Довідкові та методичні матеріали

 1. !!! РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМ УКРАЇНИ ПРО ВІДМІНУ ДОКУМЕНТІВ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ СРСР, УКРАЇНСЬКОЇ РСР ТА УКРАЇНИ
 2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
 3. ЗБІРНИК ПРИМІРНИХ ІНСТРУКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ (528 шт.)
 4. Примірний порядок атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці
 5. Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні, КТМ 204 Україна 244-94
 6. Посібник та доповнення до Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні, КТМ 204 Україна 244-94
 7. Типові рішення по термомодернізації житлових будинків. АЛЬБОМ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ. ТОМ І. Пояснювальна записка до архітектурно- будівельних рішень. 0101-20-П31
 8. Типові рішення по термомодернізації житлових будинків. АЛЬБОМ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ. ТОМ 2. Влаштування фасадів, покриттів і перекриттів горищ, перекриттів і підлог, вікон і дверей.
 9. Типові рішення по термомодернізації житлових будинків. АЛЬБОМ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ. ТОМ З. Пояснювальна записка до інженерних рішень. 0101-20-П32
 10. Надходження у Державну наукову архітектурно-будівельну бібліотеку імені В.Г.Заболотного (м. Київ)
 11. Доповідь першого заступника Голови Держбуду А.Беркути на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту та зв’язку спільно з колегією Держбуду України
 12. Рекомендации по усовершенствованию порядка проведения комплексной государственной экспертизы проектов строительства и взаимодействию соисполнителей ее составных частей
 13. Інформація про найбільшого виробника дорожньо-будівельної техніки в Білорусі – Унітарне республіканське підприємство “Могилевский автомобильный завод имени С.М.Кирова”
 14. Мінрегіон України інформує щодо вирішення проблемних питань професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури
 15. 14.06.2010. Информация о результатах проведенной работы и реальных шагах Министерства регионального развития и строительства в течение 2 лет, направленных на упрощение разрешительных процедур
 16. Інформація про порядок розгляду та погодження проектів технічних умов і проектів змін технічних умов Мінбудом України.
 17. Склад Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Мінрегіонбуді
 18. Концепція державної регіональної політики
 19. 20.11.2008. Меморандум между Минрегионстроем Украины и строительными организациями …
 20. Методика обстеження газорегуляторних пунктів (ГРП, ШРП, ГРПБ, ГРУ)
 21. Методичні вказівки щодо здійснення державного нагляду за використанням газу в побуті
 22. Методические рекомендации по применению электроограждений для диких животных
 23. Методические указания по применению гидроимпульсных скалоломов для разрушения строительных конструкций при реконструкции промышленных предприятий
 24. Методические рекомендации по обследованию некоторых частей зданий (сооружений) и их конструкций
 25. Концептуальные основы разработки системы межгосударственных нормативных документов в строительстве
 26. Методичні рекомендації з визначення професійної спеціалізації, рівня кваліфікації і знань відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури
 27. Методичні рекомендації з обґрунтування техніко-економічної доцільності застосування альтернативних джерел енергії на об’єктах житлового і громадського будівництва
 28. Безперешкодний доступ осіб з інвалідністю до об’єктів соціальної, транспортної інфраструктури та зв’язку. Національна доповідь
 29. Нормативне, правове та технічне забезпечення впровадження електротеплоакумуляційної технології обігріву об’єктів цивільного призначення
 30. Рішення Першої Всеукраїнської Науково-технічної конференції “Аварії на будівлях і спорудах”
 31. Рішення шостої Всеукраїнської науково-технічної конференції “Будівництво в сейсмічних районах України”
 32. Методичні рекомендації визначення вартості робіт з обстеження, оцінки технічного стану і паспортизації будівель і споруд
 33. Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок
 34. Офіційне роз’яснення МІнрегіонбуду України щодо видання та розповсюдження офіційних видань нормативних документів (НД) та їх копій у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів
 35. Опосередкована вартість спорудження житла в розрахунку на один квадратний метр по регіонах України станом на 1 квітня 2002 року
 36. О назначении работникам проектных организаций пенсии в соответствии с Законом Украины “О научной и научно-технической деятельности”.
 37. Перелік експертних організацій, що відповідають Критеріям, встановленим наказом Мінрегіону від 23.05.2011 N 53, та можуть проводити експертизу проектів будівництва
 38. Пленарное заседание межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран-участниц СНГ (11 ноября 2010 года)
 39. Щодо застосування передбачених податковим законодавством пільг в рамках забезпечення громадян доступним житлом
 40. Поняття будівництва і капітального будівництва. (І. М. Миронець)
 41. Поняття “житло”: українське та європейське розуміння. (Наталія Давидова)
 42. Повідомлення щодо віднесення проектно-кошторисної документації до науково-технічної продукції
 43. Порядок проведення іспиту відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які проходять професійну атестацію
 44. Призначення, що відбулися у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України та …(у березні-квітні 2007 р.)
 45. Програма створення та постійного оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві на 2005-2010 роки
 46. Протокол розширеного засідання Ради головних архітекторів областей України
 47. Документи, необхідні для подання на розгляд Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України проектів нормативних документів
 48. Протокол розширеної наради з головними архітекторами областей України за участю народних депутатів України – членів Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв’язку
 49. Регламент атестаційної архітектурно-будівельної комісії
 50. Регламент щодо порядку підготовки, розгляду та подання нагородних матеріалів у Держбуді України
 51. Регламент із забезпечення проведення державної експертизи містобудівних обґрунтувань по м. Києву у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України
 52. Рекомендації щодо запровадження в Україні проектів будинків з мінімальним енергоспоживанням (“пасивних будинків”) (за підсумками засідання “круглого столу” в Мінрегіонбуді 22 січня 2010 року)
 53. Рекомендації Мінрегіонбуду з питання проектування економічного житла масового призначення: доступного житла та житла соціального призначення
 54. Держаний реєстр нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки станом на 01.04.2014 року
 55. Держаний реєстр нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки станом на 01.07.2015 року
 56. Держаний реєстр нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки станом на 01.09.2016 року
 57. Держаний реєстр нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки станом на 01.09.2017 року
 58. Держаний реєстр нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки станом на 29.12.2018 року
 59. Стосовно надання роз’яснень до чинного законодавства з питань фінансування об’єктів будівництва (Витяг). листи Мінрегіонбуду України : N16/253 від 6.12.07 р., N16/4-418 від 18.12.07 р
 60. 04.12.2012. Про зміну розміру плати за отримання кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури
 61. Рекомендации по рациональной области применения в строительстве свай различных видов
 62. Рекомендации по содержанию и ремонту металлических пролетных строений автодорожных мостов
 63. Руководство по применению невзрывчатых разрушающих средств для разборки строительных конструкций и каменных горных пород
 64. Рекомендации по проектированию и устройству свайных фундаментов на пучинистых грунтах
 65. Про питання забезпечення діяльності Комісії. Рішення Архітектурно-будівельної атестаційної комісії інженерів технічного нагляду від 23 вересня 2009 року N 1
 66. О текущих ценах на материалы, изделия, конструкции и оборудование при определении стоимости строительства на стадии составления инвесторской сметной документации. ( на 01.01.2007)
 67. 28.10.2008. Угода про співробітництво та координацію діяльності з питань формування нормативної бази у будівництві між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України і Академією будівництва України
 68. Положення про замовника у будівництві, дирекцію підприємства (об’єкта), що будується, та технічний нагляд
 69. Положение о порядке проведения аттестации руководящих и инженерно-технических работников
 70. Базовi розцiнки визначення вартостi розроблення технiчних умов, що видаються забудовникам на проектування об’єктів
 71. Типовое положение о производственной бригаде, совете бригады, бригадире и совете бригадиров
 72. Рішення розширеного засідання Ради головних архітекторів областей України (28-29 вересня 2001 р., м.Одеса)
 73. 23.04.2018. Гігієна праці робітників будівельних професій
 74. Рішення Держбуду N 36 від 05.07.2000. Про економічні засади та нормативне забезпечення реформування цінотворення у будівництві
 75. Діючі нормативні документи для підготовки проєктної документації щодо реконструкції, технічного переоснащення існуючих або будівництва нових підстанцій в мережах НЕК «УКРЕНЕРГО». Перелік (станом на 01.05.2021 р.)
 76. Український класифікатор нормативних документів ДК 004:2008
 77. Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003:2005 (Скасований з 01.11.2010, замінений на ДК 003:2010 – наказ Держспоживстандарту від 28.07.2010 N377)
 78. Класифікатор професій ДК 003:2010 (На зміну ДК 003:2005)
 79. (Зміни та доповнення до Розділів 1 (Доповнення N 1 ), 2 (Доповнення N 2, 3, 4), 3 (Доповнення N 2), 4 (Текст розділу з урахуванням змін і доповнень)) Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64.
 80. (Зміни та доповнення до Розділів 1 (Доповнення N 2 ), 2 (Доповнення N 5), 4 (Доповнення N 5)) Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64.
 81. (Зміна N 3) Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни N3 до розділу 1. Керівники, професіонали, фахівці
 82. (Зміна N 5) Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміна N 5 до розділу 1. Керівники, професіонали, фахівці
 83. (Зміна N 7) Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни N7 до розділу 4. Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг
 84. (Зміна N 8) Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміна N 8 до розділу 1. Керівники, професіонали, фахівці
 85. (Зміни N 7, 8) Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни N 7, 8 до розділу 2 Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
 86. (Зміна N 8) Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Зміна N 8 до розділу 4 “Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг”
 87. (Зміна N 9) Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни (N9) до розділів 2, 4
 88. (Зміна N 10) Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміна N 10 до розділу 4. Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг
 89. Збірник. (Зміна N 4 до розділу 1, Зміна N 10 до розділу 2, Зміна N 11 до розділу 2) Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64.
 90. Збірник. (Зміна N 7 до розділу 1, Зміна N 12 до розділу 2, Зміна N 4 до розділу 3) Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64.
 91. Збірник. (Зміна N 9 до розділу 1, Зміна N 13 до розділу 2) Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64.
 92. Збірник. (Зміна N 10 до розділу 1, Зміна N 14 до розділу 2, Зміна N 10 до розділу 4) Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64.
 93. ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Розділ 1. Керівники, професіонали, фахівці. (Див. зміни та доповнення)
 94. ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Розділ 2. Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (Див. зміни та доповнення)
 95. ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Розділ 3. Робітники. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення. (Див. зміни та доповнення)
 96. ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Розділ 4. Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг. (Див. зміни та доповнення)
 97. Перелік інтегрованих професій робітників та їх складових, передбачених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (Будівельні, монтажні та ремонтно- будівельні роботи. Випуск 64)
 98. Абетковий покажчик назв професій робітників, передбачених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (Будівельні, монтажні та ремонтно- будівельні роботи. Випуск 64)
 99. Журнал обліку та зберігання засобів захисту
 100. Щодо засідання Ради директорів проектно-вишукувальних організацій
 101. Звернення учасників презентації новітньої продукції Лисичанського склозаводу “Пролетарій” скла загартованого будівельного
 102. 14.07.2016. Інформаційна довідка про нормативно-правове регулювання з питань містобудування, архітектури та планування територій у 2015 – 2016 роках
 103. Iнформацiя щодо погоджених з Держбудом України індексiв для визначення в цiнах 1997 року базисної кошторисної вартостi основних пусконалагоджувальних робiт за вiдомчими цiнниками
 104. Инструкция о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества.
 105. Приложения к “Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества”
 106. Щодо питань застосування квартирних систем опалення будинків і споруд
 107. Інструкція з охорони праці для скляра
 108. Повідомлення про створення технічного комітету “Якість проектування”
 109. Матеріали для проектування “Теплоефективні огороджувальні конструкції цегляних, кам’яних і блочних житлових та громадських будинків”
 110. Рішення спільного засідання Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв’язку та колегії Держбуду України від 11 квітня 2001 р. N 34. Про стан виконання рішення колегії від 12.10.2000 N 64.
 111. Рішення колегії від 24 квітня 2001 р. N 35. Про наукове забезпечення робіт у сфері містобудування та архітектури
 112. Рішення спільного засідання Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв’язку та колегії Держбуду України від 4 липня 2001 р. N 73. Про проект Закону України “Про Генеральну схему планування території України”
 113. Рішення колегії від 26 липня 2002 р. N 1. Про основні напрями діяльності та завдання Держбуду України на 2002 рік
 114. Рішення засідання Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв’язку спільно з колегією Держбуду України від 14 листопада 2002 р. Про поліпшення законодавчого забезпечення діяльності будівельної галузі
 115. Рішення колегії від 24 грудня 2002 р. N 24. Про стан виконання Указу Президента України від 15.07.99 N 856/99 “Про Основні напрями забезпечення житлом населення України на 1999-2005 роки” щодо реалізації регіональних програм житлового будівництва
 116. Рішення колегії від 24 грудня 2002 р. N 27. Про хід реалізації доручень Президента України і Кабінету Міністрів України щодо модернізації (ліквідації) аварійно-небезпечних будівель і споруд
 117. Рішення колегії від 21 січня 2003 р. N 2. Про створення у складі Української державної будівельної корпорації “Укрбуд” Державної акціонерної будівельної компанії “Укрбуд”
 118. Рішення колегії від 21 лютого 2003 р. N 7. Про підсумки роботи Державного комітету України з будівництва та архітектури, підприємств та організацій будівельного комплексу України у 2002 році та основні завдання, що випливають з послання Президент
 119. Рішення колегії від 19 березня 2003 р. N 10. Про стан розроблення та розгляду законопроектів, внесених Президентом України та Кабінетом Міністрів України, спрямованих на законодавче унормування питань у сфері будівництва
 120. Рішення колегії від 19 березня 2003 р. N 13. Про проекти Законів України “Про внесення змін до Закону України “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування” та “Кодексу України…
 121. Рішення колегії від 19 березня 2003 р. N 17. Про затвердження результатів державної експертизи науково-дослідних (науково-технічних) організацій щодо внесення їх до Державного реєстру
 122. Рішення колегії від 19 березня 2003 р. N 18. Про заходи з удосконалення та спрощення дозвільної системи у будівництві
 123. Рішення колегії від 19 березня 2003 р. N 19. Про експериментальне будівництво у м. Києві висотних (вище 25 поверхів) монолітно-каркасних житлових будинків та створення в Україні нормативної бази для проектування і будівництва висотних будинків
 124. Рішення колегії від 25 квітня 2003 р. N 21. Про організацію роботи з впровадження іпотечного кредитування у житловому будівництві (на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 04 квітня 2003 року N 21140)
 125. Рішення колегії від 23 травня 2003 р. N 30. Про заходи Держбуду України щодо реалізації завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України
 126. Рішення колегії від 23 травня 2003 р. N 33. Про проект постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок проведення професійної атестації фахівців, які беруть участь у створенні об’єктів архітектури”
 127. Рішення колегії від 23 травня 2003 р. N 34. Про техніко-економічне обгрунтування створення корпоративної інформаційної мережі учасників інвестиційного процесу у будівництві
 128. Рішення колегії від 23 травня 2003 р. N 35. Про пропозиції Головного контрольно-ревізійного управління України щодо організації контролю за використанням коштів державного бюджету, спрямованих на капітальні вкладення
 129. Рішення колегії від 4 липня 2003 р. N 43. Про заходи щодо недопущення порушень виконавської дисципліни, що витікають із постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2003 року
 130. Рішення колегії від 4 липня 2003 р. N 44. Про заходи з підвищення якості управління державним сектором економіки на 2003 рік
 131. Рішення колегії від 4 липня 2003 р. N 45. Про нормативно-правове врегулювання проблеми добудови об’єктів незавершеного будівництва
 132. Рішення колегії від 30 липня 2003 р. N 50. Щодо посилення контролю та нагляду за проектуванням, реконструкцією, капітальним ремонтом, переобладнанням та експлуатацією житлового фонду України
 133. Рішення колегії від 29 серпня 2003 р. N 58. Про організаційні засади формування та функціонування галузевого фонду будівельних норм та нормативних документів
 134. Рішення колегії від 29 серпня 2003 р. N 59. Про призначення офіційних видавців нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів
 135. Рішення колегії від 19 вересня 2003 р. N 69. Про виконання Указу Президента України “Про роботу місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіонів”
 136. Рішення колегії від 19 вересня 2003 р. N 71. Про підсумки законопроектної роботи Держбуду України та завдання на четверту сесію Верховної Ради України четвертого скликання
 137. Рішення колегії від 19 грудня 2003 р. N 115. Про пропозиції щодо законодавчого врегулювання процедури здійснення комплексної державної експертизи однією організацією
 138. Рішення колегії від 19 грудня 2003 р. N 116. Про роботу комісії з проведення комплексного аналізу порядку надання ліцензій на будівельну діяльність
 139. Рішення колегії від 19 грудня 2003 р. N 117. Про проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про архітектурну діяльність”
 140. Рішення колегії від 19 грудня 2003 р. N 119. Про проект остаточної редакції ДБН А.2.2-3-2003 “Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва”
 141. Рішення колегії від 19 грудня 2003 р. N 120. Про активізацію виставкової діяльності будівельної галузі в Україні
 142. Рішення колегії від 23 січня 2004 р. N 4. Про стан здійснення моніторингу реалізації Генеральної схеми планування території України
 143. Рішення колегії від 23 січня 2004 р. N 10. Про стан реалізації заходів Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення
 144. Рішення колегії від 23 січня 2004 р. N 11. Про стан та першочергові заходи з поліпшення охорони праці у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів
 145. Рішення спільного засідання колегій Держбуду України та Держнаглядохоронпраці від 28 травня 2004 р. N 61/21. Про заходи щодо попередження виробничого травматизму у будівництві
 146. Рішення колегії від 25 червня 2004 р. N 76. Про досвід ТОВ “НВП “Елетер” (м. Київ) із впровадження сучасних енергозберігаючих інженерних систем та технологій в житлово-цивільному будівництві
 147. Рішення колегії від 24 вересня 2004 р. N 125. Про стан виконання ХК АТ “Київміськбуд” рішення колегії Держбуду N 19 від 19.03.2003 р. щодо розроблення Комплексної програми проведення експериментальних та науково-дослідних робіт при спорудженні висо
 148. Рішення колегії від 24 вересня 2004 р. N 126. Про проект Закону України “Про нормування у будівництві”
 149. Рішення колегії від 25 листопада 2004 р. N 160. Про проект технічного регламенту з підтвердження відповідності “Будівельні вироби”
 150. Рішення колегії від 25 листопада 2004 р. N 161. Про дотримання положень законодавчих та нормативних документів при визначенні вартості будівництва учасниками інвестиційного процесу, зокрема при фінансуванні робіт з резервного фонду бюджету України
 151. Рішення колегії від 24 грудня 2004 р. N 167. Про формування головних засад Програми сприяння розвитку інноваційної діяльності в будівництві
 152. Рішення колегії від 24 грудня 2004 р. N 168. Про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.02 N 318 “Про затвердження порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської…”
 153. Рішення колегії від 24 грудня 2004 р. N 169. Про результати перевірок у 2004 році суб’єктів господарювання, що отримали ліцензії в Держбуді України
 154. Рішення колегії від 28 січня 2005 р. N 1. Про хід виконання рішень Кабінету Міністрів України щодо удосконалення дозвільної системи у будівництві
 155. Рішення колегії від 28 січня 2005 р. N 5. Про організацію надання послуг громадянам та юридичним особам Держбудом України через мережу Інтернет
 156. Рішення колегії від 22 квітня 2005 р. N 22. Про стратегічні напрями діяльності будівельного комплексу України на новому етапі соціально-економічного розвитку держави
 157. Рішення колегії від 29 квітня 2005 р. N 30. Про досвід організації у Львівській області моніторингу та контролю за дотриманням вимог до безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів житлово-громадського призначення при забудові населених пунктів
 158. Рішення колегії від 27 травня 2005 р. N 31. Про підготовку … центральними органами виконавчої влади обгрунтовуючих матеріалів щодо розміру необхідних коштів, які виділяються з резервного фонду бюджету України на проведення першочергових…
 159. Рішення колегії від 27 травня 2005 р. N 34. Про стан підготовки та перепідготовки робітничих та інженерно-технічних кадрів для будівельного комплексу України
 160. Рішення колегії від 24 червня 2005 р. N 41. Про хід реалізації регіональних програм житлового будівництва, залучення кредитних ресурсів на його розвиток, в тому числі на основі іпотечного кредитування
 161. Рішення колегії від 25 червня 2005 р. N 39. Про стан розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики у будівництві
 162. Рішення колегії від 25 червня 2005 р. N 42. Про затвердження результатів державної атестації науково-дослідних (науково-технічних) організацій
 163. Рішення колегії від 25 червня 2005 р. N 43. Про Державну комплексну програму “Житло – інвалідам”
 164. Рішення колегії від 25 червня 2005 р. N 44. Про хід експериментального будівництва висотних житлових будинків та виконання науково-дослідних і експериментальних робіт
 165. Рішення колегії від 1 липня 2005 р. N 104а. Про оголошення замовленого конкурсу на кращий ескізний проект пам’ятника громадянам, які загинули під час виконання обов’язків у складі миротворчого контингенту та миротворчого персоналу
 166. Рішення колегії від 21 липня 2005 р. N 51. Про підсумки роботи будівельного комплексу України у І півріччі 2005 року
 167. Рішення колегії від 27 січня 2006 р. N 1. Про основні завдання Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України на 2006 рік
 168. Рішення колегії від 16 лютого 2006 р. N 39. Про Заходи щодо реалізації Концепції розвитку морського берега Криму на 2006 – 2016 роки
 169. Рішення колегії від 11 квітня 2006 р. N 66. Про підсумки роботи будівельного комплексу та житлово-комунального господарства у І кварталі 2006 року
 170. Рішення колегії від 29 червня 2006 р. N 126. Про хід виконання заходів комплексних регіональних програм житлового будівництва щодо нарощування обсягів введення житла у 2006 році не менше ніж на 30 %
 171. Рішення колегії від 29 червня 2006 р. N 132. Про стан не завершених будівництвом житлових будинків, будівництво яких було розпочато до 01.07.1995 року, до введення в дію нових нормативів з енергозбереження, ступінь будівельної готовності яких ск
 172. Рішення колегії від 08 вересня 2006 р. N 196. Про першочергові заходи щодо посилення державного архітектурно-будівельного контролю
 173. Рішення колегії від 31 жовтня 2006 р. N 218. Про підсумки роботи будівельного комплексу та житлово-комунального господарства за 9 місяців 2006 року
 174. Рішення колегії від 31 жовтня 2006 р. N 219. Про проект змін до законодавчих та нормативних актів України, спрямованих на удосконалення системи ліцензування будівельної діяльності
 175. Рішення колегії від 31 жовтня 2006 р. N 220. Про стан та заходи з удосконалення роботи Мінбуду з питань щодо інженерного обладнання будинків і споруд житлового і громадського призначення
 176. Рішення колегії від 30 листопада 2006 р. N 228. Про проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції розвитку системи нормативно-правового забезпечення будівництва в Україні”
 177. Рішення колегії від 30 листопада 2006 р. N 229. Про проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо проведення державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва, здійснення державного архітектурно-будівельн
 178. Рішення колегії від 22 лютого 2007 р. N 13. Про підсумки роботи будівельного комплексу та житлово-комунального господарства України за 2006 рік та основні завдання Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства Україн
 179. Рішення колегії від 17 травня 2007 р. N 3. Про стан реалізації експериментального будівництва, введення в експлуатацію перших висотних будинків (вище 73,5 м) та заходи щодо створення нормативної бази
 180. Рішення колегії від 17 травня 2007 р. N 2. Про стан збереження архітектурно-містобудівної спадщини
 181. Рішення колегії від 27 червня 2007 р. N 28. Про першочергові завдання планування територій регіонів та стан використання субвенцій у їх розвиток
 182. Рішення колегії від 22 лютого 2008 р. N 1. Про підсумки роботи Міністерства регіонального розвитку та будівництва України у 2007 році та основні завдання на 2008 рік
 183. Рішення колегії від 23 вересня 2008 р. N 93. Про “Методичні рекомендації щодо збору інформації та попереднього аналізу можливості формування дієздатних громад у регіонах”
 184. Рішення колегії від 17 березня 2009 р. N 6/1. Про впровадження антикризових заходів щодо стабілізації ситуації в будівельній галузі
 185. Рішення колегії від 17 березня 2009 р. N 7. Про стан виконавської дисципліни у Міністерстві в 2008 році та заходи щодо посилення контролю і підвищення відповідальності керівників структурних підрозділів за своєчасне і безумовне виконання доручень
 186. Рішення колегії від 17 березня 2009 р. N 8. Про роботу зі зверненнями громадян у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України в 2008 році
 187. Рішення колегії від 14 квітня 2009 р. N 18. Про стан виконання Мінрегіонбудом заходів щодо створення доступного архітектурного середовища для маломобільних груп населення та подальше вдосконалення роботи
 188. Рішення колегії від 17 вересня 2009 р. N 45/3. Рішення спільного засідання колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України і президії Академії Будівництва України
 189. Рішення колегії від 17 вересня 2009 р. N 47. Про стан забезпечення містобудівною документацією на регіональному та місцевому рівнях
 190. Рішення колегії від 04 березня 2010 р. N 10. Про підсумки роботи Міністерства регіонального розвитку та будівництва України у 2009 році та основні завдання на 2010 рік
 191. Рішення колегії від 25 листопада 2010 р. N 9. Про впровадження нової редакції Ліцензійних умов “Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури”, затверджен…
 192. Рішення колегії від 20 вересня 2012 р. N 31. Про імплементацію законодавства з питань реформування містобудівної діяльності у регіонах
 193. Рішення колегії від 29 листопада 2000 N 78. О признании утратившим силу Порядка применения норм накладных расходов в строительстве
 194. Рішення колегії від 20 грудня 2000 р. N 80. Про хід реалізації Програми реконструкції житлових будинків перших масових серій
 195. Рішення колегії від 28 березня 2001 р. N 26. Про роботу ВАТ “КиївЗНДІЕП” з реалізації Галузевої науково-технічної програми “Енергозбереження в житлово-цивільному будівництві” та завдання на період 2001-2004 рр.
 196. Рішення колегії від 5 квітня 2001 р. N 23. Про стан оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії
 197. Рішення колегії від 30 травня 2001 р. N 52. Про забезпечення реалізації основних положень Послання Президента України до Верховної Ради України
 198. Рішення колегії від 25 липня 2001 р. N 81. Про введення в експлуатацію житлових будинків, розпочатих будівництвом до введення в дію нових нормативів з енергозбереження (до 01.07 95)
 199. Рішення колегії від 29 серпня 2001 р. N 93. Про хід розроблення проекту Програми реформування житлово-комунального господарства.
 200. Рішення колегії від 9 жовтня 2001 р. N 96. Про проект Галузевої програми енергозбереження у будівельному комплексі та житлово-комунальному господарстві на 2001-2005 роки та на перспективу
 201. Рішення колегії від 9 жовтня 2001 р. N 97. Про вдосконалення механізму формування цін і тарифів у житлово-комунальній сфері
 202. Рішення колегії від 9 жовтня 2001 р. N 99. Про проект Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення земель в містах і селищах України
 203. Рішення колегії від 2 листопада 2001 р. N 102. Про проект Програми реформування житлово-комунального господарства на 2002-2005 роки
 204. Рішення колегії від 2 листопада 2001 р. N 104. Про результати відряджень за кордон керівного складу Держбуду України у ІІІ кварталі 2001 року
 205. Рішення колегії від 2 листопада 2001 р. N 105. Про проект Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення земель в містах і селищах України
 206. Рішення колегії від 27 листопада 2001 р. N 112. Про проект постанови Кабінету Міністрів України “Про Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи”
 207. Рішення колегії від 30 листопада 2001 р. N 111. Про реалізацію положень Закону України “Про архітектурну діяльність”
 208. Рішення колегії від 30 листопада 2001 р. N 114. Про основні напрями і перспективи роботи державного підприємства “ЦентрСЕПРОтепломережа” у галузі комунальної теплоенергетики
 209. Рішення колегії від 30 листопада 2001 р. N 115. Про проект Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства в ринкових умовах господарювання на 2002-2005 роки та на перспективу до 2010 року
 210. Рішення колегії від 26 грудня 2001 р. N 124. Про стан розроблення інститутом “НДІпроектреконструкція” нормативно-методичних актів, архітектурно-технічних та інженерних рішень з реконструкції житлових будинків
 211. Угода про науково-технічне співробітництво між Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та Національною академією наук України
 212. Про розробку інформаційного порталу будівельної галузі України
 213. Письмо ОАО “КИЕВПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ” в ответ на запрос, переданный Госстроем Украины при письме N 2/8-58 от 26.01.05. (Согласно действующим в Украине ДНАОП 0.00-1.32-01 и ДБН В.2.5-23-2003)
 214. Погодження про порядок взаємодії Держкоммістобудування та МВС України при видачі ліцензій учасникам інвестиційної діяльності
 215. Информационные технологии проектирования строительных объектов
 216. Галузева методика розрахунку шкідливих викидів, які надходять від теплогенеруючих установок комунальної теплоенергетики України (затв. наказом Мінбуду України від 16.03.06 N 67)
 217. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства
 218. Методичні рекомендації про формування собівартості проектних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку
 219. Методичнi вказiвки щодо застосування базових розцiнок визначення вартостi розроблення технiчних умов, що видаютья замовникам на проектування об’єктів будівництва
 220. Методичні рекомендації щодо розрахунків економічно обгрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги
 221. Методические рекомендации по определению дополнительных затрат при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы в летний период под открытым небом при температуре наружного воздуха более + 27
 222. Методичні рекомендації з процедури підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування на території України (відповідно до вимог Євродирективи 89/106/ЄЕС)
 223. Резолюція з’їзду будівельників України /м.Київ 28 листопада 1995 р./
 224. Рішення наради працівників проектних організацій України, яка відбулась 2 листопада 1995р. в м.Києві
 225. 24.05.2011. Рішення шостої Всеукраїнської науково-технічної конференції “Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону”
 226. Рішення N 1 НТР від 10.01.2001. Про проект Методики визначення технологічних нормативів використання води житлово-експлуатаційними підприємствами і організаціями
 227. Рішення N 3 НТР від 23.01.2001. Про доповнення до зб-ка ресурсних елементних кошторисних норм “Споруди зв’язку, радіомовлення і телебачення” (РЕКН Д.2.2-34-99) та зб-ка ресурсних кошторисних норм експлуатації буд. машин та механізмів (РКНЕМ Д.2.7-
 228. Рішення N 5 НТР від 31.01.2001. Про проект державного стандарту України
 229. Рішення N 6 НТР від 08.02.2001. Про обладнання для знезараження питної та стічних вод ультрафіолетовим випромінюванням
 230. Рішення N 7 НТР від 09.02.2001. Про Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення вартості ремонту і модернізації пасажирських та вантажопідйомних ліфтів, які використовуються в будинках житлового та цивільного призначення
 231. Рішення N 9 НТР від 16.02.2001. Про внесення Змін N2 в ДБН А.2.3-1-99 “Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення”
 232. Рішення N 11 НТР від 28.02.2001. Про технічні рішення каркасно-монолітних житлових будинків, які споруджуються корпорацією “Познякижитлобуд”.
 233. Рішення N 12 НТР від 06.03.2001. Про зміни та доповнення до ДБН Д.2.2-99 та ДБН Д.2.3-99
 234. Рішення N 13 НТР від 14.03.2001. Про Рекомендації з вибору прогресивних архітектурно-технічних рішень для реконструкції житлових будинків різних конструктивних систем
 235. Рішення N 14 НТР від 25.01.2001. Про проект Порядку ціноутворення на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства
 236. Рішення N 15 НТР від 14.03.2001. Про проект ДБН “Вулиці та дороги населених пунктів”
 237. Рішення N 16 НТР від 19.03.2001. Про схвалення нормативних документів
 238. Рішення N 17 НТР від 11.04.2001. Про Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення вартості ремонтних та налагоджувальних робіт на об’єктах житлового та комунального господарства України
 239. Рішення N 18 НТР від 11.04.2001. Про технічні рішення оздоблювально-утеплюючої системи “Марморок”
 240. Рішення N 19 НТР від 11.04.2001. Про проект “Положення з питань обстеження, оцінки технічного стану, паспортизації та поточної експлуатації штучних споруд метрополітенів”
 241. Рішення N 20 НТР від 11.04.2001. Про проект “Порядку проведення професійної атестації фахівців, які беруть участь у створенні об’єктів архітектури”
 242. Рішення N 21 НТР від 12.04.2001. Про проект ДБН “Газопостачання”
 243. Рішення N 23 НТР від 12.04.2001. Про проект нової редакції ДБН А.2.2-3-2001 “Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва”
 244. Рішення N 24 НТР від 23.04.2001. Про зміни та доповнення до ДБН Д.2.4-2000
 245. Рішення N 26 НТР від 16.05.2001. Про проект “Положення про склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування розміщення об’єктів містобудування”
 246. Рішення N 27 НТР від 16.05.2001. Про посібник до ДБН Г.1-7-97 “Тимчасові норми розрахунку витрат теплової та електричної енергії при виробництві цегли і каменів керамічних”
 247. Рішення N 29 НТР від 17.05.2001. Про зміни та доповнення до ДБН Д.2.4-2000; ДБН Д.2.7-2000
 248. Рішення N 30 НТР від 17.05.2001. Про доповнення до ДБН Д.2.4-16-2000
 249. Рішення N 31 НТР від 17.05.2001. Про проект державних будівельних норм “Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження проекту розподілу території кварталу (мікрорайону)”
 250. Рішення N 32 НТР від 13.06.2001. Про проект зміни N 10 державних будівельних норм ДБН 360-92* “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”
 251. Рішення N 33 НТР від 13.06.2001. Про проект ДБН “Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади”
 252. Рішення N 35 НТР від 9.07.2001. Про схвалення змін нормативних документів
 253. Рішення N 37 НТР від 18.07.2001. Про проект ГКН “Система стандартизації та нормування в житлово-комунальному господарстві. Порядок розробки галузевих та місцевих комунальних норм”
 254. Рішення N 38 НТР від 18.07.2001. Про схвалення Зміни N 1 ДБН В.2.2-9-99
 255. Рішення N 39 НТР від 1.08.2001. Про проект Методичних рекомендацій щодо участі суб’єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків і прибудинкової території
 256. Рішення N 40 НТР від 8.08.2001. Про проект Правил розрахунку двоставкових тарифів на послуги водопостачання і водовідведення
 257. Рішення N 41 НТР від 8.08.2001. Про проект нової редакції ДБН “Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва”
 258. Рішення N 42 НТР від 8.08.2001. Про проект ДБН “Улаштування покриттів з застосуванням сухих будівельних сумішей”.
