Про затвердження Інформаційного регламенту Мінбудархітектури України

Міністерство України у справах будівництва і архітектури

Наказ N 29 від 15.02.94р.

“Про затвердження Інформаційного регламенту Мінбудархітектури України”

З метою забезпечення широкого доступу юридичних і фізичних осіб до організаційно-розпорядчих документів Мінбудархітектури України

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інформаційний регламент Мінбудархітектури України (додається) і ввести його в дію з 1 березня 1994 р.

2. Головним управлінням, управлінням Мінбудархітектури, видавництву “Укрархбудінформ” (Чеснок), Інформаційно-маркетинговому центру (Федьков) забезпечити виконання положень Інформаційного регламенту за належністю питань.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Управління оргроботи, кадрів і зовнішніх зв’язків і Головне управління будівельної науки і проектно-вишукувальних робіт за належністю питань.

Міністр Ю.Сербін


Додаток

Інформаційний регламент Мінбудархітектури України

1. Інформаційний регламент (ІР) Мінбудархітектури установлює порядок проходження організаційно-розпорядчих документів (ОРД) Міністерства з метою забезпечення широкого доступу до них юридичних і фізичних осіб.

2. До ОРД Мінбудархітектури України, на які розповсюджується дія ІР, відносяться накази, рішення НТР і колегій Мінбудархітектури, інструктивні листи, які несуть відкриту інформацію з технічних та економічних питань.

3. Головні управління, управління Мінбудархітектури в перелік розсилки ОРД обов’язково включають:

  • видавництво “Укрархбудінформ” для розповсюдження документів на паперових носіях;
  • Інформаційно-маркетинговий центр для розповсюдження документів на магнітних носіях;
  • Головне управління будівельної науки і проектно-вишукувальних робіт для створення резервного фонду ОРД.

3.1. У випадку, коли Головні управління, управління Міністерства надсилають інструктивні листи самостійно, вони в обов’язковому порядку передають три копії зазначених документів управлінню оргроботи, кадрів і зовнішніх зв’язків.

4. Управління оргроботи, кадрів і зовнішніх зв’язків накопичують ОРД Міністерства, які призначаються для видавництва “Укрархбудінформ” та Інформаційно-маркетингового центру, і передають їх цим організаціям у погоджені з ними строки.

4.1.Видавництво “Укрархбудінформ”, Інформаційно-маркетинговий центр забезпечують безпосереднє отримання накопичених ОРД Міністерства від управління оргроботи, кадрів і зовнішніх зв’язків.

5. Розповсюдження ОРД Міністерства здійснюється видавництвом “Укрархбудінформ” і Інформаційно-маркетинговим центром Мінбудархітектури України на договірних засадах з зацікавленими юридичними та фізичними особами.