 26992-86. Прогоны железобетонные для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1498. ГОСТ 27005-86. Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности (Отменен- приказ Минрегиона от 30.12.11 N 414)
 1499. ГОСТ 27006-86. Бетоны. Правила подбора состава (скасовано - наказ від 22.12.2009 р. № 636)
 1500. ГОСТ 27019-86. Материалы полимерные рулонные для полов. Ускоренный метод определения звукоизоляционных свойств (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1501. ГОСТ 27023-86. Ковры сварные из поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1502. ГОСТ 27108-86. Конструкции каркаса железобетонные для многоэтажных зданий с безбалочным перекрытием. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 - приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1503. ГОСТ 27180-86 (СТ СЭВ 4870-84). Плитки керамические. Методы испытаний (отменен)
 1504. ГОСТ 27204-87. Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Борта. Конструкция и размеры (Отменен - приказ Минрегиона от 29.12.11 N 404)
 1505. ГОСТ 27215-87. Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 400мм для производственных зданий промышленных предприятий. Технические условия (скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.09 N277)
 1506. ГОСТ 27217-87. Грунты. Метод полевого определения касательных сил морозного пучения (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 665)
 1507. ГОСТ 27296-87 (СТ СЭВ 4866-84). Защита от шума в строительстве. Звукоизолирующие ограждающие конструкции. Методы измерения (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 30.11.09 N537)
 1508. ГОСТ 27321-87. Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия (Отменен- приказ Минрегиона от 30.12.11 N 450)
 1509. ГОСТ 27372-87. Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия
 1510. ГОСТ 27579-88. Фермы стальные стропильные из гнутосварных профилей прямоугольного сечения. Технические условия (Отменен- приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1511. ГОСТ 27677-88 (СТ СЭВ 5852-86). Защита от коррозии в строительстве. Бетоны. Общие требования к проведению испытаний (отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N 426)
 1512. ГОСТ 27936-88. Окна и двери балконные дерево-алюминиевые для общественных зданий. Типы и конструкция (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1513. ГОСТ 28012-89. Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия
 1514. ГОСТ 28015-89. Щиты покрытий пола деревянные однослойные. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.10 N504)
 1515. ГОСТ 28042-89. Плиты покрытий железобетонные для зданий предприятий. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1516. ГОСТ 28089-89. Конструкции строительные стеновые. Метод определения прочности сцепления облицовочных плиток с основанием (Скасовано - наказ Мінрегіону від 30.12.11 N 449)
 1517. ГОСТ 28347-89. Подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом. Технические условия (Отменен- приказ Минрегиона от 30.12.11 N 450)
 1518. ГОСТ 28514-90 (СТ СЭВ 6016-87). Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объема (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 667)
 1519. ГОСТ 28570-90 (СТ СЭВ 3878-83). Бетоны. Метод определения прочности по образцам, отобранным из конструкций (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.2009 N643)
 1520. ГОСТ 28574-90 (СТ СЭВ 6319-88). Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий (отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N 426)
 1521. ГОСТ 28575-90 (СТ СЭВ 6320-88). Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Испытание паропроницаемости защитных покрытий(отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N 426)
 1522. ГОСТ 28622-90. Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости
 1523. ГОСТ 286-82. Трубы керамические канализационные. Технические условия (втратив чинність -наказ від 30 грудня 2011 р. № 414)
 1524. ГОСТ 28715-90. Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Проемообразователи и вкладыши. Конструкция (Скасовано- наказ від 29.12.2011 р. N 404)
 1525. ГОСТ 28737-90. Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1526. ГОСТ 28778-90. Болты самоанкерующиеся распорные для строительства. Технические условия
 1527. ГОСТ 28786-90 (СТ СЭВ 6529-88). Двери деревянные. Метод определения сопротивления воздействию климатических факторов (Отменен - приказ Минрегионстроя от 30.12.11 N428)
 1528. ГОСТ 28799-90 (СТ СЭВ 6528-88). Двери деревянные. Метод определения водонепроницаемости
 1529. ГОСТ 2889-80. Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 18.08.10 N318)
 1530. ГОСТ 29167-91. Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении
 1531. ГОСТ 30246-94. Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций. Технические условия
 1532. ГОСТ 30256-94. (В Украине- ДСТУ Б В.2-7-40-95) Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом
 1533. ГОСТ 30290-94. (В Украине- ДСТУ Б В.2.7-41-95) Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности поверхностным преобразователем
 1534. ГОСТ 30301-95. Изделия асбестоцементные. Правила приемки. /В Украине - ДСТУ Б В.2.7-54-96 (ГОСТ 30301-95)/
 1535. ГОСТ 30340-95. Листы асбестоцементные волнистые. Технические условия. /В Украине - ДСТУ Б В.2.7-53-96/ (ДСТУ втратив чинність - наказ від 08.07.2014 N 189)
 1536. ГОСТ 30413-96. (в Украине ДСТУ Б В.2.3-2-97). Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием
 1537. ГОСТ 30444-97. (В Украине ДСТУ Б В.2.7-70-98). Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени
 1538. ГОСТ 30548-97. (В Украине ДСТУ Б В.2.7-68-98). Полотна нетканые (подоснова) для линолеума. Методы испытаний
 1539. ГОСТ 30779-2001. (В Украине- ДСТУ Б.В.2.6-26-2004). Стеклопакеты строительного назначения. Метод определения сопротивления атмосферным воздействиям и оценки долговечности
 1540. ГОСТ 30826-2001. (В Украине- ДСТУ Б.В.2.7-123-2004). Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия
 1541. ГОСТ 310.1-78. Цементы. Методы испытаний. Общие положения (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 01.12.09 N543)
 1542. ГОСТ 310.2-76. Цементы. Метод определения тонкости помола (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 01.12.09 г. N544)
 1543. ГОСТ 310.4-81. Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 01.12.09 N543)
 1544. ГОСТ 310.4-81. Зміна N 4 (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 01.12.09 N543)
 1545. ГОСТ 310.4-81. Зміна N 5 (міждержавна) (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 01.12.09 N543)
 1546. ГОСТ 310.5-88. Цементы. Метод определения тепловыделения (Отменен - приказы Минрегиона от 30.12.11 N 462; от 12.06.12 N 300)
 1547. ГОСТ 310.6-85. Цементы. Метод определения водоотделения (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 01.12.09 N547)
 1548. ГОСТ 31.2031.01-91. Приспособления сборно-разборные переналаживаемые для сборки деталей под сварку. Типы, параметры и размеры
 1549. ГОСТ 31.2031.02-91. Приспособления сборно-разборные переналаживаемые для сборки деталей под сварку. Технические условия
 1550. ГОСТ 31.211.41-93 Детали и сборочные единицы сборно-разборных приспособлений для сборочно-сварочных работ. Основные конструктивные элементы и параметры. Нормы точности
 1551. ГОСТ 31.211.42-93 Детали и сборочные единицы сборно-разборных приспособлений для сборочно-сварочных работ. Технические требования. Правила приемки. Методы контроля. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
 1552. ГОСТ 3226-93. Глины формовочные огнеупорные. Общие технические условия
 1553. ГОСТ 3282-74. Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия
 1554. ГОСТ 3306-88. Сетки с квадратными ячейками из стальной рифленой проволоки. Технические условия
 1555. ГОСТ 3344-83. Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия (Отменен- приказ Минрегионстроя Украины от 21.11.08 N 529)
 1556. ГОСТ 3476-74. Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цементов (Отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N414)
 1557. ГОСТ 3560-73. Лента стальная упаковочная. Технические условия
 1558. ГОСТ 3634-89. Люки чугунные для смотровых колодцев. Технические условия (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 116 від 20.07.05)
 1559. ГОСТ 379-95. Кирпич и камни силикатные. Технические условия
 1560. ГОСТ 3826-82. Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия
 1561. ГОСТ 390-96. Изделия огнеупорные шамотные и полукислые общего назначения и массового производства. Технические условия
 1562. ГОСТ 3916.1-96. Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия
 1563. ГОСТ 3916.2-96. Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия
 1564. ГОСТ 4001-84. Камни стеновые из горных пород. Технические условия (Замінено - наказ Мінрегіонбуду України від 16.12.2010 N 516)
 1565. ГОСТ 4013-82. Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов. Технические условия
 1566. ГОСТ 4028-63. Гвозди строительные. Конструкция и размеры
 1567. ГОСТ 4029-63. Гвозди толевые круглые. Конструкция и размеры
 1568. ГОСТ 4030-63. Гвозди кровельные. Конструкция и размеры
 1569. ГОСТ 4032-63. Гвозди отделочные круглые. Конструкция и размеры
 1570. ГОСТ 4121-96. Рельсы крановые Технические условия
 1571. ГОСТ 4.225-83. Трубы керамические канализационные и дренажные. Номенклатура показателей
 1572. ГОСТ 4.227-83. Трубы чугунные и пластмассовые канализационные и фасонные части к ним и муфты чугунные для асбестоцементных напорных труб (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1573. ГОСТ 4598-86 (СТ СЭВ 4188-83). Плиты древесноволокнистые. Технические условия
 1574. ГОСТ 474-90. Кирпич кислотоупорный. Технические условия(Отменен - приказ Минрегиона 30.12.11 N 414)
 1575. ГОСТ 475-78. Двери деревянные. Общие технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.10 N631)
 1576. ГОСТ 475-78. Зміна N 3 (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.10 N631)
 1577. ГОСТ 4781-85. Профили стальные горячекатаные для шпунтовых свай. Технические условия
 1578. ГОСТ 4981-87. Балки перекрытий деревянные. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.10 N498)
 1579. ГОСТ 5087-80. Ручки для окон и дверей. Типы и основные размеры
 1580. ГОСТ 5089-2003. (в Украине - ДСТУ Б В.2.6-28:2006). Замки и защелки для дверей. Технические условия
 1581. ГОСТ 5090-86. Изделия скобяные запирающие для деревянных окон и дверей. Типы и основные размеры
 1582. ГОСТ 5091-78. Изделия скобяные вспомогательные для деревянных окон и дверей. Типы
 1583. ГОСТ 5180-84. Грунты. Метод лабораторного определения физических характеристик (Отменен- приказ Минрегионбуда Украины от 22.12.09 N 662)
 1584. ГОСТ 5191-79. Резаки инжекторные для ручной кислородной резки. Типы, основные параметры и общие технические требования
 1585. ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы
 1586. ГОСТ 5336-80. Сетки стальные плетеные одинарные. Технические условия
 1587. ГОСТ 538 -2001. (в Украине - ДСТУ Б В.2.6-13:2006). Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия
 1588. ГОСТ 5382-91. Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.09 N 575)
 1589. ГОСТ 539-80. Трубы и муфты асбестоцементные напорные. Технические условия
 1590. ГОСТ 539-80. Изменение N 4
 1591. ГОСТ 5533-86 (СТ СЭВ 5070-85). Стекло листовое узорчатое. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 27.11.08 г. N 543)
 1592. ГОСТ 5547-93. Плоскогубцы комбинированные. Технические условия
 1593. ГОСТ 5614-74. Машины для термической резки металлов. Типы, основные параметры и размеры
 1594. ГОСТ 5686-94 (в Украине - ДСТУ Б В.2.1-1-95). Грунты. Метод полевых испытаний сваями
 1595. ГОСТ 5724-75. Линкруст (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1596. ГОСТ 5742-76. Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 16.12.08 г. N 606)
 1597. ГОСТ 5746-83. Лифты электрические пассажирские. Основные параметры и размеры ( см. ДСТУ ISO 4190-1-2001)
 1598. ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы испытаний (Отменен - приказ Минрегионстроя от 15.11.10 N443)
 1599. ГОСТ 5976-90. Вентиляторы радиальные общего назначения. Общие технические условия
 1600. ГОСТ 6127-52. Краны банные. Технические условия
 1601. ГОСТ 6133-84. Камни бетонные стеновые. Технические условия (Чинний ДСТУ- Б В 2.7.7:2008, накази Мінрегіонбуду України від 08.07.09 N 277; від 14.08.09 N334)
 1602. ГОСТ 6139-91 (СТ СЭВ 6951-89). Песок стандартный для испытаний цементов. Технические условия
 1603. ГОСТ 6141-91 (СТ СЭВ 2047-88). Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия
 1604. ГОСТ 6266-89. Листы гипсокартонные. Технические условия
 1605. ГОСТ 6428-83. Плиты гипсовые для перегородок. Технические условия
 1606. ГОСТ 6482-88. Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1607. ГОСТ 6564-84. Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортирование
 1608. ГОСТ 6617-76. Битумы нефтяные строительные. Технические условия
 1609. ГОСТ 6629-88. Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1610. ГОСТ 6665-91. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 378)
 1611. ГОСТ 6666-81. Камни бортовые из горных пород. Технические условия (Замінено - наказ Мінрегіонбуду України від 16.12.2010 N 516)
 1612. ГОСТ 6713-91. Прокат низколегированный конструкционный для мостостроения. Технические условия
 1613. ГОСТ 6785-80. Плиты подоконные железобетонные. Технические условия (Отменен с 01.10.10 - приказ Минрегионстроя Украины от 30.06.10 N242)
 1614. ГОСТ 6786-80. Плиты парапетные железобетонные для производственных зданий. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1615. ГОСТ 6787-2001. Плитки керамические для полов. Технические условия (Отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N 422)
 1616. ГОСТ 6787-90 (СТ СЭВ 6551-88). Плитки керамические для полов. Технические условия (отменен)
 1617. ГОСТ 6927-74. Плиты бетонные фасадные, Технические требования (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 16.12.08 г. N 600)
 1618. ГОСТ 6942.0-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Общие технические условия (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1619. ГОСТ 6942.1-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Сортамент (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1620. ГОСТ 6942.2-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Раструбы и хвостовики фасонных частей. Типы, конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1621. ГОСТ 6942.3-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Трубы. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1622. ГОСТ 6942.4-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Патрубки.Конструкция и размеры(Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1623. ГОСТ 6942.5-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Патрубки компенсационные. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1624. ГОСТ 6942.6-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Патрубки переходные. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1625. ГОСТ 6942.7-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Колена. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1626. ГОСТ 6942.8-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Колена низкие. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1627. ГОСТ 6942.9-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Отводы. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1628. ГОСТ 6942.10-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Отводы-тройники приборные. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1629. ГОСТ 6942.11-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Отступы. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1630. ГОСТ 6942.12-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники прямые. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1631. ГОСТ 6942.13-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники прямые компенсационные. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1632. ГОСТ 6942.14-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники низкие. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1633. ГОСТ 6942.15-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники переходные. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1634. ГОСТ 6942.16-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники переходные низкие. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1635. ГОСТ 6942.17-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники косые. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1636. ГОСТ 6942.18-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Крестовины прямые. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1637. ГОСТ 6942.19-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Крестовины прямые со смещенной осью отвода. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1638. ГОСТ 6942.20-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Крестовины косые. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1639. ГОСТ 6942.21-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Крестовины двухплоскостные. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1640. ГОСТ 6942.22-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Муфты. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1641. ГОСТ 6942.23-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Муфты надвижные. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1642. ГОСТ 6942.24-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Ревизии. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1643. ГОСТ 6996-66. Сварные соединения. Методы определения механических свойств
 1644. ГОСТ 7012-77. Трансформаторы однофазные однопостовые для автоматической дуговой сварки под флюсом. Общие технические условия
 1645. ГОСТ 7016-82*. Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности
 1646. ГОСТ 7032-75. Глина бентонитовая для тонкой и строительной керамики
 1647. ГОСТ 7076-87 (СТ СЭВ 4923-84). Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности (отменен)
 1648. ГОСТ 7251-77. Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 16.12.08 г. N 607)
 1649. ГОСТ 7319-80. Пиломатериалы и заготовки лиственных пород. Атмосферная сушка и хранение (скасовується з 01.07.2017 - наказ від 21 серпня 2015 року N 101)
 1650. ГОСТ 7392-85. Щебень из природного камня для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя от 12.12.09 N654)
 1651. ГОСТ 7394-85. Балласт гравийный и песчано-гравийный для железнодорожного пути. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 651)
 1652. ГОСТ 7415-86. Гидроизол. Технические условия (Отменен- приказ Минрегиона от 30.12.11 N 414)
 1653. ГОСТ 7415-86 Зміна N 1 (міждержавна) (Отменен- приказ Минрегиона от 30.12.11 N 414)
 1654. ГОСТ 7481-78. Стекло армированное листовое. Технические условия (Отменен- приказ Минрегионстроя Украины N10 от 13.01.11)
 1655. ГОСТ 7564-97. Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний
 1656. ГОСТ 7890-93. Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия
 1657. ГОСТ 7948-80. Отвесы стальные строительные. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 19.11.2009 N514)
 1658. ГОСТ 8020-90. Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1659. ГОСТ 8242-88. Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.10 N499)
 1660. ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия
 1661. ГОСТ 8411-74. Трубы керамические дренажные. Технические условия (Отменен- приказ Минрегиона от 30.12.11 N 414)
 1662. ГОСТ 8426-75. Кирпич глиняный для дымовых труб (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1663. ГОСТ 8462-85. Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе
 1664. ГОСТ 8478-81. Сетки сварные для железобетонных конструкций. Технические условия
 1665. ГОСТ 862.1-85. Изделия паркетные. Паркет штучный. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.10 N503)
 1666. ГОСТ 862.2-85. Изделия паркетные. Паркет мозаичный. Технические условия
 1667. ГОСТ 862.3-86. Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия
 1668. ГОСТ 862.4-87. Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические условия
 1669. ГОСТ 8690-94. (В Украине- ДСТУ Б В.2.5-2-95) Радиаторы отопительные чугунные. Технические условия
 1670. ГОСТ 8717.0-84. Ступени железобетонные и бетонные. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1671. ГОСТ 8717.1-84. Ступени железобетонные и бетонные. Конструкция и размеры (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1672. ГОСТ 8735-88 (СТ СЭВ 5446-85). Песок для строительных работ. Методы испытаний. (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 05.05.10 N 152)
 1673. ГОСТ 8735-88. Изменение N 2. (Отменено - приказ Минрегионстроя Украины от 05.05.10 N 152)
 1674. ГОСТ 8747-88 (СТ СЭВ 5851-86). Изделия асбестоцементные листовые. Методы испытаний (Скасовано - наказ Мінрегіону України від 30.12.2011 р. № 414)
 1675. ГОСТ 8823-85 (СТ СЭВ 4326-83). Лифты электрические грузовые. Основные параметры и размеры
 1676. ГОСТ 8824-84 (СТ СЭВ 4326-83). Лифты электрические грузовые малые. Основные параметры и размеры
 1677. ГОСТ 8870-79. Колонки водогрейные для ванн. Технические условия
 1678. ГОСТ 8894-86. Трубы стеклянные и фасонные части к ним. Технические условия
 1679. ГОСТ 8904-81. Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием. Технические условия
 1680. ГОСТ 9014.0-75. Лесоматериалы круглые. Хранение. Общие требования
 1681. ГОСТ 9014.1-78. Лесоматериалы круглые. Хранение. Защита дождеванием
 1682. ГОСТ 9014.2-79. Лесоматериалы круглые. Защита влагозащитными и влагозащитно-антисептическими составами при хранении
 1683. ГОСТ 9014.3-81. Лесоматериалы круглые. Химическая защита способом опрыскивания при хранении
 1684. ГОСТ 9128-84. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия (отменен)
 1685. ГОСТ 9179-77. Известь строительная. Технические условия (отменен согласно приказу Госстроя Украины от 22.06.99. N 150)
 1686. ГОСТ 9238-83. Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм (отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N 464)
 1687. ГОСТ 9330-76*. Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов. Типы и размеры
 1688. ГОСТ 9356-75. Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические условия
 1689. ГОСТ 9416-83. Уровни строительные. Технические условия(Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 19.11.2009 N513)
 1690. ГОСТ 9462-88. Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия
 1691. ГОСТ 9463-88. Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия
 1692. ГОСТ 9479-84 (СТ СЭВ 6315-88). Блоки из природного камня для производства облицовочных изделий. Технические условия. /отменен/ (В Украине см. - ДСТУ Б В.2.7-59-97)
 1693. ГОСТ 948-84. Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия
 1694. ГОСТ 9533-81. Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионбуда от 19.11.09 N512)
 1695. ГОСТ 9548-74. Битумы нефтяные кровельные. Технические условия (Скасовано- наказ Держспоживстандарту України від 30.07.07 N167)
 1696. ГОСТ 9561-91. Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1697. ГОСТ 9574-90. Панели гипсобетонные для перегородок. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1698. ГОСТ 9583-75. Трубы чугунные напорные, изготовленные методами центробежного и полунепрерывного литья. Технические условия
 1699. ГОСТ 9590-76. Пластик бумажно-слоистый декоративный. Технические условия
 1700. ГОСТ 9.602-89. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 26.03.07г. N98)
 1701. ГОСТ 961-89. Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические. Технические условия (Отменен - приказ Минрегина от 30.12.11 N 414)
 1702. ГОСТ 965-89 (СТ СЭВ 6086-87). Портландцементы белые. Технические условия (Отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N 414)
 1703. ГОСТ 969-91. Цементы глиноземистые и высокоглинистые. Технические условия (Отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N 414)
 1704. ГОСТ 9720-76. Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм (Отменен- приказ Минрегиона от 30.12.11 N 464)
 1705. ГОСТ 9758-86. Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний(Отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N 414)
 1706. ГОСТ 9812-74. Битумы нефтяные изоляционные. Технические условия
 1707. ГОСТ 9818-85. Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1708. ГОСТ 9870-61. Гвозди проволочные оцинкованные для асбоцементной кровли. Технические условия
 1709. ГБН В.2.2-35077234-001:2011. Будинки і споруди. Підприємства сортування та перероблення твердих побутових відходів. Вимоги до технологічного проектування
 1710. ГБН В.2.3-34620942-001:2013. Проектування телекомунікацій. Лінійно-апаратні цехи
 1711. ГБН В.2.3-218-003:2010. Споруди транспорту. Технологія улаштування гідроізоляції проїзної частини автодорожніх мостів і шляхопроводів із застосуванням полімерних матеріалів та водонепроникного бетону
 1712. ГБН В.2.3-218-007:2012. Споруди транспорту. Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування
 1713. ГБН В.2.3-37472062-1:2012. Споруди транспорту. Сортувальні пристрої залізниць. Норми проектування
 1714. ГБН В.2.3-218-534:2011. Споруди транспорту. Оцінювання стану бетонного покриття автомобільних доріг
 1715. ГБН В.2.3-218-540:2012. Споруди транспорту. Охорона довкілля при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг
 1716. ГБН В.2.3-37641918-544:2014. Автомобільні дороги. Застосування геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях. Основні вимоги
 1717. ГБН В.2.3-218-547:2010. Споруди транспорту. Влаштування асфальтобетонних шарів дорожнього одягу при низьких температурах
 1718. ГБН В.2.3-218-548:2010. Споруди транспорту. Армоґрунтові підпірні стінки для автомобільних доріг. Проектування та будівництво
 1719. ГБН В.2.3-218-549:2010. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Стоянки і майданчики для відпочинку та короткочасної зупинки автомобілів. Загальні вимоги проектування (втрачає чинність з 01.06.2018)
 1720. ГБН В.2.3-218-550:2010. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Зупинки маршрутного транспорту. Загальні вимоги проектування (див. поправки)
 1721. ГБН В.2.3-218-551:2011. Автомобільні дороги загального користування. Капітальний ремонт. Вимоги проектування
 1722. ГБН В.2.3-37641918-552:2015. Автомобільні дороги. Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів дорожнього будівництва (див. Поправки)
 1723. ГБН В.2.3-37641918-553:2013. Мости та труби. Сталезалізобетонні конструкції
 1724. ГБН В.2.3-37641918-554:2013. Автомобільні дороги. Шари дорожнього одягу з кам’яних матеріалів, відходів промисловості і ґрунтів, укріплених цементом. Проектування та будівництво (скасовано частково - див. ДСТУ-Н Б В.2.3-39:2016)
 1725. ГБН В.2.3-37641918-555:2016. Автомобільні дороги. Транспортні розв’язки в одному рівні. Проектування.
 1726. ГБН В.2.3-37641918-556:2015. Автомобільні дороги. Споруди шумозахисні. Вимоги до проектування
 1727. ГБН В.2.3-37641918-557:2016. Автомобільні дороги. Дорожній одяг жорсткий. Проектування
 1728. ГБН В.2.3-37641918-558:2016. Автомобільні дороги. Габіонні конструкції. Проектування та будівництво
 1729. ГБН В.2.3-37641918-552:2015. Поправки. Автомобільні дороги. Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів дорожнього будівництва
 1730. ГБН В.2.3-218-550:2010. Поправки. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Зупинки маршрутного транспорту. Загальні вимоги проектування
 1731. ГБН В.2.3-37641918-544:2014. Зміна N 1. Автомобільні дороги. Застосування геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях. Основні вимоги
 1732. ГБН В.2.3-37641918-549:2018. Автомобільні дороги. Майданчики для стоянки транспортних засобів і відпочинку учасників дорожнього руху. Загальні вимоги проектування
 1733. ГБН В.2.3-37641918-550:2018. Автомобільні дороги. Зупинки маршрутного транспорту. Загальні вимоги проектування
 1734. ГБН В.2.5-00013741-72:2013. Зовнішні мережі та споруди. Кабельні лінії напругою до 10000 В з використанням гнучких гофрованих двошарових труб із поліетилену. Проектування
 1735. ДСТУ Б ЕN 1015-4:2012 (ЕN 1015-4:1998, IDT). Методи випробувань розчину для мурування. Частина 4. Визначення консистенції розчинової суміші (за глибиною занурення плунжера)
 1736. ДСТУ Б ЕN 1015-6:2012 (EN 1015-6:1998+А1:2006, IDT). Методи випробувань розчину для мурування. Частина 6. Визначення середньої густини розчинової суміші
 1737. ДСТУ Б ЕN 1015-9:2012 (ЕN 1015-9:1999+А1:2006, IDT). Методи випробувань розчину для мурування. Частина 9. Визначення терміну придатності та часу коригування розчинової суміші
 1738. ДСТУ Б ЕN 1015-10:2012 (EN 1015-10:1999+А1:2006, IDT). Методи випробувань розчину для мурування. Частина 10. Визначення середньої густини розчину в сухому стані
 1739. ДСТУ Б ЕN 1015-12:2012 (EN 1015-12:2000, IDT). Методи випробувань розчину для мурування. Частина 12. Визначення міцності зчеплення штукатурних розчинів з основами
 1740. ДСТУ Б EN 1026:2013 (EN 1026:2000, IDT). Блоки віконні та дверні. Повітропроникність. Метод випробування
 1741. ДСТУ Б EN 1027:2013 (EN 1027:2000, IDT). Блоки віконні та дверні. Водонепроникність. Метод випробування
 1742. ДСТУ Б EN 1051-1:2011 (EN 1051-1:2003, IDT). Скло для будівництва. Склоблоки і скляні плити. Частина 1. Визначення показників
 1743. ДСТУ Б EN 1051-2:2011 (EN 1051-2:2007, IDT). Скло для будівництва. Склоблоки і скляні плити. Частина 2. Оцінювання відповідності
 1744. ДСТУ Б EN 1052-1:2011 (EN 1052-1:1998, IDT). Методи випробування кам'яної кладки. Частина 1. Визначення міцності при стиску
 1745. ДСТУ Б EN 1052-2:2011 (EN 1052-2:1999, IDT). Методи випробування кам'яної кладки. Частина 2. Визначення міцності на розтяг при згині
 1746. ДСТУ Б EN 1052-3:2011 (EN 1052-3:2002, IDT). Методи випробування кам'яної кладки. Частина 3. Визначення початкової міцності кам'яної кладки при зсуві
 1747. ДСТУ Б EN 1075:2011 (EN 1075:1999, IDT). Констру кції дерев’яні. Методи випробувань. З’єднання на металевих зубчастих пластинах
 1748. ДСТУ Б EN 1090-2:2014 (EN 1090-2:2008+A1:2011, ІDT). Виконання сталевих і алюмінієвих конструкцій. Частина 2. Технічні вимоги до сталевих конструкцій
 1749. ДСТУ Б EN 1090-1:2014 (EN 1090-1:2009+A1:2011, ІDT). Виконання сталевих і алюмінієвих конструкцій. Частина 1. Вимоги до оцінки відповідності компонентів конструкцій
 1750. ДСТУ Б EN 1097-1:2015 (EN 1097-1:2011, ІDT). Методи випробувань механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 1. Визначення опору стираності (mіcro-Deval)
 1751. ДСТУ Б EN 1108:2013 (EN 1108:1999, IDT). Листи гнучкі для гідроізоляції. Листи бітумні для гідроізоляції покрівлі. Визначення формостійкості за циклічної зміни температури
 1752. ДСТУ Б EN 1191:2013 (EN 1191:2000, IDT. Блоки віконні та дверні. Опір багатократному відчиненню та зачиненню. Метод випробування
 1753. ДСТУ Б EN 1192:2013 (EN 1192:1999, IDT). Блоки дверні. Класифікація вимог міцності
 1754. ДСТУ Б EN 12207:2013 (EN 12207:1999, IDT). Блоки віконні та дверні. Повітропроникність. Класифікація
 1755. ДСТУ Б EN 12208:2013 (EN 12208:1999, IDT). Блоки віконні та дверні. Водонепроникність. Класифікація
 1756. ДСТУ Б EN 12210:2013 (EN 12210:1999, IDT). Блоки віконні та дверні. Опір вітровому навантаженню. Класифікація
 1757. ДСТУ Б EN 12372:2011 (EN 12372:2006, IDT). Методи випробувань природного каменю. Визначення границі міцності при згині під концентрованим навантаженням
 1758. ДСТУ Б EN 12400:2013 (EN 12400:2002, IDT). Блоки віконні та дверні. Механічна міцність. Вимоги і класифікація
 1759. ДСТУ Б EN 12440:2011 (EN 12440:2008, IDT). Природний камінь. Критерії для класифікації
 1760. ДСТУ Б EN 12504-1:2013. Випробування бетону в конструкціях. Частина 1. Зразки керни. Відбір, перевірка і випробування на стиск (EN 12504-1:2009, IDT)
 1761. ДСТУ Б ЕN 12607-1:20I5 (EN 12607-1:2014, IDT). Бітум та бітумні в'яжучі. Визначення опору до твердіння під впливом теплоти та повітря. Частина 1. Метод RTFOT
 1762. ДСТУ Б EN 12620:2013 (EN 12620:2002+А1:2008, IDT). Заповнювачі для бетону
 1763. ДСТУ Б EN 12666-1:2011 (EN 12666-1:2005, IDT). Системи підземних безнапірних пластмасових трубопроводів для каналізації й дренажу. Поліетилен (РЕ). Частина 1. Технічні вимоги до труб, фітингів і системи
 1764. ДСТУ-Н Б СEN/ТS 12666-2:2012 (СЕN/TS 12666-2:2005, IDT). Системи підземних безнапірних пластмасових трубопроводів для каналізації й дренажу. Поліетилен (РЕ). Частина 2. Настанова з оцінювання відповідності
 1765. ДСТУ Б EN 12670:2011 (EN 12670:2001, IDT). Природний камінь. Термінологія
 1766. ДСТУ Б ЕN 1279-1:2013 (ЕN 1279-1:2004+АС:2006, IDТ). Скло для будівництва. Склопакети. Частина 1: Загальні положення, допуски на розміри і правила опису системи
 1767. ДСТУ Б ЕN 1279-2:2013 (ЕN 1279-2:2002, IDТ). Скло для будівництва. Склопакети. Частина 2: Метод випробування на довговічність та вимоги до вологопроникності
 1768. ДСТУ Б ЕN 1279-3:2013 (ЕN 1279-3:2002, IDТ). Скло для будівництва. Склопакети. Частина 3: Метод випробування на довговічність та вимоги до швидкості витоку газу і допустимого відхилення концентрації газу
 1769. ДСТУ Б ЕN 1279-4:2013 (ЕN 1279-4:2002, IDТ). Скло для будівництва. Склопакети. Частина 4: Методи випробування фізичних характеристик герметизації
 1770. ДСТУ Б ЕN 1279-5:2013 (ЕN 1279-5:2005+А1:2008+А2:2010, IDТ). Скло для будівництва. Склопакети. Частина 5: Оцінка відповідності
 1771. ДСТУ Б ЕN 1279-6:2013 (ЕN 1279-6:2002, IDТ). Скло для будівництва. Склопакети. Частина 6. Контроль продукції на виробництві та періодичні випробування
 1772. ДСТУ Б EN 1296:2011 (EN 1296:2000, IDT). Матеріали покрівельні та гідроізоляційні рулонні, листові та у вигляді плит. Метод штучного старіння за довготривалої дії підвищеної температури
 1773. ДСТУ Б EN 13043:2013 (EN 13043:2002, IDT). Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей і поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту
 1774. ДСТУ Б EN 13084-1:2014 (EN 13084-1:2007, ІDT). Труби димові, які розташовані окремо. Частина 1. Загальні вимоги
 1775. ДСТУ Б EN 13139:2013 (EN 13139:2002, IDT). Заповнювачі для розчину
 1776. ДСТУ Б EN 13164:2013 (ЕN 13164:2008, IDТ). Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби із екструдованого пінополістиролу (XPS). Технічні умови
 1777. ДСТУ Б EN 13187:2011 (EN 13187:1998, IDT). Теплові характеристики будівель. Якісне виявлення теплових відмов в огороджувальних конструкціях. Інфрачервоний метод
 1778. ДСТУ Б EN 13198:2016 (EN 13198:2003, ІDT). Малі архітектурні форми бетонні. Загальні технічні умови
 1779. ДСТУ Б EN 13242:2013 (EN 13242:2002+А1:2007, IDT). Заповнювачі для сумішей, які оброблені і які не оброблені гідравлічними в'яжучими, для цивільного та дорожнього будівництва
 1780. ДСТУ Б EN 13364:2011 (EN 13364:2001, IDT). Методи випробувань природного каменю. Визначення руйнівного навантаження в монтажних отворах
 1781. ДСТУ-Н Б EN 13369:2013 (EN 13369:2004+A1:2006, IDT). "Загальні правила щодо збірних залізобетонних виробів"
 1782. ДСТУ Б EN 1337-6:2015 (EN 1337-6:2004, ІDT). Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 6. Балансирні опорні частини
 1783. ДСТУ Б EN 1338:2016 (EN 1338:2003, ІDT + EN 1338:2003/AC:2006, ІDT). Брущатка бетонна. Вимоги і методи випробувань
 1784. ДСТУ Б EN 13384-1:2010 (EN 13384-1:2002+А2:2008, IDT). (Скан). Інженерне обладнання будинків і споруд. Димоходи. Методи теплотехнічного та аеродинамічного розрахунків. Частина 1. Димоходи з підключенням одного теплогенератора
 1785. ДСТУ Б EN 13384-2:2010 (EN 13384-2:2003+A1:2009, IDT). (Скан). Інженерне обладнання будинків і споруд. Димоходи. Методи теплотехнічного та аеродинамічного розрахунків. Частина 2. Димоходи з підключенням декількох теплогенераторів
 1786. ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, ІDT + EN 1339:2003/AC:2006, ІDT). Плити бетонні для пішохідних доріжок і тротуарів. Вимоги і методи випробувань
 1787. ДСТУ Б EN 1340:2016 (EN 1340:2003, ІDT + EN 1340:2003/AC:2006, ІDT). Бордюри бетонні. Вимоги і методи випробувань
 1788. ДСТУ Б EN 13416:2013 (EN 13416:2001, ІDT). Листи гнучкі для гідроізоляції. Листи бітумні, пластикові та гумові для гідроізоляції покрівлі. Правила відбору зразків
 1789. ДСТУ Б EN ISO 13478:2011 (EN ISO 13478:2007, IDT). Труби із термопластів для транспортування рідин. Визначення стійкості до швидкого розповсюдження тріщин (RCP). Повномасштабне випробування (FST)
 1790. ДСТУ Б EN 13598-2:2012 (EN 13598-2:2009, IDT). Системи пластмасових трубопроводів для безнапірного дренажу та каналізації. Непластифікований полівінілхлорид (PVCU), поліпропілен (PP) та поліетилен (PE). Частина 2. Технічні вимоги до оглядових колодяз
 1791. ДСТУ Б EN 13639:2015 (EN 13639:2002+AC:2004, ІDT). Визначення загального вмісту органічного вуглецю у вапняку
 1792. ДСТУ Б EN 13647:2014 (EN 13647:2011, IDT). Покриття дерев'яні для підлоги, панелі дерев'яні та обшивка. Визначення геометричних характеристик
 1793. ДСТУ Б EN 1367-1:2015 (EN 1367-1:2007, ІDT). Методи випробування термічних характеристик і атмосферостійкості заповнювачів. Частина 1. Визначення стійкості до перемінного заморожування і відтавання
 1794. ДСТУ Б EN 13779:2011 (EN 13779:2007, IDT). Вентиляція громадських будівель. Вимоги до виконання систем вентиляції та кондиціонування повітря
 1795. ДСТУ Б EN 13791:2013 (EN 13791:2007, IDT). Оцінка міцності бетону на стиск в конструкціях і збірних бетонних елементах
 1796. ДСТУ Б EN 1380:2011 (EN 1380:2009, IDT). Конструкції дерев'яні. Методи випробувань. Несуча здатність з'єднань на цвяхах, шурупах, нагелях і болтах
 1797. ДСТУ Б EN 13830:2014 (EN 13830:2003, IDT). Фасади навісні. Технічні умови
 1798. ДСТУ Б EN 13897:2013 (EN 13897:2004, ІDT). Листи гнучкі для гідроізоляції. Листи бітумні, пластмасові та гумові для гідроізоляції покрівлі. Визначення водонепроникності після розтягнення за зниженої температури
 1799. ДСТУ Б ISO 13953:2011 (ISO 13953:2001, IDT). Поліетиленові (РЕ) труби і фітинги. Визначення міцності на розрив і типу руйнування зразків, виготовлених із стикового зварного з'єднання
 1800. ДСТУ Б EN 14216:2012 (EN 14216:2004, IDT). Цемент. Склад, технічні умови та критерії відповідності спеціальних цементів з низьким тепловиділенням
 1801. ДСТУ Б EN 1433:2016 (EN 1433:2002, ІDT+EN 1433:2002/A1:2005+EN 1433:2002/AC:2004, ІDT). Лотки водовідвідні для транспортних і пішохідних зон. Класифікація, вимоги до виготовлення, методи випробувань, маркування та оцінка відповідності
 1802. ДСТУ Б EN 14342:2014 (EN 14342:2005+А1:2008, ІDT). Підлоги дерев'яні. Характеристики, оцінка відповідності та маркування
 1803. ДСТУ Б EN 14364:2012. Системи пластмасових трубопроводів для напірного та безнапірного дренажу та каналізації. Армовані скловолокном термореактивні пластмаси (GRP) на основі ненасиченої смоли поліестеру (UP). Технічні умови для труб, фасонних ...
 1804. ДСТУ Б EN 14509:2014 (EN 14509:2006, ІDT + EN 14509:2006/AC:2008, ІDT). Панелі теплоізоляційні самонесучі з двостороннім металевим облицюванням. Вироби заводського виготовлення. Технічні умови
 1805. ДСТУ Б EN 14647:2015 (EN 14647:2005, IDT + EN 14647:2005/АC:2006, IDT). Цемент кальцієво-алюмінатний. Склад, технічні умови та критерії відповідності
 1806. ДСТУ Б EN 15217:2013 (EN 15217:2007, IDT). Енергетична ефективність будівель. Методи представлення енергетичних характеристик та енергетичної сертифікації будівель
 1807. ДСТУ Б EN 15316-1:2011 (EN 15316-1:2007, IDT). Системи теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 1. Загальні положення
 1808. ДСТУ Б EN 15316-2-1:2011 (EN 15316-2-1:2007, IDT). Системи теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 2-1. Тепловіддача системою опалення
 1809. ДСТУ Б EN 15316-2-3:2011 (EN 15316-2-3:2007, IDT). Системи теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 2-3. Теплорозподілення в системі опалення
 1810. ДСТУ Б EN 1536:2015 (EN 1536:2010, ІDT). Виконання спеціальних геотехнічних робіт. Палі бурові
 1811. ДСТУ Б EN 1537:2016. Виконання спеціальних геотехнічних робіт. Анкери грунтові
 1812. ДСТУ Б EN 15459:2014 (EN 15459:2007, IDT). Енергетична ефективність будівель. Процедура економічної оцінки енергетичних систем будівель
 1813. ДСТУ-Н Б CEN/TS 1555-7:2014 (CEN/TS 1555-7:2013, IDT). Системи пластмасових трубопроводів для подачі газоподібного палива. Поліетилен (РЕ). Частина 7. Настанова з оцінювання відповідності
 1814. ДСТУ Б EN 1555-1:2012 (EN 1555-1:2010, IDT). Системи пластмасових трубопроводів для подачі газоподібного палива. Поліетилен (PE). Частина 1. Загальні вимоги
 1815. ДСТУ Б EN 1555-2:2012 (EN 1555-2:2010, IDT). Системи пластмасових трубопроводів для подачі газоподібного палива. Поліетилен (PE). Частина 2.Труби
 1816. ДСТУ Б EN 1555-5:2012 (EN 1555-5:2010, IDT). Системи пластмасових трубопроводів для подачі газоподібного палива. Поліетилен (PE). Частина 5. Придатність системи до використання
 1817. ДСТУ Б ЕN 15603:2013 (EN 15603:2008, IDT). Енергетична ефективність будівель. Загальне енергоспоживання та проведення енергетичної оцінки
 1818. ДСТУ Б EN 15743:2012 (EN 15743:2010). Цемент сульфатно-шлаковий. Склад, технічні умови та критерії відповідності
 1819. ДСТУ Б ГОСТ 16381:2011 (ГОСТ 16381-77, IDT). Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Класифікація і загальні технічні вимоги
 1820. ДСТУ Б EN 1850-1:2013 (EN 1850-1:1999, IDT). Листи гнучкі для гідроізоляції. Визначення видимих дефектів. Частина 1. Листи бітумні для гідроізоляції покрівлі
 1821. ДСТУ Б EN 1850-2:2013 (EN 1850-2:2001, IDT). Листи гнучкі для гідроізоляції. Визначення видимих дефектів. Частина 2. Листи пластикові та гумові для гідроізоляції покрівлі
 1822. ДСТУ Б EN 1925:2011 (EN 1925:1999, IDT). Методи випробувань природного каменю. Визначення коефіцієнта капілярного водопоглинання
 1823. ДСТУ Б EN 196-2:2015 (EN 196-2:2013, ІDT). Методи випробування цементу. Частина 2. Хімічне аналізування цементу
 1824. ДСТУ Б EN 196-3:2015 (EN 196-3:2005+A1:2008, ІDT) . Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму
 1825. ДСТУ Б EN 196-5:2015 (EN 196-5:2011, ІDT). Методи випробування цементу. Частина 5. Визначення пуцоланічних властивостей пуцциоланового цементу
 1826. ДСТУ Б EN 196-6:2015 (EN 196-6:2010, ІDT). Методи випробування цементу. Частина 6. Визначення тонкості помелу
 1827. ДСТУ Б EN 196-8:2015 (EN 196-8:2010, IDT). Методи випробування цементу. Частина 8. Теплота гідратації. Метод розчинення
 1828. ДСТУ Б EN 196-9:2015 (EN 196-9:2010, IDT). Методи випробування цементу. Частина 9. Теплота гідратації. Напівадіабатичний метод
 1829. ДСТУ EN 196-1:2007 (EN 196-1:2005, IDT). Методи випробування цементу. Частина 1. Визначення міцності
 1830. ДСТУ Б СЕN/ТR 196-4:2009 (СЕN/ТR 196-4:2007, IDT). Методи випробування цементу. Частина 4. Кількісне визначання складників
 1831. ДСТУ EN 196-6:2007 (EN 196-6:1989, IDT). Методи випробування цементу. Частина 6. Визначення тонкості помелу (втратив чинність - наказ від 30.12. 2015 року N 350)
 1832. ДСТУ Б EN 196-7:2010 (EN 196-7:2007, IDT). Будівельні матеріали. Методи випробування цементу. Частина 7. Методи відбору та підготовки проб цементу
 1833. ДСТУ Б EN 197-2:2016 (EN 197-2:2014, ІDT). Цемент. Частина 2. Оцінювання відповідності
 1834. ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010 (EN 1992-1-1:2004, IDТ). Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій . Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд
 1835. ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010 (EN 1992-1-1:2004, IDТ). Зміна N 1. Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій . Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд
 1836. ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012 (EN 1992-1-2:2004, ІDT). Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 1837. ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012 (EN 1992-1-2:2004, IDT). Зміна N 1. Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 1838. ДСТУ-Н Б EN 1992-3:2012 (EN 1992-3:2006, IDT). Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 3. Конструкції для зберігання і утримання рідини
 1839. ДСТУ-Н Б EN 1992-3:2012 (EN 1992-3:2006, IDT). Зміна N1. Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 3. Конструкції для зберігання і утримання рідини
 1840. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010 (EN 1993-1-1:2005, IDТ). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій . Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд
 1841. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010. Зміна N 1. (EN 1993-1-1:2005, IDТ). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій . Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд
 1842. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-2:2010 (EN 1993-1-2:2005, IDT). Єврокод З. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 1843. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3:2012 (EN 1993-1-3:2006, ІDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-3. Загальні правила. Додаткові правила для холодноформованих елементів і профільованих листів
 1844. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3:2012 (EN 1993-1-3:2006, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-3. Загальні правила. Додаткові правила для холодноформованих елементів і профільованих листів
 1845. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-7:2012 (EN 1993-1-7:2007, ІDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-7. Пластинчасті конструкції при навантаженні поза межами площини
 1846. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-7:2012 (EN 1993-1-7:2007, ІDT). Зміна N 1.Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-7. Пластинчасті конструкції при навантаженні поза межами площини
 1847. ДСТУ-Н Б EN 1993-4-3:2012 (EN 1993-4-3:2007, ІDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 4-3. Трубопроводи
 1848. ДСТУ-Н Б EN 1993-4-3:2012 (EN 1993-4-3:2007, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 4-3. Трубопроводи
 1849. ДСТУ-Н Б EN 1993-6:2012 (EN 1993-6:2007, ІDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 6. Підкранові конструкції
 1850. ДСТУ-Н Б EN 1993-6:2012 (EN 1993-6:2007, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 6. Підкранові конструкції
 1851. ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1:2010 (EN 1994-1-1:2004, IDТ). Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1- 1. Загальні правила і правила для споруд
 1852. ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1:2010. (Зміна 1). (EN 1994-1-1:2004, IDТ). Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1- 1. Загальні правила і правила для споруд
 1853. ДСТУ-Н Б EN 1994-1-2:2012 (EN 1994-1-2:2005, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 1854. ДСТУ-Н Б EN 1995-1-1:2010 (EN 1995-1-1:2004, IDТ). Єврокод 5. Проектування дерев'яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд
 1855. ДСТУ-Н Б EN 1995-1-1:2010 (EN 1995-1-1:2004, IDТ). Зміна N 1. Єврокод 5. Проектування дерев'яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд
 1856. ДСТУ-Н Б EN 1995-2:2012 (EN 1995-2:2004, ІDT). Єврокод 5. Проектування дерев'яних конструкцій. Частина 2. Мости
 1857. ДСТУ-Н Б EN 1995-2:2012 (EN 1995-2:2004, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 5. Проектування дерев'яних конструкцій. Частина 2. Мости
 1858. ДСТУ-Н Б EN 1996-1-1:2010 (EN 1996-1-1:2005, IDT). Єврокод 6. Проектування кам'яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила для армованих та неармованих кам'яних конструкцій.
 1859. ДСТУ-Н Б EN 1996-1-1:2010 (EN 1996-1-1:2005, IDT). Зміна N 1. Єврокод 6. Проектування кам'яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила для армованих та неармованих кам'яних конструкцій.
 1860. ДСТУ-Н Б EN 1996-1-2:2012 (EN 1996-1-2:2005, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 6. Проектування кам'яних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 1861. ДСТУ-Н Б EN 1996-2:2012 (EN 1996-2:2006, ІDT). Єврокод 6. Проектування кам'яних конструкцій. Частина 2. Конструктивний аналіз, вибір матеріалів і виконання кам'яної кладки
 1862. ДСТУ-Н Б EN 1996-3:2012 (EN 1996-3:2006, ІDT). Єврокод 6. Проектування кам'яних конструкцій. Частина 3. Спрощені методи розрахунку неармованих кам'яних конструкцій
 1863. ДСТУ-Н Б EN 1996-3:2012 (EN 1996-3:2006, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 6. Проектування кам'яних конструкцій. Частина 3. Спрощені методи розрахунку неармованих кам'яних конструкцій
 1864. ДСТУ-Н Б EN 1997-1:2010 (EN 1997-1:2004, IDT). Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Частина 1. Загальні правила
 1865. ДСТУ-Н Б EN 1997-1:2010 (EN 1997-1:2004, IDT). Зміна N 1. Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Частина 1. Загальні правила
 1866. ДСТУ-Н Б EN 1997-2:2010 (EN 1997-2:2007, IDT). Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Частина 2. Дослідження і випробування ґрунту
 1867. ДСТУ-Н Б EN 1998-2:2012 (EN 1998-2:2005, IDT). Зміна N 1. Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 2. Мости
 1868. ДСТУ-Н Б EN 1998-3:2012 (EN 1998-3:2005, ІDT). Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 3. Оцінка стану та відновлення будівель
 1869. ДСТУ-Н Б EN 1998-3:2012 (EN 1998-3:2005, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 3. Оцінка стану та відновлення будівель
 1870. ДСТУ-Н Б EN 1998-4:2012 (EN 1998-4:2006, IDT). Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 4. Силосні башти, резервуари та трубопроводи
 1871. ДСТУ-Н Б EN 1998-4:2012 (EN 1998-4:2006, IDT). Зміна N 1. Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 4. Силосні башти, резервуари та трубопроводи
 1872. ДСТУ-Н Б EN 1998-6:2012 (EN 1998-6:2005, ІDT). Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 6. Башти, вежі і димові труби
 1873. ДСТУ-Н Б EN 1998-6:2012 (EN 1998-6:2005, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 6. Башти, вежі і димові труби
 1874. ДСТУ-Н Б EN 1999-1-1:2010 (EN 1999-1-1:2007, IDТ). Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила для конструкцій
 1875. ДСТУ-Н Б EN 1999-1-2:2010 (EN 1999-1-2:2007, IDТ). Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-2. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 1876. ДСТУ-Н Б EN 1999-1-2:2010 (EN 1999-1-2:2007, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-2. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 1877. ДСТУ Б EN ISO 21003-1:2011 (EN ISO 21003-1:2008, IDT). Системи трубопроводів з багатошарових труб для будівництва гарячого та холодного водопостачання будинків і споруд. Частина 1. Загальні вимоги
 1878. ДСТУ Б EN ISO 21003-2:2011 (EN ISO 21003-2:2008, IDT). Системи трубопроводів з багатошарових труб для будівництва гарячого та холодного водопостачання будинків і споруд. Частина 2. Труби
 1879. ДСТУ Б EN ISO 21003-3:2011 (EN ISO 21003-3:2008, IDT). Системи трубопроводів з багатошарових труб для будівництва гарячого та холодного водопостачання будинків і споруд. Частина 3. Фітинги
 1880. ДСТУ Б EN ISO 21003-5:2011 (EN ISO 21003-5:2008, IDT). Системи трубопроводів з багатошарових труб для будівництва гарячого та холодного водопостачання будинків і споруд. Частина 5. Придатність системи до використання за призначенням
 1881. ДСТУ Б ISO 21542:2013. Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища
 1882. ДСТУ Б ГОСТ 22695:2011 (ГОСТ 22695-77, IDТ). Панелі стін та покриттів будівель шаруваті з утеплювачем із пінопластів пінопласти. Методи випробувань на міцність
 1883. ДСТУ Б ГОСТ 24451:2011 (ГОСТ 24451-80, IDT). Тунелі автодорожні. Габарити наближення будівель і устаткування
 1884. ДСТУ Б В.2.7-307:2015. Вторинні продукти вугільної промисловості для будівництва автомобільних доріг. Класифікація
 1885. ДСТУ Б ГОСТ 27677:2011 (ГОСТ 27677-88, IDT). Захист від корозії у будівництві. Бетони. Загальні вимоги до проведення випробувань
 1886. ДСТУ Б ГОСТ 28574:2011 (ГОСТ 28574-90, IDT). Захист від корозії в будівництві. Конструкції бетонні і залізобетонні. Методи випробувань адгезії захисних покриттів
 1887. ДСТУ Б ГОСТ 28575:2011 (ГОСТ 28575-90, IDT). Захист від корозії в будівництві. Конструкції бетонні та залізобетонні. Випробування паропроникності захисних покриттів
 1888. ДСТУ Б EN 295-10:2011 (EN 295-10:2005, IDT). Труби керамічні глазуровані і фітинги та з'єднувачі трубопровідні для дренажних та каналізаційних систем. Частина 10. Вимоги до експлуатаційних характеристик
 1889. ДСТУ Б ЕN 295-1:2012 (EN 295-1:1991+ А3:1999, IDT). Труби керамічні глазуровані і фітинги та з'єднувачі трубопровідні для дренажних та каналізаційних систем. Частина 1. Вимоги
 1890. ДСТУ Б ЕN 295-2:2012 (EN 295-2:1991+А1:1999, IDT). Труби керамічні глазуровані і фітинги та з'єднувачі трубопровідні для дренажних та каналізаційних систем. Частина 2. Контроль якості та відбір проб
 1891. ДСТУ Б ЕN 295-4:2012 (EN 295-4:1995, IDT). Труби керамічні глазуровані і фітинги та з'єднувачі трубопровідні для дренажних та каналізаційних систем. Частина 4. Вимоги до спеціальних фітингів, перехідних пристроїв і взаємозамінної арматури
 1892. ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97). Швелери сталеві гарячекатані. Сортамент
 1893. ДСТУ 3819-98. Паркет маломірний з відходів деревообробних виробництв
 1894. ДСТУ 4035-2001 (ГОСТ 25380-2001). Енергозбереження. Будівлі та споруди. Методи вимірювання поверхневої густини теплових потоків та визначення коефіцієнтів теплообміну між огороджувальними конструкціями та довкіллям
 1895. ДСТУ Б EN 413-1:2015 (EN 413-1:2011, IDT). Цемент для мурування. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності
 1896. ДСТУ Б EN 413-2:2015 (EN 413-2:2005, IDT). Цемент для мурування. Частина 2. Методи випробувань
 1897. ДСТУ Б EN 451-1:2015 (EN 451-1:2003, ІDT). Метод випробування золи-винесення. Частина 1. Визначення вмісту вільного кальцію оксиду
 1898. ДСТУ 4547:2006. Вікна, двері та жалюзі. Кулетривкість. Вимоги та класифікація (EN 1522:1998, MOD)
 1899. ДСТУ 4548:2006. Вікна, двері та жалюзі. Кулетривкість. Методи випробування (EN 1523:1998, MOD)
 1900. ДСТУ Б EN 508-1:2015 (EN 508-1:2014, ІDT). Вироби покрівельні та облицювальні металеві листові. Технічні вимоги до самонесучих сталевих, алюмінієвих листів або листів із нержавіючої сталі. Частина 1. Сталь
 1901. ДСТУ Б EN 539-1:2016 (EN 539-1:2005, ІDT) . Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення фізичних характеристик. Частина 1. Випробування на герметичність
 1902. ДСТУ Б EN 539-2:2016 (EN 539-2:2013, ІDT). Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення фізичних характеристик. Частина 2. Випробування на морозостійкість
 1903. ДСТУ Б EN 572-7:2011 (EN 572-7:2004, IDT). Скло для будівництва. Основні вироби з натрій-кальцій-силікатного скла. Частина 7. Армоване або неармоване дротом скло швелерного профілю. Технічні умови
 1904. ДСТУ Б EN 772-3:2013 (EN 772-3:1998, IDT). Методи випробувань стінових каменів. Частина 3. Визначення в керамічних виробах середньої густини і пористості методом гідростатичного зважування
 1905. ДСТУ Б EN 772-5:2013 (EN 772-5:2001, IDT). Методи випробувань стінових каменів. Частина 5. Визначення вмісту розчинних солей в керамічних виробах
 1906. ДСТУ Б EN 772-13:2013 (EN 772-13:2000, IDT). Методи випробувань стінових каменів. Частина 13. Визначення нетто і брутто середньої густини у сухому стані (крім природного каменю)
 1907. ДСТУ Б EN 772-19:2013 (EN 772-19:2000, IDT). Методи випробувань стінових каменів. Частина 19. Визначення розширення під дією вологи великоформатних керамічних виробів з горизонтальними порожнинами
 1908. ДСТУ Б EN ISO 7730:2011 (EN ISO 7730:2005, IDT). Ергономіка теплового середовища. Аналітичне визначення та інтерпретація теплового комфорту на основі розрахунків показників PMV і PPD і критеріїв локального теплового комфорту
 1909. ДСТУ Б EN 846-2:2015. Методи випробування допоміжних елементів кам'яної кладки. Частина 2. Визначення міцності зчеплення арматури в горизонтальних швах
 1910. ДСТУ Б EN 933-9:2015 (EN 933-9:2009+А1:2013,IDT). Методи випробувань геометричних характеристик заповнювачів. Частина 9. Оцінювання тонких фракцій. Метод з використанням метиленового синього
 1911. ДСТУ Б ГОСТ 9720:2011 (ГОСТ 9720-76, IDT). Габарити наближення будівель і рухомого складу залізниць колії 750 мм
 1912. ДБН 79-92. Житлові будинки для індивідуальних забудовників України. (Скасовано згідно наказу Держбуду України від 18 травня 2005 р. N 80)
 1913. ДСТУ 3760-98. Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Общие технические условия (скасовано-наказ Держспоживстандарту України N343 від 11.12.06.)
 1914. ДСТУ 3760:2006 (ISO 6935-2:1991, NEQ). Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (див. Поправку N 4)
 1915. ДСТУ Б EN 12057:2007 (EN 12057:2004, IDT). Будівельні матеріали. Вироби з природного каменю. Модульні плитки. Вимоги (Див. зміни - накази Мінрегіонбуду від 02.04.08 N148; від 06.01.11 N2)
 1916. ДСТУ Б EN 12058:2007 (EN 12058:2003, IDT). Будівельні матеріали. Вироби з природного каменю. Плити для підлоги і сходів. Вимоги (Див. зміни - накази Мінрегіонбуду від 02.04.08 N148; від 06.01.11 N2)
 1917. ДСТУ Б EN 13373:2007 (EN 13373:2003, IDT). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення геометричних характеристик виробів (Див. зміни - накази Мінрегіонбуду від 02.04.08 N148; від 06.01.11 N2)
 1918. ДСТУ Б EN 1341:2007 (EN 1341:2001, IDT). Будівельні матеріали. Плити з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування (Див. зміни - накази Мінрегіонбуду від 02.04.08 N148; від 06.01.11 N2)
 1919. ДСТУ Б EN 1342:2007 (EN 1342:2001, IDT). Будівельні матеріали. Брущатка із природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги та методи випробування (Див. зміни - накази Мінрегіонбуду від 02.04.08 N148; від 06.01.11 N2)
 1920. ДСТУ Б EN 1343:2007 (EN 1343:2001, IDT). Будівельні матеріали. Бордюри з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування (Див. зміни - накази Мінрегіонбуду від 02.04.08 N148; від 06.01.11 N2)
 1921. ДСТУ Б EN 13755:2007 (EN 13755:2001, IDT). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення водопоглинання при атмосферному тиску (Див. зміни - накази Мінрегіонбуду від 02.04.08 N148; від 06.01.11 N2)
 1922. ДСТУ Б EN 1467:2007 (EN 1467:2003, IDТ). Будівельні матеріали. Камінь природний. Блоки необроблені. Вимоги (Див. зміни - накази Мінрегіонбуду від 02.04.08 N148; від 06.01.11 N2)
 1923. ДСТУ Б EN 1468:2007 (EN 1468:2003, IDТ). Будівельні матеріали. Камінь природний. Плити необроблені. Вимоги (Див. зміни - накази Мінрегіонбуду від 02.04.08 N148; від 06.01.11 N2)
 1924. ДСТУ Б EN 1469:2007 (EN 1469:2004, IDТ). Будівельні матеріали. Вироби з природного каменю. Облицювальні плити. Вимоги (Див. зміни - накази Мінрегіонбуду від 02.04.08 N148; від 06.01.11 N2)
 1925. ДСТУ ISO 4190-1-2001. Установка ліфтова (елеваторна) Частина 1. Ліфти класів І, II, III і VI (ISO 4190-1:1999, IDT)
 1926. ДСТУ ISO 4190-2-2001. Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу IV (ISO 4190-2:2001, IDT).
 1927. ДСТУ ISO 4190-3-2001. Установка ліфтова (елеваторна). Частина 3. Ліфти службові класу V (ISO 4190-3:1982, IDT)
 1928. ДСТУ ISO 4190-5-2001. Установка ліфтова (елеваторна). Частина 5. Пристрої керування, сигналізації та додаткові пристрої (ISO 4190-5:1996, IDT) /с 01.01.2012 заменен на ДСТУ ISO 4190-5:2008, приказ Держспоживстандарта от 03.09.2008 N318 с изм./
 1929. ДСТУ ISO 4190-6-2001. Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір
 1930. ДБН 363-92. Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України.
 1931. (ПУЭ, ПУЕ). Раздел 1. Общие правила. Правила устройства электроустановок (Не діє - накази Міненерговугілля від 20.06.2014 N 469, від 30.07.2015 N 478)
 1932. (ПУЭ, ПУЕ). Раздел 2. Канализация электроэнергии. Правила устройства электроустановок (Не діє - накази Міненерговугілля від 22.08.2014 N 596, від 30.07.2015 N 479)
 1933. (ПУЭ, ПУЕ). Раздел 3. Защита и автоматика. Правила устройства электроустановок
 1934. (ПУЭ, ПУЕ). Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Правила устройства электроустановок
 1935. (ПУЭ, ПУЕ). Раздел 5. Электросиловые установки. Правила устройства электроустановок (не діють Глава 5.4, Глава 5.5 - наказ Мінпраці від 21.06.2001 N 272, глави 5.1, 5.2, 5.3, 5.6- накази Міненерговугілля)
 1936. (ПУЭ, ПУЕ). Раздел 6. Электрическое освещение. Правила устройства электроустановок (Див. ПУЕ. Розділ 6. (Україна))
 1937. (ПУЕ, ПУЭ). Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. ДНАОП 0.00-1.32-01 (НПАОП 40.1-1.32-01)
 1938. (ПУЕ, ПУЭ). Розділ 1. Загальні правила. Глава 1.7. Заземлення і захисні заходи електробезпеки. Правила улаштування електроустановок. (Україна)(Заміна - наказ Міненерговугілля України від 31.03.11 N 36)
 1939. (ПУЕ, ПУЭ). Розділ 1. Загальні правила. Глава 1.7. Заземлення і захисні заходи електробезпеки. Правила улаштування електроустановок. (Україна)
 1940. (ПУЕ, ПУЭ). Розділ 1. Загальні правила. Глава 1.9. Зовнішня ізоляція електроустановок. Правила улаштування електроустановок. (Україна)
 1941. (ПУЕ, ПУЭ). Розділ 2. Передавання електроенергії. Глава 2.3. Кабельні лінії напругою до 330 кВ. Правила улаштування електроустановок.
 1942. (ПУЕ, ПУЭ). Розділ 2. Передавання електроенергії. Глави 2.4, 2.5. /Зміна N1, Зміна N2/. Правила улаштування електроустановок. (Україна)
 1943. (ПУЕ, ПУЭ). Зміна N 3 до глави 2.4 "Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ" і глави 2.5 "Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ" ПУЕ:2006
 1944. (ПУЭ)/ПУЕ/ Глава 4.1 Распределительные устройства напряжением до 1,0 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока. Глава 4.2 Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1,0 кВ. Правила улаштування електроустановок. (Украина)
 1945. (ПУЕ, ПУЭ). Розділ 6. Електричне освітлення. Правила улаштування електроустановок. (Україна)
 1946. (ПУЕ, ПУЭ). Правила улаштування електроустановок. (Станом на 24.07.2017 р.)
 1947. РСТ УССР 1972-86. Волокна стекляные штапельные из горных пород. Технические условия
 1948. РСТ УССР 1981-87. Маты теплоизоляционные и звукопоглощающие. Технические условия
 1949. СНиП 2.01.14-83. Определение расчетных гидрологических характеристик
 1950. СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсических промышленных отходов. Основные положения по проектированию (Отменен- Приказ Минрегионстроя Украины от 03.08.10 N294)
 1951. СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений ( Действие отменено с 01.09.09- приказ Минрегионстроя Украины от 19.01.09г. N 5)
 1952. СНиП 2.02.02-85. Основания гидротехнических сооружений
 1953. СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты (Див. накази Мінрегіобуду від 22.12.10 N 534 та N 535)
 1954. СНиП 2.02.03-85 Зміна N 1 (Див. накази Мінрегіобуду від 22.12.10 N 534 та N 535)
 1955. СНиП 2.02.05-87. Фундаменты машин с динамическими нагрузками
 1956. СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции (отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 24.12.09 N 680)
 1957. СНиП 2.03.01-84* Изменение, утвержденное 12.11.91 р. Госстроем СССР (отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 24.12.09 N 680)
 1958. СНиП 2.03.01-84* Зміна N 1 (отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 24.12.09 N 680)
 1959. СНиП 2.03.01-84* Зміна N 2 (отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 24.12.09 N 680)
 1960. СНиП 2.03.02-86. Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона (Действие отменено c 01.01.2010 согласно прик. Минрегионстроя Украины от 22.07.09 N 294)
 1961. СНиП 2.03.03-85. Армоцементные конструкции
 1962. СНиП 2.03.04-84. Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур. (Начало)
 1963. СНиП 2.03.06-85. Алюминиевые конструкции (Отменен - приказ Минрегионстроя от 19.12.11 N354)
 1964. СНиП 2.03.09-85. Асбестоцементные конструкции (втратив чинність - наказ від 30 грудня 2014 N 383)
 1965. СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии (действует частично - см. приказы Минрегионстроя Украины от 26.10.2010 N416, от 08.08.2013 N 379)
 1966. СНиП 2.03.13-88. Полы
 1967. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий (Отменен - приказ Минрегиона от 31.10.12 N 553)
 1968. СНиП 2.04.01-85. Изменение N 1 (Отменен - приказ Минрегиона от 31.10.12 N 553)
 1969. СНиП 2.04.01-85. Зміни (Отменен - приказ Минрегиона от 31.10.12 N 553)
 1970. СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (втрачає чинність з 01.01.2014 - див. накази від 08.04.2013 N 133 та від 28.08.2013 р. N 410)
 1971. СНиП 2.04.02-84*. Зміна N 1
 1972. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения (Отменён с 01.01.2014 - см. приказы от 08.04.201З N 134 и от 28.08.2013 N 410)
 1973. СНиП 2.04.03-85. Зміна N 1
 1974. СНиП 2.04.05-91. Пособие по проектированию систем водяного отопления (скасовано розділи 5, 22 - наказ від 13.11.2014 N 312)
 1975. СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование (див. накази від 25.01.2013 N 24, від 28.08.2013 р. N 410, від 30.06.2015 р. N 148)
 1976. СНиП 2.04.05-91*У. Отопление, вентиляция и кондиционирование
 1977. СНиП 2.04.05-91. Зміна N 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование
 1978. СНиП 2.04.05-91. Зміна N 2 (Україна). Отопление, вентиляция и кондиционирование
 1979. СНиП 2.04.05-91. Зміна N 2 (Міждержавна). Отопление, вентиляция и кондиционирование
 1980. СНиП 2.04.05-91. Доповнення
 1981. СНиП 2.04.05-91. Про порядок застосування міждержавної Зміни N 2 на території України
 1982. СНиП 2.04.07-86*. Тепловые сети (отменен с 01.07.09г. - приказ Минрегионстроя Украины от 09.12.08 N568)
 1983. СНиП 2.04.07-86. Зміна N 1 (отменен с 01.07.09г. - приказ Минрегионстроя Украины от 09.12.08 N568)
 1984. СНиП 2.04.12-86. Расчет на прочность стальных трубопроводов
 1985. СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
 1986. СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги (отменён- см. ДБН В.2.3-4-2007)
 1987. СНиП 2.05.02-85. Изменение N 4 (отменен)
 1988. СНиП 2.05.03-84*. Мосты и трубы (Не застосовується з 01.10.06 р. згідно наказу Мінбуду N160 від 06.05.06 р.)
 1989. СНиП 2.05.03-84*. Приложение 1-20 (Не застосовується з 01.10.06 р. згідно наказу Мінбуду N160 від 06.05.06 р.)
 1990. СНиП 2.05.03-84*. Приложение 21-29 (Не застосовується з 01.10.06 р. згідно наказу Мінбуду N160 від 06.05.06 р.)
 1991. СНиП 2.05.03-84*. Зміна N 2 (Не застосовується з 01.10.06 р. згідно наказу Мінбуду N160 від 06.05.06 р.)