 259. Рішення N 45 НТР від 8.08.2001. Про схвалення нормативних документів
 260. Рішення N 46 НТР від 20.08.2001. Про Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи (ДБН Д.2.5-2001) та Вказівки щодо застосування рес-них елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи (ДБН Д.1.1-5-200
 261. Рішення N 47 НТР від 29.08.2001. Про проект ДБН “Улаштування покриттів з застосуванням сухих будівельних сумішей”
 262. Рішення N 48 НТР від 7.09.2001. Про Методичні рекомендації з проведення перевірки (аудиту) тарифів на житлово-комунальні послуги
 263. Рішення N 49 НТР від 7.09.2001. Про проект нової редакції “Переліку об’єктів та видів робіт, по яких затвердження проектів у межах чинного законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи”
 264. Рішення N 50 НТР від 7.09.2001. Про проекти нормативних документів щодо порядку проведення атестації фахівців у будівельній галузі
 265. Рішення N 51 НТР від 7.09.2001. Про проект Державних будівельних норм “Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування розміщення об’єктів містобудування”
 266. Рішення N 52 НТР від 7.09.2001. Про проекти Зміни N 1 СНіП 2.02.03-85 “Свайные фундаменты” та Зміни N 1 СНіП 3.02.01-87 “Земляные сооружения, основания и фундаменты”
 267. Рішення N 53 НТР від 14.09.2001. Про Доповнення до розд. 2 та до розд. 4 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Вип.64. “Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних спору
 268. Рішення N 54 НТР від 26.09.2001. Про схвалення нормативних документів
 269. Рішення N 55 НТР від 16.10.2001. Про впровадження вітчизняного коагулянта-флокулянта “Сизол” на водоочисних спорудах України
 270. Рішення N 56 НТР від 16.10.2001. Про проект галузевих комунальних норм “Витрати електроенергії трамвайними вагонами та тролейбусами. Нормативи. Метод розрахунку
 271. Рішення N 57 НТР від 16.10.2001. Про проект галузевих комунальних норм “Норми середнього ресурсу пневматичних шин тролейбусів”
 272. Рішення N 58 НТР від 24.10.2001. Про схвалення нормативних документів
 273. Рішення N 59 НТР від 26.10.2001. Про Доповнення до ДБН Д.2.2-5-99 (групи 74 і 75)
 274. Рішення N 60 НТР від 5.11.2001. Про зміну N 2 ДБН В.2.3-4-2000 “Автомобільні дороги”
 275. Рішення N 61 НТР від 16.11.2001. Про проект Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання витрат робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства
 276. Рішення N 62 НТР від 16.11.2001. Про проект Цільової програми стабілізації роботи та розвитку комунальної теплоенергетики України
 277. Рішення N 63 НТР від 16.11.2001. Про досвід НДІ будівельних конструкцій щодо вирішення науково-технічних проблем обстеження, оцінки технічного стану та підсилення конструкцій і будівель в умовах стислих термінів будівництва та реконструкції
 278. Рішення N 64 НТР від 16.11.2001. Про проект Примірної інструкції з охорони праці для інспекторів з інвентаризації бюро технічної інвентаризації
 279. Рішення N 65 НТР від 16.11.2001. Про застосування трубок гофрованих пластикових в інженерних системах будинків і споруд
 280. Рішення N 66 НТР від 16.11.2001. Про застосування універсальної траверси під час проведення навантажувально-розвантажувальних робіт та монтажу будівельних конструкцій
 281. Рішення N 67 НТР від 16.11.2001. Про схвалення нормативних документів
 282. Рішення N 68 НТР від 28.11.2001. Про доповнення N 2 до ДБН Д.1.1-1-2000
 283. Рішення N 69 НТР від 11.12.2001. Про Доповнення N 4 до Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи
 284. Рішення N 70 НТР від 14.12.2001. Про проект Посібника з проектування культових будинків
 285. Рішення N 71 НТР від 14.12.2001. Про проекти Закону України “Про фінансово-інвестиційний механізм реконструкції житлового фонду” та “Типового положення про регіональні цільові фонди реконструкції житлових будинків”
 286. Рішення N 72 НТР від 14.12.2001. Про проект Методики визначення технологічних нормативів використання води житлово-експлуатаційними підприємствами і організаціями
 287. Рішення N 73 НТР від 14.12.2001. Про проект Методики перерахунків за послуги централізованого теплопостачання
 288. Рішення N 74 НТР від 14.12.2001. Про проект Порядку ціноутворення на послуги централізованого теплопостачання
 289. Рішення N 75 НТР від 14.12.2001. Про проект Правил утримання житлових будинків і прибудинкових територій
 290. Рішення N 1 НТР від 16.01.2002. Про проекти нормативних документів
 291. Рішення N 2 НТР від 18.01.2002. Про техніко-економічне обгрунтування проекту управління твердими побутовими відходами (ТПВ) Великої Ялти та основні проектні рішення реконструкції полігону ТПВ у селищі Гаспра
 292. Рішення N 3 НТР від 8.02.2002. Про Доповнення N 2 до ДБН Д.2.7-2000
 293. Рішення N 6 НТР від 8.02.2002. Про проект ДБН “Будинки і споруди. Підприємства побутового обслуговування”
 294. Рішення N 8 НТР від 21.02.2002. Про Доповнення N 2 (ДБН Д.2.3-8-99; ДБН Д.2.3-12-99)
 295. Рішення N 9 НТР від 01.03.2002. Про проект Правил розрахунку двоставкових тарифів на послуги водопостачання і водовідведення
 296. Рішення N 10 НТР від 01.03.2002. Про проект Методики визначення за показаннями будинкових теплолічильників фактичних обсягів споживання теплової енергії на опалення окремих квартир (приміщень), обладнаних засобами некомерційного обліку
 297. Рішення N 11 НТР від 01.03.2002. Про проект галузевих комунальних норм “Порядок проведення ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою”
 298. Рішення N 12 НТР від 01.03.2002. Про проект Норм часу з поточного ремонту та утримання об’єктів зовнішнього освітлення
 299. Рішення N 13 НТР від 01.03.2002. Про дозвіл на відступ від п.3.4 СНіП 2.05.09-90 для влаштування тролейбусних зупинок на ухилі 60
 300. Рішення N 14 НТР від 11.03.2002. Про Доповнення N 1 до ДБН Д.1.1-2-99, Доповнення N 1 до ДБН Д.1.1-3-99, Доповнення N 2 до ДБН Д.2.2-99, Доповнення N 3 до ДБН Д.2.3-99
 301. Рішення N 15 НТР від 13.03.2002. Про проект Рекомендацій з модернізації інженерного обладнання житлових будинків перших масових серій
 302. Рішення N 16 НТР від 13.03.2002. Про проект ДБН “Метрополітени”
 303. Рішення N 17 НТР від 13.03.2002. Про впровадження корпоративних інформаційних систем управління підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства
 304. Рішення N 18 НТР від 13.03.2002. Про проект Методичних рекомендацій з формування собівартості проектно-вишукувальних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів бухгалтерського обліку)
 305. Рішення N 19 НТР від 20.03.2002. Про проекти нормативних документів
 306. Рішення N 20 НТР від 12.04.2002. Про Методичні рекомендації з визначення додаткових витрат при розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більш ніж +270С
 307. Рішення N 21 НТР від 12.04.2002. Про Методичні рекомендації з розроблення ресурсних елементних кошторисних норм
 308. Рішення N 23 НТР від 12.04.2002. Про проект ДБН “Мости та труби. Обстеження і випробування”
 309. Рішення N 24 НТР від 12.04.2002. Про проект Рекомендацій щодо застосування арматурного прокату за ДСТУ 3760-98 при проектуванні та виготовленні залізобетонних конструкцій без попереднього напруження арматури
 310. Рішення N 26 НТР від 12.04.2002. Про застосування оздоблювально-утеплюючої системи будинків з облицюванням алюмінієвими композитними панелями “Рейнобонд”
 311. Рішення N 27 НТР від 26.04.2002. Про Доповнення N 3 до ДБН Д.1.1-1-2000 “Правила визначення вартості будівництва”
 312. Рішення N 28 НТР від 26.04.2002. Про стан виробництва термоізоляційних матеріалів у системі корпорації “Укрбудматеріали” і перспективи розширення їх застосування в житлово-цивільному будівництві”
 313. Рішення N 29 НТР від 26.04.2002. Про зміну N 2 до ДБН В.2.6-14-97 “Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд”
 314. Рішення N 30 НТР від 26.04.2002. Про проект Виробничих норм часу з поточного ремонту та обслуговування об’єктів зовнішнього освітлення
 315. Рішення N 31 НТР від 26.04.2002. Про проект Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою
 316. Рішення N 32 НТР від 26.04.2002. Про Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт
 317. Рішення N 33 НТР від 07.05.2002. Про Зміну N 3 ДБН В.2.3-4-2000 “Автомобільні дороги”
 318. Рішення N 34 НТР від 07.05.2002. Про проекти нормативних документів
 319. Рішення N 35 НТР від 07.05.2002. Про показники визначення вартості проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва
 320. Рішення N 1 НТР від 08.08.2002. Про зміни та доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 64)
 321. Рішення N 2 НТР від 28.08.2002. Про Доповнення N 1 до “Тимчасових методичних рекомендацій щодо визначення вартості ремонтних та налагоджувальних робіт на об’єктах житлового та комунального господарства України”
 322. Рішення N 3 НТР від 03.10.2002. Про план переходу на ліцензоване програмне забезпечення організацій, що входять до сфери управління Держбуду
 323. Рішення N 4 НТР від 03.10.2002. Про проект ДБН В.1.1- -2002 “Пожежна безпека об’єктів будівництва”
 324. Рішення N 5 НТР від 03.10.2002. Про проект Державної програми щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлово-цивільного призначення
 325. Рішення N 6 НТР від 03.10.2002. Про проект “Положення про порядок прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об’єктів містобудування”
 326. Рішення N 8 НТР від 03.10.2002. Про надання функцій територіальної організації ВАТ “Сумський Промпроект”
 327. Рішення N 9 НТР від 03.10.2002. Про надання функцій територіальної організації інституту “Донецький ПромбудНДІпроект”
 328. Рішення N 10 НТР від 03.10.2002. Про “Основні нормативні вимоги та розрахункові характеристики смерчів для майданчика Чорнобильської АЕС”
 329. Рішення N 12 НТР від 03.10.2002. Про Порядок врахування у кошторисный докум-ції на буд-во вугільних шахт коштів на покриття витрат вуглебудівних підпр-в, пов’язаних з безоплатним наданням вугілля катег. осіб, визначених ст.43 Гірничого закону України
 330. Рішення N 13 НТР від 25.10.2002. Про проект положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у галузі будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
 331. Рішення N 14 НТР від 25.10.2002. Про проект ДБН А.1.1- -2002 “Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві”
 332. Рішення N 15 НТР від 25.10.2002. Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98)
 333. Рішення N 16 НТР від 22.11.2002. Про проект “Концепції створення корпоративної інформаційної мережі будівельного комплексу України”
 334. Рішення N 18 НТР від 22.11.2002. Про проект ДБН “Ремонт і підсилення несучих та огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд”
 335. Рішення N 19 НТР від 22.11.2002. Про Доповнення N 1 (до ДБН Д.1.1-4-2000), Доповнення N 5 (до ДБН Д.2.4-2000), Доповнення N 3 (до ДБН Д.2.2-99), Доповнення N 2 (до ДБН Д.1.1-3-99), Доповнення N 4 (до ДБН Д.2.3-99), Доповнення N 3 ( до ДБН Д.2.7-2000)
 336. Рішення N 20 НТР від 27.12.2002. Про проект “Технічних рішень навісного вентильованого фасаду “Сайдінг”
 337. Рішення N 21 НТР від 27.12.2002. Про технічний стан фонду будівельних металоконструкцій в Україні та першочергові заходи щодо його безпечної експлуатації
 338. Рішення N 22 НТР від 17.01.2003. Про проект Зміни N 1 СНіП II-12-77 “Защита от шума”
 339. Рішення N 23 НТР від 24.01.2003. Про типові конструкції деталей і вузлів “Перегородки системи “Кнауф”
 340. Рішення N 24 НТР від 24.01.2003. Про проект ДСТУ “Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови”
 341. Рішення N 25 НТР від 24.01.2003. Про проект ДСТУ “Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Загальні технічні вимоги”
 342. Рішення N 26 НТР від 24.01.2003. Про проект ДСТУ “Добавки енергозберігаючі для керамічних будівельних виробів. Загальні технічні вимоги”
 343. Рішення N 30 НТР від 24.01.2003. Про затвердження індексів до балансової вартості об’єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2003 року
 344. Рішення N 31 НТР від 05.02.2003. Про внесення змін до наказу Держбуду України від 19.07.02 N 13
 345. Рішення N 32 НТР від 20.02.2003. Про зміну N 1 ДБН Д.1.1-1-2000
 346. Рішення N 35 НТР від 27.03.2003. Про проект Державної програми “Розвиток виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання в масовому будівництві України на 2003-2011 роки”
 347. Рішення N 36 НТР від 27.03.2003. Про проект ДБН “Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд”
 348. Рішення N 37 НТР від 27.03.2003. Про узгодження проектів технічних умов
 349. Рішення N 40 НТР від 16.05.2003. Про заходи щодо вдосконалення дозвільної системи в будівництві
 350. Рішення N 41 НТР від 16.05.2003. Про проект Державної програми “Розвиток виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання в масовому будівництві України на 2003-2011 роки”
 351. Рішення N 42 НТР від 16.05.2003. Про проект “Положення про проведення експертизи та погодження технічних умов”
 352. Рішення N 43 НТР від 16.05.2003. Про вдосконалення системи технічної легалізації продукції будівельного призначення в Україні
 353. Рішення N 44 НТР від 16.05.2003. Про надання статусу базових організацій
 354. Рішення N 45 НТР від 16.05.2003. Про проект ДБН “Електрична кабельна система опалення”
 355. Рішення N 46 НТР від 16.05.2003. Про узгодження проектів технічних умов та змін технічних умов
 356. Рішення N 47 НТР від 16.05.2003. Про захисне покриття за технологією “Thermo-shield”
 357. Рішення N 48 НТР від 12.06.2003. Про Зміну N 2 ДБН Д.1.1-1-2000 та Зміну N 1 ДБН Д.1.1-7-2000
 358. Рішення N 49 НТР від 12.06.2003. Про проект ДБН В.2.3-…-2003 “Метрополітени”
 359. Рішення N 50 НТР від 12.06.2003. Про надання статусу базових організацій
 360. Рішення N 51 НТР від 12.06.2003. Про проект ДСТУ Б В.2.7-…-2003 “Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови”
 361. Рішення N 52 НТР від 12.06.2003. Про узгодження проектів технічних умов
 362. Рішення N 54 НТР від 11.07.2003. Про проект ДСТУ Б В.2.3-…-2003 “Споруди транспорту. Дорожні покриття. Методи вимірювання зчіпних якостей.
 363. Рішення N 55 НТР від 11.07.2003. Про проект національного стандарту ДСТУ…(ГОСТ 111-2001) “Скло листове”
 364. Рішення N 56 НТР від 11.07.2003. Про узгодження проектів технічних умов
 365. Рішення N 58 НТР від 11.07.2003. Про погодження проекту ВБН 2.3-218-171-2002 “Споруди транспорту. Спорудження земляного полотна автомобільних доріг”
 366. Рішення N 59 НТР від 11.07.2003. Про проект постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок проведення професійної атестації фахівців, які беруть участь у створенні об’єктів архітектури”
 367. Рішення N 60 НТР від 11.07.2003. Про проект ДБН “Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення”
 368. Рішення N 63 НТР від 15.08.2003. Про проект ДСТУ Б В.1.1-…-2003 “Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість”
 369. Рішення N 64 НТР від 15.08.2003. Про проект ДСТУ Б В.1.1-…-2003 “Захист від пожежі. Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість”
 370. Рішення N 66 НТР від 15.08.2003. Про проект ДБН А.2.2-1-2003 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування”
 371. Рішення N 67 НТР від 15.08.2003. Про проект ДБН “Розміщення і проектування полігонів твердих побутових відходів. Основні положення проектування”
 372. Рішення N 68 НТР від 15.08.2003. Про проект Указу Президента України “Про удосконалення дозвільної системи на будівництво об’єктів та порядку здійснення державного контролю у сфері містобудування”
 373. Рішення N 70 НТР від 12.09.2003. Про погодження проекту відомчих будівельних норм
 374. Рішення N 71 НТР від 12.09.2003. Про узгодження проектів технічних умов та змін технічних умов
 375. Рішення N 72 НТР від 12.09.2003. Про проект нової редакції Переліку об’єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребують висновку комплексної державної експертизи
 376. Рішення N 73 НТР від 12.09.2003. Про інформаційно-аналітичну систему “Стан якості будівництва в Україні”
 377. Рішення N 74 НТР від 12.09.2003. Про проект ДБН “Будинки і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції”
 378. Рішення N 75 НТР від 10.10.2003. Про міждержавні Зміну N 1 та Зміну N 2 ГОСТ 10832-91 “Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия”
 379. Рішення N 76 НТР від 10.10.2003. Про Зміну N 2 СНіП II-35-76 “Котельные установки”
 380. Рішення N 77 НТР від 10.10.2003. Про узгодження проектів технічних умов та змін до технічних умов
 381. Рішення N 78 НТР від 10.10.2003. Про узгодження проекту відомчих будівельних норм
 382. Рішення N 79 НТР від 10.10.2003. Про погодження проекту Зміни N 1 відомчих будівельних норм
 383. Рішення N 80 НТР від 10.10.2003. Про проект ДБН “Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди”
 384. Рішення N 83 НТР від 10.10.2003. Про Зміну N 1 ДБН В.2.8-12-2000
 385. Рішення N 84 НТР від 14.11.2003. Про запровадження механізму взаємодії різних програмних комплексів при визначенні вартості будівництва на всіх стадіях інвестування
 386. Рішення N 85 НТР від 14.11.2003. Про внесення змін та доповнень до наказу Держбуду України від 19.07.02 N 13
 387. Рішення N 86 НТР від 14.11.2003. Про погодження проектів технічних умов та змін технічних умов
 388. Рішення N 87 НТР від 04.12.2003. Про проект Зміни N 2 ДБН В.2.2-9-99 “Громадські будинки та споруди. Основні положення”
 389. Рішення N 88 НТР від 14.11.2003. Про доцільність застосування методу додаткового ущільнення столярних виробів (вікон та дверей) ТзОВ
 390. Рішення N 89 НТР від 09.12.2003. Про проект ДБН А.2.2-1-2003 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування”
 391. Рішення N 90 НТР від 10.12.2003. Про доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64)
 392. Рішення N 91 НТР від 17.12.2003. Про концептуальні засади розроблення Технічного регламенту з підтвердження відповідності “Будівельні вироби”
 393. Рішення N 92 НТР від 17.12.2003. Про розгляд проекту Закону України “Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла”
 394. Рішення N 93 НТР від 17.12.2003. Про погодження проекту відомчих будівельних норм
 395. Рішення N 95 НТР від 17.12.2003. Про проект НАПБ “Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах”
 396. Рішення N 96 НТР від 17.12.2003. Про проект державного стандарту
 397. Рішення N 97 НТР від 17.12.2003. Про проект державного стандарту
 398. Рішення N 98 НТР від 17.12.2003. Про погодження проектів технічних умов та змін технічних умов
 399. Рішення N100 НТР від 26.12.2003. Про Зміну N 1 ДБН Д.2.5-2001, Зміну N 1 ДБН Д.2.4-2000, Зміну N 1 ДБН Д.2.7-2000, Зміну N 1 ДБН Д.2.2-99
 400. Рішення N 1 НТР від 16.01.2004. Про дозвіл на експериментальне встановлення системи “Кодас-ЖС” в житлових і громадських будинках під час їх спорудження, реконструкції та капремонту
 401. Рішення N 2 НТР від 16.01.2004. Про погодження проектів технічних умов
 402. Рішення N 3 НТР від 16.01.2004. Про погодження проекту відомчих будівельних норм
 403. Рішення N 4 НТР від 16.01.2004. Про утворення робочої групи з розгляду заяв та підготовки пропозицій щодо призначення базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і…
 404. Рішення N 5 НТР від 16.01.2004. Про проект нової редакції Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт
 405. Рішення N 6 НТР від 16.01.2004. Про розгляд проектів постанов Кабінету Міністрів України
 406. Рішення N 7 НТР від 13.02.2004. Про внесення змін і доповнень до наказу Держбуду України від 19.07.02 N 13
 407. Рішення N 8 НТР від 09.03.2004. Про Зміну N 1 ДБН Д.2.3-99, Зміну N 2 ДБН Д.2.2-99
 408. Рішення N 10 НТР від 10.03.2004. Про методику розроблення проектів планування та містобудівного розвитку транскордонних територій і транспортно-комунікаційних коридорів України
 409. Рішення N 11 НТР від 12.03.2004. Про проект Зміни N 1 СНиП 1.02.07-87 “Инженерные изыскания для строительства” (“Інженерні вишукування для будівництва”)
 410. Рішення N 12 НТР від 12.03.2004. Про проект Типових місцевих правил забудови населеного пункту
 411. Рішення N 15 НТР від 16.04.2004. Про проект національного стандарту ДСТУ “Система стандартизації і нормування в будівництві. Вироби замкові і скоб’яні. Терміни та визначення понять”
 412. Рішення N 17 НТР від 20.04.2004. Про проект національного стандарту
 413. Рішення N 18 НТР від 20.04.2004. Про проект національного стандарту
 414. Рішення N 20 НТР від 20.04.2004. Про схвалення Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 “Цементи. Загальні технічні умови”
 415. Рішення N 23 НТР від 12.05.2004. Про проект ДБН “Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними”
 416. Рішення N 24 НТР від 12.05.2004. Про проект ДСТУ “Матеріали будівельні. Метод випробувань на поширення полум’я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку”
 417. Рішення N 25 НТР від 09.07.2004. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 418. Рішення N 26 НТР від 09.07.2004. Про сучасні системи сміттєвидалення для багатоквартирних житлових та громадських будинків
 419. Рішення N 27 НТР від 09.07.2004. Про розгляд проекту ДСТУ Б В.2.7-…-2004 (ГОСТ 30779-2001) “Склопакети будівельного призначення. Метод визначення опору атмосферним впливам і оцінки довговічності”
 420. Рішення N 28 НТР від 09.07.2004. Про розгляд проекту ДСТУ Б В.2.7-…-2004 (ГОСТ 30826-2001) “Скло багатошарове будівельного призначення. Технічні умови”
 421. Рішення N 29 НТР від 09.07.2004. Про проект Зміни N 4 ТУ “Матеріал рулонний покрівельний наплавлюваний “Рубемаст”
 422. Рішення N 30 НТР від 09.07.2004. Про проект Зміни N 5 ТУ “Гідросклоізол гідроізоляційний”
 423. Рішення N 32 НТР від 09.07.2004. Про проект Закону України “Про нормування у будівництві”
 424. Рішення N 33 НТР від 09.07.2004. Про стан та перспективи застосування поліетиленових труб при проектуванні, будівництві та експлуатації розподільчих газопроводів
 425. Рішення N 34 НТР від 05.08.2004. Про проекти “Доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників”
 426. Рішення N 35 НТР від 13.08.2004. Про проект технічного регламенту з підтвердження відповідності “Будівельні вироби”
 427. Рішення N 36 НТР від 13.08.2004. Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов
 428. Рішення N 39 НТР від 13.08.2004. Про застосування полівінілхлоридних труб при улаштуванні водопровідних систем у тунелях Харківського метрополітену
 429. Рішення N 40 НТР від 16.08.2004. Про проект “Положення з організації нормування праці у будівництві”
 430. Рішення N 41 НТР від 16.08.2004. Про проект “Методичних рекомендацій з проектування та перегляду норм часу на будівельно-монтажні роботи”
 431. Рішення N 42 НТР від 05.10.2004. Про внесення змін і доповнень до наказу Держбуду України від 19.07.02 N 13
 432. Рішення N 44 НТР від 15.10.2004. Про проект відомчих будівельних норм ВБН В.3.2-218-177-200… “Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття автомобільних доріг струменевим методом із застосуванням бітумних емульсій”
 433. Рішення N 45 НТР від 15.10.2004. Про проект відомчих будівельних норм ВБН В.2.3-218-178-200… “Влаштування поверхневих обробок покриття автомобільних доріг на основі бітумних емульсій”
 434. Рішення N 46 НТР від 15.10.2004. Про проект відомчих будівельних норм ВБН В.3.1-…2004 “Утримання мостових споруд на автомобільних дорогах загального користування”
 435. Рішення N 47 НТР від 15.10.2004. Про проект відомчих будівельних норм ВБН В.2.3-218-186-2004 “Дорожній одяг нежорсткого типу”
 436. Рішення N 48 НТР від 15.10.2004. Про проект зміни національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-111-2001 “Плити гіпсові для перегородок та внутрішнього облицювання стін. Технічні умови”
 437. Рішення N 49 НТР від 15.10.2004. Про проект середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в будівельній галузі України на 2004 – 2007 роки
 438. Рішення N 50 НТР від 15.10.2004. Про погодження проектів технічних умов
 439. Рішення N 51 НТР від 15.10.2004. Про проект Зміни N 1 до СНіП II-4-79 “Естественное и искусственное освещение” (“Природне і штучне освітлення”)
 440. Рішення N 52 НТР від 15.10.2004. Про проект Зміни N 3 СНіП 2.04.05-91 “Отопление, вентиляция и кондиционирование” (“Опалення, вентиляція і кондиціонування”)
 441. Рішення N 53 НТР від 12.11.2004. Про погодження проекту Зміни N 2 ВБН В.2.8-218-046-2001 “Річні терміни експлуатації дорожніх машин та механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг”
 442. Рішення N 54 НТР від 12.11.2004. Про проект Зміни N 1 ГОСТ 26804-86 “Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия”
 443. Рішення N 55 НТР від 12.11.2004. Про Зміну N 3 державних будівельних норм ДБН Д.1.1-1-2000
 444. Рішення N 56 НТР від 12.11.2004. Про стан використання проектної документації масового застосування та заходи щодо його покращання
 445. Рішення N 57 НТР від 12.11.2004. Про проект відомчих будівельних норм
 446. Рішення N 58 НТР від 12.11.2004. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 447. Рішення N 60 НТР від 12.11.2004. Про пропозиції щодо протипожежного захисту та безпечної експлуатації у випадках надзвичайних ситуацій висотних житлових і громадських будинків, торгових та виставкових центрів, на які відсутні норми проектування
 448. Рішення N 61 НТР від 12.11.2004. Про розгляд проекту державних будівельних норм ДБН “Житлові будинки та комплекси”
 449. Рішення N 62 НТР від 12.11.2004. Про окремі питання вдосконалення системи централізованого теплопостачання м. Києва
 450. Рішення N 63 НТР від 12.11.2004. Про проект ДСТУ “Цемент для будівельних розчинів. Технічні умови”
 451. Рішення N 64 НТР від 12.11.2004. Про проект державних будівельних норм ДБН “Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території Автономної Республіки Крим та областей України”
 452. Рішення N 66 НТР від 10.12.2004. Про погодження проектів технічних умов
 453. Рішення N 67 НТР від 10.12.2004. Про погодження проекту відомчих будівельних норм
 454. Рішення N 68 НТР від 10.12.2004. Про проект “Заходів щодо створення галузевої нормативної бази з праці у будівництві на 2005-2010 роки”
 455. Рішення N 69 НТР від 10.12.2004. Про проект державних будівельних норм “Житлові будинки. Основні положення”
 456. Рішення N 70 НТР від 10.12.2004. Про хід експериментального будівництва висотних будинків у м. Києві та організацію проведення комплексу науково-технічних досліджень при їх зведенні
 457. Рішення N 1 НТР від 12.01.2005. Про зміну N 2 ДБН Д.2.4-3-2000
 458. Рішення N 2 НТР від 21.01.2005. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 459. Рішення N 3 НТР від 21.01.2005. Про проект ДСТУ “Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання”
 460. Рішення N 5 НТР від 21.01.2005. Про Методичні рекомендації з проектування монолітних перекриттів з порожнинами для громадських будівель
 461. Рішення N 7 НТР від 21.01.2005. Щодо сучасної практики проектування, будівництва та введення в експлуатацію багатоквартирних житлових будинків із застосуванням засклених балконів та лоджій при квартирах…
 462. Рішення N 8 НТР від 21.01.2005. Про затвердження індексів до балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 1 січня 2005 року
 463. Рішення N 9 НТР від 11.02.2005. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 464. Рішення N 10 НТР від 11.02.2005. Про вдосконалення нормативної бази щодо улаштування сміттєпроводів у житлових та громадських будинках
 465. Рішення N 13 НТР від 11.02.2005. Про погодження проектів технічних умов
 466. Рішення N 14 НТР від 18.03.2005. Про досвід роботи ТОВ “Данфосс ТОВ” (м. Київ) із впровадження у житлово-цивільне будівництво сучасного енергозберігаючого обладнання та удосконалення нормативної бази з проектування систем опалення
 467. Рішення N 15 НТР від 18.03.2005. Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
 468. Рішення N 17 НТР від 15.04.2005. Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов
 469. Рішення N 18 НТР від 15.04.2005. Про погодження проекту відомчих будівельних норм
 470. Рішення N 19 НТР від 15.04.2005. Про розгляд проекту Зміни N 1 ДСТУ Б В.1.1-4-98 “Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги”
 471. Рішення N 20 НТР від 15.04.2005. Про проект Зміни N 4 СНиП 2.04.05-91 “Отопление, вентиляция и кондиционирование”
 472. Рішення N 22 НТР від 13.05.2005. Про визначення Головної організації з нормування праці у будівництві
 473. Рішення N 23 НТР від 13.05.2005. Про погодження проектів технічних умов
 474. Рішення N 24 НТР від 13.05.2005. Про погодження проекту відомчих будівельних норм
 475. Рішення N 25 НТР від 13.05.2005. Про досвід роботи СП “УКРІНТЕРМ” (м. Біла Церква) з виробництва та впровадження автономних систем опалення
 476. Рішення N 26 НТР від 13.05.2005. Про проект Зміни N 4 СНиП 2.04.05-91 “Отопление, вентиляция и кондиционирование”
 477. Рішення N 27 НТР від 13.05.2005. Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
 478. Рішення N 28 НТР від 10.06.2005. Про уточнення показників загальновиробничих та адміністративних витрат
 479. Рішення N 29 НТР від 10.06.2005. Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов
 480. Рішення N 30 НТР від 10.06.2005. Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
 481. Рішення N 31 НТР від 10.06.2005. Про розгляд проекту ДБН “Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування”
 482. Рішення N 32 НТР від 10.06.2005. Про Рекомендації з проектування та використання вентильованої фасадної системи “Краспан ВСт о(н)” для будівництва та реконструкції будівель
 483. Рішення N 33 НТР від 05.07.2005. Про “Методичні рекомендації з визначення коштів на доплати працівникам будівельних організацій у зв’язку з втратами часу на проїзд при перевезенні їх від місця розміщення будівельної організації (збірного пункту)…
 484. Рішення N 34 НТР від 05.07.2005. Про Порядок визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла по регіонах України
 485. Рішення N 40 НТР від 05.08.2005. Про прийняття спрощеної процедури внесення змін регуляторного характеру до нормативних документів у будівництві
 486. Рішення N 42 НТР від 19.08.2005. Про проекти змін до нормативних документів Держбуду України, якими регулюються питання нормування та стандартизації у будівництві
 487. Рішення N 43 НТР від 19.08.2005. Про погодження проектів гармонізованих національних стандартів ДСТУ ISO 10211-1:2005 та ДСТУ ISO 10211-2:2005
 488. Рішення N 44 НТР від 19.08.2005. Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-81-98
 489. Рішення N 46 НТР від 19.08.2005. Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.02 N 483 “Про Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва…”
 490. Рішення N 47 НТР від 19.08.2005. Про проект Закону України “Про внесення змін до деяких Законів України” (щодо проведення комплексної державної експертизи)
 491. Рішення N 48 НТР від 19.08.2005. Про внесення змін до ДБН А.3.1-5-96 “Організація будівельного виробництва”
 492. Рішення N 49 НТР від 19.08.2005. Про погодження пропозицій щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
 493. Рішення N 50 НТР від 19.08.2005. Про погодження змін Типових регіональних правил забудови
 494. Рішення N 51 НТР від 19.08.2005. Про проекти змін до нормативних документів у сфері містобудування
 495. Рішення N 52 НТР від 19.08.2005. Про проект Зміни N 1 державних будівельних норм ДБН Б.2.4-2-94
 496. Рішення N 53 НТР від 19.08.2005. Про проекти змін до нормативних документів Держбуду України, якими регулюються питання планування та забудови територій
 497. Рішення N 54 НТР від 19.08.2005. Про “Концепцію створення єдиної системи органів державного архітектурно-будівельного контролю в Україні”
 498. Рішення N 55 НТР від 19.08.2005. Про проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю”
 499. Рішення N 56 НТР від 19.08.2005. Про проект наказу “Про затвердження Положення про порядок консервації та розконсервації об’єктів будівництва”
 500. Рішення N 57 НТР від 19.08.2005. Про проект спільного наказу Державного комітету статистики України, Мінекономіки України, Мінфіну України, Держбуду України “Про внесення змін до Порядку списання витрат по об’єктах незавершеного будівництва, що…”
 501. Рішення N 58 НТР від 19.08.2005. Про внесення змін до Положення про фінансування та державне кредитування капітального будівництва, що здійснюється на території України”, затвердженого спільним наказом Мінекономіки, Мінфіну, Державного комітету…”
 502. Рішення N 59 НТР від 19.08.2005. Про проект нової редакції Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних…”
 503. Рішення N 60 НТР від 19.08.2005. Про проект ДБН “Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади”
 504. Рішення N 61 НТР від 16.09.2005. Про експериментальне впровадження нових технічних рішень з поквартирної системи опалення у житлових будинках до 10 поверхів на досвіді забудови мікрорайону “Поділля” у м. Вінниці
 505. Рішення N 62 НТР від 16.09.2005. Про Примірний договір підряду в капітальному будівництві
 506. Рішення N 63 НТР від 16.09.2005. Про розгляд програми експериментального будівництва висотних будинків та багаторівневих підземних автостоянок у м. Києві, на проектування яких Київською міськдержадміністрацією надано відповідні дозволи
 507. Рішення N 67 НТР від 26.10.2005. Щодо проекту “Загальної частини” Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи та Збірника ГН 3 “Кам’яні роботи” Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
 508. Рішення N 68 НТР від 26.10.2005. Про проект “Змін до розділів 2,3 та 4 Випуску 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників”
 509. Рішення N 2 НТР від 23.02.2006. Про стан виконання рішень колегії та НТР Держбуду щодо реалізації програм експериментального будівництва висотних будинків та багатофункціональних комплексів у м. Києві
 510. Рішення N 5 НТР від 23.02.2006. Про проект національного стандарту “Матеріали з маломіцних вапняків для дорожніх робіт. Технічні умови”
 511. Рішення N 6 НТР від 23.02.2006. Про проект Зміни N1 до ДБН В.2.2-5-97 “Захисні споруди цивільної оборони”
 512. Рішення N 7 НТР від 23.02.2006. Про Зміну N1 ДБН Д.1.1-2-99; Зміну N3 ДБН Д.2.2-99; Зміну N1 ДБН Д.1.1-3-99; Зміну N2 ДБН Д.2.3-99; Зміну N1 ДБН Д.1.1-4-2000; Зміну N3 ДБН Д.2.4-2000; Зміну N2 ДБН Д.2.7-2000
 513. Рішення N 8 НТР від 23.02.2006. Про погодження проекту відомчих будівельних норм
 514. Рішення N 9 НТР від 23.02.2006. Про проект ДБН В.2.5-…-2006 “Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд”
 515. Рішення N 10 НТР від 23.02.2006. Про проект Зміни N1 ДСТУ Б В.2.7-43-96 “Бетони важкі. Технічні умови”
 516. Рішення N 11 НТР від 23.02.2006. Про проект національного стандарту “Замки і заскочки для дверей. Технічні умови”
 517. Рішення N 12 НТР від 23.02.2006. Про проект національного стандарту “Замки і заскочки для дверей. Методи випробування”
 518. Рішення N 13 НТР від 23.02.2006. Про проект національного стандарту “Вироби замкові і скоб’яні. Загальні технічні умови”
 519. Рішення N 14 НТР від 16.03.2006. Про досвід експериментального впровадження та результати досліджень нових систем опалення шкільних закладів у Хмельницькій області за енергозберігаючим проектом “Програма “Електропік”
 520. Рішення N 16 НТР від 16.03.2006. Про проект відомчих будівельних норм “Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування”
 521. Рішення N 17 НТР від 30.03.2006. Про проект державних будівельних норм “Сміттєпроводи житлових і громадських будинків”
 522. Рішення N 19 НТР від 30.03.2006. Про проект національного стандарту “Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Види випробувань”
 523. Рішення N 20 НТР від 30.03.2006. Про проект державних будівельних норм “Мости і труби. Правила проектування”
 524. Рішення N 23 НТР від 30.03.2006. Про погодження Зміни N 3 ВБН Д.1.1-3.1-2001 “Правила визначення вартості робіт по ремонту основних фондів підприємств, підпорядкованих Міністерству промислової політики України”
 525. Рішення N 24 НТР від 30.03.2006. Про проект національного стандарту ДСТУ-П Б В.2.7-…:200_ “Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови”
 526. Рішення N 25 НТР від 30.03.2006. Про проект Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.7-7-94 “Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови”
 527. Рішення N 26 НТР від 30.03.2006. Про проект національного стандарту “Споруди транспорту. Огородження дорожні першої групи. Порядок проведення натурних випробувань”
 528. Рішення N 27 НТР від 30.03.2006. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 529. Рішення N 30 НТР від 30.03.2006. Про погодження проекту відомчих будівельних норм ВБН Д.2.6-МПП-02-2005 “Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи. Вітроелектричні установки типу Т600-48”
 530. Рішення N 31 НТР від 30.03.2006. Про проект ДБН В.2.5-…-2006 “Природне і штучне освітлення”
 531. Рішення N 32 НТР від 30.03.2006. Про Зміну N 1 до ВБН Д.2.2-218-045-2001 та Зміну N2 до ВБН Д.2.7-218-045-2002
 532. Рішення N 33 НТР від 30.03.2006. Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження проекту та титулу будови “Перевантажувальний комплекс на базі причалу N 29-1 ДП “Одеський морський торговий порт”
 533. Рішення N 38 НТР від 20.04.2006. Про проект Зміни N 1 ДБН В.2.5-13-98* “Пожежна автоматика будинків і споруд”
 534. Рішення N 39 НТР від 20.04.2006. Про погодження проектів технічних умов
 535. Рішення N 40 НТР від 20.04.2006. Про проект національного стандарту “Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови”
 536. Рішення N 41 НТР від 20.04.2006. Про проект відомчих будівельних норм “Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. Капітальний ремонт”
 537. Рішення N 42 НТР від 20.04.2006. Щодо проекту нової редакції кваліфікаційної характеристики професії “Монтажник гіпсокартонних конструкцій”
 538. Рішення N 43 НТР від 20.04.2006. Про проект національного стандарту “Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови”
 539. Рішення N 47 НТР від 18.05.2006. Про результати натурних обстежень роботи поквартирних систем опалення з використанням газового обладнання багатоквартирних житлових будинків та пропозиції щодо вдосконалення нормативної бази
 540. Рішення N 48 НТР від 18.05.2006. Про проект державних будівельних норм “Проектування цивільних будинків і споруд з урахуванням вимог людей з обмеженими фізичними можливостями”
 541. Рішення N 49 НТР від 18.05.2006. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 542. Рішення N 50 НТР від 18.05.2006. Про проект відомчих будівельних норм “Магістральні трубопроводи. Лінійна частина. Будівництво. Основні положення”
 543. Рішення N 52 НТР від 18.05.2006. Про проект ДБН “Будівництво в сейсмічних районах України” (на заміну СНиП II-7-81*)
 544. Рішення N 53 НТР від 08.06.2006. Про проект ДБН В.1.2.-…-200- “Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування”
 545. Рішення N 54 НТР від 08.06.2006. Про проект ДСТУ Б В.1.2.-…-200- “Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування”
 546. Рішення N 55 НТР від 08.06.2006. Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-…-2006 “Добавки активні мінеральні та добавки-наповнювачі до цементу. Технічні умови”
 547. Рішення N 57 НТР від 08.06.2006. Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов
 548. Рішення N 59 НТР від 13.07.2006. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві профілів холодногнутих з оцинкованої сталі
 549. Рішення N 60 НТР від 13.07.2006. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві полістиролбетону із заповнювачем “ПОЛІТЕРМ”
 550. Рішення N 62 НТР від 13.07.2006. Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм – стандарт організації
 551. Рішення N 63 НТР від 13.07.2006. Про проект Зміни N1 ГОСТ 23486-79 “Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия”
 552. Рішення N 64 НТР від 13.07.2006. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 553. Рішення N 67 НТР від 13.07.2006. Про проект державного стандарту “Профілі з алюмінієвих сплавів з термомістками для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови”
 554. Рішення N 68 НТР від 13.07.2006. Про проект ДБН Б В.2.6-…-200_ “Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель”
 555. Рішення N 70 НТР від 23.11.2006. Про погодження проекту Зміни N 4 до “Тимчасових правил визначення вартості робіт із ремонту та налагоджування енергетичного, електричного та електротехнічного устаткування підприємств, підпорядкованих Міністерству п
 556. Рішення N 71 НТР від 23.11.2006. Про Зміну N 4 ДБН Д.2.4-200
 557. Рішення N 72 НТР від 23.11.2006. Про погодження проектів відомчих будівельних норм
 558. Рішення N 73 НТР від 23.11.2006. Про погодження проектів технічних умов
 559. Рішення N 74 НТР від 23.11.2006. Про проект Галузевих норм часу на монтаж металевих конструкцій мостів – випуск 3 “Мости та труби (частина 1) збірника ГН 5 “Монтаж металевих конструкцій”
 560. Рішення N 75 НТР від 23.11.2006. Про проект Змін до розділів 1, 2 та 4 Випуску 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
