Рекомендовано Держбудом України

Державний комітет України з будівництва та архітектури

Лист від 18.05.2005р. № 5/11-1021.

Керівникам підриємств, організацій
та установ будівельного комплексу
України

З 29 квітня 2005 року в Управлінні науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Держбуду України проводиться експлуатація “Комп’ютерного програмно-інформаційного комплексу нормативно-правового забезпечення діяльності у галузі будівництва “Інформаційно-довідкова система “Зодчий”, створеного в період з 1993 по 2005 роки ТОВ ” Інформаційно маркетинговий центр” ( до 1997 року – Державне мале підприємство “Інформаційно маркетинговий центр” Держкоммістобудування України).

На сьогодні Інформаційно-довідкова система “Зодчий” включає більше 3800 повнотекстових документів з питань будівництва, діючих на території України (ДБН, ДСТУ, СНиП, ГОСТ, ВСН, організаційно-розпорядчі документи Держбуду України та інших міністерств і відомств, довідкові матеріали, тощо).

За результатами експлуатації Інформаційно-довідкова система “Зодчий” рекомендується для використання учасниками будівництва з метою підвищення рівня їх інформаційного забезпечення з врахуванням того, що документи на машинних носіях не мають статусу офіційних і носять інформаційно-довідковий характер.

ТОВ ” Інформаційно маркетинговий центр” включено до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення ( Свідоцтво № 00163, серія ВР).
Авторські права ТОВ ” Інформаційно маркетинговий центр” відносно Інформаційно-довідкової системи “Зодчий” підтверджені (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 7113).

Заступник Голови Комітету О.М. Бондаренко

Надруковано:
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України.
“Інформаційний бюлетень”, №5, травень, 2005 р., К.: “Укрархбудінформ”