Оновлення через Інтернет

Модуль оновлення дозволяє оновлювати ІДС Зодчий через Інтернет. При цьому він виводить перелік доступних оновлень для вашої системи та список нових документів щодо кожного оновлення.

Оновлення на сервері виставляються в середньому один раз на 5-10 днів за наявності нових надходжень до бази даних або зміни версії програмного забезпечення.

Для оновлення бази даних (додавання нових документів або коригування наявних) через мережу Інтернет необхідно:

1. Вибрати відповідний пункт меню, як показано нижче

ІДС ЗОДЧИЙ | Оновлення через Інтернет | Нормативна база з будівництва.Меню
ІДС ЗОДЧИЙ | Оновлення через Інтернет | Меню

2. Натиснути кнопку “Підключитися до сервера” і після завершення підключення виконати дії, вказані в протоколі оновлення.

ІДС ЗОДЧИЙ | Нормативна база з будівництва | Оновлення через Інтернет
ІДС ЗОДЧИЙ | Оновлення через Інтернет

3. У разі, якщо необхідне оновлення вибирається самим користувачем, необхідно вибрати оновлення у списку “Перелік доступних оновлень”, при необхідності поставити позначку “завантажити всі оновлення БД, починаючи з вибраного” та натиснути кнопку”Оновити”.

4. Якщо необхідно обробити кілька розрізнених оновлень у ручному режимі керування, необхідно виконувати їх у хронологічній послідовності – від старого до нового. Після обробки потрібних оновлень необхідно обов’язково опрацювати останнє оновлення.