Про затвердження Інформаційного регламенту Держкоммістобудування України

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури

Наказ N 147 від 12.08.96р.

“Про затвердження Інформаційного регламенту Держкоммістобудування України”

З метою забезпечення широкого доступу юридичних і фізичних осіб до організаційно-розпорядчих документів Держкоммістобудування України

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інформаційний регламент Держкоммістобудування України (додається) і ввести його в дію з 1 серпня 1996 р.

2. Головним управлінням, управлінням Держкоммістобудування, видавництву “Укрархбудінформ” забезпечити виконання положень Інформаційного регламенту за належністю питань.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Управління справами.

Голова Державного комітету В.Гусаков


Додаток

Інформаційний регламент Держкоммістобудування України

1. Інформаційний регламент (ІР) Держкоммістобудування встановлює порядок проходження організаційно-розпорядчих документів (ОРД) Держкоммістобудування з метою забезпечення широкого доступу до них юридичних і фізичних осіб на основі використання паперових носіїв та комп’ютерних технологій накопичення і розповсюдження даних.

2. До ОРД Держкоммістобудування України, на які розповсюджується дія ІР, відносяться накази, рішення НТР і колегій Держкоммістобудування, інструктивні листи, які несуть відкриту інформацію з технічних та економічних питань.

3. Головні управління, управління Держкоммістобудування України в перелік розсилки ОРД обов’язково включають:

– видавництво “Укрархбудінформ” – для розповсюдження документів на паперових носіях;

– Інформаційно-маркетинговий центр – для актуалізації комп’ютерного банку даних ОРД і розповсюдження документів з використанням магнітних носіїв та технічних засобів передачі даних;

3.1. У випадку, коли Головні управління, управління Держкоммістобудування надсилають інструктивні листи самостійно, вони в обов’язковому порядку передають дві копії зазначених документів Управлінню справами.

4. Управління справами накопичує ОРД Держкоммістобудування, які призначаються для видавництва “Укрархбудінформ” та Інформаційно-маркетингового центру і передає їх цим організаціям у погоджені з ними строки.

4.1.Видавництво “Укрархбудінформ”, Інформаційно-маркетинговий центр забезпечують безпосереднє отримання накопичених ОРД Держкоммістобудування від Управління справами.

5. Розповсюдження ОРД Держкоммістобудування видавництвом “Укрархбудінформ” і Інформаційно-маркетинговим центром здійснюється на договірних засадах з зацікавленими юридичними та фізичними особами.