 561. Рішення N 76 НТР від 23.11.2006. Про проект Зміни N1 ДБН В.2.6-22-2001
 562. Рішення N 77 НТР від 23.11.2006. Про погодження проекту відомчих будівельних норм
 563. Рішення N 78 НТР від 23.11.2006. Про проект відомчих будівельних норм “Проектування та будівництво споруд із металевих гофрованих конструкцій на автомобільних дорогах загального користування”
 564. Рішення N 79 НТР від 23.11.2006. Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
 565. Рішення N 80 НТР від 23.11.2006. Про проект відомчих будівельних норм “Магістральні трубопроводи. Будівництво. Роботи підготовчого періоду”
 566. Рішення N 81 НТР від 23.11.2006. Про проект відомчих будівельних норм “Магістральні трубопроводи. Будівництво. Земляні роботи та рекультивація”
 567. Рішення N 82 НТР від 23.11.2006. Про проект відомчих будівельних норм “Спорудження свердловин на газ і нафту. Основні положення”
 568. Рішення N 83 НТР від 23.11.2006. Про проект державного стандарту “Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії”
 569. Рішення N 84 НТР від 23.11.2006. Про проект державного стандарту “Інженерне обладнання будинків і споруд. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії”
 570. Рішення N 85 НТР від 23.11.2006. Про розгляд проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про державні цільові довгострокові кредити на будівництво чи придбання житла для громадян, які відповідно до умов, визначених Зако
 571. Рішення N 88 НТР від 23.11.2006. Про проект національного стандарту “Будівельні матеріали. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови”
 572. Рішення N 89 НТР від 23.11.2006. Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм – стандарт організації
 573. Рішення N 114 НТР від 14.12.2006. Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм – стандарт організації
 574. Рішення N 115 НТР від 14.12.2006. Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм – стандарт організації
 575. Рішення N 4 НТР від 18.01.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей тришарових сталевих з утеплювачем із мінераловатних плит на основі базальтової сировини
 576. Рішення N 5 НТР від 18.01.2007. Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов
 577. Рішення N 6 НТР від 18.01.2007. Про проект ВБН В.2.2 -…: 200_”Проектування телекомунікацій. Споруди станційні місцевих телефонних мереж”
 578. Рішення N 7 НТР від 18.01.2007. Про проект відомчих будівельних норм “Магістральні нафтопроводи. Методи ремонту дефектних ділянок”
 579. Рішення N 8 НТР від 18.01.2007. Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм – стандарт організації
 580. Рішення N 10 НТР від 08.02.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві набору виробів для виконання фасадного утеплення будинків системою TORAED
 581. Рішення N 11 НТР від 08.02.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей стінових залізобетонних тришарових системи “СТАЙРОДОМ” з гнучкими зв`язками із склопластикової арматури
 582. Рішення N 12 НТР від 08.02.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві складу виробів для виконання фасадного утеплення стін будинків системою TORAED MINERAL
 583. Рішення N 13 НТР від 15.02.2007. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 584. Рішення N 14 НТР від 15.02.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві стрічки полістирольної спіненої марки ПСВ
 585. Рішення N 15 НТР від 15.02.2007. Про проект “Інструкції з визначення ризиків та шкоди внаслідок підтоплення територій та споруд в межах міських населених пунктів” та науково-дослідну роботу “Розроблення науково обгрунтованих пропозицій та типового
 586. Рішення N 16 НТР від 15.02.2007. Про проекти “Інструкція з проведення технічної інвентаризації та ведення обліку дренажних систем у міських населених пунктах” та “Інструкція з технічної експлуатації споруд інженерного захисту територій від підтопле
 587. Рішення N 17 НТР від 15.02.2007. Про проект СОУ МПП 79.080-153:200_ “Щити паркетні художні. Технічні умови”
 588. Рішення N 18 НТР від 15.02.2007. Про проект СОУ МПП 79.080-154:200_ “Паркет штучний (планковий) клеєний. Технічні умови”
 589. Рішення N 19 НТР від 15.02.2007. Про проект ВБН В.2.3-218-532:200_ “Споруди транспорту. Влаштування тонкошарових покриттів на автомобільних дорогах державного значення”
 590. Рішення N 20 НТР від 15.02.2007. Про проект ВБН В.2.3-218-533:200_ “Споруди транспорту. Шви деформаційні щебенево-мастикові для штучних споруд на автомобільних дорогах”
 591. Рішення N 30 НТР від 15.02.2007. Про проект національного стандарту
 592. Рішення N 31 НТР від 15.02.2007. Про проект національного стандарту
 593. Рішення N 32 НТР від 15.02.2007. Про Зміну N 1 до Методичних рекомендацій з визначення додаткових витрат при розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більше ніж +27
 594. Рішення N 34 НТР від 15.03.2007. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 595. Рішення N 35 НТР від 15.03.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності виробу для застосування в будівництві
 596. Рішення N 38 НТР від 15.03.2007. Про затвердження Зміни N4 до ДБН Д.2.2-29-99
 597. Рішення N 39 НТР від 15.03.2007. Про проект концепції Містобудівного Кодексу України
 598. Рішення N 44 НТР від 15.03.2007. Про проект державних будівельних норм
 599. Рішення N 46 НТР від 05.04.2007. Про проект національного стандарту
 600. Рішення N 47 НТР від 28.03.2007. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 601. Рішення N 48 НТР від 28.03.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві
 602. Рішення N 49 НТР від 28.03.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві
 603. Рішення N 3 НТР від 31.05.2007. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін
 604. Рішення N 4 НТР від 31.05.2007. Про проект ДСТУ “Сміттєпроводи житлових і громадських будинків”
 605. Рішення N 5 НТР від 31.05.2007. Про проект ДСТУ “Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами. Загальні технічні умови”
 606. Рішення N 7 НТР від 31.05.2007. Про проект національного стандарту “Пісок кварцовий. Технічні умови”
 607. Рішення N 8 НТР від 31.05.2007. Про проект державних будівельних норм “Споруди транспорту. Норми відведення земельних ділянок для будівництва (реконструкції) автомобільних доріг”
 608. Рішення N 10 НТР від 31.05.2007. Про проекти ДСТУ “Балки. Метод випробування на вогнестійкість”, ДСТУ “Колони. Метод випробування на вогнестійкість”, ДСТУ “Перегородки. Метод випробування на вогнестійкість”, ДСТУ “Повітропроводи. Метод випробуванн
 609. Рішення N 12 НТР від 04.07.2007. Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм – стандарту організації
 610. Рішення N 13 НТР від 04.07.2007. Про погодження проектів технічних умов
 611. Рішення N 14 НТР від 04.07.2007. Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм – стандартів організації
 612. Рішення N 15 НТР від 04.07.2007. Про погодження стандарту організації України
 613. Рішення N 16 НТР від 04.07.2007. Про затвердження Зміни N 5 до ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи
 614. Рішення N 17 НТР від 04.07.2007. Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм – стандартів організації
 615. Рішення N 18 НТР від 04.07.2007. Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт
 616. Рішення N 19 НТР від 05.07.2007. Про проект ДСТУ “Система стандартизації та нормування у будівництві. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та визначення понять”
 617. Рішення N 20 НТР від 05.07.2007. Про проект ДСТУ “Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Номенклатура показників”
 618. Рішення N 21 НТР від 05.07.2007. Про проект ДСТУ “Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні тверднучі однокомпонентні. Методи випробування”
 619. Рішення N 22 НТР від 05.07.2007. Про проект ДСТУ “Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Методи випробування”
 620. Рішення N 23 НТР від 05.07.2007. Про проект ДСТУ “Споруди транспорту. Автомобільні дороги платні та альтернативні. Вимоги до проектування”
 621. Рішення N 24 НТР від 05.07.2007. Про проект національного стандарту “Будівельні матеріали. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови”
 622. Рішення N 25 НТР від 05.07.2007. Про розгляд питання щодо експериментального проектування і будівництва готельно-офісного комплексу на вул. Хрещатик, 5 у Печерському районі м. Києва
 623. Рішення N 28 НТР від 13.07.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві складу виробів системи фасадного утеплення з опоряджувальним штукатурним шаром “Сармат-Термо”(В робочому порядку)
 624. Рішення N 29 НТР від 13.07.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві ін`єкторних грунтових анкерів типу “TITAN”.(В робочому порядку)
 625. Рішення N 30 НТР від 13.07.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві елементів перекриття “ТЕРІВА”. (В робочому порядку)
 626. Рішення N 31 НТР від 26.07.2007. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 627. Рішення N 34 НТР від 26.07.2007. Про проект Зміни державних будівельних норм
 628. Рішення N 35 НТР від 06.08.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві збірних залізобетонних елементів трибун, сходів, стін та парапетів огорож
 629. Рішення N 36 НТР від 08.08.2007. Про усереднені показники вартості людино-години за розрядами складності робіт у будівництві
 630. Рішення N 37 НТР від 08.08.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві плит магнезитових
 631. Рішення N 38 НТР від 08.08.2007. Про погодження проектів технічних умов
 632. Рішення N 39 НТР від 26.07.2007. Про проект постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві”
 633. Рішення N 44 НТР від 22.08.2007. Про проекти національних стандартів
 634. Рішення N 45 НТР від 22.08.2007. Про проект Зміни N1 ГОСТ 12085-88
 635. Рішення N 46 НТР від 29.08.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві добавки комплексної для бетонів “ХИДЕТАЛ-ГП-9”
 636. Рішення N 47 НТР від 29.08.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві стаканних опорних частин
 637. Рішення N 48 НТР від 29.08.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві сферичних опорних частин MAURER-MSM
 638. Рішення N 49 НТР від 29.08.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві модульних деформаційних швів з навскоси розташованими поворотними траверсами (конструкція STW)
 639. Рішення N 50 НТР від 29.08.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві модульних деформаційних швів з паралельними поворотними траверсами (конструкція STР)
 640. Рішення N 51 НТР від 29.08.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві модульних деформаційних швів з жорстким закріпленням сталевих проміжних елементів на несучих траверсах (конструкція TRO)
 641. Рішення N 52 НТР від 29.08.2007. Про погодження проектів технічних умов
 642. Рішення N 61 НТР від 02.10.2007. Про усереднені показники вартості людино-години за розрядами складності робіт у будівництві
 643. Рішення N 62 НТР від 27.09.2007. Про проект ДБН В.2.3-4-200_ “Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво”
 644. Рішення N 63 НТР від 27.09.2007. Про проекти ДСТУ “Захист від пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість”, ДСТУ “Захист від пожежі. Споруди та фрагменти будівель. Метод натурних вогневих випробувань. Загальні вимоги” та ДС
 645. Рішення N 64 НТР від 27.09.2007. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 646. Рішення N 65 НТР від 27.09.2007. Про проект державних будівельних норм “Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території сільради”
 647. Рішення N 66 НТР від 27.09.2007. Про проект державних будівельних норм “Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території району”
 648. Рішення N 68 НТР від 25.10.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві мінеральної суміші MS 02
 649. Рішення N 69 НТР від 25.10.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві ремонтної суміші MS 20
 650. Рішення N 70 НТР від 25.10.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві ремонтної суміші MН 80
 651. Рішення N 71 НТР від 25.10.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві ремонтної суміші U 10
 652. Рішення N 72 НТР від 25.10.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві ремонтної суміші V 1/50
 653. Рішення N 73 НТР від 25.10.2007. Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов
 654. Рішення N 76 НТР від 29.10.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві покриття для захисту від корозії системи “STEELPAINT”
 655. Рішення N 77 НТР від 29.10.2007. Про проект Змін N 8 до розділу 4 “Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64)
 656. Рішення N 78 НТР від 06.11.2007. Про проект Зміни N 2 до ВБН Д.2.2-218-045-2001 “Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми. Ремонт автомобільних доріг та мостів”
 657. Рішення N 79 НТР від 06.11.2007. Про проект ВБН В.2.3-218-539: 200_ “Споруди транспорту. Влаштування шарів дорожнього одягу автомобільних доріг загального користування із холодних сумішей, що містять фрезерований асфальтобетон”
 658. Рішення N 83 НТР від 15.11.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві гнучкого сталевого бар`єру VARIO-GUARD
 659. Рішення N 85 НТР від 16.11.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві плит скловолокнистих фольгованих “CLIMAVER”, “CLIMAVER PLUS”
 660. Рішення N 86 НТР від 16.11.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві двошарової гідроізолюючої системи “ELIMINATOR”
 661. Рішення N 89 НТР від 29.11.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві з’єднання арматурної сталі механічним способом опресовування
 662. Рішення N 91 НТР від 29.11.2007. Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов
 663. Рішення N 92 НТР від 29.11.2007. Про проекти національних стандартів
 664. Рішення N 93 НТР від 29.11.2007. Про проект ДБН Б. 2.3-…-200_ “Системи міської інфраструктури. Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування”
 665. Рішення N 98 НТР від 29.11.2007. Про проект національного стандарту “Матеріали для заливки швів і тріщин покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні вимоги”
 666. Рішення N 99 НТР від 29.11.2007. Про проект частини 2 Випуску 3 “Мости та труби” “Збірника ГН 5 “Монтаж металевих конструкцій” Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
 667. Рішення N 82 НТР від 29.05.2012. Про розгляд проекту СОУ-НБ Д.1.1-21313677-001:20ХХ
 668. Рішення N 92 НТР від 26.06.2012. Про розгляд проекту СОУ 45.2-37641918-…:20ХХ
 669. Рiшення N 4 НТР вiд 14.01.98 Про Технiчнi рiшення i рекомендацiї щодо проектування, монтажу та експлуатацiї установок сонячного теплохолодопостачання для житлових i громадських будинкiв
 670. Рiшення N 9 НТР вiд 14.01.98 Про “Методичний посiбник по розробленню проектiв схем генеральних планiв територiй сiльських (селищних) рад”
 671. Рiшення N 14 НТР від 04.02.98 Про Рекомендацiї з проведення iнженерних вишукувань для реконструкцiї житлово-цивiльних та промислових об’єктiв
 672. Рiшення N 15 НТР від 04.02.98 Про Типовi конструкцiї, деталi та вузли теплоефективних огороджувальних конструкцiй цегляних, кам’яних i блочних житлових та громадських будинкiв
 673. Рішення N 100 НТР від 12.12.2007. Про проект національного стандарту
 674. Рішення N 101 НТР від 17.12.2007. Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм-стандарту організації
 675. Рішення N 102 НТР від 17.12.2007. Про проект Зміни N 1 до ВБД Д.1.1-001-2002 “Порядок визначення вартості будівництва об’єктів комплексу виробництва “Вектор” в умовах зони відчуження”
 676. Рішення N 103 НТР від 24.12.2007. Про проект Випуску 2 “Малярні роботи” Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи” Збірника ГН 8 “Опоряджувальні роботи”
 677. Рішення N 104 НТР від 24.12.2007. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 678. Рішення N 105 НТР від 24.12.2007. Про проект національного стандарту “Черепиця полімерпіщана. Технічні умови” (відповідно до ЕN)”
 679. Рішення N 106 НТР від 24.12.2007. Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.6-15-99 “Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері полівінілхлоридні. Загальні технічні умови”
 680. Рішення N 107 НТР від 24.12.2007. Про проект ВБН А.3.1-___:200_ “Управління, організація та технологія. Об’єкти залізничного транспорту. Особливості підтвердження готовності до експлуатації”
 681. Рішення N 108 НТР від 24.12.2007. Про проект нормативного документа
 682. Рішення N 109 НТР від 24.12.2007. Про проект нормативного документа
 683. Рішення N 110 НТР від 24.12.2007. Про проект національного стандарту “Щебінь, гравій та пісок декоративні із природного каменю. Технічні умови”
 684. Рішення N 111 НТР від 24.12.2007. Про проект національного стандарту “Завіси для віконних та дверних блоків. Технічні умови”
 685. Рішення N 112 НТР від 24.12.2007. Про проект національного стандарту “Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення “
 686. Рішення N 113 НТР від 24.12.2007. Про проект національного стандарту “Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції”
 687. Рішення N 114 НТР від 24.12.2007. Про проект національного стандарту “Будинки і споруди. Метод визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій в натурних умовах”
 688. Рішення N 115 НТР від 24.12.2007. Про проекти національних стандартів
 689. Рішення N 116 НТР від 24.12.2007. Про проекти ДБН “Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість”, ДБН “Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека”, ДБН “Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я люд
 690. Рішення N 117 НТР від 24.12.2007. Про проект ДБН “Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування”
 691. Рішення N 118 НТР від 24.12.2007. Про проект ДБН В 2.3-…-200_ “Споруди транспорту. Мости та труби. Виконання і приймання робіт
 692. Рішення N 119 НТР від 24.12.2007. Про проект ДБН В 2.3-…-200_ “Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування”
 693. Рішення N 120 НТР від 24.12.2007. Про проект Рекомендацій зі страхування ризиків у будівництві
 694. Рішення N 121 НТР від 24.12.2007. Про проекти національних стандартів
 695. Рішення N 123 НТР від 24.12.2007. Про проект ДБН А.2.1-…-200… “Інженерні вишукування для будівництва”
 696. Рішення N 1 НТР від 24.01.2008. Про погодження проектів технічних умов
 697. Рішення N 2 НТР від 04.02.2008. Про схвалення проекту Рекомендацій зі страхування ризиків у будівництві
 698. Рішення N 3 НТР від 05.02.2008. Про погодження стандарту організації
 699. Рішення N 4 НТР від 31.01.2008. Про проект ДСТУ Б В.2.7-…-2008 “Будівельні матеріали. Блоки із ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови”
 700. Рішення N 6 НТР від 31.01.2008. Про проект національного стандарту “Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Настанова з проектування, монтажу та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями
 701. Рішення N 7 НТР від 31.01.2008. Про проект національного стандарту “Будівельні матеріали. Вироби полівінілхлоридні погонажні. Технічні умови”
 702. Рішення N 8 НТР від 31.01.2008. Про проект національного стандарту “Вироби бетонні тротуарні неармовані. Технічні умови” (відповідно до ЕN)
 703. Рішення N 11 НТР від 20.02.2008. Про усереднені показники вартості людино-години за розрядами робіт у будівництві
 704. Рішення N 12 НТР від 20.02.2008. Про проект ВБН В.3.2-__:200_ “Реконструкція, ремонт об’єктів. Технологія ремонту захисного покриття магістрального газопроводу в траншеї без його демонтажу на переходах через болота та яри”
 705. Рішення N 13 НТР від 20.02.2008. Про проект ВБН В.1.1-__:200_ “Факельні системи. Промислова безпека. Основні вимоги”
 706. Рішення N 14 НТР від 28.02.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
 707. Рішення N 15 НТР від 28.02.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
 708. Рішення N 16 НТР від 29.02.2008. Про уточнення показників загальновиробничих, адміністративних витрат та розряду виконання робіт, за яким визначається заробітна плата інженерно – технічних працівників у складі загальновиробничих та адміністративн
 709. Рішення N 17 НТР від 29.02.2008. Про проект Зміни N 2 ДБН В.2.2-3-97
 710. Рішення N 18 НТР від 29.02.2008. Про проект Зміни N 2 ДБН В.2.2-4-97
 711. Рішення N 19 НТР від 03.03.2008. Про проект Зміни N 3 до ДБН Д.2.7-2000
 712. Рішення N 20 НТР від 03.03.2008. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 713. Рішення N 21 НТР від 29.02.2008. Про досвід Українського науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту будівельних матеріалів та виробів з розроблення енергозберігаючих технологій виробництва теплоефективних матеріалів на прикладі про
 714. Рішення N 27 НТР від 29.02.2008. Про розгляд методичних рекомендацій
 715. Рішення N 28 НТР від 29.02.2008. Про схвалення звіту науково-дослідної роботи “Розробка наукових основ нормування технологічної безпеки, методів і правил розрахунку нормативного ресурсу об’єктів довготривалої експлуатації”
 716. Рішення N 29 НТР від 29.02.2008. Про розгляд нової редакції Порядку погодження та супроводу у центральному апараті Мінрегіонбуду документів щодо експериментального проектування та будівництва об’єктів житлово-громадського призначення, на які відс
 717. Рішення N 32 НТР від 19.03.2008. Про Зміну N4 до ДБН Д.1.1-1-2000
 718. Рішення N 33 НТР від 25.03.2008. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 719. Рішення N 34 НТР від 26.03.2008. Про уточнені індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт
 720. Рішення N 35 НТР від 04.04.2008. Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про перезатвердження проекту будівництва шахти N 10 “Нововолинська” ВО “Волиньвугілля”
 721. Рішення N 36 НТР від 27.03.2008. Про проект “Рекомендацій з проектування житлових будинків з квартирами соціального призначення” Рішення НТР від 27 березня 2008 р. N 36
 722. Рішення N 37 НТР від 27.03.2008. Про науково-дослідну роботу “Розроблення Альбому типових рішень обладнання елементами безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлово-комунального призначення”
 723. Рішення N 38 НТР від 27.03.2008. Про проект Зміни N 1 ДБН В.2.2-15-2005
 724. Рішення N 39 НТР від 27.03.2008. Про проект Зміни N 4 ДБН В.2.2-9-99
 725. Рішення N 40 НТР від 27.03.2008. Про розгляд НДР за договором Н-10-8-07 від 19.10.2007 “Розроблення рекомендацій щодо врахування факторів галузевого та регіонального рівня при створенні галузевої геоінформаційної системи у будівництві”
 726. Рішення N 41 НТР від 27.03.2008. Про проект національного стандарту
 727. Рішення N 42 НТР від 27.03.2008. Про проект Методичних рекомендацій з визначення вартості послуг з проведення ліцензійної експертизи суб’єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов’язану із створення
 728. Рішення N 43 НТР від 27.03.2008. Про науково-дослідну роботу “Розроблення та внесення змін до Типового положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури”
 729. Рішення N 44 НТР від 27.03.2008. Про розгляд науково-дослідної роботи “Розроблення програми здійснення моніторингу факторів, що впливають на ефективність використання коштів субвенцій із державного бюджету”
 730. Рішення N 45 НТР від 21.04.2008. Про погодження Зміни N 4 до ВБН Д.2.7-218-045-2002
 731. Рішення N 46 НТР від 22.04.2008. Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов
 732. Рішення N 47 НТР від 23.04.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
 733. Рішення N 48 НТР від 23.04.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
 734. Рішення N 49 НТР від 23.04.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
 735. Рішення N 50 НТР від 23.04.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
 736. Рішення N 51 НТР від 23.04.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
 737. Рішення N 52 НТР від 24.04.2008. Про уточнені усереднені показники для визначення в складі інвесторської кошторисної документації додаткових витрат, що пов’язані з виконанням будівельно-монтажних робіт у літній період, та розрахункової трудомістк
 738. Рішення N 53 НТР від 24.04.2008. Про погодження проекту СОУ-Н ЕЕ _____ :200____ Мінпаливенерго “Норми часу на ремонт основного та допоміжного обладнання ГЕС”
 739. Рішення N 54 НТР від 06.05.2008. Про проект ДБН “Будівництво в умовах щільної забудови. Вимоги безпеки”
 740. Рішення N 55 НТР від 06.05.2008. Про проекти національних стандартів
 741. Рішення N 57 НТР від 26.05.2008. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 742. Рішення N 59 НТР від 29.05.2008. Про проект національного стандарту
 743. Рішення N 60 НТР від 29.05.2008. Про проекти національних стандартів
 744. Рішення N 61 НТР від 02.06.2008. Про втрату чинності деяких рішень науково-технічної ради Міністерства України у справах будівництва і архітектури та Державного комітету України у справах містобудування і архітектури
 745. Рішення N 62 НТР від 02.06.2008. Про проект СОУ Д.1.2-02495431-001:2008 “Нормативи витрат праці для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд”
 746. Рішення N 66 НТР від 29.05.2008. Про проект ДБН В.1.1-…-200… “Інженерний захист від підтоплення ґрунтовими водами територій та споруд”
 747. Рішення N 67 НТР від 29.05.2008. Про проект ВБН В.2.3-218-537: 200_ “Споруди транспорту. Влаштування шарів дорожнього одягу методом ресайклінгу з використанням гранульованих доменних шлаків”
 748. Рішення N 70 НТР від 24.06.2008. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 749. Рішення N 71 НТР від 25.06.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
 750. Рішення N 72 НТР від 25.06.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
 751. Рішення N 73 НТР від 25.06.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
 752. Рішення N 74 НТР від 25.06.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
 753. Рішення N 75 НТР від 25.06.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
 754. Рішення N 76 НТР від 25.06.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
 755. Рішення N 77 НТР від 26.06.2008. Про уточнені індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один людино-день
 756. Рішення N 79 НТР від 09.07.2008. Про затвердження Зміни N 5 до ДБН Д.2.2-6-99 та ДБН Д.2.2-15-99
 757. Рішення N 82 НТР від 04.07.2008. Про проект державних будівельних норм ДБН В.2.2-…:200_ “Будинки і споруди. Готелі”
 758. Рішення N 84 НТР від 04.07.2008. Про проект змін до державних будівельних норм ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”
 759. Рішення N 85 НТР від 04.07.2008. Про проект ДБН “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки”
 760. Рішення N 91 НТР від 16.07.2008. Про проект Зміни N 1 ДБН В.2.2-15-2005
 761. Рішення N 93 НТР від 22.07.2008. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 762. Рішення N 97 НТР від 31.07.2008. Про проекти національних стандартів
 763. Рішення N 98 НТР від 31.07.2008. Про проект ДСТУ-Н Б В.2.3-__:200_ “Магістральні трубопроводи. Визначення залишкової міцності магістральних трубопроводів з дефектами”
 764. Рішення N 99 НТР від 31.07.2008. Про проекти національних стандартів
 765. Рішення N 101 НТР від 07.08.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві високоутримуючої бар’єрної системи для доріг та мостів Super-Rail
 766. Рішення N 102 НТР від 07.08.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб з поліетилену ПЕ 80 з двошаровою профільованою армованою поліпропіленом стінкою системи “КОРСИС ПЛЮС”
 767. Рішення N 103 НТР від 07.08.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей стінових з полістиролбетону “BISHEN”
 768. Рішення N 104 НТР від 07.08.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві теплоізоляційного матеріалу “ICYNENE”
 769. Рішення N 105 НТР від 07.08.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних, зварних спіральновитих з поліетилену ПЕ 80, армованих скловолокном (тип FCS)
 770. Рішення N 106 НТР від 07.08.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб зварних спіральновитих з поліетилену ПЕ 80, армованих поліпропіленовим профілем (тип FКS)
 771. Рішення N 107 НТР від 07.08.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві систем EBS, ERS, LC-L для залізничних колій
 772. Рішення N 108 НТР від 07.08.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб гнучких гофрованих з нержавіючої сталі діаметром 1/2″, 3/4″, 1″ та муфти перехідних до них з латуні для трубопроводів р
 773. Рішення N 109 НТР від 13.08.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві покриття для захисту від корозії металевих та залізобетонних конструкцій
 774. Рішення N 112 НТР від 22.08.2008. Про погодження проекту технічних умов
 775. Рішення N 113 НТР від 22.08.2008. Про проект ВБН В.2.3-218-__: 200_ “Споруди транспорту. Матеріали геосинтетичні в дорожньому будівництві”
 776. Рішення N 115 НТР від 17.09.2008. Про погодження СОУ Д.2.7-45.2-0018112
 777. Рішення N 116 НТР від 19.09.2008. Про погодження СОУ Д.2.7-…:2008
 778. Рішення N 119 НТР від 11.09.2008. Про проект ДБН В.2.1-…-200… “Основи і фундаменти будівель та споруд”
 779. Рішення N 120 НТР від 29.09.2008. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 780. Рішення N 121 НТР від 30.09.2008. Про проект змін до розділів 2 та 4 Довідника характеристик професій працівників (Випуск 64)
 781. Рішення N 122 НТР від 25.09.2008. Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження проекту реконструкції та титулу будови штучної злітно-посадкової смуги, руліжних доріжок, місць стоянок повітряних суден, перону Кому
 782. Рішення N 123 НТР від 25.09.2008. Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-_:200_ “Будівельні матеріали. Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт. Технічні умови”
 783. Рішення N 124 НТР від 25.09.2008. Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження робочого проекту “ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС – Бар з реконструкцією ПС 330 кВ “Бар”
 784. Рішення N 125 НТР від 07.10.2008. Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження проекту та титулу будови будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі (коригування)”
 785. Рішення N 126 НТР від 10.10.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві гідроізоляційної мембрани “Dual Seal”
 786. Рішення N 127 НТР від 10.10.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві трубчастих гвинтових штанг ТIТАН і комплектуючих елементів до них
 787. Рішення N 128 НТР від 09.10.2008. Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження скоригованого проекту реконструкції та розширення перону “S” Державного підприємства “Міжнародний аеропорт “Бориспіль”
 788. Рішення N 129 НТР від 24.10.2008. Про Зміну N4 до ДБН Д.2.7-2000
 789. Рішення N 130 НТР від 10.10.2008. Про розгляд проекту Зміни N 1 до державних будівельних норм ДБН Б.1-3-97 “Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів”
 790. Рішення N 131 НТР від 24.10.2008. Про проект СОУ Д.2.4…:2008 “Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Ремонт ізоляції трубопроводів газонафтопродуктів з використанням композитних матеріалів “Поліпромсинтез” та СОУ Д.2.7.
 791. Рішення N 132 НТР від 28.10.2008. Про проект Зміни N 3 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 “Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови”
 792. Рішення N 133 НТР від 29.10.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві модифікатора бетону “ЕМБЕЛІТ”
 793. Рішення N 134 НТР від 29.10.2008. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 794. Рішення N 135 НТР від 30.10.2008. Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-ХХХ:200Х (ГОСТ 10832-200Х) “Будівельні матеріали. Пісок і щебінь перлітові спучені. Технічні умови”
 795. Рішення N 136 НТР від 30.10.2008. Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-__:200_ “Будівельні матеріали. Скло листове узорчате. Технічні умови (EN 572:2004, NEQ)”
 796. Рішення N 137 НТР від 30.10.2008. Про проекти національних стандартів комплексу “Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю”
 797. Рішення N 138 НТР від 30.10.2008. Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-ХХ-200Х “Будівельні матеріали. Труби поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови” (EN 12201-2:2003, MOD)
 798. Рішення N 139 НТР від 30.10.2008. Про проекти національних стандартів ДСТУ Б В.2.2-__:200_ “Будинки і споруди. Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків” та ДСТУ Б В.2.6-__:200_ “Конструкції будинків і споруд. Методи визначення пока
 799. Рішення N 140 НТР від 30.10.2008. Про проект національного стандарту
 800. Рішення N 141 НТР від 30.10.2008. Про проекти нормативних документів комплексу “Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією”
 801. Рішення N 142 НТР від 30.10.2008. Про проекти національних стандартів
 802. Рішення N 143 НТР від 30.10.2008. Про проект ДБН В.2.5-…-2009 “Теплові мережі”
 803. Рішення N 144 НТР від 30.10.2008. Про проект національного стандарту ДСТУ-Н Б Д.1.1-…2008 “Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві”
 804. Рішення N 145 НТР від 30.10.2008. Про розгляд проекту капітального ремонту автомобільної дороги Київ – Чоп (на Будапешт через Львів – Мукачеве, Ужгород) (М – 06) на ділянці км 14 + 080 (Київська область) – км 348 + 000 (Рівненська область) та проек
 805. Рішення N 146 НТР від 06.11.2008. Про проект ВБН В.2.3-___: 200_ “Споруди транспорту. Проектування, будівництво та експлуатація будівель і службово-технічних споруд залізничного транспорту при швидкісному та високошвидкісному русі поїздів”
 806. Рішення N 147 НТР від 06.11.2008. Про проект ВБН В.2.3-___: 200_ “Магістральні трубопроводи. Система протикорозійного захисту. Засоби і установки електрохімічного захисту”
 807. Рішення N 148 НТР від 06.11.2008. Про проект ВБН В.3.1-__:200_ “Магістральні нафтопроводи. Технологія капітального ремонту лінійної частини діаметром від 530 мм до 1220 мм із заміною ізоляції без підняття трубопроводу”
 808. Рішення N 149 НТР від 06.11.2008. Про розгляд техніко-економічного обґрунтування реконструкції НСК “Олімпійський” та проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про його схвалення
 809. Рішення N 150 НТР від 17.11.2008. Про розгляд проекту Зміни N 4 ДБН В.2.6-14-95 “Покриття будинків і споруд”
 810. Рішення N 151 НТР від 24.11.2008. Про погодження проекту СОУ-Н ЕЕ ______:2008 Мінпаливенерго “Правила визначення вартості реконструкції, капітального і поточного ремонту основного та допоміжного обладнання гідроелектростанцій”
 811. Рішення N 152 НТР від 26.11.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві ґрунтових дротових анкерів “Bauer”
 812. Рішення N 153 НТР від 26.11.2008. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 813. Рішення N 154 НТР від 01.12.2008. Про проект Настанови Міністерства вугільної промисловості України прСОУ-Н 10.1.25618095.001:2008 “Особливості визначення вартості будівництва вугільних шахт”
 814. Рішення N 155 НТР від 27.11.2008. Про проекти національних стандартів комплексу “Панелі металеві та бетонні вироби”
 815. Рішення N 156 НТР від 27.11.2008. Про проекти національних стандартів комплексу “Опоряджувальні матеріали”
 816. Рішення N 157 НТР від 27.11.2008. Про проекти національних стандартів комплексу “Матеріали полімерні для підлоги”
 817. Рішення N 158 НТР від 27.11.2008. Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-ХХХ:200Х ” Конструкції будинків і споруд. Пристрої поворотні, відкидні і поворотно-відкидні для віконних та балконних блоків. Технічні умови”
 818. Рішення N 159 НТР від 27.11.2008. Про проекти нормативних документів комплексу “Контроль та технічне діагностування металевих конструкцій”
 819. Рішення N 160 НТР від 27.11.2008. Про проекти національних стандартів комплексу “Добавки для бетонів та бетони”
 820. Рішення N 161 НТР від 27.11.2008. Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-__:200_ “Матеріали герметизуючі полімерні. Класифікація й загальні технічні вимоги (ISO 11600:2002, MOD)”
 821. Рішення N 162 НТР від 27.11.2008. Про технічне завдання на перегляд ДСТУ Б В.2.6-2-95 “Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови”
 822. Рішення N 163 НТР від 27.11.2008. Про проекти національних стандартів
 823. Рішення N 164 НТР від 02.12.2008. Про проект національного стандарту
 824. Рішення N 165 НТР від 02.12.2008. Про погодження проектів технічних умов
 825. Рішення N 166 НТР від 27.11.2008. Про розгляд скоригованого проекту будови “Лінії електропередачі 750 кВ для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій: підстанція 750 кВ “Київська” із заходами, повітряна лінія 750-330 кВ
 826. Рішення N 167 НТР від 27.11.2008. Про нормативне врегулювання вимог до забезпечення безпеки, експлуатаційної придатності та довговічності конструкцій
 827. Рішення N 168 НТР від 27.11.2008. Про проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві”
 828. Рішення N 169 НТР від 27.11.2008. Про науково-дослідну роботу “Концепція реформування місцевих бюджетів”
 829. Рішення N 170 НТР від 27.11.2008. Про “Розроблення методології впровадження регуляторної політики та дерегуляції в органах місцевої влади та в галузі будівництва”
 830. Рішення N 171 НТР від 05.12.2008. Про проект національного стандарту
 831. Рішення N 172 НТР від 05.12.2008. Про проект ВБН В.3.1-__:200_ “Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. Методи ремонту ділянок трубопроводу на заболоченій місцевості”
 832. Рішення N 173 НТР від 27.11.2008. Про стан та заходи з удосконалення роботи Мінрегіонбуду з питань щодо енергоефективності у будівельному комплексі
 833. Рішення N 174 НТР від 10.12.2008. Про погодження проекту СОУ Д.2.7-01383865-001-001…:2008
 834. Рішення N 175 НТР від 11.12.2008. Про проекти національних стандартів
 835. Рішення N 176 НТР від 11.12.2008. Про проекти національних стандартів комплексу “Теплоізоляційні вироби”
 836. Рішення N 177 НТР від 11.12.2008. Про проекти національних стандартів комплексу “Добавки для бетонів та бетони”
 837. Рішення N 178 НТР від 11.12.2008. Про розгляд робочого проекту будівництва міжнародної автомобільної дороги державного значення М – 12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград -Знам’янка на ділянці обходу м. Бережани у Тернопільській області (від автомобільн
 838. Рішення N 179 НТР від 17.12.2008. Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов
 839. Рішення N 180 НТР від 17.12.2008. Про внесення змін до переліків нормативних документів, що супроводжуються базовими організаціями
 840. Рішення N 181 НТР від 22.12.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві георешіток полімерних та геотекстилю “TENSAR”
 841. Рішення N 182 НТР від 22.12.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві з`єднань з арматурної сталі типу HGС
 842. Рішення N 183 НТР від 22.12.2008. Про погодження СОУ 45.2-00018112-022.1:200_
 843. Рішення N 184 НТР від 18.12.2008. Про розгляд скоригованого проекту “Транспортна естакада від 3-ої черги існуючої естакади порту на вул. Кутузова міста Одеса до демпферного майданчика, що проектується” та проекту розпорядження Кабінету Міністрів Ук
 844. Рішення N 185 НТР від 18.12.2008. Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження проекту реконструкції та титулу будови “Реконструкція аеродрому державного підприємства “Міжнародний аеропорт “Львів”
 845. Рішення N 186 НТР від 18.12.2008. Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження проекту та титулу будови “Реконструкція та розширення перону “F” державного підприємства “Міжнародний аеропорт “Бориспіль”
 846. Рішення N 187 НТР від 17.12.2008. Про досвід та перспективи діяльності Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій
 847. Рішення N 188 НТР від 17.12.2008. Про погодження СОУ Д.2.2 -01383865-002:200_
 848. Рішення N 189 НТР від 26.12.2008. Про проект національного стандарту (ДСТУ Б Д.2.2-…:200_ “Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Підлоги (Збірник 11)”)
 849. Рішення N 190 НТР від 25.12.2008. Про проект ДБН “Система стандартів безпеки праці. Промислова безпека у будівництві”
 850. Рішення N 191 НТР від 25.12.2008. Про проект національного стандарту ДСТУ “Будівельні матеріали. Суміші для опоряджувальних робіт у будівництві. Загальні технічні умови”
 851. Рішення N 192 НТР від 25.12.2008. Про проекти національних стандартів комплексу “Вікна та двері”
 852. Рішення N 193 НТР від 25.12.2008. Про проекти національних стандартів комплексу “Деталі і перехідники для водо- і газопроводів з поліетиленових труб”
 853. Рішення N 194 НТР від 25.12.2008. Про проекти національних стандартів ДСТУ “Захист від пожежі. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Метод середньомасштабних вогневих випробувань (ISO 13785-1:2002, MOD)” та ДСТУ “Захист від пожежі.
 854. Рішення N 195 НТР від 25.12.2008. Про проект національного стандарту ДСТУ “Будівельні матеріали. Цементи лужні. Технічні умови”
 855. Рішення N 196 НТР від 25.12.2008. Про проекти національних стандартів комплексу “Система проектної документації для будівництва”
 856. Рішення N 197 НТР від 25.12.2008. Про проект національного стандарту України “Настанова щодо складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження детального плану території”
 857. Рішення N 198 НТР від 25.12.2008. Про проект державних будівель них норм ДБН В.2.2-…:200_ “Будинки і споруди. Підприємства торгівлі”
 858. Рішення N 199 НТР від 25.12.2008. Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження робочого проекту та титулу будови на реконструкцію гідротехнічних споруд веслувального каналу та воднолижного стадіону олімпійської
 859. Рішення N 200 НТР від 25.12.2008. Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення техніко-економічного обґрунтування інвестицій “Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС
 860. Рішення N 201 НТР від 25.12.2008. Про розгляд проекту ДБН “Проектування висотних житлових і громадських будинків “
 861. Рішення N 202 НТР від 25.12.2008. Про проект методичних рекомендацій щодо складання календарного графіка виконання робіт, плану фінансування будівництва, графіків передачі замовником підряднику проектної (Див. наказ від 13 січня 2009 р. № 2).
 862. Рішення N 203 НТР від 29.12.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб та фасонних виробів GRP FLOWTITE
 863. Рішення N 1 НТР від 20.01.2009. Про проект СОУ В.2.7-__:200_ “Будівельні матеріали. Асфальтобетон дорожній. Метод випробування на стійкість до накопичення залишкових деформацій”
 864. Рішення N 2 НТР від 20.01.2009. Про проект ВБН В.3.2-__:200_ “Проведення аварійних робіт з ліквідації ямковості на асфальто-бетонному покритті автомобільних доріг у холодний період року за несприятливих погодних умов”
 865. Рішення N 3 НТР від 21.01.2009. Про розгляд науково-дослідної роботи “Розробка Методичних рекомендацій щодо використання інформаційних технологій для підтримки проектів транскордонного співробітництва”
 866. Рішення N 4 НТР від 21.01.2009. Про розгляд науково-дослідної роботи “Розробка Методичних рекомендацій щодо координації на національному та регіональному рівнях проектів у галузі транскордонного співробітництва за Європейським Інструментом Сусі
 867. Рішення N 5 НТР від 28.01.2009. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 868. Рішення N 6 НТР від 30.01.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві добавки для бетонів INFRACRETE
 869. Рішення N 7 НТР від 04.02.2009. Про надання статусу базової організації з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
 870. Рішення N 8 НТР від 06.02.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві термоактивованих бітумних рулонних покрівельних мембран з вентиляційним прошарком SZYBKI SYNTAN SBS
 871. Рішення N 9 НТР від 16.02.2009. Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження проекту “Розкриття і підготовка пластів Кам’янської світи (коригування) відокремленого підрозділу “Шахта ім. Артема” Державного пі
 872. Рішення N 10 НТР від 19.02.2009. Про науково-дослідну роботу “Розроблення порядку розподілу субвенцій”
 873. Рішення N 11 НТР від 20.02.2009. Про проект Галузевих норм часу. Випуск 3 “Шпалерні роботи” та проект Галузевих норм часу. Випуск 6 “Опорядження виробами промислового виробництва”
 874. Рішення N 12 НТР від 25.02.2009. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 875. Рішення N 13 НТР від 26.02.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві арматури та систем для трамвайних і тролейбусних контактних мереж
 876. Рішення N 14 НТР від 02.03.2009. Про науково-дослідну роботу “Дослідження показників та індексів розвитку, у т.ч. регіонального, що використовуються провідними країнами світу та їх об’єднаннями, порівняльний аналіз та висновки для України”
 877. Рішення N 15 НТР від 02.03.2009. Про науково-дослідну роботу “Розробка положень про Національний фонд регіонального розвитку, регіональні фонди регіонального розвитку та законопроекту “Про внесення змін в Бюджетний кодекс”
 878. Рішення N 16 НТР від 03.03.2009. Про проект СОУ Д.2.4-20-ЗА:200_ “Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Антикорозійний захист внутрішніх поверхонь конденсаторів турбін атомних електростанцій” та СОУ Д.2.7-ЗА:200_ “Рес
 879. Рішення N 17 НТР від 26.02.2009. Про нормативне врегулювання вимог до забезпечення безпеки, експлуатаційної надійності та довговічності споруд транспорту – МОСТІВ та ТРУБ
 880. Рішення N 18 НТР від 26.02.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ-Н “Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування та виготовлення сталефібробетонних конструкцій”
 881. Рішення N 19 НТР від 26.02.2009. Про проект ДБН Б.1.1-… “Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів”
 882. Рішення N 20 НТР від 12.03.2009. Про проекти СОУ Д.2.2-5-…:200_ “Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. “Пальові роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль у водонасичених ґрунтах групи 3 буровими установками РБУ-2М
 883. Рішення N 21 НТР від 12.03.2009. Про СОУ Д.2.2-5-…:200_ “Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. “Пальові роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль у стійких та нестійких водонасичених ґрунтах групи 1-2 універсальни
 884. Рішення N 22 НТР від 12.03.2009. Про СОУ Д.2.2-5-…:200_ “Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. “Пальові роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль у стійких ґрунтах групи 1-2 універсальними буровими установками Bau
 885. Рішення N 27 НТР від 18.03.2009. Про Зміну N 6 до ДБН Д.1.1-1-2000 “Правила визначення вартості будівництва”
 886. Рішення N 28 НТР від 26.03.2009. Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов
 887. Рішення N 29 НТР від 31.03.2009. Про проект Настанови Міністерства промислової політики України СОУ-Н МПП _:200_ “Особливості визначення вартості ліквідації гірничорудних підприємств Міністерства промислової політики України”
 888. Рішення N 31 НТР від 07.04.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві засобів захисту поверхонь “PROTECT GUARD”
 889. Рішення N 32 НТР від 07.04.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві механічних з’єднань арматурної сталі з конічною різьбою муфтами LENTON
 890. Рішення N 33 НТР від 21.04.2009. Про погодження Зміни N 1 до СОУ 45.2-0018112-034:2008
 891. Рішення N 34 НТР від 21.04.2009. Про Зміну N 2 до “Порядку розроблення, узгодження та затвердження проектно-кошторисної і науково-проектної документації з реконструкції Національного спортивного комплексу “Олімпійський”
 892. Рішення N 35 НТР від 23.04.2009. Про СОУ Д.2.7-03450620-001:200_ “Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Автомобільні дороги”
 893. Рішення N 37 НТР від 30.04.2009. Про проект СОУ Д.2.2-25-ПР2:200_ “Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Прокладка трубопроводів діаметром до 600 мм методом горизонтально спрямованого буріння за допомогою установки Robbins HD
 894. Рішення N 38 НТР від 30.04.2009. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 895. Рішення N 39 НТР від 30.04.2009. Про проект ВБН В.2.3-__:200_ “Споруди транспорту. Спеціальні допоміжні споруди для будівництва мостів. Проектування”
 896. Рішення N 40 НТР від 29.04.2009. Про проект зміни N 2 до ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень” щодо нормативів оптимального озеленення для населених пунктів
 897. Рішення N 45 НТР від 28.04.2009. Про проект нової редакції ДБН А.2.2-3-200_ “Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва”
 898. Рішення N 47 НТР від 28.04.2009. Про розгляд проекту ДБН А.3.1-5-200Х “Організація будівельного виробництва”
 899. Рішення N 49 НТР від 28.04.2009. Про проект ДСТУ-Н “Настанова з використання розділів “Охорона навколишнього природного середовища” у складі містобудівної документації. Склад та вимоги”
 900. Рішення N 50 НТР від 07.05.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей зовнішніх стінових двошарових “КАРКАС”
 901. Рішення N 51 НТР від 07.05.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві сумішей сухих гідроізоляційних дисперсних системи “ПЕНЕТРОН”
 902. Рішення N 52 НТР від 07.05.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві армуючої склосітки марок “TEXTOLAN TG 15”, “TEXTOLAN TG 17/1”, “TEXTOLAN TG 131”
 903. Рішення N 53 НТР від 07.05.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб та фасонних виробів до них торгової марки “FLOWTITE”
 904. Рішення N 54 НТР від 07.05.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві комплекту виробів для виконання утеплення стін будівель з опорядженням прозорими елементами
 905. Рішення N 55 НТР від 07.05.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві механічних з’єднань арматурної сталі з конічною різьбою муфтами LENTON
 906. Рішення N 56 НТР від 07.05.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей зовнішніх стінових одношарових “СКОРЛУПА”
 907. Рішення N 57 НТР від 07.05.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей зовнішніх стінових тришарових “СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЬ”
 908. Рішення N 58 НТР від 08.05.2009. Про скасування міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року
 909. Рішення N 59 НТР від 19.05.2009. Про проект СОУ Д.2.7-24155428-001:2009 “Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Крани стрілові самохідні на гусеничному ходу MANITOWOC 15000 вантажопідйомністю 250 т. Крани на спецш
 910. Рішення N 60 НТР від 20.05.2009. Про проекти СОУ Д.2.2-5-…:200_ “Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пальові роботи. Влаштування залізобетонних буронабивних паль у стійких та нестійких водонасичених ґрунтах групи 1-2 уні
 911. Рішення N 61 НТР від 21.05.2009. Про проект СОУ Д.2.2-33498333-001:200_ “Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Габіонні конструкції”
 912. Рішення N 64 НТР від 26.05.2009. Про проекти СОУ Д.2.2-30645586-001:200_”Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги” та СОУ Д.2.7-30645586-002:200_ “Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і ме
 913. Рішення N 65 НТР від 28.05.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві комплекту виробів ALT F50 для фасадної теплоізоляції з опорядженням світлопрозорими елементами
 914. Рішення N 66 НТР від 28.05.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві комплекту виробів ALT 150 для фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком та індустріальним опорядженням
 915. Рішення N 67 НТР від 28.05.2009. Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов
 916. Рішення N 72 НТР від 04.06.2009. Про проект нової редакції ДБН Б.1.1-4-200_ “Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування”
 917. Рішення N 74 НТР від 18.06.2009. Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.3-10-2003 “Споруди транспорту. Огородження парапетного типу. Загальні технічні умови”
 918. Рішення N 75 НТР від 24.06.2009. Про скасування без заміни переліку будівельних норм колишнього СРСР (за позначками СНиП та СН)
 919. Рішення N 76 НТР від 24.06.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві комплекту виробів для фасадної теплоізоляції “KEMATERM SYSTEM”
 920. Рішення N 77 НТР від 24.06.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві теплоізоляційного матеріалу IMPREG RF
 921. Рішення N 78 НТР від 24.06.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві зварних полімерних колодязів WEHO
 922. Рішення N 80 НТР від 30.06.2009. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 923. Рішення N 81 НТР від 30.06.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві стабілізуючої добавки TOPCEL
 924. Рішення N 82 НТР від 30.06.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві модифікуючої добавки GENICEL
 925. Рішення N 83 НТР від 30.06.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві адгезійної добавки STARDOPE 130 P
 926. Рішення N 84 НТР від 30.06.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві бетонів з литих бетонних сумішей з добавками “Комплекс К-15”
 927. Рішення N 85 НТР від 01.07.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві полімерної емульсії Enviroseal M 10+50
 928. Рішення N 86 НТР від 01.07.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві стабілізатора ґрунту Enviroseal LBS
 929. Рішення N 87 НТР від 01.07.2009. Про проект ВБН В.2.3-218-005:200_ “Технологія застосування матеріалів із вапняків, що оброблені та не оброблені в’яжучими матеріалами, для влаштування та ремонту шарів дорожнього одягу автомобільних доріг”
 930. Рішення N 88 НТР від 01.07.2009. Про проект ВБН В.2.5-___:200_ “Кабельні лінії напругою до 10 000 В з використанням гнучких гофрованих двошарових труб із поліетилену. Проектування”
 931. Рішення N 89 НТР від 25.06.2009. Про проект нової редакції Типових регіональних правил забудови
 932. Рішення N 90 НТР від 25.06.2009. Про проект ДБН В.3.2-ХХ2009 “Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків”
 933. Рішення N 94 НТР від 08.07.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві гідроізоляційного матеріалу “FLEXIGUM-HP”
 934. Рішення N 95 НТР від 15.07.2009. Про проекти СОУ Д.2.2-13-2.5-…:200_ “Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Відновлення сталевих трубопроводів діаметром 1220-2800 мм з використанням мобільних комплексів” та СОУ Д.2.7-33-2.5-
 935. Рішення N 96 НТР від 16.07.2009. Про проекти СОУ Д.2.4-16-…:200_ “Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Капітальний ремонт магістральних газопроводів” та СОУ Д.2.7-…:200_ “Ресурсні кошторисні норми експлуатації бу
 936. Рішення N 97 НТР від 16.07.2009. Про СОУ Д.2.2-05408668-001:200_ “Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги”
 937. Рішення N 98 НТР від 22.07.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб з поліетилену ПЕ 80 та ПЕ 100 з зовнішньою захисною оболонкою із поліпропілену
 938. Рішення N 99 НТР від 22.07.2009. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 939. Рішення N 100 НТР від 31.07.2009. Про проект національного стандарту (ДСТУ Б Д.2.2-…200_”Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Тунелі та метрополітени. Обслуговуючі процеси (збірник 29)”
 940. Рішення N 101 НТР від 31.07.2009. Про проект СОУ Д.2.2-31256895-001:200_ “Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги”
 941. Рішення N 103 НТР від 10.08.2009. Про проект СОУ Д.2.2-5-33154882-003:200_ “Ресурсні елементні кошторисні норми на влаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром 320 та 420 мм у ґрунтах групи 3 універсальними буровими установками РБУ-2М”.
 942. Рішення N 104 НТР від 14.08.2009. Про проект стандарту організації України СОУ Д.2.2-25272797-001:200_ “Безтраншейне прокладання металевих труб методом забивання механізмом СО 166М”
 943. Рішення N 105 НТР від 14.08.2009. Про проекти стандартів організацій України СОУ Д.2.2-32287238-001:200_ “Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Земляні роботи” та СОУ Д.2.7-32287238-002:200_ “Ресурсні кошторисні норми експлуата
 944. Рішення N 106 НТР від 28.08.2009. Про проект Методичних рекомендацій щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та пр
 945. Рішення N 108 НТР від 08.09.2009. Про проекти Змін до розділів 1 та 2 Випуску 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
 946. Рішення N 109 НТР від 14.09.2009. Про проекти СОУ Д 2.2-35683453-001:200_ “Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пальові роботи. Улаштування залізобетонних буронабивних паль в стійких ґрунтах групи І-VІ із застосуванням універс
 947. Рішення N 114 НТР від 21.09.2009. Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов
 948. Рішення N 115 НТР від 21.09.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві стабілізуючої добавки “SoilBind SBT11-W”
 949. Рішення N 116 НТР від 21.09.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві металевих анкерів “SORMAT” клейових інжекційного типу ІТН
 950. Рішення N 117 НТР від 21.09.2009. Про проект Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.6-11-97 “Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови”
 951. Рішення N 118 НТР від 21.09.2009. Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.6-24-2001 “Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні дерев’яні зі склопакетами. Технічні умови”
 952. Рішення N 119 НТР від 24.09.2009. Про проекти національних стандартів
 953. Рішення N 120 НТР від 24.09.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ “Конструкції будинків і споруд. Шви з’єднувальні місць примикань віконних блоків до конструкцій стін. Загальні технічні умови”
 954. Рішення N 121 НТР від 24.09.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ “Система проектної документації для будівництва. Правила виконання проектної та робочої документації металевих конструкцій (ГОСТ 21.502-2007, MOD)”
 955. Рішення N 122 НТР від 24.09.2009. Про проекти національних стандартів
 956. Рішення N 123 НТР від 29.09.2009. Про проекти СОУ Д 2.2-34717706-001:200_ “Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги. Безпека дорожнього руху” та СОУ Д.2.7-34717706-002:200_ “Ресурсні кошторисні норми експлуатац
 957. Рішення N 124 НТР від 13.10.2009. Про проект СОУ Д.2.7-01386326-002:200_ “Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Кран баштовий стаціонарний TEREX COMEDIL CTL 180-16 TS23”
 958. Рішення N 125 НТР від 13.10.2009. Про проекти СОУ Д.2.2-5-20057315-002:200_ “Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром 1020мм в нестійких водонасичених ґрунтах 2 групи за допом
 959. Рішення N 126 НТР від 20.10.2009. Про скасування без заміни переліку будівельних норм колишнього СРСР (за позначками СНиП та СН)
 960. Рішення N 127 НТР від 20.10.2009. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 961. Рішення N 128 НТР від 27.10.2009. Про проекти Змін до розділів 1, 2 та 4 Випуску 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
 962. Рішення N 129 НТР від 26.10.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ “Конструкції будинків і споруд. Панелі стінові тришарові залізобетонні з утеплювачем. Загальні технічні умови”
 963. Рішення N 130 НТР від 26.10.2009. Про проекти національних стандартів комплексу “Будівельна арматура та інструмент”
 964. Рішення N 131 НТР від 26.10.2009. Про проекти національних стандартів комплексу “Вимоги безпеки
 965. Рішення N 132 НТР від 26.10.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-ХХ:200Х Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні умови (EN 572:2004, NEQ)
 966. Рішення N 133 НТР від 26.10.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ “Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимога
 967. Рішення N 134 НТР від 26.10.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ “Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Реєстр декларацій відповідності, сертифікатів та бланки докуме
 968. Рішення N 135 НТР від 26.10.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ “Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок розгляду та критерії аналізування документів під час п
 969. Рішення N 136 НТР від 26.10.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ “Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Вимоги до персоналу та порядок його сертифікації (атестації)”
 970. Рішення N 138 НТР від 26.10.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ “Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій”
 971. Рішення N 139 НТР від 26.10.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ-Н “Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з улаштування систем сонячного теплопостачання в будинках житлового і громадського призначення”
 972. Рішення N 140 НТР від 26.10.2009. Про проект нової редакції державних будівельних норм ДБН В.2.5-23 “Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення”
 973. Рішення N 141 НТР від 28.10.2009. Про проекти СОУ Д.2.2-5-32129970-001:200_ та СОУ Д.2.7-32129970-002:200_
 974. Рішення N 142 НТР від 28.10.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб та фасонних виробів з мінералізованого поліпропілену “Skolan-dB”
 975. Рішення N 143 НТР від 28.10.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві модифікуючої полімерної добавки “SUPERPLAST”
 976. Рішення N 144 НТР від 28.10.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві адгезійної добавки “ITERLENE IN/400-S”
 977. Рішення N 145 НТР від 26.10.2009. Про проект Зміни N 1 до ДБН В 2.3-4-2007 “Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво”
 978. Рішення N 146 НТР від 02.11.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві комплекту виробів для улаштування збірно-монолітного каркаса будинків і споруд
 979. Рішення N 147 НТР від 10.11.2009. Про проект Зміни N 1 до ДБН А.2.2-1-2003 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд”
 980. Рішення N 148 НТР від 19.11.2009. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 981. Рішення N 149 НТР від 19.11.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ “Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні балконні. Методи механічних випробувань”
 982. Рішення N 150 НТР від 19.11.2009. Про проекти національних стандартів комплексу “Номенклатура показників”
 983. Рішення N 151 НТР від 19.11.2009. Про проекти національних стандартів комплексу “Методи випробувань цементів”
 984. Рішення N 152 НТР від 19.11.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ “Будівельні матеріали. Методи визначення терміну ефективної експлуатації та теплопровідності будівельних ізоляційних матеріалів у розрахункових та стандартних умовах”
 985. Рішення N 153 НТР від 19.11.2009. Про проекти національних стандартів комплексу “Матеріали та вироби звукопоглинальні і звукоізоляційні”
 986. Рішення N 154 НТР від 19.11.2009. Про розгляд Положення про експериментальне будівництво
 987. Рішення N 155 НТР від 19.11.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ “Конструкції будинків і споруд. Звукоізоляція огороджувальних конструкції. Методи оцінювання”
 988. Рішення N 156 НТР від 19.11.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ “Конструкції будинків і споруд. Звукоізоляція огороджувальних конструкції. Методи вимірювання”
 989. Рішення N 157 НТР від 19.11.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ “Захист від пожежі. Сходи. Метод випробування на вогнестійкість”
 990. Рішення N 158 НТР від 19.11.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ “Настанова з проектування конструкцій будинків із застосуванням сталевих тонкостінних профілів”
 991. Рішення N 159 НТР від 19.11.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ-Н “Настанова з організації державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду за виробництвом будівельних матеріалів і виробів Державною архітектурно-будівельною інсп..
 992. Рішення N 160 НТР від 19.11.2009. Про проект ДБН В.1.1-…2009 “Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування”
 993. Рішення N 161 НТР від 19.11.12009. Про проект ДБН В.1.1-…200Х “Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення”
 994. Рішення N 162 НТР від 19.11.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ “Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Настанова про технічну апробацію, технічний нагляд та моніторинг”
 995. Рішення N 163 НТР від 19.11.2009. Про проект ДСТУ Б В 2.3-__:200_ “Дорожні труби. Обстеження та оцінювання технічного стану”
 996. Рішення N 164 НТР від 19.11.2009. Про проект ДСТУ-Н Б В.2.5-__:20__ “Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб”
 997. Рішення N 165 НТР від 19.11.2009. Про Кваліфікаційні вимоги до організацій, що мають право виконувати перевірочні розрахунки висотних будинків, та Перелік контрольних параметрів висотних будинків для порівняння результатів першого і перевіроч…
 998. Рішення N 166 НТР від 26.11.2009. Про проекти СОУ Д.2.2-20057315-003:200_ та СОУ Д.2.7-20057315-004:200_
 999. Рішення N 167 НТР від 26.11.2009. Про проект ВБН В.2.3-218-545:200_ “Споруди транспорту. Укріплення та стабілізація шарів дорожнього одягу за методом холодного ресайклінгу”
 1000. Рішення N 168 НТР від 02.12.2009. Про проект СОУ-Н Б Д.1.1-00121844-1:200_
 1001. Рішення N 173 НТР від 14.12.2009. Про проект ВБН В.3.1-__:200_ “Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. Ремонт на перетинах з перешкодами та на ділянках зі складним рельєфом місцевості”
 1002. Рішення N 174 НТР від 14.12.2009. Про проект Зміни №1 до СОУ Д.2.7-01383865-001:2008 “Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Будівництво аеропортів”
 1003. Рішення N 176 НТР від 14.12.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ “Будівельні матеріали. Цементи та матеріали цементного виробництва. Методи хімічного аналізу”
 1004. Рішення N 177 НТР від 14.12.2009. Про проекти національних стандартів комплексу “Бетони. Методи випробувань”
 1005. Рішення N 178 НТР від 14.12.2009. Про проекти національних стандартів комплексу “Грунти. Методи випробувань”
 1006. Рішення N 179 НТР від 14.12.2009. Про проекти національних стандартів комплексу “Мінеральні матеріали та вироби”
 1007. Рішення N 180 НТР від 14.12.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ “Споруди транспорту. Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови”
 1008. Рішення N 181 НТР від 14.12.2009. Про проект Зміни № 1 ДСТУ Б В.2.7-130:2007 “Будівельні матеріали. Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови”
 1009. Рішення N 182 НТР від 14.12.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ “Конструкції будинків і споруд. Блоки дверні дерев’яні. Загальні технічні умови (EN 14351-1:2006, NEQ)”
 1010. Рішення N 183 НТР від 14.12.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ-Н “Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова”
 1011. Рішення N 184 НТР від 14.12.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ “Будівельні матеріали. Скло з низькоемісійним м’яким покриттям. Технічні умови (ГОСТ 31364-2007, MOD)”
 1012. Рішення N 185 НТР від 14.12.2009. Про проект ДБН В.2.6-ХХ:200Х “Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення”
 1013. Рішення N 189 НТР від 14.12.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ-Н Б Г.1-___-200_ “Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Визначення усереднених показників витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру …
 1014. Рішення N 191 НТР від 17.12.2009. Про реалізацію Закону України “Про будівельні норми”
 1015. Рішення N 192 НТР від 17.12.2009. Про проект ДСТУ “Нормування та стандартизація у будівництві. Терміни та визначення”
 1016. Рішення N 193 НТР від 17.12.2009. Про проекти нової редакції ДБН А.1.1-1-93 “Система нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення”, ДСТУ-Н “Організація робіт з нормування та стандартизації у будівництві”, ДСТУ-Н “Ведення справи бу
 1017. Рішення N 194 НТР від 17.12.2009. Про проект ДБН В.2.5 -__- 200_ “Газопроводи з поліетиленових труб”. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво”
 1018. Рішення N 195 НТР від 21.12.2009. Про СОУ-Н МПЕ 233.001:2009
 1019. Рішення N 196 НТР від 21.12.2009. Про погодження проектів технічних умов
 1020. Рішення N 197 НТР від 17.12.2009. Про проект державних будівельних норм ДБН В.2.2-…:200_ “Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)”
 1021. Рішення N 198 НТР від 17.12.2009. Про проект Зміни N 1 ДБН В.2.2-13-2003 “Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди”
 1022. Рішення N 199 НТР від 17.12.2009. Про проект нової редакції ДБН В.2.2-9-99 “Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення”
 1023. Рішення N 200 НТР від 21.12.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві металевих анкерів “SORMAT” клейових на основі скляних капсул
 1024. Рішення N 201 НТР від 21.12.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві самозабурюючих анкерних кріплень Atlas Copco MAI
 1025. Рішення N 202 НТР від 21.12.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві композиції поліетилену типу ПЕ 100 марки EL-LENE® H1000PC
 1026. Рішення N 203 НТР від 21.12.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві композиції поліетилену типу ПЕ 80 марки Hostalen GM 5010 T3 black
 1027. Рішення N 204 НТР від 21.12.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві мережі та обладнання вакуумної каналізації RoeVac
 1028. Рішення N 205 НТР від 21.12.2009. Про проект Зміни N1 ДСТУ Б В.2.7-170:2008 “Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності”
 1029. Рішення N 206 НТР від 21.12.2009. Про проект Національної зміни № 1 ДСТУ Б В.2.7-53-96 (ГОСТ 30340-95) “Будівельні матеріали. Листи азбестоцементні хвилясті. Технічні умови”
 1030. Рішення N 207 НТР від 21.12.2009. Про проект Зміни N3 до ВБН Д.2.2-218-045-2001 “Ресурсні елементні кошторисні норми. Ремонт автомобільних доріг та мостів”
 1031. Рішення N 208 НТР від 21.12.2009. Про проект СОУ Д.2.2-34850918-001:200_ “Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги”
 1032. Рішення N 209 НТР від 17.12.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ Захист від пожежі. Балкони та проходи. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1365-5:2004, MOD)
 1033. Рішення N 210 НТР від 17.12.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ “Конструкції будинків і споруд. Метод визначення показників теплостійкості огороджувальних конструкцій”
 1034. Рішення N 211 НТР від 17.12.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ “Конструкції будинків і споруд. Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій”
 1035. Рішення N 212 НТР від 17.12.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ “Проектування. Правила складання розділу з енергоефективності при проектуванні житлових і громадських будинків”
 1036. Рішення N 214 НТР від 17.12.2009. Про проект ДБН “Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки. Гідротехнічні споруди. Основні положення”
 1037. Рішення N 215 НТР від 17.12.2009. Про проект ДСТУ “Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови
 1038. Рішення N 218 НТР від 24.12.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ “Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови”
 1039. Рішення N 219 НТР від 24.12.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ-Н “Управління, організація і технологія. Настанова з розроблення та поставлення на виробництво продукції будівельного призначення”
 1040. Рішення N 220 НТР від 24.12.2009. Про проект Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.6-15-99 “Конструкції будинків та споруд. Вікна та двері полівінілхлоридні. Загальні технічні умови”
 1041. Рішення N 221 НТР від 24.12.2009. Про проект Закону України ” Про місто зі спеціальним статусом Севастополь “
 1042. Рішення N 222 НТР від 24.12.2009. Про розгляд науково-дослідних робіт: “Розроблення технологічних параметрів виробництва плитної мінераловатної теплоізоляції для будівництва та формування кадастру на основі аналізу інформації щодо мінеральної сиро
 1043. Рішення N 223 НТР від 24.12.2009. Про розгляд типових технічних рішень щодо шатрових дахів для реконструкції багатоповерхових будинків з плоскими покрівлями
 1044. Рішення N 225 НТР від 24.12.2009. Про погодження проекту технічних умов
 1045. Рішення N 226 НТР від 25.12.2009. Про проект Зміни N 1 до ВБН В.2.3-218-198:2007 “Споруди транспорту. Проектування та будівництво споруд із металевих гофрованих конструкцій на автомобільних дорогах загального користування”
 1046. Рішення N 227 НТР від 24.12.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ “Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування систем опалення будівель з тепловими насосами (EN 15450:2007, MOD)
 1047. Рішення N 228 НТР від 24.12.2009. Про проект ДБН “Геодезичні роботи у будівництві”
 1048. Рішення N 229 НТР від 24.12.2009. Про проект ДСТУ Б А.2.2-ХХ:200Х “Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об’єктів. Основні положення”
 1049. Рішення N 230 НТР від 24.12.2009. Про проекти Зміни N 1 ДСТУ Б А.1.1-92:2008 “Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм” та Зміни N 1 ДСТУ Б А.1.1- 91:2008 “Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних н
