Нормативні документи України у галузі будівництва

А.1 Стандартизація, нормування, ліцензування, сертифікація та метрологія

 1. ДСТУ-Н Б EOTA GD 002:2013 (EOTA GD 002:1999, IDT). Встановлення строку служби будівельних виробів у настановах з європейського технічного ухвалення, у європейських технічних ухваленнях та гармонізованих стандартах
 2. ДСТУ-Н Б EOTA GD 003:2013 (EOTA GD 003:1999, IDT). Оцінка строку служби виробів
 3. ДСТУ-Н Б EOTA GD 004:2013 (EOTA GD 004:1999, IDT). Забезпечення даними для оцінок з метою видачі ETA
 4. ДСТУ-Н Б EOTA GD 005:2013 (EOTA GD 005:1999, IDT). Довідковий матеріал до ETAGs, роз’яснювальні документи до ETAGs, порядок оновлення ETAGs
 5. ДСТУ-Н Б ЕОТА GD 006:2013 (EOTA GD 006:2003, IDT). Перелік контрольних питань органу з ухвалень стосовно регулювання аспектів контролю виробництва на підприємстві в процесі: підготовки ETAG або CUAP: розроблення і видачі ЕТА
 6. ДБН IV-11-1p Правила розробки кошторисних норм на ремонт устаткування (втрачає чинність з 01.07.2015 – наказ від 25.03.2015 N 61)
 7. ГОСТ 1.0-92. Правила проведения работ по межгосударственной стандартизации
 8. ГОСТ 1.5-93. Правила проведения работ по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов
 9. ДБН А.1.1-1:2009. Система нормування та стандартизації в будівництві. Основні положення (див. зміни)
 10. ДБН А.1.1-1-2009. Зміна N 1. Система нормування та стандартизації в будівництві. Основні положення
 11. ДБН А.1.1-1-93. Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення.
 12. ДБН А.1.1-1-93. Зміна N 1
 13. ДБН А.1.1-1-93. Зміна N 2
 14. ДБН А.1.1-2-93. Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів (скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 09.12.08 N569)
 15. ДБН А.1.1-2-93. Зміна N1. Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів. (скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 09.12.08 N569)
 16. ДБН А.1.1-3-93. Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів (скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 09.12.08 N570)
 17. ДБН А.1.1-3-93. Зміна N1. Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів. (скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 09.12.08 N570)
 18. ДБН А.1.1-4-93. Положення про головну і базову організацію по стандартизації та нормуванню (Скасовано-наказ Держбуду України N191 від 20.11.2003)
 19. ДСТУ Б А.1.1-5-94. Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні властивості будівельних матеріалів. Терміни та визначення
 20. ДСТУ Б А.1.1-6-94. Теплофізичні випробування матеріалів
 21. ДСТУ Б А.1.1-7-94. Метод термічного аналізу матеріалів
 22. ДСТУ Б А.1.1-8-94. Метод рентгеноструктурного аналізу матеріалів. Апаратурне оформлення.
 23. ДСТУ Б А.1.1-9-94. Метод електронної мікроскопії матеріалів
 24. ДСТУ Б А.1.1-10-94. Метод мікроскопічного кількісного аналізу структури матеріалів. Терміни та визначення
 25. ДСТУ Б А.1.1-11-94. ССНБ. Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції. Терміни та визначення
 26. ДСТУ Б А.1.1-12-94. Вироби будівельного призначення з мінерального волокна. Терміни та визначення
 27. ДСТУ Б А.1.1-13-94. Матеріали дрібноштучні стінові. Терміни та визначення
 28. ДСТУ Б А.1.1-14-94. Вироби керамічні личкувальні. Терміни та визначення
 29. ДСТУ Б А.1.1-15-94. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Терміни та визначення
 30. ДСТУ Б А.1.1-16-94. Черепиця керамічна та бетонна. Терміни та визначення
 31. ДСТУ Б А.1.1-17-94. Вироби керамічні кислототривкі, каналізаційні та дренажні. Терміни та визначення
 32. ДСТУ Б А.1.1-18-94. Лінолеум. Терміни та визначення
 33. ДСТУ Б А.1.1-19-94. Перліт. Матеріали та вироби перлітові. Терміни та визначення
 34. ДСТУ Б А.1.1-20-94. Крейда природна, мука вапнякова і доломітова. Терміни та визначення.
 35. ДСТУ Б А.1.1-23-94. Засоби пакетування та контейнери для будівельних матеріалів і виробів. Терміни та визначення
 36. ДСТУ Б А.1.1-25-94. Грунти. Терміни та визначення.
 37. ДСТУ Б А.1.1-27-94. Матеріали будівельні. Дефекти. Терміни та визначення.
 38. ДСТУ Б А.1.1-28-94. Вироби полімерні погонажні профільні та оздоблювальні стінові (рулонні і листові). Терміни та визначення
 39. ДСТУ Б А.1.1-29-94. ССНБ. Мастики покрівельні, гідро- і пароізоляційні і приклеювальні. Терміни та визначення
 40. ДСТУ Б А.1.1-30-94. ССНБ. Вермикуліт, матеріали та вироби на його основі. Терміни та визначення
 41. ДСТУ Б А.1.1-32-94. ССНБ. Вироби будівельного призначення із природного каменю. Терміни та визначення
 42. ДСТУ Б А.1.1-34-94. ССНБ. Вироби санітарно-технічні керамічні. Терміни і визначення
 43. ДСТУ Б А.1.1-38-94. ССНБ. Будівельні вироби з пористої кераміки. Терміни і визначення
 44. ДСТУ Б А.1.1-39-94. ССНБ. Методи контролю якості сировини та будівельних матеріалів. Дилатометрія, калориметрія і колориметрія. Терміни та визначення
 45. ДСТУ Б А.1.1-40-94. ССНБ. Поляризаційно-оптичні вимірювання напруги будівельних матеріалів і конструкцій. Терміни та визначення
 46. ДСТУ Б А.1.1-41-94. ССНБ. Сировина природна для силікатних виробів. Вироби вапняно-кремнеземисті. Терміни та визначення
 47. ДСТУ Б А.1.1-42-94. ССНБ. Сировина природна неглиниста для виробництва штучних пористих заповнювачів. Терміни і визначення
 48. ДСТУ Б А.1.1-43-94. ССНБ. Ресурсозбереження. Терміни та визначення
 49. ДСТУ Б А.1.1-46-94. ССНБ. Матеріали будівельні. Методи визначення мінералогічного складу. Терміни та визначення
 50. ДСТУ Б А.1.1-48-94. ССНБ. Матеріали будівельні. Методи визначення теплофізичних властивостей. Терміни та визначення
 51. ДСТУ Б А.1.1-49-94. ССНБ. Матеріали будівельні. Методи фізико-хімічних досліджень. Терміни та визначення
 52. ДСТУ Б А.1.1-51-94. ССНБ. Реологічні властивості цементних паст і розчинів. Терміни і визначення
 53. ДСТУ Б А.1.1-52-94. ССНБ. Матеріали будівельні. Методи визначення дисперсності в’яжучих речовин. Терміни і визначення
 54. ДСТУ Б А.1.1-53-94. ССНБ. Методи визначення пористості. Терміни та визначення
 55. ДСТУ Б А.1.1-54-94. ССНБ. Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Терміни та визначення
 56. ДСТУ Б А.1.1-55-94. Природні піски для виробництва будівельних матеріалів. Терміни та визначення
 57. ДСТУ Б А.1.1-57-95. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Складування, зберігання та транспортування матеріалів і напівфабрикатів
 58. ДСТУ Б А.1.1-58-95. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. В’яжучі системи.
 59. ДСТУ Б А.1.1-59-95. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Бетонні, розчинні суміші та бетони
 60. ДСТУ Б А.1.1-60-95. ССНБ. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Арматурні вироби та закладні елементи. Терміни та визначення.
 61. ДСТУ Б А.1.1-61-95. ССНБ. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Формування виробів. Терміни та визначення
 62. ДСТУ Б А.1.1-62-95. ССНБ. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Теплова обробка виробів. Терміни та визначення
 63. ДСТУ Б А.1.1-64-95. ССНБ. Будівельні матеріали, бетони та вироби. Контроль якості технологічних процесів і продукції. Терміни та визначення
 64. ДСТУ Б А.1.1-65-95. Система технічного обслуговування і ремонту будівельних машин
 65. ДСТУ Б А.1.1-66-95. Капітальні вкладення, основні фонди. Терміни та визначення
 66. ДСТУ Б А.1.1-68-95. Конкурентоспроможність і товаропросування будівельних матеріалів та виробів на зовнішніх ринках. Терміни та визначення
 67. ДСТУ Б А.1.1-69-99. ССНБ. Заповнювачі пористі. Терміни та визначення
 68. ДСТУ Б А.1.1-70-2000. ССНБ. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Форми для виготовлення бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення
 69. ДСТУ Б А.1.1-71-2000. ССНБ. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Обладнання для виробництва бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення
 70. ДСТУ Б А.1.1-72-2000. ССНБ. Екологічні характеристики будівельних матеріалів. Терміни та визначення
 71. ДБН А.1.1-73-2003. ССНБ. Положение по производственному нормированию расхода материалов в строительстве (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 72. ДСТУ Б А.1.1-74-2004. ССНБ. Вироби замкові і скоб’яні. Терміни та визначення понять
 73. ДСТУ-Н Б А.1.1-75:2007. ССНБ. Настанова з розроблення технічних умов на добавки для цементів, сухих будівельних сумішей, розчинів і бетонів
 74. ДСТУ Б А.1.1-76:2007. ССНБ. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та визначення понять
 75. ДСТУ-Н Б A.1.1-77:2007. ССНБ. Настанова. Керівний документ L. Щодо застосування і використання єврокодів
 76. ДСТУ-Н Б A.1.1-78:2007. ССНБ. Настанова. Керівний документ F. Довговічність за директивою стосовно будівельних виробів
 77. ДСТУ-Н Б А.1.1-79:2007. ССНБ. Настанова. Керівний документ І. Щодо застосування статті 4(4). Директиви стосовно будівельних виробів
 78. ДСТУ-Н Б A.1.1-80:2007. ССНБ. Настанова. Керівний документ J. Щодо перехідних мір відповідно до директиви стосовно будівельних виробів
 79. ДСТУ-Н Б А.1.1-81:2008. ССНБ. Основні вимоги до будівель і споруд. Настанова із застосування термінів основних вимог до будівель і споруд згідно з тлумачними документами директиви ради 89/106/ЄЕС
 80. ДСТУ-Н Б А.1.1-82:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ А. Щодо призначення нотифікованих органів по роботі з директивою стосовно будівельних виробів
 81. ДСТУ-Н Б A.1.1-83:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ В. Щодо визначення контролю виробництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби
 82. ДСТУ-Н Б A.1.1-84:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ С. Щодо поводження з комплектами та системами за директивою стосовно будівельних виробів
 83. ДСТУ-Н Б А.1.1-85:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ Н. Щодо узгодження підходів відносно небезпечних речовин за Директивою стосовно будівельних виробів
 84. ДСТУ-Н Б A.1.1-86:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ Е. Щодо рівнів та класів згідно з директивою стосовно будівельних виробів
 85. ДСТУ-Н Б А.1.1-87:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ G. Європейська система класифікації будівельних виробів за реакцією на вогневий вплив
 86. ДСТУ-Н Б A.1.1-88:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ D. Щодо СЕ-маркування згідно з Директивою стосовно будівельних виробів
 87. ДСТУ-Н Б А.1.1-89:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ К. Системи відповідності, роль та завдання нотифікованих органів у сфері директиви стосовно будівельних виробів
 88. ДСТУ-Н Б A.1.1-90:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ М. Щодо оцінки відповідності за директивою стосовно будівельних виробів: початкове випробування типу виробу та контроль виробництва на підприємстві
 89. ДСТУ Б А.1.1-91:2008. ССНБ. Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм
 90. ДСТУ Б А.1.1-91:2008. Зміна N 1. ССНБ. Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм
 91. ДСТУ Б А.1.1-92:2008. ССНБ. Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм
 92. ДСТУ Б А.1.1-92:2008. Зміна N 1. ССНБ. Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм
 93. ДСТУ-Н-П Б А.1.1-93:2010. Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова щодо розроблення проектів повторного використання у будівництві
 94. ДБН А.1.1-94:2010. Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення
 95. ДБН А.1.1-94:2010. Зміна N 1. Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення (див. Поправку до Зміни N 1)
 96. ДБН А.1.1-94:2010. Поправка до Зміни N 1. Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення
 97. ДСТУ Б А.1.1-95:2010. Система стандартизації та нормування у будівництві. Реєстрація будівельних норм
 98. ДСТУ Б А.1.1-96:2010. Система стандартизації та нормування у будівництві. Ведення справи будівельних норм
 99. ДСТУ Б А.1.1-97:2010. Система стандартизації та нормування в будівництві. Організація робіт з нормування та стандартизації у будівництві
 100. ДСТУ-Н Б А.1.1-98:2011. Настанова з розроблення положень щодо оцінювання відповідності згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель та споруд у проектах національних стандартів як регламентних технічних умов
 101. ДСТУ-Н Б А.1.1-99:2011. Настанова експертам з підготовки висновку та проекту технічного свідоцтва придатності нових будівельних виробів для застосування
 102. ДСТУ Б А.1.1-100:2013. Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять
 103. ДСТУ Б А.1.2-1:2007. Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення
 104. ДСТУ Б А.1.2-2:2009. Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам
 105. ДСТУ Б А.1.2-3:2009. Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок розгляду та критерії аналізування документів під час призна
 106. ДСТУ Б А.1.2-4:2009. Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Реєстр декларацій відповідності, сертифікатів та бланки документів
 107. ДСТУ Б А.1.2-5:2009. Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Вимоги до персоналу та порядок його сертифікації (атестації)
 108. ДСТУ-Н Б А.1.2-6:2010. ССПБ. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Настанова з порядку проведення оцінки відповідності із застосування розрахункового методу підтвердження відпові
 109. ДСТУ-Н Б А.1.3-1:2016. Визначення параметрів будівель, споруд і території забудови. Загальні вимоги
 110. ГОСТ 24369-86. Объекты стандартизации в строительстве. Общие положения (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 111. ГОСТ 26047-83. Конструкции строительные стальные. Условные обозначения (марки) (Отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N 445)
 112. ГОСТ 3749-77. Угольники поверочные 90. Технические условия
 113. ГОСТ 427-75, Линейки измерительные металлические. Технические условия
 114. СТ СЭВ 5063-85. Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения
 115. ГОСТ 7328-2001. Гири. Общие технические условия
 116. СНиП 5.01.18-86. Положение о производственном нормировании расхода материалов в строительстве
 117. СН 528-80. Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 118. СТ СЭВ 1565-79. Буквенные обозначения
 119. СТ СЭВ 2439-80. Изделия из стекла для строительства. Термины и определения
 120. СТ СЭВ 383-87. Пожарная безопасность в строительстве
 121. СТ СЭВ 3979-83. Плитки керамические. Термины и определения
 122. СТ СЭВ 4419-83. Защита от коррозии в строительстве. Конструкции строительные. Термины и определения
 123. СТ СЭВ 4926-84. Изделия асбестоцементные. Термины и определения

А.2 Дослідження, проектування та територіальна діяльність

 1. Положение об эскизном архитектурном проекте (Постановление Госстроя Украины и Союза архитекторов Украины от 23.10.91 г. N 51/-839/1)
 2. ДБН А.2.1-1-2008. Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва
 3. ДБН А.2.1-1-2008. Изыскания, проектирование и территориальная деятельность. Изыскания. Инженерные изыскания для строительства
 4. ДБН А.2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд
 5. ДБН А.2.2-1-2003. Зміна N1. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд
 6. ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014. Настанова щодо проведення авторського нагляду за будівництвом
 7. ДСТУ Б А.2.2-12:2015. Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні
 8. ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015. Енергетична ефективність будівель. Настанова з проведення енергетичної оцінки будівель
 9. ДБН А.2.2-14-2016. Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування
 10. ДБН А.2.2-1-95 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків іспоруд. Основні положення проектування. (Скасовано з 01.04.04. згідно нак. Держбуду N 214 від 15.12.03)
 11. ДБН А.2.2-2-96. Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва (втрачає чинність з 01.09.2018 – наказ від 20.03.2018 N 59)
 12. ДБН А.2.2-2-96. Зміна N1. Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва.
 13. ДБН А.2.2-3-2004. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва (втратив чинність з 01.07.2012, наказ від 03.03.2012 N 98)
 14. ДБН А.2.2-3-2004. Состав, порядок оформления, согласования и утверждения проектной документации для строительства (втратив чинність з 01.07.2012, наказ від 03.03.2012 N 98)
 15. ДБН А.2.2-3-2004. Редакційна поправка (втратив чинність з 01.07.2012, наказ від 03.03.2012 N 98)
 16. ДБН А.2.2-3-2012. Склад та зміст проектної документації на будівництво (втратив чинність – наказ від 04.06.2014 N 163)
 17. ДБН А.2.2-3:2014. Склад та зміст проектної документації на будівництво
 18. ДБН А.2.2-3:2014. Зміна N 1 та технічні неточності в Зміні N 1. Склад та зміст проектної документації на будівництво
 19. ДБН А.2.2-3-97 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва (Втратив силу з 01.07.04 згідно нак. Держбуду N 8 від 20.01.04)
 20. ДБН А.2.2-4-2003. Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд (втратив чинність з 01.07.2015 – наказ від 31 грудня 2014 р. N 393)
 21. ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007. Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції (Скасовано таблицю 2, наказ Мінрегіонбуду від 16.12.10 N 511)
 22. ДБН А.2.2-6-2008. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об’єктів нерухомої культурної спадщини (діє до 30.06.2017. З 01.07.2017 замінено на ДБН А.2.2-14-2016)
 23. ДСТУ Б А.2.2-7:2010. Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об’єктів. Основні положення (Чинний до 01.01.2019. Замінено на ДСТУ 8773:2018)
 24. ДСТУ Б А.2.2-8:2010. Проектування. Розділ “Енергоефективність” у складі проектної документації об’єктів
 25. ДСТУ-ЗТ Б А.2.2-9:2011. Генеральний проектувальник. Основні положення
 26. ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012. Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво (чинний до 01.07.2020 – замінено на ДСТУ 8907:2019)
 27. ДБН А.2.3-1-99. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 28. ДБН А.2.3-1-99. Зміна N 1. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 29. ДБН А.2.3-1-99. Зміна N 2. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 30. ДБН А.2.3-1-99. Зміна N 3. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 31. ДБН А.2.3-1-99. Зміна N 4. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 32. ДБН А.2.3-1-99. Зміна N 5. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення.(втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 33. ДСТУ Б А.2.4-1:2009. СПДБ. Умовні зображення і познаки трубопроводів та їх елементів. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/
 34. ДСТУ Б А.2.4-1-95 (ГОСТ 21.206-93). СПДБ. Умовні позначення трубопроводів (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 24.01.09 N31)
 35. ДСТУ Б А.2.4-2:2009. СПДБ. Умовні познаки і графічні зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/
 36. ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93). СПДБ. Умовні графічні позначення і зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 23.01.09 N23)
 37. ДСТУ Б А.2.4-3:2009. СПДБ. Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів
 38. ДСТУ Б А.2.4-3-95 (ГОСТ 21.408-93). СПДБ. Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів (Скасовано – наказ Мінрегіонбуду від 23.01.09 N25)
 39. ДСТУ Б А.2.4-3-95 (ГОСТ 21.408-93). СПДБ. Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів. Поправка (Скасовано – наказ Мінрегіонбуду від 23.01.09 N25)
 40. ДСТУ Б А.2.4-4:2009. СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації
 41. ДСТУ Б А.2.4-4:2009. Зміна N 1. Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації
 42. ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97). СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 24.01.09 N29)
 43. ДСТУ Б А.2.4-5:2009. СПДБ. Загальні положення
 44. ДСТУ Б А.2.4-5-95 (ГОСТ 21.001-93). СПДБ. Загальні положення.(Скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 24.01.09 N28)
 45. ДСТУ Б А.2.4-6:2009. СПДБ. Правила виконання робочої документації генеральних планів
 46. ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93). СПДБ. Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільних об’єктів (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду від 23.01.09 N 23)
 47. ДСТУ Б А.2.4-7:2009. СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень
 48. ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93). СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень (Скасовано – наказ Мінрегіонбуду від 24.01.09 N 34)
 49. ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93). СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень. Поправки (Скасовано – наказ Мінрегіонбуду від 24.01.09 N 34)
 50. ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93). СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень. Зміна N1 (Скасовано – наказ Мінрегіонбуду від 24.01.09 N 34)
 51. ДСТУ Б А.2.4-8:2009. СПДБ. Умовні графічні зображення і познаки елементів санітарно-технічних систем. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/
 52. ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93). СПДБ. Умовні позначення елементів санітарно-технічних систем (скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 24.01.09 N30)
 53. ДСТУ Б А.2.4-9:2009. СПДБ. Правила виконання робочої документації теплової ізоляції обладнання і трубопроводів
 54. ДСТУ Б А.2.4-9-95 (ГОСТ 21.405-93). СПДБ. Правила виконання робочої документації теплової ізоляції обладнання і трубопроводів (скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 24.01.09 N33)
 55. ДСТУ Б А.2.4-10:2009. СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів
 56. ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95). СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 24.01.09 N32)
 57. ДСТУ Б А.2.4-11:2009. СПДБ. Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів
 58. ДСТУ Б А.2.4-11-95 (ГОСТ 21.114-95). СПДБ. Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів (Скасовано – наказ Мінрегіонбуду України від 24.01.09 N39)
 59. ДСТУ Б А.2.4-12:2009. СПДБ. Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень
 60. ДСТУ Б А.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95). СПДБ. Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 27.01.09 N40)
 61. ДСТУ Б А.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95). СПДБ. Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень. Поправка (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 27.01.09 N40)
 62. ДСТУ Б А.2.4-13:2009. СПДБ. Умовні графічні зображення та умовні познаки в документації з інженерно-геологічних вишукувань
 63. ДСТУ Б А.2.4-13-97 (ГОСТ 21.302-96). СПДБ. Умовні графічні позначення в документації з інженерно-геологічних вишукувань (Скасовано – наказ Мінрегіонбуду від 27.01.09 N38)
 64. ДСТУ Б А.2.4-13-97 (ГОСТ 21.302-96). Поправки. СПДБ. Умовні графічні позначення в документації з інженерно-геологічних вишукувань. (Скасовано – наказ Мінрегіонбуду від 27.01.09 N 38)
 65. ДСТУ Б А.2.4-14:2005. СПДБ. Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання
 66. ДСТУ Б А.2.4-15:2008. СПДБ. Антикорозійний захист конструкцій будівель та споруд. Робочі креслення
 67. ДСТУ Б А.2.4-16:2008. СПДБ. Автоматизація технологічних процесів. Зображення умовні приладів і засобів автоматизації в схемах. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/
 68. ДСТУ Б А.2.4-17:2008. СПДБ. Правила виконання робочих креслень гідротехнічних споруд
 69. ДСТУ Б А.2.4-18:2008. СПДБ. Електричне освітлення території промислових підприємств. Робочі креслення
 70. ДСТУ Б А.2.4-19:2008. СПДБ. Зображення умовні графічні електрообладнання та проводок на планах. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/
 71. ДСТУ Б А.2.4-20:2008. СПДБ. Правила обліку та зберігання оригіналів проектної документації
 72. ДСТУ Б А.2.4-21:2008. СПДБ. Силове електрообладнання. Робочі креслення
 73. ДСТУ Б А.2.4-22:2008. СПДБ. Технологія виробництва. Основні вимоги до робочих креслень
 74. ДСТУ Б А.2.4-23:2008. СПДБ. Централізоване управління енергопостачанням. Умовні графічні зображення виду та умовні літерні позначення змісту інформації. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/
 75. ДСТУ Б А.2.4-24:2008. СПДБ. Внутрішнє електричне освітлення. Робочі креслення
 76. ДСТУ Б А.2.4-25:2008. СПДБ. Газопостачання. внутрішні пристрої. Робочі креслення
 77. ДСТУ Б А.2.4-26:2008. СПДБ. Газопостачання. зовнішні газопроводи. Робочі креслення
 78. ДСТУ Б А.2.4-27:2008. СПДБ. Інтер’єри. Робочі креслення
 79. ДСТУ Б А.2.4-28:2008. СПДБ. Мережі теплові (тепломеханічна частина). Робочі креслення
 80. ДСТУ Б А.2.4-29:2008. СПДБ. Автомобільні дороги. Земляне полотно і дорожній одяг. Робочі креслення
 81. ДСТУ Б А.2.4-30:2008. СПДБ. Антикорозійний захист технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів. Робочі креслення
 82. ДСТУ Б А.2.4-31:2008. СПДБ. Водопостачання і каналізація. Зовнішні мережі. Робочі креслення
 83. ДСТУ Б А.2.4-32:2008. СПДБ. Водопровід і каналізація. Робочі креслення
 84. ДСТУ Б А.2.4-33:2008. СПДБ. Колії залізничні. Робочі креслення
 85. ДСТУ Б А.2.4-34:2008. СПДБ. Правила виконання робочої документації гідромеліоративних лінійних споруд
 86. ДСТУ Б А.2.4-35:2008. СПДБ. Нормоконтроль проектної документації
 87. ДСТУ Б А.2.4-36:2008. СПДБ. Підіймально-транспортне устаткування. Умовні зображення. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/
 88. ДСТУ Б А.2.4-37:2008. СПДБ. Позначення характеристик точності
 89. ДСТУ Б А.2.4-38:2008. СПДБ. Зображення умовні графічні у схемах. Устаткування енергетичне. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/
 90. ДСТУ Б А.2.4-39:2008. СПДБ. Креслення будівельні. Правила виконання креслень дерев’яних конструкцій
 91. ДСТУ Б А.2.4-40:2009. СПДБ. Телекомунікації. Проводові засоби зв’язку. Умовні графічні зображення на схемах та планах
 92. ДСТУ Б А.2.4-41:2009. СПДБ. Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря. Робочі креслення
 93. ДСТУ Б А.2.4-42:2009. СПДБ. Телекомунікації. Проводові засоби зв’язку. Робочі креслення
 94. ДСТУ Б А.2.4-43:2009 (ГОСТ 21.502-2007, MOD). СПДБ. Правила виконання проектної та робочої документації металевих конструкцій
 95. ДСТУ-Н Б А.2.4-44:2013. Настанова з розроблення проектної та робочої документації металевих конструкцій. Креслення конструкцій металевих деталювальні (КМД)
 96. ГОСТ 21.002-81. СПДС. Нормоконтроль проектно-сметной документации (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N290)
 97. МР 21.01-95 (Пособие к ГОСТ 21.110-95). Методические рекомендации по составлению спецификации оборудования, изделий и материалов
 98. ГОСТ 21.112-87 (СТ СЭВ 5678-86). СПДС. Подъемно-транспортное оборудование. Условные изображения (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N291)
 99. ГОСТ 21.113-88 (СТ СЭВ 6073-87). СПДС. Обозначения характеристик точности (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N 292)
 100. ГОСТ 21.203-78. СПДС. Правила учета и хранения подлинников проектной документации (Отменен – приказ Минрегионбуда Ураины от 27.06.08 N275))
 101. ГОСТ 21.401-88. СПДС. Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N277)
 102. ГОСТ 21.402-83. СПДС. Антикоррозийная защита технологических аппаратов газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N 285)
 103. ГОСТ 21.403-80. СПДС. Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое (Отменен приказом Минрегионбуда Украины от 27.06.2008 г. N 293)
 104. ГОСТ 21.404-85. СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N271)
 105. ГОСТ 21.405-93. СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов
 106. ГОСТ 21.406-88. СПДС. Проводные средства единой автоматизированной системы связи. Обозначения условные графические на схемах и планах. (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 27.01.09 N43)
 107. ГОСТ 21.406-88. СПДС. Проводные средства единой автоматизированной системы связи. Обозначения условные графические на схемах и планах. Зміна N 1 (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 27.01.09 N43)
 108. ГОСТ 21.507-81. СПДС. Интерьеры. Рабочие чертежи (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N 282)
 109. ГОСТ 21.510-83 (СТ СЭВ 4407-83). СПДС. Пути железнодорожные. Рабочие чертежи
 110. ГОСТ 21.511-83 (СТ СЭВ 4407-83). СПДС. Автомобильные дороги, земляное полотно и дорожная одежда. Рабочие чертежи (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N284)
 111. ГОСТ 21.513-83. СПДС. Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие чертежи (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N270)
 112. ГОСТ 21.601-79. СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N287)
 113. ГОСТ 21.602-79. СПДС. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи. /Скасований – наказ Мінрегіонбуду України від 27.01.2009 р. № 41/
 114. ГОСТ 21.603-80. СПДС. Связь и сигнализация. Рабочие чертежи (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 27.01.09 N44)
 115. ГОСТ 21.604-82. СПДС. Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N286)
 116. ГОСТ 21.605-82 (СТ СЭВ 5676-86). СПДС. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N283)
 117. ГОСТ 21.607-82. СПДС. Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи (Отменен- приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N273)
 118. ГОСТ 21.608-84. СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N279)
 119. ГОСТ 21.609-83. СПДС. Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие чертежи (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N280)
 120. ГОСТ 21.610-85 (СТ СЭВ 5047-85). СПДС. Газоснабжение, наружные газопроводы (с изменением N1) (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N281)
 121. ГОСТ 21.611-85. СПДС. Централизованное управление энергоснабжением. Условные буквенные и графические обозначения вида и содержания информации (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N278)
 122. ГОСТ 21.613-88. СПДС. Силовое оборудование. Рабочие чертежи (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N276)
 123. ГОСТ 21.614-88 (СТ СЭВ 3217-81). СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N274)
 124. ГОСТ 21.615-88 (СТ СЭВ 6071-87). СПДС. Правила выполнения чертежей гидротехнических сооружений (Отменен- приказ Минрегионстроя от 27.06.08 N272)
 125. ГОСТ 21.616-88 (СТ СЭВ 6072-87). СПДС. Правила выполнения чертежей гидромелиоративных линейных сооружений (Отменен – приказ Минрегионстроя от 27.06.08 N289)
 126. ГОСТ 2.721-74. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения
 127. РСН 324—82. Инструкция по проектированию и производству ликвидационного тампонажа наблюдательных, разведочных, гидрогеологических, инженерногеологических эксплуатационных водозаборных скважин и горных выработок …
 128. РСН 51-84. Инженерные изыскания для строительства. Производство лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов
 129. РСН 60-86. Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Нормы производства работ.
 130. РСН 64-87. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ. Электроразведка
 131. РСН 65-87. Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Технические требования к производству работ.
 132. РСН 66-87. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ. Сейсморазведка
 133. РСН 69-88. Инструкция по привязке типовых проектов простейших зданий и сооружений для строительства в сельской местности РСФСР
 134. РСН 71-88. Инженерные изыскания для строительства. Нормы расхода материалов
 135. РСН 72-88. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству съемок подземных (надземных) коммуникаций
 136. РСН 73-88. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геодезических работ по перенесению в натуру и привязке точек наблюдения при инженерно-гидрометеорологических изысканиях
 137. РСН 75-90. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ. Каротажные методы
 138. РСН 76-90. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству гидрометеорологических работ
 139. СНиП 1.02.07-87. Инженерные изыскания для строительства. (Отменен приказом Минрегионстроя Украины N 56 от 05.02.08 г.)
 140. СНиП 1.02.07-87. Инженерные изыскания для строительства. Изменение N1. (Отменены приказом Минрегионстроя Украины N 56 от 05.02.08 г.)
 141. СНиП 1.06.04-85. Положение о главном инженере (главном архитекторе) проекта (Отменен- приказ Минрегионстроя Украины от 20.11.09 N523)
 142. СНиП 1.06.05-85 Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений (Действие отменено с 01.10.03 согласно прик. Госстроя N 84 от 13.06.03)
 143. СН 460-74. Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений. Раздел 5. Конструкции металлические. Чертежи (Действие отменено c 01.01.2010 согласно прик. Минрегионстроя Украины от 22.07.09 N 294)
 144. СН 484-76. Инструкция по инженерным изысканиям в горных выработках, предназначаемых для размещения объектов народного хозяйства
 145. СТ СЭВ 1633-79. ЕСКД. Чертежи зданий и сооружений. Изображение вертикальных конструкций (Скасовано – наказ Мінрегіонбуду від 24.01.09 N 34)
 146. СТ СЭВ 2825-80. ЕСКД. Чертежи строительные. Условные изображения и обозначения. Каналы дымовые и вентиляционные (Скасовано – наказ Мінрегіонбуду від 24.01.09 N 34)
 147. СТ СЭВ 2826-80. ЕСКД. Чертежи строительные. Условные изображения и обозначения. Отверстия, ниши, пазы, борозды (Скасовано – наказ Мінрегіонбуду від 24.01.09 N 34)
 148. СТ СЭВ 3506-81. ЕСКД. Чертежи строительные. Обозначения условные графические. Элементы водопровода (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 24.01.09 N31)
 149. СТ СЭВ 3507-81. ЕСКД. Чертежи строительные. Обозначения условные графические элементы систем канализации (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 24.01.09 N31)
 150. СТ СЭВ 4409-83. ЕСПКД. Чертежи строительные. Правила выполнения чертежей деревянных конструкций (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N 294)
 151. СТ СЭВ 4722-84. ЕСКД. Чертежи строительные. Условные изображения крепежных деталей и отверстий на чертежах металлических конструкций
 152. СТ СЭВ 4937-84. ЕСКД. Чертежи строительные. Каменные конструкции (Скасовано – наказ Мінрегіонбуду від 24.01.09 N 34)

А.3 Производство продукции в строительстве

 1. ВБН А.3.1-36-1-96. Зварювання при монтажі сталевих будівельних конструкцій (втратили чинність – наказ від 07.06. 2013 N 237)
 2. ДБН А.3.1-1-93. Атестація працівників органів державного архітектурно-будівельного контролю України
 3. ДБН А.3.1-2-93. Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт (Втратив чинність – наказ Держбуду України від 05.12.2000 р. N 273, див. наказ! – від 19.01.2010 N13)
 4. ДБН А.3.1-3-94. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення. (Втратив чинність – наказ Держбуду України від 18.10.2004 р. N 191)
 5. ДБН А.3.1-3-94. Зміна N 1. (Втратив чинність – наказ Держбуду України від 18.10.2004 р. N 191)
 6. ДБН А.3.1-3-94. Зміна N 2. (Втратив чинність – наказ Держбуду України від 18.10.2004 р. N 191)
 7. ДБН А.3.1-3-94. Зміна N 3. (Втратив чинність – наказ Держбуду України від 18.10.2004 р. N 191)
 8. ДБН А.3.1-4-95. Положення про гарантійний паспорт-сертифікат на об’єкт, що вводиться в експлуатацію (скасовано Наказом Держбуду України вiд 06.03.2000 N42 з 01.01.2000)
 9. ДБН А.3.1-5-2009. Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва (скасовано з 01.01.2017 – наказ від 05.05.2016 N 115)
 10. ДБН А.3.1-5-96. Організація будівельного виробництва (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду від 25.12.09 N 689)
 11. ДБН А.3.1-5-96. Зміна N1. Організація будівельного виробництва (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду від 25.12.09 N 689)
 12. Посібник з розробки проектів організації будівництва і проектів виконання робіт (до ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва” ч.1 Технологічна та виконавча документація)
 13. ДСТУ-Н Б А.3.1-6:2009. Управління, організація і технологія. Настанова з розроблення та поставлення на виробництво продукції будівельного призначення
 14. ДСТУ Б А.3.1-6-96 Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво (Скасовано – наказ Мінрегіонбуду від 29.12.09 N 701)
 15. ДСТУ Б А.3.1-6-96 Зміна N 1. Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво. (Скасовано – наказ Мінрегіонбуду від 29.12.09 N 701)
 16. ДСТУ Б.А.3.1-6-96. Зміна N 2. Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво. (Скасовано – наказ Мінрегіонбуду від 29.12.09 N 701)
 17. ДБН А.3.1-7-96. Виробництво бетонних і залізобетонних виробів
 18. Посібник до ДБН А.3.1-7-96 Виробництво бетонних та залізобетонних виробів
 19. ДБН А.3.1-8-96. Проектування підприємств з виробництва залізобетонних виробів
 20. ДБН А.3.1-9-2000. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання (про втрату чинності див. наказ від 30.12.2015 N 338)
 21. ДБН А.3.1-9-2000. Зміна N1. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання.
 22. ДСТУ-Н Б А.3.1-10:2008. Управління, організація і технологія. Настанова з проведення технічного діагностування вертикальних сталевих резервуарів
 23. ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008. Управління, організація і технологія. Настанова з візуального і вимірювального контролю зварних з’єднань та наплавок металевих конструкцій
 24. ДСТУ-Н Б А.3.1-12:2009. Управління, організація і технологія. Настанова з організації державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду за виробництвом будівельних матеріалів і виробів державною архітектурно-будівельною інспекцією та її терито
 25. ДСТУ Б А.3.1-13:2010. Управління, організація і технологія. Номенклатура показників якості будівельної продукції. Основні положення
 26. ДСТУ-Н Б.А.3.1-14:2010. Управління, організація і технологія. Настанова з проведення експертизи суб’єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов’язану із створенням об’єктів архітектури
 27. ДСТУ-Н Б А.3.1-15:2010. Управління, організація і технологія. Настанова з ультразвукового контролю зварних з’єднань металевих конструкцій
 28. ДСТУ-Н Б А.3.1-16:2013. Настанова щодо виконання зварювальних робіт при монтажі будівельних конструкцій
 29. ДСТУ-Н Б А.3.1-17:2013. Настанова щодо зварювання технологічних трубопроводів, що експлуатуються під тиском від 9,81 МПа до 245 МПа
 30. ДСТУ-Н Б А.3.1-18:2013. Настанова щодо зварювання конструкцій газопроводів зі сталевих труб
 31. ДСТУ-Н Б А.3.1-19:2013. Настанова щодо зварювання сталевих конструкцій котлоагрегатів
 32. ДСТУ-Н Б А.3.1-20:2013. Настанова щодо ремонту трубних систем парових та водогрійних котлів
 33. ДСТУ-Н Б А.3.1-21:2013. Настанова з виконання монтажних з’єднань сталевих будівельних конструкцій на високоміцних болтах
 34. ДСТУ Б А.3.1-22:2013. Визначення тривалості будівництва об’єктів
 35. ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Настанова щодо проведення робіт з улаштування ізоляційних, оздоблювальних, захисних покриттів стін, підлог і покрівель будівель і споруд (СНиП 3.04.01-87, MOD)
 36. ДСТУ-Н Б А.3.1-24:2013. Настанова з організації системи управління якістю будівництва
 37. ДСТУ-Н Б А.3.1-25:2014. Настанова з улаштування наземних рейкових колій вантажопідіймальних кранів
 38. ДСТУ-Н Б А.3.1-26:2014. Настанова з технології зварювання і контролю якості зварних з’єднань при будівництві промислових трубопроводів
 39. ДСТУ-Н Б А.3.1-27:2014. Настанова щодо виготовлення, монтажу та випробування технологічних трубопроводів, що працюють під тиском до 10 МПа
 40. ДСТУ-Н Б А.3.1-29:2015. Магістральні трубопроводи. Нанесення захисних покривів та улаштування теплової ізоляції. Настанова
 41. ДСТУ Б А.3.1-30:2015. Настанова щодо зварювання трубопроводів пари та гарячої води
 42. ДСТУ-Н Б А.3.1-31:2015. Настанова з виготовлення і монтажу сталевих вертикальних циліндричних резервуарів для зберігання нафти і нафтопродуктів об’ємом від 100 м<(степінь)3> до 50 000 м<(степінь)3>
 43. ДСТУ-Н Б А.3.1-32:2015. Настанова щодо монтажу та зварювання посудин, що працюють під тиском, при будівництві будівель і споруд
 44. ДСТУ-Н Б А.3.1-32:2015. (Поправка). Настанова щодо монтажу та зварювання посудин, що працюють під тиском, при будівництві будівель і споруд
 45. ДСТУ-Н Б А 3.1-33:2015. Настанова щодо підготовки та складання договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт
 46. ДСТУ-Н Б А.3.1-34:2016. Настанова з виробництва бетонних і залізобетонних виробів
 47. ДСТУ-Н Б А.3.1-35:2016. Настанова з проектування підприємств з виробництва залізобетонних виробів
 48. ВБН А.3.1-36-2-96. Зварювання та контроль якості технологічніх тубопроводів на тиск від 9,8 до 245 МПа (від 100 до 2500 кгс/см2) (втратили чинність – наказ від 07.06. 2013 N 237)
 49. ВБН А.3.1-36-3-96. Сварка стальных газопроводов (втратили чинність – наказ від 07.06. 2013 N 237)
 50. ВБН А.3.1-36-4-96. Инструкция по сварке котлоагрегатов (втратили чинність – наказ від 07.06. 2013 N 237)
 51. ВБН А.3.1-36-5-97. Ремонт трубних систем парових і водогрійних котлів (втратили чинність – наказ від 07.06. 2013 N 237)
 52. ДБН А.3.1-5:2016. Організація будівельного виробництва
 53. ДБН А.3.1-9:2015. Захисні споруди цивільного захисту. Експлуатаційна придатність закінчених будівництвом об’єктів
 54. ДСТУ-Н Б A 3.2-1:2007. ССБП. Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об’єктів будівництва
 55. ДБН А.3.2-2-2009. НПАОП 45.2-7.02-12. ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення
 56. ДСТУ Б А.3.2-3:2009. ССБП. Роботи з приготування цементобетонних сумішей. Вимоги безпеки
 57. ДСТУ Б А.3.2-4:2009. ССБП. Роботи з приготування асфальтобетонних сумішей. Вимоги безпеки
 58. ДСТУ Б А.3.2-5:2009. ССБП. Роботи з приготування органічних в’яжучих матеріалів з добавками. Вимоги безпеки
 59. ДСТУ Б А.3.2-6:2009. ССБП. Роботи з теплової ізоляції обладнання і трубопроводів. Вимоги безпеки
 60. ДСТУ Б А.3.2-7:2009. ССБП. Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки
 61. ДСТУ Б А.3.2-8:2009. ССБП. Ремонт міських доріг і тротуарів. Вимоги безпеки
 62. ДСТУ Б А.3.2-9:2009. ССБП. Ремонт міських мостів, шляхопроводів і тунелів. Вимоги безпеки
 63. ДСТУ Б А.3.2-10:2009. ССБП. Роботи антикорозійні. Вимоги безпеки
 64. ДСТУ Б А.3.2-11:2009. ССБП. Роботи покрівельні та гідроізоляційні. Вимоги безпеки
 65. ДСТУ Б А.3.2-12:2009. ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги
 66. ДСТУ Б А.3.2-13:2011 (ГОСТ 12.1.013-78, MOD). ССБП. Будівництво. Електробезпечність. Загальні вимоги
 67. ДСТУ Б А.3.2-14:2011 (ГОСТ 12.3.006-75, MOD). Система стандартів безпеки праці. Експлуатація водопровідних і каналізаційних споруд і мереж. Загальні вимоги безпеки
 68. ДСТУ Б А.3.2-15:2011 (ГОСТ 12.1.046-85, MOD). Система стандартів безпеки праці. Норми освітлення будівельних майданчиків
 69. ДСТУ-Н Б А.3.2-16:2015. Настанова щодо влаштування суцільних захисних огороджень при зведенні каркасно-монолітних будівель
 70. ВСН 004-88. Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация
 71. ВСН 005-88. Строительство промысловых стальных трубопроводов. Технология и организация
 72. ВСН 012-88. Часть I. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ.
 73. ВСН 012-88. Часть II. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи – приемки
 74. ВСН 141-80. Инструкция по поставке стальных конструкций заводами металлоконструкций
 75. ВСН 19-89. Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог
 76. ВСН 25-09-68-85* Правила производства и приемки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации
 77. ВСН 34-91. Часть 1. Правила производства и приемки работ на строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений.
 78. ВСН 34-91. Часть 2. Правила производства и приемки работ на строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений.
 79. ВСН 34-91. Часть 3. Правила производства и приемки работ на строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений.
 80. ВСН 37-84. Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ
 81. ВСН 471-86. Правила совмещенного производства монтажных и строительных работ при сооружении птицефабрик
 82. ВСН 478-86. Производственная документация по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов
 83. ГОСТ 12.1.013-78 Строительство. Электробезопасность. Общие требования (Отменен – приказ Минрегиона от 29.12.11 N 405)
 84. ГОСТ 12.1.038-82. Строительство. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов
 85. ГОСТ 12.1.046-85 Строительство. Нормы освещения строительных площадок (Скасовано- наказ Мінрегіону від 29.12.11 N404)
 86. ГОСТ 12.3.035-84 Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 04.12.09 N561)
 87. ГОСТ 12.3.038-85. Строительство. Работы по тепловой изоляции оборудования. Требования безопасности (Отменен – приказ Минрегионбуда от 04.12.09 N557)
 88. ГОСТ 12.3.040-86. Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности (Отменен – приказ Минрегионбуда от 04.12.09 N 588)
 89. ГОСТ 12.4.059-89 Строительство. Ограждения строительные инвентарные. Общие технические условия
 90. ГОСТ 12.4.087-84 Строительство. Каски строительные. Технические условия
 91. ГОСТ 12.4.107-82 Строительство. Канаты страховые. Общие технические условия
 92. СНиП III-4-80*, ч.III, гл.4 Строительные нормы и правила. Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве (НПАОП 45.2-7.02-80). (Заменён на ДБН А.3.2-2-2009)
 93. СТ СЭВ 291-76. Техника безопасности. Лифты электрические. Паспорт
 94. СТ СЭВ 632-77. Техника безопасности. Лифты электрические. Графические символы
 95. СТ СЭВ 726-85. Техника безопасности. Лифты электрические. Требования к кабине, противовесу, направляющим

Б.1 Система містобудівної документації

 1. ДБН Б.1-1-93. СМБД. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів
 2. ДБН Б.1-2-95. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України. (Втрата чинності – див. наказ від 23.04.2018 N 100))
 3. ДБН Б.1-2-95. Зміна N1. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України.
 4. ДБН Б.1-3-97. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів (діє до 1 листопада 2012 року – наказ Мінрегіону від 13.07.2012 N 358 )
 5. ДБН Б.1-3-97. Зміна N1.СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів (діє до 1 листопада 2012 року – наказ Мінрегіону від 13.07.2012 N 358 )
 6. ДБН Б.1.1-4-2002. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения градостроительного обоснования (Скасовано – наказ Мінрегіонбуду України від 13.07.09 N 287)
 7. ДБН Б.1.1-4-2002. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування. Зміна (без номера) (Скасовано – наказ Мінрегіонбуду України від 13.07.09 N 287)
 8. ДБН Б.1.1-4-2002. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування. Зміна N1 (Скасовано – наказ Мінрегіонбуду України від 13.07.09 N 287)
 9. ДБН Б.1.1-4-2009. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування (Див. – наказ Мінрегіонбуду від 29.06.11 N 68)
 10. ДБН Б.1.1-5-2007. СМБД. Перша частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період у містобудівній документації
 11. ДБН Б.1.1-5-2007. СМБД. Друга частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час у містобудівній документації
 12. ДБН Б.1.1-6-2007. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території району (Скасовано – наказ Мінрегіону від 12.03.12 N105)
 13. ДБН Б.1.1-7-2007. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території сільради
 14. ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009. СМБД. Настанова щодо складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження детального плану території (Скасовано – наказ Мінрегіону від 12.03.12 N107)
 15. ДБН Б.1.1-9:2009. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів (діє до 01.11.12 року – наказ Мінрегіону від 13.07.2012 N 358 )
 16. ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010. Система містобудівної документації. Настанова з виконання розділів “Охорона навколишнього природного середовища” у складі містобудівної документації. Склад та вимоги
 17. ДБН Б.1.1-11:2011. СМБД. Склад і зміст схем планування території Автономної Республіки Крим та областей України (Скасовано – наказ Мінрегіону від 12.03.12 N105)
 18. ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011. Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)
 19. ДБН Б.1.1-13:2012. Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях
 20. ДБН Б.1.1-13:2012. Зміна N 1. Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях
 21. ДБН Б.1.1-14:2012. Склад та зміст детального плану території
 22. ДБН Б.1.1-14:2012. Зміна N1. Склад та зміст детального плану території
 23. ДБН Б.1.1-15:2012. Склад та зміст генерального плану населеного пункту
 24. ДБН Б.1.1-16:2013. Склад та зміст містобудівного кадастру
 25. ДСТУ Б Б.1.1-17:2013. Умовні позначення графічних документів містобудівної документації
 26. ДСТУ-Н Б Б.1.1-18:2013. Настанова щодо формування та супроводження містобудівного кадастру
 27. ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013. Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на мирний час
 28. ДБН Б.1.1-21:2017. Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад
 29. ДБН Б.1.1-22:2017. Склад та зміст плану зонування території

Б.2 Планування та забудова населених пунктів та територій

 1. ДБН 360-92**. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. (См. приказ Минстроя Украины от 23.08.06 N282). (Втрата чинності – див. наказ від 23.04.2018 N 100)
 2. ДБН 360-92**. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. (Див. наказ Мінбуду України від 23.08.2006 N282). (Втрата чинності – див. наказ від 23.04.2018 N 100)
 3. ДБН 360-92** Поправка N1. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.
 4. ДБН 360-92** Зміна N1. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень (Втр. чин. з 01.10.11 – наказ Мінрегіонбуду від 21.06.11 N67)
 5. ДБН 360-92** Зміна N2. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.
 6. ДБН 360-92** Зміна N4. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.
 7. ДБН 360-92** Зміна N5. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.
 8. ДБН Б 2.2-1:2008. Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування
 9. ДСТУ Б Б.2.2-11:2016. Елементи (частини) об’єктів благоустрою населених пунктів. Загальні технічні вимоги
 10. ДБН Б.2.2-12:2018. Планування і забудова територій. (Див. Поправку). (Дію наказу Мінрегіону від 23.04.2018 N 100 зупинено згідно з наказом Мінрегіону від 30.08.2018 N 228)
 11. ДБН Б.2.2-12:2018. Поправка. Планування і забудова територій
 12. ДБН Б.2.2-12:2019. Планування та забудова територій.
 13. ДБН Б.2.2-2-2008. Планування та забудова міст і функціональних територій. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів … (втр. чиннність – наказ від 24.06.2016 N 178)
 14. ДБН Б.2.2-3-2008. Планування та забудова міст і функціональних територій. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів…(Скасовано- наказ Мінрегіону від 12.03.12 N106)
 15. ДБН Б.2.2-3:2012. Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту
 16. ДБН Б.2.2-5:2011. Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій (див. Зміни)
 17. ДБН Б.2.2-5:2011. Зміна N 1. Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій
 18. ДБН Б.2.2-5:2011. Зміна N 2. Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій
 19. ДБН Б.2.2-6:2013. Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту
 20. ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013. Настанова з улаштування контейнерних майданчиків
 21. ДСТУ-Н Б Б.2.2-8:2013. Настанова з розроблення проектів організації територій зоологічних парків
 22. ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013. Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови
 23. ДБН Б.2.4-1-94. Планування і забудова сільських поселень. (Втрата чинності – див. наказ від 23.04.2018 N 100)
 24. ДБН Б.2.4-1-94. Зміна N 1
 25. ДБН Б.2.4-2-94. Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень (Див. – ДБН Б.1.1-6:2007; ДБН Б.1.1-7:2007; ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009; ДБН Б.1.1-9:2009)
 26. ДБН Б.2.4-2-94. Зміна N1. Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень. (Див. – ДБН Б.1.1-6:2007; ДБН Б.1.1-7:2007; ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009; ДБН Б.1.1-9:2009)
 27. ДБН Б.2.4-3-95. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств. (Втрата чинності – див. наказ від 23.04.2018 N 100)
 28. ДБН Б.2.4-4-97. Планування і забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств. (Втрата чинності – див. наказ від 23.04.2018 N 100)
 29. ВСН 62-91*. Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения (Втратив чинність – наказ Мінбуду України від 02.11.2006 р. N 362)
 30. СНиП II-89-80. Генеральные планы промышленных предприятий (см. изменения). (Втрата чинності – див. наказ від 23.04.2018 N 100)
 31. СНиП II-89-80. Изменение от 04.01.85г.
 32. СНиП II-89-80. Изменение от 11.01.85 г.
 33. СНиП II-89-80. Изменение от 30.12.85 г.
 34. СНиП II-89-80. Изменение от 24.11.86 г.
 35. СНиП II-89-80. Изменение от 13.07.90 г.

В.1 Загальнотехнічні вимоги до середовища проживання та продукції будівельного призначення

 1. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-11:2012 (EN 1993-1-11:2006, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-11. Проектування конструкцій з розтягнутими елементами
 2. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-1:2010 (EN 1991-1-1:2002, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-1. Загальні дії. Питома вага, власна вага, експлуатаційні навантаження для споруд
 3. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-5:2012 (EN 1991-1-5:2003, IDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-5. Загальні дії. Теплові дії
 4. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-5:2012 (EN 1991-1-5:2003, IDT). Зміна N 1. Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-5. Загальні дії. Теплові дії
 5. ДСТУ-Н Б EN 1993-4-1:2012 (EN 1993-4-1:2007, IDT). Зміна N 1. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 4-1. Силоси
 6. Технічні вимоги та правила щодо застосування сигналізаторів довибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу в повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд
 7. ВБН В.1.1-00013741-001:2008. Факельні системи. Промислова безпека. Основні вимоги
 8. ВБН В.1.1-034-2003. Противопожарные нормы проектирования атомных электростанций с водо-водяными энергетическими реакторами
 9. ДБН В.1.1-1-94. Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ в сейсмічних районах
 10. ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96). Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.
 11. ДБН В.1.1-3-97. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення (втратив чинність з 01.11.2017 – наказ від 25.04.2017 р. N 96)
 12. ДСТУ Б В.1.1-4-98*. Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги
 13. ДБН В.1.1-5-2000. Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах (Частина 1. Будинки і споруди на підроблюваних територіях) (втрачає чинність з 01.10.2017 – наказ від 03.05.2017 р. N 101)
 14. ДБН В.1.1-5-2000. Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах (Частина 2. Будинки і споруди на просідаючих грунтах) (втрачає чинність з 01.10.2017 – наказ від 03.05.2017 р. N 101)
 15. ДСТУ Б В.1.1-6-2001. Захист від пожежі. Двері і ворота. Методи випробувань на вогнестійкість. Видання офіційне
 16. ДБН В.1.1-7-2002. Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва (втрачає чинність з 01.06.2017 – наказ від 31.10.2016 N 287)
 17. ДБН В.1.1-7-2002. Зміна 1. Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва (втрачає чинність з 01.06.2017 – наказ від 31.10.2016 N 287)
 18. ДБН В.1.1-7:2016. Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги
 19. ДСТУ Б В.1.1-8-2003. Захист від пожежі. Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість
 20. ДСТУ Б В.1.1-9-2003. Захист від пожежі. Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість
 21. ДСТУ Б В.1.1-10:2004. Захист від пожежі. Матеріали будівельні. Метод випробування на поширення полум’я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку
 22. ДСТУ Б В.1.1-11:2005. Защита от пожара. Электрические кабельные линии. Метод испытания на огнестойкость
 23. ДБН В.1.1-12:2006. (Частина 1). Будівництво у сейсмічних районах України (скасовано – наказ від 16.05.2014 N 143)
 24. ДБН В.1.1-12:2006. (Частина 2. Додатки). Будівництво у сейсмічних районах України (скасовано – наказ від 16.05.2014 N 143)
 25. ДБН В.1.1-12:2006. (Часть 1). Строительство в сейсмических районах Украины (скасовано – наказ від 16.05.2014 N 143)
 26. ДБН В.1.1-12:2006. (Часть 2. Приложения). Строительство в сейсмических районах Украины (скасовано – наказ від 16.05.2014 N 143)
 27. ДБН В.1.1-12:2014. Будівництво у сейсмічних районах України
 28. ДБН В.1.1-12:2014. Зміна N 1. Будівництво у сейсмічних районах України
 29. ДСТУ Б В.1.1-13:2007 (EN 1365-3:1999, NEQ). Захист від пожежі. Балки. Метод випробування на вогнестійкість
 30. ДСТУ Б В.1.1-14:2007 (EN 1365-4:1999, NEQ). Захист від пожежі. Колони. Метод випробування на вогнестійкість
 31. ДСТУ Б В.1.1-15:2007 (EN 1364-1:1999, NEQ). Захист від пожежі. Перегородки. Метод випробування на вогнестійкість
 32. ДСТУ Б В.1.1-16:2007 (EN 1366-1:1999, NEQ). Захист від пожежі. Повітроводи. Метод випробування на вогнестійкість
 33. ДСТУ Б В.1.1-17:2007 (ENV 13381-4:2002, NEQ). Вогнезахисні покриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності
 34. ДСТУ Б В.1.1-18:2007. Захист від пожежі. Споруди та фрагменти будівель. Метод натурних вогневих випробувань. Загальні вимоги
 35. ДСТУ Б В.1.1-19:2007 (EN 1365-1:1999, MOD). Захист від пожежі. Несучі стіни. Метод випробування на вогнестійкість
 36. ДСТУ Б В.1.1-20:2007 (EN 1365-2:1999, NEQ). Захист від пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість
 37. ДСТУ Б В.1.1-21-2009 (ISO 13785-2:2002, MOD). Захист від пожежі. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Метод великомасштабних вогневих випробувань
 38. ДСТУ Б В.1.1-22-2009 (ISO 13785-1:2002, MOD). Захист від пожежі. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Метод середньомасштабних вогневих випробувань
 39. ДСТУ Б В.1.1-23:2009 (EN 1365-6:2004, MOD). Захист від пожежі. Сходи. Метод випробування на вогнестійкість
 40. ДБН В.1.1-24:2009. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування
 41. ДБН В.1.1-25-2009. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення
 42. ДСТУ Б В.1.1-26:2010 (EN 1365-5:2004, MOD). Захист від пожежі. Балкони та проходи. Метод випробування на вогнестійкість
 43. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія (див. Поправку)
 44. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Поправка. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія
 45. ДСТУ Б В.1.1-28:2010. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Шкала сейсмічної інтенсивності
 46. ДСТУ-Н-П Б В.1.1-29:2010. Захист від пожежі. Вогнезахисне обробляння будівельних конструкцій. Загальні вимоги та методи контролювання
 47. ДСТУ Б В.1.1-30:2012 (ENV 13381-3:2002, MOD). Покриття вогнезахисні для будівельних несучих залізобетонних конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності
 48. ДБН В.1.1-31:2013. Захист територій, будинків і споруд від шуму
 49. ДСТУ-Н Б В.1.1-32:2013. Настанова з проектування захисту від шуму в приміщеннях засобами звукопоглинання та екранування
 50. ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013. Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій
 51. ДСТУ-Н Б В.1.1-34:2013. Настанова з розрахунку та проектування звукоізоляції огороджувальних конструкцій житлових і громадських будинків
 52. ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013. Настанова з проведення розрахунку шуму в приміщеннях і на територіях
 53. ДСТУ Б В.1.1-36:2016. Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою
 54. ДСТУ-Н Б В.1.1-37:2016. Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів
 55. ДСТУ-Н Б В.1.1-38:2016. Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від підтоплення та затоплення
 56. ДСТУ-Н Б В.1.1-39:2016. Настанова щодо інженерної підготовки ґрунтової основи будівель і споруд
 57. ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016. Настанова щодо проектування будівель і споруд на слабких грунтах
 58. ДСТУ-Н Б В.1.1-41:2016. Настанова щодо проектування будівель і споруд на закарстованих територіях
 59. ДСТУ-Н Б В.1.1-42:2016. Настанова щодо проектування будівель і споруд на підроблюваних територіях
 60. ДСТУ Б В.1.1-43:2016. Протипожежний захист громадських будинків з умовною висотою від 100 м до 150 м
 61. ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016. Настанова щодо проектування будівель і споруд на просідаючих грунтах
 62. ДБН В.1.1-45:2017. Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення
 63. ДБН В.1.1-46:2017. Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення
 64. ДБН В.1.2-14:2018. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд
 65. ДСТУ-Н Б В.1.2-17:2016. Настанова щодо науково-технічного моніторингу будівель і споруд
 66. ВБН В.1.2-00018201.01-96. Вибір посудин і апаратів, що працюють під тиском до 10 МПа (100 кгс/см2) для підприємств нафтогазового комплексу
 67. ДБН В.1.2-1-95. СНББ. Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд їх частин та конструктивних елементів (українською та російською мовами) (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 68. ДБН В.1.2-2:2006. СНББ. Навантаження і впливи. Норми проектування (див Зміни)
 69. ДБН В.1.2-2:2006. Зміна N 1. СНББ. Навантаження і впливи. Норми проектування.
 70. ДБН В.1.2-2:2006. Зміна N 2. СНББ. Навантаження і впливи. Норми проектування.
 71. ДБН В.1.2-2:2006. СНБС. Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования
 72. ДСТУ Б В.1.2-3:2006. СНББ. Прогини і переміщення. Вимоги проектування
 73. ДСТУ Б В.1.2-3:2006. СНБС. Прогибы и перемещения. Требования проектирования
 74. ДБН В.1.2-4:2006. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)
 75. ДБН В.1.2-4:2019. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (ДСК)
 76. ДБН В.1.2-5:2007. СНББ. Науково-технічний супровід будівельних об’єктів
 77. ДБН В.1.2-6-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість (див. Зміни)
 78. ДБН В.1.2-6-2008. СНББ. Зміна N 1. Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість
 79. ДБН В.1.2-7-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека
 80. ДБН В.1.2-8-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього природного середовища
 81. ДБН В.1.2-9-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації
 82. ДБН В.1.2-10-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму
 83. ДБН В.1.2-11-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд економія енергії
 84. ДБН В.1.2-12-2008. СНББ. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки
 85. ДБН В.1.2-14-2009. СНББ. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ (див. Зміна N 1). (втр. чин. – наказ від 02.08.2018 року N 198); (див. ДБН В.1.2-14:2018)
 86. ДБН В.1.2-14-2009. Зміна N 1. СНББ. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ
 87. ДБН В.1.2-15:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Навантаження і впливи
 88. ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013. Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва (див. поправку та зміни.), (чинний до 30.11.2019)
 89. ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013. Зміна N 1. Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва
 90. ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013. Поправка до ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 “Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва”
 91. ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016. Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану
 92. ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009. СТГП. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова
 93. ДБН В.1.3-2:2010. СТГП. Геодезичні роботи у будівництві
 94. ДБН В.1.3-2:2010. Зміна N 1. СТГП. Геодезичні роботи у будівництві
 95. ДСТУ Б.В.1.3-3:2011. Модульна координація розмірів у будівництві. Загальні положення
 96. ДСТУ Б EN 13565-2:2013 (EN 13565-2:2009, IDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи пінного пожежогасіння. Частина 2. Проектування, монтування та технічне обслуговування
 97. ДСТУ Б EN 1366-2:2013 (EN 1366-2:1999, IDT). Методи випробувань на вогнестійкість інженерних систем. Протипожежні клапани
 98. ДБН В.1.4-0.01-97. СРББ. Основні положення (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 99. ДБН В.1.4-0.02-97. СРББ. Типовi документи (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 100. ДБН В.1.4-1.01-97. СРББ. Регламентованi радiацiйнi параметри. Допустимi рiвнi (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 101. ДБН В.1.4-2.01-97. СРББ. Радiацiйний контроль будiвельних матерiалiв та об’єктiв будiвництва (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 102. ДСТУ Б CEN/TS 14816:2013 (CEN/TS 14816:2008, IDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Дренчерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування
 103. ДСТУ-Н Б EN 1990:2008 (EN 1990:2002, IDT). Єврокод. Основи проектування конструкцій (Див – наказ Мінрегіонбуду від 01.01.11 N17) /Зміна назви – див. наказ Мінрегіону від 21.12.12 N654/
 104. ДСТУ-Н Б EN 1990:2008. Зміна N 1. (EN 1990:2002, IDT). Єврокод. Основи проектування конструкцій
 105. ДСТУ-Н Б EN 1990:2008. Зміна N 2. (EN 1990:2008, IDT). Єврокод. Основи проектування конструкцій
 106. ДСТУ-Н Б EN 1990:2008. Зміна N 3. (EN 1990:2002, IDT). Єврокод. Основи проектування конструкцій
 107. ГОСТ 20444-85. Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики
 108. ГОСТ 21778-81 (СТ СЭВ 2045-79). СТГП. Основные положения (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 24.12.09 N685)
 109. ГОСТ 21779-82 (СТ СЭВ 2681-80). СТГП. Технологические допуски (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 24.12.09 N685)
 110. ГОСТ 21780-83 (СТ СЭВ 3740-82). СТГП. Расчет точности (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 24.12.09 N685)
 111. ГОСТ 23337-78 (СТ СЭВ 2600-80). Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий
 112. ГОСТ 23426-79. Шум. Методы измерения звукоизоляции кабин наблюдения и дистанционного управления в производственных зданиях
 113. ГОСТ 23615-79 (СТ СЭВ 5061-85). СТГП. Статистический анализ точности (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 24.12.09 N685)
 114. ГОСТ 23616-79 (СТ СЭВ 4234-83). СТГП. Контроль точности (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 24.12.09 N685)
 115. ГОСТ 25380-82. Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции
 116. ГОСТ 26433.0-85. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 24.12.09 N685)
 117. ГОСТ 26433.1-89. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 24.12.09 N685)
 118. ГОСТ 26607-85. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 24.12.09 N685)
 119. ГОСТ 27679-88 (СТ СЭВ 5840-86). Защита от шума в строительстве. Санитарно-техническая арматура. Метод лабораторных измерений шума (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 120. ГОСТ 27751-88 (СТ СЭВ 384-87). Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету. /Відмінено – наказ Мінрегіонбуду від 30.12.2008 N 709./
 121. ГОСТ 27751-88 Зміна N 1. /Відмінено – наказ Мінрегіонбуду від 30.12.2008 N 709./
 122. ГОСТ 28100-89 (СТ СЭВ 6085-87). Защита от шума в строительстве. Глушители шума. Методы определения акустических характеристик
 123. ГОСТ 28984-91. Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения (Скасовано – див. ДСТУ Б.В.1.3-3:2011)
 124. ГОСТ 30247.0-94. (ИСО 834-75). Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования. /Взамен СТ СЭВ 1000-78/
 125. ГОСТ 30247.1-94. (ИСО 834-75). Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. /Взамен СТ СЭВ 1000-78, СТ СЭВ 5062-85/
 126. ДСТУ Б EN 12354-1:2014 (EN 12354-1:2000, ІDT). Будівельна акустика. Визначення акустичних характеристик будівель за характеристиками їх елементів. Частина 1. Ізоляція повітряного шуму між приміщеннями
 127. ДСТУ Б EN 12354-2:2014 (EN 12354-2:2000, ІDT). Будівельна акустика. Визначення акустичних характеристик будівель за характеристиками їх елементів. Частина 2. Ізоляція ударного шуму між приміщеннями
 128. ДСТУ-Н Б EN 1998-5:2012 (EN 1998-5:2004, IDT). Зміна N 1. Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 5. Фундаменти, підпірні конструкції та геотехнічні аспекти
 129. ДСТУ Н Б EN 1991-1-1:2010 (EN 1991-1-1:2002, IDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-1. Загальні дії. Питома вага, власна вага, експлуатаційні навантаження для споруд
 130. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-2:2010 (EN 1991-1-2:2002, IDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-2. Загальні дії. Дії на конструкції під час пожежі
 131. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-2:2010 (EN 1991-1-2:2002, IDT). Зміна 1. Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-2. Загальні дії. Дії на конструкції під час пожежі
 132. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-3:2010 (EN 1991-1-3:2003, IDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-3. Загальні дії. Снігові навантаження
 133. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-3:2010 (EN 1991-1-3:2003, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-3. Загальні дії. Снігові навантаження
 134. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-3:2010/Зміна N 2:2018 (EN 1991-1-3:2003/А1:2015, IDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-3. Загальні дії. Снігові навантаження (EN 1991-1-3:2003, IDT)
 135. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-4:2010 (EN 1991-1-4:2005, IDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-4. Загальні дії. Вітрові навантаження.
 136. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-4:2010. Зміна 1. (EN 1991-1-4:2005, IDT). Єврокод1. Дії на конструкції. Частина 1-4. Загальні дії. Вітрові навантаження.
 137. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-6:2012 (EN 1991-1-6:2005, IDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-6. Загальні дії. Дії під час зведення
 138. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-6:2012 (EN 1991-1-6:2005, IDT). Зміна N 1. Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-6. Загальні дії. Дії під час зведення
 139. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-7:2010 (EN 1991-1-7:2006, IDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-7. Загальні дії. Особливі динамічні впливи
 140. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-7:2010 (EN 1991-1-7:2006, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-7. Загальні дії. Особливі динамічні впливи
 141. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-7:2010/Зміна N 2:2018 (EN 1991-1-7:2006/А1:2014, IDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-7. Загальні дії. Особливі динамічні впливи (EN 1991-1-7:2006, IDT)
 142. ДСТУ-Н Б EN 1991-2:2010 (EN 1991-2:2003, ІDТ). Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 2. Рухомі навантаження на мости
 143. ДСТУ-Н Б EN 1991-3:2012 (EN 1991-3:2006, ІDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 3. Дії, викликані кранами та обладнанням
 144. ДСТУ-Н Б EN 1991-3:2012 (EN 1991-3:2006, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 3. Дії, викликані кранами та обладнанням
 145. ДСТУ-Н Б EN 1991-4:2012 (EN 1991-4:2006, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 4. Бункери і резервуари
 146. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-10:2012 (EN 1993-1-10:2005, ІDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-10. Властивості тріщиностійкості і міцності матеріалу у напрямі товщини прокату
 147. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-11:2012 (EN 1993-1-11:2006, ІDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-11. Проектування конструкцій з розтягнутими елементами
 148. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-12:2012 (EN 1993-1-12:2007, ІDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-12. Додаткові правила до EN 1993 для сталей класів не вище S 700
 149. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-12:2012 (EN 1993-1-12:2007, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-12. Додаткові правила до EN 1993 для сталей класів не вище S 700
 150. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-10:2012 (EN 1993-1-10:2005, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-10. Властивості тріщиностійкості і міцності матеріалу у напрямі товщини прокату
 151. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-4:2012 (EN 1993-1-4:2006, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-4. Загальні положення. Додаткові правила для нержавіючої сталі
 152. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-5:2012/Зміна N 2:2018 (EN 1993-1-5:2006/А1:2017, IDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-5. Пластинчасті конструктивні елементи (EN 1993-1-5:2006, ІDT)
 153. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-6:2011 (EN 1993-1-6:2007, IDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-6. Міцність та стійкість оболонок
 154. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-8:2011 (EN 1993-1-8:2005, IDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-8. Проектування з’єднань
 155. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-9:2012 (EN 1993-1-9:2005, ІDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-9. Витривалість
 156. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-9:2012 (EN 1993-1-9:2005, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-9. Витривалість
 157. ДСТУ-Н Б EN 1993-3-1:2012 (EN 1993-3-1:2006, ІDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 3-1. Башти, щогли і димові труби. Башти і щогли
 158. ДСТУ-Н Б EN 1993-3-1:2012 (EN 1993-3-1:2006, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 3-1. Башти, щогли і димові труби. Башти і щогли
 159. ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010 (EN 1998-1:2004, IDТ ). Зміна N 1. Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 1. Загальні правила, сейсмічні дії, правила щодо споруд
 160. ДСТУ-Н Б EN 1998-5:2012 (EN 1998-5:2004, IDT). Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 5. Фундаменти, підпірні конструкції та геотехнічні аспекти
 161. ДБН В.1.4-2.01-97. СРББ. Посібник
 162. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений (Отменена- приказ Минрегионстроя Украины N269 от 27.06.08Г.)
 163. СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика (отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 16.12.2010 N 511)
 164. СНиП 2.01.02-85*. Противопожарные нормы
 165. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. (Отменен согласно приказа Минбуда Украины N 260 от 25.07.06)
 166. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. Дополнения. Разд. 10. Прогибы и перемещения (Отменен – приказ Минбуда Украины N 260 от 25.07.06)
 167. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. Приложение 5 (обязательное). “Карты районирования территории СССР по климатическим характеристикам” (Отменен согласно приказа Минбуда Украины N 260 от 25.07.06)
 168. СНиП 2.01.09-91. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах (отменен)
 169. СНиП 2.01.09-91 Зміна N 2 (скасовано)
 170. СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования (Отменен – приказы Минрегионстроя Украины от 07.12.09 N 566; от 29.07.10 N 287)
 171. СНиП 2.06.14-85. Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод
 172. СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления (Отменен – приказы Минрегионстроя Украины от 02.12.09 N 550; от 29.07.10 N 287)
 173. СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 21.01.2010 N 20)
 174. СТ СЭВ 3972-83. Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции стальные. Основные положения по расчету. /Відмінено – наказ Мінрегіонбуду від 30.12.2008 N 709./
 175. СНиП II-12-77. Нормы проектирования. Защита от шума (втратив чинність – наказ від 7 травня 2014 р. N 132)
 176. СНиП II-12-77. Зміна N 1 (втратив чинність – наказ від 7 травня 2014 р. N 132)
 177. СНиП II-3-79**. Строительная теплотехника (Отменен- приказ Минстроя Украины N 301 от 09.09.06)
 178. СНиП II-3-79**. Роз’яснення. (Об использовании коэффициентов к сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций) (Скасовано згідно наказу Мінбуду України N 301 від 09.09.06)
 179. СНиП II-3-79**. Зміна N 1 (Скасовано згідно наказу Мінбуду України N 301 від 09.09.06)
 180. СНиП II-4-79*. Естественное и искусственное освещение (отменен -приказ N168 от 15 мая 2006 г.)
 181. СНиП II-4-79. Изменения (отмена -приказ N168 от 15 мая 2006 г.)
 182. СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах. (Отменен согласно приказа Минбуда Украины N 282 от 23.08.06)
 183. СНиП II-7-81*. Изменение N 1. (Отменен согласно приказа Минбуда Украины N 282 от 23.08.06)
 184. СН 429-71 Указания по размещению объектов строительства и ограничению этажности зданий в сейсмических районах (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 20.11.09 N523)
 185. СТ СЭВ 1407-88. Надежность строительных конструкций и оснований. Нагрузки и воздействия. Основные положения (Скасовано з 01.01.2007р. без заміни. Наказ Держспоживстандарту України від 12.10.2006р. N 300 (ІПС №10,2006))
 186. СТ СЭВ 1929-79. Шум. Метод измерения звукопоглощения в реверберационной камере
 187. СТ СЭВ 3973-83. Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции алюминиевые. Основные положения по расчету. /Відмінено – наказ Мінрегіонбуду від 30.12.2008 N 709./
 188. СТ СЭВ 4417-83. Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции каменные и армокаменные. Основные положения по расчету. /Відмінено – наказ Мінрегіонбуду від 30.12.2008 N 709./
 189. СТ СЭВ 446-77. Противопожарные нормы строительного проектирования. Методика определения расчетной пожарной нагрузки
 190. СТ СЭВ 4867-84. Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Нормы (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 30.11.09 N536)
 191. СТ СЭВ 4868-84. Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции деревянные. Основные положения по расчету. /Відмінено – наказ Мінрегіонбуду від 30.12.2008 N 709./

