Про компанію

Інформаційно-маркетинговий центр (ІМЦ) створено у квітні 1993 року Міністерством України у справах будівництва та архітектури з метою забезпечення проектних та будівельних організацій нормативною та законодавчою інформацією в галузі будівництва на основі сучасних комп’ютерних технологій накопичення та розповсюдження даних.

З перших днів свого існування ІМЦ (відповідно до наказів Мінбудархітектури України № 29 від 15.02.1994, № 43 від 09.03.1994 та № 147 від 12.08.1996) займається збором та обробкою нормативно-правової інформації в галузі будівництва, формує та поширює тематичні банки даних, вносячи тим самим свій вклад у формування електронних інформаційних ресурсів будівельної галузі України.

Створені та постійно актуалізуються банки даних нормативних документів у галузі будівництва (ДБН, СНІП, ДСТУ, ГОСТ, ВСН, кошторисні норми, …), організаційно-розпорядчих документів Держбуду України та інших міністерств та відомств (накази, листи, роз’яснення , …) та законодавчих актів (закони, укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України) загальним обсягом близько 400000 сторінок.

Сьогодні на основі розробленої Інформаційно-довідкової системи Зодчий та широкої мережі дилерів здійснюється інформаційне обслуговування багатьох проектних та будівельних організацій Києва та всіх регіонів України.

Зважаючи на стрімке зростання кількості організацій, що підключаються до мережі Internet, ІМЦ розробив та впровадив відповідні інформаційні технології, що дозволяють оперативно в автоматичному режимі через мережу Internet підтримувати в актуальному стані як програмне забезпечення ІДС Зодчий, так і її базу даних.