 1050. Рішення N 231 НТР від 24.12.2009. Про проект ДСТУ Б Д. 2.5 “Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Живописні роботи”
 1051. Рішення N 232 НТР від 30.12.2009. Про проект ВБН В.2.3-218-541:200_ “Споруди транспорту. Влаштування шарів дорожнього одягу з грунтів, укріплених в’яжучими матеріалами”
 1052. Рішення N 233 НТР від 30.12.2009. Про проект ВБН В.2.3-__:200_ “Магістральні трубопроводи. Лінійна частина. Баластування та закріплення”
 1053. Рішення N 234 НТР від 30.12.2009. Про проект ВБН В.2.3-__:200_ “Магістральні трубопроводи. Лінійна частина. Прокладання труб на криволінійних ділянках траси без технологічних захльостів”
 1054. Рішення N 1 НТР від 21.01.2010. Про проект Каталогу нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 1 січня 2010 року)
 1055. Рішення N 2 НТР від 08.02.2010. Про скасування міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року
 1056. Рішення N 3 НТР від 09.02.2010. Про розгляд проекту Методики оцінки додаткового інфільтраційного живлення ґрунтових вод на територіях промислових об’єктів (з метою запобігання підтопленню)
 1057. Рішення N 4 НТР від 09.02.2010. Про розгляд проекту Методики оцінки природних і природно-техногенних ризиків при інженерних вишукуваннях для будівництва
 1058. Рішення N 11 НТР від 17.02.2010. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві елементів перекриття “ТЕРІВА”
 1059. Рішення N 12 НТР від 23.02.2010. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 1060. Рішення N 13 НТР від 27.02.2010. Про проект національного стандарту (ДСТУ-Н “Конструкції будинків і споруд. Настанова. Улаштування вікон та дверей в стінах будинків”)
 1061. Рішення N 14 НТР від 01.03.2010. Про проект національного стандарту (ДСТУ “Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови”)
 1062. Рішення N 15 НТР від 02.03.2010. Про проект Зміни N 1 до ВБН В.2.3-218-186:2004
 1063. Рішення N 16 НТР від 24.03.2010. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві металевих анкерів “SORMAT” Multi-Monti типу MMS
 1064. Рішення N 17 НТР від 24.03.2010. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві пластифікатора “STABILOIL”
 1065. Рішення N 18 НТР від 24.03.2010. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві матеріалу “POROFIN-PRESS”
 1066. Рішення N 19 НТР від 24.03.2010. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві мастик полімерних “IZOL-PLASTIК”
 1067. Рішення N 20 НТР від 24.03.2010. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві емульсій бітумних модифікованих “DACLAR”, “DRYLAR”, “VEZLAR”, “ZAVLAR”, “VOXLAR”
 1068. Рішення N 21 НТР від 24.03.2010. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 1069. Рішення N 22 НТР від 25.03.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ “Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань”
 1070. Рішення N 23 НТР від 25.03.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ Будівельні матеріали. Методи випробування скла в будівництві. Визначення світлопропускання, прямого сонячного пропускання, загального пропускання сонячної енергії, ультрафі
 1071. Рішення N 24 НТР від 25.03.2010. Про проекти національних стандартів комплексу “Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю”
 1072. Рішення N 25 НТР від 25.03.2010. Про проект Зміни N 1 до СОУ 45.2-00018112-022.1:2008 “Річні терміни експлуатації дорожніх машин і механізмів для будівництва та ремонту автомобільних доріг”
 1073. Рішення N 26 НТР від 25.03.2010. Про проект СОУ Д.2.7-04012856-001:201_(“Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Крани баштові приставні”)
 1074. Рішення N 27 НТР від 25.03.2010. Про проекти СОУ Д.2.2-32046528-002:201_ , СОУ Д.2.2-32046528-003:201_ та СОУ Д.2.7-32046528-001:201_
 1075. Рішення N 28 НТР від 25.03.2010. Про проекти СОУ Д 2.2-32388610-001:20__ “Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги. Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття з використанням фрези ROADTEC RX-500-4” та С
 1076. Рішення N 29 НТР від 25.03.2010. Про проекти СОУ Д 2.2-31299514-001:201_ “Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги. Безпека дорожнього руху” та СОУ Д.2.7-31299514-002:201_ “Ресурсні кошторисні норми експлуата
 1077. Рішення N 31 НТР від 25.03.2010. Про можливість погодження вимушених відхилень від вимог ДБН В.2.2-15-2005 “Житлові будинки. Основні положення” об’ємно-планувальних рішень житлових будинків типових серій, конструкції яких виготовляють підприємст
 1078. Рішення N 32 НТР від 25.03.2010. Про розгляд вітчизняної системи автоматизованого проектування – САПР БудКАД (BudCad)
 1079. Рішення N 34 НТР від 22.04.2010. Про погодження проекту технічних умов та проектів змін технічних умов
 1080. Рішення N 36 НТР від 29.04.2010. Про проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві”
 1081. Рішення N 37 НТР від 29.04.2010. Про проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції розвитку Системи нормативного забезпечення будівництва в Україні на 2010-2015 роки”
 1082. Рішення N 39 НТР від 29.04.2010. Про проект Зміни N 1 ДБН В.2.5-20-2001 “Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання”
 1083. Рішення N 40 НТР від 29.04.2010. Про проект ДБН В.2.2-_:20_ “Будинки і споруди. Суди”
 1084. Рішення N 41 НТР від 05.05.2010. Про проект Зміни N 2 до СОУ 45.2-00018112-034:2008 “Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів”
 1085. Рішення N 42 НТР від 05.05.2010. Про проекти СОУ Д 2.2-13463960-001:20__ “Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги” та СОУ Д.2.7-13463960-002:20__ “Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і м
 1086. Рішення N 43 НТР від 05.05.2010. Про проекти СОУ Д.2.2-33263036-001:20__ “Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пальові роботи” та СОУ Д.2.7-33263036-002:20__ “Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механ
 1087. Рішення N 44 НТР від 05.05.2010. Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-119:2003 “Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови”
 1088. Рішення N 45 НТР від 05.05.2010. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві емульгатор ” ITERSTAB SF1050″
 1089. Рішення N 46 НТР від 05.05.2010. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві емульгатора “Iteracid L”
 1090. Рішення N 47 НТР від 26.05.2010. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 1091. Рішення N 48 НТР від 26.05.2010. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві георешіток тривісних полімерних жорстких “Tensar TriAxTM”
 1092. Рішення N 49 НТР від 26.05.2010. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві стабілізуючої добавки “Iterfibra CV
 1093. Рішення N 50 НТР від 26.05.2010. Про проект ВБН В.2.3-218-003:20__ “Технологія улаштування гідроізоляції проїзної частини залізобетонних автодорожніх мостів і шляхопроводів із застосуванням полімерних матеріалів та водонепроникного бетону”
 1094. Рішення N 51 НТР від 26.05.2010. Про розгляд проекту Зміни N 1 до СОУ 45.2-00018112-041:2009 “Правила технічної експлуатації дорожньої техніки”
 1095. Рішення N 52 НТР від 27.05.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ “Будівельні матеріали. Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови”
 1096. Рішення N 54 НТР від 27.05.2010. Про проект ДБН В.2.4-Х:2010 “Полігони зі знешкодження та захоронення токсичних відходів. Основні положення проектування”
 1097. Рішення N 57 НТР від 03.06.2010. Про проект Зміни N 1 до ВБН Г.1-218-182:2006 “Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування”
 1098. Рішення N 58 НТР від 03.06.2010. Про проект СОУ Б В.2.7-__:20__ “Будівельні матеріали. Асфальтобетонні суміші та асфальтобетон на основі модифікованих полімерами бітумів”
 1099. Рішення N 59 НТР від 09.06.2010. Про проект СОУ Д.2.4-33973480-001:20__
 1100. Рішення N 60 НТР від 09.06.2010. Про проект СОУ Д.2.7-25267112-001:20__ “Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Аеродроми”
 1101. Рішення N 61 НТР від 09.06.2010. Про проекти СОУ Д.2.4-03359026-001:20__ та СОУ Д.2.7-03359026-002:20__
 1102. Рішення N 62 НТР від 09.06.2010. Про проект СОУ Д.2.7-01386326-003:20_
 1103. Рішення N 63 НТР від 21.06.2010. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 1104. Рішення N 64 НТР від 21.06.2010. Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-61:2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові та лицьові. Технічні умови (ЕN 771-1:2003, NEQ)
 1105. Рішення N 65 НТР від 24.06.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ-Н “Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Настанова з порядку проведення оцінки відповідності із заст
 1106. Рішення N 66 НТР від 24.06.2010. Про проект ДСТУ-Н Б В.2.2-ХХХ:201Х “Настанова з розрахунку інсоляції об’єктів цивільного призначення”
 1107. Рішення N 67 НТР від 24.06.2010. Про ГБН В.2.3-218-547:20__ “Споруди транспорту. Влаштування асфальтобетонних шарів дорожнього одягу при низьких температурах”
 1108. Рішення N 68 НТР від 24.06.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ “Управління, організація і технологія. Номенклатура показників якості будівельної продукції. Основні положення”
 1109. Рішення N 70 НТР від 06.07.2010. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві композиційних виробів із скловолокна типу “FIBERGLASS”
 1110. Рішення N 71 НТР від 21.07.2010. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 1111. Рішення N 72 НТР від 28.07.2010. Про проекти СОУ Д.2.2-32977992-001:20__ та СОУ Д.2.7-32977992-002:20__
 1112. Рішення N 73 НТР від 28.07.2010. Про проекти СОУ Д.2.2-01037175-001:201_ та СОУ Д.2.7-01037175-001:201_
 1113. Рішення N 74 НТР від 28.07.2010. Про проекти СОУ Д.2.2-20057315-00_:20__ та СОУ Д.2.7-20057315-005:20__
 1114. Рішення N 75 НТР від 28.07.2010. Про проекти СОУ Д.2.2-32129970-001:201_ та СОУ Д.2.7-32129970-001:201_
 1115. Рішення N 77 НТР від 29.07.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ “Будівельні матеріали. В’яжучі гіпсові. Технічні умови”
 1116. Рішення N 78 НТР від 29.07.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ “Будівельні матеріали. Мастики на основі бітуму покрівельні та ізоляційні гарячі. Технічні умови”
 1117. Рішення N 79 НТР від 29.07.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ “Будівельні матеріали. Фасонні елементи з мінеральної вати для ізоляції трубопроводів. Технічні умови”
 1118. Рішення N 80 НТР від 29.07.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ “Будівельні матеріали. Матеріали рулонні бітумні та бітумно-полімерні на скловолокнистій основі покрівельні і гідроізоляційні. Технічні умови”
 1119. Рішення N 85 НТР від 11.08.2010. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних для газопроводів з номінальним зовнішнім діаметром 560 мм та стандартним розмірним відношенням SDR 17,6 т
 1120. Рішення N 87 НТР від 30.08.2010. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві композиції поліетилену типу ПЕ 80 марки HIDEN P301 Е BL, композиції поліетилену типу ПЕ 100 марки HIDEN P600 BL та композиц
 1121. Рішення N 88 НТР від 30.08.2010. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві композиції поліетилену типу ПЕ 80 марки Vestolen A 5061 R 10000 black та композиції поліетилену типу ПЕ 100 марки Vestolen
 1122. Рішення N 89 НТР від 30.08.2010. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві композиції поліетилену типу ПЕ 63 марки РЕ 273-79, композиції поліетилену типу ПЕ 80 марки РЕ4РР-25В та композиції поліетил
 1123. Рішення N 90 НТР від 06.09.2010. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві композиції поліетилену типу ПЕ 80 марки Vestolen A 5061 R 10000 black
 1124. Рішення N 91 НТР від 06.09.2010. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві композицій поліетилену типу ПЕ 80 марки Hostalen СM 5010 T3 black та типу ПЕ 100 марки Hostalen CRP 100 black
 1125. Рішення N 92 НТР від 06.09.2010. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві композицій поліетилену типу ПЕ 100 марки Hostalen CRP 100 black
 1126. Рішення N 94 НТР від 15.09.2010. Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов
 1127. Рішення N 97 НТР від 16.09.2010. Про проекти національних стандартів комплексу “Вироби бетонні та залізобетонні”
 1128. Рішення N 98 НТР від 16.09.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ “Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 31384:2008, NEQ)”
 1129. Рішення N 100 НТР від 20.09.2010. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві гнучкого сталевого бар`єра VARIO-GUARD
 1130. Рішення N 101 НТР від 20.09.2010. Про видачу технічних свідоцтв підтвердження придатності для застосування в будівництві опорних частин та деформаційних швів Maurer
 1131. Рішення N 102 НТР від 11.10.2010. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві еластомерних опорних частин
 1132. Рішення N 103 НТР від 14.10.2010. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві металочерепиці з покриттям із кам’яної крихти Metrotile
 1133. Рішення N 104 НТР від 15.10.2010. Про проект зміни N1 до ДБН В.3.2-1-2004 “Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам’ятках культурної спадщини”
 1134. Рішення N 109 НТР від 20.10.2010. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві матеріалів PlastaDur P, PlastaPox UW, PlastaPox UH, Porozid, Lotupor
 1135. Рішення N 110 НТР від 20.10.2010. Про погодження проектів технічних умов
 1136. Рішення N 113 НТР від 22.10.2010. Про проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року”
 1137. Рішення N 115 НТР від 22.10.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ-Н “Конструкції будинків і споруд. Настанова щодо проектування та улаштування вікон та дверей”
 1138. Рішення N 116 НТР від 22.10.2010. Про проект ДБН В.2.6-ХХ:20ХХ “Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення”
 1139. Рішення N 117 НТР від 22.10.2010. Про проект ДБН В.2.6-ХХ:20ХХ “Конструкції будинків і споруд. Дерев’яні конструкції. Основні положення”
 1140. Рішення N 118 НТР від 22.10.2010. Про проект ДБН В.2.6-ХХ:20ХХ “Конструкції будинків і споруд. Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення”
 1141. Рішення N 120 НТР від 27.10.2010. Про проект СОУ Д.2.2-32615548-001:20__
 1142. Рішення N 121 НТР від 28.10.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ “Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Методи випробувань”
 1143. Рішення N 122 НТР від 28.10.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ “Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні зі скляного штапельного волокна. Технічні умови”
 1144. Рішення N 123 НТР від 28.10.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ “Будівельні матеріали. Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови”
 1145. Рішення N 124 НТР від 01.11.2010. Про проекти СОУ Д.2.4-3692790-001:201_ та СОУ Д.2.7-3692790-002:201_
 1146. Рішення N 125 НТР від 28.10.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ-Н “Настанова з проведення експертизи суб’єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов’язану із створенням об’єктів архітектури”
 1147. Рішення N 127 НТР від 04.11.2010. Про проект кваліфікаційної характеристики за спеціалізацією “Інженер технічного нагляду”
 1148. Рішення N 128 НТР від 04.11.2010. Про проект СОУ ЖКГ 00.00-012:201_
 1149. Рішення N 129 НТР від 04.11.2010. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві розпірно-герметизуючої стрічки “DuraSeal”
 1150. Рішення N 130 НТР від 04.11.2010. Про науково-дослідну роботу “Розроблення доповнень та коригування Альбому технічних рішень обладнання елементами безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлово-комунальн…”
 1151. Рішення N 131 НТР від 22.11.2010. Про проект національного стандарту (Методика визначення здатності вогнезахисних покриттів для деревини та металевих конструкцій зберігати свої вогнезахисні властивості упродовж гарантійного терміну експлуатації)
 1152. Рішення N 132 НТР від 22.11.2010. Про проект Зміни N 2 до ВБН В.2.3-218-008-97 “Проектування і будівництво жорстких та з жорсткими прошарками дорожніх одягів”
 1153. Рішення N 133 НТР від 22.11.2010. Про проект СОУ “Конструкції дорожнього одягу автомобільних доріг. Методи випробування на кільцевому стенді”
 1154. Рішення N 134 НТР від 24.11.2010. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 1155. Рішення N 140 НТР від 25.11.2010. Про проекти національних стандартів комплексу “Конструкції та вироби дерев’яні”
 1156. Рішення N 141 НТР від 25.11.2010. Про проекти національних стандартів комплексу “Методи випробування цементу”
 1157. Рішення N 142 НТР від 25.11.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ “Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови”
 1158. Рішення N 143 НТР від 25.11.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ “Будівельні матеріали. Прокладки ущільнювальні для вікон та дверей. Загальні технічні умови”
 1159. Рішення N 144 НТР від 25.11.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ “Будівельні матеріали. Вироби керамічні клінкерні. Технічні умови”
 1160. Рішення N 145 НТР від 25.11.2010. Про проекти національних стандартів ДСТУ “Будівельні матеріали. Камінь бутовий. Технічні умови” та ДСТУ “Будівельні матеріали. Камені бортові і стінові з гірських порід. Технічні умови”
 1161. Рішення N 146 НТР від 25.11.2010. Про проект ДСТУ-Н-П Б А.1.1-ХХ:20ХХ “Розроблення проектів повторного використання у будівництві”
 1162. Рішення N 147 НТР від 25.11.2010. Про проекти національних стандартів (Конструкції будинків і споруд. Настанова. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Основні положення. Вогнестійкість)
 1163. Рішення N 148 НТР від 25.11.2010. Про проект ДБН В.2.6-ХХ:20ХХ “Конструкції будинків і споруд. Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу”
 1164. Рішення N 149 НТР від 25.11.2010. Про проект ДБН В.2.5-ХХ:20ХХ “Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту”
 1165. Рішення N 150 НТР від 25.11.2010. Про проект ДБН А.1.1-ХХ:20ХХ “Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення” та комплекс проектів стандартів-настанов щодо проектування будівельних конструкцій, гармонізованих з європейськи
 1166. Рішення N 151 НТР від 25.11.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ-Н “Управління, організація і технологія. Настанова з ультразвукового контролю зварних з’єднань та наплавок металевих конструкцій”
 1167. Рішення N 152 НТР від 25.11.2010. Про проект ГБН В.3.1-__:20__ “Магістральні газопроводи. Ремонт дуговим зварюванням в умовах експлуатації”
 1168. Рішення N 153 НТР від 25.11.2010. Про проект ГБН В.2.2-____:20___ “Будинки і споруди. Підприємства сортування та перероблення твердих побутових відходів. Вимоги до технологічного проектування”
 1169. Рішення N 154 НТР від 25.11.2010. Про ГБН В.2.3-218-____:20__”Споруди транспорту. Армоґрунтові підпірні стінки для автомобільних доріг. Проектування та будівництво”
 1170. Рішення N 156 НТР від 25.11.2010. Про проект ГБН В.2.3-______:20___ “Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Зупинки маршрутного транспорту. Загальні вимоги проектування”
 1171. Рішення N 157 НТР від 25.11.2010. Про проект ДСТУ Б В.2.1-ХХХ:201Х “Основи та фундаменти споруд. Палі. Визначення несучої здатності за результатами польових випробувань”
 1172. Рішення N 158 НТР від 25.11.2010. Про проект Зміни N 1до ДБН В.2.1-10-2009 “Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування”
 1173. Рішення N 159 НТР від 25.11.2010. Про розгляд проекту ДБН В.2.3-7-2003 “Споруди транспорту. Метрополітени”
 1174. Рішення N 161 НТР від 03.12.2010. Про проект СОУ Д.2.4-32496340-001:201_
 1175. Рішення N 162 НТР від 03.12.2010. Про проекти СОУ Д.2.2-01416332-003:201_ , та СОУ Д.2.7-01416332-004:201_
 1176. Рішення N 163 НТР від 03.12.2010. Про розгляд науково-дослідної роботи “Розроблення нормативних значень характеристик міцності та деформованості ґрунтів на території України”
 1177. Рішення N 164 НТР від 03.12.2010. Про проект СОУ 45.2-00018112-051:20__”Споруди транспорту. Контроль якості матеріалів і конструкцій залізобетонних мостів”
 1178. Рішення N 165 НТР від 03.12.2010. Про технічний звіт “Про розроблення проекту ДБН Територіальна діяльність у будівництві. Основні положення”
 1179. Рішення N 166 НТР від 10.12.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ “Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні ребристі. Технічні умови”
 1180. Рішення N 167 НТР від 10.12.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ-Н “Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія”
 1181. Рішення N 168 НТР від 10.12.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ “Будівельні матеріали. Порошок мінеральний для сумішей асфальтобетонних та органо-мінеральних дорожніх. Методи випробувань”
 1182. Рішення N 169 НТР від 14.12.2010. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 1183. Рішення N 170 НТР від 14.12.2010. Про проекти змін до національних стандартів комплексу “Ґрунти. Методи випробувань”
 1184. Рішення N 171 НТР від 14.12.2010. Про проект СОУ 45.2-00018112-035:201_ “Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги та мости”
 1185. Рішення N 172 НТР від 14.12.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ “Бетонні та залізобетонні конструкції. Збірно-монолітні конструкції. Правила проектування “
 1186. Рішення N 174 НТР від 10.12.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ “Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування”
 1187. Рішення N 175 НТР від 10.12.2010. Про проекти національних стандартів
 1188. Рішення N 176 НТР від 10.12.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ “Захист від небезпечних геологічних процесів. Шкала сейсмічної інтенсивності. Адаптація до EMS-98. Європейська макросейсмічна шкала”
 1189. Рішення N 177 НТР від 14.12.2010. Про проекти Зміни N 7 до розділу 1 “Керівники, професіонали, фахівці” та Зміни N 4 до розділу 3 “Робітники. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення” Випуску 64 “Будівельні
 1190. Рішення N 178 НТР від 10.12.2010. Про проект ГБН В 2.3 – 218-534 :20__ “Споруди транспорту. Оцінювання стану бетонного покриття автомобільних доріг”
 1191. Рішення N 179 НТР від 10.12.2010. Про проект ДБН В.2.3-ХХ-20ХХ “Мости та труби. Сталеві конструкції. Правила проектування”
 1192. Рішення N 180 НТР від 15.12.2010. Про науково-дослідну роботу “Розроблення типових технічних рішень з улаштування систем акумуляційного електроопалення об’єктів житлового і громадського призначення”
 1193. Рішення N 181 НТР від 15.12.2010. Про проект Збірника ГН 7 “Покрівельні роботи” Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
 1194. Рішення N 182 НТР від 20.12.2010. Про проект СОУ “Монолітні дорожньо-будівельні матеріали. Метод випробування на втому”
 1195. Рішення N 183 НТР від 20.12.2010. Про проект СОУ “Дорожньо-будівельні матеріали. Методи визначення розрахункових модулів пружності”
 1196. Рішення N 185 НТР від 21.12.2010. Про проект Каталогу будівельних норм та нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 1 січня 2011 року)
 1197. Рішення N 186 НТР від 21.12.2010. Про проект Зміни N 1 до ДСТУ Б А.1.1-92:2008
 1198. Рішення N 187 НТР від 21.12.2010. Про проект Зміни N 1 до ДСТУ Б А.1.1-91:2008
 1199. Рішення N 188 НТР від 23.12.2010. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 1200. Рішення N 189 НТР від 23.12.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ-Н “Конструкції будинків і споруд. Настанова з застосування механічних муфтових з’єднань арматури з конічною різзю при проектуванні і виготовленні залізобетонних конструкцій
 1201. Рішення N 191 НТР від 23.12.2010. Про проект нової редакції Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт
 1202. Рішення N 192 НТР від 23.12.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ-Н-П “Захист від пожежі. Вогнезахисне обробляння будівельних конструкцій. Загальні вимоги та методи контролювання”
 1203. Рішення N 193 НТР від 23.12.2010. Про звіт “Науковий аналіз нормативно-методичної бази з питань енергоефективності в будівельній галузі та розроблення рекомендацій щодо її приведення до вимог законодавства України та вимог євростандартів”
 1204. Рішення N 194 НТР від 23.12.2010. Про проект “Методичних рекомендацій з проектування громадських будинків з умовною висотою понад 100 м та багатофункціональних комплексів щодо забезпечення їх протипожежного захисту”
 1205. Рішення N 195 НТР від 23.12.2010. Про розгляд проекту ДБН В.2.2-____:20___ “Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення” на заміну СНиП 2.09.04-87
 1206. Рішення N 197 НТР від 27.12.2010. Про звіт “Наукові дослідження та науково-технічний супровід будівництва об’єктів з енергоефективними рішеннями з метою запровадження у масове будівництво сучасних фасадно-утеплюючих систем, нових утеплювачів, мат
 1207. Рішення N 198 НТР від 27.12.2010. Про звіт “Проведення техніко-економічного аналізу поширених в Україні архітектурно-будівельних систем житлових та громадських будинків та розроблення Рекомендацій щодо застосування перспективних будівельних систе
 1208. Рішення N 199 НТР від 27.12.2010. Про звіт “Проведення досліджень щодо оптимізації технічних рішень теплового захисту будинків та розроблення рекомендацій для проектування енергоефективних (пасивних) будинків із мінімальним використанням теплової
 1209. Рішення N 200 НТР від 27.12.2010. Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.6-23:2009 “Конструкції будинків та споруд. Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови”
 1210. Рішення N 201 НТР від 28.12.2010. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві композиції поліетилену типу ПЕ 80 марки HIDEN P301 Е BL та композиції поліетилену типу ПЕ 100 марки HIDEN P600 BL
 1211. Рішення N 202 НТР від 28.12.2010. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві труб гнучких гофрованих з нержавіючої сталі та муфт перехідних до них з латуні
 1212. Рішення N 203 НТР від 28.12.2010. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві композиції поліетилену типу ПЕ 80 марки Hostalen СM 5010 T3 black та композиції поліетилену типу ПЕ 100 марки Hostalen CRP
 1213. Рішення N 204 НТР від 28.12.2010. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві композиції поліетилену типу ПЕ 80 марки Vestolen A 5061 R 10000 black та композиції поліетилену типу ПЕ 100 марки Vestolen
 1214. Рішення N 205 НТР від 28.12.2010. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві композиції поліетилену типу ПЕ 80 марки РЕ4РР-25В та композиції поліетилену типу ПЕ 80 марки РЕ F 3802 B
 1215. Рішення N 208 НТР від 31.12.2010. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві гідроізоляційних полімерних рулонних геомембран GSE
 1216. Рішення N 5 НТР від 03.02.2011. Про усереднені показники вартості людино-години за розрядами робіт у будівництві
 1217. Рішення N 6 НТР від 03.02.2011. Про проект Зміни N 2 до СОУ 45.2-00018112-022.1:2008 “Річні терміни експлуатації дорожніх машин і механізмів для будівництва та ремонту автомобільних доріг”
 1218. Рішення N 7 НТР від 03.02.2011. Про проекти СОУ Д.2.2-33653812-002:201_ та СОУ Д.2.7-33653812-001:201_
 1219. Рішення N 8 НТР від 04.02.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві еластомерних опорних частин
 1220. Рішення N 9 НТР від 04.02.2011. Про видачу технічних свідоцтв підтвердження придатності для застосування в будівництві опорних частин та деформаційних швів RW®
 1221. Рішення N 10 НТР від 04.02.2011. Про видачу технічних свідоцтв підтвердження придатності для застосування в будівництві механічних з’єднань арматурної сталі опресовуванням муфт
 1222. Рішення N 11 НТР від 04.02.2011. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 1223. Рішення N 12 НТР від 08.02.2011. Про проект Зміни N 3 до ДБН Д.2.3-10-99 “Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування. Збірник 10. Устаткування зв’язку”
 1224. Рішення N 15 НТР від 15.02.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві труб зварних спіральновитих з номінальним внутрішнім діаметром DN/ID 200-2200 мм
 1225. Рішення N 16 НТР від 15.02.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві композиції поліетилену типу ПЕ 80 марки TIPELIN PS 380-30/302
 1226. Рішення N 17 НТР від 15.02.2011. Про видачу технічних свідоцтв підтвердження придатності для застосування в будівництві труб з поліпропілену “КОРСИС ПРО”, труб напірних для газопроводів та труб напірних “ПРОТЕКТ”
 1227. Рішення N 19 НТР від 22.02.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві високоутримуючої бар’єрної системи для доріг та мостів Super-Rail
 1228. Рішення N 20 НТР від 23.02.2011. Про проект СОУ 45.2-00018112-052:201_
 1229. Рішення N 21 НТР від 24.02.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві матеріалу покрівельного “Шинглз”
 1230. Рішення N 22 НТР від 25.02.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві черепиці керамічної “Португальська”
 1231. Рішення N 23 НТР від 01.03.2011. Про проект СОУ “Будівельні матеріали. Суміші органо-мінеральні дорожні з фрезерованих матеріалів дорожнього одягу, виготовлені за методом холодного ресайклінгу. Технічні умови”
 1232. Рішення N 24 НТР від 03.03.2011. Про видачу технічних свідоцтв підтвердження придатності для застосування в будівництві георешіток двовісних “Славрос СД” та георешіток одновісних “Славрос СО”
 1233. Рішення N 25 НТР від 03.03.2011. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 1234. Рішення N 26 НТР від 09.03.2011. Про видачу технічних свідоцтв підтвердження придатності для застосування в будівництві композиції поліетилену TIPELIN PS 380-30/302 та композиції поліетилену Vestolen A 6060 R 10000 black
 1235. Рішення N 32 НТР від 20.04.2011. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 1236. Рішення N 33 НТР від 26.04.2011. Про проект СОУ МПП 01.120-332:2011
 1237. Рішення N 34 НТР від 26.04.2011. Про проекти СОУ-Н МПП 03.080.10-147:2011, СОУ МПП 03.080.10-333:2011, СОУ МПП 03.080.10-334:2011
 1238. Рішення N 35 НТР від 28.04.2011. Про проект СОУ Д.2.7-2779414707-001:201
 1239. Рішення N 36 НТР від 12.05.2011. Про Зміну N 7 до ДБН Д.1.1-1-2000
 1240. Рішення N 37 НТР від 16.05.2011. Про проект Зміни N 3 до СОУ 45.2-00018112-034:2008
 1241. Рішення N 38 НТР від 16.05.2011. Про проект СОУ Д.2.7-01386310-002:201_
 1242. Рішення N 39 НТР від 16.05.2011. Про проект СОУ Д 2.7-01386326-004:201__
 1243. Рішення N 40 НТР від 19.05.2011. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 1244. Рішення N 44 НТР від 23.05.2011. Про проект ДСТУ “Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови”
 1245. Рішення N 45 НТР від 19.05.2011. Про розгляд проекту Зміни N 4 до ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”
 1246. Рішення N 46 НТР від 26.05.2011. Про Зміну N 7 до ДБН Д.1.1-7-2000
 1247. Рішення N 47 НТР від 16.05.2011. Про проект національного стандарту ДСТУ “Бетони важкі лужні. Технічні умови”
 1248. Рішення N 48 НТР від 17.06.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних, виготовлених з композиції поліетилену марки H1000PC
 1249. Рішення N 49 НТР від 17.06.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних, виготовлених з композиції поліетилену марки Hiden P600 BL
 1250. Рішення N 50 НТР від 17.06.2011. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 1251. Рішення N 51 НТР від 17.06.2011. Про проект національного стандарту
 1252. Рішення N 58 НТР від 16.06.2011. Про відхилення від ДБН А.2.2-3-2004 при розробленні Техніко-економічного обґрунтування Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки діючих енергоблоків АЕС
 1253. Рішення N 59 НТР від 16.06.2011. Про схвалення Настанови щодо застосування будівельних норм у частині віднесення об’єктів будівництва до категорій складності для подальшого проектування і експертизи (див. рішення НТР від 08.08.2013 N 130)
 1254. Рішення N 61 НТР від 16.06.2011. Про схвалення Настанови із застосування нормативних документів з питань планування територій
 1255. Рішення N 62 НТР від 23.06.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві механічних з’єднань арматурної сталі з конічною різьбою муфтами LENTON
 1256. Рішення N 63 НТР від 30.06.2011. Про проект ДСТУ-Н Б В.2.3-__:201_ “Споруди транспорту. Залізниці. Визначення ширини смуги відведення”
 1257. Рішення N 65 НТР від 04.07.2011. Про проект Зміни N1 до СОУ Д.2.7-25267112-001:2010 “Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Аеродроми”.