В.2 Об’єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення

 1. ДСТУ Б EN 1297:2013 (EN 1297:2004, IDT). Листи гнучкі для гідроізоляції. Листи бітумні, пластикові та гумові для гідроізоляції покрівлі. Метод штучного старіння за тривалого спільного впливу УФ-випромінювання, підвищеної температури та води
 2. ДБН 298-92. Проектирование и выполнение изоляции наружных стыков крупнопанельних зданий (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 3. ДБН 338-92. Проектирование, устройство и эксплуатация индустриальных безрулонных крыш жилых и общественных зданий (втратив чинність – наказ від 13.06.2016 N 145)
 4. ДСТУ-Н Б ETAG 007:2013 (ETAG 007:2001, IDT). Настанова з європейського технічного ухвалення комплектів дерев’яних каркасних будівель
 5. ДСТУ-Н Б ETAG 017:2013 (ETAG 017:2005, ІDТ). Настанова з європейського технічного ухвалення комплектів ізоляції. Збірні системи для зовнішньої ізоляції стін
 6. ДСТУ-Н Б ETAG 023:2013 (ETAG 023:2006, IDT). Настанова з європейського технічного ухвалення елементів збірних будівель
 7. ДСТУ-Н Б ETAG 024:2013 (ETAG 024:2006, IDT). Настанова з європейського технічного ухвалення комплектів для залізо-бетонних каркасів будівель
 8. ДСТУ-Н Б ETAG 025:2013 (ETAG 025:2006, IDT). Настанова з європейського технічного ухвалення комплектів для метало-каркасних будівель
 9. ДСТУ-Н Б EN 1996-2:2012 (EN 1996-2:2006, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 6. Проектування кам’яних конструкцій. Частина 2. Конструктивний аналіз, вибір матеріалів і виконання кам’яної кладки
 10. ДСТУ Б В.2.7-263:2011 (ГОСТ 8747-88, MOD). Вироби азбестоцементні листові. Методи випробувань
 11. ВБН В.2.3-00013741-07:2007. Магістральні трубопроводи. Будівництво. Земляні роботи та рекультивація
 12. ВБН В.2.3-00013741-10:2009. Магістральні трубопроводи. Будівництво. Лінійна частина. Надземні переходи
 13. ДСТУ Б EN 1744-1:2015 (EN 1744-1:2009+А1:2012, ІDT). Методи випробування хімічних характеристик заповнювачів. Частина 1. Хімічний аналіз
 14. ДСТУ Б В.2.1-1-95 (ГОСТ 5686-94). Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Методи польових випробувань палями
 15. ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95). Грунти. Класифікація.
 16. ДСТУ Б В.2.1-3-96 (ГОСТ 30416-96). Грунти. Лабораторні випробування. Загальні положення.
 17. ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96). Грунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності і деформованості
 18. ДСТУ Б В.2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96). Поправка N 1
 19. ДСТУ Б В.2.1-6-2000 (ГОСТ 30672-99). Грунти. Польові випробування. Загальні положення.
 20. ДСТУ Б В.2.1-7-2000 (ГОСТ 20276-99). Грунти. Методи польового визначення характеристик міцності і деформованості.
 21. ДСТУ Б В.2.1-8-2001 (ГОСТ 12071-2000). Грунти. Відбирання, упакування, транспортування і зберігання зразків
 22. ДСТУ Б В.2.1-9-2002 (ГОСТ 19912-2001). Грунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням (скасовано – наказ від 14.06.2016 N 153)
 23. ДСТУ Б В.2.1-9:2016. Грунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням
 24. ДБН В.2.1-10-2009. Об’єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування. (втр. чин. – наказ від 02.08.2018 року N 200); (див. ДБН В.2.1-10:2018 – чинний з 01.01.2019)
 25. ДБН В.2.1-10-2009. Зміна N 1. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування
 26. ДБН В.2.1-10-2009. Зміна N 2. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування
 27. ДБН В.2.1-10:2018. Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення
 28. ДСТУ Б В.2.1-11:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення властивостей набухання та усадки
 29. ДСТУ Б В.2.1-12:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільності
 30. ДСТУ Б В.2.1-12:2009. Зміна № 1. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільності
 31. ДСТУ Б В.2.1-13:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення ступеня морозної здимальності
 32. ДСТУ Б В.2.1-14:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод польового вимірювання температури
 33. ДСТУ Б В.2.1-15:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польового визначення глибини сезонного відтавання
 34. ДСТУ Б В.2.1-16:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення вмісту органічних речовин
 35. ДСТУ Б В.2.1-16:2009. Зміна N 1. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення вмісту органічних речовин
 36. ДСТУ Б В.2.1-17:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних властивостей
 37. ДСТУ Б В.2.1-18:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод вимірювання теплопровідності мерзлих ґрунтів
 38. ДСТУ Б В.2.1-19:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення гранулометричного (зернового) та мікроагрегатного складу
 39. ДСТУ Б В.2.1-20:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод польового визначення питомих дотичних сил морозного здимання
 40. ДСТУ Б В.2.1-21:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Визначення щільності ґрунтів методом заміщення об’єму
 41. ДСТУ Б В.2.1-21:2009. Зміна N1. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Визначення щільності ґрунтів методом заміщення об’єму
 42. ДСТУ Б В.2.1-22:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення властивостей просідання
 43. ДСТУ Б В.2.1-22:2009. Зміна N1. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення властивостей просідання
 44. ДСТУ Б В.2.1-23:2009. Основи те підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення коефіцієнта фільтрації
 45. ДСТУ Б В.2.1-24:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польових випробувань проникності
 46. ДСТУ Б В.2.1-24:2009. Зміна N1. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польових випробувань проникності
 47. ДСТУ Б В.2.1-25:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи вимірювання глибини сезонного промерзання
 48. ДСТУ Б В.2.1-26:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи радіоізотопного вимірювання щільності та вологості
 49. ДСТУ Б В.2.1-26:2009. Зміна N 1. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи радіоізотопного вимірювання щільності та вологості
 50. ДСТУ Б В.2.1-27:2010. Основи та фундаменти споруд. Палі. Визначення несучої здатності за результатами польових випробувань
 51. ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013. Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ і спорудження фундаментів (СНиП 3.02.01-87, МОD)
 52. ДСТУ-Н Б В.2.1-29:2014. Настанова щодо проектування і улаштування заглиблених споруд способом “стіна в грунті”
 53. ДСТУ Б В.2.1-30:2014. Ґрунти. Методи вимірювання деформацій основ будинків і споруд
 54. ДСТУ-Н Б В.2.1-31:2014. Настанова з проектування підпірних стін
 55. ДСТУ-Н Б В.2.1-32:2014. Настанова з проектування котлованів для улаштування фундаментів і заглиблених споруд
 56. ВБН В.2.3-218-008-97. Проектування і будівництво жорстких та з жорсткими прошарками дорожніх одягів (з 01 квітня 2017 року скасовано у частині проектування – див. ГБН В.2.3-37641918-557:2016)
 57. ВБН В.2.3-218-008-97. Зміна N 1. Проектування і будівництво жорстких та з жорсткими прошарками дорожніх одягів
 58. ВБН В.2.3-218-008-97. Зміна N 2. Проектування і будівництво жорстких та з жорсткими прошарками дорожніх одягів
 59. ВБН В.2.3-218-171-2002. Споруди транспорту. Спорудження земляного полотна автомобільних доріг
 60. ВБН В.2.3-218-175-2002. Споруди транспорту. Влаштування тонкошарових покриттів з литих емульсійно-мінеральних та холодних асфальтобетонних сумішей
 61. ВБН В.2.3-218-178-2004. Споруди транспорту. Влаштування поверхневих обробок покриття автомобільних доріг на основі бітумних емульсій
 62. ВБН В.2.3-218-186-2004. Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу (замінено на ГБН В.2.3-37641918-559:2019)
 63. ВБН В.2.3-218-192:2005. Споруди транспорту. Перехрещення та примикання автомобільних доріг в одному рівні. Методи проектування та організації дорожнього руху
 64. ВБН В.2.3-218-532:2007. Споруди транспорту. Влаштування тонкошарових покриттів на автомобільних дорогах державного значення
 65. ВБН В.2.3-218-533:2007. Споруди транспорту. Шви деформаційні щебенево-мастикові для штучних споруд на автомобільних дорогах
 66. ВБН В.2.3-218-544:2008. Споруди транспорту. Матеріали геосинтетичні в дорожньому будівництві (скасовано – наказ Міністерства інфраструктури України від 02 вересня 2014 р. N 428; див. ГБН В.2.3-37641918-544:2014)
 67. ВБН В.2.3-218-545:2009. Споруди транспорту. Укріплення та стабілізація шарів дорожнього одягу за методом холодного ресайклінгу
 68. ГБН В.2.2-34620942-002:2015. Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування
 69. ДБН В.2.2-1-95. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для тваринництва
 70. ДБН В.2.2-2-95. Будинки і споруди. Теплиці та парники
 71. ДБН В.2.2-3-97. Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів. (Втрата чинності – див. наказ від 25.04.2018 N 106)
 72. ДБН В.2.2-3-97. Зміна N1. Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів.
 73. ДБН В.2.2-3-97. Зміна N2. Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів.
 74. ДБН В.2.2-3-97. Зміна N 3. Будинки та споруди навчальних закладів
 75. ДБН В.2.2-3-97. Изменение N 3. Здания и сооружения учебных заведений
 76. ДБН В.2.2-4:2018. Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти
 77. ДБН В.2.2-4-97. Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів
 78. ДБН В.2.2-4-97. Зміна N1. Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів.
 79. ДБН В.2.2-4-97. Зміна N2. Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів.
 80. ДБН В.2.2-4-97. Зміна N3. Будинки та споруди дошкільних навчальних закладів
 81. ДБН В.2.2-5-97. Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони
 82. ДБН В.2.2-5-97. Зміна N1. Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони.
 83. ДБН В.2.2-5-97. Зміна N2. Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони.
 84. ДБН В.2.2-5-97. Зміна N3. Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони. (Див. поправку до Зміни N 3)
 85. ДБН В.2.2-5-97. Поравка до Зміни N3. Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони.
 86. ДБН В.2.2-5-97. Зміна № 4 (ДСК). “Захисні споруди цивільної оборони”
 87. ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96). Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості.
 88. ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96). Изменение
 89. ДБН В.2.2-7-98. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин
 90. ДБН В.2.2-7-98. Зміна N1. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин.
 91. ДБН В.2.2-8-98. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна
 92. ДБН В.2.2-8-98. Поправки. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна.
 93. ДБН В.2.2-8-98. Зміна N1. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна.
 94. ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення (Скасовано – накази Мінрегіонбуду від 17.12.09 N705; від 15.07.10 N 264)
 95. ДБН В.2.2-9-2009. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення (чинні до 01.06.2019)
 96. ДБН В.2.2-9:2018. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення
 97. ДБН В.2.2-9-99. Зміна N 1. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. (Скасовано – накази Мінрегіонбуду від 17.12.09 N705; від 15.07.10 N 264)
 98. ДБН В.2.2-9-99. Зміна N 2. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. (Скасовано – накази Мінрегіонбуду від 17.12.09 N705; від 15.07.10 N 264)
 99. ДБН В.2.2-9-99. Зміна N 3. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. (Скасовано – накази Мінрегіонбуду від 17.12.09 N705; від 15.07.10 N 264)
 100. ДБН В.2.2-9-99. Зміна N 4. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. (Скасовано – накази Мінрегіонбуду від 17.12.09 N705; від 15.07.10 N 264)
 101. ДБН В.2.2-9-99. Зміна N 5. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. (Скасовано – накази Мінрегіонбуду від 17.12.09 N705; від 15.07.10 N 264)
 102. ДБН В.2.2-9-2009. Зміна N 1. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення (чинна до 01.06.2019)
 103. ДБН В.2.2-10-2001. Здания и сооружения. Учреждения здравоохранения
 104. ДБН В.2.2-10-2001. Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я
 105. ДБН В.2.2-10-2001. Зміна N1. Заклади охорони здоров’я.
 106. ДБН В.2.2-10-2001. Зміна N2. Заклади охорони здоров’я.
 107. ДСТУ Б Б.2.2-10:2016. Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування
 108. ДБН В.2.2-11-2002. Предприятия бытового обслуживания. Основные положения
 109. ДБН В.2.2-12-2003. Будівлі і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції
 110. ДБН В.2.2-13-2003. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди (українською мовою)
 111. ДБН В.2.2-13-2003. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения (на русском языке)
 112. ДБН В.2.2-13-2003. Зміна N 1. Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди
 113. ДБН В.2.2-15-2005. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення (чинні до 01.12.2019)
 114. ДБН В.2.2-15:2019. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення
 115. ДБН В.2.2-15:2019. Поправка. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення
 116. ДБН В.2.2-15-2005. Зміна N1. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення.
 117. ДБН В.2.2-15-2005. Зміна N2. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення.
 118. ДБН В.2.2-15-2005. Зміна N3. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення.
 119. ДБН В.2.2-15-2005. Зміна N4. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення.
 120. ДБН В.2.2-16-2005. Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади (діє до 01.11.2019)
 121. ДБН В.2.2-16-2005. Зміна N 1. Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади (діє до 01.11.2019)
 122. ДБН В.2.2-16:2019. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади
 123. ДБН В.2.2-17:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення (чинні до 01.04.2019 – замінені на ДБН В.2.2-40:2018)
 124. ДБН В.2.2-18:2007. Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення (див. Зміни)
 125. ДБН В.2.2-18:2007. Здания и сооружения. Учреждения социальной защиты населения
 126. ДБН В.2.2-18:2007. Зміна N1. Заклади соціального захисту населення
 127. ДБН В.2.2-18:2007. Зміна N2. Заклади соціального захисту населення
 128. ДСТУ Б В.2.2-19:2007. Будинки і споруди. Метод визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій в натурних умовах
 129. ДБН В.2.2-20:2008. Здания и сооружения. Гостиницы
 130. ДБН В.2.2-20:2008. Будинки і споруди. Готелі
 131. ДБН В.2.2-20:2008. Зміна N 1. Будинки і споруди. Готелі
 132. ДСТУ Б В.2.2-21:2008. Будинки і споруди. Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків
 133. ДСТУ Б В.2.2-22:2008. Будинки і споруди. Будівлі мобільні (інвентарні). Загальні технічні умови
 134. ДБН В.2.2-23:2009. Здания и сооружения. Предприятия торговли
 135. ДБН В.2.2-23:2009. Будинки і споруди. Підприємства торгівлі
 136. ДБН В.2.2-23:2009. Зміна N 1. Будинки і споруди. Підприємства торгівлі
 137. ДБН В.2.2-24:2009. Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків (чинні до 31.12.2019 – замінені на ДБН В.2.2-41:2019)
 138. ДБН В.2.2-24:2009. Зміна N 1. Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків
 139. ДБН В.2.2-25:2009. Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства) (див. Зміни)
 140. ДБН В.2.2-25:2009. Зміна N 1. Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)
 141. ДБН В.2.2-25:2009. Зміна N 2. Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)
 142. ДБН В.2.2-26:2010. (Скан). Будинки і споруди. Суди
 143. ДБН В.2.2-26:2010. Зміна N 1. Будинки і споруди. Суди
 144. ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010. Частина 1. Будинки і споруди. Настанова з розрахунку інсоляції об’єктів цивільного призначення
 145. ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010. Частина 2. Будинки і споруди. Настанова з розрахунку інсоляції об’єктів цивільного призначення. (Додатки)
 146. ДБН В.2.2-28:2010. Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення
 147. ДСТУ Б В.2.2-29:2011 (ГОСТ 23838-89, MOD). Будівлі підприємств. Параметри
 148. ДСТУ Б В.2.2-30:2011 (ГОСТ 26824-86, MOD). Будинки і споруди. Методи вимірювання яскравості
 149. ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011. (Скан). Будинки і споруди. Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху
 150. ДБН В.2.2-3:2018. Будинки і споруди. Заклади освіти
 151. ДСТУ Б В.2.2-32:2011. Будівлі мобільні (інвентарні). Системи санітарно-технічні. Загальні технічні умови
 152. ВБН В.2.2-33-2007. Проектування телекомунікацій. Споруди станційні місцевих телефонних мереж
 153. ДСТУ Б В.2.2-33:2011. Будівлі мобільні (інвентарні). Електроустановки. Загальні технічні умови
 154. ДСТУ Б В.2.2-35:2013. Намогильні споруди та склепи. Загальні технічні вимоги
 155. ДСТУ-Н Б В.2.2-36:2013. Настанова з улаштування квітників та огорож намогильних
 156. ДСТУ-Н Б В.2.2-37:2013 (СН 497-77, МОD). Настанова з проектування, монтажу та експлуатації повітроопорних пневматичних споруд
 157. ДСТУ-Н Б В.2.2-38:2013. Настанова з улаштування пожежних ліфтів в будинках та спорудах
 158. ДСТУ Б В.2.2-39:2016. Методи та етапи проведення енергетичного аудиту будівель
 159. ДБН В.2.2-40:2018. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення
 160. ДБН В.2.2-41:2019. Висотні будівлі. Основні положення
 161. ВБН В.2.2-45-1-2004. Проектирование телекоммуникаций. Линейно-кабельные сооружения (скасовано з 01.08.2015 – наказ від 5 березня 2015 року N 117; див. ГБН В.2.2-34620942-002:2015)
 162. ВБН В.2.2-45-1-2004. Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди (скасовано з 01.08.2015 – наказ від 5 березня 2015 року N 117; див. ГБН В.2.2-34620942-002:2015)
 163. ВБН В.2.2-58.1-94. Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа
 164. ВБН В.2.2-58.2-94. Резервуари вертикальні сталеві для зберігання нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа (Див. наказ Мінрегіону від 30.12.11 N444)
 165. ВБН В.2.2-ЦЗН-02. Центри зайнятості населення базового рівня. (Заклади соціального призначення)
 166. ДСТУ Б В.2.3-1-95 (ГОСТ 26775-97). Габарити підмостові судноплавних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах
 167. ДСТУ Б В.2.3-3-2000 (ГОСТ 30412-96). Дороги автомобільні та аеродроми. Методи вимірювань нерівностей основ і покриттів
 168. ДСТУ-Н Б В.2.3-32:2016. Настанова з улаштування земельного полотна автомобільних доріг
 169. ДБН В.2.3-4:2007. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина I. Проектування Частина II. Будівництво (втратив чинність – наказ від 21 вересня 2015 N 234)
 170. ДБН В.2.3-4:2007. Зміна 1. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина I. Проектування Частина II. Будівництво
 171. ДБН В.2.3-5-2001. Улицы и дороги населенных пунктов. (Втрата чинності – див. наказ від 24.04.2018 N 103)
 172. ДБН В.2.3-5-2001. Зміна N 1. Вулиці та дороги населених пунктів
 173. ДБН В.2.3-5-2001. Вулиці та дороги населених пунктів
 174. ДБН В.2.3-6-2002. Мосты и трубы. Обследование и испытание (Замінений – наказ Мінрегіонбуду України від 11.11.09 N 484)
 175. ДБН В.2.3-6:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження і випробування
 176. ДБН В.2.3-7-2003. Споруди транспорту. Метрополітени (Замінений- наказ Мінрегіонбуду від 22.12.10 N 533)
 177. ДБН В.2.3-7-2010. Споруди транспорту. Метрополітени (чинні до 31.08.2019)
 178. ДБН В.2.3-7-2010. Зміна N 1. Споруди транспорту. Метрополітени (чинна до 31.08.2019)
 179. ДБН В.2.3-8-2003. Дорожні покриття. Методи вимірювання зчіпних якостей
 180. ДСТУ Б В.2.3-9-2003. Споруди транспорту. Пристрої дорожні напрямні. Загальні технічні умови
 181. ДСТУ Б В.2.3-10-2003. Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови
 182. ДСТУ Б В.2.3-10-2003. Зміна N 1. Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови
 183. ДСТУ Б В.2.3-11-2004. Споруди транспорту. Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови
 184. ДСТУ Б В.2.3-12-2004. Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови
 185. ДСТУ Б В.2.3-12-2004. Зміна N1. Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу Загальні технічні умови
 186. ДСТУ Б В.2.3-13:2006. Споруди транспорту. Огородження дорожні першої групи. Порядок проведення натурних випробувань
 187. ДБН В.2.3-14:2006 (Частина 1). Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування. /Див. накази Мінрегіонбуду України від 11.11.09 N484; від 18.03.11 N36; від 28.12.10 N 556 та ГБН В.2.3-37641918-553:2013/
 188. ДБН В.2.3-14:2006 (Частина 2. Додатки). Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проект./Див. накази Мінрегіонбуду від 16.03.09 N 111; від 11.11.09 N484; від 18.03.11 N36; від 28.12.10 N 556 та ГБН В.2.3-37641918-553:2013/
 189. ДБН В.2.3-15:2007. Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів
 190. ДБН В.2.3-15:2007. Зміна N 1. Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів
 191. ДБН В.2.3-15:2007. Зміна N 2. Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів
 192. ДБН В.2.3-16:2007. Споруди транспорту. Норми відведення земельних ділянок для будівництва (реконструкції) автомобільних доріг (втратив чинність – наказ від 28.04.2016 N 105)
 193. ДСТУ Б В.2.3-17:2007. Споруди транспорту. Автомобільні дороги платні. Вимоги до проектування
 194. ДБН В.2.3-18:2007. Споруди транспорту. Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування
 195. ДБН В.2.3-18:2007. Зміна N 1. Споруди транспорту. Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування (див. поправки до Зміни 1)
 196. ДБН В.2.3-18:2007. Зміна N 2. Споруди транспорту. Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування
 197. ДБН В.2.3-18:2007. Поправка Зміни № 1 ДБН В.2.3-18:2007 “Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування”
 198. ДБН В.2.3-19-2008. Споруди транспорту. Залізниці коліїї 1520 мм. Норми проектування (чинні до 01.04.2019)
 199. ДБН В.2.3-19:2018. Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування
 200. ДБН В.2.3-19:2018. (Поправка). Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування
 201. ДБН В.2.3-20-2008. Споруди транспорту. Мости та труби. Виконання та приймання робіт (втратив чинність – наказ від 28.04.2016 N 106)
 202. ГБН В.2.3-37472062-3:2015. Захист конструкцій будівель і споруд залізничного транспорту від корозійного руйнування
 203. ДСТУ-Н Б В.2.3-21:2008. Магістральні трубопроводи. Настанова. Визначення залишкової міцності магістральних трубопроводів з дефектами
 204. ДБН В.2.3-22:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування (див. Поправки); (з 01.04.2016 втратила чинність таблиця В.2 – наказ від 21 вересня 2015 р. N 234)
 205. ДБН В.2.3-22:2009. (Поправки). Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування
 206. ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2009. Споруди транспорту. Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів (відмінено – наказ від 28.12.2012 N 669)
 207. ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2012. Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів
 208. ДСТУ Б В.2.3-24:2009. Споруди транспорту. Труби дорожні. Обстеження та оцінювання технічного стану
 209. ДСТУ Б В.2.3-25:2009. Споруди транспорту. Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови
 210. ДБН В.2.3-26:2010. Споруди транспорту. Мости і труби. Сталеві конструкції. Правила проектування
 211. ДСТУ-Н Б В.2.3-27:2011. Споруди транспорту. Залізниці. Визначення ширини смуги відведення
 212. ДСТУ Б В.2.3-28:2011 (ГОСТ 26804-86, MOD). Огородження дорожні металеві бар’єрного типу Технічні умови
 213. ДСТУ Б В.2.3-29:2011 (ГОСТ 9238-83, MOD). Габарити наближення будівель і рухомого складу залізниць колії 1520 (1524) мм
 214. ДСТУ Б В.2.3-30:2015. Автомобільні дороги загального користування з трьома смугами руху. Загальні технічні вимоги
 215. ДСТУ-Н Б В.2.3-31:2015. Настанова щодо влаштування насипів транспортних споруд з вторинних продуктів вугільної промисловості
 216. ДСТУ Б В.2.3-33:2016. Автомобільні дороги. Визначення меж смуг відведення
 217. ДСТУ-Н Б В.2.3-34:2016. Настанова з виконання робіт при будівництві мостів та труб
 218. ДСТУ-Н Б В.2.3-36:2016. Настанова з влаштування жорсткого дорожнього одягу
 219. ДСТУ-Н Б В.2.3-37:2016. Настанова з влаштування горизонтальної дорожньої розмітки
 220. ГБН В.2.3-37472062-2:2013. Службово-технічні будівлі і споруди станційно-вокзальних комплексів та зупинних пунктів залізничного транспорту. Проектування, будівництво
 221. ДСТУ-Н Б В.2.3-38:2016. Настанова з влаштування захисних шарів зносу покриття дорожнього одягу автомобільних доріг
 222. ДСТУ-Н Б В.2.3-38:2016. (Поправка). Настанова з влаштування захисних шарів зносу покриття дорожнього одягу автомобільних доріг
 223. ДСТУ-Н Б В.2.3-39:2016. Настанова з влаштування шарів дорожнього одягу з кам’яних матеріалів
 224. ДСТУ-Н Б В.2.3-39:2016. Зміна N 1. Настанова з влаштування шарів дорожнього одягу з кам’яних матеріалів
 225. ДБН В.2.3-4-2000. Автомобильные дороги. (На русском языке) /Скасовано-наказ Мінрегіонбуду України N 292 від 31.10.2007р./
 226. ДБН В.2.3-4-2000. Автомобільні дороги. (Українською мовою)/Скасовано-наказ Мінрегіонбуду України N 292 від 31.10.2007р./
 227. ДСТУ-Н Б В.2.3-40:2016. Настанова з влаштування покриття дорожнього одягу з використанням щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей
 228. ДБН В.2.3-4-2007. Зміна N 2. Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво
 229. ДБН В.2.3-4-2007. Зміна N 3. Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво
 230. ДБН В.2.3-4-2007. Поправка до Зміни N1. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво
 231. ДСТУ-Н Б В.2.3-41:2016. Настанова з проектування дренажних конструкцій мілкого закладання на автомобільних дорогах
 232. ДБН В.2.3-4:2015. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво
 233. ДБН В.2.3-4:2015. Зміна N 1. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво
 234. ДБН В.2.3-4:2015. Зміна N 2. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво.
 235. ДБН В.2.3-4:2015. Посібник N 1. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво
 236. ДСТУ Б В.2.3-42:2016. Автомобільні дороги. Методи визначення деформаційних характеристик земляного полотна та дорожнього одягу
 237. ДБН В.2.3-4-2000. Зміна N 1 /Скасовано-наказ Мінрегіонбуду України N 292 від 31.10.2007р./
 238. ДБН В.2.3-4-2000. Зміна N 2 /Скасовано-наказ Мінрегіонбуду України N 292 від 31.10.2007р./
 239. ДБН В.2.3-4-2000. Зміна N 3 /Скасовано-наказ Мінрегіонбуду України N 292 від 31.10.2007р./
 240. ДБН В.2.3-5:2018. Вулиці та дороги населених пунктів
 241. ДБН В.2.3-7-2018. Метрополітени. (Див. Поправку)
 242. ДБН В.2.3-7-2018. (Поправка). Метрополітени. (лист Мінрегіону від 11.09.2019 N 7/16.3/14487-19)
 243. ВБН В.2.3-00013741-06:2007. Магістральні трубопроводи. Будівництво. Роботи підготовчого періоду
 244. ДБН В.2.4-2-2005. Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування (див. Зміни)
 245. ДБН В.2.4-2-2005. Зміна N 1. Полігони твердих побутових відходів.
 246. ДБН В.2.4-2-2005. Зміна N 2. Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування
 247. ДБН В.2.4-3:2010. Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки. Гідротехнічні споруди. Основні положення
 248. ДБН В.2.4-4:2010. Проектування. Полігони зі знешкодження та захоронення токсичних відходів. Основні положення проектування
 249. ДБН В.2.4-5:2012. Хвостосховища і шламонакопичувачі. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво.
 250. ДБН В.2.4-1-99. Меліоративні системи та споруди
 251. ДСТУ Б В.2.4-7:2013 (СН 462-74, МОD). Визначення земельного відводу для спорудження геологорозвідувальних свердловин
 252. ДСТУ Б В.2.4-9:2014. Лінії та споруди телекомунікацій. Визначення ширини смуги та площі земельних ділянок
 253. ДСТУ Б В.2.5-1-95. (ГОСТ 23695-94) Інженерне обладнання будинків і споруд. Прилади санітарно-технічні сталеві емальовані. Технічні умови
 254. ДСТУ Б В.2.5-2-95 (ГОСТ 8690-94). Поправка N 1
 255. ДСТУ Б В.2.5-3-95. (ГОСТ 20849-94) Інженерне обладнання будинків і споруд. Конвектори опалювальні. Технічні умови
 256. ДСТУ Б В.2.5-8-96 (ГОСТ 15167-93). Інженерне обладнання будинків і споруд. Вироби санітарні керамічні (Скасований – накази Мінрегіону від 30.12.11 N 421; від 12.06.12 N 300)
 257. ДСТУ Б В.2.5-12-98 (ГОСТ 30493-96). Вироби санітарні керамічні. Типи та основні розміри
 258. ГБН В.2.5-00013741-72:2013. Кабельні лінії напругою до 10 000 В з використанням гнучких гофрованих двошарових труб із поліетилену. Проектування
 259. ДБН В.2.5-13-98*. Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд (Скасовано – накази Мінрегіонбуду від 22.12.10 N 537; від 30.12.10 N 571)
 260. ДБН В.2.5-13-98*. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Пожарная автоматика зданий и сооружений (Скасовано – накази Мінрегіонбуду від 22.12.10 N 537; від 30.12.10 N 571)
 261. ДСТУ Б В.2.5-14-99 (ГОСТ 19681-94). Поправки
 262. ДСТУ Б В.2.5-15-99 (ГОСТ 10944-97). Крани регулювальні та запірні ручні для систем водяного опалення будівель. Загальні технічні умови.
 263. ДБН В.2.5-16-99. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об’єктів електричних мереж
 264. ДСТУ Б В.2.5-17-2001. Трубы из структурированного полиэтилена для сетей холодного, горячего водоснабжения и отопления. Технические условия (Отменен- приказ Минрегионстроя Украины N 25 от 21.01.2008 г.)
 265. ДСТУ Б В.2.5-17-2001. Труби зі структурованого поліетилену для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови (Втратив чинність – наказ Мінрегіонбуду України N 25 від 21.01.08 р.)
 266. ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Деталі з’єднувальні з поліпропілену для зварювання нагрітим інструментом врозтруб при будівництві мереж холодного та гарячого водопостачання. Технічні умови
 267. ДСТУ Б В.2.5-19-2001. Труби залізобетонні безнапірні, футеровані каменелитим вкладишем. Технічні умови
 268. ДБН В.2.5-20:2018. Газопостачання (див. Зміни)
 269. ДБН В.2.5-20:2018. Зміна N 1. Газопостачання
 270. ДБН В.2.5-20-2001. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения. Газоснабжение (См. изменения в соответствии с приказом Минрегионстроя Украины от 29.12.09 N 697). (Действует до 01.07.2019)
 271. ДБН В.2.5-20-2001. Зміна N 1. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання
 272. ДБН В.2.5-20-2001. Зміна N 2. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання
 273. ДБН В.2.5-20-2001. Зміна N 3. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання
 274. ДСТУ Б В.2.5-21-2002. Трубы из структурированного полиэтилена с тепловой изоляцией из вспененного полиэтилена и защитной гофрированной полиэтиленовой оболочкой для сетей холодного, горячего водоснабжения и водяного отопления. Технические условия
 275. ДБН В.2.5-22-2002. Наружные сети горячего водоснабжения и водяного отопления с использованием труб из структурированного полиэтилена с тепловой изоляцией из вспененного полиэтилена и защитной гофрированной полиэтиленовой оболочкой (30.12.15 N365 !)
 276. ДБН В.2.5-23-2003. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення (Скосовано – наказ Мінрегіонбуду від 15.02.10 N64)
 277. ДБН В.2.5-23:2010. Инженерное оснащение зданий и сооружений. Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения
 278. ДБН В.2.5-23:2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення
 279. ДБН В.2.5-24-2003. Інженерне обладнання будинків і споруд. Електрична кабельна система опалення (Скасовано- наказ Мінрегіону від 01.02.12 N40)
 280. ДБН В.2.5-24:2012. Електрична кабельна система опалення
 281. ДСТУ Б.В.2.5-25:2005. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Труби чавунні каналізаційні і фасонні частини до них. Технічні умови
 282. ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99). Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів. Технічні умови
 283. ДБН В.2.5-27-2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд (втратив чинніть – наказ від 01 липня 2016 р. N 204 )
 284. ДБН В.2.5-28-2006. Естественное и искусственное освещение (втрачає чинність з 01.03.2019)
 285. ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення (втрачає чинність з 01.03.2019)
 286. ДБН В.2.5-28-2006. Зміна N1. Природне і штучне освітлення. Изменение N1. Естественное и искусственное освещение. (втрачає чинність з 01.03.2019)
 287. ДБН В.2.5-28-2006. Зміна N2. Природне і штучне освітлення (втрачає чинність з 01.03.2019)
 288. ДБН В.2.5-28-2006. Изменение N 2. Естественное и искусственное освещение (втрачає чинність з 01.03.2019)
 289. ДБН В.2.5-28:2018. Природне і штучне освітлення
 290. ДСТУ Б В.2.5-29:2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Система газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії
 291. ДСТУ Б В.2.5-30:2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захист
 292. ДСТУ Б В.2.5-31:2007. Трубопроводи попередньо теплоізольовані спіненим поліуретаном для мереж гарячого водопостачання та теплових мереж. Труби, фасонні вироби та арматура. Технічні умови
 293. ДСТУ Б.В.2.5-32:2007. Труби безнапірні з поліпропілену, поліетилену, непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд та кабельної каналізації. Технічні умови
 294. ДСТУ Б.В.2.5-33:2007. Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами. Загальні технічні умови
 295. ДСТУ Б.В.2.5-33:2007. Зміна N 1. Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами. Загальні технічні умови
 296. ДСТУ Б В.2.5-34:2007. Інженерне обладнання будинків і споруд. Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови
 297. ВБН В.2.5-341.004.001.001-02. Улаштування повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами (Втр. чин.- наказ Мінтопенерго України N3 від 05.01.06)
 298. ДСТУ-Н Б В.2.5-35:2007. Теплові мережі та мережі гарячого водопостачання з використанням попередньо теплоізольованих трубопроводів. Настанова з проектування, монтажу, приймання та експлуатації
 299. ДСТУ Б В.2.5-36:2007 (EN ISO 15874-7: 2003, EN ISO 15875-7: 2003, MOD). Номенклатура показників при підтвердженні відповідності трубопровідної продукції для будівництва мереж гарячого водопостачання та опалення будинків і споруд та методи випробувань
 300. ДСТУ-Н Б В.2.5-37:2008. Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з проектування, монтування та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями і спорудами
 301. ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (IEС 62305:2006, NEQ). Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд
 302. ДБН В.2.5-39:2008. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі (див. зміни)
 303. ДБН В.2.5-39:2008. Зміна N 1. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі
 304. ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб
 305. ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009. Поправка. Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб
 306. ДБН В.2.5-41:2009. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопроводи з поліетиленових труб. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво
 307. ДСТУ-Н Б В.2.5-42:2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з проектування, монтажу та експлуатації внутрішніх систем газопостачання з використанням мідних безшовних круглих труб
 308. ДСТУ-Н Б В.2.5-43:2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з улаштування систем сонячного теплопостачання в будинках житлового і громадського призначення
 309. ДСТУ Б В.2.5-44:2010 (EN 15450:2007, MOD). Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування систем опалення будівель з тепловими насосами
 310. ДСТУ-Н Б В.2.5-45:2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з проектування, монтажу та експлуатації внутрішніх систем холодного та гарячого водопостачання, опалення й охолодження з використанням мідних безшовних круглих труб
 311. ДСТУ Б В.2.5-46:2010 (ГОСТ 6482-88, MOD). (Скан). Інженерне обладнання будинків і споруд. Труби залізобетонні безнапірні. Технічні умови
 312. ДСТУ Б В.2.5-48:2010 (ГОСТ 12586.1-83, MOD). Інженерне обладнання будинків і споруд. Труби залізобетонні напірні віброгідропресовані. Конструкція і розміри
 313. ДСТУ Б В.2.5-50:2010 (ГОСТ 22000-86, MOD). Інженерне обладнання будинків і споруд. Труби бетонні і залізобетонні. Типи та основні параметри
 314. ДСТУ Б В.2.5-51:2010 (ГОСТ 24547-81, MOD). Інженерне обладнання будинків і споруд. Ланки залізобетонні водопропускних труб під насипи автомобільних і залізничних шляхів. Загальні технічні умови
 315. ДСТУ Б В.2.5-53:2010 (ГОСТ 26067.0-83, MOD). Інженерне обладнання будинків і споруд. Ланки залізобетонні безнапірних труб прямокутного перерізу для гідротехнічних споруд. Технічні умови
 316. ДСТУ Б В.2.5-54:2010 (ГОСТ 26067.1-83, MOD). Інженерне обладнання будинків і споруд. Ланки залізобетонні безнапірних труб прямокутного перерізу для гідротехнічних споруд. Конструкція і розміри
 317. ДСТУ Б В.2.5-55:2010 (ГОСТ 26819-86, MOD). Інженерне обладнання будинків і споруд. Труби залізобетонні напірні зі сталевим сердечником. Технічні умови
 318. ДБН В.2.5-56:2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту (скасовано – наказ від 13.11.2014 N 312)
 319. ДБН В.2.5-56:2014. Системи протипожежного захисту
 320. ДБН В.2.5-56:2014. Зміна N 1. Системи протипожежного захисту
 321. ДСТУ Б В.2.5-57:2011 (ГОСТ 286-82. MOD). Труби керамічні каналізаційні. Технічні умови
 322. ДСТУ Б В.2.5-58:2011 (ГОСТ 8411-74, MOD). Труби керамічні дренажні. Технічні умови
 323. ДСТУ Б В.2.5-59:2011. Вироби санітарні керамічні. Загальні технічні умови
 324. ДСТУ Б В.2.5-60:2011 (ГОСТ 8709-82, MOD). Щитки освітлювальні для промислових і громадських будівель. Загальні технічні умови
 325. ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012. (Скан). Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення
 326. ДСТУ-Н Б В.2.5-62:2012. Настанова з проектування та монтажу систем опалення з застосуванням сталевих панельних радіаторів
 327. ДСТУ Б В.2.5-63:2012. Труби безнапірні залізобетонні вібропресовані з циліндричним арматурним каркасом. Загальні технічні умови
 328. ДБН В.2.5-64:2012. Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво
 329. ДБН В.2.5-64:2012. (Зміна N 1). Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво
 330. ДСТУ-Н Б В.2.5-65:2013. Настанова з улаштування та використання систем електроопалення об’єктів житлового і громадського призначення
 331. ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012. Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж
 332. ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування
 333. ДСТУ-Н Б В.2.5-68:2012. Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості трубопроводів зовнішніх мереж водопостачання та каналізації
 334. ДСТУ-Н Б В.2.5-69:2013. Настанова з проектування внутрішньоквартальних інженерних комунікацій в колекторах, технічних підпіллях і технічних коридорах (СН 338-65, МОD)
 335. ДСТУ-Н Б В.2.5-70:2013. Колекторні тунелі, що споруджуються способом щитової проходки. Настанова з будівництва та приймання робіт (СН 322-74, МОD)
 336. ДСТУ-Н Б В.2.5-71:2013. Споруди для очищення поверхневих стічних вод. Настанова з проектування (СН 496-77, МОD)
 337. ДСТУ-Н Б В.2.5-72:2013. Магістральні водоводи та каналізаційні колектори. Настанова з визначення ширини смуги відведення земель (СН 456-73, МОD)
 338. ДСТУ-Н Б В.2.5-73:2013. Настанова з монтажу внутрішніх санітарно-технічних систем (СНиП 3.05.01-85, MOD)
 339. ДБН В.2.5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування
 340. ДБН В.2.5-74:2013. (Зміна N 1). Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування
 341. Поправка до Зміни N 1 ДБН В.2.5-74:2013 “Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення пректування”
 342. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування (див. поправку 1)
 343. ДБН В.2.5-75:2013. (Зміна N 1). (Поправка). Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування
 344. ДБН В.2.5-75:2013. (Зміна N 1). Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування
 345. Поправка до Зміни N 1 ДБН В.2.5-75:2013 “Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування”
 346. ДБН В.2.5-75:2013. Поправка 1. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування
 347. ДБН В.2.5-76:2014. Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення (див. Зміни)
 348. ДБН В.2.5-76:2014. Зміна N 1. Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення
 349. ДБН В.2.5-77:2014. Котельні (див. Поправку та зміни)
 350. ДБН В.2.5-77:2014. Поправка. Котельні
 351. ДБН В.2.5-77:2014. Зміна N 1. Котельні
 352. ВБН В.2.5-78.11.01-2003. Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи сигналізації охоронного призначення
 353. ДСТУ-Н Б В.2.5-78:2014. Настанова з улаштування антикригових електричних кабельних систем на покриттях будівель і споруд та в їх водостоках
 354. ДСТУ-Н Б В.2.5-80:2015. Настанова з проектування систем електропостачання промислових підприємств
 355. ДСТУ-Н Б В.2.5-81:2015. Настанова з проектування, будівництва та контролю якості теплових мереж з термостійких полімерних попередньо ізольованих гнучких труб
 356. ДСТУ Б В.2.5-82:2016. Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом
 357. ДСТУ-Н Б В.2.5-83:2016. Настанова з проектування засобів і обладнання зовнішнього освітлення міст, селищ та сільських населених пунктів
 358. ДСТУ-Н Б В.2.5-84:2016. Стаціонарні системи пожежогасіння. Автономні системи газового пожежогасіння на основі виробів з термоактивовуваною мікрокапсульованою вогнегасною речовиною. Настанова з проектування, монтування та підтримання експлуатаційної
 359. ДСТУ Б В.2.6- 1-95. Конструкції будинків і споруд. Замки і заскочки для дерев’яних дверей (відмінений – наказ N 259 від 25.07.06)
 360. ДСТУ Б В.2.6-2:2009. Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови
 361. ДСТУ Б В.2.6-2-95. Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови. (Скасовано- накази Мінрегіонбуду від 29.12.09 N 694; від 30.06.10 N 242)
 362. ДСТУ Б В.2.6-2-95. Зміна N1 (Скасовано- накази Мінрегіонбуду від 29.12.09 N 694; від 30.06.10 N 242)
 363. ДСТУ Б В.2.6-3-95 (ГОСТ 22233-93 ). Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови
 364. ДСТУ Б В.2.6-3-95 (ГОСТ 22233-93). Зміна N 1. Конструкції будинків і споруд. Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови
 365. ДСТУ Б В.2.6-4-95 (ГОСТ 22904-93). Конструкції будинків і споруд. Конструкції залізобетонні. Магнітний метод визначення товщини захисного шару бетону і розташування арматури
 366. ДБН В.2.6-6-95. Проектування, будівництво та експлуатація будинків системи “ПЛАСТБАУ” (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 367. ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94). Конструкції будинків і споруд. Вироби будівельні бетонні та залізобетонні збірні. Методи випробувань навантаженням. Правила оцінки міцності, жорсткості та тріщиностійкості
 368. ДСТУ Б В.2.6-8-95 (ГОСТ 30245-94). Конструкції будинків і споруд. Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні і прямокутні для будівельних конструкцій
 369. ДСТУ Б В.2.6-9:2008. Конструкції будинків і споруд. Профілі сталеві листові гнуті з трапецієподібними гофрами для будівництва. Технічні умови (чинний до 01.01.2019)
 370. ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94). Конструкції будинків і споруд. Профілі стальні листові гнуті з трапецієвидними гофрами для будівництва. Технічні умови (Скасовано – накази Мінрегіонбуду від 26.12.08 N671; від 08.07.09 N277)
 371. ДСТУ Б В.2.6-10-96. Конструкції будинків і споруд. Конструкції сталеві будівельні. Методи випробування навантаженням
 372. ДСТУ Б В.2.6-11:2011. (Скан). Блоки дверні металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови
 373. ДСТУ Б В.2.6-11-97. Двері металеві протиударні вхідні в квартиру. Загальні технічні умови (Скасовано- наказ Мінрегіону від 30.12.11 N 439)
 374. ДСТУ Б В.2.6-11-97. Зміна N 1(Скасовано- наказ Мінрегіону від 30.12.11 N 439)
 375. ДСТУ Б В.2.6-11-97. Зміна N 2. Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови (Скасовано- наказ Мінрегіону від 30.12.11 N 439)
 376. ДСТУ Б В.2.6-12-97. Двері підвищеної міцності. Методи механічних випробувань
 377. ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (ГОСТ 538-2001). Конструкції будинків і споруд. Вироби замкові і скоб’яні. Загальні технічні умови
 378. ДСТУ Б В.2.6-13-97. Вироби замкові та скобкові. Загальні технічні умови. (Втрачає чинність з 01.08.06 згідно наказу Мінбуду N126 від 18.04.06)
 379. ДБН В.2.6-14-97. Аннотация к рекомендациям
 380. ДБН В.2.6-14-97. Том 1, 2 и 3. Конструкции зданий и сооружений. Покрытия зданий и сооружений (на русском языке) (скасовано «Влаштування» (том 2) та «Експлуатація» (Том 3) – наказ від 13.06.2016 N 146); (втрачає чинність з 01.01.2018)
 381. ДБН В.2.6-14-97. Покрытия зданий и сооружений. Изменение N 2 (Действие приостановлено); (втрачає чинність з 01.01.2018 – наказ від 06.06.2017 N 139)
 382. ДБН В.2.6-14-97. Том 1, 2 і 3. Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд (українською мовою) (скасовано «Влаштування» (том 2) та «Експлуатація» (Том 3) – наказ від 13.06.2016 N 146); (втрачає чинність з 01.01.2018)
 383. ДБН В.2.6-14-97. Зміна N1. Покриття будинків і споруд (втрачає чинність з 01.01.2018 – наказ від 06.06.2017 N 139)
 384. ДБН В.2.6-14-97. Зміна N2. Покриття будинків і споруд (Дію призупинено); (втрачає чинність з 01.01.2018 – наказ від 06.06.2017 N 139)
 385. ДБН В.2.6-14-97. Зміна N3. Покриття будинків і споруд (втрачає чинність з 01.01.2018 – наказ від 06.06.2017 N 139)
 386. ДБН В.2.6-14-97. Зміна N4. Покриття будинків і споруд.(Том 1, 2, 3); (втрачає чинність з 01.01.2018 – наказ від 06.06.2017 N 139)
 387. ДСТУ Б В.2.6-15:2011. Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні умови
 388. ДСТУ Б В.2.6-15-99. Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері полівінілхлоридні (Скасовано – наказ Мінрегіону від 30.12.11 N 440)
 389. ДСТУ Б В.2.6-15-99. Зміна N1. Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері полівінілхлоридні. Загальні технічні умови (Скасовано – наказ Мінрегіону від 30.12.11 N 440)
 390. ДСТУ Б В.2.6-15:2011. Зміна N 1.Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні умови
 391. ДСТУ Б В.2.6-15-99. Зміна N2. Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері полівінілхлоридні. Загальні технічні умови (Скасовано – наказ Мінрегіону від 30.12.11 N 440)
 392. ДСТУ Б В.2.6-15:2011. Поправка до Зміни 1. Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні умови
 393. ДСТУ Б В.2.6-16-2000. (ГОСТ 30109-94). Двері дерев’яні. Методи випробувань на опір злому
 394. ДСТУ Б В.2.6-16-2000. (ГОСТ 30109-94). Поправка
 395. ДСТУ Б В.2.6-17-2000. (ГОСТ 26602.1-99). Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі.
 396. ДСТУ Б В.2.6-18-2000. (ГОСТ 26602.2-99). Блоки віконні та дверні. Методи визначення повітро- та водопроникності.
 397. ДСТУ Б В.2.6-19-2000. (ГОСТ 26602.3-99). Блоки віконні та дверні. Метод визначення звукоізоляції
 398. ДСТУ Б В.2.6-20-2000. (ГОСТ 26602.4-99). Блоки віконні та дверні. Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла
 399. ДСТУ Б В.2.6-21-2000. (ГОСТ 19330-99). Стояки залізобетонні для опор контактної мережі залізниць. Технічні умови. (Скасовано – наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.09 N277)
 400. ДСТУ Б В.2.6-21:2008. Конструкції будинків і споруд. Стояки залізобетонні для опор контактної мережі залізниць. Технічні умови
 401. ДБН В.2.6-22-2001. Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей (замінено на ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016)
 402. ДБН В.2.6-22-2001. Зміна N 1. Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей
 403. ДСТУ Б В.2.6-23-2001. (ГОСТ 23166-99). Блоки віконні. Загальні технічні умови. (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 20.01.08р. N11)
 404. ДСТУ Б В.2.6-23:2009. Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови
 405. ДСТУ Б В.2.6-23:2009. Зміна N1. Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови
 406. ДСТУ Б В.2.6-24-2001. (ГОСТ 24700-99). Блоки віконні дерев’яні зі склопакетами. Технічні умови
 407. ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24709-99). Зміна N1. Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні дерев’яні зі склопакетами. Технічні умови
 408. ДСТУ Б В.2.6-25-2003. Автоматизированные системы технического диагностирования строительных конструкций. Общие технические требования
 409. ДСТУ Б В.2.6-26-2004(ГОСТ 30779 – 2001). Будівельні матеріали. Склопакети будівельного призначення. Метод визначення опору атмосферним впливам і оцінки довговічності
 410. ДСТУ Б В.2.6-27:2006. Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій
 411. ДСТУ Б В.2.6-30:2006. Конструкції будинків і споруд. Профілі з алюмінієвих сплавів із термомістками для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови
 412. ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель (втрачає чинністьз 01.05.2017)
 413. ДБН В.2.6-31:2006. Зміна N1. Конструкції будинків і споруд.Теплова ізоляція будівель (див. ДБН В.2.6-31:2006. Поправка до Зміни N1)
 414. ДБН В.2.6-31:2006. Поправка до Зміни N1. Конструкції будинків і споруд.Теплова ізоляція будівель
 415. ДСТУ Б В.2.6-32:2007 (ГОСТ 5088-2005, IDT). Конструкції будинків і споруд. Завіси для віконних та дверних блоків. Технічні умови (на заміну ДСТУ Б В.2.6-5-97/ГОСТ5088-94/)
 416. ДБН В.2.6-33:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації (втр. чин. – наказ від 02.08.2018 року N 199); (див. ДБН В.2.6-33:2018 – чинний з 01.12.2018)
 417. ДСТУ Б В.2.6-34:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги
 418. ДСТУ Б В.2.6-35:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні умови
 419. ДСТУ Б В.2.6-36:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови
 420. ДСТУ Б В.2.6-36:2008. Зміна N 1. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови
 421. ДСТУ Б В.2.6-37:2008. Конструкції будинків і споруд. Методи визначення показників повітропроникності огороджувальних конструкцій і їх елементів у лабораторних умовах
 422. ДСТУ Б В.2.6-38:2008 (EN 14509:2005, NEQ). Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві легкі огороджувальні з утеплювачем. Номенклатура показників
 423. ДСТУ Б В.2.6-39:2008. Конструкції будинків і споруд. Пристрої поворотні, відкидні і поворотно-відкидні для віконних та балконних дверних блоків. Технічні умови
 424. ДСТУ Б В.2.6-41:2008. Конструкції будинків і споруд. Панелі з автоклавних ніздрюватих бетонів для зовнішніх стін будівель. Технічні вимоги
 425. ДСТУ Б В.2.6-42:2008. Конструкції будинків і споруд. Панелі віконні сталеві з гарячекатаних та гнутих профілів для виробничих приміщень. Технічні умови
 426. ДСТУ Б В.2.6-43:2008. Конструкції будинків і споруд. Стояки залізобетонні центрифуговані для опор високовольтних мереж електропередачі. Технічні умови
 427. ДСТУ Б В.2.6-44:2008. Конструкції будинків і споруд. Профілі холодногнуті з алюмінію та алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Технічні умови
 428. ДСТУ Б В.2.6-45:2008. Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері балконні, вітрини і вітражі з алюмінієвих сплавів. Загальні технічні умови.
 429. ДСТУ Б В.2.6-46:2008. Конструкції будинків і споруд. Вікна сталеві. Загальні технічні умови
 430. ДСТУ Б В.2.6-47:2008. Конструкції будинків і споруд. Вікна та балконні двері деревоалюмінієві. Загальні технічні умови
 431. ДСТУ Б В.2.6-48:2008. Конструкції будинків і споруд. Двері з алюмінієвих сплавів. Загальні технічні умови
 432. ДСТУ Б В.2.6-49:2008. Огорожі сходів, балконів і дахів сталеві. Загальні технічні умови.
 433. ДСТУ Б В.2.6-50:2008. Конструкції будинків і споруд. Колони сталеві ступінчаті для будівель з мостовими електричними кранами вантажопідйомністю до 50 т. Технічні умови
 434. ДСТУ Б В.2.6-51:2008. Конструкції будинків і споруд. Ферми кроквяні сталеві із парних кутників. Технічні умови
 435. ДСТУ Б В.2.6-52:2008. Конструкції будинків і споруд. Сходи маршеві, площадки та огорожі сталеві. Технічні умови
 436. ДСТУ Б В.2.6-53:2008. Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні багатопустотні для будівель і споруд. Технічні умови
 437. ДСТУ Б В.2.6-54:2008. Конструкції будинків і споруд. Ригелі залізобетонні для багатоповерхових будівель. Технічні умови
 438. ДСТУ Б В.2.6-55:2008. Конструкції будинків і споруд. Перемички залізобетонні для будинків із цегляними стінами. Технічні умови
 439. ДСТУ Б В.2.6-56:2008. Конструкції будинків і споруд. Східці залізобетонні та бетонні. Технічні умови
 440. ДСТУ Б В.2.6-57:2008. Конструкції будинків і споруд. Шпали залізобетонні попередньо напружені для залізниць колії 1520 мм. Технічні умови (втратив чинність з 01.01.2017 – наказ від 14.03.2016 N 60)
 441. ДСТУ Б В.2.6-58:2008. Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні суцільні для перекриттів житлових і громадських будівель. Технічні умови
 442. ДСТУ Б В.2.6-59:2008. Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні ребристі заввишки 300 мм для будівель і споруд. Технічні умови
 443. ДСТУ Б В.2.6-60:2008. Конструкції будинків і споруд. Колони залізобетонні для багатоповерхових будівель. Технічні умови
 444. ДСТУ Б В.2.6-61:2008. Конструкції будинків і споруд. Шпали залізобетонні попередньо напружені для трамвайних шляхів широкої колії. Технічні умови
 445. ДСТУ Б В.2.6-62:2008. Конструкції будинків і споруд. Марші та сходові площадки залізобетонні. Технічні умови
 446. ДСТУ Б В.2.6-63:2008. Конструкції будинків і споруд. Колони залізобетонні для одноповерхових будівель підприємств. Технічні умови (втратив чинність частково – наказ від 22.12.2014 N364)
 447. ДСТУ Б В.2.6-64:2008. Конструкції будинків і споруд. Панелі стінові зовнішні бетонні і залізобетонні для житлових і громадських будинків. Технічні умови
 448. ДСТУ Б В.2.6-65:2008. Конструкції будинків і споруд. Палі залізобетонні. Технічні умови
 449. ДСТУ Б В.2.6-66:2008. Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні для житлових і промислових будівель. Технічні умови
 450. ДСТУ Б В.2.6-67:2008. Конструкції будинків і споруд. Балки кроквяні і підкроквяні залізобетонні. Технічні умови
 451. ДСТУ Б В.2.6-68:2008. Конструкції будинків і споруд.Опори залізобетонні високовольтно-сигнальних ліній автоблокування залізниць. Технічні умови
 452. ДСТУ Б В.2.6-69:2008. Конструкції будинків і споруд. Плити балконів і лоджій залізобетонні. Технічні умови
 453. ДСТУ Б В.2.6-70:2008. Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві з утеплювачем із пінопласту. Технічні умови.
 454. ДСТУ Б В.2.6-70:2008. Зміна N1. Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві з утеплювачем із пінопласту. Технічні умови
 455. ДСТУ Б В.2.6-71:2008. Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві тришарові стінові з утеплювачем із пінополіуретану. Технічні умови
 456. ДСТУ Б В.2.6-71:2008. Зміна N1. Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві тришарові стінові з утеплювачем із пінополіуретану. Технічні умови
 457. ДСТУ Б В.2.6-72:2008. Конструкції будинків і споруд. Панелі сталеві двошарові покриттів будівель з утеплювачем із пінополіуретану. Технічні умови
 458. ДСТУ Б В.2.6-72:2008. Зміна N 1. Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві двошарові покриттів будівель з утеплювачем із пінополіуретану. Технічні умови
 459. ДСТУ Б В.2.6-73:2008. Конструкції будинків і споруд. Балки підкранові сталеві для мостових електричних кранів загального призначення вантажопідйомністю до 50 т. Технічні умови
 460. ДСТУ Б В.2.6-74:2008. Конструкції будинків і споруд. Ферми сталеві кроквяні з гнутозварних профілів прямокутного перерізу. Технічні умови
 461. ДСТУ Б В.2.6-75:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції металеві будівельні. Загальні технічні умови
 462. ДСТУ Б В.2.6-76:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції сталеві шляхів підвісного транспорту. Технічні умови
 463. ДСТУ Б В.2.6-77:2009. Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протипожежні. Загальні технічні умови
 464. ДСТУ-Н Б В.2.6-78:2009. Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування та виготовлення сталефібробетонних конструкцій (скасований – наказ від 01.07.2016 р. N 197)
 465. ДСТУ Б В.2.6-79:2009. Конструкції будинків і споруд. Шви з’єднувальні місць примикань віконних блоків до конструкцій стін. Загальні технічні умови
 466. ДСТУ Б В.2.6-80:2009. Конструкції будинків і споруд. Естакади одноярусні під технологічні трубопроводи. Типи та основні параметри
 467. ДСТУ Б В.2.6-81:2009. Конструкції будинків і споруд. Естакади двоярусні під технологічні трубопроводи. Типи та основні параметри
 468. ДСТУ Б В.2.6-82:2009. Конструкції будинків і споруд. Опори окремо розташовані під технологічні трубопроводи. Типи та основні параметри
 469. ДСТУ-Н Б В.2.6-83:2009. Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій
 470. ДСТУ Б В.2.6-84:2009. Конструкції будинків і споруд. Панелі стінові тришарові залізобетонні з утеплювачем. Загальні технічні умови
 471. ДСТУ Б В.2.6-85:2009. Конструкції будинків і споруд. Звукоізоляція огороджувальних конструкцій. Методи оцінювання
 472. ДСТУ Б В.2.6-86:2009. Конструкції будинків і споруд. Звукоізоляція огороджувальних конструкцій. Методи вимірювання
 473. ДСТУ-Н Б В.2.6-87:2009. Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування конструкцій будинків із застосуванням сталевих тонкостінних профілів
 474. ДСТУ-Н Б В.2.6-88:2009. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. настанова про технічну апробацію, технічний контроль та моніторинг. Технічні умови
 475. ДСТУ-Н Б В.2.6-88:2009. Поправка. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Настанова про технічну апробацію, технічний контроль та моніторинг. Технічні умови
 476. ДСТУ Б В.2.6-89:2009. Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні балконні. Методи механічних випробувань
 477. ДСТУ Б В.2.6-90:2009. Конструкції будинків і споруд. Вікна, двері та ворота дерев’яні. Номенклатура показників
 478. ДСТУ Б В.2.6-91:2009. Конструкції будинків і споруд. Конструкції дерев’яні клеєні. Номенклатура показників
 479. ДСТУ Б В.2.6-92:2009. Конструкції будинків і споруд. Конструкції сталеві. Номенклатура показників
 480. ДСТУ Б В.2.6-93:2009. Конструкції будинків і споруд. Конструкції та вироби бетонні і залізобетонні. Номенклатура показників
 481. ДСТУ Б В.2.6-94:2009. Конструкції будинків і споруд. Конструкції та вироби будівельні з алюмінієвих сплавів. Номенклатура показників
 482. ДСТУ Б В.2.6-95:2009. Конструкції будинків і споруд. Покрівлі. Номенклатура показників
 483. ДСТУ Б В.2.6-96:2009. Конструкції будинків і споруд. Прилади для вікон і дверей. Номенклатура показників
 484. ДСТУ Б В.2.6-97:2009. Конструкції будинків і споруд. Конструкції і вироби бетонні та залізобетонні збірні. Умовні позначення (марки)
 485. ДБН В.2.6-98:2009. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення (див. Зміни)
 486. ДБН В.2.6-98:2009. Зміна N 1. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення
 487. ДСТУ Б В.2.6-99:2009 (EN 14351-1:2006, NEQ). Конструкції будинків і споруд. Блоки дверні дерев’яні. Загальні технічні умови
 488. ДСТУ Б В.2.6-100:2010. Конструкції будинків і споруд. Методи визначення теплостійкості огороджувальних конструкцій
 489. ДСТУ Б В.2.6-101:2010. Конструкції будинків і споруд. Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій
 490. ДСТУ Б В.2.6-105:2010 (ГОСТ 6786-80, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити парапетні залізобетонні для виробничих будівель. Технічні умови
 491. ДСТУ Б В.2.6-106:2010 (ГОСТ 8020-90, MOD). Конструкції будинків і споруд. Конструкції бетонні і залізобетонні для колодязів каналізаційних, водопровідних і газопровідних мереж. Технічні умови
 492. ДСТУ Б В.2.6-107:2010 (ГОСТ 12504-80, MOD). Конструкції будинків і споруд. Панелі стінові внутрішні бетонні і залізобетонні для житлових і громадських будівель. Загальні технічні умови
 493. ДСТУ Б В.2.6-108:2010 (ГОСТ 13579-78, MOD). Конструкції будинків і споруд. Блоки бетонні для стін підвалів. Технічні умови
 494. ДСТУ Б В.2.6-109:2010 (ГОСТ 13580-85, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні стрічкових фундаментів. Технічні умови
 495. ДСТУ Б В.2.6-110:2010 (ГОСТ 17079-88, MOD). Конструкції будинків і споруд. Блоки вентиляційні залізобетонні. Технічні умови
 496. ДСТУ Б В.2.6-111:2010 (ГОСТ 17538-82, MOD). Конструкції будинків і споруд. Конструкції і вироби залізобетонні для шахт ліфтів житлових будівель. Технічні умови
 497. ДСТУ Б В.2.6-112:2010 (ГОСТ 19010-82, MOD). Конструкції будинків і споруд. Блоки стінові бетонні і залізобетонні для будівель. Загальні технічні умови
 498. ДСТУ Б В.2.6-113:2010 (ГОСТ 19231.0-83, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні для покриття трамвайних шляхів
 499. ДСТУ Б В.2.6-114:2010 (ГОСТ 19231.1-83, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні для покриття трамвайних шляхів. Конструкція і розміри
 500. ДСТУ Б В.2.6-115:2010 (ГОСТ 19804.5-83, MOD). Конструкції будинків і споруд. Палі порожнисті круглого перерізу і палі-оболонки залізобетонні суцільні з ненапруженою арматурою. Конструкція і розміри
 501. ДСТУ Б В.2.6-116:2010 (ГОСТ 19804.6-83, MOD). Конструкції будинків і споруд. Палі порожнисті круглого перерізу і палі-оболонки залізобетонні складові з ненапруженою арматурою. Конструкція і розміри
 502. ДСТУ Б В.2.6-117:2010 (ГОСТ 19804.7-83, MOD). Конструкції будинків і споруд. Палі-колони залізобетонні забивні двоконсольні для сільськогосподарських будівель. Конструкція і розміри
 503. ДСТУ Б В.2.6-118:2010 (ГОСТ 20213-89, MOD). Конструкції будинків і споруд. Ферми залізобетонні. Технічні умови
 504. ДСТУ Б В.2.6-119:2010 (ГОСТ 20425-75, MOD). Конструкції будинків і споруд. Тетраподи для берегозахисних і огороджувальних споруд. Технічні умови
 505. ДСТУ Б В.2.6-120:2010 (ГОСТ 21924.0-84, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні для покриття міських доріг. Технічні умови
 506. ДСТУ Б В.2.6-121:2010 (ГОСТ 21924.1-84, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напружені для покриття міських доріг. Конструкція і розміри
 507. ДСТУ Б В.2.6-122:2010 (ГОСТ 21924.2-84, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні з ненапруженою арматурою для покриття міських доріг. Конструкція і розміри
 508. ДСТУ Б B.2.6-123:2010 (ГОСТ 21924.3-84, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні для покриття міських доріг. арматурні і монтажно-стикові вироби. Конструкція і розміри
 509. ДСТУ Б В.2.6-124:2010 (ГОСТ 22362-77, MOD). Конструкції будинків і споруд. Конструкції залізобетонні. Методи вимірювання сили натягу арматури
 510. ДСТУ Б В.2.6-125:2010 (ГОСТ 22687.1-85, MOD). (Скан). Конструкції будинків і споруд. Стояки конічні залізобетонні центрифуговані для опор високовольтних ліній електропередач. Конструкція і розміри
 511. ДСТУ Б В.2.6-126:2010 (ГОСТ 22687.2-85, MOD). Конструкції будинків і споруд. Стояки циліндричні залізобетонні центрифуговані для опор високовольтних ліній електропередач. Конструкція і розміри
 512. ДСТУ Б В.2.6-127:2010 (ГОСТ 22687.3-85, MOD). Конструкції будинків і споруд. Стояки залізобетонні центрифуговані для опор високовольтних ліній електропередач. Конструкція закладних виробів і підп’ятників
 513. ДСТУ Б В.2.6-128:2010 (ГОСТ 22930-87, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напружені для облицювання зрошувальних каналів меліоративних систем. Технічні умови
 514. ДСТУ Б В.2.6-130:2010 (ГОСТ 23899-79, MOD). (Скан). Конструкції будинків і споруд. Колони залізобетонні під параболічні лотки. Технічні умови
 515. ДСТУ Б В.2.6-131:2010 (ГОСТ 24022-80, MOD). (Скан). Конструкції будинків і споруд. Фундаменти залізобетонні збірні під колони сільськогосподарських будівель. Технічні умови
 516. ДСТУ Б В.2.6-132:2010 (ГОСТ 24476-80, MOD). Конструкції будинків і споруд. Фундаменти залізобетонні збірні під колони каркаса міжвидового застосування для багатоповерхових будівель. Технічні умови
 517. ДСТУ Б В.2.6-133:2010 (ГОСТ 25459-82, MOD). Конструкції будинків і споруд. Опори залізобетонні дорожніх знаків. Технічні умови
 518. ДСТУ Б В.2.6-134:2010 (ГОСТ 25627-83, MOD). Конструкції будинків і споруд. Вироби залізобетонні для силосних споруд елеваторів і зернопереробних підприємств. Загальні технічні умови
 519. ДСТУ Б B.2.6-135:2010 (ГОСТ 25912.0-91, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ для аеродромного покриття. Технічні умови
 520. ДСТУ Б B.2.6-136:2010 (ГОСТ 25912.1-91, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ-14 для аеродромного покриття. Конструкція
 521. ДСТУ Б В.2.6-137:2010 (ГОСТ 25912.2-91, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ-18 для аеродромного покриття. Конструкція
 522. ДСТУ Б В.2.6-138:2010 (ГОСТ 25912.3-91, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ-20 для аеродромного покриття. Конструкція
 523. ДСТУ Б В.2.6-139:2010 (ГОСТ 26815-86, MOD). Конструкції будинків і споруд. Конструкції залізобетонні підпірних стін. Технічні умови
 524. ДСТУ Б В.2.6-140:2010 (ГОСТ 26919-86, MOD). (Скан). Конструкції будинків і споруд. Плити підвіконні залізобетонні для житлових, громадських і допоміжних будівель. Технічні умови
 525. ДСТУ Б В.2.6-141:2010 (ГОСТ 26992-86, MOD). Конструкції будинків і споруд. Прогони залізобетонні для покриття будівель промислових і сільськогосподарських підприємств. Технічні умови
 526. ДСТУ Б В.2.6-142:2010 (ГОСТ 27563-87, MOD). Конструкції будинків і споруд. Блоки стінові гіпсобетонні для будинків висотою до двох поверхів. Технічні умови
 527. ДСТУ Б В.2.6-143:2010 (ГОСТ 28737-90, MOD). Конструкції будинків і споруд. Балки фундаментні залізобетонні для стін будівель промислових і сільськогосподарських підприємств. Технічні умови
 528. ДСТУ Б В.2.6-144:2010 (ГОСТ 28042-89, MOD). (Скан). Конструкції будинків і споруд. Плити покриття залізобетонні для будівель підприємств. Технічні умови
 529. ДСТУ Б В.2.6-145:2010 (ГОСТ 31384:2008, NEQ). Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги
 530. ДСТУ-Н Б В.2.6-145:2010 (ГОСТ 31384-2008, NEQ). Поправка. Захист бетонних і залізобетонних конструкції від корозії. Загальні технічні умови
 531. ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010. Конструкції будинків і споруд. Настанова щодо проектування й улаштування вікон та дверей
 532. ДСТУ Б В.2.6-147:2010. Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні ребристі. Технічні умови
 533. ДСТУ Б В.2.6-148:2010. Конструкції будинків і споруд. Балки перекриттів дерев’яні. Технічні умови
 534. ДСТУ Б В.2.6-149:2010. Конструкції будинків і споруд. Деталі і вироби дерев’яні для малоповерхових житлових і громадських будинків. Технічні умови
 535. ДСТУ Б В.2.6-150:2010 Конструкції будинків і споруд. Деталі профільні з деревини і деревинних матеріалів для будівництва. Технічні умови
 536. ДСТУ Б В.2.6-151:2010. Конструкції будинків і споруд. Конструкції дерев’яні клеєні. Загальні технічні умови
 537. ДСТУ Б В.2.6-152:2010. Конструкції будинків і споруд. Щити перекриттів дерев’яні для малоповерхових будинків. Технічні умови
 538. ДСТУ Б В.2.6-153:2010. Конструкції будинків і споруд. Щити покриттів підлоги дерев’яні одношарові. Технічні умови
 539. ДСТУ Б В.2.6-154:2010. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Збірно-монолітні конструкції. Правила проектування
 540. ДСТУ-Н Б В.2.6-155:2010. Конструкції будинків і споруд. Настанова з застосування механічних муфтових з’єднань арматури з конічною різзю при проектуванні і виготовленні залізобетонних конструкцій
 541. ДСТУ Б В.2.6-156:2010. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування
 542. ДСТУ-Н-П Б В.2.6-157:2010 (EN 1995-1-2:2004, MOD). Конструкції будинків і споруд. Проектування дерев’яних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 543. ДСТУ-Н-П Б В.2.6-158:2010 (EN 1996-1-2:2005, MOD). Конструкції будинків і споруд. Проектування кам’яних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 544. ДСТУ-Н-П Б В.2.6-159:2010 (EN 1994-1-2:2005, MOD). Конструкції будинків і споруд. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 545. ДБН В.2.6-160:2010. Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення (див. Зміни)
 546. ДБН В.2.6-160:2010. Зміна N 1. Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення
 547. ДБН В.2.6-161:2010. Конструкції будинків і споруд. Дерев’яні конструкції. Основні положення (втрачає чинність з 01.02.2018 р. – наказ від 06.06.2017 р. N 140)
 548. ДБН В.2.6-161:2017. Дерев’яні конструкції. Основні положення
 549. ДБН В.2.6-162:2010. Конструкції будинків і споруд. Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення
 550. ДБН В.2.6-163:2010. Конструкції будівель і споруд. Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу (втратив чинність – накази від 06.10.2014 N 167 та від 22.12.2014 N 364, N 365)
 551. ДБН В.2.6-163:2010. Поправка. Конструкції будівель і споруд.Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу
 552. ДСТУ Б В.2.6-164:2011. Конструкції будинків і споруд. Комплекти скління балконів і лоджій полівінілхлоридні. Загальні технічні умови
 553. ДБН В.2.6-165:2011. Конструкції будинків і споруд. Алюмінієві конструкції. Основні положення
 554. ДСТУ Б В.2.6-166:2011 (ГОСТ 25912.4-91, MOD). Арматурні і монтажно-стикові вироби залізобетонних плит для аеродромного покриття. Конструкція
 555. ДСТУ Б В.2.6-167:2011 (ГОСТ 8478-81, MOD). Сітки зварні для залізобетонних конструкцій. Технічні умови
 556. ДСТУ Б В.2.6-168:2011 (ГОСТ 10922-90, MOD). Арматурні та закладні вироби зварні, з’єднання зварні арматури та закладних виробів залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови
 557. ДСТУ Б В.2.6-169:2011 (ГОСТ 14098-91, MOD). (Скан). З’єднання зварні арматури та закладних виробів залізобетонних конструкцій. Типи, конструкції та розміри
 558. ДСТУ Б В.2.6-170:2011 (ГОСТ 17005-82, MOD). Конструкції дерев’яні клеєні. Метод визначення водостійкості клейових з’єднань
 559. ДСТУ Б В.2.6-171:2011 (ГОСТ 17580-82, MOD). Конструкції дерев’яні клеєні. Метод визначення стійкості клейових з’єднань до циклічних температурно-вологісних впливів
 560. ДСТУ Б В.2.6-172:2011 (ГОСТ 22406-77, MOD). Деталі і вироби з деревини для будівництва. Метод визначення умовної вологопроникності вологозахисних покриттів і просочувань
 561. ДСТУ Б В.2.6-173:2011 (ГОСТ 23279-85, MOD). Сітки арматурні зварні для залізобетонних конструкцій та виробів. Загальні технічні умови
 562. ДСТУ Б В.2.6-174:2011 (ГОСТ 24992-81, MOD). (Скан). Конструкції кам’яні. Метод визначення міцності зчеплення в кам’яній кладці
 563. ДСТУ Б В.2.6-175:2011 (ГОСТ 25884-83, MOD). Конструкції дерев’яні клеєні. Метод визначення міцності клейових з’єднань при пошаровому сколюванні
 564. ДСТУ Б В.2.6-176:2011 (ГОСТ 25885-83, MOD). Конструкції дерев’яні клеєні. Метод визначення міцності клейових з’єднань деревноплитних матеріалів з деревиною
 565. ДСТУ Б В.2.6-177:2011. Конструкції будівельні сталеві. Умовні позначення (марки)
 566. ДСТУ Б В.2.6-178:2011. Конструкції будівельні стінові. Метод визначення міцності зчеплення облицювальних плиток з основою
 567. ДСТУ Б В.2.6-179:2011 (ГОСТ 28786-90, MOD). Двері дерев’яні. Метод визначення опору впливу кліматичних факторів
 568. ДСТУ Б В.2.6-181:2011 (ГОСТ 31383:2008, NEQ). Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Методи випробувань
 569. ДСТУ Б В.2.6-182:2011 (ГОСТ 23858-79, MOD). З’єднання зварні стикові і таврові. Арматури залізобетонних конструкцій. Ультразвукові методи контролю якості. Правила приймання
 570. ДСТУ Б В.2.6-183:2011 (ГОСТ 31385-2008, NEQ). (Скан). Резервуари вертикальні циліндричні сталеві для нафти та нафтопродуктів. Загальні технічні умови (див. Поправку N 1)
 571. ДСТУ Б В.2.6-183:2011 (ГОСТ 31385-2008, NEQ). Поправка N 1. Резервуари вертикальні циліндричні сталеві для нафти та нафтопродуктів. Загальні технічні умови
 572. ДСТУ-Н Б В.2.6-184:2012. Конструкції з цільної і клеєної деревини. Настанова з проектування (втратив чинність – наказ від 01.07.2016 N 192)
 573. ДСТУ-Н Б В.2.6-185:2012. Настанова з проектування та виготовлення бетонних конструкцій з неметалевою композитною арматурою на основі базальто- і склоровінгу
 574. ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013. Настанова щодо захисту будівельних конструкцій будівель та споруд від корозії
 575. ДСТУ Б В.2.6-187:2013. Теплогідроізоляція монолітна пінополіуретанова, що напилюється. Загальні технічні умови
 576. ДСТУ-Н Б В.2.6-188:2013 (СН 441-72*, МОD). Настанова з проектування огорож майданчиків і ділянок підприємств, будинків і споруд
 577. ДСТУ Б В.2.6-189:2013. Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель
 578. ДСТУ Б В.2.6-189:2013. Зміна N 1. Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель
 579. ДСТУ-Н Б В.2.6-190:2013. Настанова з розрахункової оцінки показників теплостійкості та теплозасвоєння огороджувальних конструкцій
 580. ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013. Настанова з розрахункової оцінки повітропроникності огороджувальних конструкцій
 581. ДСТУ-Н Б В.2.6-192:2013. Настанова з розрахункової оцінки тепловологісного стану огороджувальних конструкцій
 582. ДСТУ Б В.2.6-193:2013. Захист металевих конструкцій від корозії. Вимоги до проектування
 583. ДСТУ Б В.2.6-194:2013. Сталеві конструкції. Опори повітряних ліній електропередавання, відкриті розподільні пристрої, лінії контактних мереж транспорту, антенні споруди зв’язку, річкові гідротехнічні .. (скасовано – наказ від 10.06.2014 N 167)
 584. ДСТУ Б В.2.6-195:2013. Конструкції стін із блоків з ніздрюватого бетону автоклавного тверднення. Загальні технічні умови
 585. ДСТУ-Н Б В.2.6-196:2014. Настанова з проектування залізобетонних балок. Розрахунок на вогнестійкість
 586. ДСТУ-Н Б В.2.6-197:2014. Настанова з проектування залізобетонних колон. Розрахунок на вогнестійкість
 587. ДБН В.2.6-198:2014. Сталеві конструкції. Норми проектування
 588. ДСТУ Б В.2.6-199:2014. Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до виготовлення
 589. ДСТУ Б В.2.6-200:2014. Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу
 590. ДБН В.2.6-220:2017. Покриття будівель і споруд
 591. ДСТУ Б В.2.6-200:2014. Поправка. Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу
 592. ДСТУ-Н Б В.2.6-201:2014. Настанова з проектування азбестоцементних конструкцій
 593. ДСТУ-Н Б В.2.6-202:2015. Настанова з проектування та улаштування конструкцій будівель із застосуванням виробів із ніздрюватого бетону автоклавного тверднення
 594. ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015. Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій
 595. ДСТУ Б В.2.6-204:2015. Розрахунок і конструювання армоцементних конструкцій будівель та споруд
 596. ДСТУ-Н Б В.2.6-205:2015. Настанова з проектування монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій будівель та споруд
 597. ДСТУ Б В.2.6-206:2015. Розрахунок і конструювання згинальних і стиснутих елементів сталезалізобетонних конструкцій будівель та споруд
 598. ДСТУ Б В.2.6-207:2015. Розрахунок і конструювання кам’яних та армокам’яних конструкцій будівель та споруд
 599. ДСТУ Б В.2.6-208:2015. Захист дерев’яних будівельних конструкцій від корозії. Класифікація агресивних середовищ
 600. ДСТУ Б В.2.6-209:2016. Шпали залізобетонні попередньо напружені для залізниць колії 1520 і 1435 мм. Технічні умови
 601. ДСТУ Б В.2.6-209:2016. Поправка. Шпали залізобетонні попередньо напружені для залізниць колії 1520 і 1435 мм. Технічні умови
 602. ДСТУ Б В.2.6-210:2016. Оцінка технічного стану сталевих будівельних конструкцій, що експлуатуються
 603. ДСТУ-Н Б В.2.6-211:2016. Проектування сталевих конструкцій. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 604. ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Настанова з виконання робіт із застосуванням сухих будівельних сумішей
 605. ДСТУ-Н Б В.2.6-213:2016. Настанова з проектування, улаштування та експлуатації індустріальних безрулонних дахів житлових та громадських будинків
 606. ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016. Настанова з улаштування та експлуатації дахів будинків, будівель і споруд
 607. ДСТУ Б В.2.6-215:2016. Розрахунок і конструювання сталезалізобетонних конструкцій з плитами по профільованим настилам
 608. ДСТУ Б В.2.6-216:2016. Розрахунок і конструювання з’єднувальних елементів сталезалізобетонних конструкцій
 609. ДСТУ-Н Б В.2.6-217:2016. Настанова з проектування будівельних конструкцій з цільної і клеєної деревини
 610. ДСТУ-Н Б В.2.6-218:2016. Настанова з проектування та виготовлення конструкцій з дисперсноармованого бетону
 611. ДСТУ-Н Б В.2.6-219:2016. Настанова з енергетичного маркування будівельних теплоізоляційних матеріалів та виробів (див. Поправку N 1)
 612. ДСТУ-Н Б В.2.6-219:2016. (Поправка N 1). Настанова з енергетичного маркування будівельних теплоізоляційних матеріалів та виробів
 613. ДБН В.2.6-31:2016. Теплова ізоляція будівель
 614. ДБН В.2.6-33:2018. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування
 615. ДСТУ Б В.2.6-36:2008. Зміна N 2. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови
 616. ДСТУ Б В.2.7-1-93. Фосфогіпс рядовий. Технічні умови.
 617. ДСТУ Б В.2.7-2-93. Фосфогіпс кондиційний для виробництва гіпсового в’яжучого та штучного гіпсового каменя. Технічні умови. (на українській та російській мові)
 618. ДСТУ Б В.2.7-3-93. Камінь гіпсовий штучний із фосфогіпсу. Технічні умови.
 619. ДСТУ Б В.2.7-4-93. В’яжуче гіпсове із фосфогіпсу. Технічні умови.
 620. ДСТУ Б В.2.7-5-93. Кахлі пічні. Технічні умови
 621. ДСТУ Б В.2.7-6-94. Черепиця бетонна. Технічні умови.
 622. ДСТУ Б В.2.7-6-94. Зміна N 1
 623. ДСТУ Б В.2.7-6-94. Поправки
 624. ДСТУ Б В.2.7-7:2008 (EN 771-3:2003, NEQ). Будівельні матеріали. Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови
 625. ДСТУ Б В.2.7-7-94. Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови ( Див. наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.09 N 277; від 14.08.09 N334)
 626. ДСТУ Б В.2.7-7-94. Зміна N 1 ( Див. наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.09 N 277; від 14.08.09 N334)
 627. ДСТУ Б В.2.7-7-94. Зміна N 2 ( Див. наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.09 N 277; від 14.08.09 N334)
 628. ДСТУ Б В.2.7-7-94. Поправки ( Див. наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.09 N 277; від 14.08.09 N334)
 629. ДСТУ Б В.2.7-8-94. Плити пінополістирольні. Технічні умови (не скасовано – наказ Мінрегіону від 28.09.12 N 493 із змінами) (діє до 01 січня 2020 року)
 630. ДСТУ Б В.2.7-8-94. Зміна N1 (не скасовано – наказ Мінрегіону від 28.09.12 N 493 із змінами)
 631. ДСТУ Б В.2.7-9-94. Сировина глиниста органо-мінеральна з відходів вуглевидобутку та вуглезбагачення для керамічних виробів. Технічні умови
 632. ДСТУ Б В.2.7-10-95. (ГОСТ 30062-93) Арматура стержньова для залізобетонних конструкцій. Вихрострумний метод контролю характеристик міцності
 633. ДСТУ Б В.2.7-11-94. Добавки для виробництва штучних пористих заповнювачів. Класифікація.
 634. ДСТУ Б В.2.7-12-94. Сировина для виробництва пористих заповнювачів. Класифікація
 635. ДСТУ Б В.2.7-13-95 (ГОСТ 26302-93). Скло. Методи визначення коефіцієнтів направленого пропускання і відбиття світла.
 636. ДСТУ Б В.2.7-14-94. Сировина глиниста для виробництва керамзитового гравію та піску. Технічні умови
 637. ДСТУ Б В.2.7-15-95. Вироби перлітобентонітові теплоізоляційні. Технічні умови
 638. ДСТУ Б В.2.7-16-95. Будівельні матеріали. Матеріали стінові кам’яні. Номенклатура показників якості
 639. ДСТУ Б В.2.7-17-95. Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови
 640. ДСТУ Б В.2.7-17-95. Зміна N 1
 641. ДСТУ Б В.2.7-17-95. Поправки
 642. ДСТУ Б В.2.7-18-95. Бетони легкі. Загальні технічні умови
 643. ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94). Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість. (діє до 01 січня 2020 року)
 644. ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94). Поправка у показники таблиці 1
 645. ДСТУ Б В.2.7-20-95. Будівельні матеріали. Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолюючій підоснові. Технічні умови
 646. ДСТУ Б.В.2.7-20-95. Поправка
 647. ДСТУ Б В.2.7-21:2013. Матеріали і вироби полівінілхлоридні багатошарові та одношарові для покриття підлог. Технічні умови
 648. ДСТУ Б В.2.7-21-95. Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы. Технические условия (скасовано – наказ від 01.08.2013 N 359 та від 06.11.2013 N 527)
 649. ДСТУ Б В.2.7-22-95. В’яжучі композиційні низькоактивні безклінкерні. Загальні технічні умови
 650. ДСТУ Б В.2.7-23-95. Розчини будівельні. Загальні технічні умови
 651. ДСТУ Б В.2.7-24-95. В’яжуче шлаколужне. Технічні умови (Скасовано – наказ Мінрегіонбуду України від 10.02.09р. N 65)
 652. ДСТУ Б В.2.7-25:2011. Будівельні матеріали. Бетони важкі лужні. Технічні умови
 653. ДСТУ Б В.2.7-25-95. Бетони важкі шлаколужні. Технічні умови (скасовано – наказ Мінрегіонбуду від 19.07.2011 N 75)
 654. ДСТУ Б В.2.7-26-95. Сировина глиниста. Метод визначення чутливості глин до сушіння
 655. ДСТУ Б В.2.7-27-95. Пісок із вапняків-черепашників для будівельних робіт. Технічні умови
 656. ДСТУ Б В.2.7-28-95. Черепиця керамічна. Технічні умови
 657. ДСТУ Б В.2.7-28-95. Зміна N 1
 658. ДСТУ Б В.2.7-29-95. Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація
 659. ДСТУ Б В.2.7-30:2013. Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні умови
 660. ДСТУ Б В.2.7-30-95. Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Технічні умови (втратив чинність з 01.01.2014 – наказ від 27.05.2013 N 217)
 661. ДБН В.2.7-31-95. Порядок визначення запасів родовищ піску та гравію (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 662. ДСТУ Б В.2.7-32-95. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови
 663. ДСТУ Б В.2.7-33-2001. Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція для будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів україни. Технічні умови
 664. ДСТУ Б В.2.7-34-2001. Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови
 665. ДСТУ Б В.2.7-35-95. Щебінь, пісок та щебеново-піщана суміш з доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Технічні умови
 666. ДСТУ Б В.2.7-36:2008. Будівельні матеріали. Цегла та камені стінові безцементні. Технічні умови
 667. ДСТУ Б В.2.7-36-95. Цегла та камені стінові безцементні. Технічні умови (Скасовано – наказ Мінрегіонбуду від 26.12.08 N 693; від 08.07 09 N277)
 668. ДСТУ Б В.2.7-36-95. Зміна N1 (Скасовано – наказ Мінрегіонбуду від 26.12.08 N 693; від 08.07 09 N277)
 669. ДСТУ Б В.2.7-37-95. Плити та вироби із природного каменю. Технічні умови (Див. накази Мінрегіонбуду від 02.04.08 N 148; від 06.01.11 N 2)
 670. ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17177-94). Матеріали і вироби теплоізоляційні. Методи випробувань
 671. ДСТУ Б В.2.7-39-95 (ГОСТ 5578-94). Щебінь і пісок із шлаків чорної та кольорової металургії для бетонів. Технічні умови
 672. ДСТУ Б В.2.7-42-97. Методи визначення водопоглинання густини і морозостійкості будівельних матеріалів і виробів
 673. ДСТУ Б В.2.7-42-97. Зміна N 1
 674. ДСТУ Б В.2.7-43-96. Бетони важкі. Технічні умови
 675. ДСТУ Б В.2.7-43-96. Зміна N 1. Бетони важкі. Технічні умови
 676. ДСТУ Б В.2.7-44-96. Зміна N 1
 677. ДСТУ Б В.2.7-44-96. Цементи. Відбір і підготовка проб
 678. ДСТУ Б В.2.7-45:2010. Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови
 679. ДСТУ Б В.2.7-45-96. Бетони ніздрюваті. Технічні умови (Замінено – наказ Мінрегіонбуду України від 29.01.2010 N 32)
 680. ДСТУ Б В.2.7-45:2010. Зміна N1. Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови
 681. ДСТУ Б В.2.7-45:2010. Зміна N2. Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови
 682. ДСТУ Б В.2.7-46:2010. Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови
 683. ДСТУ Б В.2.7-46-96. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови (Замінено – наказ Мінрегіонбуду України від 14.12.2010 N 493)
 684. ДСТУ Б В.2.7-46-96. Зміна N 1. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови
 685. ДСТУ Б В.2.7-46-96. Зміна N 2. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови
 686. ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95). Бетони. Методи визначення морозостiйкостi. Загальні вимоги
 687. ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95). Бетони. Базовий (перший) метод визначення морозостiйкостi
 688. ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95). Бетони. Прискоренi методи визначення морозостiйкостi при багаторазовому заморожуваннi та вiдтаваннi
 689. ДСТУ Б В.2.7-50-96 (ГОСТ 10060.3-95). Бетони. Дилатометричний метод прискореного визначення морозостiйкостi
 690. ДСТУ Б В.2.7-51-96 (ГОСТ 10060.4-95). Бетони. Cтруктурно-механiчний метод прискореного визначення морозостiйкостi
 691. ДСТУ Б В.2.7-52-96 (ГОСТ 18124-95). Будівельні матеріали. Листи азбестоцементні плоскі. Технічні умови
 692. ДСТУ Б В.2.7-53-96 (ГОСТ 30340-95). Поправка N1 (ДСТУ втратив чинність – наказ від 08.07.2014 N 189)
 693. ДСТУ Б В.2.7-53-96 (ГОСТ 30340-95). Національна зміна N 1. Будівельні матеріали. листи азбестоцементні хвилясті. Технічні умови (ДСТУ втратив чинність – наказ від 08.07.2014 N 189)
 694. ДСТУ Б В.2.7-56:2010. Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні зі скляного штапельного волокна. Технічні умови
 695. ДСТУ Б В.2.7-56-96 (ГОСТ 10499-95). Вироби теплоізоляційні зі скляного штапельного волокна. Технічні умови (Скасовано – наказ Мінрегіонбуду від 15.11.2010 N 445)
 696. ДСТУ Б В.2.7-57-96 (ГОСТ 30353-95). Підлоги. Метод випробування на стійкість до ударних дій
 697. ДСТУ Б В.2.7-58-97 (ГОСТ 30246-94). Прокат тонколистовий рулонний із захисно-декоративним лакофарбовим покриттям для будівельних конструкцій. Технічні умови
 698. ДСТУ Б В.2.7-59-97. Блоки із природного каменю для виробництва облицювальних виробів. Загальні технічні умови (Див. накази Мінрегіонбуду від 02.04.08 N 148; від 06.01.11 N 2)
 699. ДСТУ Б В.2.7-60-97. Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Класифікація
 700. ДСТУ Б В.2.7-61:2008 (EN 771-1:2003, NEQ). Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові та лицьові. Технічні умови
 701. ДСТУ Б В.2.7-61:2008. Зміна N 1.Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові та лицьові. Технічні умови (ЕN 771-1:2003, NEQ)
 702. ДСТУ Б В.2.7-61-97. Цегла та камені керамічні рядові лицьові. Технічні умови (Див. накази Мінрегіонбуду України від 25.12.08 N 639; від 08.07.09 N 277; від 14.08.09 N334)
 703. ДСТУ Б В.2.7-61-97. Зміна N 1 (Див. накази Мінрегіонбуду України від 25.12.08 N 639; від 08.07.09 N 277; від 14.08.09 N334)
 704. ДСТУ Б В.2.7-61-97. Поправка N1 (Див. накази Мінрегіонбуду України від 25.12.08 N 639; від 08.07.09 N 277; від 14.08.09 N334)
 705. ДСТУ Б В.2.7-62-97 (ГОСТ 25226-96). Національна зміна N 1. Будівельні матеріали. Щебінь і пісок перлітові для виробництва спученого перліту. Технічні умови
 706. ДБН В.2.7-63-97. Будівельні матеріали. Застосування в будівництві і будіндустрії гранульованих шлаків і шлакопемзових відсівів феросплавного виробництва (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 707. ДБН В.2.7-64-97. Правила застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах (Скасовано – накази Мінрегіонбуду від 26.12.08 N680; від 30.09.09 N399)
 708. ДСТУ Б В.2.7-65-97. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Класифікація (Скасовано – накази Мінрегіонбуду від 26.12.08 N679; від 30.09.09 N399)
 709. ДСТУ Б В.2.7-66-98. Будівельні матеріали. Цементи. Номенклатура показників якості
 710. ДСТУ Б В.2.7-68-98 (ГОСТ 30548-97). Полотна неткані (підоснова) для лінолеуму. Методи випробувань. Поправка
 711. ДСТУ Б В.2.7-69-98 (ГОСТ 30459-96). Добавки для бетонів. Методи визначення ефективності
 712. ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97). Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань
 713. ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97). Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань. Поправка
 714. ДСТУ Б В.2.7-72-98 (ГОСТ 8269.1-97). Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа
 715. ДСТУ Б В.2.7-73-98. Труби поліетиленові для подачі горючих газів. Технічні умови
 716. ДСТУ Б В.2.7-73-98. Поправки
 717. ДСТУ Б В.2.7-73-98. Поправка зміни N 1
 718. ДСТУ Б В.2.7-73-98. Зміна N 1
 719. ДСТУ Б В.2.7-74-98. Крупные заполнители природные, из отходов промышленности, искусственные для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Классификация
 720. ДСТУ Б В.2.7-75-98. Щебень и гравий плотные природные для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Технические условия
 721. ДСТУ Б В.2.7-76-98. Песок для строительных пород из отсевов дробления скальных горных пород горно-обогатительных комбинатов Украины. Технические условия
 722. ДСТУ Б В.2.7-77-98. Мастики герметизирующие бутилкаучуковые. Технические условия
 723. ДСТУ Б В.2.7-78-98. Матеріал герметизуючий бутилрегенератний. Технічні умови
 724. ДСТУ Б В.2.7-79-98. Мастики гидроизоляционные бутилкаучуковые и битумно-бутилкаучуковые. Технические условия
 725. ДСТУ Б В.2.7-80:2008. Будівельні матеріали. Цегла та камені силікатні. Технічні умови
 726. ДСТУ Б В.2.7-80-98. Цегла та камені силікатні. Технічні умови (Скасовано – наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.09 N 277)
 727. ДСТУ Б В.2.7-81-98. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения показателя сцепления с поверхностью стекла и каменных материалов.
 728. ДСТУ Б В.2.7-81-98. Зміна N1. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения показателя сцепления с поверхностью стекла и каменных материалов.
 729. ДСТУ Б В.2.7-82:2010. Будівельні матеріали. В’яжучі гіпсові. Технічні умови
 730. ДСТУ Б В.2.7-82-99. В’яжучі гіпсові. Технічні умови (українською та російською мовами)(скасований – наказ Мінрегіонбуду від 18.08.10 N319)
 731. ДСТУ Б В.2.7-83:2014. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань
 732. ДСТУ Б В.2.7-83-99 (ГОСТ 2678-94). Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні (скасовано – наказ від 24 березня 2014 р. N 84)
 733. ДСТУ Б В.2.7-84-99 (ГОСТ 26589-94). Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань
 734. ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94). Цементи сульфатостійкі. Технічні умови.
 735. ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94). Зміна N 1. (Цементи сульфатостійкі. Технічні умови)
 736. ДСТУ Б В.2.7-86-99 (ГОСТ 26798.1-96). Цементи тампонажні. Методи випробувань
 737. ДСТУ Б В.2.7-87-99 (ГОСТ 26798.2-96). Цементи тампонажні типів I-G та I-H. Методи випробувань
 738. ДСТУ Б В.2.7-88-99 (ГОСТ 1581-96). Портландцементи тампонажні. Технічні умови
 739. ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98). Матеріали на основі органічних в’яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань. (Втратив чинність частково- наказ від 30.12.2015 року N 343). (Відновлено у частині розділу 28 – наказ УНДНЦС
 740. ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98). Зміна N 1
 741. ДСТУ Б В.2.7-90:2011. Вапно будівельне. Технічні умови
 742. ДСТУ Б В.2.7-90-99. Вапно будівельне. Технічні умови (скасовано – наказ Міерегіону від 30.12.11 N 410)
 743. ДСТУ Б В.2.7-91-99. В’яжучі мінеральні. Класифікація
 744. ДСТУ Б В.2.7-92-99. Суміші бетонні і цементобетони дорожні на вапнякових заповнювачах. Технічні умови
 745. ДСТУ Б В.2.7-93-2000. Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену.Технічні умови (Скасовано – наказ Мінрегіонбуду Ураїни N 26 від 21.01.2008р.)
 746. ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93). Вата мінеральна. Технічні умови (скасовано – наказ від 17.06.2016 р. N 166)
 747. ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97). Листи гіпсокартонні. Технічні умови. Поправка
 748. ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97). Листи гіпсокартонні. Технічні умови
 749. ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94). Суміші бетонні. Технічні умови
 750. ДСТУ Б В.2.7-97-2000 (ГОСТ 9573-96). Изделия из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия (скасовано – наказ від 17.06.2016 р. N 166)
 751. ДСТУ Б В.2.7-98-2000 (ГОСТ 21880-94). Мати прошивні із мінеральної вати теплоізоляційні. Технічні умови (скасовано – наказ від 17.06.2016 р. N 166; замінено на ДСТУ Б В.2.7-317:2016)
 752. ДСТУ Б В.2.7-99-2000 (ГОСТ 22950-95). Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия (скасовано – наказ від 17.06.2016 р. N 166)
 753. ДСТУ Б В.2.7-100-2000 (ГОСТ 25094-94). Добавки активні мінеральні для цементів. Методи випробувань
 754. ДСТУ Б В.2.7-101-2000 (ГОСТ 30547-97). Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови
 755. ДСТУ Б В.2.7-101-2000 (ГОСТ 30547-97). Зміна N 1 (міждержавна)
 756. ДСТУ Б В.2.7-102-2000. Строительные материалы. Щебень и песок декоративные из скальных горных пород горно-обогатительных комбинатов и шахт Украины. Технические условия
 757. ДСТУ Б В.2.7-103-2000 (ГОСТ 30307-95). Мастики строительные полимерные клеящие латексные. Технические условия
 758. ДСТУ Б В.2.7-104-2000. Камінь і щебінь гіпсові і гіпсоангідритові для виробництва в’яжучих матеріалів. Технічні умови.
 759. ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99). Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі
 760. ДСТУ Б В.2.7-106-2001. Герметизуючі нетверднучі полімерні матеріали Бутепрол-2М, Тегерон. Технічні умови
 761. ДСТУ Б В.2.7-107-2001 (ГОСТ 24866-99). Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні умови (Скасовано – наказ Мінрегіонбуду Украини від 08.07.09 N277)
 762. ДСТУ Б В.2.7-107:2008. Будівельні матеріали. Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні умови (втратив чинність – наказ наказ від 07 серпня 2013 р. N 367)
 763. ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000). Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови
 764. ДСТУ Б В.2.7-109-2001. Породи карбонатні для виробництва вапна. Технічні умови
 765. ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000). Скло загартоване будівельне. Технічні умови
 766. ДСТУ Б В.2.7-111-2001. Плиты гипсовые для перегородок и внутренней облицовки стен. Технические условия
 767. ДСТУ Б В.2.7-111-2001. Зміна N1. Плити гіпсові для перегородок та внутрішнього облицювання стін. Технічні умови
 768. ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Цементы. Общие технические условия (на русском языке)
 769. ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Цементи. Загальні технічні умови (українською мовою)
 770. ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Зміна N 1. Цементи. Загальні технічні умови.
 771. ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Зміна N 2. Цементи. Загальні технічні умови
 772. ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Зміна N З. Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови
 773. ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Поправки
 774. ДСТУ Б В.2.7-113-2002 (ГОСТ 25945-98). Матеріали і вироби полімерні будівельні герметизуючі нетвердкі. Методи випробувань
 775. ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000). Суміші бетонні. Методи випробувань
 776. ДСТУ Б В.2.7-115-2002 (ГОСТ 30733-2000). Скло з низькоемісійним твердим покриттям. Технічні умови
 777. ДСТУ Б В.2.7-116-2002 (ГОСТ 30740-2000). Матеріали герметизуючі для швів аеродромних покриттів. Загальні технічні умови
 778. ДСТУ Б В.2.7-117-2002 (ГОСТ 6787-2001). Плитки керамічні для підлог. Технічні умови (Отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N 422)
 779. ДСТУ Б В.2.7-118-2002 (ГОСТ 27180-2001). Плитки керамічні. Методи випробувань (Отменен – приказы Минрегиона от 30.12.11 N 422; от 12.06.12 N300)
 780. ДСТУ Б В.2.7-119:2011. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови
 781. ДСТУ Б В.2.7-119:2011. Зміна N 1. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови
 782. ДСТУ Б В.2.7-120-2003. Добавки енергозберігаючі для керамічних будівельних виробів. Загальні технічні вимоги
 783. ДСТУ Б В.2.7-121-2003. Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови (втратив чинність – наказ від 27.05.2014 N 153)
 784. ДСТУ Б В.2.7-121:2014. Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови
 785. ДСТУ Б В.2.7-121:2014. Зміна N 1. Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови
 786. ДСТУ Б В.2.7-122-2003 (ГОСТ 111-2001). Стекло листовое. Технические условия (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 19.11.09 N502)
 787. ДСТУ Б В.2.7-122:2009 (ЕN 572:2004, NЕQ). Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні умови
 788. ДСТУ Б В.2.7-123-2004 (ГОСТ 30826-2001). Будівельні матеріали. Скло багатошарове будівельного призначення Технічні умови
 789. ДСТУ Б В.2.7-124-2004. Будівельні матеріали. Цемент для будівельних розчинів. Технічні умови
 790. ДСТУ Б В.2.7-124-2004. Зміна N 1. Будівельні матеріали. Цемент для будівельних розчинів. Технічні умови
 791. ДСТУ Б В.2.7-125:2006. Будівельні матеріали. Матеріали з маломіцних вапняків для дорожніх робіт. Технічні умови (Замінено з 01.01.2019 на ДСТУ 8771:2018)
 792. ДСТУ Б В.2.7-126:2011. Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови
 793. ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови (Скасовані – наказ Мінрегіонбуду України від 27.05.11 N 55)
 794. ДСТУ Б В.2.7-127:2006. Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови (втратив чинність з 01.07.2016 – наказ від 10.08.2015 N 191)
 795. ДСТУ Б В.2.7-127:2015. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови
 796. ДСТУ Б В.2.7-127:2006. Зміна N 1. Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови
 797. ДСТУ Б В.2.7-127:2006. Зміна N 2. Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови
 798. ДСТУ Б В.2.7-127:2015. Зміна N 1. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови
 799. ДСТУ Б В.2.7-128:2006. Будівельні матеріали. Добавки активні мінеральні та добавки-навповнювачі до цементу. Технічні умови
 800. ДСТУ Б В.2.7-128:2006. Зміна N 1. Будівельні матеріали. Добавки активні мінеральні та добавки-навповнювачі до цементу. Технічні умови
 801. ДСТУ Б В.2.7-129:2006. Будівельні матеріали. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови (скасовано – наказ від 22.04.2013 N 331)
 802. ДСТУ Б В.2.7-129:2013. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови
 803. ДСТУ Б В.2.7-130:2007. Будівельні матеріали. Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови
 804. ДСТУ Б В.2.7-130:2007. Зміна N1. Будівельні матеріали. Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови
 805. ДСТУ Б В.2.7-131:2007. Будівельні матеріали. Пісок кварцовий. Технічні умови
 806. ДСТУ Б В.2.7-132:2007. Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Номенклатура показників
 807. ДСТУ Б В.2.7-133:2007. Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні отвердіваючі однокомпонентні. Методи випробування
 808. ДСТУ Б В.2.7-134:2007. Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Методи випробування
 809. ДСТУ Б В.2.7-135:2007. Будівельні матеріали. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови
 810. ДСТУ Б В.2.7-135:2007. Зміна N 1. Будівельні матеріали. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови
 811. ДСТУ Б В.2.7-136:2007. Будівельні матеріали. Матеріали для заливки швів і тріщин покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні вимоги
 812. ДСТУ Б В.2.7-136:2016. Матеріали для герметизації швів і тріщин в покриттях доріжних одягів автомобільних доріг. Загальні технічні вимоги
 813. ДСТУ Б В.2.7-137:2008. Будівельні матеріали. Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови
 814. ДСТУ Б В.2.7-137:2008. Зміна N1. Будівельні матеріали. Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови
 815. ДСТУ Б В.2.7-137:2008. Зміна N2. Будівельні матеріали. Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови
 816. ДСТУ Б В.2.7-138:2007 (ГОСТ 22856-89, МОD). Будівельні матеріали. Щебінь, гравій та пісок декоративні з природного каменю. Технічні умови
 817. ДСТУ Б В.2.7-139:2007 (ЕN 1304:1998, МОD). Будівельні матеріали. Черепиця полімерпіщана. Технічні умови
 818. ДСТУ Б В.2.7-140:2007 (EN 1451-1:1998, MOD). Будівельні матеріали. Труби з поліпропілену та фасонні вироби до них для внутрішньої каналізації будинків і споруд. Технічні умови
 819. ДСТУ Б В.2.7-141:2007. Будівельні матеріали. Труби з непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для холодного водопостачання. Технічні умови
 820. ДСТУ Б В.2.7-142:2007 (ISO/DIS 15877:2006, EN ISO 1452:1999, MOD). Труби з хлорованого полівінілхлориду (хпвх) та фасонні вироби до них для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови
 821. ДСТУ Б В.2.7-143:2007 (EN ISO 15875-2:2003, MOD). Будівельні матеріали. Труби зі структурованого поліетилену для холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови
 822. ДСТУ Б В.2.7-144:2007 (EN ISO 15874-2: 2003, MOD). Будівельні матеріали. Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену. Технічні умови
 823. ДСТУ Б В.2.7-145:2008. Будівельні матеріали. Вироби бетонні тротуарні неармовані. Технічні умови
 824. ДСТУ Б В.2.7-146:2008. Будівельні матеріали. Вироби полівінілхлоридні погонажні. Загальні технічні умови
 825. ДСТУ Б В.2.7-147:2008 (EN 12371:2001, MOD). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення морозостійкості (Див. зміни – накази Мінрегіонбуду від 02.04.08 N148; від 06.01.11 N2)
 826. ДСТУ Б В.2.7-148:2008 (EN 572:2004, NEQ). Будівельні матеріали. Скло листове армоване. Технічні умови
 827. ДСТУ Б В.2.7-149:2008. Будівельні матеріали. Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт. Технічні умови
 828. ДСТУ Б В.2.7-150:2008. Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (Монтажні піни). Загальні технічні умови
 829. ДСТУ Б В.2.7-151:2008 (EN12201-2:2003, MOD). Будівельні матеріали. Труби поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови (див. зміни)
 830. ДСТУ Б В.2.7-151:2008 (EN12201-2:2003, MOD). Зміна N 1. Будівельні матеріали. Труби поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови
 831. ДСТУ Б В.2.7-152:2008 (EN 13161:2001, MOD). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення границі міцності при згині під постійним моментом
 832. ДСТУ Б В.2.7-153:2008 (EN 14066:2003, MOD). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення опору старінню через тепловий удар
 833. ДСТУ Б В.2.7-154:2008 (EN 14157:2004, MOD). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення стійкості до стирання
 834. ДСТУ Б В.2.7-155:2008 (EN 14231:2003, MOD). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення опору ковзанню з використанням маятникового дослідного приладу
 835. ДСТУ Б В.2.7-156:2008 (EN 572:2004, NEQ). Будівельні матеріали. Скло листове узорчате. Технічні умови
 836. ДСТУ Б В.2.7-157:2008 /ДСТУ Б В.2.7-157:2011 (ГОСТ 10832-2009)/. Будівельні матеріали. Пісок і щебінь перлітові спучені. Технічні умови (Див. наказ Мінрегіонбуду від 26.01.2011 N 16)
 837. ДСТУ Б В.2.7-158:2008 (ISO 11600:2002, MOD). Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні. Класифікація. Загальні технічні вимоги
 838. ДСТУ Б В.2.7-159:2008 (EN 685:1995, NEQ). Будівельні матеріали. Матеріали та вироби полімерні для покриття підлог. Класифікація
 839. ДСТУ Б В.2.7-160:2008. Будівельні матеріали. Лінолеум полівінілхлоридний на тканинній підоснові. Технічні умови (EN 650:1996, NEQ)
 840. ДСТУ Б В.2.7-161:2008. Будівельні матеріали. Плити декоративні на основі природного каменю. Технічні умови
 841. ДСТУ Б В.2.7-162:2008. Будівельні матеріали. Вироби паперово-шаруваті декоративні. Номенклатура показників
 842. ДСТУ Б В.2.7-163:2008. Будівельні матеріали. Плити бетонні фасадні. Технічні умови
 843. ДСТУ Б В.2.7-164:2008. Будівельні матеріали. Вироби з ніздрюватих бетонів теплоізоляційні. Технічні умови
 844. ДСТУ Б В.2.7-164:2008. Зміна N 2. Будівельні матеріали. Вироби з ніздрюватих бетонів теплоізоляційні. Технічні умови
 845. ДСТУ Б В.2.7-164:2008. Зміна N 1. Будівельні матеріали. Вироби з ніздрюватих бетонів теплоізоляційні. Технічні умови
 846. ДСТУ Б В.2.7-165:2008 (EN ISO 12571:2000, NEQ). Будівельні матеріали. Методи визначення гігроскопічної сорбції будівельних матеріалів та виробів
 847. ДСТУ Б В.2.7-166:2008. Будівельні матеріали. Щебінь і пісок із пористих гірських порід. Технічні умови
 848. ДСТУ Б В.2.7-167:2008 (EN 13162:2001, NEQ). Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв’язуючому. Загальні технічні умови
 849. ДСТУ Б В.2.7-168:2008 (EN 13166:2001, NEQ). Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні з пінофенопласту. Технічні умови
 850. ДСТУ Б В 2.7-169:2008 (EN 13162:2001, NEQ). Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати ламельні. Технічні умови
 851. ДСТУ Б В.2.7-170:2008. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності
 852. ДСТУ Б В.2.7-170:2008. Зміна N1. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності
 853. ДСТУ Б В.2.7-171:2008 (EN 934-2:2001, NEQ). Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови
 854. ДСТУ Б В.2.7-172:2008 (EN 480-10:1996, NEQ). Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань. Визначення вмісту водорозчинного хлориду
 855. ДСТУ Б В.2.7-173:2008 (EN 480-12:1997, NEQ). Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань. Визначення вмісту лугу в добавках
 856. ДСТУ Б В.2.7-174:2008 (EN 480-6:1996, NEQ). Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань. Аналіз методом інфрачервоної спектроскопії
 857. ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008. Будівельні матеріали. Настанова щодо застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах
 858. ДСТУ Б В.2.7-176:2008 (EN 206-1:2000, NEQ). Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови
 859. ДСТУ Б В.2.7-177:2009. Будівельні матеріали. Перехідники “поліетилен-сталь” для газопроводів із поліетиленових труб. Технічні умови
 860. ДСТУ Б В.2.7-178:2009 (EN 12201-3:2003, MOD). Будівельні матеріали. Деталі з’єднувальні для водопроводів із поліетиленових труб. Технічні умови
 861. ДСТУ Б В.2.7-179:2009 (EN 1555-3:2002, MOD). Будівельні матеріали. Деталі з’єднувальні для газопроводів із поліетиленових труб. Технічні умови
 862. ДСТУ Б В.2.7-181:2009. Будівельні матеріали. Цементи лужні. Технічні умови
 863. ДСТУ Б В.2.7-181:2009. Зміна N 1. Будівельні матеріали. Цементи лужні. Технічні умови
 864. ДСТУ Б В.2.7-182:2009. Будівельні матеріали. Методи визначення терміну ефективної експлуатації та теплопровідності будівельних ізоляційних матеріалів у розрахункових та стандартних умовах
 865. ДСТУ Б В.2.7-183:2009. Будівельні матеріали. Матеріали та вироби будівельні звукопоглинальні і звукоізоляційні. Класифікація й загальні технічні вимоги
 866. ДСТУ Б В.2.7-184:2009. Будівельні матеріали. Матеріали звукоізоляційні і звукопоглинальні. Методи випробувань
 867. ДСТУ Б В.2.7-185:2009. Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення нормальної густоти, строків тужавлення та рівномірності зміни об’єму
 868. ДСТУ Б В.2.7-186:2009. Будівельні матеріали. Цементи. Метод визначення водовідділення
 869. ДСТУ Б В.2.7-187:2009. Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення міцності на згин і стиск
 870. ДСТУ Б В.2.7-188:2009. Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення тонкості помелу
 871. ДСТУ Б В.2.7-189:2009. Будівельні матеріали. Пісок стандартний для випробувань цементів. Технічні умови
 872. ДСТУ Б В.2.7-190:2009. Будівельні матеріали. Вироби волокнистоцементні. Номенклатура показників
 873. ДСТУ Б В.2.7-191:2009. Будівельні матеріали. Вироби паркетні. Номенклатура показників
 874. ДСТУ Б В.2.7-192:2009. Будівельні матеріали. Матеріали будівельні нерудні і заповнювачі для бетону пористі. Номенклатура показників
 875. ДСТУ Б В.2.7-193:2009. Будівельні матеріали. Матеріали в’яжучі: гіпс, вапно і композиції на їх основі. Номенклатура показників
 876. ДСТУ Б В.2.7-194:2009. Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні будівельні. Номенклатура показників
 877. ДСТУ Б В.2.7-195:2009. Будівельні матеріали. Матеріали і вироби теплоізоляційні. Номенклатура показників
 878. ДСТУ Б В.2.7-196:2009. Будівельні матеріали. Матеріали клеючі полімерні для оздоблення та облицювання. Номенклатура показників
 879. ДСТУ Б В.2.7-197:2009. Будівельні матеріали. Матеріали облицювальні із природного каменю та блоки для їх виготовлення. Номенклатура показників
 880. ДСТУ Б В.2.7-198:2009. Будівельні матеріали. Матеріали оздоблювальні та вироби облицювальні полімерні. Номенклатура показників
 881. ДСТУ Б В.2.7-199:2009. Будівельні матеріали. Плити деревно-волокнисті. Номенклатура показників
 882. ДСТУ Б В.2.7-200:2009. Будівельні матеріали. Скло та вироби будівельного призначення зі скла. Номенклатура показників
 883. ДСТУ Б В.2.7-201:2009. Будівельні матеріали. Труби чавунні та пластмасові каналізаційні, фасонні частини до них та муфти чавунні для азбестоцементних напірних труб. Номенклатура показників
 884. ДСТУ Б В.2.7-202:2009. Будівельні матеріали. Цементи та матеріали цементного виробництва. Методи хімічного аналізу
 885. ДСТУ Б В.2.7-203:2009. Будівельні матеріали. Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт. Технічні умови
 886. ДСТУ Б В.2.7-204:2009. Будівельні матеріали. Щебінь із природного каменю для баластного шару залізничної колії. Технічні умови
 887. ДСТУ Б В.2.7-205:2009. Будівельні матеріали. Золи-виносу теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови
 888. ДСТУ Б В.2.7-206:2009. Будівельні матеріали. Сировина для виробництва піску, гравію та щебеню із гравію для будівельних робіт. Технічні умови
 889. ДСТУ Б В.2.7-207:2009. Будівельні матеріали. Матеріали щебеневі, гравійні та піщані, оброблені неорганічними в’яжучими. Технічні умови
 890. ДСТУ Б В.2.7-208:2009. Будівельні матеріали. Баласт гравійний та гравійно-піщаний для залізничної колії. Технічні умови
 891. ДСТУ Б В.2.7-209:2009. Будівельні матеріали. Щебінь з доменного шлаку для виробництва мінеральної вати. Технічні умови
 892. ДСТУ Б В.2.7-210:2009. Будівельні матеріали. Матеріали з відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови (скасовано – наказ Мінрегіонбуду від 19.11.2010 N463)
 893. ДСТУ Б В.2.7-210:2010. Будівельні матеріали. Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови
 894. ДСТУ Б В.2.7-211:2009. Будівельні матеріали. Суміші золошлакові теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови
 895. ДСТУ Б В.2.7-212:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення стираності
 896. ДСТУ Б В.2.7-213:2009. Будівельні матеріали. Бетони хімічно стійкі. Методи випробувань
 897. ДСТУ Б В.2.7-214:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками
 898. ДСТУ Б В.2.7-215:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Правила підбору складу
 899. ДСТУ Б В.2.7-216:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення деформацій усадки та повзучості
 900. ДСТУ Б В.2.7-217:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення призмовоі міцності, модуля пружності і коефіцієнта Пуассона
 901. ДСТУ Б В.2.7-218:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи випробування на витривалість
 902. ДСТУ Б В.2.7-219:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Метод прискореного визначення міцності на стиск
 903. ДСТУ Б В.2.7-220:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю
 904. ДСТУ Б В.2.7-221:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Класифікація і загальні технічні вимоги
 905. ДСТУ Б В.2.7-222:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Радіоізотопний метод визначення середньої густини
 906. ДСТУ Б В.2.7-223:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за зразками, відібраними з конструкцій
 907. ДСТУ Б В.2.7-224:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Правила контролю міцності
 908. ДСТУ Б В.2.7-225:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Метод визначення тепловиділення при твердненні
 909. ДСТУ Б В.2.7-226:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності
 910. ДСТУ Б В.2.7-227:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення характеристик тріщиностійкості (в’язкості руйнування) при статичному навантаженні
 911. ДСТУ Б В.2.7-228:2009 (ГОСТ 31364-2007, MOD). Будівельні матеріали. Скло з низькоемісійним м’яким покриттям. Технічні умови
 912. ДСТУ Б В.2.7-229:2010 (EN 1926:2006, MOD). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення міцності при стиску
 913. ДСТУ Б В.2.7-230:2010 (EN 12407:2007, MOD). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Петрографічний аналіз
 914. ДСТУ Б В.2.7-231:2010 (EN 1936:2006, MOD). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. визначення дійсної густини, об’ємної щільності, загальної та відкритої пористості
 915. ДСТУ Б В.2.7-232:2010. Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань
 916. ДСТУ Б В.2.7-233:2010. Будівельні матеріали. Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови
 917. ДСТУ Б В.2.7-234:2010. Будівельні матеріали. Матеріали рулонні бітумні та бітумно-полімерні на скловолокнистій основі покрівельні і гідроізоляційні. Технічні умови
 918. ДСТУ Б В.2.7-235:2010. Будівельні матеріали. Фасонні елементи з мінеральної вати для ізоляції трубопроводів. Технічні умови
 919. ДСТУ Б В.2.7-236:2010. Будівельні матеріали. Мастики на основі бітуму покрівельні та ізоляційні гарячі. Технічні умови
 920. ДСТУ Б В.2.7-237:2010 (ГОСТ 6665-91, MOD). Будівельні матеріали. Камені бетонні і залізобетонні бортові. Технічні умови
 921. ДСТУ Б В.2.7-238:2010 (ГОСТ 17608-91, MOD). (Скан). Будівельні матеріали. Плити бетонні тротуарні. Технічні умови
 922. ДСТУ Б В.2.7-239:2010 (EN 1015-11:1999, NEQ). Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Методи випробувань
 923. ДСТУ Б В.2.7-241:2010. Будівельні матеріали. Камінь бутовий. Технічні умови
 924. ДСТУ Б В.2.7-242:2010. Будівельні матеріали. Прокладки ущільнювальні для вікон і дверей. Загальні технічні умови
 925. ДСТУ Б В.2.7-243:2010. Будівельні матеріали. Вироби паркетні. паркет планковий. Технічні умови
 926. ДСТУ Б В.2.7-244:2010. Будівельні матеріали. Вироби з деревини і деревинних матеріалів. Покриття лакофарбові. Класифікація і познаки (чинність скасована з 01.02.2022 згідно з наказом від 20.01.2022 № 16)
 927. ДСТУ Б В.2.7-245:2010. Будівельні матеріали. Вироби керамічні клінкерні. Технічні умови
 928. ДСТУ Б В.2.7-246:2010. Будівельні матеріали. Камені бортові і стінові з гірських порід. Технічні умови
 929. ДСТУ Б В.2.7-247:2010. Будівельні матеріали. Порошок мінеральний для сумішей асфальтобетонних та органо-мінеральних дорожніх. Методи випробувань
 930. ДСТУ Б В.2.7-248:2011 (ГОСТ 8462-85, MOD). Матеріали стінові. Методи визначення границь міцності при стиску і згині
 931. ДСТУ Б В.2.7-249:2011 (ГОСТ 20910-90, MOD). Бетони жаростійкі. Технічні умови
 932. ДСТУ Б В.2.7-250:2011 (ГОСТ 21718-84, MOD). Матеріали будівельні. Діелькометричнии метод вимірювання вологості
 933. ДСТУ Б В.2.7-251:2011 (ГОСТ 23250-78, MOD). Матеріали будівельні. Метод визначення питомої теплоємності
 934. ДСТУ Б В.2.7-252:2011 (ГОСТ 24332-88, MOD). Цегла та камені силікатні. Ультразвуковий метод визначення міцності на стиск
 935. ДСТУ Б В.2.7-253:2011 (ГОСТ 25898-83, MOD). Матеріали та вироби будівельні. Методи визначення опору паропроникності
 936. ДСТУ-Н Б В.2.7-254:2012. (Скан). Приготування та застосування дорожніх бітумів, модифікованих адгезіиними добавками на основі катіонних поверхнево-активних речовин
 937. ДСТУ Б В.2.7-255:2011 (ГОСТ 474- 90, MOD). Цегла кислототривка. Технічні умови
 938. ДСТУ Б В.2.7-256:2011 (ГОСТ 961-89, MOD). Плитки кислототривкі і термокислототривкі керамічні. Технічні умови
 939. ДСТУ Б В.2.7-257:2011 (ГОСТ 965-89, MOD). Портландцементи білі.Технічні умови
 940. ДСТУ Б В.2.7-258:2011 (ГОСТ 969-91, MOD). Цементи глиноземисті та високоглиноземисті. Технічні умови
 941. ДСТУ Б В.2.7-259:2011 (ГОСТ 3135-82, MOD). Картон покрівельний. Технічні умови
 942. ДСТУ Б В.2.7-260:2011 (ГОСТ 2697-83, MOD). Пергамін покрівельний. Технічні умови
 943. ДСТУ Б В.2.7-261:2011 (ГОСТ 3476-74, MOD). Шлаки доменні та електротермофосфорні гранульовані для виробництва цементів. Технічні умови (скасовано – наказ від 18.12.2014 N 356)
 944. ДСТУ Б В.2.7-262:2011 (ГОСТ 7415-86, MOD). Гідроізол. Технічні умови
 945. ДСТУ Б В.2.7-264:2011 (ГОСТ 9758-86, MOD). Заповнювачі пористі неорганічні для будівельних робіт. Методи випробувань
 946. ДСТУ Б В.2.7-265:2011 (ГОСТ 10923-82, MOD). Руберойд. Технічні умови
 947. ДСТУ Б В.2.7-266:2011 (ГОСТ 11052-74, MOD). Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний. Технічні умови
 948. ДСТУ Б В.2.7-268:2011 (ГОСТ 15825-80, MOD). Портландцемент кольоровий. Технічні умови
 949. ДСТУ Б В.2.7-269:2011 (ГОСТ 16914-71, MOD). Лінолеум гумовий багатошаровий – релін. Технічні умови
 950. ДСТУ Б В.2.7-270:2011 (ГОСТ 18623-82, MOD). Плитки керамічні литі та килими з них. Технічні умови
 951. ДСТУ Б В.2.7-271:2011 ГОСТ 19222-84, MOD). Арболіт та вироби з нього. Загальні технічні умови
 952. ДСТУ Б В.2.7-272:2011 (ГОСТ 20429-84, MOD). Фольгоізол. Технічні умови
 953. ДСТУ Б В.2.7-273:2011 (ГОСТ 23732-79, MOD). Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови
 954. ДСТУ Б В.2.7-274:2011 (ГОСТ 24640-91, MOD). Добавки для цементів. Класифікація
 955. ДСТУ Б В.2.7-275:2011 (ГОСТ 24748-81, MOD). Вироби вапняно-кремнеземисті теплоізоляційні. Технічні умови
 956. ДСТУ Б В.2.7-276:2011 (ГОСТ 25609-83, MOD). Матеріали полімерні рулонні і плиткові для підлог. Метод визначення показника теплозасвоєння
 957. ДСТУ Б В.2.7-277:2011 (ГОСТ 26816-86, MOD). Плити цементностружкові. Технічні умови
 958. ДСТУ Б В.2.7-278:2011 (ГОСТ 27005-86, MOD). Бетони легкі та ніздрюваті. Правила контролю середньої густини
 959. ДСТУ Б В.2.7-279:2011 (ГОСТ 10296-79, MOD). Ізол. Технічні умови
 960. ДСТУ Б В.2.7-280:2011 (ГОСТ 12865-67, MOD). Вермикуліт спучений. Технічні умови
 961. ДСТУ Б В.2.7-281:2011. Цементи. Класифікація
 962. ДСТУ Б В.2.7-282:2011 (EN 14411:2006, NEQ). Плитки керамічні. Технічні умови
 963. ДСТУ Б В.2.7-283:2011. Плитки керамічні. Методи випробувань
 964. ДСТУ Б В.2.7-284:2011. Плитки скляні облицювальні килимово-мозаїчні та килими з них. Технічні умови
 965. ДСТУ Б В.2.7-285:2011 (ГОСТ 23233-78, MOD). Заповнювач стільниковий паперовий.Технічні умови
 966. ДСТУ Б В.2.7-286:2011 (ГОСТ 13448-82, MOD). Грати вентиляційні пластмасові. Технічні умови
 967. ДСТУ Б В.2.7-287:2011. Бетон силікатний щільний. Технічні умови
 968. ДСТУ Б В.2.7-288:2011. Бетони хімічно стійкі. Технічні умови
 969. ДСТУ Б В.2.7-289:2011 (EN 196-9:2010, MOD). Цементи. Методи визначення теплоти гідратації (втратив чинність – наказ від 30.12. 2015 року N 353)
 970. ДСТУ Б В.2.7-290:2011 (ГОСТ 22023-76, MOD). Будівельні матеріали. Метод мікроскопічного кількісного аналізу структури
 971. ДСТУ Б В.2.7-291:2011 (ГОСТ 23422-87, MOD). Будівельні матеріали. Нейтронний метод вимірювання вологості
 972. ДСТУ Б В.2.7-293:2011 (ГОСТ 19177-81, MOD). Прокладки гумові пористі ущільнювальні. Технічні умови
 973. ДСТУ Б В.2.7-294:2011 (ГОСТ 11583-74, MOD). Матеріали будівельні полімерні оздоблювальні. Методи визначення кольоростіикості під дією світла, рівномірності забарвлення та світлості
 974. ДСТУ Б В.2.7-295:2011 (ГОСТ 26150-84, MOD). Матеріали та вироби будівельні полімерні оздоблювальні на основі полівінілхлориду. Метод санітарно-хімічної оцінки
 975. ДСТУ Б В.2.7-296:2011 (ГОСТ 24434-80, MOD). Панелі шаруваті з утеплювачем із пінопластів для стін та покриттів будівель. Пінопласти. Метод визначення усадки
 976. ДСТУ Б В.2.7-297:2011 (ГОСТ 23404-86, MOD). Панелі легкі огороджуючі з утеплювачем із пінопласту. Метод визначення модулів пружності і зсуву пінопласту
 977. ДСТУ-Н Б В.2.7-298:2013. Настанова щодо приготування та застосування бітумів дорожніх, модифікованих полімерами (чинність скасована з 01.03.2022 згідно з наказом від 18.10.2021 № 358)
 978. ДСТУ-Н Б В.2.7-298:2013. Зміна N 1. Настанова щодо приготування та застосування бітумів дорожніх, модифікованих полімерами (чинність скасована з 01.03.2022 згідно з наказом від 18.10.2021 № 358)
 979. ДСТУ-Н Б В.2.7-299:2013. Настанова щодо визначення складу важкого бетону
 980. ДСТУ-Н Б В.2.7-299:2013. Зміна N 1. Настанова щодо визначення складу важкого бетону
 981. ДСТУ Б В.2.7-300:2014 (EN 197-2:2000, MOD). Цемент. Частина 2. Оцінювання відповідності (замінено на ДСТУ Б EN 197-2:2016)
 982. ДСТУ-Н Б В.2.7-301:2014. Настанова щодо приготування та застосування сумішей асфальтобетонних та асфальтобетону, модифікованих природними бітумами
 983. ДСТУ Б В.2.7-302:2014 (EN 15167-1:2006, NEQ). Шлак доменний гранульований для цементів, бетонів і будівельних розчинів. Технічні умови та оцінка відповідності
 984. ДСТУ-Н Б В.2.7-303:2015. Настанова щодо приготування та застосування бітумів, модифікованих добавками на основі синтетичних восків
 985. ДСТУ Б В.2.7-305:2015. Суміші бітумомінеральні дорожні. Загальні технічні умови
 986. ДСТУ Б В.2.7-305:2015. Поправка. Суміші бітумомінеральні дорожні. Загальні технічні умови
 987. ДСТУ Б В.2.7-306:2015. Суміші бітумомінеральні дорожні. Методи випробувань
 988. ДСТУ-Н Б В.2.7-308:2015. Настанова з виготовлення виробів з ніздрюватого бетону
 989. ДСТУ Б В.2.7-309:2016. Грунти, укріплені в’яжучим. Методи випробувань
 990. ДСТУ Б В.2.7-310:2016. Бітуми дорожні, модифіковані гумовою крихтою. Технічні умови
 991. ДСТУ Б В.2.7-311:2016. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній, модифіковані гумовою крихтою. Технічні умови
 992. ДСТУ Б В.2.7-312:2016. Арматура неметалева композитна базальтова періодичного профілю. Загальні технічні умови
 993. ДСТУ Б В.2.7-313:2016. Бітуми дорожні, модифіковані комплексами добавок. Технічні умови
 994. ДСТУ-Н Б В.2.7-314:2016. Настанови щодо модифікації бітумів дорожніх комплексами добавок
 995. ДСТУ-Н Б В.2.7-315:2016. Настанови щодо виробництва та застосування асфальтобетонних сумішей за знижених технологічних температур із використанням енергозберігаючих добавок
 996. ДСТУ Б В.2.7-316:2016. Плити та картон мінераловатні теплоізоляційні. Технічні умови
 997. ДСТУ Б В.2.7-317:2016. Мати та шнури мінераловатні теплоізоляційні. Технічні умови
 998. ДСТУ Б В.2.7-318:2016. Вата мінеральна. Технічні умови
 999. ДСТУ Б В.2.7-319:2016. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Методи випробувань
 1000. ДСТУ Б В.2.7-53:2014. Вироби волокнистоцементні хвилясті. Технічні умови
 1001. ВБН В.2.8-218-046:2006. Річні терміни експлуатації дорожніх машин і механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг
 1002. ДБН В.2.8-1-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Вимоги до розробки засобів механізації в будівництві і оцінки їх технічного рівня (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 1003. ДБН В.2.8-1-96. Поправка (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 1004. ДБН В.2.8-2-95. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Обладнання і механізований інструмент. Види випробувань. Порядок здійснення. (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 1005. ДБН В.2.8-3-95. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Технічна експлуатація будівельних машин (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 1006. ДБН В.2.8-4-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Загальні вимоги. (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 1007. ДБН В.2.8-5-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Технічні параметри засобів механізації, що підлягають контролю при сертифікаційних випробуваннях (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 1008. ДБН В.2.8-6-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентер та інструмент. Технічне обслуговування та ремонт кранів самохідних стрілових (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 1009. ДБН В.2.8-7-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Порядок атестації ремонтного виробництва (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 1010. ДСТУ Б В.2.8- 8-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Машини та обладнання для механізації штукатурних робіт в будівництві
 1011. ДБН В.2.8-9-98. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Експлуатація будівельних машин. Загальні вимоги (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 1012. ДСТУ Б В.2.8-10-98. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Стропи вантажні. Класифікація, параметри та розміри, технічні вимоги
 1013. ДСТУ Б В.2.8-10-98. Зміна N 1
 1014. ДСТУ Б В.2.8-10-98. Поправки
 1015. ДСТУ Б В.2.8-10-98. Поправка
 1016. ДБН В.2.8-11-99. Технічні вимоги до ремонту типових пошкоджень металоконструкцій вантажопідіймальних кранів (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 1017. ДБН В.2.8-12-2000. Типові норми витрат пального і змащувальних матеріалів для експлуатації техніки в будівництві (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 1018. ДБН В.2.8-12-2000. Поправка (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 1019. ДБН В.2.8-12-2000. Зміна N1 (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 1020. ДБН В.2.8-13-2000. Технічне діагностування гідроприводу будівельних машин (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 1021. ДБН В.2.8-14-2000. Правила зберігання будівельних машин (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 1022. ДСТУ Б В.2.8-15:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Валики малярні. Технічні умови
 1023. ДСТУ Б В.2.8-16:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Ломи сталеві будівельні. Технічні умови
 1024. ДСТУ Б В.2.8-17:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Ковші для оздоблювальних робіт. Технічні умови
 1025. ДСТУ Б В.2.8-18:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Виски сталеві будівельні. Технічні умови
 1026. ДСТУ Б В.2.8-19:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Рівні будівельні. Технічні умови
 1027. ДСТУ Б В.2.8-20:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Кельми, лопатки та відрізовки. Технічні умови
 1028. ДСТУ Б В.2.8-21:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Гладилки сталеві будівельні. Технічні умови
 1029. ДСТУ Б В.2.8-22:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Шпателі. Технічні умови
 1030. ДСТУ Б В.2.8-23:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Молотки сталеві будівельні. Технічні умови
 1031. ДСТУ Б В.2.8-24:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Рустовки сталеві. Технічні умови
 1032. ДСТУ Б В.2.8-25:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Кліщі будівельні. Технічні умови
 1033. ДСТУ Б В.2.8-26:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Різка для різання керамічних плиток. Технічні умови
 1034. ДСТУ Б В.2.8-27:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Соколи для штукатурних робіт. Технічні умови
 1035. ДСТУ Б В.2.8-28:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Правила, терки та напівтерки. Технічні умови
 1036. ДСТУ Б В.2.8-29:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Щітки малярні. Технічні умови
 1037. ДСТУ Б В.2.8-30:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Форми для виготовлення залізобетонних виробів. Номенклатура показників
 1038. ДСТУ Б В.2.8-31:2010 (ГОСТ 23117-91, MOD). Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Затискачі напівавтоматичні для натягу арматури залізобетонних конструкцій. Технічні умови
 1039. ДСТУ Б В.2.8-32:2011 (ГОСТ 25781-83, MOD). Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Технічні умови
 1040. ДСТУ Б В.2.8-33:2011 (ГОСТ 25878-85, MOD). Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Піддони. Конструкція і розміри
 1041. ДСТУ Б В.2.8-34:2011 (ГОСТ 28715-90, MOD). Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Прорізоутворювачі та вкладиші. Конструкція
 1042. ДСТУ Б В.2.8-35:2011 (ГОСТ 27204-87, MOD). Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Борта. Конструкція і розміри
 1043. ДСТУ Б В.2.8-36:2011 (ГОСТ 13981-87, MOD). Форми для виготовлення залізобетонних вібропдропресованих напірних труб. Технічні умови
 1044. ДСТУ Б В.2.8-37:2011 (ГОСТ 26438-85, MOD). Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Методи випробувань на деформативність
 1045. ДСТУ Б В.2.8-38:2011 (ГОСТ 22685-89, MOD). Форми для виготовлення контрольних зразків бетону. Технічні умови
 1046. ДСТУ Б В.2.8-39:2011 (ГОСТ 24258-88, MOD). Засоби підмощування. Загальні технічні умови
 1047. ДСТУ Б В.2.8-40:2011 (ГОСТ 24259-80, MOD). Оснастка монтажна для тимчасового закріплення і вивіряння конструкцій будинків. Класифікація і загальні технічні вимоги
 1048. ДСТУ Б В.2.8-41:2011 (ГОСТ 23478-79, MOD). Опалубка для зведення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Класифікація і загальні технічні вимоги
 1049. ДСТУ Б В.2.8-42:2011 (ГОСТ 23477-79, MOD). Опалубка розбірно-пересувна дрібнощитова інвентарна для зведення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Технічні умови
 1050. ДСТУ Б В.2.8-43:2011 (ГОСТ 23407-78, MOD). Огородження інвентарні будівельних майданчиків та ділянок виконання будівельно-монтажних робіт. Технічні умови
 1051. ДСТУ Б В.2.8-44:2011 (ГОСТ 26887-86, MOD). Майданчики та драбини для будівельно-монтажних робіт. Загальні технічні умови
 1052. ДСТУ Б В.2.8-45:2011 (ГОСТ 28012-89, MOD). Підмості пересувні збірно-розбірні. Технічні умови
 1053. ДСТУ Б В.2.8-46:2011 (ГОСТ 28347-89, MOD). Підмості пересувні з пересувним робочим місцем. Технічні умови
 1054. ДСТУ Б В.2.8-47:2011 (ГОСТ 27321-87, MOD). Риштовання стоякові приставні для будівельно-монтажних робіт. Технічні умови
 1055. ВБН В.2.1-1-97. Основи і фундаменти будівель та споруд. Підсилення фундаментів будівель та споруд, побудованих на лесових грунтах, буроін’єкційними палями
 1056. ВСН 006-89. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка
 1057. ВСН 007-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Конструкции и балластировка ( замінено на ГБН В.2.3-00013741-12)
 1058. ВСН 008-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция
 1059. ВСН 011-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка полости и испытание (відмінено стосовно магістральних трубопроводів – наказ Мінпаливенерго України від 15.06.2009 N 311; замінено на ВБН В.2.3-00013741-09:2009)
 1060. ВСН 13-77. Инструкция по монтажу контактных сетей промышленного и городского электрифицированного транспорта
 1061. ВСН 01-82. Инструкция по проектированию лесозаготовительных предприятий
 1062. ВСН 01-89. Предприятия по обслуживанию автомобилей (Гипроавтотранс) (см. ДБН В.2.3-15:2007)
 1063. ВСН 02-74. Инструкция по определению прочности бетонных сооружений
 1064. ВСН 32-81. Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах
 1065. ВСН 46-83. Инструкция по проектированию дорожных одежд нежесткого типа (Отменен- приказ Укравтодора N756 от 15.10.2004г.)
 1066. ВСН 116-87. Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи (Минсвязи СССР)/Заменены на ВБН В.2.2-45-1-2004/
 1067. ВСН 126-90. Крепление выработок набрызг-бетоном и анкерами при строительстве транспортных тоннелей и метрополитенов нормы проектирования и производства работ
 1068. ВСН 139-80. Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог (заменены на ВБН В.2.3-218-008-97)
 1069. ВСН 144-76. Инструкция по проектированию соединений на высокопрочных болтах в стальных конструкциях мостов
 1070. ВСН 156-88. Инженерно-геологические изыскания железнодорожных, автодорожных и городских мостовых переходов
 1071. ВСН 165-85. Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай)
 1072. ВСН 167-70. Технические указания по проектированию подпорных стен для транспортного строительства
 1073. ВСН 185-75. Технические указания по использованию зол уноса и золошлаковых смесей от сжигания различных видов твердого топлива для сооружения земляного полотна и устройства дорожных оснований и покрытий автомобильных дорог
 1074. ВСН 190-78. Инструкция по инженерно-геологическим изысканиям для проектирования и строительства метрополитенов, горных железнодорожных и автодорожных тоннелей
 1075. ВСН 197-91. Инструкция по проектированию жестких дорожных одежд (заменены на ВБН В.2.3-218-008-97)
 1076. ВСН 208-89. Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог
 1077. ВСН 212-91. Применение бетонов на природных пористых заполнителях для строительства транспортных тоннелей
 1078. ВСН 214-82. Сборник инструкций по защите от коррозии
 1079. ВСН 21-77. Инструкция по проектированию отопления и вентиляции нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. Второе издание
 1080. ВСН 217-87. Подготовка и организация строительно-монтажных работ при сооружении котельных
 1081. ВСН 237-80. Инструкция по разработке проектов производства работ на монтаж внутренних санитарно-технических устройств
 1082. ВСН 24-80. Положение о порядке выбора и согласования трасс и площадок для строительства объектов нефтяной промышленности
 1083. ВСН 261-86. Вибрационная укладка бетона под водой и глинистым раствором
 1084. ВСН 291-72*. Инструкция по проектированию гидроотвалов из глинистых грунтов и прогнозированию их состояния
 1085. ВСН 309-84. Проектирование и устройство набивных свай по вибрационной технологии
 1086. ВСН 30-77. Инструкция по проектированию двухступенчатых безкомпрессорных систем кондиционирования воздуха (Госгражданстрой)
 1087. ВСН 315-80. Инструкция по проектированию футеровок тепловых агрегатов нефтеперерабатывающей промышленности из легкого жаростойкого бетона и теплоизоляционных материалов
 1088. ВСН 316-73. Инструкция по эксплуатации вентиляционных устройств промышленных предприятий минмонтажспецстроя ссср
 1089. ВСН 31-81. Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов министерства нефтяной промышленности
 1090. ВСН 33-87. Указания по производству изысканий и проектированию лесонасаждений вдоль автомобильных дорог
 1091. ВСН 344-75. Инструкция по противокоррозионной защите и ремонту полимерными материалами дымовых промышленных труб и других специальных высотных железобетонных сооружений
 1092. ВСН 345-86. Применение эпоксидно-сланцевых покрытий для гидроизоляции и защиты от коррозии стальных и железобетонных промышленных и сантехнических сооружений и стальных трубопроводов
 1093. ВСН 349-87. Сварка стального оцинкованного профилированного настила для облегченной кровли
 1094. ВСН 353-86. Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей
 1095. ВСН 356-86. Монтаж конструкций одноэтажных промышленных зданий с пространственным решетчатым покрытием из труб (типа “кисловодск”)
 1096. ВСН 35-77. Инструкция по проектированию сборных железобетонных крыш жилых и общественных зданий. (Госгражданстрой)
 1097. ВСН 367-76. Инструкция по кладке и футеровке промышленных печей
 1098. ВСН 371-76. Инструкция по изготовлению и эксплуатации разъемных зажимов с профильным вкладышем для стальных канатов
 1099. ВСН 38-90. Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (втратили чинність – наказ ДК “Укравтодор” від 10.03 1998 р N 38; замінено на ВБН В.2.3-218-010-97)
 1100. ВСН 395-85. Монтаж технологического оборудования прокатных станов
 1101. ВСН 396-85. Монтаж технологического оборудования сталеплавильных цехов
 1102. ВСН 398-87. Монтаж технологического оборудования доменных цехов
 1103. ВСН 39-79. Технические указания по укреплению обочин автомобильных дорог
 1104. ВСН 406-87. Монтаж технологического оборудования обогатительных и агломерационных фабрик
 1105. ВСН 412-80. Инструкция по выполнению футеровок тепловых агрегатов методом торкретирования
 1106. ВСН 413-80. Инструкция по монтажу подъемно-транспортного оборудования
 1107. ВСН 41-88. Региональные и отраслевые нормы межремонтных сроков службы нежестких дорожных одежд и покрытий
 1108. ВСН 421-81. Инструкция по составам, технологии изготовления и укладки кислотоупорных торкрет-штукатурок
 1109. ВСН 427-81. Инструкция по сварке стальных конструкций порошковой проволокой ппв-5
 1110. ВСН 429-81. Инструкция по проектированию футеровок промышленных печей из огнеупорных волокнистых материалов
 1111. ВСН 42-87. Инструкция по проведению экономических изысканий для проектирования автомобильных дорог
 1112. ВСН 433-82. Инструкция по полуавтоматической сварке порошковой проволокой монтажных соединений стальных конструкций производственных зданий и сооружений
 1113. ВСН 436-82. Инструкция по применению органосиликатной композиции для защитных покрытий стальных трубопроводов тепловых сетей
 1114. ВСН 437-83. Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 31. Электромонтажные работы электроосвещение и проводки сильного тока
 1115. ВСН 438-83. Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 22. Теплоизоляционные работы
 1116. ВСН 43-85**. Застройка территорий коллективных садов, здания и сооружения. Нормы проектирования
 1117. ВСН 440-83. Инструкция по монтажу технологических трубопроводов из пластмассовых труб
 1118. ВСН 442-83. Технические требования (монтажные) к проектированию объектов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности с применением блоков. технология производства
 1119. ВСН 446-84. Инструкция по противокоррозионной защите стальных строительных конструкций лакокрасочными покрытиями на заводах-изготовителях
 1120. ВСН 454-84. Инструкция по применению изола для противокоррозионной защиты стальных трубопроводов тепловых сетей
 1121. ВСН 45-86*. Культурно-зрелищные учреждения. Нормы проектирования (Дію скас. з 01.04.06. згідно нак Держбуду N 171 від 27.09.05)
 1122. ВСН 461-85. Инструкция по склеиванию стыков стальных трубопроводов
 1123. ВСН 462-85. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования заливочным пенополиуретаном
 1124. ВСН 463-85. Монтаж строительных конструкций с применением вертолетов
 1125. ВСН 467-85. Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 7. Монтаж стальных конструкций, резервуаров и газгольдеров
 1126. ВСН 483-86. Технические требования (монтажные) к проектированию объектов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности с применением блоков кондиционирования воздуха и промышленной вентиляции
 1127. ВСН 485-86. Технические требования (монтажные) к проектированию объектов медицинской и микробиологической промышленности с применением блоков технология производства
 1128. ВСН 486-86. Обеспечение охраны водной среды при производстве работ гидромеханизированным способом
 1129. ВСН 490-87. Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки
 1130. ВСН 492-87. Технические требования (монтажные) к проектированию объектов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности с применением блоков. система электроснабжения
 1131. ВСН 49-86. Указания по повышению несущей способности земляного полотна и дорожных одежд с применением синтетических материалов
 1132. ВСН 4-81. Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах
 1133. ВСН 505-87. Технические требования (монтажные) к проектированию объектов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности с применением блоков. Системы автоматизации
 1134. ВСН 51-3-85. Проектирование промысловых стальных трубопроводов
 1135. ВСН 51-88. Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов
 1136. ВСН 52-89. Указания по оценке прочности и расчету усиления нежестких дорожных одежд
 1137. ВСН 54-87. Предприятия розничной торговли. Нормы проектирования (Отменен- приказ Минрегионстроя Украины от 19.01.09 г. N 4)
 1138. ВСН 56-78. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах союза ССР
 1139. ВСН 56-87. Геотермальное теплохладоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений. Нормы проектирования
 1140. ВСН 59-88. Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования (Госкомархитектуры) (Отменен с 01.06.04 согл. прик. Держбуда N 228 от 30.12.03)
 1141. ВСН 5-81. Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений
 1142. ВСН 60-89. Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования
 1143. ВСН 70-79. Инструкция по монтажу и испытанию трубопроводов диаметром условного прохода до 400 мм включительно на давление свыше 9,8 до 245 мпа (свыше 100 до 2500 кгс/см2)
 1144. ВСН 71-84. Инструкция по монтажу стационарных дизелей и дизельных агрегатов
 1145. ВСН 7-89. Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий
 1146. ВСН 8-89. Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог
 1147. ВСН 94-77. Инструкция по устройству верхнего строения железнодорожного пути
 1148. ГОСТ 1005-86. Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.10 N 492)
 1149. ГОСТ 10140-80. Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1150. ГОСТ 10174-90. Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей. Технические условия. (Замінено – наказ Мінрегіонбуду України від 14.12.2010 N 496)
 1151. ГОСТ 10178-85 (СТ СЭВ 5683-86). Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия (скасовано- наказ Держкоммістобудування України N 178 від 03.10.96)
 1152. ГОСТ 10180-90 (СТ СЭВ 3978-83). Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.2009 N633)
 1153. ГОСТ 10181.0-81. Смеси бетонные. Общие требования к методам испытаний (отменен)
 1154. ГОСТ 10181.1-81. Смеси бетонные. Методы определения удобоукладываемости (отменен)
 1155. ГОСТ 10181.2-81. Смеси бетонные. Метод определения плотности (отменен)
 1156. ГОСТ 10181.3-81. Смеси бетонные. Методы определения пористости (отменен)
 1157. ГОСТ 10181.4-81. Смеси бетонные. Методы определения расслаиваемости (отменен)
 1158. ГОСТ 10296-79. Изол. Технические условия (Отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N 414)
 1159. ГОСТ 10296-79. Зміна N 2 (міждержавна) (Отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N 414)
 1160. ГОСТ 10597-87. Кисти и щетки малярные. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 19.11.2009 N503)
 1161. ГОСТ 10629-88. Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520 мм (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N 277)
 1162. ГОСТ 10629-88. Зміна N 1 (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N 277)
 1163. ГОСТ 10632-89. Плиты древесностружечные. Технические условия
 1164. ГОСТ 10707-80. Трубы стальные электросварные холоднодеформированные. Технические условия (Дія відновлена до 01.01.2022)
 1165. ГОСТ 10831-87. Валики малярные. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионбуда от 19.11.09 N517)
 1166. ГОСТ 10832-91. Песок и щебень перлитовый вспученный. Технические условия
 1167. ГОСТ 10832-91. Зміна N 1 (Вводиться в дію з 1 січня 2004 р.)
 1168. ГОСТ 10832-91. Зміна N 2 (Вводиться в дію з 1 січня 2004 р.)
 1169. ГОСТ 10832-91. Зміна N 1 (Втрачає чинність з 1 січня 2004 р. згідно наказу Держбуду N 176 від 22.10.03)
 1170. ГОСТ 10884-94. Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия (Отменен – приказ Госстандарта Украины от 25.06.98 N447)
 1171. ГОСТ 10922-90. Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия
 1172. ГОСТ 10923-93. Рубероид. Технические условия (Отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N 414)
 1173. ГОСТ 11024-84. Панели наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия. /Скасовано – наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.2009 р. № 277/
 1174. ГОСТ 11042-90. Молотки стальные строительные. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионбуда от 19.11.09 N509)
 1175. ГОСТ 11047-90. Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.10 N500)
 1176. ГОСТ 11052-74. Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся (Отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N 414)
 1177. ГОСТ 11118-73. Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен зданий. Технические требования ( Див. наказ Мінрегіонбуду України від 26.12.08 N687; від 08.07.09 N 277)
 1178. ГОСТ 111-90 (СТ СЭВ 5447-85). Стекло листовое. Технические условия (Отменен согласно прик. Госстроя N 135 от 11.08.03.)
 1179. ГОСТ 111-90. Зміна N 1 (Отменена согласно прик. Госстроя N 135 от 11.08.03.)
 1180. ГОСТ 11214-86. Окна и балконные двери деревянные сдвойным остеклением для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры. (Начало) (втрачає чинність з 1 липня 2015 року – наказ від 16.03.2015 N 52)
 1181. ГОСТ 11214-86. Продолжение (втрачає чинність з 1 липня 2015 року – наказ від 16.03.2015 N 52)
 1182. ГОСТ 11310-90 (СТ СЭВ 6318-88). Трубы и муфты асбестоцементные. Методы испытаний
 1183. ГОСТ 11474-76. Профили стальные гнутые. Технические условия (скасовується з 01 січня 2019 року)
 1184. ГОСТ 11506-73*. Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару (Дія відновлена до 01.01.2020)
 1185. ГОСТ 11507-78*. Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу (Дія відновлена до 01.01.2020)
 1186. ГОСТ 11529-86. Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля
 1187. ГОСТ 11533-75. Сварка, пайка и термическая резка металлов. Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.
 1188. ГОСТ 1153-76. Кронштейны для умывальников и моек. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1189. ГОСТ 11583-74. Материалы полимерные строительные отделочные. Методы определения цветоустойчивости под воздействием света, равномерности окраски и светлоты (Отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N 451)
 1190. ГОСТ 11614-94.( В Ураине- ДСТУ Б В.2.5-4-95) Краны смывные полуавтоматические. Технические условия
 1191. ГОСТ 12071-84. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов (отменен)
 1192. ГОСТ 12085-88. Мел природный обогащенный. Технические условия (Дія відновлена до 01.01.2022)
 1193. ГОСТ 12085-88. Мел природный обогащенный. Технические условия. Зміна N 1. (для застосування тільки на території України)
 1194. ГОСТ 12504-80. Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1195. ГОСТ 12506-81. Окна деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и размеры (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1196. ГОСТ 12536-79. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава (Отменен- приказ Минрегионбуда Украины от 22.12.09 N 664)
 1197. ГОСТ 12586.0-83. Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1198. ГОСТ 12586.1-83. Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные. Конструкция и размеры (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1199. ГОСТ 12730.0-78. Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости, водонепроницаемости (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 25.12.08 N 642)
 1200. ГОСТ 12730.1-78. Бетоны. Методы определения плотности (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 25.12.08 N 642)
 1201. ГОСТ 12730.2-78. Бетоны. Метод определения влажности (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 25.12.08 N 642)
 1202. ГОСТ 12730.3-78. Бетоны. Метод определения водопоглощения (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 25.12.08 N 642)
 1203. ГОСТ 12730.4-78. Бетоны. Методы определения показателей пористости (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 25.12.08 N 642)
 1204. ГОСТ 12730.5-84. Бетоны. Методы определения водонепроницаемости (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 25.12.08 N 642)
 1205. ГОСТ 12767-94. Плиты железобетонные сплошные для перекрытий жилых и общественных зданий. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N 277)
 1206. ГОСТ 12784-78. Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Методы испытаний (отменен с 01.11.2011, приказ Минрегионстроя Украины от 16.12.10 N524)
 1207. ГОСТ 12801-84. Смеси асфальтобетонные дорожные и аэродромные, дегтебетонные дорожные, асфальтобетон и дегтебетон. Методы испытаний (отменен)
 1208. ГОСТ 12852.0-77. Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний (Отмена – приказ Минрегионстроя Украины от 29.01.10 N 32)
 1209. ГОСТ 12852.5-77. Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паронепроницаемости (Отмена – приказ Минрегионстроя Украины от 29.01.10 N 32)
 1210. ГОСТ 12852.6-77. Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 16.12.08 N 604)
 1211. ГОСТ 12865-67. Вермикулит вспученный (Отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N 414)
 1212. ГОСТ 13087-81. Бетоны. Методы определения истираемости (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 646)
 1213. ГОСТ 13448-82. Решетки вентиляционные пластмассовые. Технические условия (Отменен- приказ Минрегиона от 30.12.11 N 461)
 1214. ГОСТ 13449-82 (СТ СЭВ 2683-80). Изделия санитарные керамические. Методы испытаний
 1215. ГОСТ 13578-68. Панели на пористых заполнителях для наружных стен производственных зданий. Технические требования (Отменен с 01.10.10 – приказ Минрегионстроя Украины от 30.06.10 N242)
 1216. ГОСТ 13579-78. Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 377)
 1217. ГОСТ 13580-85. Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 377)
 1218. ГОСТ 13981-87. Формы для изготовления железобетонных виброгидропрессованных напорных труб. Технические условия (Скасовано – наказ від 29.12.2011 р. N 404)
 1219. ГОСТ 13996-93. (В Украине ДСТУ Б В.2.7-67-98). Плитки керамические фасадные и ковры из них. Технические условия (Отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N 422)
 1220. ГОСТ 14098-91. Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры (Отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N426)
 1221. ГОСТ 14624-84. Двери деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и размеры (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1222. ГОСТ 14791-79. Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1223. ГОСТ 15062-83. Сиденья для унитазов. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1224. ГОСТ 15062-83. Изменение N 1 (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1225. ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
 1226. ГОСТ 15825-80. Портландцемент цветной. Технические условия (Отменен – приказ Минрегиона 30.12.11 N 414)
 1227. ГОСТ 15836-79. Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1228. ГОСТ 15879-70. Стеклорубероид. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 18.08.10 N317)
 1229. ГОСТ 15879-70 Зміна N 2 (міждержавна) (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 18.08.10 N317)
 1230. ГОСТ 16136-80. Плиты перлитобитумные теплоизоляционные. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1231. ГОСТ 16289-86. Окна и балконные двери деревянные с тройным остеклением для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция иразмеры. (Начало) (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1232. ГОСТ 16289-86. Продолжение (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1233. ГОСТ 16297-80. Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 01.12.09 г. N542)
 1234. ГОСТ 16381-77* (СТ СЭВ 5069-85). Материалы строительные теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования.
 1235. ГОСТ 16381-77. Изменение N 1.
 1236. ГОСТ 16549-71. Краны пробковые проходные сальниковые муфтовые чугунные на Py <=10 кгс/см2 с заглушкой для спуска воды (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1237. ГОСТ 16557-78. Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия
 1238. ГОСТ 16914-71. Линолеум резиновый многослойный – релин (Отменен – приказ Минрегина от 30.12.11 N 414)
 1239. ГОСТ 17005-82. Конструкции деревянные клееные. Метод определения водостойкости клеевых соединений (отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N 426)
 1240. ГОСТ 17032-71. Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Типы и основные размеры
 1241. ГОСТ 17057-89. Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них. Технические условия
 1242. ГОСТ 17079-88. Блоки железобетонные вентиляционные. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 377)
 1243. ГОСТ 17241-71. Материалы и изделия полимерные для покрытия полов. Классификация (отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 16.12.08 N605)
 1244. ГОСТ 17538-82. Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых зданий. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 377)
 1245. ГОСТ 17580-82. Конструкции деревянные клееные. Метод определения стойкости клеевых соединений к цикличным температурным влажностным воздействиям (Отменен-приказ Минрегиона от 30.12.11 N426)
 1246. ГОСТ 17584-72. Муфты и соединительные детали чугунные для асбестоцементных напорных труб (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1247. ГОСТ 17608-91. Плиты бетонные тротуарные. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1248. ГОСТ 17608-91. Изменение N 1 (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1249. ГОСТ 17623-87. Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 642)
 1250. ГОСТ 17624-87. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности (скасовано – наказ від 22.12.2009 р. N 649)
 1251. ГОСТ 17625-83. Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1252. ГОСТ 17677-82. Светильники. Общие технические условия
 1253. ГОСТ 18048-80. Кабины санитарно-технические железобетонные. Технические условия (Отменен с 01.10.10 – приказ Минрегионстроя Украины от 30.06.10 N242)
 1254. ГОСТ 18103-84. Установки для изготовления железобетонных объемных блоков сантехнических кабин и шахт лифтов. Технические условия
 1255. ГОСТ 18105-86. Бетоны. Правила контроля прочности (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N644)
 1256. ГОСТ 18108-80. Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия
 1257. ГОСТ 18128-82. Панели асбестоцементные стеновые наружные на деревянном каркасе с утеплителем. Технические условия (Отменен с 01.10.10 – приказ Минрегионстроя Украины от 30.06.10 N242)
 1258. ГОСТ 18297-96. Приборы сантехнические чугунные эмалированные. Технические условия
 1259. ГОСТ 18343-80. Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические условия
 1260. ГОСТ 1839-80. Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов. Технические условия
 1261. ГОСТ 1839-80. Изменение N 3
 1262. ГОСТ 18659-81. Эмульсии битумные дорожные. Технические условия (Отменен – приказ Минбуда Украины N 425 от 22.12.2006 г.)
 1263. ГОСТ 18853-73. Ворота деревянные распашные для производственных зданий и сооружений. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1264. ГОСТ 18866-93. Щебень из доменного шлака для производства минеральной ваты. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 650)
 1265. ГОСТ 18956-73. Материалы рулонные кровельные. Методы испытаний на старение под воздействием искусственных климатических факторов (Отменен- приказ Минрегиона от 30.12.11 N 454)
 1266. ГОСТ 18958-73. Краски силикатные
 1267. ГОСТ 18979-90. Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1268. ГОСТ 18980-90. Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1269. ГОСТ 19010-82. Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия. (с изменением N1 ИУС N3-86) (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1270. ГОСТ 19091-2000. (в Украине – ДСТУ Б В.2.6-29:2006). Замки и защелки для дверей. Методы испытаний
 1271. ГОСТ 19091-82. Зміна N 1(скасовано – наказ N258 від 25.07.06)
 1272. ГОСТ 19100-73. Конструкции деревянные клееные. Методы испытаний клеевых соединений на атмосферостойкость
 1273. ГОСТ 19111-77. Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 04.03.2008 г. N116)
 1274. ГОСТ 19177-81. Прокладки резиновые пористые уплотняющие. Технические условия (Отменен- приказ Минрегиона от 30.12.11 N 451)
 1275. ГОСТ 19222-84. Арболит и изделия из него. Общие технические условия (Скасовано – наказ Мінрегіону України від 30.12.2011 р. № 414)
 1276. ГОСТ 19231.1-83. Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей. Конструкция и размеры (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1277. ГОСТ 19279-73. Краски полимерцементные
 1278. ГОСТ 19330-91. Стойки железобетонные для опор контактной сети железных дорог. Технические условия
 1279. ГОСТ 19570-74. Панели из автоклавных ячеистых бетонов для внутренних несущих стен, перегородок и перекрытий жилых и общественных зданий. Технические требования (Отменен- приказы Минрегионстроя Украины от19.12.09 N 694; от 30.06.10 N 242)
 1280. ГОСТ 19592-80 (СТ СЭВ 6011-87,СТ СЭВ 6012-87,СТ СЭВ 6013-87,СТ СЭВ 1771-79,СТ СЭВ 1772-79,СТ СЭВ 1773-79). Плиты древесноволокнистые. Методы испытаний
 1281. ГОСТ 19681-94 (в Украине – ДСТУ Б В.2.5-14-99). Арматура санитарно-техническая и лабораторная водоразборная. Общие технические условия
 1282. ГОСТ 19804.2-79*.Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с поперечным армированием ствола с напрягаемой арматурой. Конструкция и размеры (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1283. ГОСТ 19804-91. Сваи железобетонные. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1284. ГОСТ 19804.3-80*.Сваи забивные железобетонные квадратного сечения с круглой полостью. Конструкция и размеры (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1285. ГОСТ 19804.6-83. Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные составные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры (начало) (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1286. ГОСТ 19804.6-83. Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные составные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры (окончание) (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1287. ГОСТ 19912-81. Грунты. Метод полевого испытания динамическим зондированием (отменен)
 1288. ГОСТ 20054-82. Трубы бетонные безнапорные. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1289. ГОСТ 20069-81. Грунты. Метод полевого испытания статическим зондированием (отменен)
 1290. ГОСТ 20182-74. Конструкции асбестоцементные клееные. Метод определения прочности при сдвиге (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1291. ГОСТ 20213-89. Фермы железобетонные. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1292. ГОСТ 20372-90. Балки стропильные и подстропильные железобетонные. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1293. ГОСТ 20425-75. Тетраподы для берегозащитных и оградительных сооружений (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1294. ГОСТ 20429-84. Фольгоизол. Технические условия (отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N414)
 1295. ГОСТ 20429-84 Зміна N 2 (міждержавна)
 1296. ГОСТ 20522-96 (в Украине – ДСТУ Б В.2.1-5-96). Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний
 1297. ГОСТ 20850-84. Конструкции деревянные клееные. Общие технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.10 N501)
 1298. ГОСТ 20910-90. Бетоны жаростойкие. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя от 30.12.11 N426)
 1299. ГОСТ 20916-87. Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе револьных феноло-формальдегидных смол. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.08 N623)
 1300. ГОСТ 21174-75. Шпалы железобетонные предварительно напряженные для трамвайных путей широкой колеи (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1301. ГОСТ 21485-94. ( В Украине – ДСТУ Б В.2.7-55-96) Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия
 1302. ГОСТ 21506-87. Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 300мм для зданий и сооружений. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1303. ГОСТ 21509-76. Лотки железобетонные оросительных систем. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1304. ГОСТ 21519-84. Окна и двери балконные, витрины и витражи из алюминиевых сплавов. Общие технические условия
 1305. ГОСТ 21520-89. Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия (Отменен- приказ Минрегионстроя Украины от 20.02.2008 г. N 85)
 1306. ГОСТ 21562-76. Панели металлические с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия. /Скасований – наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.2009 р. № 277/
 1307. ГОСТ 21718-84. Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности
 1308. ГОСТ 21719-80. Грунты. Методы полевых испытаний на срез в скважинах и в массиве
 1309. ГОСТ 21807-76. Бункера (бадьи) переносные вместимостью до 2 куб.м для бетонной смеси. Общие технические условия
 1310. ГОСТ 21924.0-84. Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 378)
 1311. ГОСТ 21924.1-84. Плиты железобетонные предварительно напряженные для покрытий городских дорог. Конструкция и размеры (с Изм. N1- ИУС N5-88) (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 378)
 1312. ГОСТ 21924.3-84. Плиты железобетонные для покрытий городских дорог, арматурные и монтажно-стыковые изделия. Конструкция и размеры (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 378)
 1313. ГОСТ 21992-83 (СТ СЭВ 2682-80). Стекло строительное профильное. Технические условия (Отменен – приказы Минрегина от 30.12.11 N 425; от 12.06.12 N 300)
 1314. ГОСТ 22000-86. Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1315. ГОСТ 22011-95. Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия (с 01.01.2014 заменён на ДСТУ 7309:2013)
 1316. ГОСТ 22130-86. Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные и подвески. Технические условия
 1317. ГОСТ 22131-76. Опоры железобетонные высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки железных дорог
 1318. ГОСТ 22160-76. Купола из органического стекла двухслойные. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1319. ГОСТ 22233-93 (В Украине – ДСТУ Б В.2.6-3-95). Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Общие технические условия
 1320. ГОСТ 22236-85 (СТ СЭВ 5684-86). Изменение N2
 1321. ГОСТ 22237-85. Цементы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
 1322. ГОСТ 22263-76. Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 16.12.08 N 598)
 1323. ГОСТ 22266-94. Цементы сульфатостойкие. Технические условия
 1324. ГОСТ 22362-77. Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1325. ГОСТ 22406-77. Детали и изделия из древесины для строительства. Метод определения условной влагонепроницаемости влагозащитных покрытий и пропиток (Отменен-приказ Минрегиона от 30.12.11 N426)
 1326. ГОСТ 22685-89. Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия (Отменен – приказ Минрегиона от 29.12.11 N 404)
 1327. ГОСТ 22688-77. Известь строительная. Методы испытаний (отменен согласно приказу Госстроя Украины от 22.06.99. N 150)
 1328. ГОСТ 22689.0-89. Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Общие технические условия (Отменен – приказы Минрегиона от 30.12.11 N 413; от 12.06.12 N 300)
 1329. ГОСТ 22689.1-89. Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Сортамент (Отменен – приказы Минрегиона от 30.12.11 N 413; от 12.06.12 N 300)
 1330. ГОСТ 22689.2-89. Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Конструкция (Отменен – приказы Минрегиона от 30.12.11 N 413; от 12.06.12 N 300)
 1331. ГОСТ 22690-88. Бетоны. Определение прочности механическим методом неразрушающего контроля (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.2009 N640)
 1332. ГОСТ 22695-77. Панели стен и покрытий зданий слоистые с утеплением из пенопластов. Пенопласты. Методы испытаний на прочность (Отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N 461)
 1333. ГОСТ 22733-77. Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N658)
 1334. ГОСТ 22783-77. Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 632)
 1335. ГОСТ 22853-86. Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия. /Скасовано – наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.2009 № 277/
 1336. ГОСТ 22856-89. Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины N 16 от 21.01.2008 г.)
 1337. ГОСТ 22904-93. (В Украине- ДСТУ Б В.2.6-4-95) Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры
 1338. ГОСТ 2292-88. Лесоматериалы круглые маркировка, сортировка, тарнспортирование, методы измерения и приемка
 1339. ГОСТ 22930-87. Плиты железобетонные предварительно напряженные для облицовки оросительных каналов мелиоративных систем (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1340. ГОСТ 23009-78. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки) (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 647)
 1341. ГОСТ 23061-90. Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 670)
 1342. ГОСТ 23117-91. Зажимы полуавтоматические для натяжения арматуры железобетонных конструкций. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 377)
 1343. ГОСТ 23118-78. Конструкции металлические строительные. Общие технические условия (Отменен – приказы Минрегионстроя Украины от 26.12.08 N667; от 08.07.09 N277)
 1344. ГОСТ 23119-78. Фермы стропильные стальные сварные с элементами из парных уголков для производственных зданий. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1345. ГОСТ 23120-78. Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1346. ГОСТ 23121-78. Балки подкрановые стальные для мостовых электрических кранов общего назначения грузоподъемностью до 50 т. Технические условия. /Скасований – наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.2009 р. № 277/
 1347. ГОСТ 23161-78. Гpунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности (Отменен- приказ Минрегионбуда Украины от 22.12.09 N 657)
 1348. ГОСТ 23166-78. Окна и балконные двери деревянные. Общие технические условия (отменен)
 1349. ГОСТ 23166-78. Зміна N 2 (скасовано)
 1350. ГОСТ 23208-83 (СТ СЭВ 3476-81). Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 18.08.10 N316)
 1351. ГОСТ 23233-78. Заполнитель сотовый бумажный. Технические условия (Отменен- приказ Минрегиона от 30.12.11 N 441)
 1352. ГОСТ 23235-78. Эстакады одноярусные под технологические трубопроводы. Типы и основные параметры (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 05.10.09 N406)
 1353. ГОСТ 23236-78. Эстакады двухъярусные под технологические трубопроводы. Типы и основные параметры (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 09.10.09 N407)
 1354. ГОСТ 23237-78. Опоры отдельно стоящие под технологические трубопроводы. Типы и основные параметры (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 05.10.09 N405)
 1355. ГОСТ 23250-78. Материалы строительные. Метод определения удельной теплоемкости (отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N 427)
 1356. ГОСТ 23274-84. Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия (Отменен- приказы Минрегиона от 30.12.11 N 443; от 24.10.12 N 544)
 1357. ГОСТ 23278-78. Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 669)
 1358. ГОСТ 23279-85. Сетки арматурные стальные для железобетонных изделий. Общие технические условия (отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N 426)
 1359. ГОСТ 23289-94. Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия
 1360. ГОСТ 23306-87. Замки врезные и накладные сувальдные для деревянных дверей. Методы испытаний (отменен – приказ N258 от 25.07.06)
 1361. ГОСТ 23306-87. Зміна N 1 (отмена – приказ N258 от 25.07.06)
 1362. ГОСТ 23307-78 (СТ СЭВ 5850-86). Маты теплоизоляционные из минеральной ваты вертикально-слоистые. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.08 N 625)
 1363. ГОСТ 23344-78. Окна стальные. Общие технические условия
 1364. ГОСТ 23345-84. Здания мобильные (инвентарные). Системы санитарно-технические. Общие технические условия (Отменен- приказы Минрегиона от 30.12.11 N 442; от 24.10.12 N 544)
 1365. ГОСТ 23404-86. Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Метод определения модулей упругости и сдвига пенопласта (Отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N 461)
 1366. ГОСТ 23407-78. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия (Отменен – приказ Минрегина от 30.12.11 N 450)
 1367. ГОСТ 23421-79. Устройство для пакетной перевозки силикатного кирпича автомобильным транспортом. Основные параметры и размеры. Технические требования
 1368. ГОСТ 23422-87. Материалы строительные. Нейтронный метод измерения влажности (отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N 461)
 1369. ГОСТ 23464-79 (СТ СЭВ 4471-84). Цементы. Классификация (Скасовано – наказ Мінрегіону від 30.12.11 N 411)
 1370. ГОСТ 23477-79. Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Технические условия (Отменен – приказ Минрегиона от 29.12.11 N 404)
 1371. ГОСТ 23478-79. Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Классификация и общие технические требования (Скасовано- наказ Мінрегіону від 29.12.11 N404)
 1372. ГОСТ 23486-79. Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия. /Скасований – наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.2009 р. № 277/
 1373. ГОСТ 23486-79. Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия. Зміна N1. / Скасовний – наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.2009 р. № 277/
 1374. ГОСТ 23499-79. Материалы и изделия строительные звукопоглощающие и звукоизолирующие. Классификация и общие технические требования (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 01.12.09 N541)
 1375. ГОСТ 23558-94. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия
 1376. ГОСТ 23668-79. Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия (Термін дії з 01.10.2008 по 31.12.2012 – накази Мінрегіонбуду України N 429 від 30.09.2008р.; від 06.01.11 N2; N3)
 1377. ГОСТ 23668-79 Зміна N 1 (Термін дії з 01.10.2008 по 31.12.2012 – накази Мінрегіонбуду України N 429 від 30.09.2008р.; від 06.01.11 N2; N3)
 1378. ГОСТ 23682-79. Колонны мостовые ступенчатые для зданий с мостовыми электрическими кранами общего назначения грузоподъемностью до 50т. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1379. ГОСТ 23732-79. Вода для бетонов и растворов. Технические условия (Отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N414)
 1380. ГОСТ 23735-79. Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 655)
 1381. ГОСТ 23740-79. Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 661)
 1382. ГОСТ 23741-79. Грунты. Методы полевых испытаний на срез в горных выработках
 1383. ГОСТ 23747-88. Двери из алюминиевых сплавов. Общие техничекие условия (Отменен – приказы Минрегионстроя Украины от 26.12.08 N 690; от 08.07.09 N 277)
 1384. ГОСТ 23789-79 (СТ СЭВ 826-77 в части методов испытаний). Вяжущие гипсовые. Методы испытаний
 1385. ГОСТ 23790-79. Покрытие из древесины фосфатное огнезащитное. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1386. ГОСТ 23791-79. Покрытие из стали фосфатное огнезащитное. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1387. ГОСТ 23835-79. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Классификация и общие технические требования
 1388. ГОСТ 23838-89. Здания предприятий. Параметры (Отменен – приказ Минрегиона от29.12.11 N 406)
 1389. ГОСТ 23858-79. Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки (отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N 463)
 1390. ГОСТ 23899-79. Колонны железобетонные под параболические лотки. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1391. ГОСТ 23961-80. Метрополитены. Габариты приближения строений, оборудования и подвижного состава
 1392. ГОСТ 23972-80. Фундаменты железобетонные для параболических лотков. Технические условия (Отменен с 01.10.10 – приказ Минрегионстроя Украины от 30.06.10 N242)
 1393. ГОСТ 24022-80. Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных зданий. Техничекие условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1394. ГОСТ 24064-80. Мастики клеящие каучуковые. Техничекие условия
 1395. ГОСТ 24099-80. Плиты декоративные на основе природного камня. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 16.12.08 N 599)
 1396. ГОСТ 24143-80. Грунты. Метод лабораторного определения характеристик набухания и усадки (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 671)
 1397. ГОСТ 24146-89. Зрительные залы. Метод измерения времени реверберации
 1398. ГОСТ 24155-80. Конструкции железобетонные высоких пассажирских платформ. Технические условия (Отменен с 01.10.10 – приказ Минрегионстроя Украины от 30.06.10 N242)
 1399. ГОСТ 24210-80. Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения звукоизоляционных свойств (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1400. ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия (Отменен – приказ Минрегиона от 29.12.11 N 404)
 1401. ГОСТ 24259-80. Оснастка монтажная для временного закрепления и выверки конструкций зданий. Классификация и общие технические требования (Отменен – приказ Минрегиона от 29.12.11 N404)
 1402. ГОСТ 24316-80. Бетоны. Методы определения тепловыделения при твердении (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 645)
 1403. ГОСТ 24332-88. Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии
 1404. ДСТУ ГОСТ 24379.1:2008. Болты фундаментные. Конструкция и размеры (скасовано – наказ від 25.12.2015 N 209) (Дія відновлена до 01.01.2022)
 1405. ГОСТ 24379.0-80. Болты фундаментные. Общие технические условия
 1406. ГОСТ 24404-80. Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.10 N502)
 1407. ГОСТ 24434-80. Панели слоистые с утеплителем из пенопластов для стен и покрытий зданий. Пенопласты. Метод определения усадки (Отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N 461)
 1408. ГОСТ 24451-80. Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и оборудования (отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N 464)
 1409. ГОСТ 24452-80. Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона (скасовано – наказ від 22.12.2009 р. № 638)
 1410. ГОСТ 24476-80. Фундаменты сборные железобетонные под колонны каркаса междувидового применения для многоэтажных зданий. Техничекие условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1411. ГОСТ 24524-80. Панели стальные двухслойные покрытий зданий с утеплителем из полиуретана. Технические условия
 1412. ГОСТ 24544-81*. Бетоны. Методы определения деформаций усадки ползучести (скасовано – наказ від 22.12.2009 р. № 637)
 1413. ГОСТ 24545-81. Бетоны. Методы испытания на выносливость (скасовано – наказ від 22.12.2009 р. № 639)
 1414. ГОСТ 24547-81. Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1415. ГОСТ 24581-81. Панели асбестоцементные трехслойные с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия(Отменен с 01.10.10 – приказ Минрегионстроя Украины от 30.06.10 N242)
 1416. ГОСТ 24587-81. Лотки-водовыпуски железобетонные оросительных систем. Технические условия(Отменен с 01.10.10 – приказ Минрегионстроя Украины от 30.06.10 N242)
 1417. ГОСТ 24594-81. Панели и блоки стеновые из кирпича и керамических камней. Общие технические условия (втрачає чинність з 1 липня 2015 року – наказ від 16.03.2015 N 52)
 1418. ГОСТ 24640-91 (СТ СЭВ 6824-89). Добавки для цементов. Классификация (Отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N 414)
 1419. ГОСТ 24698-81. Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1420. ГОСТ 24699-81. Окна и балконные двери деревянные со стеклопакетами и стеклами для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры (втрачає чинність з 1 липня 2015 року – наказ від 16.03.2015 N 52)
 1421. ГОСТ 24699-81. Приложение (втрачає чинність з 1 липня 2015 року – наказ від 16.03.2015 N 52)
 1422. ГОСТ 24700-81. Окна и балконные двери деревянные со стеклопакетами и стеклами для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры (отменен)
 1423. ГОСТ 24741-81. Узел крепления крановых рельсов к стальным подкрановым балкам. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1424. ГОСТ 24748-81. Изделия известково-кремнеземистые теплоизоляционные. Технические условия (Отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N 414)
 1425. ГОСТ 24767-81. Профили холодногнутые из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Технические условия (Отменен – приказы Минрегионстроя Украины от 26.12.08 N 691; от 08.07.09 N 277)
 1426. ГОСТ 24816-81. Материалы строительные. Метод определения сорбционной влажности (втрачає чинність з 1 липня 2015 року – наказ від 16.03.2015 N 52)
 1427. ГОСТ 24839-81. Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных профилях. Размеры (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1428. ГОСТ 24846-81. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений (втратив чинність з 01 липня 2015 року – наказ від 17 вересня 2014 р. N 255)
 1429. ГОСТ 24847-81. Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 23.12.09 N 677)
 1430. ГОСТ 24866-89 (СТ СЭВ 5976-87). Стеклопакеты клееные. Технические условия (отменен – приказ Госстрой Украины от 31.08.2001 г. N170)
 1431. ГОСТ 24893.0-81. Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1432. ГОСТ 24944-81. Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная. Технические условия
 1433. ГОСТ 24944-81. Зміна N 1
 1434. ГОСТ 24950-81. Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных магистральных трубопроводов. Технические условия
 1435. ГОСТ 24983-81. Трубы железобетонные напорные. Ультразвуковой метод контроля и оценки трещиностойкости (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1436. ГОСТ 24992-81. Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке (Отменен – приказ Минрегиона 30.12.11 N 426)
 1437. ГОСТ 25032-81. Средства грузозахватные. Классификация и общие технические требования
 1438. ГОСТ 25094-94. Добавки активные минеральные для цементов. Методы испытаний (в Украине смотри ДСТУ Б В.2.7-100-94)
 1439. ГОСТ 25097-82. Окна и балконные двери деревоалюминиевые. Общие технические условия (Отменен – приказы Минрегионстроя Украины от 26.12.08 N 685; от 08.07.09 N 277)
 1440. ГОСТ 25098-87. Панели перегородок железобетонные для зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1441. ГОСТ 25116-82. Витрины и витражи из алюминиевых сплавов. Типы, конструкция и размеры (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1442. ГОСТ 25116-82. Поправка (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1443. ГОСТ 25116-82. Изменение N 1 (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1444. ГОСТ 25130-82. Покрытие из древесины вспучивающееся огнезащитное ВПД. Технические требования (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1445. ГОСТ 25131-82. Покрытие из стали вспучивающееся огнезатитное ВПМ-2. Технические требования (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1446. ГОСТ 25192-82 (СТ СЭВ 6550-88). Бетоны. Классификация и общие технические требования (скасовано – наказ від 22.12.2009 р. № 641)
 1447. ГОСТ 25214-82. Бетон силикатный плотный. Технические условия (Отменен- приказы Минрегиона от 30.12.11 N 456; от 28.09.12 N 495)
 1448. ГОСТ 25226-96 (В Украине ДСТУ Б В.2.7-62-97). Щебень и песок перлитовые для производства вспученного перлита. Технические условия
 1449. ГОСТ 25246-82. Бетоны химически стойкие. Технические условия (Отменен- приказы Минрегиона от 30.12.11 N 456; от 28.09.12 N 495)
 1450. ГОСТ 25297-82. Установки компактные для очистки поверхностных вод на питьевые нужды. Типы, основные параметры и размеры
 1451. ГОСТ 25298-82. Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Типы, основные параметры и размеры
 1452. ГОСТ 25328-82. Цемент для строительных растворов. Технические условия (Отменен согласно прик. Держбуда Украины N 234 от 7.12.04.)
 1453. ГОСТ 25358-82. Грунты. Метод полевого определения температуры (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 659)
 1454. ГОСТ 25458-82. Опоры деревянные дорожных знаков. Технические условия
 1455. ГОСТ 25459-82. Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1456. ГОСТ 2551-75. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Упаковка, маркировка, хранение и транспортирование
 1457. ГОСТ 25584-90. Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N668)
 1458. ГОСТ 25584-90. Зміна N 1 (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N668)
 1459. ГОСТ 25591-83. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Классификация и общие технические требования (отменен – приказ Госстрой Украины от 31.08.2001 г. N170)
 1460. ГОСТ 25592-91. Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 656)
 1461. ГОСТ 25609-83. Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателей теплоусвоения (Отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N 414)
 1462. ГОСТ 25621-83. Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования (отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 10.12.08 N 582)
 1463. ГОСТ 25627-83. Изделия железобетонные для силосных сооружений элеваторов и зерноперерабатывающих предприятий. Общие техничекие условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1464. ГОСТ 25628-90. Колонны железобетонные для одноэтажных зданий предприятий. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1465. ГОСТ 25665-83. Покрытие из стали фосфатное огнезащитное на основе минеральных волокон. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1466. ГОСТ 25697-83. Плиты балконов и лоджий железобетонные. Общие технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1467. ГОСТ 25772-83. Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия. (С 01.01.2010 заменён на ДСТУ Б В.2.6-49-2008, но действует до 01.01.2011.)
 1468. ГОСТ 25781-83. Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Технические условия (Отменен – приказ Минрегиона от 29.12.11 N 404)
 1469. ГОСТ 25782-90. Правила, терки и полутерки. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионбуда от 19.11.09 N504)
 1470. ГОСТ 25878-85. Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Поддоны. Конструкция и размеры (Скасовано – наказ Мінрегіону від 29.12.2011 р. N 404)
 1471. ГОСТ 25880-83. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, маркировка, танспортировка и хранение (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1472. ГОСТ 25881-83. Бетоны химически стойкие. Методы испытаний (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 634)
 1473. ГОСТ 25884-83. Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений при послойном скалывании (отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N426)
 1474. ГОСТ 25891-83. Здания и сооружения. Методы определения сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций (Отменен- приказ Минрегионбуда Украины от 28.11.08 N 547)
 1475. ГОСТ 25898-83. Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию (отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N 427)
 1476. ГОСТ 25902-83. Зрительные залы. Метод определения разборчивости речи (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1477. ГОСТ 25912.0-91. Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ для аэродромных покрытий. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 379)
 1478. ГОСТ 25912.1-91. Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-14 для аэродромных покрытий. Конструкция (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 379)
 1479. ГОСТ 25912.2-91. Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-18 для аэродромных покрытий. Конструкция (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 379)
 1480. ГОСТ 25912.3-91. Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-20 для аэродромных покрытий. Конструкция (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 379)
 1481. ГОСТ 25912.4-91. Арматурные и монтажно-стыковые изделия железобетонных плит для аэродромных покрытий. Конструкция (Отменен – приказ Минрегиона от 29.12.11 N 408)
 1482. ГОСТ 25945-87. Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие. Методы испытаний (отменен)
 1483. ГОСТ 25957-83. Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения. /Скасовано – наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.2009 № 277/
 1484. ГОСТ 26008-83. Дождеприемники чугунные для колодцев. Технические условия (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 116 від 20.07.05)
 1485. ГОСТ 26067.0-83. Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1486. ГОСТ 26067.1-83. Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений. Конструкция и размеры. /Начало/ (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1487. ГОСТ 26067.1-83. Продолжение (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1488. ГОСТ 26134-84. Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости
 1489. ГОСТ 26138-84. Элементы и детали встроенных шкафов и антресолей для жилых зданий. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1490. ГОСТ 26149-84. Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1491. ГОСТ 26150-84. Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Технические условия (Отменен- приказ Минрегиона от 30.12.11 N 451)
 1492. ГОСТ 26150-84 Поправка до зміни N 1 (Отменен- приказ Минрегиона от 30.12.11 N 451)
 1493. ГОСТ 26150-84 Зміна N 1 (міждержавна) (Отменен- приказ Минрегиона от 30.12.11 N 451)
 1494. ГОСТ 26253-84. Здания и сооружения. Метод определения теплоустойчивости ограждающих конструкций (Отменен – приказ Минрегионбуда Украины от 20.01.10 N 16)
 1495. ГОСТ 26254-84. Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 20.01.10 N14)
 1496. ГОСТ 26262-84. Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 660)
 1497. ГОСТ 26263-84. Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 663)
 1498. ГОСТ 26281-84. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Правила приемки (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1499. ГОСТ 26301-84. Приборы фрамужные для окон, витрин и витражей из алюминиевых сплавов. Типы и основные размеры (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1500. ГОСТ 26334-84* (СТ СЭВ 4324-83) Лифты электрические. Ряды грузоподъемности и скорости
 1501. ГОСТ 26417-85. Материалы звукопоглощающие строительные. Метод испытаний в малой реверберационной камере (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1502. ГОСТ 26429-85. Конструкции стальные путей подвесного транспорта. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1503. ГОСТ 26434-85. Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры (скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.09 N277)
 1504. ГОСТ 26438-85. Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Методы испытаний на деформативность (Отменен – приказ Минрегиона от 29.12.11 N 404)
 1505. ГОСТ 26589-94. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний
 1506. ГОСТ 26598-85. Контейнеры и средства пакетирования в строительстве. Общие технические условия
 1507. ГОСТ 26601-85. Окна и балконные двери деревянные для малоэтажных жилых домов. Типы, конструкция и размеры (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1508. ГОСТ 26602-85. Окна. Метод определения сопротивления теплопередаче
 1509. ГОСТ 26604-85. Полотна нетканые (подоснова) антисептированные из волокон всех видов для теплозвукоизоляционного линолеума. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1510. ГОСТ 26604-85. Зміна N 1 (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1511. ГОСТ 26627-85. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Правила приемки
 1512. ГОСТ 26629-85. Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций
 1513. ГОСТ 26644-85. Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1514. ГОСТ 2678-94. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний
 1515. ГОСТ 26804-86. Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия (отменен – Приказ Минрегина от 30.12.11 N 460)
 1516. ГОСТ 26804-86. Зміна N1. Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия (отменен – Приказ Минрегина от 30.12.11 N 460)
 1517. ГОСТ 26805-86. Заклепка трубчатая для односторонней клепки тонколистовых строительных металлоконструкций. Технические условия
 1518. ГОСТ 26815-86. Конструкции железобетонные подпорных стен. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1519. ГОСТ 26816-86. Плиты цементно-стружечные. Технические условия (отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N 414)
 1520. ГОСТ 26819-86. Трубы железобетонные напорные со стальным сердечником. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1521. ГОСТ 26824-86. Здания и сооружения. Методы измерения яркости (Отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N 427)
 1522. ГОСТ 26871-86. Материалы вяжущие гипсовые. Правила приемки. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение
 1523. ГОСТ 26887-86. Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия (Отменен- приказ Минрегиона от 30.12.11 N 450)
 1524. ГОСТ 26892-86. Двери деревянные. Метод испытания на сопротивляемость ударной нагрузке, действующей в направлении открывания (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.10 N631)
 1525. ГОСТ 26919-86. Плиты подоконные железобетонные для жилых, общественных и вспомогательных зданий. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1526. ГОСТ 2694-78. Изделия пенодиамитовые и диамитовые теплоизоляционные. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1527. ГОСТ 2697-83. Пергамин кровельный. Технические условия
 1528. ГОСТ 2697-83 Зміна N 1 (міждержавна)
 1529. ГОСТ 26988-86. Плиты древесно-волокнистые. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты
 1530. ГОСТ 26992-86. Прогоны железобетонные для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1531. ГОСТ 27005-86. Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности (Отменен- приказ Минрегиона от 30.12.11 N 414)
 1532. ГОСТ 27006-86. Бетоны. Правила подбора состава (скасовано – наказ від 22.12.2009 р. № 636)
 1533. ГОСТ 27019-86. Материалы полимерные рулонные для полов. Ускоренный метод определения звукоизоляционных свойств (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1534. ГОСТ 27023-86. Ковры сварные из поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1535. ГОСТ 27108-86. Конструкции каркаса железобетонные для многоэтажных зданий с безбалочным перекрытием. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 – приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1536. ГОСТ 27180-86 (СТ СЭВ 4870-84). Плитки керамические. Методы испытаний (отменен)
 1537. ГОСТ 27204-87. Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Борта. Конструкция и размеры (Отменен – приказ Минрегиона от 29.12.11 N 404)
 1538. ГОСТ 27215-87. Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 400мм для производственных зданий промышленных предприятий. Технические условия (скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.09 N277)
 1539. ГОСТ 27217-87. Грунты. Метод полевого определения касательных сил морозного пучения (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 665)
 1540. ГОСТ 27296-87 (СТ СЭВ 4866-84). Защита от шума в строительстве. Звукоизолирующие ограждающие конструкции. Методы измерения (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 30.11.09 N537)
 1541. ГОСТ 27321-87. Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия (Отменен- приказ Минрегиона от 30.12.11 N 450)
 1542. ГОСТ 27372-87. Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия
 1543. ГОСТ 27579-88. Фермы стальные стропильные из гнутосварных профилей прямоугольного сечения. Технические условия (Отменен- приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1544. ГОСТ 27677-88 (СТ СЭВ 5852-86). Защита от коррозии в строительстве. Бетоны. Общие требования к проведению испытаний (отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N 426)
 1545. ГОСТ 27936-88. Окна и двери балконные дерево-алюминиевые для общественных зданий. Типы и конструкция (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1546. ГОСТ 28012-89. Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия
 1547. ГОСТ 28015-89. Щиты покрытий пола деревянные однослойные. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.10 N504)
 1548. ГОСТ 28042-89. Плиты покрытий железобетонные для зданий предприятий. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1549. ГОСТ 28089-89. Конструкции строительные стеновые. Метод определения прочности сцепления облицовочных плиток с основанием (Скасовано – наказ Мінрегіону від 30.12.11 N 449)
 1550. ГОСТ 28347-89. Подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом. Технические условия (Отменен- приказ Минрегиона от 30.12.11 N 450)
 1551. ГОСТ 28514-90 (СТ СЭВ 6016-87). Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объема (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 667)
 1552. ГОСТ 28570-90 (СТ СЭВ 3878-83). Бетоны. Метод определения прочности по образцам, отобранным из конструкций (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.2009 N643)
 1553. ГОСТ 28574-90 (СТ СЭВ 6319-88). Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий (отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N 426)
 1554. ГОСТ 28575-90 (СТ СЭВ 6320-88). Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Испытание паропроницаемости защитных покрытий(отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N 426)
 1555. ГОСТ 28622-90. Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости
 1556. ГОСТ 286-82. Трубы керамические канализационные. Технические условия (втратив чинність -наказ від 30 грудня 2011 р. № 414)
 1557. ГОСТ 28715-90. Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Проемообразователи и вкладыши. Конструкция (Скасовано- наказ від 29.12.2011 р. N 404)
 1558. ГОСТ 28737-90. Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1559. ГОСТ 28778-90. Болты самоанкерующиеся распорные для строительства. Технические условия
 1560. ГОСТ 28786-90 (СТ СЭВ 6529-88). Двери деревянные. Метод определения сопротивления воздействию климатических факторов (Отменен – приказ Минрегионстроя от 30.12.11 N428)
 1561. ГОСТ 28799-90 (СТ СЭВ 6528-88). Двери деревянные. Метод определения водонепроницаемости
 1562. ГОСТ 2889-80. Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 18.08.10 N318)
 1563. ГОСТ 29167-91. Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении
 1564. ГОСТ 30246-94. Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций. Технические условия
 1565. ГОСТ 30256-94. (В Украине- ДСТУ Б В.2-7-40-95) Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом
 1566. ГОСТ 30290-94. (В Украине- ДСТУ Б В.2.7-41-95) Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности поверхностным преобразователем
 1567. ГОСТ 30301-95. Изделия асбестоцементные. Правила приемки. /В Украине – ДСТУ Б В.2.7-54-96 (ГОСТ 30301-95)/
 1568. ГОСТ 30340-95. Листы асбестоцементные волнистые. Технические условия. /В Украине – ДСТУ Б В.2.7-53-96/ (ДСТУ втратив чинність – наказ від 08.07.2014 N 189)
 1569. ГОСТ 30413-96. (в Украине ДСТУ Б В.2.3-2-97). Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием
 1570. ГОСТ 30444-97. (В Украине ДСТУ Б В.2.7-70-98). Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени
 1571. ГОСТ 30548-97. (В Украине ДСТУ Б В.2.7-68-98). Полотна нетканые (подоснова) для линолеума. Методы испытаний
 1572. ГОСТ 30779-2001. (В Украине- ДСТУ Б.В.2.6-26-2004). Стеклопакеты строительного назначения. Метод определения сопротивления атмосферным воздействиям и оценки долговечности
 1573. ГОСТ 30826-2001. (В Украине- ДСТУ Б.В.2.7-123-2004). Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия
 1574. ГОСТ 310.1-78. Цементы. Методы испытаний. Общие положения (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 01.12.09 N543)
 1575. ГОСТ 310.2-76. Цементы. Метод определения тонкости помола (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 01.12.09 г. N544)
 1576. ГОСТ 310.4-81. Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 01.12.09 N543)
 1577. ГОСТ 310.4-81. Зміна N 4 (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 01.12.09 N543)
 1578. ГОСТ 310.4-81. Зміна N 5 (міждержавна) (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 01.12.09 N543)
 1579. ГОСТ 310.5-88. Цементы. Метод определения тепловыделения (Отменен – приказы Минрегиона от 30.12.11 N 462; от 12.06.12 N 300)
 1580. ГОСТ 310.6-85. Цементы. Метод определения водоотделения (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 01.12.09 N547)
 1581. ГОСТ 31.2031.01-91. Приспособления сборно-разборные переналаживаемые для сборки деталей под сварку. Типы, параметры и размеры
 1582. ГОСТ 31.2031.02-91. Приспособления сборно-разборные переналаживаемые для сборки деталей под сварку. Технические условия
 1583. ГОСТ 31.211.41-93 Детали и сборочные единицы сборно-разборных приспособлений для сборочно-сварочных работ. Основные конструктивные элементы и параметры. Нормы точности
 1584. ГОСТ 31.211.42-93 Детали и сборочные единицы сборно-разборных приспособлений для сборочно-сварочных работ. Технические требования. Правила приемки. Методы контроля. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
 1585. ГОСТ 3226-93. Глины формовочные огнеупорные. Общие технические условия
 1586. ГОСТ 3282-74. Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия
 1587. ГОСТ 3306-88. Сетки с квадратными ячейками из стальной рифленой проволоки. Технические условия
 1588. ГОСТ 3344-83. Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия (Отменен- приказ Минрегионстроя Украины от 21.11.08 N 529)
 1589. ГОСТ 3476-74. Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цементов (Отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N414)
 1590. ГОСТ 3560-73. Лента стальная упаковочная. Технические условия
 1591. ГОСТ 3634-89. Люки чугунные для смотровых колодцев. Технические условия (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 116 від 20.07.05)
 1592. ГОСТ 379-95. Кирпич и камни силикатные. Технические условия
 1593. ГОСТ 3826-82. Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия (Дія відновлена до 01.01.2022)
 1594. ГОСТ 390-96. Изделия огнеупорные шамотные и полукислые общего назначения и массового производства. Технические условия
 1595. ГОСТ 3916.1-96. Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия
 1596. ГОСТ 3916.2-96. Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия
 1597. ГОСТ 4001-84. Камни стеновые из горных пород. Технические условия (Замінено – наказ Мінрегіонбуду України від 16.12.2010 N 516)
 1598. ГОСТ 4013-82. Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов. Технические условия
 1599. ГОСТ 4028-63. Гвозди строительные. Конструкция и размеры
 1600. ГОСТ 4029-63. Гвозди толевые круглые. Конструкция и размеры
 1601. ГОСТ 4030-63. Гвозди кровельные. Конструкция и размеры
 1602. ГОСТ 4032-63. Гвозди отделочные круглые. Конструкция и размеры
 1603. ГОСТ 4121-96. Рельсы крановые Технические условия
 1604. ГОСТ 4.225-83. Трубы керамические канализационные и дренажные. Номенклатура показателей
 1605. ГОСТ 4.227-83. Трубы чугунные и пластмассовые канализационные и фасонные части к ним и муфты чугунные для асбестоцементных напорных труб (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1606. ГОСТ 4598-86 (СТ СЭВ 4188-83). Плиты древесноволокнистые. Технические условия
 1607. ГОСТ 474-90. Кирпич кислотоупорный. Технические условия(Отменен – приказ Минрегиона 30.12.11 N 414)
 1608. ГОСТ 475-78. Двери деревянные. Общие технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.10 N631)
 1609. ГОСТ 475-78. Зміна N 3 (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.10 N631)
 1610. ГОСТ 4781-85. Профили стальные горячекатаные для шпунтовых свай. Технические условия
 1611. ГОСТ 4981-87. Балки перекрытий деревянные. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.10 N498)
 1612. ГОСТ 5087-80. Ручки для окон и дверей. Типы и основные размеры
 1613. ГОСТ 5089-2003. (в Украине – ДСТУ Б В.2.6-28:2006). Замки и защелки для дверей. Технические условия
 1614. ГОСТ 5090-86. Изделия скобяные запирающие для деревянных окон и дверей. Типы и основные размеры
 1615. ГОСТ 5091-78. Изделия скобяные вспомогательные для деревянных окон и дверей. Типы
 1616. ГОСТ 5180-84. Грунты. Метод лабораторного определения физических характеристик (Отменен- приказ Минрегионбуда Украины от 22.12.09 N 662)
 1617. ГОСТ 5191-79. Резаки инжекторные для ручной кислородной резки. Типы, основные параметры и общие технические требования
 1618. ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы
 1619. ГОСТ 5336-80. Сетки стальные плетеные одинарные. Технические условия
 1620. ГОСТ 538 -2001. (в Украине – ДСТУ Б В.2.6-13:2006). Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия
 1621. ГОСТ 5382-91. Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.09 N 575)
 1622. ГОСТ 539-80. Трубы и муфты асбестоцементные напорные. Технические условия
 1623. ГОСТ 539-80. Изменение N 4
 1624. ГОСТ 5533-86 (СТ СЭВ 5070-85). Стекло листовое узорчатое. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 27.11.08 г. N 543)
 1625. ГОСТ 5547-93. Плоскогубцы комбинированные. Технические условия
 1626. ГОСТ 5614-74. Машины для термической резки металлов. Типы, основные параметры и размеры (Дія відновлена до 01.01.2022)
 1627. ГОСТ 5686-94 (в Украине – ДСТУ Б В.2.1-1-95). Грунты. Метод полевых испытаний сваями
 1628. ГОСТ 5724-75. Линкруст (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1629. ГОСТ 5742-76. Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 16.12.08 г. N 606)
 1630. ГОСТ 5746-83. Лифты электрические пассажирские. Основные параметры и размеры ( см. ДСТУ ISO 4190-1-2001)
 1631. ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы испытаний (Отменен – приказ Минрегионстроя от 15.11.10 N443)
 1632. ГОСТ 5976-90. Вентиляторы радиальные общего назначения. Общие технические условия
 1633. ГОСТ 6127-52. Краны банные. Технические условия
 1634. ГОСТ 6133-84. Камни бетонные стеновые. Технические условия (Чинний ДСТУ- Б В 2.7.7:2008, накази Мінрегіонбуду України від 08.07.09 N 277; від 14.08.09 N334)
 1635. ГОСТ 6139-91 (СТ СЭВ 6951-89). Песок стандартный для испытаний цементов. Технические условия
 1636. ГОСТ 6141-91 (СТ СЭВ 2047-88). Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия
 1637. ГОСТ 6266-89. Листы гипсокартонные. Технические условия
 1638. ГОСТ 6428-83. Плиты гипсовые для перегородок. Технические условия
 1639. ГОСТ 6482-88. Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1640. ГОСТ 6564-84. Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортирование
 1641. ГОСТ 6617-76. Битумы нефтяные строительные. Технические условия
 1642. ГОСТ 6629-88. Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 12.05.09 N186)
 1643. ГОСТ 6665-91. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 378)
 1644. ГОСТ 6666-81. Камни бортовые из горных пород. Технические условия (Замінено – наказ Мінрегіонбуду України від 16.12.2010 N 516)
 1645. ГОСТ 6713-91. Прокат низколегированный конструкционный для мостостроения. Технические условия
 1646. ГОСТ 6785-80. Плиты подоконные железобетонные. Технические условия (Отменен с 01.10.10 – приказ Минрегионстроя Украины от 30.06.10 N242)
 1647. ГОСТ 6786-80. Плиты парапетные железобетонные для производственных зданий. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1648. ГОСТ 6787-2001. Плитки керамические для полов. Технические условия (Отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N 422)
 1649. ГОСТ 6787-90 (СТ СЭВ 6551-88). Плитки керамические для полов. Технические условия (отменен)
 1650. ГОСТ 6927-74. Плиты бетонные фасадные, Технические требования (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 16.12.08 г. N 600)
 1651. ГОСТ 6942.0-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Общие технические условия (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1652. ГОСТ 6942.1-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Сортамент (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1653. ГОСТ 6942.2-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Раструбы и хвостовики фасонных частей. Типы, конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1654. ГОСТ 6942.3-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Трубы. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1655. ГОСТ 6942.4-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Патрубки.Конструкция и размеры(Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1656. ГОСТ 6942.5-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Патрубки компенсационные. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1657. ГОСТ 6942.6-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Патрубки переходные. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1658. ГОСТ 6942.7-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Колена. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1659. ГОСТ 6942.8-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Колена низкие. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1660. ГОСТ 6942.9-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Отводы. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1661. ГОСТ 6942.10-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Отводы-тройники приборные. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1662. ГОСТ 6942.11-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Отступы. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1663. ГОСТ 6942.12-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники прямые. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1664. ГОСТ 6942.13-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники прямые компенсационные. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1665. ГОСТ 6942.14-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники низкие. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1666. ГОСТ 6942.15-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники переходные. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1667. ГОСТ 6942.16-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники переходные низкие. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1668. ГОСТ 6942.17-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники косые. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1669. ГОСТ 6942.18-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Крестовины прямые. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1670. ГОСТ 6942.19-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Крестовины прямые со смещенной осью отвода. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1671. ГОСТ 6942.20-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Крестовины косые. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1672. ГОСТ 6942.21-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Крестовины двухплоскостные. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1673. ГОСТ 6942.22-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Муфты. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1674. ГОСТ 6942.23-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Муфты надвижные. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1675. ГОСТ 6942.24-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Ревизии. Конструкция и размеры (Скасовано з 01.01.06 згідно нак. Держбуду України N 114 від 20.07.05)
 1676. ГОСТ 6996-66. Сварные соединения. Методы определения механических свойств
 1677. ГОСТ 7012-77. Трансформаторы однофазные однопостовые для автоматической дуговой сварки под флюсом. Общие технические условия
 1678. ГОСТ 7016-82*. Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности
 1679. ГОСТ 7032-75. Глина бентонитовая для тонкой и строительной керамики
 1680. ГОСТ 7076-87 (СТ СЭВ 4923-84). Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности (отменен)
 1681. ГОСТ 7251-77. Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 16.12.08 г. N 607)
 1682. ГОСТ 7319-80. Пиломатериалы и заготовки лиственных пород. Атмосферная сушка и хранение (скасовується з 01.07.2017 – наказ від 21 серпня 2015 року N 101)
 1683. ГОСТ 7392-85. Щебень из природного камня для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя от 12.12.09 N654)
 1684. ГОСТ 7394-85. Балласт гравийный и песчано-гравийный для железнодорожного пути. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.09 N 651)
 1685. ГОСТ 7415-86. Гидроизол. Технические условия (Отменен- приказ Минрегиона от 30.12.11 N 414)
 1686. ГОСТ 7415-86 Зміна N 1 (міждержавна) (Отменен- приказ Минрегиона от 30.12.11 N 414)
 1687. ГОСТ 7481-78. Стекло армированное листовое. Технические условия (Отменен- приказ Минрегионстроя Украины N10 от 13.01.11)
 1688. ГОСТ 7564-97. Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний
 1689. ГОСТ 7890-93. Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия
 1690. ГОСТ 7948-80. Отвесы стальные строительные. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 19.11.2009 N514)
 1691. ГОСТ 8020-90. Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных. Технические условия (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 1692. ГОСТ 8242-88. Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.10 N499)
 1693. ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия
 1694. ГОСТ 8411-74. Трубы керамические дренажные. Технические условия (Отменен- приказ Минрегиона от 30.12.11 N 414)
 1695. ГОСТ 8426-75. Кирпич глиняный для дымовых труб (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1696. ГОСТ 8462-85. Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе
 1697. ГОСТ 8478-81. Сетки сварные для железобетонных конструкций. Технические условия
 1698. ГОСТ 862.1-85. Изделия паркетные. Паркет штучный. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.10 N503)
 1699. ГОСТ 862.2-85. Изделия паркетные. Паркет мозаичный. Технические условия
 1700. ГОСТ 862.3-86. Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия
 1701. ГОСТ 862.4-87. Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические условия
 1702. ГОСТ 8690-94. (В Украине- ДСТУ Б В.2.5-2-95) Радиаторы отопительные чугунные. Технические условия
 1703. ГОСТ 8717.0-84. Ступени железобетонные и бетонные. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1704. ГОСТ 8717.1-84. Ступени железобетонные и бетонные. Конструкция и размеры (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1705. ГОСТ 8735-88 (СТ СЭВ 5446-85). Песок для строительных работ. Методы испытаний. (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 05.05.10 N 152)
 1706. ГОСТ 8735-88. Изменение N 2. (Отменено – приказ Минрегионстроя Украины от 05.05.10 N 152)
 1707. ГОСТ 8747-88 (СТ СЭВ 5851-86). Изделия асбестоцементные листовые. Методы испытаний (Скасовано – наказ Мінрегіону України від 30.12.2011 р. № 414)
 1708. ГОСТ 8823-85 (СТ СЭВ 4326-83). Лифты электрические грузовые. Основные параметры и размеры
 1709. ГОСТ 8824-84 (СТ СЭВ 4326-83). Лифты электрические грузовые малые. Основные параметры и размеры
 1710. ГОСТ 8870-79. Колонки водогрейные для ванн. Технические условия
 1711. ГОСТ 8894-86. Трубы стеклянные и фасонные части к ним. Технические условия
 1712. ГОСТ 8904-81. Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием. Технические условия
 1713. ГОСТ 9014.0-75. Лесоматериалы круглые. Хранение. Общие требования
 1714. ГОСТ 9014.1-78. Лесоматериалы круглые. Хранение. Защита дождеванием
 1715. ГОСТ 9014.2-79. Лесоматериалы круглые. Защита влагозащитными и влагозащитно-антисептическими составами при хранении
 1716. ГОСТ 9014.3-81. Лесоматериалы круглые. Химическая защита способом опрыскивания при хранении
 1717. ГОСТ 9128-84. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия (отменен)
 1718. ГОСТ 9179-77. Известь строительная. Технические условия (отменен согласно приказу Госстроя Украины от 22.06.99. N 150)
 1719. ГОСТ 9238-83. Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм (отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N 464)
 1720. ГОСТ 9330-76*. Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов. Типы и размеры
 1721. ГОСТ 9356-75. Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические условия
 1722. ГОСТ 9416-83. Уровни строительные. Технические условия(Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 19.11.2009 N513)
 1723. ГОСТ 9462-88. Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия
 1724. ГОСТ 9463-88. Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия
 1725. ГОСТ 9479-84 (СТ СЭВ 6315-88). Блоки из природного камня для производства облицовочных изделий. Технические условия. /отменен/ (В Украине см. – ДСТУ Б В.2.7-59-97)
 1726. ГОСТ 948-84. Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия
 1727. ГОСТ 9533-81. Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионбуда от 19.11.09 N512)
 1728. ГОСТ 9548-74. Битумы нефтяные кровельные. Технические условия (Скасовано- наказ Держспоживстандарту України від 30.07.07 N167)
 1729. ГОСТ 9561-91. Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1730. ГОСТ 9574-90. Панели гипсобетонные для перегородок. Технические условия (Отменен с 01.01.2011 -приказ Минрегионстроя от 26.02.10 N78)
 1731. ГОСТ 9583-75. Трубы чугунные напорные, изготовленные методами центробежного и полунепрерывного литья. Технические условия (Дія відновлена до 01.01.2022)
 1732. ГОСТ 9590-76. Пластик бумажно-слоистый декоративный. Технические условия
 1733. ГОСТ 9.602-89. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 26.03.07г. N98)
 1734. ГОСТ 961-89. Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические. Технические условия (Отменен – приказ Минрегина от 30.12.11 N 414)
 1735. ГОСТ 965-89 (СТ СЭВ 6086-87). Портландцементы белые. Технические условия (Отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N 414)
 1736. ГОСТ 969-91. Цементы глиноземистые и высокоглинистые. Технические условия (Отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N 414)
 1737. ГОСТ 9720-76. Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм (Отменен- приказ Минрегиона от 30.12.11 N 464)
 1738. ГОСТ 9758-86. Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний(Отменен – приказ Минрегиона от 30.12.11 N 414)
 1739. ГОСТ 9812-74. Битумы нефтяные изоляционные. Технические условия
 1740. ГОСТ 9818-85. Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 1741. ГОСТ 9870-61. Гвозди проволочные оцинкованные для асбоцементной кровли. Технические условия
 1742. ГБН В.2.2-35077234-001:2011. Будинки і споруди. Підприємства сортування та перероблення твердих побутових відходів. Вимоги до технологічного проектування
 1743. ГБН В.2.3-34620942-001:2013. Проектування телекомунікацій. Лінійно-апаратні цехи
 1744. ГБН В.2.3-218-003:2010. Споруди транспорту. Технологія улаштування гідроізоляції проїзної частини автодорожніх мостів і шляхопроводів із застосуванням полімерних матеріалів та водонепроникного бетону
 1745. ГБН В.2.3-218-007:2012. Споруди транспорту. Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування
 1746. ГБН В.2.3-37472062-1:2012. Споруди транспорту. Сортувальні пристрої залізниць. Норми проектування
 1747. ГБН В.2.3-218-534:2011. Споруди транспорту. Оцінювання стану бетонного покриття автомобільних доріг
 1748. ГБН В.2.3-218-540:2012. Споруди транспорту. Охорона довкілля при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг
 1749. ГБН В.2.3-37641918-544:2014. Автомобільні дороги. Застосування геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях. Основні вимоги (див. Зміни)
 1750. ГБН В.2.3-218-547:2010. Споруди транспорту. Влаштування асфальтобетонних шарів дорожнього одягу при низьких температурах
 1751. ГБН В.2.3-218-548:2010. Споруди транспорту. Армоґрунтові підпірні стінки для автомобільних доріг. Проектування та будівництво
 1752. ГБН В.2.3-218-549:2010. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Стоянки і майданчики для відпочинку та короткочасної зупинки автомобілів. Загальні вимоги проектування (втрачає чинність з 01.06.2018)
 1753. ГБН В.2.3-218-550:2010. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Зупинки маршрутного транспорту. Загальні вимоги проектування (див. поправки)
 1754. ГБН В.2.3-218-551:2011. Автомобільні дороги загального користування. Капітальний ремонт. Вимоги проектування
 1755. ГБН В.2.3-37641918-552:2015. Автомобільні дороги. Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів дорожнього будівництва (див. Поправки)
 1756. ГБН В.2.3-37641918-553:2013. Мости та труби. Сталезалізобетонні конструкції
 1757. ГБН В.2.3-37641918-554:2013. Автомобільні дороги. Шари дорожнього одягу з кам’яних матеріалів, відходів промисловості і ґрунтів, укріплених цементом. Проектування та будівництво (скасовано частково – див. ДСТУ-Н Б В.2.3-39:2016)
 1758. ГБН В.2.3-37641918-555:2016. Автомобільні дороги. Транспортні розв’язки в одному рівні. Проектування.
 1759. ГБН В.2.3-37641918-556:2015. Автомобільні дороги. Споруди шумозахисні. Вимоги до проектування
 1760. ГБН В.2.3-37641918-557:2016. Автомобільні дороги. Дорожній одяг жорсткий. Проектування
 1761. ГБН В.2.3-37641918-558:2016. Автомобільні дороги. Габіонні конструкції. Проектування та будівництво
 1762. ГБН В.2.3-37641918-559:2019. Автомобільні дороги. Дорожній одяг нежорсткий. Проектування
 1763. ГБН В.2.3-37641918-552:2015. Поправки. Автомобільні дороги. Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів дорожнього будівництва
 1764. ГБН В.2.3-218-550:2010. Поправки. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Зупинки маршрутного транспорту. Загальні вимоги проектування
 1765. ГБН В.2.3-37641918-560:2019. Автодорожні мости. Спеціальні допоміжні споруди. Проектування
 1766. ГБН В.2.3-37641918-544:2014. Зміна N 1. Автомобільні дороги. Застосування геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях. Основні вимоги
 1767. ГБН В.2.3-37641918-549:2018. Автомобільні дороги. Майданчики для стоянки транспортних засобів і відпочинку учасників дорожнього руху. Загальні вимоги проектування
 1768. ГБН В.2.3-37641918-550:2018. Автомобільні дороги. Зупинки маршрутного транспорту. Загальні вимоги проектування
 1769. ГБН В.2.5-00013741-72:2013. Зовнішні мережі та споруди. Кабельні лінії напругою до 10000 В з використанням гнучких гофрованих двошарових труб із поліетилену. Проектування
 1770. ДСТУ Б ЕN 1015-4:2012 (ЕN 1015-4:1998, IDT). Методи випробувань розчину для мурування. Частина 4. Визначення консистенції розчинової суміші (за глибиною занурення плунжера)
 1771. ДСТУ Б ЕN 1015-6:2012 (EN 1015-6:1998+А1:2006, IDT). Методи випробувань розчину для мурування. Частина 6. Визначення середньої густини розчинової суміші
 1772. ДСТУ Б ЕN 1015-9:2012 (ЕN 1015-9:1999+А1:2006, IDT). Методи випробувань розчину для мурування. Частина 9. Визначення терміну придатності та часу коригування розчинової суміші
 1773. ДСТУ Б ЕN 1015-10:2012 (EN 1015-10:1999+А1:2006, IDT). Методи випробувань розчину для мурування. Частина 10. Визначення середньої густини розчину в сухому стані
 1774. ДСТУ Б ЕN 1015-12:2012 (EN 1015-12:2000, IDT). Методи випробувань розчину для мурування. Частина 12. Визначення міцності зчеплення штукатурних розчинів з основами
 1775. ДСТУ Б EN 1024:2016 (EN 1024:2012, ІDT). Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення геометричних характеристик
 1776. ДСТУ Б EN 1026:2013 (EN 1026:2000, IDT). Блоки віконні та дверні. Повітропроникність. Метод випробування
 1777. ДСТУ Б EN 1027:2013 (EN 1027:2000, IDT). Блоки віконні та дверні. Водонепроникність. Метод випробування
 1778. ДСТУ Б EN 1051-1:2011 (EN 1051-1:2003, IDT). Скло для будівництва. Склоблоки і скляні плити. Частина 1. Визначення показників
 1779. ДСТУ Б EN 1051-2:2011 (EN 1051-2:2007, IDT). Скло для будівництва. Склоблоки і скляні плити. Частина 2. Оцінювання відповідності
 1780. ДСТУ Б EN 1052-1:2011 (EN 1052-1:1998, IDT). Методи випробування кам’яної кладки. Частина 1. Визначення міцності при стиску
 1781. ДСТУ Б EN 1052-2:2011 (EN 1052-2:1999, IDT). Методи випробування кам’яної кладки. Частина 2. Визначення міцності на розтяг при згині
 1782. ДСТУ Б EN 1052-3:2011 (EN 1052-3:2002, IDT). Методи випробування кам’яної кладки. Частина 3. Визначення початкової міцності кам’яної кладки при зсуві
 1783. ДСТУ Б EN 1075:2011 (EN 1075:1999, IDT). Констру кції дерев’яні. Методи випробувань. З’єднання на металевих зубчастих пластинах
 1784. ДСТУ Б EN 1090-2:2014 (EN 1090-2:2008+A1:2011, ІDT). Виконання сталевих і алюмінієвих конструкцій. Частина 2. Технічні вимоги до сталевих конструкцій
 1785. ДСТУ Б EN 1090-3:2014 (EN 1090-3:2008, ІDT). Виконання сталевих і алюмінієвих конструкцій. Частина 3. Технічні вимоги до алюмінієвих конструкцій
 1786. ДСТУ Б EN 1090-1:2014 (EN 1090-1:2009+A1:2011, ІDT). Виконання сталевих і алюмінієвих конструкцій. Частина 1. Вимоги до оцінки відповідності компонентів конструкцій
 1787. ДСТУ Б EN 1097-1:2015 (EN 1097-1:2011, ІDT). Методи випробувань механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 1. Визначення опору стираності (mіcro-Deval)
 1788. ДСТУ Б EN 1108:2013 (EN 1108:1999, IDT). Листи гнучкі для гідроізоляції. Листи бітумні для гідроізоляції покрівлі. Визначення формостійкості за циклічної зміни температури
 1789. ДСТУ Б EN 1191:2013 (EN 1191:2000, IDT. Блоки віконні та дверні. Опір багатократному відчиненню та зачиненню. Метод випробування
 1790. ДСТУ Б EN 1192:2013 (EN 1192:1999, IDT). Блоки дверні. Класифікація вимог міцності
 1791. ДСТУ Б EN 12207:2013 (EN 12207:1999, IDT). Блоки віконні та дверні. Повітропроникність. Класифікація
 1792. ДСТУ EN 12207:2020 (EN 12207:2016, IDT). Вікна та двері. Повітропроникність. Класифікація
 1793. ДСТУ Б EN 12208:2013 (EN 12208:1999, IDT). Блоки віконні та дверні. Водонепроникність. Класифікація
 1794. ДСТУ Б EN 12210:2013 (EN 12210:1999, IDT). Блоки віконні та дверні. Опір вітровому навантаженню. Класифікація
 1795. ДСТУ Б EN 12372:2011 (EN 12372:2006, IDT). Методи випробувань природного каменю. Визначення границі міцності при згині під концентрованим навантаженням
 1796. ДСТУ Б EN 12400:2013 (EN 12400:2002, IDT). Блоки віконні та дверні. Механічна міцність. Вимоги і класифікація
 1797. ДСТУ Б EN 12440:2011 (EN 12440:2008, IDT). Природний камінь. Критерії для класифікації
 1798. ДСТУ Б EN 12504-1:2013. Випробування бетону в конструкціях. Частина 1. Зразки керни. Відбір, перевірка і випробування на стиск (EN 12504-1:2009, IDT)
 1799. ДСТУ Б ЕN 12607-1:20I5 (EN 12607-1:2014, IDT). Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення опору до твердіння під впливом теплоти та повітря. Частина 1. Метод RTFOT
 1800. ДСТУ Б EN 12620:2013 (EN 12620:2002+А1:2008, IDT). Заповнювачі для бетону
 1801. ДСТУ Б EN 12666-1:2011 (EN 12666-1:2005, IDT). Системи підземних безнапірних пластмасових трубопроводів для каналізації й дренажу. Поліетилен (РЕ). Частина 1. Технічні вимоги до труб, фітингів і системи
 1802. ДСТУ-Н Б СEN/ТS 12666-2:2012 (СЕN/TS 12666-2:2005, IDT). Системи підземних безнапірних пластмасових трубопроводів для каналізації й дренажу. Поліетилен (РЕ). Частина 2. Настанова з оцінювання відповідності
 1803. ДСТУ Б EN 12670:2011 (EN 12670:2001, IDT). Природний камінь. Термінологія
 1804. ДСТУ Б ЕN 1279-1:2013 (ЕN 1279-1:2004+АС:2006, IDТ). Скло для будівництва. Склопакети. Частина 1: Загальні положення, допуски на розміри і правила опису системи
 1805. ДСТУ Б ЕN 1279-2:2013 (ЕN 1279-2:2002, IDТ). Скло для будівництва. Склопакети. Частина 2: Метод випробування на довговічність та вимоги до вологопроникності
 1806. ДСТУ Б ЕN 1279-3:2013 (ЕN 1279-3:2002, IDТ). Скло для будівництва. Склопакети. Частина 3: Метод випробування на довговічність та вимоги до швидкості витоку газу і допустимого відхилення концентрації газу
 1807. ДСТУ Б ЕN 1279-4:2013 (ЕN 1279-4:2002, IDТ). Скло для будівництва. Склопакети. Частина 4: Методи випробування фізичних характеристик герметизації
 1808. ДСТУ Б ЕN 1279-5:2013 (ЕN 1279-5:2005+А1:2008+А2:2010, IDТ). Скло для будівництва. Склопакети. Частина 5: Оцінка відповідності
 1809. ДСТУ Б ЕN 1279-6:2013 (ЕN 1279-6:2002, IDТ). Скло для будівництва. Склопакети. Частина 6. Контроль продукції на виробництві та періодичні випробування
 1810. ДСТУ Б EN 1296:2011 (EN 1296:2000, IDT). Матеріали покрівельні та гідроізоляційні рулонні, листові та у вигляді плит. Метод штучного старіння за довготривалої дії підвищеної температури
 1811. ДСТУ Б EN 1304:2016 (EN 1304:2013, ІDT). Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток і фасонні вироби. Технічні умови на продукцію
 1812. ДСТУ Б EN 13043:2013 (EN 13043:2002, IDT). Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей і поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту
 1813. ДСТУ Б EN 13043:2013/Поправка N 1:2019 (EN 13043:2002/AC:2004, IDT). Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей і поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту
 1814. ДСТУ Б EN 13084-1:2014 (EN 13084-1:2007, ІDT). Труби димові, які розташовані окремо. Частина 1. Загальні вимоги
 1815. ДСТУ Б EN 13139:2013 (EN 13139:2002, IDT). Заповнювачі для розчину
 1816. ДСТУ Б EN 13164:2013 (ЕN 13164:2008, IDТ). Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби із екструдованого пінополістиролу (XPS). Технічні умови
 1817. ДСТУ Б EN 13187:2011 (EN 13187:1998, IDT). Теплові характеристики будівель. Якісне виявлення теплових відмов в огороджувальних конструкціях. Інфрачервоний метод
 1818. ДСТУ Б EN 13198:2016 (EN 13198:2003, ІDT). Малі архітектурні форми бетонні. Загальні технічні умови
 1819. ДСТУ Б EN 13242:2013 (EN 13242:2002+А1:2007, IDT). Заповнювачі для сумішей, які оброблені і які не оброблені гідравлічними в’яжучими, для цивільного та дорожнього будівництва
 1820. ДСТУ Б EN 13364:2011 (EN 13364:2001, IDT). Методи випробувань природного каменю. Визначення руйнівного навантаження в монтажних отворах
 1821. ДСТУ-Н Б EN 13369:2013 (EN 13369:2004+A1:2006, IDT). “Загальні правила щодо збірних залізобетонних виробів”
 1822. ДСТУ Б EN 1337-6:2015 (EN 1337-6:2004, ІDT). Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 6. Балансирні опорні частини
 1823. ДСТУ Б EN 1338:2016 (EN 1338:2003, ІDT + EN 1338:2003/AC:2006, ІDT). Брущатка бетонна. Вимоги і методи випробувань
 1824. ДСТУ Б EN 13384-1:2010 (EN 13384-1:2002+А2:2008, IDT). (Скан). Інженерне обладнання будинків і споруд. Димоходи. Методи теплотехнічного та аеродинамічного розрахунків. Частина 1. Димоходи з підключенням одного теплогенератора
 1825. ДСТУ Б EN 13384-2:2010 (EN 13384-2:2003+A1:2009, IDT). (Скан). Інженерне обладнання будинків і споруд. Димоходи. Методи теплотехнічного та аеродинамічного розрахунків. Частина 2. Димоходи з підключенням декількох теплогенераторів
 1826. ДСТУ Б EN 1339:2016 (EN 1339:2003, ІDT + EN 1339:2003/AC:2006, ІDT). Плити бетонні для пішохідних доріжок і тротуарів. Вимоги і методи випробувань
 1827. ДСТУ Б EN 1340:2016 (EN 1340:2003, ІDT + EN 1340:2003/AC:2006, ІDT). Бордюри бетонні. Вимоги і методи випробувань
 1828. ДСТУ Б EN 13416:2013 (EN 13416:2001, ІDT). Листи гнучкі для гідроізоляції. Листи бітумні, пластикові та гумові для гідроізоляції покрівлі. Правила відбору зразків
 1829. ДСТУ Б EN ISO 13478:2011 (EN ISO 13478:2007, IDT). Труби із термопластів для транспортування рідин. Визначення стійкості до швидкого розповсюдження тріщин (RCP). Повномасштабне випробування (FST)
 1830. ДСТУ Б EN 13598-2:2012 (EN 13598-2:2009, IDT). Системи пластмасових трубопроводів для безнапірного дренажу та каналізації. Непластифікований полівінілхлорид (PVCU), поліпропілен (PP) та поліетилен (PE). Частина 2. Технічні вимоги до оглядових колодяз
 1831. ДСТУ Б EN 13639:2015 (EN 13639:2002+AC:2004, ІDT). Визначення загального вмісту органічного вуглецю у вапняку
 1832. ДСТУ Б EN 13647:2014 (EN 13647:2011, IDT). Покриття дерев’яні для підлоги, панелі дерев’яні та обшивка. Визначення геометричних характеристик
 1833. ДСТУ Б EN 1367-1:2015 (EN 1367-1:2007, ІDT). Методи випробування термічних характеристик і атмосферостійкості заповнювачів. Частина 1. Визначення стійкості до перемінного заморожування і відтавання
 1834. ДСТУ Б EN 13779:2011 (EN 13779:2007, IDT). Вентиляція громадських будівель. Вимоги до виконання систем вентиляції та кондиціонування повітря
 1835. ДСТУ Б EN 13791:2013 (EN 13791:2007, IDT). Оцінка міцності бетону на стиск в конструкціях і збірних бетонних елементах
 1836. ДСТУ Б EN 1380:2011 (EN 1380:2009, IDT). Конструкції дерев’яні. Методи випробувань. Несуча здатність з’єднань на цвяхах, шурупах, нагелях і болтах
 1837. ДСТУ Б EN 13830:2014 (EN 13830:2003, IDT). Фасади навісні. Технічні умови
 1838. ДСТУ Б EN 13897:2013 (EN 13897:2004, ІDT). Листи гнучкі для гідроізоляції. Листи бітумні, пластмасові та гумові для гідроізоляції покрівлі. Визначення водонепроникності після розтягнення за зниженої температури
 1839. ДСТУ Б ISO 13953:2011 (ISO 13953:2001, IDT). Поліетиленові (РЕ) труби і фітинги. Визначення міцності на розрив і типу руйнування зразків, виготовлених із стикового зварного з’єднання
 1840. ДСТУ Б EN 14216:2012 (EN 14216:2004, IDT). Цемент. Склад, технічні умови та критерії відповідності спеціальних цементів з низьким тепловиділенням
 1841. ДСТУ Б EN 1433:2016 (EN 1433:2002, ІDT+EN 1433:2002/A1:2005+EN 1433:2002/AC:2004, ІDT). Лотки водовідвідні для транспортних і пішохідних зон. Класифікація, вимоги до виготовлення, методи випробувань, маркування та оцінка відповідності
 1842. ДСТУ Б EN 14342:2014 (EN 14342:2005+А1:2008, ІDT). Підлоги дерев’яні. Характеристики, оцінка відповідності та маркування
 1843. ДСТУ Б EN 14364:2012. Системи пластмасових трубопроводів для напірного та безнапірного дренажу та каналізації. Армовані скловолокном термореактивні пластмаси (GRP) на основі ненасиченої смоли поліестеру (UP). Технічні умови для труб, фасонних …
 1844. ДСТУ Б EN 14509:2014 (EN 14509:2006, ІDT + EN 14509:2006/AC:2008, ІDT). Панелі теплоізоляційні самонесучі з двостороннім металевим облицюванням. Вироби заводського виготовлення. Технічні умови
 1845. ДСТУ Б EN 14647:2015 (EN 14647:2005, IDT + EN 14647:2005/АC:2006, IDT). Цемент кальцієво-алюмінатний. Склад, технічні умови та критерії відповідності
 1846. ДСТУ Б EN 14782:2015 (EN 14782:2006, ІDT). Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги
 1847. ДСТУ Б EN 15217:2013 (EN 15217:2007, IDT). Енергетична ефективність будівель. Методи представлення енергетичних характеристик та енергетичної сертифікації будівель
 1848. ДСТУ Б EN 15316-1:2011 (EN 15316-1:2007, IDT). Системи теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 1. Загальні положення
 1849. ДСТУ Б EN 15316-2-1:2011 (EN 15316-2-1:2007, IDT). Системи теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 2-1. Тепловіддача системою опалення
 1850. ДСТУ Б EN 15316-2-3:2011 (EN 15316-2-3:2007, IDT). Системи теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 2-3. Теплорозподілення в системі опалення
 1851. ДСТУ Б EN 1536:2015 (EN 1536:2010, ІDT). Виконання спеціальних геотехнічних робіт. Палі бурові
 1852. ДСТУ Б EN 1537:2016. Виконання спеціальних геотехнічних робіт. Анкери грунтові
 1853. ДСТУ Б EN 15459:2014 (EN 15459:2007, IDT). Енергетична ефективність будівель. Процедура економічної оцінки енергетичних систем будівель
 1854. ДСТУ-Н Б CEN/TS 1555-7:2014 (CEN/TS 1555-7:2013, IDT). Системи пластмасових трубопроводів для подачі газоподібного палива. Поліетилен (РЕ). Частина 7. Настанова з оцінювання відповідності
 1855. ДСТУ Б EN 1555-1:2012 (EN 1555-1:2010, IDT). Системи пластмасових трубопроводів для подачі газоподібного палива. Поліетилен (PE). Частина 1. Загальні вимоги
 1856. ДСТУ Б EN 1555-2:2012 (EN 1555-2:2010, IDT). Системи пластмасових трубопроводів для подачі газоподібного палива. Поліетилен (PE). Частина 2.Труби
 1857. ДСТУ Б EN 1555-5:2012 (EN 1555-5:2010, IDT). Системи пластмасових трубопроводів для подачі газоподібного палива. Поліетилен (PE). Частина 5. Придатність системи до використання
 1858. ДСТУ Б ЕN 15603:2013 (EN 15603:2008, IDT). Енергетична ефективність будівель. Загальне енергоспоживання та проведення енергетичної оцінки
 1859. ДСТУ Б EN 15743:2012 (EN 15743:2010). Цемент сульфатно-шлаковий. Склад, технічні умови та критерії відповідності
 1860. ДСТУ Б ГОСТ 16381:2011 (ГОСТ 16381-77, IDT). Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Класифікація і загальні технічні вимоги
 1861. ДСТУ Б EN 1850-1:2013 (EN 1850-1:1999, IDT). Листи гнучкі для гідроізоляції. Визначення видимих дефектів. Частина 1. Листи бітумні для гідроізоляції покрівлі
 1862. ДСТУ Б EN 1850-2:2013 (EN 1850-2:2001, IDT). Листи гнучкі для гідроізоляції. Визначення видимих дефектів. Частина 2. Листи пластикові та гумові для гідроізоляції покрівлі
 1863. ДСТУ Б EN 1925:2011 (EN 1925:1999, IDT). Методи випробувань природного каменю. Визначення коефіцієнта капілярного водопоглинання
 1864. ДСТУ Б EN 196-2:2015 (EN 196-2:2013, ІDT). Методи випробування цементу. Частина 2. Хімічне аналізування цементу
 1865. ДСТУ Б EN 196-3:2015 (EN 196-3:2005+A1:2008, ІDT) . Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об’єму
 1866. ДСТУ Б EN 196-5:2015 (EN 196-5:2011, ІDT). Методи випробування цементу. Частина 5. Визначення пуцоланічних властивостей пуцциоланового цементу
 1867. ДСТУ Б EN 196-6:2015 (EN 196-6:2010, ІDT). Методи випробування цементу. Частина 6. Визначення тонкості помелу
 1868. ДСТУ Б EN 196-8:2015 (EN 196-8:2010, IDT). Методи випробування цементу. Частина 8. Теплота гідратації. Метод розчинення
 1869. ДСТУ Б EN 196-9:2015 (EN 196-9:2010, IDT). Методи випробування цементу. Частина 9. Теплота гідратації. Напівадіабатичний метод
 1870. ДСТУ EN 196-1:2007 (EN 196-1:2005, IDT). Методи випробування цементу. Частина 1. Визначення міцності
 1871. ДСТУ Б СЕN/ТR 196-4:2009 (СЕN/ТR 196-4:2007, IDT). Методи випробування цементу. Частина 4. Кількісне визначання складників
 1872. ДСТУ EN 196-6:2007 (EN 196-6:1989, IDT). Методи випробування цементу. Частина 6. Визначення тонкості помелу (втратив чинність – наказ від 30.12. 2015 року N 350)
 1873. ДСТУ Б EN 196-7:2010 (EN 196-7:2007, IDT). Будівельні матеріали. Методи випробування цементу. Частина 7. Методи відбору та підготовки проб цементу
 1874. ДСТУ Б EN 197-2:2016 (EN 197-2:2014, ІDT). Цемент. Частина 2. Оцінювання відповідності
 1875. ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010 (EN 1992-1-1:2004, IDТ). Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій . Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд
 1876. ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010 (EN 1992-1-1:2004, IDТ). Зміна N 1. Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій . Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд
 1877. ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012 (EN 1992-1-2:2004, ІDT). Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 1878. ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012 (EN 1992-1-2:2004, IDT). Зміна N 1. Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 1879. ДСТУ-Н Б EN 1992-3:2012 (EN 1992-3:2006, IDT). Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 3. Конструкції для зберігання і утримання рідини
 1880. ДСТУ-Н Б EN 1992-3:2012 (EN 1992-3:2006, IDT). Зміна N1. Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 3. Конструкції для зберігання і утримання рідини
 1881. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010 (EN 1993-1-1:2005, IDТ). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій . Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд
 1882. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010. Зміна N 1. (EN 1993-1-1:2005, IDТ). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій . Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд
 1883. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010/Зміна N 2:2018. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій . Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1993-1-1:2005, IDT)
 1884. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-2:2010 (EN 1993-1-2:2005, IDT). Єврокод З. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 1885. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3:2012 (EN 1993-1-3:2006, ІDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-3. Загальні правила. Додаткові правила для холодноформованих елементів і профільованих листів
 1886. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3:2012 (EN 1993-1-3:2006, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-3. Загальні правила. Додаткові правила для холодноформованих елементів і профільованих листів
 1887. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-7:2012 (EN 1993-1-7:2007, ІDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-7. Пластинчасті конструкції при навантаженні поза межами площини
 1888. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-7:2012 (EN 1993-1-7:2007, ІDT). Зміна N 1.Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-7. Пластинчасті конструкції при навантаженні поза межами площини
 1889. ДСТУ-Н Б EN 1993-4-3:2012 (EN 1993-4-3:2007, ІDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 4-3. Трубопроводи
 1890. ДСТУ-Н Б EN 1993-4-3:2012 (EN 1993-4-3:2007, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 4-3. Трубопроводи
 1891. ДСТУ-Н Б EN 1993-6:2012 (EN 1993-6:2007, ІDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 6. Підкранові конструкції
 1892. ДСТУ-Н Б EN 1993-6:2012 (EN 1993-6:2007, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 6. Підкранові конструкції
 1893. ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1:2010 (EN 1994-1-1:2004, IDТ). Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1- 1. Загальні правила і правила для споруд
 1894. ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1:2010. (Зміна 1). (EN 1994-1-1:2004, IDТ). Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1- 1. Загальні правила і правила для споруд
 1895. ДСТУ-Н Б EN 1994-1-2:2012 (EN 1994-1-2:2005, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 1896. ДСТУ-Н Б EN 1995-1-1:2010 (EN 1995-1-1:2004, IDТ). Єврокод 5. Проектування дерев’яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд
 1897. ДСТУ-Н Б EN 1995-1-1:2010 (EN 1995-1-1:2004, IDТ). Зміна N 1. Єврокод 5. Проектування дерев’яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд
 1898. ДСТУ-Н Б EN 1995-2:2012 (EN 1995-2:2004, ІDT). Єврокод 5. Проектування дерев’яних конструкцій. Частина 2. Мости
 1899. ДСТУ-Н Б EN 1995-2:2012 (EN 1995-2:2004, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 5. Проектування дерев’яних конструкцій. Частина 2. Мости
 1900. ДСТУ-Н Б EN 1996-1-1:2010 (EN 1996-1-1:2005, IDT). Єврокод 6. Проектування кам’яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила для армованих та неармованих кам’яних конструкцій.
 1901. ДСТУ-Н Б EN 1996-1-1:2010 (EN 1996-1-1:2005, IDT). Зміна N 1. Єврокод 6. Проектування кам’яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила для армованих та неармованих кам’яних конструкцій.
 1902. ДСТУ-Н Б EN 1996-1-2:2012 (EN 1996-1-2:2005, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 6. Проектування кам’яних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 1903. ДСТУ-Н Б EN 1996-2:2012 (EN 1996-2:2006, ІDT). Єврокод 6. Проектування кам’яних конструкцій. Частина 2. Конструктивний аналіз, вибір матеріалів і виконання кам’яної кладки
 1904. ДСТУ-Н Б EN 1996-3:2012 (EN 1996-3:2006, ІDT). Єврокод 6. Проектування кам’яних конструкцій. Частина 3. Спрощені методи розрахунку неармованих кам’яних конструкцій
 1905. ДСТУ-Н Б EN 1996-3:2012 (EN 1996-3:2006, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 6. Проектування кам’яних конструкцій. Частина 3. Спрощені методи розрахунку неармованих кам’яних конструкцій
 1906. ДСТУ-Н Б EN 1997-1:2010 (EN 1997-1:2004, IDT). Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Частина 1. Загальні правила
 1907. ДСТУ-Н Б EN 1997-1:2010 (EN 1997-1:2004, IDT). Зміна N 1. Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Частина 1. Загальні правила
 1908. ДСТУ-Н Б EN 1997-2:2010 (EN 1997-2:2007, IDT). Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Частина 2. Дослідження і випробування ґрунту
 1909. ДСТУ-Н Б EN 1998-2:2012 (EN 1998-2:2005, IDT). Зміна N 1. Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 2. Мости
 1910. ДСТУ-Н Б EN 1998-3:2012 (EN 1998-3:2005, ІDT). Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 3. Оцінка стану та відновлення будівель
 1911. ДСТУ-Н Б EN 1998-3:2012 (EN 1998-3:2005, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 3. Оцінка стану та відновлення будівель
 1912. ДСТУ-Н Б EN 1998-4:2012 (EN 1998-4:2006, IDT). Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 4. Силосні башти, резервуари та трубопроводи
 1913. ДСТУ-Н Б EN 1998-4:2012 (EN 1998-4:2006, IDT). Зміна N 1. Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 4. Силосні башти, резервуари та трубопроводи
 1914. ДСТУ-Н Б EN 1998-6:2012 (EN 1998-6:2005, ІDT). Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 6. Башти, вежі і димові труби
 1915. ДСТУ-Н Б EN 1998-6:2012 (EN 1998-6:2005, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 6. Башти, вежі і димові труби
 1916. ДСТУ-Н Б EN 1999-1-1:2010 (EN 1999-1-1:2007, IDТ). Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила для конструкцій
 1917. ДСТУ-Н Б EN 1999-1-2:2010 (EN 1999-1-2:2007, IDТ). Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-2. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 1918. ДСТУ-Н Б EN 1999-1-2:2010 (EN 1999-1-2:2007, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-2. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 1919. ДСТУ Б EN ISO 21003-1:2011 (EN ISO 21003-1:2008, IDT). Системи трубопроводів з багатошарових труб для будівництва гарячого та холодного водопостачання будинків і споруд. Частина 1. Загальні вимоги
 1920. ДСТУ Б EN ISO 21003-2:2011 (EN ISO 21003-2:2008, IDT). Системи трубопроводів з багатошарових труб для будівництва гарячого та холодного водопостачання будинків і споруд. Частина 2. Труби
 1921. ДСТУ Б EN ISO 21003-3:2011 (EN ISO 21003-3:2008, IDT). Системи трубопроводів з багатошарових труб для будівництва гарячого та холодного водопостачання будинків і споруд. Частина 3. Фітинги
 1922. ДСТУ Б EN ISO 21003-5:2011 (EN ISO 21003-5:2008, IDT). Системи трубопроводів з багатошарових труб для будівництва гарячого та холодного водопостачання будинків і споруд. Частина 5. Придатність системи до використання за призначенням
 1923. ДСТУ Б ISO 21542:2013. Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища
 1924. ДСТУ Б ГОСТ 22695:2011 (ГОСТ 22695-77, IDТ). Панелі стін та покриттів будівель шаруваті з утеплювачем із пінопластів пінопласти. Методи випробувань на міцність
 1925. ДСТУ Б ГОСТ 24451:2011 (ГОСТ 24451-80, IDT). Тунелі автодорожні. Габарити наближення будівель і устаткування
 1926. ДСТУ Б В.2.7-307:2015. Вторинні продукти вугільної промисловості для будівництва автомобільних доріг. Класифікація
 1927. ДСТУ Б ГОСТ 27677:2011 (ГОСТ 27677-88, IDT). Захист від корозії у будівництві. Бетони. Загальні вимоги до проведення випробувань
 1928. ДСТУ Б ГОСТ 28574:2011 (ГОСТ 28574-90, IDT). Захист від корозії в будівництві. Конструкції бетонні і залізобетонні. Методи випробувань адгезії захисних покриттів
 1929. ДСТУ Б ГОСТ 28575:2011 (ГОСТ 28575-90, IDT). Захист від корозії в будівництві. Конструкції бетонні та залізобетонні. Випробування паропроникності захисних покриттів
 1930. ДСТУ Б EN 295-10:2011 (EN 295-10:2005, IDT). Труби керамічні глазуровані і фітинги та з’єднувачі трубопровідні для дренажних та каналізаційних систем. Частина 10. Вимоги до експлуатаційних характеристик
 1931. ДСТУ Б ЕN 295-1:2012 (EN 295-1:1991+ А3:1999, IDT). Труби керамічні глазуровані і фітинги та з’єднувачі трубопровідні для дренажних та каналізаційних систем. Частина 1. Вимоги
 1932. ДСТУ Б ЕN 295-2:2012 (EN 295-2:1991+А1:1999, IDT). Труби керамічні глазуровані і фітинги та з’єднувачі трубопровідні для дренажних та каналізаційних систем. Частина 2. Контроль якості та відбір проб
 1933. ДСТУ Б ЕN 295-4:2012 (EN 295-4:1995, IDT). Труби керамічні глазуровані і фітинги та з’єднувачі трубопровідні для дренажних та каналізаційних систем. Частина 4. Вимоги до спеціальних фітингів, перехідних пристроїв і взаємозамінної арматури
 1934. ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97). Швелери сталеві гарячекатані. Сортамент
 1935. ДСТУ 3819-98. Паркет маломірний з відходів деревообробних виробництв
 1936. ДСТУ 4035-2001 (ГОСТ 25380-2001). Енергозбереження. Будівлі та споруди. Методи вимірювання поверхневої густини теплових потоків та визначення коефіцієнтів теплообміну між огороджувальними конструкціями та довкіллям
 1937. ДСТУ Б EN 413-1:2015 (EN 413-1:2011, IDT). Цемент для мурування. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності
 1938. ДСТУ Б EN 413-2:2015 (EN 413-2:2005, IDT). Цемент для мурування. Частина 2. Методи випробувань
 1939. ДСТУ Б EN 451-1:2015 (EN 451-1:2003, ІDT). Метод випробування золи-винесення. Частина 1. Визначення вмісту вільного кальцію оксиду
 1940. ДСТУ 4547:2006. Вікна, двері та жалюзі. Кулетривкість. Вимоги та класифікація (EN 1522:1998, MOD)
 1941. ДСТУ 4548:2006. Вікна, двері та жалюзі. Кулетривкість. Методи випробування (EN 1523:1998, MOD)
 1942. ДСТУ Б EN 508-1:2015 (EN 508-1:2014, ІDT). Вироби покрівельні та облицювальні металеві листові. Технічні вимоги до самонесучих сталевих, алюмінієвих листів або листів із нержавіючої сталі. Частина 1. Сталь
 1943. ДСТУ Б EN 538:2016 (EN 538:1994, ІDT). Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Випробування міцності на згин
 1944. ДСТУ Б EN 539-1:2016 (EN 539-1:2005, ІDT) . Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення фізичних характеристик. Частина 1. Випробування на герметичність
 1945. ДСТУ Б EN 539-2:2016 (EN 539-2:2013, ІDT). Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення фізичних характеристик. Частина 2. Випробування на морозостійкість
 1946. ДСТУ Б EN 572-7:2011 (EN 572-7:2004, IDT). Скло для будівництва. Основні вироби з натрій-кальцій-силікатного скла. Частина 7. Армоване або неармоване дротом скло швелерного профілю. Технічні умови
 1947. ДСТУ Б EN 772-3:2013 (EN 772-3:1998, IDT). Методи випробувань стінових каменів. Частина 3. Визначення в керамічних виробах середньої густини і пористості методом гідростатичного зважування
 1948. ДСТУ Б EN 772-5:2013 (EN 772-5:2001, IDT). Методи випробувань стінових каменів. Частина 5. Визначення вмісту розчинних солей в керамічних виробах
 1949. ДСТУ Б EN 772-13:2013 (EN 772-13:2000, IDT). Методи випробувань стінових каменів. Частина 13. Визначення нетто і брутто середньої густини у сухому стані (крім природного каменю)
 1950. ДСТУ Б EN 772-19:2013 (EN 772-19:2000, IDT). Методи випробувань стінових каменів. Частина 19. Визначення розширення під дією вологи великоформатних керамічних виробів з горизонтальними порожнинами
 1951. ДСТУ Б EN ISO 7730:2011 (EN ISO 7730:2005, IDT). Ергономіка теплового середовища. Аналітичне визначення та інтерпретація теплового комфорту на основі розрахунків показників PMV і PPD і критеріїв локального теплового комфорту
 1952. ДСТУ Б EN 846-2:2015. Методи випробування допоміжних елементів кам’яної кладки. Частина 2. Визначення міцності зчеплення арматури в горизонтальних швах
 1953. ДСТУ Б EN 932-5:2015 (EN 932-5:2012, IDT + EN 932-5:2012/АС:2014, IDT). Методи випробувань загальних характеристик заповнювачів. Частина 5. Типове випробувальне устаткування і калібрування
 1954. ДСТУ Б EN 933-9:2015 (EN 933-9:2009+А1:2013,IDT). Методи випробувань геометричних характеристик заповнювачів. Частина 9. Оцінювання тонких фракцій. Метод з використанням метиленового синього
 1955. ДСТУ Б ГОСТ 9720:2011 (ГОСТ 9720-76, IDT). Габарити наближення будівель і рухомого складу залізниць колії 750 мм
 1956. ДБН 79-92. Житлові будинки для індивідуальних забудовників України. (Скасовано згідно наказу Держбуду України від 18 травня 2005 р. N 80)
 1957. ДСТУ 3760-98. Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Общие технические условия (скасовано-наказ Держспоживстандарту України N343 від 11.12.06.)
 1958. ДСТУ 3760:2006 (ISO 6935-2:1991, NEQ). Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (див. Поправку N 4); (Діє до 01 серпня 2019 року)
 1959. ДСТУ Б EN 12057:2007 (EN 12057:2004, IDT). Будівельні матеріали. Вироби з природного каменю. Модульні плитки. Вимоги (Див. зміни – накази Мінрегіонбуду від 02.04.08 N148; від 06.01.11 N2)
 1960. ДСТУ Б EN 12058:2007 (EN 12058:2003, IDT). Будівельні матеріали. Вироби з природного каменю. Плити для підлоги і сходів. Вимоги (Див. зміни – накази Мінрегіонбуду від 02.04.08 N148; від 06.01.11 N2)
 1961. ДСТУ Б EN 13373:2007 (EN 13373:2003, IDT). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення геометричних характеристик виробів (Див. зміни – накази Мінрегіонбуду від 02.04.08 N148; від 06.01.11 N2)
 1962. ДСТУ Б EN 1341:2007 (EN 1341:2001, IDT). Будівельні матеріали. Плити з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування (Див. зміни – накази Мінрегіонбуду від 02.04.08 N148; від 06.01.11 N2)
 1963. ДСТУ Б EN 1342:2007 (EN 1342:2001, IDT). Будівельні матеріали. Брущатка із природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги та методи випробування (Див. зміни – накази Мінрегіонбуду від 02.04.08 N148; від 06.01.11 N2)
 1964. ДСТУ Б EN 1343:2007 (EN 1343:2001, IDT). Будівельні матеріали. Бордюри з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування (Див. зміни – накази Мінрегіонбуду від 02.04.08 N148; від 06.01.11 N2)
 1965. ДСТУ Б EN 13755:2007 (EN 13755:2001, IDT). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення водопоглинання при атмосферному тиску (Див. зміни – накази Мінрегіонбуду від 02.04.08 N148; від 06.01.11 N2)
 1966. ДСТУ Б EN 1467:2007 (EN 1467:2003, IDТ). Будівельні матеріали. Камінь природний. Блоки необроблені. Вимоги (Див. зміни – накази Мінрегіонбуду від 02.04.08 N148; від 06.01.11 N2)
 1967. ДСТУ Б EN 1468:2007 (EN 1468:2003, IDТ). Будівельні матеріали. Камінь природний. Плити необроблені. Вимоги (Див. зміни – накази Мінрегіонбуду від 02.04.08 N148; від 06.01.11 N2)
 1968. ДСТУ Б EN 1469:2007 (EN 1469:2004, IDТ). Будівельні матеріали. Вироби з природного каменю. Облицювальні плити. Вимоги (Див. зміни – накази Мінрегіонбуду від 02.04.08 N148; від 06.01.11 N2)
 1969. ДСТУ ISO 4190-1-2001. Установка ліфтова (елеваторна) Частина 1. Ліфти класів І, II, III і VI (ISO 4190-1:1999, IDT)
 1970. ДСТУ ISO 4190-2-2001. Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу IV (ISO 4190-2:2001, IDT).
 1971. ДСТУ ISO 4190-3-2001. Установка ліфтова (елеваторна). Частина 3. Ліфти службові класу V (ISO 4190-3:1982, IDT)
 1972. ДСТУ ISO 4190-5-2001. Установка ліфтова (елеваторна). Частина 5. Пристрої керування, сигналізації та додаткові пристрої (ISO 4190-5:1996, IDT) /с 01.01.2012 заменен на ДСТУ ISO 4190-5:2008, приказ Держспоживстандарта от 03.09.2008 N318 с изм./
 1973. ДСТУ ISO 4190-6-2001. Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір
 1974. ДБН 363-92. Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України.
 1975. (ПУЭ, ПУЕ). Раздел 1. Общие правила. Правила устройства электроустановок (Не діє – накази Міненерговугілля від 20.06.2014 N 469, від 30.07.2015 N 478)
 1976. (ПУЭ, ПУЕ). Раздел 2. Канализация электроэнергии. Правила устройства электроустановок (Не діє – накази Міненерговугілля від 22.08.2014 N 596, від 30.07.2015 N 479)
 1977. (ПУЭ, ПУЕ). Раздел 3. Защита и автоматика. Правила устройства электроустановок
 1978. (ПУЭ, ПУЕ). Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Правила устройства электроустановок
 1979. (ПУЭ, ПУЕ). Раздел 5. Электросиловые установки. Правила устройства электроустановок (не діють Глава 5.4, Глава 5.5 – наказ Мінпраці від 21.06.2001 N 272, глави 5.1, 5.2, 5.3, 5.6- накази Міненерговугілля)
 1980. (ПУЭ, ПУЕ). Раздел 6. Электрическое освещение. Правила устройства электроустановок (Див. ПУЕ. Розділ 6. (Україна))
 1981. (ПУЕ, ПУЭ). Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. ДНАОП 0.00-1.32-01 (НПАОП 40.1-1.32-01)
 1982. (ПУЕ, ПУЭ). Розділ 1. Загальні правила. Глава 1.7. Заземлення і захисні заходи електробезпеки. Правила улаштування електроустановок. (Україна)(Заміна – наказ Міненерговугілля України від 31.03.11 N 36)
 1983. (ПУЕ, ПУЭ). Розділ 1. Загальні правила. Глава 1.7. Заземлення і захисні заходи електробезпеки. Правила улаштування електроустановок. (Україна)
 1984. (ПУЕ, ПУЭ). Розділ 1. Загальні правила. Глава 1.9. Зовнішня ізоляція електроустановок. Правила улаштування електроустановок. (Україна)
 1985. (ПУЕ, ПУЭ). Розділ 2. Передавання електроенергії. Глава 2.3. Кабельні лінії напругою до 330 кВ. Правила улаштування електроустановок.
 1986. (ПУЕ, ПУЭ). Розділ 2. Передавання електроенергії. Глави 2.4, 2.5. /Зміна N1, Зміна N2/. Правила улаштування електроустановок. (Україна)
 1987. (ПУЕ, ПУЭ). Зміна N 3 до глави 2.4 “Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ” і глави 2.5 “Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ” ПУЕ:2006
 1988. (ПУЭ)/ПУЕ/ Глава 4.1 Распределительные устройства напряжением до 1,0 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока. Глава 4.2 Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1,0 кВ. Правила улаштування електроустановок. (Украина)
 1989. (ПУЕ, ПУЭ). Розділ 6. Електричне освітлення. Правила улаштування електроустановок. (Україна)
 1990. (ПУЕ, ПУЭ). Правила улаштування електроустановок. (Станом на 21.07.2017 р.)
 1991. РСТ УССР 1972-86. Волокна стекляные штапельные из горных пород. Технические условия
 1992. РСТ УССР 1981-87. Маты теплоизоляционные и звукопоглощающие. Технические условия
 1993. СНиП 2.01.14-83. Определение расчетных гидрологических характеристик
 1994. СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсических промышленных отходов. Основные положения по проектированию (Отменен- Приказ Минрегионстроя Украины от 03.08.10 N294)
 1995. СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений ( Действие отменено с 01.09.09- приказ Минрегионстроя Украины от 19.01.09г. N 5)
 1996. СНиП 2.02.02-85. Основания гидротехнических сооружений
 1997. СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты (Див. накази Мінрегіобуду від 22.12.10 N 534 та N 535)
 1998. СНиП 2.02.03-85 Зміна N 1 (Див. накази Мінрегіобуду від 22.12.10 N 534 та N 535)
 1999. СНиП 2.02.05-87. Фундаменты машин с динамическими нагрузками
 2000. СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции (отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 24.12.09 N 680)
 2001. СНиП 2.03.01-84* Изменение, утвержденное 12.11.91 р. Госстроем СССР (отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 24.12.09 N 680)
 2002. СНиП 2.03.01-84* Зміна N 1 (отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 24.12.09 N 680)
 2003. СНиП 2.03.01-84* Зміна N 2 (отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 24.12.09 N 680)
 2004. СНиП 2.03.02-86. Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона (Действие отменено c 01.01.2010 согласно прик. Минрегионстроя Украины от 22.07.09 N 294)
 2005. СНиП 2.03.03-85. Армоцементные конструкции
 2006. СНиП 2.03.04-84. Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур. (Начало)
 2007. СНиП 2.03.06-85. Алюминиевые конструкции (Отменен – приказ Минрегионстроя от 19.12.11 N354)
 2008. СНиП 2.03.09-85. Асбестоцементные конструкции (втратив чинність – наказ від 30 грудня 2014 N 383)
 2009. СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии (действует частично – см. приказы Минрегионстроя Украины от 26.10.2010 N416, от 08.08.2013 N 379)
 2010. СНиП 2.03.13-88. Полы
 2011. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий (Отменен – приказ Минрегиона от 31.10.12 N 553)
 2012. СНиП 2.04.01-85. Изменение N 1 (Отменен – приказ Минрегиона от 31.10.12 N 553)
 2013. СНиП 2.04.01-85. Зміни (Отменен – приказ Минрегиона от 31.10.12 N 553)
 2014. СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (втрачає чинність з 01.01.2014 – див. накази від 08.04.2013 N 133 та від 28.08.2013 р. N 410)
 2015. СНиП 2.04.02-84*. Зміна N 1
 2016. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения (Отменён с 01.01.2014 – см. приказы от 08.04.201З N 134 и от 28.08.2013 N 410)
 2017. СНиП 2.04.03-85. Зміна N 1
 2018. СНиП 2.04.05-91. Пособие по проектированию систем водяного отопления (скасовано розділи 5, 22 – наказ від 13.11.2014 N 312)
 2019. СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование (див. накази від 25.01.2013 N 24, від 28.08.2013 р. N 410, від 30.06.2015 р. N 148)
 2020. СНиП 2.04.05-91*У. Отопление, вентиляция и кондиционирование
 2021. СНиП 2.04.05-91. Зміна N 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование
 2022. СНиП 2.04.05-91. Зміна N 2 (Україна). Отопление, вентиляция и кондиционирование
 2023. СНиП 2.04.05-91. Зміна N 2 (Міждержавна). Отопление, вентиляция и кондиционирование
 2024. СНиП 2.04.05-91. Доповнення
 2025. СНиП 2.04.05-91. Про порядок застосування міждержавної Зміни N 2 на території України
 2026. СНиП 2.04.07-86*. Тепловые сети (отменен с 01.07.09г. – приказ Минрегионстроя Украины от 09.12.08 N568)
 2027. СНиП 2.04.07-86. Зміна N 1 (отменен с 01.07.09г. – приказ Минрегионстроя Украины от 09.12.08 N568)
 2028. СНиП 2.04.12-86. Расчет на прочность стальных трубопроводов
 2029. СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
 2030. СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги (отменён- см. ДБН В.2.3-4-2007)
 2031. СНиП 2.05.02-85. Изменение N 4 (отменен)
 2032. СНиП 2.05.03-84*. Мосты и трубы (Не застосовується з 01.10.06 р. згідно наказу Мінбуду N160 від 06.05.06 р.)
 2033. СНиП 2.05.03-84*. Приложение 1-20 (Не застосовується з 01.10.06 р. згідно наказу Мінбуду N160 від 06.05.06 р.)
 2034. СНиП 2.05.03-84*. Приложение 21-29 (Не застосовується з 01.10.06 р. згідно наказу Мінбуду N160 від 06.05.06 р.)
 2035. СНиП 2.05.03-84*. Зміна N 2 (Не застосовується з 01.10.06 р. згідно наказу Мінбуду N160 від 06.05.06 р.)
 2036. СНиП 2.05.06-85. Магистральные трубопроводы
 2037. СНиП 2.05.06-85. Изменение N 1 Госстроя СССР от 08.01.87
 2038. СНиП 2.05.06-85. Изменение N 2 Госстроя СССР N 61 от 13.07.90
 2039. СНиП 2.05.06-85. Зміна N 3 Держбуду України N 279 від 03.12.98
 2040. СНиП 2.05.07-91. Промышленный транспорт (Втратив чинність розділ 6 СНиП 2.05.07-91 у зв’язку з наданням чинності з 01.09.2012 ДБН В 2.4-5:2012)
 2041. СНиП 2.05.08-85. Аэродромы
 2042. СНиП 2.05.09-90. Трамвайные и троллейбусные линии (Отменен- приказ Минрегионстроя Украины N401 от 28.12.07)
 2043. СНиП 2.05.11-83. Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 20.11.09 N523)
 2044. СНиП 2.05.13-90. Нефтепроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов
 2045. СНиП 2.06.01-86. Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования (Приказы Минрегионстроя Украины от 11.01.10 N1, от 29.07.10 N287)
 2046. СНиП 2.06.03-85. Мелиоративные системы и сооружения (Отменен- приказ Госстроя Украины от 25.06.99 N153)
 2047. СНиП 2.06.04-82*. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)
 2048. СНиП 2.06.04-82* Зміна N 2
 2049. СНиП 2.06.05-84. Плотины из грунтовых материалов
 2050. СНиП 2.06.06-85. Плотины бетонные и железобетонные
 2051. СНиП 2.06.07-87. Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения
 2052. СНиП 2.06.08-87. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений
 2053. СНиП 2.06.09-84. Туннели гидротехнические
 2054. СНиП 2.08.01-89. Жилые здания (Дію скасовано з 01.01.06 згідно наказу Держбуду України від 28 вересня 2005 р. N 175)
 2055. СНиП 2.08.01-89. Доповнення
 2056. СНиП 2.08.01-89. Зміна N 3
 2057. СНиП 2.08.01-89. Зміна N 4
 2058. СНиП 2.08.01-89. Зміна N 5
 2059. СНиП 2.08.01-89. Зміна N 6
 2060. СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения (отменен согласно приказа Госстроя Украины N187 от 04.08.99)
 2061. СНиП 2.08.02-89. Доповнення (скасовано)
 2062. СНиП 2.08.02-89. Зміна N 1 (скасовано)
 2063. СНиП 2.09.02-85*. Производственные здания
 2064. СНиП 2.09.02-85*. Зміна N 1(національна). Производственные здания. (Наказом Держбуду України від 21.10.2004 року N 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 року)
 2065. СНиП 2.09.03-85. Сооружения промышленных предприятий
 2066. Пособие по проектированию конвейерных галерей (к СНиП 2.09.03-85)
 2067. СНиП 2.09.03-85. Зміна N 1 (національна). Сооружения промышленных предприятий. (Наказом Держбуду України від 21.10. 2004 року N 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 року)
 2068. СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания ( Отменен – приказы Минрегионстроя Украины от 30.12.10 N 570; от 10.02.11 N 23)
 2069. СНиП 2.09.04-87. Зміна N 1. Административные и бытовые здания ( Отменен – приказы Минрегионстроя Украины от 30.12.10 N 570; от 10.02.11 N 23)
 2070. СНиП 2.09.04-87. Зміна N 2 (національна). Административные и бытовые здания. (Наказом Держбуду України від 21.10. 2004 року N 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р.) ( Отменен – приказы Минрегионстроя Украины от 30.12.10 N 570; от 10.02.
 2071. СНиП 2.10.02-84. Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (Отменен согл. прик. Держбуда N 178 от 30.10.03)
 2072. СНиП 2.11.01-85*. Складские здания
 2073. СНиП 2.11.01-85*. Зміна N 1 (національна). Складские здания. (Наказом Держбуду України від 21.10. 2004 року N 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р.)
 2074. СНиП 2.11.02-87. Холодильники
 2075. СНиП 2.11.04-85. Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов
 2076. СНиП 2.11.06-91. Склады лесных материалов. Противопожарные нормы проектирования
 2077. СНиП 3.02.03-84. Подземные горные выработки
 2078. СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства
 2079. СНип 3.06.03-85. Автомобильные дороги (отменён – см. ДБН В.2.3-4-2007)
 2080. СНиП 3.06.04-91. Мосты и трубы (Отменен- приказ Минрегионстроя Украины N43 от 26.01.2008г.)
 2081. СНиП 3.06.06-88. Аэродромы
 2082. СНиП 3.06.07-86. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. (Заменен на ДБН В.2.3-6-2002)
 2083. СНиП 3.07.01-85. Гидротехнические сооружения речные
 2084. СНиП 3.07.02-87. Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения
 2085. СНиП 3.07.03-85. Мелиоративные системы и сооружения (Отменен- приказ Госстроя Украины от 25.06.99 N153)
 2086. СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения. Основания и фундаменты (Скасовано – наказ выд 18.07.2013 N 326)
 2087. СНиП 3.02.01-87 Зміна N 1 (Скасовано – наказ выд 18.07.2013 N 326)
 2088. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции (Отменен – см. приказы Минрегионстроя Украины от 16.12.10 N 521; от 30.12.10 N 571)
 2089. СНиП 3.03.01-87. Зміна N1 (Отменен – см. приказы Минрегионстроя Украины от 16.12.10 N 521; от 30.12.10 N 571; от 22.08.11 N 93)
 2090. СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия (відмінено з 01.01.2014 – наказ від 18.07.2013 N 326)
 2091. СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии (отменён с 01.01.2014 – приказ от 18.07.2013 N 235)
 2092. СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы (Отменен частично – приказ Минрегиона от 31.10.12 N 553. оменён полностью с 01.01.2014 – приказ от 21.06. 2013 N 252)
 2093. СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети (отменён – приказ от 28.12.2012 р. N 666)
 2094. СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации (отменён – приказ от 28.12.2012 р. N 666)
 2095. СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
 2096. СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации
 2097. СНиП 3.05.02-88*. Газоснабжение (отменен)
 2098. СНиП 3.05.02-88. Изменение N 1
 2099. СНиП 3.05.02-88. Зміна N 2
 2100. СНиП 3.05.02-88. Зміна N 3
 2101. СНиП 3.08.01-85. Рельсовые пути башенных кранов (втратив чинність з 01 липня 2015 року – наказ від 18 грудня 2014 р. N 358)
 2102. СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции (Отменен – приказы Минрегионстроя Украины от 15.11.10 N 446; от 30.12.10 N571)
 2103. СНиП II-23-81*. Нормы проектирования. Стальные конструкции (Отменен частично – см. приказы Минрегионстроя Украины от 16.12.10 N 521, от 30.12.10 N571, от 08.08.2013 N 378)
 2104. СНиП II-25-80. Деревянные конструкции (Отменен – приказы Минрегионстроя Украины от 15.11.10 N448; 30.12.10 N 571)
 2105. СНиП II-35-76. Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 35. Котельные установки (Для застосування на території України); (скасовано – наказ від 15.09.2014 N 252)
 2106. СНиП ІІ-35-76. Зміна N 1 Рекомендацій по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі, 2-е видання, перероблене та доповнене
 2107. СНиП II-35-76. Рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі. 2-е видання, перероблене та доповнене (Посібник до СНиП ІІ-35-76)
 2108. СНиП II-35-76. Котельные установки. Поправка (скасовано – наказ від 15.09.2014 N 252)
 2109. СНиП ІІ-39-76. ч.ІІ, гл.39. Железные дороги колеи 1520 мм (Отменен- приказ Минрегионстроя Украины N42 от 26.01.2008 г.)
 2110. СНиП ІІ-39-76. ч.ІІ, гл.39. Изменение N 1 (Отменено- приказ Минрегионстроя Украины N42 от 26.01.2008 г.)
 2111. СНиП ІІ-39-76. ч.ІІ, гл.39. Изменение N 2 (Отменено- приказ Минрегионстроя Украины N42 от 26.01.2008 г.)
 2112. СНиП II-44-78. Строительные нормы и правила. Часть II. НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ Глава 44. Тоннели железнодорожные и автодорожные
 2113. СНиП II-58-75. Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 58. Электростанции тепловые
 2114. СНиП II-94-80. Нормы проектирования. Подземные выработки
 2115. СНиП III-18-75. Правила производства и приемки работ. Металлические конструкции (Отменен частично – см. приказы Минрегионстроя Украины от 16.12.10 N 521; от 30.12.10 N571)
 2116. СНиП III-24-75. Строительные нормы и правила. Часть III. Правила производства и приемки работ. Глава 24. Промышленные печи и кирпичные трубы
 2117. СНиП III-38-75. ч.III, гл.38. Правила производства и приемки работ. Железные дороги
 2118. СНиП III-38-75. ч.III, гл.38. Изменение N 1
 2119. СНиП III-39-76. ч.III, гл.39. Правила производства и приемки работ. Трамвайные пути
 2120. СНиП III-41-76. ч.III, гл.41. Контактные сети электрифицированного транспорта
 2121. СНиП III-42-80. Магистральные трубопроводы (відмінено у частині розділу 11 – наказ Мінпаливенерго України від 15.06.2009 N 311; замінено на ВБН В.2.3-00013741-09:2009)
 2122. СНиП ІІІ-44-77. ч.ІІІ, гл.44. Правила производства и приемки работ. Тоннели железнодорожные и гидротехнические. Метрополитены (! См. прик. Госстроя N 98 от. 01.07.03)
 2123. СНиП ІІІ-44-77. ч. ІІ, гл.44. Изменение Госстроя СССР N 81 от 29.05.81
 2124. СН 174-75. Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий (втратили чинність з 1 липня 2016 р. – наказ від 28.10.2015 N 279)
 2125. СН 174-75. Изменения и дополнения
 2126. СН 213-73*. Инструкция о порядке проведения экспертизы проектов и смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений
 2127. СН 433-79. Инструкция по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтяной и газовой промышленности
 2128. СН 449-72. Указания по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог(Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 20.11.09 N523)
 2129. СН 452-73. Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов
 2130. СН 455-73. Нормы отвода земель для рыбного хозяйства (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 20.11.09 N523)
 2131. СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов (відмінено 3 01.01.2014 – наказ від 15.05.2013 N 197)
 2132. СН 457-74. Нормы отвода земель для аэропортов
 2133. СН 459-74. Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин
 2134. СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи (втратив чинність – наказ від 30 грудня 2014 р. N 384)
 2135. СН 462-74. Нормы отвода земель под сооружения геологоразведочных скважин
 2136. СН 465-74. Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-500 кВ
 2137. СН 467-74. Нормы отвода земель для автомобильных дорог
 2138. СН 474-75. Нормы отвода земель для мелиоративных каналов
 2139. СН 478-80. Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб (Отменено – приказ Минрегионстроя Украины от 21.12.09 N620)
 2140. СН 512-78. Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин (Отменен согласно приказа Держбуда N195 от 21.10.04)
 2141. СН 515-79. Инструкция по проектированию зданий и сооружений, приспосабливаемых под лечебные учреждения (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 2142. СН 515-79. Зміна N 1 (національна). Инструкция по проектированию зданий и сооружений, приспосабливаемых под лечебные учреждения. (Наказом Держбуду України від 21.10.2004 року N 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р.)
 2143. СН 522-79. Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений на подрабатываемых горными работами территориях
 2144. СН 527-80. Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов Ру до 10 МПа (См. СНиП 2.04.14-88)
 2145. СН 535-81. Инструкция по проектированию санитарно-эпидемиологических станций (отменен приказом Госстроя Украины N2 от 04.01.2001 г.)
 2146. СН 550-82. Инструкция по проектированию трубопроводов из пластмассовых труб (См. СНиП 2.04.14-88)
 2147. СТ СЭВ 3285-81. Двери деревянные. Метод испытания надежности (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.10 N631)
 2148. СТ СЭВ 3974-83. Пожарная безопасность в строительстве. Двери и ворота. Метод испытания на огнестойкость.
 2149. СТ СЭВ 3975-83. Здания животноводческие, птицеводческие и звероводческие. Основные положения проектирования
 2150. СТ СЭВ 3976-83. Здания жилые и общественные. Основные положения проектирования (Втратив чинність – наказ від 30 січня 2014 р. № 36)
 2151. СТ СЭВ 3977-83. Здания производственные промышленных предприятий. Основные положения проектирования (Втратив чинність – наказ від 30 січня 2014 р. № 36)
 2152. СТ СЭВ 4178-83. Двери деревянные. Метод испытания сопротивления статической нагрузке, действующей в плоскости створки (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.10 N631)
 2153. СТ СЭВ 4179-83. Двери деревянные. Метод испытания сопротивления статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.10 N631)
 2154. СТ СЭВ 4180-83. Двери деревянные. Метод испытания сопротивления ударной нагрузке (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.10 N631)
 2155. СТ СЭВ 4181-83. Двери деревянные. Метод определения плоскостности (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.10 N631)
 2156. СТ СЭВ 4182-83. Двери деревянные. Метод измерения размеров и отклонений от прямоугольности (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.12.10 N631)
 2157. СТ СЭВ 4183-83. Двери деревянные. Метод определения сопротивления теплопередаче
 2158. СТ СЭВ 4184-83. Двери деревянные. Метод испытиния на воздухопроницаемость
 2159. СТ СЭВ 4421-83. Защита от коррозии в строительстве. Защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре. Электрохимический метод испытания
 2160. СТ СЭВ 4940-84. Дороги автомобильные международные. Учет интенсивности движения
 2161. СТ СЭВ 5060-85. Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции пластмассовые. Основные положения по расчету
 2162. СТ СЭВ 5497-86. Дороги автомобильные международные. Определение несущей способности дорожных конструкций и их конструктивных слоев установкой динамического нагружения (УДН) (втрачає чинність з 1 липня 2015 року – наказ від 16.03.2015 N 52)
 2163. СТ СЭВ 1406-78. Конструкции бетонные и железобетонные. Основные положения проектирования (Втратив чинність – наказ від 30 січня 2014 р. № 36)
 2164. СТ СЭВ 4420-83. Защита от коррозии в строительстве. Общие положения (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 26.10.2010 N416)
 2165. СТ СЭВ 4534-84. Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Требования к первичной защите. Информационные данные
 2166. СТ СЭВ 4927-84. Изделия асбестоцементные. Классификация
 2167. СТ СЭВ 5058-85. Защита от коррозии в строительстве. Добавки для повышения стойкости бетона. Классификация
 2168. ТУУ В.2.7. 88 023.025-96. Технические условия. Холсты из микро, ультра, супертонких и стекломикрокристаллических стеклянных штапельных волокон из горных пород

В.3 Експлуатація, ремонт, реставрація та реконструкція

 1. ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд ( втратив чинність – наказ від 24.06.2016 N 182)
 2. ВБН В.3.1-00013741-11:2009. Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. Ремонт на перетинах з перешкодами та на ділянках зі складним рельєфом місцевості
 3. ДСТУ Б В.3.1-2:2016. Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ будівель і споруд
 4. ВБН В.3.2-218-177-2004. Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття автомобільних доріг струменевим методом із застосуванням бітумних емульсій
 5. ВБН В.3.2-218-180-2003. Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування (замінено на СОУ 42.1-37641918-085:2012)
 6. ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014. Настанова з виконання термомодернізації житлових будинків
 7. ДСТУ-Н Б В.3.2-4:2016. Настанова щодо виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятниках архітектури та містобудування
 8. ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016. Настанова з ліквідації вибоїн покриття нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг
 9. ДБН В.3.2-1-2004 Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам’ятках культурної спадщини (втратив чинність – наказ від 21.06.2016 N 174)
 10. ДБН В.3.2-1-2004. Зміна N 1. Реконструкція, ремонт, реставрація об’єктів будівництва. Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам’ятках культурної спадщини (втратив чинність – наказ від 21.06.2016 N 174)
 11. ДБН В.3.2-1-2004. Зміна N 2. Реконструкція, ремонт, реставрація об’єктів будівництва. Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам’ятках культурної спадщини (втратив чинність – наказ від 21.06.2016 N 174)
 12. ДБН В.3.2-2-2009. Реконструкція, ремонт, реставрація об’єктів будівництва. Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт (чинні до 01.12.2019)
 13. ВСН 39-83 (р) Госгражданстрой. Инструкция по повторному использованию изделий, оборудования и материалов в жилищно-коммунальном хозяйстве
 14. ВСН 40-84 (р) Госгражданстрой. Технические правила расходования основных строительных материалов при капитальном ремонте жилых домов и об’ектов коммунального хозяйства
 15. ВСН 41-85 (р) Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий
 16. ВСН 42-85 (р) Госгражданстрой. Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
 17. ВСН 48-86 (р) Правила безопасности при проведении обследования жилых зданий для проектирования капитального ремонта (НПАОП 45.21-1.01-86)
 18. ВСН 53-86 (р) Правила оценки физического износа жилых зданий (отменен – приказ МинЖКХ Украины от 03.02.09г. N21)
 19. ВСН 55-87 (р) Госгражданстрой. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий
 20. ВСН 57-88 (р) Положение по техническому обслуживанию зданий
 21. ВСН 58-88 (р) Госкомархитектуры. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения
 22. ВСН 61-89 (р). Госкомархитектуры. Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 22.07.09 N295)
 23. ДБН 362-92 Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будівель і споруд, що знаходяться в експлуатації (скасовно з 01.01.2017 – наказ від 25.04.2016 N 99)
 24. РД 31.35.13-90. Указания по ремонту гидротехнических сооружений на морском транспорте
 25. РСН 343-86. Технология разрушения строительных конструкций при реконструкции промышленных предприятий

Г1, Д. Організаційно-методичні, економічні та технічні нормативи, кошторисні норми та правила

 1. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норми на ремонтно-будівельні роботи
 2. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 1. Земляні роботи
 3. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 2. Фундаменти
 4. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 3. Стіни
 5. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 4. Перекриття
 6. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 5. Перегородки
 7. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 6. Прорізи
 8. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 7. Підлоги
 9. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 8. Дахи, покрівлі
 10. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 9. Сходи, ганки
 11. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 10. Пічні роботи
 12. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 11. Штукатурні роботи
 13. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 12. Малярні роботи
 14. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 13. Склярські, шпалерні та облицьовувальні роботи
 15. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 14. Ліпні роботи
 16. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 15. Внутрішні санітарно-технічні роботи
 17. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 16. Зовнішні інженерні мережі
 18. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 17. Електромонтажні роботи
 19. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 18. Благоустрій
 20. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 19. Ізоляційні роботи
 21. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 20. Інші ремонтно-будівельні роботи
 22. Настанова з визначення вартості будівництва
 23. Настанова з визначення вартості будівництва. Зміна 1.
 24. Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво
 25. ДБН Д.1.1-1-2000. Правила определения стоимости строительства
 26. ДБН Д.1.1-1-2000. Правила определения стоимости строительства (с дополнениями и изменениями по состоянию на 19.03.2009 г.)
 27. ДБН Д.1.1-1-2000. Замена приложений. Правила определения стоимости строительства. (Утвержд. приказом Госстроя Украины от 13.06.2005 N 94)
 28. ДБН Д.1.1-1-2000. Изменение N2. Правила определения стоимости строительства. (утвержд. приказом Госстроя Украины от 17.06.2003 N 85)
 29. ДБН Д.1.1-1-2000. Зміна N 4 до “Правил визначення вартості будівництва”
 30. ДБН Д.1.1-1-2000. Изменение N5. Правила определения стоимости строительства. (утвержд. приказом Минрегионстроя Украины N193 от 06.05.08г.)
 31. ДБН Д.1.1-1-2000. Зміна N 6 до “Правил визначення вартості будівництва” (Затвер. наказом Мінрегіонбуду України від 19.03.09р. N114 )
 32. ДБН Д.1.1-1-2000. Зміна N 7 до “Правила визначення вартості будівництва”
 33. ВБН Д.1.1-3.1-2001. Правила определения стоимости работ по ремонту основных фондов предприятий, подчиненных Министерству промышленной политики Украины (с учетом Дополнений NN 1 и 2, Изменений NN 1, 2 и 3)
 34. Настанова з розроблення ресурсних елементних кошторисних норм
 35. ДБН Д.1.1-7-2000. Правила определения стоимости проектно-изыскательских работ для строительства, осуществляемого на территории Украины (втратили чинність – наказ від 08.08.2013 N 374)
 36. ДБН Д.1.1-7-2000. Изменение N1 (втратили чинність – наказ від 08.08.2013 N 374)
 37. ДБН Д.1.1-7-2000. Зміна N 7. Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України (втратили чинність – наказ від 08.08.2013 N 374)
 38. ДБН Д.1.1-7-2000. Зміна N 8. Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України (втратили чинність – наказ від 08.08.2013 N 374)
 39. ДБН Д.1.1-7-2000. Дополнение N1 (втратили чинність – наказ від 08.08.2013 N 374)
 40. ДБН Д.1.1-7-2000. Зміни згідно наказу Мінбуду України від 28.12.05 N27 (втратили чинність – наказ від 08.08.2013 N 374)
 41. ДСТУ-Н Б Д.1.1-8:2008. Кошторисна документація. Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві
 42. ДСТУ Б Д.2.4-1:2012. (Збірник 1). Земляні роботи.
 43. ДСТУ Б Д.2.4-2:2012. (Збірник 2). Фундаменти
 44. ДСТУ Б Д.2.4-3:2012. (Збірник 3). Стіни
 45. ДСТУ Б Д.2.4-4:2012. (Збірник 4). Перекриття (див. Поправки до ДСТУ Б. Д….)
 46. ДСТУ Б Д.2.4-5:2012. (Збірник 5). Перегородки
 47. ДСТУ Б Д.2.4-6:2012. (Збірник 6). Прорізи
 48. ДСТУ Б Д.2.4-7:2012. (Збірник 7). Підлоги (див. Поправки до ДСТУ Б. Д….)
 49. ДСТУ Б Д.2.4-8:2012. (Збірник 8). Дахи, покрівлі (див. Поправки до ДСТУ Б. Д….)
 50. ДСТУ Б Д.2.4-9:2012. (Збірник 9). Сходи, ґанки
 51. ДСТУ Б Д.2.4-10:2012. (Збірник 10). Пічні роботи
 52. ДСТУ Б Д.2.4-11:2012. (Збірник 11). Штукатурні роботи (див. Друкарська помилка, Поправки до ДСТУ Б. Д….)
 53. ДСТУ Б Д.2.4-12:2012. (Збірник 12). Малярні роботи (див. Поправки до ДСТУ Б. Д….)
 54. ДСТУ Б Д.2.4-13:2012. (Збірник 13). Склярські, шпалерні та облицьовувальні роботи
 55. ДСТУ Б Д.2.4-14:2012. (Збірник 14). Ліпні роботи
 56. ДСТУ Б Д.2.4-15:2014. (Збірник 15). Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Внутрішні санітарно-технічні роботи
 57. ДСТУ Б Д.2.4-16:2014. (Збірник 16). Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Зовнішні інженерні мережі
 58. ДСТУ Б Д.2.4-17:2014. (Збірник 17). Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Електромонтажні роботи
 59. ДСТУ Б Д.2.4-18:2014. (Збірник 18). Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Благоустрій
 60. ДСТУ Б Д.2.4-18:2014. (Збірник 18). Зміна N 1. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Благоустрій
 61. ДСТУ Б Д.2.4-19:2014. (Збірник 19). Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Ізоляційні роботи
 62. ДСТУ Б Д.2.4-20:2012. (Збірник 20). Інші ремонтно-будівельні роботи (див. Поправки до ДСТУ Б. Д….)
 63. ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Вказівки щодо застосування
 64. Поправки до ДСТУ …, ДСТУ Б Д.2.4-2:2012, ДСТУ Б Д.2.4-3:2012, ДСТУ Б Д.2.4-4:2012, ДСТУ Б Д.2.4-7:2012, ДСТУ Б Д.2.4-20:2012, …
 65. Поправки до ДСТУ Б Д.2.2-10:2012, ДСТУ Б Д.2.2-15:2012, ДСТУ Б Д.2.4-4:2012, ДСТУ Б.Д.2.4-7:2012, ДСТУ Б Д.2.4-11:2012, ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013
 66. Поправки до ДСТУ …, ДСТУ Б Д.2.4-8:2012, ДСТУ Б Д.2.4-12:2012, ДСТУ Б Д.2.4-20:2012
 67. Настанова з визначення вартості проведення робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності об’єктів будівництва
 68. ДБН IV-16-96, часть III. Порядок визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України (скасовано)
 69. ДБН IV-16-98, часть I. Правила составления сметной документации и определения базисной расчетной сметной стоитости строительства (с внесенными изменениями N1) (отменен)
 70. ДБН IV-16-98, часть I. Дополнение 1 (отменен)
 71. ДБН IV-16-98, часть II. Порядок определения стоимости строительства, ремонта жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустройства, а также реставрации памятников архитектуры и градостроительства (с внес. изм. N1) (отменен)
 72. ДБН IV-16-98, часть II. Дополнение N 1 (отменен)
 73. ДБН IV-16-98, часть II. Дополнение N 2 (отменен)
 74. Тимчасові методичні рекомендації щодо особливостей визначення вартості будівництва в І півріччі 2001 року
 75. ДБН Д.1.1-4-2000. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕСУРСНЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (РЭСНр) (відмінено з 01.01.2014 – наказ від 28.12.2012 N 668)
 76. ДБН Д.2.4-1-2000. Сборник 1. Земляные работы (відмінено з 01.01.2014 – наказ від 28.12.2012 N 668)
 77. ДБН Д.2.4-2-2000. Сборник 2. Фундаменты (відмінено з 01.01.2014 – наказ від 28.12.2012 N 668)
 78. ДБН Д.2.4-3-2000. Сборник 3. Стены (відмінено з 01.01.2014 – наказ від 28.12.2012 N 668)
 79. ДБН Д.2.4-4-2000. Сборник 4. Перекрытия (відмінено з 01.01.2014 – наказ від 28.12.2012 N 668)
 80. ДБН Д.2.4-5-2000. Сборник 5. Перегородки (відмінено з 01.01.2014 – наказ від 28.12.2012 N 668)
 81. ДБН Д.2.4-6-2000. Сборник 6. Проемы (відмінено з 01.01.2014 – наказ від 28.12.2012 N 668)
 82. ДБН Д.2.4-7-2000. Сборник 7. Полы (відмінено з 01.01.2014 – наказ від 28.12.2012 N 668)
 83. ДБН Д.2.4-8-2000. Сборник 8. Крыши, кровли (відмінено з 01.01.2014 – наказ від 28.12.2012 N 668)
 84. ДБН Д.2.4-9-2000. Сборник 9. Лестницы, крыльца (відмінено з 01.01.2014 – наказ від 28.12.2012 N 668)
 85. ДБН Д.2.4-10-2000. Сборник 10. Печные работы (відмінено з 01.01.2014 – наказ від 28.12.2012 N 668)
 86. ДБН Д.2.4-11-2000. Сборник 11. Штукатурные работы (відмінено з 01.01.2014 – наказ від 28.12.2012 N 668)
 87. ДБН Д.2.4-12-2000. Сборник 12. Малярные работы (відмінено з 01.01.2014 – наказ від 28.12.2012 N 668)
 88. ДБН Д.2.4-13-2000. Сборник 13. Стекольные, обойные и облицовочные работы (відмінено з 01.01.2014 – наказ від 28.12.2012 N 668)
 89. ДБН Д.2.4-14-2000. Сборник 14. Лепные работы (відмінено з 01.01.2014 – наказ від 28.12.2012 N 668)
 90. ДБН Д.2.4-15-2000. Сборник 15. Внутренние сантехнические работы (відмінено з 01.09.2014 – наказ від 05.05.2014 N 128)
 91. ДБН Д.2.4-16-2000. Сборник 16. Наружные инженерные сети (відмінено з 01.09.2014 – наказ від 05.05.2014 N 128)
 92. ДБН Д.2.4-17-2000. Сборник 17. Электромонтажные работы (відмінено з 01.09.2014 – наказ від 05.05.2014 N 128)
 93. ДБН Д.2.4-18-2000. Сборник 18. Благоустройство (відмінено з 01.09.2014 – наказ від 05.05.2014 N 128)
 94. ДБН Д.2.4-19-2000. Сборник 19. Изоляционные работы (відмінено з 01.09.2014 – наказ від 05.05.2014 N 128)
 95. ДБН Д.2.4-20-2000. Сборник 20. Прочие ремонтно-строительные работы (відмінено з 01.01.2014 – наказ від 28.12.2012 N 668)
 96. Изменение N1 к ДБН Д.1.1-4-2000 “Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы (РЭСНр)” (відмінено з 01.01.2014 – наказ від 28.12.2012 N 668)
 97. Дополнения к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (приказ Госстроя Украины от 6 декабря 2002 года N 92)
 98. Дополнения к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000) (приказ Госстроя Украины N 124 от 17.05.01)
 99. Изменения к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000) (приказ Госстроя Украины N 124 от 17.05.01)
 100. Изменения к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000) (приказ Госстроя Украины N 230 от 30.12.03)
 101. Изменение N2 к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000) (приказ Госстроя Украины N 13 от 21.01.05) (відмінено з 01.01.2014 – наказ від 28.12.2012 N 668)
 102. Изменение N3 к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000) (приказ Минстроя Украины N 55 от 28.02.06)
 103. Изменение N4 к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000) (приказ Минстроя Украины N 393 от 28.11.06)
 104. Изменение N5 к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000) (приказ Минрегионстроя Украины N 88 от 05.07.2007р.)
 105. Дополнение N 4 к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы
 106. Кошторисні норми України. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів
 107. Інформаційне повідомлення про зміни ціноутворення у зв’язку з набранням чинності Посібника з визначення вартості проектних, науково-проектних, розвідувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво, затвердженої наказом Мінрегіону У
 108. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи
 109. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Збірник 1. Археологічні та земляні роботи в зоні пам’ятника історії і культури
 110. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Збірник 2. Реставрація і відтворення фундаментів і конструкцій із бутового каменю
 111. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Збірник 3. Реставрація і відтворення цегляних кладок
 112. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Збірник 4. Реставрація і відтворення конструкцій і декору з природного каменю
 113. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Збірник 5. Реставрація і відтворення дерев’яних конструкцій і деталей
 114. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Збірник 6. Реставрація і відтворення покрівель
 115. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Збірник 7. Реставрація і відтворення металевих конструкцій і декоративних елементів
 116. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Збірник 8. Реставрація і відтворення штукатурного опорядження
 117. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Збірник 9. Реставрація і відтворення облицювань штучним мармуром
 118. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Збірник 10. Реставрація і відтворення фарбувань фасадів і інтер’єрів
 119. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Збірник 11. Реставрація керамічних кахлів
 120. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Збірник 12. Реставрація і відтворення архітектурно-ліпного декору
 121. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Збірник 13. Реставрація і відтворення різьблення по дереву
 122. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Збірник 14. Реставрація і відтворення меблів із цінних порід дерева
 123. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Збірник 15. Реставрація і відтворення паркетних підлог
 124. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Збірник 16. Відтворення виробів художнього лиття з кольорових металів
 125. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Збірник 17. Карбувальні, вибивні, давильні роботи
 126. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Збірник 18. Реставрація і відтворення інкрустованої поверхні
 127. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Збірник 19. Реставрація і відтворення оббивки меблів і оббивних декоративних елементів
 128. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Збірник 20. Реставрація і відтворення позолоти
 129. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Збірник 21. Різні роботи
 130. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Збірник 22. Реставрація і відтворення віконних і дверних наборів із чорного та кольорового металів
 131. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Збірник 23. Реставрація і відтворення тканин і шпалер
 132. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Збірник 24. Художня обробка металевих виробів гальванічним способом
 133. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Збірник 25. Реставрація і відтворення освітлювальних приладів
 134. Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Збірник 27. Живописні роботи
 135. ВБН. Вказівки щодо застосування кошторисних норм та одиничних розцінок на ремонтно-будівельні роботи (скасовано)
 136. Временное положение об оценке технического уровня и качества проектов на строительство, расширение и реконструкцию предприятий
 137. ВБН Г.1-218-006:2006. Виробничі норми природних втрат основних дорожньо-будівельних матеріалів
 138. ВБН Г.1-218-050-2001. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Міжремонтні строки експлуатації дорожніх одягів та покриттів на автомобільних дорогах загального користування
 139. ВБН Г.1-218-182:2006. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування (скасовано – наказ Укравтодор від 23.08.2011 N 301)
 140. ВБН Г.1-218-530:2006. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Класифікація робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування
 141. ВБН Д.1.1-218-1-2001. Порядок визначення вартості будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)./із змінами та доповненнями N 3/
 142. ВБН Д.1.1-218-1-2001. Зміна N 5. Порядок визначення вартості будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)
 143. ВБН Д.2.2-218-045.1-2004. Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми. Утримання автомобільних доріг та мостів
 144. ВБН Д.2.2-218-045.1-2005. Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми. Утримання автомобільних доріг та мостів
 145. ВБН Д.2.7-218-045.1-2006. Відомчі ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг та мостів
 146. ВБН Д.2.2-218-045-2001. Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми. Ремонт автомобільних доріг та мостів. (зі змінами та доповненнями станом на 01.04.2007)
 147. ВСН 21-83. Указания по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительство и реконструкцию автомобильных дорог
 148. ВСН 26-76. Временная инструкция по безобогревному выполнению швов и стыков в крупнопанельных жилых домах
 149. ВСН 44-86. Правила проектирования, строительства и определения стоимости кооперативных жилых домов и квартир
 150. ВСН 47-86 (р) Нормы продолжительности проведения работ по ремонту жилищ (квартир, домов) по заказам населения
 151. ГОСТ 4.120-87. СПКП. Автогрейдеры. Номенклатура показателей (Отменен 01.01. 2007г.)
 152. ГОСТ 4.121-87. СПКП. Скреперы. Номенклатура показателей (Отменен 01.01. 2007г.)
 153. ГОСТ 4.122-87. СПКП. Бульдозеры. Номенклатура показателей (Отменен 01.01. 2007г.)
 154. ГОСТ 4.143-85. СПКП. Изделия кабельные. Номенклатура показателей
 155. ГОСТ 4.188-85. СПКП. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации Номенклатура показателей (Скасовий – наказ Держспоживстандарту від 28.12.2010 N 635)
 156. ГОСТ 4.200-78. СПКП. Строительство. Основные положения (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 19.07.10 N 268)
 157. ГОСТ 4.201-79. СПКП. Строительство. Материалы и изделия теплоизоляционные. Номенклатура показателей (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.09 N 589)
 158. ГОСТ 4.212-80. СПКП. Бетоны. Номенклатура показателей (отменен с 01.07.09г. – приказ Минрегионстроя Украины от 25.12.08 N643)
 159. ГОСТ 4.202-79. СПКП. Строительство. Изделия асбестоцементные. Номенклатура показателей (Отменен- приказ Минрегионстроя от 14.12.09 N584)
 160. ГОСТ 4.203-79. СПКП. Строительство. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Номенклатура показателей (Отменен)
 161. ГОСТ 4.204-79. СПКП. Строительство. Материалы вяжущие: известь, гипс и вещества вяжущие на их основе. Номенклатура показателей (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.09 N 587)
 162. ГОСТ 4.205-79. СПКП. Строительство. Стекло строительное и изделия из стекла и шлакоситалла. Номенклатура показателей (Отменен- приказ Минрегионстроя от 14.12.09 N594)
 163. ГОСТ 4.207-79. СПКП. Строительство. Плиты древесноволокнистые. Номенклатура показателей (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.09 N 593)
 164. ГОСТ 4.208-79. СПКП. Строительство. Конструкции деревянные клееные. Номенклатура показателей (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.09 N 581)
 165. ГОСТ 4.209-79. СПКП. Строительство. Материалы и изделия звукопоглощающие и звукоизоляционные. Номенклатура показателей (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 01.12.09 N541)
 166. ГОСТ 4.210-79. СПКП. Строительство. Материалы керамические отделочные и облицовочные. Номенклатура показателей (Отменен 01.07.2007г.)
 167. ГОСТ 4.211-80. СПКП. Строительство. Материалы строительные нерудные и заполнители для бетона пористые. Номенклатура показателей (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.09 N 586)
 168. ГОСТ 4.215-81. СПКП. Строительство. Приборы для окон и дверей. Номенклатура показателей (Отменен- приказ Минрегионстроя от 21.12.09 N623)
 169. ГОСТ 4.217-81. СПКП. Строительство. Формы для изготовления железобетонных изделий. Номенклатура показателей (Отменен 01.01. 2007г.;приказ Минрегионстроя от 14.12.09 N580)
 170. ГОСТ 4.219-81. СПКП. Строительство. Материалы облицовочные из природного камня и блоки для их изготовления. Номенклатура показателей (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.09 N 583) (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.09 N 58
 171. ГОСТ 4.220-82. СПКП. Строительство. Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Номенклатура показателей ( Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 16.12.08 N601)
 172. ГОСТ 4.221-82. СПКП. Строительство. Строительные конструкции и изделия из алюминиевых сплавов. Номенклатура показателей (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 21.12.09 N 625)
 173. ГОСТ 4.222-83. СПКП. Строительство. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Номенклатура показателей (отменен – приказ Госстрой Украины от 31.08.2001 г. N170)
 174. ГОСТ 4.223-83. СПКП. Строительство. Изделия паркетные. Номенклатура показателей (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.09 N 585)
 175. ГОСТ 4.224-83. СПКП. Строительство. Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Номенклатура показателей (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.09 N 588)
 176. ГОСТ 4.226-83. СПКП. Строительство. Окна, двери и ворота деревянные. Номенклатура показателей (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 21.12.09 N 624)
 177. ГОСТ 4.228-83. СПКП. Строительство. Материалы клеящие полимерные. Номенклатура показателей (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.09 N590)
 178. ГОСТ 4.229-83. СПКП. Строительство. Пластики бумажно-слоистые декоративные. Номенклатура показателей (Частично отменен- приказ Минрегионстроя Украины от 16.12.08г. N 608)
 179. ГОСТ 4.230-83. СПКП. Строительство. Материалы отделочные и изделия облицовочные полимерные. Номенклатура показателей (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.09 N 592)
 180. ГОСТ 4.250-79. СПКП. Строительство. Бетонные и железобетонные изделия и конструкции. Номенклатура показателей (отменён – приказ Минрегионстроя от 14.12.2009 г. № 582)
 181. ГОСТ 4.251-79. СПКП. Строительство. Кровли. Номенклатура показателей (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 14.12.09 N 583)
 182. ГОСТ 4.252-84. СПКП. Строительство. Здания мобильные (инвентарные). Номенклатура показателей. /Скасовано – наказ Мінрегіонбуду України від 08.07.2009 № 277/
 183. ГОСТ 4.253-84. СПКП. Строительство. Конструкции стальные. Номенклатура показателей (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 21.12.09 N 622)
 184. ДБН Г.1-1-93. Порядок визначення вартості розробки нормативних документів (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду України N371 від17.12.2007р.)
 185. ДБН Г.1-2-93. Типове положення про госпрозрахункові підрозділи при інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю (українською та російською мовами)
 186. ДБН Г.1-3-95. Типові норми витрат молотого шлаку і лужного компонента для виготовлення шлаколужних бетонів, збірних та монолітних бетонних і залізобетонних конструкційних виробів (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 187. ДБН Г.1-4-95. Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 188. ДБН Г.1-5-96. Нормативна база оснащення будівельних організацій (бригад) засобами механізації, інструментом і інвентарем (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 189. ДБН Г.1-7-97. Тимчасові норми розрахунку витрати теплової та електричної енергії при виробництві цегли та каменів керамічних (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 190. ДБН Г.1-8-2000. Норми розрахунку витрат палива, теплової та електричної енергії при виробництві вапна, цегли і каменів силікатних (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 191. ДСТУ-Н Б Г.1-9:2007. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Настанова щодо визначення вартості розроблення та експертизи проектів будівельних норм
 192. ДСТУ Б Г.1-10:2008. Бетони. Номенклатура показників
 193. ДСТУ-Н Б Г.1-11:2009. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Визначення усереднених показників витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення
 194. ДСТУ-Н Б Г.1-11:2009. (Поправка). Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Визначення усереднених показників витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення
 195. ГБН Г.1-218-182:2011. Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт.
 196. Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Загальна частина
 197. Збірник ГН 3. Кам’яні роботи. Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.
 198. Збірник ГН 5. Монтаж металевих конструкцій. Випуск 3. Мости та труби. (частина 1). Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.
 199. Збірник ГН 5. Монтаж металевих конструкцій. Випуск 3. Мости та труби. (частина 2). Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.
 200. Збірник ГН 7. (Скан). Покрівельні роботи. Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
 201. Збірник ГН 7. Покрівельні роботи. Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
 202. Збірник ГН 8. Опоряджувальні роботи. Випуск 1. Штукатурні роботи. Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.
 203. Збірник ГН 8. Опоряджувальні роботи. Випуск 2. Малярні роботи. Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.
 204. Збірник ГН 8. Опоряджувальні роботи. Випуск 5. Облицювальні роботи. Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.
 205. ГСТУ 218-03449261-095-2002. Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові загальні технічні умови. Правила застосування
 206. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Правила визначення вартості будівництва (див. Поправки до ДСТУ Б. Д….)
 207. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. (Зміна N 1). Правила визначення вартості будівництва
 208. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. (Зміна N 2). Правила визначення вартості будівництва
 209. ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013. Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва (див. Зміна N 1)
 210. ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013. (Зміна N 1). Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва
 211. ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013. Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва
 212. ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013. (Зміна N 1). Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва
 213. ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013. (Зміна N 2). Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва
 214. ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013. Настанова щодо визначення вартості експлуатації будівельних машин та механізмів у вартості будівництва
 215. ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013. Настанова щодо визначення розміру коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди і інші витрати у вартості будівництва (див. Поправки до ДСТУ Б. Д….)
 216. ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013. Настанова щодо розроблення ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи
 217. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво (див. Поправку 1, Зміну 1, Зміну 2)
 218. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. (Зміна N 1). Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво
 219. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. (Зміна N 2). Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво
 220. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. (Зміна N 3). Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво
 221. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. (Коментар до Зміни N 2). Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво
 222. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. (Поправка 1). Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво
 223. ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013. Настанова щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні… (див. Поправки)
 224. ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2011. Определение стоимости и трудоемкости работ по перевозке строительных грузов собственным автомобильным транспортом строительных организаций при составлении договорной цены и проведении взаиморасчетов за объемы выполненных работ
 225. ДСТУ Б Д.1.2-1:2013. Нормативи витрат труда для визначення вартості науково-дослідних робіт у будівництві
 226. ДСТУ-Б Д.1.2-3:2016. Порядок визначення вартості робіт з обстеження металевих конструкцій будівель та споруд
 227. ДСТУ Б Д.2.2-49:2012 (ДСТУ Б Д.2.2-1:2008, MOD). (Сборник 6). Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Сборка и разборка опалубки
 228. ДСТУ Б Д.2.2-50:2012 (ДСТУ Б Д.2.2-2:2008, MOD). (Сборник 6). Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Арматурные работы
 229. ДСТУ Б Д.2.2-51:2012 (ДСТУ Б Д.2.2-3:2008, MOD). (Сборник 6). Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Бетонные работы
 230. ДСТУ Б Д.2.2-4:2008. (Сборник 15). Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Отделочные работы. Облицовка колонн природным камнем (відмінено з 01.01.2014 – наказ від 28.12.2012 N 668)
 231. ДСТУ Б Д.2.2-5:2008. (Сборник 15). Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Отделочные работы. Облицовка стен природным камнем (відмінено з 01.01.2014 – наказ від 28.12.2012 N 668)
 232. ДСТУ Б Д.2.2-6:2008. (Сборник 15). Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Отделочные работы. Облицовка поверхностей и прочие отделочные работы (відмінено частково з 01.01.2014 – наказ від 28.12.2012 N 668) (відмінено частково з 0
 233. ДСТУ Б Д.2.2-6:2016. (Збірник 6). Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні
 234. ДСТУ Б Д.2.2-6:2016. Коментар. (Збірник 6). Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні
 235. ДСТУ Б Д.2.2-6:2016. Друкарські помилки. (Збірник 6). Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні
 236. ДСТУ Б Д.2.2-7:2008. (Сборник 10). Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Деревянные конструкции (відмінено з 01.01.2014 – наказ від 28.12.2012 N 668)
 237. ДСТУ Б Д.2.2-52:2012 (ДСТУ Б Д.2.2-8:2008, MOD). (Сборник 30). Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Мосты и трубы. Монтаж пролетных строений
 238. ДСТУ Б Д.2.2-8:2016. (Збірник 8). Конструкції з цегли та блоків
 239. ДСТУ Б Д.2.2-8:2016. Друкарські помилки. (Збірник 8). Конструкції з цегли та блоків
 240. ДСТУ Б Д.2.2-9:2008. (Сборник 11). Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Полы (відмінено частково з 01.01.2014 – наказ від 28.12.2012 N 668)
 241. ДСТУ Б Д.2.2-53:2012 (ДСТУ Б Д.2.2-10:2009, MOD). (Збірник 29). Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Тунелі та метрополітени. Обслуговуючі процеси
 242. ДСТУ Б Д.2.2-10:2012. (Збірник 10). Дерев’яні конструкції (див. Поправки)
 243. ДСТУ Б Д.2.2-11:2012. (Збірник 11). Підлоги
 244. ДСТУ Б Д.2.2-15:2012. (Збірник 15).Оздоблювальні роботи (див. Поправки)
 245. ДСТУ Б Д.2.2-22:2014. (Збірник 22). Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Водопровід – зовнішні мережі
 246. ДСТУ Б Д.2.2-22:2014. (Збірник 22). Зміна N 1. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Водопровід – зовнішні мережі
 247. ДСТУ Б Д.2.2-22:2014. (Збірник 22). Коментар до Зміни N 1. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Водопровід – зовнішні мережі
 248. ДСТУ Б Д.2.2-26:2016. (Збірник 26). Теплоізоляційні роботи
 249. ДСТУ Б Д.2.2-26:2016. Друкарські помилки. (Збірник 26). Теплоізоляційні роботи
 250. ДСТУ Б Д.2.2-27:2016 (Збірник 27). Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги.
 251. Поправки до ДСТУ Б Д.2.2-11:2012, ДСТУ Б Д.2.2-15:2012, …
 252. Поправки до ДСТУ Б Д.2.2-10:2012, ДСТУ Б Д.2.2-15:2012, ДСТУ …
 253. Поправки до ДСТУ Б Д.2.2-10:2012, ДСТУ Б Д.2.2-15:2012, ДСТУ …
 254. ДСТУ Б Д.2.4-11:2012. (Збірник 11). Штукатурні роботи. (Друкарська помилка)
 255. ДСТУ Б Д.2.4-18:2014. (Збірник 18). Друкарські помилки у Зміні N 1. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Благоустрій
 256. ДСТУ Б Д.2.7-1:2012. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів (див. Поправки)
 257. ДСТУ Б Д.2.7-1:2012. Зміна N1. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів
 258. ДСТУ Б Д.2.7-1:2012. Зміна N2. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів
 259. ДБН Д.2.7-2000. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів (відмінено з 01.01.2014 – наказ від 28.12.2012 N 668)
 260. ДБН Д.2.7-2000. Дополнение N 1 к Ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов
 261. ДБН Д.2.7-2000. Дополнение N 2 к Ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов
 262. ДБН Д.2.7-2000. Дополнение N 3 к Ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов
 263. ДБН Д.2.7-2000. Изменение N 3 к Ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов
 264. ДБН Д.2.7-2000. Изменение N 4 к Ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов
 265. ДБН Д.2.7-2000. Изменение N 1 к Ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов
 266. ДБН Д.2.7-2000. Изменение N 2 к Ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов
 267. Поправки до ДСТУ …, ДСТУ Б Д.2.7-1:2012
 268. Поправки до ДСТУ …, ДСТУ Б Д.2.7-1:2012
 269. Поправки до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013, ДСТУ …
 270. Поправки до ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013, ДСТУ …
 271. ДБН-93. Дополнение N 1. Указания по применению сметных норм и расценок на монтаж оборудования. (отменен)
 272. ДБН-97. Порядок визначення вартості пусконалагоджувальних робіт, що здійснюються на підприємствах, будівлях і спорудах, розташованих на території України (скасовано)
 273. ДБН IV-3-97. Збірник норм і розцінок для визначення кошторисної вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (скасовано)
 274. ДБН IV-4-97. Збірник кошторисних цін на перевезення вантажів для будівництва (ЗКЦПВ-97) (скасовано)
 275. ДБН IV-5-97. Вказівки щодо застосування кошторисних норм та одиничних розцінок на будівельні конструкції і роботи (скасовано)
 276. ДБН IV-6-97. Вказівки щодо застосування кошторисних норм та розцінок на монтаж устаткування (скасовано)
 277. Документ змін і доповнень до пакету документів з питань оцінки технічного стану, паспортизації та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд
 278. Документи з оцінки технічного стану, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд
 279. ЕНиР. Сборник Е1. Внутрипостроечные транспортные работы
 280. Додаткова одинична розцінка N 1 “Відновлення покрівель по існуючому рулонному покриттю методом підплалення рулонних матеріалів типу “Гласбіт”
 281. СНиРр-93, ОРрР-97. Выпуск 3. Дополнения к сметным нормам и единичным расценкам на ремонтно-строительные работы
 282. ЕРУ-97. Збірник N 13. Доповнення (скасовано)
 283. ЕРУ-93. Указания по применению единичных расценок Украины. Дополнение N 1 (отменен)
 284. ЕРУ-97. Сборник 1. Земляные работы (отменен)
 285. ЕРУ-97. Сборник 2. Горновскрышные работы (отменен)
 286. ЕРУ-97. Сборник 3. Буровзрывные работы (отменен)
 287. ЕРУ-97. Сборник 5. Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов (отменен)
 288. ЕРУ-97. Сборник 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные (отменен)
 289. ЕРУ-97. Сборник 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные (отменен)
 290. ЕРУ-97. Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков (отменен)
 291. ЕРУ-97. Сборник 9. Металлические конструкции (отменен)
 292. ЕРУ-97. Сборник 10. Деревянные конструкции (отменен)
 293. ЕРУ-97. Сборник 11. Полы (отменен)
 294. ЕРУ-97. Сборник 12. Кровли (отменен)
 295. ЕРУ-97. Сборник 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (отменен)
 296. ЕРУ-97. Сборник 14. Конструкции в сельском строительстве (отменен)
 297. ЕРУ-97. Сборник 15. Отделочные работы (отменен)
 298. ЕРУ-97. Сборник 16. Трубопроводы внутренние (отменен)
 299. ЕРУ-97. Сборник 17. Водопровод и канализация – внутренние устройства (отменен)
 300. ЕРУ-97. Сборник 18. Отопление. Внутренние устройства (отменен)
 301. ЕРУ-97. Сборник 19. Газоснабжение – внутренние устройства (отменен)
 302. ЕРУ-97. Сборник 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха (отменен)
 303. ЕРУ-97. Сборник 21. Электроосвещение зданий (отменен)
 304. ЕРУ-97. Сборник 22. Водопровод. Наружные сети (отменен)
 305. ЕРУ-97. Сборник 23. Канализация – наружные сети (отменен)
 306. ЕРУ-97. Сборник 24. Теплоснабжение и газопровод – наружные сети (отменен)
 307. ЕРУ-97. Сборник 26. Теплоизоляционные работы (отменен)
 308. ЕРУ-97. Сборник 27. Автомобильные дороги (отменен)
 309. ЕРУ-97. Сборник 28. Железные дороги (отменен)
 310. ЕРУ-97. Сборник 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений (отменен)
 311. ЕРУ-97. Сборник 47. Озеленение. Защитные насаждения. Многолетние плодовые насаждения (отменен)
 312. ЕРУ-97, СНУ-93. Сборник 10. Дополнения (отменен)
 313. ЕРУ-97, СНУ-93. Сборник 27. Дополнения (отменен)
 314. ЕРУ-93, СНУ-93 выпуск N 1. Изменения и дополнения к сметным нормам и единичным расценкам (отменен)
 315. ЕРУ-97, СНУ-93, выпуск 1. Изменения и дополнения к сметным нормам и единичным расценкам (отменен)
 316. ЕРУ-97, СНУ-93, выпуск 2. Зміни та доповнення до кошторисних норм та одиничних розцінок (скасовано)
 317. ВБН Д.2.7-204.01-2003. Ведомственные ресурсные сметные нормы эксплуатации машин и механизмов
 318. ВБН Д.2.4-ЖК 15-2005. Відомчі будівельні норми України “Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Встановлення лічильників води та теплової енергії у наявному житловому фонді”
 319. IНСТРУКЦIЯ З ПЛАНУВАННЯ, ОБЛIКУ I КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБIВАРТОСТI РОБIТ (ПОСЛУГ) НА ПIДПРИЄМСТВАХ I В ОРГАНIЗАЦIЯХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
 320. Методика определения стоимости и трудоемкости работ по перевозке строительных грузов собственным автомобильным транспортом строительных организаций
 321. Методика определения стоимости эксплуатации собственных строительных машин и механизмов строительных организаций при составлении договорной цены и проведении взаиморасчетов за объемы выполненных работ
 322. Методика определения договорных цен при расчетах за выполненные работы по эксплуатации строительных машин и механизмов
 323. Методика определения стоимости перебазировки башенных кранов при составлении договорной цены и проведении взаиморасчетов за объемы выполненных работ
 324. Методика определения договорных цен на перебазировку башенных кранов
 325. ДСТУ-Н Б Д.2.3-40:2012 (ДБН Д.1.1-3-99, MOD). Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на монтаж оборудования
 326. ДСТУ Б Д.2.3-1:2012 (ДБН Д.2.3-1-99, MOD). Сборник 1. Металлообрабатывающее оборудование
 327. ДСТУ Б Д.2.3-2:2012 (ДБН Д.2.3-2-99, MOD). Сборник 2. Деревообрабатывающее оборудование
 328. ДСТУ Б Д.2.3-3:2012 (ДБН Д.2.3-3-99, MOD). Сборник 3. Подъемно-транспортное оборудование
 329. ДСТУ Б Д.2.3-4:2012 (ДБН Д.2.3-4-99, MOD). Сборник 4. Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование
 330. ДСТУ Б Д.2.3-5:2012 (ДБН Д.2.3-5-99, MOD). Сборник 5. Весовое оборудование
 331. ДСТУ Б Д.2.3-6:2012 (ДБН Д.2.3-6-99, MOD). Сборник 6. Теплосиловое оборудование
 332. ДСТУ Б Д.2.3-7:2012 (ДБН Д.2.3-7-99, MOD). Сборник 7. Компрессорные установки, насосы и вентиляторы
 333. ДСТУ Б Д.2.3-8:2012 (ДБН Д.2.3-8-99, MOD). Сборник 8. Электротехнические установки
 334. ДБН Д.2.3-8-99. Изменение N 4. Сборник 8. Электротехнические установки
 335. ДСТУ Б Д.2.3-9:2012 (ДБН Д.2.3-9-99, MOD). Сборник 9. Электрические печи
 336. ДСТУ Б Д.2.3-10:2012 (ДБН Д.2.3-10-99, MOD). Сборник 10. Оборудование связи
 337. ДСТУ Б Д .2.3-10:2012. Зміна N 1. Збірник 10. (ДБН Д .2.3-10-99,МОD). Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування зв’язку
 338. ДБН Д.2.3-10-99. (Изменение N3) Сборник 10. Оборудование связи
 339. ДСТУ Б Д.2.3-10:2012. Коментар до Зміни N 1. Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування зв’язку (Збірник 10) (ДБН Д.2.3-10-99, MOD)
 340. ДСТУ Б Д.2.3-10:2012. Друкарські помилки в Зміні N 1. Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування зв’язку (Збірник 10) (ДБН Д.2.3-10-99, MOD)
 341. ДСТУ Б Д.2.3-11:2012 (ДБН Д.2.3-11-99, MOD). Сборник 11. Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
 342. ДСТУ Б Д.2.3-12:2012 (ДБН Д.2.3-12-99, MOD). Сборник 12. Технологические трубопроводы
 343. ДСТУ Б Д.2.3-13:2012 (ДБН Д.2.3-13-99, MOD). Сборник 13. Оборудование атомных электрических станций
 344. ДСТУ Б Д.2.3-14:2012 (ДБН Д.2.3-14-99, MOD). Сборник 14. Оборудование прокатных производств
 345. ДСТУ Б Д.2.3-15:2012 (ДБН Д.2.3-15-99, MOD). Сборник 15. Оборудование для очистки газов
 346. ДСТУ Б Д.2.3-16:2012 (ДБН Д.2.3-16-99, MOD). Сборник 16. Оборудование предприятий черной металлургии
 347. ДСТУ Б Д.2.3-17:2012 (ДБН Д.2.3-17-99, MOD). Сборник 17. Оборудование предприятий цветной металлургии
 348. ДСТУ Б Д.2.3-18:2012 (ДБН Д.2.3-18-99, MOD). Сборник 18. Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности
 349. ДСТУ Б Д.2.3-19:2012 (ДБН Д.2.3-19-99, MOD). Сборник 19. Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности
 350. ДСТУ Б Д.2.3-20:2012 (ДБН Д.2.3-20-99, MOD). Сборник 20. Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте
 351. ДСТУ Б Д.2.3-21:2012 (ДБН Д.2.3-21-99, MOD). Сборник 21. Оборудование метрополитенов и тоннелей
 352. ДСТУ Б Д.2.3-22:2012 (ДБН Д.2.3-22-99, MOD). Сборник 22. Оборудование гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений
 353. ДСТУ Б Д.2.3-23:2012 (ДБН Д.2.3-23-99, MOD). Сборник 23. Оборудование предприятий электротехнической промышленности
 354. ДСТУ Б Д.2.3-24:2012 (ДБН Д.2.3-24-99, MOD). Сборник 24. Оборудование предприятий промышленности строительных материалов
 355. ДСТУ Б Д.2.3-25:2012 (ДБН Д.2.3-25-99, MOD). Сборник 25. Оборудование предприятий целлюлозно-бумажной промышленности
 356. ДСТУ Б Д.2.3-26:2012 (ДБН Д.2.3-26-99, MOD). Сборник 26. Оборудование предприятий текстильной промышленности
 357. ДСТУ Б Д.2.3-27:2012 (ДБН Д.2.3-27-99, MOD). Сборник 27. Оборудование предприятий полиграфической промышленности
 358. ДСТУ Б Д.2.3-28:2012 (ДБН Д.2.3-28-99, MOD). Сборник 28. Оборудование предприятий пищевой промышленности.
 359. ДСТУ Б Д.2.3-29:2012 (ДБН Д.2.3-29-99, MOD). Сборник 29. Оборудование театрально-зрелищных предприятий
 360. ДСТУ Б Д.2.3-30:2012 (ДБН Д.2.3-30-99, MOD). Сборник 30. Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке зерна
 361. ДСТУ Б Д.2.3-31:2012 (ДБН Д.2.3-31-99, MOD). Сборник 31. Оборудование предприятий кинематографии
 362. ДСТУ Б Д.2.3-32:2012 (ДБН Д.2.3-32-99, MOD). Сборник 32. Оборудование предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи
 363. ДСТУ Б Д.2.3-33:2012 (ДБН Д.2.3-33-99, MOD). Сборник 33. Оборудование предприятий легкой промышленности
 364. ДСТУ Б Д.2.3-34:2012 (ДБН Д.2.3-34-99, MOD). Сборник 34. Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности
 365. ДСТУ Б Д.2.3-35:2012 (ДБН Д.2.3-35-99, MOD). Сборник 35. Оборудование сельскохозяйственных производств
 366. ДСТУ Б Д.2.3-36:2012 (ДБН Д.2.3-36-99, MOD). Сборник 36. Оборудование предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства
 367. ДСТУ Б Д.2.3-37:2012 (ДБН Д.2.3-37-99, MOD). Сборник 37. Контроль качества сварных соединений
 368. ДСТУ Б Д.2.3-38:2012 (ДБН Д.2.3-38-99, MOD). Сборник 38. Оборудование общего назначения
 369. ДСТУ Б Д.2.3-39:2012 (ДБН Д.2.3-39-99, MOD). Сборник 39. Монтаж электрооборудования и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам низковольтных комплектных устройств.
 370. ДБН Д.1.1-3-99 Дополнение 1, ДБН Д.2.3-99 Дополнение 3
 371. ДБН Д.1.1-3-99 Дополнение 2, ДБН Д.2.3-99 Дополнение 4
 372. ДБН Д.2.3-99. Изменение N 1.
 373. ДБН Д.2.3-99. Изменение N 2, ДБН Д.1.1-3-99. Изменение N 1.
 374. ДСТУ-Н Б Д.2.6-10:2012 (ДБН Д.1.1-6-2000, MOD). Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на пусконаладочные работы (див. наказ від 28. 12. 2012 N 667)
 375. ДСТУ Б Д.2.6-1:2012 (ДБН Д.2.6-1-2000, MOD). Сборник 1. Электротехнические устройства (див. наказ від 28. 12. 2012 N 667)
 376. ДСТУ Б Д.2.6-2:2012 (ДБН Д.2.6-2-2000, MOD). Сборник 2. Автоматизированные системы управления (див. наказ від 28. 12. 2012 N 667)
 377. ДСТУ Б Д.2.6-3:2012 (ДБН Д.2.6-3-2000, MOD). Сборник 3. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха (див. наказ від 28. 12. 2012 N 667)
 378. ДСТУ Б Д.2.6-4:2012 (ДБН Д.2.6-4-2000, MOD). Сборник 4. Подъемно-транспортное оборудование (див. наказ від 28. 12. 2012 N 667)
 379. ДСТУ Б Д.2.6-5:2012 (ДБН Д.2.6-5-2000, MOD). Сборник 5. Металлообрабатывающее оборудование (див. наказ від 28. 12. 2012 N 667)
 380. ДСТУ Б Д.2.6-6:2012 (ДБН Д.2.6-6-2000, MOD). Сборник 6. Холодильные и компрессорные установки (див. наказ від 28. 12. 2012 N 667)
 381. ДСТУ Б Д.2.6-7:2012 (ДБН Д.2.6-7-2000, MOD). Сборник 7. Теплоэнергетическое оборудование (див. наказ від 28. 12. 2012 N 667)
 382. ДСТУ Б Д.2.6-8:2012 (ДБН Д.2.6-8-2000, MOD). Сборник 8. Деревообрабатывающее оборудование (див. наказ від 28. 12. 2012 N 667)
 383. ДСТУ Б Д.2.6-9:2012 (ДБН Д.2.6-9-2000, MOD). Сборник 9. Сооружения водоснабжения и канализации (див. наказ від 28. 12. 2012 N 667)
 384. ДСТУ-Н Б Д.2.5-27:2012 (ДБН Д.1.1-5-2001, MOD). Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи
 385. ДСТУ Б Д.2.5-1:2012 (ДБН Д.2.5-1-2001, MOD). Збірник 1. Архітектурно-археологічні і земляні роботи в зонах пам’яток історії і культури
 386. ДСТУ Б Д.2.5-2:2012 (ДБН Д.2.5-2-2001, MOD). Збірник 2. Реставрація і відтворення конструкцій з бутового каменю
 387. ДСТУ Б Д.2.5-3:2012 (ДБН Д.2.5-3-2001, MOD). Збірник 3 Реставрація і відтворення цегельних кладок
 388. ДСТУ Б Д.2.5-4:2012 (ДБН Д.2.5-4-2001, MOD). Збірник 4. Реставрація і відтворення конструкцій і декору з природного каменю.
 389. ДСТУ Б Д.2.5-5:2012 (ДБН Д.2.5-5-2001, MOD). Збірник 5. Реставрація і заміна дерев’яних деталей і конструктивних елементів
 390. ДСТУ Б Д.2.5-6:2012 (ДБН Д.2.5-6-2001, MOD). Збірник 6. Реставрація і відтворення покрівель
 391. ДСТУ Б Д.2.5-7:2012 (ДБН Д.2.5-7-2001, MOD). Збірник 7. Реставрація і відтворення металевих конструкцій і декоративних елементів
 392. ДСТУ Б Д.2.5-8:2012 (ДБН Д.2.5-8-2001, MOD). Збірник 8. Штукатурні роботи
 393. ДСТУ Б Д.2.5-9:2012 (ДБН Д.2.5-9-2001, MOD). Збірник 9. Реставрація і відтворення облицювань штучним мармуром
 394. ДСТУ Б Д.2.5-10:2012 (ДБН Д.2.5-10-2001, MOD). Збірник 10. Реставрація і відтворення фарбувань фасадів і інтер’єрів
 395. ДСТУ Б Д.2.5-11:2012 (ДБН Д.2.5-11-2001, MOD). Збірник 11. Реставрація і відтворення облицювань керамічними кахлями
 396. ДСТУ Б Д.2.5-12:2012 (ДБН Д.2.5-12-2001, MOD). Збірник 12. Реставрація і відтворення архітектурно-ліпного декору
 397. ДСТУ Б Д.2.5-13:2012 (ДБН Д.2.5-13-2001, MOD). Збірник 13. Реставрація і відтворення різьблення по дереву
 398. ДСТУ Б Д.2.5-14:2012 (ДБН Д.2.5-14-2001, MOD). Збірник 14. Реставрація і відтворення виробів з цінних порід дерева і стильних меблів (музейних)
 399. ДСТУ Б Д.2.5-15:2012 (ДБН Д.2.5-15-2001, MOD). Збірник 15. Реставрація і відтворення паркетних підлог
 400. ДСТУ Б Д.2.5-16:2012 (ДБН Д.2.5-16-2001, MOD). Збірник 16. Відтворення виробів художнього лиття з кольорових металів
 401. ДСТУ Б Д.2.5-17:2012 (ДБН Д.2.5-17-2001, MOD). Збірник 17. Карбувальні, вибивні, видавлювальні роботи
 402. ДСТУ Б Д.2.5-18:2012 (ДБН Д.2.5-18-2001, MOD). Збірник 18. Реставрація інкрустованих поверхонь
 403. ДСТУ Б Д.2.5-19:2012 (ДБН Д.2.5-19-2001, MOD). Збірник 19. Реставрація і відтворення оббивки меблів і шпалерних декоративних елементів
 404. ДСТУ Б Д.2.5-20:2012 (ДБН Д.2.5-20-2001, MOD). Збірник 20. Реставрація і відтворення позолоти
 405. ДСТУ Б Д.2.5-21:2012 (ДБН Д.2.5-21-2001, MOD). Збірник 21. Різні роботи
 406. ДСТУ Б Д.2.5-22:2012 (ДБН Д.2.5-22-2001, MOD). Збірник 22. Реставрація і відтворення віконних і дверних наборів
 407. ДСТУ Б Д.2.5-23:2012 (ДБН Д.2.5-23-2001, MOD). Збірник 23. Реставрація і відтворення тканин і шпалер
 408. ДСТУ Б Д.2.5-24:2012 (ДБН Д.2.5-24-2001, MOD). Збірник 24. Художня обробка металевих виробів гальванічним способом
 409. ДСТУ Б Д.2.5-25:2012 (ДБН Д.2.5-25-2001, MOD). Збірник 25. Реставрація і відтворення освітлювальної арматури і кришталевих підвісок
 410. ДСТУ Б Д.2.5-26:2012 (ДСТУ Б Д.2.5-1:2010 MOD). Збірник 27. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Живописні роботи
 411. Типовое положение о геодезической службе в строительстве
 412. Порядок визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для ремонту, що здійснюється на території України
 413. Пособие по формированию договорных цен и проведению взаиморасчетов за выполненные работы
 414. Порядок застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво
 415. Переход на одноуровневую систему ценообразования в строительстве. Порядок определения накладных расходов (консультация)
 416. Пример (макет) составления договорной цены
 417. СНиП 1.04.03-85* (начало). Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений (втатив чинність – наказ від 20.08.2013 N 393)
 418. СНиП 1.04.03-85* часть I (продолжение). Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений (втатив чинність – наказ від 20.08.2013 N 393)
 419. СНиП 1.04.03-85* часть I (окончание). Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений (втатив чинність – наказ від 20.08.2013 N 393)
 420. СНиП 1.04.03-85* часть II (начало). Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений (втатив чинність – наказ від 20.08.2013 N 393)
 421. СНиП 1.04.03-85* часть II (окончание). Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений (втатив чинність – наказ від 20.08.2013 N 393)
 422. СНиП 1.05.03-87. Нормы задела в жилищном строительстве с учетом комплексной застройки (Действие отменено c 01.01.2010 согласно прик. Минрегионстроя Украины от 22.07.09 N 294)
 423. СНиП 2.10.05-85. Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна (отменен)
 424. СНиП 4.07.91. Збірник кошторисних норм додаткових витрат при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період (Витяг для умов України) (скасовано)
 425. СНиП 4.07-91. Дополнение N 1. Сметные нормы дополнительных затрат при выполнении ремонтно-строительных работ в зимний период (отменен)
 426. СНиП 4.09-91. Збірник кошторисних норм витрат на будівництво тимчасових будівель і споруд (Витяг для умов України) (скасовано)
 427. СНиП 4.09-91. Дополнение N 1. Сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений при выполнении ремонтно-строительных работ (отменен)
 428. СНиП III-10-75. Благоустройство территорий (Отменен – приказы Минрегиона от 28.10.11 N 259; от 30.03.12 N 139)
 429. Сборник цен на проектные работы для капитального ремонта зданий и сооружений (временный)
 430. СН 181-70. Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий
 431. СН 227-82. Инструкция по типовому проектированию (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 20.11.09 N523)
 432. СН 227-82. Зміна N1 (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 20.11.09 N523)
 433. СН 277-80. Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона (втрачає чинність з 01.10.2016 – наказ від 30.12. 2015 року N 348)
 434. СН 283-64. Временные нормы продолжительности проектирования (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 20.11.09 N523)
 435. СН 290-74. Инструкция по приготовлению и применению строительных растворов (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 20.11.09 N523)
 436. СН 322-74. Указания по производству и приемке работ по строительству в городах и на промышленных предприятиях коллекторных тоннелей, сооружаемых способом щитовой проходки (відмінено 3 01.01.2014 – наказ від 15.05.2013 N 197)
 437. СН 357-77. Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий (Отменена- постанов. Госстроя СССР от 29.11.89 N153)
 438. СН 364-67. Указания по проектированию предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования и оборудования изготовленного по иностранным лицензиям
 439. СН 387-78. Инструкция по разработке схем генеральных планов групп предприятий с общими объектами (промышленных узлов) (Действие отменено c 01.01.2010 согласно прик. Минрегионстроя Украины от 22.07.09 N 294)
 440. СН 423-71. Инструкция по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительстве (Действие отменено c 01.01.2010 согласно прик. Минрегионстроя Украины от 22.07.09 N 294)
 441. СН 428-74. Указания по проектированию, монтажу и эксплуатации конструкций из профильного стекла (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 442. СН 441-72*. Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий , зданий и сооружений (скасовано – наказ від 14.01.2014 N4)
 443. СН 481-75. Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 20.11.09 N523)
 444. СН 494-77. Нормы потребности в строительных машинах
 445. СН 496-77. Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод (відмінено 3 01.01.2014 – наказ від 15.05.2013 N 197)
 446. СН 497-77. Временная инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации воздухоопорных пневматических сооружений (скасована – наказ від 14.01.2014 N 6, наказ від 2.06.2014 N 160)
 447. СН 508-78. Инструкция по организации и комплексному осуществлению в городах поточного строительства жилых домов, объектов культурно-бытового назначения и коммунального хозяйства (Действие отменено c 01.01.2010 согласно прик. Минрегионстроя Украи
 448. СН 509-78. Инструкция по определению экономической эффективности использования в строительстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений (Действие отменено c 01.01.2010 согласно прик. Минрегионстроя Украины от 22.07.09 N 294)
 449. СН 511-78. Инструкция по проектированию самонапряженных железобетонных конструкций
 450. СН 525-80. Инструкция по технологии применения полимербетонов и изделий из них (Действие отменено c 01.01.2010 согласно прик. Минрегионстроя Украины от 22.07.09 N 294)
 451. СН 529-80. Инструкция по технологии изготовления конструкций и изделий из плотного силикатного бетона (Действие отменено c 01.01.2010 согласно прик. Минрегионстроя Украины от 22.07.09 N 294)
 452. СН 531-80. Инструкция о составе, порядке разработки и утверждения схем теплоснабжения населенных пунктов с суммарной тепловой нагрузкой до 116 МВт (100 Гкал/ч)
 453. СН 533-81. Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн.руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ на строительство санаторно-курортных учреждений и учреждений отдыха
 454. СН 541-82. Инструкция по проектированию освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов
 455. СН 549-82. Инструкция по проектированию, изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита (Действие отменено c 01.01.2010 согласно прик. Минрегионстроя Украины от 22.07.09 N 294)
 456. СН 551-82. Инструкция по проектированию и строительству противофильтрационных устройств из полиэитиленовой пленки для искусственных водоемов (втратили чинність з 01.02.2015 – наказ від 4.11.2014 N 302)
 457. СНиРр-93. Дополнение N 1
 458. СНУ 93. Збірник 13. Доповнення (скасовано)
 459. СНУ-93. Сборник 1. Земляные работы. (отменен)
 460. СНУ-93. Сборник 2. Горновскрышные работы. (отменен)
 461. СНУ-93. Сборник 3. Буровзрывные работы. (отменен)
 462. СНУ-93. Сборник 5. Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов. (отменен)
 463. СНУ-93. Сборник 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. (отменен)
 464. СНУ-93. Сборник 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные. (отменен)
 465. СНУ-93. Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков. (отменен)
 466. СНУ 93. Сборник 9. Металлические конструкции. (отменен)
 467. СНУ-93. Сборник 10. Деревянные конструкции. (отменен)
 468. СНУ-93. Сборник 11. Полы. (отменен)
 469. СНУ-93. Сборник 12. Кровли. (отменен)
 470. СНУ-93. Сборник 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (отменен)
 471. СНУ-93. Сборник 14. Конструкции в сельском хозяйстве. (отменен)
 472. СНУ-93. Сборник 15. Отделочные работы. (отменен)
 473. СНУ-93. Сборник 16. Трубопроводы внутренние. (отменен)
 474. СНУ-93. Сборник 17. Водопровод и канализация – внутренние устройства. (отменен)
 475. СНУ-93. Сборник 18. Отопление – внутренние устройства. (отменен)
 476. СНУ-93. Сборник 19. Газоснабжение – внутренние устройства. (отменен)
 477. СНУ-93. Сборник 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха. (отменен)
 478. СНУ-93. Сборник 21. Электроосвещение зданий. (отменен)
 479. СНУ-93. Сборник 22. Водопровод – наружные сети. (отменен)
 480. СНУ-93. Сборник 23. Канализация – наружные сети. (отменен)
 481. СНУ-93. Сборник 24. Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети. (отменен)
 482. СНУ-93. Сборник 26. Теплоизоляционные работы. (отменен)
 483. СНУ-93. Сборник 27. Автомобильные дороги (отменен)
 484. СНУ-93. Сборник 28. Железные дороги (отменен)
 485. СНУ-93. Сборник 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений (отменен)
 486. СНУ-93. Сборник 47. Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения. (отменен)
 487. ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012 (ДБН Д.1.1-2-99, MOD). Указания по применению ресурсных элементных норм на строительные работы (с Изменением №1)
 488. О включении в объем выполненных строительно-монтажных работ стоимости выполненных работ по незавершенным конструктивным элементам и некоторым видам строительных работ или их частей.
 489. ДСТУ Б Д.2.2-1:2012 (ДБН Д.2.2-1-99, MOD). Сборник 1. Земляные работы.
 490. ДСТУ Б Д.2.2-2:2012 (ДБН Д.2.2-2-99, MOD). Сборник 2. Горновскрышные работы
 491. ДСТУ Б Д.2.2-3:2012 (ДБН Д.2.2-3-99, MOD). Сборник 3. Буровзрывные работы
 492. ДСТУ Б Д.2.2-4:2012 (ДБН Д.2.2-4-99, MOD). Сборник 4. Скважины
 493. ДСТУ Б Д.2.2-5:2012 (ДБН Д.2.2-5-99, MOD). Сборник 5. Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов
 494. ДБН Д.2.2-6-99. Сборник 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные (См. – ДСТУ Б Д.2.2-1:2008; ДСТУ Б Д.2.2-2:2008; ДСТУ Б Д.2.2-3:2008)
 495. ДСТУ Б Д.2.2-7:2012 (ДБН Д.2.2-7-99, MOD). Сборник 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные
 496. ДБН Д.2.2-8-99. Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков
 497. ДСТУ Б Д.2.2-9:2012 (ДБН Д.2.2-9-99, MOD). Сборник 9. Металлические конструкции
 498. ДБН Д.2.2-10-99. Сборник 10. Деревянные конструкции (См. – ДСТУ Б Д.2.2-7:2008) (відмінено з 01.01.2014 – наказ від 28.12.2012 N 668)
 499. ДБН Д.2.2-11-99. Сборник 11. Полы (См. – ДСТУ Б Д.2.2-9:2008) (відмінено з 01.01.2014 – наказ від 28.12.2012 N 668)
 500. ДСТУ Б Д.2.2-12:2012 (ДБН Д.2.2-12-99, MOD). Сборник 12. Кровли
 501. ДСТУ Б Д.2.2-13:2012 (ДБН Д.2.2-13-99, MOD). Сборник 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
 502. ДСТУ Б Д.2.2-14:2012 (ДБН Д.2.2-14-99, MOD). Сборник 14. Конструкции в сельском строительстве
 503. ДБН Д.2.2-15-99. Сборник 15. Отделочные работы (См. – ДСТУ Б Д.2.2-4:2008; ДСТУ Б Д.2.2-5:2008; ДСТУ Б Д.2.2-6:2008) (відмінено частково з 01.01.2014 – наказ від 28.12.2012 N 668)
 504. ДСТУ Б Д.2.2-16:2012 (ДБН Д.2.2-16-99, MOD). Сборник 16. Трубопроводы внутренние
 505. ДСТУ Б Д.2.2-17:2012 (ДБН Д.2.2-17-99, MOD). Сборник 17. Водопровод и канализация – внутренние устройства
 506. ДСТУ Б Д.2.2-18:2012 (ДБН Д.2.2-18-99, MOD). Сборник 18. Отопление – внутренние устройства
 507. ДСТУ Б Д.2.2-19:2012 (ДБН Д.2.2-19-99, MOD). Сборник 19. Газоснабжение – внутренние устройства
 508. ДСТУ Б Д.2.2-20:2012 (ДБН Д.2.2-20-99, MOD). Сборник 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха
 509. ДСТУ Б Д.2.2-21:2012 (ДБН Д.2.2-21-99,MOD). Сборник 21. Электроосвещение зданий
 510. ДБН Д.2.2-22-99. Сборник 22. Водопровод – наружные сети (відмінено з 01.09.2014 – наказ від 05.05.2014 N 128)
 511. ДСТУ Б Д.2.2-23:2012 (ДБН Д.2.2-23-99, MOD). Сборник 23. Канализация – наружные сети
 512. ДСТУ Б Д.2.2-24:2012 (ДБН Д.2.2-24-99, MOD). Сборник 24.Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети
 513. ДСТУ Б Д.2.2-25:2012 (ДБН Д.2.2-25-99, MOD). Сборник 25. Магистральные и промысловые трубопроводы газонефтепродуктов
 514. ДБН Д.2.2-26-99. Сборник 26. Теплоизоляционные работы
 515. ДБН Д.2.2-27-99. Сборник 27. Автомобильные дороги
 516. ДСТУ Б Д.2.2-28:2012 (ДБН Д.2.2-28-99, MOD). Сборник 28. Железные дороги
 517. ДСТУ Б Д.2.2-29:2012 (ДБН Д.2.2-29-99, MOD). Сборник 29. Тоннели и метрополитены (См. также – ДСТУ Б Д.2.2-53:2012)
 518. ДСТУ Б Д.2.2-30:2012 (ДБН Д.2.2-30-99, MOD). Сборник 30. Мосты и трубы (См. – ДСТУ Б Д.2.2-8:2008)
 519. ДСТУ Б Д.2.2-31:2012 (ДБН Д.2.2-31-99, MOD). Сборник 31. Аэродромы
 520. ДСТУ Б Д.2.2-32:2012 (ДБН Д.2.2-32-99, MOD). Сборник 32. Трамвайные пути
 521. ДСТУ Б Д.2.2-33:2012 (ДБН Д.2.2-33-99, MOD). Сборник 33. Линии электропередачи
 522. ДСТУ Б Д.2.2-34:2012 (ДБН Д.2.2-34-99, MOD). Сборник 34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения
 523. ДСТУ Б Д.2.2-36:2012 (ДБН Д.2.2-36-99, MOD). Сборник 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений
 524. ДСТУ Б Д.2.2-37:2012 (ДБН Д.2.2-37-99, MOD). Сборник 37. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений
 525. ДСТУ Б Д.2.2-38:2012 (ДБН Д.2.2-38-99, MOD). Сборник 38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений
 526. ДСТУ Б Д.2.2-39:2012 (ДБН Д.2.2-39-99, MOD). Сборник 39. Металлические конструкции гидротехнических сооружений
 527. ДСТУ Б Д.2.2-40:2012 (ДБН Д.2.2-40-99, MOD). Сборник 40. Деревянные конструкции гидротехнических сооружений
 528. ДСТУ Б Д.2.2-41:2012 (ДБН Д.2.2-41-99, MOD). Сборник 41. Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях
 529. ДСТУ Б Д.2.2-42:2012 (ДБН Д.2.2-42-99, MOD). Сборник 42. Берегоукрепительные работы
 530. ДСТУ Б Д.2.2-43:2012 (ДБН Д.2.2-43-99, MOD). Сборник 43. Судовозные пути стапелей и сливов
 531. ДСТУ Б Д.2.2-44:2012 (ДБН Д.2.2-44-99, MOD). Сборник 44. Подводно-строительные (водолазные) работы
 532. ДСТУ Б Д.2.2-45:2012 (ДБН Д.2.2-45-99, MOD). Сборник 45. Промышленные печи и трубы
 533. ДСТУ Б Д.2.2-46:2012 (ДБН Д.2.2-46-99, MOD). Сборник 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений
 534. ДСТУ Б Д.2.2-47:2012 (ДБН Д.2.2-47-99, MOD). Сборник 47. Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения
 535. ДБН Д.2.2-99. Доповнення N1
 536. ДБН Д.2.2-99. Доповнення N2
 537. ДБН Д.2.2-99. Дополнение N3
 538. ДБН Д.2.2-99. Изменения N1 и N2
 539. ДБН Д.1.1-2-99. Изменение N1, ДБН Д.2.2-99. Изменение N3
 540. СНиРр-93. Сборник N 51. Земляные работы (отменен)
 541. СНиРр-93. Сборник N 52. Фундаменты (отменен)
 542. СНиРр-93. Сборник N 53. Стены. (отменен)
 543. СНиРр-93. Сборник N 54. Перекрытия (отменен)
 544. СНиРр-93. Сборник N 55. Перегородки (отменен)
 545. СНиРр-93. Сборник N 56. Проемы (отменен)
 546. СНиРр-93. Сборник N 57. Полы (отменен)
 547. СНиРр-93. Сборник N 58. Крыши, кровли (отменен)
 548. СНиРр-93. Сборник N 59. Лестницы. Крыльца (отменен)
 549. СНиРр-93. Сборник N 60. Печные работы (отменен)
 550. СНиРр-93. Сборник N 61. Штукатурные работы (отменен)
 551. СНиРр-93. Сборник N 62. Малярные работы (отменен)
 552. СНиРр-93. Сборник N 63. Стекольные, обойные, облицовочные работы. (отменен)
 553. СНиРр-93. Сборник N 64. Лепные работы (отменен)
 554. СНиРр-93. Сборник N 65. Внутренние сантехнические работы. (отменен)
 555. СНиРр-93. Сборник N 66. Наружные инженерные сети (отменен)
 556. СНиРр-93. Сборник N 67. Электромонтажные работы. (отменен)
 557. СНиРр-93. Сборник N 68. Благоустройство (отменен)
 558. СНиРр-93. Сборник N 69. Изоляционные работы (отменен)
 559. СНиРр-93. Сборник N 70. Прочие ремонтно-строительные работы. (отменен)
 560. СНиРр-93. Общие положения по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы (отменен)
 561. СОУ 45.2-00018112-006:2006. Безпека дорожнього руху. Порядок огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг
 562. Определение в сводном сметном расчете стоимости строительства затрат на перевозку работников строительно-монтажных организаций автомобильным транспортом (консультация)
 563. СЦН ОТС-91. Сборник цен и нормативов на проектные разработки по организации и технологии строительства
 564. Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (станом на 01.01.2016)
 565. Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (станом на 01.08.2016)
 566. Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (станом на 01.04.2017)
 567. Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (станом на 01.03.2018)
 568. Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (станом на 01.03.2019)
 569. Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (станом на 01.03.2020)
 570. Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (станом на 01.03.2021)
 571. Усереднені показники для розрахунку вартості 1 машино-години експлуатації будівельних машин і механізмів (без ПДВ) (станом на 01.01.2016)
 572. Усереднені показники для розрахунку вартості 1 машино-години експлуатації будівельних машин і механізмів (без ПДВ) (станом на 01.03.2018)
 573. Усереднені показники транспортних витрат для визначення в інвесторській кошторисній документації вартості перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом у поточних цінах (станом на 01.01.2016)
 574. Усереднені показники транспортних витрат для визначення в інвесторській кошторисній документації вартості перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом у поточних цінах (станом на 01.04.2017)
 575. Усереднені показники транспортних витрат для визначення в інвесторській кошторисній документації вартості перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом (станом на 01.03.2018)
 576. Усереднені показники транспортних витрат для визначення в інвесторській кошторисній документації вартості перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом (станом на 01.03.2019)
 577. Усереднені показники транспортних витрат для визначення в інвесторській кошторисній документації вартості перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом (станом на 01.03.2021)
 578. Сборник цен (Часть I – IV) на изыскательские работы для капитального строительства
 579. Сборник цен (Часть V – VIII) на изыскательские работы для капитального строительства
 580. Ценник на разработку проектными организациями Госстроя СССР конструкторской документации для изготовления нестандартизированного оборудования
 581. СЦПРС. Общие указания по применению сборника цен на проектные работы для строительства
 582. Справочное пособие к разделам СЦПРС. Выпуск 7. Часть 1. Состав зданий и сооружений, входящих в комплексные цены таблиц разделов 1, 33, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 64 на проектные работы для строительства.
 583. Справочное пособие к разделам СЦПРС. Выпуск 7. Часть 2. Состав зданий и сооружений, входящих в комплексные цены таблиц разделов 1, 33, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 64 на проектные работы для строительства.
 584. СЦПРС. Раздел 1. Электроэнергетика (См. также в аналогичном разделе изданий “Инпроект”)
 585. Изменения и дополнения к разделу 1 “Электроэнергетика” Сборника цен на проектные работы для строительства
 586. СЦПРС. Раздел 1. Электроэнергетика. (издание “Инпроект”)/См. Изменения и дополнения к Разделу 1 Сборника цен на проектные работы для строительства (Госстрой СССР)/
 587. СЦПРС. Раздел 2. Нефтяная промышленность
 588. СЦПРС. Раздел 3. Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность (с изменениями и дополнениями)
 589. СЦПРС. Раздел 4. Газовая промышленность
 590. СЦПРС. Раздел 5. Угольная промышленность (с изменениями и дополнениями) (См. также в аналогичном разделе изданий “Инпроект”)
 591. СЦПРС. Раздел 5. Угольная промышленность (с изменениями и дополнениями). (издание “Инпроект”)
 592. СЦПРС. Раздел 6. Черная металлургия
 593. СЦПРС. Раздел 7. Цветная металлургия (с изменениями и дополнениями)
 594. СЦПРС. Раздел 8. Горнорудная промышленность (См. также в аналогичном разделе изданий “Инпроект”)
 595. СЦПРС. Раздел 8. Горнорудная промышленность(с изменениями и дополнениями). (издание “Инпроект”)
 596. СЦПРС. Раздел 9. Химическая промышленность
 597. СЦПРС. Раздел 10. Производство минеральных удобрений
 598. СЦПРС. Раздел 11. Энергетическое машиностроение (с изменениями и дополнениями)
 599. СЦПРС. Раздел 12. Тяжелое и транспортное машиностроение
 600. СЦПРС. Раздел 13. Электротехническая промышленность (с изменениями и дополнениями)
 601. СЦПРС. Раздел 13а. Машиностроительная промышленность
 602. СЦПРС. Раздел 14. Химическое и нефтяное машиностроение (с изменениями и дополнениями)
 603. СЦПРС. Раздел 15. Станкостроительная и инструментальная промышленность
 604. СЦПРС. Раздел 16. Производство продукции общемашиностроительного применения
 605. СЦПРС. Раздел 17. Приборостроение (с изменениями и дополнениями)
 606. СЦПРС. Раздел 18. Автомобильная и подшипниковая промышленность (с изменениями и дополнениями)
 607. СЦПРС. Раздел 19. Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение (с изменениями и дополнениями)
 608. СЦПРС. Раздел 20. Машиностроение для животноводства и кормопроизводства (с изменениями и дополнениями)
 609. СЦПРС. Раздел 21. Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение
 610. СЦПРС. Раздел 22. Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов
 611. СЦПРС. Раздел 23. Ремонтные предприятия угольной промышленности
 612. СЦПРС. Раздел 24. Заводы по ремонту подвижного состава, стрелочные и электротехнические (с изменениями и дополнениями)
 613. СЦПРС. Раздел 25. Заводы строительных металлоконструкций
 614. СЦПРС. Раздел 26. Лесная и деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность
 615. СЦПРС. Раздел 27. Промышленность строительных материалов
 616. СЦПРС. Раздел 28. Легкая и текстильная промышленность
 617. СЦПРС. Раздел 29. Рыбная промышленность
 618. СЦПРС. Раздел 30. Медицинская и микробиологическая промышленность (с изменениями и дополнениями)
 619. СЦПРС. Раздел 31. Часть 1. Предприятия агропромышленного комплекса.
 620. СЦПРС. Раздел 31. Часть 2. Предприятия агропромышленного комплекса
 621. СЦПРС. Раздел 32. Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность
 622. СЦПРС. Раздел 33. Лесное хозяйство
 623. СЦПРС. Раздел 34. Водохозяйственное строительство
 624. СЦПРС. Раздел 35. Предприятия морского транспорта
 625. СЦПРС. Раздел 36. Здания и сооружения воздушного транспорта
 626. СЦПРС. Раздел 37. Связь (См. также в аналогичном разделе изданий “Инпроект”)
 627. СЦПРС. Раздел 37. Связь (издание “Инпроект”)
 628. СЦПРС. Раздел 37. Связь. Изменения и дополнения (См. также в аналогичном разделе изданий “Инпроект”)
 629. СЦПРС. Раздел 38. Железные и автомобильные дороги. Мосты. Тоннели. Метрополитены. Промышленный транспорт
 630. СЦПРС. Раздел 39. Жилые и гражданские здания (См. также в аналогичном разделе изданий “Инпроект”)
 631. СЦПРС. Раздел 39. Жилые и гражданские здания (издание “Инпроект”)
 632. СЦПРС. Раздел 40. Районная планировка. Планировка и застройка населенных пунктов (См. также в аналогичном разделе изданий “Инпроект”)
 633. СЦПРС. Раздел 40. Районная планировка, планировка и застройка населенных пунктов (издание “Инпроект”)
 634. СЦПРС. Раздел 41. Объекты обустройства геологии (с изменениями и дополнениями)
 635. СЦПРС. Раздел 42. Предприятия торговли и общественного питания(См. также в аналогичном разделе изданий “Инпроект”)
 636. СЦПРС. Раздел 42. Предприятия торговли и общественного питания (издание “Инпроект”)
 637. СЦПРС. Раздел 43. Предприятия материально-технического снабжения и сбыта
 638. СЦПРС. Раздел 44. Здравоохранение (См. также в аналогичном разделе изданий “Инпроект”)
 639. СЦПРС. Раздел 44. Здравоохранение (издание “Инпроект”)
 640. СЦПРС. Раздел 45. Высшие учебные заведения
 641. СЦПРС. Раздел 46. Театрально-зрелищные предприятия
 642. СЦПРС. Раздел 47. Объекты кинематографии
 643. СЦПРС. Раздел 48. Полиграфическая промышленность (с изменениями и дополнениями)
 644. СЦПРС. Раздел 49. Водоснабжение и канализация
 645. СЦПРС. Раздел 50. Предприятия транспорта, хранения нефтепродуктов и автозаправочные станции (См. также в аналогичном разделе изданий “Инпроект”)
 646. СЦПРС. Раздел 50. Предприятия транспорта, хранения нефтепродуктов и автозаправочные станции (издание “Инпроект”)
 647. СЦПРС. Раздел 51. Научно-исследовательские учреждения (с изменениями и дополнениями)
 648. СЦПРС. Раздел 52. Физкультурно-спортивные сооружения (См. также в аналогичном разделе изданий “Инпроект”)
 649. СЦПРС. Раздел 52. Физкультурно-спортивные сооружения (издание “Инпроект”)
 650. СЦПРС. Раздел 53. Торфяная промышленность
 651. СЦПРС. Раздел 54. Речной транспорт (См. также в аналогичном разделе изданий “Инпроект”)
 652. СЦПРС. Раздел 54. Речной транспорт (издание “Инпроект”)
 653. СЦПРС. Раздел 55. Предприятия автомобильного транспорта (См. также в аналогичном разделе изданий “Инпроект”)
 654. СЦПРС. Раздел 55. Предприятия автомобильного транспорта (издание “Инпроект”)
 655. СЦПРС. Раздел 56. Коммунальное хозяйство (См. также в аналогичном разделе изданий “Инпроект”)
 656. СЦПРС. Раздел 56. Коммунальное хозяйство (издание “Инпроект”)
 657. СЦПРС. Раздел 57. Предприятия бытового обслуживания населения
 658. СЦПРС. Раздел 58. Местная промышленность
 659. СЦПРС. Раздел 59. Защитные сооружения гражданской обороны
 660. СЦПРС. Раздел 60. Автоматические установки пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации
 661. СЦПРС. Раздел 61. Газоочистные и пылеулавливающие сооружения
 662. СЦПРС. Раздел 62. Промышленные печи, сушила, дымовые и вентиляционные трубы, конструкции тепловой изоляции и антикоррозионной защиты (См. также в аналогичном разделе изданий “Инпроект”)
 663. СЦПРС. Раздел 62. Промышленные печи, сушила, дымовые и вентиляционные трубы, конструкции тепловой изоляции и антикоррозионной защиты (издание “Инпроект”)
 664. СЦПРС. Раздел 63. Заглубленные сооружения и конструкции, строительное водопонижение и дренаж
 665. СЦПРС. Раздел 64. Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений, наружное электроосвещение
 666. Розділ 64. Зміни та доповнення до Збірника цін на проектні роботи
 667. Раздел 64. Изменения и дополнения к Сборнику цен на проектные работы (согласованные Госстроем СССР письмом от 06.06.91 N АЧ-457-5/3)
 668. СЦПРС. Раздел 65. Городские инженерные сооружения и коммуникации (См. также в аналогичном разделе изданий “Инпроект”)
 669. СЦПРС. Раздел 65. Городские инженерные сооружения и коммуникации (издание “Инпроект”)
 670. СЦПРС. Отраслевой раздел – Авиационная промышленность
 671. Ценник на пусконаладочные работы N 1. Электротехнические устройства (отменен)

Поєднані норми технологічного та будівельного проектування

 1. НАПБ В.07.003-88/112 (ВУПП-88). Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (взамен ВНТП-28-79); (див. наказ Міненерговуг. від 12.02.2013 р. N 56.1)
 2. ВБН-АПК-03.07. Перелік будівель і приміщень підприємств агропромислового комплексу України з встановленням їх категорій з вибухопожежної небезпеки та класів вибухопожежонебезпечних зон за ПБЕ
 3. ВНТП. Ведомственные нормы технологического проектирования электровозных, тепловозных, моторвагонных депо, экипировочных устройств и пунктов технического обслуживания
 4. ВНТП-АПК-01.05. (Скан). Скотарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми)
 5. ВНТП 01-78. Нормы технологического проектирования морских портов
 6. ВНТП 1-86/Минуглепром СССР. Нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт
 7. ВНТП 01/87/04-84. Объекты газовой и нефтяной промышленности, выполненные с применением блочных и блочно-комплектных устройств.
 8. ВНТП 01-87. Инструкция по технологическому проектированию предприятий макаронной промышленности
 9. ВНТП-АПК-02.05. Свинарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми)
 10. ВНТП 02-85. Ведомственные нормы технологического проектирования общетоварных складов
 11. ВНТП 02-92. Нормы технологического проектирования предприятий хлебопекарной промышленности. Часть I. Хлебозаводы
 12. ВНТП 02-92. Нормы технологического проектирования предприятий хлебопекарной промышленности. Часть II. Пекарни
 13. ВНТП-АПК-03.05. (Скан). Вівчарські і козівничі підприємства
 14. ВНТП 03-86. Ведомственные нормы технологического проектирования распределительных холодильников
 15. ВНТП 03-89. Нормы технологического проектирования мельничных предприятий
 16. ВНТП 03-91. Ведомственные нормы технологического проектирования свеклосахарных заводов
 17. ВНТП-АПК-04.05. (Скан). Підприємства птахівництва
 18. ВНТП 04-86. Ведомственные нормы технологического проектирования заготовочных предприятий общественного питания по производству полуфабрикатов, кулинарных и кондитерских изделий
 19. ВНТП 04-88. Нормы технологического проектирования крупяных заводов
 20. ВНТП-АПК-05.07. Підприємства звірівництва та кролівництва
 21. ВНТП 05-88. Минхлебопродуктов СССР. Нормы технологического проектирования хлебоприемных предприятий и элеваторов
 22. ВНТП-АПК-06.07. (Скан). Конярські підприємства
 23. ВНТП 06-91. Ведомственные нормы технологического проектирования цементных заводов
 24. ВНТП АПК-07.06. Об’єкти ветеринарної медицини
 25. ВНТП-АПК-08.07. Об’єкти для заготівлі, зберігання та приготування кормів для тваринництва
 26. ВНТП-АПК-09.06. Системи видалення, обробки, підготовки та використання гною
 27. ВНТП-АПК-11.07. (Скан). Комбікормові підприємства
 28. ВНТП 1-16-86/МЧМ СССР. Нормы технологического проектирования складского хозяйства металлургических заводов
 29. ВНТП 1-18-79/МЧМ СССР. Нормы технологического проектирования и технико-экономические показатели железнодорожного транспорта металлургических заводов
 30. ВНТП 12-92 КД. Временные нормы технологического проектирования предприятий по производству консервов для детского питания
 31. ВНТП 13-5-86/МЧМ СССР. Указания и нормы технологического проектирования энергетического хозяйства горнодобывающих предприятий. Том 23
 32. ВНТП-АПК-13.07. (Скан). Об’єкти для ремонту і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки
 33. ВНТП 13-1-86/МЧМ СССР. Нормы технологического проектирования горнодобывающих предприятий черной металлургии с открытым способом разработки
 34. ВНТП 13-2-93. Нормы технологического проектирования горнодобывающих предприятий металлургии с подземным способом разработки
 35. ВНТП 13-92. Деревообрабатывающие цехи
 36. ВНТП-АПК-14.07. (Скан). Бази і склади комплектування та забезпечення АПК України
 37. ВНТП СХ-14-80. Нормы технологического проектирования предприятий по переработке плодов и овощей в колхозах и совхозах
 38. ВНТП-АПК-15.07. (Скан). Підприємства, будинки та споруди для зберігання мінеральних добрив і засобів захисту рослин
 39. ВНТП-АПК-17.07. (Скан). Об’єкти ремонтно-обслуговуючої бази сільськогосподарських підприємств і фермерських (селянських) господарств
 40. ВНТП 1-90/Минтрансстрой, МПС. Ведомственные нормы технологического проектирования тепловой обработки мостовых железобетонных конструкций
 41. ВНТП 19-86. Нормы технологического проектирования межхозяйственных, колхозных и совхозных предприятий по производству комбикормов
 42. ВНТП-19-86. Ведомственные нормы технологического проектирования предприятий керамической промышленности. Производство керамических плиток
 43. ВНТП 20-91. Beдомственные нормы технологического проектирования предприятий по производству растительных масел из семян масличных культур (подсолнечника, сои)
 44. ВНТП 21-86. Нормы технологического проектирования флотационных фабрик для руд цветных металлов
 45. ВНТП 21-92. Нормы технологического проектирования предприятий кондитерской промышленности
 46. ВНТП-АПК-23.06. (Частина 1). (Скан). Підприємства по забою худоби, птиці, кролів і переробці продуктів забою
 47. ВНТП-АПК-23.06. (Частина 2). (Скан). Підприємства по забою худоби, птиці, кролів і переробці продуктів забою
 48. ВНТП-АПК-24.06. (Скан). Підприємства з переробки молока
 49. ВНТП 24-85. Ведомственные нормы технологического проектирования предприятий по производству пищевой лимонной кислоты
 50. ВНТП 27-82/Минуглепром СССР. Инструкция по проектированию пожарной защиты зданий и сооружений поверхности шахт, разрезов и обогатительных фабрик
 51. ВНТП 2-86. Нормы технологического проектирования магистральных нефтепроводов
 52. ВНТП 34-85. Нормы технологического проектирования предприятий легкой промышленности. Раздел 15. Швейная промышленность
 53. ВНТП 3-85. Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений
 54. ВНТП 3-92. Временные нормы технологического проектирования обогатительных фабрик
 55. ВНТП 40-91. Нормы технологического проектирования заводов (цехов) безалкогольных напитков
 56. ВНТП 41-85. Нормы технологического проектирования гидроэлектрических и гидроаккумулирующих электростанций
 57. ВНТП 4-86/Минуглепром СССР. Нормы технологического проектирования поверхности угольных и сланцевых шахт, разрезов и обогатительных фабрик
 58. ВНТП 4-89. Ведомственные нормы технологического проектирования “Определение категорий помещений и зданий объектов нефтепродуктоснабжения по взрывопожарной и пожарной опасности”
 59. ВНТП 4-92 (Книга 1). Временные нормы технологического проектирования поверхности угольных и сланцевых шахт, разрезов и обогатительных фабрик
 60. ВНТП 4-92 (Книга 2). Временные нормы технологического проектирования поверхности угольных и сланцевых шахт, разрезов и обогатительных фабрик
 61. ВНТП 540/697-91. Нормы технологического проектирования предприятий мясной промышленности
 62. ВНТП 81. Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций
 63. ВУП СНЭ-87. Ведомственные указания по проектированию железнодорожных сливо-наливных эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов
 64. НТП Магистральные трубопроводы. Часть 1. Газопроводы. Раздел 5. Газораспределительные и газоизмерительные станции. (РАО “Газпром” от 10.11.97г. N122)
 65. НТП N 577/467. Нормы технологического проектирования табачных фабрик
 66. НТПД-90. Нормы технологического проектирования дизельных электростанций
 67. ОНТП 01-91. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта (для АПК Украины заменен на ВНТП-СГіП-46-16.96 – Мінсільгосппрод України [действовал до 31.12.2006])
 68. ОНТП 02-85. Общесоюзные нормы технологического проектирования лесозаготовительных предприятий
 69. ОНТП 02-86. Общесоюзные нормы технологического проектирования авторемонтных предприятий
 70. ОНТП 03-86. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий машиностроения, приборостроения и металлообработки. Окрасочные цехи
 71. ОНТП 1-86. Общесоюзные нормы технологического проектирования газоперерабатывающих заводов
 72. ОНТП 18-85. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий нерудных строительных материалов
 73. ОНТП 24-86* (НАПБ Б.07.005-86). Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (общесоюзные нормы технолог. проектирования) /Заменен на НАПБ Б.03.002-2007/
 74. ОНТП 51-1-85. Магистральные трубопроводы. Часть I. Газопроводы

Довідкові матеріали

 1. Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016:2010 (Витяг. Секція F. Об’єкти будівництва та будівельні роботи)
 2. Інформаційний покажчик стандартів N 2-2017. Поправки до виданих стандартів, повязані з заміною “Мінрегіон України” на “ДП “УкрНДНЦ”
 3. РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ПРОЦЕДУР ОТРИМАННЯ ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТІВ (ЗАЛЕЖНО ВІД КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ)
 4. РОЗ’ЯСНЕННЯ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ В ЗВ’ЯЗКУ ЗІ СКАСУВАННЯМ У 2015 РОЦІ МІЖДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ (ГОСТ)
 5. НПАОП 0.00-5.11-85. Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт
 6. ГСТУ 101.00159226.001-2003. Правила підробки будівель, споруд і природних об’єктів при видобуванні вугілля підземним способом
 7. НАПБ 05.012-91. Технологическая инструкция «Порядок устройства, монтаж средств систем оповещения о пожаре»
 8. НАПБ 05.032-2002. Інструкція з протипожежного захисту розподільних пристроїв, підстанцій та трансформаторів
 9. СОУ ЖКГ 08.08-007:2010. Стандартизація житлово-комунального господарства. Захист від небезпечних геологічних процесів. Штучне відновлення природної дренованості територій
 10. ОСТ 102-51-85. Контроль неразрушающий. Сварные соединения трубопроводов. Радиографический метод (див. наказ Міненерговугілля від 12 лютого 2013 року N 56.1)
 11. ОСТ 108.030.40-79. Элементы трубные поверхностей нагрева, трубы соединительные в пределах котла, коллекторы стационарных паровых котлов. Общие технические условия
 12. ОСТ 108.031.09-85. Котлы стационарные и трубопроводы пара и горячей воды. Нормы расчета на прочность. Методы определения толщины стенки (див. наказ Міненерговугілля від 12 лютого 2013 року N 56.1)
 13. ОСТ 108.002.128-80. Шефмонтаж и шефналадка энергетического тепло- и гидромеханического оборудования. Основные положения и типовые договоры
 14. ОСТ 108.030.133-84. Элементы трубные поверхностей нагрева паровых котлов давлением менее 4 МПа, водогрейных котлов и котлов-утилизаторов. Технические требования, приемка и методы контроля
 15. ГСТУ 12.11.402-97. Речовини, матеріали та вироби для вугільних шахт. Методи визначення пожежної небезпеки
 16. П Г.1-218-118:2005. Єдині правила зимового утримання автомобільних доріг
 17. ГОСТ 12.2.007.13-2000 ССБТ. Лампы электрические. Требования безопасности
 18. ОМД 13801244.001-2005. Методика проведення експертного обстеження (технічного діагностування) баштових кранів
 19. ДСТУ EN 14033-1:2015 (EN 14033-1:2011, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Рейкове будівництво та обслуговування механізму. Частина 1. Технічні вимоги до пробігу
 20. MB 22959884.001-2004. Методичні вказівки з проведення експертного обстеження (технічного діагностування) підйомників
 21. РД 24.031.121-91. Методические указания. Оснащение паровых стационарных котлов устройствами для отбора проб пара и воды
 22. РД 24.031.121-2007. Методические указания. Оснащение паровых стационарных котлов устройствами для отбора проб пара и воды
 23. ОСТ 24.201.03-90. Сосуды и аппараты стальные высокого давления. Общие технические требования
 24. РД 25.953-90. Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи
 25. РД 26-01-168-88. Уплотнения неподвижные металлические для сосудов и аппаратов на давление свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см2). Методика расчета на прочность и плотность
 26. ОСТ 26-02-1015-85. Крепление труб в трубных решетках
 27. РД 26-07-263-86. Руководящий документ. Методические указания. Типовая методика испытаний трубопроводной арматуры на прочность и плотность материала деталей и сварных швов
 28. РД 26-07-264-86. Антикоррозионная наплавка уплотнительных поверхностей трубопроводной арматуры
 29. РД 26-07-266-86. Арматура трубопроводная. Соединения неподвижные с конической прокладкой. Конструкция и размеры
 30. РД 26-07-269-87. Государственные испытания трубопроводной арматуры. Общие требования
 31. РД 26-07-274-89. Арматура трубопроводная. Кольца латунные для задвижек из серого чугуна на Ру до 1,0 МПа (10 кгс/см2). Типы. Конструкция и размеры
 32. ОСТ 26-07-755-86. Арматура трубопроводная. Сварка и контроль качества сварных соединений. Технические требования
 33. РД 26-17-049-85. Организация хранения, подготовки и контроля сварочных материалов
 34. ОСТ 26-2043-91. Болты, шпильки. Гайки и шайбы для фланцевых соединений. Технические требования (див. наказ Міненерговугілля від 12 лютого 2013 року N 56.1)
 35. РД 26-8-87. Сварка хладостойких низколегированных сталей, применяемых в конструкциях, эксплуатирующихся при отрицательных температурах
 36. ДСТУ EN 280:2016 (EN 280:2013+A1:2015, IDT). Робочі платформи (риштовання) пересувні підіймальні. Проектні розрахунки, критерії стійкості, конструкція, безпека, перевірки та випробування
 37. ГСТУ 29.2.04675545.004-2001. Установки попередження і гасіння пожеж водою автоматичні. Загальні технічні вимоги
 38. РД 31.30.01.05-84 / Минморфлот СССР. Правила оформления чертежей и текстовых документов объектов строительства морского транспорта. Раздел 5. Конструкции металлические
 39. РД 31.30.01.06-85. Правила оформления чертежей и текстовых документов объектов строительства морского транспорта. Раздел 6. Гидротехнические решения
 40. РД 31.30.01.07-81 / Мннморфлот СССР. Правила оформления чертежей и текстовых документов объектов строительства морского транспорта. Раздел 7. Технологические решения промпредприятий
 41. РД 31.30.01.11-80. Правила оформления чертежей и текстовых документов объектов строительства морского транспорта. Раздел 2. Топографо-геодезические и гидрографические работы при инженерных изысканиях
 42. РД 31.31.38-86 / Минморфлот СССР. Инструкция по усилению и реконструкции причальных сооружений
 43. РД 31.31.54-92. (НАПБ В.06.014-92/510). Перечень зданий, помещений и сооружений морского транспорта с указанием категорий взрывопожарной и пожарной опасности и класса зон, подлежащих оборудованию установками пожаротушения и пожарной сигнализации
 44. РД 31.35.08-84 / Минморфлот СССР. Ведомственное положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений на морском транспорте
 45. ВНД 33-3.4-01-2000. Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації сільських населених пунктів України
 46. НВН 33-5.1.02-83. Нормативы водного надзора. Инструкция о порядке согласования и выдачи разрешений на специальное водопользование
 47. Розподільчі пристрої та повітряні лінії електропередачі змінного струму напругою 330, 400, 500 і 750 кВ. Правила захисту обслуговуючого персоналу від впливу електричного поля
 48. РД 34.04.184-75. Условия производства работ в пределах охранных зон линий электропередачи напряжением до 1000 В
 49. РД 34.04.251-88. Методика экспериментального определения оценок показателей деятельности оперативного персонала в АСУ ТП энергоблоков электростанций
 50. РД 34.04.611-87. Типовая должностная инструкция диспетчера предприятия электрических сетей
 51. ГНД 34.05.102-2003. Правила визначення вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж
 52. РД 34.05.303-87. Нормы времени на испытания электрооборудования
 53. РД 34.09.255-84 (МУ 34-70-080-84). Методические указания по определению тепловых потерь в водяных и паровых тепловых сетях
 54. ГНД 341.004.003.001-2002. Інструкція з проектування електромереж 110-0,38 кВ м. Києва
 55. ГНД 341.004.003.001-2002. Інструкція з проектування електромереж 110–0,38 кВ м. Києва
 56. РД 34.10.068-91. Соединения сварные оборудования тепловых электростанций. Радиографический контроль
 57. Руководящие указания по проектированию пылегазовоздухопроводов котельных агрегатов (РУ 34-1203-71)
 58. РД 34-15-8-88. Інструкція з перевірки якості будівництва об’єктів, що зводяться Міненерго СРСР
 59. РД 34.17.205-90 Инструкция по приварке штуцеров к коллекторам из стали 12Х1МФ аустенитными электродами без термической обработки
 60. РД 34.17.401-88. Положення про вхідний контроль металу теплоенергетичних установок з тиском 9 МПа і вище
 61. ГКД 34.20.172-95. Типова інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю в електричних мережах 6-35 кВ
 62. ГНД 34.20.177-2004. Вимоги до проектування повітряних ліній електропередачі напругою 6-35 кВ з проводами із захисним покриттям
 63. РД 34.20.322-89. Методические указания по обследованию дымовых труб с металлическими газоотводящими стволами
 64. ГКД 34.20.503-97. Методические указания по организации системы эксплуатационного обслуживания воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-20 кВ, трансформаторных подстанций напряжением 6­20/0,4 кВ и распределительных пунктов напряжением 6-20 кВ
 65. ГКД 34.20.562-96. Повітряні лінії електропередачі напругою 6-750 кВ. Інструкція з визначення місць пошкодження
 66. РД 34.20.572-87. Методические указания по определению готовности систем теплоснабжения к прохождению отопительного сезона (МУ 34-70-171-87)
 67. РД 34.20.664-90. Типовые технологические карты по техническому обслуживанию и капитальному ремонту воздушных линий электропередачи 35-220 кВ на деревянных опорах Источник: https://znaytovar.ru/gost/2/RD_342066490_Tipovye_texnologi.html
 68. РД 34.20.666-70. Инструкция по смазке грозозащитных тросов, оттяжек опор, проводов и оборудования ВЛ напряжением 35-750 кВ (ПР 34.20.666-70)
 69. РД 34.20.668-87. Типовое положение по индустриализации ремонта оборудования распределительных электрических сетей 0,38-20 кВ (РДТП 34-38-046-87)
 70. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений
 71. РД 34.21.301-79. Методические указания по организации визуальных контрольных наблюдений за состоянием гидротехнических сооружений электростанций
 72. РД 34.21.362-80. Методические указания по измерению сопротивлений заземления опор ВЛ без отсоединения грозозащитного троса
 73. РД 34.21.528. Типовая инструкция по эксплуатации систем кондиционирования воздуха с центральными кондиционерами и пароводяными эжекторными холодильными машинами
 74. РД 34.21.662. Типовая инструкция по окраске металлических опор линий электропередачи с применением преобразователя ржавчины
 75. РД 34.22.301-88. Методические указания по проведению натурных обследований железобетонных оболочек градирен
 76. РД 34.23.509-90. Методические указания по содержанию и ремонту железнодорожных путей предприятий и строек Минэнерго СССР
 77. ГКД 34.25.301-96. Котли, турбіни та трубопроводи ТЕС: Положення про вхідний контроль металу теплоенергетичного обладнання з тиском 9 мПа і вище
 78. РД 34.26.106-80. Руководящие указания по проектированию и эксплуатации энергетических калориферов с проволочным оребрением
 79. РД 34.26.201-80. Временная инструкция по сушке обмуровок стационарных котлов ТЭС
 80. РД 34.26.205-84 (ПР 34-70-007-84). Правила футеровки ошипованных экранов топок котлов карбидкремниевыми набивными массами
 81. НАПБ 05.032-2002. Інструкція з протипожежного захисту розподільних пристроїв, підстанцій та трансформаторів
 82. ГДК 34.35.603-95. Техническое обслуживание устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ. Правила
 83. РД 34.39.501-85 (ТИ 34-70-042-85). Типовая инструкция по эксплуатации, ремонту и контролю стационарных трубопроводов сетевой воды
 84. РД 34.49.104. Рекомендации по проектированию автоматических установок водяного пожаротушения масляных силовых трансформаторов
 85. РД 34.51.301. Указания по определению разрядных характеристик изоляторов, загрязненных в естественных условиях
 86. РД 34.51.501. Типовая инструкция по обмыву изоляторов ВЛ до 500 кВ включительно под напряжением непрерывной струей воды
 87. ГСТУ 36.1-001-97. Ліфти пасажирські та вантажні. Монтаж
 88. ГСТУ 36.1-002-97. Ліфти пасажирські та вантажні. Модернізація ліфтів на місці експлуатації. Положення
 89. ОСТ 36-100.3.13-85 ССБТ. Монтаж технологического оборудования. Общие требования безопасности
 90. ГСТУ 36.1-009-99. Ліфти пасажирські та вантажні. Нормативи оснащенності на виконання робіт з монтажу, ремонту та технічного обслуговування ліфтів
 91. ОСТ 36-119-85. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Построение, содержание и оформление документов рабочего проекта
 92. ОСТ 36-123-85. Трубопроводы технологические стальные на Ру до 10 МПа. Общие технические требования
 93. ОСТ 36-132-86. Лестницы монтажные приставные. Типы. Конструкция и размеры
 94. ОСТ 36-141-87. Фланцы свободные металлические для пластмассовых труб на Pномин. до 1,0 МПа. Технические условия
 95. ОСТ 36-143-88. Монтаж технологического оборудования и технологических трубопроводов. Проект производства работ. Порядок разработки, состав и содержание
 96. ОСТ 36-43-81. Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые Ду до 500мм на Ру до 10МПа (100кгс/см2). Отводы сварные. Конструкция и размеры
 97. ОСТ 36-44-81. Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые Ду до 500мм на Ру до 10МПа (100кгс/см2). Переходы сварные. Конструкция и размеры
 98. ОСТ 36-46-81. Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые Ду до 500мм на Ру до 10МПа (100кгс/см2). Тройники сварные. Конструкция и размеры
 99. ОСТ 36-60-81.Сварка при монтаже стальных строительных конструкций. Основные положения
 100. ОСТ 36-72-82. Конструкции строительные стальные. Монтажные соединения на высокопрочных болтах. Типовой технологический процесс
 101. ОСТ 36-75-83. Контроль неразрушающий. Сварные соединения трубопроводов. Ультразвуковой метод
 102. РД 38.13.004-86. Эксплуатация и ремонт технологических трубопроводов под давлением до 10,0 МПа (100 кгс/см2)
 103. РД 39-22-113-78. Временные правила защиты от проявлений статического электричества на производственных установках и сооружениях нефтяной и газовой промышленности
 104. СОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-79:2012. Настанова з проведення спостережень за осіданням фундаментів, деформаціями конструкцій будівель і споруд та режимом підземних вод на майданчиках теплових та атомних електростанцій
 105. СОУ-Н МПЕ 40.1.17.302:2005. Ультразвуковой контроль сварных соединений элементов котлов трубопроводов и сосудов
 106. СОУ-Н MEB 40.1-37471933-49:2011. Проектування кабельних ліній напругою до 330 кВ. Настанова (редакція 2011 року; див. наказ від 26.01.2017 N 82)
 107. СОУ 42.1-37641918-124:2014. Щебінь чорний для дорожніх робіт. Технічні умови
 108. ДСТУ EN 50065-2-1:2010. (Поправка). Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 2-1. Вимоги щодо несприйнятливості мережевих систем і обладнання зв’язку діапазону частот від 95 кГц до 148,
 109. ДСТУ EN 50131-2-3:2014 (EN 50131-2-3:2008 + EN 50131-2-3:2008/ІS1:2014, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-3. Вимоги до мікрохвильових сповіщувачів
 110. ДСТУ EN 50131-2-7-1:2014. Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-7-1. Охоронні акустичні сповіщувачі розбиття скла (EN 50131-2-7-1:2012 + EN 50131-2-7-1:2012/А1:2013 + EN 50131-2-7-1:2012/ІS1:2014, ІDT)
 111. ДСТУ EN 50131-2-7-2:2014 (EN 50131-2-7-2:2012 + EN 50131-2-7-2:2012/А1:2013 + EN 50131-2-7-2:2012/ІS1:2014, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-7-2. Охоронні пасивні сповіщувачі розбиття скла
 112. ДСТУ EN 50131-2-7-(EN 50131-2-7-3:2012 + EN 50131-2-7-3:2012/А1:2013 + EN 50131-2-7-3:2012/ІS1:2014, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-7-3. Охоронні активні сповіщувачі розбиття скла
 113. ДСТУ EN 50288-1:2016 (EN 50288-1:2003, IDT). Кабелі багатоелементні металеві для аналогового і цифрового зв’язку та керування. Частина 1. Загальні технічні умови
 114. ДСТУ EN 50288-10-2:2016 (EN 50288-10-2:2015, IDT). Кабелі багатоелементні металеві для аналогового і цифрового зв’язку та керування. Частина 10-2. Групові технічні умови для екранованих кабелів з характеристиками від 1 МГц до 500 МГц для робочої зони
 115. ДСТУ EN 50288-11-2:2016 (EN 50288-11-2:2015, IDT). Кабелі багатоелементні металеві для аналогового і цифрового зв’язку та керування. Частина 11-2. Групові технічні умови для неекранованих кабелів з характеристиками від 1 МГц до 500 МГц для …
 116. ДСТУ EN 50289-4-16:2016 (EN 50289-4-16:2012, IDT). Кабелі зв’язку. Вимоги до методів випробування. Частина 4-16. Методи випробування на стійкість до впливу зовнішніх чинників. Цілісність кіл в умовах вогневої дії
 117. ДСТУ EN 50289-4-16:2019 (EN 50289-4-16:2016, IDT). Кабелі зв’язку. Вимоги до методів випробування. Частина 4-16. Методи випробування на стійкість до впливу зовнішніх чинників. Цілісність кіл в умовах вогневої дії
 118. ДСТУ EN 50363-10-1:2014 (EN 50363-10-1:2005, ІDT). Матеріали для ізоляції, оболонок та покриттів низьковольтних потужних кабелів. Частина 10-1. Різні компаунди для оболонок. Структурований полівінілхлорид
 119. ДСТУ EN 50363-10-2:2016 (EN 50363-10-2:2005, IDT). Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних кабелів. Частина 10-2. Змішані компаунди для оболонок. Термопластичний поліуретан
 120. ДСТУ EN 50406-1:2014 (EN 50406-1:2004, ІDT). Кабелі багатопарні кінцевих користувачів для застосування в швидкісних телекомунікаційних мережах. Частина 1. Повітряні кабелі
 121. ДСТУ EN 50525-2-21:2014. Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу 450/750 В включно (U0/U). Частина 2-21. Кабелі загальної призначеності. Гнучкі кабелі зі зшитою еластомірною ізоляцією …
 122. ДСТУ EN 50525-2-21:2016 (EN 50525-2-21:2011, IDT). Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу 450/750 В (U0/U) включно. Частина 2-21. Кабелі загальної призначеності. Гнучкі кабелі зі зшитою еластомірною ізоляцією
 123. ДСТУ EN 50525-2-41:2014 (EN 50525-2-41:2011, ІDT). Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу 450/750 В включно (U0/U). Частина 2-41. Кабелі загальної призначеності. Одножильні кабелі зі зшитої кремнієорганічної гуми
 124. ДСТУ EN 50525-2-83:2014 (EN 50525-2-83:2011, ІDT). Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Частина 2-83. Кабелі загальної призначеності. Багатожильні кабелі з ізоляцією зі зшитої кремніє…
 125. ДСТУ EN 50525-3-21:2014. Електричні кабелі. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу 450/750 В (U0/U) включно. Частина 3-21. Кабелі зі спеціальними характеристиками вогнестійкості. Гнучкі кабелі з безгалогенною зшитою ізоляцією та …
 126. ОСТ 51.140-86 (НАОП 1.1.23-2.01-86). Организация и проведение контроля воздуха рабочей зоны на объектах газовой промышленности. Общие требования безопасности
 127. ДСТУ IEC 60034-1:2019 (IEC 60034-1:2017, IDT). Машини електричні обертові. Частина 1. Номінальні та робочі характеристики
 128. ДСТУ IEC 60050-112:2018 (IEC 60050-112:2010, IDT). Міжнародний електротехнічний словник. Частина 112. Величини та одиниці
 129. ДСТУ IEC 60050-161:2003 (ІEC 60050-161:1990, ІDT). Словник електротехнічних термінів. Глава 161. Електромагнітна сумісність
 130. ДСТУ IEC 60050-300-312:2006 (ІEC 60050-300:2001, ІDT). Електротехнічний словник термінів. Електричні та електронні вимірювання і засоби вимірювальної техніки. Частина 312. Загальні терміни щодо електричного вимірювання
 131. ДСТУ IEC 60050-604:2004 (ІEC 60050-604:1987, ІDT). Словник електротехнічних термінів. Глава 604. Виробляння, передавання та розподіляння електричної енергії. Експлуатація електроустановок
 132. ДСТУ IEC 60068-2-14:2015 (IEC 60068-2-14:2009, IDT). Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-14. Випробування. Випробування N: Зміна температури
 133. ДСТУ IEC 60068-2-17:2015 (IEC 60068-2-17:1994, IDT). Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-17. Випробування. Випробування Q: Ущільнення
 134. ДСТУ IEC 60068-2-27:2015 (IEC 60068-2-27:2008, IDT). Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-27. Випробування. Випробування Еа та настанови: Удар
 135. ДСТУ IEC 60068-2-38:2015 (IEC 60068-2-38:2009, IDT). Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-38. Випробування. Випробування Z/AD: Складне циклічне випробування на вплив температури/вологості
 136. ДСТУ IEC 60068-2-47:2015 (IEC 60068-2-47:2005,IDT). Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-47. Випробування. Монтування елементів, апаратури та інших виробів для випробувань на вібрацію, удар і для подібних динамічних випробувань
 137. ДСТУ IEC 60076-7:2016 (IEC 60076-7:2005, IDT). Трансформатори силові. Частина 7. Настанова щодо навантаження для масляних силових трансформаторів
 138. ДСТУ IEC 60076-10-1:2016 (IEC 60076-10-1:2016, IDT). Трансформатори силові. Частина 10-1. Визначення рівня шуму. Настанова щодо застосування
 139. ДСТУ IEC 60076-12:2016 (IEC 60076-12:2008, IDT). Трансформатори силові. Частина 12. Настанова щодо навантаження для трансформаторів сухого типу
 140. ДСТУ IEC 60076-15:2016 (IEC 60076-15:2015, IDT). Трансформатори силові. Частина 15. Силові трансформатори, наповнені газом
 141. ДСТУ EN 60079-2:2017 (EN 60079-2:2014, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 2. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту: оболонка під підвищеним тиском ‘p’
 142. ДСТУ EN 60079-10-1:2018 (EN 60079-10-1:2015, IDT; IEC 60079-10-1:2015, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 10-1. Класифікація зон. Середовища газові вибухонебезпечні
 143. ДСТУ EN 60079-18:2017/Зміна N 1:2018 (EN 60079-18:2015/A1:2017, IDT; IEC 60079-18:2014/A1:2017, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 18. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту: «герметизація «m»
 144. ДСТУ EN 60079-20-1:2017 (EN 60079-20-1:2010, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 20-1. Характеристики матеріалів для класифікації газів і парів. Методи та результати випробування
 145. ДСТУ EN 60079-26:2017 (EN 60079-26:2015, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 26. Електричне устатковання з рівнем вибухозахисту (EPL) Ga
 146. ДСТУ EN 60079-28:2017 (EN 60079-28:2015, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 28. Захист устатковання та передавальних систем, які використовують оптичне випромінювання
 147. ДСТУ EN 60079-29-1:2017 (EN 60079-29-1:2016, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 29-1. Газоаналізатори. Вимоги до характеристик газоаналізаторів горючих газів
 148. ДСТУ EN 60079-29-2:2016 (EN 60079-29-2:2015, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 29-2. Газоаналізатори та сигналізатори. Вибір, установлення, застосування та технічне обслуговування аналізаторів і сигналізаторів горючих газів та кисню
 149. ДСТУ EN 60079-29-4:2017 (EN 60079-29-4:2010, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 29-4. Детектори газів. Вимоги до експлуатаційних характеристик детекторів горючих газів з відкритим оптичним трактом
 150. ДСТУ EN 60079-30-1:2018 (EN 60079-30-1:2017, IDT; IEC/IEEE 60079-30-1:2015, MOD). Вибухонебезпечні середовища. Частина 30-1. Резистивне розподілене електричне нагрівання. Загальні вимоги та вимоги до випробування
 151. ДСТУ EN 60079-35-1:2017 (EN 60079-35-1:2011, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 35-1. Наголовні свтільники для застосування в шахтах, небезпечних щодо рудникового газу. Загальні вимоги. Конструкція та випробування щодо ризику вибуху (див. Поп
 152. ДСТУ EN 60079-35-1:2017/Поправка N 1:2017 (EN 60079-35-1:2011/АС:2011, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 35-1. Наголовні свтільники для застосування в шахтах, небезпечних щодо рудникового газу. Загальні вимоги. Конструкція та випробування ..
 153. ДСТУ EN 60255-151:2018 (EN 60255-151:2009, IDT; IEC 60255-151:2009, IDT). Реле вимірювальні та захисне обладнання. Частина 151. Функціональні вимоги до захисту від максимального/мінімального струму
 154. ДСТУ EN 60332-2-1:2018 (EN 60332-2-1:2004, IDT; ІЕС 60332-2-1:2004, IDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 2-1. Випробування на вертикальне поширення полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю невеликих р
 155. ДСТУ EN 60332-2-2:2016 (EN 60332-2-2:2004, IDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 2-2. Випробування на вертикальне поширювання полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю невеликих розмірів. Метод випр…
 156. ДСТУ EN 60332-3-10:2013 (EN 60332-3-10:2009, ІDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-10. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум’я. …
 157. ДСТУ EN IEC 60332-3-10:2019 (EN IEC 60332-3-10:2018, IDT; IEC 60332-3-10:2018, IDT)/ Поправка N 1:2019 (EN IEC 60332-3-10:2018/AC:2018–11, IDT; IEC 60332-3-10:2018/COR1:2018, IDT) Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. …
 158. ДСТУ EN 60332-3-21:2013 (EN 60332-3-21:2009, ІDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-21. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум’я. …
 159. ДСТУ EN 60332-3-22:2013 (EN 60332-3-22:2009, ІDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-22. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум’я. …
 160. ДСТУ EN 60332-3-23:2013 (EN 60332-3-23:2009, ІDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-23. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум’я. …
 161. ДСТУ EN 60332-3-24:2013 (EN 60332-3-24:2009, ІDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-24. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум’я. …
 162. ДСТУ EN 60332-3-25:2013 (EN 60332-3-25:2009, IDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-25. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум’я. …
 163. ДСТУ EN IEC 60332-3-22:2019 (EN IEC 60332-3-22:2018, IDT; IEC 60332-3-22:2018, IDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-22. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, …
 164. ДСТУ EN IEC 60332-3-10:2019 (EN IEC 60332-3-10:2018, IDT; IEC 60332-3-10:2018, IDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-10. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на ве
 165. ДСТУ EN 60335-2-31:2015 (EN 60335-2-31:2003; A1:2006; A2:2009; AC:2005, ІDT). Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-31. Додаткові вимоги до витяжних ковпаків кухонних плит та інших пристроїв для видалення кухонних випарів
 166. ДСТУ IEC 60335-2-36:2010 (ІEC 60335-2-36:2008, ІDT). Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-36. Додаткові вимоги до комерційних електричних кухонних плит, духовок, готувальних поверхонь та елементів готувальних поверхонь
 167. ДСТУ IEC 60335-2-38:2010 (ІEC 60335-2-38:2008, ІDT). Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-38. Додаткові вимоги до комерційних електричних грилів та охоплювальних грилів
 168. ДСТУ EN 60335-2-47:2015 (EN 60335-2-47:2003, ІDT). Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-47. Додаткові вимоги до комерційних електричних готувальних казанів
 169. ДСТУ EN 60335-2-48:2015 (EN 60335-2-48:2003, ІDT). Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-48. Додаткові вимоги до комерційних електричних грилів і тостерів
 170. ДСТУ EN 60335-2-51:2015 (EN 60335-2-51:2003, IDT). Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-51. Додаткові вимоги до стаціонарних циркуляційних насосів для установок обігрівання та водопостачання
 171. ДСТУ EN 60335-2-55:2015 (EN 60335-2-55:2003, IDT). Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-55. Додаткові вимоги до електричних приладів для використання в акваріумах та садових басейнах
 172. ДСТУ IEC 60335-2-60:2010 (ІEC 60335-2-60:2008, ІDT). Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-60. Додаткові вимоги до циркуляційних ванн та циркуляційних спа-басейнів
 173. ДСТУ EN 60335-2-83:2015 (EN 60335-2-83:2002, IDT). Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-83. Додаткові вимоги до водостоків з підігрівом для водостічної системи будівлі
 174. ДСТУ IEC 60335-2-84:2010 (ІEC 60335-2-84:2008, ІDT). Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-84. Додаткові вимоги до туалетів
 175. ДСТУ EN 60335-2-84:2015 (EN 60335-2-84:2003, IDT). Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-84. Додаткові вимоги до туалетів
 176. ДСТУ EN 60335-2-102:2017 (EN 60335-2-102:2016, IDT; IEC 60335-2-102:2004 + A1:2008 + A2:2012, MOD). Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-102. Додаткові вимоги до приладів спалювання газу, рідкого й твердого палива …
 177. ДСТУ EN 60335-2-103:2018 (EN 60335-2-103:2015, IDT; IEC 60335-2-103:2006, MOD + А1:2010, MOD). Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-103. Додаткові вимоги до приводів для воріт, дверей та вікон
 178. ДСТУ EN 60335-2-38:2015 (EN 60335-2-38:2003, IDT). Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-38. Додаткові вимоги до комерційних електричних грилів та охоплювальних грилів
 179. ДСТУ IEC 60364-7-712:2019 (IEC 60364-7-712:2017, IDT). Електроустановки низьковольтні. Частина 7-712. Вимоги до спеціальних електроустановок або місць їх розташування. Системи живлення з використанням фотоелектричних батарей
 180. ДСТУ EN 60598-2-5:2018 (EN 60598-2-5:2015, IDT; IEC 60598-2-5:2015, IDT). Світильники. Частина 2-5. Додаткові вимоги. Прожектори
 181. ДСТУ EN 60598-2-6:2015 (EN 60598-2-6:1994, IDT). Світильники. Частина 2-6. Додаткові вимоги. Світильники з умонтованими трансформаторами або перетворювачами для ламп розжарювання
 182. ДСТУ EN 60598-2-1:2015 (EN 60598-2-1:1989, IDT). Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 1. Світильники стаціонарні загального призначення
 183. ДСТУ EN 60598-2-11:2017 (EN 60598-2-11:2013, IDT; IEC 60598-2-11:2013, IDT). Світильники. Частина 2-11. Додаткові вимоги. Світильники акваріумні
 184. ДСТУ IEC 60598-2-17:2012 (ІEC 60598-2-17:1984, ІDT). Світильники. Частина 2-17. Додаткові вимоги. Світильники для сцен, теле-, кіно- й фотостудій зовнішнього та внутрішнього встановлення
 185. ДСТУ IEC 60598-2-18:2008 (IEC 60598-2-18:1993, IDT). Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 18. Світильники для плавальних басейнів та аналогічної призначеності
 186. ДСТУ EN 60598-2-20:2015 (EN 60598-2-20:2015, IDT). Світильники. Частина 2-20. Додаткові вимоги. Гірлянди освітлювальні
 187. ДСТУ EN 60598-2-22:2018 (EN 60598-2-22:2014; AC:2015; AC:2016-05; AC:2016-09, IDT; IEC 60598-2-22:2014; Cor2:2016, IDT). Світильники. Частина 2-22. Додаткові вимоги. Світильники для аварійного освітлення
 188. ДСТУ IEC 60598-2-23:2012 (ІEC 60598-2-23:2001, ІDT). Світильники. Частина 2-23. Додаткові вимоги. Системи освітлювальні наднизької напруги з лампами розжарювання
 189. ДСТУ IEC 60598-2-24:2009 (ІEC 60598-2-24:1997, ІDT). Світильники. Частина 2-24. Додаткові вимоги. Світильники з обмеженою температурою поверхонь
 190. ДСТУ EN 60598-2-25:2015 (EN 60598-2-25:1994, IDT). Світильники. Частина 2-25. Додаткові вимоги. Світильники для клінічних лікарень та споруд медичної призначеності
 191. ДСТУ EN 60598-2-24:2014 (EN 60598-2-24:2013, ІDT). Світильники. Частина 2-24. Додаткові вимоги. Світильники з обмеженою температурою поверхонь
 192. ДСТУ EN 60598-2-24:2016 (EN 60598-2-24:1998, IDT). Світильники. Частина 2-24. Додаткові вимоги. Світильники з обмеженою температурою поверхонь
 193. ДСТУ EN 60598-2-20:2018 (EN 60598-2-20:2015; AC:2017, IDT; IEC 60598-2-20:2014; Cor1:2016, IDT). Світильники. Частина 2-20. Додаткові вимоги. Гірлянди освітлювальні
 194. ДСТУ EN 60598-2-4:2018 (EN 60598-2-4:2018, IDT; IEC 60598-2-4:2017, MOD). Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 4. Світильники переносні загальної призначеності
 195. ДСТУ EN 60598-2-5:2015 (EN 60598-2-5:1998, IDT). Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 5. Прожектори заливного світла
 196. ДСТУ EN IEC 60598-2-17:2018 (EN IEC 60598-2-17:2018, IDT; IEC 60598-2-17:2017, IDT). Світильники. Частина 2-17. Додаткові вимоги. Світильники для сцен, теле-, кіно- й фотостудій зовнішнього та внутрішнього встановлення
 197. ДСТУ EN 60598-2-23:2015 (EN 60598-2-23:1996, IDT). Світильники. Частина 2-23. Додаткові вимоги. Системи освітлювальні наднизької напруги з лампами розжарювання
 198. ДСТУ EN ІЕС 60598-2-17:2019 (EN ІЕС 60598-2-17:2018, IDT; IEC 60598-2-17:2017, IDT). Світильники. Частина 2-17. Додаткові вимоги. Світильники для сцен, теле-, кіно- й фотостудій зовнішнього та внутрішнього встановлення
 199. ДСТУ EN 60695-1-10:2018 (EN 60695-1-10:2017, IDT; IEC 60695-1-10:2016, IDT). Випробування на пожежну небезпеку. Частина 1-10. Настанова щодо оцінювання пожежної небезпеки електротехнічних виробів. Загальні методичні рекомендації
 200. ДСТУ EN 60695-1-11:2018 (EN 60695-1-11:2015, IDT; IEC 60695-1-11:2014, IDT). Випробування на пожежну небезпеку. Частина 1-11. Настанова щодо оцінювання пожежної небезпеки електротехнічних виробів. Оцінювання пожежної небезпеки
 201. ДСТУ EN 60695-11-2:2018 (EN 60695-11-2:2017, IDT; IEC 60695-11-2:2017, IDT). Випробування на пожежну небезпеку. Частина 11-2. Випробування полум’ям попередньо змішаного типу номінальною потужністю 1 кВт. Устатковання, перевірення його відповідності
 202. ДСТУ IEC TS 60695-1-14:2018 (IEC TS 60695-1-14:2017, IDT). Випробування на пожежну небезпеку. Частина 1-14. Настанова щодо різних рівнів потужності та енергії, пов’язаних з імовірністю виникнення займання та пожежі від низьковольтних …
 203. ДСТУ EN 60695-11-5:2015 (EN 60695-11-5:2005, ІDT). Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 11-5. Метод випробування голчастим полум’ям. Устатковання, перевірка відповідності технічним вимогам та настанови
 204. ДСТУ EN 60695-2-10:2018 (EN 60695-2-10:2013, IDT; IEC 60695-2-10:2013, IDT). Випробування на пожежну небезпеку. Частина 2-10. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Устатаковання та загальна процедура випробування розжареним дротом
 205. ДСТУ EN 60695-2-11:2015 (EN 60695-2-11:2014, ІDT). Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2-11. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Випробування готових виробів на горючість
 206. ДСТУ EN 60745-2-11:2014 (EN 60745-2-11:2010, ІDT). Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 2-11. Особливі вимоги до ножівкових пил зворотно-поступального руху
 207. ДСТУ EN 60745-2-12:2016 (EN 60745-2-12:2009, IDT). Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-12. Додаткові вимоги до вібраторів для ущільнення бетону
 208. ДСТУ EN 60745-2-16:2016 (EN 60745-2-16:2010, IDT). Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-16. Додаткові вимоги до інструментів для забивання кріпильних виробів
 209. ДСТУ EN 60745-2-17:2014 (EN 60745-2-17:2010, ІDT). Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 2-17. Додаткові вимоги до ручних фасонно-фрезерних верстатів і машин для обрізки крайок
 210. ДСТУ EN 60745-2-23:2016 (EN 60745-2-23:2013, IDT). Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-23. Додаткові вимоги до точильних інструментів і невеликих обертових інструментів
 211. ДСТУ EN 60811-202:2014. Електричні та оптичні волоконні кабелі. Методи випробувань неметалевих матеріалів. Частина 202. Загальні випробування. Вимірювання товщини неметалевої оболонки
 212. ДСТУ EN 60811-301:2016 (EN 60811-301:2012, IDT). Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 301. Електричні випробування. Вимірювання діелектричної проникності заповнювальних компаундів …
 213. ДСТУ EN 60811-302:2016 (EN 60811-302:2012, IDT). Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 302. Електричні випробування. Вимірювання опору постійному струму заповнювальних компаундів …
 214. ДСТУ EN 60811-507:2014 (EN 60811-507:2012, ІDT). Електричні та оптичні волоконні кабелі. Методи випробувань неметалевих матеріалів. Частина 507. Різні випробування. Ряд випробувань на нагрівання зшитих матеріалів
 215. ДСТУ EN 60811-506:2014 (EN 60811-506:2012, ІDT). Електричні та оптичні волоконні кабелі. Методи випробувань неметалевих матеріалів. Частина 506. Різні випробування. Випробування на удар ізоляції та оболонок за низької температури
 216. ДСТУ EN 60811-507:2018 (EN 60811-507:2012, IDT; IEC 60811-507:2012, IDT). Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 507. Механічні випробування. Випробування на теплову деформацію зшитих матеріалів
 217. ДСТУ EN 60811-509:2016 (EN 60811-509:2012, IDT). Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 509. Механічні випробування. Випробування на стійкість до розтріскування ізоляції та оболонок …
 218. ДСТУ EN 60811-513:2016 (EN 60811-513:2012, IDT). Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 513. Механічні випробування. Спеціальні методи випробування поліетиленових та поліпропіленових компаундів…
 219. ДСТУ EN 60811-604:2016 (EN 60811-604:2012, IDT). Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 604. Фізичні випробування. Визначення відсутності корозійних активних компонентів у заповнювальних компаундах
 220. ДСТУ EN 60839-11-1:2014 (EN 60839-11-1:2013 + EN 60839-11-1:2013/АС:2013, ІDT). Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 11-1. Електронні системи контролювання доступу. Вимоги до системи та її складників
 221. ДСТУ EN 60839-11-2:2017 (EN 60839-11-2:2015, IDT). Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 11-2. Електронні системи контролювання доступу. Правила застосування
 222. ДСТУ ЕN 60839-11-1:2014/Поправка N 1:2017 (EN 60839-11-1:2013/AC:2015, IDT). Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 11-1. Електронні системи контролювання доступу. Вимоги до системи та її складників
 223. ДСТУ EN 60839-11-2:2017/Поправка N 1:2017 (EN 60839-11-2:2015/АС:2015, IDT). Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 11-2. Електронні системи контролювання доступу. Правила застосування
 224. ДСТУ EN 60947-5-2:2015 (EN 60947-5-2:2007, IDT). Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-2. Пристрої розподільчих кіл і комутаційні елементи. Безконтактні давачі (див. ДСТУ EN 60947-5-2:2015/Зміна N 1:2015)
 225. ДСТУ EN 60947-5-2:2015/Зміна N 1:2015. Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-2. Пристрої розподільчих кіл і комутаційні елементи. Безконтактні давачі
 226. ДСТУ EN 60950-23:2015 (EN 60950-23:2006, IDT). Апаратура оброблення інформації. Безпека. Частина 23. Апаратура накопичення інформації великого обсягу
 227. ДСТУ EN 60950-23:2015/Поправка N 1:2015 (EN 60950-23:2006/AC:2008, IDT). Апаратура оброблення інформації. Безпека. Частина 23. Апаратура накопичення інформації великого обсягу
 228. ДСТУ EN 60974-10:2014. Обладнання для дугового зварювання. Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності (EN 60974-10:2014, ІDT)
 229. ДСТУ EN 60974-10:2016 (EN 60974-10:2014; EN 60974-10:2014/A1:2015, IDT). Обладнання для дугового зварювання. Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності
 230. ДСТУ EN 60998-2-1:2016 (EN 60998-2-1:2004, IDT). Пристрої з’єднувальні низьковольтні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-1. Спеціальні вимоги до з’єднувальних пристроїв із затискними елементами нарізевого типу
 231. ДСТУ EN 60998-2-3:2016 (EN 60998-2-3:2004, IDT). Пристрої з’єднувальні низьковольтні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-3. Спеціальні вимоги до з’єднувальних пристроїв із затискними елементами з прошивкою ізоляції
 232. ДСТУ IEC/TR 61000-2-14:2012 (ІEC/TR 61000-2-14:2006, ІDT). Електромагнітна сумісність. Частина 2-14. Електромагнітна обстановка. Перенапруга в електричних розподільчих мережах загальної призначеності
 233. ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019 (EN IEC 61000-3-2:2019, IDT; IEC 61000-3-2:2018, IDT). Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 3-2. Норми. Норми емісії гармонійних складників струму (обладнання із силою вхідного струму не більше ніж 16 А в одній фазі)
 234. ДСТУ EN 61000-3-11:2015 (EN 61000-3-11:2000, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 3-11. Норми. Унормування змін напруги, напруги флуктуацій і флікера в низьковольтних електропостачальних системах загальної призначеності. Обладнання …
 235. ДСТУ EN 61000-3-12:2017 (EN 61000-3-12:2011, IDT; IEC 61000-3-12:2011, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 3-12. Гранично допустимі рівні. Гранично допустимі рівні сили струму гармонік, створених обладнанням з номінальним вхідним струмом …
 236. ДСТУ IEC 61000-3-2:2016 (IEC 61000-3-2:2014, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу)
 237. ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної п
 238. ДСТУ IEC 61000-4-14:2019 (IEC 61000-4-14:2009, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-14. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до флуктуацій напруги для обладнання із силою вхідного струму не більше ніж 16 А…
 239. ДСТУ EN 61000-4-15:2018 (EN 61000-4-15:2011, IDT; IEC 61000-4-15:2010, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-15. Методики випробування та вимірювання. Флікерметр. Технічні вимоги до функціювання та конструкції
 240. ДСТУ EN 61000-4-18:2017 (EN 61000-4-18:2007; A1:2010, IDT; IEC 61000-4-18:2006 + A1:2010, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-18. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до загасної коливальної хвилі
 241. ДСТУ EN 61000-4-28:2018 (EN 61000-4-28:2000; А1:2004; А2:2009, IDT; IEC 61000-4-28:1999; А1:2001; А2:2009, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-28. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до змінення частоти ..
 242. ДСТУ EN 61000-4-3:2019 (EN 61000-4-3:2006, IDT; IEC 61000-4-3:2006, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-3. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до радіочастотних електромагнітних полів випромінення
 243. ДСТУ IEC 61000-4-30:2010 (ІEC 61000-4-30:2008, ІDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-30. Методи випробування та вимірювання. Вимірювання показників якості електричної енергії
 244. ДСТУ EN 61000-4-4:2019 (EN 61000-4-4:2012, IDT; IEC 61000-4-4:2012, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-4. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електричних швидких перехідних процесів/пакетів імпульсів
 245. ДСТУ EN 61000-4-5:2019 (EN 61000-4-5:2014, IDT; IEC 61000-4-5:2014, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги та струму
 246. ДСТУ EN 61000-4-5:2019 (EN 61000-4-5:2014, IDT; IEC 61000-4-5:2014, IDT)/Зміна N 1:2019 (EN 61000-4-5:2014/A1:2017, IDT; IEC 61000-4-5:2014/A1:2017, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування
 247. ДСТУ EN 61000-4-6:2019 (EN 61000-4-6:2014, IDT; IEC 61000-4-6:2013, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних збурень, індукованих радіочастотними полями
 248. ДСТУ EN 61000-4-9:2019 (EN 61000-4-9:2016, IDT; IEC 61000-4-9:2016, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-9. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до імпульсного магнітного поля
 249. ДСТУ EN 61000-4-11:2019 (EN 61000-4-11:2004, IDT; IEC 61000-4-11:2004, IDT)/Зміна N 1:2019 (EN 61000-4-11:2004/A1:2017, IDT; IEC 61000-4-11:2004/А1:2017, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-11. Методики випробування та вимірювання. Випроб…
 250. ДСТУ EN 61000-4-10:2019 (EN 61000-4-10:2017, IDT; IEC 61000-4-10:2016, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-10. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до загасного коливального магнітного поля
 251. ДСТУ EN 61000-4-11:2019 (EN 61000-4-11:2004, IDT; IEC 61000-4-11:2004, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-11. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів напруги, короткочасних переривань та змінень ..
 252. ДСТУ EN 61000-4-13:2019 (EN 61000-4-13:2002, IDT; IEC 61000-4-13:2002, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-13. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до низькочастотних гармонік та інтергармонік, а також …
 253. ДСТУ EN 61000-4-16:2019 (EN 61000-4-16:2016, IDT; IEC 61000-4-16:2015, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-16. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних несиметричних збурень у діапазоні частот…
 254. ДСТУ IEC 61000-6-4:2019 (IEC 61000-6-4:2018, IDT). Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 6-4. Загальні стандарти. Стандарт щодо емісії завад для промислових середовищ
 255. ДСТУ EN 61000-6-1:2018 (EN 61000-6-1:2007, IDT; IEC 61000-6-1:2005, IDT) Електромагнітна сумісність. Частина 6-1. Загальні стандарти. Несприйнятливість обладнання в житловому, комерційному середовищах та в середовищах легкої промисловості
 256. ДСТУ EN 61000-6-2:2018 (EN 61000-6-2:2005, АС:2005, IDT; IEC 61000-6-2:2005, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 6-2. Загальні стандарти. Несприйнятливість обладнання в промислових середовищах
 257. ДСТУ IEC 61347-2-10:2007. Пристрої керування лампами. Частина 2-10. Додаткові вимоги до електронних перетворювачів струму та перетворювачів для роботи з високочастотними трубчастими розрядними лампами холодного запалювання (неонових трубок)
 258. ДСТУ EN 61347-2-11:2017 (EN 61347-2-11:2001; COR:2002; COR:2010, IDT; IEC 61347-2-11:2001, IDT). Пристрої керування лампами. Частина 2-11. Додаткові вимоги до різних електронних кіл, які застосовують у світильниках
 259. ДСТУ EN 61347-2-13:2017 (EN 61347-2-13:2014; A1:2017, IDT; IEC 61347-2-13:2014; A1:2016, IDT). Пристрої керування лампами. Частина 2-13. Додаткові вимоги до електронних пристроїв керування з живленням від змінного та постійного струму для світлоді…
 260. ДСТУ EN 61347-2-10:2015 (EN 61347-2-10:2001, IDT). Пристрої керування лампами. Частина 2-10. Додаткові вимоги до електронних перетворювачів струму та перетворювачів для роботи з високочастотними трубчастими розрядними лампами холодного запалювання
 261. ДСТУ EN 61534-21:2015 (EN 61534-21:2014, IDT). Системи шинопроводів. Частина 21. Додаткові вимоги до систем шинопроводів для настінного та стельового монтажу
 262. ДСТУ IEC 61558-2-19:2005 (ІEC 61558-2-19:2000, ІDT). Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення й аналогічних пристроїв. Частина 2-19. Додаткові вимоги до трансформаторів з функцією зниження завад
 263. ДСТУ IEC 61558-2-20:2005 (ІEC 61558-2-20:2000, ІDT). Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення й аналогічних пристроїв. Частина 2-20. Додаткові вимоги до реакторів малої потужності
 264. ДСТУ EN 61850-7-410:2016 (EN 61850-7-410:2013, IDT). Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-410. Базова комунікаційна структура. Гідроелектростанції. Комунікації для моніторингу та керування
 265. ДСТУ IEC/TR 61850-7-510:2016 (IEC/TR 61850-7-510:2012, IDT). Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-510. Базова комунікаційна структура. Гідроелектростанції. Концепція моделювання та настанови
 266. ДСТУ IEC TR 61850-90-2:2018 (IEC TR 61850-90-2:2016, IDT). Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 90-2. Використовування протоколу ІEC 61850 для комунікацій між підстанціями та центрами керування
 267. ДСТУ IEC/TR 61850-90-5:2014 (ІEC/TR 61850-90-5:2012, ІDT). Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 90-5. Застосування ІEC 61850 для передавання синхронізованої інформації відповідно до ІEEE C 37.118
 268. ДСТУ IEC/TR 61850-90-7:2016 (IEC/TR 61850-90-7:2013, IDT). Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 90-7. Об’єктні моделі для перетворювачів потужності в системах із розподіленими енергетичними рес…
 269. ДСТУ IEC TR 61850-90-8:2018 (IEC TR 61850-90-8:2016, IDT). Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 90-8. Об’єктна модель для E-mobіlіty
 270. ДСТУ IEC TR 61850-90-12:2018 (IEC TR 61850-90-12:2015, IDT). Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 90-12. Настанови щодо розроблення глобальної мережі (WAN)
 271. ДСТУ EN 62052-11:2015 (EN 62052-11:2003, IDT)/ Зміна N 1:2019 (EN 62052-11:2003/A1:2017, IDT; IEC 62052-11:2003/A1:2016, IDT)/ Поправка N 1:2019 (EN 62052-11:2003/A1:2017/AC:2018–04, IDT; IEC 62052-11:2003/A1:2016/COR1:2018, IDT). Лічильники…
 272. ДСТУ EN 62053-21:2018 (EN 62053-21:2003; А1:2017; IDT; IEC 62053-21:2003; A1:2016, IDT). Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 21. Лічильники активної енергії статичні (класи точності 1 та 2)
 273. ДСТУ EN 62053-23:2018 (EN 62053-23:2003; А1:2017; IDT; IEC 62053-23:2003; A1:2016, IDT). Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 23. Лічильники реактивної енергії статичні (класи точності 2 та 3)
 274. ДСТУ EN 62053-11:2015. Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 11. Лічильники активної енергії електромеханічні (класів точності 0,5, 1 і 2) (EN 62053-11:2003, IDT). Зміна N 1:2019, Поправка N 1:2019.
 275. ДСТУ EN 62053-21:2015 (EN 62053-21:2003, IDT). Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 21. Лічильники активної енергії статичні (класів точності 1 і 2)
 276. ДСТУ EN 62053-21:2015 (EN 62053-21:2003, IDT)/ Зміна N 1:2019 (EN 62053-21:2003/A1:2017, IDT; IEC 62053-21:2003/A1:2016, IDT))/ Поправка N 1:2019 (EN 62053-21:2003/A1:2017/AC:2018–05, IDT; IEC 62053-21:2003/A1:2016/COR1:2018, IDT). Засоби вимірювання
 277. ДСТУ EN 62053-23:2015 (EN 62053-23:2003, IDT). Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 23. Лічильники реактивної енергії статичні (класів точності 2 і 3)
 278. ДСТУ EN 62271-100:2016 (EN 62271-100:2009, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 100. Автоматичні вимикачі змінного струму
 279. ДСТУ EN 62271-101:2016 (EN 62271-101:2013, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 101. Випробування синтетичним методом
 280. ДСТУ EN 62271-102:2016 (EN 62271-102:2002, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 102. Роз’єднувачі та уземлювальні перемикачі змінного струму
 281. ДСТУ EN 62271-103:2016 (EN 62271-103:2011, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 103. Вимикачі навантаження на номінальну напругу понад 1 кВ і до 52 кВ включн
 282. ДСТУ EN 62271-104:2016 (EN 62271-104:2015, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 104. Перемикачі змінного струму для номінальної напруги понад 52 кВ
 283. ДСТУ EN 62271-105:2016 (EN 62271-105:2012, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 105. Комбінації вимикачі навантаження-запобіжники змінного струму на номінальну напругу понад 1 кВ і до 25 кВ включно
 284. ДСТУ EN 62271-107:2016 (EN 62271-107:2012, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 107. Вимикачі змінного струму із запобіжниками на номінальну напругу понад 1 кВ до 52 кВ включно
 285. ДСТУ IEC 62271-111:2016 (IEC 62271-111:2012, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 111. Пристрої автоматичного повторного включення та аварійні вимикачі для систем змінного струму до 38 кВ
 286. ДСТУ EN 62271-112:2017 (EN 62271-112:2013, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 112. Уземлювальні високошвидкісні перемикачі змінного струму до вторинного гасіння дуги на трансмісійних лініях
 287. ДСТУ EN 62271-200:2015 (EN 62271-200:2012, ІDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 200. Комплектні розподільчі пристрої змінного струму в кожусі з металу розраховані на номінальну напругу понад 1 кВ і до 52 кВ включно
 288. ДСТУ EN 62271-202:2016 (EN 62271-202:2014, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 202. Збірна підстанція високої/низької напруги
 289. ДСТУ EN 62271-203:2016 (EN 62271-203:2012, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 203. Розподільчі пристрої з газовою ізоляцією в металевій оболонці на номінальну напругу понад 52 кВ
 290. ДСТУ EN 62271-204:2016 (EN 62271-204:2011, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 204. Струмопроводи з газовою ізоляцією на номінальну напругу понад 52 кВ
 291. ДСТУ EN 62271-205:2016 (EN 62271-205:2008, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 205. Компактні розподільчі пристрої на номінальну напругу понад 52 кВ
 292. ДСТУ EN 62271-206:2016 (EN 62271-206:2011, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 206. Системи індикації наявності напруги на номінальну напругу понад 1 кВ і до 52 кВ включно
 293. ДСТУ EN 62271-207:2016 (EN 62271-207:2012, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 207. Кваліфікаційні вимоги до сейсмічної стійкості для розподільчих пристроїв з газовою ізоляцією на номінальну напругу понад 52 кВ
 294. ДСТУ CLC/TR 62271-208:2017 (CLC/TR 62271-208:2010, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 208. Методи кількісної оцінки сталого режиму електромагнітних полів промислової частоти, які створюються розподільчими пристроями збір…
 295. ДСТУ EN 62271-202:2016/Поправка N 1:2016 (EN 62271-202:2014/АС:2014, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 202. Збірна підстанція високої/низької напруги
 296. ДСТУ EN 62271-202:2016/Поправка N 2:2016 (EN 62271-202:2014/АС:2015, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 202. Збірна підстанція високої/низької напруги
 297. ДСТУ IEC/TS 62271-210:2017 (IEC/TS 62271-210:2013, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 210. Сейсмічна кваліфікація комплектних розподільчих пристроїв у металевому і твердому ізоляційному кожусі, розрахованих на номінальні …
 298. ДСТУ IEC/TR 62271-302:2017 (IEC/TR 62271-302:2010, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 302. Автоматичні вимикачі змінного струму з цільовою неодночасною роботою з полюсами
 299. ДСТУ IEC/TS 62271-304:2017 (IEC/TS 62271-304:2008, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 304. Класи конструкцій для комплектних розподільчих пристроїв в оболонці для внутрішньої прокладки на номінальні напруги понад 1 кВ …
 300. ДСТУ IEC/TR 62271-306:2017 (IEC/TR 62271-306:2012, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 306. Настанова щодо ІEC 62271-100, ІEC 62271-1 та інших стандартів ІEC, пов’язаних з автоматичними вимикачами змінного струму
 301. ДСТУ IEC/IEEE 62271-37-082:2017 (IEC/IEEE 62271-37-082:2012, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 37-082. Стандартна практика для вимірювання рівнів звукового тиску автоматичних вимикачів змінного струму
 302. ДСТУ IEC/IEEE 62271-37-013:2016 (IEC/IEEE 62271-37-013:2015, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 37-013. Автоматичні генераторні вимикачі змінного струму
 303. ДСТУ IEC 62676-4:2017 (IEC 62676-4:2014, IDT). Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 4. Правила застосування
 304. ДСТУ EN 62722-2-1:2018 (EN 62722-2-1:2016, IDT; IEC 62722-2-1:2014, MOD). Робочі характеристики світильників. Частина 2-1. Додаткові вимоги до світлодіодних світильників
 305. ДСТУ IEC/IEEE 65700-19-03:2016 (IEC/IEEE 65700-19-03:2014, IDT). Уводи для застосування в системах постійного струму (ПС)
 306. КД 12.06.203-2000. (НПАОН 74.2-5.02-00). Інструкція з виконання маркшейдерських робіт на вуглевидобувних підприємствах України
 307. ГСТУ 78.11.001-98. Укріпленість об’єктів, що охороняються за допомогою пультів централізованого спостереження Державної служби охорони. Загальні технічні вимоги
 308. ГСТУ 78.11.002-99. Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об’єктів. Захисне скло. Класифікація
 309. ГСТУ 78.11.004-2000. Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об’єктів. Об’єкти, що охороняються фізичною охороною. Загальні технічні вимоги
 310. ГСТУ 78.11.007-2002. Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об’єктів. Двері захисні. Вимоги, класифікація та методи випробувань на тривкість до злому
 311. ГСТУ 78.11.008-2001. Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об’єктів. Захисна кабіна. Загальні технічні вимоги та методи випробування
 312. ГСТУ 78.11.009-2002. Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об’єктів. Тамбур-шлюзи. Загальні технічні умови
 313. Аналіз вартості житла в Україні
 314. Англо-русский словарь по проектированию строительных конструкций (в алфавитном порядке и в порядке возрастания номеров Еврокодов)
 315. (ОГП). Ценник на производство полевых и камеральных работ по наблюдениям газо-эманационным методом при изучении опасных геологических процессов
 316. (ОГП) (ЕИЭМПЗ). Ценник на производство полевых и камеральных работ по наблюдениям методом регистрации естественного импульсного электромагнитного поля земли при изучении опасных геологических процессов
 317. ДСТУ EN 10139:2019 (EN 10139:2016, IDT). Штаба вузька холоднокатана без покриву з низьковуглецевої сталі для холодного формозмінення. Технічні умови постачання
 318. ДСТУ EN 10210-2:2009 (EN 10210-2:2006, ІDT). Профілі порожнисті гарячого оброблення з нелегованих і дрібнозернистих сталей для конструкцій. Частина 2. Розміри, граничні відхили та характеристики
 319. ДСТУ EN 14496:2019 (EN 14496:2017, IDT). Клеї на основі гіпсу для багатошарових панелей та гіпсокартонних плит для тепло- та звукоізоляції. Визначення, вимоги та методи випробування
 320. ДСТУ ГОСТ 23304:2012 (ГОСТ 23304-78, ІDT). Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений атомных энергетических установок. Технические требования. Приемка. Методы испытаний. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
 321. ДСТУ 4237-1-1:2014 (ІEC 60332-1-1:2004, MOD) . Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-1. Випробування на вертикальне поширювання полум’я одиничного ізольованого проводу або кабелю. Устатковання (діє до 01.07.2017)
 322. ДСТУ EN 60079-6:2017 (EN 60079-6:2015, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 6. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту: заповнення оболонки рідиною ‘o’
 323. ДСТУ EN 61008-1:2019 (EN 61008-1:2012, IDT; IEC 61008-1:2010, MOD). Вимикачі автоматичні, керовані диференційним струмом, без умонтованого захисту від надструмів побутової та аналогічної призначеності (ВАДС). Частина 1. Загальні правила
 324. ДСТУ 7310:2013. (Зміна N 1). Установки ліфтові. Ліфти класів I, II, III, IV, V ТА VI. Правила організовування, проведення та приймання монтувальних робіт
 325. ДСТУ 7525:2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості
 326. ДСТУ EN 818-4:2014. Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги щодо безпеки. Частина 4. Стропи ланцюгові. Клас 8
 327. ДСТУ prЕN 81-3:2004. Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 3. Ліфти електричні і гідравлічні службові (вратив чинність з 01.07.2014)
 328. ДСТУ 8812:2018. Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбирання проб
 329. ДСТУ EN 924:2005 (EN 924:2003, ІDT). Клеї. Клеї з розчинниками та клеї без розчинників. Визначення температури спалаху
 330. ДК 019:2010. Класифікатор надзвичаиних ситуацій
 331. Единые нормы продолжительности проектирования и строительства предприятий, зданий и сооружений и освоения проектных мощностей
 332. ДИРЕКТИВА 2012/27EU ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 25 жовтня 2012 р. (про енергоефективність)
 333. ГОСТ 19277-73. Трубы стальные бесшовные для маслопроводов и топливопроводов. Технические условия (Дія відновлена до 01.01.2022)
 334. ГОСТ 28184-89. Средства защитные для древесины. Метод определения предела воздействия на дереворазрушающие грибы класса базидиомицетов
 335. ГОСТ 5949-75. Сталь сортовая и калиброванная коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические требования (діє до 01.01.2023 року)
 336. ГОСТ 8948-75. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники прямые. Основные размеры
 337. Інформація щодо затвердження наказів Мінрегіону від 28.12.2012 N 667 та N 668
 338. 10.10.2012. Інформація про розгляд та погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов на продукцію будівельного призначення Мінрегіоном України
 339. Інформація про упорядкування визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій і споруд
 340. Межразрядные коэффициенты по разрядам работ в строительстве
 341. ДСТУ EN 1092-1:2018 (EN 1092-1:2018, IDT)/ Фланці та їхні з’єднання. Круглі фланці для труб, клапанів, з’єднувальної арматури та допоміжних деталей з позначеним номінальним тиском PN. Частина 1. Сталеві фланці
 342. ДСТУ EN 13384-1:2018 (EN 13384-1:2015, IDT). Конструкції для видалення димових газів. Теплотехнічний та аеродинамічний розрахунок. Частина 1. Конструкції для видалення димових газів від одного джерела тепла
 343. ДСТУ 2192-93 (ГОСТ 13823-93). Гідроприводи об’ємні. Насоси об’ємні та гідромотори. Загальні технічні вимоги
 344. Опасные количества радиоактивного материала (D-величины). МАГАТЭ, ВЕНА, 2010 год IAEA-EPR-D-Values 2006.
 345. Методичні рекомендації з проектування та перегляду норм часу на будівельно-монтажні роботи
 346. Методические рекомендации по формированию себестоимости проектных работ с учетом требований положений (стандартов) бухгалтерского учета
 347. Методические рекомендации по определению дополнительных затрат при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы в летний период под открытым небом при температуре наружного воздуха более + 27
 348. Методические рекомендации по разработке ресурсных элементных сметных норм
 349. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт (втр. чин. з 01.04.2011 – наказ Мінрегіонбуду від 31.12.10 N 573)
 350. Методичні рекомендації щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних роб
 351. Технічні умови, узгоджені Держбудом на основі позитивної науково-технічної експертизи
 352. Поправки до “Переліку технічних умов колишнього СРСР (будівництво), дія яких продовжується в Україні”
 353. ДСТУ OIML D 3:2008 (OІML D 3:1979, ІDT). Метрологія. Відповідність засобів вимірювальної техніки законодавчим вимогам
 354. ДСТУ OIML D 8:2008 (OІML D 8:2004, ІDT). Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація
 355. ДСТУ OIML D 19:2008 (OІML D 19:1988, ІDT). Метрологія. Випробування типу та затвердження типу
 356. Перелік чинних державних будівельних норм колишнього СРСР станом на 27.01.2009.
 357. Перелік виробів, які мають незначній вплив на здоров’я та безпеку людей, але розміщення яких на ринку дозволяється за наявності складеної виробником декларації про відповідність
 358. Перелік міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року, які замінено на ДСТУ (2006-2010 роки)
 359. Перелік чинних міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року, які відповідно до ДК 004:2008 відносяться до класів 91 та 93 та скасовані наказами Мінрегіонбуду без заміни
 360. Перелік міждержавних чинних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року, які відповідно до ДК 004:2008 відносяться до класів 91 та 93 і згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2009 N 1050 вилучені із сфери компетенції Мінрегіонбуду
 361. Перелік стандартів у сфері пожежної безпеки, що розроблені у рамках Технічного комітету зі стандартизації ТК25 і затверджені Держспоживстандартом та Мінрегіонбудом України (станом на січень 2012 р.)
 362. Перелік технічних свідоцтв підтвердження придатності нових будівельних виробів виданих протягом 2006-2010 років
 363. Щодо переліку чинних міждержавних стандартів (ГОСТ) на залізобетонні вироби, прийнятих до 1992 року, які підлягають скасуванню без заміни на відповідний національний стандарт або прийняттю як національні методом обкладинки
 364. Перелік нормативно-правових актів у галузі будівництва
 365. Перелік галузевих стандартів та прирівняних до них нормативних документів колишнього СРСР, термін дії яких продовжено в Україні
 366. Перелік регламентних технічних умов і будівельних норм, відповідність вимогам яких свідчить про відповідність вимогам технічного регламенту будівельних виробів, будівель та споруд
 367. Про єдині умовні позначки при посиланні на загальнодержавні кошторисні ресурсні норми
 368. Положение о безопасной и надежной эксплуатации производственных зданий и сооружений (втратив чмнність – наказ 11.07.2014 N 193/507)
 369. Положение о проектировании и строительстве экспериментальных объектов
 370. Пособие по обследованию строительных конструкций зданий
 371. Положение о проектной организации – генеральном проектировщике
 372. Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту. Часть І. Часть 2.
 373. Правила обследования, оценки технического состояния и паспортизации производственных зданий и сооружений (втр. чин. з 01.01.2015 – наказ від 11.07.2014 N 193)
 374. Правила технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики України
 375. Типовые региональные правила застройки
 376. Програма створення та постійного оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві на 2005-2010 роки
 377. Регламент (ЄС) N 305/2011 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2011 року, що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄЕС
 378. (Часть1). (Скан). Рекомендации по восстановлению и усилению зданий массовой застройки
 379. (Часть2). (Скан). Рекомендации по восстановлению и усилению зданий массовой застройки
 380. Структура реестра аварийно опасных производственных зданий и сооружений
 381. Руководство по производству арматурных работ
 382. Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом
 383. Руководство по проектированию и устройству фундаментов из буронабивных свай и опор-колонн
 384. Рекомендации по проектированию защиты от коррозии строительных металлических конструкций
 385. Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций
 386. Рекомендации по применению стальных профилированных настилов нового сортамена в утепленных покрытиях производственных зданий
 387. СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016. Технічні умови України. Настанови щодо типової побудови, викладення, оформлення, позначення, прийняття та надання чинності
 388. Про розповсюдження та використання відомчих кошторисних норм та СОУ
 389. Про визначення вартості будівництва та вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво
 390. Тимчасовий порядок визначення вартості робіт по ремонту основних фондів підприємств, підпорядкованих Державному комітету промислової політики України
 391. Временный порядок определения стоимости работ по пуску и наладке технологического оборудования предприятий черной металлургии
 392. Об определении общепроизводственных расходов
 393. Орієнтовний перелік міжнародних та європейських стандартів EN, EN ISO та ISO, які забезпечують впровадження Регламенту ЄС 305/2011 та Єврокодів і відносяться до сфери компетенції із стандартизації Мінекономрозвитку
 394. Орієнтовний перелік (коди УКНД 91 та 93) міжнародних та європейських стандартів EN, EN ISO та ISO, які забезпечують впровадження Регламенту ЄС 305/2011 та Єврокодів і відносяться до сфери компетенції із стандартизації Мінрегіону.
 395. ВСН 33-2.2.07-86. Мелиоративные системы и сооружения. Сооружения на набухающих грунтах. Нормы проектирования
 396. Ведомственные сметные нормативы, согласованные Минрегионстроем
 397. А10-93. Защитное заземление и зануление злектрооборудования. Материалы для проектирования и рабочие чертежи.
 398. ДСТУ Б А.1.1-22-94. ССНБ. Скло будівельне листове прокатне і тягнуте. Терміни і визначення
 399. ДСТУ Б А.1.1-47-94. ССНБ. Хімічні добавки для бетонів. Терміни та визначення
 400. А6-92. Прокладка кабелей в блочной канализации. Материалы для проектирования и рабочие чертежи
 401. А7-92. Прокладка кабелей в производственных помещениях. Материалы для проектирования и рабочие чертежи
 402. Укравтодор. Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, нормативних та технічних документів (станом на 25.02.2019 р.)
 403. Укравтодор. Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, нормативних та технічних документів (станом на 23.10.2019 р.)
 404. Укравтодор. Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, нормативних та технічних документів (станом на 01.07.2020 р.)
 405. Укравтодор. Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, нормативних та технічних документів (станом на 05.10.2020 р.)
 406. Укравтодор. Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, нормативних та технічних документів (станом на 20.01.2021 р.)
 407. Укравтодор. Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, нормативних та технічних документів (станом на 01.03.2021 р.)
 408. Укравтодор. Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, нормативних та технічних документів (станом на 12.08.2021 р.)
 409. Альбом единых форм геодезической исполнительной документации в строительстве (переиздание 2018г.)
 410. Альбом технічних рішень щодо архітектурного планування закладів тимчасового та постійного перебування для інвалідів з розумовою відсталістю
 411. Загальна інструкція з безпечної експлуатації багатоповерхових багатоквартирних житлових будинків
 412. Базовые показатели стоимости проектно-планировочных и других работ по оказанию платных услуг заказчикам в Украинской ССР
 413. ВБН В.2.3-00013741-05:2006. Магістральні трубопроводи. Лінійна частина. Будівництво. Основні положення
 414. ГБН В.2.3-00013741-12:2010. Магістральні трубопроводи. Лінійна частина. Баластування та закріплення
 415. Р В.2.3-03450778-850:2015. Рекомендації щодо зменшення забруднення атмосферного повітря при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг загального користування за допомогою зелених насаджень
 416. Р В.2.3-03450778-851:2015. Рекомендації щодо видалення елементів горизонтальної дорожньої розмітки
 417. Р В.2.3-03450778-855:2015. Рекомендації з облаштування нерегульованих пішохідних переходів в одному рівні на автомобільних дорогах загального користування сучасними засобами організації дорожнього руху та освітлення
 418. МР В.2.3-02071168-856:2015. Методичні рекомендації щодо проведення випробувань міцністних та деформаційних характеристик монолітних шарів дорожнього одягу із використанням методів неруйнівного контролю і обробки отриманих даних
 419. Р В.2.3-03450778-857:2015. Рекомендації щодо внесення показників екологічного стану автомобільних доріг загального користування при складанні паспорта автомобільної дороги
 420. Р В.2.3-03450778-858:2015. Рекомендації щодо встановлення обмеження швидкості руху на автодорожніх мостах відповідно до їх фактичного технічного стану
 421. Р В.2.3-03450778-861:2015. Рекомендації щодо натурного визначення фактичних напружень в залізобетонних конструкціях мостів від постійних навантажень
 422. МР В.2.3-0207915-862:2015. Методичні рекомендації з проектування плит проїзної частини мостів із залізобетонною незнімною опалубкою
 423. Р В.2.3-21476215-863:2015. Рекомендації з проектування дорожнього одягу автомобільних доріг загального користування
 424. ВНД 33-3.4-01-2000. Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації сільських населених пунктів України
 425. Витяг з державного реєстру призначених органів з оцінки відповідності
 426. ВН 10-87. Инструкция по оценке качества содержания (состояния) автомобильных дорог
 427. ВСН 51-03-78. Инструкция по проектированию магистральных трубопроводов для транспортирования сжиженных углеводородов
 428. ВСН 33-2.2.12-87. Мелиоративные системы и сооружения. Насосные станции. Нормы проектирования
 429. ВСН 33-2.3.02-87. Перенос на местность основных осей сооружений мелиоративных систем и водохозяйственных объектов
 430. ВСН 001-71. Инструкция по проектированию фундаментов доменных печей
 431. ВСН 003-88. Строительство и проектирование трубопроводов из пластмассовых труб
 432. ВСН 004-88. Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация
 433. ВСН 005-88. Строительство промысловых стальных трубопроводов. Технология и организация
 434. ВСН 006-89. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка
 435. ВСН 007-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Конструкции и балластировка ( замінено на ГБН В.2.3-00013741-12)
 436. ВСН 008-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция
 437. ВСН 009-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Средства и установки электрохимзащиты
 438. ВСН 010-88. Строительство магистральных трубопроводов. Подводные переходы
 439. ВСН 014-89. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей среды
 440. ВСН 015-89. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Линии связи и электропередачи
 441. ВСН 01-75. Инструкция по проектированию стальных вертикальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов
 442. ВСН 02-73/Минэнерго СССР. Указания по проектированию противофильтрационных устройств подземного контура бетонных плотин на скальных основаниях с трещинами тектонического происхождения
 443. ВСН 02-73/Главгидрометслужба. Указания по расчету снеголавинных нагрузок при проектировании сооружений
 444. ВСН 03-74. Указания по проектированию цементации в гидротехнических туннелях (см. ВСН 34 23.056-90)
 445. ВСН 03-76. Инструкция по определению расчетных характеристик дождевых селей
 446. ВСН 04-71. Указания по расчету устойчивости земляных откосов
 447. ВСН 05-64. Рекомендации по учету влияния возраста бетона на его основные технические свойства
 448. ВСН 05-82. Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов горнодобывающих предприятий и других объектов цветной металлургии со специфическими условиями производства продукции
 449. ВСН 07-74. Указания по применению полиэтиленовых противофильтрационных устройств для плотин из грунтовых материалов
 450. ВСН 09-79/Минсельстрой СССР. Ведомственная инструкция по применению химических добавок в бетоны и растворы для сельского строительства
 451. ВСН 1.02.01-85 / МГА СССР. Ведомственные строительные нормы по выбору площадок для строительства аэропортов и вертолётных станций гражданской авиации
 452. ВСН 10-83/Минхимпром. Инструкция по проектированию трубопроводов газообразного кислорода
 453. ВСН 10-83/Минсельстрой СССР. Рекомендации по строительству сборных элеваторов
 454. ВСН 10-86/ММФ. Перечень предприятий, зданий и помещений, подлежащих оборудованию системой автоматической охранной сигнализации
 455. ВСН 10-91. Проектирование и устройство фундаментов зданий и сооружений агропромышленного комплекса с каркасом из трехшарнирных рам
 456. ВСН 116-65. Технические указания по технологии производства строительных и монтажных работ при электрификации железных дорог (устройства энергоснабжения)
 457. ВСН 11-73/Госгражданстрой. Указания по определению эксплуатационных затрат при оценке проектных решений жилых и общественных зданий
 458. ВСН 120-65/Минтрансстрой СССР. Технические указания по строительству автомобильных дорог в зимних условиях
 459. ВСН ТТИ-12.3-42-03-85. Инструкция по применению крепления технологического оборудования фундаментными болтами на гипсоглиноземистом расширяющемся цементе
 460. ВСН 123-77. Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими
 461. ВСН 123-90. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам
 462. ВСН 126-78. Инструкция по применению анкеров и набрызгбетона в качестве временной крепи выработок транспортных тоннелей
 463. ВСН 126-90. Крепление выработок набрыз-гбетоном и анкерами при строительстве транспортных тоннелей и метрополитенов. Нормы проектирования и производства работ
 464. ВСН 12-73. Указания по определению грузоподъемности деревянных мостов с учетом их технического состояния
 465. ВСН 127-91. Нормы по проектированию и производству работ по искусственному понижению уровня подземных вод при сооружении тоннелей и метрополитенов
 466. ВСН 12-87. Причальные комплексы для перегрузки нефти и нефтепродуктов. Противопожарная защита
 467. ВСН 132-93. Правила производства и приемки работ по нагнетанию растворов за тоннельную обделку
 468. ВСН 136-78. Инструкция по проектированию вспомогательных сооружений и устройств для строительства мостов
 469. ВСН-13-81. (НАПБ В.05.013-81/180). Инструкция по проектированию взрывопожарных производств спиртовых ликеро-водочных и коньячных предприятий пищевой промышленности
 470. ВСН 139-83. Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами электротехнических устройств
 471. ВСН 141-90. Нормы проектирования контактной сети
 472. ВСН 14-78. Инструкция по цементации трещин, возникающих в бетоне гидротехнических сооружений
 473. ВСН 156-00. Инженерно-геологические изыскания железнодорожных, автодорожных и городских мостовых переходов
 474. ВСН 156-83. Инструкция по проектированию унифицированных углов поворота и разбивке кривых из гнутых отводов
 475. ВСН 158-69. Технические указания по комплексным методам укрепления грунтов цементом с применением добавок химических веществ при устройстве дорожных и аэродромных оснований и покрытий
 476. ВСН 160-69. Инструкция по геодезическим и маркшейдерским работам при строительстве транспортных тоннелей
 477. ВСН 161-82. Инструкция по составлению проектов производства работ на монтаж систем автоматизации
 478. ВСН 163-83. Учет деформаций речных русел и берегов водоемов в зоне подводных переходов магистральных трубопроводов (Нефтегазопроводов)
 479. ВСН 164-69. Технические указания по устройству дорожных оснований из обломочных материалов, укрепленных цементом
 480. ВСН 164-82. Инструкция по проектированию и монтажу контактных соединений шин между собой и с выводами электротехнических устройств
 481. ВСН 165-85. Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай)
 482. ВСН 167-70. Технические указания по проектированию подпорных стен для транспортного строительства
 483. ВСН 168-76/ММСС СССР. Инструкция по расчету и проектированию теплоизоляционных конструкций продуктопроводов, обогреваемых паровыми и водяными спутниками
 484. ВСН 168-84. Инструкция по технологии воздушно-плазменной резки труб диаметром 1020 – 1420 мм в трассовых условиях
 485. ВСН 1-69/Минавтодор РСФСР. Инструкция по содержанию и ремонту балочных железобетонных мостов
 486. ВСН 1-71/Госгражданстрой. Указания по производству и приемке специальных видов строительных работ, выполняемых при строительстве открытых плоскостных спортивных сооружений
 487. ВСН 171-84. Инструкция по технологии сварки и контролю качества сварных соединений промысловых трубопроводов
 488. ВСН 176-78. Инструкция по проектированию и постройке металлических гофрированных водопропускных труб
 489. ВСН 178-91. Нормы проектирования и производства буровзрывных работ при сооружении земляного полотна
 490. ВСН 179-85. Инструкция по рекультивации земель при строительстве трубопроводов
 491. ВСН 181-74. Технические указания по применению сборных решетчатых конструкций для укрепления конусов и откосов земляного полотна
 492. ВСН 182-81. Инструкция по глубинному уплотнению водонасыщенных песчаных оснований
 493. ВСН 182-82. Инструкция по технологии монтажа воздуховодов с бесфланцевыми конструкциями стыков
 494. ВСН 182-91. Нормы на изыскания дорожно-строительных материалов, проектирование и разработку притрассовых карьеров для автодорожного строительства
 495. ВСН 1-83. Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования
 496. ВСН 183-74/Минтрансстрой. Технические указания по проектированию морских берегозащитных сооружений
 497. ВСН 184-75. Технические указания по устройству оснований дорожных одежд из каменных материалов, не укрепленных и укрепленных неорганическими вяжущими
 498. ВСН 186-75. Технические указания по технологии сооружения железнодорожного земляного полотна
 499. ВСН 189-78. Инструкция по проектированию и производству работ по искусственному замораживанию грунтов при строительстве метрополитенов и тоннелей
 500. ВСН 1-90. Технологические правила изготовления центрифугированных стоек опор контактной сети, линий связи и автоблокировки
 501. ВСН 190-78. Инструкция по инженерно-геологическим изысканиям для проектирования и строительства метрополитенов, горных железнодорожных и автодорожных тоннелей
 502. ВСН 192-79. Инструкция по оценке качества строительно-монтажных работ в дорожном строительстве
 503. ВСН 193-81 (Минмонтажспецстрой). Инструкция по разработке проектов производства работ по монтажу строительных конструкций
 504. ВСН 193-81 (Минтрансстрой). Инструкция по учету сейсмических воздействий при проектировании горных транспортных тоннелей
 505. ВСН 198-83. Инструкция по определению коэффициента теплопроводности строительных материалов в стационарном тепловом режиме
 506. ВСН 198-86. Инструкция по разработке строительной программы (СП) сооружения линейной части магистральных трубопроводов
 507. ВСН 205-87. Проектирование земляного полотна железных дорог из глинистых грунтов с применением геотекстиля
 508. ВСН 206-87. Параметры ветровых волн, воздействующих на откосы транспортных сооружений на реках
 509. ВСН 208-89. Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог
 510. ВСН 210-80. Инструкция по монтажу лифтов
 511. ВСН 210-87. Инструкция по применению комплекса устройств для неразрушающего контроля сплошности изоляционных покрытий заглубленных трубопроводов
 512. ВСН 210-91. Проектирование, строительство и эксплуатация противоналедных сооружений и устройств
 513. ВСН 212-91. Применение бетонов на природных пористых заполнителях для строительства транспортных тоннелей
 514. ВСН 2-137-81. Инструкция по проектированию магистральных трубопроводов в сейсмических районах
 515. ВСН 213-92. Технические указания по проектированию и производству взрывных работ при строительстве тоннелей и метрополитенов
 516. ВСН 2-144-82. Инструкция по технологии и организации строительства трубопроводов из труб с заводской изоляцией
 517. ВСН 2-148-82. Инструкция о порядке маркировки радиографических снимков и оформлению заключений по качеству сварки
 518. ВСН 219-79. Инструкция по разглинизации скважин на воду вибрационным способом
 519. ВСН 2-28-76 / МНГС. Инструкция по контролю состояния изоляции законченных строительством участков трубопроводов катодной поляризацией
 520. ВСН 265-84/Минмонтажспецстрой СССР. Инструкция по монтажу грузовых и пассажирских подвесных канатных дорог
 521. ВСН 274-88. Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов
 522. ВСН 2-79/Минсельстрой СССР. Инструкция по проектированию и строительству бесканальных тепловых сетей из асбестоцементных труб
 523. ВСН 279-71. Указания по применению фторопластовых уплотнительных материалов в санитарной технике
 524. ВСН 279-85. Инструкция по герметизации вентиляционных и санитарно-технических систем
 525. ВСН 2-93-81. Инструкция по тепловой обработке сборных изделий из бетона и железобетона продуктами сгорания природного газа
 526. ВСН 29-85. Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах
 527. ВСН 311-89. Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов объемом от 100 до 50000 м3
 528. ВСН 31-83. Правила производства бетонных работ при возведении гидротехнических сооружений
 529. ВСН 329-78. Инструкция по технике безопасности при монтаже и наладке приборов контроля и средств автоматизации
 530. ВСН 33-2.2.12-87. Мелиоративные системы и сооружения насосные станции. Нормы проектирования
 531. ВСН 33-2.3.02-87. Перенос на местность основных осей сооружений мелиоративных систем и водохозяйственных объектов
 532. ВСН 332-74. Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон
 533. ВСН 34.1-87. Инженерно-геодезические изыскания для гидроэнергетического строительства
 534. ВСН 34 23.056-90. Проектирование цементации в гидротехнических туннелях (см. ВСН 03-74)
 535. ВСН 34.2-88. Инженерно-геологические изыскания для гидроэнергетических сооружений
 536. ВСН 34.3-89. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для гидроэнергетического строительства
 537. ВСН 34-72-019-89 (Минэнерго СССР). Проектирование обделок подземных машинных залов ГЭС, ГАЭС и других камерных выработок в гидротехническом строительстве
 538. ВСН 347-75. Типовая инструкция по технике безопасности при изготовлении стальных конструкций
 539. ВСН 353-86. Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей
 540. ВСН 363-76. Инструкция по монтажу шинопроводов напряжением до 1000 В
 541. ВСН 3-64. Указания по проектированию гидротехнических сооружений на каналах оросительных систем
 542. ВСН 3-80. Инструкция по проектированию морских причальных сооружений
 543. ВСН 38-82. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем и проектов районной планировки, планировки и застройки гор…(См. – ДБН Б.1.1-6:2007; ДСТУ Б Б.1.1-8:2009; ДБН Б.1.1-11:2011)
 544. ВСН 394-78. Инструкция по монтажу компрессоров и насосов
 545. ВСН 401-01-1-77. Временная инструкция по устройству фундаментов около существующих зданий
 546. ВСН 429-81/ММСС СССР. Инструкция по проектированию футеровок промышленных печей из огнеупорных волокнистых материалов
 547. ВСН 430-82. Инструкция по возведению монолитных железобетонных промышленных труб и башенных градирен
 548. ВСН 43-71*. Инструкция по контролю качества возведения намывных земляных сооружений
 549. ВСН 44-91. Единые нормы продолжительности проектирования и строительства предприятий, зданий и сооружений отрасли “Электроэнергетика”
 550. ВСН 46-75. Инструкция по определению нагрузок на здания и сооружения предприятий угольной промышленности
 551. ВСН 478-86. Производственная документация по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов
 552. ВСН 480-86. Монтаж низковольтных комплектных устройств. Сети заземления электротехнических установок. Монтаж преобразовательных устройств. Наружное освещение
 553. ВСН 4-81. Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах
 554. ВСН 48-86(р). Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта
 555. ВСН 512-88. Инструкция по разработке проектной документации для строительства объектов медицинской и микробиологической промышленности с применением блоков. Технология производства
 556. ВСН 51-88. Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов
 557. ВСН 52-86. Установки солнечного горячего водоснабжения. Нормы проектирования
 558. ВСН 543-87. Инструкция по расчету нежестких дорожных одежд для специализированных тяжеловозных автотранспортных средств
 559. ВСН 55-69. (Минтрансстрой СССР). Инструкция по определению требуемой плотности и контролю за уплотнением земляного полотна автомобильных дорог
 560. ВСН 56-87. Геотермальное теплохладоснабжение жилых общественных зданий и сооружений. Нормы проектирования
 561. ВСН 5-71. Временные указания по устройству коротких буронабивных бетонных и бутобетонных свай для малоэтажных сельских зданий
 562. ВСН 5-81. Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений
 563. ВСН 5-84/ММФ. Применение природного камня в морском гидротехническом строительстве
 564. ВСН 600-81/Минсвязи СССР. Инструкция по монтажу сооружений устройств связи, радиовещания и телевидения
 565. ВСН 60-89. Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий
 566. ВСН 61-89(р). Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования
 567. ВСН 62-91*. Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения
 568. ВСН 63-76. Инструкция по расчету ливневого стока воды с малых бассейнов
 569. ВСН 6-75. Инструкция по проектированию производства газообразных и сжиженных продуктов разделения воздуха
 570. ВСН 67-00229-79/Минтяжстрой. Инструкция по применению сверхтвердых древесноволокнистых плит для покрытия полов
 571. ВСН 7-71/Госгражданстрой. Временные указания по проектированию пунктов по приему вторичного сырья от населения
 572. ВСН 7-82. Инструкция по проектированию лесохозяйственных автомобильных дорог
 573. ВСН 7-89. Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий
 574. ВСН 81-80. Инструкция на изготовление, строительство и засыпку сборных бетонных и железобетонных водопропускных труб
 575. ВСН 83-92. Технические указания по применению бетонов и цементно-песчаных растворов, твердеющих на морозе, при строительстве искусственных сооружений
 576. ВСН 85-68. Технические указания по проектированию и сооружению пролетных строений автодорожных и городских мостов с железобетонной плитой проезжей части без оклеечной гидроизоляции
 577. ВСН 86-83. Инструкция по проектированию и установке полимерных опорных частей мостов
 578. ВСН 8-86. Нормы проектирования светосигнального и электрического оборудования систем посадки воздушных судов в аэропортах
 579. ВСН 8-89. Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог
 580. ВСН 94-77. Инструкция по устройству верхнего строения железнодорожного пути
 581. ВСН 97-83. Инструкция по проектированию городских и поселковых электрических сетей
 582. Вимоги до табличок на котлах і трубопроводах пари і гарячої води (“Журнал головного енергетика” N 06 / 2020, червень.)
 583. ВУПП-86. Ведомственные указания по проектированию производственного водоснабжения, канализации и очистки сточных вод предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (див. наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р. N 56.1)
 584. ГОСТ 10052-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы
 585. ГОСТ 10054-82. Шкурка шлифовальная бумажная водостойкая. Технические условия
 586. ГОСТ 10144-89. Эмали ХВ-124. Технические условия
 587. ГОСТ 10234-77. Лента стальная плющеная средней прочности. Технические условия
 588. ГОСТ 10243-75. Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры (скасовується з 01.01.2019 – наказ УНДНЦС від 14 квітня 2017 року N 81) (Дія відновлена до 01.01.2021)
 589. ГОСТ 10299-80. Заклепки с полукруглой головкой классов точности В и С. Технические условия
 590. ГОСТ 10300-80. Заклепки с потайной головкой классов точности В и С. Технические условия
 591. ГОСТ 10303-80. Заклепки с плоской головкой классов точности В и С. Технические условия
 592. ГОСТ 10348-80. Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией. Технические условия
 593. ГОСТ 10352-80*. Изделия огнеупорные шамотные для топок котлов судов морского флота. Технические условия
 594. ГОСТ 10354-82. Пленка полиэтиленовая. Технические условия
 595. ГОСТ 103-76* (СТ СЭВ 3900-82). Полоса стальная горячекатаная. Сортамент. /Скасований – наказ Держспоживстандарту від 04.04.2007 N 75/
 596. ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84). Проволока. Метод испытания на растяжение
 597. ГОСТ 10493-81. Линзы уплотнительные жесткие и компенсирующие на Р<(индекс)у> 20-100 МПа (200-1000 кгс/см<(степень)2>). Технические условия
 598. ГОСТ 10494-80. Шпильки для фланцевых соединений с линзовым уплотнением на Р<(индекс)у> свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см<(степень)2>). Технические условия (скасовується з 01.01.2019. – наказ УНДНЦС від 21 квітня 2017 року N 86)
 599. ГОСТ 10495-80. Гайки шестигранные для фланцевых соединений на Ру свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см2). Технические условия (скасовується з 01.01.2019. – наказ УНДНЦС від 21 квітня 2017 року N 86)
 600. ГОСТ 10505-76. Канаты стальные закрытые подъемные. Технические условия (скасовується з 01.01.2019 – наказ УНДНЦС від 27 квітня 2017 року N 94)
 601. ГОСТ 10506-76. Канаты стальные закрытые подъемные. Сортамент (скасовується з 01.01.2019 – наказ УНДНЦС від 27 квітня 2017 року N 94)
 602. ГОСТ 1050-88. Сталь качественная и высококачественная. Сортовой и фасонный прокат, калиброванная сталь (дію відновлено – наказ УНДНЦС від 22 травня 2017 року N 118)
 603. ГОСТ 1051-73. Прокат калиброванный. Общие технические условия
 604. ГОСТ 10551-75. Профили стальные гнутые гофрированные. Сортамент (Дія відновлена до 01.01.2021)
 605. ГОСТ 10602-94 (ИСО 4014-88). Болты с шестигранной головкой с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В. Технические условия
 606. ГОСТ 10605-94 (ИСО 4032-86). Гайки шестигранные с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В. Технические условия
 607. ГОСТ 10616-90. Вентиляторы радиальные и осевые. Размеры и параметры
 608. ГОСТ 10692-80. Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (Дія відновлена до 01.01.2022)
 609. ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент (скасовується з 01.01.2019 – наказ УНДНЦС від 11 травня 2017 року N 110) (Дія відновлена до 01.07.2022 відповідно до наказу ДП “УкрНДНЦ” від 31.12.2020 № 526)
 610. ГОСТ 10705-80. Трубы стальные электросварные. Технические условия (см. Изменения 6,7) (Дія відновлена до 01.01.2022)
 611. ГОСТ 10705-80. (Изменения 6, 7). Трубы стальные электросварные. Технические условия (Дія відновлена до 01.01.2022)
 612. ГОСТ 10706-76 (СТ СЭВ 489-77). Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования (Дія відновлена на період з 14.02.2022 до 01.07.2023 відповідно до наказу ДП «УкрНДНЦ» від 10.02.2022 № 40)
 613. ГОСТ 10885-85. Сталь листовая горячекатаная двухслойная коррозионно-стойкая. Технические условия (діє до 01.01.2023 року)
 614. ГОСТ 10950-78. Пиломатериалы и заготовки. Антисептирование способом погружения
 615. ГОСТ 11036-75 (СТ СЭВ 6156-88). Сталь сортовая электротехническая нелегированная. Технические условия (діє до 01.01.2023 року)
 616. ГОСТ 12.2.096-83. ССБТ. Котлы паровые с рабочим давлением пара до 0,07 МПа. Требования безопасности
 617. ГОСТ 11262-80. Пластмассы. Метод испытания на растяжени
 618. ГОСТ 11268-76. Сталь тонколистовая конструкционная легированная высококачественная специального назначения. Технические условия (діє до 01.01.2023 року)
 619. ГОСТ 11269-76. Прокат листовой и широкополосный универсальный специального назначения из конструкционной легированной высококачественной стали. Технические условия
 620. ГОСТ 1133-71. Сталь кованая круглая и квадратная. Сортамент (діє до 01.01.2023 року)
 621. ГОСТ 11447-80. Шпильки упорные на Р<(индекс)у> свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см<(степень)2>). Технические условия
 622. ГОСТ 1147-80 (СТ СЭВ 2331-89). Шурупы. Общие технические условия
 623. ГОСТ 11504-73. Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов
 624. ГОСТ 11534-75. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Дія відновлена до 01.01.2020)
 625. ГОСТ 11539-83. Фанера бакелизированная. Технические условия
 626. ГОСТ 11573-98 (ИСО 8841-91). Изделия огнеупорные. Метод определения коэффициента газопроницаемости
 627. ГОСТ 11677-85. Трансформаторы силовые. Общие технические условия
 628. ГОСТ 11823-91. Клапаны обратные на номинальное давление Р<(индекс)н> <<=> 25 МПа (250 кгс/см<(степень)2>). Общие технические условия
 629. ГОСТ 11878-66. Сталь аустенитная. Методы определения содержания ферритной фазы в прутках
 630. ГОСТ 11881-76. ГСП. Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии. Общие технические условия
 631. ГОСТ 11955-82. Нефтяные дорожные жидкие битумы.Технические условия
 632. ГОСТ 12.0.003-74*. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы Классификация
 633. ГОСТ 12004-81. Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение
 634. ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия
 635. ГОСТ 12.1.002-84. ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах
 636. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности
 637. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (дію відновлено до 01 січня 2020 року)
 638. ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
 639. ГОСТ 12.1.009-76. ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения
 640. ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. Поправка
 641. ГОСТ 12.1.010-76*. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования
 642. ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования
 643. ГОСТ 12.1.016-79*. ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ
 644. ГОСТ 12.1.018-93. ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования
 645. ГОСТ 12.1.019-79. ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (скасовано – наказ Держспоживстандарту від 02 лютого 2011 р. N 37; замінений на ДСТУ 7237:2011)
 646. ГОСТ 12.1.027-80. ССБТ. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума в реверберационном помещении. Технический метод
 647. ГОСТ 12.1.029-80. ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация
 648. ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление
 649. ГОСТ 12.1.033-81*. ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения
 650. ГОСТ 12.1.035-81. ССБТ. Оборудование для дуговой и контактной электросварки. Допустимые уровни шума и методы измерений (Дія відновлена до 01.01.2022)
 651. ГОСТ 12.1.036-81. ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях
 652. ГОСТ 12.1.041-83. ССБТ. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования
 653. ГОСТ 12.1.044-89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов (термін скасування чинності ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) (діє до 01.01.2019 – наказ УНДНЦ від 10.08.2016 N 233) (Дія відновлена до 01.01.2020)
 654. ГОСТ 12.1.051-90. ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В
 655. ГОСТ 12119.8-98. Сталь электротехническая. Методы определения магнитных и электрических свойств. Метод измерения коэффициента сопротивления изоляционного покрытия
 656. ГОСТ 12.2.007.0-75*. (Система стандартов безопасности труда.) Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
 657. ГОСТ 12.2.007.2-75. ССБТ. Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности
 658. ГОСТ 12.2.007.3-75. ССБТ. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности
 659. ГОСТ 12.2.007.5-75. Конденсаторы силовые. Установки конденсаторные. Требования безопасности
 660. ГОСТ 12.2.007.8-75. ССБТ. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности (Дія відновлена до 01.01.2022)
 661. ГОСТ 12.2.011-75. ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности
 662. ГОСТ 12.2.020-76. ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Термины и определения. Классификация. Маркировка
 663. ГОСТ 12.2.021-76. ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Порядок согласования технической документации, проведения испытаний, выдачи заключений и свидетельств
 664. ГОСТ 12.2.063-81. ССБТ. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности
 665. ГОСТ 12.2.007.12-88. ССБТ. Источники тока химические. Требования безопасности
 666. ГОСТ 12.2.007.14-75. ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности
 667. ГОСТ 12.2.088-83. ССБТ. Оборудование наземное для освоения и ремонта скважин. Общие требования безопасности
 668. ГОСТ 12.2.101-84. ССБТ. Пневмоприводы. Общие требования безопасности к конструкции
 669. ГОСТ 12.2.124-90. ССБТ. Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности
 670. ГОСТ 12.3.001-85. ССБТ. Пневмоприводы. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации
 671. ГОСТ 12.3.002-75* (СТ СЭВ 1728-89). ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности
 672. ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности
 673. ГОСТ 12.3.004-75. ССБТ. Термическая обработка металлов. Общие требования безопасности
 674. ГОСТ 12.3.005-75. ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности
 675. ГОСТ 12.3.009-76* (СТ СЭВ 3518-81). ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
 676. ГОСТ 12.3.010-82. ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации
 677. ГОСТ 12.3.016-87. ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 04.12.09 N560)
 678. ГОСТ 12.3.018-79. ССБТ. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний
 679. ГОСТ 12.3.020-80. ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности
 680. ГОСТ 12.3.023-80. ССБТ. Процессы обработки алмазным инструментом. Требования безопасности
 681. ГОСТ 12.3.028-82. ССБТ. Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом. Требования безопасности
 682. ГОСТ 12.3.032-84*. ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности
 683. ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации
 684. ГОСТ 12.3.034-84. Работы по защите древесины. Общие требования безопасности
 685. ГОСТ 12.3.042-88 ССБТ. Деревообрабатывающее производство. Общие требования безопасности
 686. ГОСТ 12.3.046-91. ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования
 687. ГОСТ 12.4.002-97. Система стандартов безопасности труда. Средства защиты рук от вибрации. Технические требования и методы испытаний
 688. ГОСТ 12.4.009-83. ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание
 689. ГОСТ 12.4.013-85. ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия
 690. ГОСТ 12.4.021-75. ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 23.12.09 N678)
 691. ГОСТ 12.4.023-84. ССБТ. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля
 692. ГОСТ 12.4.026-76*. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности
 693. ГОСТ 12.4.155-85. ССБТ. Устройства защитного отключения. Классификация. Общие технические требования
 694. ГОСТ 12434-83 (СТ СЭВ 3560-82). Аппараты коммутационные низковольтные. Общие технические условия
 695. ГОСТ 12439-79. Ленты шлифовальные бесконечные и бобины шлифовальные. Размеры
 696. ГОСТ 12521-89. Затворы дисковые. Основные параметры
 697. ГОСТ 12532-88. Клапаны предохранительные прямого действия. Основные параметры
 698. ГОСТ 12547-76. Указатели уровня с запорным устройством. Типы и параметры
 699. ГОСТ 12678-80. Регуляторы давления прямого действия. Основные параметры
 700. ГОСТ 12815-80*. Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Py от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей
 701. ГОСТ 12816-80. Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Р<(индекс)у> от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см<(степень)2>). Общие технические требования
 702. ГОСТ 12817-80*. Фланцы литые из серого чугуна на Рy от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см2 ). Конструкция и размеры
 703. ГОСТ 12818-80*. Фланцы литые из ковкого чугуна на Рy от 1,6 до 4,0 МПа (от 16 до 40 кгс/см2). Конструкция и размеры
 704. ГОСТ 12819-80*. Фланцы литые стальные на Рy от 1,6 до 20,0 МПа (от 16 до 200 кгс/см2). Конструкция и размеры
 705. ГОСТ 12820-80*. Фланцы стальные плоские приварные на Рy от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2). Конструкция и размеры
 706. ГОСТ 12821-80*. Фланцы стальные приварные встык на Py от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Конструкция и размеры
 707. ГОСТ 12822-80*. Фланцы стальные свободные на приварном кольце на Рy от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2). Конструкция и размеры
 708. ГОСТ 12893-83. Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия
 709. ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
 710. ГОСТ 13252-91. Затворы обратные на номинальное давление Р<(индекс)н> <<=> 25 МПа (250 кгс/см<(степень)2>). Общие технические условия
 711. ГОСТ 13262-79. Скреперы прицепные. Правила приемки и методы испытаний
 712. ГОСТ 13344-79. Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая. Технические условия
 713. ГОСТ 13345-85. Жесть. Технические условия
 714. ГОСТ 13547-79. Затворы дисковые на Р<(индекс)у> до 2,5 МПа (25 кгс/см<(степень)2>). Общие технические условия
 715. ГОСТ 13603-89. Сетки проволочные крученые с шестиугольными ячейками. Технические условия
 716. ГОСТ 13616-97. Профили прессованные прямоугольные полосообразного сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент
 717. ГОСТ 13617-97. Профили прессованные бульбообразные уголкового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент
 718. ГОСТ 13618-97. Профили прессованные косоугольные фитингового уголкового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент
 719. ГОСТ 13619-97. Профили прессованные прямоугольные фасонного зетового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент
 720. ГОСТ 13639-82. Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения толщины прозрачных лаковых покрытий
 721. ГОСТ 13663-86. Трубы стальные профильные. Технические требования (Дія відновлена до 01.07.2022 відповідно до наказу ДП “УкрНДНЦ” від 31.12.2020 № 526)
 722. ГОСТ 13840-68. Канаты стальные арматурные 1х7. Технические условия
 723. ГОСТ 13846-89. Арматура фонтанная и нагнетательная. Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции
 724. ГОСТ 13977-74. Соединения трубопроводов по наружному конусу. Технические условия
 725. ГОСТ 14019-80 (СТ СЭВ 474-38, ИСО 7438-85). Металлы. Методы испытания на изгиб (замінений на ДСТУ ISO 7438:2005)
 726. ГОСТ 14082-78. Прутки и листы из прецизионных сплавов с заданным температурным коэффициентом линейного расширения. Технические условия (діє до 01.01.2023 року)
 727. ГОСТ 14119-85. Прутки из прецизионных сплавов для упругих элементов. Технические условия (діє до 01.01.2023 року)
 728. ГОСТ 1414-75. Прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости резанием. Технические условия (Дія відновлена до 01.01.2021)
 729. ГОСТ 14187-84. Краны конусные. Строительные длины
 730. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов
 731. ГОСТ 14202-69. Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки
 732. ГОСТ 14209-97. Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов
 733. ГОСТ 14254-96. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)
 734. ГОСТ 14256-2000. Ленты тканые электро- и теплоизоляционные. Технические условия
 735. ГОСТ 14350-80. Профили проката гнутые. Термины и определения
 736. ГОСТ 14614-79. Фанера декоративная. Технические условия
 737. ГОСТ 14637-89. Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия
 738. ГОСТ 14651-78 (CT СЭВ 6305-88). Электрододержатели для ручной дуговой сварки. Технические условия
 739. ГОСТ 14693-90. Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия
 740. ГОСТ 14694-76. Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Методы испытаний
 741. ГОСТ 14715-88. Арматура вакуумная. Типы. Основные параметры
 742. ГОСТ 1476-93 (ИСО 7434-83). Винты установочные с коническим концом и прямым шлицем классов точности А и В. Технические условия
 743. ГОСТ 14771-76. Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
 744. ГОСТ 14776-79. Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
 745. ГОСТ 1477-93 (ИСО 4766-84). Винты установочные с плоским концом и прямым шлицем классов точности А и В. Технические условия
 746. ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые
 747. ГОСТ 1478-93 (ИСО 7435-83). Винты установочные с цилиндрическим концом и прямым шлицем классов точности А и В. Технические условия
 748. ГОСТ 1479-93 (ИСО 7436-83). Винты установочные с засверленным концом и прямым шлицем классов точности А и В. Технические условия
 749. ГОСТ 14806-80. Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
 750. ГОСТ 14918-80. Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (Дія відновлена до 01.01.2021)
 751. ГОСТ 14923-78. Эмали ПФ-223. Технические условия
 752. ГОСТ 14954-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 19(1+6+6/6)+7 7(1+6)
 753. ГОСТ 14955-77. Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности. Технические условия
 754. ГОСТ 14959-79. Прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали. Технические условия (скасовується з 01.01.2019 – наказ від 27 березня 2017 року N 55)
 755. ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84, СТ СЭВ 471-88). Металлы. Методы испытаний на растяжение (Дія відновлена до 01.01.2021)
 756. ГОСТ 15045-78. Материалы кварц-полевошпатовые для строительной керамики. Технические условия
 757. ГОСТ 1508-78. Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия
 758. ГОСТ 15155-99. Изделия из древесины для районов с тропическим климатом. Способы защиты и параметры защищенности
 759. ГОСТ 1516.1-76*. Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности
 760. ГОСТ 1516.2-97. Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции
 761. ГОСТ 1516.3-96. Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции
 762. ГОСТ 15164-78. Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Дія відновлена до 01.01.2022)
 763. ГОСТ 15180-86. Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры
 764. ГОСТ 1.5-2001. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению
 765. ГОСТ 1525-91. Прутки из сплава монель. Технические условия
 766. ГОСТ 15597-82. Светильники для производственных зданий. Общие технические условия
 767. ГОСТ 15612-85*. Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности
 768. ГОСТ 15635-70*. Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей. Технические условия
 769. ГОСТ 1575-87. Краны грузоподъемные. Ряды основных параметров
 770. ГОСТ 15763-91. Соединения трубопроводов резьбовые на Р<(индекс)у> до 63 МПа (до <~=> 630 кгс/см<(степень)2>). Общие технические условия
 771. ГОСТ 1577-93. Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной стали. Технические условия
 772. ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84). Проволока. Метод испытания на перегиб
 773. ГОСТ 15815-83. Щепа технологическая. Технические условия
 774. ГОСТ 1598-75*. Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей. Технические условия
 775. ГОСТ 16037-80. Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
 776. ГОСТ 16038-80. Сварка дуговая. Соединения сварные трубопроводов из меди и медно-никелевого сплава. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
 777. СТ СЭВ 160-75. ЕСКД СЭВ. Обозначения условные графические линий электроснабжения и связи
 778. ГОСТ 16143-81. Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения блеска прозрачных лаковых покрытий (скасовано – наказ від 5.11.2015 N 148)
 779. ГОСТ 16277-93 (ИСО 6305-2-83). Подкладки раздельного скрепления железнодорожных рельсов типов Р50, Р65 и Р75. Технические условия
 780. ГОСТ 16363-98. Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств
 781. ГОСТ 16369-96. Пакеты транспортные лесоматериалов. Размеры
 782. ГОСТ 16372-93 (МЭК 34-9-90). Машины электрические вращающиеся. Допустимые уровни шума
 783. ГОСТ 16442-80. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия
 784. ГОСТ 16483.1-84. Древесина. Метод определения плотности
 785. ГОСТ 16483.2-70. Древесина. Методы определения условного предела прочности при местном смятии поперек волокон
 786. ГОСТ 16483.3-84. Древесина. Метод определения предела прочности при статическом изгибе
 787. ГОСТ 16483.4-73. Древесина. Методы определения ударной вязкости при изгибе
 788. ГОСТ 16483.5-73. Древесина. Методы определения предела прочности при складывании вдоль волокон
 789. ГОСТ 16483.6-80. Древесина. Метод отбора модельных деревьев и кряжей для определения физико-механических свойств древесины насаждений
 790. ГОСТ 16483.7-71. Древесина. Методы определения влажности
 791. ГОСТ 16483.9-73. Древесина. Методы определения модуля упругости при статическом изгибе
 792. ГОСТ 16483.10-73. Древесина. Методы определения предела прочности при сжатии вдоль волокон
 793. ГОСТ 16483.11-72. Древесина. Метод определения условного предела прочности при сжатии поперек волокон
 794. ГОСТ 16483.12-72. Древесина. Метод определения предела прочности при складывании поперек волокон
 795. ГОСТ 16483.13-72. Древесина. Методы определения предела прочности при перерезании поперек волокон
 796. ГОСТ 16483.14-72. Древесина. Методы определения на разбухание
 797. ГОСТ 16483.15-72. Древесина. Метод определения водопроницаемости
 798. ГОСТ 16483.16-81. Древесина. Метод определения ударной твердости
 799. ГОСТ 16483.17-81. Древесина. Метод определения статической твердости
 800. ГОСТ 16483.18-72. Древесина. Метод определения числа годичных слоев в 1 см и содержания поздней древесины в годичном слое
 801. ГОСТ 16483.19-72. Древесина. Метод определения влагопоглощения
 802. ГОСТ 16483.20-72. Древесина. Метод определения водопоглощения
 803. ГОСТ 16483.21-72. Древесина. Методы отбора образцов для определения физико-механических свойств после технологической обработки
 804. ГОСТ 16483.22-81. Древесина. Метод определения сопротивления раскалыванию
 805. ГОСТ 16483.23-73. Древесина. Метод определения предела прочности при растяжении вдоль волокон
 806. ГОСТ 16483.24-73. Древесина. Метод определения модуля упругости при сжатии вдоль волокон
 807. ГОСТ 16483.25-73. Древесина. Метод определения модуля упругости при сжатии поперек волокон
 808. ГОСТ 16483.26-73. Древесина. Метод определения модуля упругости при растяжении вдоль волокон
 809. ГОСТ 16483.27-73. Древесина. Метод определения модуля упругости при растяжении поперек волокон
 810. ГОСТ 16483.28-73. Древесина. Метод определения предела прочности при растяжении поперек волокон
 811. ГОСТ 16483.29-73. Древесина. Метод определения коэффициентов поперечной деформации
 812. ГОСТ 16483.30-73. Древесина. Метод определения модулей сдвига
 813. ГОСТ 16483.31-74. Древесина. Резонансный метод определения модулей упругости и сдвига и декремента колебаний
 814. ГОСТ 16483.32-77. Древесина. Метод определения предела гигроскопичности
 815. ГОСТ 16483.33-77. Древесина. Метод определения удельного сопротивления выдергиванию гвоздей и шурупов
 816. ГОСТ 16483.34-77. Древесина. Метод определения газопроницаемости
 817. ГОСТ 16483.35-88. Древесина. Метод определения разбухания
 818. ГОСТ 16483.37-88. Древесина. Метод определения усушки
 819. ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения (с изменениями от 10 октября 2003 г.) (Дія відновлена до 01.01.2022)
 820. ГОСТ 16712-95. Средства защитные для древесины. Метод испытания токсичности
 821. ГОСТ 16872-78. Пигменты неорганические. Методы определения относительной красящей способности (или эквивалентной красящей способности) и цвета в разбеле цветных пигментов
 822. ГОСТ 16971-71. Швы сварных соединений из винипласта, поливинилхлоридного пластиката и полиэтилена. Методы контроля качества. Общие требования
 823. ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями
 824. ГОСТ 17375-2001. (ИСО 3419-81) /В Украине – ДСТУ ГОСТ 17375:2003/. Отводы крутоизогнутые типа 3d (R ~ 1,5 DN). Конструкция
 825. ГОСТ 17376-2001. (ИСО 3419-81) /В Украине – ДСТУ ГОСТ 17376:2003/. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция
 826. ГОСТ 17378-2001. (ИСО 3419-81) /В Украине – ДСТУ ГОСТ 17378:2003/. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция
 827. ГОСТ 17379-2001. (ИСО 3419-81) /В Украине – ДСТУ ГОСТ 17379:2003/. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Заглушки эллиптические. Конструкция
 828. ГОСТ 17410-78. Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные цилиндрические. Методы ультразвуковой дефектоскопии
 829. ГОСТ 17498-72. Мел. Виды, марки и основные технические требования(Дія відновлена до 01.01.2022)
 830. ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ
 831. ГОСТ 17576-97. Профили прессованные косоугольные трапециевидного отбортованного сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент
 832. ГОСТ 1759.0-87 (СТ СЭВ 4203-83). Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия (Дія відновлена до 01.01.2022)
 833. ГОСТ 1759.1-82 (СТ СЭВ 2651-80). Болты, винты, шпильки, гайки и шурупы. Допуски. Методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей(Дія відновлена до 01.01.2022)
 834. ГОСТ 1759.4-87 (ИСО 898/1-78). Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытания
 835. ГОСТ 17616-82. Лампы электрические. Методы измерения электрических и световых параметров
 836. ГОСТ 17769-83 (ИСО 3269-88). Изделия крепежные. Правила приемки
 837. ГОСТ 1779-83. Шнуры асбестовые. Технические условия
 838. ГОСТ 18051-83. Тара деревянная для теплоизоляционных материалов и изделий. Технические условия
 839. ГОСТ 18066-72. Древесина слоистая клееная. Метод определения способности к изгибу
 840. ГОСТ 18143-72. Проволока из высоколегированной коррозионно-стойкой и жаростойкой стали. Технические условия (діє до 01.01.2023 року)
 841. ГОСТ 18160-72. Изделия крепежные. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и хранение
 842. ГОСТ 18172-80. Пигмент желтый железоокисный. Технические условия
 843. ГОСТ 18188-72. Растворители марок 645. 646. 647. 648 для лакокрасочных материалов. Технические условия
 844. ГОСТ 18442-80. Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования (Дія відновлена до 01.01.2022)
 845. ГОСТ 18460-91. Пневмоприводы. Общие технические требования
 846. ГОСТ 18482-79. (CT СЭВ 3290-81) Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия (Дія відновлена до 01.01.2022)
 847. ГОСТ 18599-83. Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия (Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 16.12.08 г. N 597)
 848. ГОСТ 18620-86. Изделия электротехнические. Маркировка (Дія відновлена до 01.01.2022)
 849. ГОСТ 18662-83. Профили горячекатаные СВП для крепи горных выработок. Сортамент
 850. ГОСТ 18685-73. Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения
 851. ГОСТ 18711-96. Детали и сборочные единицы деревянные для палаток. Общие технические условия
 852. ГОСТ 18899-73. Канаты стальные. Канаты закрытые несущие. Технические условия
 853. ГОСТ 18901-73. Канаты стальные. Канат закрытый несущий с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК. Сортамент
 854. ГОСТ 18907-73. Прутки нагартованные термически обработанные шлифованные из высоколегированной и коррозионно-стойкой стали. Технические условия (діє до 01.01.2023 року)
 855. ГОСТ 19041-85 (СТ СЭВ 2373-80). Транспортные пакеты и блок-пакеты пилопродукции. Пакетирование, маркировка, транспортирование и хранение
 856. ГОСТ 19265-73. Прутки и полосы из быстрорежущей стали. Технические условия
 857. ГОСТ 19281-89. Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия (скасовано – наказ ДП “УкрНДНЦ” від 18 грудня 2015 р. N 197; див. ДСТУ 8541:2015)
 858. ГОСТ 19294-84* (СТ СЭВ 4133-83). Трансформаторы малой мощности общего назначения. Общие технические условия
 859. ГОСТ 19297-73. Ткани хлопчатобумажные с огнезащитной отделкой. Технические условия
 860. ГОСТ 19414-90. Древесина клееная массивная. Общие требования к зубчатым клеевым соединениям
 861. ГОСТ 19425-74. Балки двутавровые и швеллеры стальные специальные. Сортамент (скасовується з 01 січня 2019 року)
 862. ГОСТ 19487-74. Пигменты и наполнители неорганические. Термины и определения
 863. ГОСТ 19521-74. Сварка металлов. Классификация
 864. ГОСТ 19773-84. Пиломатериалы хвойных и лиственных пород. Режимы сушки в камерах периодического действия
 865. ГОСТ 19804.4-78. Сваи забивные железобетонные квадратного сечения без поперечного армирования ствола. Конструкция и размеры(Отменен – приказ Минрегионстроя Украины от 08.07.09 N277)
 866. ГОСТ 19804.5-83. Сваи забивные железобетонные. Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные цельные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 867. ГОСТ 19804.7-83. Сваи забивные железобетонные. Сваи-колонны железобетонные двухконсольные для сельскохозяйственных зданий. Конструкция и размеры (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 868. ГОСТ 19807-91. Титан и сплавы титановые деформируемые. Марки
 869. ГОСТ 1983-2001. Трансформаторы напряжения. Общие технические условия
 870. ГОСТ 19903-74. Сталь листовая горячекатаная. Сортамент
 871. ГОСТ 19904-90. Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент (Дія відновлена до 01.01.2021)
 872. ГОСТ 2.001-93. ЕСКД. Общие положения (Замінено на ДСТУ ГОСТ 2.001:2006. Єдина система конструкторської документації (ГОСТ 2.001-93, IDT))
 873. ГОСТ 20022.0-93. Защита древесины. Параметры защищенности
 874. ГОСТ 20022.1-90. (СТ СЭВ 6829-89). Защита древесины. Термины и определения
 875. ГОСТ 20022.14-84. Защита древесины. Методы определения предпропиточной влажности
 876. ГОСТ 20022.2-80*. Защита древесины. Классификация
 877. ГОСТ 20022.5-93. Защита древесины. Автоклавная пропитка маслянистыми защитными средствами
 878. ГОСТ 20022.6-93. Защита древесины. Способы пропитки
 879. ГОСТ 2.002-72*. ЕСКД. Основные положения. Требования к моделям, макетам и темплетам, применяемым при проектировании (Дія відновлена до 01.01.2020)
 880. ГОСТ 2.004-88. ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ (Дія відновлена до 01.01.2020)
 881. ГОСТ 20072-74. Сталь теплоустойчивая (діє до 01.01.2023 року)
 882. ГОСТ 20295-85. Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия (Дія відновлена на період з 14.02.2022 до 01.07.2023 відповідно до наказу ДП «УкрНДНЦ» від 10.02.2022 № 40)
 883. ГОСТ 20477-86. Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия
 884. ГОСТ 20700-75* (CT СЭВ 1066-78). Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых и анкерных соединений, пробки и хомуты с температурой среды от 0 до 650
 885. ГОСТ 20815-93 (МЭК 34-14-82). Машины электрические вращающиеся. Механическая вибрация некоторых видов машин с высотой оси вращения 56 мм и более. Измерение, оценка и допустимые значения
 886. ГОСТ 20966-75. Пластик древесный слоистый марки ДСП-Б-а. Технические условия
 887. ГОСТ 2.101-68* (СТ СЭВ 364-76). ЕСКД. Виды изделий (Дія відновлена до 01.01.2020)
 888. ГОСТ 21026-75. Сталь горячекатаная. Швеллер с отогнутой полкой для вагонеток. Сортамент (Скасовано з 01.04.2015 – Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 2 грудня 2014 р. N 1431).
 889. ГОСТ 2.102-68 (СТ СЭВ 4768-84). ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов (Дія відновлена до 01.01.2020)
 890. ГОСТ 2.103-68* (СТ СЭВ 208-75). ЕСКД. Стадии разработки (Дія відновлена до 01.01.2020)
 891. ГОСТ 2.104-2006. ЕСКД. Основные надписи (Межгосударственный. В Украине – ДСТУ ГОСТ 2.104:2006)
 892. ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам
 893. ГОСТ 2.106-96. ЕСКД. Текстовые документы
 894. ГОСТ 2.109-73. ЕСКД. Основные требования к чертежам (Дія відновлена до 01.01.2020)
 895. ГОСТ 2.111-68*. ЕСКД. Нормоконтроль (Дія відновлена до 01.01.2020)
 896. ГОСТ 21128-83. Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В
 897. ГОСТ 2.114-95. ЕСКД. Технические условия
 898. ГОСТ 2.118-73*. ЕСКД. Техническое предложение (Дія відновлена до 01.01.2020)
 899. ГОСТ 2.119-73. ЕСКД. Эскизный проект (Дія відновлена до 01.01.2020)
 900. ГОСТ 2.120-73*. ЕСКД. Технический проект (Дія відновлена до 01.01.2020)
 901. ГОСТ 21216.8-93. Сырье глинистое. Метод определения сульфат-ионов в водной вытяжке
 902. ГОСТ 21216.9-93. Сырье глинистое. Метод определения спекаемости глин
 903. ГОСТ 21216.10-93. Сырье глинистое. Метод определения минерального состава
 904. ГОСТ 21216.11-93. Сырье глинистое. Метод определения огнеупорности легкоплавких глин
 905. ГОСТ 21216.12-93. Сырье глинистое. Метод определения остатка на сите с сеткой N 0063
 906. ГОСТ 2.123-93. ЕСКД. Комплектность конструкторских документов на печатные платы при автоматизированном проектировании (Дія відновлена до 01.01.2020)
 907. ГОСТ 21284-93. Глина бентонитовая для тонкой и строительной керамики. Метод определения механической прочности на изгиб
 908. ГОСТ 21345-78. Краны конусные, шаровые и цилиндрические на условное давление Р<(индекс)у> <<=> 25 МПа (250 кгс/см<(степень)2>). Общие технические условия
 909. ГОСТ 2140-81. Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения
 910. ГОСТ 21488-97. Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия
 911. ГОСТ 2162-97. Лента изоляционная прорезиненная. Технические условия
 912. ГОСТ 21739-76*. Пироскопы керамические. Технические условия
 913. ГОСТ 21924.2-84. Плиты железобетонные с ненапрягаемой арматурой для покpытий гоpодских доpог (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 378)
 914. Трубы бесшовные горячекатаные из сплавов на основе титана по ГОСТ 21945-76 (Дія відновлена до 01.01.2022)
 915. ГОСТ 21972-76. Соединения трубопроводов резьбовые. Номинальные (условные) давления. Ряды
 916. ГОСТ 21975-76. Соединения трубопроводов резьбовые. Номенклатура корпусных деталей
 917. ГОСТ 21997-76. Лента стальная плющеная высокой прочности. Технические условия
 918. ГОСТ 22045-89. Краны мостовые электрические однобалочные опорные. Технические условия
 919. ГОСТ 22178-76. Листы из титана и титановых сплавов. Технические условия
 920. ГОСТ 22223-76. Устройства запорные для манометра. Основные параметры
 921. ГОСТ 2224-93. Коуши стальные для стальных канатов. Технические условия
 922. ГОСТ 22270-76. Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и определения
 923. ГОСТ 22309-77. Арматура трубопроводная. Электроприводы. Основные параметры
 924. ГОСТ 22411-77. Прутки из сплавов горячекатаные и кованые. Сортамент (діє до 01.01.2023 року)
 925. ГОСТ 22413-89. Арматура трубопроводная с электромагнитным приводом. Основные параметры
 926. ГОСТ 22445-88. Затворы обратные. Основные параметры
 927. ГОСТ 2246-70. Проволока стальная сварочная. Технические условия
 928. ГОСТ 22483-77 (СТ СЭВ 3466-81). Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров
 929. ГОСТ 22642-88. Арматура трубопроводная шланговая. Основные параметры
 930. ГОСТ 22643-87. Арматура из пластмасс. Основные параметры
 931. ГОСТ 22668-77. Наконечники и гильзы кабельные. Основные размеры
 932. ГОСТ 22687.0-85. Стояки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Технические условия ( Отменен – приказы Минрегионстроя Украины от 25.12.08 N 638; от 08.07.09 N277)
 933. ГОСТ 22687.1-85. Стойки конические железобетонные цетрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция и размеры (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 934. ГОСТ 22687.2-85. Стойки цилиндрические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция и размеры (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 935. ГОСТ 22687.3-85. Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция закладных изделий и подпятников (Отменен с 01.07.11- приказ Минрегионстроя Украины от 30.09.10 N 380)
 936. ГОСТ 22790-89. Сборочные единицы и детали трубопроводов на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см2). Общие технические условия
 937. ГОСТ 22826-83. Сборочные единицы и детали трубопроводов. Переходы на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см2). Конструкция и размеры
 938. ГОСТ 22845-85. Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ (с 01.01.2014 заменён на ДСТУ 7310:2013)
 939. ГОСТ 22897-86. Трубы бесшовные холоднодеформированные из сплавов на основе титана. Технические условия (Дія відновлена до 01.01.2022)
 940. ДСТУ 2293-99. Охорона працi. Термiни та визначення основних понять
 941. ГОСТ 2.301-68*. ЕСКД. Форматы(Дія відновлена до 01.01.2020)
 942. ГОСТ 2.302-68*. ЕСКД. Масштабы (Дія відновлена до 01.01.2020)
 943. ГОСТ 2.303-68*. ЕСКД. Линии (Дія відновлена до 01.01.2020)
 944. ГОСТ 23037-99. Заполнители огнеупорные. Технические условия
 945. ГОСТ 2.304-81. ЕСКД. Шрифты чертежные (Дія відновлена до 01.01.2020)
 946. ГОСТ 23055-78. Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля
 947. ГОСТ 2.305-68. ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения (Дія відновлена до 01.01.2020)
 948. ГОСТ 2.306-68. ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах (Дія відновлена до 01.01.2020)
 949. ГОСТ 2.307-68 (СТ СЭВ 1976-79, СТ СЭВ 2180-80). ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений
 950. ГОСТ 2.308-79* (CT СЭВ 368-76). ЕСКД. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей
 951. ГОСТ 2.309-73*. ЕСКД. Обозначения шероховатости поверхностей (Дія відновлена до 01.01.2020)
 952. ГОСТ 2.310-68. ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов об