Про затвердження Порядку видання та розповсюдження державних будівельних норм і стандартів, кошторисних норм і нормативів України

Міністерство України у справах будівництва і архітектури

Наказ N 43 від 09.03.94р.

“Про затвердження Порядку видання та розповсюдження державних будівельних норм і стандартів, кошторисних норм і нормативів України”

З метою подальшого вдосконалення системи нормативного забезпечення будівельного комплексу України

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити Порядок видання та розповсюдження державних будівельник норм і стандартів, кошторисних норм і нормативів, що додається.

2. Управлінням державних нормативів і стандартів /Желудков/, кошторисних норм і ціноутворення у будівництві /Лисюк/ встановити контроль за дотриманням видавництвом “Укрархбудінформ” та організаціями, які видають кошторисні норми і нормативи, встановлених вимог до оформлення, своєчасного видання та розповсюдження цих документів.

3. Визнати таким, що втратив чинність, абзац третій пункту 1 наказу Мінбудархітектури України від 27 квітня 1993 р. N 47.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Горбатовського О.П. і Беркуту А.В. за належністю питань.

Міністр Ю.Сербін


Додаток

П О Р Я Д О К

видання та розповсюдження державних будівельних норм і стандартів, кошторисних норм і нормативів України

1. Видання державних будівельних норм і стандартів здійснює видавництво “Укрархбудінформ” Мінбудархітектури України.

Видавництво “Укрархбудінформ” є офіційним органом видання та розповсюдження цих документів на паперових носіях.

2. Видання кошторисних норм і нормативів здійснюють організації-розробники, яких визначає керівництво Міністерства за поданням Управління кошторисних норм і ціноутворення у будівництві.

3. Видання зазначених у пунктах 1 и 2 документів здійснюється згідно з річними тематичними планами їх випуску, які складаються Управліннями державних нормативів і стандартів та кошторисних норм і ціноутворення у будівництві в установленому порядку до 1 вересня поточного року на наступний рік і доводяться до відома організацій-видавців.

4. Сигнальні примірники затверджених державних будівельних норм і стандартів, кошторисних норм і нормативів до їх видання масовим тиражем підлягають узгодженню з Управліннями державних нормативів і стандартів, кошторисних норм і ціноутворення у будівництві.

5. Видання та розповсюдження документів здійснюється на договірних засадах з зацікавленими організаціями, підприємствами та установами через пряму реалізацію або абонементне обслуговування.

В ціну видання закладається 10 відсотків від загальних витрат на підготовку та випуск нормативних документів для подальшого повернення асигнувань на рахунок цільового фонду позабюджетних коштів Мінбудархітектури України, використання якого призначається для потреб розвитку нормативної бази в будівництві.

6. Розповсюдження нормативних документів проводиться: на паперових носіях – видавництвом “Укрархбудінформ” та організаціями-розробниками кошторисних норм і нормативів, на магнітних носіях-Інформаційно-маркетинговим центром Мінбудархітектури України, та Республіканським науково-дослідним центром “Цінобуд”.

7. Видавництво “Укрархбудінформ” та організації-розробники кошторисних норм і нормативів безкоштовно передають по 2 примірника виданих документів Управлінням державних нормативів і стандартів, кошторисних норм і ціноутворення у будівництві для створення архіву і ведення їх реєстрації та обліку, а також по 2 примірника – Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці,з віднесенням затрат на собівартість випуску цих документів.

8. Оперативне інформування спеціалістів галузі про нові затверджені будівельні норми і стандарти, кошторисні норми і нормативи України, їх зміну та скасування провадиться: на паперових носіях – видавництвом “Укрархбудінформ”, на магнітних носіях – Інформаційно-маркетинговим центром, та Республіканським науково-дослідним центром “Цінобуд”.

9. Видавництво “Укрархбудінформ”, Інформаційно-маркетинговий центр та організації-видавці кошторисних норм і нормативів створюють і підтримують інформаційні фонди відповідних документів, своєчасно вносять до них зміни і доповнення.

З метою постійного інформування підприємств і організацій будівельного комплексу України про зміни нормативної бази видавництво “Укрархбудінформ” в лютому поточного року видає “Перелік нормативних документів в галузі будівництва, що діють на території України”.

Примітка:

Абзац другий пункту 5 цього Порядку в частині перерахування зазначених 10 відсотків від загальних видавничих витрат на рахунок цільового фонду позабюджетних коштів Мінбудархітектури набуває чинності з моменту його заснування.