 1258. Рішення N 66 НТР від 04.07.2011. Про проекти СОУ Д.2.7-01387432-001:201_ та СОУ Д.2.2-01387432-002:201_
 1259. Рішення N 67 НТР від 04.07.2011. Про проект СОУ Д.2.7-20010868-001:201_ “Ресурсні кошторисні норми експлуатації машин та механізмів. Крани на спецшасі Libherr LTM 1090/2, вантажопідйомністю 90т”
 1260. Рішення N 68 НТР від 11.07.2011. Про проект СОУ 45.2-00018112-067:201_ “Будівельні матеріали. Бітуми дорожні в’язкі, модифіковані добавками адгезійними. Технічні умови”
 1261. Рішення N 69 НТР від 11.07.2011. Про проект СОУ 45.2-00018112-068:201_ “Будівельні матеріали. Бітуми дорожні в’язкі, модифіковані добавками на основі синтетичних восків. Технічні умови”
 1262. Рішення N 70 НТР від 11.07.2011. Про проект СОУ 45.2-00018112-069:201_ “Будівельні матеріали. Бітуми нафтові дорожні в’язкі дистиляційні. Технічні умови”
 1263. Рішення N 71 НТР від 11.07.2011. Про проект Зміни N 2 до ВБН В.2.3-218-186:2004 “Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу”
 1264. Рішення N 72 НТР від 11.07.2011. Про розгляд проекту Настанови щодо застосування будівельних норм з визначення складу та змісту історико-архітектурних опорних планів населених пунктів України
 1265. Рішення N 73 НТР від 14.07.2011. Про створення технічного комітету стандартизації “Металобудівництво”
 1266. Рішення N 74 НТР від 14.07.2011. Про створення технічного комітету стандартизації “Енергоефективність будівель і споруд”
 1267. Рішення N 75 НТР від 14.07.2011. Про створення технічного комітету стандартизації “Будівельні вироби і матеріали”
 1268. Рішення N 76 НТР від 14.07.2011. Про створення технічного комітету стандартизації “Будівельні конструкції”
 1269. Рішення N 77 НТР від 14.07.2011. Про створення технічного комітету стандартизації “Захист будівель і споруд”
 1270. Рішення N 78 НТР від 14.07.2011. Про створення технічного комітету стандартизації “Інженерні мережі та споруди”
 1271. Рішення N 79 НТР від 14.07.2011. Про створення технічного комітету стандартизації “Автомобільні дороги і транспортні споруди”
 1272. Рішення N 80 НТР від 27.07.2011. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 1273. Рішення N 81 НТР від 29.07.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві труб гнучких гофрованих з нержавіючої сталі та муфт перехідних до них з латуні
 1274. Рішення N 82 НТР від 29.07.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних, виготовлених з композицій поліетилену марок Sabic® Vestolen A 5061 R 10000 Black та Sabic® Vestolen A 6060
 1275. Рішення N 83 НТР від 29.07.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних, виготовлених з композиції поліетилену марки Tipeline PS 380-30/302
 1276. Рішення N 84 НТР від 29.07.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві дюбелів пластикових “SORMAT” марок NAT, NAT L, S-UF, S-UP, КВТ
 1277. Рішення N 85 НТР від 04.08.2011. Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.3-12-2004 “Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар єрного типу. Загальні технічні умови”
 1278. Рішення N 86 НТР від 11.08.2011. Про проект ГБН В.2.3-__-__:201_ “Автомобільні дороги загального користування. Капітальний ремонт. Вимоги проектування”
 1279. Рішення N 87 НТР від 11.08.2011. Про проект національного стандарту ДСТУ Б EN 15232 “Енергоефективність будівель. Вплив автоматизації, моніторингу та управління будівлями (EN 15232-3:2007, IDT)”
 1280. Рішення N 88 НТР від 11.08.2011. Про проекти національних стандартів ДСТУ-Н Б CEN/TS 14383-3 “Запобігання злочинам. Міське планування та проектування будівель. Частина 3. Настанова з підвищення безпеки житлових будівель (CEN/TS 14383-3:2005, ID
 1281. Рішення N 89 НТР від 11.08.2011. Про проект ГБН Г.1-__-__:201_ “Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт”
 1282. Рішення N 94 НТР від 11.08.2011. Про проект державних будівельних норм ДБН “Благоустрій територій”
 1283. Рішення N 95 НТР від 17.08.2011. Про розгляд Положення про технічний комітет стандартизації ТК 307 “Автомобільні дороги і транспортні споруди”
 1284. Рішення N 96 НТР від 17.08.2011. Про розгляд Положення про технічний комітет стандартизації ТК 302 “Енергоефективність будівель і споруд”
 1285. Рішення N 97 НТР від 17.08.2011. Про розгляд Положення про технічний комітет стандартизації ТК 304 “Захист будівель і споруд”
 1286. Рішення N 98 НТР від 17.08.2011. Про розгляд Положення про технічний комітет стандартизації ТК 303 “Будівельні конструкції”
 1287. Рішення N 99 НТР від 17.08.2011. Про розгляд Положення про технічний комітет стандартизації ТК 305 “Будівельні вироби і матеріали”
 1288. Рішення N 100 НТР від 17.08.2011. Про розгляд Положення про технічний комітет стандартизації ТК 306 “Інженерні мережі та споруди”
 1289. Рішення N 101 НТР від 17.08.2011. Про розгляд Положення про технічний комітет стандартизації ТК 301 “Металобудівництво”
 1290. Рішення N 102 НТР від 19.08.2011. Про проект Зміни N1 до СОУ Д.2.2-25-ПР2:2009
 1291. Рішення N 103 НТР від 19.08.2011. Про проект СОУ Д 2.2-01386326-005:201_
 1292. Рішення N 104 НТР від 19.08.2011. Про проекти СОУ Д 2.4-35382784-001:201_ та СОУ Д 2.7-35382784-002:201
 1293. Рішення N 105 НТР від 19.08.2011. Про проект Зміни N1 до СОУ 45.2-00018112-035:2010 “Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги та мости”
 1294. Рішення N 106 НТР від 19.08.2011. Про Зміни N 4 до ДБН Д.2.2-35-99, зміни N 4 до ДБН Д.2.3-8-99, зміни N 4 до ДБН Д.2.3-12-99, зміни N 4 до ДБН Д.2.3-19-99
 1295. Рішення N 107 НТР від 13.09.2011. Про проект СОУ Д.2.7-34881857-001:201_
 1296. Рішення N 108 НТР від 13.09.2011. Про проекти СОУ Д 2.2-31297444-002:201_ та СОУ Д 2.7-31297444-001:201_
 1297. Рішення N 109 НТР від 20.09.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних, виготовлених з композиції поліетилену марки LH-4100BL
 1298. Рішення N 110 НТР від 20.09.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних, виготовлених з композиції поліетилену марки TAISOX 8001BL
 1299. Рішення N 111 НТР від 20.09.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних, виготовлених з композиції поліетилену марки VESTOLEN A 5061R 10000 Black
 1300. Рішення N 112 НТР від 20.09.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних, виготовлених з композиції поліетилену марки VESTOLEN А 6060R 10000 Black
 1301. Рішення N 112 НТР від 20.09.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних, виготовлених з композиції поліетилену марки VESTOLEN А 6060R 10000 Black
 1302. Рішення N 114 НТР від 20.09.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних, виготовлених з композиції поліетилену марки ELTEX® TUB121 N3000
 1303. Рішення N 115 НТР від 20.09.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних, виготовлених з композиції поліетилену марки TAISOX 8001BL
 1304. Рішення N 116 НТР від 20.09.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних, виготовлених з композиції поліетилену марки TIPELINE PS 380-30/302
 1305. Рішення N 117 НТР від 20.09.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних, виготовлених з композиції поліетилену марки TAISOX 8001BL
 1306. Рішення N 118 НТР від 20.09.2011. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 1307. Рішення N 119 НТР від 20.09.2011. Про проект Зміни N 2 до ДБН В.2.2-5-97 “Захисні споруди цивільної оборони”
 1308. Рішення N 120 НТР від 20.09.2011. Про проект Зміни 1 ДСТУ Б В.2.7-137:2008 “Будівельні матеріали. Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови”
 1309. Рішення N 121 НТР від 20.09.2011. Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-45:2010 “Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови”
 1310. Рішення N 122 НТР від 20.09.2011. Про проекти СОУ Д.2.2-32794511-009:201_ та СОУ Д.2.7-32794511-010:201_
 1311. Рішення N 123 НТР від 20.09.2011. Про проект Зміни N1 до ВБН Д.2.1-218-048-2002
 1312. Рішення N 1 НТР від 04.10.2011. Про обрання заступника Голови НТР
 1313. Рішення N 7 НТР від 04.10.2011. Про проект національного стандарту ДСТУ “Комплекти скління балконів і лоджій полівінілхлоридні. Загальні технічні умови”
 1314. Рішення N 13 НТР від 04.10.2011. Про розвиток нормативної бази України у сфері енергоефективності будівель за сприяння міжнародних проектів
 1315. Рішення N 14 НТР від 12.10.2011. Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б А.2.4-4:2009 “Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації”
 1316. Рішення N 16 НТР від 27.10.2011. Про проект національного стандарту ДСТУ Б EN 12845:201х “Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування (EN 12845:2004+A2:2009, IDT)”
 1317. Рішення N 25 НТР від 17.11.2011. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 1318. Рішення N 32 НТР від 17.11.2011. Про створення технічного комітету стандартизації “Інженерні вишукування у будівництві”
 1319. Рішення N 33 НТР від 17.11.2011. Про створення технічного комітету стандартизації “Промислове будівництво”
 1320. Рішення N 35 НТР від 17.11.2011. Про проект ДБН В.2.6-ХХ-201Х “Конструкції будинків і споруд. Алюмінієві конструкції. Основні положення”
 1321. Рішення N 36 НТР від 17.11.2011. Про створення технічного комітету стандартизації “Будтехнології”
 1322. Рішення N 37 НТР від 17.11.2011. Про проект національного стандарту ДСТУ-Н “Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)”
 1323. Рішення N 41 НТР від 05.12.2011. Про розгляд проекту СОУ Б Д.2.2-37194232-001:20ХХ
 1324. Рішення N 42 НТР від 06.12.2011. Про розгляд проектів СОУ БД.2.4-31159868-001:20ХХ та СОУ БД.2.7-31159868-002:20ХХ
 1325. Рішення N 43 НТР від 08.12.2011. Про розгляд проектів ДСТУ Б EN 13238 Випробування будівельних виробів щодо реакції на вогонь. Методи кондиціювання та загальні правила відбирання основи (EN 13238:2010, IDT) та ДСТУ Б EN ISO 1716 Випробування ви
 1326. Рішення N 44 НТР від 08.12.2011. Про проект Зміни N1 ДБН В.1.2-14-2009 “Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ”
 1327. Рішення N 45 НТР від 08.12.2011. Про проекти Зміни N1 ДСТУ Б В.2.6-70-2008 “Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві з утеплювачем із пінопласту. Технічні умови”, Зміни N1 ДСТУ Б В.2.6-71-2008 “Конструкції будинків і споруд. Панелі метале
 1328. Рішення N 48 НТР від 08.12.2011. Про розгляд проекту ДСТУ-НБ Д.1.1-ХХХ:20ХХ
 1329. Рішення N 49 НТР від 13.12.2011. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 1330. Рішення N 52 НТР від 08.12.2011. Про розгляд проекту Настанови щодо порядку визначення меж прибудинкових територій багатоквартирних будинків
 1331. Рішення N 54 НТР від 22.12.2011. Про погодження проекту технічних умов
 1332. Рішення N 55 НТР від 22.12.2011. Про проекти національних стандартів комплексу “Скло і скловироби для будівництва”
 1333. Рішення N 56 НТР від 22.12.2011. Про розгляд проекту Методичних рекомендацій щодо порядку визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків
 1334. Рішення N 57 НТР від 22.12.2011. Про проекти національних стандартів комплексу “Природний камінь та вироби з нього”
 1335. Рішення N 58 НТР від 22.12.2011. Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-119-201х “Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови”
 1336. Рішення N 59 НТР від 22.12.2011. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ “Вапно будівельне. Технічні умови”
 1337. Рішення N 60 НТР від 22.12.2011. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ “Цементи. Класифікація”
 1338. Рішення N 61 НТР від 22.12.2011. Про розгляд проектів національних стандартів, розроблених на заміну, міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року
 1339. Рішення N 62 НТР від 22.12.2011. Про проекти національних стандартів ДСТУ “Плитки керамічні. Технічні умови” та ДСТУ “Плитки керамічні. Методи випробувань”
 1340. Рішення N 63 НТР від 22.12.2011. Про проект національного стандарту ДСТУ “Вироби санітарні керамічні. Загальні технічні умови”
 1341. Рішення N 64 НТР від 22.12.2011. Про розгляд національних стандартів комплексу “Полімерні трубопроводи будівельного призначення”
 1342. Рішення N 65 НТР від 22.12.2011. Про проекти національних стандартів, розроблених на заміну міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року
 1343. Рішення N 66 НТР від 22.12.2011. Про проект національного стандарту
 1344. Рішення N 70 НТР від 23.12.2011. Про зміну структури технічного комітету стандартизації ТК 301 “Металобудівництво”
 1345. Рішення N 74 НТР від 22.12.2011. Про проекти національних стандартів, розроблених на заміну міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року
 1346. Рішення N 75 НТР від 22.12.2011. Про розгляд проекту Зміни N 2 до ДБН В.2.1-10-2009 “Основи і фундаменти. Основні положення проектування”
 1347. Рішення N 76 НТР від 22.12.2011. Про проект ДБН А.2.2-3-201Х “Склад та зміст проектної документації на будівництво об’єктів”
 1348. Рішення N 77 НТР від 22.12.2011. Про проект Зміни N 2 ДБН В.2.5-28-2006 “Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення”
 1349. Рішення N 78 НТР від 22.12.2011. Про проект нової редакції ДБН В.2.5-24 “Інженерне обладнання будинків і споруд. Електрична кабельна система опалення”
 1350. Рішення N 80 НТР від 28.12.2011. Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-164:2008 “Будівельні матеріали. Вироби з ніздрюватих бетонів теплоізоляційні. Технічні умови”
 1351. Рішення N 81 НТР від 22.12.2011. Про розгляд проекту ДСТУ ХХХХ:20ХХ
 1352. Рішення N 82 НТР від 29.12.2011. Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов
 1353. Рішення N 84 НТР від 29.12.2011. Про проект СОУ “Споруди транспорту. Мости і труби. Повторне використання залізобетонних та металевих конструкцій мостів”
 1354. Рішення N 85 НТР від 29.12.2011. Про проект СОУ “Автомобільні дороги. Споживчі властивості автомобільних доріг загального користування”
 1355. Рішення N 86 НТР від 29.12.2011. Про розгляд проектів змін до національних стандартів комплексу “Ґрунти. Методи випробувань”
 1356. Рішення N 88 НТР від 29.12.2011. Про проект національного стандарту ДСТУ Б EN 13779 “Вентиляція громадських будівель. Вимоги до виконання систем вентиляції та кондиціонування повітря (EN 13779:2007, IDT)”
 1357. Рішення N 89 НТР від 29.12.2011. Про розгляд проекту ДСТУ Б EN 295-10:201_ “Труби керамічні глазуровані і фітинги та з’єднувачі трубопровідні для дренажних та каналізаційних систем. Частина 10. Вимоги до експлуатаційних характеристик (ЕN 295-10
 1358. Рішення N 90 НТР від 29.12.2011. Про розгляд проекту ДСТУ Б EN 480-14 “Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань. Визначення корозійного впливу хімічних добавок на сталеву арматуру при потенціостатичному електрохімічному ви
 1359. Рішення N 91 НТР від 29.12.2011. Про проекти національних стандартів, розроблених методом перевидання (передруку) на заміну міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року
 1360. Рішення N 92 НТР від 29.12.2011. Про розгляд проектів національних стандартів, розроблених Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва
 1361. Рішення N 93 НТР від 29.12.2011. Про розгляд проектів національних стандартів, розроблених ТОВ “Укрінсталькон ім. В.М.Шимановського”
 1362. Рішення N 94 НТР від 29.12.2011. Про розгляд проектів національних стандартів, розроблених ДП “УкрНДІпроцивільсільбуд”
 1363. Рішення N 95 НТР від 29.12.2011. Про проекти національних стандартів ДСТУ-Н Б EN 1993-1-6:20ХХ та ДСТУ-Н Б EN 1993-1-8:20ХХ
 1364. Рішення N 96 НТР від 29.12.2011. Про розгляд проекту національного стандарту “Настанова експертам з підготовки висновку та проекту Технічного свідоцтва придатності нових будівельних виробів для застосування”
 1365. Рішення N 97 НТР від 29.12.2011. Про розгляд проекту національного стандарту “Настанова з розроблення положень щодо оцінювання відповідності згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель та споруд у проектах національних стандарт
 1366. Рішення N 98 НТР від 29.12.2011. Про розгляд проекту ДБН “Хвостосховища і шламонакопичувачі. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво”
 1367. Рішення N 99 НТР від 29.12.2011. Про розгляд проектних рішень повторного використання реконструкції котелень
 1368. Рішення N 100 НТР від 29.12.2011. Про проект ДБН “Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво”
 1369. Рішення N 101 НТР від 29.12.2011. Про проект ДСТУ-Н “Настанова з облаштування будинків і споруд громадського призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху”
 1370. Рішення N 102 НТР від 29.12.2011. Про проект Зміни N 3 до державних будівельних норм ДБН В.2.2-3-97 “Будинки та споруди навчальних закладів”
 1371. Рішення N 103 НТР від 29.12.2011. Про проект Зміни N 1 до ДБН В.2.2-18:2006 “Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення”
 1372. Рішення N 104 НТР від 29.12.2011. Про проект державних будівельних норм ДБН Б.1.1-2011 “Склад та зміст детального плану території”
 1373. Рішення N 105 НТР від 29.12.2011. Про проект державних будівельних норм ДБН Б.1.1-ХХ-201Х “Склад і зміст генерального плану населеного пункту”
 1374. Рішення N 106 НТР від 29.12.2011. Про проект державних будівельних норм ДБН Б.2.2-3-20ХХ “Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту”
 1375. Рішення N 107 НТР від 29.12.2011. Про проект державних будівельних норм ДБН Б.1.1-…-2011 “Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях”
 1376. Рішення N 108 НТР від 29.12.2011. Про проекти національних стандартів розроблених на заміну міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року
 1377. Рішення N 109 НТР від 29.12.2011. Про розгляд проектів національних стандартів, розроблених Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій
 1378. Рішення N 110 НТР від 29.12.2011. Про створення технічного комітету стандартизації ТК “Інформаційне забезпечення у будівництві”
 1379. Рішення N 111 НТР від 29.12.2011. Про створення технічного комітету стандартизації ТК “Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві”
 1380. Рішення N 120 НТР від 29.12.2011. Про розгляд проекту Методичних рекомендацій з питань організації конкурсу щодо передачі в оренду чи концесію об’єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, та укладання
 1381. Рішення N 121 НТР від 30.12.2011. Про проект національного стандарту
 1382. Рішення N 122 НТР від 30.12.2011. Про проект національного стандарту
 1383. Рішення N 123 НТР від 29.12.2011. Про проект національного стандарту України ДСТУ Б В.2.4 – …:201Х “Споруди водозабірні, водоскидні та затвори. Терміни та визначення”
 1384. Рішення N 15 НТР від 02.02.2012. Про створення технічного комітету стандартизації ТК “Планування територій та населених пунктів”
 1385. Рішення N 16 НТР від 02.02.2012. Про створення технічного комітету стандартизації “Системи техногенної і пожежної безпеки будівель і споруд”
 1386. Рішення N 17 НТР від 02.02.2012. Про створення технічного комітету стандартизації “Житлове будівництво”
 1387. Рішення N 18 НТР від 14.02.2012. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 1388. Рішення N 20 НТР від 02.02.2012. Додаток 3. Методичні рекомендації щодо визначення орієнтовної вартості науково-технічних розробок із стандартизації
 1389. Рішення N 20 НТР від 02.02.2012. Про схвалення Плану із нормування і стандартизації на 2012 рік та Методичних рекомендацій щодо визначення орієнтовної вартості проектів науково- технічних розробок
 1390. Рішення N 21 НТР від 16.02.2012. Про розгляд проекту СОУ БД.2.2-33090871-001:201Х
 1391. Рішення N 22 НТР від 16.02.2012. Про розгляд проекту стандарту СОУ 45.2-37641918-022.1:20ХХ
 1392. Рішення N 23 НТР від 16.02.2012. Про розгляд проектів СОУ БД.2.2-13617440-001:20ХХ, СОУ БД.2.7-13617440-002:20ХХ, СОУ БД.2.7-13617440-006:20ХХ
 1393. Рішення N 25 НТР від 24.02.2012. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві труб з композиції поліетилену марки TAISOX 8001BL, ідентифікованих як труби напірні з поліетилену типу ПЕ 100
 1394. Рішення N 26 НТР від 24.02.2012. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві систем EBS, ERS, LC-L та віброізоляційних матів TRACKELAST для залізничних колій
 1395. Рішення N 27 НТР від 24.02.2012. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві труб з композиції поліетилену марки El-lene® H1000PC, ідентифікованих як труби напірні з поліетилену типу ПЕ 100
 1396. Рішення N 28 НТР від 24.02.2012. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві клейових (хімічних) анкерів “ELEMENTA” типів EAF, EРF, ЕРХ
 1397. Рішення N 29 НТР від 24.02.2012. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві трубчастих гвинтових штанг “TITAN” та комплектуючих елементів до них
 1398. Рішення N 30 НТР від 24.02.2012. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві труб склопластикових та фасонних частих до них “SUPERLIT”
 1399. Рішення N 32 НТР від 15.03.2012. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві труб “ИЗОПРОФЛЕКС А”
 1400. Рішення N 33 НТР від 15.03.2012. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві труб поліетиленових “КОРСИС ПЛЮС”
 1401. Рішення N 34 НТР від 15.03.2012. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві труб “ИЗОПЕКС К”
 1402. Рішення N 35 НТР від 15.03.2012. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві труб поліетиленових “КОРСИС АРМ”
 1403. Рішення N 36 НТР від 20.03.2012. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 1404. Рішення N 37 НТР від 22.03.2012. Про створення технічного комітету стандартизації “Цивільпроект”
 1405. Рішення N 39 НТР від 22.03.2012. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.5-ХХ:201х “Улаштування систем поверхневого водовідведення. Загальні технічні вимоги”
 1406. Рішення N 40 НТР від 22.03.2012. Про розгляд проекту ДСТУ-Н “Приготування та застосування дорожніх бітумів, модифікованих адгезійними добавками на основі катіонних поверхнево-активних речовин”
 1407. Рішення N 41 НТР від 22.03.2012. Про розгляд проекту ДСТУ “Покриття вогнезахисні для будівельних несучих залізобетонних конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності (ENV 13381-3:2002, MOD)”
 1408. Рішення N 42 НТР від 22.03.2012. Про розгляд проекту національного стандарту “Настанова з проектування конструкцій дерев’яних клеєних”
 1409. Рішення N 45 НТР від 23.03.2012. Про розгляд проекту СОУ ЖКГ “Застосування рідкого протиожеледного реагенту на основі хлористого кальцію для зимового утримання вулично-дорожньої мережі в населених пунктах. Загальні технічні вимоги”
 1410. Рішення N 55 НТР від 13.04.2012. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1411. Рішення N 56 НТР від 17.04.2012. Про розгляд проекту СОУ 45.2-00018112-060:20ХХ “Автомобільні дороги. Метод оцінки приживлення тонких шарів зносу до дорожніх покриттів за допомогою пристрою “ЦП-НТУ”
 1412. Рішення N 57 НТР від 26.04.2012. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1413. Рішення N 58 НТР від 27.04.2012. Про погодження проекту технічних умов та проекту зміни технічних умов
 1414. Рішення N 60 НТР від 10.05.2012. Про проект Зміни N 3 ДБН В.2.2-15-2005 “Житлові будинки. Основні положення”
 1415. Рішення N 62 НТР від 24.05.2012. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1416. Рішення N 63 НТР від 24.05.2012. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві сіток полімерних “Tenax”
 1417. Рішення N 64 НТР від 24.05.2012. Про розгляд проекту ДСТУ-Н “Настанова з проектування та монтажу систем опалення з застосуванням сталевих панельних радіаторів”
 1418. Рішення N 71 НТР від 24.05.2012. Про розгляд проекту ДСТУ Б ЕN 13163:20ХХ “Вироби будівельні теплоізоляційні Вироби зі спіненого полістиролу (EPS). Технічні умови (ЕN 13163:2008, IDТ)”
 1419. Рішення N 72 НТР від 24.05.2012. Про розгляд та схвалення переліку проектів ДСТУ, що розробляються за кошти інших центральних органів виконавчої влади (крім Мінрегіону України за програмою КПКВК 2751030) або суб’єктів господарювання у 2012 році
 1420. Рішення N 73 НТР від 24.05.2012. Про розгляд проекту ГБН “Охорона довкілля при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг”
 1421. Рішення N 74 НТР від 24.05.2012. Про розгляд проекту ГБН “Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування”
 1422. Рішення N 76 НТР від 29.05.2012. Про погодження проектів технічних умов та проектів “Змін” до технічних умов
 1423. Рішення N 80 НТР від 24.05.2012. Про розгляд проекту ДСТУ-Н “Настанова з проектування та виготовлення бетонних конструкцій з неметалевою композитною арматурою на основі базальто- і склоровінгу”
 1424. Рішення N 81 НТР від 29.05.2012. Про розгляд проекту Зміни №4 до СОУ 45.2-00018112-034:2008
 1425. Рішення N 83 НТР від 29.05.2012. Про розгляд проектів СОУ БД.2.2-01386326-006:20ХХ та СОУ БД.2.7-01386326-007:20ХХ
 1426. Рішення N 84 НТР від 30.05.2012. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1427. Рішення N 85 НТР від 30.05.2012. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1428. Рішення N 86 НТР від 30.05.2012. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1429. Рішення N 87 НТР від 30.05.2012. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1430. Рішення N 88 НТР від 30.05.2012. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1431. Рішення N 90 НТР від 21.06.2012. Про схвалення проекту СОУ 45.2-00018112-083:201х “Мости та труби. Відновлення залізобетонних конструкцій мостів з тріщинами методом ін’єктування”
 1432. Рішення N 91 НТР від 26.06.2012. Про погодження проекту технічних умов та проекту “Зміни” до технічних умов
 1433. Рішення N 93 НТР від 26.06.2012. Про розгляд проектів Змін №1 до СОУ Б Д.2.2-13617440-001:2012 Змін №2 до СОУ Б Д.2.2-13617440-001:2012 СОУ Б Д.2.2-13617440-005:201Х
 1434. Рішення N 108 НТР від 31.07.2012. Про погодження проектів технічних умов та проектів “Змін” до технічних умов
 1435. Рішення N 118 НТР від 31.07.2012. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б EN 1992-2:201Х
 1436. Рішення N 119 НТР від 31.07.2012. Про розгляд проекту ДСТУ Б В.2.5-…:201Х “Труби безнапірні залізобетонні вібропресовані з циліндричним арматурним каркасом”
 1437. Рішення N 121 НТР від 31.07.2012. Про розгляд проекту ГБН “Кабельні лінії напругою до 10000 В з використанням гнучких гофрованих двошарових труб із поліетилену. Проектування”
 1438. Рішення N 123 НТР від 31.07.2012. Про розгляд програмного комплексу “Автоматизована система управління підприємством у сфері житлово-комунального господарства”
 1439. Рішення N 124 НТР від 02.08.2012. Про погодження проекту “Зміни” до технічних умов”
 1440. Рішення N 132 НТР від 22.08.2012. Про розгляд проектних рішень повторного використання для облаштування багатоквартирних будинків вузлами регулювання і комерційного обліку теплової енергії”
 1441. Рішення N 138 НТР від 11.09.2012. Про розгляд проекту Зміни № 2 до ДБН В.2.3-4:2007 “Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво”
 1442. Рішення N 139 НТР від 11.09.2012. Про розгляд проекту зміни N 1 до ВБН Г.1-218-050-2001 “Міжремонтні строки експлуатації дорожніх одягів та покриттів на автомобільних дорогах загального користування”
 1443. Рішення N 140 НТР від 11.09.2012. Про розгляд проекту ГБН Сортувальні пристрої залізниць України. Норми проектування”
 1444. Рішення N 141 НТР від 20.09.2012. Про розгляд проектів СОУ Б Д.2.7-01386326-00__:20ХХ СОУ Б Д.2.7-01386326-__:20ХХ
 1445. Рішення N 142 НТР від 20.09.2012. Про розгляд проектів СОУ Б Д.2.4-23742193-001:20ХХ СОУ Б Д.2.7-23742193-002:20ХХ
 1446. Рішення N 143 НТР від 20.09.2012. Про розгляд проекту СОУ Б Д.2.7-33663346-001:20ХХ
 1447. Рішення N 144 НТР від 27.09.2012. Про розгляд проекту Зміни N 8 до ДБН Д.1.1-7-2000
 1448. Рішення N 145 НТР від 28.09.2012. Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-127:2006 “Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови”
 1449. Рішення N 146 НТР від 28.09.2012. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві сталевих розпірних анкерів “ELEMENTA” типів EHA, EAZ, ЕRA, ESA
 1450. Рішення N 152 НТР від 05.10.2012. Про погодження проекту технічних умов та проектів “Змін” до технічних умов
 1451. Рішення N 156 НТР від 08.10.2012. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві оглядових та ревізійних полімерних колодязів WЕНО
 1452. Рішення N 157 НТР від 08.10.2012. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві сумішей сухих гідроізоляційних дисперсних системи “ПЕНЕТРОН”
 1453. Рішення N 158 НТР від 08.10.2012. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві приточно-вентиляційних пристроїв типів SF Ventilator та Ventair Thermo
 1454. Рішення N 159 НТР від 04.10.2012. Про розгляд питання щодо внесення зміни до структури технічного комітету стандартизації ТК 307 “Автомобільні дороги і транспортні споруди”
 1455. Рішення N 161 НТР від 12.10.2012. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві дренажних блоків з поліпропілену торгової марки “Stormbox”
 1456. Рішення N 162 НТР від 12.10.2012. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві труб з композиції поліетилену марки Vestolen A 6060 R Black 10000, ідентифікованих як труби напірні
 1457. Рішення N 164 НТР від 17.10.2012. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві труб з композиції поліетилену марки VESTOLEN A 5061 R BLACK 10000, ідентифіковані як труби напірні
 1458. Рішення N 165 НТР від 17.10.2012. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1459. Рішення N 166 НТР від 17.10.2012. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1460. Рішення N 167 НТР від 26.10.2012. Про розгляд проектів СОУ Б Д.2.2-31575976-ХХХ:20ХХ СОУ Б Д.2.7-31575976-ХХХ:20ХХ
 1461. Рішення N 168 НТР від 26.10.2012. Про розгляд проектів СОУ Б Д.2.4-35399269-001:201Х СОУ Б Д.2.7-35399269-002:201Х
 1462. Рішення N 169 НТР від 26.10.2012. Про розгляд проекту Зміни №1 до СОУ Д.2.2-01383865-002:2008
 1463. Рішення N 170 НТР від 26.10.2012. Про розгляд проектів СОУ Б Д.2.2-33167472-005:20ХХ СОУ Б Д.2.7-33167472-004:20ХХ
 1464. Рішення N 171 НТР від 29.10.2012. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1465. Рішення N 172 НТР від 29.10.2012. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1466. Рішення N 173 НТР від 29.10.2012. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1467. Рішення N 174 НТР від 29.10.2012. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1468. Рішення N 181 НТР від 30.10.2012. Про розгляд проекту СОУ ЖКГ “Надання послуг з вивезення побутових відходів (операції поводження з побутовими відходами – збирання, зберігання, перевезення). Критерії та методи оцінки якості”
 1469. Рішення N 193 НТР від 29.11.2012. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1470. Рішення N 194 НТР від 03.12.2012. Про погодження проектів технічних умов та проектів “Змін” до технічних умов
 1471. Рішення N 198 НТР від 04.12.2012. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ-Н “Настанова з улаштування квітників та огорож намогильних”
 1472. Рішення N 199 НТР від 04.12.2012. Про розгляд проектів національних стандартів
 1473. Рішення N 200 НТР від 04.12.2012. Про розгляд проектів національних стандартів, розроблених Державним підприємством “Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів”
 1474. Рішення N 201 НТР від 04.12.2012. Про розгляд проектів національних стандартів, ідентичних до європейських нормативних документів на проектування будівельних конструкцій
 1475. Рішення N 205 НТР від 12.12.2012. Про розгляд проектів СОУ Б Д.2.4-32052175-ХХХ:20ХХ СОУ Б Д.2.7-32052175-ХХХ:20ХХ
 1476. Рішення N 206 НТР від 13.12.2012. Про розгляд проектів національних стандартів
 1477. Рішення N 208 НТР від 13.12.2012. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ EN 15603:201Х
 1478. Рішення N 209 НТР від 13.12.2012. Про розгляд проектів національних стандартів ДСТУ EN 12504-1:201Х та ДСТУ EN 13791:201Х
 1479. Рішення N 210 НТР від 13.12.2012. Про розгляд проектів національних стандартів гармонізованих до європейських нормативних документів комплексів “Керівні документи Європейської організації з технічного Ухвалення” (EOTA GD) та “Керівництва з європей
 1480. Рішення N 211 НТР від 13.12.2012. Про розгляд проектів національних стандартів комплексу “З’єднання конструкцій”
 1481. Рішення N 212 НТР від 13.12.2012. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ-Н ДСТУ-Н Б А.3.1-ХХ:201Х “Настанова з виконання монтажних з’єднань на високоміцних болтах”
 1482. Рішення N 213 НТР від 13.12.2012. Про розгляд проектів національних стандартів комплексу “Методи випробувань”
 1483. Рішення N 214 НТР від 13.12.2012. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б А.2.4-ХХ:201Х “Настанова з розроблення проектної та робочої документації металевих конструкцій. Креслення конструкцій металевих деталізовані”
 1484. Рішення N 219 НТР від 20.12.2012. Про розгляд проекту ДСТУ-Н Б В.2.3-23:201х “Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів”
 1485. Рішення N 220 НТР від 20.12.2012. Про розгляд проектів національних стандартів, розроблених Державним підприємством “Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів”
 1486. Рішення N 221 НТР від 20.12.2012. Про розгляд проектів національних стандартів
 1487. Рішення N 222 НТР від 20.12.2012. Про розгляд проектів національних стандартів, розроблених ТОВ “Науково-дослідний центр “Полімерні трубопроводи в будівництві
 1488. Рішення N 223 НТР від 20.12.2012. Про проекти національних стандартів
 1489. Рішення N 224 НТР від 20.12.2012. Про проекти національних стандартів (див. зміни – рішення НТР від 20.12.2013 N 242 та рішення НТР від 15.07.2014 р. N 76)
 1490. Рішення N 225 НТР від 20.12.2012. Про комплекс проектів національних стандартів
 1491. Рішення N 226 НТР від 20.12.2012. Про проект ДСТУ Б В.2.1-ХХ:201Х “Ґрунти. Методи вимірювання деформацій основ будинків і споруд”
 1492. Рішення N 227 НТР від 20.12.2012. Про проект Зміни N1 ДБН В.2.6-31:2006 “Теплова ізоляція будівель”
 1493. Рішення N 228 НТР від 20.12.2012. Про комплекс проектів національних стандартів розроблених на заміну СНиП II-12-77 “Защита от шума”
 1494. Рішення N 229 НТР від 20.12.2012. Про проект ДБН В.2.6-ХХ:201Х “Будівельна акустика” (див. зміни – рішення НТР від 06 грудня 2013 р. № 209)
 1495. Рішення N 230 НТР від 20.12.2012. Про проекти національних стандартів
 1496. Рішення N 231 НТР від 20.12.2012. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1497. Рішення N 232 НТР від 20.12.2012. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1498. Рішення N 233 НТР від 20.12.2012. Про проект ДСТУ-Н “Настанова з улаштування та використання систем електроопалення об’єктів житлового і громадського призначення”
 1499. Рішення N 241 НТР від 20.12.2012. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ Б “Намогильні споруди та склепи. Загальні технічні вимоги”
 1500. Рішення N 248 НТР від 25.12.2012. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1501. Рішення N 249 НТР від 25.12.2012. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1502. Рішення N 250 НТР від 25.12.2012. Про погодження проекту технічних умов та проектів “Змін” до технічних умов
 1503. Рішення N 251 НТР від 25.12.2012. Про проект Національної зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-62-97 (ГОСТ 25226-96) “Будівельні матеріали. Щебінь і пісок перлітові для виробництва спученого перліту. Технічні умови”
 1504. Рішення N 252 НТР від 25.12.2012. Про розгляд проекту СОУ 42.1-37641918-…:201_ “Динамічний метод визначення показників жорсткості основ дорожнього одягу”
 1505. Рішення N 253 НТР від 25.12.2012. Про розгляд проекту Зміни N2 до СОУ 45.2-00018112-035:2010
 1506. Рішення N 254 НТР від 20.12.2012. Про проект ДБН В.2.5-ХХ:20ХХ “Опалення, вентиляція та кондиціонування”
 1507. Рішення N 255 НТР від 20.12.2012. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-ХХ:201Х “Теплогідроізоляція монолітна пінополіуретанова, що напилюється. Загальні технічні умови”
 1508. Рішення N 256 НТР від 20.12.2012. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ Б А.1.1-ХХ:20ХХ “Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять”
 1509. Рішення N 257 НТР від 20.12.2012. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б А.3.1-ХХ:201Х “Настанова з організації системи управління якістю будівництва”
 1510. Рішення N 260 НТР від 25.12.2012. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1511. Рішення N 261 НТР від 20.12.2012. Про проект ДСТУ-Н Б В.2.5-ХХХ:201Х “Настанова з монтажу внутрішніх санітарно-технічних систем”
 1512. Рішення N 277 НТР від 27.12.2012. Про проекти національних стандартів
 1513. Рішення N 278 НТР від 27.12.2012. Про проекти національних стандартів
 1514. Рішення N 279 НТР від 27.12.2012. Про проект Зміни N 3 ДБН В.2.2-4-97 “Будинки та споруди дошкільних навчальних закладів”
 1515. Рішення N 280 НТР від 27.12.2012. Про розгляд проекту ДБН В.3.1-ХХ:201Х “Підтримання експлуатаційної придатності будівель та споруд. Основні положення”
 1516. Рішення N 281 НТР від 27.12.2012. Про розгляд проекту ДСТУ-Н Б В.1.2-ХХ:201Х “Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва”
 1517. Рішення N 282 НТР від 27.12.2012. Про проект ГБН В.2.3-__-__:20__ “Мости та труби. Сталезалізобетонні конструкції”
 1518. Рішення N 283 НТР від 27.12.2012. Про розгляд проекту ДСТУ-Н Б В.3.1-ХХ:201Х “Обстеження і паспортизація технічного стану будівель та споруд”
 1519. Рішення N 284 НТР від 27.12.2012. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б EN 13369:201Х
 1520. Рішення N 285 НТР від 27.12.2012. Про розгляд проекту Каталогу
 1521. Рішення N 287 НТР від 28.12.2012. Про розгляд проектів національних стандартів
 1522. Рішення N 288 НТР від 28.12.2012. Про розгляд висновків перевірки стандартів, прийнятих до 1992 року
 1523. Рішення N 293 НТР від 27.12.2012. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.1-ХХХ:201Х “Настанова з проектування котлованів для улаштування фундаментів і заглиблених споруд”
 1524. Рішення N 294 НТР від 27.12.2012. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.1-ХХХ:201Х “Настанова з проектування підпірних стін”
 1525. Рішення N 295 НТР від 27.12.2012. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.6-ХХХ:201Х
 1526. Рішення N 296 НТР від 27.12.2012. Про розгляд проектів національних стандартів ДСТУ Б EN 1108:201Х, ДСТУ Б EN 1297:201Х, ДСТУ Б EN 13897:201Х
 1527. Рішення N 297 НТР від 27.12.2012. Про розгляд проектів національних стандартів ДСТУ Б EN 1850-1:201Х, ДСТУ Б EN 1850-2:201Х, ДСТУ Б EN 13416:201Х
 1528. Рішення N 298 НТР від 27.12.2012. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ Б ISO 21542:201Х “Доступність і зручність використання антропогенного середовища”
 1529. Рішення N 299 НТР від 27.12.2012. Про проект ДБН В.2.5-ХХ:201Х “Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування”
 1530. Рішення N 300 НТР від 27.12.2012. Про проект ДБН В.2.5-ХХ:201Х “Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування”
 1531. Рішення N 301 НТР від 27.12.2012. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:20ХХ
 1532. Рішення N 302 НТР від 27.12.2012. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ- Н А.3.1-ХХ:201Х
 1533. Рішення N 303 НТР від 27.12.2012. Про розгляд проекту СОУ Б Д.2.4-33397626-001:20ХХ
 1534. Рішення N 304 НТР від 27.12.2012. СОУ Б Д.2.7-33653812-003:20ХХ СОУ Б Д.2.7-33653812-004:20ХХ
 1535. Рішення N 305 НТР від 27.12.2012. Про розгляд проекту СОУ Б Д.2.7-33167472-003:20ХХ
 1536. Рішення N 306 НТР від 27.12.2012. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-ХХХ:201Х “Несучі та огороджувальні конструкції (СНиП 3.03.01-87, МОD)”
 1537. Рішення N 307 НТР від 27.12.2012. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ Б EN 14509-201Х
