Про інформаційне обслуговування учасників інвестиційного процесу у будівництві

Державний комітет України з будівництва та архітектури

Про “Порядок інформаційного наповнення, технічної підтримки і супроводу веб-сайту Держбуду України”
та підвищення рівня інформаційного забезпечення учасників будівництва

Наказ від 21 квітня 2003 р. № 45

(Витяг)

Н А К А З У Ю:

6. Враховуючи значні обсяги даних, необхідних для організації якісного інформаційного забезпечення підприємств та організацій, доручити ТОВ “Інформаційно-маркетинговий центр” відповідно до вказаного договору про спільну діяльність* продовжити інформаційне обслуговування учасників інвестиційного процесу в будівництві на основі спеціалізованої комп’ютерної інформаційно-довідкової системи з використанням електронних копій нормативно-правових та нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів, яке він здійснює відповідно до наказу Мінбудархітектури України від 09.03.94р. № 43 “Про затвердження Порядку видання та розповсюдження державних будівельних норм і стандартів, кошторисних норм і нормативів України” та наказу Держкоммістобудування України від 12.08.96р. № 147 “Про затвердження Інформаційного регламенту Держкоммістобудування України”.

Голова Комітету
В. Череп

_____________

* Договір про спільну діяльність між Державним Комітетом України у справах містобудування і архітектури та ТОВ “Інформаційно-маркетинговий центр” від 28 лютого 1997 року, згідно з яким:

“1.2. Метою спільної діяльності Комітету і організації є розробка і здійснення єдиної технічної політики в галузі будівництва.”

“2.5. Комітет зобов’язується захищати інтереси організації у відповідних органах законодавчої і виконавчої влади у межах діючого законодавства.”