 1992. СНиП 2.05.06-85. Магистральные трубопроводы
 1993. СНиП 2.05.06-85. Изменение N 1 Госстроя СССР от 08.01.87
 1994. СНиП 2.05.06-85. Изменение N 2 Госстроя СССР N 61 от 13.07.90
 1995. СНиП 2.05.06-85. Зміна N 3 Держбуду України N 279 від 03.12.98
 1996. СНиП 2.05.07-91. Промышленный транспорт (Втратив чинність розділ 6 СНиП 2.05.07-91 у зв’язку з наданням чинності з 01.09.2012 ДБН В 2.4-5:2012)
 1997. СНиП 2.05.08-85. Аэродромы
 1998. СНиП 2.05.09-90. Трамвайные и троллейбусные линии (Отменен- приказ Минрегионстроя Украины N401 от 28.12.07)
 1999. СНиП 2.05.11-83. Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 20.11.09 N523)
 2000. СНиП 2.05.13-90. Нефтепроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов
 2001. СНиП 2.06.01-86. Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования (Приказы Минрегионстроя Украины от 11.01.10 N1, от 29.07.10 N287)
 2002. СНиП 2.06.03-85. Мелиоративные системы и сооружения (Отменен- приказ Госстроя Украины от 25.06.99 N153)
 2003. СНиП 2.06.04-82*. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)
 2004. СНиП 2.06.04-82* Зміна N 2
 2005. СНиП 2.06.05-84. Плотины из грунтовых материалов
 2006. СНиП 2.06.06-85. Плотины бетонные и железобетонные
 2007. СНиП 2.06.07-87. Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения
 2008. СНиП 2.06.08-87. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений
 2009. СНиП 2.06.09-84. Туннели гидротехнические
 2010. СНиП 2.08.01-89. Жилые здания (Дію скасовано з 01.01.06 згідно наказу Держбуду України від 28 вересня 2005 р. N 175)
 2011. СНиП 2.08.01-89. Доповнення
 2012. СНиП 2.08.01-89. Зміна N 3
 2013. СНиП 2.08.01-89. Зміна N 4
 2014. СНиП 2.08.01-89. Зміна N 5
 2015. СНиП 2.08.01-89. Зміна N 6
 2016. СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения (отменен согласно приказа Госстроя Украины N187 от 04.08.99)
 2017. СНиП 2.08.02-89. Доповнення (скасовано)
 2018. СНиП 2.08.02-89. Зміна N 1 (скасовано)
 2019. СНиП 2.09.02-85*. Производственные здания
 2020. СНиП 2.09.02-85*. Зміна N 1(національна). Производственные здания. (Наказом Держбуду України від 21.10.2004 року N 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 року)
 2021. СНиП 2.09.03-85. Сооружения промышленных предприятий
 2022. Пособие по проектированию конвейерных галерей (к СНиП 2.09.03-85)
 2023. СНиП 2.09.03-85. Зміна N 1 (національна). Сооружения промышленных предприятий. (Наказом Держбуду України від 21.10. 2004 року N 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 року)
 2024. СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания ( Отменен - приказы Минрегионстроя Украины от 30.12.10 N 570; от 10.02.11 N 23)
 2025. СНиП 2.09.04-87. Зміна N 1. Административные и бытовые здания ( Отменен - приказы Минрегионстроя Украины от 30.12.10 N 570; от 10.02.11 N 23)
 2026. СНиП 2.09.04-87. Зміна N 2 (національна). Административные и бытовые здания. (Наказом Держбуду України від 21.10. 2004 року N 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р.) ( Отменен - приказы Минрегионстроя Украины от 30.12.10 N 570; от 10.02.
 2027. СНиП 2.10.02-84. Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (Отменен согл. прик. Держбуда N 178 от 30.10.03)
 2028. СНиП 2.11.01-85*. Складские здания
 2029. СНиП 2.11.01-85*. Зміна N 1 (національна). Складские здания. (Наказом Держбуду України від 21.10. 2004 року N 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р.)
 2030. СНиП 2.11.02-87. Холодильники
 2031. СНиП 2.11.04-85. Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов
 2032. СНиП 2.11.06-91. Склады лесных материалов. Противопожарные нормы проектирования
 2033. СНиП 3.02.03-84. Подземные горные выработки
 2034. СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства
 2035. СНип 3.06.03-85. Автомобильные дороги (отменён - см. ДБН В.2.3-4-2007)
 2036. СНиП 3.06.04-91. Мосты и трубы (Отменен- приказ Минрегионстроя Украины N43 от 26.01.2008г.)
 2037. СНиП 3.06.06-88. Аэродромы
 2038. СНиП 3.06.07-86. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. (Заменен на ДБН В.2.3-6-2002)
 2039. СНиП 3.07.01-85. Гидротехнические сооружения речные
 2040. СНиП 3.07.02-87. Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения
 2041. СНиП 3.07.03-85. Мелиоративные системы и сооружения (Отменен- приказ Госстроя Украины от 25.06.99 N153)
 2042. СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения. Основания и фундаменты (Скасовано - наказ выд 18.07.2013 N 326)
 2043. СНиП 3.02.01-87 Зміна N 1 (Скасовано - наказ выд 18.07.2013 N 326)
 2044. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции (Отменен - см. приказы Минрегионстроя Украины от 16.12.10 N 521; от 30.12.10 N 571)
 2045. СНиП 3.03.01-87. Зміна N1 (Отменен - см. приказы Минрегионстроя Украины от 16.12.10 N 521; от 30.12.10 N 571; от 22.08.11 N 93)
 2046. СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия (відмінено з 01.01.2014 - наказ від 18.07.2013 N 326)
 2047. СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии (отменён с 01.01.2014 - приказ от 18.07.2013 N 235)
 2048. СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы (Отменен частично - приказ Минрегиона от 31.10.12 N 553. оменён полностью с 01.01.2014 - приказ от 21.06. 2013 N 252)
 2049. СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети (отменён - приказ от 28.12.2012 р. N 666)
 2050. СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации (отменён - приказ от 28.12.2012 р. N 666)
 2051. СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
 2052. СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации
 2053. СНиП 3.05.02-88*. Газоснабжение (отменен)
 2054. СНиП 3.05.02-88. Изменение N 1
 2055. СНиП 3.05.02-88. Зміна N 2
 2056. СНиП 3.05.02-88. Зміна N 3
 2057. СНиП 3.08.01-85. Рельсовые пути башенных кранов (втратив чинність з 01 липня 2015 року - наказ від 18 грудня 2014 р. N 358)
 2058. СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции (Отменен - приказы Минрегионстроя Украины от 15.11.10 N 446; от 30.12.10 N571)
 2059. СНиП II-23-81*. Нормы проектирования. Стальные конструкции (Отменен частично - см. приказы Минрегионстроя Украины от 16.12.10 N 521, от 30.12.10 N571, от 08.08.2013 N 378)
 2060. СНиП II-25-80. Деревянные конструкции (Отменен - приказы Минрегионстроя Украины от 15.11.10 N448; 30.12.10 N 571)
 2061. СНиП II-35-76. Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 35. Котельные установки (Для застосування на території України); (скасовано - наказ від 15.09.2014 N 252)
 2062. СНиП ІІ-35-76. Зміна N 1 Рекомендацій по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі, 2-е видання, перероблене та доповнене
 2063. СНиП II-35-76. Рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі. 2-е видання, перероблене та доповнене (Посібник до СНиП ІІ-35-76)
 2064. СНиП II-35-76. Котельные установки. Поправка (скасовано - наказ від 15.09.2014 N 252)
 2065. СНиП ІІ-39-76. ч.ІІ, гл.39. Железные дороги колеи 1520 мм (Отменен- приказ Минрегионстроя Украины N42 от 26.01.2008 г.)
 2066. СНиП ІІ-39-76. ч.ІІ, гл.39. Изменение N 1 (Отменено- приказ Минрегионстроя Украины N42 от 26.01.2008 г.)
 2067. СНиП ІІ-39-76. ч.ІІ, гл.39. Изменение N 2 (Отменено- приказ Минрегионстроя Украины N42 от 26.01.2008 г.)
 2068. СНиП II-44-78. Строительные нормы и правила. Часть II. НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ Глава 44. Тоннели железнодорожные и автодорожные
 2069. СНиП II-58-75. Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 58. Электростанции тепловые
 2070. СНиП II-94-80. Нормы проектирования. Подземные выработки
 2071. СНиП III-18-75. Правила производства и приемки работ. Металлические конструкции (Отменен частично - см. приказы Минрегионстроя Украины от 16.12.10 N 521; от 30.12.10 N571)
 2072. СНиП III-24-75. Строительные нормы и правила. Часть III. Правила производства и приемки работ. Глава 24. Промышленные печи и кирпичные трубы
 2073. СНиП III-38-75. ч.III, гл.38. Правила производства и приемки работ. Железные дороги
 2074. СНиП III-38-75. ч.III, гл.38. Изменение N 1
 2075. СНиП III-39-76. ч.III, гл.39. Правила производства и приемки работ. Трамвайные пути
 2076. СНиП III-41-76. ч.III, гл.41. Контактные сети электрифицированного транспорта
 2077. СНиП III-42-80. Магистральные трубопроводы (відмінено у частині розділу 11 - наказ Мінпаливенерго України від 15.06.2009 N 311; замінено на ВБН В.2.3-00013741-09:2009)
 2078. СНиП ІІІ-44-77. ч.ІІІ, гл.44. Правила производства и приемки работ. Тоннели железнодорожные и гидротехнические. Метрополитены (! См. прик. Госстроя N 98 от. 01.07.03)
 2079. СНиП ІІІ-44-77. ч. ІІ, гл.44. Изменение Госстроя СССР N 81 от 29.05.81
 2080. СН 174-75. Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий (втратили чинність з 1 липня 2016 р. - наказ від 28.10.2015 N 279)
 2081. СН 174-75. Изменения и дополнения
 2082. СН 213-73*. Инструкция о порядке проведения экспертизы проектов и смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений
 2083. СН 433-79. Инструкция по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтяной и газовой промышленности
 2084. СН 449-72. Указания по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог(Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 20.11.09 N523)
 2085. СН 452-73. Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов
 2086. СН 455-73. Нормы отвода земель для рыбного хозяйства (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 20.11.09 N523)
 2087. СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов (відмінено 3 01.01.2014 - наказ від 15.05.2013 N 197)
 2088. СН 457-74. Нормы отвода земель для аэропортов
 2089. СН 459-74. Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин
 2090. СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи (втратив чинність - наказ від 30 грудня 2014 р. N 384)
 2091. СН 462-74. Нормы отвода земель под сооружения геологоразведочных скважин
 2092. СН 465-74. Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-500 кВ
 2093. СН 467-74. Нормы отвода земель для автомобильных дорог
 2094. СН 474-75. Нормы отвода земель для мелиоративных каналов
 2095. СН 478-80. Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб (Отменено - приказ Минрегионстроя Украины от 21.12.09 N620)
 2096. СН 512-78. Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин (Отменен согласно приказа Держбуда N195 от 21.10.04)
 2097. СН 515-79. Инструкция по проектированию зданий и сооружений, приспосабливаемых под лечебные учреждения (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 2098. СН 515-79. Зміна N 1 (національна). Инструкция по проектированию зданий и сооружений, приспосабливаемых под лечебные учреждения. (Наказом Держбуду України від 21.10.2004 року N 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р.)
 2099. СН 522-79. Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений на подрабатываемых горными работами территориях
 2100. СН 527-80. Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов Ру до 10 МПа (См. СНиП 2.04.14-88)
 2101. СН 535-81. Инструкция по проектированию санитарно-эпидемиологических станций (отменен приказом Госстроя Украины N2 от 04.01.2001 г.)
 2102. СН 550-82. Инструкция по проектированию трубопроводов из пластмассовых труб (См. СНиП 2.04.14-88)
 2103. СТ СЭВ 3285-81. Двери деревянные. Метод испытания надежности (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.10 N631)
 2104. СТ СЭВ 3974-83. Пожарная безопасность в строительстве. Двери и ворота. Метод испытания на огнестойкость.
 2105. СТ СЭВ 3975-83. Здания животноводческие, птицеводческие и звероводческие. Основные положения проектирования
 2106. СТ СЭВ 3976-83. Здания жилые и общественные. Основные положения проектирования (Втратив чинність - наказ від 30 січня 2014 р. № 36)
 2107. СТ СЭВ 3977-83. Здания производственные промышленных предприятий. Основные положения проектирования (Втратив чинність - наказ від 30 січня 2014 р. № 36)
 2108. СТ СЭВ 4178-83. Двери деревянные. Метод испытания сопротивления статической нагрузке, действующей в плоскости створки (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.10 N631)
 2109. СТ СЭВ 4179-83. Двери деревянные. Метод испытания сопротивления статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.10 N631)
 2110. СТ СЭВ 4180-83. Двери деревянные. Метод испытания сопротивления ударной нагрузке (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.10 N631)
 2111. СТ СЭВ 4181-83. Двери деревянные. Метод определения плоскостности (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.10 N631)
 2112. СТ СЭВ 4182-83. Двери деревянные. Метод измерения размеров и отклонений от прямоугольности (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.10 N631)
 2113. СТ СЭВ 4183-83. Двери деревянные. Метод определения сопротивления теплопередаче
 2114. СТ СЭВ 4184-83. Двери деревянные. Метод испытиния на воздухопроницаемость
 2115. СТ СЭВ 4421-83. Защита от коррозии в строительстве. Защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре. Электрохимический метод испытания
 2116. СТ СЭВ 4940-84. Дороги автомобильные международные. Учет интенсивности движения
 2117. СТ СЭВ 5060-85. Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции пластмассовые. Основные положения по расчету
 2118. СТ СЭВ 5497-86. Дороги автомобильные международные. Определение несущей способности дорожных конструкций и их конструктивных слоев установкой динамического нагружения (УДН) (втрачає чинність з 1 липня 2015 року - наказ від 16.03.2015 N 52)
 2119. СТ СЭВ 1406-78. Конструкции бетонные и железобетонные. Основные положения проектирования (Втратив чинність - наказ від 30 січня 2014 р. № 36)
 2120. СТ СЭВ 4420-83. Защита от коррозии в строительстве. Общие положения (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 26.10.2010 N416)
 2121. СТ СЭВ 4534-84. Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Требования к первичной защите. Информационные данные
 2122. СТ СЭВ 4927-84. Изделия асбестоцементные. Классификация
 2123. СТ СЭВ 5058-85. Защита от коррозии в строительстве. Добавки для повышения стойкости бетона. Классификация
 2124. ТУУ В.2.7. 88 023.025-96. Технические условия. Холсты из микро, ультра, супертонких и стекломикрокристаллических стеклянных штапельных волокон из горных пород
В.3 Эксплуатация, ремонт, реставрация и реконструкция
 1. ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд ( втратив чинність - наказ від 24.06.2016 N 182)
 2. ВБН В.3.1-00013741-11:2009. Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. Ремонт на перетинах з перешкодами та на ділянках зі складним рельєфом місцевості
 3. ДСТУ Б В.3.1-2:2016. Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ будівель і споруд
 4. ВБН В.3.2-218-177-2004. Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття автомобільних доріг струменевим методом із застосуванням бітумних емульсій
 5. ВБН В.3.2-218-180-2003. Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування (замінено на СОУ 42.1-37641918-085:2012)
 6. ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014. Настанова з виконання термомодернізації житлових будинків
 7. ДСТУ-Н Б В.3.2-4:2016. Настанова щодо виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятниках архітектури та містобудування
 8. ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016. Настанова з ліквідації вибоїн покриття нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг
 9. ДБН В.3.2-1-2004 Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини (втратив чинність - наказ від 21.06.2016 N 174)
 10. ДБН В.3.2-1-2004. Зміна N 1. Реконструкція, ремонт, реставрація об'єктів будівництва. Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини (втратив чинність - наказ від 21.06.2016 N 174)
 11. ДБН В.3.2-1-2004. Зміна N 2. Реконструкція, ремонт, реставрація об'єктів будівництва. Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини (втратив чинність - наказ від 21.06.2016 N 174)
 12. ДБН В.3.2-2-2009. Реконструкція, ремонт, реставрація об'єктів будівництва. Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт
 13. ВСН 39-83 (р) Госгражданстрой. Инструкция по повторному использованию изделий, оборудования и материалов в жилищно-коммунальном хозяйстве
 14. ВСН 40-84 (р) Госгражданстрой. Технические правила расходования основных строительных материалов при капитальном ремонте жилых домов и об'ектов коммунального хозяйства
 15. ВСН 41-85 (р) Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий
 16. ВСН 42-85 (р) Госгражданстрой. Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
 17. ВСН 48-86 (р) Правила безопасности при проведении обследования жилых зданий для проектирования капитального ремонта (НПАОП 45.21-1.01-86)
 18. ВСН 53-86 (р) Правила оценки физического износа жилых зданий (отменен - приказ МинЖКХ Украины от 03.02.09г. N21)
 19. ВСН 55-87 (р) Госгражданстрой. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий
 20. ВСН 57-88 (р) Положение по техническому обслуживанию зданий
 21. ВСН 58-88 (р) Госкомархитектуры. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения
 22. ВСН 61-89 (р). Госкомархитектуры. Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.07.09 N295)
 23. ДБН 362-92 Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будівель і споруд, що знаходяться в експлуатації (скасовно з 01.01.2017 - наказ від 25.04.2016 N 99)
 24. РД 31.35.13-90. Указания по ремонту гидротехнических сооружений на морском транспорте
 25. РСН 343-86. Технология разрушения строительных конструкций при реконструкции промышленных предприятий
Г1, Д. Организационно-методические, экономические и технические нормативы, сметные нормы и правила
 1. ДБН Д.1.1-1-2000. Правила определения стоимости строительства
 2. ДБН Д.1.1-1-2000. Правила определения стоимости строительства (с дополнениями и изменениями по состоянию на 19.03.2009 г.)
 3. ДБН Д.1.1-1-2000. Замена приложений. Правила определения стоимости строительства. (Утвержд. приказом Госстроя Украины от 13.06.2005 N 94)
 4. ДБН Д.1.1-1-2000. Изменение N2. Правила определения стоимости строительства. (утвержд. приказом Госстроя Украины от 17.06.2003 N 85)
 5. ДБН Д.1.1-1-2000. Зміна N 4 до "Правил визначення вартості будівництва"
 6. ДБН Д.1.1-1-2000. Изменение N5. Правила определения стоимости строительства. (утвержд. приказом Минрегионстроя Украины N193 от 06.05.08г.)
 7. ДБН Д.1.1-1-2000. Зміна N 6 до "Правил визначення вартості будівництва" (Затвер. наказом Мінрегіонбуду України від 19.03.09р. N114 )
 8. ДБН Д.1.1-1-2000. Зміна N 7 до "Правила визначення вартості будівництва"
 9. ВБН Д.1.1-3.1-2001. Правила определения стоимости работ по ремонту основных фондов предприятий, подчиненных Министерству промышленной политики Украины (с учетом Дополнений NN 1 и 2, Изменений NN 1, 2 и 3)
 10. ДБН Д.1.1-7-2000. Правила определения стоимости проектно-изыскательских работ для строительства, осуществляемого на территории Украины (втратили чинність - наказ від 08.08.2013 N 374)
 11. ДБН Д.1.1-7-2000. Изменение N1 (втратили чинність - наказ від 08.08.2013 N 374)
 12. ДБН Д.1.1-7-2000. Зміна N 7. Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України (втратили чинність - наказ від 08.08.2013 N 374)
 13. ДБН Д.1.1-7-2000. Зміна N 8. Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України (втратили чинність - наказ від 08.08.2013 N 374)
 14. ДБН Д.1.1-7-2000. Дополнение N1 (втратили чинність - наказ від 08.08.2013 N 374)
 15. ДБН Д.1.1-7-2000. Зміни згідно наказу Мінбуду України від 28.12.05 N27 (втратили чинність - наказ від 08.08.2013 N 374)
 16. ДСТУ-Н Б Д.1.1-8:2008. Кошторисна документація. Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві
 17. ДСТУ Б Д.2.4-1:2012. (Збірник 1). Земляні роботи.
 18. ДСТУ Б Д.2.4-2:2012. (Збірник 2). Фундаменти
 19. ДСТУ Б Д.2.4-3:2012. (Збірник 3). Стіни
 20. ДСТУ Б Д.2.4-4:2012. (Збірник 4). Перекриття (див. Поправки до ДСТУ Б. Д....)
 21. ДСТУ Б Д.2.4-5:2012. (Збірник 5). Перегородки
 22. ДСТУ Б Д.2.4-6:2012. (Збірник 6). Прорізи
 23. ДСТУ Б Д.2.4-7:2012. (Збірник 7). Підлоги (див. Поправки до ДСТУ Б. Д....)
 24. ДСТУ Б Д.2.4-8:2012. (Збірник 8). Дахи, покрівлі (див. Поправки до ДСТУ Б. Д....)
 25. ДСТУ Б Д.2.4-9:2012. (Збірник 9). Сходи, ґанки
 26. ДСТУ Б Д.2.4-10:2012. (Збірник 10). Пічні роботи
 27. ДСТУ Б Д.2.4-11:2012. (Збірник 11). Штукатурні роботи (див. Поправки до ДСТУ Б. Д....)
 28. ДСТУ Б Д.2.4-12:2012. (Збірник 12). Малярні роботи (див. Поправки до ДСТУ Б. Д....)
 29. ДСТУ Б Д.2.4-13:2012. (Збірник 13). Склярські, шпалерні та облицьовувальні роботи
 30. ДСТУ Б Д.2.4-14:2012. (Збірник 14). Ліпні роботи
 31. ДСТУ Б Д.2.4-15:2014. (Збірник 15). Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Внутрішні санітарно-технічні роботи
 32. ДСТУ Б Д.2.4-16:2014. (Збірник 16). Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Зовнішні інженерні мережі
 33. ДСТУ Б Д.2.4-17:2014. (Збірник 17). Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Електромонтажні роботи
 34. ДСТУ Б Д.2.4-18:2014. (Збірник 18). Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Благоустрій
 35. ДСТУ Б Д.2.4-18:2014. (Збірник 18). Зміна N 1. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Благоустрій
 36. ДСТУ Б Д.2.4-19:2014. (Збірник 19). Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Ізоляційні роботи
 37. ДСТУ Б Д.2.4-20:2012. (Збірник 20). Інші ремонтно-будівельні роботи (див. Поправки до ДСТУ Б. Д....)
 38. ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Вказівки щодо застосування
 39. Поправки до ДСТУ ..., ДСТУ Б Д.2.4-2:2012, ДСТУ Б Д.2.4-3:2012, ДСТУ Б Д.2.4-4:2012, ДСТУ Б Д.2.4-7:2012, ДСТУ Б Д.2.4-20:2012, ...
 40. Поправки до ДСТУ Б Д.2.4-4:2012, ДСТУ Б Д.2.4-7:2012, ДСТУ Б Д.2.4-11:2012, ДСТУ ...
 41. Поправки до ДСТУ ..., ДСТУ Б Д.2.4-8:2012, ДСТУ Б Д.2.4-12:2012, ДСТУ Б Д.2.4-20:2012
 42. ДБН IV-16-96, часть III. Порядок визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України (скасовано)
 43. ДБН IV-16-98, часть I. Правила составления сметной документации и определения базисной расчетной сметной стоитости строительства (с внесенными изменениями N1) (отменен)
 44. ДБН IV-16-98, часть I. Дополнение 1 (отменен)
 45. ДБН IV-16-98, часть II. Порядок определения стоимости строительства, ремонта жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустройства, а также реставрации памятников архитектуры и градостроительства (с внес. изм. N1) (отменен)
 46. ДБН IV-16-98, часть II. Дополнение N 1 (отменен)
 47. ДБН IV-16-98, часть II. Дополнение N 2 (отменен)
 48. Тимчасові методичні рекомендації щодо особливостей визначення вартості будівництва в І півріччі 2001 року
 49. ДБН Д.1.1-4-2000. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕСУРСНЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (РЭСНр) (відмінено з 01.01.2014 - наказ від 28.12.2012 N 668)
 50. ДБН Д.2.4-1-2000. Сборник 1. Земляные работы (відмінено з 01.01.2014 - наказ від 28.12.2012 N 668)
 51. ДБН Д.2.4-2-2000. Сборник 2. Фундаменты (відмінено з 01.01.2014 - наказ від 28.12.2012 N 668)
 52. ДБН Д.2.4-3-2000. Сборник 3. Стены (відмінено з 01.01.2014 - наказ від 28.12.2012 N 668)
 53. ДБН Д.2.4-4-2000. Сборник 4. Перекрытия (відмінено з 01.01.2014 - наказ від 28.12.2012 N 668)
 54. ДБН Д.2.4-5-2000. Сборник 5. Перегородки (відмінено з 01.01.2014 - наказ від 28.12.2012 N 668)
 55. ДБН Д.2.4-6-2000. Сборник 6. Проемы (відмінено з 01.01.2014 - наказ від 28.12.2012 N 668)
 56. ДБН Д.2.4-7-2000. Сборник 7. Полы (відмінено з 01.01.2014 - наказ від 28.12.2012 N 668)
 57. ДБН Д.2.4-8-2000. Сборник 8. Крыши, кровли (відмінено з 01.01.2014 - наказ від 28.12.2012 N 668)
 58. ДБН Д.2.4-9-2000. Сборник 9. Лестницы, крыльца (відмінено з 01.01.2014 - наказ від 28.12.2012 N 668)
 59. ДБН Д.2.4-10-2000. Сборник 10. Печные работы (відмінено з 01.01.2014 - наказ від 28.12.2012 N 668)
 60. ДБН Д.2.4-11-2000. Сборник 11. Штукатурные работы (відмінено з 01.01.2014 - наказ від 28.12.2012 N 668)
 61. ДБН Д.2.4-12-2000. Сборник 12. Малярные работы (відмінено з 01.01.2014 - наказ від 28.12.2012 N 668)
 62. ДБН Д.2.4-13-2000. Сборник 13. Стекольные, обойные и облицовочные работы (відмінено з 01.01.2014 - наказ від 28.12.2012 N 668)
 63. ДБН Д.2.4-14-2000. Сборник 14. Лепные работы (відмінено з 01.01.2014 - наказ від 28.12.2012 N 668)
 64. ДБН Д.2.4-15-2000. Сборник 15. Внутренние сантехнические работы (відмінено з 01.09.2014 - наказ від 05.05.2014 N 128)
 65. ДБН Д.2.4-16-2000. Сборник 16. Наружные инженерные сети (відмінено з 01.09.2014 - наказ від 05.05.2014 N 128)
 66. ДБН Д.2.4-17-2000. Сборник 17. Электромонтажные работы (відмінено з 01.09.2014 - наказ від 05.05.2014 N 128)
 67. ДБН Д.2.4-18-2000. Сборник 18. Благоустройство (відмінено з 01.09.2014 - наказ від 05.05.2014 N 128)
 68. ДБН Д.2.4-19-2000. Сборник 19. Изоляционные работы (відмінено з 01.09.2014 - наказ від 05.05.2014 N 128)
 69. ДБН Д.2.4-20-2000. Сборник 20. Прочие ремонтно-строительные работы (відмінено з 01.01.2014 - наказ від 28.12.2012 N 668)
 70. Изменение N1 к ДБН Д.1.1-4-2000 "Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы (РЭСНр)" (відмінено з 01.01.2014 - наказ від 28.12.2012 N 668)
 71. Дополнения к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (приказ Госстроя Украины от 6 декабря 2002 года N 92)
 72. Дополнения к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000) (приказ Госстроя Украины N 124 от 17.05.01)
 73. Изменения к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000) (приказ Госстроя Украины N 124 от 17.05.01)
 74. Изменения к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000) (приказ Госстроя Украины N 230 от 30.12.03)
 75. Изменение N2 к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000) (приказ Госстроя Украины N 13 от 21.01.05) (відмінено з 01.01.2014 - наказ від 28.12.2012 N 668)
 76. Изменение N3 к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000) (приказ Минстроя Украины N 55 от 28.02.06)
 77. Изменение N4 к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000) (приказ Минстроя Украины N 393 от 28.11.06)
 78. Изменение N5 к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000) (приказ Минрегионстроя Украины N 88 от 05.07.2007р.)
 79. Дополнение N 4 к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы
 80. ВБН. Вказівки щодо застосування кошторисних норм та одиничних розцінок на ремонтно-будівельні роботи (скасовано)
 81. Временное положение об оценке технического уровня и качества проектов на строительство, расширение и реконструкцию предприятий
 82. ВБН Г.1-218-006:2006. Виробничі норми природних втрат основних дорожньо-будівельних матеріалів
 83. ВБН Г.1-218-050-2001. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Міжремонтні строки експлуатації дорожніх одягів та покриттів на автомобільних дорогах загального користування
 84. ВБН Г.1-218-182:2006. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування (скасовано - наказ Укравтодор від 23.08.2011 N 301)
 85. ВБН Г.1-218-530:2006. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Класифікація робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування
 86. ВБН Д.1.1-218-1-2001. Порядок визначення вартості будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)./із змінами та доповненнями N 3/
 87. ВБН Д.1.1-218-1-2001. Зміна N 5. Порядок визначення вартості будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)
 88. ВБН Д.2.2-218-045.1-2004. Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми. Утримання автомобільних доріг та мостів
 89. ВБН Д.2.2-218-045.1-2005. Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми. Утримання автомобільних доріг та мостів
 90. ВБН Д.2.7-218-045.1-2006. Відомчі ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг та мостів
 91. ВБН Д.2.2-218-045-2001. Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми. Ремонт автомобільних доріг та мостів. (зі змінами та доповненнями станом на 01.04.2007)
 92. ВСН 21-83. Указания по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительство и реконструкцию автомобильных дорог
 93. ВСН 26-76. Временная инструкция по безобогревному выполнению швов и стыков в крупнопанельных жилых домах
 94. ВСН 44-86. Правила проектирования, строительства и определения стоимости кооперативных жилых домов и квартир
 95. ВСН 47-86 (р) Нормы продолжительности проведения работ по ремонту жилищ (квартир, домов) по заказам населения
 96. ГОСТ 4.120-87. СПКП. Автогрейдеры. Номенклатура показателей (Отменен 01.01. 2007г.)
 97. ГОСТ 4.121-87. СПКП. Скреперы. Номенклатура показателей (Отменен 01.01. 2007г.)
 98. ГОСТ 4.122-87. СПКП. Бульдозеры. Номенклатура показателей (Отменен 01.01. 2007г.)
 99. ГОСТ 4.143-85. СПКП. Изделия кабельные. Номенклатура показателей
 100. ГОСТ 4.188-85. СПКП. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации Номенклатура показателей (Скасовий - наказ Держспоживстандарту від 28.12.2010 N 635)
 101. ГОСТ 4.200-78. СПКП. Строительство. Основные положения (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 19.07.10 N 268)
 102. ГОСТ 4.201-79. СПКП. Строительство. Материалы и изделия теплоизоляционные. Номенклатура показателей (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.09 N 589)
 103. ГОСТ 4.212-80. СПКП. Бетоны. Номенклатура показателей (отменен с 01.07.09г. - приказ Минрегионстроя Украины от 25.12.08 N643)
 104. ГОСТ 4.202-79. СПКП. Строительство. Изделия асбестоцементные. Номенклатура показателей (Отменен- приказ Минрегионстроя от 14.12.09 N584)
 105. ГОСТ 4.203-79. СПКП. Строительство. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Номенклатура показателей (Отменен)
 106. ГОСТ 4.204-79. СПКП. Строительство. Материалы вяжущие: известь, гипс и вещества вяжущие на их основе. Номенклатура показателей (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.09 N 587)
 107. ГОСТ 4.205-79. СПКП. Строительство. Стекло строительное и изделия из стекла и шлакоситалла. Номенклатура показателей (Отменен- приказ Минрегионстроя от 14.12.09 N594)
 108. ГОСТ 4.207-79. СПКП. Строительство. Плиты древесноволокнистые. Номенклатура показателей (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.09 N 593)
 109. ГОСТ 4.208-79. СПКП. Строительство. Конструкции деревянные клееные. Номенклатура показателей (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.09 N 581)
 110. ГОСТ 4.209-79. СПКП. Строительство. Материалы и изделия звукопоглощающие и звукоизоляционные. Номенклатура показателей (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 01.12.09 N541)
 111. ГОСТ 4.210-79. СПКП. Строительство. Материалы керамические отделочные и облицовочные. Номенклатура показателей (Отменен 01.07.2007г.)
 112. ГОСТ 4.211-80. СПКП. Строительство. Материалы строительные нерудные и заполнители для бетона пористые. Номенклатура показателей (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.09 N 586)
 113. ГОСТ 4.215-81. СПКП. Строительство. Приборы для окон и дверей. Номенклатура показателей (Отменен- приказ Минрегионстроя от 21.12.09 N623)
 114. ГОСТ 4.217-81. СПКП. Строительство. Формы для изготовления железобетонных изделий. Номенклатура показателей (Отменен 01.01. 2007г.;приказ Минрегионстроя от 14.12.09 N580)
 115. ГОСТ 4.219-81. СПКП. Строительство. Материалы облицовочные из природного камня и блоки для их изготовления. Номенклатура показателей (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.09 N 583) (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.09 N 58
 116. ГОСТ 4.220-82. СПКП. Строительство. Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Номенклатура показателей ( Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 16.12.08 N601)
 117. ГОСТ 4.221-82. СПКП. Строительство. Строительные конструкции и изделия из алюминиевых сплавов. Номенклатура показателей (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 21.12.09 N 625)
 118. ГОСТ 4.222-83. СПКП. Строительство. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Номенклатура показателей (отменен - приказ Госстрой Украины от 31.08.2001 г. N170)
 119. ГОСТ 4.223-83. СПКП. Строительство. Изделия паркетные. Номенклатура показателей (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.09 N 585)
 120. ГОСТ 4.224-83. СПКП. Строительство. Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Номенклатура показателей (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.09 N 588)
 121. ГОСТ 4.226-83. СПКП. Строительство. Окна, двери и ворота деревянные. Номенклатура показателей (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 21.12.09 N 624)
 122. ГОСТ 4.228-83. СПКП. Строительство. Материалы клеящие полимерные. Номенклатура показателей (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.09 N590)
 123. ГОСТ 4.229-83. СПКП. Строительство. Пластики бумажно-слоистые декоративные. Номенклатура показателей (Частично отменен- приказ Минрегионстроя Украины от 16.12.08г. N 608)
 124. ГОСТ 4.230-83. СПКП. Строительство. Материалы отделочные и изделия облицовочные полимерные. Номенклатура показателей (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.09 N 592)
 125. ГОСТ 4.250-79. СПКП. Строительство. Бетонные и железобетонные изделия и конструкции. Номенклатура показателей (отменён - приказ Минрегионстроя от 14.12.2009 г. № 582)
 126. ГОСТ 4.251-79. СПКП. Строительство. Кровли. Номенклатура показателей (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.09 N 583)
 127. ГОСТ 4.252-84. СПКП. Строительство. Здания мобильные (инвентарные). Номенклатура показателей. /Скасовано - наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.2009 № 277/
 128. ГОСТ 4.253-84. СПКП. Строительство. Конструкции стальные. Номенклатура показателей (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 21.12.09 N 622)
 129. ДБН Г.1-1-93. Порядок визначення вартості розробки нормативних документів (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду України N371 від17.12.2007р.)
 130. ДБН Г.1-2-93. Типове положення про госпрозрахункові підрозділи при інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю (українською та російською мовами)
 131. ДБН Г.1-3-95. Типові норми витрат молотого шлаку і лужного компонента для виготовлення шлаколужних бетонів, збірних та монолітних бетонних і залізобетонних конструкційних виробів (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 132. ДБН Г.1-4-95. Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 133. ДБН Г.1-5-96. Нормативна база оснащення будівельних організацій (бригад) засобами механізації, інструментом і інвентарем (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 134. ДБН Г.1-7-97. Тимчасові норми розрахунку витрати теплової та електричної енергії при виробництві цегли та каменів керамічних (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 135. ДБН Г.1-8-2000. Норми розрахунку витрат палива, теплової та електричної енергії при виробництві вапна, цегли і каменів силікатних (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 136. ДСТУ-Н Б Г.1-9:2007. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Настанова щодо визначення вартості розроблення та експертизи проектів будівельних норм
 137. ДСТУ Б Г.1-10:2008. Бетони. Номенклатура показників
 138. ДСТУ-Н Б Г.1-11:2009. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Визначення усереднених показників витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення
 139. ДСТУ-Н Б Г.1-11:2009. (Поправка). Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Визначення усереднених показників витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення
 140. ГБН Г.1-218-182:2011. Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт.
 141. Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Загальна частина
 142. Збірник ГН 3. Кам'яні роботи. Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.
 143. Збірник ГН 5. Монтаж металевих конструкцій. Випуск 3. Мости та труби. (частина 1). Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.
 144. Збірник ГН 5. Монтаж металевих конструкцій. Випуск 3. Мости та труби. (частина 2). Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.
 145. Збірник ГН 7. (Скан). Покрівельні роботи. Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
 146. Збірник ГН 7. Покрівельні роботи. Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
 147. Збірник ГН 8. Опоряджувальні роботи. Випуск 1. Штукатурні роботи. Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.
 148. Збірник ГН 8. Опоряджувальні роботи. Випуск 2. Малярні роботи. Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.
 149. Збірник ГН 8. Опоряджувальні роботи. Випуск 5. Облицювальні роботи. Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.
 150. ГСТУ 218-03449261-095-2002. Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові загальні технічні умови. Правила застосування
 151. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Правила визначення вартості будівництва (див. Поправки до ДСТУ Б. Д....)
 152. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. (Зміна N 1). Правила визначення вартості будівництва
 153. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. (Зміна N 2). Правила визначення вартості будівництва
 154. ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013. Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва (див. Зміна N 1)
 155. ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013. (Зміна N 1). Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва
 156. ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013. Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва
 157. ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013. (Зміна N 1). Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва
 158. ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013. (Зміна N 2). Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва
 159. ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013. Настанова щодо визначення вартості експлуатації будівельних машин та механізмів у вартості будівництва
 160. ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013. Настанова щодо визначення розміру коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди і інші витрати у вартості будівництва (див. Поправки до ДСТУ Б. Д....)
 161. ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013. Настанова щодо розроблення ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи
 162. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво (див. Поправку 1, Зміну 1, Зміну 2)
 163. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. (Зміна N 1). Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво
 164. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. (Зміна N 2). Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво
 165. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. (Зміна N 3). Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво
 166. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. (Коментар до Зміни N 2). Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво
 167. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. (Поправка 1). Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво
 168. ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013. Настанова щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні... (див. Поправки)
 169. ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2011. Определение стоимости и трудоемкости работ по перевозке строительных грузов собственным автомобильным транспортом строительных организаций при составлении договорной цены и проведении взаиморасчетов за объемы выполненных работ
 170. ДСТУ Б Д.1.2-1:2013. Нормативи витрат труда для визначення вартості науково-дослідних робіт у будівництві
 171. ДСТУ-Б Д.1.2-3:2016. Порядок визначення вартості робіт з обстеження металевих конструкцій будівель та споруд
 172. ДСТУ Б Д.2.2-49:2012 (ДСТУ Б Д.2.2-1:2008, MOD). (Сборник 6). Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Сборка и разборка опалубки
 173. ДСТУ Б Д.2.2-50:2012 (ДСТУ Б Д.2.2-2:2008, MOD). (Сборник 6). Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Арматурные работы
 174. ДСТУ Б Д.2.2-51:2012 (ДСТУ Б Д.2.2-3:2008, MOD). (Сборник 6). Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Бетонные работы
 175. ДСТУ Б Д.2.2-4:2008. (Сборник 15). Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Отделочные работы. Облицовка колонн природным камнем (відмінено з 01.01.2014 - наказ від 28.12.2012 N 668)
 176. ДСТУ Б Д.2.2-5:2008. (Сборник 15). Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Отделочные работы. Облицовка стен природным камнем (відмінено з 01.01.2014 - наказ від 28.12.2012 N 668)
 177. ДСТУ Б Д.2.2-6:2008. (Сборник 15). Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Отделочные работы. Облицовка поверхностей и прочие отделочные работы (відмінено частково з 01.01.2014 - наказ від 28.12.2012 N 668) (відмінено частково з 0
 178. ДСТУ Б Д.2.2-6:2016. (Збірник 6). Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні
 179. ДСТУ Б Д.2.2-6:2016. Коментар. (Збірник 6). Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні
 180. ДСТУ Б Д.2.2-6:2016. Друкарські помилки. (Збірник 6). Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні
 181. ДСТУ Б Д.2.2-7:2008. (Сборник 10). Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Деревянные конструкции (відмінено з 01.01.2014 - наказ від 28.12.2012 N 668)
 182. ДСТУ Б Д.2.2-52:2012 (ДСТУ Б Д.2.2-8:2008, MOD). (Сборник 30). Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Мосты и трубы. Монтаж пролетных строений
 183. ДСТУ Б Д.2.2-8:2016. (Збірник 8). Конструкції з цегли та блоків
 184. ДСТУ Б Д.2.2-8:2016. Друкарські помилки. (Збірник 8). Конструкції з цегли та блоків
 185. ДСТУ Б Д.2.2-9:2008. (Сборник 11). Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Полы (відмінено частково з 01.01.2014 - наказ від 28.12.2012 N 668)
 186. ДСТУ Б Д.2.2-53:2012 (ДСТУ Б Д.2.2-10:2009, MOD). (Збірник 29). Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Тунелі та метрополітени. Обслуговуючі процеси
 187. ДСТУ Б Д.2.2-10:2012. (Збірник 10). Дерев'яні конструкції (див. Поправки)
 188. ДСТУ Б Д.2.2-11:2012. (Збірник 11). Підлоги
 189. ДСТУ Б Д.2.2-15:2012. (Збірник 15).Оздоблювальні роботи (див. Поправки)
 190. ДСТУ Б Д.2.2-22:2014. (Збірник 22). Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Водопровід - зовнішні мережі
 191. ДСТУ Б Д.2.2-22:2014. (Збірник 22). Зміна N 1. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Водопровід - зовнішні мережі
 192. ДСТУ Б Д.2.2-22:2014. (Збірник 22). Коментар до Зміни N 1. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Водопровід - зовнішні мережі
 193. ДСТУ Б Д.2.2-26:2016. (Збірник 26). Теплоізоляційні роботи
 194. ДСТУ Б Д.2.2-26:2016. Друкарські помилки. (Збірник 26). Теплоізоляційні роботи
 195. ДСТУ Б Д.2.2-27:2016 (Збірник 27). Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги.
 196. Поправки до ДСТУ Б Д.2.2-11:2012, ДСТУ Б Д.2.2-15:2012, ...
 197. Поправки до ДСТУ Б Д.2.2-10:2012, ДСТУ Б Д.2.2-15:2012, ДСТУ ...
 198. Поправки до ДСТУ Б Д.2.2-10:2012, ДСТУ Б Д.2.2-15:2012, ДСТУ ...
 199. ДСТУ Б Д.2.4-18:2014. (Збірник 18). Друкарські помилки у Зміні N 1. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Благоустрій
 200. ДСТУ Б Д.2.7-1:2012. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів (див. Поправки)
 201. ДСТУ Б Д.2.7-1:2012. Зміна N1. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів
 202. ДБН Д.2.7-2000. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів (відмінено з 01.01.2014 - наказ від 28.12.2012 N 668)
 203. ДБН Д.2.7-2000. Дополнение N 1 к Ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов
 204. ДБН Д.2.7-2000. Дополнение N 2 к Ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов
 205. ДБН Д.2.7-2000. Дополнение N 3 к Ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов
 206. ДБН Д.2.7-2000. Изменение N 3 к Ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов
 207. ДБН Д.2.7-2000. Изменение N 4 к Ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов
 208. ДБН Д.2.7-2000. Изменение N 1 к Ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов
 209. ДБН Д.2.7-2000. Изменение N 2 к Ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов
 210. Поправки до ДСТУ ..., ДСТУ Б Д.2.7-1:2012
 211. Поправки до ДСТУ ..., ДСТУ Б Д.2.7-1:2012
 212. Поправки до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013, ДСТУ ...
 213. Поправки до ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013, ДСТУ ...
 214. ДБН-93. Дополнение N 1. Указания по применению сметных норм и расценок на монтаж оборудования. (отменен)
 215. ДБН-97. Порядок визначення вартості пусконалагоджувальних робіт, що здійснюються на підприємствах, будівлях і спорудах, розташованих на території України (скасовано)
 216. ДБН IV-3-97. Збірник норм і розцінок для визначення кошторисної вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (скасовано)
 217. ДБН IV-4-97. Збірник кошторисних цін на перевезення вантажів для будівництва (ЗКЦПВ-97) (скасовано)
 218. ДБН IV-5-97. Вказівки щодо застосування кошторисних норм та одиничних розцінок на будівельні конструкції і роботи (скасовано)
 219. ДБН IV-6-97. Вказівки щодо застосування кошторисних норм та розцінок на монтаж устаткування (скасовано)
 220. Документ змін і доповнень до пакету документів з питань оцінки технічного стану, паспортизації та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд
 221. Документи з оцінки технічного стану, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд
 222. ЕНиР. Сборник Е1. Внутрипостроечные транспортные работы
 223. Додаткова одинична розцінка N 1 "Відновлення покрівель по існуючому рулонному покриттю методом підплалення рулонних матеріалів типу "Гласбіт"
 224. СНиРр-93, ОРрР-97. Выпуск 3. Дополнения к сметным нормам и единичным расценкам на ремонтно-строительные работы
 225. ЕРУ-97. Збірник N 13. Доповнення (скасовано)
 226. ЕРУ-93. Указания по применению единичных расценок Украины. Дополнение N 1 (отменен)
 227. ЕРУ-97. Сборник 1. Земляные работы (отменен)
 228. ЕРУ-97. Сборник 2. Горновскрышные работы (отменен)
 229. ЕРУ-97. Сборник 3. Буровзрывные работы (отменен)
 230. ЕРУ-97. Сборник 5. Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов (отменен)
 231. ЕРУ-97. Сборник 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные (отменен)
 232. ЕРУ-97. Сборник 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные (отменен)
 233. ЕРУ-97. Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков (отменен)
 234. ЕРУ-97. Сборник 9. Металлические конструкции (отменен)
 235. ЕРУ-97. Сборник 10. Деревянные конструкции (отменен)
 236. ЕРУ-97. Сборник 11. Полы (отменен)
 237. ЕРУ-97. Сборник 12. Кровли (отменен)
 238. ЕРУ-97. Сборник 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (отменен)
 239. ЕРУ-97. Сборник 14. Конструкции в сельском строительстве (отменен)
 240. ЕРУ-97. Сборник 15. Отделочные работы (отменен)
 241. ЕРУ-97. Сборник 16. Трубопроводы внутренние (отменен)
 242. ЕРУ-97. Сборник 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства (отменен)
 243. ЕРУ-97. Сборник 18. Отопление. Внутренние устройства (отменен)
 244. ЕРУ-97. Сборник 19. Газоснабжение - внутренние устройства (отменен)
 245. ЕРУ-97. Сборник 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха (отменен)
 246. ЕРУ-97. Сборник 21. Электроосвещение зданий (отменен)
 247. ЕРУ-97. Сборник 22. Водопровод. Наружные сети (отменен)
 248. ЕРУ-97. Сборник 23. Канализация - наружные сети (отменен)
 249. ЕРУ-97. Сборник 24. Теплоснабжение и газопровод - наружные сети (отменен)
 250. ЕРУ-97. Сборник 26. Теплоизоляционные работы (отменен)
 251. ЕРУ-97. Сборник 27. Автомобильные дороги (отменен)
 252. ЕРУ-97. Сборник 28. Железные дороги (отменен)
 253. ЕРУ-97. Сборник 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений (отменен)
 254. ЕРУ-97. Сборник 47. Озеленение. Защитные насаждения. Многолетние плодовые насаждения (отменен)
 255. ЕРУ-97, СНУ-93. Сборник 10. Дополнения (отменен)
 256. ЕРУ-97, СНУ-93. Сборник 27. Дополнения (отменен)
 257. ЕРУ-93, СНУ-93 выпуск N 1. Изменения и дополнения к сметным нормам и единичным расценкам (отменен)
 258. ЕРУ-97, СНУ-93, выпуск 1. Изменения и дополнения к сметным нормам и единичным расценкам (отменен)
 259. ЕРУ-97, СНУ-93, выпуск 2. Зміни та доповнення до кошторисних норм та одиничних розцінок (скасовано)
 260. ВБН Д.2.7-204.01-2003. Ведомственные ресурсные сметные нормы эксплуатации машин и механизмов
 261. ВБН Д.2.4-ЖК 15-2005. Відомчі будівельні норми України "Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Встановлення лічильників води та теплової енергії у наявному житловому фонді"
 262. IНСТРУКЦIЯ З ПЛАНУВАННЯ, ОБЛIКУ I КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБIВАРТОСТI РОБIТ (ПОСЛУГ) НА ПIДПРИЄМСТВАХ I В ОРГАНIЗАЦIЯХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
 263. Методика определения стоимости и трудоемкости работ по перевозке строительных грузов собственным автомобильным транспортом строительных организаций
 264. Методика определения стоимости эксплуатации собственных строительных машин и механизмов строительных организаций при составлении договорной цены и проведении взаиморасчетов за объемы выполненных работ
 265. Методика определения договорных цен при расчетах за выполненные работы по эксплуатации строительных машин и механизмов
 266. Методика определения стоимости перебазировки башенных кранов при составлении договорной цены и проведении взаиморасчетов за объемы выполненных работ
 267. Методика определения договорных цен на перебазировку башенных кранов
 268. ДСТУ-Н Б Д.2.3-40:2012 (ДБН Д.1.1-3-99, MOD). Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на монтаж оборудования
 269. ДСТУ Б Д.2.3-1:2012 (ДБН Д.2.3-1-99, MOD). Сборник 1. Металлообрабатывающее оборудование
 270. ДСТУ Б Д.2.3-2:2012 (ДБН Д.2.3-2-99, MOD). Сборник 2. Деревообрабатывающее оборудование
 271. ДСТУ Б Д.2.3-3:2012 (ДБН Д.2.3-3-99, MOD). Сборник 3. Подъемно-транспортное оборудование
 272. ДСТУ Б Д.2.3-4:2012 (ДБН Д.2.3-4-99, MOD). Сборник 4. Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование
 273. ДСТУ Б Д.2.3-5:2012 (ДБН Д.2.3-5-99, MOD). Сборник 5. Весовое оборудование
 274. ДСТУ Б Д.2.3-6:2012 (ДБН Д.2.3-6-99, MOD). Сборник 6. Теплосиловое оборудование
 275. ДСТУ Б Д.2.3-7:2012 (ДБН Д.2.3-7-99, MOD). Сборник 7. Компрессорные установки, насосы и вентиляторы
 276. ДСТУ Б Д.2.3-8:2012 (ДБН Д.2.3-8-99, MOD). Сборник 8. Электротехнические установки
 277. ДБН Д.2.3-8-99. Изменение N 4. Сборник 8. Электротехнические установки
 278. ДСТУ Б Д.2.3-9:2012 (ДБН Д.2.3-9-99, MOD). Сборник 9. Электрические печи
 279. ДСТУ Б Д.2.3-10:2012 (ДБН Д.2.3-10-99, MOD). Сборник 10. Оборудование связи
 280. ДСТУ Б Д .2.3-10:2012. Зміна N 1. Збірник 10. (ДБН Д .2.3-10-99,МОD). Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування зв’язку
 281. ДБН Д.2.3-10-99. (Изменение N3) Сборник 10. Оборудование связи
 282. ДСТУ Б Д.2.3-10:2012. Коментар до Зміни N 1. Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування зв'язку (Збірник 10) (ДБН Д.2.3-10-99, MOD)
 283. ДСТУ Б Д.2.3-10:2012. Друкарські помилки в Зміні N 1. Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування зв'язку (Збірник 10) (ДБН Д.2.3-10-99, MOD)
 284. ДСТУ Б Д.2.3-11:2012 (ДБН Д.2.3-11-99, MOD). Сборник 11. Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
 285. ДСТУ Б Д.2.3-12:2012 (ДБН Д.2.3-12-99, MOD). Сборник 12. Технологические трубопроводы
 286. ДСТУ Б Д.2.3-13:2012 (ДБН Д.2.3-13-99, MOD). Сборник 13. Оборудование атомных электрических станций
 287. ДСТУ Б Д.2.3-14:2012 (ДБН Д.2.3-14-99, MOD). Сборник 14. Оборудование прокатных производств
 288. ДСТУ Б Д.2.3-15:2012 (ДБН Д.2.3-15-99, MOD). Сборник 15. Оборудование для очистки газов
 289. ДСТУ Б Д.2.3-16:2012 (ДБН Д.2.3-16-99, MOD). Сборник 16. Оборудование предприятий черной металлургии
 290. ДСТУ Б Д.2.3-17:2012 (ДБН Д.2.3-17-99, MOD). Сборник 17. Оборудование предприятий цветной металлургии
 291. ДСТУ Б Д.2.3-18:2012 (ДБН Д.2.3-18-99, MOD). Сборник 18. Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности
 292. ДСТУ Б Д.2.3-19:2012 (ДБН Д.2.3-19-99, MOD). Сборник 19. Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности
 293. ДСТУ Б Д.2.3-20:2012 (ДБН Д.2.3-20-99, MOD). Сборник 20. Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте
 294. ДСТУ Б Д.2.3-21:2012 (ДБН Д.2.3-21-99, MOD). Сборник 21. Оборудование метрополитенов и тоннелей
 295. ДСТУ Б Д.2.3-22:2012 (ДБН Д.2.3-22-99, MOD). Сборник 22. Оборудование гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений
 296. ДСТУ Б Д.2.3-23:2012 (ДБН Д.2.3-23-99, MOD). Сборник 23. Оборудование предприятий электротехнической промышленности
 297. ДСТУ Б Д.2.3-24:2012 (ДБН Д.2.3-24-99, MOD). Сборник 24. Оборудование предприятий промышленности строительных материалов
 298. ДСТУ Б Д.2.3-25:2012 (ДБН Д.2.3-25-99, MOD). Сборник 25. Оборудование предприятий целлюлозно-бумажной промышленности
 299. ДСТУ Б Д.2.3-26:2012 (ДБН Д.2.3-26-99, MOD). Сборник 26. Оборудование предприятий текстильной промышленности
 300. ДСТУ Б Д.2.3-27:2012 (ДБН Д.2.3-27-99, MOD). Сборник 27. Оборудование предприятий полиграфической промышленности
 301. ДСТУ Б Д.2.3-28:2012 (ДБН Д.2.3-28-99, MOD). Сборник 28. Оборудование предприятий пищевой промышленности.
 302. ДСТУ Б Д.2.3-29:2012 (ДБН Д.2.3-29-99, MOD). Сборник 29. Оборудование театрально-зрелищных предприятий
 303. ДСТУ Б Д.2.3-30:2012 (ДБН Д.2.3-30-99, MOD). Сборник 30. Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке зерна
 304. ДСТУ Б Д.2.3-31:2012 (ДБН Д.2.3-31-99, MOD). Сборник 31. Оборудование предприятий кинематографии
 305. ДСТУ Б Д.2.3-32:2012 (ДБН Д.2.3-32-99, MOD). Сборник 32. Оборудование предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи
 306. ДСТУ Б Д.2.3-33:2012 (ДБН Д.2.3-33-99, MOD). Сборник 33. Оборудование предприятий легкой промышленности
 307. ДСТУ Б Д.2.3-34:2012 (ДБН Д.2.3-34-99, MOD). Сборник 34. Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности
 308. ДСТУ Б Д.2.3-35:2012 (ДБН Д.2.3-35-99, MOD). Сборник 35. Оборудование сельскохозяйственных производств
 309. ДСТУ Б Д.2.3-36:2012 (ДБН Д.2.3-36-99, MOD). Сборник 36. Оборудование предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства
 310. ДСТУ Б Д.2.3-37:2012 (ДБН Д.2.3-37-99, MOD). Сборник 37. Контроль качества сварных соединений
 311. ДСТУ Б Д.2.3-38:2012 (ДБН Д.2.3-38-99, MOD). Сборник 38. Оборудование общего назначения
 312. ДСТУ Б Д.2.3-39:2012 (ДБН Д.2.3-39-99, MOD). Сборник 39. Монтаж электрооборудования и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам низковольтных комплектных устройств.
 313. ДБН Д.1.1-3-99 Дополнение 1, ДБН Д.2.3-99 Дополнение 3
 314. ДБН Д.1.1-3-99 Дополнение 2, ДБН Д.2.3-99 Дополнение 4
 315. ДБН Д.2.3-99. Изменение N 1.
 316. ДБН Д.2.3-99. Изменение N 2, ДБН Д.1.1-3-99. Изменение N 1.
 317. ДСТУ-Н Б Д.2.6-10:2012 (ДБН Д.1.1-6-2000, MOD). Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на пусконаладочные работы (див. наказ від 28. 12. 2012 N 667)
 318. ДСТУ Б Д.2.6-1:2012 (ДБН Д.2.6-1-2000, MOD). Сборник 1. Электротехнические устройства (див. наказ від 28. 12. 2012 N 667)
 319. ДСТУ Б Д.2.6-2:2012 (ДБН Д.2.6-2-2000, MOD). Сборник 2. Автоматизированные системы управления (див. наказ від 28. 12. 2012 N 667)
 320. ДСТУ Б Д.2.6-3:2012 (ДБН Д.2.6-3-2000, MOD). Сборник 3. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха (див. наказ від 28. 12. 2012 N 667)
 321. ДСТУ Б Д.2.6-4:2012 (ДБН Д.2.6-4-2000, MOD). Сборник 4. Подъемно-транспортное оборудование (див. наказ від 28. 12. 2012 N 667)
 322. ДСТУ Б Д.2.6-5:2012 (ДБН Д.2.6-5-2000, MOD). Сборник 5. Металлообрабатывающее оборудование (див. наказ від 28. 12. 2012 N 667)
 323. ДСТУ Б Д.2.6-6:2012 (ДБН Д.2.6-6-2000, MOD). Сборник 6. Холодильные и компрессорные установки (див. наказ від 28. 12. 2012 N 667)
 324. ДСТУ Б Д.2.6-7:2012 (ДБН Д.2.6-7-2000, MOD). Сборник 7. Теплоэнергетическое оборудование (див. наказ від 28. 12. 2012 N 667)
 325. ДСТУ Б Д.2.6-8:2012 (ДБН Д.2.6-8-2000, MOD). Сборник 8. Деревообрабатывающее оборудование (див. наказ від 28. 12. 2012 N 667)
 326. ДСТУ Б Д.2.6-9:2012 (ДБН Д.2.6-9-2000, MOD). Сборник 9. Сооружения водоснабжения и канализации (див. наказ від 28. 12. 2012 N 667)
 327. ДСТУ-Н Б Д.2.5-27:2012 (ДБН Д.1.1-5-2001, MOD). Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи
 328. ДСТУ Б Д.2.5-1:2012 (ДБН Д.2.5-1-2001, MOD). Збірник 1. Архітектурно-археологічні і земляні роботи в зонах пам'яток історії і культури
 329. ДСТУ Б Д.2.5-2:2012 (ДБН Д.2.5-2-2001, MOD). Збірник 2. Реставрація і відтворення конструкцій з бутового каменю
 330. ДСТУ Б Д.2.5-3:2012 (ДБН Д.2.5-3-2001, MOD). Збірник 3 Реставрація і відтворення цегельних кладок
 331. ДСТУ Б Д.2.5-4:2012 (ДБН Д.2.5-4-2001, MOD). Збірник 4. Реставрація і відтворення конструкцій і декору з природного каменю.
 332. ДСТУ Б Д.2.5-5:2012 (ДБН Д.2.5-5-2001, MOD). Збірник 5. Реставрація і заміна дерев'яних деталей і конструктивних елементів
 333. ДСТУ Б Д.2.5-6:2012 (ДБН Д.2.5-6-2001, MOD). Збірник 6. Реставрація і відтворення покрівель
 334. ДСТУ Б Д.2.5-7:2012 (ДБН Д.2.5-7-2001, MOD). Збірник 7. Реставрація і відтворення металевих конструкцій і декоративних елементів
 335. ДСТУ Б Д.2.5-8:2012 (ДБН Д.2.5-8-2001, MOD). Збірник 8. Штукатурні роботи
 336. ДСТУ Б Д.2.5-9:2012 (ДБН Д.2.5-9-2001, MOD). Збірник 9. Реставрація і відтворення облицювань штучним мармуром
 337. ДСТУ Б Д.2.5-10:2012 (ДБН Д.2.5-10-2001, MOD). Збірник 10. Реставрація і відтворення фарбувань фасадів і інтер'єрів
 338. ДСТУ Б Д.2.5-11:2012 (ДБН Д.2.5-11-2001, MOD). Збірник 11. Реставрація і відтворення облицювань керамічними кахлями
 339. ДСТУ Б Д.2.5-12:2012 (ДБН Д.2.5-12-2001, MOD). Збірник 12. Реставрація і відтворення архітектурно-ліпного декору
 340. ДСТУ Б Д.2.5-13:2012 (ДБН Д.2.5-13-2001, MOD). Збірник 13. Реставрація і відтворення різьблення по дереву
 341. ДСТУ Б Д.2.5-14:2012 (ДБН Д.2.5-14-2001, MOD). Збірник 14. Реставрація і відтворення виробів з цінних порід дерева і стильних меблів (музейних)
 342. ДСТУ Б Д.2.5-15:2012 (ДБН Д.2.5-15-2001, MOD). Збірник 15. Реставрація і відтворення паркетних підлог
 343. ДСТУ Б Д.2.5-16:2012 (ДБН Д.2.5-16-2001, MOD). Збірник 16. Відтворення виробів художнього лиття з кольорових металів
 344. ДСТУ Б Д.2.5-17:2012 (ДБН Д.2.5-17-2001, MOD). Збірник 17. Карбувальні, вибивні, видавлювальні роботи
 345. ДСТУ Б Д.2.5-18:2012 (ДБН Д.2.5-18-2001, MOD). Збірник 18. Реставрація інкрустованих поверхонь
 346. ДСТУ Б Д.2.5-19:2012 (ДБН Д.2.5-19-2001, MOD). Збірник 19. Реставрація і відтворення оббивки меблів і шпалерних декоративних елементів
 347. ДСТУ Б Д.2.5-20:2012 (ДБН Д.2.5-20-2001, MOD). Збірник 20. Реставрація і відтворення позолоти
 348. ДСТУ Б Д.2.5-21:2012 (ДБН Д.2.5-21-2001, MOD). Збірник 21. Різні роботи
 349. ДСТУ Б Д.2.5-22:2012 (ДБН Д.2.5-22-2001, MOD). Збірник 22. Реставрація і відтворення віконних і дверних наборів
 350. ДСТУ Б Д.2.5-23:2012 (ДБН Д.2.5-23-2001, MOD). Збірник 23. Реставрація і відтворення тканин і шпалер
 351. ДСТУ Б Д.2.5-24:2012 (ДБН Д.2.5-24-2001, MOD). Збірник 24. Художня обробка металевих виробів гальванічним способом
 352. ДСТУ Б Д.2.5-25:2012 (ДБН Д.2.5-25-2001, MOD). Збірник 25. Реставрація і відтворення освітлювальної арматури і кришталевих підвісок
 353. ДСТУ Б Д.2.5-26:2012 (ДСТУ Б Д.2.5-1:2010 MOD). Збірник 27. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Живописні роботи
 354. Типовое положение о геодезической службе в строительстве
 355. Порядок визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для ремонту, що здійснюється на території України
 356. Пособие по формированию договорных цен и проведению взаиморасчетов за выполненные работы
 357. Переход на одноуровневую систему ценообразования в строительстве. Порядок определения накладных расходов (консультация)
 358. Пример (макет) составления договорной цены
 359. СНиП 1.04.03-85* (начало). Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений (втатив чинність - наказ від 20.08.2013 N 393)
 360. СНиП 1.04.03-85* часть I (продолжение). Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений (втатив чинність - наказ від 20.08.2013 N 393)
 361. СНиП 1.04.03-85* часть I (окончание). Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений (втатив чинність - наказ від 20.08.2013 N 393)
 362. СНиП 1.04.03-85* часть II (начало). Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений (втатив чинність - наказ від 20.08.2013 N 393)
 363. СНиП 1.04.03-85* часть II (окончание). Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений (втатив чинність - наказ від 20.08.2013 N 393)
 364. СНиП 1.05.03-87. Нормы задела в жилищном строительстве с учетом комплексной застройки (Действие отменено c 01.01.2010 согласно прик. Минрегионстроя Украины от 22.07.09 N 294)
 365. СНиП 2.10.05-85. Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна (отменен)
 366. СНиП 4.07.91. Збірник кошторисних норм додаткових витрат при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період (Витяг для умов України) (скасовано)
 367. СНиП 4.07-91. Дополнение N 1. Сметные нормы дополнительных затрат при выполнении ремонтно-строительных работ в зимний период (отменен)
 368. СНиП 4.09-91. Збірник кошторисних норм витрат на будівництво тимчасових будівель і споруд (Витяг для умов України) (скасовано)
 369. СНиП 4.09-91. Дополнение N 1. Сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений при выполнении ремонтно-строительных работ (отменен)
 370. СНиП III-10-75. Благоустройство территорий (Отменен - приказы Минрегиона от 28.10.11 N 259; от 30.03.12 N 139)
 371. Сборник цен на проектные работы для капитального ремонта зданий и сооружений (временный)
 372. СН 181-70. Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий
 373. СН 227-82. Инструкция по типовому проектированию (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 20.11.09 N523)
 374. СН 227-82. Зміна N1 (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 20.11.09 N523)
 375. СН 277-80. Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона (втрачає чинність з 01.10.2016 - наказ від 30.12. 2015 року N 348)
 376. СН 283-64. Временные нормы продолжительности проектирования (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 20.11.09 N523)
 377. СН 290-74. Инструкция по приготовлению и применению строительных растворов (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 20.11.09 N523)
 378. СН 322-74. Указания по производству и приемке работ по строительству в городах и на промышленных предприятиях коллекторных тоннелей, сооружаемых способом щитовой проходки (відмінено 3 01.01.2014 - наказ від 15.05.2013 N 197)
 379. СН 357-77. Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий (Отменена- постанов. Госстроя СССР от 29.11.89 N153)
 380. СН 364-67. Указания по проектированию предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования и оборудования изготовленного по иностранным лицензиям
 381. СН 387-78. Инструкция по разработке схем генеральных планов групп предприятий с общими объектами (промышленных узлов) (Действие отменено c 01.01.2010 согласно прик. Минрегионстроя Украины от 22.07.09 N 294)
 382. СН 423-71. Инструкция по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительстве (Действие отменено c 01.01.2010 согласно прик. Минрегионстроя Украины от 22.07.09 N 294)
 383. СН 428-74. Указания по проектированию, монтажу и эксплуатации конструкций из профильного стекла (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 384. СН 441-72*. Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий , зданий и сооружений (скасовано - наказ від 14.01.2014 N4)
 385. СН 481-75. Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 20.11.09 N523)
 386. СН 494-77. Нормы потребности в строительных машинах
 387. СН 496-77. Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод (відмінено 3 01.01.2014 - наказ від 15.05.2013 N 197)
 388. СН 497-77. Временная инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации воздухоопорных пневматических сооружений (скасована - наказ від 14.01.2014 N 6, наказ від 2.06.2014 N 160)
 389. СН 508-78. Инструкция по организации и комплексному осуществлению в городах поточного строительства жилых домов, объектов культурно-бытового назначения и коммунального хозяйства (Действие отменено c 01.01.2010 согласно прик. Минрегионстроя Украи
 390. СН 509-78. Инструкция по определению экономической эффективности использования в строительстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений (Действие отменено c 01.01.2010 согласно прик. Минрегионстроя Украины от 22.07.09 N 294)
 391. СН 511-78. Инструкция по проектированию самонапряженных железобетонных конструкций
 392. СН 525-80. Инструкция по технологии применения полимербетонов и изделий из них (Действие отменено c 01.01.2010 согласно прик. Минрегионстроя Украины от 22.07.09 N 294)
 393. СН 529-80. Инструкция по технологии изготовления конструкций и изделий из плотного силикатного бетона (Действие отменено c 01.01.2010 согласно прик. Минрегионстроя Украины от 22.07.09 N 294)
 394. СН 531-80. Инструкция о составе, порядке разработки и утверждения схем теплоснабжения населенных пунктов с суммарной тепловой нагрузкой до 116 МВт (100 Гкал/ч)
 395. СН 533-81. Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн.руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ на строительство санаторно-курортных учреждений и учреждений отдыха
 396. СН 541-82. Инструкция по проектированию освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов
 397. СН 549-82. Инструкция по проектированию, изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита (Действие отменено c 01.01.2010 согласно прик. Минрегионстроя Украины от 22.07.09 N 294)
 398. СН 551-82. Инструкция по проектированию и строительству противофильтрационных устройств из полиэитиленовой пленки для искусственных водоемов (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)
 399. СНиРр-93. Дополнение N 1
 400. СНУ 93. Збірник 13. Доповнення (скасовано)
 401. СНУ-93. Сборник 1. Земляные работы. (отменен)
 402. СНУ-93. Сборник 2. Горновскрышные работы. (отменен)
 403. СНУ-93. Сборник 3. Буровзрывные работы. (отменен)
 404. СНУ-93. Сборник 5. Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов. (отменен)
 405. СНУ-93. Сборник 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. (отменен)
 406. СНУ-93. Сборник 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные. (отменен)
 407. СНУ-93. Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков. (отменен)
 408. СНУ 93. Сборник 9. Металлические конструкции. (отменен)
 409. СНУ-93. Сборник 10. Деревянные конструкции. (отменен)
 410. СНУ-93. Сборник 11. Полы. (отменен)
 411. СНУ-93. Сборник 12. Кровли. (отменен)
 412. СНУ-93. Сборник 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (отменен)
 413. СНУ-93. Сборник 14. Конструкции в сельском хозяйстве. (отменен)
 414. СНУ-93. Сборник 15. Отделочные работы. (отменен)
 415. СНУ-93. Сборник 16. Трубопроводы внутренние. (отменен)
 416. СНУ-93. Сборник 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства. (отменен)
 417. СНУ-93. Сборник 18. Отопление - внутренние устройства. (отменен)
 418. СНУ-93. Сборник 19. Газоснабжение - внутренние устройства. (отменен)
 419. СНУ-93. Сборник 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха. (отменен)
 420. СНУ-93. Сборник 21. Электроосвещение зданий. (отменен)
 421. СНУ-93. Сборник 22. Водопровод - наружные сети. (отменен)
 422. СНУ-93. Сборник 23. Канализация - наружные сети. (отменен)
 423. СНУ-93. Сборник 24. Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети. (отменен)
 424. СНУ-93. Сборник 26. Теплоизоляционные работы. (отменен)
 425. СНУ-93. Сборник 27. Автомобильные дороги (отменен)
 426. СНУ-93. Сборник 28. Железные дороги (отменен)
 427. СНУ-93. Сборник 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений (отменен)
 428. СНУ-93. Сборник 47. Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения. (отменен)
 429. ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012 (ДБН Д.1.1-2-99, MOD). Указания по применению ресурсных элементных норм на строительные работы (с Изменением №1)
 430. О включении в объем выполненных строительно-монтажных работ стоимости выполненных работ по незавершенным конструктивным элементам и некоторым видам строительных работ или их частей.
 431. ДСТУ Б Д.2.2-1:2012 (ДБН Д.2.2-1-99, MOD). Сборник 1. Земляные работы.
 432. ДСТУ Б Д.2.2-2:2012 (ДБН Д.2.2-2-99, MOD). Сборник 2. Горновскрышные работы
 433. ДСТУ Б Д.2.2-3:2012 (ДБН Д.2.2-3-99, MOD). Сборник 3. Буровзрывные работы
 434. ДСТУ Б Д.2.2-4:2012 (ДБН Д.2.2-4-99, MOD). Сборник 4. Скважины
 435. ДСТУ Б Д.2.2-5:2012 (ДБН Д.2.2-5-99, MOD). Сборник 5. Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов
 436. ДБН Д.2.2-6-99. Сборник 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные (См. - ДСТУ Б Д.2.2-1:2008; ДСТУ Б Д.2.2-2:2008; ДСТУ Б Д.2.2-3:2008)
 437. ДСТУ Б Д.2.2-7:2012 (ДБН Д.2.2-7-99, MOD). Сборник 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные
 438. ДБН Д.2.2-8-99. Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков
 439. ДСТУ Б Д.2.2-9:2012 (ДБН Д.2.2-9-99, MOD). Сборник 9. Металлические конструкции
 440. ДБН Д.2.2-10-99. Сборник 10. Деревянные конструкции (См. - ДСТУ Б Д.2.2-7:2008) (відмінено з 01.01.2014 - наказ від 28.12.2012 N 668)
 441. ДБН Д.2.2-11-99. Сборник 11. Полы (См. - ДСТУ Б Д.2.2-9:2008) (відмінено з 01.01.2014 - наказ від 28.12.2012 N 668)
 442. ДСТУ Б Д.2.2-12:2012 (ДБН Д.2.2-12-99, MOD). Сборник 12. Кровли
 443. ДСТУ Б Д.2.2-13:2012 (ДБН Д.2.2-13-99, MOD). Сборник 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
 444. ДСТУ Б Д.2.2-14:2012 (ДБН Д.2.2-14-99, MOD). Сборник 14. Конструкции в сельском строительстве
 445. ДБН Д.2.2-15-99. Сборник 15. Отделочные работы (См. - ДСТУ Б Д.2.2-4:2008; ДСТУ Б Д.2.2-5:2008; ДСТУ Б Д.2.2-6:2008) (відмінено частково з 01.01.2014 - наказ від 28.12.2012 N 668)
 446. ДСТУ Б Д.2.2-16:2012 (ДБН Д.2.2-16-99, MOD). Сборник 16. Трубопроводы внутренние
 447. ДСТУ Б Д.2.2-17:2012 (ДБН Д.2.2-17-99, MOD). Сборник 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства
 448. ДСТУ Б Д.2.2-18:2012 (ДБН Д.2.2-18-99, MOD). Сборник 18. Отопление - внутренние устройства
 449. ДСТУ Б Д.2.2-19:2012 (ДБН Д.2.2-19-99, MOD). Сборник 19. Газоснабжение - внутренние устройства
 450. ДСТУ Б Д.2.2-20:2012 (ДБН Д.2.2-20-99, MOD). Сборник 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха
 451. ДСТУ Б Д.2.2-21:2012 (ДБН Д.2.2-21-99,MOD). Сборник 21. Электроосвещение зданий
 452. ДБН Д.2.2-22-99. Сборник 22. Водопровод - наружные сети (відмінено з 01.09.2014 - наказ від 05.05.2014 N 128)
 453. ДСТУ Б Д.2.2-23:2012 (ДБН Д.2.2-23-99, MOD). Сборник 23. Канализация - наружные сети
 454. ДСТУ Б Д.2.2-24:2012 (ДБН Д.2.2-24-99, MOD). Сборник 24.Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети
 455. ДСТУ Б Д.2.2-25:2012 (ДБН Д.2.2-25-99, MOD). Сборник 25. Магистральные и промысловые трубопроводы газонефтепродуктов
 456. ДБН Д.2.2-26-99. Сборник 26. Теплоизоляционные работы
 457. ДБН Д.2.2-27-99. Сборник 27. Автомобильные дороги
 458. ДСТУ Б Д.2.2-28:2012 (ДБН Д.2.2-28-99, MOD). Сборник 28. Железные дороги
 459. ДСТУ Б Д.2.2-29:2012 (ДБН Д.2.2-29-99, MOD). Сборник 29. Тоннели и метрополитены (См. также - ДСТУ Б Д.2.2-53:2012)
 460. ДСТУ Б Д.2.2-30:2012 (ДБН Д.2.2-30-99, MOD). Сборник 30. Мосты и трубы (См. - ДСТУ Б Д.2.2-8:2008)
 461. ДСТУ Б Д.2.2-31:2012 (ДБН Д.2.2-31-99, MOD). Сборник 31. Аэродромы
 462. ДСТУ Б Д.2.2-32:2012 (ДБН Д.2.2-32-99, MOD). Сборник 32. Трамвайные пути
 463. ДСТУ Б Д.2.2-33:2012 (ДБН Д.2.2-33-99, MOD). Сборник 33. Линии электропередачи
 464. ДСТУ Б Д.2.2-34:2012 (ДБН Д.2.2-34-99, MOD). Сборник 34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения
 465. ДСТУ Б Д.2.2-36:2012 (ДБН Д.2.2-36-99, MOD). Сборник 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений
 466. ДСТУ Б Д.2.2-37:2012 (ДБН Д.2.2-37-99, MOD). Сборник 37. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений
 467. ДСТУ Б Д.2.2-38:2012 (ДБН Д.2.2-38-99, MOD). Сборник 38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений
 468. ДСТУ Б Д.2.2-39:2012 (ДБН Д.2.2-39-99, MOD). Сборник 39. Металлические конструкции гидротехнических сооружений
 469. ДСТУ Б Д.2.2-40:2012 (ДБН Д.2.2-40-99, MOD). Сборник 40. Деревянные конструкции гидротехнических сооружений
 470. ДСТУ Б Д.2.2-41:2012 (ДБН Д.2.2-41-99, MOD). Сборник 41. Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях
 471. ДСТУ Б Д.2.2-42:2012 (ДБН Д.2.2-42-99, MOD). Сборник 42. Берегоукрепительные работы
 472. ДСТУ Б Д.2.2-43:2012 (ДБН Д.2.2-43-99, MOD). Сборник 43. Судовозные пути стапелей и сливов
 473. ДСТУ Б Д.2.2-44:2012 (ДБН Д.2.2-44-99, MOD). Сборник 44. Подводно-строительные (водолазные) работы
 474. ДСТУ Б Д.2.2-45:2012 (ДБН Д.2.2-45-99, MOD). Сборник 45. Промышленные печи и трубы
 475. ДСТУ Б Д.2.2-46:2012 (ДБН Д.2.2-46-99, MOD). Сборник 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений
 476. ДСТУ Б Д.2.2-47:2012 (ДБН Д.2.2-47-99, MOD). Сборник 47. Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения
 477. ДБН Д.2.2-99. Доповнення N1
 478. ДБН Д.2.2-99. Доповнення N2
 479. ДБН Д.2.2-99. Дополнение N3
 480. ДБН Д.2.2-99. Изменения N1 и N2
 481. ДБН Д.1.1-2-99. Изменение N1, ДБН Д.2.2-99. Изменение N3
 482. СНиРр-93. Сборник N 51. Земляные работы (отменен)
 483. СНиРр-93. Сборник N 52. Фундаменты (отменен)
 484. СНиРр-93. Сборник N 53. Стены. (отменен)
 485. СНиРр-93. Сборник N 54. Перекрытия (отменен)
 486. СНиРр-93. Сборник N 55. Перегородки (отменен)
 487. СНиРр-93. Сборник N 56. Проемы (отменен)
 488. СНиРр-93. Сборник N 57. Полы (отменен)
 489. СНиРр-93. Сборник N 58. Крыши, кровли (отменен)
 490. СНиРр-93. Сборник N 59. Лестницы. Крыльца (отменен)
 491. СНиРр-93. Сборник N 60. Печные работы (отменен)
 492. СНиРр-93. Сборник N 61. Штукатурные работы (отменен)
 493. СНиРр-93. Сборник N 62. Малярные работы (отменен)
 494. СНиРр-93. Сборник N 63. Стекольные, обойные, облицовочные работы. (отменен)
 495. СНиРр-93. Сборник N 64. Лепные работы (отменен)
 496. СНиРр-93. Сборник N 65. Внутренние сантехнические работы. (отменен)
 497. СНиРр-93. Сборник N 66. Наружные инженерные сети (отменен)
 498. СНиРр-93. Сборник N 67. Электромонтажные работы. (отменен)
 499. СНиРр-93. Сборник N 68. Благоустройство (отменен)
 500. СНиРр-93. Сборник N 69. Изоляционные работы (отменен)
 501. СНиРр-93. Сборник N 70. Прочие ремонтно-строительные работы. (отменен)
 502. СНиРр-93. Общие положения по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы (отменен)
 503. СОУ 45.2-00018112-006:2006. Безпека дорожнього руху. Порядок огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг
 504. Определение в сводном сметном расчете стоимости строительства затрат на перевозку работников строительно-монтажных организаций автомобильным транспортом (консультация)
 505. СЦН ОТС-91. Сборник цен и нормативов на проектные разработки по организации и технологии строительства
 506. Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (станом на 01.01.2016)
 507. Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (станом на 01.08.2016)
 508. Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (станом на 01.04.2017)
 509. Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (станом на 01.03.2018)
 510. Усереднені показники для розрахунку вартості 1 машино-години експлуатації будівельних машин і механізмів (без ПДВ) (станом на 01.01.2016)
 511. Усереднені показники для розрахунку вартості 1 машино-години експлуатації будівельних машин і механізмів (без ПДВ) (станом на 01.03.2018)
 512. Усереднені показники транспортних витрат для визначення в інвесторській кошторисній документації вартості перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом у поточних цінах (станом на 01.01.2016)
 513. Усереднені показники транспортних витрат для визначення в інвесторській кошторисній документації вартості перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом у поточних цінах (станом на 01.04.2017)
 514. Усереднені показники транспортних витрат для визначення в інвесторській кошторисній документації вартості перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом (станом на 01.03.2018)
 515. Сборник цен (Часть I - IV) на изыскательские работы для капитального строительства
 516. Сборник цен (Часть V - VIII) на изыскательские работы для капитального строительства
 517. Ценник на разработку проектными организациями Госстроя СССР конструкторской документации для изготовления нестандартизированного оборудования
 518. СЦПРС. Общие указания по применению сборника цен на проектные работы для строительства
 519. Справочное пособие к разделам СЦПРС. Выпуск 7. Часть 1. Состав зданий и сооружений, входящих в комплексные цены таблиц разделов 1, 33, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 64 на проектные работы для строительства.
 520. Справочное пособие к разделам СЦПРС. Выпуск 7. Часть 2. Состав зданий и сооружений, входящих в комплексные цены таблиц разделов 1, 33, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 64 на проектные работы для строительства.
 521. СЦПРС. Раздел 1. Электроэнергетика (См. также в аналогичном разделе изданий "Инпроект")
 522. Изменения и дополнения к разделу 1 "Электроэнергетика" Сборника цен на проектные работы для строительства
 523. СЦПРС. Раздел 1. Электроэнергетика. (издание "Инпроект")/См. Изменения и дополнения к Разделу 1 Сборника цен на проектные работы для строительства (Госстрой СССР)/
 524. СЦПРС. Раздел 2. Нефтяная промышленность
 525. СЦПРС. Раздел 3. Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность (с изменениями и дополнениями)
 526. СЦПРС. Раздел 4. Газовая промышленность
 527. СЦПРС. Раздел 5. Угольная промышленность (с изменениями и дополнениями) (См. также в аналогичном разделе изданий "Инпроект")
 528. СЦПРС. Раздел 5. Угольная промышленность (с изменениями и дополнениями). (издание "Инпроект")
 529. СЦПРС. Раздел 6. Черная металлургия
 530. СЦПРС. Раздел 7. Цветная металлургия (с изменениями и дополнениями)
 531. СЦПРС. Раздел 8. Горнорудная промышленность (См. также в аналогичном разделе изданий "Инпроект")
 532. СЦПРС. Раздел 8. Горнорудная промышленность(с изменениями и дополнениями). (издание "Инпроект")
 533. СЦПРС. Раздел 9. Химическая промышленность
 534. СЦПРС. Раздел 10. Производство минеральных удобрений
 535. СЦПРС. Раздел 11. Энергетическое машиностроение (с изменениями и дополнениями)
 536. СЦПРС. Раздел 12. Тяжелое и транспортное машиностроение
 537. СЦПРС. Раздел 13. Электротехническая промышленность (с изменениями и дополнениями)
 538. СЦПРС. Раздел 13а. Машиностроительная промышленность
 539. СЦПРС. Раздел 14. Химическое и нефтяное машиностроение (с изменениями и дополнениями)
 540. СЦПРС. Раздел 15. Станкостроительная и инструментальная промышленность
 541. СЦПРС. Раздел 16. Производство продукции общемашиностроительного применения
 542. СЦПРС. Раздел 17. Приборостроение (с изменениями и дополнениями)
 543. СЦПРС. Раздел 18. Автомобильная и подшипниковая промышленность (с изменениями и дополнениями)
 544. СЦПРС. Раздел 19. Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение (с изменениями и дополнениями)
 545. СЦПРС. Раздел 20. Машиностроение для животноводства и кормопроизводства (с изменениями и дополнениями)
 546. СЦПРС. Раздел 21. Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение
 547. СЦПРС. Раздел 22. Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов
 548. СЦПРС. Раздел 23. Ремонтные предприятия угольной промышленности
 549. СЦПРС. Раздел 24. Заводы по ремонту подвижного состава, стрелочные и электротехнические (с изменениями и дополнениями)
 550. СЦПРС. Раздел 25. Заводы строительных металлоконструкций
 551. СЦПРС. Раздел 26. Лесная и деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность
 552. СЦПРС. Раздел 27. Промышленность строительных материалов
 553. СЦПРС. Раздел 28. Легкая и текстильная промышленность
 554. СЦПРС. Раздел 29. Рыбная промышленность
 555. СЦПРС. Раздел 30. Медицинская и микробиологическая промышленность (с изменениями и дополнениями)
 556. СЦПРС. Раздел 31. Часть 1. Предприятия агропромышленного комплекса.
 557. СЦПРС. Раздел 31. Часть 2. Предприятия агропромышленного комплекса
 558. СЦПРС. Раздел 32. Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность
 559. СЦПРС. Раздел 33. Лесное хозяйство
 560. СЦПРС. Раздел 34. Водохозяйственное строительство
 561. СЦПРС. Раздел 35. Предприятия морского транспорта
 562. СЦПРС. Раздел 36. Здания и сооружения воздушного транспорта
 563. СЦПРС. Раздел 37. Связь (См. также в аналогичном разделе изданий "Инпроект")
 564. СЦПРС. Раздел 37. Связь (издание "Инпроект")
 565. СЦПРС. Раздел 37. Связь. Изменения и дополнения (См. также в аналогичном разделе изданий "Инпроект")
 566. СЦПРС. Раздел 38. Железные и автомобильные дороги. Мосты. Тоннели. Метрополитены. Промышленный транспорт
 567. СЦПРС. Раздел 39. Жилые и гражданские здания (См. также в аналогичном разделе изданий "Инпроект")
 568. СЦПРС. Раздел 39. Жилые и гражданские здания (издание "Инпроект")
 569. СЦПРС. Раздел 40. Районная планировка. Планировка и застройка населенных пунктов (См. также в аналогичном разделе изданий "Инпроект")
 570. СЦПРС. Раздел 40. Районная планировка, планировка и застройка населенных пунктов (издание "Инпроект")
 571. СЦПРС. Раздел 41. Объекты обустройства геологии (с изменениями и дополнениями)
 572. СЦПРС. Раздел 42. Предприятия торговли и общественного питания(См. также в аналогичном разделе изданий "Инпроект")
 573. СЦПРС. Раздел 42. Предприятия торговли и общественного питания (издание "Инпроект")
 574. СЦПРС. Раздел 43. Предприятия материально-технического снабжения и сбыта
 575. СЦПРС. Раздел 44. Здравоохранение (См. также в аналогичном разделе изданий "Инпроект")
 576. СЦПРС. Раздел 44. Здравоохранение (издание "Инпроект")
 577. СЦПРС. Раздел 45. Высшие учебные заведения
 578. СЦПРС. Раздел 46. Театрально-зрелищные предприятия
 579. СЦПРС. Раздел 47. Объекты кинематографии
 580. СЦПРС. Раздел 48. Полиграфическая промышленность (с изменениями и дополнениями)
 581. СЦПРС. Раздел 49. Водоснабжение и канализация
 582. СЦПРС. Раздел 50. Предприятия транспорта, хранения нефтепродуктов и автозаправочные станции (См. также в аналогичном разделе изданий "Инпроект")
 583. СЦПРС. Раздел 50. Предприятия транспорта, хранения нефтепродуктов и автозаправочные станции (издание "Инпроект")
 584. СЦПРС. Раздел 51. Научно-исследовательские учреждения (с изменениями и дополнениями)
 585. СЦПРС. Раздел 52. Физкультурно-спортивные сооружения (См. также в аналогичном разделе изданий "Инпроект")
 586. СЦПРС. Раздел 52. Физкультурно-спортивные сооружения (издание "Инпроект")
 587. СЦПРС. Раздел 53. Торфяная промышленность
 588. СЦПРС. Раздел 54. Речной транспорт (См. также в аналогичном разделе изданий "Инпроект")
 589. СЦПРС. Раздел 54. Речной транспорт (издание "Инпроект")
 590. СЦПРС. Раздел 55. Предприятия автомобильного транспорта (См. также в аналогичном разделе изданий "Инпроект")
 591. СЦПРС. Раздел 55. Предприятия автомобильного транспорта (издание "Инпроект")
 592. СЦПРС. Раздел 56. Коммунальное хозяйство (См. также в аналогичном разделе изданий "Инпроект")
 593. СЦПРС. Раздел 56. Коммунальное хозяйство (издание "Инпроект")
 594. СЦПРС. Раздел 57. Предприятия бытового обслуживания населения
 595. СЦПРС. Раздел 58. Местная промышленность
 596. СЦПРС. Раздел 59. Защитные сооружения гражданской обороны
 597. СЦПРС. Раздел 60. Автоматические установки пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации
 598. СЦПРС. Раздел 61. Газоочистные и пылеулавливающие сооружения
 599. СЦПРС. Раздел 62. Промышленные печи, сушила, дымовые и вентиляционные трубы, конструкции тепловой изоляции и антикоррозионной защиты (См. также в аналогичном разделе изданий "Инпроект")
 600. СЦПРС. Раздел 62. Промышленные печи, сушила, дымовые и вентиляционные трубы, конструкции тепловой изоляции и антикоррозионной защиты (издание "Инпроект")
 601. СЦПРС. Раздел 63. Заглубленные сооружения и конструкции, строительное водопонижение и дренаж
 602. СЦПРС. Раздел 64. Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений, наружное электроосвещение
 603. Розділ 64. Зміни та доповнення до Збірника цін на проектні роботи
 604. Раздел 64. Изменения и дополнения к Сборнику цен на проектные работы (согласованные Госстроем СССР письмом от 06.06.91 N АЧ-457-5/3)
 605. СЦПРС. Раздел 65. Городские инженерные сооружения и коммуникации (См. также в аналогичном разделе изданий "Инпроект")
 606. СЦПРС. Раздел 65. Городские инженерные сооружения и коммуникации (издание "Инпроект")
 607. СЦПРС. Отраслевой раздел - Авиационная промышленность
 608. Ценник на пусконаладочные работы N 1. Электротехнические устройства (отменен)
Совмещенные нормы технологического и строительного проектирования
 1. НАПБ В.07.003-88/112 (ВУПП-88). Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (взамен ВНТП-28-79); (див. наказ Міненерговуг. від 12.02.2013 р. N 56.1)
 2. ВБН-АПК-03.07. Перелік будівель і приміщень підприємств агропромислового комплексу України з встановленням їх категорій з вибухопожежної небезпеки та класів вибухопожежонебезпечних зон за ПБЕ
 3. ВНТП. Ведомственные нормы технологического проектирования электровозных, тепловозных, моторвагонных депо, экипировочных устройств и пунктов технического обслуживания
 4. ВНТП-АПК-01.05. (Скан). Скотарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми)
 5. ВНТП 01-78. Нормы технологического проектирования морских портов
 6. ВНТП 1-86/Минуглепром СССР. Нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт
 7. ВНТП 01/87/04-84. Объекты газовой и нефтяной промышленности, выполненные с применением блочных и блочно-комплектных устройств.
 8. ВНТП 01-87. Инструкция по технологическому проектированию предприятий макаронной промышленности
 9. ВНТП-АПК-02.05. Свинарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми)
 10. ВНТП 02-85. Ведомственные нормы технологического проектирования общетоварных складов
 11. ВНТП 02-92. Нормы технологического проектирования предприятий хлебопекарной промышленности. Часть I. Хлебозаводы
 12. ВНТП 02-92. Нормы технологического проектирования предприятий хлебопекарной промышленности. Часть II. Пекарни
 13. ВНТП-АПК-03.05. (Скан). Вівчарські і козівничі підприємства
 14. ВНТП 03-86. Ведомственные нормы технологического проектирования распределительных холодильников
 15. ВНТП 03-89. Нормы технологического проектирования мельничных предприятий
 16. ВНТП 03-91. Ведомственные нормы технологического проектирования свеклосахарных заводов
 17. ВНТП-АПК-04.05. (Скан). Підприємства птахівництва
 18. ВНТП 04-86. Ведомственные нормы технологического проектирования заготовочных предприятий общественного питания по производству полуфабрикатов, кулинарных и кондитерских изделий
 19. ВНТП 04-88. Нормы технологического проектирования крупяных заводов
 20. ВНТП-АПК-05.07. Підприємства звірівництва та кролівництва
 21. ВНТП-АПК-06.07. (Скан). Конярські підприємства
 22. ВНТП АПК-07.06. Об'єкти ветеринарної медицини
 23. ВНТП-АПК-08.07. Об'єкти для заготівлі, зберігання та приготування кормів для тваринництва
 24. ВНТП-АПК-09.06. Системи видалення, обробки, підготовки та використання гною
 25. ВНТП-АПК-11.07. (Скан). Комбікормові підприємства
 26. ВНТП 1-16-86/МЧМ СССР. Нормы технологического проектирования складского хозяйства металлургических заводов
 27. ВНТП 1-18-79/МЧМ СССР. Нормы технологического проектирования и технико-экономические показатели железнодорожного транспорта металлургических заводов
 28. ВНТП 12-92 КД. Временные нормы технологического проектирования предприятий по производству консервов для детского питания
 29. ВНТП 13-5-86/МЧМ СССР. Указания и нормы технологического проектирования энергетического хозяйства горнодобывающих предприятий. Том 23
 30. ВНТП-АПК-13.07. (Скан). Об'єкти для ремонту і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки
 31. ВНТП 13-1-86/МЧМ СССР. Нормы технологического проектирования горнодобывающих предприятий черной металлургии с открытым способом разработки
 32. ВНТП 13-2-93. Нормы технологического проектирования горнодобывающих предприятий металлургии с подземным способом разработки
 33. ВНТП 13-92. Деревообрабатывающие цехи
 34. ВНТП-АПК-14.07. (Скан). Бази і склади комплектування та забезпечення АПК України
 35. ВНТП СХ-14-80. Нормы технологического проектирования предприятий по переработке плодов и овощей в колхозах и совхозах
 36. ВНТП-АПК-15.07. (Скан). Підприємства, будинки та споруди для зберігання мінеральних добрив і засобів захисту рослин
 37. ВНТП-АПК-17.07. (Скан). Об'єкти ремонтно-обслуговуючої бази сільськогосподарських підприємств і фермерських (селянських) господарств
 38. ВНТП 1-90/Минтрансстрой, МПС. Ведомственные нормы технологического проектирования тепловой обработки мостовых железобетонных конструкций
 39. ВНТП 19-86. Нормы технологического проектирования межхозяйственных, колхозных и совхозных предприятий по производству комбикормов
 40. ВНТП-19-86. Ведомственные нормы технологического проектирования предприятий керамической промышленности. Производство керамических плиток
 41. ВНТП 20-91. Beдомственные нормы технологического проектирования предприятий по производству растительных масел из семян масличных культур (подсолнечника, сои)
 42. ВНТП 21-86. Нормы технологического проектирования флотационных фабрик для руд цветных металлов
 43. ВНТП 21-92. Нормы технологического проектирования предприятий кондитерской промышленности
 44. ВНТП-АПК-23.06. (Частина 1). (Скан). Підприємства по забою худоби, птиці, кролів і переробці продуктів забою
 45. ВНТП-АПК-23.06. (Частина 2). (Скан). Підприємства по забою худоби, птиці, кролів і переробці продуктів забою
 46. ВНТП-АПК-24.06. (Скан). Підприємства з переробки молока
 47. ВНТП 24-85. Ведомственные нормы технологического проектирования предприятий по производству пищевой лимонной кислоты
 48. ВНТП 27-82/Минуглепром СССР. Инструкция по проектированию пожарной защиты зданий и сооружений поверхности шахт, разрезов и обогатительных фабрик
 49. ВНТП 2-86. Нормы технологического проектирования магистральных нефтепроводов
 50. ВНТП 34-85. Нормы технологического проектирования предприятий легкой промышленности. Раздел 15. Швейная промышленность
 51. ВНТП 3-85. Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений
 52. ВНТП 3-92. Временные нормы технологического проектирования обогатительных фабрик
 53. ВНТП 40-91. Нормы технологического проектирования заводов (цехов) безалкогольных напитков
 54. ВНТП 41-85. Нормы технологического проектирования гидроэлектрических и гидроаккумулирующих электростанций
 55. ВНТП 4-86/Минуглепром СССР. Нормы технологического проектирования поверхности угольных и сланцевых шахт, разрезов и обогатительных фабрик
 56. ВНТП 4-89. Ведомственные нормы технологического проектирования "Определение категорий помещений и зданий объектов нефтепродуктоснабжения по взрывопожарной и пожарной опасности"
 57. ВНТП 4-92 (Книга 1). Временные нормы технологического проектирования поверхности угольных и сланцевых шахт, разрезов и обогатительных фабрик
 58. ВНТП 4-92 (Книга 2). Временные нормы технологического проектирования поверхности угольных и сланцевых шахт, разрезов и обогатительных фабрик
 59. ВНТП 540/697-91. Нормы технологического проектирования предприятий мясной промышленности
 60. ВНТП 81. Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций
 61. ВУП СНЭ-87. Ведомственные указания по проектированию железнодорожных сливо-наливных эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов
 62. НТП Магистральные трубопроводы. Часть 1. Газопроводы. Раздел 5. Газораспределительные и газоизмерительные станции. (РАО "Газпром" от 10.11.97г. N122)
 63. НТП N 577/467. Нормы технологического проектирования табачных фабрик
 64. НТПД-90. Нормы технологического проектирования дизельных электростанций
 65. ОНТП 01-91. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта (для АПК Украины заменен на ВНТП-СГіП-46-16.96 - Мінсільгосппрод України [действовал до 31.12.2006])
 66. ОНТП 02-85. Общесоюзные нормы технологического проектирования лесозаготовительных предприятий
 67. ОНТП 02-86. Общесоюзные нормы технологического проектирования авторемонтных предприятий
 68. ОНТП 03-86. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий машиностроения, приборостроения и металлообработки. Окрасочные цехи
 69. ОНТП 1-86. Общесоюзные нормы технологического проектирования газоперерабатывающих заводов
 70. ОНТП 18-85. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий нерудных строительных материалов
 71. ОНТП 24-86* (НАПБ Б.07.005-86). Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (общесоюзные нормы технолог. проектирования) /Заменен на НАПБ Б.03.002-2007/
 72. ОНТП 51-1-85. Магистральные трубопроводы. Часть I. Газопроводы
Справочные материалы
 1. Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016:2010 (Витяг. Секція F. Об'єкти будівництва та будівельні роботи)
 2. Інформаційний покажчик стандартів N 2-2017. Поправки до виданих стандартів, повязані з заміною "Мінрегіон України" на "ДП "УкрНДНЦ"
 3. РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ПРОЦЕДУР ОТРИМАННЯ ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТІВ (ЗАЛЕЖНО ВІД КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ)
 4. РОЗ'ЯСНЕННЯ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ В ЗВ'ЯЗКУ ЗІ СКАСУВАННЯМ У 2015 РОЦІ МІЖДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ (ГОСТ)
 5. НПАОП 0.00-5.11-85. Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт
 6. ГСТУ 101.00159226.001-2003. Правила підробки будівель, споруд і природних об'єктів при видобуванні вугілля підземним способом
 7. НАПБ 05.012-91. Технологическая инструкция «Порядок устройства, монтаж средств систем оповещения о пожаре»
 8. НАПБ 05.032-2002. Інструкція з протипожежного захисту розподільних пристроїв, підстанцій та трансформаторів
 9. СОУ ЖКГ 08.08-007:2010. Стандартизація житлово-комунального господарства. Захист від небезпечних геологічних процесів. Штучне відновлення природної дренованості територій
 10. ОСТ 102-51-85. Контроль неразрушающий. Сварные соединения трубопроводов. Радиографический метод (див. наказ Міненерговугілля від 12 лютого 2013 року N 56.1)
 11. ОСТ 108.030.40-79. Элементы трубные поверхностей нагрева, трубы соединительные в пределах котла, коллекторы стационарных паровых котлов. Общие технические условия
 12. ОСТ 108.031.09-85. Котлы стационарные и трубопроводы пара и горячей воды. Нормы расчета на прочность. Методы определения толщины стенки (див. наказ Міненерговугілля від 12 лютого 2013 року N 56.1)
 13. ОСТ 108.002.128-80. Шефмонтаж и шефналадка энергетического тепло- и гидромеханического оборудования. Основные положения и типовые договоры
 14. ОСТ 108.030.133-84. Элементы трубные поверхностей нагрева паровых котлов давлением менее 4 МПа, водогрейных котлов и котлов-утилизаторов. Технические требования, приемка и методы контроля
 15. ГСТУ 12.11.402-97. Речовини, матеріали та вироби для вугільних шахт. Методи визначення пожежної небезпеки
 16. П Г.1-218-118:2005. Єдині правила зимового утримання автомобільних доріг
 17. ОМД 13801244.001-2005. Методика проведення експертного обстеження (технічного діагностування) баштових кранів
 18. ДСТУ EN 14033-1:2015 (EN 14033-1:2011, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Рейкове будівництво та обслуговування механізму. Частина 1. Технічні вимоги до пробігу
 19. MB 22959884.001-2004. Методичні вказівки з проведення експертного обстеження (технічного діагностування) підйомників
 20. РД 24.031.121-91. Методические указания. Оснащение паровых стационарных котлов устройствами для отбора проб пара и воды
 21. РД 24.031.121-2007. Методические указания. Оснащение паровых стационарных котлов устройствами для отбора проб пара и воды
 22. ОСТ 24.201.03-90. Сосуды и аппараты стальные высокого давления. Общие технические требования
 23. РД 25.953-90. Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи
 24. РД 26-01-168-88. Уплотнения неподвижные металлические для сосудов и аппаратов на давление свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см2). Методика расчета на прочность и плотность
 25. ОСТ 26-02-1015-85. Крепление труб в трубных решетках
 26. РД 26-07-263-86. Руководящий документ. Методические указания. Типовая методика испытаний трубопроводной арматуры на прочность и плотность материала деталей и сварных швов
 27. РД 26-07-264-86. Антикоррозионная наплавка уплотнительных поверхностей трубопроводной арматуры
 28. РД 26-07-266-86. Арматура трубопроводная. Соединения неподвижные с конической прокладкой. Конструкция и размеры
 29. РД 26-07-269-87. Государственные испытания трубопроводной арматуры. Общие требования
 30. РД 26-07-274-89. Арматура трубопроводная. Кольца латунные для задвижек из серого чугуна на Ру до 1,0 МПа (10 кгс/см2). Типы. Конструкция и размеры
 31. ОСТ 26-07-755-86. Арматура трубопроводная. Сварка и контроль качества сварных соединений. Технические требования
 32. РД 26-17-049-85. Организация хранения, подготовки и контроля сварочных материалов
 33. ОСТ 26-2043-91. Болты, шпильки. Гайки и шайбы для фланцевых соединений. Технические требования (див. наказ Міненерговугілля від 12 лютого 2013 року N 56.1)
 34. РД 26-8-87. Сварка хладостойких низколегированных сталей, применяемых в конструкциях, эксплуатирующихся при отрицательных температурах
 35. ДСТУ EN 280:2016 (EN 280:2013+A1:2015, IDT). Робочі платформи (риштовання) пересувні підіймальні. Проектні розрахунки, критерії стійкості, конструкція, безпека, перевірки та випробування
 36. ГСТУ 29.2.04675545.004-2001. Установки попередження і гасіння пожеж водою автоматичні. Загальні технічні вимоги
 37. РД 31.30.01.05-84 / Минморфлот СССР. Правила оформления чертежей и текстовых документов объектов строительства морского транспорта. Раздел 5. Конструкции металлические
 38. РД 31.30.01.06-85. Правила оформления чертежей и текстовых документов объектов строительства морского транспорта. Раздел 6. Гидротехнические решения
 39. РД 31.30.01.07-81 / Мннморфлот СССР. Правила оформления чертежей и текстовых документов объектов строительства морского транспорта. Раздел 7. Технологические решения промпредприятий
 40. РД 31.30.01.11-80. Правила оформления чертежей и текстовых документов объектов строительства морского транспорта. Раздел 2. Топографо-геодезические и гидрографические работы при инженерных изысканиях
 41. РД 31.31.38-86 / Минморфлот СССР. Инструкция по усилению и реконструкции причальных сооружений
 42. РД 31.31.54-92. (НАПБ В.06.014-92/510). Перечень зданий, помещений и сооружений морского транспорта с указанием категорий взрывопожарной и пожарной опасности и класса зон, подлежащих оборудованию установками пожаротушения и пожарной сигнализации
 43. РД 31.35.08-84 / Минморфлот СССР. Ведомственное положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений на морском транспорте
 44. ВНД 33-3.4-01-2000. Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації сільських населених пунктів України
 45. НВН 33-5.1.02-83. Нормативы водного надзора. Инструкция о порядке согласования и выдачи разрешений на специальное водопользование
 46. Розподільчі пристрої та повітряні лінії електропередачі змінного струму напругою 330, 400, 500 і 750 кВ. Правила захисту обслуговуючого персоналу від впливу електричного поля
 47. РД 34.04.184-75. Условия производства работ в пределах охранных зон линий электропередачи напряжением до 1000 В
 48. РД 34.04.251-88. Методика экспериментального определения оценок показателей деятельности оперативного персонала в АСУ ТП энергоблоков электростанций
 49. РД 34.04.611-87. Типовая должностная инструкция диспетчера предприятия электрических сетей
 50. ГНД 34.05.102-2003. Правила визначення вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж
 51. РД 34.05.303-87. Нормы времени на испытания электрооборудования
 52. ГНД 341.004.003.001-2002. Інструкція з проектування електромереж 110-0,38 кВ м. Києва
 53. ГНД 341.004.003.001-2002. Інструкція з проектування електромереж 110–0,38 кВ м. Києва
 54. РД 34.10.068-91. Соединения сварные оборудования тепловых электростанций. Радиографический контроль
 55. Руководящие указания по проектированию пылегазовоздухопроводов котельных агрегатов (РУ 34-1203-71)
 56. РД 34-15-8-88. Інструкція з перевірки якості будівництва об'єктів, що зводяться Міненерго СРСР
 57. РД 34.17.205-90 Инструкция по приварке штуцеров к коллекторам из стали 12Х1МФ аустенитными электродами без термической обработки
 58. РД 34.17.401-88. Положення про вхідний контроль металу теплоенергетичних установок з тиском 9 МПа і вище
 59. ГКД 34.20.172-95. Типова інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю в електричних мережах 6-35 кВ
 60. ГНД 34.20.177-2004. Вимоги до проектування повітряних ліній електропередачі напругою 6-35 кВ з проводами із захисним покриттям
 61. РД 34.20.322-89. Методические указания по обследованию дымовых труб с металлическими газоотводящими стволами
 62. ГКД 34.20.503-97. Методические указания по организации системы эксплуатационного обслуживания воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-20 кВ, трансформаторных подстанций напряжением 6­20/0,4 кВ и распределительных пунктов напряжением 6-20 кВ
 63. ГКД 34.20.562-96. Повітряні лінії електропередачі напругою 6-750 кВ. Інструкція з визначення місць пошкодження
 64. РД 34.20.572-87. Методические указания по определению готовности систем теплоснабжения к прохождению отопительного сезона (МУ 34-70-171-87)
 65. РД 34.20.664-90. Типовые технологические карты по техническому обслуживанию и капитальному ремонту воздушных линий электропередачи 35-220 кВ на деревянных опорах Источник: https://znaytovar.ru/gost/2/RD_342066490_Tipovye_texnologi.html
 66. РД 34.20.666-70. Инструкция по смазке грозозащитных тросов, оттяжек опор, проводов и оборудования ВЛ напряжением 35-750 кВ (ПР 34.20.666-70)
 67. РД 34.20.668-87. Типовое положение по индустриализации ремонта оборудования распределительных электрических сетей 0,38-20 кВ (РДТП 34-38-046-87)
 68. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений
 69. РД 34.21.301-79. Методические указания по организации визуальных контрольных наблюдений за состоянием гидротехнических сооружений электростанций
 70. РД 34.21.362-80. Методические указания по измерению сопротивлений заземления опор ВЛ без отсоединения грозозащитного троса
 71. РД 34.21.528. Типовая инструкция по эксплуатации систем кондиционирования воздуха с центральными кондиционерами и пароводяными эжекторными холодильными машинами
 72. РД 34.21.662. Типовая инструкция по окраске металлических опор линий электропередачи с применением преобразователя ржавчины
 73. РД 34.22.301-88. Методические указания по проведению натурных обследований железобетонных оболочек градирен
 74. РД 34.23.509-90. Методические указания по содержанию и ремонту железнодорожных путей предприятий и строек Минэнерго СССР
 75. ГКД 34.25.301-96. Котли, турбіни та трубопроводи ТЕС: Положення про вхідний контроль металу теплоенергетичного обладнання з тиском 9 мПа і вище
 76. РД 34.26.106-80. Руководящие указания по проектированию и эксплуатации энергетических калориферов с проволочным оребрением
 77. РД 34.26.201-80. Временная инструкция по сушке обмуровок стационарных котлов ТЭС
 78. РД 34.26.205-84 (ПР 34-70-007-84). Правила футеровки ошипованных экранов топок котлов карбидкремниевыми набивными массами
 79. НАПБ 05.032-2002. Інструкція з протипожежного захисту розподільних пристроїв, підстанцій та трансформаторів
 80. ГДК 34.35.603-95. Техническое обслуживание устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ. Правила
 81. РД 34.39.501-85 (ТИ 34-70-042-85). Типовая инструкция по эксплуатации, ремонту и контролю стационарных трубопроводов сетевой воды
 82. РД 34.49.104. Рекомендации по проектированию автоматических установок водяного пожаротушения масляных силовых трансформаторов
 83. РД 34.51.301. Указания по определению разрядных характеристик изоляторов, загрязненных в естественных условиях
 84. РД 34.51.501. Типовая инструкция по обмыву изоляторов ВЛ до 500 кВ включительно под напряжением непрерывной струей воды
 85. ГСТУ 36.1-001-97. Ліфти пасажирські та вантажні. Монтаж
 86. ГСТУ 36.1-002-97. Ліфти пасажирські та вантажні. Модернізація ліфтів на місці експлуатації. Положення
 87. ОСТ 36-100.3.13-85 ССБТ. Монтаж технологического оборудования. Общие требования безопасности
 88. ГСТУ 36.1-009-99. Ліфти пасажирські та вантажні. Нормативи оснащенності на виконання робіт з монтажу, ремонту та технічного обслуговування ліфтів
 89. ОСТ 36-119-85. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Построение, содержание и оформление документов рабочего проекта
 90. ОСТ 36-123-85. Трубопроводы технологические стальные на Ру до 10 МПа. Общие технические требования
 91. ОСТ 36-132-86. Лестницы монтажные приставные. Типы. Конструкция и размеры
 92. ОСТ 36-141-87. Фланцы свободные металлические для пластмассовых труб на Pномин. до 1,0 МПа. Технические условия
 93. ОСТ 36-143-88. Монтаж технологического оборудования и технологических трубопроводов. Проект производства работ. Порядок разработки, состав и содержание
 94. ОСТ 36-43-81. Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые Ду до 500мм на Ру до 10МПа (100кгс/см2). Отводы сварные. Конструкция и размеры
 95. ОСТ 36-44-81. Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые Ду до 500мм на Ру до 10МПа (100кгс/см2). Переходы сварные. Конструкция и размеры
 96. ОСТ 36-46-81. Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые Ду до 500мм на Ру до 10МПа (100кгс/см2). Тройники сварные. Конструкция и размеры
 97. ОСТ 36-60-81.Сварка при монтаже стальных строительных конструкций. Основные положения
 98. ОСТ 36-72-82. Конструкции строительные стальные. Монтажные соединения на высокопрочных болтах. Типовой технологический процесс
 99. ОСТ 36-75-83. Контроль неразрушающий. Сварные соединения трубопроводов. Ультразвуковой метод
 100. РД 38.13.004-86. Эксплуатация и ремонт технологических трубопроводов под давлением до 10,0 МПа (100 кгс/см2)
 101. РД 39-22-113-78. Временные правила защиты от проявлений статического электричества на производственных установках и сооружениях нефтяной и газовой промышленности
 102. СОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-79:2012. Настанова з проведення спостережень за осіданням фундаментів, деформаціями конструкцій будівель і споруд та режимом підземних вод на майданчиках теплових та атомних електростанцій
 103. СОУ-Н МПЕ 40.1.17.302:2005. Ультразвуковой контроль сварных соединений элементов котлов трубопроводов и сосудов
 104. СОУ-Н MEB 40.1-37471933-49:2011. Проектування кабельних ліній напругою до 330 кВ. Настанова (редакція 2011 року; див. наказ від 26.01.2017 N 82)
 105. СОУ 42.1-37641918-124:2014. Щебінь чорний для дорожніх робіт. Технічні умови
 106. ДСТУ EN 50288-1:2016 (EN 50288-1:2003, IDT). Кабелі багатоелементні металеві для аналогового і цифрового зв'язку та керування. Частина 1. Загальні технічні умови
 107. ДСТУ EN 50288-10-2:2016 (EN 50288-10-2:2015, IDT). Кабелі багатоелементні металеві для аналогового і цифрового зв'язку та керування. Частина 10-2. Групові технічні умови для екранованих кабелів з характеристиками від 1 МГц до 500 МГц для робочої зони
 108. ДСТУ EN 50288-11-2:2016 (EN 50288-11-2:2015, IDT). Кабелі багатоелементні металеві для аналогового і цифрового зв'язку та керування. Частина 11-2. Групові технічні умови для неекранованих кабелів з характеристиками від 1 МГц до 500 МГц для ...
 109. ДСТУ EN 50363-10-2:2016 (EN 50363-10-2:2005, IDT). Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних кабелів. Частина 10-2. Змішані компаунди для оболонок. Термопластичний поліуретан
 110. ОСТ 51.140-86 (НАОП 1.1.23-2.01-86). Организация и проведение контроля воздуха рабочей зоны на объектах газовой промышленности. Общие требования безопасности
 111. ДСТУ IEC 60050-161:2003 (ІEC 60050-161:1990, ІDT). Словник електротехнічних термінів. Глава 161. Електромагнітна сумісність
 112. ДСТУ IEC 60050-300-312:2006 (ІEC 60050-300:2001, ІDT). Електротехнічний словник термінів. Електричні та електронні вимірювання і засоби вимірювальної техніки. Частина 312. Загальні терміни щодо електричного вимірювання
 113. ДСТУ IEC 60050-604:2004 (ІEC 60050-604:1987, ІDT). Словник електротехнічних термінів. Глава 604. Виробляння, передавання та розподіляння електричної енергії. Експлуатація електроустановок
 114. ДСТУ IEC 60076-7:2016 (IEC 60076-7:2005, IDT). Трансформатори силові. Частина 7. Настанова щодо навантаження для масляних силових трансформаторів
 115. ДСТУ IEC 60076-10-1:2016 (IEC 60076-10-1:2016, IDT). Трансформатори силові. Частина 10-1. Визначення рівня шуму. Настанова щодо застосування
 116. ДСТУ IEC 60076-12:2016 (IEC 60076-12:2008, IDT). Трансформатори силові. Частина 12. Настанова щодо навантаження для трансформаторів сухого типу
 117. ДСТУ IEC 60076-15:2016 (IEC 60076-15:2015, IDT). Трансформатори силові. Частина 15. Силові трансформатори, наповнені газом
 118. ДСТУ EN 60079-2:2017 (EN 60079-2:2014, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 2. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту: оболонка під підвищеним тиском 'p'
 119. ДСТУ EN 60079-10-1:2018 (EN 60079-10-1:2015, IDT; IEC 60079-10-1:2015, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 10-1. Класифікація зон. Середовища газові вибухонебезпечні
 120. ДСТУ EN 60079-29-2:2016 (EN 60079-29-2:2015, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 29-2. Газоаналізатори та сигналізатори. Вибір, установлення, застосування та технічне обслуговування аналізаторів і сигналізаторів горючих газів та кисню
 121. ДСТУ EN 60079-29-4:2017 (EN 60079-29-4:2010, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 29-4. Детектори газів. Вимоги до експлуатаційних характеристик детекторів горючих газів з відкритим оптичним трактом
 122. ДСТУ EN 60079-35-1:2017 (EN 60079-35-1:2011, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 35-1. Наголовні свтільники для застосування в шахтах, небезпечних щодо рудникового газу. Загальні вимоги. Конструкція та випробування щодо ризику вибуху (див. Поп
 123. ДСТУ EN 60079-35-1:2017/Поправка N 1:2017 (EN 60079-35-1:2011/АС:2011, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 35-1. Наголовні свтільники для застосування в шахтах, небезпечних щодо рудникового газу. Загальні вимоги. Конструкція та випробування ..
 124. ДСТУ EN 60332-2-2:2016 (EN 60332-2-2:2004, IDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 2-2. Випробування на вертикальне поширювання полум'я одиничного ізольованого проводу чи кабелю невеликих розмірів. Метод випр...
 125. ДСТУ EN 60332-3-10:2013 (EN 60332-3-10:2009, ІDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-10. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. ...
 126. ДСТУ EN 60332-3-21:2013 (EN 60332-3-21:2009, ІDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-21. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. ...
 127. ДСТУ EN 60332-3-22:2013 (EN 60332-3-22:2009, ІDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-22. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. ...
 128. ДСТУ EN 60332-3-23:2013 (EN 60332-3-23:2009, ІDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-23. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. ...
 129. ДСТУ EN 60332-3-24:2013 (EN 60332-3-24:2009, ІDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-24. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. ...
 130. ДСТУ EN 60332-3-25:2013 (EN 60332-3-25:2009, IDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-25. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. ...
 131. ДСТУ IEC 60335-2-36:2010 (ІEC 60335-2-36:2008, ІDT). Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-36. Додаткові вимоги до комерційних електричних кухонних плит, духовок, готувальних поверхонь та елементів готувальних поверхонь
 132. ДСТУ IEC 60335-2-38:2010 (ІEC 60335-2-38:2008, ІDT). Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-38. Додаткові вимоги до комерційних електричних грилів та охоплювальних грилів
 133. ДСТУ EN 60335-2-47:2015 (EN 60335-2-47:2003, ІDT). Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-47. Додаткові вимоги до комерційних електричних готувальних казанів
 134. ДСТУ IEC 60335-2-60:2010 (ІEC 60335-2-60:2008, ІDT). Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-60. Додаткові вимоги до циркуляційних ванн та циркуляційних спа-басейнів
 135. ДСТУ IEC 60335-2-84:2010 (ІEC 60335-2-84:2008, ІDT). Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-84. Додаткові вимоги до туалетів
 136. ДСТУ IEC 60598-2-17:2012 (ІEC 60598-2-17:1984, ІDT). Світильники. Частина 2-17. Додаткові вимоги. Світильники для сцен, теле-, кіно- й фотостудій зовнішнього та внутрішнього встановлення
 137. ДСТУ IEC 60598-2-23:2012 (ІEC 60598-2-23:2001, ІDT). Світильники. Частина 2-23. Додаткові вимоги. Системи освітлювальні наднизької напруги з лампами розжарювання
 138. ДСТУ IEC 60598-2-24:2009 (ІEC 60598-2-24:1997, ІDT). Світильники. Частина 2-24. Додаткові вимоги. Світильники з обмеженою температурою поверхонь
 139. ДСТУ EN 60695-2-11:2015 (EN 60695-2-11:2014, ІDT). Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2-11. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Випробування готових виробів на горючість
 140. ДСТУ EN 60745-2-23:2016 (EN 60745-2-23:2013, IDT). Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-23. Додаткові вимоги до точильних інструментів і невеликих обертових інструментів
 141. ДСТУ EN 60811-509:2016 (EN 60811-509:2012, IDT). Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 509. Механічні випробування. Випробування на стійкість до розтріскування ізоляції та оболонок ...
 142. ДСТУ EN 60811-513:2016 (EN 60811-513:2012, IDT). Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 513. Механічні випробування. Спеціальні методи випробування поліетиленових та поліпропіленових компаундів...
 143. ДСТУ EN 60839-11-1:2014 (EN 60839-11-1:2013 + EN 60839-11-1:2013/АС:2013, ІDT). Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 11-1. Електронні системи контролювання доступу. Вимоги до системи та її складників
 144. ДСТУ EN 60839-11-2:2017 (EN 60839-11-2:2015, IDT). Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 11-2. Електронні системи контролювання доступу. Правила застосування
 145. ДСТУ ЕN 60839-11-1:2014/Поправка N 1:2017 (EN 60839-11-1:2013/AC:2015, IDT). Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 11-1. Електронні системи контролювання доступу. Вимоги до системи та її складників
 146. ДСТУ EN 60839-11-2:2017/Поправка N 1:2017 (EN 60839-11-2:2015/АС:2015, IDT). Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 11-2. Електронні системи контролювання доступу. Правила застосування
 147. ДСТУ EN 60947-5-2:2015 (EN 60947-5-2:2007, IDT). Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-2. Пристрої розподільчих кіл і комутаційні елементи. Безконтактні давачі (див. ДСТУ EN 60947-5-2:2015/Зміна N 1:2015)
 148. ДСТУ EN 60947-5-2:2015/Зміна N 1:2015. Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-2. Пристрої розподільчих кіл і комутаційні елементи. Безконтактні давачі
 149. ДСТУ EN 60974-10:2016 (EN 60974-10:2014; EN 60974-10:2014/A1:2015, IDT). Обладнання для дугового зварювання. Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності
 150. ДСТУ EN 61000-3-11:2015 (EN 61000-3-11:2000, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 3-11. Норми. Унормування змін напруги, напруги флуктуацій і флікера в низьковольтних електропостачальних системах загальної призначеності. Обладнання ...
 151. ДСТУ IEC 61000-4-30:2010 (ІEC 61000-4-30:2008, ІDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-30. Методи випробування та вимірювання. Вимірювання показників якості електричної енергії
 152. ДСТУ IEC 61347-2-10:2007. Пристрої керування лампами. Частина 2-10. Додаткові вимоги до електронних перетворювачів струму та перетворювачів для роботи з високочастотними трубчастими розрядними лампами холодного запалювання (неонових трубок)
 153. ДСТУ EN 61534-21:2015 (EN 61534-21:2014, IDT). Системи шинопроводів. Частина 21. Додаткові вимоги до систем шинопроводів для настінного та стельового монтажу
 154. ДСТУ IEC 61558-2-19:2005 (ІEC 61558-2-19:2000, ІDT). Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення й аналогічних пристроїв. Частина 2-19. Додаткові вимоги до трансформаторів з функцією зниження завад
 155. ДСТУ IEC 61558-2-20:2005 (ІEC 61558-2-20:2000, ІDT). Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення й аналогічних пристроїв. Частина 2-20. Додаткові вимоги до реакторів малої потужності
 156. ДСТУ IEC/TR 61850-90-5:2014 (ІEC/TR 61850-90-5:2012, ІDT). Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 90-5. Застосування ІEC 61850 для передавання синхронізованої інформації відповідно до ІEEE C 37.118
 157. ДСТУ EN 62053-21:2015 (EN 62053-21:2003, IDT). Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 21. Лічильники активної енергії статичні (класів точності 1 і 2)
 158. ДСТУ EN 62053-23:2015 (EN 62053-23:2003, IDT). Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 23. Лічильники реактивної енергії статичні (класів точності 2 і 3)
 159. ДСТУ IEC 62271-111:2016 (IEC 62271-111:2012, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 111. Пристрої автоматичного повторного включення та аварійні вимикачі для систем змінного струму до 38 кВ
 160. ДСТУ EN 62271-200:2015 (EN 62271-200:2012, ІDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 200. Комплектні розподільчі пристрої змінного струму в кожусі з металу розраховані на номінальну напругу понад 1 кВ і до 52 кВ включно
 161. ДСТУ EN 62271-203:2016 (EN 62271-203:2012, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 203. Розподільчі пристрої з газовою ізоляцією в металевій оболонці на номінальну напругу понад 52 кВ
 162. ДСТУ EN 62271-206:2016 (EN 62271-206:2011, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 206. Системи індикації наявності напруги на номінальну напругу понад 1 кВ і до 52 кВ включно
 163. ДСТУ IEC 62676-4:2017 (IEC 62676-4:2014, IDT). Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 4. Правила застосування
 164. ГСТУ 78.11.001-98. Укріпленість об'єктів, що охороняються за допомогою пультів централізованого спостереження Державної служби охорони. Загальні технічні вимоги
 165. ГСТУ 78.11.002-99. Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об'єктів. Захисне скло. Класифікація
 166. ГСТУ 78.11.004-2000. Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об'єктів. Об'єкти, що охороняються фізичною охороною. Загальні технічні вимоги
 167. ГСТУ 78.11.007-2002. Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об'єктів. Двері захисні. Вимоги, класифікація та методи випробувань на тривкість до злому
 168. ГСТУ 78.11.008-2001. Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об'єктів. Захисна кабіна. Загальні технічні вимоги та методи випробування
 169. ГСТУ 78.11.009-2002. Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об'єктів. Тамбур-шлюзи. Загальні технічні умови
 170. Аналіз вартості житла в Україні
 171. Англо-русский словарь по проектированию строительных конструкций (в алфавитном порядке и в порядке возрастания номеров Еврокодов)
 172. (ОГП). Ценник на производство полевых и камеральных работ по наблюдениям газо-эманационным методом при изучении опасных геологических процессов
 173. (ОГП) (ЕИЭМПЗ). Ценник на производство полевых и камеральных работ по наблюдениям методом регистрации естественного импульсного электромагнитного поля земли при изучении опасных геологических процессов
 174. ДСТУ EN 13237:2017 (EN 13237:2012, IDT). Потенційно вибухонебезпечні середовища. Терміни та визначення для устатковання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах
 175. ДСТУ ГОСТ 23304:2012 (ГОСТ 23304-78, ІDT). Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений атомных энергетических установок. Технические требования. Приемка. Методы испытаний. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
 176. ДСТУ 4237-1-1:2014 (ІEC 60332-1-1:2004, MOD) . Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-1. Випробування на вертикальне поширювання полум'я одиничного ізольованого проводу або кабелю. Устатковання (діє до 01.07.2017)
 177. ДСТУ EN 60079-6:2017 (EN 60079-6:2015, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 6. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту: заповнення оболонки рідиною 'o'
 178. ДСТУ 7310:2013. (Зміна N 1). Установки ліфтові. Ліфти класів I, II, III, IV, V ТА VI. Правила організовування, проведення та приймання монтувальних робіт
 179. ДСТУ 7525:2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості
 180. ДСТУ EN 818-4:2014. Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги щодо безпеки. Частина 4. Стропи ланцюгові. Клас 8
 181. ДСТУ prЕN 81-3:2004. Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 3. Ліфти електричні і гідравлічні службові (вратив чинність з 01.07.2014)
 182. ДК 019:2010. Класифікатор надзвичаиних ситуацій
 183. Единые нормы продолжительности проектирования и строительства предприятий, зданий и сооружений и освоения проектных мощностей
 184. ДИРЕКТИВА 2012/27EU ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 25 жовтня 2012 р. (про енергоефективність)
 185. ГОСТ 19277-73. Трубы стальные бесшовные для маслопроводов и топливопроводов. Технические условия
 186. ГОСТ 28184-89. Средства защитные для древесины. Метод определения предела воздействия на дереворазрушающие грибы класса базидиомицетов
 187. ГОСТ 5949-75. Сталь сортовая и калиброванная коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические требования
 188. ГОСТ 8948-75. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники прямые. Основные размеры
 189. Інформація щодо затвердження наказів Мінрегіону від 28.12.2012 N 667 та N 668
 190. 10.10.2012. Інформація про розгляд та погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов на продукцію будівельного призначення Мінрегіоном України
 191. Інформація про упорядкування визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій і споруд
 192. Межразрядные коэффициенты по разрядам работ в строительстве
 193. ДСТУ 2192-93 (ГОСТ 13823-93). Гідроприводи об'ємні. Насоси об'ємні та гідромотори. Загальні технічні вимоги
 194. Методичні рекомендації з проектування та перегляду норм часу на будівельно-монтажні роботи
 195. Методические рекомендации по формированию себестоимости проектных работ с учетом требований положений (стандартов) бухгалтерского учета
 196. Методические рекомендации по определению дополнительных затрат при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы в летний период под открытым небом при температуре наружного воздуха более + 27
 197. Методические рекомендации по разработке ресурсных элементных сметных норм
 198. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт (втр. чин. з 01.04.2011 - наказ Мінрегіонбуду від 31.12.10 N 573)
 199. Методичні рекомендації щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних роб
 200. Технічні умови, узгоджені Держбудом на основі позитивної науково-технічної експертизи
 201. Поправки до "Переліку технічних умов колишнього СРСР (будівництво), дія яких продовжується в Україні"
 202. ДСТУ OIML D 3:2008 (OІML D 3:1979, ІDT). Метрологія. Відповідність засобів вимірювальної техніки законодавчим вимогам
 203. ДСТУ OIML D 8:2008 (OІML D 8:2004, ІDT). Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація
 204. ДСТУ OIML D 19:2008 (OІML D 19:1988, ІDT). Метрологія. Випробування типу та затвердження типу
 205. Перелік чинних державних будівельних норм колишнього СРСР станом на 27.01.2009.
 206. Перелік виробів, які мають незначній вплив на здоров'я та безпеку людей, але розміщення яких на ринку дозволяється за наявності складеної виробником декларації про відповідність
 207. Перелік міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року, які замінено на ДСТУ (2006-2010 роки)
 208. Перелік чинних міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року, які відповідно до ДК 004:2008 відносяться до класів 91 та 93 та скасовані наказами Мінрегіонбуду без заміни
 209. Перелік міждержавних чинних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року, які відповідно до ДК 004:2008 відносяться до класів 91 та 93 і згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2009 N 1050 вилучені із сфери компетенції Мінрегіонбуду
 210. Перелік стандартів у сфері пожежної безпеки, що розроблені у рамках Технічного комітету зі стандартизації ТК25 і затверджені Держспоживстандартом та Мінрегіонбудом України (станом на січень 2012 р.)
 211. Перелік технічних свідоцтв підтвердження придатності нових будівельних виробів виданих протягом 2006-2010 років
 212. Щодо переліку чинних міждержавних стандартів (ГОСТ) на залізобетонні вироби, прийнятих до 1992 року, які підлягають скасуванню без заміни на відповідний національний стандарт або прийняттю як національні методом обкладинки
 213. Перелік нормативно-правових актів у галузі будівництва
 214. Перелік галузевих стандартів та прирівняних до них нормативних документів колишнього СРСР, термін дії яких продовжено в Україні
 215. Перелік регламентних технічних умов і будівельних норм, відповідність вимогам яких свідчить про відповідність вимогам технічного регламенту будівельних виробів, будівель та споруд
 216. Про єдині умовні позначки при посиланні на загальнодержавні кошторисні ресурсні норми
 217. Положение о безопасной и надежной эксплуатации производственных зданий и сооружений (втратив чмнність - наказ 11.07.2014 N 193/507)
 218. Положение о проектировании и строительстве экспериментальных объектов
 219. Пособие по обследованию строительных конструкций зданий
 220. Положение о проектной организации - генеральном проектировщике
 221. Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту. Часть І. Часть 2.
 222. Правила обследования, оценки технического состояния и паспортизации производственных зданий и сооружений (втр. чин. з 01.01.2015 - наказ від 11.07.2014 N 193)
 223. Правила технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики України
 224. Типовые региональные правила застройки
 225. Програма створення та постійного оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві на 2005-2010 роки
 226. Регламент (ЄС) N 305/2011 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2011 року, що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄЕС
 227. (Часть1). (Скан). Рекомендации по восстановлению и усилению зданий массовой застройки
 228. (Часть2). (Скан). Рекомендации по восстановлению и усилению зданий массовой застройки
 229. Структура реестра аварийно опасных производственных зданий и сооружений
 230. Руководство по производству арматурных работ
 231. Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом
 232. Руководство по проектированию и устройству фундаментов из буронабивных свай и опор-колонн
 233. Рекомендации по проектированию защиты от коррозии строительных металлических конструкций
 234. Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций
 235. Рекомендации по применению стальных профилированных настилов нового сортамена в утепленных покрытиях производственных зданий
 236. СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016. Технічні умови України. Настанови щодо типової побудови, викладення, оформлення, позначення, прийняття та надання чинності
 237. Про розповсюдження та використання відомчих кошторисних норм та СОУ
 238. Тимчасовий порядок визначення вартості робіт по ремонту основних фондів підприємств, підпорядкованих Державному комітету промислової політики України
 239. Временный порядок определения стоимости работ по пуску и наладке технологического оборудования предприятий черной металлургии
 240. Об определении общепроизводственных расходов
 241. Орієнтовний перелік міжнародних та європейських стандартів EN, EN ISO та ISO, які забезпечують впровадження Регламенту ЄС 305/2011 та Єврокодів і відносяться до сфери компетенції із стандартизації Мінекономрозвитку
 242. Орієнтовний перелік (коди УКНД 91 та 93) міжнародних та європейських стандартів EN, EN ISO та ISO, які забезпечують впровадження Регламенту ЄС 305/2011 та Єврокодів і відносяться до сфери компетенції із стандартизації Мінрегіону.
 243. ВСН 33-2.2.07-86. Мелиоративные системы и сооружения. Сооружения на набухающих грунтах. Нормы проектирования
 244. Ведомственные сметные нормативы, согласованные Минрегионстроем
 245. А10-93. Защитное заземление и зануление злектрооборудования. Материалы для проектирования и рабочие чертежи.
 246. ДСТУ Б А.1.1-22-94. ССНБ. Скло будівельне листове прокатне і тягнуте. Терміни і визначення
 247. ДСТУ Б А.1.1-47-94. ССНБ. Хімічні добавки для бетонів. Терміни та визначення
 248. А6-92. Прокладка кабелей в блочной канализации. Материалы для проектирования и рабочие чертежи
 249. А7-92. Прокладка кабелей в производственных помещениях. Материалы для проектирования и рабочие чертежи
 250. Альбом технічних рішень щодо архітектурного планування закладів тимчасового та постійного перебування для інвалідів з розумовою відсталістю
 251. Загальна інструкція з безпечної експлуатації багатоповерхових багатоквартирних житлових будинків
 252. Базовые показатели стоимости проектно-планировочных и других работ по оказанию платных услуг заказчикам в Украинской ССР
 253. ВБН В.2.3-00013741-05:2006. Магістральні трубопроводи. Лінійна частина. Будівництво. Основні положення
 254. ГБН В.2.3-00013741-12:2010. Магістральні трубопроводи. Лінійна частина. Баластування та закріплення
 255. Р В.2.3-03450778-850:2015. Рекомендації щодо зменшення забруднення атмосферного повітря при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг загального користування за допомогою зелених насаджень
 256. Р В.2.3-03450778-851:2015. Рекомендації щодо видалення елементів горизонтальної дорожньої розмітки
 257. Р В.2.3-03450778-855:2015. Рекомендації з облаштування нерегульованих пішохідних переходів в одному рівні на автомобільних дорогах загального користування сучасними засобами організації дорожнього руху та освітлення
 258. МР В.2.3-02071168-856:2015. Методичні рекомендації щодо проведення випробувань міцністних та деформаційних характеристик монолітних шарів дорожнього одягу із використанням методів неруйнівного контролю і обробки отриманих даних
 259. Р В.2.3-03450778-857:2015. Рекомендації щодо внесення показників екологічного стану автомобільних доріг загального користування при складанні паспорта автомобільної дороги
 260. Р В.2.3-03450778-858:2015. Рекомендації щодо встановлення обмеження швидкості руху на автодорожніх мостах відповідно до їх фактичного технічного стану
 261. Р В.2.3-03450778-861:2015. Рекомендації щодо натурного визначення фактичних напружень в залізобетонних конструкціях мостів від постійних навантажень
 262. МР В.2.3-0207915-862:2015. Методичні рекомендації з проектування плит проїзної частини мостів із залізобетонною незнімною опалубкою
 263. Р В.2.3-21476215-863:2015. Рекомендації з проектування дорожнього одягу автомобільних доріг загального користування
 264. ВНД 33-3.4-01-2000. Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації сільських населених пунктів України
 265. Витяг з державного реєстру призначених органів з оцінки відповідності
 266. ВН 10-87. Инструкция по оценке качества содержания (состояния) автомобильных дорог
 267. ВСН 51-03-78. Инструкция по проектированию магистральных трубопроводов для транспортирования сжиженных углеводородов
 268. ВСН 33-2.2.12-87. Мелиоративные системы и сооружения. Насосные станции. Нормы проектирования
 269. ВСН 33-2.3.02-87. Перенос на местность основных осей сооружений мелиоративных систем и водохозяйственных объектов
 270. ВСН 001-71. Инструкция по проектированию фундаментов доменных печей
 271. ВСН 003-88. Строительство и проектирование трубопроводов из пластмассовых труб
 272. ВСН 004-88. Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация
 273. ВСН 005-88. Строительство промысловых стальных трубопроводов. Технология и организация
 274. ВСН 006-89. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка
 275. ВСН 007-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Конструкции и балластировка ( замінено на ГБН В.2.3-00013741-12)
 276. ВСН 008-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция
 277. ВСН 009-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Средства и установки электрохимзащиты
 278. ВСН 010-88. Строительство магистральных трубопроводов. Подводные переходы
 279. ВСН 014-89. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей среды
 280. ВСН 015-89. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Линии связи и электропередачи
 281. ВСН 01-75. Инструкция по проектированию стальных вертикальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов
 282. ВСН 02-73/Минэнерго СССР. Указания по проектированию противофильтрационных устройств подземного контура бетонных плотин на скальных основаниях с трещинами тектонического происхождения
 283. ВСН 02-73/Главгидрометслужба. Указания по расчету снеголавинных нагрузок при проектировании сооружений
 284. ВСН 03-74. Указания по проектированию цементации в гидротехнических туннелях (см. ВСН 34 23.056-90)
 285. ВСН 03-76. Инструкция по определению расчетных характеристик дождевых селей
 286. ВСН 04-71. Указания по расчету устойчивости земляных откосов
 287. ВСН 05-64. Рекомендации по учету влияния возраста бетона на его основные технические свойства
 288. ВСН 05-82. Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов горнодобывающих предприятий и других объектов цветной металлургии со специфическими условиями производства продукции
 289. ВСН 07-74. Указания по применению полиэтиленовых противофильтрационных устройств для плотин из грунтовых материалов
 290. ВСН 09-79/Минсельстрой СССР. Ведомственная инструкция по применению химических добавок в бетоны и растворы для сельского строительства
 291. ВСН 1.02.01-85 / МГА СССР. Ведомственные строительные нормы по выбору площадок для строительства аэропортов и вертолётных станций гражданской авиации
 292. ВСН 10-83/Минхимпром. Инструкция по проектированию трубопроводов газообразного кислорода
 293. ВСН 10-83/Минсельстрой СССР. Рекомендации по строительству сборных элеваторов
 294. ВСН 10-86/ММФ. Перечень предприятий, зданий и помещений, подлежащих оборудованию системой автоматической охранной сигнализации
 295. ВСН 10-91. Проектирование и устройство фундаментов зданий и сооружений агропромышленного комплекса с каркасом из трехшарнирных рам
 296. ВСН 116-65. Технические указания по технологии производства строительных и монтажных работ при электрификации железных дорог (устройства энергоснабжения)
 297. ВСН 11-73/Госгражданстрой. Указания по определению эксплуатационных затрат при оценке проектных решений жилых и общественных зданий
 298. ВСН 120-65/Минтрансстрой СССР. Технические указания по строительству автомобильных дорог в зимних условиях
 299. ВСН ТТИ-12.3-42-03-85. Инструкция по применению крепления технологического оборудования фундаментными болтами на гипсоглиноземистом расширяющемся цементе
 300. ВСН 123-77. Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими
 301. ВСН 123-90. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам
 302. ВСН 126-78. Инструкция по применению анкеров и набрызгбетона в качестве временной крепи выработок транспортных тоннелей
 303. ВСН 126-90. Крепление выработок набрыз-гбетоном и анкерами при строительстве транспортных тоннелей и метрополитенов. Нормы проектирования и производства работ
 304. ВСН 12-73. Указания по определению грузоподъемности деревянных мостов с учетом их технического состояния
 305. ВСН 127-91. Нормы по проектированию и производству работ по искусственному понижению уровня подземных вод при сооружении тоннелей и метрополитенов
 306. ВСН 12-87. Причальные комплексы для перегрузки нефти и нефтепродуктов. Противопожарная защита
 307. ВСН 136-78. Инструкция по проектированию вспомогательных сооружений и устройств для строительства мостов
 308. ВСН-13-81. (НАПБ В.05.013-81/180). Инструкция по проектированию взрывопожарных производств спиртовых ликеро-водочных и коньячных предприятий пищевой промышленности
 309. ВСН 139-83. Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами электротехнических устройств
 310. ВСН 141-90. Нормы проектирования контактной сети
 311. ВСН 14-78. Инструкция по цементации трещин, возникающих в бетоне гидротехнических сооружений
 312. ВСН 156-00. Инженерно-геологические изыскания железнодорожных, автодорожных и городских мостовых переходов
 313. ВСН 156-83. Инструкция по проектированию унифицированных углов поворота и разбивке кривых из гнутых отводов
 314. ВСН 158-69. Технические указания по комплексным методам укрепления грунтов цементом с применением добавок химических веществ при устройстве дорожных и аэродромных оснований и покрытий
 315. ВСН 160-69. Инструкция по геодезическим и маркшейдерским работам при строительстве транспортных тоннелей
 316. ВСН 161-82. Инструкция по составлению проектов производства работ на монтаж систем автоматизации
 317. ВСН 163-83. Учет деформаций речных русел и берегов водоемов в зоне подводных переходов магистральных трубопроводов (Нефтегазопроводов)
 318. ВСН 164-69. Технические указания по устройству дорожных оснований из обломочных материалов, укрепленных цементом
 319. ВСН 164-82. Инструкция по проектированию и монтажу контактных соединений шин между собой и с выводами электротехнических устройств
 320. ВСН 165-85. Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай)
 321. ВСН 167-70. Технические указания по проектированию подпорных стен для транспортного строительства
 322. ВСН 168-76/ММСС СССР. Инструкция по расчету и проектированию теплоизоляционных конструкций продуктопроводов, обогреваемых паровыми и водяными спутниками
 323. ВСН 168-84. Инструкция по технологии воздушно-плазменной резки труб диаметром 1020 - 1420 мм в трассовых условиях
 324. ВСН 1-69/Минавтодор РСФСР. Инструкция по содержанию и ремонту балочных железобетонных мостов
 325. ВСН 1-71/Госгражданстрой. Указания по производству и приемке специальных видов строительных работ, выполняемых при строительстве открытых плоскостных спортивных сооружений
 326. ВСН 171-84. Инструкция по технологии сварки и контролю качества сварных соединений промысловых трубопроводов
 327. ВСН 176-78. Инструкция по проектированию и постройке металлических гофрированных водопропускных труб
 328. ВСН 178-91. Нормы проектирования и производства буровзрывных работ при сооружении земляного полотна
 329. ВСН 179-85. Инструкция по рекультивации земель при строительстве трубопроводов
 330. ВСН 181-74. Технические указания по применению сборных решетчатых конструкций для укрепления конусов и откосов земляного полотна
 331. ВСН 182-81. Инструкция по глубинному уплотнению водонасыщенных песчаных оснований
 332. ВСН 182-82. Инструкция по технологии монтажа воздуховодов с бесфланцевыми конструкциями стыков
 333. ВСН 182-91. Нормы на изыскания дорожно-строительных материалов, проектирование и разработку притрассовых карьеров для автодорожного строительства
 334. ВСН 1-83. Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования
 335. ВСН 183-74/Минтрансстрой. Технические указания по проектированию морских берегозащитных сооружений
 336. ВСН 184-75. Технические указания по устройству оснований дорожных одежд из каменных материалов, не укрепленных и укрепленных неорганическими вяжущими
 337. ВСН 186-75. Технические указания по технологии сооружения железнодорожного земляного полотна
 338. ВСН 189-78. Инструкция по проектированию и производству работ по искусственному замораживанию грунтов при строительстве метрополитенов и тоннелей
 339. ВСН 1-90. Технологические правила изготовления центрифугированных стоек опор контактной сети, линий связи и автоблокировки
 340. ВСН 190-78. Инструкция по инженерно-геологическим изысканиям для проектирования и строительства метрополитенов, горных железнодорожных и автодорожных тоннелей
 341. ВСН 192-79. Инструкция по оценке качества строительно-монтажных работ в дорожном строительстве
 342. ВСН 193-81 (Минмонтажспецстрой). Инструкция по разработке проектов производства работ по монтажу строительных конструкций
 343. ВСН 193-81 (Минтрансстрой). Инструкция по учету сейсмических воздействий при проектировании горных транспортных тоннелей
 344. ВСН 198-83. Инструкция по определению коэффициента теплопроводности строительных материалов в стационарном тепловом режиме
 345. ВСН 198-86. Инструкция по разработке строительной программы (СП) сооружения линейной части магистральных трубопроводов
 346. ВСН 205-87. Проектирование земляного полотна железных дорог из глинистых грунтов с применением геотекстиля
 347. ВСН 206-87. Параметры ветровых волн, воздействующих на откосы транспортных сооружений на реках
 348. ВСН 208-89. Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог
 349. ВСН 210-80. Инструкция по монтажу лифтов
 350. ВСН 210-87. Инструкция по применению комплекса устройств для неразрушающего контроля сплошности изоляционных покрытий заглубленных трубопроводов
 351. ВСН 210-91. Проектирование, строительство и эксплуатация противоналедных сооружений и устройств
 352. ВСН 212-91. Применение бетонов на природных пористых заполнителях для строительства транспортных тоннелей
 353. ВСН 2-137-81. Инструкция по проектированию магистральных трубопроводов в сейсмических районах
 354. ВСН 213-92. Технические указания по проектированию и производству взрывных работ при строительстве тоннелей и метрополитенов
 355. ВСН 2-144-82. Инструкция по технологии и организации строительства трубопроводов из труб с заводской изоляцией
 356. ВСН 2-148-82. Инструкция о порядке маркировки радиографических снимков и оформлению заключений по качеству сварки
 357. ВСН 219-79. Инструкция по разглинизации скважин на воду вибрационным способом
 358. ВСН 2-28-76 / МНГС. Инструкция по контролю состояния изоляции законченных строительством участков трубопроводов катодной поляризацией
 359. ВСН 265-84/Минмонтажспецстрой СССР. Инструкция по монтажу грузовых и пассажирских подвесных канатных дорог
 360. ВСН 274-88. Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов
 361. ВСН 2-79/Минсельстрой СССР. Инструкция по проектированию и строительству бесканальных тепловых сетей из асбестоцементных труб
 362. ВСН 279-71. Указания по применению фторопластовых уплотнительных материалов в санитарной технике
 363. ВСН 279-85. Инструкция по герметизации вентиляционных и санитарно-технических систем
 364. ВСН 2-93-81. Инструкция по тепловой обработке сборных изделий из бетона и железобетона продуктами сгорания природного газа
 365. ВСН 29-85. Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах
 366. ВСН 311-89. Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов объемом от 100 до 50000 м3
 367. ВСН 31-83. Правила производства бетонных работ при возведении гидротехнических сооружений
 368. ВСН 329-78. Инструкция по технике безопасности при монтаже и наладке приборов контроля и средств автоматизации
 369. ВСН 33-2.2.12-87. Мелиоративные системы и сооружения насосные станции. Нормы проектирования
 370. ВСН 33-2.3.02-87. Перенос на местность основных осей сооружений мелиоративных систем и водохозяйственных объектов
 371. ВСН 332-74. Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон
 372. ВСН 34.1-87. Инженерно-геодезические изыскания для гидроэнергетического строительства
 373. ВСН 34 23.056-90. Проектирование цементации в гидротехнических туннелях (см. ВСН 03-74)
 374. ВСН 34.2-88. Инженерно-геологические изыскания для гидроэнергетических сооружений
 375. ВСН 34.3-89. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для гидроэнергетического строительства
 376. ВСН 34-72-019-89 (Минэнерго СССР). Проектирование обделок подземных машинных залов ГЭС, ГАЭС и других камерных выработок в гидротехническом строительстве
 377. ВСН 347-75. Типовая инструкция по технике безопасности при изготовлении стальных конструкций
 378. ВСН 353-86. Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей
 379. ВСН 363-76. Инструкция по монтажу шинопроводов напряжением до 1000 В
 380. ВСН 3-64. Указания по проектированию гидротехнических сооружений на каналах оросительных систем
 381. ВСН 3-80. Инструкция по проектированию морских причальных сооружений
 382. ВСН 38-82. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем и проектов районной планировки, планировки и застройки гор...(См. - ДБН Б.1.1-6:2007; ДСТУ Б Б.1.1-8:2009; ДБН Б.1.1-11:2011)
 383. ВСН 394-78. Инструкция по монтажу компрессоров и насосов
 384. ВСН 401-01-1-77. Временная инструкция по устройству фундаментов около существующих зданий
 385. ВСН 429-81/ММСС СССР. Инструкция по проектированию футеровок промышленных печей из огнеупорных волокнистых материалов
 386. ВСН 430-82. Инструкция по возведению монолитных железобетонных промышленных труб и башенных градирен
 387. ВСН 43-71*. Инструкция по контролю качества возведения намывных земляных сооружений
 388. ВСН 44-91. Единые нормы продолжительности проектирования и строительства предприятий, зданий и сооружений отрасли "Электроэнергетика"
 389. ВСН 46-75. Инструкция по определению нагрузок на здания и сооружения предприятий угольной промышленности
 390. ВСН 478-86. Производственная документация по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов
 391. ВСН 480-86. Монтаж низковольтных комплектных устройств. Сети заземления электротехнических установок. Монтаж преобразовательных устройств. Наружное освещение
 392. ВСН 4-81. Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах
 393. ВСН 48-86(р). Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта
 394. ВСН 512-88. Инструкция по разработке проектной документации для строительства объектов медицинской и микробиологической промышленности с применением блоков. Технология производства
 395. ВСН 51-88. Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов
 396. ВСН 52-86. Установки солнечного горячего водоснабжения. Нормы проектирования
 397. ВСН 543-87. Инструкция по расчету нежестких дорожных одежд для специализированных тяжеловозных автотранспортных средств
 398. ВСН 55-69. (Минтрансстрой СССР). Инструкция по определению требуемой плотности и контролю за уплотнением земляного полотна автомобильных дорог
 399. ВСН 56-87. Геотермальное теплохладоснабжение жилых общественных зданий и сооружений. Нормы проектирования
 400. ВСН 5-71. Временные указания по устройству коротких буронабивных бетонных и бутобетонных свай для малоэтажных сельских зданий
 401. ВСН 5-81. Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений
 402. ВСН 5-84/ММФ. Применение природного камня в морском гидротехническом строительстве
 403. ВСН 600-81/Минсвязи СССР. Инструкция по монтажу сооружений устройств связи, радиовещания и телевидения
 404. ВСН 60-89. Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий
 405. ВСН 61-89(р). Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования
 406. ВСН 62-91*. Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения
 407. ВСН 63-76. Инструкция по расчету ливневого стока воды с малых бассейнов
 408. ВСН 6-75. Инструкция по проектированию производства газообразных и сжиженных продуктов разделения воздуха
 409. ВСН 67-00229-79/Минтяжстрой. Инструкция по применению сверхтвердых древесноволокнистых плит для покрытия полов
 410. ВСН 7-71/Госгражданстрой. Временные указания по проектированию пунктов по приему вторичного сырья от населения
 411. ВСН 7-82. Инструкция по проектированию лесохозяйственных автомобильных дорог
 412. ВСН 7-89. Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий
 413. ВСН 81-80. Инструкция на изготовление, строительство и засыпку сборных бетонных и железобетонных водопропускных труб
 414. ВСН 83-92. Технические указания по применению бетонов и цементно-песчаных растворов, твердеющих на морозе, при строительстве искусственных сооружений
 415. ВСН 85-68. Технические указания по проектированию и сооружению пролетных строений автодорожных и городских мостов с железобетонной плитой проезжей части без оклеечной гидроизоляции
 416. ВСН 86-83. Инструкция по проектированию и установке полимерных опорных частей мостов
 417. ВСН 8-86. Нормы проектирования светосигнального и электрического оборудования систем посадки воздушных судов в аэропортах
 418. ВСН 8-89. Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог
 419. ВСН 94-77. Инструкция по устройству верхнего строения железнодорожного пути
 420. ВСН 97-83. Инструкция по проектированию городских и поселковых электрических сетей
 421. ВУПП-86. Ведомственные указания по проектированию производственного водоснабжения, канализации и очистки сточных вод предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (див. наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1)
 422. ГОСТ 10052-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы
 423. ГОСТ 10054-82. Шкурка шлифовальная бумажная водостойкая. Технические условия
 424. ГОСТ 10144-89. Эмали ХВ-124. Технические условия
 425. ГОСТ 10234-77. Лента стальная плющеная средней прочности. Технические условия
 426. ГОСТ 10243-75. Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры (скасовується з 01.01.2019 - наказ УНДНЦС від 14 квітня 2017 року N 81)
 427. ГОСТ 10348-80. Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией. Технические условия
 428. ГОСТ 10352-80*. Изделия огнеупорные шамотные для топок котлов судов морского флота. Технические условия
 429. ГОСТ 10354-82. Пленка полиэтиленовая. Технические условия
 430. ГОСТ 103-76* (СТ СЭВ 3900-82). Полоса стальная горячекатаная. Сортамент. /Скасований - наказ Держспоживстандарту від 04.04.2007 N 75/
 431. ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84). Проволока. Метод испытания на растяжение
 432. ГОСТ 10493-81. Линзы уплотнительные жесткие и компенсирующие на Р<(индекс)у> 20-100 МПа (200-1000 кгс/см<(степень)2>). Технические условия
 433. ГОСТ 10494-80. Шпильки для фланцевых соединений с линзовым уплотнением на Р<(индекс)у> свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см<(степень)2>). Технические условия (скасовується з 01.01.2019. - наказ УНДНЦС від 21 квітня 2017 року N 86)
 434. ГОСТ 10495-80. Гайки шестигранные для фланцевых соединений на Ру свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см2). Технические условия (скасовується з 01.01.2019. - наказ УНДНЦС від 21 квітня 2017 року N 86)
 435. ГОСТ 10505-76. Канаты стальные закрытые подъемные. Технические условия (скасовується з 01.01.2019 - наказ УНДНЦС від 27 квітня 2017 року N 94)
 436. ГОСТ 10506-76. Канаты стальные закрытые подъемные. Сортамент (скасовується з 01.01.2019 - наказ УНДНЦС від 27 квітня 2017 року N 94)
 437. ГОСТ 1050-88. Сталь качественная и высококачественная. Сортовой и фасонный прокат, калиброванная сталь (дію відновлено - наказ УНДНЦС від 22 травня 2017 року N 118)
 438. ГОСТ 1051-73. Прокат калиброванный. Общие технические условия
 439. ГОСТ 10551-75. Профили стальные гнутые гофрированные. Сортамент
 440. ГОСТ 10602-94 (ИСО 4014-88). Болты с шестигранной головкой с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В. Технические условия
 441. ГОСТ 10605-94 (ИСО 4032-86). Гайки шестигранные с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В. Технические условия
 442. ГОСТ 10616-90. Вентиляторы радиальные и осевые. Размеры и параметры
 443. ГОСТ 10692-80. Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (скасовується з 01.01.2019 - наказ УНДНЦС від 11 травня 2017 року N 110)
 444. ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент (скасовується з 01.01.2019 - наказ УНДНЦС від 11 травня 2017 року N 110)
 445. ГОСТ 10705-80. Трубы стальные электросварные. Технические условия (см. Изменения 6,7)
 446. ГОСТ 10705-80. (Изменения 6, 7). Трубы стальные электросварные. Технические условия
 447. ГОСТ 10706-76 (СТ СЭВ 489-77). Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования
 448. ГОСТ 10885-85. Сталь листовая горячекатаная двухслойная коррозионно-стойкая. Технические условия
 449. ГОСТ 10950-78. Пиломатериалы и заготовки. Антисептирование способом погружения
 450. ГОСТ 11036-75 (СТ СЭВ 6156-88). Сталь сортовая электротехническая нелегированная. Технические условия
 451. ГОСТ 12.2.096-83. ССБТ. Котлы паровые с рабочим давлением пара до 0,07 МПа. Требования безопасности
 452. ГОСТ 11262-80. Пластмассы. Метод испытания на растяжени
 453. ГОСТ 11268-76. Сталь тонколистовая конструкционная легированная высококачественная специального назначения. Технические условия
 454. ГОСТ 11269-76. Прокат листовой и широкополосный универсальный специального назначения из конструкционной легированной высококачественной стали. Технические условия
 455. ГОСТ 1133-71. Сталь кованая круглая и квадратная. Сортамент
 456. ГОСТ 11447-80. Шпильки упорные на Р<(индекс)у> свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см<(степень)2>). Технические условия
 457. ГОСТ 1147-80 (СТ СЭВ 2331-89). Шурупы. Общие технические условия
 458. ГОСТ 11534-75. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
 459. ГОСТ 11539-83. Фанера бакелизированная. Технические условия
 460. ГОСТ 11573-98 (ИСО 8841-91). Изделия огнеупорные. Метод определения коэффициента газопроницаемости
 461. ГОСТ 11677-85. Трансформаторы силовые. Общие технические условия
 462. ГОСТ 11823-91. Клапаны обратные на номинальное давление Р<(индекс)н> <<=> 25 МПа (250 кгс/см<(степень)2>). Общие технические условия
 463. ГОСТ 11881-76. ГСП. Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии. Общие технические условия
 464. ГОСТ 11955-82. Нефтяные дорожные жидкие битумы.Технические условия
 465. ГОСТ 12.0.003-74*. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы Классификация
 466. ГОСТ 12004-81. Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение
 467. ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия
 468. ГОСТ 12.1.002-84. ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах
 469. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности
 470. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования
 471. ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
 472. ГОСТ 12.1.009-76. ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения
 473. ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. Поправка
 474. ГОСТ 12.1.010-76*. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования
 475. ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования
 476. ГОСТ 12.1.016-79*. ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ
 477. ГОСТ 12.1.018-93. ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования
 478. ГОСТ 12.1.019-79. ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (скасовано - наказ Держспоживстандарту від 02 лютого 2011 р. N 37; замінений на ДСТУ 7237:2011)
 479. ГОСТ 12.1.027-80. ССБТ. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума в реверберационном помещении. Технический метод
 480. ГОСТ 12.1.029-80. ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация
 481. ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление
 482. ГОСТ 12.1.033-81*. ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения
 483. ГОСТ 12.1.035-81. ССБТ. Оборудование для дуговой и контактной электросварки. Допустимые уровни шума и методы измерений
 484. ГОСТ 12.1.036-81. ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях
 485. ГОСТ 12.1.041-83. ССБТ. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования
 486. ГОСТ 12.1.044-89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов (термін скасування чинності ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) (діє до 01.01.2019 - наказ УНДНЦ від 10.08.2016 N 233)
 487. ГОСТ 12.1.051-90. ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В
 488. ГОСТ 12119.8-98. Сталь электротехническая. Методы определения магнитных и электрических свойств. Метод измерения коэффициента сопротивления изоляционного покрытия
 489. ГОСТ 12.2.007.0-75*. (Система стандартов безопасности труда.) Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
 490. ГОСТ 12.2.007.2-75. ССБТ. Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности
 491. ГОСТ 12.2.007.3-75. ССБТ. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности
 492. ГОСТ 12.2.007.5-75. Конденсаторы силовые. Установки конденсаторные. Требования безопасности
 493. ГОСТ 12.2.007.8-75. ССБТ. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности
 494. ГОСТ 12.2.011-75. ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности
 495. ГОСТ 12.2.020-76. ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Термины и определения. Классификация. Маркировка
 496. ГОСТ 12.2.021-76. ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Порядок согласования технической документации, проведения испытаний, выдачи заключений и свидетельств
 497. ГОСТ 12.2.063-81. ССБТ. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности
 498. ГОСТ 12.2.007.12-88. ССБТ. Источники тока химические. Требования безопасности
 499. ГОСТ 12.2.007.14-75. ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности
 500. ГОСТ 12.2.088-83. ССБТ. Оборудование наземное для освоения и ремонта скважин. Общие требования безопасности
 501. ГОСТ 12.2.101-84. ССБТ. Пневмоприводы. Общие требования безопасности к конструкции
 502. ГОСТ 12.2.124-90. ССБТ. Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности
 503. ГОСТ 12.3.001-85. ССБТ. Пневмоприводы. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации
 504. ГОСТ 12.3.002-75* (СТ СЭВ 1728-89). ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности
 505. ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности
 506. ГОСТ 12.3.004-75. ССБТ. Термическая обработка металлов. Общие требования безопасности
 507. ГОСТ 12.3.005-75. ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности
 508. ГОСТ 12.3.009-76* (СТ СЭВ 3518-81). ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
 509. ГОСТ 12.3.010-82. ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации
 510. ГОСТ 12.3.016-87. ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 04.12.09 N560)
 511. ГОСТ 12.3.018-79. ССБТ. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний
 512. ГОСТ 12.3.020-80. ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности
 513. ГОСТ 12.3.023-80. ССБТ. Процессы обработки алмазным инструментом. Требования безопасности
 514. ГОСТ 12.3.028-82. ССБТ. Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом. Требования безопасности
 515. ГОСТ 12.3.032-84*. ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности
 516. ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации
 517. ГОСТ 12.3.034-84. Работы по защите древесины. Общие требования безопасности
 518. ГОСТ 12.3.042-88 ССБТ. Деревообрабатывающее производство. Общие требования безопасности
 519. ГОСТ 12.3.046-91. ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования
 520. ГОСТ 12.4.002-97. Система стандартов безопасности труда. Средства защиты рук от вибрации. Технические требования и методы испытаний
 521. ГОСТ 12.4.009-83. ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание
 522. ГОСТ 12.4.013-85. ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия
 523. ГОСТ 12.4.021-75. ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 23.12.09 N678)
 524. ГОСТ 12.4.023-84. ССБТ. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля
 525. ГОСТ 12.4.026-76*. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности
 526. ГОСТ 12.4.155-85. ССБТ. Устройства защитного отключения. Классификация. Общие технические требования
 527. ГОСТ 12434-83 (СТ СЭВ 3560-82). Аппараты коммутационные низковольтные. Общие технические условия
 528. ГОСТ 12439-79. Ленты шлифовальные бесконечные и бобины шлифовальные. Размеры
 529. ГОСТ 12521-89. Затворы дисковые. Основные параметры
 530. ГОСТ 12532-88. Клапаны предохранительные прямого действия. Основные параметры
 531. ГОСТ 12547-76. Указатели уровня с запорным устройством. Типы и параметры
 532. ГОСТ 12678-80. Регуляторы давления прямого действия. Основные параметры
 533. ГОСТ 12815-80*. Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Py от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей
 534. ГОСТ 12816-80. Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Р<(индекс)у> от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см<(степень)2>). Общие технические требования
 535. ГОСТ 12817-80*. Фланцы литые из серого чугуна на Рy от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см2 ). Конструкция и размеры
 536. ГОСТ 12818-80*. Фланцы литые из ковкого чугуна на Рy от 1,6 до 4,0 МПа (от 16 до 40 кгс/см2). Конструкция и размеры
 537. ГОСТ 12819-80*. Фланцы литые стальные на Рy от 1,6 до 20,0 МПа (от 16 до 200 кгс/см2). Конструкция и размеры
 538. ГОСТ 12820-80*. Фланцы стальные плоские приварные на Рy от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2). Конструкция и размеры
 539. ГОСТ 12821-80*. Фланцы стальные приварные встык на Py от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Конструкция и размеры
 540. ГОСТ 12822-80*. Фланцы стальные свободные на приварном кольце на Рy от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2). Конструкция и размеры
 541. ГОСТ 12893-83. Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия
 542. ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
 543. ГОСТ 13252-91. Затворы обратные на номинальное давление Р<(индекс)н> <<=> 25 МПа (250 кгс/см<(степень)2>). Общие технические условия
 544. ГОСТ 13262-79. Скреперы прицепные. Правила приемки и методы испытаний
 545. ГОСТ 13344-79. Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая. Технические условия
 546. ГОСТ 13345-85. Жесть. Технические условия
 547. ГОСТ 13547-79. Затворы дисковые на Р<(индекс)у> до 2,5 МПа (25 кгс/см<(степень)2>). Общие технические условия
 548. ГОСТ 13603-89. Сетки проволочные крученые с шестиугольными ячейками. Технические условия
 549. ГОСТ 13616-97. Профили прессованные прямоугольные полосообразного сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент
 550. ГОСТ 13617-97. Профили прессованные бульбообразные уголкового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент
 551. ГОСТ 13618-97. Профили прессованные косоугольные фитингового уголкового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент
 552. ГОСТ 13619-97. Профили прессованные прямоугольные фасонного зетового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент
 553. ГОСТ 13639-82. Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения толщины прозрачных лаковых покрытий
 554. ГОСТ 13663-86. Трубы стальные профильные. Технические требования
 555. ГОСТ 13840-68. Канаты стальные арматурные 1х7. Технические условия
 556. ГОСТ 13846-89. Арматура фонтанная и нагнетательная. Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции
 557. ГОСТ 13977-74. Соединения трубопроводов по наружному конусу. Технические условия
 558. ГОСТ 14019-80 (СТ СЭВ 474-38, ИСО 7438-85). Металлы. Методы испытания на изгиб (замінений на ДСТУ ISO 7438:2005)
 559. ГОСТ 14082-78. Прутки и листы из прецизионных сплавов с заданным температурным коэффициентом линейного расширения. Технические условия
 560. ГОСТ 14119-85. Прутки из прецизионных сплавов для упругих элементов. Технические условия
 561. ГОСТ 1414-75. Прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости резанием. Технические условия
 562. ГОСТ 14187-84. Краны конусные. Строительные длины
 563. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов
 564. ГОСТ 14202-69. Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки
 565. ГОСТ 14209-97. Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов
 566. ГОСТ 14254-96. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)
 567. ГОСТ 14256-2000. Ленты тканые электро- и теплоизоляционные. Технические условия
 568. ГОСТ 14350-80. Профили проката гнутые. Термины и определения
 569. ГОСТ 14614-79. Фанера декоративная. Технические условия
 570. ГОСТ 14637-89. Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия
 571. ГОСТ 14651-78 (CT СЭВ 6305-88). Электрододержатели для ручной дуговой сварки. Технические условия
 572. ГОСТ 14693-90. Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия
 573. ГОСТ 14694-76. Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Методы испытаний
 574. ГОСТ 14715-88. Арматура вакуумная. Типы. Основные параметры
 575. ГОСТ 1476-93 (ИСО 7434-83). Винты установочные с коническим концом и прямым шлицем классов точности А и В. Технические условия
 576. ГОСТ 14771-76. Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
 577. ГОСТ 14776-79. Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
 578. ГОСТ 1477-93 (ИСО 4766-84). Винты установочные с плоским концом и прямым шлицем классов точности А и В. Технические условия
 579. ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые
 580. ГОСТ 1479-93 (ИСО 7436-83). Винты установочные с засверленным концом и прямым шлицем классов точности А и В. Технические условия
 581. ГОСТ 14806-80. Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
 582. ГОСТ 14918-80. Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия
 583. ГОСТ 14923-78. Эмали ПФ-223. Технические условия
 584. ГОСТ 14954-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 19(1+6+6/6)+7 7(1+6)
 585. ГОСТ 14955-77. Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности. Технические условия
 586. ГОСТ 14959-79. Прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали. Технические условия (скасовується з 01.01.2019 - наказ від 27 березня 2017 року N 55)
 587. ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84, СТ СЭВ 471-88). Металлы. Методы испытаний на растяжение
 588. ГОСТ 15045-78. Материалы кварц-полевошпатовые для строительной керамики. Технические условия
 589. ГОСТ 1508-78. Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия
 590. ГОСТ 15155-99. Изделия из древесины для районов с тропическим климатом. Способы защиты и параметры защищенности
 591. ГОСТ 1516.1-76*. Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности
 592. ГОСТ 1516.2-97. Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции
 593. ГОСТ 1516.3-96. Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции
 594. ГОСТ 15164-78. Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
 595. ГОСТ 15180-86. Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры
 596. ГОСТ 1.5-2001. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению
 597. ГОСТ 1525-91. Прутки из сплава монель. Технические условия
 598. ГОСТ 15597-82. Светильники для производственных зданий. Общие технические условия
 599. ГОСТ 15612-85*. Изделия из древесины и древесных материалов методы определения параметров шероховатости поверхности
 600. ГОСТ 15635-70*. Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей. Технические условия
 601. ГОСТ 1575-87. Краны грузоподъемные. Ряды основных параметров
 602. ГОСТ 15763-91. Соединения трубопроводов резьбовые на Р<(индекс)у> до 63 МПа (до <~=> 630 кгс/см<(степень)2>). Общие технические условия
 603. ГОСТ 1577-93. Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной стали. Технические условия
 604. ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84). Проволока. Метод испытания на перегиб
 605. ГОСТ 15815-83. Щепа технологическая. Технические условия
 606. ГОСТ 1598-75*. Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей. Технические условия
 607. ГОСТ 16037-80. Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
 608. ГОСТ 16038-80. Сварка дуговая. Соединения сварные трубопроводов из меди и медно-никелевого сплава. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
 609. СТ СЭВ 160-75. ЕСКД СЭВ. Обозначения условные графические линий электроснабжения и связи
 610. ГОСТ 16143-81. Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения блеска прозрачных лаковых покрытий (скасовано - наказ від 5.11.2015 N 148)
 611. ГОСТ 16277-93 (ИСО 6305-2-83). Подкладки раздельного скрепления железнодорожных рельсов типов Р50, Р65 и Р75. Технические условия
 612. ГОСТ 16363-98. Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств
 613. ГОСТ 16369-96. Пакеты транспортные лесоматериалов. Размеры
 614. ГОСТ 16372-93 (МЭК 34-9-90). Машины электрические вращающиеся. Допустимые уровни шума
 615. ГОСТ 16442-80. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия
 616. ГОСТ 16483.1-84. Древесина. Метод определения плотности
 617. ГОСТ 16483.2-70. Древесина. Методы определения условного предела прочности при местном смятии поперек волокон
 618. ГОСТ 16483.3-84. Древесина. Метод определения предела прочности при статическом изгибе
 619. ГОСТ 16483.4-73. Древесина. Методы определения ударной вязкости при изгибе
 620. ГОСТ 16483.5-73. Древесина. Методы определения предела прочности при складывании вдоль волокон
 621. ГОСТ 16483.6-80. Древесина. Метод отбора модельных деревьев и кряжей для определения физико-механических свойств древесины насаждений
 622. ГОСТ 16483.7-71. Древесина. Методы определения влажности
 623. ГОСТ 16483.9-73. Древесина. Методы определения модуля упругости при статическом изгибе
 624. ГОСТ 16483.10-73. Древесина. Методы определения предела прочности при сжатии вдоль волокон
 625. ГОСТ 16483.11-72. Древесина. Метод определения условного предела прочности при сжатии поперек волокон
 626. ГОСТ 16483.12-72. Древесина. Метод определения предела прочности при складывании поперек волокон
 627. ГОСТ 16483.13-72. Древесина. Методы определения предела прочности при перерезании поперек волокон
 628. ГОСТ 16483.14-72. Древесина. Методы определения на разбухание
 629. ГОСТ 16483.15-72. Древесина. Метод определения водопроницаемости
 630. ГОСТ 16483.16-81. Древесина. Метод определения ударной твердости
 631. ГОСТ 16483.17-81. Древесина. Метод определения статической твердости
 632. ГОСТ 16483.18-72. Древесина. Метод определения числа годичных слоев в 1 см и содержания поздней древесины в годичном слое
 633. ГОСТ 16483.19-72. Древесина. Метод определения влагопоглощения
 634. ГОСТ 16483.20-72. Древесина. Метод определения водопоглощения
 635. ГОСТ 16483.21-72. Древесина. Методы отбора образцов для определения физико-механических свойств после технологической обработки
 636. ГОСТ 16483.22-81. Древесина. Метод определения сопротивления раскалыванию
 637. ГОСТ 16483.23-73. Древесина. Метод определения предела прочности при растяжении вдоль волокон
 638. ГОСТ 16483.24-73. Древесина. Метод определения модуля упругости при сжатии вдоль волокон
 639. ГОСТ 16483.25-73. Древесина. Метод определения модуля упругости при сжатии поперек волокон
 640. ГОСТ 16483.26-73. Древесина. Метод определения модуля упругости при растяжении вдоль волокон
 641. ГОСТ 16483.27-73. Древесина. Метод определения модуля упругости при растяжении поперек волокон
 642. ГОСТ 16483.28-73. Древесина. Метод определения предела прочности при растяжении поперек волокон
 643. ГОСТ 16483.29-73. Древесина. Метод определения коэффициентов поперечной деформации
 644. ГОСТ 16483.30-73. Древесина. Метод определения модулей сдвига
 645. ГОСТ 16483.31-74. Древесина. Резонансный метод определения модулей упругости и сдвига и декремента колебаний
 646. ГОСТ 16483.32-77. Древесина. Метод определения предела гигроскопичности
 647. ГОСТ 16483.33-77. Древесина. Метод определения удельного сопротивления выдергиванию гвоздей и шурупов
 648. ГОСТ 16483.34-77. Древесина. Метод определения газопроницаемости
 649. ГОСТ 16483.35-88. Древесина. Метод определения разбухания
 650. ГОСТ 16483.37-88. Древесина. Метод определения усушки
 651. ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения (с изменениями от 10 октября 2003 г.)
 652. ГОСТ 16712-95. Средства защитные для древесины. Метод испытания токсичности
 653. ГОСТ 16872-78. Пигменты неорганические. Методы определения относительной красящей способности (или эквивалентной красящей способности) и цвета в разбеле цветных пигментов
 654. ГОСТ 16971-71. Швы сварных соединений из винипласта, поливинилхлоридного пластиката и полиэтилена. Методы контроля качества. Общие требования
 655. ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями
 656. ГОСТ 17375-2001. (ИСО 3419-81) /В Украине - ДСТУ ГОСТ 17375:2003/. Отводы крутоизогнутые типа 3d (R ~ 1,5 DN). Конструкция
 657. ГОСТ 17376-2001. (ИСО 3419-81) /В Украине - ДСТУ ГОСТ 17376:2003/. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция
 658. ГОСТ 17378-2001. (ИСО 3419-81) /В Украине - ДСТУ ГОСТ 17378:2003/. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция
 659. ГОСТ 17379-2001. (ИСО 3419-81) /В Украине - ДСТУ ГОСТ 17379:2003/. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Заглушки эллиптические. Конструкция
 660. ГОСТ 17410-78. Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные цилиндрические. Методы ультразвуковой дефектоскопии
 661. ГОСТ 17498-72. Мел. Виды, марки и основные технические требования
 662. ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ
 663. ГОСТ 17576-97. Профили прессованные косоугольные трапециевидного отбортованного сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент
 664. ГОСТ 1759.0-87 (СТ СЭВ 4203-83). Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия
 665. ГОСТ 1759.1-82 (СТ СЭВ 2651-80). Болты, винты, шпильки, гайки и шурупы. Допуски. Методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей
 666. ГОСТ 1759.4-87 (ИСО 898/1-78). Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытания
 667. ГОСТ 17616-82. Лампы электрические. Методы измерения электрических и световых параметров
 668. ГОСТ 17769-83 (ИСО 3269-88). Изделия крепежные. Правила приемки
 669. ГОСТ 1779-83. Шнуры асбестовые. Технические условия
 670. ГОСТ 18051-83. Тара деревянная для теплоизоляционных материалов и изделий. Технические условия
 671. ГОСТ 18066-72. Древесина слоистая клееная. Метод определения способности к изгибу
 672. ГОСТ 18143-72. Проволока из высоколегированной коррозионно-стойкой и жаростойкой стали. Технические условия
 673. ГОСТ 18160-72. Изделия крепежные. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и хранение
 674. ГОСТ 18172-80. Пигмент желтый железоокисный. Технические условия
 675. ГОСТ 18188-72. Растворители марок 645. 646. 647. 648 для лакокрасочных материалов. Технические условия
 676. ГОСТ 18442-80. Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования
 677. ГОСТ 18460-91. Пневмоприводы. Общие технические требования
 678. ГОСТ 18482-79. (CT СЭВ 3290-81) Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия
 679. ГОСТ 18599-83. Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 16.12.08 г. N 597)
 680. ГОСТ 18620-86. Изделия электротехнические. Маркировка
 681. ГОСТ 18662-83. Профили горячекатаные СВП для крепи горных выработок. Сортамент
 682. ГОСТ 18685-73. Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения
 683. ГОСТ 18711-96. Детали и сборочные единицы деревянные для палаток. Общие технические условия
 684. ГОСТ 18899-73. Канаты стальные. Канаты закрытые несущие. Технические условия
 685. ГОСТ 18901-73. Канаты стальные. Канат закрытый несущий с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК. Сортамент
 686. ГОСТ 13907-73. Прутки нагартованные термически обработанные шлифованные из высоколегированной и коррозионно-стойкой стали. Технические условия
 687. ГОСТ 19041-85 (СТ СЭВ 2373-80). Транспортные пакеты и блок-пакеты пилопродукции. Пакетирование, маркировка, транспортирование и хранение
 688. ГОСТ 19265-73. Прутки и полосы из быстрорежущей стали. Технические условия
 689. ГОСТ 19281-89. Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия (скасовано - наказ ДП "УкрНДНЦ" від 18 грудня 2015 р. N 197; див. ДСТУ 8541:2015)
 690. ГОСТ 19294-84* (СТ СЭВ 4133-83). Трансформаторы малой мощности общего назначения. Общие технические условия
 691. ГОСТ 19297-73. Ткани хлопчатобумажные с огнезащитной отделкой. Технические условия
 692. ГОСТ 19414-90. Древесина клееная массивная. Общие требования к зубчатым клеевым соединениям
 693. ГОСТ 19425-74. Балки двутавровые и швеллеры стальные специальные. Сортамент (скасовується з 01 січня 2019 року)
 694. ГОСТ 19487-74. Пигменты и наполнители неорганические. Термины и определения
 695. ГОСТ 19521-74. Сварка металлов. Классификация
 696. ГОСТ 19773-84. Пиломатериалы хвойных и лиственных пород. Режимы сушки в камерах периодического действия
 697. ГОСТ 19804.4-78. Сваи забивные железобетонные квадратного сечения без поперечного армирования ствола. Конструкция и размеры(Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 698. ГОСТ 19804.5-83. Сваи забивные железобетонные. Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные цельные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 699. ГОСТ 19804.7-83. Сваи забивные железобетонные. Сваи-колонны железобетонные двухконсольные для сельскохозяйственных зданий. Конструкция и размеры (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 700. ГОСТ 19807-91. Титан и сплавы титановые деформируемые. Марки
 701. ГОСТ 1983-2001. Трансформаторы напряжения. Общие технические условия
 702. ГОСТ 19903-74. Сталь листовая горячекатаная. Сортамент
 703. ГОСТ 19904-90. Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент
 704. ГОСТ 2.001-93. ЕСКД. Общие положения (Замінено на ДСТУ ГОСТ 2.001:2006. Єдина система конструкторської документації (ГОСТ 2.001-93, IDT))
 705. ГОСТ 20022.0-93. Защита древесины. Параметры защищенности
 706. ГОСТ 20022.1-90. (СТ СЭВ 6829-89). Защита древесины. Термины и определения
 707. ГОСТ 20022.14-84. Защита древесины. Методы определения предпропиточной влажности
 708. ГОСТ 20022.2-80*. Защита древесины. Классификация
 709. ГОСТ 20022.5-93. Защита древесины. Автоклавная пропитка маслянистыми защитными средствами
 710. ГОСТ 20022.6-93. Защита древесины. Способы пропитки
 711. ГОСТ 2.002-72*. ЕСКД. Основные положения. Требования к моделям, макетам и темплетам, применяемым при проектировании
 712. ГОСТ 2.004-88. ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ
 713. ГОСТ 20072-74. Сталь теплоустойчивая
 714. ГОСТ 20295-85. Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия
 715. ГОСТ 20477-86. Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия
 716. ГОСТ 20700-75* (CT СЭВ 1066-78). Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых и анкерных соединений, пробки и хомуты с температурой среды от 0 до 650
 717. ГОСТ 20815-93 (МЭК 34-14-82). Машины электрические вращающиеся. Механическая вибрация некоторых видов машин с высотой оси вращения 56 мм и более. Измерение, оценка и допустимые значения
 718. ГОСТ 20966-75. Пластик древесный слоистый марки ДСП-Б-а. Технические условия
 719. ГОСТ 2.101-68* (СТ СЭВ 364-76). ЕСКД. Виды изделий
 720. ГОСТ 21026-75. Сталь горячекатаная. Швеллер с отогнутой полкой для вагонеток. Сортамент (Скасовано з 01.04.2015 - Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 2 грудня 2014 р. N 1431).
 721. ГОСТ 2.102-68 (СТ СЭВ 4768-84). ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов
 722. ГОСТ 2.103-68* (СТ СЭВ 208-75). ЕСКД. Стадии разработки
 723. ГОСТ 2.104-2006. ЕСКД. Основные надписи (Межгосударственный. В Украине - ДСТУ ГОСТ 2.104:2006)
 724. ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам
 725. ГОСТ 2.106-96. ЕСКД. Текстовые документы
 726. ГОСТ 2.109-73. ЕСКД. Основные требования к чертежам
 727. ГОСТ 2.111-68*. ЕСКД. Нормоконтроль
 728. ГОСТ 21128-83. Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В
 729. ГОСТ 2.114-95. ЕСКД. Технические условия
 730. ГОСТ 2.118-73*. ЕСКД. Техническое предложение
 731. ГОСТ 2.119-73. ЕСКД. Эскизный проект
 732. ГОСТ 2.120-73*. ЕСКД. Технический проект
 733. ГОСТ 21216.10-93. Сырье глинистое. Метод определения минерального состава
 734. ГОСТ 21216.11-93. Сырье глинистое. Метод определения огнеупорности легкоплавких глин
 735. ГОСТ 21216.12-93. Сырье глинистое. Метод определения остатка на сите с сеткой N 0063
 736. ГОСТ 2.123-93. ЕСКД. Комплектность конструкторских документов на печатные платы при автоматизированном проектировании
 737. ГОСТ 21284-93. Глина бентонитовая для тонкой и строительной керамики. Метод определения механической прочности на изгиб
 738. ГОСТ 21345-78. Краны конусные, шаровые и цилиндрические на условное давление Р<(индекс)у> <<=> 25 МПа (250 кгс/см<(степень)2>). Общие технические условия
 739. ГОСТ 2140-81. Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения
 740. ГОСТ 21739-76*. Пироскопы керамические. Технические условия
 741. ГОСТ 21924.2-84. Плиты железобетонные с ненапрягаемой арматурой для покpытий гоpодских доpог (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 378)
 742. Трубы бесшовные горячекатаные из сплавов на основе титана по ГОСТ 21945-76
 743. ГОСТ 21972-76. Соединения трубопроводов резьбовые. Номинальные (условные) давления. Ряды
 744. ГОСТ 21975-76. Соединения трубопроводов резьбовые. Номенклатура корпусных деталей
 745. ГОСТ 21997-76. Лента стальная плющеная высокой прочности. Технические условия
 746. ГОСТ 22045-89. Краны мостовые электрические однобалочные опорные. Технические условия
 747. ГОСТ 22178-76. Листы из титана и титановых сплавов. Технические условия
 748. ГОСТ 22223-76. Устройства запорные для манометра. Основные параметры
 749. ГОСТ 2224-93. Коуши стальные для стальных канатов. Технические условия
 750. ГОСТ 22270-76. Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и определения
 751. ГОСТ 22309-77. Арматура трубопроводная. Электроприводы. Основные параметры
 752. ГОСТ 22411-77. Прутки из сплавов горячекатаные и кованые. Сортамент
 753. ГОСТ 22413-89. Арматура трубопроводная с электромагнитным приводом. Основные параметры
 754. ГОСТ 22445-88. Затворы обратные. Основные параметры
 755. ГОСТ 2246-70. Проволока стальная сварочная. Технические условия
 756. ГОСТ 22483-77 (СТ СЭВ 3466-81). Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров
 757. ГОСТ 22642-88. Арматура трубопроводная шланговая. Основные параметры
 758. ГОСТ 22643-87. Арматура из пластмасс. Основные параметры
 759. ГОСТ 22668-77. Наконечники и гильзы кабельные. Основные размеры
 760. ГОСТ 22687.0-85. Стояки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Технические условия ( Отменен - приказы Минрегионстроя Украины от 25.12.08 N 638; от 08.07.09 N277)
 761. ГОСТ 22687.1-85. Стойки конические железобетонные цетрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция и размеры (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 762. ГОСТ 22687.2-85. Стойки цилиндрические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция и размеры (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 763. ГОСТ 22687.3-85. Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция закладных изделий и подпятников (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 764. ГОСТ 22790-90. Сборочные единицы и детали трубопроводов на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см2). Общие технические условия
 765. ГОСТ 22826-83. Сборочные единицы и детали трубопроводов. Переходы на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см2). Конструкция и размеры
 766. ГОСТ 22845-85. Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ (с 01.01.2014 заменён на ДСТУ 7310:2013)
 767. ГОСТ 22897-86. Трубы бесшовные холоднодеформированные из сплавов на основе титана. Технические условия
 768. ДСТУ 2293-99. Охорона працi. Термiни та визначення основних понять
 769. ГОСТ 2.301-68*. ЕСКД. Форматы
 770. ГОСТ 2.302-68*. ЕСКД. Масштабы
 771. ГОСТ 2.303-68*. ЕСКД. Линии
 772. ГОСТ 23037-99. Заполнители огнеупорные. Технические условия
 773. ГОСТ 2.304-81. ЕСКД. Шрифты чертежные
 774. ГОСТ 23055-78. Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля
 775. ГОСТ 2.305-68. ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения
 776. ГОСТ 2.306-68. ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах
 777. ГОСТ 2.307-68 (СТ СЭВ 1976-79, СТ СЭВ 2180-80). ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений
 778. ГОСТ 2.308-79* (CT СЭВ 368-76). ЕСКД. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей
 779. ГОСТ 2.309-73*. ЕСКД. Обозначения шероховатости поверхностей
 780. ГОСТ 2.310-68. ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки
 781. ГОСТ 2.311-68. ЕСКД. Изображение резьбы
 782. ГОСТ 2.312-72*. ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений
 783. ГОСТ 2.313-82. ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений
 784. ГОСТ 2.314-68*. ЕСКД. Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий
 785. ГОСТ 2.316-68*. ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц
 786. ГОСТ 2.317-69*. ЕСКД. Аксонометрические проекции (скасовано - наказ від 28 липня 2014 року N 886)
 787. ГОСТ 2.318-81. ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий
 788. ГОСТ 2.321-84. ЕСКД. Обозначения буквенные
 789. ГОСТ 23240-78. Конструкции сварные. Метод оценки хладостойкости по реакции на ожог сварочной дугой
 790. ГОСТ 2333-80. Проволока стальная. Типы
 791. ГОСТ 23338-91. Сварка металлов. Методы определения содержания диффузионного водорода в наплавленном металле и металле шва
 792. ГОСТ 23431-79. Древесина. Строение и физико-механические свойства. Термины и определения
 793. ГОСТ 23518-79. Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
 794. ГОСТ 23705-79. Прутки горячекатаные и кованые из жаропрочных сплавов. Технические условия
 795. ГОСТ 23755-79. Плиты из титана и титановых сплавов. Технические условия
 796. ГОСТ 23827-79. Сырье древесное тонкомерное
 797. ГОСТ 23845-86. Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытаний
 798. ГОСТ 23866-87. Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Основные параметры
 799. ГОСТ 23870-79. Свариваемость сталей. Метод оценки влияния сварки плавлением на основной металл
 800. ГОСТ 24030-80. Трубы бесшовные из коррозионно-стойкой стали для энергомашиностроения. Технические условия
 801. ГОСТ 24033-80. Окна и балконные двери деревянные. Методы механических испытаний
 802. ГОСТ 24034-80. Контроль неразрушающий радиационный. Термины и определения
 803. ГОСТ 24104-88. Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия
 804. ГОСТ 2.410-68*. ЕСКД. Правила выполнения чертежей различных изделий. Правила выполнения чертежей металлических конструкций
 805. ГОСТ 24140-80. Детали крепления трубопроводов. Скобы и хомуты. Технические условия
 806. ГОСТ 24297-87. Входной контроль продукции. Основные положения
 807. ГОСТ 24328-80. Шнеки буровые и долота лопастные к ним. Типы и основные размеры
 808. СТ СЭВ 2440-80. Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Классификация агрессивных сред
 809. СТ СЭВ 2441-80. Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Основные положения проектирования (Втратив чинність - наказ від 30 січня 2014 р. № 36)
 810. ГОСТ 24454-80*. Пиломатериалы хвойных пород. Размеры
 811. ГОСТ 24507-80. Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии
 812. ГОСТ 24555-81. Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения
 813. ГОСТ 24570-81. Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования
 814. ГОСТ 24617-81. Средства защитные для древесины. Метод испытания огнезащитных свойств на моделях
 815. ГОСТ 24638-85. Сверла алмазные кольцевые для железобетонных конструкций. Технические условия
 816. ГОСТ 24751-81 (СТ СЭВ 666-77). (Скан). Оборудование воздухотехническое. Номинальные размеры поперечных сечений присоединений
 817. ГОСТ 24856-81 (ИСО 6552-80). Арматура трубопроводная промышленная. Термины и определения
 818. ГОСТ 24890-81. Трубы сварные из титана и титановых сплавов. Технические условия
 819. ГОСТ 24982-81. Прокат листовой из коррозионно-стойких, жаростойких и жаропрочных сплавов. Технические условия
 820. ГОСТ 24986-81 (СТ СЭВ 2438-8О). Листы асбестоцементные волнистые высокого профиля 51/177. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 821. ГОСТ 24990-81. Арматура трубопроводная с защитным покрытием. Основные параметры
 822. ГОСТ 2.501-88 (CT СЭВ 159-83). ЕСКД. Правила учета и хранения
 823. ГОСТ 2.502-68*. ЕСКД. Правила дублирования
 824. ГОСТ 2.503-90 (СТ СЭВ 1631-79, СТ СЭВ 4405-83). ЕСКД. Правила внесения изменений
 825. ГОСТ 25129-82. Грунтовка ГФ-021. Технические условия.
 826. ГОСТ 25136-82. Соединения трубопроводов. Методы испытаний на герметичность
 827. ГОСТ 25197-82. Оборудование вакуумное. Клапаны прямые и угловые вакуумные. Установочные размеры
 828. ГОСТ 25198-82. Оборудование вакуумное. Соединения вакуумных трубопроводов. Установочные размеры
 829. ГОСТ 25225-82. Контроль неразрушающий. Швы сварных соединений трубопроводов. Магнитографический метод
 830. ГОСТ 25288-82. Пластмассы конструкционные. Номенклатура показателей
 831. ГОСТ 25346-89 (СТ СЭВ 145-88). Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений
 832. ГОСТ 25365-82. Котлы паровые и водогрейные. Общие технические требования. Требования к конструкции
 833. ГОСТ 25.503-97. Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Метод испытания на сжатие
 834. ГОСТ 25546-82*. Краны грузоподъемные. Режимы работы
 835. ГОСТ 25577-83. Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные. Технические условия
 836. ГОСТ 25646-95. Эксплуатация строительных машин. Общие требования
 837. ГОСТ 25720-83. Котлы водогрейные. Термины и определения
 838. ГОСТ 25734-96. Глинозем. Метод кристаллооптического определения размеров монокристаллов в неметаллургическом глиноземе
 839. ГОСТ 25812-83 (СТ СЭВ 5291-85). Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии (Заменен на ДСТУ 4219-2003)
 840. ГОСТ 25818-91. Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя от 22.12.09 N652)
 841. ГОСТ 25835-83*. Краны грузоподъемные. Классификация механизмов по режимам работы
 842. ГОСТ 2590-88 (СТ СЭВ 3898-82). Прокат стальной горячекатаный круглый. Сортамент. /Скасований - наказ Держспоживстандарту від 04.04.2007 N 75/
 843. ГОСТ 2591-88 (CT СЭВ 3899-82). Прокат стальной горячекатаный квадратный. Сортамент. /Скасований - наказ Держспоживстандарту від 04.04.2007 N 75/
 844. ГОСТ 25923-89. Затворы дисковые регулирующие. Основные параметры
 845. ГОСТ 25997-83. Сварка металлов плавлением. Статистическая оценка качества по результатам неразрушающего контроля
 846. ГОСТ 26002-83*. Пиломатериалы хвойных пород северной сортировки, поставляемые для экспорта. Технические условия
 847. ГОСТ 2.601-2006. (Межгосударственный. В Украине - ДСТУ ГОСТ 2.601:2006). ЕСКД. Эксплуатационные документы
 848. ГОСТ 2601-84. Сварка металлов. Термины и определения основных понятий
 849. ГОСТ 26020-83. Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Сортамент
 850. ГОСТ 2.602-95. ЕСКД. Ремонтные документы (см. Изменение N 2)
 851. ГОСТ 2.602-95. (Изменение N 2). ЕСКД. Ремонтные документы
 852. ГОСТ 26184-84. Вещества взрывчатые промышленные. Термины и определения
 853. ГОСТ 26250-84. Трубы бурильные для снарядов со съемными керноприемниками. Технические условия
 854. ГОСТ 26271-84. Проволока порошковая для дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей. Общие технические условия
 855. ГОСТ 26304-84. Арматура промышленная трубопроводная для экспорта. Общие технические условия
 856. ГОСТ 26342-84. Средства охранной, пожарной и охранно- пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры
 857. ГОСТ 26349-84. Соединения трубопроводов и арматура. Давления номинальные (условные). Ряды
 858. ГОСТ 26474-85. Долота и головки бурильные алмазные и оснащенные сверхтвердыми композиционными материалами. Типы и основные размеры
 859. ГОСТ 26492-85. Прутки катаные из титана и титановых сплавов. Технические условия
 860. ГОСТ 26598-85. Контейнеры и средства пакетирования в строительстве. Общие технические условия
 861. ГОСТ 26772-85. Машины электрические вращающиеся. Обозначение выводов и направление вращения
 862. ГОСТ 26823-86. Домики летние садовые. Общие технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 863. ГОСТ 26825-86. Покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Общие технические требования
 864. ГОСТ 2688-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 19(1+6+6/6)+1 о.с
 865. ГОСТ 2695-83. Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия
 866. ГОСТ 26998-86. Дюбели полиамидные для строительства. Технические условия
 867. ГОСТ 27014-86. Средства защитные для древесины. Метод определения проникаемости в древесину
 868. ГОСТ 27017-86. Изделия крепежные. Термины и определения
 869. ГОСТ 2.701-84 (СТ СЭВ 651-77). ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению
 870. ГОСТ 2.702-75*. ЕСКД. Правила выполнения схем
 871. ГОСТ 2.709-89 (СТ СЭВ 3754-82, СТ СЭВ 6308-88). ЕСКД. Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах
 872. ГОСТ 2715-75. Сетки металлические проволочные. Типы, основные параметры и размеры
 873. ГОСТ 27181-86. Шкурка шлифовальная для обработки труднообрабатываемых материалов. Технические условия
 874. ГОСТ 2.722-68. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах
 875. ДСТУ ГОСТ 27243:2007 (ИСО 3747:2000) /ГОСТ 27243-2005 (ИСО 3747:2000), IDT; ISO 3747:2000, MOD/. Шум машин. Визначення рівнів звукової потужності за звуковим тиском. Метод порівнювання на місці установлення
 876. ГОСТ 27265-87. Проволока сварочная из титана и титановых сплавов. Технические условия
 877. ГОСТ 27303-87. Котлы паровые и водогрейные. Правила приемки после монтажа
 878. ГОСТ 2.732-68. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Источники света
 879. ГОСТ 27331-87. Пожарная техника. Классификация пожаров (скасовується з 01.01.2019 - наказ УНДНЦС від 27 березня 2017 року N 26)
 880. ГОСТ 2.737-68. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства связи
 881. ГОСТ 27453-87. Светильники для плавательных бассейнов и аналогичного применения. Технические требования
 882. ГОСТ 2.745-68.(СТ СЭВ 656-77). Обозначения условные графические в схемах. Электронагреватели, устройства и установки электротермические
 883. ГОСТ 27477-87. Клапаны обратные. Основные параметры
 884. ГОСТ 2.749-84 (CT СЭВ 5680-86). ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы и устройства железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки
 885. ГОСТ 27514-87. Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ
 886. ГОСТ 2.752-71 (CT СЭВ 2518-84). ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства телемеханики
 887. ГОСТ 2.755-87 (CT СЭВ 5720-86). ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения
 888. ГОСТ 2.756-76 (CT СЭВ 712-77). ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Воспринимающая часть электромеханических устройств
 889. ГОСТ 27581-88. Арматура стеклянная. Основные параметры
 890. ГОСТ 2.758-81. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Сигнальная техника
 891. ГОСТ 27598-94. Катки дорожные вибрационные самоходные. Общие технические условия
 892. ГОСТ 27614-93. Автоцементовозы. Общие технические условия
 893. ГОСТ 2.761-84 (CT СЭВ 5049-85). ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Компоненты волоконно-оптических систем передачи
 894. ГОСТ 2771-81. Проволока круглая холоднотянутая. Сортамент
 895. ГОСТ 27772-88. Прокат для строительных стальных конструкций (замінено на ДСТУ 8539:2015)
 896. ГОСТ 27776-88. Модули производственные гибкие дуговой сварки и плазменной обработки. Основные параметры
 897. ГОСТ 2.780-96. ЕСКД. Обозначения условные графические. Кондиционеры рабочей среды, емкости гидравлические и пневматические
 898. ГОСТ 27811-95. Автогудронаторы. Общие технические условия
 899. ГОСТ 27820-88 (CT СЭВ 5092-85). Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения стойкости защитно-декоративных покрытий к истиранию (скасовано - наказ від 5.11.2015 N 148)
 900. ГОСТ 2.784-96. ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 24.01.09 N31)
 901. ГОСТ 2.785-96. ЕСКД. Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная
 902. ГОСТ 2789-73 (СТ СЭВ 638-77). Шероховатость поверхности. Параметры, характеристики и обозначения
 903. ГОСТ 27900-88 (МЭК 598-2-22). Светильники для аварийного освещения. Технические требования
 904. ГОСТ 27935-88. Плиты древесноволокнистые и древесностружечныею Термины и определения
 905. ГОСТ 27990-88. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования
 906. ГОСТ 2.801-74* (СТ СЭВ 4770-84). ЕСКД. Макетный метод проектирования. Геометрическая форма, размеры моделей
 907. ГОСТ 2.802-74 (СТ СЭВ 4415-83). ЕСКД. Макетный метод проектирования. Техническая информация на рабочем макете
 908. ГОСТ 2.803-77 (СТ СЭВ 4770-84). ЕСКД. Макетный метод проектирования. Требования к конструкции и размерам макетов и моделей
 909. ГОСТ 2.804-84 (СТ СЭВ 4414-83). ЕСКД. Макетный метод проектирования. Техническое содержание рабочего макета
 910. ГОСТ 28117-89. Трубы из непластифицированного поливинилхлорида. Типы и сортамент
 911. ГОСТ 28130-89 (СТ СЭВ 6301-88). Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические
 912. ГОСТ 28196-89. Краски водно-дисперсионные. Технические условия (скасовано - наказ від 5.11.2015 N 148)
 913. ГОСТ 28244-96. Провода и шнуры армированные. Технические условия
 914. ГОСТ 28249-93. Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ
 915. ГОСТ 28259-89. Производство работ под напряжением в электроустановках. Основные требования
 916. ГОСТ 28277-89. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования
 917. ГОСТ 28289-89. Арматура обратная для тепловых электростанций. Типы и основные параметры
 918. ГОСТ 28291-89. Клапаны запорные для тепловых электростанций. Типы и основные параметры
 919. ГОСТ 28308-89. Задвижки запорные для тепловых электростанций. Типы и основные параметры
 920. ГОСТ 28313-89. Экскаваторы карьерные роторные. Методы расчета производительности
 921. ГОСТ 283-75. Гвозди проволочные. Технические условия
 922. ГОСТ 28393-89. Прутки и полосы из быстрорежущей стали, полученной методом порошковой металлургии. Общие технические условия
 923. ГОСТ 28456-90. Дюбели распорные строительно-монтажные. Общие технические условия
 924. ГОСТ 28548-90. Трубы стальные. Термины и определения
 925. ГОСТ 285-69. Проволока колючая одноосновная рифленая. Технические условия
 926. ГОСТ 28609-90. Краны грузоподъемные. Основные положения расчета
 927. ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (не застосов. на тер. України - постанова МОЗ від19.07.2010 N12)
 928. ГОСТ 2879-88. Прокат стальной горячекатаный шестигранный. Сортамент. /Скасований - наказ Держспоживстандарту від 04.04.2007 N 75/
 929. ГОСТ 28815-96. Растворы водные защитных средств для древесины. Технические условия
 930. ГОСТ 28908-91. Краны шаровые и затворы дисковые. Строительные длины
 931. ГОСТ 29166-91. Атракционы механизированные. Стальные конструкции. Основные положения по проектированию
 932. ГОСТ 29273-92 (ИСО 581-80). Свариваемость. Определение
 933. ГОСТ 29309-92. Покрытия лакокрасочные. Определение прочности при растяжении (скасовано - наказ від 5.11.2015 N 148)
 934. ГОСТ 29318-92 (ИСО 4627-81). Материалы лакокрасочные. Оценка совместимости продукта с окрашиваемой поверхностью. Методы испытания (скасовано з 01 січня 2016 року - наказ ДП "УкрНДНЦ" від 10 грудня 2015 р. N 175)
 935. ГОСТ 2999-75. Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу
 936. ГОСТ 30028.1-93. Средства защитные для древесины. Повидовый метод испытания защищающей способности антисептиков от воздействия деревоокрашивающих и плесневых грибов
 937. ГОСТ 30028.2-93. Средства защитные для древесины. Метод оценки защищающей способности антисептиков к деревоокрашивающим и плесневым грибам
 938. ГОСТ 30028.3-93. Средства защитные для древесины. Экспресс-метод испытания огнезащищающей способности
 939. ГОСТ 30028.4-93. Средства защитные для древесины. Экспресс-метод оценки эффективности антисептиков против деревоокрашивающих и плесневых грибов
 940. ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83). Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы. Технические требования
 941. ГОСТ 30136-95 (ИСО 8457-1-89). Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия
 942. ГОСТ 30167-95 (В Украине- ДСТУ-3052). Ресурсосбережение. Порядок установления показателей ресурсосбережения в документации на продукцию межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации
 943. ГОСТ 30219-95. Древесина огнезащищенная. Общие технические требования. Методы испытаний. Транспортирование и хранение
 944. ГОСТ 30242-97 (В Украине- ДСТУ 3491-96). Дефекты соединений при сварке металлов плавлением. Классификация, обозначение и определения
 945. ГОСТ 30331.1-95. Электроустановки зданий. Основные положения
 946. ГОСТ 30331.2-95. Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики
 947. ГОСТ 30331.3-95. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током
 948. ГОСТ 30331.4-95 (МЭК 364-4-42-80). Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий
 949. ГОСТ 30331.5-95 (МЭК 364-4-43-77). Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока
 950. ГОСТ 30331.6-95 (МЭК 364-4-45-84). Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от понижения напряжения
 951. ГОСТ 30331.7-95 (МЭК 364-4-46-81). Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление
 952. ГОСТ 30331.8-95 (МЭК 364-4-47-81). Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током
 953. ГОСТ 30331.9-95 (МЭК 364-4-473-77). Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Применение мер защиты от сверхтоков
 954. ГОСТ 30339-95. Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования
 955. ГОСТ 30415-96. Сталь. Неразрушающий контроль механических свойств и микроструктуры металлопродукции магнитным методом
 956. ГОСТ 30427-96. Фанера общего назначения. Общие правила классификации по внешнему виду
 957. ДСТУ 3490-96 (ГОСТ 30482-97). Електрошлакове зварювання сталей. Вимоги до технологічного процесу
 958. ГОСТ 30495-97. Средства защитные для древесины. Общие технические условия
 959. ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89). Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний цепных пил
 960. ГОСТ 30559-98. Глинозем неметаллургический. Технические условия
 961. ГОСТ 30567-98. Древесина модифицированная. Метод определения токсичности
 962. ГОСТ 3062-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат одинарной свивки типа ЛК-О конструкции 1 7(1+6)
 963. ГОСТ 3063-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1 19(1+6+12)
 964. ГОСТ 3064-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1 37(1+6+12+18)
 965. ГОСТ 3066-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 7(1+6)+1 7(1+6)
 966. ГОСТ 3067-88*. Канаты стальные. Сортамент. Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6 19 (1+6+12)+1 19 (1+6+12)
 967. ГОСТ 3068-88*. Канаты стальные. Сортамент. Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6 37(1+6+12+18)+1 37(1+6+12+18)
 968. ГОСТ 3069-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 19(1+6+6/6)+1 о.с.
 969. ГОСТ 3070-88*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6 19(1+6+12)+1 о.с.
 970. ГОСТ 3071-88*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6 37(1+6+12+18)+1 о.с.
 971. ГОСТ 3077-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 19(1+9+9)+1 о.с
 972. ГОСТ 3079-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6 37(1+6+15+15)+1 о.с.
 973. ГОСТ 3081-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 19(1+9+9)+7 7(1+6)
 974. ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93). Трансформаторы силовые. Часть 1 Общие положения
 975. ГОСТ 3083-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 30(0+15+15)+7 о. с.
 976. ГОСТ 3085-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки трехграннопрядный конструкции 6 30(6+12+12)+1 о. с.
 977. ГОСТ 3088-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки многопрядный типа ЛК-Р конструкции 18 19(1+6+6/6)+1 о. с
 978. ГОСТ 3089-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат тройной свивки типа ЛК Р конструкции 6 7 19(1+6+6/6)+1 о. с.
 979. ГОСТ 3090-73. Канаты стальные. Канат закрытый несущий с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК. Сортамент
 980. ГОСТ 3091-80*. Канаты стальные. Сортамен. Канат плоской конструкции 8 4 7(1+6)
 981. ГОСТ 3092-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат плоской конструкции 8 4 9(0+9)+32 о. с.
 982. ГОСТ 3093-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канаты двойной свивки типа ЛК-О конструкции 3 7(1+6), типа ТК конструкции 3 27(3+9+15), типа ТК конструкции 3 37(1+6+12+18)
 983. ГОСТ 30971-2002. Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия
 984. ГОСТ 3097-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канаты двойной свивки типа ТК конструкции 8 16(0+5+11)+9 о. с. типа ЛК О конструкции 8 6(0+6)+9 о.с.
 985. ГОСТ 310.3-76. Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 01.12.09 г. N546)
 986. ГОСТ 3.1120-83. ЕСТД. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации
 987. ГОСТ 3.1129-93. ЕСТД. Общие правила записи технологической информации в технологических документах на технологические процессы и операции
 988. ГОСТ 3.1130-93. ЕСТД. Общие требования к формам и бланкам документов
 989. ДСТУ ГОСТ 31296.1:2007 (ИСО 1996-1:2003) /ГОСТ 31296.1-2005 (ИСО 1996-1:2003), IDT; ISO 1996-1:2003, MOD/. Шум. Опис, вимірювання і оцінка шуму на місцевості. Частина 1. Основні величини і процедура оцінювання
 990. ДСТУ ГОСТ 31301:2007 (ИСО 15664:2001) /ГОСТ 31301-2005 (ИСО 15664:2001), IDT; ISO 15664:2001, MOD/. Шум. Планування заходів щодо керування шумом установок і підприємств, які працюють під відкритим небом
 991. ГОСТ 3.1705-81. ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Сварка
 992. ГОСТ 3187-76. Сетки проволочные тканые фильтровые. Технические условия
 993. ГОСТ 3242-79. Соединения сварные. Методы контроля качества
 994. ГОСТ 3262-75. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия (Переиздание (май 1994 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6
 995. ГОСТ 3272-71*. Изделия огнеупорные шамотные и полукислые для футеровки вагранок. Технические условия
 996. СТ СЭВ 3284-81. Двери деревянные. Метод испытания сопротивления пробиванию (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.10 N631)
 997. ГОСТ 3326-86. Клапаны запорные, клапаны и затворы обратные. Строительные длины
 998. ГСТУ 34.015-2000. Фасонні елементи трубопроводів теплових мереж з тепловою ізоляцією з пінополіуретану і захисною оболонкою з поліетилену. Загальні технічні умови
 999. ГКД 34.03.106-2003. Безпека гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання електростанцій України. Положення про галузеву систему нагляду
 1000. ГОСТ 3441-88. Бумага электроизоляционная пропиточная. Технические условия
 1001. ГОСТ 356-80.(СТ СЭВ 253-76) Арматура и детали трубопроводов. Давления условные пробные и рабочие. Ряды
 1002. ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ 380-2005). Сталь вуглецева звичайної якості. Марки
 1003. ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ 380-2005). Зміна N 1. Сталь вуглецева звичайної якості. Марки
 1004. ГОСТ 380-94. Межгосударственный стандарт. Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки (Скасований. Наказ ДКУ з ПТР та СП від 03.05.2006 N136)
 1005. ГОСТ 3836-83. Сталь электротехническая нелегированная тонколистовая. Технические условия
 1006. ГОСТ 3845-75. Трубы металлические. Метод испытания гидравлическим давлением
 1007. ГОСТ 3920-70. Проволока стальная луженая кабельная. Технические условия
 1008. ГОСТ 4028-63. Гвозди строительные. Конструкция и размеры (в Украине - ДСТУ ГОСТ 4028:2008 Гвозди строительные. Конструкция и размеры. Прийнято методом підтвердження ГОСТ 4028-63 - наказ 2007-12-27 N 394)
 1009. ГОСТ 4041-71. Прокат листовой для холодной штамповки из конструкционной качественной стали. Технические условия
 1010. ГОСТ 4.114-84. СПКП. Арматура промышленная трубопроводная. Номенклатура основных показателей
 1011. ГОСТ 4.22-85. Система показателей качества продукции. Краны грузоподъемные. Номенклатура показателей
 1012. ГОСТ 4.233-86. Растворы строительные. Номенклатура показателей
 1013. ГОСТ 433-73. Кабели силовые с резиновой изоляцией. Технические условия
 1014. ГОСТ 4405-75. Сталь полосовая горячекатаная и кованая инструментальная. Сортамент
 1015. ГОСТ 4.411-86. СПКП. Комплекты фасонных деталей, сборочных единиц и блоков (трубных узлов) трубопроводов ТЭС и АЭС на давление 2,2 МПа и выше. Номенклатура показателей
 1016. ГОСТ 4543-71. Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия
 1017. ГОСТ 4579-79. Красители органические. Пигмент зеленый. Технические условия
 1018. ГОСТ 464-79. Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления
 1019. ГОСТ 4648-71. Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб
 1020. ГОСТ 4666-75. Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска
 1021. ГОСТ 4765-73. Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при ударе (скасовано - наказ від 5.11.2015 N 148)
 1022. ГОСТ 482-77. Белила цинковые густотертые. Технические условия
 1023. ГОСТ 5009-82. Шкурка шлифовальная тканевая и бумажная. Технические условия
 1024. ГОСТ 503-81. Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой стали. Технические условия
 1025. ГОСТ 5063-73. Полосы из медно-никелевых сплавов. Технические условия
 1026. ГОСТ 5157-83. Профили стальные горячекатаные разных назначений. Сортамент (Скасовано з 01.04.2015 - Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 2 грудня 2014 р. N 1431).
 1027. ГОСТ 5172-63. Газгольдеры стальные постоянного объема, цилиндрические. Параметры и основные размеры
 1028. ГОСТ 5260-75. Маховики чугунные для трубопроводной арматуры. Типы, основные размеры и технические требования
 1029. ГОСТ 5272-68. Коррозия металлов. Термины
 1030. ГОСТ 5341-69*. Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей. Технические условия
 1031. ГОСТ 534-78 (СТ СЭВ 5235-85). Краны мостовые опорные. Пролеты
 1032. ГОСТ 535-2005 (Межгосударственный. В Украине - ДСТУ 4484:2005). Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия
 1033. ГОСТ 535-88. Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия (Скасований. Наказ ДКУ з ПТР та СП від 03.05.2006 N136)
 1034. ГОСТ 5500-75. Изделия огнеупорные стопорные для разливки стали из ковша. Технические условия. Изменение
 1035. ГОСТ 5520-79. Прокат листовой из углеродистой, низколегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия
 1036. ГОСТ 5525-88. Части соединительные чугунные, изготовленные литьем в песчаные формы, для трубопроводов. Технические условия
 1037. ГОСТ 5582-75. Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный. Технические условия
 1038. ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73). Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия
 1039. ГОСТ 5631-79. Лак БТ-577 и краска БТ-177. Технические условия
 1040. ГОСТ 5632-72. Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки
 1041. ГОСТ 5639-82. Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна
 1042. ГОСТ 5663-79. Проволока стальная углеродистая для холодной высадки. Технические условия
 1043. ГОСТ 5761-74. Клапаны на условное давление Р<(индекс)у> <<=> 25 МПа (250 кгс/см<(степень)2>). Общие технические условия
 1044. ГОСТ 5762-2002. Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия. (В Украине - ДСТУ ГОСТ 5762:2004 (ГОСТ 5762-2002, IDT))
 1045. ГОСТ 5781-82. Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия (Отменен - приказ Госстандарта от 25.06.98 N447)
 1046. ГОСТ 5915-70. Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры
 1047. ГОСТ 5960-72. Пластикат поливинилхлоридный для изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей. Технические условия
 1048. ГОСТ 6009-74*. Лента стальная горячекатанная. Технические условия
 1049. ГОСТ 6032-89 (ИСО 3651-1-76, ИСО 3651-2-76). Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии
 1050. ГОСТ 6141-91. Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия (Отменен - приказ Минрегиона от 30.12.11 N 422)
 1051. ГОСТ 618-73. Фольга алюминиевая для технических целей. Технические условия
 1052. ГОСТ 632-80. Трубы обсадные и муфты к ним. Технические условия
 1053. ГОСТ 633-80. Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические условия
 1054. ГОСТ 6456-82. Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия
 1055. ГОСТ 6465-76. Эмали ПФ-115. Технические условия
 1056. ГОСТ 6586-77. Краска черная густотертая МА-015. Технические условия
 1057. ГОСТ 6589-74. Материалы лакокрасочные. Метод определения степени перетира прибором "клин" (гриндометром) (скасовано - наказ від 5.11.2015 N 148)
 1058. ГОСТ 6613-86. Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия
 1059. ГОСТ 6659-83. Картон обивочный водостойкий. Технические условия
 1060. ГОСТ 6727-80. Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия
 1061. ГОСТ 6765-75. Сталь трехслойная горячекатаная листовая и широкополосная (универсальная). Технические условия
 1062. ГОСТ 6782.1-75. Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки (скасований, прийнятий на заміну: ДСТУ 4920:2008)
 1063. ГОСТ 6782.2-75. Пилопродукция из древесины лиственных пород. Величина усушки (скасований, прийнятий на заміну: ДСТУ 4920:2008)
 1064. ГОСТ 687-78. Выключатели переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия
 1065. ГОСТ 7122-81. Швы сварные и металл наплавленный. Методы отбора проб для определения химического состава
 1066. ГОСТ 7348-81 (СТ СЭВ 5728-86). Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций. Технические условия
 1067. ГОСТ 7350-77 (СТ СЭВ 6434-88). Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия
 1068. ГОСТ 7353-90 (ИСО 7945-85, ИСО 7946-85). Деревообрабатывающее оборудование. Станки сверлильно-пазовальные. Основные параметры. Нормы точности
 1069. ГОСТ 7372-79. Проволока стальная канатная. Технические условия
 1070. ГОСТ 7399-97. Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия
 1071. ГОСТ 7417-75. Сталь калиброванная круглая. Сортамент
 1072. ГОСТ 7511-73. Профили стальные для оконных и фонарных переплетов и оконных панелей промышленных здании. Технические условия
 1073. ГОСТ 7512-82. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод
 1074. ГОСТ 7566-94. Металлопродукция приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
 1075. ГОСТ 7667-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ЛК-3 конструкции 6 25(1+6; 6+12)+7 7(1+6)
 1076. ГОСТ 7668-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6 36(1+7+7/7+14)+1 о.с.
 1077. ГОСТ 7669-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6 36(1+7+7/7+14)+7 7(1+6)
 1078. ГОСТ 7675-73. Канаты стальные. Канат закрытый несущий с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК. Сортамент
 1079. ГОСТ 7676-73. Канаты стальные. Канат закрытый несущий с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК. Сортамент
 1080. ГОСТ 7681-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки многопрядный типа ЛК-О конструкции 18 7(1+6)+1 о.с
 1081. ГОСТ 7746-2001. Трансформаторы тока. Общие технические условия
 1082. ГОСТ 7798-70. Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры
 1083. ГОСТ 7802-81*(CT СЭВ 2323-80). Болты с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком класса точности С
 1084. ГОСТ 792-67. Проволока низкоуглеродистая качественная. Технические условия
 1085. ГОСТ 803-81. Прокат полосовой горячекатаный для плакирования из углеродистой качественной и высококачественной стали. Технические условия
 1086. ГОСТ 8045-82. Светильники для наружного освещения. Общие технические условия
 1087. ГОСТ 8220-85. (Скан). Гидранты пожарные подземные. Технические условия
 1088. ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ 2209-80). Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент
 1089. ГОСТ 8278-83. Швеллеры стальные гнутые равнополочные. Сортамент (скасовується з 01 січня 2019 року)
 1090. ГОСТ 8281-80* (СТ СЭВ 106-74). Швеллеры стальные гнутые неравнополочные. Сортамент
 1091. ГОСТ 8282-83. Профили стальные гнутые С-образные равнополочные. Сортамент
 1092. ГОСТ 8283-93. Профили стальные гнутые корытные равнополочные. Сортамент
 1093. ГОСТ 82-70 (СТ СЭВ 2884-81). Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный. Сортамент
 1094. ГОСГ 8319.0-75. Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки. Общие технические условия
 1095. ГОСТ 8.346-2000. Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки
 1096. ГОСТ 8467-83. Трубы стальные бурильные ниппельного соединения для геолого-разведочного бурения. Технические условия
 1097. ГОСТ 8479-70. Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия
 1098. ГОСТ 8486-86. Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия
 1099. ГОСТ 8509-93 (В Украине- ДСТУ 2251-93). Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент
 1100. ГОСТ 8510-86. Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент
 1101. ГОСТ 8559-75 (СТ СЭВ 3616-82). Сталь калиброванная квадратная. Сортамент
 1102. ГОСТ 8560-76. Прокат калиброванный шестигранный. Сортамент
 1103. ГОСТ 8568-77. Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением. Технические условия
 1104. ГОСТ 8.570-2000. Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки
 1105. ГОСТ 8607-82. Светильники для освещения жилых и общественных помещений. Общие технические условия
 1106. ГОСТ 862.3-86. Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия
 1107. ГОСТ 8639-82. Трубы стальные квадратные. Сортамент (с изменениями N 1, 2, 3)
 1108. ГОСТ 8639-82. Изменение N 4. Трубы стальные квадратные. Сортамент
 1109. ГОСТ 8645-68. Трубы стальные прямоугольные. Сортамент
 1110. ГОСТ 8673-93. Плиты фанерные. Технические условия
 1111. ГОСТ 8695-75. Трубы. Метод испытания на сплющивание
 1112. ГОСТ 8696-74. Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения. Технические условия
 1113. ГОСТ 8713-79. Сварка под флюсом. Соединения сварные основные типы, конструктивные элементы и размеры
 1114. ГОСТ 8731-74. Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования
 1115. ГОСТ 8732-78. Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент
 1116. ГОСТ 8733-74. Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования
 1117. ГОСТ 8734-75 (СТ СЭВ 1483-78). Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент
 1118. ГОСТ 8851-75. Лента из стали марок 11кп и 11ЮА. Технические условия
 1119. ГОСТ 8865-93. Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация
 1120. ГОСТ 8878-93 (ИСО 4027-77). Винты установочные с коническим концом и шестигранным углублением 'под ключ' классов точности А и В. Технические условия
 1121. ГОСТ 8943-75. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Номенклатура
 1122. ГОСТ 8944-75. Трубы металлические и соединительные части к ним. Часть 4. Трубы из черных металлов и сплавов литые и соединительные части к ним. основные размеры. Методы технологических и
 1123. ГОСТ 8946-75. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Угольники проходные. Основные размеры
 1124. ГОСТ 8949-75. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники переходные. Основные размеры
 1125. ГОСТ 8950-75. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники с двумя переходами. Основные размеры
 1126. ГОСТ 8951-75. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Кресты прямые. Основные размеры
 1127. ГОСТ 8952-75. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Кресты переходные. Основные размеры
 1128. ГОСТ 8953-75. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Кресты с двумя переходами. Основные размеры
 1129. ГОСТ 8954-75. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые короткие. Основные размеры
 1130. ГОСТ 8955-75. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые длинные. Основные размеры
 1131. ГОСТ 8956-75. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты компенсирующие. Основные размеры
 1132. ГОСТ 8957-75. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты переходные. Основные размеры
 1133. ГОСТ 8958-75. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Ниппели двойные. Основные размеры
 1134. ГОСТ 8959-75. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Гайки соединительные. Основные размеры
 1135. ГОСТ 8960-75. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Футорки. Основные размеры
 1136. ГОСТ 8961-75. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Контргайки. Основные размеры
 1137. ГОСТ 8962-75*. Трубы металлические и соединительные части к ним. Часть 4. Трубы из черных металлов и сплавов литые и соединительные части к ним. Основные размеры. методы технологических и
 1138. ГОСТ 8963-75. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Пробки. Основные размеры
 1139. ГОСТ 8965-75. Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р = 1,6 МПа. Технические условия
 1140. ГОСТ 8966-75. Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р = 1,6 МПа. Муфты прямые. Основные размеры
 1141. ГОСТ 896-69. Материалы лакокрасочные. Фотоэлектрический метод определения блеска (скасовано - наказ від 5.11.2015 N 148)
 1142. ГОСТ 8967-75. Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р = 1.6 МПа. Ниппели. Основные размеры
 1143. ГОСТ 8968-75. Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р = 1.6 МПа. Контргайки. Основные размеры
 1144. ГОСТ 8969-75. Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р = 1,6 МПа. Сгоны. Основные размеры
 1145. ГОСТ 9.005-72. ЕСЗКС. Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты с металлами и неметаллами
 1146. ГОСТ 9012-59 (СТ СЭВ 468-88). Металлы метод измерения твердости по Бринеллю (діє до 01.01.2018 - наказ УНДНЦ від 05.08.2016 N 229)
 1147. ГОСТ 9.014-78. ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования
 1148. ГОСТ 9.032-74. ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения
 1149. ГОСТ 9045-93. Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. Технические условия
 1150. ГОСТ 9.049-91. ЕСЗКС. Материалы полимерные и их компоненты. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов
 1151. ГОСТ 9.057-75. ЕСЗКС. Материалы полимерные, древесина, ткани, бумага, картон. Метод лабораторных испытаний на устойчивость к повреждению грызунами
 1152. ГОСТ 9.058-75. ЕСЗКС. Материалы полимерные, древесина, ткани, бумага, картон. Методы испытаний на устойчивость к повреждению термитами
 1153. ГОСТ 9064-75. Гайки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650 <град>С. Типы и основные размеры
 1154. ГОСТ 9065-75. Шайбы для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650 <град>С. Типы и основные размеры
 1155. ГОСТ 9078-84. Поддоны плоские. Общие технические условия
 1156. ГОСТ 9.083-78. ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Методы ускоренных испытаний на долговечность в жидких агрессивных средах (скасовано - наказ від 5.11.2015 N 148)
 1157. ГОСТ 9087-81. Флюсы сварочные плавленные
 1158. ГОСТ 9.104-79*. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации (скасовано - наказ від 5.11.2015 N 148)
 1159. ГОСТ 9234-74. Профили стальные гнутые листовые с трапециевидным гофром. Сортамент
 1160. ГОСТ 9272-81 (СТ СЭВ 3478-81, СТ СЭВ 4418-83). Блоки стеклянные пустотелые. Технические условия (Отменен - приказы Минрегина от 30.12.11 N 425; от 12.06.12 N 300)
 1161. ГОСТ 9302-83. Пиломатериалы хвойных пород черноморской сортировки, поставляемые для экспорта. Технические условия
 1162. ГОСТ 9.302-88. ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля
 1163. ГОСТ 9.303-84. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору
 1164. ГОСТ 9.307-89 ЕСЗКС. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля
 1165. ГОСТ 9389-75. Проволока стальная углеродистая пружинная. Технические условия
 1166. ГОСТ 9399-81. Фланцы стальные резьбовые на Р<(индекс)у> 20-100 МПа (200-1000 кгс/см<(степень)2>). Технические условия
 1167. ГОСТ 9.401-91. ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов (скасовано - наказ від 5.11.2015 N 148)
 1168. ГОСТ 9.402-80. ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием (скасовано - наказ від 5.11.2015 N 148)
 1169. ГОСТ 9454-78. Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах
 1170. ГОСТ 9462-88. Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия
 1171. ГОСТ 9463-88. Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия
 1172. ГОСТ 9466-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия
 1173. ГОСТ 9467-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы
 1174. ГОСТ 9529-80. Пигменты неорганические. Методы определения разбеливающей способности белых пигментов
 1175. ГОСТ 9557-87. Поддон плоский деревянный размером 800<х>1200 мм. Технические условия
 1176. ГОСТ 9620-94. Древесина слоистая клееная. Отбор образцов и общие требования при испытании
 1177. ГОСТ 9621-72. Древесина слоистая клееная. Методы определения физических свойств
 1178. ГОСТ 9622-87. Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при растяжении
 1179. ГОСТ 9623-87. Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при сжатии
 1180. ГОСТ 9624-93. Древесина слоистая клееная. Метод определения предела прочности при скалывании
 1181. ГОСТ 9625-87. Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при статическом изгибе
 1182. ГОСТ 9626-90. Древесина слоистая клееная. Метод определения ударной вязкости при изгибе
 1183. ГОСТ 9627.1-75. Древесина слоистая клееная. Метод определения твердости
 1184. ГОСТ 9627.2-75. Древесина слоистая клееная. Метод определения теплостойкости
 1185. ГОСТ 9627.3-75. Древесина слоистая клееная. Метод определения маслостойкости
 1186. ГОСТ 9697-87. Клапаны запорные. Основные параметры
 1187. ГОСТ 9698-86. Задвижки. Основные параметры
 1188. ГОСТ 9702-87. Краны конусные и шаровые. Основные параметры
 1189. ГОСТ 9.706-81*. ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы испытаний на стойкость к радиационному старению
 1190. ГОСТ 9.715-86. ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы испытаний на стойкость к воздействию температуры
 1191. ГОСТ 9.716-91. ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы определения изменения содержания пластификатора при старении
 1192. ГОСТ 9.719-94. ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы испытаний на старение при воздействии влажного тепла водяного и соляного тумана
 1193. ГОСТ 9789-75. Клапаны предохранительные пружинные, полноподъемные фланцевые стальные на Р<(индекс)у> <~=> 1,6 и 4,0 МПа (16 и 40 кгс/см<(степень)2>). Технические условия
 1194. ГОСТ 9825-73. Материалы лакокрасочные. Термины, определения и обозначения (скасовано - наказ від 5.11.2015 N 148)
 1195. ГОСТ 9854-81*. Кварциты кристаллические для производства динасовых изделий. Технические условия
 1196. ГОСТ 9.902-81. ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы ускоренных испытаний на коррозионную агрессивность
 1197. ГОСТ 9941-81. Трубы бесшовные холодно- и теллодеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия
 1198. ГОСТ 9980.1-86. Материалы лакокрасочные. Правила приемки
 1199. ГОСТ 9980.2-86 (ИСО 842-84, ИСО 1512-74, ИСО 1513-80). Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний (скасовано частково - див. текст документа) (скасовано - наказ від 5.11.2015 N 148)
 1200. ГОСТ 9980.3-86. Материалы лакокрасочные. Упаковка
 1201. ДСТУ ГОСТ 9980.4:2006 (ГОСТ 9980.4:2002, ІDT). Матеріали лакофарбові. Марковання
 1202. ГОСТ 9980.5-86. Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение
 1203. ГСТУ 3-071-2004. Апарати кожухотрубчасті теплообмінні та повітряного охолодження. Кріплення труб в трубних решітках
 1204. ДСТУ EN 10002-1:2006 (EN 10002-1:2001, ІDT). Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури
 1205. ДСТУ EN 10002-1:2006 (EN 10002-1:2001, ІDT). (Поправка N 1). Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури
 1206. ДСТУ EN 10002-5:2006 (EN 10002-5:2001, ІDT) . Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 5. Метод випробування за підвищених температури
 1207. ДСТУ EN 10002-5:2006 (EN 10002-5:2001, ІDT) . (Поправка N 1). Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 5. Метод випробування за підвищених температури
 1208. ДСТУ IEC 61000-4-2:2008 (ІEC 61000-4-2:2001, ІDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів
 1209. ДСТУ EN 10016-1:2006 (EN 10016-1:1994, IDT). Катанка з нелегованої сталі для волочіння та(або) холодного прокатування. Частина 1. Загальні вимоги
 1210. ДСТУ EN 10016-2:2006 (EN 10016-2:1994, ІDT). Катанка з нелегованої сталі для волочіння та (або) холодного прокатування. Частина 2. Спеціальні вимоги до катанки загальної призначеності
 1211. ДСТУ EN 10020:2007 (EN 10020:2000, ІDT). Сталі. Визначення й класифікація
 1212. ДСТУ EN 10024:2004 (EN 10024:1995, IDТ). Двотаври гарячекатані з ухилом внутрішніх граней полиць. Граничні відхили за розмірами і формою
 1213. ДСТУ EN 10025-2:2007 (EN 10025-2:2004, ІDT). Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 2. Технічні умови постачання нелегованих конструкційних сталей
 1214. ДСТУ EN 10025-1:2007 (EN 10025-1:2004, ІDT). Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 1. Загальні технічні умови постачання
 1215. ДСТУ EN 10025-3:2007 (EN 10025-3:2004, IDT). Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 3. Технічні умови постачання зварюваних дрібнозернистих конструкційних сталей, підданих нормалізації або нормалізувальному прокатуванню
 1216. ДСТУ EN 10025-4:2007 (EN 10025-4:2004, IDT). Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 4. Технічні умови постачання термомеханічнооброблених зварюваних дрібнозернистих сталей
 1217. ДСТУ EN 10025-5:2007 (EN 10025-5:2004, IDT). Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 5. Технічні умови постачання конструкційних сталей з підвищеною тривкістю до атмосферної корозії
 1218. ДСТУ EN 10025-6:2007 (EN 10025-6:2004, IDT). Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 6. Технічні умови постачання плоских виробів з конструкційної сталі з високою границею плинності в загартованому та відпущеному стані
 1219. ДСТУ EN 10027-1:2004 (EN 10027-1:1992, ІDT). Сталь. Системи позначання. Частина 1. Назви сталі. Основні символи
 1220. ДСТУ EN 10028-1:2015 (EN 10028-1:2007+A1:2009, IDT). Вироби пласкі сталеві для використання під тиском. Частина 1. Загальні вимоги
 1221. ДСТУ EN 10028-3:2015 (EN 10028-3:2009, IDT.) Вироби пласкі сталеві для використання під тиском. Частина 3. Нормалізовані зварювані дрібнозернисті сталі
 1222. ДСТУ EN 10028-4:2015 (EN 10028-4:2009, IDT). Вироби пласкі сталеві для використання під тиском. Частина 4. Сталі, що містять нікель, з точно визначеними властивостями за низьких температур
 1223. ДСТУ EN 10028-5:2015 (EN 10028-5:2009, IDT). Вироби пласкі сталеві для використання під тиском. Частина 5. Зварювані термомеханічнооброблені дрібнозернисті сталі
 1224. ДСТУ EN 10028-6:2015 (EN 10028-6:2009, IDT). Вироби пласкі сталеві для використання під тиском. Частина 6. Зварювані загартовані та відпущені дрібнозернисті сталі
 1225. ДСТУ EN 10028-7:2015 (EN 10028-7:2007, IDT). Вироби пласкі сталеві для використання під тиском. Частина 7. Нержавкі сталі
 1226. ДСТУ EN 10029:2005 (EN 10029:1991, IDТ). Листи сталеві гарячекатані завтовшки 3 мм і більше. Допуски на розміри, форму та масу
 1227. ДСТУ EN 10034:2006 (EN 10034:1993, ІDT). Двотаври сталеві нормальні та широкополичні з паралельними гранями полиць. Допуски на розміри й форму
 1228. ДСТУ EN 10045-1:2006 (EN 10045-1:1990, ІDT). Матеріали металеві. Випробування на ударний вигин за Шарпі. Частина 1. Метод випробування
 1229. ДСТУ EN 10045-1:2006 (EN 10045-1:1990, ІDT). (Поправка N 1). Матеріали металеві. Випробування на ударний вигин за Шарпі. Частина 1. Метод випробування
 1230. ДСТУ EN 10051:2008 (EN 10051:1991, IDT). Прокат листовий і штаба без покриву, отримані безперервним гарячим прокатуванням, з нелегованої та легованої сталі. Допуски на розміри й форму
 1231. ДСТУ EN 10055:2006 (EN 10055:1995, ІDT). Таври сталеві гарячекатані рівнополичні із заокругленими крайками й основою стінки. Розміри та допуски на розміри та форму
 1232. ДСТУ EN 10056-1:2006 (EN 10056-1:1998, IDT). Кутики сталеві гарячекатані рівнополичні та нерівнополичні. Частина 1. Розміри
 1233. ДСТУ EN 10061:2006 (EN 10061:2003, ІDT). Прокат сталевий гарячекатаний шестигранний загальної призначеності. Розміри, допуски на розміри та форму
 1234. ДСТУ EN 10067:2006 (EN 10067:1996, ІDT). Штабобульб гарячекатаний. Розміри та допуски на розміри, форму і масу
 1235. ДСТУ EN 10080:2009 (EN 10080:2005, ІDT). Сталь для армування бетону. Зварювана арматурна сталь. Загальні вимоги
 1236. ДСТУ EN 10088-1:2008 (EN 10088-1:2005, ІDT). Сталі нержавкі. Частина 1. Перелік нержавких сталей
 1237. ДСТУ EN 10088-2:2010 (EN 10088-2:2005, ІDT). Сталі нержавкі. Частина 2. Лист і стрічка з корозійнотривких сталей загальної призначеності. Технічні умови постачання
 1238. ДСТУ EN 10092-1:2013 (EN 10092-1:2003, IDT). Пруток плаский гарячекатаний із пружинної сталі. Частина 1. Пруток плаский. Розміри та граничні відхили на форму та розміри
 1239. ДСТУ EN 10111:2008 (EN 10111:1998, ІDT). Лист і штаба безперервного гарячого прокатування з низьковуглецевої сталі для холодного штампування. Технічні умови постачання
 1240. ДСТУ EN 1012-1:2014 (EN 1012-1:2010, ІDT). Компресори і вакуумні насоси. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Компресори
 1241. ДСТУ EN 10131:2009 (EN 10131:2006, ІDT). Вироби плоскі холоднокатані з низьковуглецевої сталі без покриву та з електролітичним цинковим або цинко-нікелевим покривом з високою границею плинності для холодного штампування. Допуски на розміри та форму
 1242. ДСТУ EN 10139:2018 (EN 10139:2016, IDT.) Штаба вузька з низьковуглецевої сталі без покриву для холодного формозмінення. Технічні умови постачання
 1243. ДСТУ EN 10140:2005 (EN 10140:1996, ІTD). Штаба сталева холоднокатана вузька. Допуски на розміри та форму
 1244. ДСТУ EN 10143:2014 (EN 10143:2006, ІDT). Лист і штаба сталеві з покривом, нанесеним методом безперервного гарячого занурювання. Допуски на розміри та форму
 1245. ДСТУ EN 10149-1:2009 (EN 10149-1:1995, ІDT). Вироби із сталі з високою границею плинності плоскі гарячекатані для холодного формозмінювання. Частина 1. Загальні умови постачання
 1246. ДСТУ EN 10160:2015 (EN 10160:1999, IDT). Контроль ультразвуковий сталевих виробів плоскої форми завтовшки 6 мм або більше (метод відбиття)
 1247. ДСТУ EN 10163-1:2016 (EN 10163-1:2004, IDT). Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні під час постачання. Частина 1. Загальні вимоги (див. ДСТУ EN 10163-1:2016/Поправка N 1:2016 (EN 10163-1:2004/АС:2007,
 1248. ДСТУ EN 10163-2:2016 (EN 10163-2:2004, IDT). Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні під час постачання. Частина 2. Лист і широка штаба
 1249. ДСТУ EN 10163-3:2016 (EN 10163-3:2004, IDT). Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні під час постачання. Частина 3. Профілі
 1250. ДСТУ EN 10163-1:2005 (EN 10163-1:1991, ІDT). Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні в разі постачання. Частина 1. Загальні вимоги
 1251. ДСТУ EN 10163-1:2016/Поправка N 1:2016 (EN 10163-1:2004/АС:2007, IDT). Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні під час постачання. Частина 1. Загальні вимоги
 1252. ДСТУ EN 10163-2:2005 (EN 10163-2:1991, ІDT). Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні в разі постачання. Частина 2. Лист та широка штаба
 1253. ДСТУ EN 10204-2001 (EN 10204:1995, ІDT). Вироби металеві. Види документів контролю
 1254. ДСТУ EN 10204:2017 (EN 10204:2004, IDT). Вироби металеві. Види документів контролю
 1255. ДСТУ EN 10207:2010 (ЕN 10207:2005, IDT). Сталі для простих посудин, що працюють під тиском. Технічні вимоги постачання листів, штаб та прутків
 1256. ДСТУ EN 10213-4:2005 (EN 10213-4:1995, ІDT). Виливки сталеві для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 4. Марки аустенітної та аустенітно-феритної сталі
 1257. ДСТУ EN 10213:2015 (EN 10213:2007, IDT). Виливки сталеві для роботи під тиском. Технічні умови постачання
 1258. ДСТУ EN 10213:2015 (EN 10213:2007, IDT). Поправка. Виливки сталеві для роботи під тиском. Технічні умови постачання
 1259. ДСТУ EN 10216-2:2016 (EN 10216-2:2013, IDT). Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби з нелегованих і легованих сталей з нормованими властивостями за підвищених температур
 1260. ДСТУ EN 10216-4:2015 (EN 10216-4:2013, IDT). Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 4. Труби з нелегованої та легованої сталі зі спеціальними властивостями для зниженої температури
 1261. ДСТУ EN 10216-1:2006 (EN 10216-1:2002, ІDT). Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 1. Труби з нелегованих сталей з нормованими властивостями за кімнатної температури
 1262. ДСТУ EN 10216-2:2006 (EN 10216-2:2002, ІDT). Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби з нелегованих і легованих сталей з нормованими властивостями за підвищених температур
 1263. ДСТУ EN 10217-2:2015 (EN 10217-2:2002, IDT). Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби з нелегованих і легованих сталей з нормованими властивостями за підвищених температур
 1264. ДСТУ EN 10218-1-2001 (EN 10218-1:1996, ІDT). Дріт сталевий та дротяні вироби. Загальні вимоги. Частина 1. Методи випробовування
 1265. ДСТУ EN 10218-2-2001 (EN 10218-2:1996, ІDT). Дріт сталевий та дротяні вироби. Загальні вимоги. Частина 2. Розміри дроту та допуски
 1266. ДСТУ EN 10219-1:2009. Профілі порожнисті зварні холодного формування з нелегованих і дрібнозернистих сталей для конструкцій. Частина 1. Технічні умови постачання (EN 10219-1:2006, ІDT)
 1267. ДСТУ EN 10219-2:2009. Профілі порожнисті зварні холодного формування з нелегованих і дрібнозернистих сталей для конструкцій. Частина 2. Розміри, граничні відхили та характеристики (EN 10219-2:2006, ІDT)
 1268. ДСТУ EN 10220:2007 (EN 10220:2002, ІDT). Труби сталеві безшовні та зварні. Розміри і маса на одиницю довжини
 1269. ДСТУ EN 10222-1:2005 (EN 10222-1:1998, ІDT). Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 1. Загальні вимоги до поковок вільного кування
 1270. ДСТУ EN 10222-3:2005 (EN 10222-3:1998, ІDT). Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 3. Сталі нікелеві із заданими властивостями для експлуатації за низьких температур
 1271. ДСТУ EN 10222-4:2005 (EN 10222-4:1998, ІDT). Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 4. Зварювальні дрібнозернисті сталі з високою границею плинності
 1272. ДСТУ EN 10223-4-2001. Дріт сталевий та дротяні вироби для огородження. Частина 4. Сітка зі сталевого дроту зі зварними чарунками. Технічні умови
 1273. ДСТУ EN 10228-4:2017 (EN 10228-4:2016, IDT). Неруйнівний контроль поковок із сталі. Частина 4. Ультразвуковий контроль поковок із аустенітних і аустенітно-феритних нержавких сталей
 1274. ДСТУ EN 10228-1:2005 (EN 10228-1:1999, ІDT). Контроль поковок із сталі неруйнівний. Частина 1. Контроль магніто-порошковий
 1275. ДСТУ EN 10230-1:2005 (EN 10230-1:1999, ІDT). Цвяхи зі сталевого дроту. Частина 1. Виробництво цвяхів загального призначення
 1276. ДСТУ EN 10244-2:2006 (EN 10244-2:2001, ІDT). Дріт сталевий та дротяні вироби. Покриви з кольoрових металів на сталевому дроті. Частина 2. Покривання цинком або цинковим сплавом
 1277. ДСТУ EN 10246-3:2006 (EN 10246-3:1999, ІDT). Неруйнівний контроль. Частина 3. Автоматизований вихрострумовий контроль безшовних та зварних (крім зварених під флюсом) сталевих труб для виявлення дефектів
 1278. ДСТУ EN 10246-6:2006 (EN 10246-6:1999, ІDT). Неруйнівний контроль. Частина 6. Автоматизований ультразвуковий контроль безшовних сталевих труб для виявлення поперечних дефектів
 1279. ДСТУ EN 10246-7:2006 (EN 10246-7:1996, ІDT). Неруйнівний контроль. Частина 7. Автоматизований ультразвуковий контроль безшовних та зварних (крім зварених під флюсом) феромагнітних сталевих труб для виявлення поздовжніх дефектів
 1280. ДСТУ EN 10246-14:2006 (EN 10246-14:1999, ІDT). Неруйнівний контроль. Частина 14. Автоматизований ультразвуковий контроль безшовних та зварних (крім зварених під флюсом) сталевих труб для виявлення місць розшарування
 1281. ДСТУ EN 10248-2:2010 (EN 10248-2:1995, ІDT). Палі шпунтові гарячекатані із нелегованої сталі. Частина 2. Допуски за формою та розмірами
 1282. ДСТУ EN 10268:2014 (EN 10268:2006+A1:2013, ІDT). Вироби плоскі сталеві холоднокатані з високою границею плинності для холодного формозмінювання. Технічні умови постачання
 1283. ДСТУ EN 10277-2:2014 (EN 10277-2:2008, ІDT). Прутки сталеві калібровані. Технічні умови постачання. Частина 2. Сталі загальної призначеності
 1284. ДСТУ EN 10277-4:2014 (EN 10277-4:2008, ІDT). Прутки сталеві калібровані. Технічні умови постачання. Частина 4. Цементовані сталі
 1285. ДСТУ EN 10305-1:2013 (EN 10305-1:2010, IDT). Труби сталеві прецизійні. Технічні умови постачання. Частина 1. Безшовні холоднотягнуті труби
 1286. ДСТУ EN 10305-2:2013 (EN 10305-2:2010, IDT). Труби сталеві прецизійні. Технічні умови постачання. Частина 2. Зварні холоднотягнуті труби
 1287. ДСТУ EN 10306:2017 (EN 10306:2001, IDT). Залізо і сталь. Ультразвуковий контроль двотаврових балок Н і І перетинів з паралельними полицями
 1288. ДСТУ EN 10307:2017 (EN 10307:2001, IDT). Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль листового прокату із аустенітних і аустенітно-феритних нержавких сталей завтовшки 6 мм і більше (метод відбиття)
 1289. ДСТУ EN 10308:2015 (EN 10308:2001, IDT). Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль сталевого сортового прокату
 1290. ДСТУ EN 10346:2014 (EN 10346:2009, ІDT). Вироби плоскі сталеві з покривом, нанесеним методом безперервного гарячого занурювання. Технічні умови постачання
 1291. ДСТУ EN 10346:2014 (EN 10346:2009, ІDT). Поправка. Вироби плоскі сталеві з покривом, нанесеним методом безперервного гарячого занурювання. Технічні умови постачання
 1292. ДСТУ EN 1037:2014 (EN 1037:1995+A1:2008, ІDT). Безпечність машин. Запобігання несподіваному пускові (скасовується з 01 жовтня 2019 року)
 1293. ДСТУ ISO 10375:2015 (ISO 10375:1997, IDT). Контроль неруйнівний. Ультразвуковий контроль. Визначення характеристик перетворювача й акустичного поля
 1294. ДСТУ EN 1062-1:2012 (EN 1062-1:2004, ІDT). Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь. Частина 1. Класифікація
 1295. ДСТУ EN 1062-3:2015 (EN 1062-3:2008, ІDT). Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь. Частина 3. Визначення водопроникності
 1296. ДСТУ EN 1062-6:2015 (EN 1062-6:2002, ІDT). Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь. Частина 6. Визначення проникності щодо діоксиду вуглецю
 1297. ДСТУ EN 1062-7:2015 (EN 1062-7:2004, ІDT). Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь. Частина 7. Визначення здатності до перекривання тріщин
 1298. ДСТУ EN 1062-11:2015 (EN 1062-11:2002; АС:2005, ІDT). Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь. Частина 11. Методи кондиціювання перед випробуванням
 1299. ДСТУ ГОСТ 10632:2009 (ГОСТ 10632-2007, ІDT). Плити деревинно-стружкові. Технічні умови
 1300. ДСТУ-Н IEC Guide 107:2005 (ІEC Guіde 107:1998, ІDT). Електромагнітна сумісність. Настанова щодо розроблення нормативних документів
 1301. ДСТУ EN 1087-1:2007 (EN 1087-1:1995, ІDT). Плити деревинностружкові. Метод визначення тривкості до вологи. Частина 1. Випробування кип'ятінням
 1302. ДСТУ ГОСТ 1.1:2005 (ГОСТ 1.1-2002, ІDT). Міждержавна система стандартизації. Терміни і визначення
 1303. ДСТУ-Н IEC Guide 111:2007 (ІEC Guіde 111:2004, ІDT). Електрообладнання підстанцій високої напруги високовольтне. Загальні рекомендації щодо стандартів на вироби
 1304. ДСТУ EN 1127-1:2014 (EN 1127-1:2011, ІDT). Вибухонебезпечне середовище. Запобігання вибухам і захист від них. Частина 1. Основні концепції й методологія
 1305. ДСТУ 1.13:2015. Національна стандартизація. Правила надавання повідомлень торговим партнерам України
 1306. ВБН Д.1.1-40.1.20.201-2005 / Мінпаливенерго СОУ-Н МПЕ 40.1.20.201:2005 Особливості визначення вартості будівництва в умовах Чорнобильської АЕС
 1307. ДСТУ 1.14:2015. Національна стандартизація. Процедури створення, діяльності технічних комітетів стандартизації
 1308. ДСТУ EN 1143-2:2014 (EN 1143-2:2014, ІDT). Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробувань на тривкість щодо зламування. Частина 2. Депозитні системи
 1309. ДСТУ EN 1143-1:2014 (EN 1143-1:2012, ІDT). Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість щодо зламування. Частина 1. Сховища, двері сховищ, сейфи та АТМ сейфи
 1310. ДСТУ EN 1149-1:2003 (EN 1149-1:1995, ІDT). Одяг захисний. Електростатичні властивості. Частина 1. Питомий поверхневий опір (методи випробовування та вимоги)
 1311. ДСТУ EN 115-1:2013 (EN 115-1:2008 + А1:2010, ІDT). Безпечність ескалаторів і рухомих доріжок. Частина 1. Конструкція та установлення (скасовано - наказ УНДНЦС від 14 червня 2018 року N 165)
 1312. ДСТУ EN 115-1:2018 (EN 115-1:2017, IDT). Безпечність ескалаторів і рухомих доріжок. Частина 1. Конструкція та встановлення
 1313. ДСТУ ГОСТ 11530:2017 (ГОСТ 11530-2014, IDT). Болти для рейкових стиків. Технічні умови
 1314. ДСТУ ГОСТ 11532:2017 (ГОСТ 11532-2014, IDT). Гайки для болтів рейкових стиків. Технічні умови
 1315. ДСТУ ГОСТ 1173:2007 (ГОСТ 1173-2006, ІDT). Фольга, стрічки, листи та плити мідні. Технічні умови
 1316. ДСТУ EN 12015:2014 (EN 12015:2014, ІDT). Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Емісія
 1317. ДСТУ EN 12016:2014 (EN 12016:2013, ІDT). Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Несприйнятливість
 1318. ДСТУ EN 120:2006 (EN 120:1992, ІDT). Плити деревні. Екстрактний метод визначення вмісту формальдегіду (перфораторний метод)
 1319. ДСТУ ГОСТ 12.0.230:2008 (ГОСТ 12.0.230-2007, ІDT). Система стандартів безпеки праці. Системи управління охороною праці. Загальні вимоги
 1320. ДСТУ EN 12023:2007 (EN 12023:1996, ІDT). Стрічки самоклейкі. Вимірювання паропроникності у теплій вологій атмосфері
 1321. ДСТУ EN 12062:2005 (EN 12062:1997, IDT). Контроль зварних з'єднань неруйнівний. Загальні правила для металевих матеріалів
 1322. ДСТУ EN 12084:2005 (EN 12084:2001, ІDT). Неруйнівний контроль. Контроль вихрострумовий. Загальні вимоги і рекомендації
 1323. ДСТУ Б EN 12086:2016 (EN 12086:2013, ІDT). Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення паропроникності
 1324. ДСТУ Б EN 12087:2016 (EN 12087:2013, ІDT). Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення водопоглинання при тривалому зануренні
 1325. ДСТУ Б EN 12091:2016 (EN 12091:2013, ІDT). Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення морозостійкості
 1326. ДСТУ EN 12094-1:2015 (EN 12094-1:2003, IDT). Протипожежна техніка. Стаціонарні системи газового пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 1. Вимоги до електричних пристроїв автоматичного управління і затримки та методи ...
 1327. ДСТУ EN 12094-9:2015 (EN 12094-9:2003, ІDT). Протипожежна техніка. Cистеми газового пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 9. Вимоги до спеціальних пожежних сповіщувачів та методи їх випробовування
 1328. ДСТУ EN 12094-16:2016 (EN 12094-16:2003, IDT). Протипожежна техніка. Стаціонарні системи газового пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 16. Вимоги до одоризаційних приладів систем пожежогасіння діоксидом вуглецю ...
 1329. ДСТУ EN 12096:2005 (EN 12096:1997, ІDT). Вібрація механічна. Повідомлення та перевірка параметрів вібрації
 1330. ДСТУ EN 12098-1:2017 (EN 12098-1:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Засоби управління системами опалення. Частина 1. Устатаковання управління системами водяного опалення. Модулі М3-5, 6, 7, 8
 1331. ДСТУ EN 12098-3:2017 (EN 12098-3:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Засоби управління системами опалювання. Частина 3. Устатковання управління системами електричного опалення. Модулі М3-5, 6, 7, 8
 1332. ДСТУ EN 12098-5:2017 (EN 12098-5:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Засоби управління системами опалювання. Частина 5. Старт-стоп планувальники систем опалення. Модулі М3-5, 6, 7, 8
 1333. ДСТУ EN 12101-1:2012 (EN 12101-1:2005, ІDT + EN 12101-1:2005/A1:2006, ІDT). Системи димо- та тепловидалення. Частина 1. Технічні вимоги до протидимових завіс
 1334. ДСТУ EN 12101-2:2012 (EN 12101-2:2003, ІDT). Системи димо- та тепловидалення. Частина 2. Технічні вимоги до вентиляційних пристроїв систем природного димо- та тепловидалення
 1335. ДСТУ EN 12101-3:2014 (EN 12101-3:2002 + EN 12101-3:2002/AC:2005, ІDT). Системи протидимного захисту. Частина 3. Вентилятори димовидалення
 1336. ДСТУ CEN/TR 12101-4:2016 (CEN/TR 12101-4:2009, IDT). Системи протидимного захисту. Частина 4. Побудова систем димо- та тепловидалення
 1337. ДСТУ CEN/TR 12101-5:2016 (CEN/TR 12101-5:2005, IDT). Системи протидимного захисту. Частина 5. Настанови на базі функціональних рекомендацій та методи розрахування систем димо- та тепловидалення
 1338. ДСТУ EN 12101-6:2016 (EN 12101-6:2005, IDT; EN 12101-6:2005/AC:2006, IDT). Системи протидимного захисту. Частина 6. Технічні вимоги до систем зі створення різниці тисків
 1339. ДСТУ EN 12101-7:2014 (EN 12101-7:2011, ІDT). Системи протидимного захисту. Частина 7. Повітроводи систем димовидалення
 1340. ДСТУ EN 12101-10:2014 (EN 12101-10:2005 + EN 12101-10:2005/AC:2007, ІDT). Системи протидимного захисту. Частина 10. Джерела живлення
 1341. ДСТУ EN 12101-8:2014 (EN 12101-8:2011, ІDT). Системи протидимного захисту. Частина 8. Димові клапани
 1342. ДСТУ EN 12101-3:2017 (EN 12101-3:2015, IDT). Системи протидимного захисту. Частина 3. Вентилятори димовидалення
 1343. ДСТУ EN 12109:2018 (EN 12109:1999, IDT). Вакуумні дренажні системи всередині будівель
 1344. ДСТУ ГОСТ 1.2:2013 (ГОСТ 1.2-2009, IDT). Міждержавна система стандартизації. Стандарти міждержавні, правила та рекомендації з міждержавної стандартизації. Правила розроблення, прийняття. застосування, поновлювання та скасування
 1345. ДСТУ EN 12158-1:2014 (EN 12158-1:2000+A1:2010, ІDT). Будівельні підйомники для вантажів. Частина 1. Підйомники з доступними платформами. Вимоги щодо безпеки
 1346. ДСТУ EN 12158-2:2014 (EN 12158-2:2000+A1:2010, ІDT). Будівельні підйомники для вантажів. Частина 2. Похилі підіймачі із закритим вантажоносійним пристроєм
 1347. ДСТУ EN 12159:2014 (EN 12159:2012, ІDT). Підіймачі будівельні для перевезення осіб і матеріалів вертикально спрямованими клітками. Вимоги щодо безпеки та методи контролювання
 1348. ДСТУ 1.2:2015. Поправка. Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації
 1349. ДСТУ EN 12162:2013 (EN 12162:2001+A1:2009, ІDT). Насоси рідинні. Вимоги щодо безпеки. Методика гідростатичних випробувань
 1350. ДСТУ EN 12201-1:2018 (EN 12201-1:2011, IDT). Системи трубопровідних систем для водопостачання, дренажу та каналізації під тиском. Поліетилен (ПЕ). Частина 1. Загальні положення
 1351. ДСТУ EN 12201-2:2018 (EN 12201-2:2011 + A1:2013, IDT). Системи трубопровідних систем для водопостачання, дренажу та каналізації під тиском. Поліетилен (ПЕ). Частина 2. Труби
 1352. ДСТУ EN 12201-3:2018 (EN 12201-3:2011 + A1:2012, IDT). Системи трубопровідних систем для водопостачання, дренажу та каналізації під тиском. Поліетилен (ПЕ). Частина 3. Фітинги
 1353. ДСТУ EN 12201-4:2018 (EN 12201-4:2012, IDT). Системи трубопровідних систем для водопостачання, дренажу та каналізації під тиском. Поліетилен (ПЕ). Частина 4. Крани
 1354. ДСТУ EN 12201-7:2018 (CEN/TS 12201-7:2014, IDT). Системи трубопровідних систем для водопостачання, дренажу та каналізації під тиском. Поліетилен (ПЕ). Частина 7. Настанова з оцінювання відповідності
 1355. ДСТУ ГОСТ 1.2:2016 (ГОСТ 1.2-2015, IDT). Міждержавна система стандартизації. Стандарти міждержавні, правила та рекомендації з міждержавної стандартизації. Правила розроблення, прийняття, поновлювання та скасування
 1356. ДСТУ EN 12206-1:2015 (EN 12206-1:2004, ІDT). Фарби та лаки. Покривання алюмінію і алюмінієвих сплавів для архітектурних цілей. Частина 1. Порошкові покриття
 1357. ДСТУ ГОСТ 12.2.228:2009 (ГОСТ 12.2.228-2004, ІDT). Система стандартів безпеки праці. Інструменти та пристосовання спускально-підіймальні для ремонту свердловин. Вимоги щодо безпеки
 1358. ДСТУ EN 12238:2013 (EN 12238:2001, IDT). Системи вентиляції та кондиціювання повітря. Пристрої входу-виходу повітря. Аеродинамічні випробування і визначання номінальних характеристик для використання у змішаному потоці
 1359. ДСТУ EN 12255-4:2008 (EN 12255-4:2002, IDT). Станції очищення стічних вод. Частина 4. Первинне відстоювання
 1360. ДСТУ EN 12255-7:2008 (EN 12255-7:2002, IDT). Станції очищення стічних вод. Частина 7. Біологічні реактори із закріпленою біоплівкою
 1361. ДСТУ EN 12259-3:2016 (EN 12259-3:2000, IDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Елементи спринклерних та водорозпилювальних систем. Частина 3. Повітрозаповнені вузли керування (зі Змінами N 1 і N 2)
 1362. ДСТУ EN 12259-1:2008. Стаціонарні системи пожежогасіння. Елементи спринклерних і водорозпилювальних систем. Частина 1. Спринклери. (EN 12259-1:1999, IDT)
 1363. ДСТУ EN 12259-2:2012 (EN 12259-2:1999, ІDT + EN 12259-2:1999/A1:2001, ІDT + EN 12259-2:1999/A2:2005, ІDT + EN 12259-2:1999/AC:2002, ІDT). Стац. сист. пожежогасіння. Елементи спринклерних і водорозпил. систем. Частина 2. Водозаповнені вузли керування
 1364. ДСТУ ЕN 12259-4:2012. Стаціонарні системи пожежогасіння. Елементи спринклерних і водорозпилювальних систем. Частина 4. Пристрої водосигнальні. (ЕN 12259-4:2000, IDT)
 1365. ДСТУ ЕN 12259-5:2009. Стаціонарні системи пожежогасіння. Елементи спринклерних і водорозпилювальних систем. Частина 5. Сигналізатори протоку води. (ЕN 12259-5:2002, IDТ)
 1366. ДСТУ EN 12261:2006 (EN 12261:2002, ІDT). Лічильники газу турбінні. Загальні технічні умови
 1367. ДСТУ EN 12266-1:2015 (EN 12266-1:2012, IDT). Арматура трубопровідна промислова. Випробування металевих клапанів. Частина 1. Методи випробування під тиском та критерії приймання. Обов'язкові вимоги
 1368. ДСТУ EN 12266-2:2009 (EN 12266-2:2002, ІDT). Арматура трубопровідна промислова. Випробування. Частина 2. Методи випробування та критерії приймання. Додаткові вимоги
 1369. ДСТУ EN 12270:2015 (EN 12270:2013, IDT). Спорядження для альпінізму. Затискні пристосування. Вимоги щодо безпеки та методи випробування
 1370. ДСТУ EN 12276:2015 (EN 12276:2013, IDT). Спорядження для альпінізму. Фрикційні якорі. Вимоги щодо безпеки та методи випробування
 1371. ДСТУ EN 12278:2015 (EN 12278:2007, IDT). Спорядження для альпінізму. Шківи. Вимоги щодо безпеки та методи випробування
 1372. ДСТУ EN 12288:2015 (EN 12288:2010, IDT). Промислові клапани. Клапани запірні зі сплавів міді
 1373. ДСТУ EN 12337-2:2008 (EN 12337-2:2004, ІDT). Скло в будівництві. Скло хімічно зміцнене вапняно-натрієве силікатне. Частина 2. Оцінювання відповідності продукції
 1374. ДСТУ ГОСТ 12345:2004. (ИСО 671-82, ИСО 4935-89). Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання сірки (ГОСТ 12345-2001 (ИСО 671-82, ИСО 4935-89), ІDT)
 1375. ДСТУ EN 12368:2017 (EN 12368:2015, IDT). Устаткування для регулювання дорожнього руху. Світлофори
 1376. ДСТУ EN 12385-6:2010 (EN 12385-6:2004, ІDT). Канати сталеві дротяні. Безпека. Частина 6. Канати подвійного звивання для шахтних стволів
 1377. ДСТУ EN 12385-1:2013 (EN 12385-1:2002 + A1:2008, ІDT). Канати сталеві дротяні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги
 1378. ДСТУ EN 12385-10:2014 (EN 12385-10:2003+A1:2008, ІDT). Канати сталеві. Безпека. Частина 10. Канати спіральної звивки для застосування в будівництві
 1379. ДСТУ ГОСТ 12393:2017 (ГОСТ 12393-2013, IDT). Арматура контактної мережі залізниці лінійна. Загальні технічні умови
 1380. ДСТУ EN 1241:2008 (EN 1241:1998, ІDT). Клеї. Метод визначення кислотного числа
 1381. ДСТУ Б EN 12431:2016 (EN 12431:2013, ІDT). Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення товщини теплоізоляції в плаваючих підлогах
 1382. ДСТУ EN 12451:2015 (EN 12451:2012, IDT). Мідь і мідні сплави. Безшовні труби круглого перерізу для теплообмінників
 1383. ДСТУ EN 12452:2015 (EN 12452:2012, IDT). Мідь і мідні сплави. Безшовні катані ребристі труби для теплообмінників
 1384. ДСТУ EN 12464-1:2016 (EN 12464-1:2011, IDT). Світло та освітлення. Освітлення робочих місць. Частина 1. Внутрішні робочі місця
 1385. ДСТУ EN 12477:2006 (EN 12477:2001, IDT). Рукавиці захисні для зварювальників
 1386. ДСТУ EN 12484-4:2007 (EN 12484-4:2002, ІDT). Зрошувальна техніка. Системи зрошення газонів автоматичні. Частина 4. Установлення та введення в експлуатацію
 1387. ДСТУ EN 12484-5:2007 (EN 12484-5:2002, ІDT). Зрошувальна техніка. Системи зрошення газонів автоматичні. Частина 5. Методи випробування систем
 1388. ДСТУ EN 12517-2002 (EN 12517:1998, ІDT). Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Критерії приймання для радіографічного контролю зварних з'єднань
 1389. ДСТУ EN 12583:2013 (EN 12583:2000, ІDT). Системи транспортування газу. Станції компресорні. Настанови щодо проектування та експлуатування
 1390. ДСТУ EN 12591:2017 (EN 12591:2009, IDT). Бітум та бітумні в'яжучі. Технічні вимоги до дорожніх бітумів
 1391. ДСТУ EN 12599:2005 (EN 12599:2000, ІDT). Системи вентиляції та кондиціонування повітря. Процедури випробування та методи вимірювання під час здавання в експлуатацію систем вентиляції та кондиціонування повітря
 1392. ДСТУ EN 12629-2:2014 (EN 12629-2:2002+A1:2010, ІDT). Машини для виготовлення будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Машини для виготовлення блоків
 1393. ДСТУ Б EN 12667:2016 (EN 12667:2001, IDT). Теплоізоляційні характеристики будівельних матеріалів і виробів. Випробування теплового опору методом гарячої захищеної пластини, оснащеної тепломіром матеріалів з високим і середнім значеннями теплового оп.
 1394. ДСТУ EN 12668-1:2015 (EN 12668-1:2010, IDT). Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація обладнання для ультразвукового контролю. Частина 1. Прилади
 1395. ДСТУ EN 12668-2:2015 (EN 12668-2:2010, IDT). Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація обладнання для ультразвукового контролю. Частина 2. Перетворювачі
 1396. ДСТУ EN 12668-3:2015 (EN 12668-3:2013, IDT). Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація обладнання для ультразвукового контролю. Частина 3. Комбіноване обладнання
 1397. ДСТУ EN 12680-1:2015 (EN 12680-1:2003, IDT). Литво. Ультразвуковий контроль. Частина 1. Відливки зі сталі загальної призначеності
 1398. ДСТУ EN 12697-24:2018 (EN 12697-24:2012, IDT). Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 24. Опір втомі
 1399. ДСТУ EN 12792:2008 (EN 12792:2003, IDT). Системи вентиляції та кондиціонування повітря. Терміни та визначення понять. Умовні познаки
 1400. ДСТУ EN 12831-1:2017 (EN 12831-1:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Метод розрахунку проектного теплового навантаження. Частина 1. Теплове навантаження, Модуль М3-3
 1401. ДСТУ CEN/TR 12831-2:2017 (CEN/TR 12831-2:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Метод розрахунку проектного теплового навантаження. Частина 2. Пояснення та обгрунтування EN 12831-1, Модуль М3-3
 1402. ДСТУ EN 12831-3:2017 (EN 12831-3:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Метод розрахунку проектного теплового навантаження. Частина 3. Теплове навантаження систем гарячого водопостачання та характеристика потреб, Модулі М8-2, М8-3
 1403. ДСТУ CEN/TR 12831-4:2017 (CEN/TR 12831-4:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Метод розрахунку проектного теплового навантаження. Частина 4. Пояснення та обгрунтування EN 12831-3, Модулі М8-2, M8-3
 1404. ДСТУ Б EN 12845:2011. Частина 1. (Скан). Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування (EN 12845:2004+А2:2009, IDT)
 1405. ДСТУ EN 12845:2016 (EN 12845:2015, IDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування
 1406. ДСТУ Б EN 12845:2011. Частина 2. (Скан). Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування (EN 12845:2004+А2:2009, IDT)
 1407. ДСТУ CEN/TS 12872:2009 (CEN/TS 12872:2007, IDT). Плити деревинні. Настанови щодо використання високонавантажуваних плит для підлоги, стін і дахів
 1408. ДСТУ EN 12882:2015 (EN 12882:2015, IDT). Стрічки конвеєрні загального призначення. Вимоги щодо електробезпеки та вогнестійкості
 1409. ДСТУ EN 1290-2002 (EN 1290:1998, IDT). Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Магнітопорошковий контроль зварних з'єднань (cкасовано - наказ УкрНДНЦ N 182 2016р.)
 1410. ДСТУ EN 1291-2002 (EN 1291:1998, ІDT). Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Магнітопорошковий контроль зварних з'єднань. Критерії приймання
 1411. ДСТУ prEN 12937-2002 (prEN 12937:1997, ІDT). Безпечність машин. Технічні правила та вимоги до підіймально-транспортних засобів
 1412. ДСТУ EN 12945:2012 (EN 12945:2008, ІDT). Вапнувальні матеріали. Визначення коефіцієнта нейтралізації. Титрометричні методи
 1413. ДСТУ EN 12952-1:2015 (EN 12952-1:2015, IDT) Котли водотрубні та допоміжне устатковання. Частина 1. Загальні положення
 1414. ДСТУ EN 12952-3:2015 (EN 12952-3:2011, IDT). Котли водотрубні та допоміжне устатковання. Частина 3. Проектування та обчислення стосовно складників котлів, що перебувають під тиском
 1415. ДСТУ EN 12952-5:2015 (EN 12952-5:2011, IDT). Котли водотрубні та допоміжне устатковання. Частина 5. Якість виготовлення та конструкція складників котлів, що перебувають під тиском
 1416. ДСТУ EN 12952-6:2015 (EN 12952-6:2011, IDT). Котли водотрубні та допоміжне устатковання. Частина 6. Перевіряння під час виготовлення; документація та маркування складників котлів, що перебувають під тиском
 1417. ДСТУ EN 12952-7:2015 (EN 12952-7:2012, IDT). Котли водотрубні та допоміжне устатковання. Частина 7. Вимоги до оснащення котлів
 1418. ДСТУ EN 12953-2:2015 (EN 12953-2:2012, IDT). Котли жаротрубні. Частина 2. Матеріали для частин котлів, що перебувають під тиском, і суміжне обладнання
 1419. ДСТУ EN 12953-3:2017 (EN 12953-3:2016, IDT). Котли жаротрубні. Частина 3. Проектування та розрахування для складників, які перебувають під тиском
 1420. ДСТУ EN 12953-6:2015 (EN 12953-6:2011, IDT). Котли жаротрубні. Частина 6. Вимоги до оснащення котлів
 1421. ДСТУ EN 12975-1-2001 (EN 12975-1:2000, ІDT). Системи теплові сонячні та їхні компоненти. Колектори сонячні. Частина 1. Загальні технічні вимоги
 1422. ДСТУ EN 13001-1:2016 (EN 13001-1:2015, IDT) Крани. Загальні положення конструювання. Частина 1. Загальні принципи та вимоги
 1423. ДСТУ EN 13015:2013 (EN 13015:2001 + A1:2008, ІDT). Технічне обслуговування ліфтів і ескалаторів. Норми для інструкцій з технічного обслуговування
 1424. ДСТУ EN 13018:2005 (EN 13018:2001, ІDT). Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Загальні вимоги
 1425. ДСТУ EN 13018:2017 (EN 13018:2016, IDT). Неруйнівний контроль. Візуальний контроль. Загальні принципи
 1426. ДСТУ EN 13024-2:2008 (EN 13024-2:2004, ІDT). Скло в будівництві. Скло загартоване боросилікатне захисне. Частина 2. Оцінювання відповідності продукції
 1427. ДСТУ EN 1303:2014 (EN 1303:2005 + EN 1303:2005/AC:2008, ІDT). Будівельна фурнітура. Циліндрові механізми для замків. Технічні вимоги та методи випробування
 1428. ДСТУ EN 13032-4:2017 (EN 13032-4:2015, IDT). Світло та освітлення. Вимірювання та представлення фотометричних даних ламп та світильників. Частина 4. Світлодіодні лампи, модулі та світильники
 1429. ДСТУ EN 13053:2013 (EN 13053:2006, ІDT). Системи вентиляції та кондиціювання повітря. Кондиціонери повітря центральні. Номінальні та робочі характеристики складових частин та секцій
 1430. ДСТУ EN 13067:2016 (EN 13067:2012, IDT). Персонал, який виконує зварювання пластмас. Кваліфікаційні випробування зварювальників. Зварні термопластичні конструкції
 1431. ДСТУ EN 13068-1:2007 (EN 13068-1:1999, ІDT). Неруйнівний контроль. Радіоскопічний контроль. Частина 1. Кількісне вимірювання властивостей зображення
 1432. ДСТУ EN 13087-5:2015 (EN 13087-5:2012, IDT). Шоломи захисні. Методи випробування. Частина 5. Міцність системи кріплення
 1433. ДСТУ EN 1310:2005 (EN 1310:1997, ІDT). Лісоматеріали круглі та пиляні. Метод вимірювання параметрів
 1434. ДСТУ EN 1311-2001 (EN 1311:1997, ІDT). Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи вимірювання біологічних пошкоджень
 1435. ДСТУ EN 13120:2014 (EN 13120:2009+A1:2014, ІDT). Внутрішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки
 1436. ДСТУ EN 13123-2:2006 (EN 13123-2:2004, IDT). Вікна, двері та жалюзі. Стійкість до вибуху. Класифікація та технічні вимоги. Частина 2. Діапазон випробування
 1437. ДСТУ EN 13124-2:2006 (EN 13124-2:2004, IDT). Вікна, двері та жалюзі. Стійкість до вибуху. Метод випробування. Частина 2. Діапазон випробування
 1438. ДСТУ ГОСТ 1.3:2013 (ГОСТ 1.3-2008, IDT). Міждержавна система стандартизації. Правила та методи прийняття міжнародних та регіональних стандартів як міждержавних стандартів
 1439. ДСТУ EN 13135:2016 (EN 13135:2013, IDT). Безпечність вантажопідіймальних кранів. Проектування. Вимоги до устатковання
 1440. ДСТУ EN 1315-1-2001 (EN 1315-1:1997, ІDT). Класифікація за розмірами. Частина 1. Лісоматеріали круглі листяні
 1441. ДСТУ EN 1315-2-2001 (EN 1315-2:1997, ІDT). Класифікація за розмірами. Частина 2. Круглі лісоматеріали хвойних порід
 1442. ДСТУ prEN 13155-2001 (prEN 13155:1998, IDT). Вантажопідіймальні крани. Пристрої вантажозахоплювальні знімні. Вимоги безпеки
 1443. ДСТУ EN 13155:2014 (EN 13155:2003+A2:2009, ІDT). Вантажопідіймальні крани. Вимоги щодо безпеки. Пристрої вантажозахоплювальні знімні
 1444. ДСТУ EN 13157:2014 (EN 13157:2004+A1:2009, ІDT). Вантажопідіймальні крани. Вимоги безпеки. Крани з ручним приводом
 1445. ДСТУ EN 1316-1:2005 (EN 1316-1:1997, ІDT). Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук
 1446. ДСТУ EN 1316-3:2005 (EN 1316-3:1997, ІDT). Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 3. Ясен, клен та явір
 1447. ДСТУ EN 1316-2:2005 (EN 1316-2:1997, ІDT). Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 2. Тополя
 1448. ДСТУ Б EN 13163:2012 (EN 13163:2008, IDT). Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби зі спіненого полістиролу (EPS). Технічні умови
 1449. ДСТУ Б EN 13172:2016 (EN 13172:2012, ІDT). Вироби теплоізоляційні. Оцінка відповідності
 1450. ДСТУ EN 13184:2015 (EN 13184:2001, IDT). Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Манометричний метод
 1451. ДСТУ CEN/TR 13201-1:2016 (CEN/TR 13201-1:2014, IDT). Вуличне освітлення. Частина 1. Вибір класів освітлення
 1452. ДСТУ EN 13201-2:2016 (EN 13201-2:2015, IDT). Вуличне освітлення. Частина 2. Технічні вимоги
 1453. ДСТУ EN 13201-3:2016 (EN 13201-3:2015, IDT). Вуличне освітлення. Частина 3. Розрахунок робочих параметрів
 1454. ДСТУ EN 13201-4:2016 (EN 13201-4:2015, IDT). Вуличне освітлення. Частина 4. Методи вимірювання світлових характеристик
 1455. ДСТУ EN 13201-5:2016 (EN 13201-5:2015, IDT). Вуличне освітлення. Частина 5. Показники енергетичної ефективності
 1456. ДСТУ EN 132:2004 (EN 132:1998, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів дихання. Терміни та піктограми
 1457. ДСТУ EN 13226:2007 (EN 13226:2002, ІDT). Покриви дерев'яні для підлоги. Суцільні паркетні планки з пазами та(або) гребенями. Загальні технічні умови
 1458. ДСТУ EN 13230-1:2015 (EN 13230-1:2009, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Бетонні шпали та опори. Частина 1. Загальні вимоги
 1459. ДСТУ EN 13230-2:2015 (EN 13230-2:2009, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Бетонні шпали та опори. Частина 2. Попередньо напружені шпали моноблочні
 1460. ДСТУ EN 13230-3:2015 (EN 13230-3:2009, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Бетонні шпали та опори. Частина 3. Посилені шпали з подвійним блоком
 1461. ДСТУ EN 13230-4:2015 (EN 13230-4:2009, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Бетонні шпали та опори. Частина 4. Попередньо напружені опори для перемикачів і перетину
 1462. ДСТУ EN 13232-2:2015 (EN 13232-2:2003+A1:2011, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Стрілки та переїзди. Частина 2. Вимоги до геометричної конструкції
 1463. ДСТУ EN 13232-3:2015 (EN 13232-3:2003+A1:2011, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Стрілки та переїзди. Частина 3. Вимоги до колеса/рейки взаємодії
 1464. ДСТУ EN 13232-4:2015 (EN 13232-4:2005+A1:2011, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Стрілки та переїзди. Частина 4. Включення та виявлення блокування
 1465. ДСТУ EN 13232-5:2015 (EN 13232-5:2005+A1:2011, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Стрілки та переїзди. Частина 5. Стрілки
 1466. ДСТУ EN 13232-9:2015 (EN 13232-9:2006+A1:2011, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Стрілки та переїзди. Частина 9. Плани
 1467. ДСТУ EN 13237:2017 (EN 13237:2012, IDT). Потенційно вибухонебезпечні середовища. Терміни та визначення для устатковання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах
 1468. ДСТУ Б EN 13238:2011 (EN 13238:2010, IDT). Випробування будівельних виробів щодо реакції на вогонь. Методи кондиціювання та загальні правила відбирання основи
 1469. ДСТУ EN 13241-1:2013 (EN 13241-1:2003 + A1:2011, ІDT). Двері та ворота промислових, торговельних та гаражних приміщень. Стандарт на продукцію. Частина 1. Технічні вимоги до виробів, крім вимог щодо вогнетривкості та димозахисту
 1470. ДСТУ EN 13241:2017 (EN 13241:2003+A2:2016, IDT). Двері та ворота промислових, торговельних і гаражних приміщень. Стандарт на продукцію, експлуатаційні характеристики
 1471. ДСТУ EN 13249:2005 (EN 13249:2000, ІDT). Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для застосування в дорожньому будівництві (за винятком залізничних колій та асфальтових покриттів)
 1472. ДСТУ EN 13251:2017 (EN 13251:2016, IDT). Геотекстиль та вироби, що належать до геотекстилю. Характеристики, потрібні для використання під час виконання земляних робіт, будівництва фундаментів та підпорних конструкцій
 1473. ДСТУ EN 13253:2006 (EN 13253:2000, ІDT). Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для використання в роботах з контролювання ерозії (захист узбережжя, берегові покриви)
 1474. ДСТУ EN 13255:2008 (EN 13255:2000, ІDT). Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для застосування в спорудженні каналів
 1475. ДСТУ EN 13256:2006 (EN 13256:2000, ІDT). Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для використання в конструкціях тунелів і підземних споруд
 1476. ДСТУ EN 13257:2008 (EN 13257:2000, ІDT). Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики щодо застосування для розміщення твердих відходів
 1477. ДСТУ EN 13257:2017 (EN 13257:2016, IDT). Геотекстиль та вироби, що належать до геотекстилю. Характеристики, потрібні для використання під час утилізації твердих відходів
 1478. ДСТУ EN 13265:2008 (EN 13265:2000, ІDT). Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для використання в проектах щодо утримання рідких відходів
 1479. ДСТУ EN 1330-1:2016 (EN 1330-1:2014, IDT). Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 1. Перелік загальних термінів
 1480. ДСТУ EN 13300:2012 (EN 13300:2001, IDT). Фарби та лаки. Водно-дисперсійні лакофарбові матеріали та системи покриттів для внутрішніх стін і стель. Класифікація
 1481. ДСТУ EN 1330-3:2008 (EN 1330-3:1997, ІDT). Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 3. Терміни стосовно промислового радіаційного контролю
 1482. ДСТУ EN 1330-4:2016 (EN 1330-4:2010, IDT). Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 4. Терміни стосовно ультразвукового контролю
 1483. ДСТУ EN 1330-7:2009 (EN 1330-7:2005, ІDT). Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 7. Терміни, застосовні в магнітопорошковому контролі
 1484. ДСТУ EN 1330-8:2016 (EN 1330-8:1998, IDT). Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 8. Терміни, які використовують у контролі герметичності
 1485. ДСТУ EN 1330-9:2016 (EN 1330-9:2009, IDT). Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 9. Терміни, які використовують в акустико-емісійному контролі
 1486. ДСТУ EN 1330-10:2016 (EN 1330-10:2003, IDT). Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 10. Терміни, які використовують у візуальному контролі
 1487. ДСТУ EN 13313:2009 (EN 13313:2001, ІDT). Установки холодильні та теплові насоси. Компетентність персоналу
 1488. ДСТУ ГОСТ 13320:2008. Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия
 1489. ДСТУ EN 13329:2009 (EN 13329:2006, ІDT). Покриви для підлоги шаруваті. Елементи з лицьовим шаром на термореактивних смолах амінопласту. Технічні вимоги та методи випробування
 1490. ДСТУ EN 13348:2015 (EN 13348:2008, IDT). Мідь і мідні сплави. Безшовні круглі мідні труби для медичних газів або вакууму
 1491. ДСТУ EN 13362:2008 (EN 13362:2005, ІDT). Геосинтетичні бар'єри. Необхідні характеристики для використання в спорудженні каналів
 1492. ДCТУ OIML R 134-1:2010 (OIML R 134-1:2006, IDT). Прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі та вимірювання навантажень на вісь. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування
 1493. ДСТУ EN 13414-1:2014 (EN 13414-1:2003+A2:2008, ІDT). Стропи сталеві канатні. Безпечність. Стропи вантажопідйомні
 1494. ДСТУ EN 13414-2:2014 (EN 13414-2:2003+A2:2008, ІDT). Стропи із сталевих дротяних канатів. Безпечність. Частина 2. Технічні вимоги до інформації з використання та обслуговування устатковання, що представляється виробником
 1495. ДСТУ-ЗТ OIML R 134-2:2010 (OІML R 134-2:2004, ІDT). Прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі. Повне зважування транспортних засобів. Частина 2. Форма звіту про випробування
 1496. ДСТУ EN 13445-5:2015 (EN 13445-5:2014, IDT). Посудини, що працюють під тиском без вогневого підведення тепла. Частина 5. Контролювання та випробування
 1497. ДСТУ EN 13446:2009 (EN 13446:2002, IDT). Плити деревинні. Метод визначення опору витягуванню елементів кріплення
 1498. ДСТУ EN 13477-1:2016 (EN 13477-1:2001, IDT). Неруйнівний контроль. Акустична емісія. Характеристика устатковання. Частина 1. Технічні характеристики устатковання
 1499. ДСТУ EN 13477-2:2016 (EN 13477-2:2010, IDT). Неруйнівний контроль. Акустична емісія. Характеристика устатковання. Частина 2. Експлуатаційні показники
 1500. ДСТУ EN 13481-2:2015 (EN 13481-2:2012, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Експлуатаційні вимоги до систем кріплення. Частина 2. Системи кріплення для залізобетонних шпал
 1501. ДСТУ EN 13481-3:2015 (EN 13481-3:2012, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Експлуатаційні вимоги до систем кріплення. Частина 3. Системи кріплення для дерев'яних шпал
 1502. ДСТУ EN 13481-5:2015 (EN 13481-5:2012, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Експлуатаційні вимоги до систем кріплення. Частина 5. Системи кріплення для частини колії з рейками на поверхні та з рейками, вбудованими в каналі
 1503. ДСТУ EN 13481-7:2015 (EN 13481-7:2012, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Експлуатаційні вимоги до систем кріплення. Частина 7. Спеціальні системи кріплення для стрілок та переїздів і перевірення рейок
 1504. ДСТУ EN 13501-1:2016 (EN 13501-1:2007+A1:2009, IDT). Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація за результатами випробувань щодо реакції на вогонь
 1505. ДСТУ EN 13501-2:2016 (EN 13501-2:2007+A1:2009, IDT). Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 2. Класифікація за результатами випробувань на вогнестійкість, крім складників вентиляційних систем
 1506. ДСТУ EN 13501-3:2016 (EN 13501-3:2005+A1:2009, IDT). Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 3. Класифікація за результатами випробувань на вогнестійкість виробів та конструкцій, які використовують в інженерних ...
 1507. ДСТУ EN 13501-5:2016 (EN 13501-5:2005+A1:2009, IDT). Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 5. Класифікація за результатами випробувань стійкості покрівель до зовнішнього вогневого впливу
 1508. ДСТУ EN 13501-6:2016 (EN 13501-6:2014, IDT). Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 6. Класифікація електричних кабелів за реакцією на вогонь
 1509. ДСТУ EN 135:2004 (EN 135:1998, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів дихання. Перелік рівнозначних термінів
 1510. ДСТУ EN 13561:2016 (EN 13561:2015, IDT). Зовнішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки
 1511. ДСТУ EN 13565-1:2015 (EN 13565-1:2003+A1:2007, ІDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи пінного пожежогасіння. Частина 1. Вимоги до компонентів та методи їх випробування
 1512. ДСТУ EN 13601:2010 (EN 13601:2002, ІDT). Мідь та мідні сплави. Пруток, шина та дріт мідні загальної електричної призначеності. Технічні умови
 1513. ДСТУ EN 136:2003 (EN 136:1998, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів дихання. Маски. Вимоги, випробовування, марковання (див. Поправку N 1)
 1514. ДСТУ EN 136:2003/Поправка N 1:2015 (EN 136:1998/АС:2003, IDT). Засоби індивідуального захисту органів дихання. Маски. Вимоги, випробовування, марковання
 1515. ДСТУ EN 13674-1:2015 (EN 13674-1:2011, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Залізниця. Частина 1. Залізничні рейки Вігноле 46 кг/м та вище
 1516. ДСТУ EN 13674-2:2015 (EN 13674-2:2006+A1:2010, IDT) Залізничний транспорт. Колія. Залізниця. Частина 2. Стрілки та переїзди, які використовують рейки у поєднанні з залізничними рейками Вігноле 46 кг/м і вище
 1517. ДСТУ EN 13674-3:2015 (EN 13674-3:2006+A1:2010, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Залізниця. Частина 3. Позначення рейок
 1518. ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT). Одяг захисний. Загальні вимоги
 1519. ДСТУ EN 1369:2005 (EN 1369:1996, ІDT). Литво. Контроль магнітопорошковий
 1520. ДСТУ EN 13736:2010 (EN 13736:2003+A1:2009, ІDT). Верстати. Преси пневматичні. Вимоги щодо безпеки
 1521. ДСТУ EN 13763-23:2013 (EN 13631-23:2002, ІDT). Вибухові речовини для цивільного застосування. Детонатори та реле. Частина 23. Визначення швидкості ударної хвилі в ударній трубці
 1522. ДСТУ EN 13763-24:2013 (EN 13631-24:2002, ІDT). Вибухові речовини для цивільного застосування. Детонатори та реле. Частина 24. Визначення опору електричної ізоляції ударної трубки
 1523. ДСТУ EN 13763-25:2013 (EN 13631-25:2004, ІDT). Вибухові речовини для цивільного застосування. Детонатори та реле. Частина 25. Визначення передавальної здатності поверхневих з'єднувачів, реле та з'єднувального приладдя
 1524. ДСТУ EN 13771-2:2013 (EN 13771-2:2007, IDТ). Компресори та конденсатори для охолодження. Методи випробування з перевіряння робочих характеристик. Частина 2. Агрегати компресорно-конденсаторні
 1525. ДСТУ EN 13788:2008 (EN 13788:2001, ІDT). Металообробчі верстати. Безпека. Верстати токарні багатошпиндельні автоматичні
 1526. ДСТУ Б EN ISO 13790:2011 (EN ISO 13790:2008, IDT). (Скан). Енергоефективність будинків. Розрахунок енергоспоживання на опалення та охолодження
 1527. ДСТУ EN 13803-1:2015 (EN 13803-1:2010, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Проектні параметри колії шириною 1435 мм та ширше. Частина 1. Звичайна лінія
 1528. ДСТУ EN 13803-2:2015 (EN 13803-2:2006+A1:2009, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Проектні параметри колії шириною 1435 мм та ширше. Частина 2. Стрілки та переїзди й порівняльні розрахункові ситуації вирівнювання з різкими змінами кривизни
 1529. ДСТУ EN 13819-1:2005 (EN 13819-1:2002, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів слуху. Випробування. Частина 1. Методи випробування механічних властивостей
 1530. ДСТУ EN 13819-2:2005 (EN 13819-2:2002, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів слуху. Випробування. Частина 2. Методи випробування акустичних властивостей
 1531. ДСТУ EN 13823:2015 (EN 13823:2010+A1:2014, IDT). Випробування будівельних виробів щодо реакції на вогонь. Будівельні вироби, за винятком покривів для підлог, які піддають термічній дії поодинокого предмета, що горить
 1532. ДСТУ ISO 13847:2018 (ISO 13847:2013, IDT). Нафтова та газова промисловість. Трубопровідні транспортні системи. Зварювання трубопроводів
 1533. ДСТУ EN 13857-1:2006 (EN 13857-1:2003, ІDT). Вибухові речовини для цивільного застосування. Частина 1. Термінологія
 1534. ДСТУ EN 13862:2008 (EN 13862:2001, ІDТ). Машини для обробляння підлоги. Безпека (замінений на ДСТУ EN 13862:2014)
 1535. ДСТУ EN 13898:2010 (EN 13898:2003+A1:2009, ІDT). Верстати. Металообробчі верстати для пиляння холодного металу. Вимоги щодо безпеки
 1536. ДСТУ EN 13941:2016 (EN 13941:2009+A1:2010, IDT). Проектування та будівництво попередньо ізольованих систем трубопроводів із нерухомою ізоляцією для розподільчих мереж опалення
 1537. ДСТУ EN 13942:2018 (EN 13942:2009, IDT; ISO 14313:2007, MOD). Нафтова і газова промисловість. Трубопровідні системи транспортування. Лінійні крани (див. Поправку N 1)
 1538. ДСТУ EN 13942:2018/Поправка N 1:2018 (EN 13942:2009/АС:2009, IDT; ISO 14313:2007/Cor 1:2009, MOD). Нафтова і газова промисловість. Трубопровідні системи транспортування. Лінійні крани
 1539. ДСТУ ГОСТ 13955:2008. Резьбовая часть арматуры для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 1540. ДСТУ ГОСТ 13956:2008. Ниппели для соединения трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 1541. ДСТУ ГОСТ 13957:2008. Гайки накидные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 1542. ДСТУ ГОСТ 13958:2008. Гайки для крепления соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 1543. ДСТУ ГОСТ 13959:2008. Проходники прямые для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 1544. ДСТУ ГОСТ 13960:2008. Проходники фланцевые для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 1545. ДСТУ ГОСТ 13961:2008. Переходники прямые для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 1546. ДСТУ ГОСТ 13962:2008. Угольники проходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 1547. ДСТУ ГОСТ 13963:2008. Угольники фланцевые проходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 1548. ДСТУ ГОСТ 13964:2008. Тройники проходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 1549. ДСТУ ГОСТ 13965:2008. Тройники переходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 1550. ДСТУ ГОСТ 13966:2008. Тройники фланцевые проходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 1551. ДСТУ ГОСТ 13967:2008. Крестовины проходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 1552. ДСТУ ГОСТ 13968:2008. Крестовины переходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 1553. ДСТУ ГОСТ 13969:2008. Проходники ввертные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 1554. ДСТУ ГОСТ 13970:2008. Угольники ввертные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 1555. ДСТУ ГОСТ 13971:2008. Тройники ввертные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 1556. ДСТУ ГОСТ 13972:2008. Крестовины ввертные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 1557. ДСТУ ГОСТ 13973:2008. Пробки для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 1558. ДСТУ ГОСТ 13974:2008. Заглушки гнезд под ввертную арматуру для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 1559. ДСТУ ГОСТ 13976:2008. Крышки для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 1560. ДСТУ EN 13977:2014 (EN 13977:2011, ІDT). Залізничний транспорт. Залізничні колії. Вимоги щодо безпеки для переносних машин і візків для будівництва та технічного обслуговування
 1561. ДСТУ EN 13985:2010 (EN 13985:2003+A1:2009, ІDT). Верстати. Ножиці гільйотинні. Вимоги щодо безпеки
 1562. ДСТУ EN 140:2004. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Півмаски і чвертьмаски. Вимоги, випробовування, маркування (див. Поправку N1)
 1563. ДСТУ EN 140:2004/Поправка N 1:2015 (EN 140:1998/АС:1999, IDT). Засоби індивідуального захисту органів дихання. Півмаски і чвертьмаски. Вимоги, випробовування, маркування
 1564. ДСТУ EN 14096-1:2006 (EN 14096-1:2003, ІDT). Неруйнівний контроль. Оцінювання цифрових радіографічних плівкових систем. Частина 1. Визначення, кількісні виміри параметрів якості зображення, стандартна контрольна плівка та контроль якості
 1565. ДСТУ EN 14096-2:2006 (EN 14096-2:2003, ІDT). Неруйнівний контроль. Оцінювання цифрових радіографічних плівкових систем. Частина 2. Мінімальні вимоги
 1566. ДСТУ EN ISO 14120:2016 (EN ISO 14120:2015, IDT; ISO 14120:2015, IDT). Безпечність машин. Захисні огорожі. Основні вимоги до проектування і конструкції нерухомих і знімних захисних огорож
 1567. ДСТУ EN 14127:2014 (EN 14127:2011, ІDT). Неруйнівний контроль. Ультразвукове вимірювання товщини
 1568. ДСТУ EN 14141:2018 (EN 14141:2013, IDT). Крани для транспортування природного газу трубопроводами. Вимоги до робочих характеристик та випробування
 1569. ДСТУ EN 14154-1:2015 (EN 14154-1:2007, ІDT). Лічильники води. Частина 1. Загальні технічні вимоги
 1570. ДСТУ EN ISO 14175:2014 (EN ІSO 14175:2008, ІDT). Матеріали зварювальні. Захисні гази для дугового зварювання та різання
 1571. ДСТУ EN 14203:2006 (EN 14203:2004, IDT). Жалюзі та жалюзі-штори. Ефективність передавального механізму з карданним валом. Вимоги та методи випробування
 1572. ДСТУ EN 143:2002 (EN 143:2000, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів дихання. Протиаерозольні фільтри. Вимоги, випробування, маркування
 1573. ДСТУ EN 14336:2017 (EN 14336:2004, IDT). Системи опалення будівель. Монтування та введення в експлуатацію систем опалення на водній основі
 1574. ДСТУ EN 14337:2017 (EN 14337:2005, IDT). Системи опалення будівель. Проектування та монтування електричних систем опалення приміщення прямої дії
 1575. ДСТУ EN 14339:2016 (EN 14339:2005, IDT). Протипожежна техніка. Гідранти пожежні підземні. Загальні вимоги та методи випробування
 1576. ДСТУ EN 1434-1:2017 (EN 1434-1:2015, IDT). Теплолічильники. Частина 1. Загальні вимоги
 1577. ДСТУ EN 1434-2:2017 (EN 1434-2:2015, IDT). Теплолічильники. Частина 2. Вимоги до конструкції
 1578. ДСТУ EN 1434-3:2017 (EN 1434-3:2015, IDT). Теплолічильники. Частина 3. Обмін даними та інтерфейси
 1579. ДСТУ EN 1434-4:2017 (EN 1434-4:2015, IDT). Теплолічильники. Частина 4. Випробування для затвердження типу
 1580. ДСТУ EN 1434-5:2017 (EN 1434-5:2015, IDT). Теплолічильники. Частина 5. Первинна повірка
 1581. ДСТУ EN 1434-6:2017 (EN 1434-6:2015, IDT). Теплолічильники. Частина 6. Монтаж, уведення в експлуатацію, контроль в експлуатації та технічне обслуговування
 1582. ДСТУ ЕN 1434-1:2006 (ЕN 1434-1:1997, IDT). Теплолічильники. Частина 1. Загальні вимоги
 1583. ДСТУ ЕN 1434-2:2006 (ЕN 1434-2:1997, IDT). Теплолічильники. Частина 2. Вимоги до конструкції
 1584. ДСТУ ЕN 1434-3:2005 (ЕN 1434-3:1997, IDT). Теплолічильники. Частина 3. Обмін даними та інтерфейси
 1585. ДСТУ ЕN 1434-4:2006 (ЕN 1434-4:1997, IDT).Теплолічильники. Частина 4. Випробування для затвердження типу
 1586. ДСТУ ЕN 1434-5:2006 (ЕN 1434-5:1997, IDT). Теплолічильники. Частина 5. Первинна повірка
 1587. ДСТУ ЕN 1434-6:2006 (ЕN 1434-6:1997, IDT). Теплолічильники. Частина 6. Монтаж, уведення в експлуатацію, контроль в експлуатації й технічне обслуговування
 1588. ДСТУ EN 14383-1:2014. Запобігання злочинам. Місцеве планування та проектування будівель. Частина 1. Визначення понять спеціальних термінів (EN 14383-1:2006, ІDT)
 1589. ДСТУ CEN/TR 14383-2:2014 (CEN/TR 14383-2:2007, ІDT). Запобігання злочинам. Місцеве планування та проектування будівель. Частина 2. Місцеве планування
 1590. ДСТУ CEN/TR 14383-7:2014 (CEN/TR 14383-7:2009, ІDT). Запобігання злочинам. Місцеве планування та проектування будівель. Частина 7. Проектування та управління об'єктами громадського транспорту
 1591. ДСТУ CEN/TR 14383-8:2014 (CEN/TR 14383-8:2009, ІDT). Запобігання злочинам. Місцеве планування та проектування будівель. Частина 8. Захист будівель та місць забудови від кримінальних атак автотранспортними засобами
 1592. ДСТУ EN 14384:2016 (EN 14384:2005, IDT). Протипожежна техніка. Гідранти пожежні наземні. Загальні вимоги та методи випробування
 1593. ДСТУ EN 14387:2017 (EN 14387:2004 + A1:2008, IDT). Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтри протигазові та фільтри скомбіновані. Вимоги, випробування, маркування
 1594. ДСТУ EN 14404:2007 (EN 14404:2004, ІDT). Спорядження індивідуального захисту. Наколінники для роботи у позі напівсидячи з опиранням на коліно
 1595. ДСТУ EN 14419:2016 (EN 14419:2009, IDT). Розподільчі мережі опалення. Попередньо ізольовані системи здвоєних трубопроводів із нерухомою ізоляцією для підземного прокладання мереж гарячого водопостачання. Системи спостереження
 1596. ДСТУ EN 14450:2007 (EN 14450:2005, ІDT). Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість до зламування. Шафи для безпечного зберігання
 1597. ДСТУ EN 14458:2007 (EN 14458:2004, IDT). Засоби індивідуального захисту очей. Захисні щитки й маски для використання пожежниками та високоефективні захисні промислові каски, що їх застосовують пожежники, служби швидкої допомоги та в надзвичайних ...
 1598. ДСТУ EN 14460:2018 (EN 14460:2018, IDT). Устатковання вибухостійке
 1599. ДСТУ EN 14492-1:2014 (EN 14492-1:2006+A1:2009 + EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010, ІDT). Крани вантажопідйомні. Лебідки та талі з механічним приводом. Частина 1. Лебідки з механічним приводом
 1600. ДСТУ EN 14492-2:2014 (EN 14492-2:2006+A1:2009 + EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010, ІDT). Крани вантажопідйомні. Лебідки та талі з механічним приводом. Частина 2. Талі з механічним приводом
 1601. ДСТУ EN 14509:2017 (EN 14509:2013, IDT). Панелі теплоізоляційні самосенсійні з двобічним металевим облицюванням. Вироби заводського виготовлення. Технічні умови
 1602. ДСТУ EN 14511-3:2007 (ІSO 14511-3:2004, ІDT). Кондиціонери повітряні, охолоджувачі рідини агрегатовані та насоси теплові компресорні з електроприводом для обігрівання й охолоджування приміщень. Частина 3. Методи випробування
 1603. ДСТУ CEN/TR 14568:2014 EN 54-2:1997 (CEN/TR 14568:2003, ІDT) Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Тлумачення положень
 1604. ДСТУ EN 14587-2:2015 (EN 14587-2:2009, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Стикове зварювання рейок. Частина 2. Нові класи рейок R220, R260, R260Mn та R350HT із рухомим зварювальним механізмом порівняно зі стаціонарним механізмом
 1605. ДСТУ EN 14597:2014 (EN 14597:2012, ІDT). Пристрої контролювання температури та обмежувачі температури систем генерації тепла
 1606. ДСТУ EN 14604:2009 (EN 14604:2005/AC:2008, ІDT). Системи пожежної сигналізації. Сигналізатори диму пожежні
 1607. ДСТУ EN 14637:2014 (EN 14637:2007, ІDT). Будівельна фурнітура. Електричне управління фіксацією систем пожежних/димових дверних конструкцій. Вимоги, методи випробувань, правила застосування та обслуговування
 1608. ДСТУ EN 14678-2:2013 (ІSO 14678-2:2007, ІDT). Устатковання та приладдя для скрапленого нафтового газу. Устатковання автозаправних станцій. Частина 2. Компоненти, крім роздавальних пристроїв, та вимоги до встановлення
 1609. ДСТУ EN 14700:2008 (EN 14700:2005, ІDT). Матеріали зварювальні. Зварювальні матеріали для наплавлення. Класифікація
 1610. ДСТУ CEN/TR 14748:2015 (CEN/TR 14748:2004, IDT). Неруйнівний контроль. Методологія кваліфікації методів неруйнівного контролю
 1611. ДСТУ EN 14870-1:2018 (EN 14870-1:2011, IDT; ISO 15590-1:2009, MOD). Нафтова та газова промисловість. Згини, виготовлені методом індукційного зварювання, фітинги та фланці для трубопровідних транспортних систем. Частина 1. Згини, виготовлені ...
 1612. ДСТУ EN 14870-2:2018 (EN 14870-2:2004, IDT; ISO 15590-2:2003, MOD). Нафтова та газова промисловість. Згини, виготовлені методом індукційного зварювання, фітинги та фланці для трубопровідних транспортних систем. Частина 2. Фітинги
 1613. ДСТУ EN 14870-3:2018 (EN 14870-3:2006, IDT; ISO 15590-3:2004, MOD). Нафтова та газова промисловість. Згини, виготовлені методом індукційного зварювання, фітинги та фланці для трубопровідних транспортних систем. Частина 3. Фланці
 1614. ДСТУ EN 149:2003 (EN 149:2001, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів дихання. Півмаски фільтрувальні для захисту від аерозолів. Вимоги, випробовування, маркування (скасовано - наказ УкрНДНЦ від 22.12.2017 N 448)
 1615. ДСТУ EN 149:2017 (EN 149:2001 + A1:2009, IDT). Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, випробовування, маркування
 1616. ДСТУ EN 1494:2014 (EN 1494:2000+A1:2008, ІDT). Домкрати рухомі або пересувні та подібне підіймальне устатковання
 1617. ДСТУ EN 1495:2010 (EN 1495:1997 + A2:2009, ІDT). Підіймальне устатковання. Платформи робочі щоглові. Вимоги щодо безпеки
 1618. ДСТУ CEN/TS 14972:2016 (CEN/TS 14972:2011, IDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи пожежогасіння тонкорозпиленою водою. Проектування та монтування
 1619. ДСТУ EN 14973:2016 (EN 14973:2015, IDT). Стрічки конвеєрні для підземного устатковання. Вимоги щодо електричної та пожежної безпеки
 1620. ДСТУ EN 14985:2014 (EN 14985:2012, ІDT). Крани вантажопідйомні. Крани з поворотною стрілою
 1621. ДСТУ ГОСТ 15.001:2009. Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения (скасовано з 01.01.2018 - наказ ДП «УкрНДНЦ» від 30 березня 2016 р. N 93)
 1622. ДСТУ EN 15004-1:2014 (EN 15004-1:2008, ІDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 1. Проектування, монтування та технічне обслуговування
 1623. ДСТУ EN 15004-10:2014 (EN 15004-10:2008, ІDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 10. Вогнегасна речовина ІG-541
 1624. ДСТУ EN 15004-4:2015 (EN 15004-4:2008, IDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 4. Вогнегасна речовина HFC 125
 1625. ДСТУ EN 15004-7:2014 (EN 15004-7:2008, ІDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 7. Вогнегасна речовина ІG-01
 1626. ДСТУ EN 15004-8:2014 (EN 15004-8:2008, ІDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 8. Вогнегасна речовина ІG-100
 1627. ДСТУ EN 15011:2014 (EN 15011:2011+A1:2014, ІDT). Вантажопідйомні крани. Мости і портальні крани
 1628. ДСТУ EN 15193-1:2017 (EN 15193-1:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Енергетичні вимоги до освітлення. Частина 1. Технічні характеристики, Модуль М9
 1629. ДСТУ EN 15232-1:2017 (EN 15232-1:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Частина 1. Вплив автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями. Модулі М10-4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10
 1630. ДСТУ CEN/TR 15232-2:2017 (CEN/TR 15232-2:2016, IDT). Енергоефективність будівель. Частина 2. Супроводження TR prEN 15232-1:2015. Модулі М10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 1631. ДСТУ Б EN 15232:2011 (EN 15232:2007, IDT). Енергоефективність будівель. Вплив автоматизації, моніторингу та управління будівлями
 1632. ДСТУ Б EN 15251:2011 (EN 15251:2007, IDT). Розрахункові параметри мікроклімату приміщень для проектування та оцінки енергетичних характеристик будівель по відношенню до якості повітря, теплового комфорту, освітлення та акустики
 1633. ДСТУ EN 1526:2009 (EN 1526:1997+A1:2008, ІDT). Безпечність промислових навантажувачів. Додаткові вимоги щодо автоматичного функціонування
 1634. ДСТУ EN 15267-1:2016 (EN 15267-1:2009, IDT). Якість повітря. Сертифікація автоматизованих вимірювальних систем. Частина 1. Основні положеня
 1635. ДСТУ CEN/TR 15276-1:2014 (CEN/TR 15276-1:2009, ІDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи аерозольного пожежогасіння. Частина 1. Вимоги до компонентів та методи їх випробувань
 1636. ДСТУ EN 15316-1:2017 (EN 15316-1:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 1. Загальні вимоги та відображення енергоефективності, Модулі М3-1, М3-4, М3-9, М8-1, М8-4
 1637. ДСТУ EN 15316-3:2017 (EN 15316-3:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 3. Теплорозподілення та холодорозподілення (гаряче водопостачання, опалення та охолодження), Модулі ...
 1638. ДСТУ EN 15316-5:2017 (EN 15316-5:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 5. Акумуляційні системи для опалення та гарячого водопостачання (крім охолодження), Модулі М3-8-1, М8-8-1
 1639. ДСТУ EN 15317:2015 (EN 15317:2013, IDT). Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Характеристика і верифікації обладнання для ультразвукової товщинометрії
 1640. ДСТУ ГОСТ 1535:2007 (ГОСТ 1535-2006, ІDT). Прутки мідні. Технічні умови
 1641. ДСТУ EN 15378-1:2017 (EN 15378-1:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Системи опалення та гарячого водопостачання будівель. Частина 1. Інспектування котлів, систем опалення та гарячого водопостачання, Модулі М3-11, М8-11
 1642. ДСТУ CEN/TR 15378-4:2017 (CEN/TR 15378-4:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Системи опалення та гарячого водопостачання будівель. Частина 4. Пояснення та обгрунтування EN 15378-3, Модулі М3-10 і М8-10
 1643. ДСТУ CEN/TS 15379:2014 (CEN/TS 15379:2006, ІDT). Управління будівлями. Термінологія та сфера застосування послуг
 1644. ДСТУ EN 15381:2015 (EN 15381:2008, ІDT). Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для використання в дорожніх конструкціях і асфальтобетонних покриттях
 1645. ДСТУ EN 15382:2017 (EN 15382:2013, IDT). Геосинтетичні бар'єри. Характеристики, потрібні для використання в транспортній інфраструктурі
 1646. ДСТУ EN 15458:2015 (EN 15458:2014, ІDT). Фарби та лаки. Лабораторний метод визначення ефективності плівкових біоцидів у покритті проти водоростей
 1647. ДСТУ EN 15459-1:2017 (EN 15459-1:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Процедура економічного оцінювання енергетичних систем будівлі. Частина 1. Процедури розрахунку. Модуль М1-14
 1648. ДСТУ CEN/TR 15459-2:2017 (CEN/TR 15459-2:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Процедура економічного оцінювання для енергетичних систем будівель. Частина 2. Пояснення та обгрунтування EN 15459-1, Модуль М1-14
 1649. ДСТУ EN 15495:2016 (EN 15495:2007, IDT). Неруйнівний контроль. Акустична емісія. Контролювання металевого устатковання, яке працює під тиском, під час контрольних випробувань. Визначення місцеположення джерел акустичної емісі
 1650. ДСТУ CEN/TR 15500-2:2017 (CEN/TR 15500-2:2016, IDT). Енергоефективність будівель. Управління установками опалення, вентиляції та кондиціонування. Частина 2. Супроводження TR prEN 15500-1:2015. Модулі М3-5, М4-5, М5-5
 1651. ДСТУ EN 15502-1:2017 (EN 15502-1:2012 + A1:2015, IDT). Котли опалювальні на газовому паливі. Частина 1. Загальні вимоги та випробування
 1652. ДСТУ EN 15512:2015 (EN 15512:2009, ІDT). Системи складські стаціонарні сталеві. Збірно-розбірні палетні стелажні системи. Принципи проектування конструкцій
 1653. ДСТУ EN 15594:2015 (EN 15594:2009, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Відновлення рейок електродугового зварювання
 1654. ДСТУ EN 15620:2015 (EN 15620:2008, ІDT). Системи складські стаціонарні сталеві. Збірно-розбірні палетні стелажні системи. Допуски, деформації та зазори
 1655. ДСТУ EN 15629:2015 (EN 15629:2008, ІDT). Системи складські стаціонарні сталеві. Технічні умови на складське устатковання
 1656. ДСТУ EN 15635:2016 (EN 15635:2008, IDT). Системи складські стаціонарні сталеві. Експлуатування та технічне обслуговування складського устатковання
 1657. ДСТУ EN 1568-1:2014 (EN 1568-1:2008 + EN 1568-1:2008/AC:2010, ІDT). Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 1. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин піною середньої кратності, що подається на поверхню
 1658. ДСТУ EN 1568-3:2014 (EN 1568-3:2008 + EN 1568-3:2008/AC:2010, ІDT). Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 3. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин піною низької кратності, що подається на поверхню
 1659. ДСТУ EN 15686:2015 (EN 15686:2010, IDT). Транспорт залізничний. Випробування для приймання характеристик пробігу залізничних транспортних засобів з системою компенсації недостатності перевищення зовнішньої рейки в кривій та/або рухомих засобів ...
 1660. ДСТУ EN 15698-1:2016 (EN 15698-1:2009, IDT). Розподільчі мережі опалення. Попередньо ізольовані системи здвоєних трубопроводів із нерухомою ізоляцією для підземного прокладання мереж гарячого водопостачання. Частина 1. Системи труб зі здвоєними ...
 1661. ДСТУ EN 1570:2013 (EN 1570:1998+A2:2009, ІDT). Підіймальне устатковання. Платформи підіймальні. Вимоги щодо безпеки
 1662. ДСТУ EN 15725:2015 (EN 15725:2010, IDT). Настанова щодо складання протоколу розширеного застосування результатів випробування на пожежну небезпеку будівельних виробів і будівельних конструкцій
 1663. ДСТУ EN 15725:2015/Поправка N 1:2015 (EN 15725:2010/АС:2012, IDT). Настанова щодо складання протоколу розширеного застосування результатів випробування на пожежну небезпеку будівельних виробів і будівельних конструкцій
 1664. ДСТУ ГОСТ 15803:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Контргайки. Конструкция
 1665. ДСТУ EN 15889:2017 (EN 15889:2011, IDT). Пожежні рукави. Методи випробування
 1666. ДСТУ EN 15900:2017 (EN 15900:2010, IDT). Послуги у сфері енергетичної ефективності. Терміни, визначення понять та вимоги
 1667. ДСТУ EN 1593:2015 (EN 1593:1999, IDT). Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Пухирковий метод
 1668. ДСТУ EN 1593:2015/Зміна N 1:2015 (EN 1593:1999/А1:2003, IDT). Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Пухирковий метод
 1669. ДСТУ ГОСТ 16016:2017 (ГОСТ 16016-2014, IDT). Болти клемові для рейкових скріплень залізничної колії. Технічні умови
 1670. ДСТУ ГОСТ 16017:2017 (ГОСТ 16017-2014, IDT). Болти закладні для рейкових скріплень залізничної колії. Технічні умови
 1671. ДСТУ ГОСТ 16018:2017 (ГОСТ 16018-2014, IDT). Гайки для клемових та закладних болтів рейкових скріплень залізничної колії. Технічні умови
 1672. ДСТУ ГОСТ 16039:2008. Резьбовая часть арматуры для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 1673. ДСТУ ГОСТ 16042:2008. Ниппели полусферические приварные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 1674. ДСТУ ГОСТ 16046:2008. Гайки накидные полусферических ниппелей для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 1675. ДСТУ ГОСТ 16048:2008. Кольца упорные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 1676. ДСТУ ГОСТ 16049:2008. Проходники прямые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 1677. ДСТУ ГОСТ 16050:2008. Проходники прямые удлиненные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 1678. ДСТУ ГОСТ 16051:2008. Проходники фланцевые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 1679. ДСТУ ГОСТ 16052:2008. Переходники прямые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 1680. ДСТУ ГОСТ 16053:2008. Угольники проходные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 1681. ДСТУ ГОСТ 16054:2008. Угольники фланцевые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 1682. ДСТУ ГОСТ 16055:2008. Угольники фланцевые с углом наклона 135<град> для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 1683. ДСТУ ГОСТ 16056:2008. Угольники фланцевые герметизируемые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 1684. ДСТУ ГОСТ 16057:2008. Угольники фланцевые с углом наклона 135<град> герметизируемые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 1685. ДСТУ ГОСТ 16060:2008. Тройники переходные с диаметром резьбы 14 мм на среднем штуцере для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 1686. ДСТУ ГОСТ 16061:2008. Тройники фланцевые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 1687. ДСТУ ГОСТ 16062:2008. Тройники фланцевые несимметричные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 1688. ДСТУ ГОСТ 16063:2008. Тройники фланцевые герметизируемые для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 1689. ДСТУ ГОСТ 16064:2008. Тройники фланцевые герметизируемые несимметричные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 1690. ДСТУ ГОСТ 16065:2008. Крестовины проходные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 1691. ДСТУ ГОСТ 16066:2008. Крестовины переходные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 1692. ДСТУ ГОСТ 16067:2008. Крестовины переходные несимметричные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 1693. ДСТУ ГОСТ 16068:2008. Крестовины переходные с диаметром резьбы 14 мм на одном штуцере для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 1694. ДСТУ ГОСТ 16069:2008. Шайбы для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 1695. ДСТУ ГОСТ 16070:2008. Проходники ввертные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 1696. ДСТУ ГОСТ 16071:2008. Проходники ввертные под металлическое уплотнение для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 1697. ДСТУ ГОСТ 16072:2008. Угольники ввертные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 1698. ДСТУ ГОСТ 16073:2008. Угольники ввертные с углом наклона 135<град> для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 1699. ДСТУ ГОСТ 16074:2008. Тройники ввертные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 1700. ДСТУ ГОСТ 16075:2008. Тройники ввертные несимметричные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 1701. ДСТУ ГОСТ 16076:2008. Заглушки сферические для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 1702. ДСТУ ГОСТ 16077:2008. Заглушки конусные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
 1703. ДСТУ ГОСТ 16093:2018 (ГОСТ 16093-2004, IDT; ISO 965-1:1998, MOD; ISO 965-3:1998, MOD). Основні норми взаємозамінності. Нарізь метрична. Допуски. Посадки із зазором
 1704. ДСТУ EN 16231:2017 (EN 16231:2012, IDT). Методологія бенчмаркінгу енергетичної ефективності
 1705. ДСТУ EN 16247-1:2015 (EN 16247-1:2012, ІDT). Енергетичні аудити. Частина 1. Загальні вимоги
 1706. ДСТУ EN 16247-2:2015 (EN 16247-2:2014, ІDT). Енергетичні аудити. Частина 2. Будівлі
 1707. ДСТУ EN 1627:2014 (EN 1627:2011, ІDT). Вікна, двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Класифікація та технічні вимоги
 1708. ДСТУ EN 1628:2017 (EN 1628:2011 + A1:2015, IDT). Пішохідні дверні блоки, вікна, огороджувальні завіси, решітки та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Метод випробування на тривкість до статичного навантажування
 1709. ДСТУ ENV 1629:2005 (ENV 1629:1999, IDT). Вікна, двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Метод випробовування на тривкість до динамічного навантажування
 1710. ДСТУ EN 1629:2017 (EN 1629:2011 + A1:2015, IDT). Пішохідні дверні блоки, вікна, огороджувальні завіси, решітки та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Метод випробування на тривкість до динамічного навантажування
 1711. ДСТУ EN 1630:2017 (EN 1630:2011 + A1:2015, IDT). Пішохідні дверні блоки, вікна, огороджувальні завіси, решітки та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Метод випробування на тривкість до спроб ручного зламування
 1712. ДСТУ EN 16361:2018 (EN 16361:2013 + A1:2016, IDT). Механізовані двері для пішоходів. Стандарт на продукцію, експлуатаційні характеристики. Дверні блоки, крім поворотних, спроектовані для установки з механізованим приводом без характеристик вогне...
 1713. ДСТУ ГОСТ 16371:2016 (ГОСТ 16371-2014, IDT). Меблі. Загальні технічні умови
 1714. ДСТУ EN 16392-2:2015 (EN 16392-2:2014, IDT). Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація ультразвукового обладнання з фазованими антенними решітками. Частина 2. Перетворювачі
 1715. ДСТУ ГОСТ 16519:2008 (ИСО 20643:2005) (ГОСТ 16519-2006 (ИСО 20643:2005, ІDT; ІSO 20643:2005, NEQ)). Вібрація. Визначення параметрів вібраційної характеристики ручних машин і машин з ручним керуванням. Загальні вимоги
 1716. ДСТУ ГОСТ 1652.1:2009 (ИСО 1554-76) (ГОСТ 1652.1-77 (ИСО 1554-76), ІDT). Сплавы медно-цинковые. Методы определения меди
 1717. ДСТУ ГОСТ 1652.11:2009 (ИСО 4742-84) (ГОСТ 1652.11-77 (ИСО 4742-84), ІDT). Сплавы медно-цинковые. Методы определения никеля
 1718. ДСТУ EN 166-2001 (EN 166:1996, ІDT). Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови (скасовано - наказ УкрНДНЦ від 22.12.2017 N 448)
 1719. ДСТУ EN 166:2017 (EN 166:2001, IDT). Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови
 1720. ДСТУ EN 167-2001 (EN 167:1995, ІDT). Засоби індивідуального захисту очей. Методи випробувань оптичні (скасовано - наказ УкрНДНЦ від 22.12.2017 N 448)
 1721. ДСТУ CEN/TR 16705:2014 (CEN/TR 16705:2014, ІDT). Захист периметру. Методологія класифікації виконання
 1722. ДСТУ 1674-91. Вироби для стікання води. Загальні технічні уиови
 1723. ДСТУ EN 16763:2017 (EN 16763:2017, IDT). Послуги та роботи щодо систем протипожежного захисту та систем охоронного призначення
 1724. ДСТУ EN 16767:2017 (EN 16767:2016, IDT) Арматура промислова. Клапани зворотні сталеві та чавунні
 1725. ДСТУ EN 168-2001 (EN 168:1995, ІDT). Засоби індивідуального захисту очей. Неоптичні методи випробовувань (скасовано - наказ УкрНДНЦ від 22.12.2017 N 448)
 1726. ДСТУ EN ISO 16810:2016 (EN ISO 16810:2014, IDT; ISO 16810:2012, IDT). Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Загальні вимоги
 1727. ДСТУ EN ISO 16823:2016 (EN ISO 16823:2014, IDT; ISO 16823:2012, IDT). Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Метод проходження
 1728. ДСТУ EN ISO 16826:2015 (EN ISO 16826:2014, IDT; ISO 16826:2012, IDT). Неруйнівний контроль. Ультразвукове вимірювання товщини
 1729. ДСТУ EN 169-2001 (EN 169:1992, ІDT). Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри під час виконання зварювання та споріднених процесів. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання (скасовано - наказ УкрНДНЦ від 22.12.2017 N 448)
 1730. ДСТУ EN 169:2017 (EN 169:2002, IDT). Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для зварювання та споріднених процесів. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання
 1731. ДСТУ EN 16946-1:2017 (EN 16946-1:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Інспектування засобів автоматики та регулювання будівлі та технічного управління будівлею. Частина 1. Модулі М10-11
 1732. ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005, IDT). Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (див. наказ Мінекономрозвитку від 22.12.2017 N 238 та наказ УкрНДНЦ від 28.12.2017 N 494)
 1733. ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 (ІSO/ІEC 17050-1:2004, ІDT). Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги
 1734. ДСТУ ISO/IEC 17050-2:2006 (ІSO/ІEC 17050-2:2004, ІDT). Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 2. Підтверджувальна документація
 1735. ДСТУ EN 1708-2:2015 (EN 1708-2:2000, IDT). Зварювання. Зварні з'єднання сталевих елементів. Частина 2. Зварні з'єднання конструкційних елементів, на які не діє внутрішній тиск
 1736. ДСТУ EN 1712:2005 (EN 1712:1997, IDT). Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Контроль зварних з'єднань ультразвуковий. Рівні приймання (скасовано - наказ УкрНДНЦ N 182 2016р.)
 1737. ДСТУ EN 1713:2005 (EN 1713:1998, IDT). Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Контроль ультразвуковий. Характеристика індикацій дефектів зварних швів (скасовано - наказ УкрНДНЦ N 182 2016р.)
 1738. ДСТУ EN 1714:2005 (EN 1714:1997, IDT). Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Контроль зварних з'єднань ультразвуковий (скасовано - наказ УкрНДНЦ N 182 2016р.)
 1739. ДСТУ 1.7:2015. Поправка. (ISO/IEC Guide 21-1:2005,NEQ; ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ). Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів
 1740. ДСТУ EN 1731-2001 (EN 1731:1997, ІDT). Засоби індивідуального захисту очей та обличчя від механічних ушкоджень і/або впливу тепла сітчасті для промислового та непромислового використовування
 1741. ДСТУ ГОСТ 17473:2008. Винты с полукруглой головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры
 1742. ДСТУ ГОСТ 17474:2008. Винты с полупотайной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры
 1743. ДСТУ ГОСТ 17475:2008. Винты с потайной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры
 1744. ДСТУ EN 175-2001 (EN 175:1997, ІDT). Засоби індивідуального захисту очей та обличчя під час зварювальних та споріднених процесів
 1745. ДСТУ EN 1751-2001. Системи вентиляції і кондиціонування повітря. Повітророзподільники. Аеродинамічні випробування дроселів і клапанів
 1746. ДСТУ EN 1755:2014 (EN 1755:2000+A2:2013, ІDT). Безпечність промислових навантажувачів. Робота в потенційно вибухонебезпечних атмосферах. Використання при наявності займистих газів, парів, туману і пилу
 1747. ДСТУ ГОСТ 17557:2009. Колодки клеммные светотехнические. Общие технические требования
 1748. ДСТУ EN 1779:2015 (EN 1779:1999, IDT). Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Критерії вибору методу і способу контролю
 1749. ДСТУ EN 179:2014 (EN 179:2008, ІDT). Будівельна фурнітура. Пристрої запасного виходу для використання на шляхах евакуації, що приводяться в дію рукояткою важеля або нажимним майданчиком. Вимоги та методи випробування
 1750. ДСТУ OHSAS 18002:2015 (OHSAS 18002:2008, ІDT). Системи управління гігієною та безпекою праці. Основні принципи виконання вимог OHSAS 18001:2007
 1751. ДСТУ EN 1804-2:2010 (EN 1804-2:2001+A1:2010, ІDT). Машини для підземних гірничих робіт. Вимоги щодо безпеки шахтних механізованих кріплень. Частина 2. Гідравлічні стояки та циліндри
 1752. ДСТУ 1.8:2015. Національна стандартизація. Правила розроблення Програми робіт з національної стандартизації
 1753. ДСТУ 1.8:2015. Поправка. Національна стандартизація. Правила розроблення Програми робіт з національної стандартизації
 1754. ДСТУ EN 1837:2009 (EN 1837:1999+A1:2009, ІDT). Безпечність машин. Вмонтоване освітлення
 1755. ДСТУ EN 1861:2005 (EN 1861:1998, ІDT. Холодильні установки та теплові насоси. Структурні схеми систем, схеми трубопроводів та функціональні схеми. Кресленики та познаки
 1756. ДСТУ EN 1868:2006 (EN 1868:1997, ІDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Словник рівнозначних термінів
 1757. ДСТУ EN 1870-2:2007 (EN 1870-2:1999, ІDT). Безпечність деревообробних верстатів. Верстати круглопильні. Частина 2. Горизонтальні та вертикальні панельні пили
 1758. ДСТУ EN 19:2009 (EN 19:2002, IDT). Арматура трубопровідна промислова. Маркування металевої арматури
 1759. ДСТУ EN 19:2017 (EN 19:2016, IDT). Арматура трубопровідна промислова. Маркування металевої арматури
 1760. ДСТУ ENV 1927-1:2005 (ENV 1927-1:1998, ІDT). Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця
 1761. ДСТУ ENV 1927-2:2005 (ENV 1927-2:1998, ІDT). Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна
 1762. ДСТУ ENV 1927-3:2005 (ENV 1927-3:1998, ІDT). Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис
 1763. ДСТУ EN 1939:2008 (EN 1939:2003, ІDT). Стрічки самоклейкі. Визначення адгезії відшаровуванням
 1764. ДСТУ EN 1943:2008 (EN 1943:2002, ІDT). Стрічки самоклейкі. Вимірювання статичної адгезії під час зсування
 1765. ДСТУ EN 1944:2008 (EN 1944:1996, ІDT). Стрічки самоклейкі. Вимірювання зусилля розмотування з малою швидкістю
 1766. ДСТУ Б EN 196-10:2008 (EN 196-10:2006, IDT). Методи випробування цементу. Частина 10. Визначення вмісту водорозчинного хрому (VI) в цементі
 1767. ДСТУ Б EN 196-2:2008 (EN 196-2:2005, IDT). Методи випробування цементу. Частина 2. Хімічне аналізування цементу (втратив чинність - наказ від 30.12. 2015 року N 350)
 1768. ДСТУ Б EN 197-1:2015 (EN 197-1:2011, ІDT). Цементи. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів (EN 197-1:2011, ІDT)
 1769. ДСТУ Б EN 197-1:2008 (EN 197-1:2000, IDT). Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів (втратив чинність - наказ від 30.12. 2015 року N 354)
 1770. ДСТУ ГОСТ 1983-2003 (ГОСТ 1983-2001, ІDT). Трансформатори напруги. Загальні технічні умови
 1771. ДСТУ 1.0:2003. Національна стандартизація. Основні положення
 1772. ДСТУ 1.12:2004 Національна стандартизація. Правила ведення справ нормативних документів
 1773. ДСТУ 1.1:2015 (ISO/IEC Guide 2:2004, MOD). Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів
 1774. ДСТУ 1.2:2003. Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів
 1775. ДСТУ 1.2:2015. Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації
 1776. ДСТУ 1.3:2004. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов (cкасовано - накази УкрНДНЦ від 19.08.2015 N 98 та від 12.10.2015 N 129)
 1777. ДСТУ 1.3:2004 Поправка. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов
 1778. ДСТУ 1.3:2004. Зміна N1. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов
 1779. ДСТУ 1.3:2004. Поправки до Зміни N1. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов
 1780. ДСТУ 1.3:2004. (Поправки та зміни N2 - N5 - скан). Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов
 1781. ДСТУ 1.4-93 Государственная система стандартизации Украины. Стандарт предприятия. Основные положения.
 1782. ДСТУ 1.5:2003. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів (скасований з 01.02.2017)
 1783. ДСТУ 1.5:2003. (Поправки та зміни - скан). Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів
 1784. ДСТУ 1.5:2003. Поправки. Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів
 1785. ДСТУ 1.5:2015. Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів
 1786. ДСТУ 1.6:2004. Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів
 1787. ДСТУ 1.6:2004. (Поправки та зміни N1 - N5 - скан). Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів
 1788. ДСТУ 1.7:2001 (ISO/IEC Guide 21:1999, NEQ). Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів
 1789. ДСТУ 1.7:2015 (ISO/IEC Guide 21-1:2005,NEQ; ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ). Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів
 1790. ДСТУ ГОСТ 20188:2008. Проходники прямые герметизируемые для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 1791. ДСТУ ГОСТ 20189:2008. Угольники фланцевые проходные герметизируемые для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 1792. ДСТУ ГОСТ 20190:2008. Угольники фланцевые переходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 1793. ДСТУ ГОСТ 20191:2008. Тройники фланцевые проходные герметизируемые для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 1794. ДСТУ ГОСТ 20192:2008. Тройники фланцевые переходные для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 1795. ДСТУ ГОСТ 20194:2008. Проходники ввертные под металлическое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 1796. ДСТУ ГОСТ 20195:2008. Проходники ввертные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 1797. ДСТУ ГОСТ 20196:2008. Переходники ввертные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 1798. ДСТУ ГОСТ 20197:2008. Угольники ввертные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 1799. ДСТУ ГОСТ 20198:2008. Угольники ввертные переходные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 1800. ДСТУ ГОСТ 20199:2008. Тройники ввертные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 1801. ДСТУ ГОСТ 20200:2008. Тройники ввертные переходные под резиновое уплотнение для соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры
 1802. ДСТУ EN 203-2-2:2010 (EN 203-2-2:2006, ІDT). Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування. Частина 2-2. Спеціальні вимоги. Духовки
 1803. ДСТУ EN 203-2-6:2010 (EN 203-2-6:2005, ІDT). Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування. Частина 2-6. Спеціальні вимоги. Нагрівачі гарячої води для напоїв
 1804. ДСТУ EN 203-2-7:2012 (EN 203-2-7:2007, ІDT). Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування. Частина 2-7. Спеціальні вимоги. Жаровні та грилі з рожном
 1805. ДСТУ EN 203-2-8:2010 (EN 203-2-8:2005, ІDT). Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування. Частина 2-8. Спеціальні вимоги. Посуд з покривом та печі для поельї
 1806. ДСТУ EN 203-2-9:2009 (EN 203-2-9:2005, ІDT). Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування. Частина 2-9. Спеціальні вимоги. Суцільні верхні частини, нагрівальні пластини та сковороди
 1807. ДСТУ EN 203-2-10:2012 (EN 203-2-10:2007, ІDT). Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування. Частина 2-10. Спеціальні вимоги. Грилі з насипним шаром
 1808. ДСТУ EN 203-2-11:2009 (EN 203-2-11:2006, ІDT). Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування. Частина 2-11. Спеціальні вимоги. Печі для пасти
 1809. ДСТУ EN ISO 20344:2016 (EN ISO 20344:2011, IDT; ISO 20344:2011, IDT). Засоби індивідуального захисту. Методи випробування взуття
 1810. ДСТУ EN ISO 20345:2016 (EN ISO 20345:2011, IDT; ISO 20345:2011, IDT). Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне
 1811. ДСТУ EN 205:2014 (EN 205:2003, ІDT). Клеї несилові для деревини. Метод визначання міцності з'єднання внапусток під час поздовжнього розтягування на зсув
 1812. ДСТУ ГОСТ 2.052:2006 (ГОСТ 2.052-2006, ІDT). Єдина система конструкторської документації. Електронна модель виробу. Загальні положення
 1813. ДСТУ ГОСТ 2060:2007 (ГОСТ 2060-2006, ІDT). Прутки латунні. Технічні умови
 1814. ДСТУ 2093-92 (ГОСТ 10587-93). Смоли епоксидно-діанові неотверджені. Технічні умови
 1815. ДСТУ 2099-92 (ГОСТ 30021-93). Конструкції зварні. Розряди точності. Граничні відхилення лінійних розмірів, допуски форми та розташування поверхонь
 1816. ГСТУ 21-004.5-2003. Скло натрій-кальцій силікатне будівельне, технічне і тарне. Методи визначення масової частки оксиду алюмінію
 1817. ДСТУ 2105-92 (ГОСТ 11920-93). Трансформатори силові масляні загального призначення напругою до 35 кВ включно. Технічні умови
 1818. ДСТУ 2112-92 (ГОСТ 9923-93). Стволи пожежні ручні. Технічні умови
 1819. ДСТУ EN 2:2014 (EN 2:1992 + EN 2:1992/A1:2004, ІDT). Класифікація пожеж
 1820. ДСТУ 2148-93. Пилопродукція. Терміни та визначення
 1821. ДСТУ HD 21.4 S2:2016 (HD 21.4 S2:1990, IDT). Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно. Частина 4. Кабелі в оболонці для стаціонарного прокладання
 1822. ДСТУ ГОСТ 21797:2017 (ГОСТ 21797-2014, IDT). Шайби пружинні двовиткові для залізничної колії. Технічні умови
 1823. ДСТУ ГОСТ 21856:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера проходные. Конструкция
 1824. ДСТУ ГОСТ 21857:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера переходные. Конструкция
 1825. ДСТУ ГОСТ 21858:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера ввертные. Конструкция
 1826. ДСТУ ГОСТ 21859:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Угольники проходные. Конструкция
 1827. ДСТУ 2203-93 (ГОСТ 6490-93). Ізолятори лінійні підвісні тарілчасті. Загальні технічні умови
 1828. ДСТУ 2204-93 (ГОСТ 10798-93). Плити газові побутові. Загальні технічні умови
 1829. ДСТУ ГОСТ 2211:2009 (ИСО 5018-83). Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения плотности (ГОСТ 2211-65 (ИСО 5018-83), ІDT)
 1830. ДСТУ ГОСТ 22353:2008. Болты высокопрочные класса точности В. Конструкция и размеры
 1831. ДСТУ ГОСТ 22354:2008. Гайки высокопрочные класса точности В. Конструкция и размеры
 1832. ДСТУ ГОСТ 22355:2008. Шайбы класса точности С к высокопрочным болтам. Конструкция и размеры
 1833. ДСТУ ГОСТ 22387.5:2017 (ГОСТ 22387.5-2014, IDT). Газ для комунально-побутового споживання. Методи визначення інтенсивності запаху
 1834. ДСТУ 2241-93. Матеріали композитні. Склопластики. Терміни та визначення
 1835. ДСТУ 2251:2018. Кутики сталеві гарячекатані рівнополичні. Сортамент
 1836. ДСТУ ГОСТ 22512:2008. Фланцы с шипом или пазом стальные на Р<(індекс)у> до 6,4 МПа (64 кгс/см<(степінь)2>) и D<(індекс)у> до 300 мм. Присоединительные размеры
 1837. ДСТУ 2264-93. Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Терміни та визначення
 1838. ДСТУ 2293:2014. Охорона праці. Терміни та визначення понять
 1839. ДСТУ 2293:2014. (Поправка). Охорона праці. Терміни та визначення понять
 1840. ДСТУ ГОСТ 2.308:2013 (ГОСТ 2.308-2011, IDT). ЄСКД. Зазначення допусків форми та розміщення поверхонь
 1841. ДСТУ ГОСТ 2.317:2014 (ГОСТ 2.317-2011, ІDT). Єдина система конструкторської документації. Аксонометричні проекції
 1842. ДСТУ 2326-93 (ГОСТ 20548-93). Котли опалювальні водогрійні теплопродуктивністю до 100 кВт. Загальні технічні умови
 1843. ДСТУ ГОСТ 23359:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Втулки упрочняющие. Конструкция
 1844. ДСТУ 2339-94. Енергозбереження. Основні положення
 1845. ДСТУ 2365-94. Машини електричні асинхронні потужністю до 400 кВт включно. Двигуни. Загальні технічні умови
 1846. ДСТУ 2369-94. Котли опалювальні водогрійні. Терміни та визначення
 1847. ДСТУ 2391:2010. Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять
 1848. ДСТУ 2393-94. Геодезія. Терміни та визначення
 1849. ДСТУ ГОСТ 24072:2008. Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом проходные. Конструкция
 1850. ДСТУ ГОСТ 24073:2008. Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом переходные. Конструкция
 1851. ДСТУ ГОСТ 24155:2018 (ГОСТ 24155-2016, IDT). Конструкції залізобетонних високих пасажирських платформ. Технічні умови
 1852. ДСТУ ГОСТ 24190:2008. Патрубки. Конструкция
 1853. ДСТУ ГОСТ 24192:2008. Прокладки под хомуты. Конструкция
 1854. ДСТУ ГОСТ 24193:2008. Хомуты накидные. Конструкция
 1855. ДСТУ ГОСТ 24194:2008. Хомуты охватывающие. Конструкция
 1856. ДСТУ ГОСТ 24195:2008. Скобы для патрубков. Конструкция
 1857. ДСТУ ГОСТ 24196:2008. Скобы для бронзовых кранов. Конструкция
 1858. ДСТУ ГОСТ 24197:2008. Шайбы квадратные. Конструкция
 1859. ДСТУ ГОСТ 24198:2008. Кронштейны. Конструкция
 1860. ДСТУ ГОСТ 24199:2008. Кронштейны регулируемые. Конструкция
 1861. ДСТУ 2420-94. Енергозбереження. Терміни та визначення
 1862. ДСТУ ГОСТ 24485:2008. Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем проходные. Конструкция
 1863. ДСТУ ГОСТ 24486:2008. Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем переходные. Конструкция
 1864. ДСТУ ГОСТ 24487:2008. Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем проходные приварные. Конструкция
 1865. ДСТУ ГОСТ 24488:2008. Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем ввертные. Конструкция
 1866. ДСТУ ГОСТ 24489:2008. Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем угловые проходные. Конструкция
 1867. ДСТУ ГОСТ 24492:2008. Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем тройниковые проходные. Конструкция
 1868. ДСТУ ГОСТ 24493:2008. Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем тройниковые переходные. Конструкция
 1869. ДСТУ ГОСТ 24499:2008. Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем крестовые проходные. Конструкция
 1870. ДСТУ ГОСТ 24503:2008. Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем и заглушкой. Конструкция
 1871. ДСТУ ГОСТ 24504:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера ввертные с концом под врезающееся кольцо. Конструкция
 1872. ДСТУ 2456-94. Зварювання дугове і електрошлакове. Вимоги безпеки
 1873. ДСТУ EN 247:2003 (EN 247:1997, ІDT). Теплообмінники. Термінологія
 1874. ДСТУ EN 24869-1:2002 (EN 24869-1:1992, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів слуху. Частина 1. Суб'єктивний метод вимірювання акустичної ефективності
 1875. ДСТУ 2489-94 (ГОСТ 12.3.047-94). Система стандартів безпеки праці. Контактне зварювання. Вимоги безпеки
 1876. ДСТУ ГОСТ 24907:2009. Счетчики механические и электромеханические. Общие технические условия
 1877. ДСТУ ГОСТ 2.511:2014 (ГОСТ 2.511-2011, ІDT). Єдина система конструкторської документації. Правила передавання електронних конструкторських документів. Загальні вимоги
 1878. ДСТУ ГОСТ 2.512:2014 (ГОСТ 2.512-2011, ІDT). Єдина система конструкторської документації. Правила виконання пакетів даних для передавання електронних конструкторських документів. Загальні вимоги
 1879. ДСТУ 2514-94. Станції компресорні пересувні. Вимоги безпеки
 1880. ДСТУ 2516-94 (ГОСТ 21805-94) Регулятори тиску для зріджених вуглеводневих газів на тиск до 1,6 МПа. Загальні технічні умови
 1881. ДСТУ 2522-94. Вентилятори радіальні загального призначення. Фланці. Розміри
 1882. ДСТУ EN 253:2016 (EN 253:2009+A2:2015, IDT). Розподільчі мережі опалення. Попередньо ізольовані системи трубопроводів із нерухомою ізоляцією для підземного прокладання мереж гарячого водопостачання. Системи труб зі сталевою напірною трубою з полі...
 1883. ДСТУ 2539-94 (ГОСТ 30165-94) Рейки типів Р38 і Р43. Технічні умови
 1884. ДСТУ EN 25580:2006 (EN 25580:1992, ІDT). Неруйнівний контроль. Промислові радіографічні негативоскопи. Мінімальні вимоги (EN 25580:1992, ІDT)
 1885. ДСТУ ГОСТ 25681:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера поворотные. Конструкция
 1886. ДСТУ ГОСТ 2582:2017 (ГОСТ 2582-2013, IDT; IEC 60349-1:2010, NEQ; IEC 60349-2:2010, NEQ). Машини електричні обертові тягові. Загальні технічні умови
 1887. ГОСТ 25893-83. Средства измерений для гидрогеологических исследований. Типы. Основные параметры. Общие технические требования
 1888. ДСТУ 2603-94. Аналізатори газів для контролю викидів промислових підприємств. Загальні технічні вимоги та методи випробувань
 1889. ДСТУ ГОСТ 2.611:2014 (ГОСТ 2.611-2011, ІDT). Єдина система конструкторської документації. Електронний каталог виробів. Загальні вимоги
 1890. ДСТУ ГОСТ 2.612:2014 (ГОСТ 2.612-2011, ІDT). Єдина система конструкторської документації. Електронний формуляр. Загальні вимоги
 1891. ДСТУ ГОСТ 26296:2008. Лапы опорные подвесных вертикальных сосудов и аппаратов. Основные размеры
 1892. ДСТУ ГОСТ 26337:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера проходные под пайку. Конструкция
 1893. ДСТУ ГОСТ 26350:2008. Соединения трубопроводов и арматура. Резьбы присоединительные. Ряды
 1894. ДСТУ 2639-94. Єдина система захисту від корозії та старіння. Покриття газотермічні. Метод визначення міцності зчеплення покриття з основою нормальним відривом в умовах температур до 1770 К
 1895. ГОСТ 26605-93 (ИСО 3386-1-86). Полимерные эластичные ячеистые материалы. Определение зависимости напряжение-деформация при сжатии и напряжения сжатия
 1896. ДСТУ EN 26922:2005 (EN 26922:1993, ІDT). Клеї. Визначення границі міцності на розтяг стикових з'єднань
 1897. ДСТУ ГОСТ 2.702:2013 (ГОСТ 2.702-2011, IDT). ЄСКД. Правила виконання електричних схем
 1898. ДСТУ ГОСТ 2.703:2014 (ГОСТ 2.703-2011, IDT). ЄСКД. Правила виконання кінематичних схем
 1899. ДСТУ ГОСТ 2.704:2014 (ГОСТ 2.704-2011, IDT). ЄСКД. Правила виконання гідравлічних і пневматичних схем
 1900. ДСТУ 2708:2006. Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення
 1901. ДСТУ 2735-94. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху
 1902. ДСТУ 2750-94 (ГОСТ 21694-94). Устаткування зварювальне механічне. Загальні технічні умови
 1903. ДСТУ 2776-94 (ГОСТ 24301-93). Прутки і труби бронзові та латунні литі. Технічні умови
 1904. ДСТУ 2790-94. Системи електропостачальні номінальною напругою понад 1000 В: джерела, мережі, перетворювачі та споживачі електричної енергії. Терміни та визначення
 1905. ДСТУ 2800-94 (ГОСТ 14279-95). Водозбирач рукавний. Технічні умови
 1906. ДСТУ ГОСТ 28016:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Ниппели конические приварные. Конструкция
 1907. ДСТУ 2801-94 (ГОСТ 7499-95). Колонка пожежна. Технічні умови
 1908. ДСТУ 2802-94 (ГОСТ 9029-95). Стволи пожежні лафетні комбіновані. Технічні умови
 1909. ДСТУ ENV 28041-2001 (ENV 28041:1993, ІDT). Чутливість людини до вібрації. Вимірювальні прилади
 1910. ДСТУ 2804-94. Енергобаланс промислового підприємства. Загальні положення. Терміни та визначення
 1911. ДСТУ 2817-94 (ГОСТ 12.2.007.6-93). ССБП. Апарати електричні комутаційні на напругу до 1000 В. Вимоги безпеки
 1912. ДСТУ 2828-94 Сталь. Методи вихровострумового контролю
 1913. ДСТУ ГОСТ 28338:2008 (ИСО 6708-80). Соединения трубопроводов и арматура. Проходы условные (размеры номинальные). Ряды
 1914. ДСТУ 2834-94 (ГОСТ 16523-97). Прокат тонколистовий з вуглецевої сталі якісної та звичайної якості загального призначення. Технічні умови
 1915. ДСТУ ГОСТ 28450:2018 (ГОСТ 28450-2014, IDT). Бруси мостові дерев'яні. Технічні умови
 1916. ДСТУ ГОСТ 2.850:2011 (ГОСТ 2.850-75, ІDT). Горная графическая документация. Виды и комплектность
 1917. ДСТУ ГОСТ 2.851:2011 (ГОСТ 2.851-75, ІDT). Горная графическая документация. Общие правила выполнения горных чертежей
 1918. ДСТУ ГОСТ 2.855:2011 (ГОСТ 2.855-75, ІDT). Горная графическая документация. Обозначения условные горных выработок
 1919. ДСТУ 2865-94. Контроль неруйнівний. Терміни та визначення
 1920. ДСТУ EN 28662-1-2001 (EN 28662-1:1992, ІDT). Інструменти ручні переносні приводні. Вимірювання вібрації на рукоятці. Частина 1. Загальні положення
 1921. ДСТУ 2866-94. Контроль неруйнівний електричний. Терміни та визначення
 1922. ДСТУ 2890-94. Тара і транспортування. Терміни та визначення
 1923. ДСТУ ГОСТ 28918:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Кольца зажимные и упорные. Конструкция
 1924. ДСТУ 2893-94. Системи централізованого пилоприбирання. Загальні вимоги безпеки
 1925. ДСТУ ГОСТ 28941.2:2008.Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы переходные. Конструкция
 1926. ДСТУ ГОСТ 28941.20:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Угольники ввертные. Конструкция
 1927. ДСТУ ГОСТ 28941.21:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Тройники проходные. Конструкция
 1928. ДСТУ ГОСТ 28941.22:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Тройники ввертные проходные. Конструкция
 1929. ДСТУ ГОСТ 28941.23:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Крестовины проходные. Конструкция
 1930. ДСТУ ГОСТ 28941.24:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Крышки глухие. Конструкция
 1931. ДСТУ ГОСТ 28941.25:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Пробки глухие. Конструкция
 1932. ДСТУ ГОСТ 28941.26:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Гайки накидные. Конструкция
 1933. ДСТУ ГОСТ 28941.27:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Ниппели. Конструкция
 1934. ДСТУ ГОСТ 28941.28:2008. Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы. Кольца уплотнительные. Конструкция
 1935. ДСТУ ГОСТ 28942.1:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера ввертные под уплотнение резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция
 1936. ДСТУ ГОСТ 28942.2:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Угольники ввертные под уплотнение резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция
 1937. ДСТУ ГОСТ 28942.3:2008. Соединения трубопроводов резьбовые. Тройники ввертные проходные под уплотнение резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция
 1938. ДСТУ ГОСТ 28942.4:2008. Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом ввертные с уплотнением резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция
 1939. ДСТУ ГОСТ 28942.5:2008. Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом угловые ввертные с уплотнением резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция
 1940. ДСТУ ГОСТ 28942.6:2008. Соединения трубопроводов с врезающимся кольцом тройниковые проходные ввертные с уплотнением резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция
 1941. ДСТУ ГОСТ 28942.7:2008. Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем ввертные с уплотнением резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция
 1942. ДСТУ ГОСТ 28942.8:2008. Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем угловые ввертные с уплотнением резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция
 1943. ДСТУ ГОСТ 28942.9:2008. Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем тройниковые проходные ввертные с уплотнением резиновым кольцом круглого сечения. Конструкция
 1944. ДСТУ 2896-94 (ГОСТ 30315-95). Електробури і комплектувальні вироби. Вимоги безпеки
 1945. ДСТУ Б EN 29052-1:2016 (EN 29052-2:1992, ІDT). Акустика. Метод визначення динамічної жорсткості. Частина 1. Матеріали для плаваючих підлог в житлових будинках
 1946. ДСТУ ГОСТ 29249-2003 (ИСО 6055-97). Безрейковий долішній транспорт. Навіси захисні. Технічні характеристики і методи випробування (ГОСТ 29249-2001 (ИСО 6055-97), ІDT)
 1947. ДСТУ 2935-94. Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення
 1948. ДСТУ 2953-94. Сталь арматурна. Методи випробувань згинанням та розгинанням
 1949. ДСТУ 2954-94. Сталь. Методи магнітного контролю
 1950. ДСТУ 2961-94. Організація промислового виробництва. Нормування матеріалів та виробничих процесів. Терміни та визначення
 1951. ДСТУ EN 297:2005 (EN 297:1994, ІDT). Котли газові центрального опалення. Котли типу В<(індекс)11> і B<(індекс)11BS> з атмосферними пальниками номінальною потужністю не більше 70 кВт
 1952. ДСТУ 2974-95. Технологічне підготовлення виробництва. Основні терміни та визначення
 1953. ДСТУ 2986-95. Крани вантажопідіймальні. Частина 1. Терміни та визначення основних понять
 1954. ДСТУ EN 300:2008 (EN 300:2006, IDT). Плити деревинностружкові з орієнтовною стружкою (OSB). Терміни та визначення понять, класифікація та технічні вимоги
 1955. ДСТУ 3008:2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання
 1956. ДСТУ 3013-95. Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств
 1957. ДСТУ EN 303-4:2017 (EN 303-4:1999, IDT). Котли опалювальні. Частина 4. Котли з форсунками з примусовою тягою. Спеціальні вимоги для котлів з мазутними форсунками з примусовою тягою вихідної потужності до 70 кВт та ...
 1958. ДСТУ EN 303-5:2014 (EN 303-5:2012, ІDT). Котли опалювальні. Частина 5. Опалювальні котли на твердому паливі з ручним і автоматичним завантаженням топки і номінальною теплотворною здатністю до 500 кВт. Термінологія, вимоги, випробування та маркування
 1959. ДСТУ ГОСТ 30331.11:2004 (МЭК 364-7-701:1984). Електроустановки будівель. Частина 7. Вимоги до спеціальних електроустановок. Розділ 701. Ванні та душові приміщення (ГОСТ 30331.11-2001 (МЭК 364-7-701:1984), ІDT)
 1960. ДСТУ ГОСТ 30331.12:2004 (МЭК 364-7-703:1984). Електроустановки будівель. Частина 7. Вимоги до спеціальних електроустановок. Розділ 703. Приміщення з нагрівачами для саун (ГОСТ 30331.12-2001 (МЭК 364-7-703:1984), ІDT)
 1961. ДСТУ ГОСТ 30331.13:2004 (МЭК 364-7-706:1983). Електроустановки будівель. Частина 7. Вимоги до спеціальних електроустановок. Розділ 706. Обмежені приміщення з електропровідними підлогою, стінами та стелею (ГОСТ 30331.13-2001 (МЭК 364-7-706:1983), ІDT)
 1962. ДСТУ ГОСТ 30331.14:2004 (МЭК 364-7-705:1984). Електроустановки будівель. Частина 7. Вимоги до спеціальних електроустановок. Розділ 705. Електроустановки сільськогосподарських та тваринницьких приміщень (ГОСТ 30331.14-2001 (МЭК 364-7-705:1984), ІDT)
 1963. ДСТУ EN 303-7:2013 (EN 303-7:2006, ІDT). Котли опалювальні. Частина 7. Котли газові центрального опалення номінальною тепловою потужністю не більш ніж 1000 кВт, оснащені пальниками із примусовою тягою
 1964. ДСТУ 3041-95. Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води. Терміни та визначення
 1965. ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94). Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання
 1966. ДСТУ 3063-95. Насоси. Класифікація. Терміни та визначення
 1967. ДСТУ ГОСТ 30753:2003 (ИСО 3419-81) (ГОСТ 30753-2001 (ИСО 3419-81), IDT). Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої і низьколегованої сталі. Відводи крутовигнуті типу 2D (R ~ DN). Конструкція
 1968. ДСТУ 3075-95 (ГОСТ 9317-95). Апарати побутові, які працюють на твердому паливі. Загальні технічні умови
 1969. ДСТУ ГОСТ 30763:2006 (ИСО 8130-9-92). Фарби порошкові. Відбір проб
 1970. ДСТУ EN 308-2001 (EN 308:1997, ІDT). Теплообмінники. Методи випробування пристроїв регенерування тепла 'повітря-повітря' та 'повітря-відпрацьований газ' для визначення експлуатаційних характеристик
 1971. ДСТУ ГОСТ 30834:2007 (ГОСТ 30834-2002 (ЕН 235-89), ІDT; EN 235:1989, NEQ). Шпалери. Визначення і графічні символи
 1972. ДСТУ ГОСТ 30867:2006 (ИСО 5767:1992). Транспорт долішній безрейковий. Навантажувачі та штабелеукладачі, які працюють з нахиленим вперед вантажопідіймачем. Додаткові випробування на стійкість (ГОСТ 30867:2002 (ИСО 5767:1992), ІDT; ІSO 5767:1992, NEQ)
 1973. ДСТУ 3090-95. Безпека дорожнього руху. Організація робіт з експлуатації міських вулиць та доріг. Загальні положення
 1974. ДСТУ EN 309:2003 (EN 309:1992, ІDT). Плити деревностружкові. Визначення та класифікація
 1975. ДСТУ IEC/ISO 31010:2013 (IEC/ISO 31010:2009, IDT). Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику
 1976. ДСТУ EN 311:2003 (EN 311:1992, ІDT). Плити деревностружкові. Міцність поверхні деревностружкових плит. Метод випробовування
 1977. ДСТУ ГОСТ 3.1103:2014 (ГОСТ 3.1103-2011, IDT). ЄСТД. Основні написи. Загальні положення
 1978. ДСТУ ГОСТ 3.1105:2014 (ГОСТ 3.1105-2011, IDT). ЄСТД. Форми та правила оформлення документів загального призначення
 1979. ДСТУ ГОСТ 3.1116:2014 (ГОСТ 3.1116-2011, IDТ). ЄСТД. Нормоконтроль
 1980. ДСТУ ГОСТ 3.1127:2014 (ГОСТ 3.1127-93, IDТ). ЄСТД. Загальні правила виконання текстових технологічних документів
 1981. ДСТУ ГОСТ 3.1128:2014 (ГОСТ 3.1128-93, ІDT). Єдина система технологічної документації. Загальні правила виконання графічних технологічних документів
 1982. ДСТУ ГОСТ 31203:2006 (ИСО 5766:1990). Машини долішнього транспорту. Штабелеукладачі та навантажувачі з платформою з великою висотою підіймання. Методи випробування на стійкість (ГОСТ 31203:2003 (ИСО 5766:1990), ІDT; ІSO 5766:1990, NEQ)
 1983. ДСТУ 3120-95. Електротехніка. Літерні позначення основних величин (скасований - наказ ДП "УкрНДНЦ" від 08 червня 2017 р. N 142)
 1984. ДСТУ 3124-95. Труби із сталі і сплавів. Відбір та підготовка проб для визначення хімічного складу. Основні положення
 1985. ДСТУ ГОСТ 31279:2005 (ГОСТ 31279-2004, IDT). Інноваційна діяльність. Терміни та визначення понять
 1986. ДСТУ 3130-95. Станції теплові електричні на органічному паливі. Загальні вимоги щодо захисту від шуму
 1987. ДСТУ EN 313-1:2003 (EN 313-1:1992, ІDT). Фанера. Класифікація та термінологія. Частина 1. Класифікація
 1988. ДСТУ EN 314-1:2003 (EN 314-1:1993, ІDT). Фанера. Якість з'єднання. Частина 1. Методи випробовування
 1989. ДСТУ EN 314-2:2006 (EN 314-2:1993, ІDT). Фанера. Якість з'єднання. Частина 2. Технічні вимоги
 1990. ДСТУ 3159-95. Ресурсозбереження. Нормування витрат зварювальних матеріалів. Загальні вимоги, методи визначення нормативів ручного і механізованого електрозварювання
 1991. ДСТУ 3161-95. Компресорне обладнання. Визначення вібраційних характеристик відцентрових компресорів та норми вібрації
 1992. ДСТУ EN 320:2007 (EN 320:1993, ІDT). Плити деревинноволокнисті. Метод визначення опору витягуванню шурупів уздовж осі
 1993. ДСТУ 3211:2009/ГОСТ 1639-2009 (ГОСТ 1639-2009, IDT). Брухт і відходи кольорових металів і сплавів. Загальні технічні умови
 1994. ДСТУ EN 322:2009 (EN 322:1993, ІDT). Плити деревинні. Метод визначення вмісту вологи
 1995. ДСТУ ГОСТ 32211:2016 (ГОСТ 32211-2013, IDT). Машини для розбирання, укладання рейкошпальної решітки та стрілкових переводів залізничної колії і спеціальні платформи до них. Загальні технічні вимоги
 1996. ДСТУ ГОСТ 32213:2016 (ГОСТ 32213-2013, IDT). Машини для зварювання, ремонту рейок, рейкових скріплень, транспортування рейкових плітей. Загальні технічні вимоги
 1997. ДСТУ ГОСТ 32214:2016 (ГОСТ 32214-2013, IDT). Машини для ущільнення, виправлення, підбивання, рихтування та стабілізування залізничних колій. Загальні технічні вимоги
 1998. ДСТУ 3228-95. Аеродроми цивільні. Терміни та визначення
 1999. ДСТУ EN 324-1:2008 (EN 324-1:1993, ІDT). Плити деревинні. Методи визначення розмірів. Частина 1. Визначення товщини, ширини та довжини
 2000. ДСТУ EN 324-2:2008 (EN 324-2:1993, ІDT). Плити деревинні. Методи визначення розмірів. Частина 2. Визначення прямокутності та прямолінійності крайок
 2001. ДСТУ 3258-95 (ГОСТ 15880-96). Електробури. Загальні технічні умови
 2002. ДСТУ EN 326-3:2006 (EN 326-3:2003, ІDT). Плити деревні. Відбирання зразків, вирізування та контролювання. Частина 3. Перевірка відібраної партії плит
 2003. ДСТУ EN 326-1:2006 (EN 326-1:1994, ІDT). Плити деревинні. Відбирання зразків, вирізування та контролювання. Частина 1. Відбирання та вирізування випробних зразків, опрацювання результатів випробування
 2004. ДСТУ ГОСТ 32685:2016 (ГОСТ 32685-2014, IDT). Приводи стрілкові електромеханічні. Вимоги щодо безпеки та методи контролювання
 2005. ДСТУ ГОСТ 32695:2016 (ГОСТ 32695-2014, IDT). Стики ізолювальні залізничних рейок. Вимоги щодо безпеки та методи контролювання
 2006. ДСТУ ГОСТ 32697:2016 (ГОСТ 32697-2014, IDT). Троси контактної мережі залізниці несні. Технічні умови
 2007. ДСТУ ГОСТ 32698:2016 (ГОСТ 32698-2014, IDT). Скріплення рейкове проміжне залізничної колії. Вимоги щодо безпеки та методи контролювання
 2008. ДСТУ 3278-95. Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення
 2009. ДСТУ 3281-95. Порядок розроблення міждержавних стандартів (скасовується з 01.01.2018 - наказ УНДНЦС від 27 квітня 2017 року N 100)
 2010. ДСТУ 3291-95. Єдина система захисту від корозії та старіння. Методи оцінки біокорозійної активності грунтів і виявлення наявності мікробної корозії на поверхні підземних металевих споруд
 2011. ДСТУ 3295-95. Труби сталеві. Металографічний метод визначення забрудненості металу неметалевими включеннями
 2012. ДСТУ 3295-95. (Поправка). Труби сталеві. Металографічний метод визначення забрудненості металу неметалевими включеннями
 2013. ДСТУ 33.002:2007. Страховий фонд документації. Терміни та визначення понять (див. Зміни)
 2014. ДСТУ 33.002:2007. Зміна N 1. Страховий фонд документації. Терміни та визначення понять
 2015. ДСТУ 33.004:2006. Страховий фонд документації. Державна система страхового фонду документації. Загальні положення
 2016. ДСТУ 33.004:2006. Поправка
 2017. ДСТУ 3305.3-96 (ГОСТ 2642.3-97) Вогнетриви та вогнетривка сировина. Методи визначення оксиду кремнію (ІV)
 2018. ДСТУ 3308-96. Знаки маршрутні для міського електротранспорту. Технічні умови та правила застосування
 2019. ДСТУ 3309-96 (ГОСТ 30275-96). Маніпулятори для контактного точкового зварювання. Загальні технічні умови
 2020. ДСТУ 33.106:2005. Страховий фонд документації. Об'єкти культурної спадщини документація на об'єкти архітектури та містобудування для створення страхового фонду документації. Технічні вимоги
 2021. ДСТУ 33.112:2008. Страховий фонд документації. Підготування та відправлення на мікрофільмування проектної документації на об'єкти будівництва. Технічні вимоги
 2022. ДСТУ 33.112:2008. Зміна N 1. Страховий фонд документації. Підготування та відправлення на мікрофільмування проектної документації на об'єкти будівництва. Технічні вимоги
 2023. ДСТУ 33.114:2009. Страховий фонд документації. Підготовлення та постачання документації на електронних носіях інформації. Загальні технічні вимоги
 2024. ДСТУ 33.115:2010. Страховий фонд документації. Документація для проведення аварійно-рятувальних робіт. Загальні вимоги (Див. Зміни)
 2025. ДСТУ 33.115:2010. Зміна N 1. Страховий фонд документації. Документація для проведення аварійно-рятувальних робіт. Загальні вимоги
 2026. ДСТУ ГОСТ 33186:2017 (ГОСТ 33186-2014, IDT). Клеми пружинні пруткові для кріплення рейок. Технічні умови
 2027. ДСТУ 3318-96 (ГОСТ 30261-96). Устатковання для зварювання кільцевих швів. Типи, основні параметри та розміри
 2028. ДСТУ 33.201:2004. Страховий фонд документації. Страховий фонд документації на об'єкти будівництва. Порядок створення (Див. Зміни)
 2029. ДСТУ 33.201:2004. Зміна N 3. Страховий фонд документації. Страховий фонд документації на об'єкти будівництва. Порядок створення
 2030. ДСТУ 33.203:2005. Страховий фонд документації. Об'єкти культурної спадщини порядок створення страхового фонду документації на об'єкти архітектури та містобудування
 2031. ДСТУ 33.203:2005. Поправка
 2032. ДСТУ 3321:2003. СКД. Терміни та визначення основних понять
 2033. ДСТУ 33.302:2015. Страховий фонд документації. Порядок внесення змін до мікрофільмів страхового фонду документації
 2034. ДСТУ 3335-96 (ГОСТ 12.2.007.4-96). ССБП. Шафи негерметизованих комплектних розподільних пристроїв та комплектних трансформаторних підстанцій. Вимоги безпеки
 2035. ДСТУ 3336-96. Лічильники газу побутові. Загальні технічні вимоги
 2036. ДСТУ 3339-96. Теплолічильники. Загальні технічні вимоги
 2037. ДСТУ 33.403:2005. Страховий фонд документації. Повнорозмірні паперові копії з мікрофільмів страхового фонду документації. Технічні вимоги та методи контролювання
 2038. ДСТУ EN 335-1:2010 (EN 335-1:2006, ІDT). Стійкість деревини та виробів з деревини. Визначення класів використання. Частина 1. Загальні положення
 2039. ДСТУ EN 335-2:2010 (EN 335-2:2006, ІDT). Стійкість деревини та виробів з деревини. Визначання класів використання. Частина 2. Застосовування до суцільної деревини
 2040. ДСТУ EN 335-3:2004 (EN 335-3:1995, ІDT). Стійкість деревини та виробів з деревини. Визначення класів небезпеки біологічного ураження. Частина 3. Застосовування до деревних плит
 2041. ДСТУ 33.601:2005. Страховий фонд документації. Матеріали для виготовлення, зберігання та відтворення документів страхового фонду документації. Загальні вимоги
 2042. ДСТУ EN 336:2003 (EN 336:1995, ІDT). Пиломатеріали конструкційні із хвойних порід та тополі. Розміри. Допустимі відхили
 2043. ДСТУ 3365-96 (ГОСТ 30432-96). Труби металеві. Методи відбору проб, заготовок і зразків для механічних та технологічних випробувань
 2044. ДСТУ 33.701:2007. Страховий фонд документації. Тест-оригінал для контролю якості мікрофільмів. Технічні вимоги
 2045. ДСТУ 3399-96 (ГОСТ 14695-97). Підстанції трансформаторні комплектні потужністю від 25 до 2500 кВ·А на напругу до 10 кВ. Загальні технічні умови
 2046. ДСТУ EN 340:2013 (EN 340:2003, ІDT). Одяг захисний. Загальні вимоги
 2047. ДСТУ 3409-96 (ГОСТ 30456-97). Металопродукція. Прокат листовий та труби сталеві. Методи випробування на ударний вигин
 2048. ДСТУ 3440-96. Системи енергетичні. Терміни та визначення
 2049. ДСТУ 3449-96 (ГОСТ 30463-97). Апарати та комплектні пристрої керування і захисту кранів, механізмів кранового типу. Загальні технічні умови
 2050. ДСТУ 3462-96. Регулятори температури. Загальні технічні вимоги
 2051. ДСТУ 3465-96. Системи електропостачальні загального призначення. Терміни та визначення
 2052. ДСТУ 3491-96 (ГОСТ 30242-97). Дефекти з'єднань при зварюванні металів плавленням. Класифікація, позначення та визначення
 2053. ДСТУ EN 351-1:2004 (EN 351-1:1995, ІDT). Стійкість деревини та виробів з деревини. Суцільна деревина, просочена захисним засобом. Частина 1. Класифікація проникності та утримувальності захисного засобу
 2054. ДСТУ EN 352-1:2002 (EN 352-1:1993, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів слуху. Вимоги безпеки і випробовування. Частина 1. Протишумові навушники
 2055. ДСТУ EN 352-2:2002 (EN 352-2:1993, ІDT). Засоби індивідуального захисту органа слуху. Вимоги безпеки і випробовування. Частина 2. Протишумові вкладки
 2056. ДСТУ EN 352-3:2002 (EN 352-3:1996, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів слуху. Вимоги безпеки і випробовування. Частина 3. Протишумові навушники, приєднані до промислової захисної каски
 2057. ДСТУ EN 352-4:2004 (EN 352-4:2001, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів слуху. Вимоги безпеки і випробовування. Частина 4. Навушники протишумові рівнезалежні
 2058. ДСТУ EN 352-5:2005 (EN 352-5:2002, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів слуху. Вимоги щодо безпеки та випробування. Частина 5. Навушники протишумові з системою активного зниження шуму
 2059. ДСТУ EN 352-6:2005 (EN 352-6:2002, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів слуху. Вимоги щодо безпеки та випробування. Частина 6. Навушники протишумові з електричним звуковим вхідним контуром
 2060. ДСТУ EN 352-7:2005 (EN 352-7:2002, ІDT). Засоби індивідуального захисту органів слуху. Вимоги щодо безпеки та випробування. Частина 7. Вкладки протишумові рівнезалежні
 2061. ДСТУ EN 354-2001. Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Сполучні стропи (EN 354:1992, ІDT)
 2062. ДСТУ EN 355-2001 (EN 355:1992, ІDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Поглиначі енергії (скасовується з 01 січня 2019 року - наказ УкрНДНЦ від 12.12.2017 N 409)
 2063. ДСТУ EN 355:2017 (EN 355:2002, IDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Амортизатори (чинний до 01.01.2019
 2064. ДСТУ EN 356:2005 (EN 356:1999, ІDT). Скло в будівництві. Захисне скління. Випробування та класифікація за тривкістю щодо ручного зламування
 2065. ДСТУ 3569-97 (ГОСТ 30514-97). Енергозбереження. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії. Основні положення
 2066. ДСТУ EN 358-2001 (EN 358:1992, ІDT). Індивідуальне спорядження для функції утримування та для запобігання падінню з висоти. Системи утримування (скасовується з 01 січня 2019 року - наказ УкрНДНЦ від 12.12.2017 N 409)
 2067. ДСТУ 3580-97. Лічильники холодної та гарячої води крильчасті. Загальні технічні вимоги
 2068. ДСТУ EN 358:2017 (EN 358:1999, IDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Пояси для утримування і обмежування та утримувальні стропи
 2069. ДСТУ 3582:2013 (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). Інформація та документація. Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила
 2070. ДСТУ EN 361-2001 (EN 361:1992, ІDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Ремені безпеки (скасовується з 01 січня 2019 року - наказ УкрНДНЦ від 12.12.2017 N 409)
 2071. ДСТУ 3610-97. Радіозв'язок радіорелейний. Терміни та визначення
 2072. ДСТУ EN 361:2017 (EN 361:2002, IDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Спорядження для всього тіла
 2073. ДСТУ EN 362-2001 (EN 362:1992, ІDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. З'єднувачі (скасовується з 01 січня 2019 року - наказ УкрНДНЦ від 12.12.2017 N 409)
 2074. ДСТУ EN 362:2017 (EN 362:2004, IDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. З'єднувачі
 2075. ДСТУ 3632-97 (ГОСТ 30540-97). Устатковання для виготовлення виробів із ніздрюватого бетону автоклавного твердіння. Загальні технічні вимоги та методи контролю
 2076. ДСТУ 3635-93 (ГОСТ 30604-93). Енергозбереження. Установки теплоутилізаційні. Загальні технічні вимоги
 2077. ДСТУ EN 364-2001 (EN 364:1992, ІDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Методи випробовування
 2078. ДСТУ EN 364:2001/Поправка N 1:2015 (EN 364:1992/АС:1993, IDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падінь з висоти. Методи випробування
 2079. ДСТУ EN 365-2001 (EN 365:1992, ІDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Загальні вимоги до інструкції із застосування і маркування (скасовується з 01 січня 2019 року - наказ УкрНДНЦ від 12.12.2017 N 409)
 2080. ДСТУ 3666-97 (ГОСТ 30563-98). Труби безшовні холоднодеформовані із вуглецевих та легованих сталей із спеціальними властивостями. Технічні умови
 2081. ДСТУ 3667-97 (ГОСТ 30564-98). Труби безшовні гарячедеформовані із вуглецевих та легованих сталей із спеціальними властивостями. Технічні умови
 2082. ДСТУ EN 367-2001 (EN 367:1992, ІDT). Одяг захисний. Захист від нагрівання та полум'я. Метод визначення теплопровідності матеріалів підданих впливові полум'я
 2083. ДСТУ 3671-97 (ГОСТ 10543-98). Дріт сталевий наплавний. Технічні умови
 2084. ДСТУ 3675-98. Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань
 2085. ДСТУ 3681-98 (ГОСТ 30585-98). Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до дії грозових розрядів. Технічні вимоги та методи випробувань
 2086. ДСТУ 3682-98 (ГОСТ 30583-98). Енергозбереження. Методика визначення повної енергоємності продукції, робіт та послуг
 2087. ДСТУ 3684-98. Прокат із якісної конструкційної нелегованої та легованої сталі для холодного видавлювання та висаджування. Технічні умови (див. Поправку N 6)
 2088. ДСТУ 3684-98. Поправка N 6. Прокат із якісної конструкційної нелегованої та легованої сталі для холодного видавлювання та висаджування. Технічні умови
 2089. ДСТУ 3712-98. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричного опору
 2090. ДСТУ 3715-98. Метали. Види поверхонь руйнування (зломів). Терміни та визначення
 2091. ДСТУ 3716-98. Кераміка. Метод визначення границі міцності під час згинання
 2092. ДСТУ 3728-98. Каска пожежника. Загальні технічні вимоги та методи випробувань
 2093. ДСТУ 3755-98. Енергозбереження. Номенклатура показників енергоефективності та порядок їхнього внесення у нормативну документацію
 2094. ДСТУ 3756-98 (ГОСТ 30619-98). Енергозбереження. Перетворювачі теплового потоку термоелектричні загального призначення. Загальні технічні умови
 2095. ДСТУ 3760:2006 (ISO 6935-2:1991, NEQ). Поправка N 4. Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови
 2096. ДСТУ EN 378-2:2017 (EN 378-2:2016, IDT). Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування та документація
 2097. ДСТУ EN 378-4:2014 (EN 378-4:2008+A1:2012, ІDT). Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 4. Експлуатація, технічне обслуговування, ремонт і поновлення
 2098. ДСТУ 3789:2015. Пожежна безпека. Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробування
 2099. ДСТУ EN 379:2005 (EN 379:2003, ІDT). Засоби індивідуального захисту очей. Автоматичні зварювальні фільтри
 2100. ДСТУ EN 380:2008 (EN 380:1993, ІDT). Лісоматеріали конструкційні. Загальні настанови щодо методів випробування на статичне навантаження
 2101. ДСТУ 3809-98. Компресори. Терміни та визначення
 2102. ДСТУ EN 381-1:2002. Одяг захисний для осіб, працюючих з ручними ланцюговими пилами. Частина 1. Стенд для випробовування опору різання пилами
 2103. ДСТУ EN 381-2:2002 (EN 381-2:1995, ІDT). Одяг захисний для осіб, працюючих з ручними ланцюговими пилами. Частина 2. Методи випробовування засобів для захисту ніг (EN 381-2:1995, ІDT)
 2104. ДСТУ EN 381-5:2002 (EN 381-5:1995, ІDT). Одяг захисний для осіб, працюючих з ручними ланцюговими пилами. Частина 5. Вимоги до засобів для захисту ніг
 2105. ДСТУ 3810-98. Пожежна техніка. Рукава пожежні напірні. Загальні технічні умови
 2106. ДСТУ 3818-98. Енергозбереження. Вторинні енергетичні ресурси. Терміни та визначення
 2107. ДСТУ EN 382-1:2003 (EN 382-1:1992, ІDT). Плити деревноволокнисті. Визначання поверхневого поглинання. Частина 1. Метод випробовування деревноволокнистих плит, вироблених сухим способом
 2108. ДСТУ 3827-98. Обертові електричні машини. Характеристики машин. Терміни та визначення
 2109. ДСТУ EN 383:2003 (EN 383:1993, ІDT). Лісоматеріали конструкційні. Методи випробовування. Визначання міцності з'єднання та основних значень для штифтових кріпильних елементів
 2110. ДСТУ 3830-98. Корозія металів і сплавів. Терміни та визначення основних понять
 2111. ДСТУ 3832-980 Охорона навколишнього природного середовища. Автоматизовані системи контролю стічних вод. Типи та основні вимоги
 2112. ДСТУ 3833-98 (ГОСТ 1435-99). Прутки, штаби та мотки з інструментальної нелегованої сталі. Загальні технічні умови
 2113. ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99). Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від механічного діяння. Технічні умови
 2114. ДСТУ prEN 385-2001 (prEN 385:2001, ІDT). З'єднання дерев'яних конструкцій шипові. Функціональні та мінімальні виробничі вимоги
 2115. ДСТУ 3853-99 (ГОСТ 30644-99). Віброізолятори гумові для вибухозахищених вентиляторів. Загальні технічні умови
 2116. ДСТУ 3855-99. Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення
 2117. ДСТУ prEN 386-2001 (prEN 386:2001, ІDT). Лісоматеріали клеєні шаруваті. Функційні та мінімальні виробничі вимоги
 2118. ДСТУ 3864-99. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричної напруги змінного струму в діапазоні від 1 до 1,2<.>500/<квк>3 кВ та коефіцієнта масштабного перетворення електричної напруги на частоті 50 Гц
 2119. ДСТУ EN 388:2017 (EN 388:2016, IDT). Рукавички захисні для захисту від механічних ушкоджень
 2120. ДСТУ 3895-99 (ГОСТ 9.514-99). Інгібітори корозії металів для водних систем. Електрохімічний метод визначення захисної здатності
 2121. ДСТУ 3896:2007. Вітроенергетика. Вітроенергетичні установки та вітроелектричні станції. Терміни та визначення понять
 2122. ДСТУ 3906-99. Техніка пожежна. Драбини пожежні ручні. Загальні технічні умови
 2123. ДСТУ 3925-99. Чавун з кулястим графітом для виливків. Марки
 2124. ДСТУ 3931-99. Техніка пожежна. Рукава пожежні всмоктувальні та напірно-всмоктувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань
 2125. ДСТУ 3932-2000 (ГОСТ 30688-2000) (ISO 8643:1997) Машини землерийні. Гідравлічні екскаватори і зворотні лопати-навантажувачі. Пристрій обмеження швидкості опускання стріли. Технічні вимоги і методи випробувань
 2126. ДСТУ 3948-2000, Котли опалювальні водогрійні теплопродуктивністю до 100 кВт. Методи випробування і контролю теплотехнічних показників
 2127. ДСТУ 3949-2000. Апарати теплообмінні пластинчасті розбірні. Параметри та основні розміри
 2128. ДСТУ 3951.1-2000 (ISO 9956-1:1995). Технічні умови та процедура підтвердження відповідності технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Частина 1. Загальні правила для зварювання плавленням
 2129. ДСТУ 3951.2-2000 (ISO 9956-2:1995). Технічні умови та процедура підтвердження відповідності технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Частина 2. Технологічна інструкція для дугового зварювання (замінено на ДСТУ ISO 15609-1:2008)
 2130. ДСТУ 3951.3-2000 (ISO 9956-3:1995). Технічні умови та процедура підтвердження відповідності технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Частина 3. Випробування технологічних процесів дугового зварювання сталей
 2131. ДСТУ 3972-2000. Техніка пожежна. Установки порошкового пожежогасіння. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань
 2132. ДСТУ EN 397:2017 (EN 397:2012+A1:2012, IDT). Каски захисні промислові
 2133. ДСТУ 3974-2000. Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення
 2134. ДСТУ 3979-2000. Техніка пожежна. Карабін пожежний. Технічні умови
 2135. ДСТУ 3997-2000. Автонавантажувачі та електронавантажувачі. Терміни та визначення основних понять
 2136. ДСТУ 4007-2001. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань надлишкового тиску в діапазоні від мінус 100 кПа до 250 МПа
 2137. ДСТУ 4012.2:2006 (EN 1143-2:2001, MOD). Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість щодо зламування. Частина 2. Депозитні системи
 2138. ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998). Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі
 2139. ДСТУ 4034-2001 (ГОСТ 30757-2001). Енергозбереження. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії. Колектори сонячні плоскі. Методи випробування
 2140. ДСТУ 4036-2001. Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні дорожні. Загальні технічні вимоги
 2141. ДСТУ 4038-2001. Сталь та чавун. Методи визначення бору
 2142. ДСТУ 4042-2001. Прокат арматурний. Метод випробувань на втому
 2143. ДСТУ 4046-2001. Обладнання технологічне нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв. Технічне діагностування. Загальні технічні вимоги
 2144. ДСТУ 4050-2001. Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови
 2145. ДСТУ 4054-2001. Нормативи трудомісткості та вартість робіт із стандартизації. Настанова
 2146. ДСТУ 4065-2001 (ANSІ/ІEEE 739:1995, NEQ). Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги
 2147. ДСТУ EN 408:2007 (EN 408:2003, ІDT). Лісоматеріали конструкційні. Конструкційна та клеєна шарувата деревина. Визначення деяких фізичних та механічних властивостей
 2148. ДСТУ 4090-2001/ГОСТ 31188-2003 (ГОСТ 31188-2003, ІDT). Енергозбереження. Ресурси енергетичні вторинні. Методика визначення показників виходу та використання
 2149. ДСТУ 4100:2014. Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування
 2150. ДСТУ 4110-2002 (ANSІ/ІEEE 739:1995, NEQ). Енергоощадність. Методика аналізу та розрахування питомих витрат енергоресурсів
 2151. ДСТУ 4121-2002. Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови
 2152. ДСТУ 4123:2006. Безпека дорожнього руху. Пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на вулицях і дорогах. Загальні технічні вимоги
 2153. ДСТУ 4125-2002 (ІSO 6942:1993, NEQ). Одяг для захисту від дії тепла і полум'я. Метод оцінювання реакції матеріалів на дію теплового випромінювання
 2154. ДСТУ 4126-2002 (ІSO 6925:1982, NEQ). Покриття текстильні для підлоги. Метод визначення характеристик горіння під дією малопотужного джерела запалювання
 2155. ДСТУ 4132-2002. Насоси відцентрові загальнопромислового застосування. Вимоги до проектування, виготовляння, постачання, монтажування та експлуатування. Звід правил
 2156. ДСТУ 4133-2002. Насоси відцентрові загальнопромислового застосування. Вимоги безпеки (скасовано - наказ від 04.08.2015 N 88)
 2157. ДСТУ 4147-2003 (ГОСТ 8.570-2000, MOD). Метрологія. Резервуари сталеві вертикальні циліндричні. Методика повірки
 2158. ДСТУ 4148-2003. Бітуми нафтові будівельні. Технічні умови
 2159. ДСТУ 4158-2003. Безпека дорожнього руху. Автоматизовані системи керування дорожнім рухом. Загальні вимоги
 2160. ДСТУ 4159-2003. Безпека дорожнього руху. Організація дорожнього руху.Умовні позначення на схемах і планах
 2161. ДСТУ EN 416-2:2010 (EN 416-2:2006, ІDT). Нагрівачі газові трубчасті випромінювального типу стельові з одним пальником, непобутової призначеності. Раціональне використання енергії
 2162. ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів
 2163. Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163-2003 "Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів"
 2164. ДСТУ 4171:2003 (IEC 61293:1994, MOD). Маркування електричного устатковання стосовно показників електроживлення. Вимоги безпеки
 2165. ДСТУ EN 420-2001 (EN 420:1994, IDT). Загальні вимоги до рукавиць
 2166. ДСТУ 4205:2003 (IEC 60728-12:2001, MOD). Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 12. Вимоги до електромагнітної сумісності систем
 2167. ДСТУ 4216:2003 (ІEC 60332-1:1993, MOD). Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1. Випробовування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю
 2168. ДСТУ 4218:2003 (ГОСТ 8.346-2000, MOD). Метрологія. Резервуари стальні горизонтальні циліндричні. Методика повірки
 2169. ДСТУ 4227:2003. Настанови щодо проведення акустико-емісійного діагностування об'єктів підвищеної небезпеки
 2170. ДСТУ 4237-1-2:2014 (ІEC 60332-1-2:2004, MOD). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-2. Випробування на вертикальне поширювання полум'я одиничного ізольованого проводу або кабелю. Метод випробування полум'ям поперед
 2171. ДСТУ 4262:2003. Пояси пожежні рятувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробовування
 2172. ДСТУ 4279:2004. Бітуми нафтові. Номенклатура показників якості
 2173. ДСТУ 4304:2004. Пояс запобіжний монтерський. Загальні технічні умови
 2174. ДСТУ 4309:2004 (ІSO 2384:1977, MOD). Інформація та документація. Оформлення перекладів
 2175. ДСТУ ISO 4310-94. Крани вантажопідіймальні. Правила і методи випробувань
 2176. ДСТУ 4344:2004. Рейки звичайні для залізниць широкої колії. Загальні технічні умови
 2177. ДСТУ 4347:2004. Метали. Методи визначання характеристик пружності в умовах кріогенних, знижених і кімнатної температур
 2178. ДСТУ 4352:2004. Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутового призначення. Визначання енергетичної ефективності кондиціонерів повітря
 2179. ДСТУ 4366:2004 (ІSO 11613:1999, NEQ; EN 469:1995, NEQ). Одяг пожежника захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробовування
 2180. ДСТУ 4368:2005. Комплект індивідуальний екранувальний для захисту від електричних полів промислової частоти. Загальні технічні вимоги та методи контролювання
 2181. ДСТУ 4446:2005. Взуття пожежника захисне. Загальні технічні вимоги та методи випробування
 2182. ДСТУ 4461:2005. Вентилятори шахтні місцевого провітрювання. Загальні технічні вимоги і вимоги безпеки. Методи випробування
 2183. ДСТУ 4469-3:2005. Пожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 3. Пристрої ручного запускання та зупинення. Загальні вимоги (EN 12094-3:2003, MOD)
 2184. ДСТУ 4472:2005. Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги
 2185. ДСТУ 4479:2005. Речовини вогнезахисні водорозчинні для деревини. Загальні технічні вимоги та методи випробування
 2186. ДСТУ EN 448:2016 (EN 448:2015, IDT). Розподільчі мережі опалення. Попередньо ізольовані системи трубопроводів із нерухомою ізоляцією для підземного прокладання мереж гарячого водопостачання. Системи фітингів, виготовлених зі сталевих напірних труб
 2187. ДСТУ-Н 4486:2005.Система конструкторської документації. Настанови щодо типової побудови технічних умов
 2188. ДСТУ 4494:2005 (ІEC 60239:1997, NEQ). Електроди зграфітовані та ніпелі до них. Загальні технічні умови (зі Змінами N 1, N 2, N 3)
 2189. ДСТУ 4500-1:2008. Вантажі небезпечні. Терміни та визначення понять
 2190. ДСТУ EN 45011-2001 (EN 45011:1998, ІDT). Загальні вимоги до органів, які керують системами сертифікації продукції
 2191. ДСТУ 4527:2006. Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення
 2192. ДСТУ 4546:2006 (EN 1063:1999, MOD). Скло в будівництві. Захисне скління. Випробування та класифікація за кулетривкістю
 2193. ДСТУ 4549-1:2006. Системи кабельних трубопроводів. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування. (ІЕС 61386-1:1996, ІЕС 60423:1993, MOD)
 2194. ДСТУ EN 45510-2-6:2015 (EN 45510-2-6:2000, IDT). Настанова щодо поставок обладнання електростанцій. Частина 2-6. Електрообладнання. Генератори
 2195. ДСТУ EN 45544-3:2016 (EN 45544-3:2015, IDT). Повітря робочої зони. Електричні прилади для безпосереднього виявлення та безпосереднього вимірювання вмісту токсичних газів і парів. Частина 3. Вимоги до приладів, призначених для загального виявлення ...
 2196. ДСТУ EN 45544-4:2016 (EN 45544-4:2016, IDT). Повітря робочої зони. Електричні прилади для безпосереднього виявлення та безпосереднього вимірювання вмісту токсичних газів і парів. Частина 4. Настанови щодо вибору, встановлення, застосування та ...
 2197. ДСТУ EN 457-2001 (EN 457:1992, ІDT). Безпечність машин. Звукові сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування
 2198. ДСТУ 4581-4:2006 (ІSO 9329-4:1997, MOD). Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 4. Аустенітні нержавкі сталі
 2199. ДСТУ 4611:2006. Магістральні трубопроводи. Терміни та визначення основних понять
 2200. ДСТУ 4615:2006. Магістральні трубопроводи. Деталі сталеві приварні на PN до 10 МПа. Загальні технічні умови
 2201. ДСТУ 4616:2006. Магістральні трубопроводи. Деталі сталеві приварні на PN до 10 МПа. Типи, основні параметри та розміри
 2202. ДСТУ 4616:2006. Зміна N 1. Магістральні трубопроводи. Деталі сталеві приварні на PN до 10 МПа. Типи, основні параметри та розміри
 2203. ДСТУ 4676:2006. Системи розроблення та поставлення продукції на виробництво. Засоби індивідуального захисту. Основні положення
 2204. ДСТУ 4713:2007. Енергозбереження. Енергетичний аудит промислових підприємств. Порядок проведення та вимоги до організації робіт
 2205. ДСТУ 4715:2007. Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових підприємств. Склад і зміст робіт на стадіях розроблення та запровадження
 2206. ДСТУ 4737:2007/ГОСТ 2879-2006 (EN 10061:2003, NEQ; ГОСТ 2879-2006, ІDT). Прокат сортовий сталевий гарячекатаний шестигранний. Сортамент
 2207. ДСТУ 4746:2007/ГОСТ 2591-2006 (EN 10059:2003, NEQ; ГОСТ 2591-2006, ІDT). Прокат сортовий сталевий гарячекатаний квадратний. Сортамент
 2208. ДСТУ 4809:2007. Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування
 2209. ДСТУ Б EN 480-14:2011 (EN 480-14:2006, IDT). Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань. Визначення корозійного впливу хімічних добавок на сталеву арматуру при потенціостатичному електрохімічному випробуванні
 2210. ДСТУ EN 482:2016 (EN 482:2012+A1:2015, IDT). Повітря робочої зони. Загальні вимоги до характеристик методик вимірювання вмісту хімічних речовин
 2211. ДСТУ 4832:2007 (EN 694:2001, MOD). Протипожежна техніка. Напівжорсткі рукави для пожежних кран-комплектів. Загальні вимоги
 2212. ДСТУ 4857:2007. Неруйнівний контроль. Зварні з'єднання устаткування й конструкцій. Метод магнітної пам'яті металу
 2213. ДСТУ 4859:2007. Вітроенергетика. Установки електричні вітряні малої потужності. Загальні технічні вимоги
 2214. ДСТУ 4885:2007. Енергоощадність. Геліоенергетика. Методика визначання ресурсів
 2215. ДСТУ EN 489:2016 (EN 489:2009, IDT). Розподільчі мережі опалення. Попередньо ізольовані системи трубопроводів із нерухомою ізоляцією для підземного прокладання мереж гарячого водопостачання. З'єднання напірних сталевих труб із поліуретановою ...
 2216. ДСТУ 4902.2:2007. Протипожежна техніка. Інструмент для проведення пожежно-рятувальних робіт. Частина 2. Механізований переносний інструмент з пневматичним приводом. Загальні технічні вимоги та методи випробування
 2217. ДСТУ 4933:2008. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять
 2218. ДСТУ 4934:2008. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Джерела фізичного походження природних надзвичайних ситуацій. Номенклатура та показники впливів уражальних чинників
 2219. ДСТУ 4975:2008 (ІSO 5598:1985, NEQ). Ущільнювальні пристрої та ущільники. Терміни та визначення основних понять
 2220. ДСТУ EN 500-2:2014 (EN 500-2:2006+A1:2008, ІDT). Мобільні дорожні машини. Безпека. Частина 2. Спеціальні вимоги до машин для насічки брущатки та маркування дорожнього покриття
 2221. ДСТУ EN 50014-2001 (EN 50014:1992, ІDT). Апаратура електрична для потенційно вибухонебезпечних середовищ. Загальні вимоги
 2222. ДСТУ EN 50016-2001 (EN 50016:1995, ІDT). Апаратура електрична для потенційно вибухонебезпечних середовищ. Оболонки з надлишковим тиском 'р'
 2223. ДСТУ EN 50017-2001 (EN 50017:1994, ІDT). Апаратура електрична для потенційно вибухонебезпечних середовищ. Апаратура з наповненням піском класу 'q'
 2224. ДСТУ EN 50028-2001(EN 50028:1987, ІDT). Апаратура електрична для потенційно вибухонебезпечних середовищ. Герметизація 'm'
 2225. ДСТУ EN 50085-1:2015 (EN 50085-1:2005, A1:2013, ІDT). Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок. Частина 1. Загальні вимоги
 2226. ДСТУ EN 50085-2-1:2015. Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок. Частина 2-1. Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів, призначених для монтування на стінах і стелях
 2227. ДСТУ EN 50085-2-3:2015 (EN 50085-2-3:2010, ІDT). Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок. Частина 2-3. Спеціальні вимоги до щілинних систем кабельних виробів, призначених для монтування в шафах
 2228. ДСТУ EN 50091-2:2003 (EN 50091-2:1995, ІDT). Системи безперебійного електроживлення. Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності
 2229. ДСТУ EN 50130-5:2014 (EN 50130-5:2011, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Частина 5. Методи випробування щодо несприйнятливості чинникам зовнішнього середовища
 2230. ДСТУ EN 50131-1:2014 (EN 50131-1:2006 + EN 50131-1:2006/А1:2009 + EN 50131-1:2006/ІS2:2010, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги
 2231. ДСТУ EN 50131-3:2014 (EN 50131-3:2009, ІDT) . Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 3. Прилади приймально-контрольні
 2232. ДСТУ EN 50131-4:2014 (EN 50131-4:2009, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 4. Оповіщувачі
 2233. ДСТУ EN 50131-6:2012 (EN 50131-6:2008, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 6. Джерела електроживлення
 2234. ДСТУ CLC/TS 50131-9:2014 (CLC/TS 50131-9:2014, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 9. Перевірка тривожного сповіщення. Методи та принципи
 2235. ДСТУ CLC/TS 50131-12:2017 (CLC/TS 50131-12:2016, IDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 12. Методи і вимоги до включення та відключення систем охоронної сигналізації
 2236. ДСТУ CLC/TS 50131-2-10:2014 (CLC/TS 50131-2-10:2014, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-10. Сповіщувачі охоронні контактні блокування
 2237. ДСТУ EN 50131-2-2:2012 (EN 50131-2-2:2008, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-2. Сповіщувачі охоронні пасивні інфрачервоні
 2238. ДСТУ EN 50131-2-6:2012 (EN 50131-2-6:2008, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-6. Магнітні контактні сповіщувачі
 2239. ДСТУ CLC/TS 50131-2-8:2014 (CLC/TS 50131-2-8:2012 + CLC/TS 50131-2-8:2012/ІS1:2014, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-8. Сповіщувачі охоронні ударні
 2240. ДСТУ EN 50131-5-3:2017 (EN 50131-5-3:2017, IDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 5-3. Вимоги до взаємозв'язків устатковання з використанням радіочастотних технологій
 2241. ДСТУ CLC/TS 50131-7:2014 (CLC/TS 50131-7:2010, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 7. Правила застосування
 2242. ДСТУ EN 50132-7:2014 (EN 50132-7:2012, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 7. Правила застосування
 2243. ДСТУ EN 50132-5-3:2014 (EN 50132-5-3:2012, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 5-3. Аналогове та цифрове передавання відео
 2244. ДСТУ EN 50133-2-1:2012 (EN 50133-2-1:2000, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи контролювання доступу охоронного призначення. Частина 2-1. Загальні вимоги до складників систем
 2245. ДСТУ EN 50134-1:2014 (EN 50134-1:2002, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Суспільні системи сигналізації. Частина 1. Вимоги до систем
 2246. ДСТУ EN 50134-7:2017 (EN 50134-7:2017, IDT.) Системи тривожної сигналізації. Суспільні системи сигналізації. Частина 7. Правила застосування
 2247. ДСТУ EN 50136-1:2014 (EN 50136-1:2012, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 1. Загальні вимоги до систем передавання тривожних сповіщень
 2248. ДСТУ EN 50136-3:2014 (EN 50136-3:2013, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 3. Вимоги до трансивера центру приймання тривожних сповіщень (ТЦПТС)
 2249. ДСТУ CLC/TS 50136-7:2014 (CLC/TS 50136-7:2004, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 7. Правила застосування
 2250. ДСТУ CLC/TS 50136-9:2014 (CLC/TS 50136-9:2013, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 9. Вимоги до загального протоколу для передавання тривожних сповіщень з використанням Інтернет прото
 2251. ДСТУ prEN 50136-1-1:2004 (prEN 50136-1-1:1996, IDT). Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 1-1. Загальні вимоги до систем передавання тривожних сповіщень
 2252. ДСТУ-П CLC/TS 50136-4:2010 (CLC/TS50136-4:2004, IDT). Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 4. Устатковання індикації центрів приймання тривожних сповіщень
 2253. ДСТУ EN 50160:2014 (EN 50160:2010, ІDT). Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності
 2254. ДСТУ-Н 5018:2008. Метрологія. Системи для вимірювання витрати, об'єму та маси води автоматизовані. Типова програма державної метрологічної атестації методики виконання вимірювання
 2255. ДСТУ EN 50194:2009 (EN 50194:2000, ІDT). Сигналізатори горючих газів для житлових споруд електричні. Технічні вимоги та методи випробування
 2256. ДСТУ EN 50200:2016 (EN 50200:2006, IDT). Метод випробування на вогнестійкість незахищених кабелів із малим поперечним розрізом, призначених для застосування в колах систем безпеки
 2257. ДСТУ EN 50240:2009 (EN 50240:2004, IDT). Обладнання для контактного зварювання. Вимоги до електромагнітної сумісності та методи випробування
 2258. ДСТУ EN 50244:2016 (EN 50244:2016, IDT). Сигналізатори горючих газів для житлових споруд електричні. Настанови щодо вибору, встановлення, застосування та технічного обслуговування
 2259. ДСТУ EN 50292:2016 (EN 50292:2013, IDT). Сигналізатори оксиду вуглецю для житлових споруд, автопричепів та суден. Настанови щодо вибору, встановлення, застосування та технічного обслуговування
 2260. ДСТУ EN 50363-1:2009 (EN 50363-1:2005, ІDT). Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 1. Вулканізовані еластомерні ізоляційні композиції
 2261. ДСТУ EN 50363-3:2010 (EN 50363-3:2005, ІDT). Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 3. Полівінілхлоридні ізоляційні композиції
 2262. ДСТУ EN 50363-5:2010 (EN 50363-5:2005, ІDT). Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 5. Безгалогенні вулканізовані ізоляційні композиції
 2263. ДСТУ EN 50363-6:2010 (EN 50363-6:2005, ІDT). Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 6. Безгалогенні вулканізовані композиції оболонок
 2264. ДСТУ EN 50363-7:2010 (EN 50363-7:2005, ІDT). Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 7. Безгалогенні термопластичні ізоляційні композиції
 2265. ДСТУ EN 50363-8:2009 (EN 50363-8:2005, ІDT). Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 8. Безгалогенні термопластичні композиції оболонок
 2266. ДСТУ EN 50363-2-1:2009 (EN 50363-2-1:2005, ІDT). Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 2-1. Вулканізовані еластомерні композиції для оболонок
 2267. ДСТУ EN 50363-2-2:2009 (EN 50363-2-2:2005, ІDT). Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 2-2. Вулканізовані еластомерні ізоляційні композиції для зовнішніх покривів
 2268. ДСТУ EN 50363-4-1:2010 (EN 50363-4-1:2005, ІDT). Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 4-1. Полівінілхлоридні композиції оболонок
 2269. ДСТУ EN 50363-4-2:2010 (EN 50363-4-2:2005, ІDT). Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 4-2. Полівінілхлоридні композиції зовнішніх покривів
 2270. ДСТУ EN 50363-9-1:2009 (EN 50363-9-1:2005, ІDT). Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 9-1. Різні ізоляційні композиції. Вулканізований полівінілхлорид
 2271. ДСТУ CLC/TS 50398:2014 (CLC/TS 50398:2009, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Комбіновані та інтегровані системи тривожної сигналізації. Загальні вимоги
 2272. ДСТУ EN 50399:2016 (EN 50399:2011, IDT). Загальні методи вогневих випробувань. Визначення показників тепловиділення та димоутворення кабелів під час випробування на поширювання полум'я. Випробувальне устатковання. Процедури випробування та оцінювання
 2273. ДСТУ EN 50470-2:2010 (EN 50470-2:2006, ІDT). Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Частина 2. Спеціальні вимоги. Лічильники активної енергії електромеханічні (класів точності А і В)
 2274. ДСТУ EN 50470-3:2010 (EN 50470-3:2006, ІDT). Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Частина 3. Спеціальні вимоги. Лічильники активної енергії статичні (класів точності А, В і С)
 2275. ДСТУ EN 50486:2014 (EN 50486:2008, IDT). Устатковання для використання в системах аудіо і відео входу дверей
 2276. ДСТУ EN 50518-3:2014 (EN 50518-3:2013, ІDT). Центр спостереження та приймання тривожних сповіщень. Частина 3. Процедури та вимоги до організації роботи
 2277. ДСТУ EN 50518-1:2014 (EN 50518-1:2013, ІDT). Центр спостереження та приймання тривожних сповіщень. Частина 1. Вимоги до розташування та конструкції
 2278. ДСТУ EN 50525-1:2016 (EN 50525-1:2011, IDT). Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U<(індекс)0>/U) включно. Частина 1. Загальні вимоги
 2279. ДСТУ CLC/TR 50531:2014 (CLC/TR 50531:2009, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Терміни та визначення понять
 2280. ДСТУ 5054:2008 Промислові вентилятори. Словник термінів і визначення категорій (ІSO 13349:1999, MOD)
 2281. ДСТУ EN 50618:2015 (EN 50618:2014, IDT). Кабелі електричні для фотоелектричних систем
 2282. ДСТУ EN 518:2003 (EN 518:1995, ІDT). Лісоматеріали конструкційні. Сортування. Вимоги до стандартів на візуальне сортування за міцністю
 2283. ДСТУ EN 520:2017 (EN 520:2004 + A1:2009, IDT). Гіпсокартонні плити. Визначення, вимоги та методи випробування
 2284. ДСТУ EN 530:2003 (EN 530:1994, ІDT). Тривкість до стирання матеріалів захисного одягу. Методи випробовування
 2285. ДСТУ EN 54-13:2014 (EN 54-13:2005, ІDT). Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 13. Оцінювання сумісності компонентів системи
 2286. ДСТУ EN 54-16:2012 (EN 54-16:2008, ІDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 16. Устатковання керування та індикації мовленнєвого оповіщування
 2287. ДСТУ EN 54-17:2009 (EN 54-17:2005, ІDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 17. Ізолятори короткого замикання
 2288. ДСТУ EN 54-1:2003 (EN 54-1:1996, IDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 1. Вступ
 2289. ДСТУ EN 54-1:2014 (EN 54-1:2011, ІDT). Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 1. Вступ
 2290. ДСТУ EN 54-2:2003 (EN 54-2:1997, IDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 2. Прилади приймально-контрольні пожежні (див. Зміну N 1)
 2291. ДСТУ EN 54-2:2003/Зміна N 1:2012 (EN 54-2:1997/А1:2006, IDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 2. Прилади приймально-контрольні пожежні
 2292. ДСТУ EN 54-3:2003 (EN 54-3:2001, IDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові (див. Зміну N 2)
 2293. ДСТУ EN 54-3:2003/Зміна N 2:2012 (EN 54-3:2001/А2:2006, IDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові
 2294. ДСТУ EN 54-4:2003 (EN 54-4:1997, IDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 4. Устатковання електроживлення (див. Зміну N 2)
 2295. ДСТУ EN 54-4:2003/Зміна N 2:2012 (EN 54-4:1997/А2:2006, IDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 4. Устатковання електроживлення
 2296. ДСТУ EN 54-5:2003 (EN 54-5:2000, IDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 5. Сповіщувачі пожежні теплові точкові
 2297. ДСТУ EN 54-7:2004 (EN 54-7:2000, IDТ). Системи пожежної сигналізації. Частина 7. Сповіщувачі пожежні димові точкові розсіяного світла, пропущеного світла або іонізаційні
 2298. ДСТУ EN 54-10:2004(EN 54-10:2002, IDТ). Системи пожежної сигналізації. Частина 10. Сповіщувачі пожежні полум'я точкові.
 2299. ДСТУ EN 54-11:2004 (EN 54-11:2001, IDТ). Системи пожежної сигналізації. Частина 11. Сповіщувачі пожежні ручні
 2300. ДСТУ EN 54-12:2004 (EN 54-12:2002, IDТ). Системи пожежної сигналізації. Частина 12. Сповіщувачі пожежні димові лінійні пропущеного світла
 2301. ДСТУ prEN 54-13:2004 (prEN 54-13:2001, IDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 13. Вимоги щодо систем та оцінювання сумісності
 2302. ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009. Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування (CEN/TS 54-14:2004, IDT)
 2303. ДСТУ EN 54-18:2009 (EN 54-18:2005, IDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 18. Пристрої вводу-виводу
 2304. ДСТУ EN 54-20:2009 (EN 54-20:2006, IDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 20. Сповіщувачі пожежні димові аспіраційні
 2305. ДСТУ ЕN 54-21:2009 (EN 54-21:2006, IDT).Системи пожежної сигналізації. Частина 21. Пристрої передавання пожежної тривоги та попередження про несправність
 2306. ДСТУ EN 54-23:2015 (EN 54-24:2008, ІDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 23. Оповіщувачі пожежні світлові
 2307. ДСТУ EN 54-24:2012 (EN 54-24:2008, IDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 24. Компоненти систем мовленнєвого оповіщування. Гучномовці
 2308. ДСТУ EN 54-25:2010 (EN 54-25:2008, IDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 25. Компоненти системи, які використовують радіозв'язок
 2309. ДСТУ EN 565:2015 (EN 565:2006, IDT). Спорядження для альпінізму. Стрічка. Вимоги щодо безпеки та методи випробування
 2310. ДСТУ EN 566:2015 (EN 566:2006, IDT). Спорядження для альпінізму. Петлі. Вимоги щодо безпеки та методи випробування
 2311. ДСТУ EN 569:2015 (EN 569:2007, IDT). Спорядження для альпінізму. Сталеві гачки. Вимоги щодо безпеки та методи випробування
 2312. ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005 (ГОСТ ИСО 5725-1-2003, ІDT). Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 1. Основні положення та визначення
 2313. ДСТУ ГОСТ 5812:2018 (ГОСТ 5812-2014, IDT). Костилі для залізниць. Загальні технічні умови
 2314. ДСТУ EN 583-4:2007 (EN 583-4:2002, ІDT). Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Частина 4. Контролювання несуцільностей, перпендикулярних до поверхні
 2315. ДСТУ EN 583-1-2001 (EN 583-1:1998, IDT). Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Частина 1. Загальні вимоги
 2316. ДСТУ EN 583-3:2005 (EN 583-3:1997, IDT). Неруйнівний контроль. Контроль ультразвуковий. Частина 3. Метод проходження
 2317. ДСТУ EN 583-4:2007 (EN 583-4:2002, IDT). Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Частина 4. Контролювання несуцільностеи, перпендикулярних до поверхні
 2318. ДСТУ ENV 583-6:2005 (ENV 583-6:2000, IDT). Неруйнівний контроль. Контроль ультразвуковий. Частина 6. Дифракційно-часовий метод для виявлення і визначення розмірів несуцільностей
 2319. ДСТУ IEC 60038:2015 (IEC 60038:2009, IDT). Еталонна напруга за ІЕС
 2320. ДСТУ IEC 60044-2:2008 (ІEC 60044-2:2003, ІDT). Трансформатори вимірювальні. Частина 2. Трансформатори напруги індуктивні
 2321. ДСТУ IEC 60044-1:2008 (IEC 60044-1:2003, IDT). Трансформатори вимірювальні. Частина 1. Трансформатори струму
 2322. ДСТУ EN 60051-2:2015 (EN 60051-2:1989, IDT). Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 2. Спеціальні вимоги до амперметрів і вольтметрів
 2323. ДСТУ IEC 60055-2:2009 (IEC 60055-2:1981, IDT). Кабелі з паперовою ізоляцією в металевій оболонці з мідними чи алюмінієвими струмопровідними жилами, крім газонаповнених під тиском і маслонаповнених ка6елів^ на номінальну напругу до 18/30 кВ включно. Ч
 2324. ДСТУ EN 60059:2015 (EN 60059:1999, IDT). Струм електричний. Стандартні номінальні значення згідно з ІЕС
 2325. ДСТУ EN 60059:2015/3міна N1:2015 (EN 60059:1999/А1:2009, IDT). Струм електричний. Стандартні номінальні значення згідно з ІЕС
 2326. ДСТУ IEC 60060-1:2010 (ІEC 60060-1:1989, ІDT). Методи випробовування високою напругою. Частина 1. Загальні визначення понять і вимоги до випробування
 2327. ДСТУ EN 60060-2:2016 (EN 60060-2:2011, IDT). Методи високовольтних випробувань. Частина 2. Вимірювальні системи
 2328. ДСТУ IEC 60061-1-2001 (ІEC 60061-1:1969, ІDT). Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевірки їх взаємозамінності та безпечності. Частина 1. Лампові цоколі
 2329. ДСТУ IEC 60061-3:2005 (ІEC 60061-3:2005, ІDT). Цоколі та патрони лампові разом з калібрами для перевіряння їх взаємозамінності та безпечності. Частина 3. Калібри
 2330. ДСТУ IEC 60061-4:2009 (ІEC 60061-4:2005, ІDT). (Проект). Цоколі та патрони лампові, а також калібри для перевіряння їх взаємозамінності та безпечності. Частина 4. Настанови та загальна інформація
 2331. ДСТУ IEC 60068-2-5:2015 (IEC 60068-2-5:2010, IDT). Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-5. Випробування. Випробування Sа: Імітація сонячного випромінювання на рівні землі і настанова для випробування сонячної радіації
 2332. ДСТУ IEC 60068-2-6:2015 (IEC 60068-2-6:2007, IDT). Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-6. Випробування. Випробування Fc: Вібрація (синусоїдна)
 2333. ДСТУ IEC 60068-2-52:2015 (IEC 60068-2-52:1996,IDT). Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-52. Випробування. Випробування Кb: Соляний туман, циклічне випробування (розчин хлориду натрію)
 2334. ДСТУ EN 60068-2-78:2016 (EN 60068-2-78:2013, IDT). Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-78. Випробування. Випробування Cab: вологе тепло, усталений режим
 2335. ДСТУ EN 60068-3-4:2016 (EN 60068-3-4:2002, IDT). Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 3-4. Супровідна документація та настанова. Випробування дією вологи і тепла
 2336. ДСТУ EN 60076-1:2016 (EN 60076-1:2011, IDT). Трансформатори силові. Частина 1. Загальні відомості
 2337. ДСТУ EN 60076-5:2016 (EN 60076-5:2006, IDT). Трансформатори силові. Частина 5. Стійкість до короткого замикання
 2338. ДСТУ EN 60076-19:2016 (EN 60076-19:2015, IDT). Трансформатори силові. Частина 19. Правила визначення невизначеностей під час вимірювання втрат у силових трансформаторах та реакторах
 2339. ДСТУ EN 60079-5:2017 (EN 60079-5:2015, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 5. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту: кварцове заповнення оболонки 'q'
 2340. ДСТУ EN 60079-0:2017 (EN 60079-0:2012, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 0. Устатковання. Загальні вимоги
 2341. ДСТУ EN 60079-1:2017 (EN 60079-1:2014, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 1. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту: вибухобезпечна оболонка 'd'
 2342. ДСТУ IEC 60079-2:2009 (ІEC 60079-2:2007, ІDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 2. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: оболонка під підвищеним тиском 'р'
 2343. ДСТУ IEC 60079-5:2009 (ІEC 60079-5:2007, ІDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 5. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: кварцове заповнення 'q'
 2344. ДСТУ IEC 60079-6:2009 (ІEC 60079-6:2007, ІDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 6. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: масляне заповнення 'о'
 2345. ДСТУ EN 60079-7:2017 (EN 60079-7:2015, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 7. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту: підвищена безпека 'е'
 2346. ДСТУ EN 60079-11:2016 (EN 60079-11:2012, IDT). Вибухонебезпечні газові середовища. Частина 11. Захист електричного обладнання за допомогою іскробезпечного електричного кола 'і'
 2347. ДСТУ EN 60079-18:2017 (EN 60079-18:2015, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 18. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту: 'герметизація 'm'
 2348. ДСТУ EN 60079-25:2017 (EN 60079-25:2010, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 25. Іскробезпечні електричні системи
 2349. ДСТУ IEC 60169-15:2012. З'єднувачі радіочастотні. Частина 15. З'єднувачі радіочастотні коаксіальні з внутрішнім діаметром зовнішнього провідника 4,13 мм (0,163 дюйма) з нарізевим з'єднанням. Хвильовий опір 50 Ом (Тип SMA)
 2350. ДСТУ IEC 60169-17:2012. З'єднувачі радіочастотні. Частина 17. З'єднувачі радіочастотні коаксіальні з внутрішнім діаметром зовнішнього провідника 6,5 мм (0,256 дюйма) з нарізевим з'єднанням. Хвильовий опір 50 Ом (Тип TNC)
 2351. ДСТУ IEC 60173:2004 (ІEC 60173:1964, ІDT). Кольори ізольованих жил гнучких кабелів і шнурів
 2352. ДСТУ IEC 60189-3:2010. Кабелі та проводи низькочастотні з полівінілхлоридною ізоляцією і полівінілхлоридною оболонкою. Частина 3. Одно-, дво-, та трижильні монтажні проводи із суцільними чи скрученими струмопровідними жилами з полівінілхлоридною ...
 2353. ДСТУ EN 60204-1:2014 (EN 60204-1:2006 + EN 60204-1:2006/A1:2009 + EN 60204-1:2006/AC:2010, ІDT). Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги
 2354. ДСТУ EN 60214-1:2016 (EN 60214-1:2014, IDT). Перемикачі відгалужень. Частина 1. Вимоги до технічних характеристик та методи випробування
 2355. ДСТУ IEC 60227-1:2002 (ІEC 60227-1:1993, ІDT). Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу від 450 В до 750 В включно. Частина 1. Загальні вимоги
 2356. ДСТУ IEC 60227-5:2004 (ІEC 60227-5:1997, ІDT). Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно. Частина 5. Гнучкі кабелі (шнури)
 2357. ДСТУ IEC 60227-6:2005 (ІEC 60227-6:2001, ІDT). Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно. Частина 6. Ліфтові кабелі для гнучких з'єднань
 2358. ДСТУ IEC 60227-7:2005 (ІEC 60227-7:2003, ІDT). Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно. Частина 7. Гнучкі кабелі двожильні та багатожильні екрановані та неекрановані
 2359. ДСТУ IEC 60227-1:2015 (IEC 60227-1:2007, IDT). Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно. Частина 1. Загальні вимоги
 2360. ДСТУ IEC 60245-1:2004 (ІEC 60245-1:1994, ІDT). Кабелі з гумовою ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно. Частина 1. Загальні вимоги
 2361. ДСТУ IEC 60245-4:2002 (ІEC 60245-4:1994, ІDT). Кабелі з гумовою ізоляцією на номінальну напругу від 450 В до 750 В включно. Частина 4. Шнури та гнучкі кабелі
 2362. ДСТУ IEC 60245-6:2005 (ІEC 60245-6:1994, ІDT). Кабелі з гумовою ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно. Частина 6. Кабелі для зварювальних електродів
 2363. ДСТУ 6026:2008/ГОСТ 26877-2008. Металопродукція. Методи вимірювання відхилів форми
 2364. ДСТУ IEC 60269-1:2009 (IEC 60269-1:2006, IDT). Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 1. Загальні технічні вимоги
 2365. ДСТУ EN 60309-1:2016 (EN 60309-1:1999, IDT; EN 60309-1:1999/A1:2007; EN 60309-1:1999/A2:2012; EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014, IDT). Вилки, штепсельні розетки та з'єднувачі промислової призначеності. Частина 1. Загальні технічні вимоги
 2366. ДСТУ EN 60309-2:2016 (EN 60309-2:1999; EN 60309-2:1999/A1:2007; EN 60309-2:1999/A2:2012, IDT). Вилки, штепсельні розетки та з'єднувачі промислової призначеності. Частина 2. Вимоги до взаємозамінності розмірів штрихових і гніздових контактів ...
 2367. ДСТУ IEC 60320-1:2005 (ІEC 60320-1:2001, ІDT). З'єднувачі електричні для приладів побутового та аналогічного загального призначення. Частина 1. Загальні технічні вимоги
 2368. ДСТУ EN 60320-1:2015 (EN 60320-1:2001, IDT). З'єднувачі електричні для приладів побутового та аналогічного загального призначення. Частина 1. Загальні технічні вимоги
 2369. ДСТУ EN 60332-1-2:2016 (EN 60332-1-2:2004, IDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-2. Випробування на вертикальне поширювання полум'я одиничного ізольованого проводу чи кабелю. Метод випробування полум'ям попер
 2370. ДСТУ IEC 60335-2-47:2013 (ІЕС 60335-2-47:2008, IDT). Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-47. Додаткові вимоги до комерційних електричних готувальних казанів
 2371. ДСТУ HD 604 S1:2012 (HD 604 S1:1994, ІDT). Кабелі електроживлення на напругу 0,6/1 кВ і 1,9/3,3 кВ зі спеціальними протипожежними характеристиками для застосування на електростанціях (див. Зміни)
 2372. ДСТУ HD 604 S1:2012 (HD 604 S1:1994, ІDT). Зміна N 1:2012. Кабелі електроживлення на напругу 0,6/1 кВ і 1,9/3,3 кВ зі спеціальними протипожежними характеристиками для застосування на електростанціях
 2373. ДСТУ HD 604 S1:2012 (HD 604 S1:1994, ІDT). Зміна N 2:2012. Кабелі електроживлення на напругу 0,6/1 кВ і 1,9/3,3 кВ зі спеціальними протипожежними характеристиками для застосування на електростанціях
 2374. ДСТУ HD 604 S1:2012 (HD 604 S1:1994, ІDT). Зміна N 3:2012. Кабелі електроживлення на напругу 0,6/1 кВ і 1,9/3,3 кВ зі спеціальними протипожежними характеристиками для застосування на електростанціях
 2375. ДСТУ IEC 60432-2:2009 (ІEC 60432-2:2005, ІDT). Лампи розжарювання. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Вольфрамово-галогенні лампи загального освітлення побутової й аналогічної призначеності
 2376. ДСТУ EN 60439-1:2015 (EN 60439-1:1999, IDT). Устатковання комплектних розподільчих пристроїв низьковольтне. Частина 1. Устатковання, що пройшло випробування типу повністю чи частково
 2377. ДСТУ IEC 60502-1:2009 (ІEC 60502-1:2004, ІDT). Кабелі силові з екструдованою ізоляцією й арматура до них на номінальну напругу від 1 кВ до 30 кВ. Кабелі на номінальну напругу 1 кВ і 3 кВ
 2378. ДСТУ IEC 60519-1:2016 (IEC 60519-1:2015, IDT). Безпечність електротермічного обладнання. Частина 1. Загальні технічні вимоги
 2379. ДСТУ IEC 60570:2010 (ІEC 60570:2003, ІDT). (Проект). Шинопроводи електричні для світильників. Загальні вимоги і випробування
 2380. ДСТУ EN 60598-1:2015 (EN 60598-1:2015, IDT). Світильники. Частина 1. Загальні вимоги та випробування
 2381. ДСТУ IEC 60598-2-1:2002 (IEC 60598-2-1:1979, IDT). Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 1. Світильники стаціонарні загального призначення
 2382. ДСТУ IEC 60598-2-20:2012 (ІEC 60598-2-20:2002, ІDT). Світильники. Частина 2-20. Додаткові вимоги. Гірлянди освітлювальні
 2383. ДСТУ EN 60598-2-3:2014 (EN 60598-2-3:2003; А1:2011, IDТ). Світильники. Частина 2-3. Додаткові вимоги. Світильники для освітлення вулиць і доріг
 2384. ДСТУ EN 60598-2-4:2002 (EN 60598-2-4:1997, IDT). Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 4. Світильники переносні загального призначення
 2385. ДСТУ IEC 60598-2-5:2002 (IEC 60598-2-5:1998, IDT). Світильники. Частина 2. Окреиі вииоги. Розділ 5. Прожектори заливального світла
 2386. ДСТУ EN 60598-2-22:2014 (EN 60598-2-22:1998; A1:2003, A2:2008, IDT). Світильники. Частина 2-22. Додаткові вимоги. Світильники для аварійного освітлення
 2387. ДСТУ HD 605 S2:2015 (HD 605 S2:2008; AC:2010, ІDT). Електричні кабелі. Додаткові методи випробування
 2388. ДСТУ IEC 60633:2015 (ІEC 60633:2009, ІDT). Передавання енергії постійного струму високої напруги. Терміни та визначення понять
 2389. ДСТУ IEC/TR 60668:2005 (ІEC/TR 60668:1980, ІDT). Розміри фронтальних частин приладів вимірювання та керування в промислових процесах і вирізів у панелях для їх розташування
 2390. ДСТУ IEC 60669-1:2008 (IEC 60669-1:2007, IDT). Вимикачі для побутових й аналогічних стаціонарних електроустановок. Частина 1. Загальні технічні вимоги
 2391. ДСТУ IЕС 60687:2004 (IEC 60687:1992, ІDТ). Лічильники активної електроенергії змінного струму статичні (класів точності 0,2 S та 0,5 S)
 2392. ДСТУ IEC 60695-2-13:2009 (ІEC 60695-2-13:2000, ІDT). Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2-13. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Випробування матеріалів на займистість
 2393. ДСТУ EN 60745-1:2014 (EN 60745-1:2009 + EN 60745-1:2009/A11:2010 + EN 60745-1:2009/AC:2009, ІDT). Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги
 2394. ДCТУ IEC 60745-2-1:2010 (IEC 60745-2-1:2008, IDT). Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-1. Додаткові вимоги до дрилів та ударних дрилів
 2395. ДСТУ IEC 60745-2-2:2010 (IEC 60745-2-2:2008, IDT). Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-2. Додаткові вимоги до викруток та ударних гайкових ключів
 2396. ДСТУ EN 60745-2-3:2014. Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 2-3. Додаткові вимоги до шліфувальних, полірувальних та дискових шліфувальних інструментів (EN 60745-2-3:2011 + EN 60745-2-3:2011/A2:2013 + ...)
 2397. ДСТУ IEC 60745-2-4:2010 (IEC 60745-2-4:2008, IDT). Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-4. Додаткові вимоги до шліфувальних та полірувальних інструментів недискового типу
 2398. ДСТУ IEC 60794-1-1-2002 (ІEC 60794-1-1:2000, ІDT). Кабелі оптичні. Частина 1-1. Загальні технічні умови. Основні положення
 2399. ДСТУ IEC 60794-3-2002 (ІEC 60794-3:1998, ІDT). Кабелі оптичні. Частина 3. Кабелі для прокладання в канали кабельної каналізації, у грунт і підвісні кабелі. Групові технічні умови
 2400. ДСТУ EN 60811-203:2016 (EN 60811-203:2012, IDT). Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 203. Загальні випробування. Вимірювання зовнішніх розмірів
 2401. ДСТУ EN 60834-1:2015 (EN 60834-1:1999, IDT). Обладнання телезахисту для силових систем. Вимоги до експлуатаційних характеристик та випробування. Частина 1. Системи керування
 2402. ДСТУ IEC 60838-1:2009 (ІEC 60838-1:2008, ІDT). Патрони лампові різних видів. Частина 1. Загальні вимоги та випробування
 2403. ДСТУ IEC 60839-2-2-2001. Системи тривожної сигналізації. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналізації. Розділ 2. Вимоги до сповіщувачів. Загальні принципи
 2404. ДСТУ IEC 60839-2-3-2003. Системи тривожної сигналізації. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналізації. Розділ 3. Вимоги до активних інфрачервоних лінійних сповіщувачів для закритих приміщень
 2405. ДСТУ IEC 60839-2-4-2001. Системи тривожної сигналізації. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналізації. Розділ 4. Ультразвукові доплеровські сповіщувачі для закритих приміщень
 2406. ДСТУ IEC 60839-2-5-2001. Системи тривожної сигналізації. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналізації. Розділ 5. Мікрохвильові доплеровські сповіщувачі для закритих приміщень
 2407. ДСТУ IEC 60839-2-6-2001. Системи тривожної сигналізації. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналізації. Розділ 6. Пасивні інфрачервоні сповіщувачі для закритих приміщень
 2408. ДСТУ IEC 60839-2-7-2001. Системи тривожної сигналізації. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналізації. Розділ 7. Пасивні сповіщувачі розбиття скла для закритих приміщень
 2409. ДСТУ IEC 60840:2009 (IEC 60840:2004, IDT). Кабелі з екструдованою ізоляцією силові та арматура до них на номінальну напругу понад 30 кВ (Um = 36 кВ) і до 150 кВ (Um = 170 кВ) включно. Вимоги та методи випробування
 2410. ДСТУ IEC 60885-3:2015 (IEC 60885-3:2015, IDT). Кабелі електричні. Методи електричних випробувань. Частина 3. Методи випробувань для вимірювання часткових розрядів по всій довжині екструдованих силових кабелів
 2411. ДСТУ IЕС 60898-1:2005 (IЕС 60898-1:2003, IDT). Устатковання електричне допоміжне. Автоматичні вимикачі для захисту від надструмів побутового та аналогічного устатковання. Частина 1. Вимикачі змінного струму
 2412. ДСТУ IEC 60903:2008 (ІEC 60903:2002, ІDT). Робота під напругою. Рукавички з ізоляційного матеріалу
 2413. ДСТУ IEC/TR 60909-4:2008 (ІEC/TR 60909-4:2000, ІDT). Струми короткого замикання в трифазних системах змінного струму. Частина 4. Приклади обчислення сили струму короткого замикання
 2414. ДСТУ EN 60947-1:2014 (EN 60947-1:2007 + EN 60947-1:2007/A1:2011, ІDT). Перемикач і контролер низьковольтні. Частина 1. Загальні правила
 2415. ДСТУ EN 60947-2:2015 (EN 60947-2:2006, IDT). Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 2. Автоматичні вимикачі
 2416. ДСТУ IEC 60947-3:2010 (ІEC 60947-3:2008, ІDT). Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 3. Вимикачі, роз'єднувачі, вимикачі-роз'єднувачі та комбінації запобіжник-комутаційний апарат
 2417. ДСТУ IEC 60947-8:2010 (ІEC 60947-8:2006, ІDT). Пристрої комплексні розподільчі низьковольтні. Частина 8. Блоки керування для вбудованих систем теплового захисту обертових електричних машин
 2418. ДСТУ IEC 60947-4-1:2009 (IEC 60947-4-1:2002, IDT). Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 4-1. Електромеханічні контактори и пускачі електродвигунів
 2419. ДСТУ EN 60947-4-1:2014 (EN 60947-4-1:2010 + EN 60947-4-1:2010/A1:2012, ІDT). Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 4-1. Електромагнітні контактори та пускачі електродвигунів
 2420. ДСТУ EN 60947-5-1:2015 (EN 60947-5-1:2004, IDT). Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-1. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електромеханічні пристрої розподільчих кіл
 2421. ДСТУ EN 60947-5-5:2015 (EN 60947-5-5:1997, ІDT). Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-5. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електричні пристрої аварійного зупинення з функцією механічного фіксування
 2422. ДСТУ IEC 60947-6-1:2007 (ІEC 60947-6-1:2005, ІDT). Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 6-1. Багатофункційне обладнання. Перемикальне комутаційне обладнання
 2423. ДСТУ EN 60947-8:2015 (EN 60947-8:2003, IDT). Пристрої комплексні розподільчі низьковольтні. Частина 8. Блоки керування для вбудованих систем теплового захисту обертових електричних машин
 2424. ДСТУ 6095:2009 (ГОСТ 7.88-2003, MOD). Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій
 2425. ДСТУ IEC 60968-2001 (ІEC 60968:1999, ІDT). Лампи з вмонтованим пускорегулювальним пристроєм для загального освітлення. Вимоги безпеки
 2426. ДСТУ IEC 60974-10:2016 (IEC 60974-10:2014, IDT) Обладнання для дугового зварювання. Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності
 2427. ДСТУ ІЕС 60974-10:2016/Зміна N 1:2016 (ІЕС 60974-10:2014/А1:2015, IDT). Обладнання для дугового зварювання. Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності
 2428. ДСТУ EN 61000-3-2:2015 (EN 61000-3-2:2014, ІDT). Зі Змінами N 1 і N 2. Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу)
 2429. ДСТУ EN 61000-3-3:2015 (EN 61000-3-3:2008, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання для устатковання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 А
 2430. ДСТУ EN 61000-3-2:2016 (EN 61000-3-2:2014, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу)
 2431. ДСТУ IEC 61000-4-1:2007 (ІEC 61000-4-1:2006, ІDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-1. Методики випробування та вимірювання. Огляд стандартів серії ІEC 61000-4
 2432. ДСТУ IEC 61000-4-5:2008 (ІEC 61000-4-5:2005, ІDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги та струму
 2433. ДСТУ IEC 61000-4-6:2007 (ІEC 61000-4-6:2006, ІDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями
 2434. ДСТУ EN 61000-4-8:2012 (EN 61000-4-8:2010, ІDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-8. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до магнітних полів частоти мережі
 2435. ДСТУ IEC 61000-4-9:2007. Електромагнітна сумісність. Частина 4-9. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до імпульсних магнітних полів (ІEC 61000-4-9:2001, ІDT)
 2436. ДСТУ EN 61000-6-1:2015 (EN 61000-6-1:2007, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 6-1. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням
 2437. ДСТУ EN 61000-6-2:2015 (EN 61000-6-2:2005, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 6-2. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання в промисловому середовищі
 2438. ДСТУ EN 61000-6-3:2015 (EN 61000-6-3:2007, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Родові стандарти. Емісія завад у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням
 2439. ДСТУ EN 61000-6-4:2015 (EN 61000-6-4:2007, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 6-4. Родові стандарти. Емісія завад у виробничих зонах
 2440. ДСТУ EN 61000-6-3:2015/Зміна N 1:2015/Поправка N 1:2015 (EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Родові стандарти. Емісія завад у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах ...
 2441. ДСТУ EN 61000-4-12:2012 (EN 61000-4-12:2006, ІDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-12. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до неповторюваних загасних коливних перехідних процесів
 2442. ДСТУ EN 61009-1:2015 (EN 61009-1:2004, IDT). Автоматичні вимикачі диференційного струму з вмонтованим захистом від надструмів для побутового та аналогічного призначення (RCCВs). Частина 1. Загальні правила
 2443. ДСТУ EN 61010-031:2016 (EN 61010-031:2015, IDT). Вимоги щодо безпеки електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 031. Вимоги щодо безпеки комплектів ручних пробників для електричного вимірювання та ...
 2444. ДСТУ EN 61034-2:2015 (EN 61034-2:2005, EN 61034-2:2005/A1:2013, ІDT). Вимірювання густини диму, що утворюється під час згоряння кабелів у певних умовах. Частина 2. Метод випробування та вимоги
 2445. ДСТУ IEC 61038:2002 (ІEC 61038:1998, ІDT). Вимірювання електричне. Тарифікація і контроль навантаження. Окремі вимоги до реле часу
 2446. ДСТУ IEC 61109:2009 (ІEC 61109:2008, ІDT). Ізолятори для повітряних ліній. Ізолятори підвісні та натяжні композитні для систем змінного струму на номінальну напругу понад 1000 В. Методи випробування
 2447. ДСТУ IEC 61140:2005 (ІEC 61140:2001, ІDT). Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання
 2448. ДСТУ EN 61140:2015 (EN 61140:2002, IDT). Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання (див. ДСТУ EN 61140:2015/ Зміна N 1:2015 (EN 61140:2002/А1:2006, IDT))
 2449. ДСТУ EN 61140:2015/ Зміна N 1:2015 (EN 61140:2002/А1:2006, IDT). Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання
 2450. ДСТУ EN 61180-1:2016 (EN 61180-1:1994, IDT). Методи високовольтних випробувань для низьковольтного обладнання. Частина 1. Терміни та визначення понять, вимоги до випробувань та методики
 2451. ДСТУ IEC 61184:2009 (ІEC 61184:2008, ІDT). (Проект). Патрони лампові байонетні. Технічні умови
 2452. ДСТУ IEC 61195:2003 (ІEC 61195:1999, ІDT). Лампи люмінесцентні двоцокольні. Вимоги безпеки
 2453. ДСТУ IEC 61300-1:2006 (ІEC 61300-1:2003, ІDT). Пристрої з'єднувальні та пасивні компоненти волоконно-оптичні. Основні методики випробування та вимірювання. Частина 1. Загальні положення та настанови користувачу
 2454. ДСТУ ГОСТ 6134:2009 (ИСО 9906:1999). Насоси динамічні. Методи випробування (ГОСТ 6134-2007 (ИСО 9906:1999), ІDT; ІSO 9906:1999, NEQ)
 2455. ДСТУ EN 61347-1:2015 (EN 61347-1:2015, IDT). Пристрої керування лампами. Частина 1. Загальні вимоги та вимоги щодо безпеки
 2456. ДСТУ IEC 61347-2-4:2007 (ІEC 61347-2-4:2000, ІDT). Пристрої керування лампами. Частина 2-4. Додаткові вимоги до електронних пускорегулювальних пристроїв з живленням від джерел постійного струму для загального освітлення
 2457. ДСТУ EN 61378-1:2016 (EN 61378-1:2011, IDT). Трансформатори перетворювальні. Частина 1. Трансформатори промислової призначеності
 2458. ДСТУ EN 61386-1:2014 (EN 61386-1:2008, ІDT). Системи кабельних трубопроводів. Частина 1. Загальні вимоги
 2459. ДСТУ IEC 61400-1-2001 (ІEC 61400-1:1999, ІDT). Системи турбогенераторні вітряні. Частина 1. Вимоги безпеки
 2460. ДСТУ IEC 61400-2-2001 (ІEC 61400-2:1996, ІDT). Системи турбогенераторні вітрові. Частина 2. Безпечність малих вітрових турбін
 2461. ДСТУ EN 61439-1:2016 (EN 61439-1:2011, IDT). Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 1. Загальні правила
 2462. ДСТУ EN 61439-5:2016 (EN 61439-5:2015, IDT). Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 5. Комплектне устатковання для розподілення енергії в мережах загальної призначеності
 2463. ДСТУ EN 61442:2016 (EN 61442:2005, IDT). Методи випробування арматури силових кабелів на номінальну напругу від 6 кВ (Um=7,2 кВ) до 36 кВ (Um=42 кВ)
 2464. ДСТУ IEC 61513:2009 (ІEC 61513:2001, ІDT). Атомні електростанції. Інформаційні та керівні системи, важливі для безпеки. Загальні вимоги до систем
 2465. ДСТУ EN 615:2017 (EN 615:2009, IDT). Протипожежний захист. Вогнегасні речовини. Вимоги до вогнегасних порошків (крім порошків для гасіння пожеж класу D)
 2466. ДСТУ IEC 61534-21:2010 (ІEC 61534-21:2006, ІDT). Системи шинопроводів. Частина 21. Додаткові вимоги до систем шинопроводів для настінного та стельового монтажу
 2467. ДСТУ EN 61547:2014 (EN 61547:2009, ІDT). Обладнання для загального освітлення. Електромагнітна сумісність. Вимоги до завадозахищеності
 2468. ДСТУ IEC 61549:2008 (ІEC 61549:2005, ІDT). Лампи різні
 2469. ДСТУ EN 61558-1:2015 (EN 61558-1:2005, IDT). Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення, реакторів й аналогічних пристроїв. Частина 1. Загальні технічні вимоги та випробування
 2470. ДСТУ EN 61643-11:2015 (EN 61643-11:2012, ІDT). Пристрої захисту від імпульсних перенапруг низьковольтні. Частина 11. Пристрої захисту від імпульсних перенапруг, підключені до низьковольтних електромереж. Вимоги та методи випробування
 2471. ДСТУ CLC/TS 61643-12:2015 (CLC/TS 61643-12:2009, ІDT). Пристрої захисту від імпульсних перенапруг низьковольтні. Частина 12. Пристрої захисту від імпульсних перенапруг, підключені до низьковольтних розподільчих систем. Принципи вибору та застосування
 2472. ДСТУ EN 61643-21:2015. Пристрої захисту від імпульсних перенапруг низьковольтні. Частина 21. Пристрої захисту від імпульсних перенапруг, підключені до телекомунікаційних мереж та мереж сигналізації. Вимоги до робочих характеристик та методи випроб...
 2473. ДСТУ CLC/TS 61643-22:2015 (CLC/TS 61643-22:2006, ІDT). Пристрої захисту від імпульсних перенапруг низьковольтні. Частина 22. Пристрої захисту від імпульсних перенапруг, підключені до низьковольтних розподільчих систем. Принципи вибору та застосування
 2474. ДСТУ ГОСТ 617:2007 (ГОСТ 617-2006, ІDT). Труби мідні та латунні круглого перерізу загальної призначеності. Технічні умови
 2475. ДСТУ EN 61800-3:2015 (EN 61800-3:2004, IDT). Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 3. Вимоги до електромагнітної сумісності та спеціальні методи випробування
 2476. ДСТУ EN 61800-5-1:2015 (EN 61800-5-1:2007, IDT). Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 5-1. Вимоги щодо електричної, теплової та енергетичної безпечності
 2477. ДСТУ EN 61800-5-2:2015 (EN 61800-5-2:2007, ІDT). Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 5-2. Вимоги щодо безпечності функціювання
 2478. ДСТУ IEC/TS 61850-2:2013 (ІEC/TS 61850-2:2003, ІDT). Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 2. Словник термінів
 2479. ДСТУ IEC 61850-5:2014 (ІEC 61850-5:2003, ІDT. Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 5. Технічні вимоги до функцій і моделей приладів
 2480. ДСТУ IEC 61850-10:2014 (ІEC 61850-10:2005, ІDT). Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 10. Випробовування на сумісність
 2481. ДСТУ IEC 61850-7-4:2014 (ІEC 61850-7-4:2010, ІDT). Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-4. Базова комунікаційна структура. Сумісні класи логічних вузлів та класи даних
 2482. ДСТУ IEC 61850-8-1:2014. Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 8-1. Визначене відображення комунікаційних сервісів. Відображення відповідно до специфікації виробничих повідомлень ...
 2483. ДСТУ EN 61869-4:2016 (EN 61869-4:2014; EN 61869-4:2014/AC:2014, IDT). Трансформатори вимірювальні. Частина 4. Додаткові вимоги до комбінованих трансформаторів
 2484. ДСТУ IEC 61921:2006 (ІEC 61921:2003, ІDT). Конденсатори силові. Низьковольтні батареї конденсаторів для коригування коефіцієнта потужності
 2485. ДСТУ EN 620:2013 (EN 620:2002 + A1:2010, ІDT). Підіймально-транспортувальне устатковання та системи безперервної дії. Конвеєри стрічкові стаціонарні для сипких матеріалів. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності
 2486. ДСТУ EN 62040-2:2015 (EN 62040-2:2006, IDT). Системи гарантованого електропостачання. Агрегати безперебійного живлення. Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності
 2487. ДСТУ EN 62040-1:2015 (EN 62040-1:2008, IDT). Джерела безперебійного живлення. Частина 1. Загальні вимоги та вимоги щодо безпеки (див. Поправку N 1)
 2488. ДСТУ EN 62040-1:2015/Поправка N 1 :2015 (EN 62040-1:2008/АС:2009, IDT). Джерела безперебійного живлення. Частина 1. Загальні вимоги та вимоги щодо безпеки
 2489. ДСТУ IEC 62052-11:2012 (ІEC 62052-11:2003, ІDT). Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Загальні вимоги, випробування та умови випробування. Частина 11. Лічильники електричної енергії
 2490. ДСТУ IEC 62053-11:2012 (ІEC 62053-11:2003, ІDT). Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 11. Лічильники активної енергії електромеханічні (класів точності 0,5; 1 та 2)
 2491. ДСТУ IEC 62053-21:2012 (ІEC 62053-21:2003, ІDT). Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 21. Лічильники активної енергії статичні (класів точності 1 та 2)
 2492. ДСТУ IEC 62053-23:2012 (ІEC 62053-23:2003, ІDT). Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 23. Лічильники реактивної енергії статичні (класів точності 2 та 3)
 2493. ДСТУ IEC 62067:2014 (ІEC 62067:2011, ІDT). Кабелі з екструдованою ізоляцією силові та арматура до них на номінальну напругу понад 150 кВ (Um = 170 кВ) і до 500 кВ (Um = 550 кВ). Вимоги та методи випробування
 2494. ДСТУ EN 622-3:2006 (EN 622-3:2004, ІDT). Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 3. Вимоги до плит середньої твердості
 2495. ДСТУ EN 622-4:2006 (EN 622-4:1997, ІDT). Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 4. Вимоги до м'яких плит
 2496. ДСТУ EN 62271-1:2015 (EN 62271-1:2008, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 1. Загальні технічні вимоги (зі Зміною N 1)
 2497. ДСТУ EN 62275:2015 (EN 62275:2015, IDT). Системи кабельних органайзерів. Кабельні хомути для електричних установок
 2498. ДСТУ EN 622-1:2006 (EN 622-1:2003, IDТ). Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 1. Загальні вимоги
 2499. ДСТУ EN 622-2:2006 (EN 622-2:2004, IDТ). Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 2. Вимоги до твердих плит
 2500. ДСТУ EN 622-5:2006 (EN 622-5:1997, IDT). Плити деревноволокнисті. Технічні умови. Частина 5. Вимоги до плит, отриманих сухим способом (MDF)
 2501. ДСТУ EN 62305-1:2012 (EN 62305-1:2011, ІDT). Захист від блискавки. Частина 1. Загальні принципи
 2502. ДСТУ IEC 62305-2:2012 (ІEC 62305-2:2010, ІDT). Захист від блискавки. Частина 2. Керування ризиками
 2503. ДСТУ EN 62305-3:2012 (EN 62305-3:2011, ІDT). Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей
 2504. ДСТУ EN 62305-4:2012 (EN 62305-4:2011, ІDT). Захист від блискавки. Частина 4. Електричні та електронні системи, розташовані в будинках і спорудах
 2505. ДСТУ IEC/TS 62351-1:2014 (ІEC/TS 62351-1:2007, ІDT). Керування енергетичними системами та пов'язаний з ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій. Частина 1. Безпека зв'язку мережі та системи. Загальні положення
 2506. ДСТУ IEC 62381:2010 (ІEC 62381:2006, ІDT). Автоматизовані системи у промислових процесах. Приймальні випробування у виробника й на об'єкті та комплексні випробування на об'єкті
 2507. ДСТУ IEC 62385:2015 (ІEC 62385:2007, ІDT). Атомні електростанції. Інформаційні та керувальні системи, важливі для безпеки. Методи оцінювання робочих характеристик вимірювальних каналів системи безпеки
 2508. ДСТУ-П IEC/TS 62504:2012 (ІEC/TS 62504:2011, ІDT). Загальне освітлення. Світловипромінювальні діоди та модулі світловипромінювальних діодів. Словник термінів
 2509. ДСТУ EN 62560:2016 (EN 62560:2012; EN 62560:2012/A1:2015; EN 62560:2012/AC:2015, IDT). Лампи світлодіодні з умонтованим пускорегулювальним пристроєм для загального освітлення на напругу понад 50 В. Вимоги щодо безпеки
 2510. ДСТУ IEC/PAS 62612:2012 (ІEC/PAS 62612:2009, ІDT). Лампи світлодіодні загального освітлення, поєднані з допоміжними пристроями. Вимоги до характеристик
 2511. ДСТУ EN 62612:2017 (EN 62612:2013, IDT). Лампи світлодіодні з умонтованим пускорегулювальним пристроєм для загального освітлення на напругу понад 50 В. Вимоги до робочих характеристик
 2512. ДСТУ-П IEC/PAS 62663-1:2015 (ІEC/PAS 62663-1:20_, ІDT). Лампи світлодіодні, не поєднані з допоміжними пристроями. Частина 1. Вимоги щодо безпеки
 2513. ДСТУ EN 62676-4:2017 (EN 62676-4:2015, IDT). Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 4. Правила застосування
 2514. ДСТУ IEC 62676-1-1:2017 (IEC 62676-1-1:2013, IDT). Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 1-1. Вимоги до систем. Загальні вимоги
 2515. ДСТУ IEC 62676-1-2:2017 (IEC 62676-1-2:2013, IDT). Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 1-2. Вимоги до систем. Експлуатаційні вимоги до передавання відео
 2516. ДСТУ-П IEC/PAS 62722-2-1:2014 (ІEC/PAS 62722-2-1:2011, ІDT). Характеристики світильників функційні. Частина 2-1. Особливі вимоги до світильників зі світловипромінювальними діодами
 2517. ДСТУ EN 62820-1-1:2017 (EN 62820-1-1:2016, IDT). Системи внутрішнього зв'язку будівлі. Частина 1-1. Вимоги до систем. Загальні вимоги
 2518. ДСТУ EN 636:2014 (EN 636:2003, ІDT). Фанера. Технічні умови
 2519. ДСТУ ГОСТ 6393:2008. Гайки круглые с отверстиями на торце 'под ключ" класса точности А. Конструкция и размеры
 2520. ДСТУ ISO 6507-1:2007 (ІSO 6507-1:2005, ІDT). Матеріали металеві. Визначення твердості за Віккерсом. Частина 1. Метод випробування
 2521. ДСТУ ISO 6507-1:2007 (ІSO 6507-1:2005, ІDT). (Поправка N 1). Матеріали металеві. Визначення твердості за Віккерсом. Частина 1. Метод випробування
 2522. ДСТУ ISO 6508-2:2010 (ІSO 6508-2:2005, ІDT). Матеріали металеві. Визначення твердості за Роквеллом. Частина 2. Повірка та калібрування приладів для вимірювання твердості (шкали A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
 2523. ДСТУ ГОСТ 6527:2008. Концы муфтовые с трубной цилиндрической резьбой. Размеры
 2524. ДСТУ EN 671-1:2017 (EN 671-1:2012, IDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Кран-комплекти пожежні. Частина 1. Кран-комплекти з напівжорсткими рукавами. Загальні вимоги
 2525. ДСТУ EN 671-2:2017 (EN 671-2:2012, IDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Кран-комплекти пожежні. Частина 2. Кран-комплекти з плоскоскладаними рукавами. Загальні вимоги
 2526. ДСТУ EN 671-3:2017 (EN 671-3:2009, IDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Кран-комплекти пожежні. Частина 3. Технічне обслуговування кран-комплектів з напівжорсткими і плоскоскладаними рукавами. Загальні вимоги
 2527. ДСТУ EN 671-3:2005 (EN 671-3:2000, IDT). Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 3. Технічне обслуговування пожежних кран-комплектів із напівжорсткими і плоскоскладаними рукавами. Загальні вимоги (скасовано з 01 жовтня 2017 року)
 2528. ДСТУ ГОСТ 6749:2006 (ГОСТ 6749-2005, ІDT). Папір-основа для шпалер. Технічні умови
 2529. ДСТУ ГОСТ 6810:2004 (ЕН 233-89) (ГОСТ 6810-2002 (ЕН 233-89), ІDT). Шпалери. Технічні умови
 2530. ДСТУ 6100:2009 (ГОСТ 8.584-2004, MOD). Метрологія. Лічильники активної електричної енергії змінного струму статичні. Методика повірки
 2531. ДСТУ 7051:2009 (EN 12416-1:2001+A2:2007, MOD). Протипожежна техніка. Системи порошкового пожежогасіння стаціонарні. Частина 1. Складові елементи. Загальні вимоги
 2532. ДСТУ 7052:2009 (EN 12416-2:2001+A1:2007, MOD). Протипожежна техніка. Системи порошкового пожежогасіння стаціонарні. Частина 2. Проектування, конструкція та технічне обслуговування
 2533. ДСТУ 7068:2009. Розрахунки і випробування на міцність. Методика визначення характеристик динамічної тріщиностійкості металів за поздовжнього зсуву за температур від мінус 196 <град>С до плюс 400 <град>С
 2534. ДСТУ EN 71-8:2006 (EN 71-8:2003, ІDT). Безпечність іграшок. Частина 8. Гойдалки, похилі жолоби та аналогічні іграшки побутової призначеності для активних занять у закритих приміщеннях і на відкритому повітрі
 2535. ДСТУ 7134:2009. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів. Основні положення
 2536. ДСТУ 7136:2009. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Моніторинг потенційно небезпечних об'єктів. Порядок проведення
 2537. ДСТУ 7150:2010. Якість води. Визначення масової концентрації нікелю експресним безекстракційним фотометричним методом
 2538. ДСТУ EN 717-2:2006 (EN 717-2:1994, ІDT). Плити деревні. Методи визначення виділення формальдегіду. Частина 2. Метод газового аналізу
 2539. ДСТУ 7175:2010. Метали та сплави. Методи металографічного контролювання. Терміни та визначення понять
 2540. ДСТУ 7176:2010. Водне господарство. Терміни та визначення основних понять
 2541. ДСТУ 7201:2010 (EN 81-72:2003, MOD). Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 72. Ліфти пожежні
 2542. ДСТУ 7214:2011. Прокат листовий із низьколегованоі сталі. Металографічний метод оцінювання мікроструктури
 2543. ДСТУ 7232:2011. Таблички марковальні. Технічні умови
 2544. ДСТУ 7234:2011. Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки
 2545. ДСТУ 7237:2011. Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту
 2546. ДСТУ 7239:2011. ССБП. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація
 2547. ДСТУ 7302:2013. Статична електрика. Терміни та визначення основних понять
 2548. ДСТУ 7305:2013. Метали. Метод випробування на розтяг металів і сплавів за низьких та кріогенних температур
 2549. ДСТУ 7306:2013. Стрічки конвеєрні гумотканинні шахтні. Загальні технічні умови
 2550. ДСТУ 7309:2013. Установки ліфтові. Ліфти класів I, II, III, IV, V ТА VI. Технічні умови
 2551. ДСТУ 7310:2013. Установки ліфтові. Ліфти класів I, II, III, IV, V ТА VI. Правила організовування, проведення та приймання монтувальних робіт
 2552. ДСТУ 7372:2013 (EN 13252:2000, MOD). Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для використання у дренажних системах
 2553. ДСТУ 7392:2013. Метрологія. Атестація методик виконання вимірювання. Основні положення та порядок виконання
 2554. ДСТУ-Н РМГ 74:2009 (РМГ 74-2004, ІDT). Метрологія. Методи визначення міжповіркового та міжкалібрувального інтервалів засобів вимірювання
 2555. ДСТУ 7446:2013. Меліоранти вапнякові. Технічні умови
 2556. ДСТУ 7451:2013. Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Випробування та огляд. Частина 58. Випробовування дверей шахти на вогнетривкість
 2557. ДСТУ 7475:2016. Метрологія. Резервуари сталеві циліндричні горизонтальні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів
 2558. ДСТУ 7501:2014. Гідроенергетика. Гідроелектростанції малі. Терміни та визначення понять
 2559. ДСТУ 7550:2014. Профілі сталеві гарячекатані різної призначеності. Сортамент
 2560. ДСТУ 7551:2014. Швелери. Сортамент
 2561. ДСТУ 7555:2014. Двотавр N 19 для хребтової балки. Сортамент
 2562. ДСТУ 7642:2014. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення алюмінію
 2563. ДСТУ 7647:2014. Матеріали азбестополімерні листові ущільнювальні. Метод визначення тривкості до дії рідин
 2564. ДСТУ 7675:2014. Захист довкілля. Моніторинг меліорованих земель. Основні положення
 2565. ДСТУ 7703:2015. Магістральні нафтопроводи. Захист резервуарів протикорозійний. Загальні технічні вимоги
 2566. ДСТУ 7705:2015. Захист довкілля. Рекультивація земель. Терміни та визначення понять
 2567. ДСТУ 7746:2015. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Захист джерел і систем централізованого питного водопостачання. Загальні вимоги
 2568. ДСТУ 7749:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Загальні вимоги до методів аналізу
 2569. ДСТУ 7750:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення загального вуглецю та графіту
 2570. ДСТУ 7751:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення сірки
 2571. ДСТУ 7752:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення фосфору
 2572. ДСТУ 7753:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення кремнію
 2573. ДСТУ 7754:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення марганцю
 2574. ДСТУ 7755:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення миш'яку
 2575. ДСТУ 7756:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення хрому
 2576. ДСТУ 7757:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення міді
 2577. ДСТУ 7758:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення нікелю
 2578. ДСТУ 7759:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення титану
 2579. ДСТУ 7760:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення ванадію
 2580. ДСТУ 7761:2015. Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення цирконію
 2581. ДСТУ EN 777-3:2013 (EN 777-3:2009, IDT). Багатопальникові газові підвісні опалювальні системи з випромінювальними трубами промислового застосування. Частина 3. Система типу F. Вимоги щодо безпеки
 2582. ДСТУ EN 777-4:2013 (EN 777-4:2009, IDT). Багатопальникові газові підвісні опалювальні системи з випромінювальними трубами промислового застосування. Частина 4. Система типу H. Вимоги щодо безпеки
 2583. ДСТУ ГОСТ 7796:2003. Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности В. Конструкция и размеры
 2584. ДСТУ 7796:2015. Мішки паперові. Технічні умови
 2585. ДСТУ 7806:2015. Прокат із легованої конструкційної сталі. Технічні умови
 2586. ДСТУ 7807:2015. Прокат калібрований. Загальні технічні умови
 2587. ДСТУ 7808:2015. Прокат листовий для холодного штампування із якісної конструкційної сталі. Технічні умови
 2588. ДСТУ 7809:2015. Прокат сортовий, калібрований зі спеціальним обробленням поверхні з вуглецевої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні умови
 2589. ДСТУ EN 792-12:2003 (EN 792-12:2000, ІDT). Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги безпеки. Частина 12. Пилки малі циркулярні, коливної та зворотно-поступальної дії
 2590. ДСТУ 7935:2015. Зрошення. Зрошувальні системи. Класифікація
 2591. ДСТУ 7936:2015. Зрошення. Зрошувальні системи. Загальні технічні вимоги
 2592. ДСТУ 7950:2015. Дизайн і ергономіка. Робоче місце під час виконання робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги
 2593. ДСТУ 7951:2015. Дизайн і ергономіка. Крісло оператора. Загальні ергономічні вимоги
 2594. ДСТУ EN 795:2017 (EN 795:2012, IDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Анкерні пристрої. Вимоги та методи випробування (чинний до 01.01.2019)
 2595. ДСТУ 7955:2015. Геотермальна енергетика. Станції теплові геотермальні. Загальні технічні вимоги
 2596. ДСТУ EN ISO 7963:2016 (EN ISO 7963:2010, IDT; ISO 7963:2006, IDT). Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Технічні умови на калібрувальний зразок № 2
 2597. ДСТУ ГОСТ 809:2017 (ГОСТ 809-2014, IDT). Шурупи колійні. Загальні технічні умови
 2598. ДСТУ EN 81-3:2013 (EN 81-3:2000 + A1:2008, ІDT + EN 81-3:2000 + A1:2008/AC:2009, ІDT). Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 3. Ліфти електричні і гідравлічні службові
 2599. ДСТУ EN 81-20:2015 (EN 81-20:2014, IDT). Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення пасажирів та вантажів. Частина 20. Ліфти пасажирські та вантажопасажирські (див. Поправку N 1).
 2600. ДСТУ EN 81-20:2015 (EN 81-20:2014, IDT). (Поправка N 1). Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення пасажирів та вантажів. Частина 20. Ліфти пасажирські та вантажопасажирські
 2601. ДСТУ EN 812:2017 (EN 812:2012, IDT). Засоби індивідуального захисту голови. Промислові протиударні каски
 2602. ДСТУ EN 813:2006 (EN 813:1997, ІDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Спорядження для роботи сидячи
 2603. ДСТУ EN 813:2017 (EN 813:2008, IDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Спорядження для роботи сидячи (чинний до 01.01.2019)
 2604. ДСТУ EN 81-50:2015 (EN 81-50:2014, IDT). Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Випробування та перевіряння. Частина 50. Норми проектування, розрахування, випробування та перевіряння компонентів ліфта
 2605. ДСТУ EN 81-58:2015 (EN 81-58:2003, IDT). Вимоги техніки безпеки до конструкції та монтажу ліфтів. Огляд та випробування. Частина 58. Випробування на вогнетривкість дверей ліфта, що виходять на міжсходинковий майданчик
 2606. ДСТУ prEN 81-6:2004 (prEN 81-6:1998, ІDT). Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів і службових ліфтів. Частина 6. Ліфти з ланцюговою передачею
 2607. ДСТУ EN 81-70:2010 (EN 81-70:2003, ІDT). Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 70. Зручність доступу до ліфтів пасажирів, зокрема осіб з обмеженими фіз. можл.
 2608. ДСТУ EN 81-72:2015 (EN 81-72:2015, IDT). Вимоги техніки безпеки до конструкції та монтажу ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 72. Ліфти для пожежників
 2609. ДСТУ EN 81-73:2010 (EN 81-73:2005, ІDT). Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 73. Режим роботи ліфтів у разі пожежі
 2610. ДСТУ EN 81-80:2006 (EN 81-80:2003, ІDT). Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Існуючі ліфти. Частина 80. Норми для поліпшення безпеки в існуючих пасажирських та вантажопасажирських ліфтах
 2611. ДСТУ EN 818-1:2014 (EN 818-1:1996+A1:2008, ІDT). Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні умови приймання
 2612. ДСТУ EN 818-2:2014 (EN 818-2:1996+A1:2008, ІDT). Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Ланцюги некалібровані для стропів. Клас 8
 2613. ДСТУ EN 818-3:2014 (EN 818-3:1999+A1:2008, ІDT). Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Ланцюги некалібровані для ланцюгових стропів. Клас 4
 2614. ДСТУ EN 818-5:2014 (EN 818-5:1999+A1:2008, ІDT). Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги щодо безпеки. Частина 5. Стропи ланцюгові. Клас 4
 2615. ДСТУ EN 81-1:2003 (EN 81-1:1998, IDT). Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні (втрачає чинність з 01.01.2018)
 2616. ДСТУ ЕN 81-2:2003. Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні (втрачає чинність з 01.01.2018)
 2617. ДСТУ ЕN 81-2:2003/Зміна N 1:2008. Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні. Зміна N 1 (EN 81-2:1998/A1:2005, IDT) (втрачає чинність з 01.01.2018)
 2618. ДСТУ prЕN 81-5:2004. Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 5. Ліфти гвинтові
 2619. ДCTУ prEN 81-11-2002 (prEN 81-11:1998, IDT). Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 11. Нові ліфти в існуючих будинках
 2620. ДСТУ ГОСТ 8.259:2007 (ГОСТ 8.259:2004, ІDT). Метрологія. Лічильники електричні індукційні активної та реактивної енергії. Методика повірки
 2621. ДСТУ 8280:2015. Вироби електротехнічні. Методи випробовування на тривкість до дії зовнішніх кліматичних чинників
 2622. ДСТУ 8282:2015. Вироби електронної техніки. Правила приймання
 2623. ДСТУ 8292:2015. Вітроенергетика. Вітрові електричні станції. Приєднання до електроенергетичної системи
 2624. ДСТУ 8296:2015. Енергозбереження. Гідроенергетика мала. Методика визначення ресурсів
 2625. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання (див. поправки та уточнення - ІПС, 2016, N 12 (408), С. 103 та офіційні виправлення у 2017 році)
 2626. ДСТУ 8312:2015. Машини електричні малої потужності. Двигуни. Загальні технічні умови
 2627. ДСТУ 8328:2015. Геліоенергетика. Модулі фотоелектричні. Загальні технічні вимоги
 2628. ДСТУ ГОСТ 8.335:2009 (ГОСТ 8.335-2004, ІDT). Метрологія. Міри твердості еталонні. Методика повірки
 2629. ДСТУ 8339:2015. Вітроенергетика. Вітроелектростанції. Оцінення впливу вітроелектростанцій на навколишнє середовище
 2630. ДСТУ EN 834:2017 (EN 834:2013, IDT). Вимірювачі витрат тепла для визначення тепловіддачі кімнатних опалювальних батарей. Прилади з електроживленням
 2631. ДСТУ 8346:2015. Якість грунту. Методи визначення питомої електропровідності, рН і щільного залишку водної витяжки
 2632. ДСТУ EN 835:2007 (EN 835:1994, ІDT). Вимірювачі витрат тепла для визначення тепловіддачі кімнатних опалювальних батарей. Прилади випаровувального типу без електроживлення
 2633. ДСТУ ГОСТ 8381:2008. Гайки круглые с радиально расположенными отверстиями класса точности А. Конструкция и размеры
 2634. ДСТУ 8394:2015. Конвеєри шахтні стрічкові. Загальні технічні умови
 2635. ДСТУ 8429:2015. Прокат із ресорно-пружинної вуглецевої та легованої сталі. Технічні умови
 2636. ДСТУ EN 844-3:2004 (EN 844-3:1995, ІDT). Лісоматеріали круглі та пиломатеріали. Терміни та визначення понять. Частина 3. Загальні поняття щодо пиломатеріалів
 2637. ДСТУ 8537:2015. Безпека дорожнього руху. Екрани протизасліплювальні. Загальні технічні умови
 2638. ДСТУ 8539:2015. Прокат для будівельних сталевих конструкцій. Загальні технічні умови
 2639. ДСТУ 8539:2015. (Поправка N 1). Прокат для будівельних сталевих конструкцій. Загальні технічні умови
 2640. ДСТУ 8540:2015. Прокат листовий гарячекатаний. Сортамент
 2641. ДСТУ 8540:2015. Поправка. Прокат листовий гарячекатаний. Сортамент
 2642. ДСТУ 8541:2015. Прокат сталевий підвищеної міцності. Технічні умови (див. Поправку N 1)
 2643. ДСТУ 8541:2015. (Поправка N 1). Прокат сталевий підвищеної міцності. Технічні умови
 2644. ДСТУ 8542:2015 (ІSO 13431:1999, MOD). Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод визначення повзучості під час розтягування та міцності на розрив у разі повзучості
 2645. ДСТУ-Н 8544:2015 (ІSO/TS 13434:2008, MOD). Геосинтетики. Настанови з оцінювання довговічності
 2646. ДСТУ 8546:2015. Світильники зі світлодіодними джерелами світла. Загальні технічні умови
 2647. ДСТУ-ЗТ ISO/TR 8550-1:2009 (ІSO/TR 8550-1:2007, ІDT). Статистичний контроль. Настанови щодо вибирання та використання систем вибіркового приймального контролю для перевіряння окремих предметів у партіях. Частина 1. Контроль вибірковий приймальний
 2648. ДСТУ 8604:2015. Дизайн і ергономіка. Робоче місце для виконання робіт у положенні сидячи. Загальні ергономічні вимоги
 2649. ДСТУ 8606-1:2015. Вода природних джерел. Захист від забруднювання. Частина 1. Основні положення
 2650. ДСТУ 8607:2015. Матеріали геосинтетичні дорожні. Методи випробування
 2651. ДСТУ 8608:2015. Прокат калібрований круглий. Сортамент
 2652. ДСТУ 8609:2015. Прокат калібрований шестигранний. Сортамент
 2653. ДСТУ EN 863-2001 (EN 863:1995, ІDT). Одяг захисний. Механічні властивості. Метод визначання опору проколюванню
 2654. ДСТУ 8634:2016. Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Настанови щодо розроблення та поставлення на виробництво нехарчової продукції
 2655. ДСТУ 8635:2016. Геліоенергетика. Площадки для фотоелектричних станцій. Приєднання станцій до електроенергетичної системи
 2656. ДСТУ 8665:2016. Установки ліфтові. Вимоги щодо спеціалізованих ліфтових організацій
 2657. ДСТУ 8691:2016. Стічні води. Настанови щодо встановлення технологічних нормативів відведення дощових стічних вод у водні об'єкти
 2658. ДСТУ-П 8706:2017. Автомобільні дороги. Визначення границь пластичності грунтів методом багатоступеневої пенетрації
 2659. ДСТУ 8731:2017. Безпека дорожнього руху. Дзеркала дорожні. Загальні технічні вимоги. Правила застосування
 2660. ДСТУ 8732:2017. Безпека дорожнього руху. Смуги шумові. Загальні технічні вимоги. Правила застосування
 2661. ДСТУ 8733:2017. Атомна енергетика. Терміни та визначення понять
 2662. ДСТУ 8747:2017. Автомобільні дороги. Види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання (вводиться в дію з 01.01.2020 р.)
 2663. ДСТУ 8767:2018. Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду, комплектування пожежними автомобілями та проектування
 2664. ДСТУ 8802:2018. Вироби з тонколистової сталі із захисно-декоративним покриттям для будівництва. Загальні технічні умови
 2665. ДСТУ EN 892:2017 (EN 892:2012 + A1:2016, IDT). Спорядження для альпінізму. Динамічні канати для альпінізму. Вимоги щодо безпеки та методи випробування
 2666. ГОСТ 8959-75. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Гайки соединительные. Основные размеры
 2667. ДСТУ ГОСТ 9.101:2004 (ГОСТ 9.101-2002, ІDT). Єдина система захисту від корозії та старіння. Основні положення
 2668. ДСТУ EN 923:2008 (EN 923:2005+A1, ІDT). Клеї. Терміни та визначення понять
 2669. ДСТУ ГОСТ 9392:2009. Уровни рамные и брусковые. Технические условия
 2670. ДСТУ ГОСТ 9400:2008. Концы присоединительные резьбовые для арматуры, соединительных частей и трубопроводов под линзовое уплотнение на Р<(індекс)у> 20-100 МПа (200-1000 кгс/см<(степінь)2>). Размеры
 2671. ДСТУ EN 942:2003 (EN 942:1996, ІDT). Лісоматеріали у столярній справі. Загальна класифікація за якістю
 2672. ДСТУ EN 960:2005 (EN 960:1994, ІDT). Засоби індивідуального захисту голови. Використання макетів голови для випробування захисних касок
 2673. ДСТУ ISO 965-1:2005 (ІSO 965-1:1998, ІDT). Нарізі метричні ІSO загального призначення. Допуски. Частина 1. Основні характеристики
 2674. ДСТУ ГОСТ 32679:2016 (ГОСТ 32679-2014, IDT). Контактна мережа залізниці. Технічні вимоги та методи контролювання
 2675. Перелік базових організацій України по нормуванню та стандартизації в галузі будівництва /за станом на 01.10.94р./ (скасовано)
 2676. Зведений Перелік міждержавних і державних (національних) нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів, що діють на території України (за станом на 1 січня 2005 року)
 2677. Каталог нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів (за станом на 01.01.2006 року)
 2678. Зміни до "Каталогу нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів" (за станом на 01.01.2006 року), що затверджені в 2006 році
 2679. Каталог нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів (за станом на 01.01.2008 року)
 2680. Каталог нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 1 січня 2010 року за класифікацією Мінрегіонбуду)
 2681. /Витяг/ Каталог нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 1 січня 2011 року)
 2682. Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2013 року)
 2683. Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2015 року)
 2684. Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)
 2685. Перелік чинних (станом на 1 січня 2003р.) в Україні нормативних документів у галузі будівництва.
 2686. Государственный классификатор зданий и сооружений ДК БС. ДК 018-2006 (на русском языке)
 2687. Державний класифікатор будівель та споруд ДК БС. ДК 018-2000 (українською мовою)
 2688. ДСТУ-Н Б CEN/TS 14383-3:2011 (CEN/TS 14383-3:2005, IDT). Запобігання злочинам. Міське планування та проектування будівель. Частина 3. Настанова з підвищення безпеки житлових будинків
 2689. ДСТУ-Н Б CEN/TS 14383-4:2011 (CEN/TS 14383-4:2006, IDT). Запобігання злочинам. Міське планування та проектування будівель. Частина 4. Настанова з підвищення безпеки торговельних та офісних будинків
 2690. ДСТУ 2155-93. Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів по енергозбереженню
 2691. ДСТУ 2251-93 (ГОСТ 8509-93). Кутики сталеві горячекатані рівнополичні. Сортамент (чинний до 01.01.2019)
 2692. ДСТУ 2272:2006. Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять
 2693. ДСТУ 2587:2010. Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування
 2694. ДСТУ 2587-94. Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування (замінений з 01.04.2011 на ДСТУ 2587:2010 згідно наказу N 590 від 27.12.10)
 2695. ДСТУ 2587-94. Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування. Зміна N 1 (замінений з 01.04.2011 на ДСТУ 2587:2010 згідно наказу N 590 від 27.12.10)
 2696. ДСТУ 3273-95. Безпека промислових підприємств. Загальні положення та вимоги
 2697. ДСТУ 3587-97. Безопасность дорожного движения. Автомобильные дороги, улицы и железнодорожные переезды. Требования к эксплуатационному состоянию
 2698. ДСТУ 3587-97. Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану
 2699. ДСТУ 3841-99. Щити дерев'яні для підлоги. Технічні умови.
 2700. ДСТУ 3892-99. (Скан). Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об'єктів. Терміни та визначення
 2701. ДСТУ 3960-2000. Системи тривожної сигналізації. системи охоронної і охоронно-пожежної сигналізації. Терміни та визначення
 2702. ДСТУ 4000-2000. Системи тривожної сигналізації. охоронні теле(відео)системи і системи контролювання доступу. Терміни та визначення
 2703. ДСТУ 4030-2001. Системи тривожної сигналізації. Системи охоронного призначення. Позначення умовні графічні та літерні.
 2704. ДСТУ 4044-2001. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.
 2705. ДСТУ 4219-2003. Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії
 2706. ДСТУ 4219-2003. (Зміна N 1). Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії
 2707. ДСТУ 4268:2003. Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги
 2708. ДСТУ 4269:2003. Послуги туристичні. Класифікація готелів
 2709. ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація
 2710. ДСТУ 4329-2004. Магістральні трубопроводи. Знаки позначання трас. Загальні технічні вимоги. Правила застосовування
 2711. ДСТУ 4401-1:2005 (EN 671-1:2001, MOD). Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 1. Кран-комплекти пожежні з напівжорсткими рукавами. Загальні вимоги (скасовано з 01 жовтня 2017 року)
 2712. ДСТУ 4401-2:2005 (EN 671-2:2001, MOD). Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 2. Кран-комплекти пожежні з плоскоскладаними рукавами. Загальні вимоги (скасовано з 01 жовтня 2017 року)
 2713. ДСТУ 4466-2:2008 (ІSO 14520-2:2006, MOD). Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 2. Вогнегасна речовина CF<(індекс)3>І
 2714. ДСТУ 4466-6:2008 (ІSO 14520-6:2006, MOD). Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 6. Вогнегасна речовина HCFC Суміш А
 2715. ДСТУ 4466-10:2006 (ІSO 14520-10:2005, MOD). Система газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 10. Вогнегасна речовина HFC 23
 2716. ДСТУ 4466-11:2006 (ІSO 14520-11:2005, MOD). Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 11. Вогнегасна речовина HFC 236fa
 2717. ДСТУ 4466-13:2008 (ISO 14520-13:2005, MOD). Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 13. Вогнегасна речовина IG-100
 2718. ДСТУ 4466-15:2008 (ISO 14520-15:2005, MOD). Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 15. Вогнегасна речовина IG-541
 2719. ДСТУ 4484:2005 (ГОСТ535-2005). Прокат сортовий і фасонний із сталі вуглецевої звичайної якості. Загальні технічні умови
 2720. ДСТУ 4490:2005. Пожежна техніка. Установки автоматичні аерозольного пожежогасіння. Проектування, монтування та експлуатування. Технічні вимоги
 2721. ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) (EN 10060:2003, NEQ). Прокат сортовий сталевий гарячекатаний круглий. Сортамент
 2722. ДСТУ 4747:2007 (ГОСТ 103-2006) (EN 10058:2003, NEQ). Прокат сортовий сталевий гарячекатаний штабовий. Сортамент
 2723. ДСТУ 4818:2007. Бітуми нафтові покрівельні. Технічні умови
 2724. ДСТУ ІЕС 60839-2-2-2001. Системи тривожної сигналізації. Частина 2. Вимоги до систем охоронної сигналізації. Розділ 2. Вимоги до сповіщувачів. Загальні принципи
 2725. Індекси визначення кошторисної вартості до відомчих збірників цін на проектно-вишукувальні та конструкторські роботи, що діють на території України, станом на 1.07.07 р. (Додаток 9)
 2726. Инструкция по съёмке и составлению планов подземных коммуникаций
 2727. 21.01.2013 N3/21-13. Относительно СОУ Б Д.2.4-33397626-001:2013
 2728. Решение Коллегии Госстроя Украины от 29 ноября 2000 года
 2729. КНД 45-112-99. Правила технічної експлуатації первинної мережі ЄНСЗ. Частина третя. Правила технічної експлуатації лінійних споруд первинної мережі ЄНСЗ
 2730. Основные положения (концепция) ценообразования в строительстве
 2731. N 142 от 07.10.2013. О внесении поправок в ДСТУ
 2732. Ліцензування будівельної діяльності (довідка)
 2733. N 259-3089 от 18.11.2013. Поправка в ДСТУ Б Д. 1.1-7:2013
 2734. Пример (макет) составления инвесторской сметной документации, договорной цены на строительство, первичных отчетных документов по учету в строительстве (типовые формы N КБ-2в, КБ-3)
 2735. Пример (макет) составления сметной документации на пусконаладочные работы
 2736. МВ 03450778-719:2013. Методичні вказівки щодо передачі розроблених, затверджених і зареєстрованих документів до Фонду галузевих будівельних норм та нормативних документів Укравтодору та з організації підготовки їх для оприлюднення (публікації)
 2737. МВ 03450778-736:2014. Методичні вказівки з визначення вартості матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель та споруд або отриманих шляхом добування попутно будівництву
 2738. Методичний посібник для навчання й атестації робітників на знання „Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів”
 2739. Розроблення, викладання та оформлення технічних умов. Методичний посібник
 2740. Методичні рекомендації з проектування громадських будинків з умовною висотою понад 100 м та комплексів, на які відсутні норми проектування, щодо забезпечення їх протипожежного захисту
 2741. 09.02.2018. Методичні рекомендації щодо важливості підвищення енергетичної ефективності будівель
 2742. Методическое руководство по организации труда инженерно-технических работников и служащих строительных организаций
 2743. 16.06.2011. Настанова щодо застосування будівельних норм у частині віднесення об'єктів будівництва до категорій складності для подальшого проектування і експертизи
 2744. 01.09.2016. Нормативне забезпечення питань організації будівельного виробництва
 2745. Норми витрат матеріалів на експлуатацію міських вулиць та доріг
 2746. ОСТ 108.320.102-78. Трубы бесшовные из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей для трубопроводов тепловых электростанций. Сортамент
 2747. ОСТ 13-43-79. Лесоматериалы круглые. Геометрический метод Определения объема и оценка качества лесоматериалов, погруженных в вагоны
 2748. ОСТ 26-2079-80. Швы сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Выбор методов неразрушающего контроля
 2749. ГСТУ 3-17-192-2000. Опори-стояки вертикальних апаратів. Типи, конструкції та розміри
 2750. ГСТУ 3-17-193-2000. Опори вертикальних апаратів. Типи та основні розміри
 2751. ГСТУ 3-17-200-2000. Пристрої для встановлення приладів вимірювання температури, рівня та тиску на стальних посудинах та апаратах. Технічні вимоги
 2752. ГСТУ 3-17-201-2000. Вікна оглядові стальних посудин та апаратів. Типи, конструкція та розміри. Технічні вимоги
 2753. ГСТУ 3-17-204-2000. Теплообмінники 'труба в трубі' розбірні малогабаритні. Конструкція та розміри
 2754. ГСТУ 3-17-208-2000. Ємкості підземні горизонтальні дренажні. Технічні вимоги
 2755. ГСТУ 34.004-96. Води виробничі теплових електростанцій. Метод відбору проб
 2756. Монтаж технологического оборудования и технологических трубопроводов. Проект производства работ. Порядок разработки, состав и содержание
 2757. ОНД 1-84. Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям
 2758. ДСТУ-Н Б EN 1991-4:201Х (EN 1991-4:2006, IDТ). (Проект). Єврокод 1. Дії на конструкції . Частина 4. Бункери і резервуари
 2759. ДСТУ-Н Б EN 1992-2:201Х (EN 1992-2:2005, ІDТ). (Проект). Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 2. Залізобетонні мости. Правила проектування
 2760. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-4:201Х (EN 1993-1-4:2006, IDT). (Проект). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-4. Загальні правила. Додаткові правила для неіржавіючої сталі
 2761. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-5:201Х (EN 1993-1-5:2005, IDТ). (Проект). Єврокод 3: Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-5: Пластинчасті конструктивні елементи
 2762. ДСТУ-Н Б 1993-2:201Х (EN 1993-2:2006, IDT). (Проект). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 2. Сталеві мости
 2763. ДСТУ-Н Б EN 1993-3-2:201Х (EN 1993-3-2:2006, IDT). (Проект). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 3-2. Башти, щогли і димові труби. Димові труби
 2764. ДСТУ-Н Б EN 1993-4-1:201Х (EN 1993-4-1:2007, IDT). (Проект). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 4-1. Силоси
 2765. ДСТУ-Н Б EN 1993-4-2:201Х (EN 1993-4-2:2007, IDT). (Проект). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 4-2. Резервуари
 2766. ДСТУ-Н Б EN 1993-5:201Х (EN 1993-5:2007, IDT). (Проект). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 5. Палі
 2767. ДСТУ-Н Б EN 1994-2:201Х (EN 1994-2:2004, IDT). (Проект). Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 2. Загальні правила і правила для мостів
 2768. ДСТУ-Н Б EN 1995-1-2:201Х (EN 1995-1-2:2004, IDT). (Проект). Єврокод 5. Проектування дерев'яних конструкцій. Частина 1-2. Загальні правила. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 2769. ДСТУ-Н EN 1998-1:2010 (EN 1998-1:2004, ІDТ). (Проект). Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 1. Загальні правила, сейсмічні дії, правила щодо споруд
 2770. ДСТУ-Н Б EN 1998-2:201Х (EN 1998-2:2005, IDT). (Проект). Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 2. Мости
 2771. ДСТУ-Н Б EN 1999-1-3:201Х (EN 1999-1-3:2007, IDT). (Проект). Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-3. Конструкції чутливі до витривалості
 2772. ДСТУ-Н Б EN 1999-1-4:201Х (EN 1999-1-4:2007, IDT). (Проект). Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-4. Холодноформовані листи
 2773. ДСТУ-Н Б EN 1999-1-5:201Х (EN 1999-1-5:2007, IDT). (Проект). Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-5. Конструкції оболонок
 2774. ДСТУ-Н Б В.2.7-304:2015. (Проект). Настанова з виготовлення та застосування лужних цементів, бетонів та конструкцій на їх основі
 2775. П-771-82. Руководство по инженерно-геологическим изысканиям для строительства подземных гидротехнических сооружений
 2776. П-843-86 (Гидропроект). Рекомендации по расчету устойчивости скальных откосов
 2777. Взамен СНиП IV-8-84 /проект/ "Правила определения накладных расходов и сметной прибыли на стадии инвесторской сметной документации"
 2778. Перелік чинних стандартів організацій України, які розглянуті та погоджені Технічним комітетом стандартизації ТК 311 "Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві" (станом на 03.02.2017)
 2779. ПР-Д.0.06.555-13. Перелік діючих нормативних документів експлуатуючої організації
 2780. ПР-Д.0.06.555-17-ІІ. Перелік діючих нормативних документів експлуатуючої організації (станом на 03.07.2017)
 2781. Перелік будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів і виробів України (станом на 01.01.2012 року)
 2782. Перелік чинних (станом на 01.09.2010) в Україні кошторисних нормативних документів у галузі будівництва.
 2783. Перелік чинних (станом на 01.11.2010) в Україні кошторисних нормативних документів у галузі будівництва.
 2784. Дополнение к Перечню действующих в Украине сметных нормативных документов в области строительства, напечатанному в Сборнике "Ценообразование в строительстве" N 12, декабрь 2010 Ведомственные сметные нормативы, согласованные Минрегионстроем
 2785. Перелік чинних (станом на 20.05.2011) в Україні кошторисних нормативних документів у галузі будівництва.
 2786. Перелік чинних (станом на 16.03.2012) в Україні кошторисних нормативних документів у галузі будівництва.
 2787. Перелік чинних (станом на 18.01.2013) в Україні кошторисних нормативних документів у галузі будівництва
 2788. Перелік чинних (станом на 11.04.2013) в Україні кошторисних нормативних документів у галузі будівництва
 2789. Перелік чинних (станом на 15.08.2013) в Україні кошторисних нормативних документів у галузі будівництва
 2790. Перелік чинних (станом на 06.06.2014) в Україні кошторисних нормативних документів у галузі будівництва
 2791. Перелік чинних (станом на 01.07.2016) в Україні кошторисних нормативних документів у галузі будівництва
 2792. Перечень действующих (по состоянию на 01.01.2004) в Украине сметных нормативных документов в области строительства. Общегосударственные сметные нормативы
 2793. Перечень действующих (по состоянию на 01.01.2005) в Украине сметных нормативных документов в области строительства. Общегосударственные сметные нормативы
 2794. Перечень действующих (по состоянию на 01.01.2006) в Украине сметных нормативных документов в области строительства. Общегосударственные сметные нормативы
 2795. Перечень действующих (по состоянию на 01.01.2007) в Украине сметных нормативных документов в области строительства. Общегосударственные сметные нормативы
 2796. Перечень действующих (по состоянию на 01.01.2008) в Украине сметных нормативных документов в области строительства . Общегосударственные сметные нормативы
 2797. Дополнение к Перечню действующих в Украине сметных нормативных документов в области строительства, напечатанному в Сборнике "Ценообразование в строительстве" N 2, февраль 2009, и дополнениям к нему, напечатанным в Сборнике "Ценообразование в строител
 2798. Изменения и дополнения к Перечню действующих (по состоянию на 01.08.2011) в Украине сметных нормативных документов в области строительства. Общегосударственные сметные нормативы
 2799. Перелік чинних галузевих будівельних норм (ВБН, ГБН) у сфері дорожнього господарства України
 2800. Перелік чинних ВБН, ГБН, ГСТУ, СОУ у сфері дорожнього господарства України (документи супроводжуються Укравтодором)
 2801. Перелік чинних нормативних документів (ГСТУ, СОУ) у сфері дорожнього господарства України
 2802. Схема класифікації нормативних, технічних та технологічних документів, за напрямками основних видів робіт, технологій і матеріалів, що діють у дорожній галузі
 2803. Перелік національних стандартів, які в разі добровільного їх застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд
 2804. Кровли. Технические требования, правила приемки, проектирование и строительство, методы испытаний (пособие)
 2805. ППБ-05-86*. Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ
 2806. 12.06.2012. Протокол засідання Міжвідомчої комісії з розгляду пропозицій щодо формування переліку об’єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти
 2807. 12.06.2012. Заявка. Протокол засідання Міжвідомчої комісії з розгляду пропозицій щодо формування переліку об’єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти
 2808. Приклад проекту національного стандарту, оформленого методом передруку 09.07.2010
 2809. Правила та порядок розподілу території житлового кварталу (мікрорайону)(Скасовано-наказ Мінрегіонбуду України N146 від 26.08.2005)
 2810. Пример расчета затрат по транспортировке строительных грузов.
 2811. Порядок определения накладных расходов в разделе 4 ДБН Д.1.1-1-2000 (Правил определения стоимости строительства)
 2812. Пример расчета затрат на перевозку работников строительно-монтажных организаций автомобильным транспортом
 2813. Правила технической эксплуатации и охраны труда на нефтебазах
 2814. Подстанции трансформаторные комплектные КТП-250…2500/10(6)/0,4 У3 ПАО «Укрэлектроаппарат »
 2815. Перелік Технічних свідоцтв з підтвердження придатності нових будівельних виробів до застосування станом на 01.01.2015
 2816. Перелік Технічних свідоцтв з підтвердження придатності нових будівельних виробів до застосування станом на 01.01.2016
 2817. РД 24.207.02-90. Приварка арматуры к трубопроводу. Технические требования
 2818. РД 26-07-263-86. Методические указания. Типовая методика испытаний трубопроводной арматуры на прочность и плотность материала деталей и сварных швов
 2819. РД 31.52.22-88. Правила технической эксплуатации судоподъемных сооружений
 2820. РД 51-98-85. Строительство скважин на подземных хранилищах газа. Технические требования
 2821. Руководство по проектированию и устройству заглубленных инженерных сооружений
 2822. РД 39-25-1077-84. Инструкция по учету потерь металла от коррозии и затрат на противокоррозионную защиту в нефтяной промышленности
 2823. РД 26-11-08-86. Соединения сварные. Механические испытания
 2824. РД 26-14-88. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Элементы теплообменных аппаратов
 2825. РД 26-15-88. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность и герметичность фланцевых соединений
 2826. РД 26-6-87.Методические указания. Сосуды и аппараты стальные. Методы расчета на прочность с учетом смещения кромок сварных соединений, угловатости и некруглости обечаек
 2827. РД 31.04.01-90. Правила ведения работ по очистке загрязненных акваторий портов
 2828. РД 31.30.14-85. Положение о составе, порядке сбора исходных данных для разработки проектно-сметной документации на капитальное строительство береговых объектов ММФ
 2829. РД 31.3.05-97. (Только для проектирования на территории России) Нормы технологического проектирования морских портов
 2830. РД 31.3.06-2000. (Только для проектирования на территории России) Руководство по учету сейсмических воздействий при проектировании морских гидротехнических сооружений типа "Больверк"
 2831. РД 31.31.04-79. Руководство по проектированию глубоководных причальных сооружений уголкового типа
 2832. РД 31.31.05-79. Руководство по проектированию глубоководных причальных сооружений из заанкерованных массивов-гигантов
 2833. РД 31.31.11-74 (РМС 1-73 Союзморниипроект). Временное техническое руководство по проектированию больверков с передней грунтовой пригрузкой
 2834. РД 31.31.12-83. Руководство по проектированию оторочек перед существующими сооружениями гравитационного типа
 2835. РД 31.31.15-88. Нормы технологического проектирования судоремонтных заводов
 2836. РД 31.31.24-81. Рекомендации по проектированию причальных сооружений, возводимых способом "стена в грунте"
 2837. РД 31.31.28-81. Руководство по проектированию причальных сооружений из пустотелых бетонных массивов
 2838. РД 31.31.29-82. Руководство по проектированию илоцементных оснований и фундаментов портовых сооружений
 2839. РД 31.31.33-85. Рекомендации по проектированию глубоководных портовых гидротехнических сооружений с использованием сварных шпунтов
 2840. РД 31.31.35-85. Основные положения расчета причальных сооружений на надежность
 2841. РД 31.31.36-85. Рекомендации по проектированию и технологии строительства оградительных сооружений из наброски с жестким экраном
 2842. РД 31.31.38-86. Инструкция по усилению и реконструкции причальных сооружений
 2843. РД 31.31.39-86. Руководство по проектированию свайных пирсов и набережных для строительства в сейсмических районах
 2844. РД 31.31.41-86. Объекты обеспечения погрузочно-разгрузочных работ технологической оснасткой. Нормы проектирования
 2845. РД 31.31.43-86. Указания по проектированию подпричального откоса и тылового сопряжения набережных-эстакад, подверженных интенсивному волнению
 2846. РД 31.31.45-87. Инструкция по проектированию гидротехнических сооружений морских паромных переправ
 2847. РД 31.31.46-88. Методика расчета и конструирования жестких покрытий территорий морских портов
 2848. РД 31.31.49-88. Руководство по проектированию оснований под рельсовые пути кранов и перегружателей из сборных балок, уложенных на грунт
 2849. РД 31.31.53-90. Руководство по определению волновых нагрузок и воздействий на вертикальные и крутонаклонные стены, имеющие в основании высокую каменную постель
 2850. РД 31.31.55-93. Инструкция по проектированию морских причальных и берегоукрепительных сооружений (только для проектирования на территории России).
 2851. РД 31.31.55-93. Р 31.3.02-98. (Только для проектирования на территории России) Пособие к инструкции по проектированию морских причальных и берегоукрепительных сооружений. Рекомендации по проектированию морских портовых гидротехнических сооружений в
 2852. РД 31.33.02-81. Методические указания по определению ветровых и волновых условий при проектировании морских портов
 2853. РД 31.33.07-86. Руководство по расчету воздействия волн цунами на портовые сооружения, акватории и территории. Рекомендации для проектирования
 2854. РД 31.33.08-86. Руководство по расчету спектральных характеристик волнения для целей проектирования и эксплуатации морских портов
 2855. РД 31.33.09-87. Определение высоты ветровых волн на портовой акватории. Рекомендации для проектирования
 2856. РД 31.33.10-87. Рекомендации по учету гидрометеорологического режима при проектировании недостаточно защищенных от волнения причалов
 2857. РД 31.3.3-97. (Только для проектирования на территории России) Руководство по техническому контролю гидротехнических сооружений морского транспорта
 2858. РД 31.35.01-80. Рекомендации по антикоррозионной защите морских портовых сооружений, предназначенных для перегрузки химических грузов
 2859. РД 31.35.06-81. Руководство по установлению норм эксплуатационных нагрузок на причальные сооружения распорного типа путем их испытания опытными статическими огрузками
 2860. РД 31.35.07-83. Руководство по электрохимической защите от коррозии металлоконструкций морских гидротехнических сооружений в подводной зоне
 2861. РД 31.35.11-89. Инструкция по инженерным обследованиям морских портовых гидротехнических сооружений
 2862. РД 39-0147103-372-86. Инструкция по обследованию коррозионного состояния магистральных нефтепроводов
 2863. РД 26-17-78-87. Импульсно-дуговая сварка химической и нефтяной аппаратуры из нержавеющих сталей плавящимся электродом в среде аргона
 2864. Регламент (ЄС) N305/2011 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 9 березня 2011 року, що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄЕС (Текст стосується ЄЕП)
 2865. Рекомендации по усилению каменных конструкций зданий и сооружений
 2866. Ремонтные и реставрационные работы (справка)
 2867. Регламент з організації контролю якості виконання електромонтажних робіт
 2868. Регламент з організації контролю якості монтажу внутрішніх санітарно-технічних систем
 2869. РМУ 037-2015. Рекомендація. Метрологія. Вузли обліку природного газу з лічильниками та коректорами. Метод та основні принципи вимірювань, характеристики та загальні вимоги
 2870. 31.08.2015.Стосовно проведення обстеження та паспортизації будівель і споруд з 01 січня 2015 року
 2871. Дополнительное разъяснение к сборнику "Ценообразование в строительстве", N 5, май 2001
 2872. Порядок влаштування газового обладнання для квартирного опалення та гарячого водопостачання
 2873. 01.12.2016. Щодо розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, що враховується вартістю будівництва
 2874. Руководство по проектированию речных портов
 2875. РСН 341-86. Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Украинской ССР
 2876. РСН 357-91. Технология устройства фундаментов из железобетонных свай, погружаемых вдавливанием
 2877. Примеры конструктивных решений по ремонту и усилению строительных конструкций производственных зданий и сооружений. Альбом 2. Ремонт и усиление железобетонных конструкций
 2878. СТ СЭВ 1263-78. Лесоматериалы круглые. Промышленные древесные породы. Номенклатура
 2879. СОУ 75.2-00010103-007- 2007. Страховий фонд документації. Система управління якістю. Атестація виробничих приміщень, робочих місць та викон авців. Порядок проведення
 2880. СН 276-74. Инструкция по проектированию бытовых зданий и помещений строительно-монтажных организаций
 2881. СН 31-58. Инструкция по поверхностному уплотнению грунтов оснований зданий и промышленных сооружений тяжелыми трамбовками
 2882. СН 433-79. Инструкция по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтяной и газовой промышленности
 2883. Тимчасовий збірник цін на науково-проектні роботи по нерухомим пам'ятникам історії та культури Української РСР (ТЗЦНПР 91)
 2884. Збірник нормативів для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд (Див.- СОУ Д.1.2-02495431-001:2008)
 2885. Справочник "СТАЛИ"
 2886. МР-75.2-37763687-011:2014. Методичні рекомендації. Страховий фонд документації. Створення та формування галузевого страхового фонду документації.
 2887. МР-84.2-37552598-014:2014. Методичні рекомендації.Страховий фонд документації. Ведення та використання галузевих та регіональних страхових фондів документації
 2888. О текущих ценах на материалы, изделия, конструкции и оборудование при определении стоимости строительства на стадии составления инвесторской сметной документации.
 2889. Составление индивидуальных единичных расценок (консультация)
 2890. Технология инъекционного укрепления каменных кладок памятников архитектуры
 2891. Перелік стандартів у сфері пожежної безпеки, які розроблено технічним комітетом зі стандартизації ТК25 і затверджено Мінекономрозвитку та Мінрегіоном України (за станом на вересень 2015 р.)
 2892. ТУ У 20.5-37552598-001:2012. Мікрофільм страхового фонду документації. Технічні умови
 2893. Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (станом на 01.01.2001 року)
 2894. Усредненные стоимостные показатели и индексы для расчета стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов по состоянию на 01.01.2007 (без НДС)
 2895. Усредненные показатели стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (по состоянию на 01.01.2010)
 2896. Усредненные показатели стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (по состоянию на 01.01.2002)
 2897. Рекомендации по усилению и ремонту строительных конструкций инженерных сооружений
 2898. (по состоянию на 01.01.2001) (начало). Усредненные показатели провозной платы за перевозку строительных грузов автомобильным транспортом в текущих ценах
 2899. (по состоянию на 01.01.2001) (продолжение). Усредненные показатели провозной платы за перевозку строительных грузов автомобильным транспортом в текущих ценах
 2900. (по состоянию на 01.01.2002). Усредненные показатели провозной платы для определения в инвесторской сметной документации стоимости транспортировки строительных грузов автомобильным транспортом в текущих ценах
 2901. (по состоянию на 01.01.2003). Усредненные показатели провозной платы для определения в инвесторской сметной документации стоимости транспортировки строительных грузов автомобильным транспортом в текущих ценах
 2902. Усредненная стоимость материалов в текущих ценах без учета НДС по состоянию на 1 января 2001 года
 2903. Усредненные показатели провозной платы для определения в инвесторской сметной документации стоимости транспортировки строительных грузов автомобильмым транспортом .. (по состоянию на 01.01.2013)
 2904. Усредненные показатели стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (по состоянию на 01.01.2013)
 2905. (по состоянию на 01.01.2010). Усредненные показатели провозной платы для определения в инвесторской сметной документации стоимости транспортировки строительных грузов автомобильным транспортом в текущих ценах
 2906. Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції будинків і споруд CERESIT. Посібник з проектування, улаштування та експлуатації системи


Всего документов: 6349.

Новые поступления в архивы
Скачать оглавления всех архивов


Copyright c 2000, Centre of Information and Marketing, Ltd. All rights reserved.
Строительный портал. Рейтинг сайтов