 1538. Рішення N 308 НТР від 27.12.2012. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-ХХХ:201Х “Азбестоцементні конструкції (СНиП 2.03.09-85, МOD)”
 1539. Рішення N 309 НТР від 27.12.2012. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ Б EN 15217:201Х (див. зміни – рішення НТР від 27 листопада 2013 р. № 202)
 1540. Рішення N 322 НТР від 27.12.2012. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.6-ХХ:201Х “Настанова з виконання комплексної термомодернізації будинків цивільного призначення”
 1541. Рішення N 324 НТР від 27.12.2012. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б Д.1.2-ХХХ:201Х
 1542. Рішення N 326 НТР від 27.12.2012. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ-Н А.2.2-ХХХ:201Х
 1543. Рішення N 327 НТР від 27.12.2012. Про проект Зміни N 4 ДБН В.2.2-15-2005 “Житлові будинки. Основні положення”
 1544. Рішення N 328 НТР від 27.12.2012. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-7:201Х
 1545. Рішення N 330 НТР від 27.12.2012. Про розгляд проекту національного стандарту
 1546. Рішення N 331 НТР від 27.12.2012. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-ХХХ:201Х “Захист металевих конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги”
 1547. Рішення N 6 НТР від 28.01.2013. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.1-ХХХ:201Х “Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ і спорудження фундаментів (СНиП 3.04.01-87, MOD)”
 1548. Рішення N 7 НТР від 29.01.2013. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.6-ХХХ:201Х “Настанова щодо проведення робіт з улаштування ізоляційних, оздоблювальних, захисних покриттів стін, підлог і покрівель будівель і споруд (СНиП
 1549. Рішення N 8 НТР від 29.01.2013. Про розгляд проекту СОУ 42.1-37641918-093:201_ “Мости та труби. Варіантне проектування мостів”
 1550. Рішення N 9 НТР від 08.02.2013. Про розгляд проекту ДСТУ-Н “Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації”
 1551. Рішення N 10 НТР від 12.02.2013. Про розгляд питання щодо внесення змін до структури технічного комітету стандартизації ТК 310 “Промислове будівництво”
 1552. Рішення N 11 НТР від 14.02.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1553. Рішення N 12 НТР від 14.02.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1554. Рішення N 13 НТР від 21.02.2013. Про погодження проектів технічних умов та проектів “Змін” до технічних умов
 1555. Рішення N 14 НТР від 20.03.2013. Про розгляд проекту СОУ 42.1-37641918-091:201_ “Будівельні матеріали. Бетони дорожні, армовані базальтовою фіброю. Загальні технічні вимоги”
 1556. Рішення N 15 НТР від 20.03.2013. Про погодження проектів технічних умов та проектів “Змін” до технічних умов
 1557. Рішення N 16 НТР від 21.03.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1558. Рішення N 17 НТР від 21.03.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1559. Рішення N 27 НТР від 21.03.2013. Про роботу Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України у 2012 році
 1560. Рішення N 28 НТР від 21.03.2013. Про розгляд проекту ДСТУ Б В.2.7-30:201х “Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні умови”
 1561. Рішення N 29 НТР від 21.03.2013. Про розгляд проекту ДБН Б.2.2-:201__ “Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту”
 1562. Рішення N 30 НТР від 21.03.2013. Про розгляд проекту Закону України
 1563. Рішення N 32 НТР від 10.04.2013. Про розгляд проекту Зміни № 1 до СОУ 45.2-37641918-022.1:2012
 1564. Рішення N 33 НТР від 10.04.2013. Про розгляд проектів СОУ Б Д.2.2-31481658-001:201Х СОУ Б Д.2.7-31481658-002:201Х
 1565. Рішення N 34 НТР від 10.04.2013. Про розгляд проекту Зміни № 1 до СОУ Б Д 2.7-13617440-002:2012
 1566. Рішення N 35 НТР від 19.04.2013. Про розгляд проекту СОУ Б Д.2.4-34093999-001:201Х
 1567. Рішення N 36 НТР від 10.04.2013. Про розгляд проекту Зміни №1 СОУ Б Д.2.2-31575976-001:2012
 1568. Рішення N 37 НТР від 11.04.2013. Про розгляд проекту СОУ 42.1-37641918-034:20ХХ
 1569. Рішення N 38 НТР від 15.04.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві модифікуючої добавки “ДорЦем”
 1570. Рішення N 39 НТР від 16.04.2013. Про погодження проектів технічних умов
 1571. Рішення N 40 НТР від 16.04.2013. Про розгляд проекту СОУ ЖКГ “Критерії та методи оцінки відповідності з утримання об’єктів благоустрою населених пунктів”
 1572. Рішення N 41 НТР від 16.04.2013. Про розгляд Методичних рекомендацій щодо розроблення проекту Національного додатка до ДСТУ-Н, гармонізованого з європейським нормативним документом на проектування будівельних конструкцій (Єврокод)
 1573. Рішення N 42 НТР від 26.04.2013. Про розгляд проекту СОУ 42.1-37641918-…:201_ “Матеріали із гранітної жорстви для дорожніх робіт. Технічні умови”
 1574. Рішення N 43 НТР від 26.04.2013. Про розгляд проекту СОУ 42.1-37641918-…:201_ “Золи-виносу та суміші золошлакові теплових електростанцій для дорожніх робіт. Технічні умови”
 1575. Рішення N 44 НТР від 26.04.2013. Про розгляд проекту СОУ 42.1-37641918-100:201_ “Бітуми дорожні модифіковані з використанням лабораторної лопатевої мішалки. Методи контролю процесу модифікації”
 1576. Рішення N 45 НТР від 26.04.2013. Про розгляд проекту СОУ 42.1-37641918-099:201_ “Розрахунковий опір розтягу при згині монолітних дорожньо-будівельних матеріалів. Метод визначення”
 1577. Рішення N 46 НТР від 26.04.2013. Про розгляд проекту СОУ 42.1-37641918-…:201_ “Класифікація робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування”
 1578. Рішення N 58 НТР від 25.04.2013. Про розгляд проекту ДСТУ-Н Б Х.Х.Х-ХХ:20ХХ “Настанова з улаштування пожежних ліфтів у будинках та спорудах”
 1579. Рішення N 59 НТР від 25.04.2013. Про розгляд проекту ДСТУ Б CEN/TS 14816:201Х Стаціонарні системи пожежогасіння. Дренчерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування (CEN/TS 14816:2008, IDT)
 1580. Рішення N 60 НТР від 25.04.2013. Про розгляд проекту ДСТУ Б EN 13565-2:201Х Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи пінного пожежогасіння. Частина 2. Проектування, монтування та технічне обслуговування (EN 13565-2:2009, IDT)
 1581. Рішення N 61 НТР від 30.04.2013. Про погодження проекту”Зміни” до технічних умов
 1582. Рішення N 62 НТР від 25.04.2013. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б “Настанова з улаштування контейнерних майданчиків”
 1583. Рішення N 63 НТР від 30.04.2013. Про розгляд проекту СОУ ЖКГ “Ритуальні послуги. Склад і основні вимоги”
 1584. Рішення N 64 НТР від 13.05.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1585. Рішення N 65 НТР від 13.05.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1586. Рішення N 67 НТР від 24.05.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1587. Рішення N 68 НТР від 28.05.2013. Про уточнення назви проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б А.2.4-ХХ:201Х “Настанова з розроблення проектної та робочої документації металевих конструкцій. Креслення конструкцій металевих деталізовані”
 1588. Рішення N 69 НТР від 28.05.2013. Про уточнення назви проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б А.3.1-ХХ:201Х “Настанова з виконання монтажних з’єднань на високоміцних болтах”
 1589. Рішення N 70 НТР від 29.05.2013. Про розгляд проекту СОУ ЖКГ “Тверді побутові відходи. Брикет для захоронення твердих побутових відходів. Технічні умови”
 1590. Рішення N 71 НТР від 31.05.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1591. Рішення N 72 НТР від 06.06.2013. Про проект Зміни № 1 ДСТУ Б В.2.7-128:2006 “Добавки активні мінеральні та добавки-наповнювачі для цементу. Технічні умови”
 1592. Рішення N 74 НТР від 07.06.2013. Про розгляд проекту СОУ 42.1-37641918-ХХХ:201Х “Синтетичні матеріали для армування асфальтобетонного покриття. Оцінка довговічності при циклічному навантаженні”
 1593. Рішення N 75 НТР від 11.06.2013. Про проект Зміни № 1 ДСТУ Б В.2.6-15:2011 “Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні умови”
 1594. Рішення N 76 НТР від 11.06.2013. Про погодження проектів технічних умов та проектів “Змін” до технічних умов
 1595. Рішення N 78 НТР від 13.06.2013. Про погодження проекту технічних умов та проектів “Змін” до технічних умов
 1596. Рішення N 80 НТР від 13.06.2013. Про уточнення позначень та назв проектів національних стандартів України
 1597. Рішення N 81 НТР від 18.06.2013. Про уточнення структури проекту ДСТУ-Н “Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації”
 1598. Рішення N 82 НТР від 18.06.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1599. Рішення N 83 НТР від 18.06.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1600. Рішення N 84 НТР від 18.06.2013. Про розгляд проектів національних стандартів ДСТУ-Н
 1601. Рішення N 85 НТР від 20.06.2013. Про уточнення назви проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.1-ХХХ:201Х “Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ і спорудження фундаментів (СНиП 3.04.01-87, МОD)”
 1602. Рішення N 86 НТР від 20.06.2013. Про уточнення назви проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.6-ХХХ:201Х “Настанова щодо проведення робіт з улаштування ізоляційних, оздоблювальних, захисних покриттів стін, підлог і покрівель будівель і споруд
 1603. Рішення N 87 НТР від 20.06.2013. Про уточнення назви проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.6-ХХХ:201Х “Настанова щодо захисту будівельних конструкцій та споруд від корозії (СНиП 3.04.03-85, МOD)”
 1604. Рішення N 88 НТР від 20.06.2013. Про уточнення позначень та назв проектів національних стандартів України
 1605. Рішення N 98 НТР від 20.06.2013. Про розгляд проектів змін до національних стандартів, гармонізованих з європейськими нормативними документами на проектування будівельних конструкцій (Єврокоди)
 1606. Рішення N 99 НТР від 05.07.2013. Про розгляд проекту Зміни N 1 ДБН В.2.3-5-2001
 1607. Рішення N 100 НТР від 05.07.2013. Про розгляд проекту Зміни N 3 ДБН В.2.3-4-2007
 1608. Рішення N 101 НТР від 05.07.2013. Про розгляд проекту Зміни N 1 ДБН В.2.3-18-2007
 1609. Рішення N 102 НТР від 05.07.2013. Про проект Зміни N 3 до ВБН В.2.3-218-186-2004 “Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу”
 1610. Рішення N 103 НТР від 05.07.2013. Про уточнення назви та статусу проекту національного стандарту ДСТУ – Н А. 3.1-ХХ:201Х “Настанова щодо визначення строків будівництва об’єктів житлового, громадського призначення та інженерної інфраструктури”
 1611. Рішення N 104 НТР від 11.07.2013. Про розгляд проекту СОУ 42.1-37641918-…:20ХХ
 1612. Рішення N 107 НТР від 18.07.2013. Про розгляд проекту СОУ Д.2.4-01190043-001:201
 1613. Рішення N 108 НТР від 18.07.2013. Про розгляд проектів СОУ Б Д.2.2-37472104-_:201Х СОУ Б Д.2.7-37472104-_:201Х
 1614. Рішення N 110 НТР від 22.07.2013. Про розгляд проекту СОУ Д.2.4-31043840-001:20ХХ
 1615. Рішення N 120 НТР від 25.07.2013. Про розгляд проектів національних стандартів
 1616. Рішення N 121 НТР від 25.07.2013. Про розгляд проекту Зміни N 1 СОУ Д 2.2-32794511-009:2011
 1617. Рішення N 127 НТР від 26.07.2013. Про уточнення назви проекту національного стандарту
 1618. Рішення N 128 НТР від 26.07.2013. Про уточнення назви проекту національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-ХХХ:201Х “Захист металевих конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги”
 1619. Рішення N 129 НТР від 26.07.2013. Про уточнення назви проекту національного стандарту України
 1620. Рішення N 130 НТР від 08.08.2013. Про використання Настанови щодо застосування будівельних норм у частині віднесення об’єктів будівництва до категорій складності для подальшого проектування і експертизи
 1621. Рішення N 131 НТР від 12.08.2013. Про погодження проектів технічних умов та проектів “Змін” до технічних умов
 1622. Рішення N 132 НТР від 12.08.2013. Про розгляд проекту СОУ 42.1-37641918-106:201_ “Суміші асфальтобетонні та асфальтобетон литі. Технічні умови”
 1623. Рішення N 133 НТР від 12.08.2013. Про розгляд проекту СОУ 42.1-37641918-087:201_ “Автомобільні дороги. Інженерно-технічний супровід будівництва об’єктів дорожнього комплексу”
 1624. Рішення N 138 НТР від 14.08.2013. Про розгляд проекту Зміни № 2 до ДБН В.3.2-1-2004
 1625. Рішення N 139 НТР від 15.08.2013. Про розгляд проектів СОУ Д.2.4-32868719-ХХХ:20ХХ, СОУ Д.2.7-32868719-ХХХ:20ХХ
 1626. Рішення N 140 НТР від 15.08.2013. Про розгляд проектів СОУ Д.2.2-33437218-ХХХ:20ХХ, СОУ Д.2.7-33437218-ХХХ:20ХХ
 1627. Рішення N 141 НТР від 15.08.2013. Про розгляд проектів СОУ Д.2.7-23884450-001:201_, СОУ Д.2.2-23884450-002:201_
 1628. Рішення N 143 НТР від 15.08.2013. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б “Настанова з улаштування контейнерних майданчиків”
 1629. Рішення N 146 НТР від 19.09.2013. Про розгляд проекту Зміни № 5 до ДБН 360-92**
 1630. Рішення N 147 НТР від 19.09.2013. Про розгляд проекту Зміни № 2 ДБН В.2.2-10-2001
 1631. Рішення N 148 НТР від 19.09.2013. Про перевидання національних стандартів зі змінами
 1632. Рішення N 159 НТР від 26.09.2013. Про проект ГБН В.2.3-34620942-___:201_ “Проектування телекомунікацій. Лінійно-апаратні зали”
 1633. Рішення N 161 НТР від 01.10.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1634. Рішення N 162 НТР від 01.10.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1635. Рішення N 163 НТР від 01.10.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1636. Рішення N 164 НТР від 01.10.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1637. Рішення N 165 НТР від 01.10.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1638. Рішення N 167 НТР від 04.10.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1639. Рішення N 168 НТР від 04.10.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1640. Рішення N 169 НТР від 04.10.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1641. Рішення N 170 НТР від 09.10.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1642. Рішення N 171 НТР від 09.10.2013. Про розгляд проектів СОУ Д.2.2 -01168173-001:20ХХ, СОУ Д.2.7 -01168173-002:20ХХ
 1643. Рішення N 172 НТР від 09.10.2013. Про розгляд проектів СОУ Д.2.4-38470464-ХХХ:20ХХ, СОУ Д.2.7-38470464-ХХХ:20ХХ
 1644. Рішення N 173 НТР від 09.10.2013. Про розгляд проектів СОУ Д.2.2-20057315-007:20ХХ, СОУ Д.2.7-20057315-008:20ХХ
 1645. Рішення N 176 НТР від 29.10.2013. Про розгляд проекту СОУ 42.1-37641918-086:201_ “Асфальтобетон дорожній. Метод визначення показника стійкості у агресивних середовищах”
 1646. Рішення N 177 НТР від 01.11.2013. Про розгляд проектів СОУ Д.2.4-33437218-ХХХ:20ХХ, СОУ Д.2.7-33437218-ХХХ:20ХХ
 1647. Рішення N 178 НТР від 01.11.2013. Про розгляд проектів Зміни N 1 СОУ 42.1-37641918-034:2013 та Зміни N 2 СОУ 45.2-37641918-022.1:2012
 1648. Рішення N 179 НТР від 07.11.2013. Про погодження проектів технічних умов та проектів “Змін”до технічних умов
 1649. Рішення N 180 НТР від 07.11.2013. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-ХХХ:201Х “Конструкції стін із блоків з ніздрюватого бетону автоклавного тверднення. Загальні технічні умови”
 1650. Рішення N 181 НТР від 07.11.2013. Про розгляд проекту Зміни №1 ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1:2010
 1651. Рішення N 182 НТР від 07.11.2013. Про розгляд проектів змін ДСТУ-Н Б EN 1991-1-5:2012, ДСТУ-Н Б EN 1991-1-6:2012, ДСТУ-Н Б EN 1991-1-7:2010, ДСТУ-Н Б EN 1991-3:2012, ДСТУ-Н Б EN 1991-4:2012
 1652. Рішення N 183 НТР від 07.11.2013. Про розгляд проекту Зміни №1 ДСТУ-Н Б EN 1995-1-1:2010
 1653. Рішення N 184 НТР від 07.11.2013. Про розгляд проектів змін ДСТУ-Н Б EN1996-1-1:2010, ДСТУ-Н Б EN1996-2:2012, ДСТУ-Н Б EN1996-3:2012
 1654. Рішення N 185 НТР від 07.11.2013. Про розгляд проекту Зміни №1 ДСТУ-Н Б EN 1992-3:2012
 1655. Рішення N 186 НТР від 07.11.2013. Про розгляд проектів Зміни № 3 ДСТУ-Н Б EN 1990:2008, Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1991-2:2010, Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1992-2:2012, Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1993-2:2012, Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1994-2:2012, Зміни № 1 ДСТУ-Н Б
 1656. Рішення N 187 НТР від 07.11.2013. Про розгляд проектів змін ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010, ДСТУ-Н Б EN1998-2:2012, ДСТУ-Н Б EN1998-3:2012, ДСТУ-Н Б EN1998-4:2012, ДСТУ-Н Б EN1998-5:2012, ДСТУ-Н Б EN 1998-6:2012
 1657. Рішення N 188 НТР від 07.11.2013. Про розгляд проектів змін ДСТУ-Н Б EN1992-1-2:2012, ДСТУ-Н Б EN1993-1-2:2010, ДСТУ-Н Б EN1994-1-2:2012, ДСТУ-Н Б EN 1995-1-2:2012, ДСТУ-Н Б EN 1996-1-2:2012, ДСТУ-Н Б EN 1999-1-2:2010
 1658. Рішення N 189 НТР від 07.11.2013. Про розгляд проектів змін ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3:2012, ДСТУ-Н Б EN 1993-1-4:2012, ДСТУ-Н Б EN 1993-1-5:2012, ДСТУ-Н Б EN 1993-1-6:2011, ДСТУ-Н Б EN 1993-1-7:2012, ДСТУ-Н Б EN 1993-1-8:2011, …
 1659. Рішення N 193 НТР від 07.11.2013. Про розгляд проектів Зміни №1 ДСТУ -Б Д.1.1-1:2013 та Зміни №1 ДСТУ -Н Б Д.1.1-3: 2013
 1660. Рішення N 195 НТР від 12.11.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1661. Рішення N 196 НТР від 12.11.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1662. Рішення N 197 НТР від 12.11.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1663. Рішення N 198 НТР від 13.11.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1664. Рішення N 199 НТР від 13.11.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1665. Рішення N 200 НТР від 14.11.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1666. Рішення N 202 НТР від 27.11.2013. Про уточнення назви проекту національного стандарту ДСТУ Б EN 15217:201Х
 1667. Рішення N 204 НТР від 29.11.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1668. Рішення N 205 НТР від 06.12.2013. Про розгляд проекту Зміни № 3 СОУ 45.2-00018112-035:2010
 1669. Рішення N 206 НТР від 06.12.2013. Про розгляд проекту Зміни № 1 ДБН В.2.2-26:2010
 1670. Рішення N 208 НТР від 06.12.2013. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-ххх:201 Цемент. Частина 2. Оцінювання відповідності (EN 197-2:2000, MOD)
 1671. Рішення N 209 НТР від 06.12.2013. Про уточнення позначення та назви проекту державних будівельних норм
 1672. Рішення N 211 НТР від 06.12.2013. Про розгляд проекту СОУ 42.1-37641918-ХХ:201Х “Матеріали щебеневі для поверхневих обробок автомобільних доріг. Технічні умови”
 1673. Рішення N 212 НТР від 06.12.2013. Про розгляд проекту ДСТУ-Н Б…201Х “Настанова з розроблення проектів організації територій зоологічних парків”
 1674. Рішення N 213 НТР від 06.12.2013. Про розгляд проекту ГБН “Службово-технічні будівлі і споруди станційно-вокзальних комплексів та зупинних пунктів залізничного транспорту. Проектування, будівництво
 1675. Рішення N 214 НТР від 06.12.2013. Про розгляд проекту Зміни № 1 ДБН В.2.3-7-2010 “Метрополітени”
 1676. Рішення N 215 НТР від 06.12.2013. Про розгляд проектів національних стандартів, гармонізованих з європейськими
 1677. Рішення N 216 НТР від 06.12.2013. Про розгляд проекту ДСТУ-Н Б В.2.1-ХХ:201Х “Настанова щодо проектування і улаштування заглиблених споруд способом “стіна в ґрунті”
 1678. Рішення N 217 НТР від 06.12.2013. Про розгляд проекту ДСТУ Б В.2.7-ХХХ:201Х “Шлак доменний гранульований для цементів, бетонів і будівельних розчинів. Технічні умови та оцінка відповідності (EN 15167-1:2006
 1679. Рішення N 218 НТР від 06.12.2013. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ-Н “Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови”
 1680. Рішення N 219 НТР від 06.12.2013. Про розгляд проекту нової редакції ДБН “Будівництво в сейсмічних районах України”
 1681. Рішення N 220 НТР від 06.12.2013. Про розгляд проекту ДБНВ.2.2-Х-20ХХ “Будинки одноквартирні”
 1682. Рішення N 224 НТР від 10.12.2013. Про уточнення назв проектів національних стандартів ДСТУ Б EN 1108:201Х, ДСТУ Б EN 1297:201Х, ДСТУ Б EN 13897:201Х
 1683. Рішення N 225 НТР від 10.12.2013. Про уточнення назв проектів національних стандартів ДСТУ Б EN 1850-1:201Х, ДСТУ Б EN 1850-2:201Х, ДСТУ Б EN 13416:201Х
 1684. Рішення N 226 НТР від 10.12.2013. Про уточнення індексу та назв проектів національних стандартів
 1685. Рішення N 227 НТР від 11.12.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1686. Рішення N 228 НТР від 11.12.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1687. Рішення N 229 НТР від 11.12.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1688. Рішення N 230 НТР від 11.12.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1689. Рішення N 239 НТР від 20.12.2013. Про уточнення позначень і назв проектів національних стандартів
 1690. Рішення N 240 НТР від 20.12.2013. Про розгляд проекту Зміни №1 ДБН А.1.1-94:2010
 1691. Рішення N 241 НТР від 20.12.2013. Про розгляд термінологічного словника
 1692. Рішення N 242 НТР від 20.12.2013. Про уточнення назв проектів національних стандартів
 1693. Рішення N 245 НТР від 20.12.2013. Про розгляд проекту ДБН “Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення”
 1694. Рішення N 246 НТР від 20.12.2013. Про розгляд проекту ДБН А.2.1-1-201Х “Інженерні вишукування для будівництва”
 1695. Рішення N 247 НТР від 20.12.2013. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б А.1.3-ХХ:201Х “Настанова щодо підбору та улаштування лічильників води та теплоти у багатоквартирних будинках” (див. зміни – рішення НТР від 10 квітня 2014 р. N
 1696. Рішення N 251 НТР від 20.12.2013. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ Б EN 15459:201Х Енергетична ефективність будівель. Процедура економічної оцінки енергетичних систем будівель (EN 15459:2007, IDT)
 1697. Рішення N 253 НТР від 20.12.2013. Про розгляд проекту ДБН А.2.2-Х:20ХХ
 1698. Рішення N 254 НТР від 23.12.2013. Про розгляд проекту СОУ Д.2.2-35546100-ХХХ:20ХХ
 1699. Рішення N 266 НТР від 27.12.2013. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ Б CEN/TS 1555-7:201Х Системи пластмасових трубопроводів для подачі газоподібного палива.Поліетилен (РЕ). Частина 7. Настанова з оцінювання відповідності (CEN/TS 155
 1700. Рішення N 267 НТР від 27.12.2013. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.6-ХХ:201Х “Настанова з виконання комплексної термомодернізації житлових будинків”
 1701. Рішення N 268 НТР від 27.12.2013. Про розгляд проекту ДСТУ Б В.2.7-83:201Х “Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань”
 1702. Рішення N 270 НТР від 27.12.2013. Про розгляд проекту СОУ МЕВ ….:201_ “Захист від корозії механічного обладнання і металоконструкцій гідротехнічних споруд ГЕС та ГАЕС”
 1703. Рішення N 271 НТР від 27.12.2013. Про розгляд проекту СОУ 42.1-37641918-110:201_ “Асфальтобетон дорожній. Метод визначення показника морозостійкості”
 1704. Рішення N 272 НТР від 27.12.2013. Про розгляд проекту СОУ 42.1-37641918-092:201_ “Суміші асфальтобетонні. Метод визначення мінімально допустимих температур ущільнення”
 1705. Рішення N 274 НТР від 31.12.2013. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ “Труни та урни для поховання. Загальні технічні умови”
 1706. Рішення N 275 НТР від 31.12.2013. Про розгляд проектів СОУ Д.2.2-01387432-003:201_ СОУ Д.2.7-01387432-004:201_
 1707. Рішення N 276 НТР від 31.12.2013. Про розгляд уточненої редакції проекту ДБН В.2.4-Х:201Х”Визначення розрахункових гідрологічних характеристик”
 1708. Рішення N 1 НТР від 09.01.2014. Про погодження проектів змін до технічних умов
 1709. Рішення N 2 НТР від 27.01.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1710. Рішення N 3 НТР від 27.01.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1711. Рішення N 4 НТР від 27.01.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1712. Рішення N 5 НТР від 27.01.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1713. Рішення N 6 НТР від 28.01.2014. Про проект Зміни № 1 ДСТУ Б В.2.7-124:2004 “Будівельні матеріали. Цемент для будівельних розчинів. Технічні умови”
 1714. Рішення N 7 НТР від 28.01.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1715. Рішення N 9 НТР від 28.01.2014. Про погодження проектів технічних умов та зміни до технічних умов
 1716. Рішення N 10 НТР від 28.01.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1717. Рішення N 11 НТР від 31.01.2014. Про проект Зміни № 1 ДСТУ Б В.2.7-119:2011 “Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови”
 1718. Рішення N 12 НТР від 31.01.2014. Про проект Зміни № 2 ДСТУ Б В.2.7-127:2006 “Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові.
 1719. Рішення N 17 НТР від 10.02.2014. Про розгляд проекту СОУ Д.2.4-30734471-ХХХ:20ХХ
 1720. Рішення N 19 НТР від 17.02.2014. Про розгляд та схвалення нової редакції Рекомендацій з визначення орієнтовної вартості науково-дослідних розробок, замовником яких є Мінрегіон України
 1721. Рішення N 20 НТР від 24.02.2014. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ “Колісні транспортні засоби. Засоби транспортні спеціально обладнані для перевезення побутових відходів. Загальні технічні умови”
 1722. Рішення N 22 НТР від 26.02.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1723. Рішення N 23 НТР від 01.04.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1724. Рішення N 24 НТР від 01.04.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1725. Рішення N 25 НТР від 01.04.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1726. Рішення N 26 НТР від 01.04.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1727. Рішення N 27 НТР від 01.04.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1728. Рішення N 28 НТР від 01.04.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1729. Рішення N 29 НТР від 01.04.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1730. Рішення N 30 НТР від 01.04.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1731. Рішення N 31 НТР від 01.04.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1732. Рішення N 32 НТР від 01.04.2014. Про розгляд проектів СОУ Д.2.2-21685172-001:201Х СОУ Д.2.7-21685172-002:201Х
 1733. Рішення N 33 НТР від 01.04.2014. Про погодження проекту технічних умов та проектів змін до технічних умов
 1734. Рішення N 34 НТР від 08.04.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1735. Рішення N 35 НТР від 08.04.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1736. Рішення N 36 НТР від 08.04.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1737. Рішення N 37 НТР від 08.04.2014. Про погодження проекту технічних умов та проектів змін до технічних умов
 1738. Рішення N 38 НТР від 10.04.2014. Про уточнення назви проекту національного Стандарту ДСТУ-Н Б А.1.3-ХХ:201Х “Настанова щодо підбору та улаштування лічильників води та теплоти у багатоквартирних будинках
 1739. Рішення N 39 НТР від 18.04.2014. Про розгляд проекту ДБН А.2.2-3:201Х “Склад та зміст проектної документації на будівництво”
 1740. Рішення N 40 НТР від 18.04.2014. Про проект ГБН В.2.3-37641918-__:201__ “Застосування геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях. Основні вимоги”
 1741. Рішення N 43 НТР від 18.04.2014. Про розгляд проекту Зміни № 1 ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013″Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва”
 1742. Рішення N 44 НТР від 18.04.2014. Про розгляд проекту ДСТУ Б В.2.7-121:201х “Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови”
 1743. Рішення N 45 НТР від 18.04.2014. Про розгляд проектів національних стандартів
 1744. Рішення N 46 НТР від 22.04.2014. Про розгляд проекту СОУ Д.1.1-ХХХ-001:201Х
 1745. Рішення N 47 НТР від 24.04.2014. Про розгляд висновків перевірки стандартів, прийнятих до 1992 року
 1746. Рішення N 49 НТР від 08.05.2014. Про розгляд проекту СОУ Д.2.4-37763844-001:201_
 1747. Рішення N 50 НТР від 16.05.2014. Про розгляд проектів СОУ Д.2.2-35612320-ХХХ:20ХХ, СОУ Д.2.7-35612320-ХХХ:20ХХ
 1748. Рішення N 51 НТР від 28.05.2014. Про погодження проектів технічних умов
 1749. Рішення N 52 НТР від 29.05.2014. Про проект ДБН В.2.6-ХХ:201_ “Сталеві конструкції. Норми проектування”
 1750. Рішення N 53 НТР від 29.05.2014. Про розгляд проекту ДСТУ Б В.2.7-135:201х “Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови”
 1751. Рішення N 54 НТР від 29.05.2014. Про розгляд проекту ДСТУ “Вироби волокнистоцементні хвилясті. Технічні умови”
 1752. Рішення N 58 НТР від 29.05.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1753. Рішення N 59 НТР від 23.06.2014. Про розгляд проекту СОУ Д.2.2-38148386-001:20ХХ
 1754. Рішення N 60 НТР від 26.06.2014. Про погодження проектів змін до технічних умов
 1755. Рішення N 61 НТР від 26.06.2014. Про розгляд проекту СОУ 42.1-37641918-ХХХ:201_ “Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон, модифіковані природними бітумами. Технічні умови”
 1756. Рішення N 62 НТР від 27.06.2014. Про розгляд проекту Зміни №1 СОУ 42.1-37641918-050:2012
 1757. Рішення N 63 НТР від 15.07.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1758. Рішення N 64 НТР від 15.07.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1759. Рішення N 65 НТР від 15.07.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1760. Рішення N 66 НТР від 15.07.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1761. Рішення N 68 НТР від 15.07.2014. Про удосконалення механізмів нормування та стандартизації шляхом запровадження видання та розповсюдження офіційних текстів нормативних актів та документів у сфері будівництва і промисловості будівельних матеріалів
 1762. Рішення N 69 НТР від 15.07.2014. Про розгляд проекту ДСТУ Б В.2.6-ххх:201х “Сталеві будівельні конструкції. Правила виготовлення”
 1763. Рішення N 70 НТР від 15.07.2014. Про розгляд проекту ДСТУ Б А.3.1-ххх:201х “Монтаж металевих конструкцій. Загальні технічні вимоги”
 1764. Рішення N 73 НТР від 15.07.2014. Про стан впровадження в Україні проектування за Єврокодами
 1765. Рішення N 74 НТР від 15.07.2014. Про розгляд проекту ГБН “Захист конструкцій будівель і споруд залізничного транспорту від агресивних дій”
 1766. Рішення N 75 НТР від 15.07.2014. Про розгляд проекту ДБН В.2.5-ХХ:201Х “Котельні”
 1767. Рішення N 76 НТР від 15.07.2014. Про уточнення назв проектів національних стандартів
 1768. Рішення N 77 НТР від 15.07.2014. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б А.2.2-ХХХ:201Х “Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанн
 1769. Рішення N 78 НТР від 15.07.2014. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б А.2.2-ХХХ:201Х “Енергетична ефективність будівель. Настанова з проведення енергетичної оцінки та енергетичної сертифікації будівель”
 1770. Рішення N 79 НТР від 15.07.2014. Про проект ДСТУ Б В.2.1-ХХ:201Х “Ґрунти. Методи вимірювання деформацій основ будинків і споруд”
 1771. Рішення N 80 НТР від 15.07.2014. Про проекти національних стандартів
 1772. Рішення N 82 НТР від 09.09.2014. Про розгляд питання щодо внесення змін до структури технічного комітету
 1773. Рішення N 85 НТР від 16.09.2014. Про погодження проектів технічних умов та зміни до технічних умов
 1774. Рішення N 86 НТР від 18.09.2014. Про розгляд проектів СОУ Д.2.2-32796896-001:201Х, СОУ Д.2.7-32796896-002:201Х
 1775. Рішення N 87 НТР від 18.09.2014. Про розгляд проекту Зміни № 1 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013
 1776. Рішення N 88 НТР від 23.09.2014. Про уточнення назв проектів національних стандартів, гармонізованих з європейськими нормативними документами
 1777. Рішення N 89 НТР від 23.09.2014. Про розгляд проектів СОУ Д.2.2-00131305-001:201Х, СОУ Д.2.7-00131305-002:201Х
 1778. Рішення N 90 НТР від 14.10.2014. Про уточнення назви проекту національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-ххх:201х “Сталеві будівельні конструкції. Правила виготовлення”
 1779. Рішення N 91 НТР від 14.10.2014. Про уточнення назви проекту національного стандарту ДСТУ Б А.3.1-ххх:201х “Монтаж металевих конструкцій. Загальні технічні вимоги”
 1780. Рішення N 92 НТР від 15.10.2014. Про розгляд висновків перевіряння державних будівельних норм і правил, прийнятих до набрання чинності Законом України “Про будівельні норми”
 1781. Рішення N 93 НТР від 23.10.2014. Про здійснення супроводження підрозділами Мінрегіону чинних ДБН, СНиП та СН
 1782. Рішення N 94 НТР від 23.10.2014. Про розгляд ДСТУ Б EN 508-1:201Х “Вироби покрівельні металеві листові. Вимоги до самонесучих виробів із сталевих, алюмінієвих листів або листів із нержавіючої сталі. Частина 1. Сталь” (EN 508-1:2008, IDT)
 1783. Рішення N 95 НТР від 23.10.2014. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.5-ХХ:201Х “Настанова з улаштування антикригових електричних кабельних систем на покриттях будівель і споруд та в їх водостоках”
 1784. Рішення N 96 НТР від 23.10.2014. Про розгляд проекту ДСТУ-Н Б В.2.7-ххх:201х “Настанова щодо приготування та застосування сумішей асфальтобетонних та асфальтобетону, модифікованих природними бітумами”
 1785. Рішення N 97 НТР від 23.10.2014. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ Б EN 1090-3:201Х Виконання сталевих і алюмінієвих конструкцій. Частина 3. Технічні вимоги до алюмінієвих конструкцій (EN 1090-3:2008, IDT)
 1786. Рішення N 98 НТР від 23.10.2014. Про розгляд проекту ДБН В.2.5-56:201Х “Системи протипожежного захисту”
 1787. Рішення N 99 НТР від 23.10.2014. Про розгляд проекту ГБН “Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування”
 1788. Рішення N 100 НТР від 23.10.2014. Про розгляд проекту ДБН В.2.4-Х:201Х “Греблі з ґрунтових матеріалів. Основні положення”
 1789. Рішення N 104 НТР від 23.10.2014. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ Б Х.Х.Х-ХХ:201Х “Лінії та споруди телекомунікацій. Визначення ширини смуги та площі відведення земельних ділянок”
 1790. Рішення N 106 НТР від 03.11.2014. Про розгляд проекту СОУ 42.1-37641918-ХХХ:201_ “Автомобільні дороги. Визначення вібраційного навантаження. Оцінка впливу на будівлі та споруди”
 1791. Рішення N 107 НТР від 04.11.2014. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін до технічних умов
 1792. Рішення N 109 НТР від 18.11.2014. Про розгляд проекту СОУ 42.1-37641918-111:201_ “Деформаційні шви автодорожніх мостів. Вимоги до вибору та влаштування”
 1793. Рішення N 110 НТР від 20.11.2014. Про розгляд проектів національних стандартів
 1794. Рішення N 111 НТР від 20.11.2014. Про уточнення назви проекту національного стандарту ДСТУ Б А.3.1-ххх:201х “Монтаж металевих конструкцій. Загальні технічні вимоги”
 1795. Рішення N 112 НТР від 24.11.2014. Про розгляд доопрацьованого проекту національного стандарту ДСТУ Б В 2.7-ХХХ:201Х Шлак доменний гранульований для цементів, бетонів і будівельних розчинів. Технічні умови та оцінка відповідності (EN 15167-1:2006,
 1796. Рішення N 113 НТР від 24.11.2014. Про розгляд проекту СОУ 42.1-37641918-112:201_ “Ремонт залізобетонних конструкцій мостів з використанням технології торкретування”
 1797. Рішення N 114 – 128 НТР за період з 25.11.2014 по 27.11.2014
 1798. Рішення N 129 – 160 НТР за період з 19.12.2014 по 30.12.2014
 1799. Рішення N 1 НТР від 09.02.2015. Про погодження проектів технічних умов
 1800. Рішення N 2 НТР від 09.02.2015. Про розгляд проекту СОУ 42.1-37641918-126:20ІХ “Арматура неметалева композитна базальтова періодичного профілю. Загальні технічні умови”
 1801. Рішення N 4 НТР від 26.02.2015. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1802. Рішення N 5 НТР від 26.02.2015. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 1803. Рішення N 6 НТР від 26.02.2015. Про розгляд проекту ДСТУ-Н “Настанова щодо приготування та застосування бітумів, модифікованих добавками на основі синтетичних восків”
 1804. Рішення N 7 НТР від 26.02.2015. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ “Розрахунок і конструювання армоцементних конструкцій”
 1805. Рішення N 8 НТР від 26.02.2015. Про розгляд проекту ДСТУ-Н “Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій”
 1806. Рішення N 10 НТР від 26.02.2015. Про створення технічного комітету стандартизації
 1807. Рішення N 13 – 29 НТР за період з 26.02.2015 по 07.05.2015
 1808. Рішення N 30 – 41 НТР за період з 22.06.2015 по 25.06.2015
 1809. Рішення N 42 – 58 НТР за період з 31.07.2015 по 27.08.2015
 1810. Рішення N 1 – 8 НТР від 11.02.2016
 1811. Рішення N 9 – 18 НТР від 17.03.2016
 1812. Рішення N 20 – 35 НТР за період з 19.04.2016 по 21.04.2016
 1813. Рішення N 36 – 69 НТР за період з 16.05.2016 по 26.05.2016
 1814. Рішення N 70 – 97 НТР за період з 26.05.2016 по 17.06.2016
 1815. Рішення N 98 – 108 НТР за період з 08.07.2016 по 18.08.2016
 1816. Рішення N 109 – 117 НТР за період з 25.08.2016 по 06.10.2016
 1817. Рішення N 123 – 125 НТР за період з 03.11.2016 по 04.11.2016
 1818. Рішення N 131 НТР від 15.12.2016. Про розгляд проекту ДБН В.2.6-161:20ХХ “Дерев’яні конструкції. Основні положення”
 1819. Рішення N 132 НТР від 15.12.2016. Про розгляд проекту ДБН В.2.3-5:20ХХ “Вулиці та дороги населених пунктів”
 1820. Рішення N 133 НТР від 15.12.2016. Про розгляд проекту ДБН В.1.1-Х:201Х “Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення”
 1821. Рішення N 134 НТР від 15.12.2016. Про розгляд проекту ДБН “Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення”
 1822. Рішення N 135 НТР від 15.12.2016. Про проект Зміни № 1 ДБН А.1.1-1-2009 “Система нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення”
 1823. Рішення N 135 НТР від 15.12.2016. Про розгляд проекту ДБН В.2.6-14:20ХХ “Покриття будинків і споруд”
 1824. Рішення N 137 НТР від 20.12.2016. Про розгляд результатів розробки з проведення перевірки державних будівельних норм, прийнятих до набрання чинності Закону України “Про будівельні норми”, та підготовки 63 висновків перевірки щодо подальшого …
 1825. Рішення N 9 – 18 НТР за період з 25.07.2017 по 11.10.20017
 1826. Рішення N 1 – 13 НТР за період з 02.04.2018 по 08.05.20018
 1827. Рішення N 14 – 31 НТР за період з 05.06.2018 по 12.10.20018
 1828. Опосредованная стоимость строительства объектов социального назначения, которые сооружаются на территории Украины, по состоянию на 1 января 2003 года
 1829. Методичні рекомендації з розробки конкурсної пропозиції (оферти) претендента
 1830. Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
 1831. 04.06.2021. Про передачу справи стандартів у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів за напрямом ціноутворення (серії ДСТУ Б.Д.) до Мінрегіону
 1832. Загальні підсумки діяльності будівельної галузі, підприємств будіндустрії та будівельних матеріалів України за січень-грудень 2001 року
 1833. Перелік робіт із стандартизації та нормування у сфері містобудування, будівництва та житлово-комунального господарства на 2001 рік
 1834. Перелік експертних організацій, що відповідають Критеріям, встановленим наказом Мінрегіону від 23.05.2011 N 53, та можуть проводити експертизу проектів будівництва
 1835. Посібник з проектування інженерних систем житлових і громадських будинків з тепловими насосами
 1836. Роз’яснення щодо продовження дії ліцензії
 1837. Положення про взаємовідносини організацій – генеральних підрядчиків з субпідрядними організаціями
 1838. Положення про пiдряднi контракти у будiвництвi України
 1839. Порядок здійснення контролю за дотриманням сторонами зобов’язань за договором підряду про виконання робіт на будівництві об’єктів
 1840. Порядок проведения ремонта и содержания объектов городского благоустройства
 1841. Співвідношення понять “послуга” та “роботи”, “договір про надання послуг” та “договір підряду”
 1842. Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва
 1843. Протокол N 32 засідання координаційної Ради директорів проектно-вишукувальних організацій Держбуду України
 1844. Протокол N 36 засідання координаційної Ради директорів проектно-вишукувальних організацій Держбуду України
 1845. Протокол засідання робочої групи координаційної ради директорів проектних, науково-дослідних і вишукувальних організацій при Держбуді України від 22 серпня 2005 р.
 1846. Протокол N 43 засідання координаційної ради директорів проектних, науково-дослідних і вишукувальних організацій при Держбуді України від 13 жовтня 2005 р.
 1847. Порядок предоставления консультаций специалистами Управления ценообразования, экспертизы и контроля стоимости строительства
 1848. 24.06.2010. Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 N 1035 “Про затвердження Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових
 1849. Руководство по единой системе подготовки строительного производства
 1850. Положення про Координаційну раду з питань геодезичного забезпечення будівництва (додаток до рішення колегії Держкоммістобудування від 2 квітня 1996р. N 4, пит.З.)
 1851. Положення про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію
 1852. Науково-обґрунтовані рекомендації щодо організації кадрової роботи на підприємствах будівельної галузі
 1853. 20.06.2008. Рекомендація щодо безпеки та гігієни праці у будівництві N 175
 1854. Запровадження сучасних систем сміттєпроводів та їх застосування в житлових та громадських будинках
 1855. Регламент контролю якості монтажу внутрішніх санітарно-технічних систем
 1856. Руководство по разработке нормативов численности и типовых структур аппарата управления строительных организаций
 1857. Роз’яснення щодо удосконалення процедури затвердження проектів будівництва та титулів будов
 1858. Роз’яснення щодо визначення житлового будинку
 1859. Роз’яснення щодо порядку утримання прибудинкової території та споруд на ній
 1860. Роз’яснення щодо умов приватизації квартири
 1861. Роз’яснення щодо можливості приватизації квартир у малосімейному гуртожитку
 1862. Роз’яснення cтосовно розміщення будівництва гаражів для індивідуальних легкових автомобілів
 1863. Роз’яснення стосовно приватизації наданого за рішенням суду житлового приміщення будинку
 1864. Роз’яснення щодо влаштування індивідуального газового опалення
 1865. Роз’яснення щодо влаштування газових проточних водонагрівачів для гарячого водопостачання в житлових будинках
 1866. Роз’яснення щодо трактування понять “реконструкція приміщень” та “прибудова”
 1867. Роз’яснення щодо процедури надання дозволу на реконструкцію під гараж сараю, прибудованого до триповерхового житлового будинку
 1868. Роз’яснення щодо вимог до забудови нових і реконструкції існуючих територій дачних і садівницьких товариств та об’єднань громадян
 1869. Роз’яснення щодо порядку надання пільг інвалідам за користування комунальними послугами
 1870. Роз’яснення стосовно видів житлово-комунальних послуг, які належать до повноважень органів місцевого самоврядування
 1871. Роз’яснення щодо порядку оплати за споживання газу
 1872. Роз’яснення щодо порядку поліпшення житлових умов інвалідів Великої Вітчизняної війни першої групи та учасників бойових дій
 1873. Роз’яснення щодо порядку приватизації та викупу житла
 1874. Роз’яснення щодо надання роз’яснень стосовно функцій замовника будівництва
 1875. Роз’яснення щодо питань перевірки приладів обліку тепла і води
 1876. Роз’яснення щодо надання житла військовослужбовцям
 1877. Роз’яснення стосовно віднесення стояків холодного водопостачання та водовідведення до внутрішньобудинкових мереж та фінансування робіт із їх ремонту
 1878. Роз’яснення щодо будівництва на приватній ділянці сауни за особистим проектом
 1879. Роз’яснення стосовно роз’яснень адміністративно-територіального устрою України при вирішенні питання об’єднання громадян для ведення особистого селянського господарства
 1880. Роз’яснення щодо визначення розміру плати за видачу технічних умов при відключенні від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання і влаштування індивідуальної (автономної) системи теплопостачання
 1881. Роз’яснення cтосовно роз’яснення законодавства та державних норм при вирішенні питання будівництва бази відпочинку
 1882. Роз’яснення щодо визначення капітальності будівель
 1883. Роз’яснення щодо норм проектування житла
 1884. Роз’яснення стосовно підрахунку загальної площі приміщень громадського призначення, вбудованих у житлові будинки
 1885. Роз’яснення стосовно набуття права власності на землю
 1886. Роз’яснення щодо надання пільг на оплату холодного водопостачання
 1887. Роз’яснення щодо укладення договору на надання житлово-комунальних послуг
 1888. Роз’яснення стосовно умов розірвання договору найму житла
 1889. Роз’яснення стосовно поділу квартири
 1890. Роз’яснення щодо порядку нарахування плати за користування житлом
 1891. Роз’яснення щодо надання пільг з оплати комунальних послуг
 1892. Роз’яснення щодо правил розрахунків за послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води
 1893. Роз’яснення щодо рівня комфорту, складу та площі квартир при проектуванні комерційного житла за індивідуальними проектами
 1894. Роз’яснення щодо державних будівельних норм при упорядкуванні парків і скверів
 1895. Роз’яснення щодо необхідності оформлення права користування частиною прибудинкової території при влаштуванні окремого входу в квартиру у багатоквартирному будинку
 1896. Роз’яснення щодо можливості облаштування санвузлів та ванних кімнат безпосередньо над житловими кімнатами
 1897. Роз’яснення щодо визначення термінів житлових та нежитлових приміщень
 1898. Роз’яснення стосовно оплати повірки квартирних засобів обліку води
 1899. Роз’яснення щодо термінів усунення аварій та пошкоджень у системах тепло- і водопостачання
 1900. Роз’яснення щодо законодавчого врегулювання питання накладення штрафів на юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що не забезпечили безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів існуючого житлово-цивільного призна
 1901. Роз’яснення щодо правомірності вимог Київської міської санепідемстанції про необхідність проведення комплексної державної експертизи проекту будівництва житлового будинку та господарських споруд, реконструкції існуючого житлового будинку по вул. Оле
 1902. Роз’яснення щодо надання пільг з оплати за спожиту холодну воду батькам загиблих військовослужбовців
 1903. Роз’яснення щодо приватизації пам’яток культурної спадщини
 1904. Роз’яснення щодо стану житлового будівництва та забезпечення населення житлом
 1905. Роз’яснення щодо реконструкції застарілого житлового фонду
 1906. Роз’яснення щодо можливості використання житлових чеків при приватизації державного житлового фонду
 1907. Роз’яснення щодо порядку реєстрації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
 1908. Роз’яснення щодо експлуатації і ремонту житлово-будівельного кооперативу
 1909. Роз’яснення щодо віднесення автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій до підприємств
 1910. Роз’яснення щодо будівництва індивідуального житлового будинку садибного типу в сільській місцевост
 1911. Роз’яснення щодо вимог пожежної безпеки до кабелів і проводів, визначених в п. 4.23 ДБН В.2.2-15-2005 “Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення”
 1912. Роз’яснення щодо використання природного газу на території колективних садів
 1913. Роз’яснення щодо можливості улаштування опалювального газового обладнання в підвальних та цокольних приміщеннях одноквартирних зблокованих житлових будинків
 1914. Роз’яснення про використання кошторисних норм на нові технології і матеріали у будівництві
 1915. Роз’яснення про дотримання нових норм щодо улаштування сміттєпроводів при проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію та утриманні житлових та громадських будинків і споруд
 1916. Роз’яснення щодо переліку об’єктів цивільного та виробничого призначення, для затвердження проектів будівництва яких комплексний висновок державної експертизи не є обов’язковим (лист Мінрегіонбуду від 08.02.2008 р. N 7/8-125)
 1917. Роз’яснення щодо застосування положень постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 N 40 “Про встановлення граничного розміру коштів замовників, що залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів
 1918. Роз’яснення про визначення додаткових витрат, пов’язаних з виконанням будівельно-монтажних робіт у зимовий та літній періоди (лист від 09.06.2008 N 9/8-286)
 1919. Роз’яснення щодо забезпечення житлового фонду лічильниками газу
 1920. Роз’яснення щодо застосування гнучких підводок у системах внутрішнього водопроводу житлових багатоповерхових будинків
 1921. Роз’яснення щодо запобігання руйнації різноманітних будівель та споруд малих архітектурних форм, на яких розміщуються різноманітні рекламні носії, а також приймально-передавальні системи засобів зв’язку
 1922. Роз’яснення щодо нормативно-правових актів, якими визначено класифікацію будівель і споруд
 1923. Роз’яснення про пайову участь забудовників у створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів (відповідно до листа Мінрегіонбуду від 21.05.2009 N 12/12-541)
 1924. Роз’яснення про порядок проведення державної експертизи проектів будівництва (відповідно до листа Мінрегіонбуду від 09.07.2009 N 9/11-1001)
 1925. Роз’яcнення стосовно вимог пункту 5.2 СНиП 2.04.05-91 “Отопление, вентиляция и кондиционирование” та пункту 7.10.1.5 НАПБ А.01.001-2004 “Правила пожежної безпеки в Україні” (від. до листа Державного департаменту пожбезпеки МНС від 06.11.09 N36/4/7446
 1926. Роз’яснення щодо проектування та будівництва автомийки в підземному паркінгу житлових будинків (Відповідно до листа Мінрегіонбуду від 30.08.2010 N 13-24/468 )
 1927. Роз’яснення щодо чинних відомчих будівельних норм (відповідно до листа Національного банку України від 4.10.2010 N 11-210/4912-17-46)
 1928. Роз’яснення вимог державних будівельних норм в частині влаштування евакуаційних виходів із торгівельних залів
 1929. Роз’яснення щодо обчислення вартості виконаних будівельних робіт за допомогою відповідних автоматизованих програмних комплексів
 1930. Роз’яснення щодо визначення вартості демонтажу (розбирання, знесення) існуючих будівель і споруд при складанні договірної ціни на будівництво об’єкта та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних будівельних робіт
 1931. Роз’яснення щодо пайової участі забудовників у створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів
 1932. Роз’яснення щодо можливості здійснення перерозподілу вартості проектних робіт за стадіями проектування
 1933. Роз’яснення щодо рівня заробітної плати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при визначенні вартості будівництва на стадії складання інвесторської кошторисної документації
 1934. Роз’яснення щодо врахування вартості будівельних матеріалів поставки замовника при визначенні вартості будівництва
 1935. Роз’яснення щодо обов’язковості форм первинних облікових документів у будівництві (КБ-2В і КБ-3)
 1936. Роз’яснення щодо звільнення від пайової участі у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів замовників будівництва об’єктів зв’язку
 1937. Роз’яснення щодо проведення експертизи уточнених окремих проектних рішень
 1938. Роз’яснення про деякі питання з проведення безоплатних капітальних ремонтів власних житлових будинків і квартир осіб, які мають право на таку пільгу
 1939. Роз’яснення щодо опосередкованої вартості будівництва житла та індексів зміни вартості будівельно-монтажних робіт станом на 1 січня 2013 року
 1940. Роз’яснення щодо проблемних питань, що виникають у результаті затвердження місцевих правил приймання стічних вод
 1941. Роз’яснення про деякі питання з розроблення проектної документації
 1942. Роз’яснення щодо договірних відносин під час надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення
 1943. Роз’яснення щодо коригування проектів будівництва та проведення їх експертизи
 1944. 17.01.2013. Роз’яснення щодо вдосконалення положень Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки
 1945. Роз’яснення щодо відшкодування “бросових” витрат з проектування
 1946. Роз’яснення щодо експертизи вартості проектно-вишукувальних робіт
 1947. Роз’яснення щодо бази обчислення вартості проведення експертизи проектів будівництва по об’єктах, в яких присутні пусконалагоджувальні та/або гірничі роботи
 1948. Роз’яснення шодо визначення характеру (виду) будівництва по проектах з ліквідації гірничих підприємств, демонтажу аварійних споруд, ліквідації наслідків стихійних явищ тощо
 1949. Роз’яснення щодо експертизи вартості проектно-вишукувальних робіт
 1950. Роз’яснення щодо рівня заробітної плати при визначенні вартості будівництва
 1951. Роз’яснення щодо розміру добових у складі коштів на покриття витрат, пов’язаних з відрядженням працівників на будівництво об’єктів
 1952. Роз’яснення щодо здійснення розрахунків за виконані роботи з проектування та будівництва відповідно до контрактів, які фінансуються за рахунок коштів міжнародних фінансових установ
 1953. Роз’яснення про заповнення інформації у дозвільних документах на виконання будівельних робіт
 1954. Роз’яснення щодо застосування коефіцієнту при обчисленні вартості проектування теплових мереж
 1955. Роз’яснення щодо індексації балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 1 січня 2013 року
 1956. Роз’яснення “Про сертифікацію виконавців робіт (відповідно до листа Мінрегіону України від 01.06.2012 № 7/17-9217)”
 1957. Роз’яснення щодо проведення експертизи проектної документації різними експертними організаціями у випадках її коригування (зміна проектних рішень у процесі будівництва) або здійснення експертизи за окремими напрямами
 1958. Роз’яснення щодо окремих питань визначення вартості капітального ремонту та реконструкції
 1959. Роз’яснення щодо витрат, пов’язаних з виконавчою та контрольною геодезичною зйомкою
 1960. Роз’яснення щодо погодження проектної документації організаціями, що надали технічні умови
 1961. Роз’яснення окремих питань при проведенні експертизи проектів будівництва
 1962. Роз’яснення щодо укладення договорів сервітуту з комунальними підприємствами у разі користування підвалами, які не є самостійними об’єктами цивільно-правових відносин, в будинках ЖБК та ОСББ
 1963. Роз’яснення щодо виключення жилого приміщення з числа службових
 1964. Роз’яснення щодо відселення з аварійного будинку
 1965. Роз’яснення про врахування коштів на сплату відсотків за користування кредитами банків
 1966. Роз’яснення щодо складання титулу на проектно-вишукувальні роботи
 1967. Роз’яснення щодо терміну дії технічних умов
 1968. Роз’яснення щодо витрат зі складання протоколу випробувань (вимірів) при виконанні електромонтажних робіт
 1969. Роз’яснення щодо передачі проектної документації замовнику на електронних носіях
 1970. Роз’яснення щодо порядку заповнення внутрішньобудівельного титулу будови (об’єкту)
 1971. Відповідальність за самочинне перепланування
 1972. Інформація щодо показників опосередкованої вартості будівництва житла та індексів зміни вартості будівельно-монтажних робіт станом на 1 квітня 2013 року
 1973. Інформаційне повідомлення для уповноважених органів містобудування та архітектури щодо питання доступу до інформації містобудівної документації
 1974. Розяснення про врахування умов виконання робіт з капітального ремонту
 1975. Щодо діяльності Атестаційної архітектурно-будівельної комісії
 1976. Про витрати, пов’язані з здійсненням функцій технагляду
 1977. Роз’яснення щодо визначення вартості виконаних будівельних робіт
 1978. Про врахування умов виконання робіт з капітального ремонту
 1979. Щодо надання адміністративних послуг
 1980. Про визначення вартості будівельних робіт, що виконуються фізичною особою-підприємцем із залученням державних коштів
 1981. Про затвердження Змін до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів
 1982. Про врахування витрат замовника з приєднання до інженерних мереж
 1983. Роз’яснення Мінрегіону щодо проблемних питань, що виникають у результаті затвердження місцевих правил приймання стічних вод
 1984. Роз’яснення норм щодо скидання стічних вод до системи централізованого водовідведення
 1985. Інформація щодо визначення вартості проектних робіт Навчально-тренувального комплексу
 1986. Інформація щодо додаткових витрат з переміщення електроустаткування від приоб’єктного складу до місця його монтажу
 1987. Про сертифікацію (відповідно до листа Мінрегіону від 08.06.2012 №7/17-9501)
 1988. Інформація щодо окремих питань з капітального ремонту
 1989. Щодо обов’язкової експертизи проектів виконання робіт
 1990. Щодо підписання інспектором технічного нагляду форми № КБ-2в “Акт приймання виконаних будівельних робіт”
 1991. Про експертизу проектної документації на будівництво, експертні звіти щодо якої виконані експертними організаціями приватної форми власності
 1992. Щодо залучення до пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури замовників будівництва індивідуальних або колективних гаражів
 1993. Про отримання копії експертного звіту щодо розгляду проектної документації на будівництво третіми особами
 1994. Щодо порядку передачі підрядником замовнику обладнання
 1995. Щодо можливості зміни кількості стадій проектування об’єктів IV та V категорії складності
 1996. Про визначення розміру кошторисного прибутку та адміністративних витрат при технічному переоснащенні адміністративної будівлі в інвесторському кошторисі
 1997. Щодо обов’язкової експертизи проектів виконання робіт
 1998. Про врахування витрат на приєднання електроустановок замовника до електричних мереж
 1999. Щодо підтвердження фактичної вартості матеріальних ресурсів при взаєморозрахунках за виконані будівельні роботи за твердою договірною ціною
 2000. Щодо надання замовниками будівництва інформації про ціни на будівельні матеріали при проведенні експертизи проектів будівництва
 2001. Щодо обов’язковості проведення експертизи проектної документації на будівництво об’єктів І-ІІІ категорії складності, що споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними умовами
 2002. Щодо врахування в обсягах виконаних робіт витрат з придбання матеріальних ресурсів, які не укладаються у звітному періоді на об’єкті будівництва
 2003. N 7/16-13666 від 2.09.2013. Щодо застосування ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 “Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва” для визначення категорії складності котельних установок
 2004. Про погодження техніко-економічного обґрунтування проекту будівництва
 2005. Щодо експертизи кошторисної частини проектної документації на капітальний ремонт ліфтів
 2006. Про погодження розробленої проектної документації з підприємствами, установами та організаціями, що надають технічні умови на приєднання до інженерних мереж
 2007. Щодо проведення експертизи проектної документації за окремими розділами
 2008. Щодо проведення експертизи скоригованої проектної документації
 2009. Щодо застосування коефіцієнтів для врахування впливу умов виконання ремонтних робіт, вартість яких визначається на підставі державних чи галузевих будівельних норм
 2010. Щодо показників опосередкованої вартості будівництва житла та індексів зміни вартості будівельно-монтажних робіт станом на 1 жовтня 2013 року
 2011. Про витрати з проведення археологічних вишукувань (експертизи) при визначенні вартості будівництва
 2012. Щодо порядку підтвердження підрядною організацією авансу, використаного на придбання будівельних матеріалів, конструкцій та виробів
 2013. Інформація Мінрегіону щодо застосування теплоізолюючих матеріалів у будівництві
 2014. Щодо проведення експертизи проектів будівництва з питань екології
 2015. Щодо визначення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та бази її обчислення
 2016. Про застосування примірних форм первинних облікових документів при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних будівельних робіт з 1 січня 2014 року
 2017. Щодо показників опосередкованої вартості будівництва житла та індексів зміни вартості будівельних робіт станом на 1 січня 2014 року
 2018. Інформація щодо державних будівельних норм ДБН Б.2.2-6:2013 “Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту”
 2019. Інформація щодо затвердження СОУ ЖКГ 08.09-022:2013 “Тверді побутові відходи. Брикет для захоронення твердих побутових відходів. Технічні умови”
 2020. Про визначення вартості поточного ремонту житла, об’єктів соціальної сфери та комунального призначення на всіх стадіях визначення вартості
 2021. Про індексацію балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 1 січня 2014 року
 2022. Питання щодо добудови балконів і лоджій до квартир в багатоквартирних житлових будинках
 2023. Щодо проведення експертизи проектів будівництва дорожньої галузі
 2024. Про розроблення проектної документації та реалізацію проектів будівництва за чергами
 2025. Інформація щодо розгляду Мінрегіоном України з метою погодження проектів технічних умов та проектів змін до технічних умов на продукцію будівельного призначення
 2026. Правила підрахунку площі та загальної площі будинку (будівлі)
 2027. Щодо встановлення засобів обліку (лічильників) теплової енергії у житловому помешканні багатоповерхового будинку
 2028. Щодо необхідності коригування кошторисної частини проектів будівництва та перезатвердження проектів будівництва та титулів будов
 2029. Про деякі питання передачі замовнику обладнання, придбаного підрядником
 2030. Роз’яснення щодо кошторисного нормування у будівництві
 2031. Щодо погодження проектної документації з органами охорони культурної спадщини
 2032. Про схвалення механізму взаємодії різних комп’ютерних програм при визначенні вартості будівництва на всіх стадіях його здійснення
 2033. Информация относительно величины коэффициента индексации нормативной денежной оценки земель за период с 1996 года до 2014 года
 2034. Стосовно повірки, демонтажу та монтажу (у тому числі розпломбування та опломбування) після повірки квартирних приладів обліку холодної, гарячої води та теплової енергії
 2035. Щодо зняття показників будинкових засобів обліку
 2036. Щодо надання роз’яснення з питання нерухомого майна, передачі водопровідних мереж
 2037. Оплата за водовідведення
 2038. Щодо можливості застосування розроблених підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства технологічних нормативів використання питної води термін дії яких не закінчився
 2039. Роз’яснення Мінрегіону щодо відшкодування витрат з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення
 2040. Щодо порядку перерахування кошторисної документації, пов’язаного зі зростанням вартості матеріальних ресурсів у сучасних економічних умовах
 2041. Роз’яснення щодо використання запобіжного пояса
 2042. Про індекси зміни вартості будівельних робіт станом на 1 квітня 2015 року
 2043. Про індекси зміни вартості будівельних робіт станом на 1 липня 2015 року
 2044. Щодо особливості встановлення лічильника теплової енергії в багатопід’їздному житлових будинку за рахунок коштів споживачів
 2045. Стосовно встановлення в квартирах споживачів приладів обліку теплової енергії у багатоквартирних будинках
 2046. Щодо надання роз’яснення з питань застосування показників параметрів КТМ 204 України 24494 “Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарськопобутові потреби в Укр.”
 2047. 19.05.2015. Щодо оснащення будинків приладами обліку теплової енергії
 2048. 05.05.2015. Питання діяльності ОСББ
 2049. 17.12.2015. Щодо порядку затвердження та проведення експертизи проектів будівництва
 2050. Лист Мінрегіону від 22.01.2016 N 7/15-613 “Про скасування листа Мінрегіону від 28.12.2015 N 7/15-15193 (щодо рекомендованого рівня заробітної плати при визначенні вартості будівництва)”
 2051. 14.03.2016. Щодо уточнення індексів визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показників цієї вартості в розрахунку на один людино-день
 2052. 24.03.2016. Щодо врахування у кошторисних розрахунках вартості будівництва коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами
 2053. 04.05.2016. Про індекси зміни вартості будівельних робіт станом на 1 квітня 2016 року
 2054. 12.04.2016. Щодо застосування генерального плану населеного пункту при визначенні та наданні містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки
 2055. 18.07.2016. Про індекси зміни вартості будівельних робіт станом на 1 липня 2016 року
 2056. 13.07.2016. Про припинення повноважень Мінрегіону у сфері стандартизації
 2057. 13.07.2016. Щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок
 2058. 14.07.2016. Щодо визначення окремих параметрів містобудівних умов та обмежень
 2059. 27.01.2016. Стосовно обміну кваліфікаційного сертифіката архітектора на сертифікати нового зразка
 2060. 05.12.2016. Про визначення розміру кошторисної заробітної плати на 2017 рік
 2061. 03.01.2017. Про визначення розміру кошторисної заробітної плати при обчисленні вартості будівництва у 2017 році
 2062. 06.01.2016. Щодо встановлення квартирних лічильників тепла
 2063. 12.06.2017. Щодо обчислення адміністративних витрат, кошторисного прибутку, вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації
 2064. 03.07.2017. Щодо проведення експертизи проектів будівництва, набуття права на виконання будівельних робіт та прийняття об’єктів будівництва в експлуатацію з 10 червня 2017 року
 2065. 20.07.2017. Щодо показників опосередкованої вартості спорудження житла та індексів зміни вартості будівельних робіт станом на 1 липня 2017 року
 2066. 13.10.2017. Про визначення тарифної частини у розрахунку розміру кошторисної заробітної плати у будівництві
 2067. 17.07.2018. Щодо надання роз’яснень стосовно нормативних вимог на проектування апартаментів
 2068. 15.01.2019. Про показники опосередкованої вартості спорудження житла та індекси зміни вартості будівельних робіт станом на 1 січня 2019 року
 2069. Роз’яснення щодо належності окремих ділянок прибудинкових інженерних мереж
 2070. Роз’яснення щодо можливості відключення окремих квартир в багатоквартирних житлових будинках від системи центрального опалення та влаштування автономного опалення квартир
 2071. Роз’яснення щодо порядку визначення розрахункової величини фонду оплати праці для теплопостачальних підприємств
 2072. Роз’яснення з питань встановлення приладів обліку та розрахунків за комунальні послуги
 2073. Роз’яснення щодо сфери дії раніше виданих ліцензій на будівельну діяльність
 2074. Роз’яснення щодо фінансування науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт з оцінки технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж
 2075. Роз’яснення стосовно постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2000 р. N 1930
 2076. Роз’яснення щодо квартирної плати та плати за утримання будинків і прибудинкових територій
 2077. Роз’яснення щодо терміну зберігання особових справ
 2078. Роз’яснення щодо визначення загальної площі квартир
 2079. Роз’яснення щодо влаштування газового обладнання для поквартирного опалювання та гарячого водопостачання
 2080. Роз’яснення щодо ліцензування функцій генпідрядчика
 2081. Роз’яснення щодо оплати погодження проектної документації
 2082. Роз’яснення щодо термінів проектування
 2083. Роз’яснення з приводу пенсійного забезпечення працівників, що займаються проектною діяльністю
 2084. Роз’яснення щодо призначення працівникам проектних організацій пенсії відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”
 2085. Разъяснения по отдельным вопросам. Об обособленных подразделениях.
 2086. Роз’яснення щодо нормування питань зведення парканів у садибній забудові
 2087. Роз’яснення щодо можливості перепланування приміщень в існуючих житлових квартирах багатоквартирних житлових будинків
 2088. Роз’яснення щодо ліцензування виконання функцій генерального підрядника
 2089. Роз’яснення стосовно віднесення ремонтних робіт, які проводяться у квартирах житлових будинків, до капітального ремонту
 2090. Роз’яснення щодо надання інформації про показники опосередкованої вартості житла в регіонах України
 2091. Роз’яснення про порядок надання платних послуг у сфері містобудування, зокрема, щодо надання архітектурно-планувальних завдань і вихідних даних на проектування
 2092. Роз’яснення щодо поширення дії статті 18 Закону України “Про охорону культурної спадщини” на будівлі, що були визнані нововиявленими пам’ятками
 2093. Роз’яснення щодо шляхів вирішення питання щодо збереження пам’яток історії та культури можливості фінансування ремонтно-реставраційних робіт на них
 2094. Роз’яснення щодо законності приватизації місць загального користування в багатоквартирних житлових будинках
 2095. Роз’яснення щодо правомірності дії мешканців, які здійснили приєднання частини коридору загального користування до підсобних приміщень власної квартири
 2096. Роз’яснення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт у разі здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків і споруд
 2097. Роз’яснення щодо нормативів, які регулюють розміщення зелених насаджень на території земельних ділянок, наданих для житлового будівництва
 2098. Роз’яснення щодо визначення вартості проведення державної експертизи з питань охорони праці як складової частини комплексної державної експертизи проектів будівництва
 2099. Роз’яснення щодо реєстрації тимчасових споруд
 2100. Роз’яснення щодо регламентування відстань від житлової забудови до складських приміщень у державних будівельних нормах
 2101. Роз’яснення щодо вимог регламентування розміщення об’єктів будівництва на земельних ділянках
 2102. Роз’яснення щодо порядку прийняття в експлуатацію об’єктів, які не є державною власністю
 2103. Роз’яснення щодо порядку здійснення контролю за використанням самовільно захоплених земельних ділянок під будівництво
 2104. Роз’яснення щодо порядку визначення площ балконів, лоджій, веранд
 2105. Роз’яснення щодо прав інвестора здійснювати надбудову на два поверхи на будівлі, що зареєстрована як нововиявлена пам’ятка архітектури
 2106. Роз’яснення щодо облаштування квартир вхідними металевими дверима та декоративно-захисними гратами на першому поверсі
 2107. Роз’яснення щодо здійснення добудов у ході реконструкції до багатоквартирних житлових будинків без виділення земельних ділянок
 2108. Роз’яснення щодо параметрів внутрішньоквартальних проїздів
 2109. Роз’яснення стосовно порядку визначення прибудинкової території
 2110. Роз’яснення щодо влаштування газового обладнання для поквартирного опалення та гарячого водопостачання в багатоквартирних житлових будинках
 2111. Роз’яснення щодо нормативного розміщення гаража від межі земельної ділянки
 2112. Роз’яснення щодо відстані між житловими будинками, яка не перешкоджала б забезпеченню зорового комфорту мешканців житлових будинків, що розташовані навпроти
 2113. Роз’яснення щодо процедури вирішення питання прибудови до житлового будинку.
 2114. Роз’яснення щодо класифікації продукції та послуг ТОВ “Технобуд” (щебінь з граніту)
 2115. Роз’яснення щодо віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального та поточного ремонтів
 2116. Роз’яснення стосовно поширення вимог п.1.36 СНиП 2.08.01-89 “Жилые здания” на ресторанний комплекс, який знаходиться в їх будинку
 2117. Роз’яснення щодо відстані між житловими будинками, житловими і громадськими, а також між виробничими
 2118. Роз’яснення стосовно проходження експертизи проектно-кошторисної документації на будівництво об’єктів.
 2119. Роз’яснення щодо норм для проектування і влаштування в колишньому приміщенні вбудованого меблевого магазину на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку приватного кінозалу на 40 місць.
 2120. Роз’яснення щодо можливості розташування в підвальній частині готелю, який будується
 2121. Роз’яснення стосовно дозволу на розміщення рекламних конструкцій безпосередньо біля існуючих інженерних мереж або на них
 2122. Роз’яснення щодо класифікації сировини та продукції
 2123. Роз’яснення шодо правомірності зміни статусу зазначених гуртожитків на житлові багатоквартирні будинки
 2124. Роз’яснення щодо можливості перепланування квартири з метою улаштування душової кабіни у санвузлі
 2125. Роз’яснення стосовно того, чи є обов’язковим проектування лоджій і балконів у багатоквартирних житлових будинках
 2126. Роз’яснення щодо нормативних вимог із проектування гаражів на садибних ділянках сільської місцевості
 2127. Роз’яснення щодо нормування площ приміщень гуртожитку
 2128. Роз’яснення стосовно можливості перепланування квартири на першому поверсі існуючого житлового будинку під офіс чи магазин без згоди сусідів.
 2129. Роз’яснення щодо розташування об’єкта по межі червоних ліній по вул. І. Дубового в Дніпровському районі м. Києва
 2130. Роз’яснення щодо можливості газифікації церкви у селі
 2131. Роз’яснення нормативних вимог стосовно розміщення сусідом гаража на межі земельної ділянки
 2132. Роз’яснення стосовно можливості надання госпрозрахунковим архітектурним бюро платних послуг із розроблення проектної документації на переобладнання житлового приміщення у нежитлове
 2133. Роз’яснення щодо можливості перепланування гуртожитку в житловий будинок
 2134. Роз’яснення стосовно правил розміщення та прийняття в експлуатацію малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності
 2135. Роз’яснення щодо можливості застосування опалювальних апаратів конвекторного типу в торгових приміщеннях
 2136. Роз’яснення стосовно переобладнання житлових приміщень першого поверху існуючого багатоквартирного житлового будинку під приміщення громадського призначення
 2137. Роз’яснення щодо процедурних питань, пов’язаних із реконструкцією житлового будинку та господарських будівель на спільній земельній ділянці
 2138. Роз’яснення щодо порядку надання житла власникам приватизованих квартир при знесенні будинку
 2139. Роз’яснення стосовно порядку встановлення приймальної супутникової антени на даху багатоквартирного будинку та проведення телевізійного кабелю до житлової квартири
 2140. Роз’яснення щодо термінів експлуатації житлових будинків та їх вартості залежно від цього терміну
 2141. Роз’яснення щодо розміщення спеціалізованих магазинів з продажу живих тварин, птахів та відповідних товарів у реконструйованих приміщеннях перших поверхів багатоквартирних житлових будинків
 2142. Роз’яснення стосовно визначення меж житлової забудови
 2143. Роз’яснення щодо можливості використання очерету для покриття дахів
 2144. Роз’яснення щодо встановлення газового обладнання для опалення приміщення церкви
 2145. Роз’яснення щодо розміщення гаражів
 2146. Роз’яснення щодо визначення термінів: вбудоване приміщення, прибудоване приміщення, вбудовано-прибудоване приміщення
 2147. Роз’яснення щодо застосування норм СНиП 2.08.01-89 “Жилые здания” для проектування спальних корпусів-котеджів будинку відпочинку
 2148. Роз’яснення щодо можливих дій власників квартир при незадовільній роботі житлово-експлуатаційної організації
 2149. Роз’яснення щодо термінів проведення капітального ремонту у квартирі
 2150. Роз’яснення стосовно правил користування приміщеннями житлових будинків та прибудинковими територіями
 2151. Роз’яснення щодо приватизації квартири та прибудинкової території
 2152. Роз’яснення щодо розміщення вбудованих і прибудованих трансформаторних підстанцій у житлових будинках
 2153. Роз’яснення про підписання інвестиційних угод
 2154. Роз’яснення стосовно утримання прибудинкової території
 2155. Роз’яснення щодо порядку надання послуг із централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення
 2156. Роз’яснення щодо проектних рішень двоповерхового приміщення магазину із двосхилим дахом, зблокованого з одноповерховим приміщенням кафе-магазину
 2157. Роз’яснення щодо надання дозволу на використання будівель і приміщень за іншим цільовим призначенням (відділення банку – в магазині, магазин – в аптеці, майстерня з виготовлення гіпсових форм – в котельній тощо)
 2158. Роз’яснення щодо влаштування автономного опалення
 2159. Роз’яснення щодо порядку перепланування квартири
 2160. Роз’яснення щодо прав власників квартир
 2161. Роз’яснення щодо неякісного теплопостачання та нарахування плати за нього у розмірі, що не відповідає фактичному обсягові його надання
 2162. Роз’яснення щодо будівельних норм розміщення та розмірів майданчиків для відпочинку дітей, дорослих, для спортивних, господарських цілей тощо при проектуванні житлової забудови
 2163. Роз’яснення щодо поширення будівельних норм на влаштування автомийки в підземному паркінгу житлового будинку
 2164. Роз’яснення стосовно допустимих відстаней між сусідніми будинками
 2165. Роз’яснення стосовно державних будівельних норм при вирішенні питання розміщення гаража для зберігання індивідуального автомобіля
 2166. Роз’яснення щодо встановлення цін і тарифів за виконання робіт та надання житлово-комунальних послуг підприємствами
 2167. Роз’яснення щодо переведення житлових приміщень у нежитлові
 2168. Об осуществлении деятельности по привлечению в управление средств физических и юридических лиц в связи с вступлением в силу Закона Украины “О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью”
 2169. О доведении до ведома участников рынков финансовых услуг письма Госфинуслуг об осуществлении деятельности по привлечению в управление средств физических и юридических лиц в связи с вступлением в силу Закона Украины “О финансово-кредитных механизмах..
 2170. 09.02.2018. Методичні рекомендації щодо важливості підвищення енергетичної ефективності будівель
 2171. Склад секції містобудування Науково-технічної ради Міністерства розвитку громад та територій України
 2172. Склад секції технічного регулювання та нормативного забезпечення у будівництві Науково-технічної ради Міністерства розвитку громад та територій України
 2173. Склад секції “Ціноутворення, економіки та організації будівництва” Науково-технічної ради Міністерства розвитку громад та територій України
 2174. Положення про страхування ризиків у будівництві
 2175. Справочник проектировщика. Выпуск 1. Типовые должностные инструкции работников проектной организации
 2176. Технічні комітети стандартизації у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (Станом на 30.03.2012)
 2177. Угода про взаємодію Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики та Державного комітету України з будівництва та архітектури при проведенні робіт з підтвердження відповідності у будівництві та промисловості…
 2178. Галузева угода між Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України на 2006-2008 роки
 2179. Галузева угода між Міністерством регіонального розвитку,будівництва та житлово-комунального господарства України, Всеукраїнським об’єднанням обласних організацій роботодавців підприємств житлово-комунальної галузі … на 2013-2015 роки
 2180. Усереднена вартість житла на вторинному ринку (за інформацією місцевих органів виконавчої влади)
 2181. (Зміна 1). Порядок погодження та супроводу у центральному апараті Мінбуду документів щодо експериментального проектування та будівництва об’єктів житлово-громадського призначення, на які відсутні нормативні вимоги
 2182. Порядок погодження та супроводу у центральному апараті Мінбуду документів щодо експериментального проектування та будівництва об’єктів житлово-громадського призначення, на які відсутні нормативні вимоги
 2183. Перечни служб Укринвестэкспертизы и уполномоченных юридических лиц, которые согласно действующему законодательству имеют право проводить государственную экспертизу…
 2184. Контактні телефони працівників органів, що здійснюють видачу ліцензій на будівельну діяльність