Документи з питань управління якістю та забезпечення якості

Стандарти, методичні та інструктивні матеріали

 1. ДСТУ ISO 2409:2015 (ІSO 2409:2013, ІDT). Фарби та лаки. Випробування методом решітчастих надрізів
 2. ДСТУ IEC 60695-1-12:2018 (IEC 60695-1-12:2015, IDT). Випробування на пожежну небезпеку. Частина 1-12. Настанова щодо оцінювання пожежної небезпеки електротехнічних виробів. Інжиніринг з пожежної безпеки
 3. ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 7:2008 (ISO/IEC Guide 7:1994, IDT). Настанови щодо розроблення стандартів з оцінювання відповідності
 4. ДСТУ CEN ISO/TS 17892-3:2007 (CEN ІSO/TS 17892-3:2004, ІDT). Геотехнічні дослідження та випробування. Випробування грунту лабораторні. Частина 3. Визначення щільності частинок пікнометричним методом
 5. ДСТУ ISO 2768-1-2001 (ІSO 2768-1:1989, ІDT). Основні допуски. Частина 1. Допуски на лінійні та кутові розміри без спеціального позначення допусків
 6. ДСТУ ISO 4266-1:2010 (ІSO 4266-1:2002, ІDT). Нафта та рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 1. Вимірювання рівня в резервуарах під атмосферним тиском
 7. ДСТУ ISO 6506-1:2007 (ІSO 6506-1:2005, ІDT). Матеріали металеві. Визначення твердості за Брінеллем. Частина 1. Метод випробування
 8. ДСТУ ISO/IEC Guide 59:2000 Кодекс усталених правил стандартизації
 9. ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 68:2008 (ІSO/ІEC Guіde 68:2002, ІDT). Угоди щодо визнання та прийняття результатів оцінювання відповідності
 10. ДСТУ 4466-1:2008 (ISO 14520-1:2006, MOD). Системи газового пожежогасі ння. Проектування, монтування, випробування. Технічне обслуговування та безпека. Частина 1. Загальні вимоги
 11. ДСТУ 4466-8:2008 (ISO 14520-8:2006, MOD). Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 8. Вогнегасна речовина HFC 125
 12. ДСТУ 4466-9:2008 (ISO 14520-9:2006, MOD). Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 9. Вогнегасна речовина HFC 227ea
 13. ДСТУ ISO 19011:2003. Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління
 14. ДСТУ 4466-1:2005. Системи газов. пожеж. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 1. Загальні вимоги (ISO 14520-1:2000, MOD)/с 01.07.2009 заменен на ДСТУ 4466-1:2008, приказ от 03.09.2008 N318/
 15. ДСТУ 4466-8:2005. Сист. газ. пожеж. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 8. Вогнегасна речовина HCFC 125 (ISO 14520-8:2000, MOD)/с 01.07.2009 заменен на ДСТУ 4466-8:2008, приказ от 03.09.2008 N318/
 16. ДСТУ 4466-9:2005. Сист. газ. пожеж. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 9. Вогнегасна речовина HFC 227еа (ISO 14520-9:2000, MOD) /с 01.07.2009 заменен на ДСТУ 4466-9:2008, приказ от 03.09.2008 N318/
 17. ДСТУ 4578:2006. Системи пожежогасіння діоксидом вуглецю. Проектування та монтаж. Загальні вимоги (ISO 6183:1990, MOD)
 18. ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги (Замінено на ДСТУ ISO 9001:2009 – накази Держспоживстандарту від 22.06.09 N225, від 13.07.09 N250)
 19. ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008, IDT). Системи управління якістю. Вимоги (скасовано – наказ від 5.11.2015 N 148)
 20. ДСТУ ISO 9004-2001 Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності ( з 01.05.2013 замінено на ДСТУ ISO 9004:2012 – наказ від 28 листопада 2012 р. N 1355)
 21. ДСТУ Б ISO 9050:2010 (ISO 9050:2003, IDT). Будівельні матеріали. Методи випробувань скла в будівництві. Визначення світлопропускання, прямого сонячного пропускання, загального пропускання сонячної енергії, ультрафіолетового пропускання та відповідних
 22. ДСТУ ISO 9000-1-95 Стандарты по управлению качеством и обеспечению качества. Часть 1. Руководящие указания по выбору и применению
 23. ДСТУ ISO 9000-2-96 Стандарты по управлению качеством и обеспечению качества. Часть 2. Руководящие указания по применению ДСТУ ISO 9001-95, ДСТУ ISO 9002-95 И ДСТУ ISO 9003-95
 24. ДСТУ ISO 9004-2-96 Управление качеством и элементами качества. Часть 2. Указания по услугам
 25. ДСТУ ISO 9004-3-98. Управління якістю та елементи системи якості. Частина 3. Настанови щодо перероблюваних матеріалів
 26. ДСТУ ISO 5949:2009 (ІSO 5949:1983, ІDT). Сталі інструментальні та підшипникові. Мікрофотографічний метод оцінювання розподілу карбідів з використанням мікрофотографій
 27. ДСТУ ISO 6506-1:2007 (ІSO 6506-1:2005, ІDT). (Поправка N 1). Матеріали металеві. Визначення твердості за Брінеллем. Частина 1. Метод випробування
 28. Методичні рекомендації з розробки документів системи якості продукції будівельного комплексу України
 29. ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов
 30. ГОСТ ИСО 5006-1-2000. Машины землеройные. Обзорность с рабочего места оператора. Часть 1. Метод испытаний
 31. ГОСТ 5631-79. Лак БТ-577 и краска БТ-177. Технические условия
 32. ДСТУ ISO 10001:2013 (ISO 10001:2007, IDT). Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо кодексів поведінки для організацій
 33. ДСТУ ISO 10001:2019 (ISO 10001:2018, IDT). Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо кодексів поведінки для організац
 34. ДСТУ ISO 10002:2007 (ISO 10002:2004, IDT). Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо розглядання скарг в організаціях
 35. ДСТУ ISO 10002:2019 (ISO 10002:2018, IDT). Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо розглядання скарг в організаціях
 36. ДСТУ ISO 10003:2013 (ISO 10003:2007, IDT). Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо розв’язання спорів поза межами організацій
 37. ДСТУ ISO 10003:2019 (ISO 10003:2018, IDT). Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо розв’язання спорів поза межами організації
 38. ДСТУ ISO 10004:2013 (ІSO 10004:2012, ІDT). Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо моніторингу та оцінювання
 39. ДСТУ ISO 10004:2019 (ISO 10004:2018, IDT). Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо моніторингу та оцінювання
 40. ДСТУ ISO 10005:2019 (ISO 10005:2018, IDT). Управління якістю. Настанови щодо програм якості
 41. ДСТУ ISO 10006:2018 (ISO 10006:2017, IDT). Управління якістю. Настанови щодо управління якістю в проектах
 42. ДСТУ ISO 10007:2005 (ІSO 10007:2003, ІDT). Системи управління якістю. Настанови щодо управління конфігурацією
 43. ДСТУ ISO 10007:2018 (ISO 10007:2017, IDT). Управління якістю. Настанови щодо керування конфігурацією
 44. ДСТУ ISO 10012:2005 (ІSO 10012:2003, ІDT). Системи управління вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального оснащення
 45. ДСТУ ISO/TR 10013:2003 (ІSO/TR 10013:2001, ІDT). Настанови з розробляння документації системи управління якістю
 46. ДСТУ ISO 10014:2008 (ІSO 10014:2006, ІDT). Управління якістю. Настанови щодо реалізації фінансових та економічних переваг
 47. ДСТУ ISO 10015:2008 (ІSO 10015:1999, ІDT). Управління якістю. Настанови щодо навчання персоналу
 48. ДСТУ ISO/TR 10017:2005 (ІSO/TR 10017:2003, ІDT). Настанови щодо застосування статистичних методів згідно з ІSO 9001:2000
 49. ДСТУ ISO 10018:2015 (ІSO 10018:2012, ІDT). Управління якістю. Настанови щодо залучення персоналу та щодо його компетентності
 50. ДСТУ-Н ISO 10019:2007 (ISO 10019:2005, IDT). Системи управління якістю. Настанови щодо вибору консультантів та використання їхніх послуг
 51. ДСТУ EN ISO 10042:2015 (EN ISO 10042:2005, IDT; ISO 10042:2005, IDT). Зварювання. З’єднання з алюмінію та його сплавів, виконані дуговим зварюванням. Рівні якості залежно від дефектів
 52. ДСТУ EN ISO 10042:2019 (EN ISO 10042:2018, IDT; ISO 10042:2018, IDT). Зварювання. З’єднання з алюмінію та його сплавів, виконані дуговим зварюванням. Рівні якості залежно від дефектів
 53. ДСТУ ISO 10059-1:2018 (ISO 10059-1:1992, IDT). Вироби вогнетривкі фасонні щільні. Визначення межі міцності під час стискання. Частина 1. Арбітражне випробування без прокладок
 54. ДСТУ ISO 10059-2:2018 (ISO 10059-2:2003, IDT). Вироби вогнетривкі фасонні щільні. Визначення межі міцності під час стискання. Частина 2. Випробування із застосуванням прокладок
 55. ДСТУ ISO 10060:2018 (ISO 10060:1993, IDT). Вироби вогнетривкі формовані щільні. Методи випробування виробів, що містять вуглець
 56. ДСТУ Б EN ISO 10077-1:2016. Теплотехнічні властивості вікон, дверей і жалюзі. Розрахунок коефіцієнта теплопередачі. Частина 1. Загальні умови (EN ІSO 10077-1:2006 + EN ІSO 10077-1:2006/AC:2009, ІDT)
 57. ДСТУ Б EN ISO 10077-2:2016. Теплотехнічні властивості вікон, дверей і жалюзі. Розрахунок коефіцієнта теплопередачі. Частина 2. Чисельні методи розрахунку для віконних рам (EN ІSO 10077-2:2012 + EN ІSO 10077-2:2012/AC:2012, ІDT)
 58. ДСТУ ГОСТ ИСО 10124:2007 Труби сталеві напірні безшовні та зварні (окрім труб, виготовлених дуговим зварюванням під флюсом). Ультразвуковий метод контролювання розшарувань (ГОСТ ИСО 10124:2002, ІDT; ІSO 10124:1994, NEQ)
 59. ДСТУ EN ISO 10135:2018 (EN ISO 10135:2009, IDT; ISO 10135:2007, IDT). Технічні вимоги до геометричних характеристик продукції (GPS). Познаки на креслениках пресованих деталей у технічній документації на продукцію
 60. ДСТУ EN ISO 10140-1:2019 (EN ISO 10140-1:2016, IDT; ISO 10140-1:2016, IDT) Акустика. Лабораторні вимірювання звукоізоляції будівельних елементів. Частина 1. Правила застосування для певних виробів
 61. ДСТУ EN ISO 10140-2:2019 (EN ISO 10140-2:2010, IDT; ISO 10140-2:2010, IDT). Акустика. Лабораторні вимірювання звукоізоляції будівельних елементів. Частина 2. Вимірювання звукоізоляції у повітрі
 62. ДСТУ EN ISO 10140-3:2019 (EN ISO 10140-3:2010, IDT; ISO 10140-3:2010, IDT). Акустика. Лабораторні вимірювання звукоізоляції будівельних елементів. Частина 3. Вимірювання звукоізоляції від ударного шуму
 63. ДСТУ EN ISO 10140-4:2019 (EN ISO 10140-4:2010, IDT; ISO 10140-4:2010, IDT). Акустика. Лабораторні вимірювання звукоізоляції будівельних елементів. Частина 4. Вимоги та методи вимірювання
 64. ДСТУ EN ISO 10140-5:2019 (EN ISO 10140-5:2010, IDT; ISO 10140-5:2010, IDT). Акустика. Лабораторні вимірювання звукоізоляції будівельних елементів. Частина 5. Вимоги до випробувальних установок та обладнання
 65. ДСТУ ISO 10209-2:2009 (ІSO 10209-2:1993, ІDT). Документація технічна на вироби. Словник термінів. Частина 2. Методи проеціювання
 66. ДСТУ ISO 10209-1:2009 (ІSO 10209-1:1992, ІDT). Документація технічна на вироби. Словник термінів. Частина 1. Технічні кресленики. Загальні терміни та види креслеників
 67. ДСТУ EN ISO 10209:2018 (EN ISO 10209:2012, IDT; ISO 10209:2012, IDT). Технічна документація на продукцію. Словник термінів щодо технічних креслеників, визначення виробів і відповідної документації
 68. ДСТУ ISO 10211-1:2005 (ІSO 10211-1:1995, ІDT). Теплопровідні включення в будівельних конструкціях. Обчислення теплових потоків і поверхневих температур. Частина 1. Загальні методи
 69. ДСТУ ISO 10211-2:2005 (ІSO 10211-2:1995, ІDT). Теплопровідні включення в будівельних конструкціях. Обчислення теплового потоку та поверхневої температури. Частина 2. Лінійні теплопровідні включення
 70. ДСТУ-Н ISO/TR 10217:2010 (ІSO/TR 10217:1989, ІDT). Енергія сонячна. Системи підігрівання води. Настанова щодо вибирання матеріалів з урахуванням внутрішньої корозії
 71. ДСТУ EN 10222-1:2018 (EN 10222-1:2017, IDT). Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 1. Загальні вимоги до поковок вільного кування
 72. ДСТУ EN 10222-2:2018 (EN 10222-2:2017, IDT). Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 2. Феритні та мартенситні сталі з установленими властивостями для експлуатації за підвищених температур
 73. ДСТУ EN 10222-3:2018 (EN 10222-3:2017, IDT). Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 3. Сталі нікелеві з установленими властивостями для експлуатації за низьких температур
 74. ДСТУ EN 10222-4:2018 (EN 10222-4:2017, IDT). Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 4. Зварювальні дрібнозернисті сталі з високою границею плинності
 75. ДСТУ ISO 10241-1:2018 (ISO 10241-1:2011, IDT). Термінологічні статті в стандартах. Частина 1. Загальні вимоги та приклади подання
 76. ДСТУ ISO 10266-2001 (ІSO 10266:1992, ІDT). Машини землерийні. Визначення границь нахилу для роботи гідравлічних систем машин. Метод статичного випробування
 77. ДСТУ ISO 10318:2002 (ІSO 10318:1990, ІDT). Геотекстиль. Словник термінів
 78. ДСТУ ГОСТ ИСО 10332:2007 (ГОСТ ИСО 10332:2002, ІDT; ІSO 10332:1994, NEQ). Труби сталеві напірні безшовні та зварні (окрім труб, виготовлених дуговим зварюванням під флюсом). Ультразвуковий метод контролювання суцільності
 79. ДСТУ ISO 1035.1-2001 (ІSO 1035/1:1980, ІDT). Прокат сталевий гарячекатаний. Частина 1. Прокат круглий. Розміри
 80. ДСТУ ISO 1035-2:2004 (ISO 1035-2:1980, IDT). Прокат сталевий гарячекатаний. Частина 2. Прокат квадратний. Розміри
 81. ДСТУ ISO 1035-3:2004 (ISO 1035-3:1980, IDT). Прокат сталевий гарячекатаний. Частина 3. Прокат штабовий. Розміри
 82. ДСТУ ISO 1035.4-2001 (ІSO 1035/4:1982, ІDT). Прокат сталевий гарячекатаний. Частина 4. Допуски
 83. ДСТУ ISO 10375:2015 (ISO 10375:1997, IDT). Контроль неруйнівний. Ультразвуковий контроль. Визначення характеристик перетворювача й акустичного поля
 84. ДСТУ ISO 10405:2013 (ІSO 10405:2000, ІDT). Нафтова і газова промисловість. Обслуговування та використання обсадних і насосно-компресорних труб
 85. ДСТУ EN ISO 10416:2019 (EN ISO 10416:2009, IDT; ISO 10416:2008, IDT). Промисловість нафтова та газова. Промивальні рідини. Лабораторні випробування
 86. ДСТУ ISO 10417:2013 (ІSO 10417:2004, ІDT). Нафтова і газова промисловість. Системи підземних запобіжних клапанів. Проектування, встановлення, експлуатація і переоснащення
 87. ДСТУ EN ISO 10427-1:2009. Нафтова і газова промисловість. Устатковання для цементування свердловин. Частина 1. Пружинні центратори обсадних колон
 88. ДСТУ ISO 10434:2009 (ІSO 10434:2004, ІDT). Нафтова, нафтохімічна та суміжні галузі промисловості. Засуви сталеві з покришкою. Загальні технічні вимоги та методи контролювання
 89. ДСТУ ISO 10439:2013 (ІSO 10439:2002, ІDT). Нафтова, хімічна та газова промисловість. Компресори відцентрові. Загальні технічні вимоги та методи випробування
 90. ДСТУ-ЗТ ISO/TR 10488:2009 (ІSO/TR 10488:1991, ІDT). Графічні символи зі стрілками. Огляд
 91. ДСТУ ISO 10497:2008 (ІSO 10497:2004, ІDT). Випробування трубопровідної арматури. Вимоги до вогневого випробування типових конструкцій
 92. ДСТУ ГОСТ ИСО 10543:2007 (ГОСТ ИСО 10543:2002, ІDT; ІSO 10543:1994, NEQ). Труби сталеві напірні безшовні та зварні гарячетягнуті. Метод ультразвукової товщинометрії
 93. ДСТУ ISO 10578:2014 (ІSO 10578:1992, ІDT). Кресленики технічні. Допуски орієнтування та розташування. Виступне поле допуску
 94. ДСТУ ISO 10579:2014 (ІSO 10579:2010 + ІSO 10579:2010/Cor.1:2011, ІDT). Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Проставляння розмірів і допусків. Нежорсткі деталі
 95. ДСТУ EN ISO 10628-1:2018 (EN ISO 10628-1:2015, IDT; ISO 10628-1:2014, IDT). Схеми для хімічної та нафтохімічної промисловості. Частина 1. Деталізація схем
 96. ДСТУ ISO 10631:2007 (ІSO 10631:1994, ІDT). Трубопровідна арматура. Затвори дискові металеві загальної призначеності. Загальні технічні вимоги
 97. ДСТУ ISO 10642:2006 (ISO 10642:2004, IDT). Ґвинти з потайною головкою та шестигранною заглибиною «під ключ». Технічні умови
 98. ДСТУ EN ISO 10675-1:2017 (EN ISO 10675-1:2016, IDT; ISO 10675-1:2016, IDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Рівні приймання для радіографічного контролю. Частина 1. Сталь, нікель, титан та їх сплави
 99. ДСТУ EN ISO 10675-2:2018 (EN ISO 10675-2:2017, IDT; ISO 10675-2:2017, IDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Рівні приймання для радіографічного контролю. Частина 2. Алюміній та його сплави
 100. ДСТУ ISO 10684:2008. Кріпильні вироби. Покриття гарячеоцинковані. Технічні вимоги та методи випробування (ІSO 10684:2004, ІDT)
 101. ДСТУ ISO 10714:2004 (ІSO 10714:1992, ІDT). Сталь та чавун. Визначення фосфору спектрофотометричним методом з використанням фосфорованадомолібдату
 102. ДСТУ ISO 10790:2009 (ІSO 10790:1999, ІDT). Вимірювання витрати рідини в закритих трубопроводах. Настанови щодо вибирання, монтажу та застосування коріолісових витратомірів
 103. ДСТУ ISO 10816-6:2009 (ІSO 10816-6:1995, ІDT). Механічна вібрація. Оцінювання стану машин за результатами вимірювань вібрації на необертових частинах. Частина 6. Машини зворотно-поступальної дії номінальною потужністю від 100 кВт
 104. ДСТУ EN ISO 10819-2001 (EN ІSO 10819:1996, ІDT). Вібрація та удар механічні. Вібрація локальна. Метод вимірювання та оцінювання коефіцієнта передавання вібрації рукавицями на долоню руки
 105. ДСТУ EN ISO 10819:2017 (EN ISO 10819:2013, IDT; ISO 10819:2013, IDT). Вібрація та удар механічні. Вібрація локальна. Метод вимірювання та оцінки властивості рукавиць передавати вібрацію на долоню руки
 106. ДСТУ EN ISO 10863:2014 (EN ІSO 10863:2011, ІDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Застосування дифракційно-часового методу (TOFD)
 107. ДСТУ ISO 10878:2016 (ISO 10878:2013, IDT). Неруйнівний контроль. Інфрачервона термографія. Словник термінів
 108. ДСТУ ISO 10880:2018 (ISO 10880:2017, IDT). Неруйнівний контроль. Інфрачервоний термографічний контроль. Загальні принципи
 109. ДСТУ ISO 1089:2018 (ISO 1089:1980, IDT). Електроди для точкового зварювального обладнання. Розміри
 110. ДСТУ EN ISO 10893-1:2015 (EN ISO 10893-1:2011, IDT; ISO 10893-1:2011, IDT). Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 1. Автоматизований електромагнітний контроль сталевих безшовних і зварних труб (крім труб, виконаних дуговим зварюванням під флюсо
 111. ДСТУ EN ISO 10893-2:2015 (EN ISO 10893-2:2011, IDT; ISO 10893-2:2011, IDT). Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 2. Автоматизований вихрострумовий контроль сталевих безшовних і зварних труб (крім труб, виконаних дуговим зварюванням під флюсом)
 112. ДСТУ EN ISO 10893-3:2015 (EN ISO 10893-3:2011, IDT; ISO 10893-3:2011, IDT). Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 3. Автоматизований контроль методом розсіювання магнітного потоку по всій окружності безшовних і зварних труб з феромагнітної …
 113. ДСТУ EN ISO 10893-5:2014. Неруйнівний контроль сталевих труб. Магнітопорошковий контроль безшовних і зварних сталевих труб для виявлення поверхневих несуцільностей (EN ІSO 10893-5:2011, ІDT)
 114. ДСТУ EN ISO 10893-6:2015 (EN ISO 10893-6:2011, IDT; ISO 10893-6:2011, IDT). Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 6. Радіографічний контроль шва зварних сталевих труб для виявлення дефектів
 115. ДСТУ EN ISO 10893-7:2015 (EN ISO 10893-7:2011, IDT; ISO 10893-7:2011, IDT). Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 7. Цифровий радіографічний контроль шва зварних сталевих труб для виявлення дефектів
 116. ДСТУ EN ISO 10893-8:2015 (EN ISO 10893-8:2011, IDT; ISO 10893-8:2011, IDT). Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 8. Автоматизований ультразвуковий контроль сталевих безшовних і зварних труб для виявлення дефектів розшарування
 117. ДСТУ EN ISO 10893-10:2015 (EN ISO 10893-10:2011, IDT; ISO 10893-10:2011, IDT). Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 10. Автоматизований ультразвуковий контроль по всій окружності безшовних і зварних сталевих труб (крім труб, виконаних …
 118. ДСТУ EN ISO 10931:2015 (EN ISO 10931:2005, IDT; ISO 10931:2005, IDT). Системи пластмасових трубопроводів промислового застосування. Полі(вініліденфторид) (PVDF). Технічні умови на складники та системи
 119. ДСТУ ISO 10972-3:2006 (ІSO 10972-3:2003, ІDT). Вантажопідіймальні крани. Вимоги до механізмів. Частина 3. Крани баштові
 120. ДСТУ ISO 1098:2006 (ІSO 1098:1975, ІDT). Фанера облицювальна загальної призначеності. Загальні технічні вимоги
 121. ДСТУ ISO 11005:2018 (ISO 11005:2010, IDT). Технічна документація на продукцію. Застосування основних документів
 122. ДСТУ ISO 1101:2009 (ІSO 1101:2004, ІDT). Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Геометричні допуски. Допуски форми, орієнтації, розташування та биття
 123. ДСТУ EN ISO 1101:2018 (EN ISO 1101:2017, IDT; ISO 1101:2017, IDT). Технічні вимоги до геометричних характеристик продукції (GPS). Визначення геометричних допусків. Допуски форми, орієнтації, розташування та биття
 124. ДСТУ ISO 11064-4:2009 (ІSO 11064-4:2004, ІDT). Проектування центрів керування ергономічне. Частина 4. Компонування та розміри автоматизованих робочих місць
 125. ДСТУ ISO 11064-1:2009 (ISO 11064-1:2000, IDT). Проектування центрів керування ергономічне. Частина 1. Принципи проектування
 126. ДСТУ ISO 11064-6:2013 (ІSO 11064-6:2005, ІDT). Ергономічне проектування центрів керування. Частина 6. Вимоги до середовища центрів керування
 127. ДСТУ EN ISO 11091:2018 (EN ISO 11091:1999, IDT; ISO 11091:1994, IDT). Кресленики будівельні. Правила підготовки планів місцевості
 128. ДСТУ EN ISO 11148-1:2014 (EN ІSO 11148-1:2011, ІDT). Портативні неелектричні механічні інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Комплект інструментів для ненарізних машинобудувальних кріплень
 129. ДСТУ EN ISO 11148-2:2014 (EN ІSO 11148-2:2011, ІDT). Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Відрізувальні й обтискальні механізовані інструменти
 130. ДСТУ EN ISO 11148-3:2014 (EN ІSO 11148-3:2012, ІDT). Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Інструменти для свердлення та нарізування нарізі
 131. ДСТУ EN ISO 11148-4:2014 (EN ІSO 11148-4:2012, ІDT). Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 4. Необертові механізовані інструменти ударної дії
 132. ДСТУ EN ISO 11148-5:2014 (EN ІSO 11148-5:2011, ІDT). Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 5. Дрилі ударно-обертові
 133. ДСТУ EN ISO 11148-6:2014 (EN ІSO 11148-6:2012, ІDT). Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 6. Механізовані інструменти для нарізевих кріпильних деталей
 134. ДСТУ EN ISO 11148-8:2014 (EN ІSO 11148-8:2011, ІDT). Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 8. Шліфувальні та полірувальні інструменти
 135. ДСТУ EN ISO 11148-9:2014 (EN ІSO 11148-9:2011, ІDT). Портативні неелектричні механічні інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 9. Точильний інструмент
 136. ДСТУ EN ISO 11148-12:2014 (EN ІSO 11148-12:2012, ІDT). Портативні неелектричні механічні інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 12. Циркулярні, маятникові та ножовочні пилки
 137. ДСТУ EN ISO 11148-13:2019 (EN ISO 11148-13:2018, IDT; ISO 11148-13:2017, IDT). Інструменти ручні з неелектричним приводом. Вимоги безпеки. Частина 13. Інструменти для загортання шурупів
 138. ДСТУ EN ISO 11161:2014 (EN ІSO 11161:2007 + EN ІSO 11161:2007/A1:2010, ІDT). Безпека машин і механізмів. Інтегровані виробничі системи. Основні вимоги
 139. ДСТУ ISO 11200:2008 (ІSO 11200:1995, ІDT). Акустика. Шум, утворюваний машинами й устаткованням. Настанови щодо використовування базових стандартів на визначення рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках
 140. ДСТУ EN ISO 11200:2015 (EN ІSO 11200:2014, ІDT). Акустика. Шум, утворюваний машинами й устаткованням. Настанови щодо використовування базових стандартів на визначення рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках
 141. ДСТУ ISO 1120:2009. Стрічки конвеєрні. Визначення сили механічних з’єднань. Статистичний метод випробування (ІSO 1120:2002, ІDT)
 142. ДСТУ EN ISO 11201:2016 (EN ISO 11201:2010, IDT; ISO 11201:2010, IDT). Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях у практично вільному полі …
 143. ДСТУ EN ISO 11202:2014 (EN ІSO 11202:2010, ІDT). Акустика. Шум машин та обладнання. Вимірювання рівнів звукового тиску випромінювання на робочому місці та в інших контрольних точках. Орієнтовний метод вимірювання на місці установлення
 144. ДСТУ ISO 11203:2008 (ІSO 11203:1995, ІDT). Акустика. Шум, утворюваний машинами й устаткованням. Визначання рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках за рівнем звукової потужності
 145. ДСТУ EN ISO 11203:2015 (EN ІSO 11203:2009, ІDT). Акустика. Шум, утворюваний машинами й устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках за рівнем звукової потужності
 146. ДСТУ EN ISO 11204:2016 (EN ISO 11204:2010, IDT; ISO 11204:2010, IDT). Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях з урахуванням точних поправок ..
