Нові документи за березень 2023 року

Нормативні документи України у галузі будівництва

В.2 Об’єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення

 1. ДБН В.2.2-10-2022. Заклади охорони здоров’я. Основні положення

Довідкові матеріали

 1. ДСТУ EN 12385-5:2010 (EN 12385-5:2002, IDT). Канати сталеві дротяні. Безпека. Частина 5. Канати подвійного звивання для ліфтів
 2. ДСТУ EN 1706:2006 ( EN 1706:1998, ІDT). Алюміній та алюмінієві сплави. Виливки. Хімічний склад і механічні властивості
 3. ДСТУ EN 12405-3:2017 (EN 12405-3:2015, IDT). Лічильники газу. Пристрої перетворення. Частина 3. Потокові комп’ютери
 4. Р В.2.3-37641918-922:2021. Рекомендації з виробництва та застосування асфальтобетонних сумішей на спеціальних дорожніх бітумах
 5. ДСТУ ГОСТ 24069:2005 (ИСО 3117:1977, MOD) (ГОСТ 24069-97 (ИСО 3117-77), ІDT). Основні норми взаємозамінності. Тангенціальні шпонки та шпонкові пази
 6. ДСТУ 9191:2022. Теплоізоляція будівель. Метод вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель
 7. ДСТУ 9129:2021. Металопродукція. Правила приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання
 8. ДСТУ EN 523:2019 (EN 523:2003, IDT). Обмотки сталеві стрічкові для попередньо напружених сухожиль. Термінологія, вимоги, контролювання якості
 9. ДСТУ EN 13616-1:2019 (EN 13616-1:2016, IDT). Устатковання для запобігання переповненню стаціонарних резервуарів для зберігання рідкого палива. Частина 1. Устатковання для запобігання переповненню із запірним механізмом
 10. ДСТУ EN 13001-3-6:2019 (EN 13001-3-6:2018, IDT). Крани. Загальні положення проектування. Частина 3-6. Граничні стани та перевіряння відповідності машин. Гідравлічні циліндри
 11. ДСТУ EN 1154:2019 (EN 1154:1996, IDT). Вироби будівельні залізні. Механізм для зачинення дверей з контрольованим ходом закриття. Вимоги та методи випробування. Частина 1. Вимоги, випробування, контролювання якості
 12. ДСТУ EN 1154:2019 (EN 1154:1996, IDT)/Зміна № 1:2019 (EN 1154:1996/А1:2002, IDT)/Поправка № 1:2019 (EN 1154:1996/А1:2002/АС:2006, IDT). Вироби будівельні залізні. Механізм для зачинення дверей з контрольованим ходом закриття. Вимоги та методи випробу
 13. ДСТУ EN 12927-5:2017 (EN 12927-5:2004, IDT). Вимоги щодо безпеки канатних доріг, призначених для перевезення людей. Канати. Частина 5. Зберігання, транспортування, установлення та натягування
 14. ДСТУ 9178:2022. Настанова з улаштування шарів дорожнього одягу з щебеневих, гравійних та укріплених матеріалів
 15. ДСТУ 9179:2022. Щебінь та гравій зі щільних гірських порід і металургійних шлаків для дорожнього будівництва. Методи фізико-механічних випробувань
 16. ДСТУ-Н Б EN 1994-1-2:2012 (EN 1994-1-2:2005, IDT). Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні правила. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість. Проект
 17. ДСТУ ГОСТ 24071:2005 (ИСО 3912:1977). Основні норми взаємозамінності. Сегментні шпонки та шпонкові пази (ГОСТ 24071-97 (ИСО 3912-77), ІDT)
 18. ДСТУ EN 62305-3:2021 (EN 62305-3:2011, IDT; IEC 62305-3:2010, MOD). Блискавкозахист. Частина 3. Фізичні пошкодження будівель (споруд) та небезпека для життя
 19. ДСТУ EN 1026:2021 (EN 1026:2016, IDT). Вікна та двері. Повітропроникність. Метод випробування
 20. ДСТУ 9133:2021. Бітуми та бітумні в’яжучі. Бітуми дорожні, модифіковані комплексами добавок. Технічні умови
 21. ДСТУ 9134:2021. Бітум та бітумні в’яжучі. Настанова щодо виробництва та застосування дорожніх бітумів, модифікованих комплексами добавок
 22. ДСТУ 9195:2022. Швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту модульного типу

Закони, постанови, укази, угоди, документи міністерств та відомств

Постанови Верховної Ради, Кабінету Міністрів, укази Президента

 1. 02.12.2022. Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади (№ 1343)
 2. 17.12.2022. Деякі питання діяльності центральних органів виконавчої влади (№ 1400)

Накази

 1. N 276/842 від 23.12.2022. “Про затвердження Порядку використання матеріально-технічних засобів на об’єктах тепло-, водопостачання та водовідведення для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків”
 2. N 271 від 23.12.2022. “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03 грудня 2012 року № 605”

Документи інших міністерств і відомств

 1. ДСанПіН 8.2.1-181-2012. Державні санітарні норми та правила. Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги
 2. ДГН 6.6.1.-6.5.001-98. Державні гігієнічні нормативи. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)
 3. ДСП 6.177-2005-09-02. Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України
 4. ДСанПіН 3.3.6.096-2002. Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

Усього нових документів: 31