В начало О фирме Услуги Информационные ресурсы Абонентам Партнеры Интернет- магазин

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В АРХИВ
"ДОКУМЕНТЫ ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ"
информационно-справочной системы "ЗОДЧИЙ"

(за период с 01.05.2017 по 01.05.2018)

Стандарты, методические и инструктивные материалы
 1. ДСТУ ISO 5949:2009 (ІSO 5949:1983, ІDT). Сталі інструментальні та підшипникові. Мікрофотографічний метод оцінювання розподілу карбідів з використанням мікрофотографій
 2. ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов
 3. ДСТУ ISO 10015:2008 (ІSO 10015:1999, ІDT). Управління якістю. Настанови щодо навчання персоналу
 4. ДСТУ ISO 10018:2015 (ІSO 10018:2012, ІDT). Управління якістю. Настанови щодо залучення персоналу та щодо його компетентності
 5. ДСТУ Б EN ISO 10077-1:2016. Теплотехнічні властивості вікон, дверей і жалюзі. Розрахунок коефіцієнта теплопередачі. Частина 1. Загальні умови (EN ІSO 10077-1:2006 + EN ІSO 10077-1:2006/AC:2009, ІDT)
 6. ДСТУ Б EN ISO 10077-2:2016. Теплотехнічні властивості вікон, дверей і жалюзі. Розрахунок коефіцієнта теплопередачі. Частина 2. Чисельні методи розрахунку для віконних рам (EN ІSO 10077-2:2012 + EN ІSO 10077-2:2012/AC:2012, ІDT)
 7. ДСТУ ISO 10211-1:2005 (ІSO 10211-1:1995, ІDT). Теплопровідні включення в будівельних конструкціях. Обчислення теплових потоків і поверхневих температур. Частина 1. Загальні методи
 8. ДСТУ ISO 10211-2:2005 (ІSO 10211-2:1995, ІDT). Теплопровідні включення в будівельних конструкціях. Обчислення теплового потоку та поверхневої температури. Частина 2. Лінійні теплопровідні включення
 9. ДСТУ ISO 10318:2002 (ІSO 10318:1990, ІDT). Геотекстиль. Словник термінів
 10. ДСТУ ГОСТ ИСО 10543:2007 (ГОСТ ИСО 10543:2002, ІDT; ІSO 10543:1994, NEQ). Труби сталеві напірні безшовні та зварні гарячетягнуті. Метод ультразвукової товщинометрії
 11. ДСТУ EN ISO 10819-2001 (EN ІSO 10819:1996, ІDT). Вібрація та удар механічні. Вібрація локальна. Метод вимірювання та оцінювання коефіцієнта передавання вібрації рукавицями на долоню руки
 12. ДСТУ ISO 1120:2009. Стрічки конвеєрні. Визначення сили механічних з'єднань. Статистичний метод випробування (ІSO 1120:2002, ІDT)
 13. ДСТУ ISO 11203:2008 (ІSO 11203:1995, ІDT). Акустика. Шум, утворюваний машинами й устаткованням. Визначання рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках за рівнем звукової потужності
 14. ДСТУ EN ISO 11611:2016 (EN ISO 11611:2015, IDT; ISO 11611:2015, IDT), Одяг захисний для використання під час зварювання та суміжних процесів
 15. ДСТУ ISO 11971:2016 (ISO 11971:2008, IDT). Сталеве і чавунне литво. Візуальне контролювання якості поверхні
 16. ДСТУ ISO 12478-1:2007 (ІSO 12478-1:1997, ІDT). Крани вантажопідіймальні. Настанови щодо технічного обслуговування. Чaстина 1. Загальні положення
 17. ДСТУ ISO 12957-1:2007 (ІSO 12957-1:2005, ІDT). Геосинтетики. Метод визначання характеристик тертя. Частина 1. Випробування спрямованим зсувом
 18. ДСТУ ISO 13997-2001 (ІSO 13997:1999, ІDT). Одяг захисний. Механічні властивості. Визначання опору різанню гострими предметами
 19. ДСТУ ISO 14004:2016 (ISO 14004:2016, IDT). Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо запроваджування
 20. ДСТУ ISO/TS 14033:2016 (ISO/TS 14033:2012, IDT). Екологічне управління. Кількісна екологічна інформація. Настанови та приклади
 21. ДСТУ ISO 14050:2016 (ISO 14050:2009, IDT). Екологічне управління. Словник термінів
 22. ДСТУ ISO 14313:2010 (ІSO 14313:2007 + ІSO 14313:2007/Cor 1:2009, ІDT). Нафтова і газова промисловість. Трубопровідні транспортні системи. Арматура трубопровідна. Загальні технічні вимоги та методи контролювання
 23. ДСТУ ISO 14660-1-2002 (ІSO 14660-1:1999, ІDT). Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Геометричні елементи. Частина 1. Загальні терміни та визначення понять
 24. ДСТУ ISO 14660-2-2002 (ІSO 14660-2:1999, ІDT). Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Геометричні елементи. Частина 2. Вибрана медіанна лінія циліндра і конуса, вибрана медіанна поверхня, місцевий розмір вибраного елемента
 25. ДСТУ ISO 15147:2006 (ІSO 15147:1999, ІDT). Стрічки конвеєрні легкі. Допуски ширин і довжин різаних легких конвеєрних стрічок
 26. ДСТУ ISO 15330:2003 (ІSO 15330:1999, ІDT). Кріпильні вироби. Випробовування попереднім навантажуванням на виявлення водневої крихкості. Метод паралельних опорних поверхонь
 27. ДСТУ ISO 15481:2007 (ІSO 15481:1999, ІDT). Гвинти самосвердлувальні самонарізувальні з циліндричною скругленою головкою та хрестоподібним шліцом. Технічні умови
 28. ДСТУ ISO 15482:2007 (ІSO 15482:1999, ІDT). Гвинти самосвердлувальні самонарізувальні з потайною головкою та хрестоподібним шліцом. Технічні умови
 29. ДСТУ ISO 15483:2007 (ІSO 15483:1999, ІDT). Гвинти самосвердлувальні самонарізувальні з напівпотайною головкою та хрестоподібним шліцом. Технічні умови
 30. ДСТУ ISO 17637:2003 (ІSO 17637:2003, ІDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль з'єднань, виконаних зварюванням плавленням
 31. ДСТУ ISO 1798:2007 (ІSO 1798:1997, ІDT). Матеріали полімерні пористі еластичні. Метод визначення опору розтягування та видовження під час розривання
 32. ДСТУ ISO 18265:2010 (ІSO 18265:2003, ІDT). Металеві матеріали. Переведення значень твердості
 33. ДСТУ ISO 19011:2012 (ISO 19011:2011, IDT). Настанови щодо здійснення аудитів систем управління
 34. ДСТУ EN ISO 19232-1:2016 (EN ISO 19232-1:2013, IDT; ISO 19232-1:2013, IDT). Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 1. Визначення показника якості зображення за допомогою індикатора якості зображення дротового типу
 35. ДСТУ EN ISO 19232-2:2016 (EN ISO 19232-2:2013, IDT; ISO 19232-2:2013, IDT). Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 2. Визначення показника якості зображення за допомогою індикатора якості зображення типу ступінь-отвір
 36. ДСТУ EN ISO 19232-4:2016 (EN ISO 19232-4:2013, IDT; ISO 19232-4:2013, IDT). Контроль неруйнівний. Якість зображення на рентгенівських знімках. Частина 4. Експериментальне оцінювання значень і таблиць якості зображення
 37. ДСТУ EN ISO 19232-5:2016 (EN ISO 19232-5:2013, IDT; ISO 19232-5:2013, IDT). Контроль неруйнівний. Якість зображення на рентгенівських знімках. Частина 5. Визначення нерізкості зображення з використанням індикаторів якості зображення дводротового типу
 38. ДСТУ EN ISO 20346:2010 (EN ІSO 20346:2004, ІDT + EN ІSO 20346:2004/A1:2007, ІDT). Засоби індивідуального захисту. Захисне взуття
 39. ДСТУ EN ISO 20347:2015 (EN ІSO 20347:2012, ІDT). Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче
 40. ДСТУ EN ISO 21809-1:2016 (EN ISO 21809-1:2011, IDT; ISO 21809-1:2011, IDT). Нафтова і газова промисловість. Зовнішні покриви підземних або підводних трубопроводів у трубопровідних транспортних системах. Частина 1. Поліолефінові покриви (три шари ...)
 41. ДСТУ ISO 2232:2007 (ІSO 2232:1990, ІDT). Дріт тягнутий круглого перерізу із нелегованої сталі для дротяних канатів загальної призначеності і сталевих дротяних канатів великого діаметра. Технічні умови
 42. ДСТУ ISO 2408:2013 (ІSO 2408:2004, ІDT). Канати сталеві дротяні загальної призначеності. Загальні технічні вимоги та методи випробування
 43. ДСТУ ISO 2431:2015 (ІSO 2431:2011, ІDT). Фарби та лаки. Визначення часу витікання з використанням лійок
 44. ДСТУ CEN ISO/TR 25108:2015 (CEN ISO/TR 25108:2006, IDT; ISO/TR 25108:2006, IDT). Неруйнівний контроль. Настанови для організацій, що навчають персонал неруйнівному контролю
 45. ДСТУ ISO 2812-2:2015 (ІSO 2812-2:2007, ІDT). Фарби та лаки. Визначення стійкості до впливу рідин. Частина 2. Метод занурення у воду
 46. ДСТУ ISO 4033-2002 (ІSO 4033:1999, ІDT). Гайки шестигранні, тип 2. Класи точності А і В. Технічні умови
 47. ДСТУ ISO 4866:2008 (ІSO 4866:1990, ІDT). Вібрація та удар механічні. Вібрація будівель. Настанова щодо вимірювання вібрації та оцінювання її впливу на будівлі
 48. ДСТУ ISO 5151:2010 (ІSO 5151:1994, ІDT). Кондиціонери та теплові насоси безканальні. Випробування та визначення робочих характеристик
 49. ДСТУ ISO 5209:2008 (ІSO 5209:1977, ІDT). Арматура вентильна промислова загальної призначеності. Марковання
 50. ДСТУ ISO 5455:2005 (ІSO 5455:1979, ІDT). Кресленики технічні. Масштаби
 51. ДСТУ ISO 5817:2016 (ISO 5817:2014, IDT). Зварювання. Зварні шви під час зварювання плавленням сталі, нікелю, титану та інших сплавів (крім променевого зварювання). Рівні якості залежно від дефектів
 52. ДСТУ ISO 6107-1:2004 (ІSO 6107-1:1996, ІDT). Якість води. Словник термінів. Частина 1
 53. ДСТУ ISO 6107-2:2004 (ІSO 6107-2:1997, ІDT. Якість води. Словник термінів. Частина 2
 54. ДСТУ ISO 6107-3:2004 (ІSO 6107-3:1993, ІDT). Якість води. Словник термінів. Частина 3
 55. ДСТУ ISO 6107-4:2004 (ІSO 6107-4:1993, ІDT). Якість води. Словник термінів. Частина 4
 56. ДСТУ ISO 6107-5:2004 (ІSO 6107-5:1996, ІDT). Якість води. Словник термінів. Частина 5
 57. ДСТУ ISO 6107-6:2004 (ІSO 6107-6:1996, ІDT). Якість води. Словник термінів. Частина 6
 58. ДСТУ ISO 6107-7:2004 (ІSO 6107-7:1997, ІDT). Якість води. Словник термінів. Частина 7
 59. ДСТУ ISO 6107-8:2004 (ІSO 6107-8:1993, ІDT). Якість води. Словник термінів. Частина 8
 60. ДСТУ ISO 6107-9:2004 (ІSO 6107-9:1997, ІDT). Якість води. Словник термінів. Частина 9. Абетковий список і предметний покажчик
 61. ДСТУ ISO 6157-1:2004 (ІSO 6157-1:1988, ІDT). Вироби кріпильні. Дефекти поверхні. Частина 1. Болти, гвинти та шпильки загальної призначеності
 62. ДСТУ ISO 6157-2:2004 (ІSO 6157-2:1995, ІDT). Вироби кріпильні. Дефекти поверхні. Частина 2. Гайки
 63. ДСТУ ISO 6238:2004. Клеї. Клейове з’єднання «деревина - деревина». Визначення міцності на зсув при стискальному навантаженні
 64. ДСТУ ISO 643:2009 (ІSO 643:2003, ІDT). Сталі. Мікрографічний метод визначення видимого розміру зерна
 65. ДСТУ EN ISO 6506-2:2017 (EN ISO 6506-2:2014, IDT; ISO 6506-2:2014, IDT). Матеріали металеві. Визначення твердості за шкалою Брінелля. Частина 2. Повірка та калібрування випробувальних машин
 66. ДСТУ EN ISO 6506-3:2017 (EN ISO 6506-3:2014, IDT; ISO 6506-3:2014, IDT). Матеріали металеві. Визначення твердості за шкалою Брінелля. Частина 3. Калібрування еталонних мір твердості
 67. ДСТУ ISO 6506-2:2008 (ІSO 6506-2:2005, ІDT). Металеві матеріали. Визначення твердості за Брінеллем. Частина 2. Повірка та калібрування приладів для вимірювання твердості
 68. ДСТУ ISO 6507-2:2008 (ІSO 6507-2:2005, ІDT). Металеві матеріали. Визначення твердості за Віккерсом. Частина 2. Повірка та калібрування приладів для вимірювання твердості
 69. ДСТУ ISO 6507-3:2008 (ІSO 6507-3:2005, ІDT). Металеві матеріали. Визначення твердості за Віккерсом. Частина 3. Калібрування стандартних зразків
 70. ДСТУ ISO 6507-4:2008 (ІSO 6507-4:2005, ІDT). Металеві матеріали. Визначення твердості за Віккерсом. Частина 4. Таблиці значень твердості
 71. ДСТУ EN ISO 6508-2:2017 (EN ISO 6508-2:2015, IDT; ISO 6506-2:2015, IDT). Матеріали металеві. Визначення твердості за шкалою Роквелла. Частина 2. Повірка та калібрування випробувальних машин і наконечників
 72. ДСТУ EN ISO 6508-3:2017 (EN ISO 6508-3:2015, IDT; ISO 6506-3:2015, IDT). Матеріали металеві. Визначення твердості за шкалою Роквелла. Частина 3. Калібрування еталонних мір твердості
 73. ДСТУ ISO 6533:2007 (ІSO 6533:2001, ІDT). Лісогосподарські машини. Пристрій захисний фронтальний для рук до портативних ланцюгових пилок. Розміри і зазори
 74. ДСТУ ISO 6591-1:2005 (ІSO 6591-1:1984, ІDT). Паковання. Мішки. Характеристика та метод вимірювання. Частина 1. Мішки паперові порожні
 75. ДСТУ ISO 6942-2001 (ІSO 6942:1993, ІDT). Одяг захисний тепло- та вогнестійкий. Оцінювання теплопровідності матеріалів та комбінацій матеріалів, що зазнають дії джерела теплового випромінювання
 76. ДСТУ ISO 6984:2007 (ІSO 6984:1990, ІDT). Дріт із нелегованої сталі круглого перерізу для багатожильних канатів шахтних підіймачів. Технічні умови
 77. ДСТУ ISO 7005-1:2005 (ІSO 7005-1:1992, ІDT). Металеві фланці. Частина 1. Сталеві фланці
 78. ДСТУ ГОСТ ИСО 7919-1:2009 (ГОСТ ИСО 7919-1-2002, ІDT; ІSO 7919-1:1996, MOD). Вібрація. Контролювання стану машин за результатами вимірювання вібрації на обертових валах. Загальні вимоги
 79. ДСТУ ISO 8301:2007 (ІSO 8301:1991, ІDT). Теплоізоляція. Визначення теплового опору та пов'язаних із ним характеристик в усталеному режимі приладом із перетворювачем теплового потоку
 80. ДСТУ ISO 9004:2012 (ISO 9004:2009, IDT). Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі управління якістю
 81. ДСТУ ISO 9185-2001 (ІSO 9185:1990, ІDT). Одяг захисний. Оцінювання опору матеріалів бризкам розплавленого металу
 82. ДСТУ ISO 9635-1:2013 (ІSO 9635-1:2006, ІDT). Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Клапани зрошувальні. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування
 83. ДСТУ ISO 9635-2:2013 (ІSO 9635-2:2006, ІDT). Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Клапани зрошувальні. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування відсічних клапанів
 84. ДСТУ ISO 9635-3:2013 (ІSO 9635-3:2006, ІDT). Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Клапани зрошувальні. Частина 3. Технічні вимоги та методи випробування зворотних клапанів
 85. ДСТУ ISO 9635-4:2013 (ІSO 9635-4:2006, ІDT). Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Клапани зрошувальні. Частина 4. Технічні вимоги та методи випробування повітряних клапанів
 86. ДСТУ ISO 9635-5:2013 (ІSO 9635-5:2006, ІDT). Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Клапани зрошувальні. Частина 5. Технічні вимоги та методи випробування регулювальних клапанів


Всего документов: 86.

Оглавления архивов
Скачать оглавления всех архивов


Copyright c 2000, Centre of Information and Marketing, Ltd. All rights reserved.
Строительный портал. Рейтинг сайтов