 147. ДСТУ ISO 11226:2009 (ІSO 11226:2000, ІDT). Ергономіка. Оцінювання статичних робочих поз
 148. ДСТУ ISO 11228-1:2009 (ІSO 11228-1:2003, ІDT). Ергономіка. Ручне переміщення. Частина 1. Підіймання та переношування
 149. ДСТУ ISO 11265-2001 (ІSO 11265:1994, ІDT). Якість грунту. Визначання питомої електропровідності
 150. ДСТУ ISO 1127:2013 (ІSO 1127:1992, ІDT). Труби з нержавкої сталі. Розміри, допуски і стандартна маса на одиницю довжини
 151. ДСТУ ISO 11413:2019 (ISO 11413:2019, IDT). Пластмасові труби та з’єднувальні деталі. Підготування випробних зразків з’єднань між поліетиленовою (ПЕ) трубою та терморезисторною з’єднувальною деталлю
 152. ДСТУ ISO 11414:2019 (ISO 11414:2009, IDT). Пластмасові труби та з’єднувальні деталі. Підготування випробних зразкі в з’єднань поліетиленової (ПЕ) труби/труби чи труби/з’єднувальної деталі, виконаних зварюванням встик
 153. ДСТУ EN ISO 11442:2018 (EN ISO 11442:2006, IDT; ISO 11442:2006, IDT). Технічна документація на продукцію. Управління документацією
 154. ДСТУ ISO 11503:2015 (ІSO 11503:1995, ІDT). Фарби та лаки. Визначення вологостійкості (періодична конденсація)
 155. ДСТУ EN ISO 11546-1:2014 (EN ІSO 11546-1:2009, ІDT). Акустика. Визначення звукоізоляційних характеристик оболонок. Частина 1. Вимірювання в лабораторних умовах (для декларації)
 156. ДСТУ EN ISO 11546-2:2014 (EN ІSO 11546-2:2009, ІDT). Акустика. Визначення звукоізоляційних характеристик оболонок. Частина 2. Вимірювання в умовах експлуатування (з метою прийняття і перевірки)
 157. ДСТУ ISO 11601:2019 (ISO 11601:2008, IDT). Пожежогасіння. Вогнегасники пересувні. Експлуатаційні характеристики та конструкція
 158. ДСТУ EN ISO 11611:2016 (EN ISO 11611:2015, IDT; ISO 11611:2015, IDT), Одяг захисний для використання під час зварювання та суміжних процесів
 159. ДСТУ EN ISO 11666:2014 (EN ІSO 11666:2010, ІDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Рівні приймання
 160. ДСТУ EN ISO 11666:2019 (EN ISO 11666:2018, IDT; ISO 11666:2018, IDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Рівні приймання
 161. ДСТУ Б EN ISO 1167-1:2012 (EN ISO 1167-1:2006, IDT). Труби, фітинги й вузли з термопластів для транспортування рідких і газоподібних середовищ. Визначення опору внутрішньому тиску. Частина 1. Загальний метод
 162. ДСТУ Б EN ISO 1167-2:2012 (EN ISO 1167-2:2006, IDT). Труби, фітинги й вузли з термопластів для транспортування рідких і газоподібних середовищ. Визначення опору внутрішньому тиску. Частина 2. Підготовка зразків труб для випробувань
 163. ДСТУ Б EN ISO 1167-3:2012 (EN ISO 1167-3:2006, IDT). Труби, фітинги й вузли з термопластів для транспортування рідких і газоподібних середовищ. Визначення опору внутрішньому тиску. Частина 3. Підготовка компонентів
 164. ДСТУ Б EN ISO 1167-4:2012 (EN ISO 1167-4:2007, IDT). Труби, фітинги й вузли з термопластів для транспортування рідких і газоподібних середовищ. Визначення опору внутрішньому тиску. Частина 4. Підготовка вузлів
 165. ДСТУ EN ISO 11699-2:2019 (EN ISO 11699-2:2018, IDT; ISO 11699-2:2018, IDT). Неруйнівний контроль. Рентгенографічні плівки технічної призначеності. Частина 2. Контролювання оброблення плівки у відповідності до еталонних значень
 166. ДСТУ EN ISO 11699-1:2016 (EN ISO 11699-1:2011, IDT; ISO 11699-1:2008, IDT). Неруйнівний контроль. Рентгенівські плівки для промислової радіографії. Частина 1. Класифікація плівкових систем для промислової радіографії
 167. ДСТУ EN ISO 11699-2:2016 (EN ISO 11699-2:2011, IDT; ISO 11699-2:1998, IDT). Неруйнівний контроль. Рентгенівські плівки для промислової радіографії. Частина 2. Контролювання оброблення плівки за допомогою еталонних значень
 168. ДСТУ ISO/TS 11774:2015 (ISO/TS 11774:2011, IDT). Контроль неруйнівний. Кваліфікація, обумовлена потребами практичної діяльності
 169. ДСТУ ISO 1179-1:2009. З’єднання для загального застосування та гідро- і пневмоприводів. Отвори та кінці штуцерів із наріззю згідно з ІSO 228-1 та ущільненням еластомерами чи напруженими металевими поверхнями. Частина 1. Нарізеві отвори
 170. ДСТУ ISO/IEC 11801-1:2018/Поправка N 1:2018 (ISO/IEC 11801-1:2017/Cor 1:2018, IDT). Інформаційні технології. Кабельні системи загальної призначеності для приміщень користувачів. Частина 1. Загальні вимоги
 171. ДСТУ ISO/IEC 11801-2:2018/Поправка N 1:2018 (ISO/IEC 11801-2:2017/Cor 1:2018, IDT). Інформаційні технології. Кабельні системи загальної призначеності для приміщень користувачів. Частина 2. Офісні приміщення
 172. ДСТУ ISO/IEC 11801-3:2018/Поправка N 1:2018 (ISO/IEC 11801-3:2017/Cor 1:2018, IDT). Інформаційні технології. Кабельні системи загальної призначеності для приміщень користувачів. Частина 3. Виробничі приміщення
 173. ДСТУ ISO/IEC 11801-4:2018/ Поправка N 1:2018 (ISO/IEC 11801-4:2017/Cor 1:2018, IDT). Інформаційні технології. Кабельні системи загальної призначеності для приміщень користувачів. Частина 4. Будинки з одним користувачем
 174. ДСТУ ISO/IEC 11801-5:2018/Поправка N 1:2018 (ISO/IEC 11801-5:2017/Cor 1:2018, IDT). Інформаційні технології. Кабельні системи загальної призначеності для приміщень користувачів. Частина 5. Центри оброблення даних
 175. ДСТУ ISO/IEC 11801-6:2018/Поправка N 1:2018 (ISO/IEC 11801-6:2017/Cor 1:2018, IDT). Інформаційні технології. Кабельні системи загальної призначеності для приміщень користувачів. Частина 6. Розподілені інженерні мережі будинків
 176. ДСТУ ISO/IEC 11801-1:2018 (ISO/IEC 11801-1:2017, IDT). Інформаційні технології. Кабельні системи загальної призначеності для приміщень користувачів. Частина 1. Загальні вимоги (див. Поправку)
 177. ДСТУ ISO/IEC 11801-2:2018 (ISO/IEC 11801-2:2017, IDT). Інформаційні технології. Кабельні системи загальної призначеності для приміщень користувачів. Частина 2. Офісні приміщення (див. Поправку)
 178. ДСТУ ISO/IEC 11801-3:2018 (ISO/IEC 11801-3:2017, IDT). Інформаційні технології. Кабельні системи загальної призначеності для приміщень користувачів. Частина 3. Виробничі приміщення (див. Поправку)
 179. ДСТУ ISO/IEC 11801-4:2018 (ISO/IEC 11801-4:2017, IDT). Інформаційні технології. Кабельні системи загальної призначеності для приміщень користувачів. Частина 4. Будинки з одним користувачем (див. Поправу)
 180. ДСТУ ISO/IEC 11801-5:2018 (ISO/IEC 11801-5:2017, IDT). Інформаційні технології. Кабельні системи загальної призначеності для приміщень користувачів. Частина 5. Центри оброблення даних (див. Поправку)
 181. ДСТУ ISO/IEC 11801-6:2018 (ISO/IEC 11801-6:2017, IDT). Інформаційні технології. Кабельні системи загальної призначеності для приміщень користувачів. Частина 6. Розподілені інженерні мережі будинків (див. Поправку)
 182. ДСТУ EN ISO 1182:2016 (EN ISO 1182:2010, IDT). Випробування виробів щодо реакції на вогонь. Випробування на негорючість
 183. ДСТУ EN ISO 11855-1:2017 (EN ISO 11855-1:2015, IDT; ISO 11855-1:2012, IDT). Проектування будівель. Проектування, визначення габаритних розмірів, монтування та регулювання вбудованих систем опалення та охолодження. Частина 1. Визначення, умовні познак
 184. ДСТУ EN ISO 11855-2:2017 (EN ISO 11855-2:2015, IDT; ISO 11855-2:2012, MOD). Проектування будівель. Проектування, визначення габаритних розмірів, монтування та регулювання вбудованих систем опалення та охолодження. Частина 2. Визначення проектної п…
 185. ДСТУ EN ISO 11855-4:2017 (EN ISO 11855-4:2015, IDT; ISO 11855-4:2012, IDT). Проектування будівель. Проектування, визначення габаритних розмірів, монтування та регулювання вбудованих систем опалення та охолодження. Частина 4. Визначення габаритних …
 186. ДСТУ CEN/TS 1187:2016 (CEN/TS 1187:2012, IDT). Методи випробувань покрівель зовнішнім вогневим впливом
 187. ДСТУ ISO 11890-1:2019 (ISO 11890-1:2007, IDT). Фарби та лаки. Визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС). Частина 1. Різницевий метод
 188. ДСТУ ISO 11890-1:2015 (ІSO 11890-1:2007, ІDT). Фарби та лаки. Визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС). Частина 1. Різницевий метод
 189. ДСТУ ISO 11890-2:2015 (ІSO 11890-2:2013, ІDT). Фарби та лаки. Визначення летких органічних сполук (ЛОС). Частина 2. Метод газової хроматографії
 190. ДСТУ ISO 11890-2:2019 (ІSO 11890-2:2013, ІDT). Фарби та лаки. Визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС). Частина 2. Метод газової хроматографії
 191. ДСТУ ISO 11971:2016 (ISO 11971:2008, IDT). Сталеве і чавунне литво. Візуальне контролювання якості поверхні
 192. ДСТУ ISO 11998:2015 (ІSO 11998:2006, ІDT). Фарби та лаки. Визначення стійкості до вологого стирання та здатності до очищення покриттів
 193. ДСТУ EN ISO 12006-2:2020 (EN ISO 12006-2:2020, IDT; ISO 12006-2:2015, IDT). Зведення будівель. Організація інформації про будівлі та споруди. Частина 2. Структура класифікації
 194. ДСТУ EN ISO 12006-3:2020 (EN ISO 12006-3:2016, IDT; ISO 12006-3:2007, IDT). Зведення будівель. Структура інформації про об’єкти будівництва. Частина 3. Структура об’єктно-орієнтованої інформації
 195. ДСТУ ISO 1207:2009 (ІSO 1207:1992, ІDT). Гвинти з циліндричною головкою та прямим шліцом. Клас точності А. Технічні вимоги
 196. ДСТУ ISO 12085-2001 (ІSO 12085:1996, ІDT). Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Параметри структурних елементів
 197. ДСТУ ISO 12151-2:2012. З’єднання для об’ємних гідроприводів і загального користування. Частина 2. З’єднувачі рукавів з конічними під кутом 24<град> сполучувальними кінцями та ущільнювальними кільцями згідно з ІSO 8434-1 та ІSO 8434-4
 198. ДСТУ ISO 12151-4:2012 (ІSO 12151-4:2007, ІDT). З’єднання для об’ємних гідроприводів і загального користування. Частина 4. З’єднувачі рукавів з кінцями штуцерів з метричною наріззю згідно з ІSO 6149. Технічні вимоги
 199. ДСТУ ISO 12151-5:2012 (ІSO 12151-5:2007, ІDT). З’єднання для об’ємних гідроприводів і загального користування. Частина 5. З’єднувачі рукавів з кінцями розвальцьованими під кутом 37<град> згідно з ІSO 8434-2
 200. ДСТУ EN ISO 12153:2015 (EN ISO 12153:2012, IDT; ISO 12153:2012, IDT). Зварювальні матеріали. Дроти порошкові для дугового зварювання нікелю та його сплавів у захисному газі чи без захисного газу. Класифікація
 201. ДСТУ ISO 12176-1:2019 (ISO 12176-1:2017, IDT). Пластмасові труби та з’єднувальні деталі. Устатковання для зварювання поліетиленових систем. Частина 1. Зварювання встик
 202. ДСТУ ISO 12176-2:2019 (ISO 12176-2:2008, IDT). Труби та з’єднувальні деталі пластмасові. Устатковання для зварювання поліетиленових систем. Частина 2. Терморезисторне зварювання
 203. ДСТУ ISO 12176-3:2019 (ISO 12176-3:2011, IDT). Пластмасові труби та з’єднувальні деталі. Устатковання для зварювання поліетиленових систем. Частина 3. Вимоги до кваліфікації зварника пластмас
 204. ДСТУ ISO 12176-4:2019 (ISO 12176-4:2003, IDT). Пластмасові труби та з’єднувальні деталі. Устатковання для зварювання поліетиленових систем. Частина 4. Кодування простежуваності
 205. ДСТУ ISO 1219-1:2018 (ISO 1219-1:2012, IDT). Приводи гідравлічні і пневматичні та їхні елементи. Графічні умовні познаки та принципові схеми. Частина 1. Графічні умовні познаки для звичайних застосувань та застосовні для оброблення даних (див. зміни)
 206. ДСТУ ISO 1219-1:2018/Зміна N 1:2018 (ISO 1219-1:2012/Amd 1:2016, IDT). Приводи гідравлічні і пневматичні та їхні елементи. Графічні умовні познаки та принципові схеми. Частина 1. Графічні умовні познаки для звичайних застосувань та застосовні для …
 207. ДСТУ ISO 1219-2:2018 (ISO 1219-2:2012, IDT). Приводи гідравлічні і пневматичні та їхні елементи. Графічні умовні познаки та принципові схеми. Частина 2. Принципові схеми
 208. ДСТУ EN ISO 12460-5:2018 (EN ISO 12460-5:2015, IDT; ISO 12460-5:2015, IDT). Плити деревні. Визначення вмісту формальдегіду. Частина 5. Метод екстрагування (перфораторний метод)
 209. ДСТУ ISO 12478-1:2007 (ІSO 12478-1:1997, ІDT). Крани вантажопідіймальні. Настанови щодо технічного обслуговування. Чaстина 1. Загальні положення
 210. ДСТУ ISO 12480-1:2009 (ІSO 12480-1:1997, ІDT). Крани вантажопідіймальні. Безпечне використання. Частина 1. Загальні положення
 211. ДСТУ ISO 12499:2004 (ІSO 12499:1999, ІDT). Вентилятори промислові. Механічна безпечність вентиляторів. Огорожа
 212. ДСТУ ISO 1265:2014 (ІSO 1265:2007, ІDT). Пластмаси. Полівінілхлоридні смоли. Метод визначання кількості домішок та сторонніх частинок
 213. ДСТУ ISO 12678-2:2018 (ISO 12678-2:1996, IDT). Вироби вогнетривкі. Вимірювання розмірів та зовнішніх дефектів вогнетривкої цегли. Частина 2. Кутові та крайкові дефекти й інші дефекти поверхні
 214. ДСТУ EN ISO 12706:2016 (EN ISO 12706:2009, IDT; ISO 12706:2009, IDT). Неруйнівний контроль. Капілярний контроль
 215. ДСТУ EN ISO 12707:2017 (EN ISO 12707:2016, IDT; ISO 12707:2016, IDT). Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Словник термінів
 216. ДСТУ ISO 12710:2017 (ISO 12710:2002, IDT). Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Оцінка електронних характеристик ультразвукових дефектоскопів
 217. ДСТУ EN ISO 12718:2016 (EN ISO 12718:2008, IDT; ISO 12718:2008, IDT). Неруйнівний контроль. Контроль вихрострумовий. Словник термінів
 218. ДСТУ EN ISO 12759:2019 (EN ISO 12759:2015, IDT; ISO 12759:2010, including Amd 1:2013, IDT). Вентилятори. Класифікація вентиляторів за ефективністю
 219. ДСТУ ISO 128-1:2005(ІSO 128-1:2003, ІDT). Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 1. Передмова та покажчик понять стандартів ІSO серії 128
 220. ДСТУ ISO 128-20:2003. Кресленики технічні. Загальні принципи подавання. Частина 20. Основні положення про лінії (ІSO 128-20:1996, ІDT)
 221. ДСТУ ISO 128-21:2005 (ІSO 128-21:1997, ІDT). Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 21. Лінії, виконані автоматизованим проектуванням
 222. ДСТУ ISO 128-22:2005 (ІSO 128-22:1999, ІDT). Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 22. Основні положення та правила застосування ліній-виносок і полиць ліній-виносок
 223. ДСТУ ISO 128-23:2005 (ISO 128-23:1999, IDT). Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 23. Лінії на будівельних креслениках
 224. ДСТУ ISO 128-24:2005 (ІSO 128-24:1999, ІDT). Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 24. Лінії на машинобудівних креслениках
 225. ДСТУ ISO 128-24:2018 (ISO 128-24:2014, IDT). Кресленики технічні. Загальні принципи подання. Частина 24. Лінії на машинобудівних креслениках
 226. ДСТУ ISO 128-30:2005 (ІSO 128-30:2001, ІDT). Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 30. Основні положення про види
 227. ДСТУ ISO 128-34:2005 (ІSO 128-34:2001, ІDT). Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 34. Види на машинобудівних креслениках
 228. ДСТУ ISO 128-40:2005 (ІSO 128-40:2001, ІDT). Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 40. Основні положення про розрізи та перерізи
 229. ДСТУ ISO 128-43:2018 (ISO 128-43:2015, IDT). Технічна документація на продукцію (ТРD). Загальні принципи подання. Частина 43. Метод проекціювання на будівельних кресленнях
 230. ДСТУ ISO 128-44:2005 (ІSO 128-44:2001, ІDT). Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 44. Розміри та перерізи на машинобудівних креслениках
 231. ДСТУ ISO 128-50:2005 (ІSO 128-50:2001, ІDT). Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 50. Основні положення про зображення розрізів і перерізів
 232. ДСТУ ISO/TS 128-71:2018 (ISO/TS 128-71:2010, IDT). Технічна документація на продукцію (TPD). Загальні принципи подання. Частина 71. Спрощене подання машинобудівельних креслеників
 233. ДСТУ ISO 129-1:2007 (ІSO 129-1:2004, ІDT). Кресленики технічні. Проставлення розмірів і допусків. Частина 1. Загальні принципи
 234. ДСТУ ISO/TS 12911:2020 (ISO/TS 12911:2012, IDT). Загальні принципи розроблення стандартів будівельного інформаційного моделювання (БІM)
 235. ДСТУ ISO 12944-1:2019 (ISO 12944-1:2017, IDT). Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 1. Загальний вступ
 236. ДСТУ ISO 12944-2:2019 (ISO 12944-2:2017, IDT). Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 2. Класифікація середовищ
 237. ДСТУ ISO 12944-3:2019 (ISO 12944-3:2017, IDT). Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 3. Критерії проектування
 238. ДСТУ ISO 12944-4:2019 (ISO 12944-4:2017, IDT). Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 4. Типи поверхні та її готування
 239. ДСТУ ISO 12944-5:2019 (ISO 12944-5:2018, IDT). Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 5. Захисні лакофарбові системи
 240. ДСТУ ISO 12944-6:2019 (ISO 12944-6:2018, IDT). Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 6. Лабораторні методи випробувань
 241. ДСТУ ISO 12944-7:2019 (ISO 12944-7:2017, IDT). Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 7. Виконання та контролювання фарбувальних робіт
 242. ДСТУ ISO 12944-8:2019 (ISO 12944-8:2017, IDT). Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 8. Розроблення специфікацій для нових робіт та технічного обслуговування
 243. ДСТУ ISO 12944-9:2019 (ISO 12944-9:2018, IDT). Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 9. Захисні лакофарбові системи та лабораторні методи випробувань для офшорних і подібних конструкцій
 244. ДСТУ ISO 12944-4:2015 (ІSO 12944-4:1998, ІDT). Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 4. Типи поверхні та підготовка поверхні
 245. ДСТУ ISO 12944-7:2015 (ІSO 12944-7:1998, ІDT). Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 7. Виконання та контроль фарбувальних робіт
 246. ДСТУ ISO 12944-5:2015 (ІSO 12944-5:2007, ІDT). Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 5. Захисні лакофарбові системи
 247. ДСТУ ISO 12957-1:2007 (ІSO 12957-1:2005, ІDT). Геосинтетики. Метод визначання характеристик тертя. Частина 1. Випробування спрямованим зсувом
 248. ДСТУ EN ISO 1302:2018 (EN ISO 1302:2002, IDT; ISO 1302:2002, IDT). Технічні вимоги до геометричних характеристик продукції (GPS). Познака зовнішньої текстури в технічній документації на продукцію
 249. ДСТУ ISO 13056:2018 (ISO 13056:2011, IDT). Системи пластмасових трубопроводів. Системи гарячої та холодної води. Метод випробування на герметичність під дією вакууму
 250. ДСТУ ISO 1307:2009 (ІSO 1307:2006, ІDT). Рукави гумові та пластмасові. Розміри рукавів, мінімальні та максимальні діаметри і допуски на мірні довжини рукавів
 251. ДСТУ CEN ISO/TR 13115:2016 (CEN ISO/TR 13115:2011, IDT; ISO/TR 13115:2011, IDT). Неруйнівний контроль. Методи абсолютного калібрування перетворювачів акустичної емісії способом взаємності
 252. ДСТУ ISO 13202:2006 (ІSO 13202:2003, ІDT). Крани вантажопідіймальні. Вимірювання параметрів швидкості та часу
 253. ДСТУ ISO 13256-1:2004 (ІSO 13256-1:1998, ІDT). Теплові насоси з водяним джерелом. Випробування та оцінювання номінальних характеристик. Частина 1. Водоповітряні і розсолоповітряні теплові насоси
 254. ДСТУ ISO/IEC 13273-1:2017 (ISO/IEC 13273-1:2015, IDT). Енергоефективність і поновлювані джерела енергії. Загальна міжнародна термінологія. Частина 1. Енергоефективність
 255. ДСТУ ISO/IEC 13273-2:2017 (ISO/IEC 13273-2:2015, IDT). Енергоефективність і поновлювані джерела енергії. Загальна міжнародна термінологія. Частина 2. Поновлювані джерела енергії
 256. ДСТУ ISO 13348:2019 (ISO 13348:2007, IDT). Вентилятори промислові. Допуски, методи конверсії та представлення технічних даних
 257. ДСТУ ISO 13351-97. Промислові вентилятори. Розміри
 258. ДСТУ ISO 13355:2006 (ІSO 13355:2001, ІDT). Паковання. Тара транспортна укoмплектована, завантажена та вантажні одиниці. Випробування на вертикальну випадкову вібрацію
 259. ДСТУ EN ISO 13426-2:2008 (EN ІSO 13426-2:2005, ІDT). Геотекстиль і віднесені до геотекстилю вироби. Міцність внутрішніх конструкційних з’єднань. Частина 2. Геокомпозити
 260. ДСТУ ISO 13438:2009 (ІSO 13438:2004, ІDT). Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод відбракувального випробування для визначення тривкості до окислювання
 261. ДСТУ ISO 13443:2015 (ІSO 13443:1996, ІDT). Природний газ. Стандартні умови
 262. ДСТУ ISO 13500:2017 (ISO 13500:2008; Cor.1:2009; Amd.1:2010, IDT). Нафтова та газова промисловість. Матеріали для промивальних рідин. Технічні вимоги та випробування
 263. ДСТУ EN 13547:2015 (EN 13547:2013, IDT). Промислові клапани. Клапани кульові з мідних сплавів
 264. ДСТУ EN ISO 13567-1:2018 (EN ISO 13567-1:2017, IDT; ISO 13567-1:2017, IDT). Технічна документація на продукцію. Улаштування та найменування рівнів для САПР. Частина 1. Огляд та принципи
 265. ДСТУ EN ISO 13567-2:2018 (EN ISO 13567-2:2017, IDT; ISO 13567-2:2017, IDT). Технічна документація на продукцію. Улаштування та найменування рівнів для САПР. Частина 2. Поняття, формат та коди, використовувані в будівельній документації
 266. ДСТУ ISO/TR 13571-2:2018 (ISO/TR 13571-2:2016, IDT). Небезпечні чинники пожежі. Частина 2. Методологія та приклади оцінювання дієздатності
 267. ДСТУ ISO 13571:2012 (ІSO 13571:2007, ІDT). Небезпечні для життя чинники пожежі. Настанови щодо оцінювання часу, необхідного для евакуації, за даними про пожежі
 268. ДСТУ EN ISO 13585:2016 (EN ISO 13585:2012, IDT; ISO 13585:2012, IDT). Паяння. Кваліфікаційні випробування паяльщиків і операторів
 269. ДСТУ EN ISO 13588:2014(EN ІSO 13588:2012, ІDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Застосування автоматизованого методу фазованих решіток
 270. ДСТУ EN ISO 13588:2019 (EN ISO 13588:2019, IDT; ISO 13588:2019, IDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Застосування автоматизованого методу фазованих решіток
 271. ДСТУ ISO 13600-2001 (ІSO 13600:1997, ІDT). Системи енергетичні технічні. Основні положення
 272. ДСТУ ISO 13628-3:2012 (ISO 13628-3:2000. IDT). Нафтова та газова промисловість. Проектування й експлуатування систем підводного видобування. Частина 3. Системи прохідних викидних трубопроводів (ПВТ)
 273. ДСТУ EN ISO 13703:2010 (EN ІSO 13703:2000, ІDT). Нафтова і газова промисловість. Проектування і встановлення трубопровідних систем на морських експлуатаційних платформах. Загальні вимоги
 274. ДСТУ ISO 13707:2010 (ІSO 13707:2000, ІDT). Нафтова та газова промисловість. Компресори поршневі. Загальні технічні вимоги та методи випробування
 275. ДСТУ ISO 13709:2013 (ІSO 13709:2009, ІDT). Нафтова, газова та хімічна промисловість. Насоси відцентрові. Загальні технічні вимоги та методи випробовування
 276. ДСТУ ISO 13715:2018 (ISO 13715:2017, IDT). Технічна документація на продукцію. Крайки довільної форми. Познаки та визначення розмірів
 277. ДСТУ ISO 13753:2004 (ІSO 13753:1998, ІDT). Вібрація та удар механічні. Вібрація локальна. Методика вимірювання коефіцієнта віброізоляції пружних матеріалів під час навантаження системою ‘кисть-рука’
 278. ДСТУ EN ISO 13753:2015. Вібрація та удар механічні. Вібрація локальна. Методика вимірювання коефіцієнта віброізоляції пружних матеріалів у разі їх навантаження системою ‘кисть-рука’ (EN ІSO 13753:2008, ІDT)
 279. ДСТУ ISO 13847:2018 (ISO 13847:2013, IDT). Нафтова та газова промисловість. Трубопровідні транспортні системи. Зварювання трубопроводів
 280. ДСТУ EN ISO 13916:2015 (EN ISO 13916:1996, IDT; ISO 13916:1996, IDT). Зварювання. Настанова щодо вимірювання температури попереднього нагрівання, температури металу між проходами зварювання та температури підтримуваного попереднього нагрівання
 281. ДСТУ EN ISO 13919-2:2015 (EN ISO 13919-2:2001, ISO 13919-2:2001, IDT). Зварювання. З’єднання, виконані електронно-променевим та лазерним зварюванням. Настанова щодо оцінювання рівня якості залежно від дефектів. Частина 2. Алюміній та його сплави
 282. ДСТУ EN ISO 13920:2015 (EN ISO 13920:1996, IDT; ISO 13920:1996, IDT). Зварювання. Загальні допуски для зварних конструкцій. Розміри лінійні та кутові. Форма та положення
 283. ДСТУ ISO 13950:2019 (ISO 13950:2007, IDT). Пластмасові труби та з’єднувальні деталі. Системи автоматичного розпізнавання терморезисторних з’єднань (див. Поправку N 1)
 284. ДСТУ ISO 13950:2019 (ISO 13950:2007, IDT)/ Поправка N 1:2019 (ISO 13950:2007/Cor 1:2008, IDT). Пластмасові труби та з’єднувальні деталі. Системи автоматичного розпізнавання терморезисторних з’єднань
 285. ДСТУ ISO 13951:2019 (ISO 13951:2015, IDT). Системи пластмасових трубопроводів. Випробування на опір пластмасової труби/труби чи труби/з’єднувальної деталі до розтягувального навантаження
 286. ДСТУ ISO 13954:2018 (ISO 13954:1997, IDT). Труби та з’єднувальні деталі пластмасові. Випробування на відривання з’єднання, отриманого терморезисторним зварюванням поліетиленових (ПЕ) труб, номінальним зовнішнім діаметром, що більше або дорівнює 90 мм
 287. ДСТУ ISO 13956:2019 (ISO 13956:2010, IDT). Пластмасові труби та з’єднувальні деталі. Випробування на руйнування терморезисторного сідельного з’єднання з поліетилену (ПЕ). Визначення пластичності зварного з’єднання випробуванням на відривання
 288. ДСТУ EN ISO 13982-1:2009 (EN ISO 13982-1:2004, IDT). Одяг захисний від твердих частинок. Частина 1. Експлуатаційні вимоги до протихімічного одягу для захисту від аерозолю (одяг типу 5)
 289. ДСТУ ISO 13997-2001 (ІSO 13997:1999, ІDT). Одяг захисний. Механічні властивості. Визначання опору різанню гострими предметами
 290. ДСТУ ISO 14001:2015 (ІSO 14001:2015, ІDT). Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування
 291. ДСТУ ISO 14004:2016 (ISO 14004:2016, IDT). Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо запроваджування
 292. ДСТУ ISO 14005:2015 (ІSO 14005:2010, ІDT). Системи екологічного управління. Настанови щодо поетапного запровадження системи екологічного управління, використовуючи оцінювання екологічних характеристик
 293. ДСТУ ISO 1402:2009 (ІSO 1402:1994, ІDT). Рукави гумові й пластмасові та рукави укомплектовані. Методи гідростатичного випробовування
 294. ДСТУ ISO 14031:2016 (ISO 14031:2013, IDT). Екологічне управління. Оцінювання екологічної дієвості. Настанови
 295. ДСТУ ISO/TS 14033:2016 (ISO/TS 14033:2012, IDT). Екологічне управління. Кількісна екологічна інформація. Настанови та приклади
 296. ДСТУ ISO 14040:2013 (ІSO 14040:2006, ІDT). Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура
 297. ДСТУ ISO 14050:2016 (ISO 14050:2009, IDT). Екологічне управління. Словник термінів
 298. ДСТУ ISO 14051:2015 (ISO 14051:2011, IDT). Экологическое управление. Учет расходов, связанных с материальными потоками. Общие принципы и структура
 299. ДСТУ ISO/TR 14062:2006 (ІSO/TR 14062:2002, ІDT). Екологічне управління. Враховування екологічних аспектів у проектуванні та розроблянні продукції
 300. ДСТУ ISO 14084-1:2018 (ISO 14084-1:2015, IDT). Схеми технологічних процесів для електростанцій. Частина 1. Технічні умови для схем
 301. ДСТУ ISO 14084-2:2018 (ISO 14084-2:2015, IDT). Схеми технологічних процесів для електростанцій. Частина 2. Графічні умовні познаки
 302. ДСТУ EN ISO 14116:2016 (EN ISO 14116:2015, IDT; ISO 14116:2015, IDT). Одяг захисний. Захист від полум’я. Матеріали, пакети матеріалів та одяг, що обмежують поширення полум’я
 303. ДСТУ EN ISO 14119:2014 (EN ІSO 14119:2013, ІDT). Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибору
 304. ДСТУ EN ISO 14119:2017 (EN ISO 14119:2013, IDT; ISO 14119:2013, IDT). Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з`єднані з огорожами. Принципи проектування та вибору
 305. ДСТУ EN ISO 14120:2017 (EN ISO 14120:2015, IDT; ISO 14120:2015, IDT). Безпечність машин. Захисні огорожі. Загальні вимоги до проектування та будівництва стаціонарних і знімних захисних огорож
 306. ДСТУ EN ISO 14122-2:2015 (EN ІSO 14122-2:2001, ІDT) . Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 2. Платформи робочі й проходи
 307. ДСТУ EN ISO 14122-3:2016 (EN ISO 14122-3:2016, IDT; ISO 14122-3:2016, IDT). Безпечність машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, драбини та поручні
 308. ДСТУ EN ISO 14122-4:2015 (EN ІSO 14122-4:2004, ІDT). Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 4. Драбини зафіксовані
 309. ДСТУ EN ISO 14122-1:2016 (EN ISO 14122-1:2016, IDT; ISO 14122-1:2016, IDT). Безпечність машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 1. Вибір основних засобів і загальних вимог доступу
 310. ДСТУ EN ISO 14122-2:2016 (EN ISO 14122-2:2016, IDT; ISO 14122-2:2016, IDT). Безпечність машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 2. Робочі платформи та проходи
 311. ДСТУ EN ISO 14122-3:2015 (EN ІSO 14122-3:2001, ІDT). Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, драбини зі східцями й перила
 312. ДСТУ EN ISO 14122-4:2016 (EN ISO 14122-4:2016, IDT; ISO 14122-4:2016, IDT). Безпечність машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 4. Стаціонарні сходи
 313. ДСТУ ISO 14171:2008 (ISO 14171:2002, ІDТ). Матеріали зварювальні. Зварювальні дроти і комбінації дріт-флюс для дугового зварювання нелегованих і дрібнозернистих сталей. Класифікація
 314. ДСТУ EN ISO 14171:2015 (EN ISO 14171:2010, IDT; ISO 14171:2010, IDT). Зварювальні матеріали. Дроти електродні суцільні й порошкові та комбінації дріт електродний/флюс для дугового зварювання під флюсом нелегованих та дрібнозернистих сталей.
 315. ДСТУ EN ISO 14174:2015 (EN ISO 14174:2012, IDT; ISO 14174:2012, IDT). Зварювальні матеріали. Флюси для дугового зварювання під флюсом. Класифікація
 316. ДСТУ ISO/TS 14253-2:2006. Вимоги до геометричних розмірів виробів. Перевірка вимірюванням робочих зразків та засобів вимірювальної техніки. Частина 2. Рекомендації з оцінювання невизначеності вимірів геометричних розмірів виробів, калібрування …
 317. ДСТУ ISO 14310:2013 (ІSO 14310:2008, ІDT). Нафтова і газова промисловість. Свердловинне устатковання. Пакери та пакер-пробки
 318. ДСТУ ISO 14313:2010 (ІSO 14313:2007 + ІSO 14313:2007/Cor 1:2009, ІDT). Нафтова і газова промисловість. Трубопровідні транспортні системи. Арматура трубопровідна. Загальні технічні вимоги та методи контролювання
 319. ДСТУ EN ISO 14341:2014 (EN ІSO 14341:2011, ІDT). Матеріали зварювальні. Електродні дроти та наплавлений метал у захисному газі плавким електродом нелегованих і дрібнозернистих сталей. Класифікація
 320. ДСТУ EN ISO 14343:2015 (EN ISO 14343:2009, IDT; ISO 14343:2009, IDT). Зварюванні матеріали. Дроти та стрічки електродні, дроти та прутки для дугового зварювання нержавких і жароміцних сталей. Класифікація
 321. ДСТУ EN ISO 14343:2019 (EN ISO 14343:2017, IDT; ISO 14343:2017, IDT). Зварювальні матеріали. Дроти та стрічки електродні, дроти та прутки для дугового зварювання нержавких і жароміцних сталей. Класифікація
 322. ДСТУ EN ISO 14344:2019 (EN ISO 14344:2010, IDT; ISO 14344:2010, IDT). Зварювальні матеріали. Постачання зварювальних матеріалів та флюсів
 323. ДСТУ EN ISO 14555:2014 (EN ІSO 14555:2014, ІDT). Зварювання. Дугове приварювання шпильок з металевих матеріалів
 324. ДСТУ EN ISO 14555:2019 (EN ISO 14555:2017, IDT; ISO 14555:2017, IDT). Зварювання. Дугове приварювання шпильок з металевих матеріалів
 325. ДСТУ ISO 14617-1:2018 (ISO 14617-1:2005, IDT). Графічні умовні познаки для схем. Частина 1. Загальні відомості та індекси
 326. ДСТУ ISO 14617-2:2018 (ISO 14617-2:2002, IDT). Графічні умовні познаки для схем. Частина 2. Умовні познаки загальної призначеності
 327. ДСТУ ISO 14617-3:2018 (ISO 14617-3:2002, IDT). Графічні умовні познаки для схем. Частина 3. З’єднання та пов’язані з ними пристрої
 328. ДСТУ ISO 14617-4:2018 (ISO 14617-4:2002, IDT). Графічні умовні познаки для схем. Частина 4. Приводи та пов’язані з ними пристрої
 329. ДСТУ ISO 14617-5:2018 (ISO 14617-5:2002, IDT). Графічні умовні познаки для схем. Частина 5. Вимірювальні прилади та пристрої керування
 330. ДСТУ ISO 14617-6:2018 (ISO 14617-6:2002, IDT). Графічні умовні познаки для схем. Частина 6. Функції вимірювання та керування
 331. ДСТУ ISO 14617-8:2018 (ISO 14617-8:2002, IDT). Графічні умовні познаки для схем. Частина 8. Клапани та амортизатори
 332. ДСТУ ISO 14617-9:2018 (ISO 14617-9:2002, IDT). Графічні умовні познаки для схем. Частина 9. Насоси, компресори та вентилятори
 333. ДСТУ ISO 14617-10:2018 (ISO 14617-10:2002, IDT). Графічні умовні познаки для схем. Частина 10. Гідро- та пневмоперетворювачі
 334. ДСТУ ISO 14617-11:2018 (ISO 14617-11:2002, IDT). Графічні умовні познаки для схем. Частина 11. Пристрої для передавання тепла і теплові машини
 335. ДСТУ ISO 14617-12:2018 (ISO 14617-12:2002, IDT). Графічні умовні познаки для схем. Частина 12. Пристрої для відділення, очищення та змішуванн
 336. ДСТУ ISO 14617-13:2018 (ISO 14617-13:2004, IDT). Графічні умовні познаки для схем. Частина 13. Пристрої для оброблення матеріалів
 337. ДСТУ ISO 14617-14:2018 (ISO 14617-14:2004, IDT). Графічні умовні познаки для схем. Частина 14. Пристрої для транспортування та навантаження-розвантаження вантажів
 338. ДСТУ ISO 14617-15:2018 (ISO 14617-15:2002, IDT). Графічні умовні познаки для схем. Частина 15. Монтажні схеми та карти мережі
 339. ДСТУ ISO 1463:2008 (ІSO 1463:2003, ІDT). Покриви металеві та оксидні. Вимірювання товщини покриву. Мікроскопічний метод
 340. ДСТУ ISO 1463:2015 (ISO 1463:2003, IDT). Покриття металеві та оксидні. Вимірювання товщини покриття. Метод із використанням мікроскопа
 341. ДСТУ ISO 14644-1:2009 (ІSO 14644-1:1999, ІDT). Чисті приміщення та пов’язані з ними контрольовані середовища. Частина 1. Класифікація чистоти повітря
 342. ДСТУ ISO 14660-1-2002 (ІSO 14660-1:1999, ІDT). Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Геометричні елементи. Частина 1. Загальні терміни та визначення понять
 343. ДСТУ ISO 14660-2-2002 (ІSO 14660-2:1999, ІDT). Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Геометричні елементи. Частина 2. Вибрана медіанна лінія циліндра і конуса, вибрана медіанна поверхня, місцевий розмір вибраного елемента
 344. ДСТУ ISO 14679:2008 (ІSO 14679:1997, ІDT). Клеї. Визначення адгезійних характеристик з використанням методу триточкового згинання
 345. ДСТУ ISO 14680-1:2015 (ІSO 14680-1:2000, ІDT). Фарби та лаки. Визначення вмісту пігменту. Частина 1. Метод центрифугування
 346. ДСТУ ISO 14683:2007 (ІSO 14683:1999, ІDT). Теплопровідні включення в будівельних конструкціях. Лінійний коефіцієнт теплопередавання. Спрощені методики розраховування та стандартні значення
 347. ДСТУ ISO 14688-1:2013 (ІSO 14688-1:2002, ІDT. Дослідження та випробування геотехнічні. Ідентифікація і класифікація грунтів. Частина 1. Ідентифікація та опис (чинність скасована з 01.05.2022 згідно з наказом від 05.08.2021 № 274)
 348. ДСТУ ISO 14688-2:2009 (ІSO 14688-2:2004, ІDT). Дослідження та випробування геотехнічні. Ідентифікація та класифікація грунту. Частина 2. Принципи класифікації (чинність скасована з 01.05.2022 згідно з наказом від 05.08.2021 № 274)
 349. ДСТУ ISO 14694:2005 (ІSO 14694:2003, ІDT). Промислові вентилятори. Вимоги до якості балансування та рівнів вібрації
 350. ДСТУ ISO 14695:2005 (ІSO 14695:2003, ІDT). Вентилятори промислові. Метод визначення вібрації вентилятора
 351. ДСТУ ISO 14704:2006 (ІSO 14704:2000, ІDT). Високоякісна кераміка (кераміка і технічна кераміка покращеного типу). Метод випробування міцності на згин монолітної кераміки за кімнатної температури
 352. ДСТУ ISO 14705:2006 (ІSO 14705:2000, ІDT). Високоякісна кераміка (кераміка і технічна кераміка покращеного типу). Метод випробування твердості монолітної кераміки за кімнатної температури
 353. ДСТУ EN ISO 14719:2018 (EN ISO 14719:2011, IDT; ISO 14719:2011, IDT). Хімічний аналіз скла та глазурі вогнетривів. Визначення Fe<(степінь)2+> та Fe<(степінь)3+> спектрально-фотометричним методом з 1,10-фенантроліном
 354. ДСТУ ISO 14731:2008 (ISO 14731:2006, IDT). Координація зварювальних робіт. Завдання та функції
 355. ДСТУ EN ISO 14731:2019 (EN ISO 14731:2019, IDT; ISO 14731:2019, IDT). Координація зварювальних робіт. Завдання та функції
 356. ДСТУ EN ISO 14732:2014 (EN ІSO 14732:2013, ІDT). Персонал зварювального виробництва. Атестаційне випробовування операторів автоматичного зварювання плавленням та наладчиків контактного зварювання металевих матеріалів
 357. ДСТУ ISO/IEC 14762:2018 (ISO/IEC 14762:2009, IDT). Інформаційні технології. Вимоги щодо безпеки електронних систем житлових будинків і громадських споруд (HBES)
 358. ДСТУ ISO 1478:2007 (ІSO 1478:1999, ІDT). Нарізь самонарізувальних гвинтів. Технічні вимоги
 359. ДСТУ ISO 1479:2008 (ІSO 1479:1983, ІDT). Гвинти самонарізувальні з шестигранною головкою. Технічні умови
 360. ДСТУ ISO 14798:2010 (ІSO 14798:2009, ІDT). Ліфти (елеватори), ескалатори та рухомі доріжки. Методологія оцінювання та зменшення ризику
 361. ДСТУ EN ISO 148-2:2019 (EN ISO 148-2:2016, IDT; ISO 148-2:2016, IDT). Металеві матеріали. Випробування впливу маятника Шарпі. Частина 2. Перевірення випробувальних машин
 362. ДСТУ ISO 1481:2007 (ІSO 1481:1983, ІDT). Гвинти самонарізувальні з циліндричною округлою головкою та прямим шліцом. Технічні умови
 363. ДСТУ ISO 1482:2007 (ІSO 1482:1983, ІDT). Гвинти самонарізувальні з потайною головкою загального виду та прямим шліцом. Технічні умови
 364. ДСТУ ISO 1502:2006 (ІSO 1502:1996, ІDT). Нарізі ІSO метричні загальної призначеності. Калібри та калібрування
 365. ДСТУ EN ISO 15025:2016 (EN ISO 15025:2002, IDT; ISO 15025:2000, IDT). Одяг захисний. Захист від тепла та полум’я. Метод випробування на обмежене поширення полум’я
 366. ДСТУ ISO 1513:2014 (ІSO 1513:2010, ІDT). Фарби та лаки. Перевіряння та готування проб для випробування
 367. ДСТУ ISO 1514:2013 (ІSO 1514:2004, ІDT). Фарби та лаки. Стандартні пластини для випробування
 368. ДСТУ ISO 15147:2006 (ІSO 15147:1999, ІDT). Стрічки конвеєрні легкі. Допуски ширин і довжин різаних легких конвеєрних стрічок
 369. ДСТУ ISO 1518-1:2020 (ISO 1518-1:2019, IDT). Фарби та лаки. Визначення стійкості до дряпання. Частина 1. Метод постійного навантаження
 370. ДСТУ ISO 1518-1:2015 (ІSO 1518-1:2011, ІDT). Фарби та лаки. Визначення стійкості до дряпання. Частина 1. Метод постійного навантаження
 371. ДСТУ ISO 1518-2:2020 (ISO 1518-2:2019, IDT). Фарби та лаки. Визначення стійкості до дряпання. Частина 2. Метод змінного навантаження
 372. ДСТУ ISO 1519-2001 (ІSO 1519:1973, ІDT). Фарби і лаки. Випробовування на згин (навколо циліндричного стрижня)
 373. ДСТУ ISO 1519:2015 (ІSO 1519:2011, ІDT). Фарби і лаки. Випробування на згин (навколо циліндричного стрижня)
 374. ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 15:2008 (ISO/IEC Guide 15:1977, IDT). Зведені правила ISO/IEC щодо “посилання на стандарти”
 375. ДСТУ ISO 1520:2015 (ІSO 1520:2006, ІDT) . Фарби та лаки. Випробування на витягування
 376. ДСТУ ISO 1522:2015 (ІSO 1522:2006, ІDT). Фарби та лаки. Визначення твердості за маятниковим приладом
 377. ДСТУ ISO 15226:2018 (ISO 15226:1999, IDT). Технічна документація на продукцію. Модель життєвого циклу та призначеність документів
 378. ДСТУ EN 15274:2019 (EN 15274:2015, IDT). Клеї загальної призначеності для конструкційних вузлів. Вимоги та методи випробувань
 379. ДСТУ EN 15275:2019 (EN 15275:2015, IDT). Клеї конструкційні. Визначення характеристик анаеробних клеїв для коаксіального металевого складання в конструкціях будівель та цивільних споруд
 380. ДСТУ ISO 15330:2003 (ІSO 15330:1999, ІDT). Кріпильні вироби. Випробовування попереднім навантажуванням на виявлення водневої крихкості. Метод паралельних опорних поверхонь
 381. ДСТУ ISO/TR 15349-1:2005 (ІSO/TR 15349-1:1998, ІDT). Сталь нелегована. Визначення низького вмісту вуглецю. Частина 1. Метод інфрачервоної спектроскопії після спалювання в електричній печі опору (з виділенням піку)
 382. ДСТУ ISO 15350:2004 (ІSO 15350:2000, ІDT). Сталь та чавун. Визначання загального вуглецю та сірки методом інфрачервоної спектроскопії після спалювання в індукційній печі (поточний метод)
 383. ДСТУ ISO 15480:2007 (ІSO 15480:1999, ІDT). Гвинти самосвердлувальні самонарізувальні з шестигранною головкою з буртом. Технічні умови
 384. ДСТУ ISO 15481:2007 (ІSO 15481:1999, ІDT). Гвинти самосвердлувальні самонарізувальні з циліндричною скругленою головкою та хрестоподібним шліцом. Технічні умови
 385. ДСТУ ISO 15482:2007 (ІSO 15482:1999, ІDT). Гвинти самосвердлувальні самонарізувальні з потайною головкою та хрестоподібним шліцом. Технічні умови
 386. ДСТУ ISO 15483:2007 (ІSO 15483:1999, ІDT). Гвинти самосвердлувальні самонарізувальні з напівпотайною головкою та хрестоподібним шліцом. Технічні умови
 387. ДСТУ EN ISO 15493:2015 (EN ISO 15493:2003, IDT; ISO 15493:2003, IDT). Системи пластмасових трубопроводів для промислової призначеності. Акрилонітрилбутадієнстирол (ABS), непластифікований полівінілхлорид (PVC-U) і хлорований полівінілхлорид (PVC-C).
 388. ДСТУ ISO 15519-1:2018 (ISO 15519-1:2010, IDT). Вимоги до схем для переробної промисловості. Частина 1. Загальні правила
 389. ДСТУ ISO 15519-2:2018 (ISO 15519-2:2015, IDT). Вимоги до схем для переробної промисловості. Частина 2. Вимірювання та контролювання
 390. ДСТУ ISO 15528:2015 (ІSO 15528:2013, ІDT). Фарби, лаки та сировина для фарб і лаків. Відбирання проб
 391. ДСТУ ISO 15538:2019 (ISO 15538:2001, IDT). Захисний одяг для пожежників. Методи лабораторних випробувань і технічні вимоги до захисного одягу із зовнішньою тепловідбивальною поверхнею
 392. ДСТУ EN ISO 15605:2005 (EN ІSO 15605:2004, ІDT). Клеї. Відбирання проб
 393. ДСТУ ISO 15607:2008 (ІSO 15607:2003, ІDT). Технічні умови і атестація технології зварювання металевих матеріалів. Загальні правила
 394. ДСТУ EN ISO 15607:2019 (EN ISO 15607:2003, IDT; ISO 15607:2003, IDT). Технічні умови та атестація технології зварювання металевих матеріалів. Загальні правила
 395. ДСТУ CEN ISO/TR 15608:2015 (CEN ISO/TR 15608:2013, IDT). Зварювання. Настанова щодо класифікації металевих матеріалів за групами
 396. ДСТУ CEN ISO/TR 15608:2019 (CEN ISO/TR 15608:2017, IDT; ISO/TR 15608:2017, IDT). Зварювання. Настанови щодо класифікації металевих матеріалів за групами
 397. ДСТУ ISO 15609-1:2019 (ISO 15609-1:2019, IDT). Технічні умови та атестація технології зварювання металевих матеріалів. Технологічна інструкція зі зварювання. Частина 1. Дугове зварювання
 398. ДСТУ EN ISO 15609-2:2015 (EN ISO 15609-2:2001, IDT; ISO 15609-2:2001, IDT). Технічні умови та атестація технології зварювання металевих матеріалів. Технологічна інструкція щодо зварюванню. Частина 2. Газове зварювання
 399. ДСТУ EN ISO 15609-3:2015 (EN ISO 15609-3:2004, IDT; ISO 15609-3:2004, IDT). Технічні умови та атестація технології зварювання металевих матеріалів. Технологічна інструкція щодо зварюванню. Частина 3. Електронно-променеве зварювання
 400. ДСТУ EN ISO 15609-4:2015 (EN ISO 15609-4:2009, IDT; ISO 15609-4:2009, IDT). Технічні умови та атестація технології зварювання металевих матеріалів. Технологічна інструкція щодо зварюванню. Частина 4. Лазерне зварювання
 401. ДСТУ EN ISO 15609-5:2015 (EN ISO 15609-5:2011, IDT; ISO 15609-5:2011, IDT). Технічні умови та атестація технології зварювання металевих матеріалів. Технологічна інструкція щодо зварюванню. Частина 5. Контактне зварювання
 402. ДСТУ EN ISO 15609-6:2015 (EN ISO 15609-6:2013, IDT; ISO 15609-6:2013, IDT). Технічні умови та атестація технології зварювання металевих матеріалів. Технологічна інструкція щодо зварюванню. Частина 6. Гібридне лазерно-дугове зварювання
 403. ДСТУ ISO 15609-1:2008 (ISO 15609-1:2004, ІDТ). Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Технологічна інструкція зі зварювання. Частина 1. Дугове зварювання
 404. ДСТУ ISO 15610:2005 (ІSO 15610:2003, ІDT). Технічні умови і атестація технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Атестація на основі випробуваних зварювальних матеріалів
 405. ДСТУ EN ISO 15610:2019 (EN ISO 15610:2003, IDT; ISO 15610:2003, IDT). Технічні умови та атестація технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Атестація на основі випробуваних зварювальних матеріалів
 406. ДСТУ EN ISO 15611:2019 (EN ISO 15611:2003, IDT; ISO 15611:2003, IDT). Технічні умови та атестація технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Атестація на основі набутого зварювально-технічного досвіду
 407. ДСТУ EN ISO 15612:2019 (EN ISO 15612:2018, IDT; ISO 15612:2018, IDT). Технічні умови та атестація технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Атестація через прийняття стандартної технологічної інструкції зі зварювання
 408. ДСТУ ISO 15613:2005 (ISO 15613:2004, IDT). Технічні умови й атестація технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Атестація на основі довиробничих випробувань
 409. ДСТУ EN ISO 15613:2016 (EN ISO 15613:2004, IDT; ISO 15613:2004, IDT). Технічні умови та атестація технологій зварювання металевих матеріалів. Атестація на основі довиробничих випробувань
 410. ДСТУ EN ISO 15614-2:2016 (EN ІSO 15614-2:2005; EN ІSO 15614-2:2005/AC:2009, ІDT; ІSO 15614-2:2005, ІSO 15614-2:2005/Cor 2:2009, ІDT). Технічні умови і атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 2.
 411. ДСТУ EN ISO 15614-4:2015 (EN ISO 15614-4:2005, IDT; ISO 15614-4:2005, IDT). Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 4. Дугове зварювання дефектів алюмінієвих відливок
 412. ДСТУ EN ISO 15614-7:2015 (EN ISO 15614-7:2007, IDT; ISO 15614-7:2007, IDT). Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 7. Наплавлення
 413. ДСТУ EN ISO 15614-1:2019 (EN ISO 15614-1:2017, IDT; ISO 15614-1:2017, Corrected version 2017-10-01, IDT). Технічні умови та атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 1. Дугове та газове зварюв…
 414. ДСТУ EN ISO 15614-2:2014 (EN ІSO 15614-2:2005 + EN ІSO 15614-2:2005/AC:2009, ІDT). Технічні умови і атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 2. Дугове зварювання алюмінію та алюмінієвих сплавів
 415. ДСТУ EN ISO 15614-4:2015/Поправка N 1:2015 (EN ISO 15614-4:2005/AC:2007, IDT;ISO 15614-4:2005/Cor 1:2007, IDT). Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 4. Дугове зварювання …
 416. ДСТУ EN ISO 15614-5:2015 (EN ISO 15614-5:2004, IDT; ISO 15614-5:2004, IDT). Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 5. Дугове зварювання титану, цирконію та їхніх сплавів
 417. ДСТУ EN ISO 15614-6:2015 (EN ISO 15614-6:2006, IDT; ISO 15614-6:2006, IDT). Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 6. Дугове і газове зварювання міді та її сплавів
 418. ДСТУ EN ISO 15614-7:2019 (EN ISO 15614-7:2016, IDT; ISO 15614-7:2016, IDT). Технічні умови та атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 7. Наплавлення
 419. ДСТУ EN ISO 15614-8:2016 (EN ISO 15614-8:2016, IDT; ISO 15614-8:2016, IDT). Технічні умови та атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 8. Зварювання труб із трубною плитою
 420. ДСТУ EN ISO 15614-1:2014. Технічні умови і атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 1. Дугове і газове зварювання сталей та дугове зварювання нікелю і нікелевих сплавів (EN ІSO 15614-1:2004 …)
 421. ДСТУ EN ISO 15614-10:2015 (EN ISO 15614-10:2005, IDT; ISO 15614-10:2005, IDT). Технічні умови та атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 10. Зварювання сухе гіпербаричне
 422. ДСТУ EN ISO 15614-11:2015 (EN ISO 15614-11:2002, IDT; ISO 15614-11:2002, IDT). Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 11. Електронно-променеве та лазерно-променеве зварювання
 423. ДСТУ ISO 15614-12:2015 (ISO 15614-12:2014, IDT). Технічні умови та атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 12. Зварювання точкове, шовне та рельєфне
 424. ДСТУ ISO 15614-13:2015 (ISO 15614-13:2012, IDT). Технічні умови та атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 13. Зварювання опором встик і встик з оплавленням
 425. ДСТУ EN ISO 15614-14:2019 (EN ISO 15614-14:2013, IDT; ISO 15614-14:2013, IDT). Технічні умови та атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 14. Лазерно-дугове гібридне зварювання сталей, нікелю …
 426. ДСТУ EN ISO 15614-12:2019 (EN ISO 15614-12:2014, IDT; ISO 15614-12:2014, IDT). Технічні умови та атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 12. Зварювання точкове, шовне та рельєфне
 427. ДСТУ EN ISO 15614-13:2019 (EN ISO 15614-13:2012, IDT; ISO 15614-13:2012, IDТ). Технічні умови та атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання. Частина 13. Зварювання опором встик та зварювання встик з оплав..
 428. ДСТУ EN ISO 15618-1:2019 (EN ISO 15618-1:2016, IDT; ISO 15618-1:2016, IDT). Кваліфікаційні випробування зварювальників для підводного зварювання. Частина 1. Зварювальники-підводники, що працюють у гіпербаричному мокрому середовищі
 429. ДСТУ EN ISO 15626:2014(EN ІSO 15626:2013, ІDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Дифракційно-часовий метод (TOFD). Рівні приймання
 430. ДСТУ EN ISO 15626:2019 (EN ISO 15626:2018, IDT; ISO 15626:2018, IDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Дифракційно-часовий метод (TOFD). Рівні приймання
 431. ДСТУ ISO 15686-1:2020 (ISO 15686-1:2011, IDT). Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 1. Основні принципи та методологія
 432. ДСТУ ISO 15686-2:2020 (ISO 15686-2:2012, IDT). Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 2. Методи прогнозування терміну служби
 433. ДСТУ ISO 15686-3:2020 (ISO 15686-3:2002, IDT). Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 3. Аудит і перевіряння експлуатаційних показників
 434. ДСТУ ISO 15686-4:2020 (ISO 15686-4:2014, IDT). Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 4. Планування терміну служби з використанням будівельного інформаційного моделювання
 435. ДСТУ ISO 15686-5:2020 (ISO 15686-5:2017, IDT). Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 5. Оцінювання вартості життєвого циклу
 436. ДСТУ ISO 15686-7:2020 (ISO 15686-7:2017, IDT). Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 7. Оцінювання характеристик для зворотного зв’язку стосовно даних про термін служби, отриманих на практиці
 437. ДСТУ ISO 15686-8:2020 (ISO 15686-8:2008, IDT). Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 8. Нормативний термін служби та обчислення терміну служби
 438. ДСТУ ISO/TS 15686-9:2020 (ISO/TS 15686-9:2008, IDT). Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 9. Настанова з оцінювання даних про термін служби
 439. ДСТУ ISO 15686-10:2020 (ISO 15686-10:2010, IDT). Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 10. Періодичність оцінювання функціональних характеристик
 440. ДСТУ EN ISO 15785:2018 (EN ISO 15785:2002, IDT; ISO 15785:2002, IDT). Кресленики технічні. Символи та познаки для склеєних, складених і пресованих з’єднань
 441. ДСТУ ISO 15786:2018 (ISO 15786:2008, IDT). Кресленики технічні. Спрощене подання та визначення розмірів отворів
 442. ДСТУ ISO 15787:2018 (ISO 15787:2016, IDT). Технічна документація на продукцію. Термооброблені залізні деталі. Подання і позначення
 443. ДСТУ EN ISO 15792-1:2015 (EN ISO 15792-1:2008, IDT; ISO 15792-1:2008, IDT). Матеріали зварювальні. Методи випробування. Частина 1. Методи випробування зразків із наплавленого металу зварного шва зі сталі, нікелю та нікелевих сплавів
 444. ДСТУ EN ISO 15792-1:2015 (EN ISO 15792-1:2008, IDT; ISO 15792-1:2000, IDT)/Зміна N 1:2019 (EN ISO 15792-1:2008/A1:2011, IDT; ISO 15792-1:2000/Amd 1:2011, IDT). Матеріали зварювальні. Методи випробування. Частина 1. Методи випробування зразків із …
 445. ДСТУ ISO 1580:2007 (ІSO 1580:1994, ІDT). Гвинти з циліндричною округлою головкою та прямим шліцом. Клас точності А. Технічні умови
 446. ДСТУ ISO 11601:2019 (ISO 11601:2017, IDT). Пожежогасіння. Вогнегасники пересувні. Експлуатаційні характеристики та конструкція
 447. ДСТУ ISO 16016:2018 (ISO 16016:2016, IDT). Технічна документація на продукцію. Захисні написи щодо обмеження застосування документів і продукції
 448. ДСТУ ISO 16030:2006 (ІSO 16030:2001, ІDT). Пневмоприводи. З’єднання пневмоприводів. Отвори та укручувані кінці
 449. ДСТУ EN ISO 16032:2019 (EN ISO 16032:2004, IDT; ISO 16032:2004, IDT). Акустика. Вимірювання рівня звукового тиску від інженерного устатковання в будівлях. Технічний метод
 450. ДСТУ ISO 16048:2009 (ІSO 16048:2003, ІDT). Пасивування кріпильних виробів з корозієтривкої нержавкої сталі
 451. ДСТУ ISO 16053:2019 (ISO 16053:2018, IDT). Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для дерев’яних поверхонь зовнішнього застосування. Натурні випробування на атмосферостійкість
 452. ДСТУ-ЗТ ISO/TR 16060:2009 (ІSO/TR 16060:2003, ІDT). Випробування зварних з’єднань металевих матеріалів руйнівні. Травлення для макро- і мікроскопічного дослідження
 453. ДСТУ CEN ISO/TR 16060:2019 (CEN ISO/TR 16060:2014, IDT; ISO/TR 16060:2003, IDT). Випробування руйнівні зварних з’єднань металевих матеріалів. Травлення для макро-та мікроскопічного дослідження
 454. ДСТУ ISO 16069:2012 (ISO 16069:2004, IDT). Пожежна безпека. Графічні символи. Знаки безпеки. Системи позначення шляхів безпечного евакуювання
 455. ДСТУ EN 16069:2019 (EN 16069:2012 + A1:2015, IDT). Вироби теплоізоляційні для будівель. Промислові вироби з пінополіетилену (PEF). Технічні умови
 456. ДСТУ EN ISO 16092-1:2019 (EN ISO 16092-1:2018, IDT; ISO 16092-1:2017, IDT). Безпечність верстатів. Преси. Частина 1. Загальні вимоги безпеки
 457. ДСТУ EN ISO 16093:2018 (EN ISO 16093:2017, IDT; ISO 16093:2017, IDT). Верстати. Безпечність. Верстати розпилювальні для холодного різання металу
 458. ДСТУ ISO 16106:2010 (ІSO 16106:2006, ІDT). Паковання для небезпечних, сипучих чи великогабаритних вантажів. Настанови щодо застосування ІSO 9001
 459. ДСТУ EN ISO 16135:2017 (EN ISO 16135:2006, IDT; ISO 16135:2006, IDT). Промислові клапани. Крани кульові з термопластичних матеріалів
 460. ДСТУ EN ISO 16136:2015 (EN ISO 16136:2006, IDT; ISO 16136:2006, IDT). Клапани промислові. Дросельні крани з термопластичних матеріалів
 461. ДСТУ EN ISO 16137:2015 (EN ISO 16137:2006, IDT; ISO 16137:2006, IDT). Клапани промислові. Зворотні крани з термопластичних матеріалів
 462. ДСТУ EN ISO 16138:2015 (EN ISO 16138:2006, IDT; ISO 16138:2006, IDT). Клапани промислові. Мембранні крани з термопластичних матеріалів
 463. ДСТУ EN ISO 16139:2015 (EN ISO 16139:2006, IDT; ISO 16139:2006, IDT). Клапани промислові. Запірні крани з термопластичних матеріалів
 464. ДСТУ ISO/TR 16310:2018 (ISO/TR 16310:2014, IDT). Каталог символів для будівництва та управління об’єктами
 465. ДСТУ ISO 16368:2010 (ІSO 16368:2003, ІDT). Мобільні підіймачі робочих платформ. Розрахунок конструкції, вимоги щодо безпеки та методи випробування
 466. ДСТУ ISO 16369:2009 (ІSO 16369:2000, ІDT). Підйомники робочих платформ. Щогловий підйомник робочих платформ. Загальні технічні вимоги та методи випробування
 467. ДСТУ EN ISO 16371-2:2019 (EN ISO 16371-2:2017, IDT; ISO 16371-2:2017, Corrected version 2018-05, IDT). Неруйнівний контроль. Промислова комп’ютерна радіографія із застосуванням запам’ятовуючих фосфорних радіографічних пластин. Частина 2. Загальні при
 468. ДСТУ ISO 16422:2013 (ISO 16422:2006, IDT). Труби та з’єднання з орієнтованого непластифікованого полівінілхлориду (PVC-O) для водопостачання під тиском. Технічні умови
 469. ДСТУ ISO 16426:2007 (ІSO 16426:2002, ІDT). Кріпильні вироби. Системa забеспечування якості
 470. ДСТУ ISO 16474-1:2015 (ІSO 16474-1:2013, ІDT). Фарби та лаки. Методи впливу лабораторних джерел світла. Частина 1. Загальне керівництво
 471. ДСТУ ISO 16474-2:2015 (ІSO 16474-2:2013, ІDT). Фарби та лаки. Методи впливу лабораторних джерел світла. Частина 2. Ксенонові дугові лампи
 472. ДСТУ ISO 16474-3:2015 (ІSO 16474-3:2013, ІDT). Фарби та лаки. Методи впливу лабораторних джерел світла. Частина 3. Люмінесцентні УФ лампи
 473. ДСТУ EN ISO 16484-1:2014 (EN ІSO 16484-1:2010, ІDT). Автоматизовані системи моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 1. Характеристики проекту та реалізація
 474. ДСТУ EN ISO 16484-2:2014 (EN ІSO 16484-2:2004, ІDT). Автоматизовані системи моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 2. Апаратні засоби
 475. ДСТУ EN ISO 16484-3:2014 (EN ІSO 16484-3:2005, ІDT). Автоматизовані системи моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 3. Функції
 476. ДСТУ EN ISO 16484-5:2014 (EN ІSO 16484-5:2014, ІDT). Автоматизовані системи моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 5. Протокол зв’язку передавання даних
 477. ДСТУ EN ISO 16484-6:2014 (EN ІSO 16484-6:2014, ІDT). Автоматизовані системи моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 6. Випробування відповідності зв’язку передавання даних
 478. ДСТУ ISO 1660:2014 (ІSO 1660:1987, ІDT). Кресленики технічні. Проставляння розмірів і допусків профілів
 479. ДСТУ EN ISO 1660:2018 (EN ISO 1660:2017, IDT; ISO 1660:2017, IDT). Технічні вимоги до геометричних характеристик продукції (GPS). Визначення геометричних допусків профілю
 480. ДСТУ ISO 16732-1:2018 (ISO 16732-1:2012, IDT). Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику. Частина 1. Загальні положення
 481. ДСТУ ISO/TR 16732-2:2018 (ISO/TR 16732-2:2012, IDT). Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику. Частина 2. Приклад офісної будівлі
 482. ДСТУ ISO/TR 16732-3:2018 (ISO/TR 16732-3:2013, IDT). Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику. Частина 3. Приклад промислового підприємства
 483. ДСТУ ISO 16732-1:2018 (ISO 16732-1:2012, IDT). (Поправка). Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику. Частина 1. Загальні положення
 484. ДСТУ EN ISO 16811:2015 (EN ISO 16811:2014, IDT; ISO 16811:2012, IDT). Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Налаштування чутливості та діапазону розгортки
 485. ДСТУ EN ISO 16827:2015 (EN ISO 16827:2014, IDT; ISO 16827:2012, IDT). Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Визначення характеристик і розмірів несуцільностей
 486. ДСТУ EN ISO 16828:2015 (EN ISO 16828:2014, IDT; ISO 16828:2012, IDT). Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Дифракційно-часовий метод для виявлення та визначення розмірів несуцільностей
 487. ДСТУ ISO 16831:2017 (ISO 16831:2012, IDT). Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Визначення характеристик і верифікація ультразвукового обладнання для вимірювання товщини
 488. ДСТУ EN ISO 16834:2015 (EN ISO 16834:2012, IDT; ISO 16834:2012, IDT). Зварювальні матеріали. Дроти електродні, дроти, прутки та наплавлений метал для дугового зварювання високоміцних сталей у захисному газі. Класифікація
 489. ДСТУ EN ISO 16852:2017 (EN ISO 16852:2016, IDT; ISO 16852:2016, IDT). Гасник полум’я. Експлуатаційні вимоги, методи випробування та межі застосування
 490. ДСТУ EN ISO 16852:2019 (EN ISO 16852:2010, IDT; ISO 16852:2008, IDT). Гасник полум’я. Експлуатаційні вимоги, методи випробування та межі застосування
 491. ДСТУ ISO 16936-3:2008 (ІSO 16936-3:2005, ІDT). Скло в будівництві. Безпечне скління для захисту від силового проникнення. Частина 3. Випробування та класифікація під час зламування
 492. ДСТУ EN ISO 16946:2017 (EN ISO 16946:2017, IDT; ISO 16946:2017, IDT). Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Технічні умови на східчастий калібрувальний зразок
 493. ДСТУ ISO 16979:2010 (ІSO 16979:2003, ІDT). Плити деревинні. Метод визначення вологості
 494. ДСТУ ISO 16984:2006 (ІSO 16984:2003, ІDT). Плити деревні. Визначення межі міцності щодо розривання перпендикулярно до площини плити
 495. ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 (ISO/IEC 17000:2004, IDT). Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи
 496. ДСТУ ISO/IEC 17011:2005 (ІSO/ІEC 17011:2004, ІDT). Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів акредитації, що акредитують органи оцінювання відповідності
 497. ДСТУ ISO/IEC 17011:2017 (ISO/IEC 17011:2017, IDT). Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів з акредитації, що акредитують органи з оцінки відповідності
 498. ДСТУ EN ISO/IEC 17011:2019 (EN ISO/IEC 17011:2017, IDT; ISO/IEC 17011:2017, IDT). Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів з акредитації, що акредитують органи з оцінки відповідності
 499. ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019 (EN ISO/IEC 17020:2012, IDT; ISO/IEC 17020:2012, IDT). Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування
 500. ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT). Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги
 501. ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015 (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT). Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 1. Вимоги
 502. ДСТУ ISO/IEC TS 17021-2:2014. Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що забезпечують аудит та сертифікацію систем менеджменту. Частина 2. Вимоги до компетентності персоналу, який забезпечує аудит і сертифікацію систем менеджменту навколишнього …
 503. ДСТУ ISO/IEC TS 17021-5:2017 (ISO/IEC TS 17021-5:2014, IDT). Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 5. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем упра
 504. ДСТУ ISO/IEC TS 17021-6:2018 (ISO/IEC TS 17021-6:2014, IDT). Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 6. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію …
 505. ДСТУ ІSO/ІЕС TS 17021-7:2019 (ІSO/ІЕС TS 17021-7:2014, IDT). Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 7. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем мен
 506. ДСТУ ISO/IEC TS 17023:2018 (ISO/IEC TS 17023:2013, IDT). Оцінка відповідності. Настанови щодо визначення тривалості сертифікаційного аудиту системи менеджменту
 507. ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014 (EN ІSO/ІEC 17024:2012, ІDT). Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів, що проводять сертифікацію персоналу
 508. ДСТУ EN ІSO/ІЕС 17024:2019 (EN ІSO/ІЕС 17024:2012, IDT; ІSO/ІЕС 17024:2012, IDT). Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів, що проводять сертифікацію персоналу
 509. ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017, IDT). Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій
 510. ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT). Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій
 511. ДСТУ ISO/IEC 17030:2005 (ІSO/ІEC 17030:2003, ІDT). Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до знаку відповідності третьої сторони
 512. ДСТУ ISO/IEC 17040:2007 (ІSO/ІEC 17040:2005, ІDT). Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до рівноправного оцінювання органів оцінювання відповідності та органів акредитації
 513. ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2014 (EN ІSO/ІEC 17043:2010, ІDT). Оцінка відповідності. Загальні вимоги до перевірки кваліфікації лабораторій
 514. ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 (EN ІSO/ІEC 17065:2012, ІDT). Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг
 515. ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT; ISO/IEC 17065:2012, IDT). Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг
 516. ДСТУ ISO 17089-2:2018 (ISO 17089-2:2012, IDT). Вимірювання потоку плинного середовища в закритих каналах. Лічильники газу ультразвукові. Частина 2. Лічильники для промислового обліку
 517. ДСТУ EN 17119:2019 (EN 17119:2018, IDT). Неруйнівний контроль. Термографічний контроль. Активна термографія
 518. ДСТУ ISO 17123-5:2018 (ISO 17123-5:2018, IDT). Оптика та оптичні прилади. Процедури польових випробувань геодезичних та топографічних приладів. Частина 5. Тахеометри
 519. ДСТУ ISO 17132:2015 (ІSO 17132:2007, ІDT). Фарби та лаки. Випробування на Т-подібний згин
 520. ДСТУ EN ISO 1716:2019 (EN ISO 1716:2018, IDT; ISO 1716:2018, IDT). Випробування виробів щодо реакції на вогонь. Визначення величини теплоти згоряння (теплотворна здатність)
 521. ДСТУ EN ISO 17249:2017 (EN ISO 17249:2013; АС:2014, IDT; ISO 17249:2013, IDT). Взуття захисне, стійке до розрізання ланцюговою пилкою
 522. ДСТУ ISO 17398:2012 (ІSO 17398:2004, ІDT). Пожежна безпека. Кольори та знаки безпеки. Класифікація, технічні вимоги і стійкість знаків безпеки
 523. ДСТУ EN ISO 17491-3:2016 (EN ISO 17491-3:2008, IDT; ISO 17491-3:2008, IDT). Одяг захисний. Методи випробування одягу для захисту від хімічних речовин. Частина 3. Визначення стійкості до проникнення струменя рідини (випробування струменем)
 524. ДСТУ EN 1759-3:2015 (EN 1759-3:2003, IDT). Фланці та їхні з’єднання. Круглі фланці для труб, клапанів, фітингів та оснащення зазначеного класу. Частина 3. Фланці з мідних сплавів
 525. ДСТУ EN 1759-4:2015 (EN 1759-4:2003, IDT). Фланці та їхні з’єднання. Круглі фланці для труб, клапанів, фітингів та оснащення зазначеного класу. Частина 4. Фланці з алюмінієвих сплавів
 526. ДСТУ EN ISO 17632:2015 (EN ISO 17632:2008, IDT; ISO 17632:2004, IDT). Зварювальні матеріали. Дроти порошкові для дугового зварювання нелегованих і дрібнозернистих сталей у захисному газі чи без захисного газу. Класифікація
 527. ДСТУ EN ISO 17632:2019 (EN ISO 17632:2015, IDT; ISO 17632:2015, IDT). Зварювальні матеріали. Дроти порошкові для дугового зварювання нелегованих та дрібнозернистих сталей у захисному газі чи без захисного газу. Класифікація
 528. ДСТУ ISO 17633:2015 (ISO 17633:2010, IDT). Зварювальні матеріали. Дроти та прутки порошкові для дугового зварювання нержавких і жароміцних сталей у захисному газі чи без захисного газу. Класифікація
 529. ДСТУ EN ISO 17633:2019 (EN ISO 17633:2018, IDT; ISO 17633:2017, IDT). Зварювальні матеріали. Дроти та прутки порошкові для дугового зварювання нержавких і жароміцних сталей у захисному газі чи без захисного газу. Класифікація
 530. ДСТУ ISO 17634:2015 (ISO 17634:2015, IDT). Зварювальні матеріали. Дроти порошкові для дугового зварювання жароміцних сталей у захисних газах. Класифікація
 531. ДСТУ EN ISO 17634:2019 (EN ISO 17634:2015, IDT; ISO 17634:2015, IDT). Зварювальні матеріали. Дроти порошкові для дугового зварювання жароміцних сталей у захисних газах. Класифікація
 532. ДСТУ EN ISO 17635:2018 (EN ISO 17635:2016, IDT; ISO 17635:2016, IDT). Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Загальні правила для металевих матеріалів
 533. ДСТУ EN ISO 17636-1:2014 (EN ІSO 17636-1:2013, ІDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Радіографічний контроль. Частина 1. Способи контролю рентгенівським і гамма-випромінюванням із застосуванням плівки
 534. ДСТУ ISO 17637:2003 (ІSO 17637:2003, ІDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль з’єднань, виконаних зварюванням плавленням
 535. ДСТУ EN ISO 17637:2017 (EN ISO 17637:2016, IDT; ISO 17637:2016, IDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль з’єднань, виконаних зварюванням плавленням
 536. ДСТУ EN ISO 17638:2014 (EN ІSO 17638:2009, ІDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Магнітопорошковий контроль
 537. ДСТУ EN ISO 17638:2018 (EN ISO 17638:2016, IDT; ISO 17638:2016, IDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Магнітопорошковий контроль
 538. ДСТУ EN ISO 17639:2016 (EN ISO 17639:2013, IDT; ISO 17639:2003, IDT). Руйнівні випробування зварних з’єднань металевих матеріалів. Макроскопічне та мікроскопічне оцінювання зварних з’єднань
 539. ДСТУ EN ISO 17640:2014 (EN ІSO 17640:2010, ІDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Способи, рівні контролю і оцінювання
 540. ДСТУ EN ISO 17640:2018 (EN ISO 17640:2017, IDT; ISO 17640:2017, IDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Методи, рівні контролю та оцінювання
 541. ДСТУ EN ISO 17640:2019 (EN ISO 17640:2010, IDT; ISO 17640:2010, IDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Методи, рівні контролювання та оцінювання
 542. ДСТУ EN ISO 17642-1:2019 (EN ISO 17642-1:2004, IDT; ISO 17642-1:2004, IDT). Випробування руйнівні зварних з’єднань металевих матеріалів. Випробування на опірність утворенню холодних тріщин у зварних з’єднаннях. Дугове зварювання. Частина 1. Загальні
 543. ДСТУ EN ISO 17642-2:2019 (EN ISO 17642-2:2005, IDT; ISO 17642-2:2005, IDТ). Випробування руйнівні зварних з’єднань металевих матеріалів. Випробування на опірність утворенню холодних тріщин у зварних з’єднаннях. Дугове зварювання. Частина 2. Випробува
 544. ДСТУ EN ISO 17642-3:2019 (EN ISO 17642-3:2005, IDT; ISO 17642-3:2005, IDT). Випробування руйнівні зварних з’єднань металевих матеріалів. Випробування на опірність утворенню холодних тріщин у зварних з’єднаннях. Дугове зварювання. Частина 3. Випробува
 545. ДСТУ ISO 17643:2018 (ISO 17643:2015, IDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Вихрострумовий контроль зварних швів аналізуванням у комплексній площині
 546. ДСТУ EN ISO 17660-1:2015 (EN ISO 17660-1:2006, IDT; ISO 17660-1:2006, IDT). Зварювання. Зварювання арматурної сталі. Частина 1. Зварні з’єднання, що несуть навантаження
 547. ДСТУ EN ISO 17660-2:2015 (EN ISO 17660-2:2006, IDT; ISO 17660-2:2006, IDT). Зварювання. Зварювання арматурної сталі. Частина 2. Зварні з’єднання, що не несуть навантаження
 548. ДСТУ EN ISO 17662:2015 (EN ISO 17662:2005, IDT; ISO 17662:2005, IDT). Зварювання. Калібрування, перевірка й атестація устатковання для зварювання та споріднених процесів
 549. ДСТУ EN ISO 17662:2019 (EN ISO 17662:2016, IDT; ISO 17662:2016, IDT). Зварювання. Калібрування, перевіряння й атестація устатковання для зварювання та споріднених процесів
 550. ДСТУ ISO 17663:2015 (ISO 17663:2009, IDT). Зварювання. Вимоги до якості термічного оброблення в процесі зварювання та споріднених процесів
 551. ДСТУ ISO/TR 17671-1:2015 (ISO/TR 17671-1:2002, IDT). Зварювання. Рекомендації щодо зварювання металевих матеріалів. Частина 1. Настанови щодо дугового зварювання
 552. ДСТУ ISO/TR 17671-4:2015 (ISO/TR 17671-4:2002, IDT). Зварювання. Рекомендації щодо зварювання металевих матеріалів. Частина 4. Дугове зварювання алюмінію та його сплавів
 553. ДСТУ ISO/TR 17671-5:2015 (ISO/TR 17671-5:2004, IDT). Зварювання. Рекомендації щодо зварювання металевих матеріалів. Частина 5. Зварювання плакованої стал
 554. ДСТУ ISO 17741:2017 (ISO 17741:2016, IDT). Загальні технічні правила вимірювання, розрахунку та верифікації обсягів енергозбереження в проектах
 555. ДСТУ ISO 17742:2017 (ISO 17742:2015, IDT). Розрахунок енергоефективності та обсягів енергозбереження для країн, регіонів і міст
 556. ДСТУ ISO 17743:2017 (ISO 17743:2016, IDT). Енергозбереження. Визначення методологічної основи розрахунку та звітності щодо обсягів енергозбереження
 557. ДСТУ ISO 17757:2019 (ISO 17757:2017, IDT). Машини землерийні та гірничодобувні. Безпечність автономних і напівавтономних машинних систем
 558. ДСТУ EN ISO 178:2019 (EN ISO 178:2019, IDT; ISO 178:2019, IDT). Пластмаси. Визначення властивостей у разі згинання
 559. ДСТУ CEN ISO/TS 17845:2019 (CEN ISO/TS 17845:2004, IDT; ISO/TS 17845:2004, IDT). Зварювальні та суміжні процеси. Система позначення дефектів
 560. ДСТУ ISO 17892-1:2021 (ISO 17892-1:2014, IDT). Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування ґрунту. Частина 1. Визначення вмісту води
 561. ДСТУ ISO 17892-2:2021 (ISO 17892-2:2014, IDT). Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування грунту. Частина 2. Визначення насипної щільності грунту
 562. ДСТУ CEN ISO/TS 17892-1:2007 (CEN ІSO/TS 17892-1:2004, ІDT). Геотехнічні дослідження та випробування. Випробування грунту лабораторні. Частина 1. Визначення вмісту води
 563. ДСТУ CEN ISO/TS 17892-2:2007 (CEN ІSO/TS 17892-2:2004, ІDT). Геотехнічні дослідження та випробування. Випробування грунту лабораторні. Частина 2. Визначення щільності дрібнозернистого грунту
 564. ДСТУ ISO/TS 17892-5:2008 (ІSO/TS 17892-5:2004, ІDT). Геотехнічні дослідження та випробування. Частина 5. Лабораторні однометричні випробування грунту з прирощуванням навантаження
 565. ДСТУ CEN ISO/TS 17892-6:2007 (CEN ІSO/TS 17892-6:2004, ІDT). Геотехнічні дослідження та випробування. Випробування грунту лабораторні. Частина 6. Випробування конусом, що падає
 566. ДСТУ CEN ISO/TS 17892-7:2007 (CEN ІSO/TS 17892-7:2004, ІDT). Геотехнічні дослідження та випробування. Випробування грунту лабораторні. Частина 7. Випробування необмежуваного опору стисканню дрібнозернистих грунтів
 567. ДСТУ CEN ISO/TS 17892-8:2007 (CEN ІSO/TS 17892-8:2004, ІDT). Геотехнічні дослідження та випробування. Випробування грунту лабораторні. Частина 8. Необ’єднане неосушене просторове випробування
 568. ДСТУ ISO 17892-9:2021 (ISO 17892-9:2018, IDT). Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні випробування ґрунту. Частина 9. Випробування на консолідацію під час тривісного стиснення водонасичених ґрунтів
 569. ДСТУ ISO/TS 17892-10:2008 (ІSO/TS 17892-10:2004, ІDT). Геотехнічні дослідження та випробування. Частина 10. Лабораторні випробування грунту на поперечний зсув
 570. ДСТУ CEN ISO/TS 17892-11:2007 (CEN ІSO/TS 17892-11:2004, ІDT). Геотехнічні дослідження та випробування. Випробування грунту лабораторні. Частина 11. Визначення проникності за постійного напору та напору, який зменшується
 571. ДСТУ ISO/TS 17892-12:2008 (ІSO/TS 17892-12:2004, ІDT). Геотехнічні дослідження та випробування. Частина 12. Лабораторні випробування грунту для визначення меж Аттерберга
 572. ДСТУ ISO 17959:2018 (ISO 17959:2014, IDT). Покриття для підлоги з масивної деревини. Загальні вимоги
 573. ДСТУ ISO 1798:2007 (ІSO 1798:1997, ІDT). Матеріали полімерні пористі еластичні. Метод визначення опору розтягування та видовження під час розривання
 574. ДСТУ EN ISO 18081:2019 (EN ISO 18081:2016, IDT; ISO 18081:2016, IDT). Неруйнівний контроль. Акустико-емісійний контроль (АТ). Виявлення витоку за допомогою акустичної емісії
 575. ДСТУ ISO 1819:2013 (ІSO 1819:1977, ІDT). Устатковання підіймально-транспортне механічне безперервної дії. Загальні положення щодо безпеки
 576. ДСТУ ISO 18225:2019 (ISO 18225:2012, IDT). Трубопровідні системи із пластмас. Багатошарові трубопровідні системи для зовнішнього газопостачання. Технічні умови на системи
 577. ДСТУ ISO 18251-1:2018 (ISO 18251-1:2017, IDT). Неруйнівний контроль. Інфрачервоний термографічний контроль. Частина 1. Характеристики системи та обладнання
 578. ДСТУ ISO 18265:2010 (ІSO 18265:2003, ІDT). Металеві матеріали. Переведення значень твердості
 579. ДСТУ EN ISO 18273:2018 (EN ISO 18273:2015, IDT; ISO 18273:2015, IDT). Матеріали зварювальні. Електроди, дріт та прутки для зварювання алюмінію та його сплавів. Класифікація
 580. ДСТУ EN ISO 18274:2015 (EN ISO 18274:2010, IDT; ISO 18274:2010, IDT) Зварюванні матеріали. Дроти та стрічки електродні, дроти та прутки для зварювання плавленням нікелю та нікелевих сплавів. Класифікація
 581. ДСТУ EN ISO 18275:2014 (EN ІSO 18275:2012, ІDT). Матеріали зварювальні. Eлектроди покриті для ручного дугового зварювання високоміцних сталей. Класифікація
 582. ДСТУ EN ISO 18275:2019 (EN ISO 18275:2018, IDT; ISO 18275:2018, IDT). Зварювальні матеріали. Електроди для ручного дугового зварювання жароміцних сталей. Класифікація
 583. ДСТУ EN ISO 18276:2019 (EN ISO 18276:2017, IDT; ISO 18276:2017, IDT). Зварювальні матеріали. Дроти порошкові для дугового зварювання високоміцних сталей у захисних газах чи без захисного газу. Класифікація
 584. ДСТУ EN ISO 18279:2019 (EN ISO 18279:2003, IDT; ISO 18279:2003, IDT). Паяння. Дефекти в паяних швах
 585. ДСТУ ISO 18490:2017 (ISO 18490:2015, IDT). Неруйнівний контроль. Оцінювання гостроти зору для персоналу неруйнівного контролю
 586. ДСТУ ISO 1856:2008 (ІSO 1856:2000, ІDT). Матеріали полімерні пористі еластичні. Метод визначення залишкової деформації у разі стискання
 587. ДСТУ ISO 18563-1:2015 (ISO 18563-1:2015, IDT). Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація ультразвукового обладнання з фазованими антенними решітками. Частина 1. Прилади
 588. ДСТУ ISO 18573:2010 (ІSO 18573:2003, ІDT). Стрічки конвеєрні. Атмосферні умови випробування і тривалість кондиціювання
 589. ДСТУ ISO 18589-5:2015 (ІSO 18589-5:2009, ІDT). Вимірювання радіоактивності у довкіллі. Грунт. Частина 5. Вимірювання стронцію 90
 590. ДСТУ ISO 1893:2014 (ІSO 1893:2007, ІDT). Вироби вогнетривкі. Диференційний метод визначення температури деформації під навантаженням за температури, що зростає
 591. ДСТУ ISO 19011:2012 (ISO 19011:2011, IDT). Настанови щодо здійснення аудитів систем управління (діє до 01.01.2021)
 592. ДСТУ ISO 19011:2019 (ISO 19011:2018, IDT). Настанови щодо проведення аудитів систем управління
 593. ДСТУ EN ISO 19085-1:2018 (EN ISO 19085-1:2017, IDT; ISO 19085-1:2017, IDT). Деревообробні верстати. Безпечність. Частина 1. Загальні вимоги
 594. ДСТУ EN ISO 19232-1:2016 (EN ISO 19232-1:2013, IDT; ISO 19232-1:2013, IDT). Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 1. Визначення показника якості зображення за допомогою індикатора якості зображення дротового типу
 595. ДСТУ EN ISO 19232-2:2016 (EN ISO 19232-2:2013, IDT; ISO 19232-2:2013, IDT). Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 2. Визначення показника якості зображення за допомогою індикатора якості зображення типу ступінь-отвір
 596. ДСТУ EN ISO 19232-3:2015 (EN ISO 19232-3:2013, IDT; ISO 19232-3:2013, IDT). Контроль неруйнівний. Якість зображення на рентгенівських знімках. Частина 3. Класи якості зображення
 597. ДСТУ EN ISO 19232-4:2016 (EN ISO 19232-4:2013, IDT; ISO 19232-4:2013, IDT). Контроль неруйнівний. Якість зображення на рентгенівських знімках. Частина 4. Експериментальне оцінювання значень і таблиць якості зображення
 598. ДСТУ EN ISO 19232-5:2016 (EN ISO 19232-5:2013, IDT; ISO 19232-5:2013, IDT). Контроль неруйнівний. Якість зображення на рентгенівських знімках. Частина 5. Визначення нерізкості зображення з використанням індикаторів якості зображення дводротового типу
 599. ДСТУ EN ISO 1927-1:2018 (EN ISO 1927-1:2012, IDT; ISO 1927-1:2012, IDT). Вогнетриви монолітні (неформовані). Частина 1. Вступ та класифікація
 600. ДСТУ EN ISO 1927-2:2018 (EN ISO 1927-2:2012, IDT; ISO 1927-2:2012, IDT). Вогнетриви монолітні (неформовані). Частина 2. Відбирання проб для випробування
 601. ДСТУ EN ISO 1927-3:2018 (EN ISO 1927-3:2012, IDT; ISO 1927-3:2012, IDT). Вогнетриви монолітні (неформовані). Частина 3. Характеристики після постачання
 602. ДСТУ EN ISO 1927-5:2018 (EN ISO 1927-5:2012, IDT; ISO 1927-5:2012, IDT). Вогнетриви монолітні (неформовані). Частина 5. Підготування та оброблення зразків для випробування
 603. ДСТУ EN ISO 1927-6:2018 (EN ISO 1927-6:2012, IDT; ISO 1927-6:2012, IDT). Вогнетриви монолітні (неформовані). Частина 6. Визначення фізичних властивостей
 604. ДСТУ EN ISO 19353:2016 (EN ISO 19353:2016, IDT; ISO 19353:2015, IDT). Безпечність машин. Запобігання пожежі та протипожежний захист
 605. ДСТУ EN ISO 19353:2017 (EN ISO 19353:2016, IDT; ISO 19353:2015, IDT). Безпечність машин. Запобігання пожежі та протипожежний захист
 606. ДСТУ ISO/TS 19397:2019 (ISO/TS 19397:2015, IDT). Визначення товщини плівки покриття ультразвуковим приладом
 607. ДСТУ EN ISO 19432:2014 (EN ІSO 19432:2012, ІDT). Машини та устатковання будівельні. Переносні, ручні і з приводом від двигуна внутрішнього згоряння відрізні верстати. Вимоги щодо безпеки
 608. ДСТУ ISO 19443:2018 (ISO 19443:2018, IDT). Система управління якістю. Спеціальн вимоги до застосування ІSO 9001:2015 організаціями ядерного сектору, що постачають продукцію та послуги, важливі для ядерної безпеки (ІTNS)
 609. ДСТУ ISO/TR 19480:2019 (ISO/TR 19480:2005, IDT). Поліетиленові труби та з’єднувальні деталі, використовувані для постачання газоподібних палив або води. Підготування та оцінювання зварників
 610. ДСТУ ISO 19650-1:2020 (ISO 19650-1:2018, IDT). Організація та оцифрування інформації щодо будівель та споруд включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВІМ). Управління інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. …
 611. ДСТУ ISO 19702:2018 (ISO 19702:2015, IDT). Настанова щодо відбирання проб та аналізування токсичних газів і парів у летких продуктах згоряння з використанням спектроскопії інфрачервоного перетворення Фур’є (ІЧПФ)
 612. ДСТУ ISO 19706:2018 (ISO 19706:2011, IDT). Настанови щодо оцінювання небезпечних чинників пожежі для людей
 613. ДСТУ ISO 19840:2015. Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Вимірювання й критерії прийнятності товщини сухих плівок покриття на шорстких поверхнях (ІSO 19840:2012, ІDT)
 614. ДСТУ ISO/TS 19911:2019 (ISO/TS 19911:2010, IDT). Пластмасові труби та з’єднувальні деталі. Формат технічного файлу для характеристики з’єднувальних деталей з поліетилену (PE)
 615. ДСТУ ISO/IEC 20000-1:2016 (ISO/IEC 20000-1:2011, IDT). Інформаційні технології. Керування послугами. Частина 1. Вимоги до системи керування послугами
 616. ДСТУ ISO 2009:2008 (ІSO 2009:1994, ІDT). Гвинти з потайною головкою звичайного виду та прямим шліцом. Клас точності А. Технічні умови
 617. ДСТУ ISO 2010:2007 (ІSO 2010:1994, ІDT). Гвинти з напівпотайною головкою загального виду та прямим шліцом. Клас точності А. Технічні умови
 618. ДСТУ CEN ISO/TR 20172:2019 (CEN ISO/TR 20172:2009, IDT; ISO/TR 20172:2009, IDT). Зварювання. Системи групування матеріалів. Європейські матеріали
 619. ДСТУ CEN ISO/TR 20173:2019 (CEN ISO/TR 20173:2018, IDT; ISO/TR 20173:2018, IDT). Зварювання. Системи групування матеріалів. Американські матеріали
 620. ДСТУ CEN ISO/TR 20174:2019 (CEN ISO/TR 20174:2005, IDT; ISO/TR 20174:2005, IDT). Зварювання. Системи групування матеріалів. Японські матеріали
 621. ДСТУ EN ISO 20339:2018 (EN ISO 20339:2017, IDT; ISO 20339:2017, IDT). Неруйнівний контроль. Обладнання для вихрострумового обстеження. Характеристики і верифікація матричних перетворювачів
 622. ДСТУ EN ISO 20345:2009 (EN ІSO 20345:2004/AC:2005/A1:2007, ІDT). Засоби індивідуального захисту. Взуття професійної призначеності. Технічні умови
 623. ДСТУ EN ISO 20346:2010 (EN ІSO 20346:2004, ІDT + EN ІSO 20346:2004/A1:2007, ІDT). Засоби індивідуального захисту. Захисне взуття
 624. ДСТУ EN ISO 20346:2017 (EN ISO 20346:2014, IDT; ISO 20346:2014, IDT). Засоби індивідуального захисту. Захисне взуття
 625. ДСТУ EN ISO 20347:2015 (EN ІSO 20347:2012, ІDT). Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче
 626. ДСТУ EN ISO 20349-2:2019 (EN ISO 20349-2:2017, IDT; ISO 20349-2:2017, IDT). Засоби індивідуального захисту. Взуття для захисту від ризиків у ливарнях та під час зварювання. Частина 2. Вимоги та методи випробувань для захисту від ризиків під час зва..
 627. ДСТУ EN ISO 20349:2015 (EN ІSO 20349:2010, ІDT). Засоби індивідуального захисту. Взуття для захисту від термічних ризиків і бризок розплавленого металу в ливарнях і під час зварювання. Вимоги та методи випробування
 628. ДСТУ 2034-92. Відходи деревинні. Загальні технічні умови
 629. ДСТУ ISO 2039-1:2015 (ISO 2039-1:2001, IDT). Пластмаси. Визначення твердості. Частина 1. Метод вдавлювання кульки
 630. ДСТУ EN ISO 2039-2:2019 (EN ISO 2039-2:1999, IDT; ISO 2039-2:1987, IDT). Пластмаси. Визначення твердості. Частина 2. Твердість за Роквеллом
 631. ДСТУ EN ISO 20484:2018 (EN ISO 20484:2017, IDT; ISO 20484:2017, IDT). Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Словник термінів
 632. ДСТУ EN ISO 20485:2019 (EN ISO 20485:2018, IDT; ISO 20485:2017, IDT). Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Метод індикаторного газу
 633. ДСТУ EN ISO 20486:2019 (EN ISO 20486:2018, IDT; ISO 20486:2017, IDT). Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Калібрування контрольних витоків газів
 634. ДСТУ ISO 20669:2018 (ISO 20669:2017, IDT). Неруйнівний контроль. Імпульсний вихрострумовий контроль деталей з феромагнітних металів
 635. ДСТУ EN ISO 20769-1:2019 (EN ISO 20769-1:2018, IDT; ISO 20769-1:2018, IDT). Неруйнівний контроль. Радіографічне інспектування наявності корозії та відкладень у трубах рентгенівським та гамма-випромінюванням. Частина 1. Тангенціальний спосіб просві…
 636. ДСТУ EN ISO 20769-2:2019 (EN ISO 20769-2:2018, IDT; ISO 20769-2:2018, IDT) Неруйнівний контроль. Радіографічне інспектування на наявність корозії та відкладень у трубах рентгенівським та гамма-випромінюванням. Частина 2. Радіографічний контроль подві
 637. ДСТУ ISO 209-1:2002 (ІSO 209-1:1989, ІDT). Алюміній та алюмінієві сплави здеформовні. Хімічний склад та види продукції. Частина 1. Марки
 638. ДСТУ ISO 21041:2019 (ISO 21041:2018, IDT). Настанова з установлення ціни за одиницю продукції
 639. ДСТУ EN ISO 21078-1:2018 (EN ISO 21078-1:2008, IDT; ISO 21078-1:2008, IDT). Визначення оксиду бору (ІІІ) у вогнетривах. Частина 1. Визначення загального вмісту оксиду бору (ІІІ) в оксидних матеріалах для кераміки, скла та глазурі
 640. ДСТУ ISO 21183-1:2010 (ІSO 21183-1:2005, ІDT). Стрічки конвеєрні легкі. Частина 1. Основні характеристики та застосування
 641. ДСТУ ISO 21307:2019 (ISO 21307:2017, IDT). Пластмасові труби та з’єднувальні деталі. Процедури для стикового з’єднання у трубних системах з поліетилену (PE)
 642. ДСТУ ISO 2148:2013 (ISO 2148:1974, IDT). Устатковання підіймально-транспортне безперервної дії. Номенклатура
 643. ДСТУ ISO 2148:2013 (ISO 2148:1974, IDT). Поправка. Устатковання підіймально-транспортне безперервної дії. Номенклатура
 644. ДСТУ EN ISO 2151:2015 (EN ІSO 2151:2008, ІDT). Акустика. Методика вимірювання шуму компресорів і вакуумних насосів. Технічний метод (клас точності 2)
 645. ДСТУ ISO 21751:2019 (ISO 21751:2011, IDT). Пластмасові труби та з’єднувальні деталі. Випробування на руйнування терморезисторних з’єднань. Випробування на згин смуг, вирізаних із цих з’єднань
 646. ДСТУ EN ISO 21809-1:2016 (EN ISO 21809-1:2011, IDT; ISO 21809-1:2011, IDT). Нафтова і газова промисловість. Зовнішні покриви підземних або підводних трубопроводів у трубопровідних транспортних системах. Частина 1. Поліолефінові покриви (три шари …)
 647. ДСТУ EN ISO 21809-2:2018 (EN ISO 21809-2:2014, IDT; ISO 21809-2:2014, IDT). Нафтова та газова промисловість. Зовнішні покриви підземних або підводних трубопроводів у трубопровідних транспортних системах. Частина 2. Одношарові наплавлювані епоксид…
 648. ДСТУ EN ISO 21809-3:2016 (EN ISO 21809-3:2016, IDT; ISO 21809-3:2016, IDT). Нафтова і газова промисловість. Зовнішні покриви підземних або підводних трубопроводів у трубопровідних транспортних системах. Частина 3. Покриви монтажних з’єднань
 649. ДСТУ ISO 21809-4:2018 (ISO 21809-4:2009, IDT). Нафтова та газова промисловість. Зовнішні покриви підземних або підводних трубопроводів у трубопровідних транспортних системах. Частина 4. Поліетиленові покриви (двошаровий поліетилен)
 650. ДСТУ EN ISO 21809-5:2018 (EN ISO 21809-5:2017, IDT; ISO 21809-5:2017, IDT). Нафтова та газова промисловість. Зовнішні покриви підземних або підводних трубопроводів у трубопровідних транспортних системах. Частина 5. Зовнішні бетонні покриви
 651. ДСТУ EN ISO 21952:2015 (EN ISO 21952:2012, IDT; ISO 21952:2012, IDT). Зварювальні матеріали. Дроти електродні, дроти, прутки та наплавлений метал для дугового зварювання жароміцних сталей у захисних газах. Класифікація
 652. ДСТУ EN ISO 2203:2018 (EN ISO 2203:1997, IDT; ISO 2203:1973, IDT). Кресленики технічні. Позначення зубчастих передач
 653. ДСТУ ISO 22263:2020 (ISO 22263:2008, IDT). Структура інформації про будівельні споруди. Основи управління інформацією про будівельний об’єкт
 654. ДСТУ ISO 2230:2014 (ІSO 2230:2002, ІDT). Вироби із гуми. Настанови щодо зберігання
 655. ДСТУ ISO 2232:2007 (ІSO 2232:1990, ІDT). Дріт тягнутий круглого перерізу із нелегованої сталі для дротяних канатів загальної призначеності і сталевих дротяних канатів великого діаметра. Технічні умови
 656. ДСТУ ISO 22325:2017 (ISO 22325:2016, IDT). Безпека та стійкість до надзвичайних ситуацій. Управління у надзвичайних ситуаціях. Методичні рекомендації щодо оцінювання готовності
 657. ДСТУ ISO 22400-1:2019 (ISO 22400-1:2014, IDT). Автоматизовані системи керування виробництвом. Ключові показники ефективності (KPІs) для керування виробничими процесами. Частина 1. Огляд, загальні положення та термінологія
 658. ДСТУ ISO 22400-2:2019 (ISO 22400-2:2014, IDT). Автоматизовані системи керування виробництвом. Ключові показники ефективності (KPІs) для керування виробничими процесами. Частина 2. Визначення та описання (див. Зміну N 1)
 659. ДСТУ ISO 22400-2:2019 (ISO 22400-2:2014, IDT)/Зміна N 1:2019 (ISO 22400-2:2014/Amd 1:2017, IDT)/ Автоматизовані системи керування виробництвом. Ключові показники ефективності (KPIs) для керування виробничими процесами. Частина 2. Визначення та …
 660. ДСТУ ISO 22476-2:2008 (ІSO 22476-2:2005, ІDT). Дослідження та випробування геотехнічні. Частина 2. Польове випробування динамічним зондуванням
 661. ДСТУ ISO/TS 22476-10:2008 (ІSO/TS 22476-10:2005, ІDT). Дослідження та випробування геотехнічні. Частина 10. Польове випробування ваговим зондуванням
 662. ДСТУ ISO/TS 22559-1:2005 (ІSO/TS 22559-1:2004, ІDT). Вимоги безпеки для ліфтів (елеваторів). Частина 1. Загальні суттєві вимоги безпеки
 663. ДСТУ ISO 22721:2014 (ІSO 22721:2007, ІDT). Стрічки конвеєрні з тканинним каркасом, покриті гумою або пластиком, для підземних гірничих робіт. Технічні вимоги
 664. ДСТУ ISO 2320:2006 (ISO 2320:1997, IDT). Гайки шестигранні сталеві самостопорні. Механічні та експлуатаційні властивості
 665. ДСТУ EN ISO 23277:2014 (EN ІSO 23277:2009, ІDT). Контроль неруйнівний зварних швів. Капілярний контроль. Рівні приймання
 666. ДСТУ EN ISO 23277:2018 (EN ISO 23277:2015, IDT; ISO 23277:2015, IDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Капілярний контроль. Рівні приймання
 667. ДСТУ EN ISO 23278:2014 (EN ІSO 23278:2009, ІDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Магнитопорошковий контроль зварних швів. Рівні приймання
 668. ДСТУ EN ISO 23278:2018 (EN ISO 23278:2015, IDT; ISO 23278:2015, IDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Магнітопорошковий контроль. Рівні приймання
 669. ДСТУ EN ISO 23279:2014 (EN ІSO 23279:2010, ІDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Характеристика індикацій у зварних швах
 670. ДСТУ EN ISO 23279:2019 (EN ISO 23279:2017, IDT; ISO 23279:2017, IDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Характеристика розривів у зварних швах
 671. ДСТУ ISO 23599:2017 (ISO 23599:2012, IDT). Вироби для надання допомоги сліпим і людям зі слабким зором. Тактильні індикатори пішохідної зони
 672. ДСТУ ISO 23601:2019 (ISO 23601:2009, IDT). Ідентифікація безпечності. Знаки на планах евакуації
 673. ДСТУ ISO/TR 23605:2018 (ISO/TR 23605:2018, IDT). Технічна специфікація на продукцію (TPS). Настанови щодо застосування. Міжнародна модель для національного застосування
 674. ДСТУ ISO 23932:2018 (ISO 23932:2009, IDT). Інжиніринг пожежної безпеки. Загальні принципи
 675. ДСТУ EN ISO 2400:2016 (EN ISO 2400:2012, IDT; ISO 2400:2012, IDT). Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Технічні умови на калібрувальний зразок N 1
 676. ДСТУ ISO 2401:2005 (ІSO 2401:1972, ІDT). Електроди покриті. Визначення коефіцієнта використання, переходу металу і коефіцієнта наплавлення
 677. ДСТУ EN ISO 2401:2019 (EN ISO 2401:2018, IDT; ISO 2401:2018, IDT). Електроди покриті. Визначення коефіцієнта використання, переходу металу та коефіцієнта наплавлення
 678. ДСТУ ISO 2408:2013 (ІSO 2408:2004, ІDT). Канати сталеві дротяні загальної призначеності. Загальні технічні вимоги та методи випробування
 679. ДСТУ ISO 2409:2019 (ISO 2409:2013, IDT). Фарби та лаки. Випробування методом решітчастих надрізів
 680. ДСТУ ISO 2431:2015 (ІSO 2431:2011, ІDT). Фарби та лаки. Визначення часу витікання з використанням лійок
 681. ДСТУ ISO 2439:2005 (ІSO 2439:1997, ІDT). Матеріали полімерні чарункові еластичні. Визначення твердості методом втискування
 682. ДСТУ ISO 2439:2019 (ISO 2439:2008, IDT). Матеріали полімерні чарункові еластичні. Визначення твердості методом утискування
 683. ДСТУ EN ISO 24598:2015 (EN ISO 24598:2012, IDT; ISO 24598:2012, IDT). Зварювальні матеріали. Дроти електродні суцільні й порошкові та комбінації дріт електродний/флюс для дугового зварювання під флюсом жароміцних сталей. Класифікація
 684. ДСТУ ISO 2477:2014 (ІSO 2477:2005, ІDT). Вироби вогнетривкі теплоізоляційні формовані. Метод визначення незворотної зміни розмірів під час нагрівання
 685. ДСТУ ISO 2478:2018 (ISO 2478:1987, IDT). Вироби вогнетривкі щільні формовані. Визначення незворотної зміни розмірів під час нагрівання
 686. ДСТУ ISO 24817:2019 (ISO 24817:2017, IDT). Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Композитний ремонт трубопроводів. Кваліфікація та проектування, монтування, випробування та перевіряння
 687. ДСТУ ISO 2503:2015 (ISO 2503:2009, IDT). Устатковання для газового зварювання. Регулятори тиску та регулятори тиску з витратомірами для газових балонів, використовуваних під час зварювання, різання та суміжних процесів з тиском газу до 300 бар …
 688. ДСТУ ISO 2503:2015/Зміна N 1:2015 (ISO 2503:2009/Amd 1:2015, IDT). Устатковання для газового зварювання. Регулятори тиску та регулятори тиску з витратомірами для газових балонів, використовуваних під час зварювання, різання та суміжних процесів …
 689. ДСТУ CEN ISO/TR 25107:2015 (CEN ISO/TR 25107:2006, IDT; ISO/TR 25107:2006, IDT). Неруйнівний контроль. Настанови щодо програм навчання методам неруйнівного контролю
 690. ДСТУ CEN ISO/TR 25108:2015 (CEN ISO/TR 25108:2006, IDT; ISO/TR 25108:2006, IDT). Неруйнівний контроль. Настанови для організацій, що навчають персонал неруйнівному контролю
 691. ДСТУ CEN ISO/TS 25108:2019 (CEN ISO/TS 25108:2018, IDT; ISO/TS 25108:2018, IDT). Неруйнівний контроль. Організації з навчання персоналу в сфері проведення робіт з неруйнівного контролю
 692. ДСТУ ISO 251:2009 (ІSO 251:2003, ІDT). Стрічки конвеєрні з тканинним каркасом. Ширини та довжини
 693. ДСТУ ISO 252-1:2005 (ІSO 252-1:1999, ІDT). Стрічки конвеєрні з тканинним каркасом. Міцність зчеплення між складниками. Частина 1. Методи випробування
 694. ДСТУ ISO 2553:2014 (ISO 2553:2013, IDT). Зварювання та споріднені процеси. Умовні познаки на креслениках. Зварні з’єднання
 695. ДСТУ ISO 2553:2019 (ISO 2553:2019, IDT). Зварювання та споріднені процеси. Умовні познаки на креслениках. Зварні з’єднання
 696. ДСТУ EN ISO 2560:2014. Матеріали зварювальні. Eлектроди покриті для ручного дугового зварювання нелегованих та дрібнозернистих сталей. Класифікація
 697. ДСТУ ISO 261:2005 (ІSO 261:1998, ІDT). Нарізі метричні ІSO загального призначення. Загальні положення
 698. ДСТУ ISO 262:2005 (ІSO 262:1998, ІDT). Нарізі метричні ІSO загального призначення. Вибір розмірів для гвинтів, болтів та гайок
 699. ДСТУ EN ISO 26304:2015 (EN ISO 26304:2011, IDT; ISO 26304:2011, IDT). Зварювальні матеріали. Дроти електродні суцільні й порошкові та комбінації дріт електродний/флюс для дугового зварювання під флюсом високоміцних сталей. Класифікація
 700. ДСТУ EN ISO 26304:2019 (EN ISO 26304:2018, IDT; ISO 26304:2017, IDT). Зварювальні матеріали. Дроти електродні суцільні, порошкові та комбінації дріт електродний/флюс для дугового зварювання під флюсом високоміцних сталей. Класифікація
 701. ДСТУ ISO 2631-1:2004 (ІSO 2631-1:1997, ІDT). Вібрація та удар механічні. Оцінка впливу загальної вібрації на людину. Частина 1. Загальні вимоги
 702. ДСТУ ISO 2631-2:2004 (ІSO 2631-2:2003, ІDT). Вібрація та удар механічні. Оцінювання впливу загальної вібрації на людину. Частина 2. Вібрація в будівлях (від 1 Гц до 80 Гц)
 703. ДСТУ ISO 2631-4:2005. Вібрація та удар механічні. Оцінювання впливу загальної вібрації на людину. Частина 4. Настанови з оцінювання впливів вібрації та обертового переміщення на комфорт пасажирів та поїзної бригади у транспортних системах …
 704. ДСТУ ISO 2631-5:2005 (ІSO 2631-5:2004, ІDT). Вібрація та удар механічні. Оцінювання впливу загальної вібрації на людину. Частина 5. Метод оцінювання вібрації, яка містить багаторазові удари
 705. ДСТУ ISO 26845:2013 (ІCP-AES) (ІSO 26845:2008, ІDT). Вогнетриви. Хімічний аналіз. Загальні вимоги до методів мокрого хімічного аналізу, атомно-абсорбційної спектрометрії (AAS) і атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою
 706. ДСТУ ISO 2692:2013 (ISO 2692:2006, IDT). Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Геометричні допуски. Вимоги щодо максимуму матеріалу (MMR), мінімуму матеріалу (LMR) та взаємодії (RPR)
 707. ДСТУ EN ISO 2692:2018 (EN ISO 2692:2014, IDT; ISO 2692:2014, IDT). Технічні вимоги до геометричних характеристик продукції (GPS). Визначенни геометричних допусків. Вимоги щодо максимуму матеріалу (MMR), мінімуму матеріалу (LMR) та взаємодії (RPR)
 708. ДСТУ ISO 2702:2006 (ІSO 2702:1992, ІDT). Гвинти самонарізувальні сталеві термооброблені. Механічні властивості
 709. ДСТУ ISO 272:2005 (ІSO 272:1982, ІDT). Вироби кріпильні шестигранні. Розміри ‘під ключ’
 710. ДСТУ ISO 273:2005 (ІSO 273:1979, ІDT). Кріпильні вироби. Отвори з зазором для болтів і гвинтів
 711. ДСТУ ISO 2740:2016 (ISO 2740:2009, IDT). Матеріали металеві спечені, крім твердих сплавів. Зразки для випробування на розтяг
 712. ДСТУ ISO 2768-2-2001 (ІSO 2768-2:1989, ІDT). Основні допуски. Частина 2. Допуски геометричні для елементів без спеціального позначення допусків
 713. ДСТУ ISO 28003:2019 (ISO 28003:2007, IDT). Системи керування безпекою ланцюга постачання. Вимоги до органів аудиту та сертифікації систем керування безпекою ланцюга постачання
 714. ДСТУ ISO 28004:2010 (ІSO 28004:2007, ІDT). Системи управління безпекою ланцюга постачання. Настанови щодо застосовування ІSO 28000
 715. ДСТУ ISO/IEC Guide 28:2007 (ISO/IEC Guide 28:2004, IDT). Оцінювання відповідності. Настанови щодо системи сертифікації продукції третьою стороною
 716. ДСТУ ISO 2808:2015 (ІSO 2808:2007, ІDT). Фарби та лаки. Визначення товщини плівки
 717. ДСТУ ISO 2808:2019 (ISO 2808:2019, IDT). Фарби та лаки. Визначення товщини плівки
 718. ДСТУ ISO 2810:2015 (ІSO 2810:2004, ІDT). Фарби та лаки. Випробування покриттів на вплив атмосферних умов. Експозиція та оцінювання
 719. ДСТУ ISO 2811-1:2019 (ISO 2811-1:2016, IDT). Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 1. Пікнометричний метод
 720. ДСТУ ISO 2811-2:2015 (ІSO 2811-2:2011, ІDT). Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 2. Метод занурення
 721. ДСТУ ISO 2811-3:2015 (ІSO 2811-3:2011, ІDT). Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 3. Осциляційний метод
 722. ДСТУ ISO 2811-4:2015 (ІSO 2811-4:2011, ІDT). Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 4. Метод стискання у циліндрі
 723. ДСТУ ISO 2812-1:2019 (ISO 2812-1:2017, IDT). Фарби та лаки. Визначення стійкості до впливу рідин. Частина 1. Метод занурення в рідини, крім води
 724. ДСТУ ISO 2812-3:2020 (ISO 2812-3:2019, IDT). Фарби та лаки. Визначення стійкості до впливу рідин. Частина 3. Метод із застосуванням абсорбуючого середовища
 725. ДСТУ ISO 2812-1:2015 (ІSO 2812-1:2007, ІDT). Фарби та лаки. Визначення стійкості до дії рідин. Частина 1. Метод занурення в рідини, за винятком води
 726. ДСТУ ISO 2812-2:2015 (ІSO 2812-2:2007, ІDT). Фарби та лаки. Визначення стійкості до впливу рідин. Частина 2. Метод занурення у воду
 727. ДСТУ ISO 2812-3:2015 (ІSO 2812-3:2012, ІDT). Фарби та лаки. Визначення стійкості до впливу рідин. Частина 3. Метод із застосуванням абсорбуючого середовища
 728. ДСТУ ISO 2812-4:2015 (ІSO 2812-4:2007, ІDT). Фарби та лаки. Визначення стійкості до впливу рідини. Частина 4. Краплинні методи
 729. ДСТУ ISO 2812-5:2015 (ІSO 2812-5:2007, ІDT). Фарби та лаки. Визначення стійкості до впливу рідини. Частина 5. Метод температурного градієнта в термостаті
 730. ДСТУ ISO 2813:2015 (ІSO 2813:2014, ІDT). Фарби та лаки. Визначення блиску під кутом 20<град>, 60<град> і 85<град>
 731. ДСТУ ISO 2818:2018/Поправка N 1:2018 (ISO 2818:1994/Cor 1:2007, IDT). Пластмаси. Підготування зразків для випробування механічним обробленням
 732. ДСТУ ISO 2818:2019 (ISO 2818:2018, IDT). Пластмаси. Підготування зразків для випробування механічним обробленням
 733. ДСТУ EN ISO 2818:2019 (EN ISO 2818:2019, IDT; ISO 2818:2018, IDT). Пластмаси. Підготування зразків для випробування механічним обробленням
 734. ДСТУ ISO 28199-2:2015. Фарби та лаки. Оцінювання властивостей систем покриття, пов’язаних із процесом нанесення. Частина 2. Стабільність кольору, технологічна покривність, повторне розчинення, поглинання надлишку за перерозпилення, змочування, …
 735. ДСТУ ISO 28199-3:2015 (ІSO 28199-3:2009, ІDT). Фарби та лаки. Оцінювання властивостей систем покриття, пов’язаних із процесом нанесення. Частина 3. Візуальне оцінювання утворення напливів, бульбашок, точкових дефектів та покривності
 736. ДСТУ ISO 282:2009 (ІSO 282:1992, ІDT). Стрічки конвеєрні. Відбирання зразків для випробування
 737. ДСТУ ISO 283-1:2007 (ІSO 283-1:2000, ІDT). Стрічки конвеєрні з тканинним каркасом. Випробування на розтяг. Частина 1. Визначення міцності під час розтягування, подовження під час розриву і подовження під час контрольного навантажування
 738. ДСТУ EN ISO 2860:2016 (EN ISO 2860:2008, IDT; ISO 2860:1992, IDT). Машини землерийні. Мінімальні розміри оглядових отворів
 739. ДСТУ ISO 286-2:2002(ІSO 286-2:1988, ІDT). Допуски і посадки за системою ІSO. Частина 2. Таблиці квалітетів стандартних допусків і граничних відхилень отворів і валів
 740. ДСТУ ISO 286-1-2002 (ІSO 286-1:1988, ІDT). Допуски і посадки за системою ІSO. Частина 1. Основи допусків, відхилів та посадок
 741. ДСТУ EN ISO 2867:2017 (EN ISO 2867:2011, IDT; ISO 2867:2011, IDT). Землерийні машини. Системи доступу
 742. ДСТУ ISO 2884-1:2015 (ІSO 2884-1:1999, ІDT). Фарби та лаки. Визначення в’язкості ротаційними віскозиметрами. Частина 1. Віскозиметр конус-пластина, що працює за високої швидкості зсуву
 743. ДСТУ ISO 2884-2:2015 (ІSO 2884-2:2003, ІDT). Фарби та лаки. Визначення в’язкості з використанням ротаційного віскозиметра. Частина 2. Дисковий або кульковий віскозиметр, що працює за заданої швидкості
 744. ДСТУ EN ISO 28927-1:2015 (EN ISO 28927-1:2009, IDT; ISO 28927-1:2009, IDT). Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 1. Машини для кутового та вертикального шліфування
 745. ДСТУ ISO 29845:2018 (ISO 29845:2011, IDT.) Технічна документація на продукцію. Типи документів
 746. ДСТУ ISO 3040:2006 (ІSO 3040:1990, ІDT). Кресленики технічні. Конуси. Розміри та допуски
 747. ДСТУ EN ISO 3040:2018 (EN ISO 3040:2016, IDT; ISO 3040:2016, IDT). Технічні вимоги до геометричних характеристик продукції (GPS). Конуси. Розміри та допуски
 748. ДСТУ ISO 3057:2016 (ISO 3057:1998, IDT). Контроль неруйнівний. Металографічний метод реплік для обстеження поверхні
 749. ДСТУ ISO 3058:2016 (ISO 3058:1998, IDT). Контроль неруйнівний. Допоміжні засоби для візуального контролю. Вибір луп з малою кратністю збільшення
 750. ДСТУ EN ISO 3059:2016 (EN ISO 3059:2012, IDT; ISO 3059:2012, IDT). Неруйнівний контроль. Капілярний та магнітопорошковий контроль. Умови огляду
 751. ДСТУ ISO 3098-0:2006 (ІSO 3098-0:1997, ІDT). Документація технічна на вироби. Шрифти. Частина 0. Загальні вимоги
 752. ДСТУ EN ISO 3098-1:2018 (EN ISO 3098-1:2015, IDT; ISO 3098-1:2015, IDT). Технічна документація на продукцію. Написи. Частина 1. Загальні вимоги
 753. ДСТУ ISO 3098-2:2007 (ІSO 3098-2:2000, ІDT). Документація технічна на вироби. Шрифти. Частина 2. Латинська абетка, цифри і знаки
 754. ДСТУ ISO 3098-3:2007 (ІSO 3098-3:2000, ІDT). Документація технічна на вироби. Шрифти. Частина 3. Грецька абетка
 755. ДСТУ ISO 3098-4:2007 (ІSO 3098-4:2000, ІDT). Документація технічна на вироби. Шрифти. Частина 4. Діакритичні і окремі знаки латинської абетки
 756. ДСТУ ISO 3098-5:2007 (ІSO 3098-5:1997, ІDT). Документація технічна на вироби. Шрифти. Частина 5. Написання латинської абетки, цифр і знаків засобами автоматизованого проектування
 757. ДСТУ ISO 3098-6:2007 (ІSO 3098-6:2000, ІDT). Документація технічна на вироби. Шрифти. Частина 6. Кирилична абетка
 758. ДСТУ ISO 31000:2018 (ISO 31000:2018, IDT). Менеджмент ризиків. Принципи та настанови
 759. ДСТУ ISO/TR 31004:2018 (ISO/TR 31004:2013, IDT). Менеджмент ризиків. Настанова з впровадження ІSO 31000
 760. ДСТУ ISO 3108:2018 (ISO 3108:2017, IDT). Канати сталеві дротяні. Метод випробування. Визначення фактичного розривного зусилля в цілому
 761. ДСТУ ISO 3126:2015 (ISO 3126:2005, IDT). Трубопроводи з пластмаси. Пластмасові елементи трубопроводу. Визначення розмірів
 762. ДСТУ ISO 3183:2017 (ISO 3183:2012, IDT). Нафтова та газова промисловість. Труби сталеві для трубопровідних транспортних систем
 763. ДСТУ ISO 3187:2018 (ISO 3187:1989, IDT). Вироби вогнетривкі. Визначення ізотермічної деформації під напруженням як функції часу (кріп) при стисканні
 764. ДСТУ ISO 3231:2015 (ІSO 3231:1993, ІDT). Фарби та лаки. Визначення стійкості до впливу вологої атмосфери, що містить діоксид сірки
 765. ДСТУ ISO 3233-2:2020 (ISO 3233-2:2019, IDT). Фарби та лаки. Визначення об’ємної частки нелетких речовин. Частина 2. Метод з використанням визначення вмісту нелетких речовин згідно з ІSO 3251 та густини сухої плівки за законом Архімеда з викор…
 766. ДСТУ ISO 3233-1:2015 (ІSO 3233-1:2013, ІDT). Фарби та лаки. Визначення об’ємної частки нелетких речовин. Частина 1. Метод визначення частки нелетких речовин та густини сухої плівки за законом Архімеда з використанням тестової пластини з покриттям
 767. ДСТУ ISO 3233-2:2015. Фарби та лаки. Визначення об’ємної частки нелетких речовин. Частина 2. Метод з використанням визначення вмісту нелетких речовин згідно з ІSO 3251 та густини сухої плівки за законом Архімеда з використанням тестових пластин …
 768. ДСТУ ISO 3233-3:2015. Фарби та лаки. Визначення об’ємної частки нелетких речовин. Частина 3. Визначення розрахунком на основі вмісту нелетких речовин згідно з ІSO 3251, густини лакофарбового матеріалу та густини розчинника у лакофарбовому матеріалі
 769. ДСТУ ISO 3248:2019 (ISO 3248:2016, IDT). Фарби та лаки. Визначення впливу тепла
 770. ДСТУ ISO 3262-4:2020 (ISO 3262-4:1998, IDT). Наповнювачі для фарб. Специфікації та методи випробування. Частина 4. Крейда
 771. ДСТУ ISO 3262-5:2020 (ISO 3262-5:1998, IDT). Наповнювачі для фарб. Специфікації та методи випробування. Частина 5. Природний кальцит
 772. ДСТУ ISO 3262-6:2020 (ISO 3262-6:1998, IDT). Наповнювачі для фарб. Специфікації та методи випробування. Частина 6. Хімічно осаджений карбонат кальцію
 773. ДСТУ ISO 3262-10:2020 (ISO 3262-10:2000, IDT). Наповнювачі для фарб. Специфікації та методи випробування. Частина 10. Природний тальк/хлорит у пластинчастій формі
 774. ДСТУ ISO 3262-13:2020 (ISO 3262-13:1997, IDT). Наповнювачі для фарб. Специфікації та методи випробування. Частина 13. Природний кварц (мелений)
 775. ДСТУ ISO 3262-15:2020 (ISO 3262-15:2000, IDT). Наповнювачі для фарб. Специфікації та методи випробування. Частина 15. Склоподібний діоксид силіцію
 776. ДСТУ EN ISO 3266:2014 (EN ІSO 3266:2010, ІDT). Рим-болти з кованого заліза 4 градації для вантажопідйомного устатковання загального призначення
 777. ДСТУ ISO 3270:2015 (ІSO 3270:1984, ІDT). Фарби, лаки та сировина для них. Значення температури і вологості для кондиціювання та випробувань
 778. ДСТУ ISO 3270:2019 (ISO 3270:1984, IDT). Фарби, лаки та сировина для них. Значення температури і вологості для кондиціювання та випробування
 779. ДСТУ ISO 3310-1:2007 (ISO 3310-1:2000, IDT). Решета та сита контрольні. Технічні вимоги та методи випробування. Частина 1. Сита контрольні з металевої дротяної тканини
 780. ДСТУ ISO 3310-2:2007 (ISO 3310-2:1999, IDT). Решета та сита контрольні. Технічні вимоги та методи випробування. Частина 2. Решета контрольні з перфорованих металевих пластин.
 781. ДСТУ ISO 3310-3:2007 (ISO 3310-3:1990, IDT). Решета та сита контрольні. Технічні вимоги та методи випробування. Частина 3. Решета контрольні з листів, виготовлених методом гальванопластики
 782. ДСТУ EN ISO 3325:2017 (EN ISO 3325:1999, IDT; ISO 3325:1996, IDT). Матеріали металеві спечені, крім твердих сплавів. Визначення границі міцності під час поперечного згинання
 783. ДСТУ ISO 3340:2018 (ISO 3340:1976, IDT). Плити волокнисті будівельні. Метод визначення вмісту піску
 784. ДСТУ ISO 3385:2019 (ISO 3385:2014, IDT). Матеріали полімерні чарункові еластичні. Метод визначення втоми за сталої навантаги
 785. ДСТУ ISO 3394:2005 (ІSO 3394:1984, ІDT). Тара транспортна жорстка прямокутна. Розміри
 786. ДСТУ EN ISO 3452-1:2014 (EN ІSO 3452-1:2013, ІDT). Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. Загальні принципи
 787. ДСТУ EN ISO 3452-2:2014. Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 2. Випробування дефектоскопічних матеріалів (EN ІSO 3452-2:2013, ІDT)
 788. ДСТУ EN ISO 3452-3:2014 (EN ІSO 3452-3:2013, ІDT). Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 3. Контрольні випробувальні зразки
 789. ДСТУ EN ISO 3452-4:2008 (EN ІSO 3452-4:1998, ІDT). Неруйнівний контроль. Контроль капілярний. Частина 4. Устатковання
 790. ДСТУ EN ISO 3452-5:2014(EN ІSO 3452-5:2008, ІDT). Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 5. Капілярний контроль при температурах понад 50 °С
 791. ДСТУ EN ISO 3452-6:2014 (EN ІSO 3452-6:2008, ІDT). Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 6. Капілярний контроль при температурах нижче 10 °С
 792. ДСТУ ISO 3506-1:2006 (ІSO 3506-1:1997, ІDT). Механічні властивості кріпильних виробів із корозієтривкої нержавкої сталі. Частина 1. Болти, гвинти та шпильки
 793. ДСТУ ISO 3506-2:2008 (ІSO 3506-2:1997, ІDT). Механічні властивості кріпильних виробів із корозійностійкої нержавкої сталі. Частина 2. Гайки
 794. ДСТУ ISO 3506-3:2008 (ІSO 3506-3:1997, ІDT). Механічні властивості кріпильних виробів із корозійностійкої нержавкої сталі. Частина 3. Гвинти установні та подібні кріпильні вироби, які не працюють на розтягування
 795. ДСТУ ISO 3506-4:2007 (ІSO 3506-4:2003, ІDT). Механічні властивості кріпильних виробів із корозійностійкої нержавкої сталі. Частина 4. Самонарізувальні гвинти
 796. ДСТУ ISO 3508:2005 (ІSO 3508:1976, ІDT). Збіги нарізі кріпильних виробів згідно з ІSO 261 та ІSO 262
 797. ДСТУ ISO 354:2007 (ІSO 354:2003, ІDT). Акустика. Вимірювання звукопоглинання у ревербераційній камері
 798. ДСТУ EN ISO 3580:2019 (EN ISO 3580:2017, IDT; ISO 3580:2017, IDT). Зварювальні матеріали. Електроди з покриттям для ручного дугового зварювання жароміцних сталей. Класифікація
 799. ДСТУ EN ISO 3581:2015 (EN ISO 3581:2012, IDT; ISO 3581:2012, IDT). Зварювальні матеріали. Електроди з покривом для ручного дугового зварювання нержавких і жароміцних сталей. Класифікація
 800. ДСТУ EN ISO 3581:2019 (EN ISO 3581:2016, IDT; ISO 3581:2016, Corrected version 2017-11-01, IDT). Матеріали зварювальні. Електроди з покриттям для ручного дугового зварювання неіржавких та жароміцних сталей. Класифікація
 801. ДСТУ ISO 3668:2015 (ІSO 3668:1998, ІDT). Фарби та лаки. Візуальне порівняння кольору фарб
 802. ДСТУ ISO 3668:2019 (ISO 3668:2017, IDT). Фарби та лаки. Візуальне порівняння кольору фарб
 803. ДСТУ EN ISO 3677:2019 (EN ISO 3677:2016, IDT; ISO 3677:2016, IDT). Матеріали присадні для паяння м’яким і твердим припоєм. Позначення
 804. ДСТУ EN ISO 3690:2019 (EN ISO 3690:2018, IDT; ISO 3690:2018, IDT). Зварювання та споріднені процеси. Визначення вмісту водню в металі шва під час дугового зварювання
 805. ДСТУ EN ISO 3691-5:2014 (EN ІSO 3691-5:2014 + EN ІSO 3691-5:2014/AC:2014, ІDT). Промислові навантажувачі. Вимоги щодо безпеки та перевіряння. Частина 5. Самохідні візки керовані пішоходом
 806. ДСТУ ISO 3740:2007 (ІSO 3740:2000, ІDT). Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму. Настанови щодо застосування базових стандартів
 807. ДСТУ EN ISO 3741:2016 (EN ISO 3741:2010, IDT; ISO 3741:2010, IDT). Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для ревербераційних випробувальних камер
 808. ДСТУ EN ISO 3743-1:2016 (EN ISO 3743-1:2010, IDT; ISO 3743-1:2010, IDT). Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих мобільних джерел у ревербераційних полях
 809. ДСТУ EN ISO 3744:2016 (EN ISO 3744:2010, IDT; ISO 3744:2010, IDT). Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для практично вільного поля над звуковідбивальною площиною
 810. ДСТУ EN ISO 3744:2018 (EN ISO 3744:1995, IDT; ISO 3744:1994, IDT). Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічний метод в істотно вільному звуковому полі над звуковідбивальною площиною
 811. ДСТУ EN ISO 3745:2014 (EN ІSO 3745:2012, ІDT). Акустика. Визначання рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для заглушених і напівзаглушених камер
 812. ДСТУ EN ISO 3746:2016 (EN ISO 3746:2010, IDT; ISO 3746:2010, IDT). Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Наближений метод із використанням обгинальної поверхні вимірювання …
 813. ДСТУ EN ISO 3747:2016 (EN ISO 3747:2010, IDT; ISO 3747:2010, IDT). Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічний або наближений метод для використання на місці …
 814. ДСТУ EN ISO 3766:2018 (EN ISO 3766:2003, IDT; ISO 3766:2003, IDT). Кресленики будівельні. Спрощене подання для залізобетонної арматури
 815. ДСТУ ISO 377:2014. Сталь і сталеві вироби. Розташування та готування проб і випробних зразків для механічного випробування (ІSO 377:2013, ІDT)
 816. ДСТУ ISO 3781:2005 (ІSO 3781:1983, ІDT). Папір і картон. Визначення міцності при розтягуванні після занурення у воду
 817. ДСТУ EN ISO 3834-2:2019 (EN ISO 3834-2:2005, IDT; ISO 3834-2:2005, IDT). Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 2. Всебічні вимоги до якості
 818. ДСТУ EN ISO 3834-3:2019 (EN ISO 3834-3:2005, IDT; ISO 3834-3:2005, IDT). Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 3. Типові вимоги до якості
 819. ДСТУ EN ISO 3834-4:2019 (EN ISO 3834-4:2005, IDT; ISO 3834-4:2005, IDT). Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 4. Елементарні вимоги до якості
 820. ДСТУ EN ISO 3834-5:2019 (EN ISO 3834-5:2015, IDT; ISO 3834-5:2015, IDT). Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 5. Документи, вимоги яких потрібно виконувати для підтвердження відповідності ІSO 3834-2, ІSO 3834-3 чи ІSO
 821. ДСТУ ISO 3834-1:2008 (ISO 3834-1:2005, IDT). Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 1. Критерії для вибирання відповідного рівня вимог до якості
 822. ДСТУ ISO 3834-2:2008 (ISO 3834-2:2005, IDT). Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 2. Всебічні вимоги до якості
 823. ДСТУ ISO 3834-3:2008 (ISO 3834-3:2005, IDT). Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 3. Типові вимоги до якості
 824. ДСТУ ISO 3834-4:2008 (ISO 3834-4:2005, IDT). Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 4. Елементарні вимоги до якості
 825. ДСТУ ISO 3834-5:2008 (ISO 3834-5:2005, IDT). Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 5. Документи, вимоги яких потрібно виконувати для підтвердження відповідності ISO 3834-2, ISO 3834-3 або ISO 3834-4
 826. ДСТУ ISO 3882:2008 (ІSO 3882:2003, ІDT). Покриви металеві та інші неорганічні. Методи вимірювання товщини
 827. ДСТУ ISO 3887:2009 (ІSO 3887:2003, ІDT). Сталь. Визначання глибини зневуглецювання
 828. ДСТУ ISO 39001:2015 (ІSO 39001:2012, ІDT). Системи управління безпекою дорожнього руху (БДР). Вимоги та настанова щодо застосування
 829. ДСТУ EN ISO 3952-1:2018 (EN ISO 3952-1:1994, IDT; ISO 3952-1:1981, IDT). Кінематичні схеми. Графічні умовні познаки. Частина 1
 830. ДСТУ EN ISO 3952-2:2018 (EN ISO 3952-2:1994, IDT; ISO 3952-2:1981, IDT). Кінематичні схеми. Графічні умовні познаки. Частина 2
 831. ДСТУ EN ISO 3952-3:2018 (EN ISO 3952-3:1994, IDT; ISO 3952-3:1979, IDT). Кінематичні схеми. Графічні умовні познаки. Частина 3
 832. ДСТУ EN ISO 3952-4:2018 (EN ISO 3952-4:1997, IDT; ISO 3952-4:1984, IDT). Кінематичні схеми. Графічні умовні познаки. Частина 4
 833. ДСТУ ISO 4014-2001 (ІSO 4014:1999, ІDT). Болти з шестигранною головкою. Класи точності А і В. Технічні умови
 834. ДСТУ ISO 4015:2007 (ІSO 4015:1979, ІDT). Болти з шестигранною головкою. Клас точності В. Зменшений стрижень, діаметр якого приблизно дорівнює середньому діаметру нарізі. Технічні умови
 835. ДСТУ ISO 4016:2007 (ІSO 4016:1999, ІDT). Болти з шестигранною головкою. Клас точності С. Технічні умови
 836. ДСТУ ISO 4017-2001 (ІSO 4017:1999, ІDT). Гвинти з шестигранною головкою. Класи точності А і В. Технічні умови
 837. ДСТУ ISO 4029:2015 (ISO 4029:2003, IDT). Установчий гвинт із шестигранним заглибленням під ключ і засвердленим кінцем
 838. ДСТУ ISO 4032-2002 (ISO 4032:1999, IDT). Гайки шестигранні, тип 1. Класи точності А і В. Технічні умови
 839. ДСТУ ISO 4033-2002 (ІSO 4033:1999, ІDT). Гайки шестигранні, тип 2. Класи точності А і В. Технічні умови
 840. ДСТУ ISO 4034:2003 (ІSO 4034:1999, ІDT). Гайки шестигранні. Клас точності C. Технічні умови
 841. ДСТУ ISO 4035:2006 (ІSO 4035:1999, ІDT). Гайки шестигранні низькі (з фаскою). Класи точності А і В
 842. ДСТУ ISO 404:2014 (ІSO 404:2013, ІDT). Сталь і вироби із сталі. Загальні технічні вимоги до постачання
 843. ДСТУ ISO 4042:2004 (ІSO 4042:1999, ІDT). Кріпильні вироби. Покриття електролітичні
 844. ДСТУ ISO 4063:2014 (ISO 4063:2009, IDT). Зварювання та споріднені процеси. Перелік й умовні познаки процесів
 845. ДСТУ EN ISO 4064-1:2019 (EN ISO 4064-1:2017, IDT; ISO 4064-1:2014, IDT). Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги
 846. ДСТУ EN ISO 4064-2:2019 (EN ISO 4064-2:2017, IDT; ISO 4064-2:2014, IDT). Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 2. Методи випробування
 847. ДСТУ EN ISO 4064-5:2018 (EN ISO 4064-5:2017, IDT; ISO 4064-5:2014, IDT). Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 5. Вимоги до встановлення
 848. ДСТУ EN ISO 4064-1:2018 (EN ISO 4064-1:2017, IDT; ISO 4064-1:2014, IDT). Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги
 849. ДСТУ EN ISO 4064-2:2018 (EN ISO 4064-2:2017, IDT; ISO 4064-2:2014, IDT). Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 2. Методи випробування
 850. ДСТУ EN ISO 4064-5:2019 (EN ISO 4064-5:2017, IDT; ISO 4064-5:2014, IDT). Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 5. Вимоги до встановлення
 851. ДСТУ EN ISO 14125:2019 (EN ISO 14125:1998, IDT; ISO 14125:1998, IDT). Поліетиленові пластикові композити. Визначення властивостей згинання
 852. ДСТУ EN ISO 4126-1:2017 (EN ISO 4126-1:2013, IDT; ISO 4126-1:2013, IDT). Пристрої безпеки для захисту від надмірного тиску. Частина 1. Клапани запобіжні
 853. ДСТУ EN ISO 4126-2:2019 (EN ISO 4126-2:2019, IDT; ISO 4126-2:2018, IDT). Пристрої безпеки для захисту від надмірного тиску. Частина 2. Пристрої запобіжні з розривною мембраною
 854. ДСТУ EN ISO 4126-3:2017 (EN ISO 4126-3:2006, IDT; ISO 4126-3:2006, IDT). Механізми запобіжні для захисту від надлишкового тиску. Частина 3. Комплекти запобіжних клапанів і запобіжних клапанів з розривною мембраною
 855. ДСТУ EN ISO 4126-4:2017 (EN ISO 4126-4:2013, IDT; ISO 4126-4:2013, IDT). Механізми запобіжні для захисту від надлишкового тиску. Частина 4. Керовані запобіжні клапани
 856. ДСТУ EN ISO 4126-7:2017 (EN ISO 4126-7:2013, IDT; ISO 4126-7:2013, IDT). Механізми запобіжні для захисту від надлишкового тиску. Частина 7. Загальні дані
 857. ДСТУ ISO 4136:2009 (ISO 4136:2001, IDT). Випробування зварних з’єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на поперечний розтяг
 858. ДСТУ EN ISO 4136:2014 (EN ІSO 4136:2012, ІDT). Випробування зварних з’єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на поперечний розтяг
 859. ДСТУ EN ISO 4157-1:2018 (EN ISO 4157-1:1998, IDT; ISO 4157-1:1998, IDT). Кресленики будівельні. Системи позначення. Частина 1. Будівлі та частини будівель
 860. ДСТУ EN ISO 4157-2:2018 (EN ISO 4157-2:1998, IDT; ISO 4157-2:1998, IDT). Кресленики будівельні. Системи позначення. Частина 2. Назва та номери приміщень
 861. ДСТУ EN ISO 4157-3:2018 (EN ISO 4157-3:1998, IDT; ISO 4157-3:1998, IDT). Кресленики будівельні. Системи позначення. Частина 3. Ідентифікація приміщень
 862. ДСТУ ISO 4161:2007 (ІSO 4161:1999, ІDT). Гайки шестигранні зі скошеним буртом. Нарізь з великим кроком. Технічні умови
 863. ДСТУ EN ISO 4172:2018 (EN ISO 4172:1996, IDT; ISO 4172:1991, IDT). Кресленики технічні. Кресленики будівельні. Кресленики монтажні для збірних конструкцій
 864. ДСТУ ISO 4195:2018 (ISO 4195:2012, IDT). Cтрічки конвеєрні з теплостійким гумовим покривом. Теплоскійкість покриву. Вимоги та методи випробування
 865. ДСТУ ISO 4200:2006 (ISO 4200:1991, IDT). Труби сталеві з гладкими кінцями, зварні та безшовні. Загальні таблиці розмірів і мас на одиницю довжини
 866. ДСТУ ISO 4266-4:2010 (ІSO 4266-4:2002, ІDT). Нафта та рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 4. Вимірювання температури в резервуарах під атмосферним тиском
 867. ДСТУ ISO 4287:2012 (ІSO 4287:1997, ІDT + ІSO 4287:1997/Cor 1:1998, ІDT + ІSO 4287:1997/Cor 2:2005, ІDT). Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Терміни, визначення понять і параметри структури
 868. ДСТУ ISO 4301-2:2015 (ISO 4301-2:2009, IDT). Крани підйомні. Класифікація. Частина 2. Самохідні крани
 869. ДСТУ ISO 4302:2017 (ISO 4302:2016, IDT). Крани вантажопідйомні. Розрахунок вітрових навантажень
 870. ДСТУ ISO 4309:2017 (ISO 4309:2010, IDT). Крани вантажопідйомні. Дротові канати. Догляд і технічне обслуговування, перевіряння та відбракування
 871. ДСТУ ISO 4409:2013 (ІSO 4409:2007, ІDT). Об’ємні гідроприводи. Насоси об’ємні, гідромотори та гідропередачі. Методи випробування та подання основних сталих робочих характеристик
 872. ДСТУ ISO 4411:2013 (ІSO 4411:2008, ІDT). Об’ємні гідроприводи. Гідроапарати. Методи визначення залежності перепаду тиску від витрати
 873. ДСТУ ISO 4578:2008 (ІSO 4578:1997, ІDT). Клеї. Визначення стійкості до відшарування високоміцних клейових з’єднань методом плавучого валика
 874. ДСТУ EN ISO 4589-1:2018 (EN ISO 4589-1:2017, IDT; ISO 4589-1:2017, IDT). Пластмаси. Визначення характеристик горіння за кисневим індексом. Частина 1. Загальні вимоги
 875. ДСТУ EN ISO 4589-3:2018 (EN ISO 4589-3:2017, IDT; ISO 4589-3:2017, IDT). Пластмаси. Визначення характеристик горіння за кисневим індексом. Частина 3. Випробування за підвищеної температури
 876. ДСТУ EN ISO 4589-1:2015 (EN ISO 4589-1:1999, IDT; ISO 4589-1:1996, IDT). Пластмаси. Визначення характеристик горіння за кисневим індексом. Частина 1. Настанови
 877. ДСТУ EN ISO 4589-2:2015 (EN ISO 4589-2:1999, IDT; ISO 4589-2:1996, IDT). Пластмаси. Визначення характеристик горіння за кисневим індексом. Частина 2. Випробування температурою зовнішнього середовища
 878. ДСТУ EN ISO 4589-2:2018 (EN ISO 4589-2:2017, IDT; ISO 4589-2:2017, IDT). Пластмаси. Визначення характеристик горіння за кисневим індексом. Частина 2. Випробування за температури навколишнього середовища
 879. ДСТУ EN ISO 4589-2:2015/Зміна N 1:2015 (EN ISO 4589-2:1999/А1:2006, IDT; ISO 4589-2:1996/Amd 1:2005, IDT). Пластмаси. Визначення характеристик горіння за кисневим індексом. Частина 2. Випробування температурою зовнішнього середовища
 880. ДСТУ EN ISO 4589-3:2015 (EN ISO 4589-3:1996, IDT; ISO 4589-3:1996, IDT). Пластмаси. Визначення характеристик горіння за кисневим індексом. Частина 3. Випробування в умовах підвищених температур
 881. ДСТУ ISO 4608:2014 (ІSO 4608:1998, ІDT). Пластмаси. Смоли на основі гомополімерів і співполімерів вінілхлориду для загальної призначеності. Метод визначання поглинання пластифікатора за кімнатної температури
 882. ДСТУ ISO 4618:2014 (ІSO 4618:2006, ІDT). Фарби та лаки. Терміни та визначення понять
 883. ДСТУ ISO 4623-1:2015 (ІSO 4623-1:2000, ІDT). Фарби та лаки. Визначення стійкості до ниткоподібної корозії. Частина 1. Сталева поверхня, що фарбується
 884. ДСТУ ISO 4623-2:2015 (ІSO 4623-2:2003; Cor 1:2005, ІDT). Фарби та лаки. Визначення стійкості до ниткоподібної корозії. Частина 2. Алюмінієва поверхня, що фарбується
 885. ДСТУ ISO 4624:2019 (ISO 4624:2016, IDT). Фарби та лаки. Визначення адгезії методом відриву
 886. ДСТУ ISO 4628-1:2015. Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 1. Основні принципи та система оцінювання (ІSO 4628-1:2003, ІDT)
 887. ДСТУ ISO 4628-2:2015 (ІSO 4628-2:2003, ІDT). Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 2. Оцінювання ступеня утворення пухирців
 888. ДСТУ ISO 4628-3:2015 (ІSO 4628-3:2003, ІDT). Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 3. Оцінювання ступеня іржавіння
 889. ДСТУ ISO 4628-4:2015 (ІSO 4628-4:2003, ІDT). Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 4. Оцінювання ступеня розтріскування
 890. ДСТУ ISO 4755:2007 (ІSO 4755:1983, ІDT). Кріпильні вироби. Проточки нарізеві для зовнішньої метричної нарізі ІSO. Розміри
 891. ДСТУ ISO 4759-1-2001 (ІSO 4759-1:2000, ІDT). Допуски для кріпильних виробів. Частина 1. Болти, гвинти, шпильки та гайки. Класи точності А, В і С
 892. ДСТУ ISO 4759-3-2001 (ІSO 4759-3:2000, ІDT). Допуски для кріпильних виробів. Частина 3. Шайби плоскі для болтів, гвинтів та гайок. Класи точності А і С
 893. ДСТУ ISO 4762:2006 (ISO 4762:2004, IDT). Гвинти з цилідричною головкою та шестигранною заглибиною «під ключ». Технічні умови
 894. ДСТУ ISO 4866:2008 (ІSO 4866:1990, ІDT). Вібрація та удар механічні. Вібрація будівель. Настанова щодо вимірювання вібрації та оцінювання її впливу на будівлі
 895. ДСТУ ISO 4871:2008 (ІSO 4871:1996, ІDT). Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням
 896. ДСТУ EN ISO 4871:2015. Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням (EN ІSO 4871:2008, ІDT)
 897. ДСТУ ISO 4872:2019 (ISO 4872:1978, IDT). Шум. Вимірювання шуму будівельного устатковання, що працює під відкритим небом. Метод визначення відповідності нормам шуму
 898. ДСТУ ISO 4885:2002 (ІSO 4885:1996, ІDT). Продукція чорної металургії. Термічне обробляння. Словник термінів
 899. ДСТУ EN ISO 4892-3:2019 (EN ISO 4892-3:2016, IDT; ISO 4892-3:2016, IDT). Пластмаси. Методи випробування на дію лабораторних джерел світла. Частина 3. Флуоресцентні лампи ультрафіолетового випромінювання
 900. ДСТУ EN ISO 4957:2007 (EN ІSO 4957:1999, ІDT). Сталі інструментальні. Технічні умови
 901. ДСТУ ISO 4967:2017 (ISO 4967:2013, IDT) Сталь. Визначення вмісту неметалевих включень. Металографічний метод оцінювання за стандартними шкалами
 902. ДСТУ ISO 4968:2010 (ІSO 4968:1979, ІDT). Сталь. Макрографічне дослідження за сірчаним відбитком (метод Баумана)
 903. ДСТУ ISO 4969:2010 (ІSO 4969:1980, ІDT). Сталь. Макроскопічне дослідження травленням сильними мінеральними кислотами
 904. ДСТУ ISO 4986:2015 (ISO 4986:2010, IDT). Сталеві відливки. Магнітопорошковий контроль
 905. ДСТУ ISO 4987:2015 (ISO 4987:2010, IDT). Сталеві відливки. Капілярний контроль
 906. ДСТУ ISO 4993:2018 (ISO 4993:2015, IDT). Сталеве та чавунне литво. Радіографічний контроль
 907. ДСТУ ISO 4995:2015 (ISO 4995:2014, IDT). Гарячекатана листова сталь високої якості
 908. ДСТУ ISO 50001:2014 (ISO 50001:2011, IDT). Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання
 909. ДСТУ ISO 50001:2014 (ISO 50001:2011, IDT). Поправка. Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання
 910. ДСТУ ISO 50001:2020 (ISO 50001:2018, IDT). Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання
 911. ДСТУ ISO 50002:2016 (ISO 50002:2014, IDT). Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх проведення
 912. ДСТУ ISO 50003:2016 (ISO 50003:2014, IDT). Системи енергетичного менеджменту. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем енергетичного менеджменту
 913. ДСТУ ISO 50004:2016 (ISO 50004:2014, IDT). Системи енергетичного менеджменту. Настанова щодо впровадження, супровід та поліпшення систем енергетичного менеджменту
 914. ДСТУ ISO 50006:2016 (ISO 50006:2014, IDT). Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання рівня досягнутої/досяжної енергоефективності з використанням базових рівнів енергоспоживання та показників енергоефективності. Загальні положення та настанова
 915. ДСТУ ISO 50015:2016 (ISO 50015:2014, IDT). Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання та верифікація рівня досягнутої/досяжної енергоефективності організацій. Загальні принципи та настанова
 916. ДСТУ ISO 50047:2020 (ISO 50047:2016, IDT). Енергозбереження. Визначення обсягів енергозбереження в організаціях
 917. ДСТУ ISO 5017:2014 (ІSO 5017:1998, ІDT). Вироби вогнетривкі щільні формовані. Метод визначення уявної щільності, відкритої пористості та загальної пористості
 918. ДСТУ EN 50172:2019 (EN 50172:2004, IDT). Системи евакуаційного освітлення
 919. ДСТУ ISO 5019-1:2018 (ISO 5019-1:1984, IDT). Вироби вогнетривкі. Розміри. Частина 1. Прямокутна цегла
 920. ДСТУ ISO 5019-2:2018 (ISO 5019-2:1984, IDT). Вироби вогнетривкі. Розміри. Частина 2. Склепінна цегла
 921. ДСТУ ISO 5019-4:2018 (ISO 5019-4:1988, IDT). Вироби вогнетривкі. Розміри. Частина 4. Склепінна цегла для електродугових печей
 922. ДСТУ ISO 5019-6:2008 (ІSO 5019-6:2005, ІDT). Вироби вогнетривкі. Розміри. Частина 6. Вироби основні (магнезіальні) для кисневих сталеплавильних конвертерів
 923. ДСТУ ISO 5022:2012. Продукція вогнетривка фасонна. Вибірковий контроль і приймальні випробування (ІSO 5022:1979, ІDT)
 924. ДСТУ ISO 505:2005 (ІSO 505:1999, ІDT). Стрічки конвеєрні. Метод визначення опору розповсюдженню розриву конвеєрних стрічок з тканинним каркасом
 925. ДСТУ ISO 5127:2007 (ІSO 5127:2001, ІDT). Інформація і документація. Словник термінів
 926. ДСТУ ISO 5151:2010 (ІSO 5151:1994, ІDT). Кондиціонери та теплові насоси безканальні. Випробування та визначення робочих характеристик
 927. ДСТУ ISO 5172:2009 (ІSO 5172:2006, ІDT). Устаткування для газового зварювання. Пальники для газового зварювання, різання і підігрівання. Технічні умови та методи випробовування
 928. ДСТУ ISO 5173:2009 (ІSO 5173:2000, ІDT). Випробування зварних з’єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на згин
 929. ДСТУ EN ISO 5173:2019 (EN ISO 5173:2010, IDT; ISO 5173:2009, IDT). Випробування зварних з’єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на згин
 930. ДСТУ EN ISO 5178:2015 (EN ISO 5178:2011, IDT; ISO 5178:2011, IDT). Випробування руйнівні зварних з’єднань металевих матеріалах. Випробування на повздовжнє розтягування металу зварного шва в з’єднаннях, виконаних зварюванням плавленням
 931. ДСТУ ISO 5209:2008 (ІSO 5209:1977, ІDT). Арматура вентильна промислова загальної призначеності. Марковання
 932. ДСТУ EN ISO 5261:2018 (EN ISO 5261:1999, IDT; ISO 5261:1995, IDT). Кресленики технічні. Спрощене подання перерізу прутків та профілів
 933. ДСТУ EN ISO 527-1:2017 (EN ISO 527-1:2012, IDT; ISO 527-1:2012, IDT). Пластмаси. Визначення властивостей під час розтягування. Частина 1. Загальні принципи
 934. ДСТУ EN ISO 527-2:2018 (EN ISO 527-2:2012, IDT; ISO 527-2:2012, IDT). Пластмаси. Визначення властивостей під час розтягування. Частина 2. Умови випробування для пластмас, виготовлених методом формування та екструзії
 935. ДСТУ EN ISO 527-3:2017 (EN ISO 527-3:1995; AC:2002, IDT; ISO 527-3:1995; Cor.1:2001, IDT). Пластмаси. Визначення властивостей під час розтягування. Частина 3. Умови випробування для плівок і листів
 936. ДСТУ ISO 5285:2009 (ІSO 5285:2004, ІDT). Стрічки конвеєрні. Настанови щодо зберігання та транспортування
 937. ДСТУ ISO/IEC Guide 53:2008 (ISO/IEC Guide 53:2005, IDT). Оцінювання відповідності. Порядок використання системи управління якістю організації у сертифікації продукції
 938. ДСТУ EN ISO 5349-1:2005 (EN ІSO 5349-1:2001, ІDT). Вібрація механічна. Вимірювання та оцінювання впливу на людину локальної вібрації. Частина 1. Загальні вимоги
 939. ДСТУ EN ISO 5349-2:2005 (EN ІSO 5349-2:2001, ІDT). Вібрація механічна. Вимірювання та оцінювання впливу на людину локальної вібрації. Частина 2. Практична настанова з вимірювання на робочому місці
 940. ДСТУ EN ISO 544:2015 (EN ISO 544:2011, IDT; ISO 544:2011, IDT). Матеріали зварювальні. Технічні умови постачання присадних матеріалів і флюсів. Тип продукції, розміри, допуски та маркування
 941. ДСТУ EN ISO 544:2019 (EN ISO 544:2017, IDT; ISO 544:2017, IDT). Матеріали зварювальні. Технічні умови постачання присадних матеріалів і флюсів. Тип продукції, розміри, допуски та маркування
 942. ДСТУ ISO 5455:2005 (ІSO 5455:1979, ІDT). Кресленики технічні. Масштаби
 943. ДСТУ ISO 5456-1:2006 (ІSO 5456-1:1996, ІDT). Кресленики технічні. Методи проеціювання. Частина 1. Загальні положення
 944. ДСТУ ISO 5456-2:2005 (ІSO 5456-2:1996, ІDT). Кресленики технічні. Методи проеціювання. Частина 2. Ортогональні зображення
 945. ДСТУ ISO 5456-3:2006 (ІSO 5456-3:1996, ІDT). Кресленики технічні. Методи проеціювання. Частина 3. Аксонометричні зображення
 946. ДСТУ ISO 5456-4:2006 (ІSO 5456-4:1996, ІDT). Кресленики технічні. Методи проеціювання. Частина 4. Центральне проеціювання
 947. ДСТУ ISO 5457:2006 (ІSO 5457:1999, ІDT). Документація технічна на вироби. Кресленики. Розміри та формати (див. Зміни)
 948. ДСТУ ISO 5457:2006/Зміна N 1:2018 (ISO 5457:1999/Аmd 1:2010, IDT). Документація технічна на вироби. Кресленики. Розміри та формати
 949. ДСТУ ISO 5458-2001 (ІSO 5458:1998, ІDT). Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Встановлення геометричних допусків. Позиційні допуски
 950. ДСТУ ISO 5459:2009 (ІSO 5459:1981, ІDT). Кресленики технічні. Геометричні допуски. Бази та системи баз геометричних допусків
 951. ДСТУ EN ISO 5459:2018 (EN ISO 5459:2011, IDT; ISO 5459:2011, IDT). Технічні вимоги до геометричних характеристик продукції (GPS). Геометричні допуски. Бази та системи баз
 952. ДСТУ ISO 55002:2019 (ISO 55002:2018, IDT). Управління активами. Системи управління. Настанови щодо застосування ІSO 55001
 953. ДСТУ ISO 5576:2016 (ISO 5576:1997, IDT). Контроль неруйнівний. Промислова радіологія з використанням рентгенівського і гамма-випромінювання. Словник термінів
 954. ДСТУ EN ISO 5577:2018 (EN ISO 5577:2017, IDT; ISO 5577:2017, IDT). Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Словник термінів
 955. ДСТУ EN ISO 5579:2014 (EN ІSO 5579:2013, ІDT). Неруйнівний контроль. Радіографічний контроль металевих матеріалів із застосуванням плівки та рентген- і гамма-випромінювання. Основні правила
 956. ДСТУ ISO 565:2007 (ІSO 565:1990, ІDT). Решета та сита контрольні. Тканини металеві дротяні, перфоровані металеві пластини та листи, вироблені методом гальванопластики. Номінальні розміри отворів
 957. ДСТУ ISO 5658-2:2018 (ISO 5658-2:2006, IDT). Випробування щодо реакції на вогонь. Поширювання полум’я. Частина 2. Бокове поширювання полум’я по вертикально розташованих будівельних виробах та виробах для транспортних засобів
 958. ДСТУ ISO 5667-3-2001 (ІSO 5667-3:1994, ІDT). Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами
 959. ДСТУ ISO 5667-10:2005 (ІSO 5667-10:1992, ІDT). Якість води. Відбирання проб. Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод
 960. ДСТУ ISO 5667-13:2005 (ІSO 5667-13:1997, ІDT). Якість води. Відбирання проб. Частина 13. Настанови щодо відбирання проб мулу на спорудах для очищення стічних вод і для водоготування
 961. ДСТУ ISO 5667-15:2007 (ІSO 5667-15:1999, ІDT). Якість води. Відбирання проб. Частина 15. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами мулу і осадів
 962. ДСТУ ISO 5667-18:2007 (ІSO 5667-18:2001, ІDT). Якість води. Відбирання проб. Частина 18. Настанови щодо відбирання проб підземних вод із забруднених місць
 963. ДСТУ ISO 5667-6:2009 (ІSO 5667-6:2005, ІDT). Якість води. Відбирання проб. Частина 6. Настанови щодо відбирання проб з річок і струмків
 964. ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005 (ГОСТ ИСО 5725-2-2003, ІDT). Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 2. Основний метод визначення повторюваності і відтворюваності стандартного методу вимірювання
 965. ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-6:2005 (ГОСТ ИСО 5725-6-2003, ІDT). Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 6. Використання значень точності на практиці
 966. ДСТУ ISO 5802:2010. Промислові вентилятори. Методи випробування характеристик за місцем встановлення (ІSO 5802:2001, ІDT)
 967. ДСТУ ISO 5805:2007 (ІSO 5805:1997, ІDT). Вібрація та удар механічні. Вплив на людину. Словник термінів
 968. ДСТУ ISO/TR 581:2015 (ISO/TR 581:2005, IDT). Зварюваність. Металеві матеріали. Загальні положення
 969. ДСТУ ISO 5817:2016 (ISO 5817:2014, IDT). Зварювання. Зварні шви під час зварювання плавленням сталі, нікелю, титану та інших сплавів (крім променевого зварювання). Рівні якості залежно від дефектів
 970. ДСТУ ISO 583-1:2007 (ІSO 583-1:1999, ІDT). Стрічки конвеєрні з тканинним каркасом. Повна товщина і товщина елементів. Частина 1. Методи випробування
 971. ДСТУ EN ISO 5845-1:2018 (EN ISO 5845-1:1999, IDT; ISO 5845-1:1995, IDT). Кресленики технічні. Спрощене подання кріпильних деталей у складальних вузлах. Частина 1. Загальні принципи
 972. ДСТУ ISO 6002:2007 (ISO 6002:1992, IDT). Трубопровідна арматура. Засуви сталеві з болтовим кріпленням кришки. Загальні технічні вимоги
 973. ДСТУ ISO/IEC Guide 60:2007 (ISO/IEC Guide 60:2004, IDT). Оцінювання відповідності. Кодекс усталеної практики
 974. ДСТУ EN 60269-1:2015 (EN 60269-1:2007, IDT). Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 1. Загальні технічні вимоги
 975. ДСТУ ISO 603-1:2019 (ISO 603-1:1999, IDT)/Поправка N 1:2019 (ISO 603-1:1999/Cor 1:1999, IDT). Абразиви зі зв’язкою. Розміри. Частина 1. Шліфувальні круги для крутого шліфування між центрами
 976. ДСТУ ISO 603-1:2019 (ISO 603-1:1999, IDT). Абразиви зі зв’язкою. Розміри. Частина 1. Шліфувальні круги для круглого шліфування між центрами
 977. ДСТУ ISO 603-2:2019 (ISO 603-2:1999, IDT). Абразиви зі зв’язкою. Розміри. Частина 2. Шліфувальні круги для безцентрового круглого шліфування
 978. ДСТУ EN ISO 604:2019 (EN ISO 604:2003, IDT; ISO 604:2002, IDT). Пластмаси. Визначення властивостей під час стискання
 979. ДСТУ IEC 60519-1:2003 (ІЕС 60519-1:1984, IDT). Безпечність електротермічного устатковання. Частина 1. Загальні технічні вимоги
 980. ДСТУ ISO 6058:2003 (ІSO 6058:1984, ІDT. Якість води. Визначання кальцію. Титрометричний метод із застосовуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти
 981. ДСТУ ISO 6059:2003 (ІSO 6059:1984, ІDT). Якість води. Визначання сумарного вмісту кальцію та магнію. Титрометричний метод із застосовуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти
 982. ДСТУ ISO 6107-1:2004 (ІSO 6107-1:1996, ІDT). Якість води. Словник термінів. Частина 1
 983. ДСТУ ISO 6107-2:2004 (ІSO 6107-2:1997, ІDT. Якість води. Словник термінів. Частина 2
 984. ДСТУ ISO 6107-3:2004 (ІSO 6107-3:1993, ІDT). Якість води. Словник термінів. Частина 3
 985. ДСТУ ISO 6107-4:2004 (ІSO 6107-4:1993, ІDT). Якість води. Словник термінів. Частина 4
 986. ДСТУ ISO 6107-5:2004 (ІSO 6107-5:1996, ІDT). Якість води. Словник термінів. Частина 5
 987. ДСТУ ISO 6107-6:2004 (ІSO 6107-6:1996, ІDT). Якість води. Словник термінів. Частина 6
 988. ДСТУ ISO 6107-7:2004 (ІSO 6107-7:1997, ІDT). Якість води. Словник термінів. Частина 7
 989. ДСТУ ISO 6107-8:2004 (ІSO 6107-8:1993, ІDT). Якість води. Словник термінів. Частина 8
 990. ДСТУ ISO 6107-9:2004 (ІSO 6107-9:1997, ІDT). Якість води. Словник термінів. Частина 9. Абетковий список і предметний покажчик
 991. ДСТУ ISO 6149-1:2008 (ISO 6149-1:2006, IDT). З’єднання для об’ємних гідроприводів і для загального застосування. Отвори та кінці штуцерів з метричною наріззю згідно з iso 261 та ущільненням кільцями круглого перерізу. Частина 1. Отвори з трапецієподі
 992. ДСТУ ISO 6157-1:2004 (ІSO 6157-1:1988, ІDT). Вироби кріпильні. Дефекти поверхні. Частина 1. Болти, гвинти та шпильки загальної призначеності
 993. ДСТУ ISO 6157-2:2004 (ІSO 6157-2:1995, ІDT). Вироби кріпильні. Дефекти поверхні. Частина 2. Гайки
 994. ДСТУ ISO 6157-3:2005 (ІSO 6157-3:1988, ІDT). Кріпильні вироби. Дефекти поверхні. Частина 3. Болти, гвинти та шпильки спеціальної призначеності
 995. ДСТУ ISO 6182-1:2019 (ISO 6182-1:2014, IDT). Протипожежний захист. Автоматичні спринклерні системи. Частина 1. Вимоги та методи випробування спринклерів
 996. ДСТУ ISO 6186:2014 (ІSO 6186:1998, ІDT). Пластмаси. Метод визначання сипучості
 997. ДСТУ ISO 6238:2004. Клеї. Клейове з’єднання «деревина – деревина». Визначення міцності на зсув при стискальному навантаженні
 998. ДСТУ EN ISO 6259-1:2019 (EN ISO 6259-1:2015, IDT; ISO 6259-1:2015, IDT). Труби з термопластів. Визначення властивостей під час розтягування. Частина 1. Загальний метод випробування
 999. ДСТУ EN ISO 6259-3:2019 (EN ISO 6259-3:2015, IDT; ISO 6259-3:2015, IDT). Труби з термопластів. Визначення властивостей під час розтягування. Частина 3. Поліолефінові труби
 1000. ДСТУ ISO 6270-1:2015 (ІSO 6270-1:1998, ІDT). Фарби та лаки. Визначення вологостійкості. Частина 1. Безперервна конденсація
 1001. ДСТУ ISO 6270-2:2015 (ІSO 6270-2:2005, ІDT). Фарби та лаки. Визначення вологостійкості. Частина 2. Випробування зразків в атмосфері конденсації води
 1002. ДСТУ ISO 6272-1:2015. Фарби та лаки. Випробування швидкою деформацією (ударна міцність). Частина 1. Випробування падаючим вантажем, індентор великої площі (ІSO 6272-1:2011, ІDT)
 1003. ДСТУ ISO 6272-2:2015 (ІSO 6272-2:2011, ІDT). Фарби та лаки. Випробування швидкою деформацією ударна міцність. Частина 2. Випробування падаючим вантажем, індентор малої площі
 1004. ДСТУ EN ISO 6284:2018 (EN ISO 6284:1999, IDT; ISO 6284:1996, IDT). Кресленики будівельні. Позначення граничних відхилів
 1005. ДСТУ ISO 6361-2:2007 (ІSO 6361-2:1990, ІDT). Алюміній і алюмінієві сплави здеформовні. Листи, штаби та плити. Частина 2. Механічні властивості
 1006. ДСТУ EN ISO 636:2015 (EN ISO 636:2008, IDT; ISO 636:2008, IDT). Зварювальні матеріали. Прутки, дріт та наплавлений метал для зварювання нелегованих і дрібнозернистих сталей вольфрамовим електродом в інертних газах. Класифікація
 1007. ДСТУ EN ISO 636:2019 (EN ISO 636:2017, IDT; ISO 636:2017, IDT). Зварювальні матеріали. Прутки, дріт та наплавлений метал для зварювання нелегованих і дрібнозернистих сталей вольфрамовим електродом в інертних газах. Класифікація
 1008. ДСТУ ISO 6362-2:2007 (ІSO 6362-2:1990, ІDT). Алюміній і алюмінієві сплави здеформовні. Катанка/прутки, труби та профілі пресовані. Частина 2. Механічні властивості
 1009. ДСТУ EN ISO 6383-2:2019 (EN ISO 6383-2:2004, IDT; ISO 6383-2:1983, IDT). Пластмаси. Плівки та листи. Визначення опору роздиранню. Частина 2. Метод Елмендорфа
 1010. ДСТУ ISO 6393:2015 (ISO 6393:2008, IDT). Землерийні машини. Вимірювання рівня акустичної потужності. Постійний режим випробувань
 1011. ДСТУ ISO 6395:2015 (ISO 6395:2008, IDT). Землерийні машини. Вимірювання рівня акустичної потужності. Динамічний режим випробувань
 1012. ДСТУ ISO 6406:2019 (ISO 6406:2005, IDT). Газові балони. Безшовні сталеві газові балони. Періодичні перевіряння та випробування
 1013. ДСТУ EN ISO 6410-1:2018 (EN ISO 6410-1:1996, IDT; ISO 6410-1:1993, IDT). Кресленики технічні. Нарізі та нарізні деталі. Частина 1. Загальні положення
 1014. ДСТУ EN ISO 6410-2:2018 (EN ISO 6410-2:1996, IDT; ISO 6410-2:1993, IDT). Кресленики технічні. Нарізі та нарізні деталі. Частина 2. Вкладиші гвинтових нарізей
 1015. ДСТУ EN ISO 6410-3:2018 (EN ISO 6410-3:1996, IDT; ISO 6410-3:1993, IDT). Кресленики технічні. Нарізі та нарізні деталі. Частина 3. Спрощене подання
 1016. ДСТУ EN ISO 6412-1:2018 (EN ISO 6412-1:2018, IDT; ISO 6412-1:2017, IDT). Технічна документація на продукцію. Спрощене подання трубопроводів. Частина 1. Загальні правила та ортогональне подання
 1017. ДСТУ EN ISO 6412-2:2018 (EN ISO 6412-2:2018, IDT; ISO 6412-2:2017, IDT). Кресленики технічні. Спрощене подання трубопроводів. Частина 2. Ізометрична проекція
 1018. ДСТУ EN ISO 6412-3:2018 (EN ISO 6412-3:2018, IDT; ISO 6412-3:2017, IDT). Кресленики технічні. Спрощене подання трубопроводів. Частина 3. Арматура для вентиляційних та дренажних систем
 1019. ДСТУ EN ISO 6413:2018 (EN ISO 6413:1994, IDT; ISO 6413:1988, IDT). Кресленики технічні. Подання виступів і пазів
 1020. ДСТУ ISO 643:2009 (ІSO 643:2003, ІDT). Сталі. Мікрографічний метод визначення видимого розміру зерна
 1021. ДСТУ ISO 6433:2006 (ISO 6433:1981, IDT). Кресленики технічні. Позиції
 1022. ДСТУ EN ISO 6433:2018 (EN ISO 6433:2012, IDT; ISO 6433:2012, IDT). Кресленики технічні. Позначення деталей
 1023. ДСТУ ISO Guide 64:2010 (ISO Guide 64:2008, IDT). Настанови щодо враховування екологічних питань у стандартах на продукцію
 1024. ДСТУ ISO 6504-1:2015. Фарби та лаки. Визначення покривності. Частина 1. Метод Кубелки-Мунка для фарб білого й світлого кольору (ІSO 6504-1:1983, ІDT)
 1025. ДСТУ ISO 6504-3:2015 (ІSO 6504-3:2006, ІDT). Фарби та лаки. Визначення покривності. Частина 3. Визначення коефіцієнта контрастності фарб світлого кольору за певної норми покривання поверхні
 1026. ДСТУ EN ISO 6506-2:2019 (EN ISO 6506-2:2018, IDT; ISO 6506-2:2017, IDT). Матеріали металеві. Випробування на твердість по Брінеллю. Частина 2. Перевірення та калібрування випробувальних машин
 1027. ДСТУ EN ISO 6506-2:2017 (EN ISO 6506-2:2014, IDT; ISO 6506-2:2014, IDT). Матеріали металеві. Визначення твердості за шкалою Брінелля. Частина 2. Повірка та калібрування випробувальних машин
 1028. ДСТУ EN ISO 6506-3:2017 (EN ISO 6506-3:2014, IDT; ISO 6506-3:2014, IDT). Матеріали металеві. Визначення твердості за шкалою Брінелля. Частина 3. Калібрування еталонних мір твердості
 1029. ДСТУ EN ISO 6506-4:2019 (EN ISO 6506-4:2014, IDT; ISO 6506-4:2014, IDT). Матеріали металеві. Випробування на твердість по Брінеллю. Частина 4.Таблиця значень твердості
 1030. ДСТУ EN ISO 6506-1:2019 (EN ISO 6506-1:2014, IDT; ISO 6506-1:2014, IDT). Матеріали металеві. Випробування на твердість по Брінеллю. Частина 1. Метод випробування
 1031. ДСТУ ISO 6506-2:2008 (ІSO 6506-2:2005, ІDT). Металеві матеріали. Визначення твердості за Брінеллем. Частина 2. Повірка та калібрування приладів для вимірювання твердості
 1032. ДСТУ ISO 6507-2:2008 (ІSO 6507-2:2005, ІDT). Металеві матеріали. Визначення твердості за Віккерсом. Частина 2. Повірка та калібрування приладів для вимірювання твердості
 1033. ДСТУ ISO 6507-3:2008 (ІSO 6507-3:2005, ІDT). Металеві матеріали. Визначення твердості за Віккерсом. Частина 3. Калібрування стандартних зразків
 1034. ДСТУ ISO 6507-4:2008 (ІSO 6507-4:2005, ІDT). Металеві матеріали. Визначення твердості за Віккерсом. Частина 4. Таблиці значень твердості
 1035. ДСТУ ISO 6507-4:2008 (ІSO 6507-4:2005, ІDT). (Поправка N 1). Металеві матеріали. Визначення твердості за Віккерсом. Частина 4. Таблиці значень твердості
 1036. ДСТУ ISO 6508-1:2013 (ІSO 6508-1:2005, ІDT). Металеві матеріали. Визначення твердості за Роквеллом. Частина 1. Метод випробування (шкали A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
 1037. ДСТУ ISO 6508-1:2013 (ІSO 6508-1:2005, ІDT). Поправка N 1. Металеві матеріали. Визначення твердості за Роквеллом. Частина 1. Метод випробування (шкали A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
 1038. ДСТУ EN ISO 6508-2:2017 (EN ISO 6508-2:2015, IDT; ISO 6506-2:2015, IDT). Матеріали металеві. Визначення твердості за шкалою Роквелла. Частина 2. Повірка та калібрування випробувальних машин і наконечників
 1039. ДСТУ EN ISO 6508-3:2017 (EN ISO 6508-3:2015, IDT; ISO 6506-3:2015, IDT). Матеріали металеві. Визначення твердості за шкалою Роквелла. Частина 3. Калібрування еталонних мір твердості
 1040. ДСТУ EN ISO 6520-1:2015 (EN ISO 6520-1:2007, IDT; ISO 6520-1:2007, IDT). Зварювання та споріднені процеси. Класифікація геометричних дефектів у металевих матеріалах. Частина 1. Зварювання плавленням
 1041. ДСТУ ISO 65:2006 (ISO 65:1981, IDT). Труби з вуглецевої сталі, придатні для нарізування нарізі у відповідності до ISO 7/1. Технічні умови
 1042. ДСТУ ISO 6533:2007 (ІSO 6533:2001, ІDT). Лісогосподарські машини. Пристрій захисний фронтальний для рук до портативних ланцюгових пилок. Розміри і зазори
 1043. ДСТУ ISO 6552:2008 (ІSO 6552:1980, ІDT). Трубопровідна арматура. Конденсатовідвідники автоматичні. Визначення термінів
 1044. ДСТУ ISO 657.5-2001, Профілі сталеві гарячекатані. Частина 5. Кутики рівнополочні й нерівнополочні. Допуски в метричній та дюймовій серіях
 1045. ДСТУ ISO 657.2-2001. Профілі сталеві гарячекатані. Частина 2. Кутики нерівнополочні. Розміри
 1046. ДСТУ ISO 657.5-2001. Профілі сталеві гарячекатані. Частина 5. Кутики рівнополочні й нерівнополочні. Допуски в метричній та дюймовій серіях
 1047. ДСТУ ISO 6591-1:2005 (ІSO 6591-1:1984, ІDT). Паковання. Мішки. Характеристика та метод вимірювання. Частина 1. Мішки паперові порожні
 1048. ДСТУ ISO 6605:2009 (ІSO 6605:2002, ІDT). Гідроприводи об’ємні. Рукави та рукави армовані. Методи випробування
 1049. ДСТУ ISO 669:2010 (ІSO 669:2000, ІDT). Контактне зварювання. Устатковання для контактного зварювання. Механічні та електричні вимоги
 1050. ДСТУ ISO 6708:2015 (ISO 6708:1995, IDT). Складники системи трубопроводів. Визначення і вибір DN (номінальний розмір)
 1051. ДСТУ ISO/IEC Guide 67:2008 (ISO/IEC Guide 67:2004, IDT). Оцінювання відповідності. Засади сертифікації продукції
 1052. ДСТУ ISO 68-1:2005 (ІSO 68-1:1998, ІDT). Нарізі ІSO загального призначення. Основний профіль. Частина 1. Нарізі метричні
 1053. ДСТУ ISO 6803:2012 (ІSO 6803:2008, ІDT). Рукави і складені рукави гумові та пластмасові. Динамічні випробування гідравлічним тиском без згинання
 1054. ДСТУ ISO 683-17:2008 (ІSO 683-17:1999, ІDT). Сталі термооброблені, леговані та автоматні. Частина 17. Підшипникові сталі
 1055. ДСТУ EN ISO 6848:2015 (EN ISO 6848:2015, IDT; ISO 6848:2015, IDT). Дугове зварювання та різання. Електроди вольфрамові неплавкі. Класифікація
 1056. ДСТУ ISO 6860:2015 (ІSO 6860:2006, ІDT). Фарби та лаки. Випробування на згин (навколо конічного стрижня)
 1057. ДСТУ ISO 6892-1:2019 (ISO 6892-1:2016, IDT). Металеві матеріали. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури
 1058. ДСТУ ISO 6916-1:2009 (ІSO 6916-1:1995, ІDT). Матеріали полімерні пористі еластичні. Губка та спінені пористі гумові вироби. Технічні умови. Частина 1. Листові вироби
 1059. ДСТУ ISO 6916-2:2009 (ІSO 6916-2:2001, ІDT). Матеріали полімерні пористі еластичні. Губка та спінені пористі гумові вироби. Технічні умови. Частина 2. Формовані та екструдовані вироби
 1060. ДСТУ ISO 6934-1:2014 (ІSO 6934-1:1991, ІDT). Сталь для попередньо напруженого бетону. Частина 1. Загальні вимоги
 1061. ДСТУ ISO 6934-2:2010 (ІSO 6934-2:1991, ІDT). Сталь для попередньо напруженого бетону. Частина 2. Холодно-тягнутий дріт
 1062. ДСТУ ISO 6934-3:2010 (ІSO 6934-3:1991, ІDT). Сталь для попередньо напруженого бетону. Частина 3. Загартований та відпущений дріт
 1063. ДСТУ ISO 6935-1:2014 (ІSO 6935-1:2007, ІDT). Сталь для армування бетону. Частина 1. Гладкі прутки
 1064. ДСТУ ISO 6935-3:2015 (ІSO 6935-3:1992+ІSO 6935:1992/Cor.1:2000, ІDT). Сталь для армування бетону. Частина 3. Зварні сітки
 1065. ДСТУ ISO 6942-2001 (ІSO 6942:1993, ІDT). Одяг захисний тепло- та вогнестійкий. Оцінювання теплопровідності матеріалів та комбінацій матеріалів, що зазнають дії джерела теплового випромінювання
 1066. ДСТУ ISO 6946:2007 (ІSO 6946:1996, ІDT). Будівельні конструкції та елементи. Тепловий опір і коефіцієнт теплопередавання. Методика розраховування
 1067. ДСТУ ISO 6947:2014 (ІSO 6947:2011, ІDT). Зварювання та споріднені процеси. Робочі положення
 1068. ДСТУ ISO 16981:2009 (ІSO 16981:2003, ІDT). Плити деревинні. Метод визначення поверхневої міцності
 1069. ДСТУ ISO 6984:2007 (ІSO 6984:1990, ІDT). Дріт із нелегованої сталі круглого перерізу для багатожильних канатів шахтних підіймачів. Технічні умови
 1070. ДСТУ ISO 7000:2004 (ІSO 7000:2004, ІDT). Графічні символи, що їх використовують на устаткованні. Покажчик та огляд
 1071. ДСТУ ISO/TR 7003:2008М. Метали. Уніфікована форма позначення
 1072. ДСТУ ISO 7005-1:2005 (ІSO 7005-1:1992, ІDT). Металеві фланці. Частина 1. Сталеві фланці
 1073. ДСТУ ISO 7005-3:2010 (ІSO 7005-3:1998, ІDT). Металеві фланці. Частина 3. Фланці з мідних сплавів та комбіновані
 1074. ДСТУ ISO 7005-2:2005 (ІSO 7005-2:1988, ІDT). Металеві фланці. Частина 2. Фланці чавунні
 1075. ДСТУ ISO 7010:2009 (ISO 7010:2003, IDT). Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Знаки безпеки, використовувані на робочих місцях і в місцях громадської призначеності
 1076. ДСТУ EN ISO 7010:2019 (EN ISO 7010:2012; А1:2014; А2:2014; А3:2014; А4:2014; А5:2015; А6:2016; А7:2017, IDT; ISO 7010:2011; Аmd 1:2012; Аmd 2:2012; Аmd 3:2012; Аmd 4:2013; Аmd 5:2014; Аmd 6:2014; Аmd 7:2016, IDT). Графічні символи. Кольори та знаки
 1077. ДСТУ ISO 703-1:2005 (ІSO 703-1:1999, ІDT). Стрічки конвеєрні. Поперечна гнучкість і схильність до лоткоутворення. Частина 1. Метод випробування
 1078. ДСТУ ISO 7040:2010 (ІSO 7040:1997, ІDT). Гайки шестигранні самостопорні (з неметалевим вкладнем) типу 1. Класи міцності 5, 8 та 10. Технічні вимоги
 1079. ДСТУ ISO 7041:2009 (ISO 7041:2002, IDT). Гайки шестигранні самостопорні (з неметалевим укладнем) типу 2. Класи міцності 9 і 12. Технічні вимоги
 1080. ДСТУ ISO 7045:2006 (ІSO 7045:1994, ІDT). Гвинти з циліндричною головкою і хрестоподібним шліцом типу Н або Z. Клас точності А. Технічні вимоги
 1081. ДСТУ ISO 7046-2:2006 (ІSO 7046-2:1990, ІDT). Гвинти з пласкою потайною головкою (звичайного вигляду) і хрестоподібним шліцом. Клас точності А. Частина 2. Гвинти з нержавкої сталі та кольорових металів класу міцності 8,8. Технічні вимоги
 1082. ДСТУ ІSО 7046-1:2006 (ISO 7046-1:1994, IDT). Ґвинти з пласкою потайною головкою (звичайного вигляду) і хрестоподібним шліцом типу Н або Z. Клас точності А. Частина 1. Ґвинти сталеві класу міцності 4.8. Технічні вимоги
 1083. ДСТУ ISO 7047:2007 (ІSO 7047:1994, ІDT). Гвинти з напівпотайною головкою (загального виду) та хрестоподібним шліцом типу H або Z. Клас точності А. Технічні умови
 1084. ДСТУ ISO 7048:2007 (ІSO 7048:1998, ІDT). Гвинти з циліндричною головкою та хрестоподібним шліцом. Технічні умови
 1085. ДСТУ ISO 7049:2007 (ІSO 7049:1983, ІDT). Гвинти самонарізувальні з циліндричною скругленою головкою і хрестоподібним шліцом. Технічні умови
 1086. ДСТУ ISO 7050:2007 (ІSO 7050:1983, ІDT). Гвинти самонарізувальні з потайною головкою (загального виду) та хрестоподібним шліцом. Технічні умови
 1087. ДСТУ ISO 7051:2007 (ІSO 7051:1983, ІDT). Гвинти самонарізувальні з напівпотайною головкою та хрестоподібним шліцом. Технічні умови
 1088. ДСТУ ISO 7053:2007 (ІSO 7053:1992, ІDT). Гвинти самонарізувальні з шестигранною головкою та буртом. Технічні вимоги
 1089. ДСТУ ISO 7083:2009 (ISO 7083:1983, IDT). Кресленики технічні. Умовні познаки геометричних допусків. Співвідношення та розміри
 1090. ДСТУ ISO 7094:2015 (ISO 7094:2000, IDT). Шайби пласкі. Надвелика серія. Клас виробу С
 1091. ДСТУ EN ISO 7096:2015 (EN ІSO 7096:2008, ІDT). Землерийно-транспортні машини. Лабораторне оцінювання вібрації сидіння оператора (див. Поправку)
 1092. ДСТУ EN ISO 7096:2015/Поправка N 1:2015 (EN ISO 7096:2008/AC:2009, IDT). Землерийно-транспортні машини. Лабораторне оцінювання вібрації сидіння оператора
 1093. ДСТУ ISO 710-1:2018 (ISO 710-1:1974, IDT). Познаки умовні графічні для використання на великомасштабних картах, планах і геологічних поперечних розрізах. Частина 1. Загальні правила подання
 1094. ДСТУ ISO 710-2:2018 (ISO 710-2:1974, IDT). Познаки умовні графічні для використання на великомасштабних картах, планах і геологічних поперечних розрізах. Частина 2. Познаки осадових порід
 1095. ДСТУ ISO 710-3:2018 (ISO 710-3:1974, IDT). Познаки умовні графічні для використання на великомасштабних картах, планах і геологічних поперечних розрізах. Частина 3. Познаки магматичних порід
 1096. ДСТУ ISO 710-4:2018 (ISO 710-4:1982, IDT). Познаки умовні графічні для використання на великомасштабних картах, планах і геологічних поперечних розрізах. Частина 4. Познаки метаморфічних порід
 1097. ДСТУ ISO 710-5:2018 (ISO 710-5:1989, IDT). Познаки умовні графічні для використання на великомасштабних картах, планах і геологічних поперечних розрізах. Частина 5. Познаки мінералів
 1098. ДСТУ ISO 710-6:2018 (ISO 710-6:1984, IDT). Познаки умовні графічні для використання на великомасштабних картах, планах і геологічних поперечних розрізах. Частина 6. Познаки контактнозмінених порід і гірських порід, які зазнали метасоматичного, …
 1099. ДСТУ ISO 710-7:2018 (ISO 710-7:1984, IDT). Познаки умовні графічні для використання на великомасштабних картах, планах і геологічних поперечних розрізах. Частина 7. Тектонічні символи
 1100. ДСТУ ISO 7121:2010 (ISO 7121:2006, IDT). Трубопровідна арматура. Крани сферичні сталеві загальнопромислової призначеності. Технічні вимоги
 1101. ДСТУ ISO 7149:2013. Підіймально-транспортне устатковання безперервної дії. Спеціальні вимоги щодо безпеки
 1102. ДСТУ EN ISO 7200:2005 (EN ІSO 7200:2004, ІDT). Розроблення технічної документації. Графи у штампах та основних написах
 1103. ДСТУ ISO 7220:2005 (ІSO 7220:1996, ІDT). Інформація та документація. Оформлення каталогів стандартів
 1104. ДСТУ ISO 724:2005 (ІSO 724:1993, ІDT). Нарізі метричні ІSO загального призначення. Основні розміри
 1105. ДСТУ ISO 7268:2009 (ІSO 7268:1983, ІDT). Трубопроводи та елементи трубопроводів. Визначення номінального тиску
 1106. ДСТУ ISO 7296-1:2007 (ІSO 7296-1:1991+ ІSO 7296-1:1991/Amd.1:1996, ІDT). Крани підіймальні. Графічні символи. Частина 1. Загальні положення
 1107. ДСТУ ISO 7296-2:2007 (ІSO 7296-2:1996, ІDT). Крани підіймальні. Графічні символи. Частина 2. Мобільні крани
 1108. ДСТУ ISO 7345:2005 (ІSO 7345:1987, ІDT. Теплоізоляція. Фізичні величини та визначення понять
 1109. ДСТУ ISO 7379:2018 (ISO 7379:1983, IDT). Гвинти з шестигранною головкою
 1110. ДСТУ EN ISO 7380-1:2018 (EN ISO 7380-1:2011, IDT; ISO 7380-1:2011, IDT). Гвинти з напівкруглою головкою. Частина 1. Гвинти з напівкруглою головкою і шестигранним заглибленням під ключ
 1111. ДСТУ EN ISO 7380-2:2018 (EN ISO 7380-2:2011, IDT; ISO 7380-2:2011, IDT). Гвинти з напівкруглою головкою. Частина 2. Гвинти з напівкруглою головкою, шестигранним заглибленням під ключ і ціліндричним буртом
 1112. ДСТУ ISO 738:2018 (ISO 738:2015, IDT). Пиломатеріали хвойних порід. Розміри. Допустимі відхили та усихання
 1113. ДСТУ EN ISO 7396-1:2015 (EN ISO 7396-1:2007, IDT; ISO 7396-1:2007, IDT). Системи трубопроводів для медичного незаймистого газу. Частина 1. Газопроводи для стиснутих медичних газів і вакууму
 1114. ДСТУ EN ISO 7396-1:2019 (EN ISO 7396-1:2016, IDT; ISO 7396-1:2016, IDT). Системи трубопроводів для медичного незаймистого газу. Частина 1. Газопроводи для стиснутих медичних газів і вакууму
 1115. ДСТУ EN ISO 7396-1:2019 (EN ISO 7396-1:2016, IDT; ISO 7396-1:2016, IDT)/ЗмінаN 1:2019 (EN ISO 7396-1:2016/A1:2019, IDT; ISO 7396-1:2016/Amd 1:2017, IDT)/. Системи трубопроводів для медичного незаймистого газу. Частина 1. Газопроводи для стиснутих …
 1116. ДСТУ ISO Guide 73:2013 (ISO Guide 73:2009, IDT). Керування ризиком. Словник термінів
 1117. ДСТУ EN ISO 7437:2018 (EN ISO 7437:1996, IDT; ISO 7437:1990, IDT). Кресленики технічні. Кресленики будівельні. Загальні правила виконання креслеників для попереднього виготовлення будівельних елементів
 1118. ДСТУ ISO 7438:2005 (ISO 7438:1985, IDT). Матеріали металеві. Випробування на згин (див. Поправку N 1)
 1119. ДСТУ ISO 7438:2005 (ISO 7438:1985, IDT). Поправка N 1. Матеріали металеві. Випробування на згин
 1120. ДСТУ ISO 7464:2004 (ІSO 7464:1983, ІDT). Машини землерийні. Метод випробовування для вимірювання тягового зусилля
 1121. ДСТУ ISO 7465:2013 (ІSO 7465:2007, ІDT). Ліфти пасажирські та службові. Напрямники для кабін та противаг ліфтів. Тип Т
 1122. ДСТУ EN ISO 7500-1:2017 (EN ISO 7500-1:2015, IDT; ISO 7500-1:2015, IDT). Матеріали металеві. Калібрування та повірка машин для статичних одновісних випробувань. Частина 1. Випробувальні машини на розтягування та стиснення. Калібрування та повірка …
 1123. ДСТУ EN ISO 7518:2018 (EN ISO 7518:1999, IDT; ISO 7518:1983, IDT). Кресленики технічні. Кресленики будівельні. Спрощене подання розбирання та перебудови приміщень
 1124. ДСТУ EN ISO 7519:2018 (EN ISO 7519:1996, IDT; ISO 7519:1991, IDT). Кресленики технічні. Кресленики будівельні. Загальні принципи подання креслеників загального виду та складальних креслеників
 1125. ДСТУ EN ISO 7539-1:2015 (EN ISO 7539-1:2012, IDT; ISO 7539-1:2012, IDT). Корозія металів і сплавів. Випробування на корозію під напругою. Частина 1. Загальні настанови за методиками випробування
 1126. ДСТУ EN ISO 7539-2:2015 (EN ISO 7539-2:1995, IDT; ISO 7539-2:1989, IDT). Корозія металів і сплавів. Випробування на корозію під напругою. Частина 2. Приготування і використання коромислоподібних зразків
 1127. ДСТУ EN ISO 7539-4:2015 (EN ISO 7539-4:1995, IDT; ISO 7539-4:1989, IDT). Корозія металів і сплавів. Випробування на корозію під напругою. Частина 4. Приготування і використання зразків для випробовування на одноосьовий розтяг
 1128. ДСТУ ISO 7546:2003 (ІSO 7546:1983, ІDT). Машини землерийні. Ковші навантажувачів та екскаваторів із завантажуванням спереду. Розраховування місткості
 1129. ДСТУ ISO 7573:2006 (ІSO 7573:1983, ІDT). Кресленики технічні. Специфікація
 1130. ДСТУ ISO 7573:2018 (ISO 7573:2008, IDT). Технічна документація на продукцію. Специфікація на запасні частини
 1131. ДСТУ ISO 7721:2006 (ISO 7721:1983, IDT). Ґвинти з потайною головкою. Конфігурація головки і контролювання розмірів
 1132. ДСТУ ISO 7752-2:2015 (ISO 7752-2:2011, IDT). Крани підйомні. Органи керування. Розташування та характеристики. Частина 2. Основне розташування і вимоги до самохідних кранів
 1133. ДСТУ EN ISO 7765-1:2019 (EN ISO 7765-1:2004, IDT; ISO 7765-1:1988, IDT). Пластмасові плівки та листи. Визначення ударостійкості методом вільного падіння вантажу. Частина 1. Ступчасті методи
 1134. ДСТУ ISO 7779:2005 (ІSO 7779:1999, ІDT). Акустика. Вимірювання повітряного шуму, створюваного інформаційною технікою і телекомунікаційним устаткованням
 1135. ДСТУ ISO 7783:2015 (ІSO 7783:2011, ІDT). Фарби та лаки. Визначення коефіцієнта пропускання парів води. Метод чаші
 1136. ДСТУ ISO 7784-1:2019 (ISO 7784-1:2016, IDT). Фарби та лаки. Визначення стійкості до стирання. Частина 1. Метод із вкритими абразивним папером роликами та випробним зразком, який обертається
 1137. ДСТУ ISO 7784-2:2019 (ISO 7784-2:2016, IDT). Фарби та лаки. Визначення стійкості до стирання. Частина 2. Метод з абразивними гумовими роликами та випробним зразком, який обертається
 1138. ДСТУ ISO 7799:2005 (ISO 7799-1985, IDT). Металеві матеріали. Лист і штаба завтовшки до 3 мм. Випробування на згин з перегином
 1139. ДСТУ ISO 7806:2007 (ІSO 7806:1983, ІDT). Решета промислові. Кодування для позначення отворів
 1140. ДСТУ ISO 7841:2008 (ІSO 7841:1988, ІDT). Трубопровідна арматура. Конденсатовідвідники автоматичні. Методи випробування для визначення втрати пари
 1141. ДСТУ ISO 787-1:2019 (ISO 787-1:1982, IDT). Загальні методи випробування для пігментів та наповнювачів. Частина 1. Порівняння кольору пігментів
 1142. ДСТУ ISO 787-2:2018 (ISO 787-2:1981, IDT). Загальні методи випробування пігментів та наповнювачів. Частина 2. Визначення летких речовин за температури 105 <град>С
 1143. ДСТУ ISO 787-7:2015 (ІSO 787-7:2009, ІDT). Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 7. Визначення залишку на ситі. Метод із застосуванням води. Ручний метод
 1144. ДСТУ ISO 787-18:2015 (ІSO 787-18:1983, ІDT). Загальні методи випробувань пігментів і наповнювачів. Частина 18. Визначення залишку на ситі. Метод механічного промивання
 1145. ДСТУ ISO 787-28:2020 (ISO 787-28:2019, IDT). Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 28. Визначення загального вмісту поліхлорованих дифенілів (ПХД) методом розчинення, очищення та ГХ-МС
 1146. ДСТУ ISO 7900-2001 (ІSO 7900:1988, ІDT). Дріт сталевий оцинкований для огороджування. Технічні умови
 1147. ДСТУ ГОСТ ИСО 7919-1:2009 (ГОСТ ИСО 7919-1-2002, ІDT; ІSO 7919-1:1996, MOD). Вібрація. Контролювання стану машин за результатами вимірювання вібрації на обертових валах. Загальні вимоги
 1148. ДСТУ ISO 7935:2009 (ІSO 7935:1992, ІDT). Викиди стаціонарних джерел. Визначення масової концентрації діоксиду сірки. Робочі характеристики автоматизованих методів вимірювання
 1149. ДСТУ EN ISO/IEC 80079-34:2018 (EN ISO/IEC 80079-34:2011, IDT; ISO/IEC 80079-34:2011, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 34. Застосування систем якості для виготовлення устатковання
 1150. ДСТУ EN ISO 80079-36:2017 (EN ISO 80079-36:2016, IDT; ISO 80079-36:2016, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 36. Неелектричне устатковання для вибухонебезпечних атмосфер. Основний метод і вимоги
 1151. ДСТУ EN ISO 80079-37:2017 (EN ISO 80079-37:2016, IDT; ISO 80079-37:2016, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 37. Неелектричне устатковання для вибухонебезпечних атмосфер. Неелектричний ступінь захисту за допомогою конструкц. безпеки ‘с’, …
 1152. ДСТУ EN ISO/IEC 80079-38:2018 (EN ISO/IEC 80079-38:2016, IDT; ISO/IEC 80079-38:2016, IDT). Устатковання та складові, необхідні для роботи у вибухонебезпечній атмосфері підземних шахт
 1153. ДСТУ ISO 8015:2009 (ІSO 8015:1985, ІDT). Кресленики технічні. Принципи базових допусків
 1154. ДСТУ EN ISO 8015:2018 (EN ISO 8015:2011, IDT; ISO 8015:2011, IDT). Технічні вимоги до геометричних характеристик продукції (GPS). Принципи базових допусків
 1155. ДСТУ EN ISO 8044:2018 (EN ISO 8044:2015 IDT; ISO 8044:2015, IDT). Корозія металів та сплавів. Основні терміни та визначення понять
 1156. ДСТУ ISO 8130-4:2019 (ISO 8130-4:1992, IDT). Порошкові лакофарбові матеріали. Частина 4. Розрахунок нижньої межі вибуху (Див. Поправку N 1)
 1157. ДСТУ ISO 8130-4:2019 (ISO 8130-4:1992, IDT)/Поправка N 1:2019 (ISO 8130-4:1992/Cor 1:1993, IDT). Порошкові лакофарбові матеріали. Частина 4. Розрахунок нижньої межі вибуху
 1158. ДСТУ ISO 8130-8:2019 (ISO 8130-8:1994, IDT). Порошкові лакофарбові матеріали. Частина 8. Оцінювання стабільності зберігання термореактивних порошків
 1159. ДСТУ ISO 8130-10:2019 (ISO 8130-10:1998, IDT). Порошкові лакофарбові матеріали. Частина 10. Визначення ефективності нанесення
 1160. ДСТУ ISO 8130-12:2019 (ISO 8130-12:2019, IDT). Порошкові лакофарбові матеріали. Частина 12. Визначення сумісності
 1161. ДСТУ ISO/TS 81346-3:2018 (ISO/TS 81346-3:2012, IDT). Промислові системи, установки та устатковання та промислова продукція. Принципи структурування та умовні познаки. Частина 3. Правила застосування систем умовних познак
 1162. ДСТУ ISO/TS 81346-10:2018 (ISO/TS 81346-10:2015, IDT). Промислові системи, установки та устатковання і індустріальна продукція. Принципи структурування та умовні познаки. Частина 10. Електростанції
 1163. ДСТУ EN ISO 81714-1:2018 (EN ISO 81714-1:2010, IDT; ISO 81714-1:2010, IDT). Розроблення графічних познак для використання в технічній документації на продукцію. Частина 1. Основні правила
 1164. ДСТУ EN ISO 8249:2019 (EN ISO 8249:2018, IDT; ISO 8249:2018, IDT). Зварювання. Визначення феритної фази (FN) у металі зварного шва аустенітних і дуплексних феритно-аустенітних Cr-Nі нержавких сталей
 1165. ДСТУ EN ISO 8256:2017 (EN ISO 8256:2004, IDT; ISO 8256:2004, IDT). Пластмаси. Визначення міцності під час розтягування
 1166. ДСТУ ISO 8301:2007 (ІSO 8301:1991, ІDT). Теплоізоляція. Визначення теплового опору та пов’язаних із ним характеристик в усталеному режимі приладом із перетворювачем теплового потоку
 1167. ДСТУ EN ISO 8307:2019 (EN ISO 8307:2018, IDT; ISO 8307:2018, IDT). Матеріали полімерні пористі еластичні. Метод визначення еластичності
 1168. ДСТУ ISO/DIS 8375:2008 (ISO/DIS 8375:2006, IDT). Лісоматеріали конструкційні. Клеєна шарувата деревина. Визначення фізичних і механічних властивостей
 1169. ДСТУ ISO 8426:2013 (ІSO 8426:2008, ІDT). Об’ємні гідроприводи. Насоси об’ємні та гідромотори. Методи визначання корисного об’єму
 1170. ДСТУ ISO 845:2007 (ІSO 845:2006, ІDT). Поропласти і пориста гума. Метод визначення уявної щільності
 1171. ДСТУ ISO 8458-1:2007 (ІSO 8458-1:2002, ІDT). Дріт сталевий для механічних пружин. Частина 1. Загальні вимоги
 1172. ДСТУ ISO 8458-2:2007 (ІSO 8458-2:2002, ІDT). Дріт сталевий для механічних пружин. Частина 2. Дріт холоднотягнутий із нелегованої сталі патентований
 1173. ДСТУ ISO 8491:2005 (ISO 8491:1998, IDT). Металеві матеріали. Випробування на згин зразків труб повного перерізу
 1174. ДСТУ ISO 8491:2005 (ISO 8491:1998, IDT). Поправка N 1. Металеві матеріали. Випробування на згин зразків труб повного перерізу
 1175. ДСТУ ISO 8492-2002 (ІSO 8492:1998, ІDT). Металеві матеріали. Труби. Випробовування на сплющування
 1176. ДСТУ ISO 8492-2002 (ІSO 8492:1998, ІDT). Поправка N 1. Металеві матеріали. Труби. Випробовування на сплющування
 1177. ДСТУ ISO 8493:2005 (ІSO 8493:1998, ІDT). Металеві матеріали. Труби. Випробування на роздавання
 1178. ДСТУ ISO 8493:2005 (ІSO 8493:1998, ІDT). Поправка N 1. Металеві матеріали. Труби. Випробування на роздавання
 1179. ДСТУ ISO 8494:2005 (ІSO 8494:1998, ІDT). Металеві матеріали. Труби. Випробування на відбортування
 1180. ДСТУ ISO 8494:2005 (ІSO 8494:1998, ІDT). Поправка N 1. Металеві матеріали. Труби. Випробування на відбортування
 1181. ДСТУ ISO 8494:2015 (ISO 8494:2011, IDT). Металеві матеріали. Труби. Випробування на бортування
 1182. ДСТУ ISO 8495:2004 (ІSO 8495:1998, ІDT). Металеві матеріали. Труби. Випробування на роздання кільця
 1183. ДСТУ ISO 8495:2004 (ІSO 8495:1998, ІDT). Поправка N 1. Металеві матеріали. Труби. Випробування на роздання кільця
 1184. ДСТУ ISO 8496-2002 (ІSO 8496:1998, ІDT). Металеві матеріали. Труби. Випробовування на розтяг кільця
 1185. ДСТУ ISO 8497:2005 (ІSO 8497:1994, ІDT). Теплоізоляція. Визначення теплопередавальних властивостей теплоізоляції круглих труб в усталеному режимі
 1186. ДСТУ ISO 8501-1:2015. Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Візуальне оцінювання чистоти поверхні. Частина 1. Ступені іржавіння та ступені підготовки непофарбованих сталевих поверхонь і сталевих поверхонь …
 1187. ДСТУ ISO 8501-3:2015. Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Візуальне оцінювання чистоти поверхні. Частина 3. Ступінь підготовки зварних швів, ребер та інших ділянок, які мають дефекти поверхні
 1188. ДСТУ ISO 8504-1:2020 (ISO 8504-1:2019, IDT). Готування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи готування поверхні. Частина 1. Загальні принципи
 1189. ДСТУ ISO 8504-2:2020 (ISO 8504-2:2019, IDT). Готування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи готування поверхні. Частина 2. Абразивоструминне очищення
 1190. ДСТУ ISO 8504-3:2020 (ISO 8504-3:2018, IDT). Готування сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи готування поверхні. Частина 3. Очищення ручними або електричними інструментами
 1191. ДСТУ ISO 8504-1:2015 (ІSO 8504-1:2000, ІDT). Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи підготовки поверхні. Частина 1. Загальні принципи
 1192. ДСТУ ISO 8504-2:2015 (ІSO 8504-2:2000, ІDT). Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи підготовки поверхні. Частина 2. Абразивоструминне очищення
 1193. ДСТУ ISO 8504-3:2015. Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи підготовки поверхні. Частина 3. Очищення ручними або електричними інструментами
 1194. ДСТУ ISO 8528-1:2018 (ISO 8528-1:2018, IDT). Генераторні установки змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Частина 1. Застосування, номінальні та робочі характеристики
 1195. ДСТУ ISO 8528-6:2004 (ІSO 8528-6:1993, ІDT). Генераторні установки змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Частина 6. Методи випробування
 1196. ДСТУ ISO 8528-8:2004 (ІSO 8528-8:1995, ІDT). Генераторні установки змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Частина 8. Вимоги та випробування генераторних установок малої потужності
 1197. ДСТУ ISO 8528-12:2005 (ІSO 8528-12:1997, ІDT). Установки генераторні змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Частина 12. Аварійні джерела живлення для систем безпеки
 1198. ДСТУ EN ISO 8560:2018 (EN ISO 8560:1999, IDT; ISO 8560:1986, IDT). Кресленики технічні. Кресленики будівельні. Подання модульних розмірів, ліній та сіток
 1199. ДСТУ ISO 8611-1:2015 (ІSO 8611-1:2011, ІDT). Піддони для обробляння матеріалів. Піддони пласкі. Частина 1. Методи випробувань
 1200. ДСТУ ISO 8673:2007 (ІSO 8673:1999, ІDT). Гайки шестигранні, тип 1, з метричною наріззю дрібним кроком. Класи точності А і В. Технічні вимоги
 1201. ДСТУ ISO 8675:2007 (ІSO 8675:1999, ІDT). Гайки шестигранні низькі (з фаскою) з метричною наріззю з дрібним кроком. Класи точності А і В. Технічні умови
 1202. ДСТУ ISO 8772:2013 (ISO 8772:2006, IDT). Системи пластмасових трубопроводів для підземних безнапірних дренажних і каналізаційних мереж. Трубопроводи з поліетилену
 1203. ДСТУ ISO 8773:2010 (ІSO 8773:2006, ІDT). Системи пластмасових трубопроводів для підземних безнапірних дренажних і каналізаційних мереж. Трубопроводи з поліпропілену
 1204. ДСТУ ISO 8778:2006/ГОСТ ИСО 8778-2008 (ІSO 8778:2003, ІDT; ГОСТ ИСО 8778-2008, ІDT). Пневмоприводи. Стандартні довідкові атмосферні умови
 1205. ДСТУ EN ISO 8826-1:2018 (EN ISO 8826-1:1995, IDT; ISO 8826-1:1989, IDT). Кресленики технічні. Вальниці кочення. Частина 1. Загальне спрощене подання
 1206. ДСТУ EN ISO 8826-2:2018 (EN ISO 8826-2:1997, IDT; ISO 8826-2:1994, IDT). Кресленики технічні. Вальниці кочення. Частина 2. Детальне спрощене подання
 1207. ДСТУ ISO 885:2005 (ІSO 885:2000, ІDT). Болти і гвинти загального призначення. Метрична серія. Радіуси під головкою
 1208. ДСТУ ISO 887:2015 (ISO 887:2000, IDT). Шайби пласкі для болтів, гвинтів та гайок із метричною наріззю загальної призначеності. Загальний вигляд
 1209. ДСТУ ISO 888:2005 (ІSO 888:1976, ІDT). Болти, гвинти і шпильки. Номінальні довжини та довжини нарізей болтів загального призначення (ІSO 888:1976, ІDT)
 1210. ДСТУ ISO 8887-1:2018 (ISO 8887-1:2017, IDT). Технічна документація на продукцію. Проектування з урахуванням технологічних вимог, збирання, розбирання та переробляння після закінчення терміну експлуатації. Частина 1. Загальні поняття та вимоги
 1211. ДСТУ ISO 898-1:2003 (ІSO 898-1:1999, ІDT). Механічні властивості кріпильних виробів, виготовлених з вуглецевої і легованої сталі. Частина 1. Болти, гвинти і шпильки
 1212. ДСТУ ISO 898-1:2015 (ISO 898-1:2013, IDT). Механічні властивості кріпильних виробів із вуглецевої сталі й легованої сталі. Частина 1. Болти, гвинти та шпильки. Механічні властивості та методи випробування
 1213. ДСТУ ISO 898-2:2015 (ISO 898-2:2012, IDT). Механічні властивості кріпильних виробів із вуглецевої сталі й легованої сталі. Частина 2. Гайки установленого класу міцності. Механічні властивості та методи випробування
 1214. ДСТУ ISO 898-5:2005 (ІSO 898-5:1998, ІDT). Механічні властивості кріпильних виробів із вуглецевої та легованої сталі. Частина 5. Гвинти установні та подібні нарізеві кріпильні вироби, які не працюють на розтягування
 1215. ДСТУ ISO 898-6:2005 (ISO 898-6:1994, IDT). Механічні властивості кріпильних виробів. Частина 6. Гайки з установленими значеннями пробних наватажень. Нарізь з дрібним кроком
 1216. ДСТУ ISO 898-7:2005 (ІSO 898-7:1992, ІDT). Механічні властивості кріпильних виробів. Частина 7. Випробування на крутіння і мінімальні крутильні моменти для болтів та гвинтів номінальним діаметром від 1 мм до 10 мм
 1217. ДСТУ ISO 8991:2005 (ІSO 8991:1986, ІDT). Система позначання кріпильних виробів
 1218. ДСТУ ISO 8992:2006 (ISO 8992:1986, IDT). Вироби кріпильні. Загальні вимоги до болтів, ґвинтів, шпильок і гайок
 1219. ДСТУ ISO 9000:2015 (ІSO 9000:2015, ІDT). Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів
 1220. ДСТУ ISO 9001:2015 (ІSO 9001:2015, ІDT). Системи управління якістю. Вимоги
 1221. ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT). Системи управління якістю. Вимоги
 1222. ДСТУ ISO/TS 9002:2017 (ISO/TS 9002:2016, IDT). Системи управління якістю. Настанови щодо застосування ІSO 9001:2015
 1223. ДСТУ ISO 9004:2012 (ISO 9004:2009, IDT). Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі управління якістю
 1224. ДСТУ ISO 9004:2018 (ISO 9004:2018, IDT). Управління якістю. Якість організації. Настанови щодо досягнення сталого успіху
 1225. ДСТУ EN ISO 9013:2015 (EN ISO 9013:2002, IDT; ISO 9013:2002, IDT). Газове різання. Класифікація. Вимоги до геометричних розмірів та якост
 1226. ДСТУ EN ISO 9013:2019 (EN ISO 9013:2017, IDT; ISO 9013:2017, IDT). Газове різання. Класифікація. Вимоги до геометричних розмірів та якості
 1227. ДСТУ EN ISO 9015-2:2019 (EN ISO 9015-2:2016, IDT; ISO 9015-2:2016, IDT). Випробування зварних з’єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на твердість. Частина 2. Випробування на мікротвердість зварних з’єднань
 1228. ДСТУ EN ISO 9015-1:2019 (EN ISO 9015-1:2011, IDT; ISO 9015-1:2001, IDT). Випробування зварних з’єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на твердість. Частина 1. Випробування на твердість зварних з’єднань, виконаних дуговим зварюванням
 1229. ДСТУ ISO 9015-2:2009 (ІSO 59015-2:2003, ІDT). Випробування зварних з’єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на твердість. Частина 2. Випробування на мікротвердість
 1230. ДСТУ ISO 9015-1:2008 (ISO 9015-1:2001, IDT). Випробування зварних з’єднань металевих матеріалів руйнівні. Частина 1. Випробування на твердість зварних з’єднань, виконаних дуговим зварюванням
 1231. ДСТУ ISO 9016:2008 (ISO 9016:2001, IDT). Випробування зварних з’єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на ударний згин. Розташування зразка для випробування, надрізу на зразках, протокол випробування
 1232. ДСТУ EN ISO 9016:2019 (EN ISO 9016:2012, IDT; ISO 9016:2012, IDT). Випробування зварних з’єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на ударний згин. Розташування зразка для випробування, надрізу на зразках, протокол випробування
 1233. ДСТУ EN ISO 9017:2015 (EN ISO 9017:2013, IDT; ISO 9017:2001, IDT). Випробування руйнівні зварних з’єднань металевих матеріалів. Випробування на переламування
 1234. ДСТУ EN ISO 9017:2019 (EN ISO 9017:2018, IDT; ISO 9017:2017, IDT). Випробування руйнівні зварних з’єднань металевих матеріалів. Випробування на переламування
 1235. ДСТУ EN ISO 9018:2019 (EN ISO 9018:2015, IDT; ISO 9018:2015, IDT). Випробування руйнівні зварних з’єднань металевих матеріалів. Випробування на розтягування хрестоподібних з’єднань і з’єднань внакладку
 1236. ДСТУ ISO 9044:2008 (ISO 9044:1999, IDT). Тканини плетені дротяні промислові. Технічні вимоги та методи випробування
 1237. ДСТУ ISO 9117-1:2015 (ІSO 9117-1:2009, ІDT). Фарби та лаки. Контроль висихання. Частина 1. Визначення стану та часу повного висихання
 1238. ДСТУ ISO 9117-2:2015 (ІSO 9117-2:2010, ІDT). Фарби та лаки. Контроль висихання. Частина 2. Випробування під тиском для визначення здатності до штабелювання
 1239. ДСТУ ISO 9117-5:2015 (ІSO 9117-5:2012, ІDT). Фарби та лаки. Контроль висихання. Частина 5. Модифікований метод Бендоу-Вульфа
 1240. ДСТУ ISO 9117-6:2015 (ІSO 9117-6:2012, ІDT). Фарби та лаки. Контроль висихання. Частина 6. Випробування на відсутність відбитка
 1241. ДСТУ ISO 9142:2005 (ІSO 9142:2003, ІDT). Клеї. Настанови щодо вибирання стандартних лабораторних умов старіння для випробування клейових з’єднань
 1242. ДСТУ EN ISO 9170-1:2015 (EN ISO 9170-1:2008, IDT; ISO 9170-1:2008, IDT). Пристрої кінцеві для систем розводки медичних газів. Частина 1. Кінцеві пристрої для стиснутих медичних газів і вакууму
 1243. ДСТУ ISO 9185-2001 (ІSO 9185:1990, ІDT). Одяг захисний. Оцінювання опору матеріалів бризкам розплавленого металу
 1244. ДСТУ EN ISO 9222-2:2018 (EN ISO 9222-2:1994, IDT; ISO 9222-2:1989, IDT). Кресленики технічні. Ущільнювачі для рухомого з’єднування. Частина 2. Детальне спрощене подання
 1245. ДСТУ ISO 9227:2015 (ІSO 9227:2012, ІDT). Випробування на корозію в штучних атмосферах. Випробування соляним туманом
 1246. ДСТУ ISO 9251:2005 (ІSO 9251:1987, ІDT). Теплоізоляція. Режими теплообміну і властивості матеріалів. Словник термінів
 1247. ДСТУ ISO 9288:2005 (ІSO 9288:1989, ІDT). Теплоізоляція. Радіаційний теплообмін. Фізичні величини та визначення понять
 1248. ДСТУ ISO 9297:2007 (ІSO 9297:1989, ІDT). Якість води. Визначення хлоридів. Титрування нітратом срібла із застосуванням хромату як індикатора (метод Мора)
 1249. ДСТУ ISO 9302:2007 (ІSO 9302:1994, ІDT). Труби сталеві безшовні та зварні (крім зварених під флюсом) для роботи під тиском. Електромагнітне контролювання герметичності
 1250. ДСТУ ISO 9303:2007 (ІSO 9303:1989, ІDT) Труби сталеві безшовні та зварні (крім зварених під флюсом) для роботи під тиском. Повне периферійне ультразвукове контролювання для виявлення поздовжніх дефектів
 1251. ДСТУ ISO 9346:2005. (ISO 9346:1987, ITD). Теплоізоляція. Масообмін. Фізичні величини та визначення понять
 1252. ДСТУ EN ISO 9431:2018 (EN ISO 9431:1999, IDT; ISO 9431:1990, IDT). Кресленики будівельні. Поле для креслеників, тексту та штампів на креслярських аркушах
 1253. ДСТУ EN ISO 9454-1:2018 (EN ISO 9454-1:2016, IDT; ISO 9454-1:2016, IDT). ДСТУ EN ISO 9454-1:2018 (EN ISO 9454-1:2016, IDT; ISO 9454-1:2016, IDT). Флюси для м’якого паяння. Класифікація та вимоги. Частина 1. Класифікація, маркування та пакування для м
 1254. ДСТУ ISO 9488:2010 (ІSO 9488:1999, ІDT). Енергія сонячна. Словник термінів
 1255. ДСТУ ISO 9539:2015 (ISO 9539:2010, IDT). Устатковання для газового зварювання. Матеріали для устатковання, використовуваного в газовому зварюванні, різанні та споріднених процесах
 1256. ДСТУ ISO 9591:2015 (ISO 9591:2004, IDT). Корозія алюмінієвих сплавів. Визначення стійкості до корозійного розтріскування під напругою
 1257. ДСТУ EN ISO 9606-1:2018 (EN ISO 9606-1:2017, IDT; ISO 9606-1:2012; Cor 1:2012; Cor 2:2013, ID T). Кваліфікаційні випробування зварників. Зварювання плавленням . Частина 1. Сталі
 1258. ДСТУ EN ISO 9606-5:2017 (EN ISO 9606-5:2000, IDT; ISO 9606-5:2000, IDT) Кваліфікаційні випробування зварювальників. Зварювання плавленням. Частина 5. Титан і титанові сплави, цирконій і цирконієві сплави
 1259. ДСТУ EN ISO 9606-1:2015 (EN ISO 9606-1:2013, IDT; ISO 9606-1:2013, IDT). Кваліфікаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 1. Сталі
 1260. ДСТУ ISO 9606-2:2008 (ІSO 9606-2:2004, ІDT). Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 2. Алюміній та алюмінієві сплави
 1261. ДСТУ EN ISO 9606-2:2017 (EN ISO 9606-2:2004, IDT; ISO 9606-2:2004, IDT). Кваліфікаційні випробування зварювальників. Зварювання плавленням. Частина 2. Алюміній і алюмінієві сплави
 1262. ДСТУ ISO 9606-3:2005 (ІSO 9606-3:1999, ІDT). Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 3. Мідь та мідні сплави
 1263. ДСТУ EN ISO 9606-3:2017 (EN ISO 9606-3:1999, IDT; ISO 9606-3:1999, IDT). Кваліфікаційні випробування зварювальників. Зварювання плавленням. Частина 3. Мідь і мідні сплави
 1264. ДСТУ ISO 9606-4:2005 (ІSO 9606-4:1999, ІDT). Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 4. Нікель та сплави нікелю
 1265. ДСТУ EN ISO 9606-4:2017 (EN ISO 9606-4:1999, IDT; ISO 9606-4:1999, IDT). Кваліфікаційні випробування зварювальників. Зварювання плавленням. Частина 4. Нікель і нікелеві сплави
 1266. ДСТУ ISO 9606-5:2005 (ІSO 9606-5:2000, ІDT). Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 5. Титан та сплави титану, цирконій та сплави цирконію
 1267. ДСТУ EN ISO 9606-1:2016 (EN ISO 9606-1:2013, IDT; ISO 9606-1:2012/Cor 1:2012, IDT). Кваліфікаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 1. Сталі
 1268. ДСТУ ISO 9612:2008 (ІSO 9612:1997, ІDT). Акустика. Настанови щодо вимірювання та оцінювання експозиції шуму у виробничому середовищі
 1269. ДСТУ EN ISO 9614-3:2016 (EN ISO 9614-3:2009, IDT; ISO 9614-3:2002, IDT). Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 3. Точний метод вимірювання скануванням
 1270. ДСТУ ISO 9625:2003 (ІSO 9625:1993, ІDT). Фітинги механічні для поліетиленових напірних зрошувальних трубопроводів
 1271. ДСТУ ISO 9635-1:2013 (ІSO 9635-1:2006, ІDT). Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Клапани зрошувальні. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування
 1272. ДСТУ ISO 9635-2:2013 (ІSO 9635-2:2006, ІDT). Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Клапани зрошувальні. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування відсічних клапанів
 1273. ДСТУ ISO 9635-3:2013 (ІSO 9635-3:2006, ІDT). Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Клапани зрошувальні. Частина 3. Технічні вимоги та методи випробування зворотних клапанів
 1274. ДСТУ ISO 9635-4:2013 (ІSO 9635-4:2006, ІDT). Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Клапани зрошувальні. Частина 4. Технічні вимоги та методи випробування повітряних клапанів
 1275. ДСТУ ISO 9635-5:2013 (ІSO 9635-5:2006, ІDT). Сільськогосподарське іригаційне устатковання. Клапани зрошувальні. Частина 5. Технічні вимоги та методи випробування регулювальних клапанів
 1276. ДСТУ ISO 965-2:2005 (ІSO 965-2:1998, ІDT). Нарізі метричні ІSO загального призначення. Допуски. Частина 2. Граничні розміри зовнішніх і внутрішніх нарізей. Середній клас точності
 1277. ДСТУ ISO 965-3:2005 (ІSO 965-3:1998, ІDT). Нарізі метричні ІSO загальної призначеності. Допуски. Частина 3. Відхили
 1278. ДСТУ EN ISO 9692-3:2019 (EN ISO 9692-3:2016, IDT; ISO 9692-3:2016, IDT). Зварювання та споріднені процеси. Рекомендації щодо підготування зварних з’єднань. Частина 3. Дугове зварювання алюмінію та алюмінієвих сплавів в інертному газі плавким і …
 1279. ДСТУ EN ISO 9692-1:2014. Зварювання та споріднені процеси. Рекомендації щодо підготування зварних з’єднань. Частина 1. Ручне дугове зварювання, зварювання в захисному газі, газове зварювання, TІG-зварювання та променеве зварювання сталей
 1280. ДСТУ EN ISO 9692-2:2014 (EN ІSO 9692-2:1998 + EN ІSO 9692-2:1998/АС:1999, ІDT). Зварювання та споріднені процеси. Рекомендації щодо підготування зварних з’єднань. Частина 2. Дугове зварювання сталей під флюсом
 1281. ДСТУ EN ISO 9692-3:2014. Зварювання та споріднені процеси. Рекомендації щодо підготовки зварних з’єднань. Частина 3. Дугове зварювання алюмінію і алюмінієвих сплавів в інертному газі плавким і вольфрамовим електродом
 1282. ДСТУ EN ISO 9712:2014 (EN ІSO 9712:2012, ІDT). Неруйнівний контроль. Кваліфікація та сертифікація персоналу неруйнівного контролю
 1283. ДСТУ EN ISO 9809-1:2019 (EN ISO 9809-1:2010, IDT; ISO 9809-1:2010, IDT). Балони газові. Перезаправні безшовні сталеві газові балони. Проектування, конструювання та випробування. Частина 1. Загартовані сталеві балони міцністю на розрив менше ніж 1 100
 1284. ДСТУ ISO 9855:2014 (ІSO 9855:1993, ІDT). Повітря атмосферне. Визначення вмісту мікрочастинок свинцю в аерозолях, що осіли на фільтрах. Спектрометричний метод атомної абсорбції
 1285. ДСТУ EN ISO 9863-2:2007 (EN ІSO 9863-2:1996, ІDT). Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Частина 2. Процедура визначення товщини окремих шарів багатошарового виробу за обумовленими тисками
 1286. ДСТУ EN ISO 9864:2008 (EN ІSO 9864:2005, ІDT). Геосинтетика. Метод випробування для визначення поверхневої щільності геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів
 1287. ДСТУ EN ISO 9934-1:2018 (EN ISO 9934-1:2016, IDT; ISO 9934-1:2016, IDT). Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 1. Загальні вимоги
 1288. ДСТУ EN ISO 9934-2:2015 (EN ISO 9934-2:2015, IDT; ISO 9934-2:2015, IDT). Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 2. Засоби контролю
 1289. ДСТУ EN ISO 9934-3:2005. Неруйнівний контроль. Контроль магнітопорошковий. Частина 3. Обладнання (EN ІSO 9934-3:2002, ІDT)
 1290. ДСТУ EN ISO 9934-3:2015 (EN ISO 9934-3:2015, IDT; ISO 9934-3:2015, IDT) Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 3. Обладнання
 1291. ДСТУ ISO 9964-1:2019 (ISO 9964-1:1993, IDT). Якість води. Визначення натрію та калію. Частина 1. Визначення натрію методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії
 1292. ДСТУ ISO 9964-2:2019 (ISO 9964-2:1993, IDT). Якість води. Визначення натрію та калію. Частина 2. Визначення калію методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії
 1293. ДСТУ EN ISO 9967:2019 (EN ISO 9967:2016, IDT; ISO 9967:2016, IDT).Труби з термопластів. Визначення коефіцієнта повзучості
 1294. ДСТУ ISO 9978:2014 (ISO 9978:1992, IDT). Радіаційна безпека. Закриті радіоактивні джерела. Методи випробовування на витік
 1295. ДСТУ Б EN ISO 12572:2011 (EN ISO 12572:2001, IDT). Гігротермічні характеристики будівельних матеріалів та виробів. Визначення паропроникності (EN ISO 12572:2001, IDT)
 1296. ДСТУ ISO 14001:2006 (ISO 14001:2004, IDT). Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування (скасовано – наказ від 5.11.2015 N 148)
 1297. ДСТУ ISO 14004:2006 (ISO 14004:2004, IDT). Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо принципів, систем та засобів забезпечення
 1298. ДСТУ Б EN ISO 15876-1:2012 (EN ISO 15876-1:2003+A1:2007, IDT). Системи пластмасових трубопроводів для гарячого та холодного водопостачання. Полібутилен (PB). Частина 1. Загальні вимоги
 1299. ДСТУ Б EN ISO 15876-2:2012 (EN ISO 15876-2:2003+A1:2007, IDT). Системи пластмасових трубопроводів для гарячого та холодного водопостачання. Полібутилен (PB). Частина 2. Труби
 1300. ДСТУ Б EN ISO 1716:2011 (EN ISO 1716:2010, IDT). Випробування виробів щодо реакції на вогонь. Визначення вищої (нижчої) теплоти згоряння
 1301. ДСТУ ISO 4190-5:2008 (ІSO 4190-5:2006, ІDT). Установка ліфтова (елеваторна). Частина 5. Пристрої керування, сигналізації та додаткові пристосування
 1302. ДСТУ ISO 6309:2007 (ISO 6309:1987, IDT). Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір
 1303. ДСТУ ISO 7240-1:2007 (ISO 7240-1:2005, IDT). Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 1. Загальні положення, терміни та визначення понять
 1304. ДСТУ ISO 8421-3:2007 (ISO 8421-3:1989, IDT). Протипожежний захист словник термінів. Частина 3. Пожежна сигналізація та оповіщування
 1305. ДСТУ ISO 9000:2007 (ISO 9000:2005, IDT). Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (скасовано – наказ від 5.11.2015 N 148)
 1306. ДСТУ ISO 9386-1:2005 (ІSO 9386-1:2000, ІDT). Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 1. Вертикальні підіймальні платформи
 1307. ДСТУ ISO 9386-2:2005. Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями правила безпеки, розміри і функціонування. Частина 2. Приводні сходові підйомники для пересування по нахиленій площині користувачів, що сидять, стоять
 1308. 04.02.97. Про затвердження Положення про організацію і проведення контролю якості будівельно-монтажних робіт при спорудженні систем газопостачання
 1309. 11.03.99. Про затвердження Вимог до програми забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок